Uppgift: Lotsen kan ge råd om att stilla sig och diskutera vikten av att stilla sig och olika sätt att göra det.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppgift: Lotsen kan ge råd om att stilla sig och diskutera vikten av att stilla sig och olika sätt att göra det."

Transkript

1

2 Alltid redo

3 Målet är att du kan leta efter och hitta din inre frid, att du kan koncentrera dig på dig själv och hitta tid för dig själv. Du känner dina gränser och du kan stilla dig själv vid behov. Beskrivning: Tillbringa tid på egen hand, till exempel ett veckoslut i scoutstugan och fundera på vad som är viktigt för dig. Försök hitta din andliga sida och ett inre lugn. Uppgift: Lotsen kan ge råd om att stilla sig och diskutera vikten av att stilla sig och olika sätt att göra det. Målet är att du kan och vågar tala om andliga och religiösa frågor inför en grupp. Du hittar egna sätt att lyfta fram andliga frågor. Beskrivning: Ordna en andlig stund på ett läger eller ett annat scoutevenemang och fungera som den andliga stundens ledare. Uppgift: Lotsen instruerar om organiserandet och förverkligandet av evenemanget. Målet är att du kan stilla dig inför en större grupp enligt situationens behov. Du vågar tala om andliga frågor och får de andra att stilla sig tillsammans med dig. Beskrivning: Planera och förverkliga andaktsstunder som passar olika situationer med större grupper. Planera andaktsstunder med olika teman. Målet är att du kan uppskatta tystnad och att du klarar av att kommunicera också utan att tala. Beskrivning: Välj en lämplig nivå på tysthetsliljan och avlägg den. Diskutera hur ni upplevde det att vara tyst och vad som var svårast när ni kommunicerade utan att prata. Material: Insturktioner för tysthetsliljan (www.scout.fi och regionkansliet) Målet är att du lär dig hur man effektivt använder energi och att du testar hur energieffektivt ditt hem är samt hurdan bränsleförbrukning din bil (eller motsvarande) har. Beskrivning: Testa i praktiken hur energieffektivt ditt hem är och hurdan bränsleförbrukning din bil (eller motsvarande) är. Ta reda på vad man menar med energieffektivitet. Ta reda på vilka faktorer som mest påverkar hur energieffektivt hemmet är och hur du själv kan påverka energieffektiviteten. Fundera och skriv ner dina egna motiveringar till varför man bör välja en viss produkt till exempel en elapparat. Följ med hemmets energiförbrukning till exempel uppvärmning, el och vatten. Testa under en viss tid hur körstilen påverkar bränsleförbrukningen och beräkna den ekonomiska nyttan av att ändra körstil. Uppgift: En vuxen, till exempel roverscoutens mamma eller pappa, vägleder och berättar till exempel om grunderna för hur man väljer hushållsmaterial och för energianvänding. Det lönar sig också att fundera på vilken syn den äldre personen i sin ungdom hade på energianvändning.

4 Målet är att du förstår hur olika konsumtionsvanor påverkar miljön och lär dig välja de produkter och tjänster som minst belastar miljön. Beskrivning: Gör tillsammans med patrullen en lista över de av våra konsumtionsvanor som klart påverkar miljön positivt eller negativt både i Finland och globalt. Jämför era konsumtionsvanor, välj ut vilka som är mera miljövänliga och prova dem i praktiken. Målet är att du känner till vilka energiformer som idag används för samhällets energibehov och hur Finlands energipolitik är uppbyggd och vad den baseras på. Beskrivning: Gruppen bekantar sig med de vanligaste energiformerna. Ta reda på hur de här energiformerna påverkar miljön och fundera på hur ni ställer er till användningen av dessa energiformer. Ta reda på innehållet i Finlands energipolitik och bakgrunden till olika energilösningar till exempel kärnkraft mot fossila bränslen. Fundera också på om de nuvarande energipolitiska lösningarna är i enlighet med en hållbar utveckling. Uppgift: Lotsen kan delta i diskussionen i form av sakkännare. Han vägleder och utvärderar er verksamhet. Målet är att du märker hur privatpersoners val mer eller mindre påverkar alla ekonomiska system, indirekt eller direkt. Beskrivning: Bekanta er med samhällets ekonomiska system. Fundera på hur era val påverkar systemet. Ni kan till exempel ordna ett diskussionsmöte. Målet är att du funderar på hurdan konsument du är. Eventuellt ändrar du dina konsumtionsvanor. Beskrivning: Samla reklamer för samma produkt eller tjänst i olika medier och med olika försäljare. Studera och jämför reklamerna. Klargör för dig själv vad termen kritisk konsument betyder. Passar beskrivningen in på dig? Målet är att du lägger märke till dina egna inkomster och utgifter, att du följer med din ekonomi och funderar på din ekonomiska situation på sikt. Du gör en målsättning för hur du får din ekonomi att hållas i skick i längden. Beskrivning: Gör en personlig budget och ekonomisk plan. Du kan använda din bokföring eller motsvarande för att kartlägga din utgångspunkt. Gör upp en budget för en tidsperiod som passar din ekonomiska situation. Beakta din livssituation och möjliga förändringar. Följ med hur du klarar att följa budgeten. Vid behov kan du överväga hur du får din ekonomi i bättre skick. Målet är att du har en uppfattning om vad man strävar efter med utvecklingssamtal och hur man kan förverkliga utvecklingssamtal. Beskrivning: Bekanta er med olika teorier om utvecklingssamtal. Studera en modell för ett samtal och hur man utför det i praktiken. Om ni vill kan ni kontakta en person som varit med om eller som hållit utvecklingssamtal. Ordna en gruppdiskussion eller enskilda utvecklingssamtal inom patrullen. Målet är att du konkret bekantar dig med hur man investerar. Beskrivning: Ta reda på olika investeringsformer och vilka kostnader som uppstår då man investerar. Investera en liten summa pengar i en fond, aktier eller något annat investeringsinstrument. Följ med investeringens värdeutveckling i 3-6 månader. Du kan också delta i en investeringstävling.

5 Målet är att du förstår grunderna för ett välfärdssamhälle och vad som krävs för att upprätthålla ett välfärdssamhälle. Beskrivning: Ta reda på vad som är ett välfärdssamhälle, hur det är uppbyggt och vad som krävs för att upprätthålla samhället. Fundera på vilka av välfärdssamhällets tjänster som ni själva använder och vad ni skulle kunna avstå från. Målet är att du får en inblick i hurdan situation barnen som växer upp i en barnskyddsinstitution har det och vilka begränsade resurser de har. Beskrivning: Kontakta en lokal barnskyddsinstitution och fråga om ni får ordna en programkväll. Ta reda på vilken åldersgrupp det gäller och försök ordna ett intressant program. Om det är möjligt att ordna och ni får lov av barnskyddsinstitutionen, kan ni till exempel ordna programmet i kårlokalen Målet är att du känner till de olika fadderbarnsorganisationerna och deras verksamhet. Beskrivning: Bekanta er med olika fadderbarnsorganisationer via deras webbsidor eller besök deras kontor. Kartlägg hur företag och privatpersoner i dag deltar i verksamheten och ta reda på hur de donerade pengarna används. Om det är möjligt kan patrullen eller kåren skaffa ett fadderbarn. Målet är att du bekantar dig med en verksamhet som är ny för dig. Beskrivning: Studera en verksamhet som intresserar er, till exempel FRK: s Väntjänst, Kyrkans Steg för steg-verksamhet (Saapastoiminta), barnvaktstjänster som Mannerheims Barnskyddsförbund förmedlar eller ett WWF-talkoläger. Delta i en av deras kampanjer. Kampanjen bör verka i enlighet med era värderingar. Fundera på hur er patrull i framtiden kan delta i eller stöda verksamheten, i några månader eller några år. Målet är att du för dina gamla kläder till en klädinsamling och förstår betydelsen av återvinning. Beskrivning: Bekanta er med olika möjligheter att återvinna kläder i ert område. Ta reda på vart kläderna förs och vad som händer med intäkterna från klädförsäljningen. Ta reda på om era egna kläder går att återanvända. Ordna ett klädjippo för begagnade kläder inom kåren. Målet är att du deltar i ett evenemang med stor publik och bekantar dig med verksamheten från en annan synvinkel än publikens. Beskrivning: Ta reda på festivaler som tar emot frivilligarbetare. Anmäl er som frivilliga, till exempel som städare, första hjälpen personal eller som ordningsvakter. Gå tillsammans igenom för- och nackdelarna med frivilligarbete. Diskutera era erfarenheter. Målet är att du deltar i ett talko, att du funderar över hur man sköter gemensamma angelägenheter och att du märker betydelsen av samarbete. Beskrivning: Deltag i eller ordna ett talko där ni också aktivt deltar. Fundera på konsekvenserna av att en del inte kommer till exempel då husbolaget ordnar talko. Fundera på positiva och negativa aspekter på talkoarbete. Om ni ordnar ett talko, fundera på hur ni får folk att komma och hur folk blir inspirerade av jobbet. Fundera också på om det behövs en belöning för dem som ställer upp på talko.

6 Målet är att du bekantar dig med människor som är i behov av hjälp eller sällskap och att du gläder dem genom att dela med dig av din tid. Beskrivning: Delta i en kampanj där man letar efter sällskap åt äldre personer. Erbjud hjälp med butiksinköpen eller ställ upp som sällskap nu och då. Fundera på om du kan tänka dig att ställa upp mera regelbundet. Patrullen kan också ha en gemensam vän som ni träffar turvis. Målet är att du lär dig någonting om att bygga eller renovera. Beskrivning: Delta från början till slutet av ett delområde i ett byggnads- eller renoveringsprojekt. Projektet kan till exempel vara att byta ut köksskåp, lägga kakel, mura, gjuta en husgrund eller ett takprojekt eller fönsterbyte. Målet är att du lär dig planera och bygga en krävande konstruktion samt bekantar dig med olika byggnadstekniker och -material. Beskrivning: Planera och bygg en krävande konstruktion. Målet är att du lär dig planera och upprätta ett trådlöst nätverk. Du kan också upprätthålla ett motsvarande nät i din lägenhet. Beskrivning: Planera och förverkliga ett tryggt och ändamålsenligt trådlöst nätverk. Testa nätet; fungerar det, är det tryggt? Ordna till exempel ett internetmöte. Fundera tillsammans över om det är tryggt att diskutera sina personliga angelägenheter på webben och till exempel sätta ut bilder på kompisarna. Fundera på hur små oskyldiga saker kan bli till problem på webben. Gör upp regler till exempel för kårens diskussionsspalt. Målet är att du lär dig planera och förverkliga en äventyrsbana som byggs enligt scoutmetoden, det vill säga utan att skada naturen. Beskrivning: Planera och utför en äventyrsbana för de yngre åldersgrupperna till exempel i samband med sommarlägret. Målet är att du kan sköta om skolningsfarkosten och utföra de årliga arbeten som hör ihop med upptagning/sjösättning. Beskrivning: Ansvara personligen eller i grupp för kårens skolningsfarkosts vår- eller höstarbeten eller delar av dessa. Målet är att du lär dig hur man rör sig till sjöss, vilka regler som gäller och vad man bör beakta med olika sorters farkoster Beskrivning: Lär dig de allmänna regler som gäller när man rör till sjöss, samt med hur man vägleder och beter sig i en motor- eller segelbåt.

7 Målet är att patrullen prövar på dykning med luftaggregat tillsammans med en dykinstruktör som ger instruktioner och övervakar processen. Målet är att du kan principerna för hur man färdas med en liten jolle med ett segel. Du vet hur vindriktningen påverkar seglingen Beskrivning: Öva att segla på lämpligt vatten med en liten jolle med ett segel. Målet är att du kan behärska kanoten i olika förhållanden. Du vet vilken specialutrustning som behövs för kanotvandring och hur man ska packa utrustningen. Beskrivning: Lär er att paddla en kanadensare eller kajak och bekanta er med säkerheten i kanoten. Planera och förverkliga en minst tredagars kanotvandring. Material: kanot, vattentäta påsar för utrustningen, utfärdsutrustning Uppgift: Lotsen kan hjälpa med att skaffa kanoter och välja en lämplig rutt. Målet är att stärka gruppens samarbete och öka deras seglings- och navigeringsfärdigheter genom att gruppen deltar i en tävling. Beskrivning: Deltag i en seglingstävling eller precisionsnavigering. Målet är att du får uppleva livet under vattenytan och testa på fridykning. Beskrivning: Öva under kontrollerade omständigheter och på en trygg plats att hålla andan länge. Öva fridykning och undersök samtidigt skillnader mellan olika bottenmiljöer och vad som gör dem olika. Målet är att du lär dig grunderna i segling på kårens eller grannkårens kölbåt. Beskrivning: Lär dig grunderna i segling. Öva först segling med jolle innan du deltar i en seglats med en större kölbåt. Målet är att du till exempel lär dig vindsurfa för att testa på annan form av segling än du gjort tidigare. Beskrivning: Bekanta er med vindsurfing och lär er vindsurfa under handledning av en expert. Målet är att du har de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna för att vara skeppare i farkoster av olika storlek och att du fått kustskeppardiplom. Beskrivning: Deltag i en båtförar- eller kustskepparkurs med ett godkänt resultat. Målet är att du förbättrar din säkerhet under paddlingsutfärder genom att lära dig eskimåsväng. Beskrivning: Lär er eskimåsväng och pröva på olika varianter av den. Öva eskimåsväng kontinuerligt och i olika väderförhållanden.

8 Målet är att du bekantar dig med din församling och hur man kan påverka inom den. Du deltar i församlingsverksamheten och delar med dig av din kunskap, du får andra att rösta på dig. Beskrivning: Kontakta din församling och ställ upp i valet av till exempel kyrkofullmäktige eller församlingsråd. Alternativt kan du stöda en kompis som ställer upp i valet. Fundera på vilka saker du vill lyfta fram och stå för dina åsikter. Målet är att du sätter dig in i de anställdas verksamhet inom en församling/religiöst samfund samt funderar på de olika yrkenas föroch nackdelar. Beskrivning: Bekanta dig med olika religiösa yrken. Kontakta församlingen eller något annat religiöst samfund och be att få sätta dig in i någon persons arbete riktigt ordentligt. Tillbringa tid med personen och fråga ut dem grundligt, diskutera de olika aspekterna av jobbet. Målet är att du breddar din världsbild, bekantar dig med personer som står för andra åsikter och bildar en uppfattning om saker som du inte tidigare funderat på. Beskrivning: Tänk ut ett evenemang som intresserar dig och deltag modigt. Fundera på om du kunde höra till gruppen eller om den skiljer sig för mycket från din livsåskådning. Målet är att du lär dig mera om en främmande religion eller övertygelse och att du kan vidga din synvinkel. Beskrivning: Börja med att ta reda på fakta om en främmande religion. Bekanta dig närmare med religionen genom att delta i ett av deras evenemang eller genom att diskutera med en representant för religionen. Målet är att du fördjupar dig i din egen världsåskådning. Du bekantar dig med personer som delar dina åsikter. Du får också nya synvinklar. Målet är att du håller ett övningspass i första hjälpen inom kåren eller för någon annan grupp. Beskrivning: Kartlägg gruppens förhandskunskaper och planera en första hjälpen utbildning som passar gruppen. Uppdatera dina egna kunskaper. Planera och organisera kursen. Målet är att du förstår varför frivillig försvarsverksamhet behövs. Beskrivning: Ta reda på om det ordnas försvarsverksamhet i ert område och deltag i verksamheten. Diskutera inom patrullen om vad försvarsverksamheten behövs till. Fundera också på ditt personliga förhållande till försvarsverksamheten och på hurdan verksamhet du skulle kunna tänka dig att delta i.

9 Målet är att du bekantar dig med och deltar i de frivilliga räddningstjänsternas verksamhet. Beskrivning: Bekanta dig med de frivilliga räddningstjänsterna och deras verksamhet. Fundera på vilka gemensamma funktioner scoutrörelsen och de andra organisationerna har. Deltag i verksamheten i någon av de för dig mera obekanta organisationerna. Använd kontakter som kårens andra ledare har. Målet är att du förbättrar dina första hjälpen färdigheter. Du kan handla på rätt sätt i en nödsituation. Beskrivning: Ta reda på när, var och av vem det ordnas första hjälpen kurser, till exempel regionerna, kanotklubben, FRK, din arbetsgivare. Deltag i kursen. Målet är att du kan planera och tillverka hemtextiler. Beskrivning: Tillverka till exempel gardiner eller någon annan hemtextil till din lägenhet/ditt hem. Tänk på att de ska passa resten av inredningen och vara användbara, rätt storlek, bra material och modell. Målet är att du behärskar grunderna i förstahandssläckning och heta arbeten. Beskrivning: Ta reda på vilka kurser som ordnas I närheten av ert område och deltag i en kurs. Fundera på hur ni kan ha nytta av kursen. Försök i mån av möjlighet ordna kursen tillsammans med en annan kår. Målet är att du lär dig handla på rätt sätt i en krissituation. Beskrivning: Samla information om olika krissituationer. Beakta hur världen förändras. Gå i tankarna igenom olika krissituationer och tänk ut hur man kunde klara sig i den situationen. Bekanta dig med hur räddnings- och beredskapsnivåerna höjs. Ta reda på vilket befolkningsskydd du hör till. Målet är att du kan planera och förverkliga förändringar som ändrar på hur någonting ser ut. Du lär dig också hur man gör förändringarna i praktiken. Beskrivning: Planera och förverkliga stajling av en lägenhet, en bil eller liknande. Fundera på olika sätt att förverkliga förändringarna. Målet är att du kan planera och förverkliga restaurering av en möbel. Beskrivning: Planera och förverkliga restaureringen av en möbel. Restaureringen kan inkludera reparation av stommen, utbyte av tyget eller stoppningen eller möbeltapetsering Målet är att du lär dig färdigheter som kräver finmotorik. Du lär dig planera och tillverka smycken. Beskrivning: Planera och tillverka ett smycke genom att till exempel använda silvertråd som du bänder och löder. Målet är att du lär dig tovningens principer och tovar ett föremål. Beskrivning: Bekanta dig med olika sätt att tova, olika tovningstekniker och -hjälpmedel. Planera och tillverka ett tovat arbete. Målet är att du bekantar dig med olika material och hur de lämpar sig för utfärdsutrustning. Du lär dig planera och tillverka ett utfärdsplagg som passar på dig själv. Beskrivning: Planera ett utfärdsplagg utgående från dess användning och vad som krävs av plagget. Välj ett lämpligt material och bekanta dig med de hjälpmedel som behövs och vilken syteknik som behövs. Tillverka plagget och använd det. Gör vid behov förbättringar efter att du prövat det.

10 Målet är att du kan väva med vävstol. Beskrivning: Planera och väv till exempel en traditionell trasmatta eller en poppana-duk. Klipp mattrasorna av gamla kläder. Målet är att du får erfarenhet av hur ett stort scoutevenemang fungerar och av projektarbete. Beskrivning: Ta reda på var det ordnas storläger, antingen i Finland eller utomlands, välj ett lämpligt läger och ett intressant uppdrag och anmäl dig. Uppgift: Lotsen kan hjälpa med att hitta rätt slags och rätt storleks uppdrag och stöda uppdraget. Målet är att du ser på världen från en annan organisations synvinkel. Målet är att du bekantar dig med våra besläktade folkslag. Beskrivning: Kontakta några Finsk-ugriska scouter och ta reda på hurdan scoutverksamhet de har. Ni kan gärna besöka dem också. Målet är att du bekantar dig med nya personer och övar att presentera din kultur och seder för gäster. Beskrivning: Erbjud inkvartering åt scoutgäster från ett annat land och ordna kvällsunderhållning för dem. Uppgift: Lotsen kan hjälpa med att planera programmet. Målet är att du lär dig förstå hur och varför andra kulturer gör saker på ett visst sätt. Beskrivning: Leta reda på information om olika kulturella festdagar eller temadagar, välj en kultur och ordna en traditionell fest eller en måltid. Alternativt kan ni till exempel delta i en fest eller motsvarande som en lokal grupp ordnar. Avsluta med att diskutera hur det kändes. Material: den utrustning som behövs för evenemanget. Uppgift: Lotsen kan hjälpa med att hitta information om olika sorters temadagar. Målet är att du vågar åka på en utmanande seglats till platser där du aldrig varit. Beskrivning: Ordna en seglats utomlands. Kontakta scouter i exempelvis Baltikum och segla på besök. Kom ihåg att utrusta och besiktiga båten för de berörda havsområdena Material: en scoutbåt som är besiktigad för området ni rör er på. Uppgift: Lotsen kan dela med sig av sina erfarenheter om motsvarande organisationsuppdrag och ge tips. Seglatsen kan också ordnas för explorerscouter eller för båda åldresgrupperna. Målet är att du får erfarenhet av frivilligarbete i en främmande kultur eller en annorlunda organisation och att du upplever att också en liten insats kan ha en betydelse. Beskrivning: Leta reda på en lämplig volontäruppgift eller frivillig arbeta på till exempel ett scoutcenter. Man kan hitta information olika frivilliguppgifter i scouttidningarna Partio och Scoutposten eller genom någon ungdomsorganisation. Åk minst några veckor som frivilligarbetare utomlands.

11 Målet är att du förstår betydelsen av respons inom ledarskap och då man utvecklar sig själv. Du kan också ge konstruktiv respons, ta emot respons och utvecklas med hjälp av respons. Beskrivning: Ordna ett tillfälle där alla lär ut en färdighet åt varandra. Utvärdera delområdena i varandras prestationer. Till sist ger ni varandra uppriktig respons för prestationen. Fundera och diskutera tillsammans över hurdan respons som är bäst och vilka faktorer som påverkar hur man tar emot responsen. Målet är att du kan bedöma hur bra en pedagogisk teori fungerar i praktiken inom scoutverksamheten. Beskrivning: Läs minst en pedagogisk bok och diskutera hur bra det skulle gå att tillämpa bokens teori i scoutverksamheten. Diskutera hur mycket man borde beakta pedagogiska faktorer inom frivilligarbetet och vem som ansvarar för att scoutverksamheten är fostrande. Målet är att du förstår betydelsen av ditt eget exempel och din roll som ledare i olika ledarskapssituationer. Beskrivning: Bekanta dig med olika ledarroller och studera dig själv som ledare under minst två månader. Fundera på hur olika roller poängteras i olika situationer och försök välja den roll som lämpar sig för situationen. Målet är att du bekantar dig med olika teorier om ledarskap och provar minst en teori för att se hur lämplig den är för scoutverksamheten. Beskrivning: Bekanta dig med olika teorier om ledarskap och testa en teori i praktiken i scoutverksamheten. Bedöm hur bra den passade. Målet är att du känner till hur man utvärderar ledarskap och kan använda dig av metoderna för att utveckla dig själv som ledare. Beskrivning: Bekanta er med olika sätt att utvärdera ledarskap och utvärdera varandra som ledare med hjälp av en av modellerna. Diskutera hur bra modellen fungerar och hurdana resultat ni får för de olika personerna på basen av modellen. Diskutera också hur personen som utvärderas upplever resultaten. Målet är att du bekantar dig med olika yrken som kräver kreativitet och att du funderar på ditt förhållande till ett kreativt yrke. Beskrivning: Använd nätet för att leta reda på information om olika kreativa yrken. Kontakta den lokala teatern, dansskolan, konstakademin eller motsvarande och be att få träffa och intervjua en representant för ett kreativt yrke. Målet är att du lockar med andra och får dem att uppleva konst och kultur och att du och dina scoutkompisar kan ordna ett evenemang. Du får en kulturell upplevelse. Beskrivning: Fundera på vad ni är intresserade av och ordna ett besök för hela gruppen. Avsluta med att prata om händelsen.

12 Målet är att du bekantar dig med olika uttrycksformer och provar på någonting nytt. Du kan uppskatta och njuta av olika formers underhållning. Beskrivning: Fundera på hurdan underhållning ni tycker att är rolig, till exempel stand-up komik, pantomimer eller improvisationsteater. Kontakta någon amatör eller ett proffs på området och be dem lära er. Målet är att du lär dig hur man skapar en film eller ett skådespel och vad som krävs för processen. Beskrivning: Kontakta en teater eller filmstudio och fråga om ni får bekanta er med hur en föreställning eller film blir till. Studera processens alla olika skeden och fundera på vilka som är mest krävande. Målet är att du bekantar dig med olika konstformer, lär dig att uppskatta olika sorters konst och hitta någonting som du själv kan njuta av. Beskrivning: Besök olika utställningar och föreställningar utan att ha förutfattade meningar och fundera på vad du tycker om och vad du skulle vilja uppleva på nytt. Målet är att du kan uttrycka dig själv och dina åsikter på ett lämpligt sätt i media. Beskrivning: Bekanta dig med olika formers media och uttrycksformer. Skriv en artikel om en valfri aktuell händelse och publicera den i ett valfritt medium, till exempel kårtidningen, lokaltidningen eller i radion. Målet är att du vågar uttrycka dig i form av att spela teater, sång, dans eller genom att spela ett instrument. Du vet hur man hanterar nervositet och du har provat på någonting nytt. Beskrivning: Ta reda på när det ordnas en audition som du är intresserad av, det kan vara för en film, ett skådespel eller en dansföreställning. Öva in ett provstycke och gå på auditionen. Målet är att du för hand gör någonting nytt eller traditionellt. Det är också meningen att gruppen utvecklar gruppandan och känslan av gemenskap. Beskrivning: Roverscoutpatrullen väljer ut en kreativ process som de vill pröva på som till exempel att stöpa ljus eller göra gipsmasker. Gör en utfärd och under utfärden skapar ni det ni bestämt er för och en liten tovad lilja som fästs i scoutbältet. Instruktioner för liljan hittar du på roverscoutsidan på Målet är att du bekantar dig med ett nytt sätt att uttrycka dig och lär dig en ny färdighet. Beskrivning: Tänk ut vad du vill lära dig; att spela ett instrument, dansa eller sjunga. Ta reda på var du kan få lektioner. Deltag i en kurs eller ta privatlektioner.

13 Målet är att du utvecklar ditt sätta att skriva, bekantar dig med en person och hans åsikter samt hittar en infallsvinkel som gör att läsarna blir intresserade av ditt intervjuobjekt. Beskrivning: Kontakta kårtidningens chefredaktör eller kårens webbmaster och kom överens om publiceringen av din artikel. Tänk ut vem du vill intervjua, vad det ska handla om och infallsvinkeln. Kontakta personen i fråga och kom överens om en intervju. Skriv artikeln och låt intervjuobjektet kontrolläsa artikeln. Sedan kan den publiceras. Målet är att du kan uttrycka dig själv i skrift och genom att spela teater och att du bekantat dig med hur ett skådespel produceras. Beskrivning: Tänk ut ett lämpligt ämne, det kan vara scoutrelaterat eller handla om ett yrke, och hitta på en historia. Efter att du skrivit texten letar du fram personer som spelar med i skådespelet, sköter om dräkterna, rekvisitan och andra detaljer. Ordna ett lämpligt ställe där ni kan framföra skådespelet och framför det inför publik. Material: den utrustning som behövs för föreställningen Målet är att du lär dig ledarskap på någon av Finlands Scouters uppdragsspecifika kurser. Beskrivning: Deltag i en av förbundets ledarskapskurser (färdighetskurser) där man utbildar ledare för ett visst uppdrag, till exempel lägerledare, reseledare, tävlingsledare eller vildmarksguide. Målet är att du genom scoutledargrundutbildningen utvecklar dig själv som ledare. Beskrivning: Genomför scoutledarens grundutbildning, det vill säga deltag i scoutledargrundkursen och ansök om en scoutledarfullmakt. Målet är att du lär dig färdigheter och kunskaper som behövs till sjöss. Du kan fungera som fartygets skeppare i alla väder och fungera i en utbildningsfartyg i enlighet med scoutprinciperna. Beskrivning: Deltag i en skepparkurs. Målet är att du lär dig tillräckligt (både färdigheter och kunskap) för att kunna vara ansvarig kapten på ett scoutfartyg i skärgårdsområdet. Beskrivning: Deltag i en skärgårdsskepparkurs. Uppgift: Lotsen kan leda förhandsdiskussionen om en sådan hör till kursen. Skärgårdsskepparkursen bildar en helhet med Sekondkursen som kåren ordnar. Målet är att du deltar i någon av utbildningssystemets moduler och att du lär dig mera om att leda. Beskrivning: Utför den utbildningshelhet som hör till ditt handslag. Uppgift: Lotsen kan hjälpa dig med att hitta lämpliga utbildningsmoduler i utbildningsmodulkartan. Modulkartan får du av kårens utbildningsansvariga, från eller av din regionsekreterare.

14 Målet är att du förstår betydelsen av små scoutuppdrag för förverkligande av stora projekt och att du tar del i planeringen och förverkligande av ett stort projekt. Beskrivning: Ta emot ett scoutuppdrag för ett stort evenemang som Finlands Scouter, Finlands Svenska Scouter eller ett finskt distrikt ordnar, till exempel en storfest, finnjamboree eller ett storläger. Uppdraget bör vara på minst mästarnivå eller motsvarande. Du bör ha ansvar för förverkligandet av ett helt delområde. Målet är att du förstår hur olika organisationer fungerar, får erfarenhet som ledare och lär dig bedöma hur din ledarstil förändras i en annan miljö. Beskrivning: Fungera i minst ett par månader som ledare eller i en motsvarande ansvarsposition för en kommitté inom en annan organisation, till exempel en idrottsförening. Fundera på hur din verksamhet och ledarstil avviker från hur du fungerar inom scoutingen och vad detta beror på. Målet är att du bekantar dig med explorerscoutålderns säregenskaper och vad de kräver av en ledare. Beskrivning: Ordna en Sekond-kurs för explorerscouterna (Sekondkursens mål är att öka explorerscouternas navigations-, seglings- och skepparkurskaper genom praktiska och teoretiska delmoment). Sekond-kursen är ett evenemang som ordnas av en eller flera kårer. Dess mål är att tillsammans med skärgårdsskepparkursen ge tillräckliga kunskaper och färdigheter för att deltagaren ska kunna fungera som skeppare på en scoutbåt på skärgårdsvatten. Målet för kursen är i synnerhet att behärska och känna den egna kårens båt och kunna manövrera den säkert. Kursen (eller motsvarande kunskaper) är en förutsättning för att få skärgårdscertifikat. Kåren kan ordna sekond-kursen till exempel som en veckoslutsseglats eller så kan explorerscouten utföra kursens innehåll under en eller två seglingssäsonger, till exempel under de två sista åren som explorerscout. Under kursen betonas praktik, men för att få tillräcklig kunskap hör fyra teorikvällar till kursen. Kvällslektionerna tar sammanlagt cirka 12 timmar. Vägledande innehåll och målen för kunskapsnivån för sekond-kursen finns i sjöscouternas kurs- och behörighetssystem. Sekond-kursens innehåll är delvis det samma som sekond-fickans aktiviteter. Till den delen kan de utföras som explorerscoutaktiviteter så länge som nivån är den samma som för sekond-kursen. Det rekommenderas att följande helheter behandlas under kursen: 1. Att fungera som vaktchef på dagen och på natten 2. Program och utbildning under en seglats 3. Mat ombord 4. Ruttval, sjömansfärdigheter 5. Navigation 6. Elektronisk navigationsutrustning 7. Manövrering av fartyget, att ta i land och kasta loss 8. Säkerhet, nödsituationer (man över bord, grundstötning, brand osv.) 9. Motorn 10. Båtens övriga system och utrustning 11. Service av båten 12. Rigg, segeltrimning och segelbyten Temana för teorikvällarna rekommenderas vara följande: 1. Manövrering, säkerhet till sjöss, räddningsutrustning 2. Maskinerna och övriga system, service 3. Segeltrimning och -service 4. Ruttval, torrseglingsövning Av det ovannämnda hör vaktchef på dagen och natten, elektronisk navigationsutrustning, ledande av en man över bord övning, nödsituationer till sjöss och förebyggande av dem, båtens tekniska system och segelservice och trimning inte till explorerscouternas Sekond-ficka. Målet är att du får praktisk erfarenhet av att leda en grupp en längre tid, du lär dig planera gruppens verksamhet och hur den förverkligas. Beskrivning: Fungera som ledare för en grupp som hör till de yngre åldersgrupperna under minst en verksamhetsperiod (höst/vår). Du ansvarar för alla uppgifterna som hör till handslaget, till exempel planering av verksamheten. Målet är att du klarar av att göra en enkel säkerhetsplan och att du kan fungera som ledare i en krissituation, som till exempel vid en olyckshändelse eller om någon försvunnit. Beskrivning: Bekanta dig med Finlands Scouters säkerhetsföreskrifter, principerna för att leda i en krissituation och diakutera hur olika människor reagerar i krissituationer. Gör en säkerhetsplan för ett scoutevenemang eller till exempel för kårlokalen. Utvärdera planen, hur den fungerar och hur den påverkar den vanliga verksamheten. Ta i bruk planen i kåren.

15 Målet är att du förstår olika projekts betydelsen för kårens verksamhet och att du får erfarenhet av att leda projekt. Beskrivning: Bekanta dig med projektledningens teorin. Fungera som projektledare för ett projekt inom kåren och ansvara för alla de uppgifter som hör till projektledaren. Utvärdera hur projektet lyckades och din roll som projektledare. Be kårchefen utvärdera hur du lyckades. Målet är att du bekantar dig med skenario-arbete och att du kan göra en alternativ projektplan som går att förverkliga. Beskrivning: Bekanta er med skenario-arbete och gör en alternativ projektplan för ett projekt som en av er leder. Planen kan tas i bruk om den ursprungliga planen, av en eller annan anledning, inte kan användas. Målet är att du förstår betydelsen av kårens läger för scoutfostran och att du får erfarenhet av att leda ett utmanande projekt där det finns många delområden att beakta. Beskrivning: Fungera som ansvarig ledare för kårens sommarläger eller annan motsvarande verksamhet som varar minst tre dygn. Be de övriga ledarna utvärdera dig som ledare och utvärdera själv hur du lyckades som ledare. Obs! Scoutledarfullmakten bör vara i kraft Målet är att du lär dig hur spejarscoutåldersgruppens särdrag förverkligas i en båtmiljö. Beskrivning: Ordna en veckoslutsseglats eller en seglats för spejarscouterna. Målet är att du ser över vilka som hör till ditt liv, både nära och fjärran, och hur de påverkar ditt liv. Beskrivning: Repetera vid behov hur man gör en mindmap. Gör en mindmap över ditt bekantskapsnätverk och fundera över dina olika människorelationer. Varför ser din mindmap ut just så här? Hur vill du att den skulle se ut? Du kan till exempel ha nytta av mindmappen när du letar efter ett jobb eller en bostad. Det är intressant att följa med hur mindmappen förändras med åren, åt vilket håll den utvecklas. Du kan uppdatera mindmappen årligen. Målet är att du för dagbok en viss tid och funderar på hur det påverkar dig. Beskrivning: För dagbok en viss tid. Skriv upp dina upplevelser och känslor. Läs senare igenom dagboken och fundera på hur du upplever situationerna när du läser igenom dagboken senare. Fundera på varför du skrev om just det du har skrivit om. Avspeglar dagboken en positiv livsinställning, ett starkt psyke och ett positivt sätt att se på omvärlden? Upplever du att du kan behärska dig själv, dina tankar och dina attityder? Målet är att du konkret hjälper en kamrat som är i en problemsituation. Du kan hjälpa en person trots att personen inte direkt ber om hjälp. Du kan sätta dig in i en annan persons situation utan att dras in i problemet. Beskrivning: Stöd en kamrat som har det svårt. Försök till exempel få en kompis att röra på sig regelbundet, att sporta, att äta hälsosamt, att dricka mindre alkohol, att undvika scoututmattning, att komma över något svårt, undvika att förfrysa sig på en scoutvandring, att undvika uttorkning eller energibrist. Du kan ha som utgångspunkt att du sätter dig in i den andras situation och funderar på vad som skulle kännas bra i just den situationen. Det är viktigt att ta hand om andra och erbjuda dem hjälp då personen ifråga inte tar tillräckligt bra hand om sig själv. Men kom ihåg att inte gräva ner dig i andras problem och försök att inte känna dig inte stressad av situationen.

16 Målet är att du med hjälp av en SWOT-analys (Strength, Weakness, Opportunity, Threath) lär dig hur du behöver utveckla dig själv. Beskrivning: Repetera vid behov grunderna för en SWOT-analys och gör en SWOT-analys av dig själv. Fundera på hur du kan använda dig av dina starka sidor, hur du förvandlar svagheter till styrka, hur du utnyttjar dina framtida möjligheter och hur du undviker hoten. Skapa en verksamhetsplan för hur du hanterar de olika faktorerna och försök förverkliga planen. Målet är att du lär dig följa med hur du använder tiden och att du lär dig ändra din tidsanvändning enligt olika situationer. Beskrivning: Börja med att göra ett schema för hur du använder tiden under olika tidsperioder. Studera hur du använder din tid och vad du skulle vilja använda tiden till. Prioritera uppgifterna, effektivera tidsanvändningen, slopa onödiga uppgifter men kom ihåg livskvaliteten. Öva att tacka NEJ till onödiga saker och att tacka JA till sådant som du upplever vara viktigt. Kom ihåg självdisciplin. Fortsätt se över din tidsanvändning. Målet är att du upplever och lär dig att det finns olika hobbyer och olika sätt att tillbringa fritiden på. Beskrivning: Använd lokaltidningen och leta reda på så många olika gratisevenemang som möjligt och besök några av dem. Diskutera hur ni upplevde de olika evenemangen. Målet är att du lär dig principerna för att arkivera och dokumentera historien och nutiden. Du lär dig också någonting om hur vår identitet formats. Beskrivning: Bekanta dig med landskapsarkivet eller museet. Ta reda på arkivets eller museets verksamhet. Du kan studera vilka arkiveringsprinciper de följer eller vilken roll de spelar då vår identitet formas. Du kan också föra material till arkivet eller museet (www. narc.fi, Målet är att du bekantar dig med din egen orts kultur och historia, hittar nya betydelser och får en inblick i ortens tidsperspektiv. Beskrivning: Bekanta dig med områdets historia och lokalkultur genom att till exempel besöka ett museum, läsa litteratur om området eller delta i hembygdsverksamheten. Målet är att du hjälper till i din närmiljö på ett sätt som passar din livsåskådning och utför verksamheten. Beskrivning: Välj ett lämpligt mål i ert närområde, till exempel krigsveteranerna, åldringshemmet eller ett naturområde och ordna exempelvis en insamling eller ett jippo för att stöda det. Utrustning: det som behövs för evenemanget. Uppgift: Lotsen kan hjälpa med att hålla kontakt med målet och kontrollera tillstånden. Målet är att du förstår varför och när man behöver passerkontrollsystem, vilken nytta man har av dem och vilka frågor systemet väcker. Beskrivning: Bekanta er med principerna för passerkontrollsystem. Välj ett evenemang i regionen och be om att få bekanta er med säkerhetsarrangemangen. Diskutera för- och nackdelarna kring passerkontrollsystemen med en expert. Kom ihåg tystnadsplikten. Målet är att du lär dig presentera scoutverksamheten i praktiken och berätta om scoutrörelsens möjligheter för personer som inte är bekanta med scoutrörelsen från tidigare. Målsättningen är också att få nya medlemmar. Beskrivning: Välj en lämplig målgrupp som ni vill presentera scoutverksamheten för, till exempel era föräldrar eller klasskamrater. Presentera scoutverksamheten för dem på ett mångsidigt sätt. Använd scoutmetoden. Material: presentationsmaterial om scouting. Uppgift: Lotsen kan hjälpa med att välja en för kåren lämplig målgrupp. Målet är att du utför värnplikten och delar med dig av dina kunskaper och din erfarenhet till andra. Utför din värnplikt och berätta för explorerscouterna om dina upplevelser. Du kan också lära dem någon nyttig färdighet som du lärt dig under värnpliktstiden.

17 Målet är att du lär dig att det finns olika sätt att påverka andras attityder i miljöfrågor och att du är medveten om hur dina egna val påverkar miljön. Du förstår hur du med ditt egna exempel kan påverka andras miljöattityder. Efter aktiviteten kan du lära andra om miljöfaktorer som utbildare på scoutkurser och får på så sätt mera erfarenhet som utbildare. Beskrivning: Ta reda på och lär dig hur man påverkar andras attityder. Sträva efter att själv också beakta miljöaspekterna i din verksamhet. Fungera som ett exempel på hur man med sina egna val kan påverka naturen och deltag aktivt i olika evenemang och diskussioner kring miljöfrågor. Du kan försöka påverka andras attityder indirekt genom ditt egna exempel eller direkt om du har tillräckligt med sakkunskap i området. Fungera som utbildare till exempel på ett informationstillfälle om kårläger och lär ut saker som berör miljön, som till exempel hur man planerar ett miljömedvetet läger, avfallshantering och återvinning. Målet är att du förstår begreppet ekologiskt fotspår och att du räknar ut ditt personliga ekologiska fotspår. Beskrivning: Bekanta dig med begreppet ekologiskt fotspår och räkna ditt egna ekologiska fotspår. Målet är att du förstår vad som avses med globala miljöproblem och vad hållbar utveckling betyder. Det är också meningen att du reder ut hur du förhåller dig till frågan. Beskrivning: Repetera vad du vet om globala miljöfrågor och utvecklingen just nu. Ta reda på vad som menas med hållbar utveckling och hur du kan förverkliga begreppet i dit liv. Fundera på din ståndpunkt och attityd till frågorna om globala miljöproblem och deras lösningar. Fundera på hur din omgivning, till exempel din hemkommun, förhåller sig till hållbar utveckling. Målet är att du förstår vad klimatförändring betyder och hur förändringarna uppstår. Du undersöker också hur klimatförändringarna påverkar olika ekosystem. Beskrivning: Börja med att gå igenom hur ekosystemen fungerar. Ta reda på vilka typer av klimatförändringar det finns och hur de påverkar olika ekosystem, till exempel skogs- eller vattenekosystem. Lägg märke till hur klimatförändringarna påverkar det ekosystem ni valt. Skriv en rapport över era iakttagelser. Skriv rapporten i en sådan form att de yngre åldersgrupperna kan ha nytta av den och presentera rapporten för dem. Målet är att du är mera medveten om ditt personliga förhållande till miljön och att du är medveten om hur människan påverkar miljön. Beskrivning: Övernatta i naturen tillsammans med några kompisar. Under utfärdens lopp iakttar ni hur människans verksamhet har påverkat naturen runt om er, skriv ner era iakttagelser. Diskutera hurdant förhållande ni har till naturen och vilka saker som är viktiga för er. Beakta miljöaspekter när ni väljer utfärdsmålet, när ni packar och väljer utfärdsutrustningen.

18 Målet är att du lär dig att det finns olika sätt att påverka andras attityder i miljöfrågor och att du är medveten om hur dina egna val påverkar miljön. Du förstår hur du med ditt egna exempel kan påverka andras miljöattityder. Efter aktiviteten deltar du i planeringen och förverkligande av ett läger och sätter dig in i hur man löser olika miljöfrågor och bär sitt ansvar för miljön också då man ordnar ett läger. Beskrivning: Ta reda på och lär dig hur man påverkar andras attityder. Sträva efter att själv också beakta miljöaspekterna i din verksamhet. Fungera som ett exempel på hur man med sina egna val kan påverka naturen och deltag aktivt i olika evenemang och diskussioner kring miljöfrågor. Du kan försöka påverka andras attityder indirekt genom ditt egna exempel eller direkt om du har tillräckligt med sakkunskap i området. Deltag aktivt i planeringen och förverkligande av lägret och ansvara för delområdet som berör miljön, till exempel som lägrets eller underlägrets miljöansvariga eller avfallsoch återvinningsansvariga eller ordna en programpunkt om miljön. Planera och förverkliga ditt delområde tillsammans med lägrets övriga delområden. För en projektdagbok över ditt handslag och följ med ditt delområdes kostnader och jämför hur de förhåller sig till lägrets totala budget. Du kan också räkna ut lägerdeltagarnas eller ledarnas ekologiska fotavtryck under lägret. Material: intenet, böcker, egna erfarenheter och det egna exemplet, ledarskapsmodeller och metoder och ledarskapskurser, påverkningskurser, LYSA det vill säga Leirin ympäristövastuullisen suunnittelun apuväline, Miljöchecklistan för läger, erfarenheter och rapporter från tidigare läger. Målet är att du sätter dig in i frågan om barn och ungdomar behandlas rättvist runt om i världen. Du kan uppskatta barnens rättigheter och vikten av rättvis behandling. Du vet vad du själv kan göra för att hjälpa barn som behandlas illa eller vet hur man påverkar orättvisor. Beskrivning: Använd internet för att bekanta dig med situationen för barn och unga i olika delar av världen. Ta reda på hur internationella organisationer arbetar för att förbättra situationen för barn och unga, till exempel scouternas världsförbund, FN, EU, UNICEF, Världsbanken och andra hjälporganisationer. Kontakta antingen en lokal eller internationell organisation och erbjud att jobba som frivilligarbetare. Målet är att du känner till olika yrkens etiska regler, både de rent etiska synvinklarna och lagstiftningen. Du vet varför man stiftat etiska lagar för de olika yrkesgrupperna. Beskrivning: Ta reda på vilka etiska regler som gäller för till exempel läkare, advokater eller journalister. Fundera på hurdana situationer som kan vara besvärliga och tänk ut lösningar på problemen. Målet är att du kan utvärdera dina egna val och eventuellt ändra på dina vanor. Du anpassar din verksamhet och dina konsumtionsvanor så de stämmer överens med roverscoutidealen. Beskrivning: För bok över dina val i en veckas tid; vad du köper, vilka tjänster du använder samt ditt beteende. Du kan till exempel skriva upp om produkterna och tjänsterna är inhemska, produktionssätt, material och pris. Efter att veckan gått går du igenom listan och funderar på hur den stämmer överens med roverscoutidealen. Borde du ändra på någonting? Målet är att du i stora drag känner till olika religiösa verk och har satt dig in i olika konflikter och problem som synvinklarna ger upphov till. Beskrivning: Använd internet eller biblioteket för att bekanta dig med olika religiösa verk och hur de vanligen tolkas. Ordna en roverscoutträff där ni tillsammans diskuterar de olika verken, synvinklarna och följderna.

19 Målet är att du kan skapa värderingsgrunder och skalor. Du sätter dig in i hur man utvärderar saker och lär dig utvärdera i praktiken. Beskrivning: Fundera ut vad du vill utvärdera, hur och med vilka motivationer skulle det vara möjligt. Skapa en värderingsskala, motivera grunderna för värderingen och utför den. Målet är att du blir medveten om din egen dygnsrytm och sömnmängd. Du kan vid behov justera din dygnsrytm. Beskrivning: Ta reda på hur olika sorters dygnsrytm och förändringar i dem påverkar människan. Kolla de vanligaste rekommendationerna på hur mycket du borde sova och vilka faktorer som påverkar sömnens kvalitet. För bok över din dygnsrytm över en lämplig period. Fundera på om den behöver justeras och gör justeringarna. Målet är att du provar på en mera ovanlig sportgren och får nya erfarenheter och upplevelser. Beskrivning: Välj en intressant sportgren som till exempel klättring eller dykning. Bekanta er med grenen och speciellt med säkerhetsdirektiven på förhand. Det kan vara bra att kontakta en idrottsförening, sportarrangör eller en bekant som sysslar med sporten då ni testar grenen i praktiken. Målet är att du bekantar dig med hur du kan främja din hälsa genom vad du äter. Du strävar efter att äta lite hälsosammare i framtiden. Beskrivning: Repetera kostcirkeln, kostpyramiden och tallriksmodellen. För en matdagbok över allt du äter, småäter och dricker. Studera energimängden i den vanligaste maten och rekommendationerna för helhetsförbrukningen av näringsämnen och jämför dem med din matförbrukning. Dra slutsatser och gör nödvändiga förändringar i dina matvanor så att du höjer din livskvalitet och förbättrar din hälsa. Målet är att du vet hur du ska sköta din hälsa. Du uppdaterar dina kunskaper om olika rusmedel och deras negativa verkningar. Beskrivning: Repetera vilka substanser som hör till rusmedlen. Kontakta en lämplig expert, institution eller organisation och be dem komma och upplysa er om rusmedlens skadeverkningar. Målet är att du får en realistisk och uppdaterad uppfattning om din fysiska kondition. Du gör också en plan för hur du ska förbättra din kondition och följer planen. Beskrivning: Gör ett konditionstest för att bedöma din kondition. Bestäm dig för vad din målsättning är. Efter att du klarlagt din utgångskondition och målsättningen gör du en realistisk träningsplan och följer planen. Resultatet är godkänt då du nått ditt realistiska mål.

20 Målet är att du inser hur många olika roller människor kan ha på fritiden och på jobbet. Du lär dig att förstå människornas olika sätt att bete sig i olika situationer och du kan förhålla dig till överraskande situationer. Beskrivning: Fördjupa din människokännedom. Sök upp på en nätcommunity, en person som du redan känner och fundera på hur bilden du får på nätet överensstämmer med din bild av personen i verkligheten. Målet är att du bekantar dig med medlemmarna från en annan ungdomsorganisation och märker att olika organisationer kan ha många gemensamma målsättningar. Beskrivning: Ordna tillsammans med en annan ungdomsorganisation en gemensam kväll och öva att samarbeta med personer från en annan organisation. Målet är att patrullen skaffar en roverscoutpatrull som brevvän, bekantar er med nya människor och lär er upprätthålla kontakten med andra personer med hjälp av brev. Beskrivning: Skaffa en annan roverscoutpatrull som brevvän och bekanta er med patrullen per brev. Kom ihåg att hålla regelbunden kontakt. Målet är att du kan leta reda på nya ställen och bekanta dig med dem utan förutfattade meningar och genom det kan du vidga din världsbild. Beskrivning: Ta reda på vilka evenemang som ordnas på din ort och deltag i ett evenemang. Målet är att du bekantar dig med en för dig obekant sportgren och att du lär dig stöda och uppmuntra andra. Beskrivning: Fundera på vilka sportgrenar ni är intresserade av och ordna biljetter till en lokal match där det brukar vara få åskådare. Använd till exempel internet för att ta reda på mera om sportgrenen och lagets spelare, gå på matchen och heja på laget. Målet är att du i praktiken provar på hur det känns att vara annorlunda och att du verkligen kan uppskatta olikheter. Beskrivning: Välj en person som är annorlunda än du är. Personen kan ha en annan tankevärld, andra vanor eller andra förutsättningar. Bekanta dig med personens värld och sätt att leva. Lev på personens sätt i en vecka. Fundera på vad du lärt dig. Prata med andra om upplevelsen. Var försiktig så du inte sårar någon. Målet är att du bekantar dig med invandrare som bor på din ort och bekantar dig med deras kultur. Beskrivning: Ta reda på var det finns invandrare på er ort och hurdan verksamhet de ordnar. Kontakta dem och be att få delta i deras verksamhet. Ni kan i er tur bjuda in dem till ett av era evenemang. Målet är att du lär dig kontakta personer genom en nätcommunity och utvecklar dina sociala färdigheter och att du kan bli bekant med personer på ett lämpligt sätt. Beskrivning: Tänk efter hurdan person du skulle villa bekanta dig med och leta reda på en trevlig person i en nätcommunity. Kom ihåg att vara försiktig. Bekanta dig med de olika säkerhetsföreskrifter som finns och följ dem.

Roverscoutkalendern. Välkommen roverscout!

Roverscoutkalendern. Välkommen roverscout! Roverscoutkalendern Välkommen roverscout! Du hör nu till den åldersgrupp där det hänger mera på dig själv hur bra du uppfyller scoutingens målsättningar. Scoutrörelsen som organisation skapar förutsättningarna

Läs mer

scouterna tiger inte! 17-23.3.2014

scouterna tiger inte! 17-23.3.2014 Under veckan mot rasism funderar scouterna på hur man genom små handlingar kan förändra världen. Ge inte ditt tysta medhåll! Motstånd mot rasism är modet att tänka själv! Här hittar du tips för hur de

Läs mer

Barn och medier. En lättläst broschyr

Barn och medier. En lättläst broschyr Barn och medier En lättläst broschyr Innehåll Inledning 3 Åldersgränser 4 Internet 8 Spel 14 Använder ditt barn medier för mycket? 15 Läsning 16 Alla kan vara medieproducenter 18 2 Inledning Alla barn

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

DELTAGARENS INSTRUKTIONER

DELTAGARENS INSTRUKTIONER DELTAGARENS INSTRUKTIONER Grundutbildningen för scoutledare 1.1.2015 Utbildningsgruppen Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 2. Vad är ledarskapsövningen?... 3 3. Val av en lämplig ledarskapsövning...

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan 2015 TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan Vi erbjuder barn och unga unika möjligheter till utveckling, äventyr och gemenskap. Vi vill att alla ska få

Läs mer

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker!

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Till Höstkursen 2011 har Svenska Frisksportförbundets utbildningskommitté tagit fram ett flertal olika kurser som vi finner intressanta att ha med under

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om framtiden Hej! Förra veckan ägnade vi åt dina tillgångar och nu är vi framme vid sista kursdelen som

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Riitta Aikkola Vasa yrkeshögskola 1 ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Inlärning är en förmåga och det går att öva upp sin förmåga att lära sig. Alla har möjlighet att utveckla

Läs mer

Kartläggningsguide för temat Ett gemensamt jordklot

Kartläggningsguide för temat Ett gemensamt jordklot Kartläggningsguide för temat Ett gemensamt jordklot Syftet med det här häftet är att erbjuda er färdiga mallar och metoder för kartläggningar inom temat Ett gemensamt jordklot. Häftet innehåller kartläggningsverktyg

Läs mer

GRÖN FLAGG PROGRAMMET SOM STÖD FÖR MILJÖFOSTRAN I DAGHEMMEN

GRÖN FLAGG PROGRAMMET SOM STÖD FÖR MILJÖFOSTRAN I DAGHEMMEN GRÖN FLAGG PROGRAMMET SOM STÖD FÖR MILJÖFOSTRAN I DAGHEMMEN Theresa Knopp Natur och Miljö -2014- Vad är Grön Flagg? Daghemmens, skolornas och läroanstalternas program för hållbar utveckling. Ett internationellt

Läs mer

10 Roverscoutlotsens handbok

10 Roverscoutlotsens handbok 10 Roverscoutlotsens handbok Grattis! Du har tagit emot den viktiga uppgiften att handleda ungdomar i livet. Lycka till! En roverscout är 18 22 år gammal. Roverscouten börjar ta kontroll över sitt eget

Läs mer

http://www.scoutservice.se/leda-scouting/marken/intressemarken/varldsforbattrare/

http://www.scoutservice.se/leda-scouting/marken/intressemarken/varldsforbattrare/ Musikhjälpen 2013 Musikhjälpen är ett insamlingsevent som lyfter upp en undangömd humanitär katastrof. Tre kända programledare bor i en glasbur för att sända radio och TV dygnet runt i 144 timmar. Under

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

döden i datorn SPN-uppdrag

döden i datorn SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Datorn på jobbet 1. Dator på jobbet intervju Väldigt många vuxna har inte bara en dator hemma som de använder ofta, de har en på jobbet också. Men, vad använder de egentligen sin dator till

Läs mer

Göteborgs scoutdistrikt

Göteborgs scoutdistrikt Göteborgs scoutdistrikt Arrangemang 2014 Introduktion 2 Hej 2014 kommer sprudla av aktiviteter för dig som scout i Göteborgs scoutdistrikt! Här i arrangemangsfoldern finns de datum som redan är satta inför

Läs mer

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER Denna uppgift hjälper dig att ta fram dina styrkor. Uppgiften är främst avsedd för dig som redan har arbetslivserfarenhet. Målet är att du ska få hjälp med yrkesmässig planering

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

Sista anmälningsdagen: 15.3.2012!

Sista anmälningsdagen: 15.3.2012! Sista anmälningsdagen: 15.3.2012! Scoutläger 29.7-5.8.2012 Lägerstabens hälsning Moi! Här har du ett litet häfte för att bekanta dig med det tuffaste som händer nästa sommar, dvs scoutlägret Mondo! Ett

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

HUSLIG EKONOMI. Läroämnets uppdrag

HUSLIG EKONOMI. Läroämnets uppdrag HUSLIG EKONOMI Läroämnets uppdrag Läroämnet huslig ekonomi har som uppdrag att stödja elevens tillväxt och utveckling till en konsument som tar hand om de grundläggande förutsättningarna för att underhålla

Läs mer

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc.

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc. Efter visning Följande fördjupningsuppgifter syftar till att följa upp och fördjupa de tankar och idéer kring hållbar samhällsutveckling som lyftes vid visningen av utställningen Framtidsland. Fördjupningsuppgift

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Instruktioner för utbildare: Informationspuff för psykiskt stöd - Grunderna i psykisk första hjälp

Instruktioner för utbildare: Informationspuff för psykiskt stöd - Grunderna i psykisk första hjälp Instruktioner för utbildare: Informationspuff för psykiskt stöd - Grunderna i psykisk första hjälp Tidåtgång: 3 timmar (3*45 min) Grupp: cirka 15 personer Mål att ge grundkunskap om faktorer, som orsakar

Läs mer

Du ska sträva efter att din dag ser ut så här.

Du ska sträva efter att din dag ser ut så här. I det här häftet finns många olika tips och idéer om hur du kan förbättra dina möjligheter att klara dina studier på ett bra sätt. Se det här som en samling där du kan plocka delar av allt passar inte

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

Tummen upp! SO ÅK 6. Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11.

Tummen upp! SO ÅK 6. Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. Tummen upp! SO ÅK 6 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11 PROVLEKTION: UTTRYCKA OCH VÄRDERA STÅNDPUNKTER Provlektion Följande provlektion

Läs mer

Sammandrag från tutorutbildningarna

Sammandrag från tutorutbildningarna Sammandrag från tutorutbildningarna Tutorns/storasyskonets uppgifter är att Introducera till universitetslivet hjälpa studenter lära känna nya människor uppmuntra en öppen och välkomnande stämning ge tips

Läs mer

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Fagott. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Fagott. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi Finlands musikläroinrättningars förbund rf Fagott Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I FAGOTTSPEL Nivåproven för grund- och musikinstitutnivåerna

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012 Illustrationer: Anders Worm Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012 Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-05-30 11:12:15: Ni har tagit er an tema Livsstil och hälsa från många olika håll och

Läs mer

Program roverforum 2015

Program roverforum 2015 Program roverforum 2015 Normkritisk scouting - Regnbågsscouterna Funderar du mycket på normer? Eller är det så att du aldrig har skänkt det en tanke? På Regnbågsscouternas workshop kommer vi att vrida

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Lovisa stads plan för småbarnsfostran

Lovisa stads plan för småbarnsfostran Det här är Lovisa stads plan för småbarnsfostran. Den baserar sig på de riksomfattande grunderna för småbarnsfostran. Planen uppdateras vart annat år och godkänns av bildningsnämnden. Dagvårdsenheterna

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om drömmar Hej! Nu har du nått halvvägs in i kursen och viktigast är att du har startat upp ditt skrivande

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här.

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Kör igång, och var inte rädd för att begå misstag. Ha alltid i bakhuvudet varför

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

Tummen upp! Religion ÅK 6

Tummen upp! Religion ÅK 6 TUMMEN UPP! Ç SO ÅK 6 Anna Lindstam KARTLÄGGNING LGR 11 BIOLOGI RELIGIONSKUNSKAP Tummen upp! Religion ÅK 6 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 1(18) Barn-ULF 2015-05-26 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 Innehåll: Barn 10-18 år... 2 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 2 Barns ekonomi och materiella resurser... 4 Barns fritid och

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Antal år sedan senaste scoutledarutbildningen?

Antal år sedan senaste scoutledarutbildningen? Antal år sedan senaste scoutledarutbildningen? Villighet lägga ned tid på utbildning, (uppdelat på ålder) (uppdelat på ålder) Personer upp till 25 år kan i högre grad tänka sig att lägga 4-7 dagar på utbildning

Läs mer

Verktygslåda för mental träning

Verktygslåda för mental träning Lek med tanken! Instruktioner för Verktygslåda för mental träning Här hittar du några verktyg som hjälper dig som är aktiv idrottare att bli att bli ännu bättre i din idrott. Är du tränare eller förälder

Läs mer

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR RATTVIS HANDEL I SKOLAN DEN SOCIALA OCH ETISKA ASPEKTEN AV LARANDE FOR HALLBAR UTVECKLING Malmö är Sveriges första Fairtrade City. Genom att handla

Läs mer

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Innehåll Inledning...2 Sajten we-change-larare.se...3 Hur vill du att din värld ska se ut?...4 Utmaningarna i tävlingen...6 Magasinet

Läs mer

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald.

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald. Mångfaldsövningar Isberget När vi möter en människa skapar vi oss först en uppfattning av henne utifrån det som är synligt och hörbart. Ofta drar vi då slutsatser om hur denna människa är, och vi tror

Läs mer

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga Procent i vardagen Idén till detta arbete växte fram när författaren, Ulrika Gustafsson, själv bytte bank och funderade på omläggning av lån och nytt sparande. Varför inte göra detta till ett arbetsområde

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen Teknik Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i teknik sträva efter att eleven utvecklar sina insikter i den tekniska kulturens kunskapstraditioner och utveckling

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov.

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov. Förutsättningar Familjedaghemmet Familjedaghemmet är en del av förskoleverksamheten/skolbarnsomsorgen med egna förutsättningar, en egen organisation och en egen pedagogisk inriktning. Verksamheten utmärks

Läs mer

Koppling till kursplaner

Koppling till kursplaner Koppling till kursplaner Övnings- och tävlingsmomenten i The Battery Challenge faller inom ramen för undervisning om hållbar utveckling och du kan välja att arbeta ämnesintegrerat eller kopplat specifikt

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Drömdeg För dig som är coach

Drömdeg För dig som är coach Drömdeg För dig som är coach innehåll Vad är Drömdeg? 3 Vad är min uppgift som Drömdegscoach? 3 Hur ansöker man om Drömdeg? 4 Att göra en projektplan 4 Att göra en tidsplan 5 Att göra en budget 6 Att redovisa

Läs mer

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Högskolestuderande

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Högskolestuderande VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER Högskolestuderande Identifiera dina kunskaper när du söker jobb Dagens arbetsliv behöver nyfikna, uthålliga och produktiva anställda. Kunskaper

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram 1 Lärvux Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram Välkommen till Lärvux! Särskild utbildning för vuxna Lärvux finns för dig som - har fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada

Läs mer

P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9

P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9 P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9 Välkommen till Sylteskolan en mötesplats där äventyr och kunskap väntar på dig! Vi vet att kunskap kommer så mycket lättare när intresse och glädje finns. Därför arbetar

Läs mer

Startpaket Ungdomsverksamhet

Startpaket Ungdomsverksamhet Startpaket Ungdomsverksamhet Verksamhetsformer Reddie Kids-klubbverksamhet för äldre barn Ungdomsgrupp Narikka: kortvarig frivilligverksamhet Lägerverksamhet Internationell ungdomsverksamhet Redaktionellt

Läs mer

Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA

Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA Lika och olika Barnkonventionens artikel 2 säger att alla barn har lika värde och samma rättigheter. I svensk lagstiftning finns

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Att vara tennisförälder är inte alltid så lätt. Du ska engagera dig, men inte för mycket. Du ska stötta, men absolut inte sätta press.

Att vara tennisförälder är inte alltid så lätt. Du ska engagera dig, men inte för mycket. Du ska stötta, men absolut inte sätta press. Att vara förälder i Världens bästa? Att vara tennisförälder är inte alltid så lätt. Du ska engagera dig, men inte för mycket. Du ska stötta, men absolut inte sätta press. Det finns inga givna svar på hur

Läs mer

Utgångspunkter f ör scoutledarutbildning

Utgångspunkter f ör scoutledarutbildning Utgångspunkter f ör scoutledarutbildning Scouternas utbildningssystem, antaget av Scouternas styrelse 2014-10-12 Scouterna Box 420 34 Telefon: +46 8-568 432 00 Webb: www.scouterna.se The Guides and Scouts

Läs mer

pigg och effektiv personal

pigg och effektiv personal Skapa en framgångsrik arbetsplats. pigg och effektiv personal Hälsofrämjande och framgångsrik arbetsplats Vår målsättning är att hjälpa och inspirera människor att bli det bästa de kan bli! Hur jobbar

Läs mer

Sammandrag fra n gruppdiskussionerna

Sammandrag fra n gruppdiskussionerna PM 4/2012 1 (5) och Aaltos tutorutbildningar 2012 Sammandrag fra n gruppdiskussionerna Hur kan tutorn stödja phuxarnas studieförmåga? Resurser o tillräcklig sömn o svettig motion 3 ggr i veckan o att röra

Läs mer

Sammanfattning av Insightlabs undersökning

Sammanfattning av Insightlabs undersökning Sammanfattning av Insightlabs undersökning Stockholm 3 april 2014 1 Copyright 2014 Insightlab AB www.insightlab.se Insightlabs undersökning Må bra i vardagen genomfördes elektroniskt under perioden 16-31

Läs mer

V.A.T lärstilstest och studieteknik

V.A.T lärstilstest och studieteknik Namn Mål och syfte V.A.T lärstilstest och studieteknik o Ökad motivation till skolarbete. o Ökad självinsikt o Ökad kunskap om studieteknik o Ökad insikt om egna behov för bäst lärande. Förslag till ämne

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN

KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN Innan du börjar läsa platsannonser och skriva ansökningar är det bra att fundera över vad det är du vill arbeta med. I kapitlet går du igenom din kompetens för att

Läs mer

Finlands Svenska Scouter r.f. Verksamhetsplan 2015-2016

Finlands Svenska Scouter r.f. Verksamhetsplan 2015-2016 Finlands Svenska Scouter r.f. Verksamhetsplan 2015-2016 Hur verksamhetsplanen blev till Finlands Scouters strategi 2015-2018 Inledning Vår verksamhetsplan baserar sig på Finlands Scouters strategi 2015-2018,

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från?

LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från? LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från? Bakgrund MegaMind är Tekniska museets nya science center som handlar om hur en bra idé blir till och hur man kan ta den vidare till verklighet från sinnesintryck

Läs mer

GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar REPORTAGE FOTO MIKAEL M JOHANSSON GRUNDSKOLETIDNINGEN 6 / 2014

GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar REPORTAGE FOTO MIKAEL M JOHANSSON GRUNDSKOLETIDNINGEN 6 / 2014 GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar 32 FOTO MIKAEL M JOHANSSON tänkandet Retorikundervisningen blir en chans för eleverna att träna och utveckla sitt språk menar Linnéa Skogqvist-Kasurinen. Genom undervisning

Läs mer

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Gymnasister

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Gymnasister VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER Gymnasister Identifiera dina kunskaper när du söker jobb Dagens arbetsliv behöver nyfikna, uthålliga och produktiva anställda. Kunskaper samlar

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Regnmakarnas verktygslåda del 1, 2 och 3

Regnmakarnas verktygslåda del 1, 2 och 3 Regnmakarnas verktygslåda del 1, 2 och 3 Verktygslådan är uppdelad i tre delar; 1. En Regnmakare ÄR, 2. En Regnmakare VET och 3. En Regnmakare GÖR vilka följer de tre delarna av berättelsen om Regnmakarna,

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen Lokal arbetsplan för Föräldrakooperativet Krokodilen vårterminen 2010 Inledning Läroplanen för förskolan, Lpfö -98 All verksamhet utgår från Läroplanen för förskolan, Lpfö -98. Förskolan skall lägga grunden

Läs mer

VÄXTKRAFT 14 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 7-9/11 2014 I SAMARBETE MED SENSUS. Lär dig spela ukulele steg 1. Kursledare: Gitten Abramsson

VÄXTKRAFT 14 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 7-9/11 2014 I SAMARBETE MED SENSUS. Lär dig spela ukulele steg 1. Kursledare: Gitten Abramsson VÄXTKRAFT 14 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 7-9/11 2014 I SAMARBETE MED SENSUS Lär dig spela ukulele steg 1 Kursledare: Gitten Abramsson Materialkostnad: Ukulele finns för 295:- om du inte har egen.

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Vänner för livet Sommarläger 2013

Vänner för livet Sommarläger 2013 Vänner för livet Sommarläger 2013 På Brevik får många vänner för livet Våra läger Få ett välkomstkit till dig och din vän! Har du varit på Brevik tidigare? Tipsa en vän som inte varit här, så får ni båda

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

Bästa scout. 13.3.2009 Lägerbrev 2

Bästa scout. 13.3.2009 Lägerbrev 2 1 13.3.2009 Lägerbrev 2 Bästa scout I sommar blir det regionläger! I handen håller du ett tydligt vårtecken - lägerbrev 2 och anmälningsblanketten. Pirrar det i magen redan? Lägerbrev 2 innehåller viktig

Läs mer

En hållbar utveckling

En hållbar utveckling En hållbar utveckling Önnerödsskolan startade upp arbetet Hållbar utveckling som går ihop med det årliga Amazonassammarbetet. Eleverna har under vecka 42 fått jobba med olika ämnesområden. Ämnesområdena

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET Vt 2014 I grovplaneringen definieras hur verksamheten i stora drag ska läggas upp, sett till hur varje månad planeras samt vilket/vilka tema(n) som ska arbetas med under

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer