Uppgift: Lotsen kan ge råd om att stilla sig och diskutera vikten av att stilla sig och olika sätt att göra det.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppgift: Lotsen kan ge råd om att stilla sig och diskutera vikten av att stilla sig och olika sätt att göra det."

Transkript

1

2 Alltid redo

3 Målet är att du kan leta efter och hitta din inre frid, att du kan koncentrera dig på dig själv och hitta tid för dig själv. Du känner dina gränser och du kan stilla dig själv vid behov. Beskrivning: Tillbringa tid på egen hand, till exempel ett veckoslut i scoutstugan och fundera på vad som är viktigt för dig. Försök hitta din andliga sida och ett inre lugn. Uppgift: Lotsen kan ge råd om att stilla sig och diskutera vikten av att stilla sig och olika sätt att göra det. Målet är att du kan och vågar tala om andliga och religiösa frågor inför en grupp. Du hittar egna sätt att lyfta fram andliga frågor. Beskrivning: Ordna en andlig stund på ett läger eller ett annat scoutevenemang och fungera som den andliga stundens ledare. Uppgift: Lotsen instruerar om organiserandet och förverkligandet av evenemanget. Målet är att du kan stilla dig inför en större grupp enligt situationens behov. Du vågar tala om andliga frågor och får de andra att stilla sig tillsammans med dig. Beskrivning: Planera och förverkliga andaktsstunder som passar olika situationer med större grupper. Planera andaktsstunder med olika teman. Målet är att du kan uppskatta tystnad och att du klarar av att kommunicera också utan att tala. Beskrivning: Välj en lämplig nivå på tysthetsliljan och avlägg den. Diskutera hur ni upplevde det att vara tyst och vad som var svårast när ni kommunicerade utan att prata. Material: Insturktioner för tysthetsliljan (www.scout.fi och regionkansliet) Målet är att du lär dig hur man effektivt använder energi och att du testar hur energieffektivt ditt hem är samt hurdan bränsleförbrukning din bil (eller motsvarande) har. Beskrivning: Testa i praktiken hur energieffektivt ditt hem är och hurdan bränsleförbrukning din bil (eller motsvarande) är. Ta reda på vad man menar med energieffektivitet. Ta reda på vilka faktorer som mest påverkar hur energieffektivt hemmet är och hur du själv kan påverka energieffektiviteten. Fundera och skriv ner dina egna motiveringar till varför man bör välja en viss produkt till exempel en elapparat. Följ med hemmets energiförbrukning till exempel uppvärmning, el och vatten. Testa under en viss tid hur körstilen påverkar bränsleförbrukningen och beräkna den ekonomiska nyttan av att ändra körstil. Uppgift: En vuxen, till exempel roverscoutens mamma eller pappa, vägleder och berättar till exempel om grunderna för hur man väljer hushållsmaterial och för energianvänding. Det lönar sig också att fundera på vilken syn den äldre personen i sin ungdom hade på energianvändning.

4 Målet är att du förstår hur olika konsumtionsvanor påverkar miljön och lär dig välja de produkter och tjänster som minst belastar miljön. Beskrivning: Gör tillsammans med patrullen en lista över de av våra konsumtionsvanor som klart påverkar miljön positivt eller negativt både i Finland och globalt. Jämför era konsumtionsvanor, välj ut vilka som är mera miljövänliga och prova dem i praktiken. Målet är att du känner till vilka energiformer som idag används för samhällets energibehov och hur Finlands energipolitik är uppbyggd och vad den baseras på. Beskrivning: Gruppen bekantar sig med de vanligaste energiformerna. Ta reda på hur de här energiformerna påverkar miljön och fundera på hur ni ställer er till användningen av dessa energiformer. Ta reda på innehållet i Finlands energipolitik och bakgrunden till olika energilösningar till exempel kärnkraft mot fossila bränslen. Fundera också på om de nuvarande energipolitiska lösningarna är i enlighet med en hållbar utveckling. Uppgift: Lotsen kan delta i diskussionen i form av sakkännare. Han vägleder och utvärderar er verksamhet. Målet är att du märker hur privatpersoners val mer eller mindre påverkar alla ekonomiska system, indirekt eller direkt. Beskrivning: Bekanta er med samhällets ekonomiska system. Fundera på hur era val påverkar systemet. Ni kan till exempel ordna ett diskussionsmöte. Målet är att du funderar på hurdan konsument du är. Eventuellt ändrar du dina konsumtionsvanor. Beskrivning: Samla reklamer för samma produkt eller tjänst i olika medier och med olika försäljare. Studera och jämför reklamerna. Klargör för dig själv vad termen kritisk konsument betyder. Passar beskrivningen in på dig? Målet är att du lägger märke till dina egna inkomster och utgifter, att du följer med din ekonomi och funderar på din ekonomiska situation på sikt. Du gör en målsättning för hur du får din ekonomi att hållas i skick i längden. Beskrivning: Gör en personlig budget och ekonomisk plan. Du kan använda din bokföring eller motsvarande för att kartlägga din utgångspunkt. Gör upp en budget för en tidsperiod som passar din ekonomiska situation. Beakta din livssituation och möjliga förändringar. Följ med hur du klarar att följa budgeten. Vid behov kan du överväga hur du får din ekonomi i bättre skick. Målet är att du har en uppfattning om vad man strävar efter med utvecklingssamtal och hur man kan förverkliga utvecklingssamtal. Beskrivning: Bekanta er med olika teorier om utvecklingssamtal. Studera en modell för ett samtal och hur man utför det i praktiken. Om ni vill kan ni kontakta en person som varit med om eller som hållit utvecklingssamtal. Ordna en gruppdiskussion eller enskilda utvecklingssamtal inom patrullen. Målet är att du konkret bekantar dig med hur man investerar. Beskrivning: Ta reda på olika investeringsformer och vilka kostnader som uppstår då man investerar. Investera en liten summa pengar i en fond, aktier eller något annat investeringsinstrument. Följ med investeringens värdeutveckling i 3-6 månader. Du kan också delta i en investeringstävling.

5 Målet är att du förstår grunderna för ett välfärdssamhälle och vad som krävs för att upprätthålla ett välfärdssamhälle. Beskrivning: Ta reda på vad som är ett välfärdssamhälle, hur det är uppbyggt och vad som krävs för att upprätthålla samhället. Fundera på vilka av välfärdssamhällets tjänster som ni själva använder och vad ni skulle kunna avstå från. Målet är att du får en inblick i hurdan situation barnen som växer upp i en barnskyddsinstitution har det och vilka begränsade resurser de har. Beskrivning: Kontakta en lokal barnskyddsinstitution och fråga om ni får ordna en programkväll. Ta reda på vilken åldersgrupp det gäller och försök ordna ett intressant program. Om det är möjligt att ordna och ni får lov av barnskyddsinstitutionen, kan ni till exempel ordna programmet i kårlokalen Målet är att du känner till de olika fadderbarnsorganisationerna och deras verksamhet. Beskrivning: Bekanta er med olika fadderbarnsorganisationer via deras webbsidor eller besök deras kontor. Kartlägg hur företag och privatpersoner i dag deltar i verksamheten och ta reda på hur de donerade pengarna används. Om det är möjligt kan patrullen eller kåren skaffa ett fadderbarn. Målet är att du bekantar dig med en verksamhet som är ny för dig. Beskrivning: Studera en verksamhet som intresserar er, till exempel FRK: s Väntjänst, Kyrkans Steg för steg-verksamhet (Saapastoiminta), barnvaktstjänster som Mannerheims Barnskyddsförbund förmedlar eller ett WWF-talkoläger. Delta i en av deras kampanjer. Kampanjen bör verka i enlighet med era värderingar. Fundera på hur er patrull i framtiden kan delta i eller stöda verksamheten, i några månader eller några år. Målet är att du för dina gamla kläder till en klädinsamling och förstår betydelsen av återvinning. Beskrivning: Bekanta er med olika möjligheter att återvinna kläder i ert område. Ta reda på vart kläderna förs och vad som händer med intäkterna från klädförsäljningen. Ta reda på om era egna kläder går att återanvända. Ordna ett klädjippo för begagnade kläder inom kåren. Målet är att du deltar i ett evenemang med stor publik och bekantar dig med verksamheten från en annan synvinkel än publikens. Beskrivning: Ta reda på festivaler som tar emot frivilligarbetare. Anmäl er som frivilliga, till exempel som städare, första hjälpen personal eller som ordningsvakter. Gå tillsammans igenom för- och nackdelarna med frivilligarbete. Diskutera era erfarenheter. Målet är att du deltar i ett talko, att du funderar över hur man sköter gemensamma angelägenheter och att du märker betydelsen av samarbete. Beskrivning: Deltag i eller ordna ett talko där ni också aktivt deltar. Fundera på konsekvenserna av att en del inte kommer till exempel då husbolaget ordnar talko. Fundera på positiva och negativa aspekter på talkoarbete. Om ni ordnar ett talko, fundera på hur ni får folk att komma och hur folk blir inspirerade av jobbet. Fundera också på om det behövs en belöning för dem som ställer upp på talko.

6 Målet är att du bekantar dig med människor som är i behov av hjälp eller sällskap och att du gläder dem genom att dela med dig av din tid. Beskrivning: Delta i en kampanj där man letar efter sällskap åt äldre personer. Erbjud hjälp med butiksinköpen eller ställ upp som sällskap nu och då. Fundera på om du kan tänka dig att ställa upp mera regelbundet. Patrullen kan också ha en gemensam vän som ni träffar turvis. Målet är att du lär dig någonting om att bygga eller renovera. Beskrivning: Delta från början till slutet av ett delområde i ett byggnads- eller renoveringsprojekt. Projektet kan till exempel vara att byta ut köksskåp, lägga kakel, mura, gjuta en husgrund eller ett takprojekt eller fönsterbyte. Målet är att du lär dig planera och bygga en krävande konstruktion samt bekantar dig med olika byggnadstekniker och -material. Beskrivning: Planera och bygg en krävande konstruktion. Målet är att du lär dig planera och upprätta ett trådlöst nätverk. Du kan också upprätthålla ett motsvarande nät i din lägenhet. Beskrivning: Planera och förverkliga ett tryggt och ändamålsenligt trådlöst nätverk. Testa nätet; fungerar det, är det tryggt? Ordna till exempel ett internetmöte. Fundera tillsammans över om det är tryggt att diskutera sina personliga angelägenheter på webben och till exempel sätta ut bilder på kompisarna. Fundera på hur små oskyldiga saker kan bli till problem på webben. Gör upp regler till exempel för kårens diskussionsspalt. Målet är att du lär dig planera och förverkliga en äventyrsbana som byggs enligt scoutmetoden, det vill säga utan att skada naturen. Beskrivning: Planera och utför en äventyrsbana för de yngre åldersgrupperna till exempel i samband med sommarlägret. Målet är att du kan sköta om skolningsfarkosten och utföra de årliga arbeten som hör ihop med upptagning/sjösättning. Beskrivning: Ansvara personligen eller i grupp för kårens skolningsfarkosts vår- eller höstarbeten eller delar av dessa. Målet är att du lär dig hur man rör sig till sjöss, vilka regler som gäller och vad man bör beakta med olika sorters farkoster Beskrivning: Lär dig de allmänna regler som gäller när man rör till sjöss, samt med hur man vägleder och beter sig i en motor- eller segelbåt.

7 Målet är att patrullen prövar på dykning med luftaggregat tillsammans med en dykinstruktör som ger instruktioner och övervakar processen. Målet är att du kan principerna för hur man färdas med en liten jolle med ett segel. Du vet hur vindriktningen påverkar seglingen Beskrivning: Öva att segla på lämpligt vatten med en liten jolle med ett segel. Målet är att du kan behärska kanoten i olika förhållanden. Du vet vilken specialutrustning som behövs för kanotvandring och hur man ska packa utrustningen. Beskrivning: Lär er att paddla en kanadensare eller kajak och bekanta er med säkerheten i kanoten. Planera och förverkliga en minst tredagars kanotvandring. Material: kanot, vattentäta påsar för utrustningen, utfärdsutrustning Uppgift: Lotsen kan hjälpa med att skaffa kanoter och välja en lämplig rutt. Målet är att stärka gruppens samarbete och öka deras seglings- och navigeringsfärdigheter genom att gruppen deltar i en tävling. Beskrivning: Deltag i en seglingstävling eller precisionsnavigering. Målet är att du får uppleva livet under vattenytan och testa på fridykning. Beskrivning: Öva under kontrollerade omständigheter och på en trygg plats att hålla andan länge. Öva fridykning och undersök samtidigt skillnader mellan olika bottenmiljöer och vad som gör dem olika. Målet är att du lär dig grunderna i segling på kårens eller grannkårens kölbåt. Beskrivning: Lär dig grunderna i segling. Öva först segling med jolle innan du deltar i en seglats med en större kölbåt. Målet är att du till exempel lär dig vindsurfa för att testa på annan form av segling än du gjort tidigare. Beskrivning: Bekanta er med vindsurfing och lär er vindsurfa under handledning av en expert. Målet är att du har de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna för att vara skeppare i farkoster av olika storlek och att du fått kustskeppardiplom. Beskrivning: Deltag i en båtförar- eller kustskepparkurs med ett godkänt resultat. Målet är att du förbättrar din säkerhet under paddlingsutfärder genom att lära dig eskimåsväng. Beskrivning: Lär er eskimåsväng och pröva på olika varianter av den. Öva eskimåsväng kontinuerligt och i olika väderförhållanden.

8 Målet är att du bekantar dig med din församling och hur man kan påverka inom den. Du deltar i församlingsverksamheten och delar med dig av din kunskap, du får andra att rösta på dig. Beskrivning: Kontakta din församling och ställ upp i valet av till exempel kyrkofullmäktige eller församlingsråd. Alternativt kan du stöda en kompis som ställer upp i valet. Fundera på vilka saker du vill lyfta fram och stå för dina åsikter. Målet är att du sätter dig in i de anställdas verksamhet inom en församling/religiöst samfund samt funderar på de olika yrkenas föroch nackdelar. Beskrivning: Bekanta dig med olika religiösa yrken. Kontakta församlingen eller något annat religiöst samfund och be att få sätta dig in i någon persons arbete riktigt ordentligt. Tillbringa tid med personen och fråga ut dem grundligt, diskutera de olika aspekterna av jobbet. Målet är att du breddar din världsbild, bekantar dig med personer som står för andra åsikter och bildar en uppfattning om saker som du inte tidigare funderat på. Beskrivning: Tänk ut ett evenemang som intresserar dig och deltag modigt. Fundera på om du kunde höra till gruppen eller om den skiljer sig för mycket från din livsåskådning. Målet är att du lär dig mera om en främmande religion eller övertygelse och att du kan vidga din synvinkel. Beskrivning: Börja med att ta reda på fakta om en främmande religion. Bekanta dig närmare med religionen genom att delta i ett av deras evenemang eller genom att diskutera med en representant för religionen. Målet är att du fördjupar dig i din egen världsåskådning. Du bekantar dig med personer som delar dina åsikter. Du får också nya synvinklar. Målet är att du håller ett övningspass i första hjälpen inom kåren eller för någon annan grupp. Beskrivning: Kartlägg gruppens förhandskunskaper och planera en första hjälpen utbildning som passar gruppen. Uppdatera dina egna kunskaper. Planera och organisera kursen. Målet är att du förstår varför frivillig försvarsverksamhet behövs. Beskrivning: Ta reda på om det ordnas försvarsverksamhet i ert område och deltag i verksamheten. Diskutera inom patrullen om vad försvarsverksamheten behövs till. Fundera också på ditt personliga förhållande till försvarsverksamheten och på hurdan verksamhet du skulle kunna tänka dig att delta i.

9 Målet är att du bekantar dig med och deltar i de frivilliga räddningstjänsternas verksamhet. Beskrivning: Bekanta dig med de frivilliga räddningstjänsterna och deras verksamhet. Fundera på vilka gemensamma funktioner scoutrörelsen och de andra organisationerna har. Deltag i verksamheten i någon av de för dig mera obekanta organisationerna. Använd kontakter som kårens andra ledare har. Målet är att du förbättrar dina första hjälpen färdigheter. Du kan handla på rätt sätt i en nödsituation. Beskrivning: Ta reda på när, var och av vem det ordnas första hjälpen kurser, till exempel regionerna, kanotklubben, FRK, din arbetsgivare. Deltag i kursen. Målet är att du kan planera och tillverka hemtextiler. Beskrivning: Tillverka till exempel gardiner eller någon annan hemtextil till din lägenhet/ditt hem. Tänk på att de ska passa resten av inredningen och vara användbara, rätt storlek, bra material och modell. Målet är att du behärskar grunderna i förstahandssläckning och heta arbeten. Beskrivning: Ta reda på vilka kurser som ordnas I närheten av ert område och deltag i en kurs. Fundera på hur ni kan ha nytta av kursen. Försök i mån av möjlighet ordna kursen tillsammans med en annan kår. Målet är att du lär dig handla på rätt sätt i en krissituation. Beskrivning: Samla information om olika krissituationer. Beakta hur världen förändras. Gå i tankarna igenom olika krissituationer och tänk ut hur man kunde klara sig i den situationen. Bekanta dig med hur räddnings- och beredskapsnivåerna höjs. Ta reda på vilket befolkningsskydd du hör till. Målet är att du kan planera och förverkliga förändringar som ändrar på hur någonting ser ut. Du lär dig också hur man gör förändringarna i praktiken. Beskrivning: Planera och förverkliga stajling av en lägenhet, en bil eller liknande. Fundera på olika sätt att förverkliga förändringarna. Målet är att du kan planera och förverkliga restaurering av en möbel. Beskrivning: Planera och förverkliga restaureringen av en möbel. Restaureringen kan inkludera reparation av stommen, utbyte av tyget eller stoppningen eller möbeltapetsering Målet är att du lär dig färdigheter som kräver finmotorik. Du lär dig planera och tillverka smycken. Beskrivning: Planera och tillverka ett smycke genom att till exempel använda silvertråd som du bänder och löder. Målet är att du lär dig tovningens principer och tovar ett föremål. Beskrivning: Bekanta dig med olika sätt att tova, olika tovningstekniker och -hjälpmedel. Planera och tillverka ett tovat arbete. Målet är att du bekantar dig med olika material och hur de lämpar sig för utfärdsutrustning. Du lär dig planera och tillverka ett utfärdsplagg som passar på dig själv. Beskrivning: Planera ett utfärdsplagg utgående från dess användning och vad som krävs av plagget. Välj ett lämpligt material och bekanta dig med de hjälpmedel som behövs och vilken syteknik som behövs. Tillverka plagget och använd det. Gör vid behov förbättringar efter att du prövat det.

10 Målet är att du kan väva med vävstol. Beskrivning: Planera och väv till exempel en traditionell trasmatta eller en poppana-duk. Klipp mattrasorna av gamla kläder. Målet är att du får erfarenhet av hur ett stort scoutevenemang fungerar och av projektarbete. Beskrivning: Ta reda på var det ordnas storläger, antingen i Finland eller utomlands, välj ett lämpligt läger och ett intressant uppdrag och anmäl dig. Uppgift: Lotsen kan hjälpa med att hitta rätt slags och rätt storleks uppdrag och stöda uppdraget. Målet är att du ser på världen från en annan organisations synvinkel. Målet är att du bekantar dig med våra besläktade folkslag. Beskrivning: Kontakta några Finsk-ugriska scouter och ta reda på hurdan scoutverksamhet de har. Ni kan gärna besöka dem också. Målet är att du bekantar dig med nya personer och övar att presentera din kultur och seder för gäster. Beskrivning: Erbjud inkvartering åt scoutgäster från ett annat land och ordna kvällsunderhållning för dem. Uppgift: Lotsen kan hjälpa med att planera programmet. Målet är att du lär dig förstå hur och varför andra kulturer gör saker på ett visst sätt. Beskrivning: Leta reda på information om olika kulturella festdagar eller temadagar, välj en kultur och ordna en traditionell fest eller en måltid. Alternativt kan ni till exempel delta i en fest eller motsvarande som en lokal grupp ordnar. Avsluta med att diskutera hur det kändes. Material: den utrustning som behövs för evenemanget. Uppgift: Lotsen kan hjälpa med att hitta information om olika sorters temadagar. Målet är att du vågar åka på en utmanande seglats till platser där du aldrig varit. Beskrivning: Ordna en seglats utomlands. Kontakta scouter i exempelvis Baltikum och segla på besök. Kom ihåg att utrusta och besiktiga båten för de berörda havsområdena Material: en scoutbåt som är besiktigad för området ni rör er på. Uppgift: Lotsen kan dela med sig av sina erfarenheter om motsvarande organisationsuppdrag och ge tips. Seglatsen kan också ordnas för explorerscouter eller för båda åldresgrupperna. Målet är att du får erfarenhet av frivilligarbete i en främmande kultur eller en annorlunda organisation och att du upplever att också en liten insats kan ha en betydelse. Beskrivning: Leta reda på en lämplig volontäruppgift eller frivillig arbeta på till exempel ett scoutcenter. Man kan hitta information olika frivilliguppgifter i scouttidningarna Partio och Scoutposten eller genom någon ungdomsorganisation. Åk minst några veckor som frivilligarbetare utomlands.

11 Målet är att du förstår betydelsen av respons inom ledarskap och då man utvecklar sig själv. Du kan också ge konstruktiv respons, ta emot respons och utvecklas med hjälp av respons. Beskrivning: Ordna ett tillfälle där alla lär ut en färdighet åt varandra. Utvärdera delområdena i varandras prestationer. Till sist ger ni varandra uppriktig respons för prestationen. Fundera och diskutera tillsammans över hurdan respons som är bäst och vilka faktorer som påverkar hur man tar emot responsen. Målet är att du kan bedöma hur bra en pedagogisk teori fungerar i praktiken inom scoutverksamheten. Beskrivning: Läs minst en pedagogisk bok och diskutera hur bra det skulle gå att tillämpa bokens teori i scoutverksamheten. Diskutera hur mycket man borde beakta pedagogiska faktorer inom frivilligarbetet och vem som ansvarar för att scoutverksamheten är fostrande. Målet är att du förstår betydelsen av ditt eget exempel och din roll som ledare i olika ledarskapssituationer. Beskrivning: Bekanta dig med olika ledarroller och studera dig själv som ledare under minst två månader. Fundera på hur olika roller poängteras i olika situationer och försök välja den roll som lämpar sig för situationen. Målet är att du bekantar dig med olika teorier om ledarskap och provar minst en teori för att se hur lämplig den är för scoutverksamheten. Beskrivning: Bekanta dig med olika teorier om ledarskap och testa en teori i praktiken i scoutverksamheten. Bedöm hur bra den passade. Målet är att du känner till hur man utvärderar ledarskap och kan använda dig av metoderna för att utveckla dig själv som ledare. Beskrivning: Bekanta er med olika sätt att utvärdera ledarskap och utvärdera varandra som ledare med hjälp av en av modellerna. Diskutera hur bra modellen fungerar och hurdana resultat ni får för de olika personerna på basen av modellen. Diskutera också hur personen som utvärderas upplever resultaten. Målet är att du bekantar dig med olika yrken som kräver kreativitet och att du funderar på ditt förhållande till ett kreativt yrke. Beskrivning: Använd nätet för att leta reda på information om olika kreativa yrken. Kontakta den lokala teatern, dansskolan, konstakademin eller motsvarande och be att få träffa och intervjua en representant för ett kreativt yrke. Målet är att du lockar med andra och får dem att uppleva konst och kultur och att du och dina scoutkompisar kan ordna ett evenemang. Du får en kulturell upplevelse. Beskrivning: Fundera på vad ni är intresserade av och ordna ett besök för hela gruppen. Avsluta med att prata om händelsen.

12 Målet är att du bekantar dig med olika uttrycksformer och provar på någonting nytt. Du kan uppskatta och njuta av olika formers underhållning. Beskrivning: Fundera på hurdan underhållning ni tycker att är rolig, till exempel stand-up komik, pantomimer eller improvisationsteater. Kontakta någon amatör eller ett proffs på området och be dem lära er. Målet är att du lär dig hur man skapar en film eller ett skådespel och vad som krävs för processen. Beskrivning: Kontakta en teater eller filmstudio och fråga om ni får bekanta er med hur en föreställning eller film blir till. Studera processens alla olika skeden och fundera på vilka som är mest krävande. Målet är att du bekantar dig med olika konstformer, lär dig att uppskatta olika sorters konst och hitta någonting som du själv kan njuta av. Beskrivning: Besök olika utställningar och föreställningar utan att ha förutfattade meningar och fundera på vad du tycker om och vad du skulle vilja uppleva på nytt. Målet är att du kan uttrycka dig själv och dina åsikter på ett lämpligt sätt i media. Beskrivning: Bekanta dig med olika formers media och uttrycksformer. Skriv en artikel om en valfri aktuell händelse och publicera den i ett valfritt medium, till exempel kårtidningen, lokaltidningen eller i radion. Målet är att du vågar uttrycka dig i form av att spela teater, sång, dans eller genom att spela ett instrument. Du vet hur man hanterar nervositet och du har provat på någonting nytt. Beskrivning: Ta reda på när det ordnas en audition som du är intresserad av, det kan vara för en film, ett skådespel eller en dansföreställning. Öva in ett provstycke och gå på auditionen. Målet är att du för hand gör någonting nytt eller traditionellt. Det är också meningen att gruppen utvecklar gruppandan och känslan av gemenskap. Beskrivning: Roverscoutpatrullen väljer ut en kreativ process som de vill pröva på som till exempel att stöpa ljus eller göra gipsmasker. Gör en utfärd och under utfärden skapar ni det ni bestämt er för och en liten tovad lilja som fästs i scoutbältet. Instruktioner för liljan hittar du på roverscoutsidan på Målet är att du bekantar dig med ett nytt sätt att uttrycka dig och lär dig en ny färdighet. Beskrivning: Tänk ut vad du vill lära dig; att spela ett instrument, dansa eller sjunga. Ta reda på var du kan få lektioner. Deltag i en kurs eller ta privatlektioner.

13 Målet är att du utvecklar ditt sätta att skriva, bekantar dig med en person och hans åsikter samt hittar en infallsvinkel som gör att läsarna blir intresserade av ditt intervjuobjekt. Beskrivning: Kontakta kårtidningens chefredaktör eller kårens webbmaster och kom överens om publiceringen av din artikel. Tänk ut vem du vill intervjua, vad det ska handla om och infallsvinkeln. Kontakta personen i fråga och kom överens om en intervju. Skriv artikeln och låt intervjuobjektet kontrolläsa artikeln. Sedan kan den publiceras. Målet är att du kan uttrycka dig själv i skrift och genom att spela teater och att du bekantat dig med hur ett skådespel produceras. Beskrivning: Tänk ut ett lämpligt ämne, det kan vara scoutrelaterat eller handla om ett yrke, och hitta på en historia. Efter att du skrivit texten letar du fram personer som spelar med i skådespelet, sköter om dräkterna, rekvisitan och andra detaljer. Ordna ett lämpligt ställe där ni kan framföra skådespelet och framför det inför publik. Material: den utrustning som behövs för föreställningen Målet är att du lär dig ledarskap på någon av Finlands Scouters uppdragsspecifika kurser. Beskrivning: Deltag i en av förbundets ledarskapskurser (färdighetskurser) där man utbildar ledare för ett visst uppdrag, till exempel lägerledare, reseledare, tävlingsledare eller vildmarksguide. Målet är att du genom scoutledargrundutbildningen utvecklar dig själv som ledare. Beskrivning: Genomför scoutledarens grundutbildning, det vill säga deltag i scoutledargrundkursen och ansök om en scoutledarfullmakt. Målet är att du lär dig färdigheter och kunskaper som behövs till sjöss. Du kan fungera som fartygets skeppare i alla väder och fungera i en utbildningsfartyg i enlighet med scoutprinciperna. Beskrivning: Deltag i en skepparkurs. Målet är att du lär dig tillräckligt (både färdigheter och kunskap) för att kunna vara ansvarig kapten på ett scoutfartyg i skärgårdsområdet. Beskrivning: Deltag i en skärgårdsskepparkurs. Uppgift: Lotsen kan leda förhandsdiskussionen om en sådan hör till kursen. Skärgårdsskepparkursen bildar en helhet med Sekondkursen som kåren ordnar. Målet är att du deltar i någon av utbildningssystemets moduler och att du lär dig mera om att leda. Beskrivning: Utför den utbildningshelhet som hör till ditt handslag. Uppgift: Lotsen kan hjälpa dig med att hitta lämpliga utbildningsmoduler i utbildningsmodulkartan. Modulkartan får du av kårens utbildningsansvariga, från eller av din regionsekreterare.

14 Målet är att du förstår betydelsen av små scoutuppdrag för förverkligande av stora projekt och att du tar del i planeringen och förverkligande av ett stort projekt. Beskrivning: Ta emot ett scoutuppdrag för ett stort evenemang som Finlands Scouter, Finlands Svenska Scouter eller ett finskt distrikt ordnar, till exempel en storfest, finnjamboree eller ett storläger. Uppdraget bör vara på minst mästarnivå eller motsvarande. Du bör ha ansvar för förverkligandet av ett helt delområde. Målet är att du förstår hur olika organisationer fungerar, får erfarenhet som ledare och lär dig bedöma hur din ledarstil förändras i en annan miljö. Beskrivning: Fungera i minst ett par månader som ledare eller i en motsvarande ansvarsposition för en kommitté inom en annan organisation, till exempel en idrottsförening. Fundera på hur din verksamhet och ledarstil avviker från hur du fungerar inom scoutingen och vad detta beror på. Målet är att du bekantar dig med explorerscoutålderns säregenskaper och vad de kräver av en ledare. Beskrivning: Ordna en Sekond-kurs för explorerscouterna (Sekondkursens mål är att öka explorerscouternas navigations-, seglings- och skepparkurskaper genom praktiska och teoretiska delmoment). Sekond-kursen är ett evenemang som ordnas av en eller flera kårer. Dess mål är att tillsammans med skärgårdsskepparkursen ge tillräckliga kunskaper och färdigheter för att deltagaren ska kunna fungera som skeppare på en scoutbåt på skärgårdsvatten. Målet för kursen är i synnerhet att behärska och känna den egna kårens båt och kunna manövrera den säkert. Kursen (eller motsvarande kunskaper) är en förutsättning för att få skärgårdscertifikat. Kåren kan ordna sekond-kursen till exempel som en veckoslutsseglats eller så kan explorerscouten utföra kursens innehåll under en eller två seglingssäsonger, till exempel under de två sista åren som explorerscout. Under kursen betonas praktik, men för att få tillräcklig kunskap hör fyra teorikvällar till kursen. Kvällslektionerna tar sammanlagt cirka 12 timmar. Vägledande innehåll och målen för kunskapsnivån för sekond-kursen finns i sjöscouternas kurs- och behörighetssystem. Sekond-kursens innehåll är delvis det samma som sekond-fickans aktiviteter. Till den delen kan de utföras som explorerscoutaktiviteter så länge som nivån är den samma som för sekond-kursen. Det rekommenderas att följande helheter behandlas under kursen: 1. Att fungera som vaktchef på dagen och på natten 2. Program och utbildning under en seglats 3. Mat ombord 4. Ruttval, sjömansfärdigheter 5. Navigation 6. Elektronisk navigationsutrustning 7. Manövrering av fartyget, att ta i land och kasta loss 8. Säkerhet, nödsituationer (man över bord, grundstötning, brand osv.) 9. Motorn 10. Båtens övriga system och utrustning 11. Service av båten 12. Rigg, segeltrimning och segelbyten Temana för teorikvällarna rekommenderas vara följande: 1. Manövrering, säkerhet till sjöss, räddningsutrustning 2. Maskinerna och övriga system, service 3. Segeltrimning och -service 4. Ruttval, torrseglingsövning Av det ovannämnda hör vaktchef på dagen och natten, elektronisk navigationsutrustning, ledande av en man över bord övning, nödsituationer till sjöss och förebyggande av dem, båtens tekniska system och segelservice och trimning inte till explorerscouternas Sekond-ficka. Målet är att du får praktisk erfarenhet av att leda en grupp en längre tid, du lär dig planera gruppens verksamhet och hur den förverkligas. Beskrivning: Fungera som ledare för en grupp som hör till de yngre åldersgrupperna under minst en verksamhetsperiod (höst/vår). Du ansvarar för alla uppgifterna som hör till handslaget, till exempel planering av verksamheten. Målet är att du klarar av att göra en enkel säkerhetsplan och att du kan fungera som ledare i en krissituation, som till exempel vid en olyckshändelse eller om någon försvunnit. Beskrivning: Bekanta dig med Finlands Scouters säkerhetsföreskrifter, principerna för att leda i en krissituation och diakutera hur olika människor reagerar i krissituationer. Gör en säkerhetsplan för ett scoutevenemang eller till exempel för kårlokalen. Utvärdera planen, hur den fungerar och hur den påverkar den vanliga verksamheten. Ta i bruk planen i kåren.

Roverscoutkalendern. Välkommen roverscout!

Roverscoutkalendern. Välkommen roverscout! Roverscoutkalendern Välkommen roverscout! Du hör nu till den åldersgrupp där det hänger mera på dig själv hur bra du uppfyller scoutingens målsättningar. Scoutrörelsen som organisation skapar förutsättningarna

Läs mer

Instruktioner: Patrullen kommer tillsammans överens om spelreglerna. Patrulledaren leder diskussionen.

Instruktioner: Patrullen kommer tillsammans överens om spelreglerna. Patrulledaren leder diskussionen. Alltid redo Till den obligatoriska utrustningen hör fem fickor: välkommen explorerscout, gruppledarutbildning, ledarskap, explorerscoutevenemang och scoutfärdighetstävling. Av dem görs vanligtvis två fickor

Läs mer

7.5. Samhällsetappens aktiviteter. %UDQGRFKUlGGQLQJ. (OGVYnGDLSDWUXOOHQ. 6OlFNQLQJ. %UDQGNlQQHGRP 7UDÀNRO\FND /('$50$33(1 /RWVHQ 3DWUXOOHGDUHQ /RWVHQ

7.5. Samhällsetappens aktiviteter. %UDQGRFKUlGGQLQJ. (OGVYnGDLSDWUXOOHQ. 6OlFNQLQJ. %UDQGNlQQHGRP 7UDÀNRO\FND /('$50$33(1 /RWVHQ 3DWUXOOHGDUHQ /RWVHQ 7.5 Samhällsetappens aktiviteter 0b11,6.$16,19(5.$13c0,/-g1 %UDQGRFKUlGGQLQJ (OGVYnGDLSDWUXOOHQ Spejarscouten behärskar de medborgarfärdigheter som hör till brandbekämpning och räddning. Beskrivning: Spejarscouten

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

GRUNDA EN SCOUTKÅR 1

GRUNDA EN SCOUTKÅR 1 GRUNDA EN SCOUTKÅR 1 GRUNDA EN SCOUTKÅR Finlands Svenska Scouter r.f. Våren 2007, uppdaterat 2010 Utarbetat av: Sara Carlström, Maya Hänninen, Jonna Sahala Illustrationer: Seela Sorvari Ombrytning: Sara

Läs mer

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan Svenska Scoutrådet Utveckla, rekrytera, behålla Framgångsfaktorer Tillsammans Vänligt mottagande Ställ frågan 1 Plattform för medlemsutvecklingsarbete; Utveckla, rekrytera och behålla Detta är Scouternas

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

DOLCETA Nätbaserat informationsoch utbildningsverktyg för konsumenter

DOLCETA Nätbaserat informationsoch utbildningsverktyg för konsumenter »» DOLCETA Nätbaserat informationsoch utbildningsverktyg för konsumenter Dolceta är ett nätbaserat informations- och utbildningsverktyg som riktar sig till lärare inom grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

Läs mer

Upplev världen, förbättra världen, förverkliga ett utlandsprojekt!

Upplev världen, förbättra världen, förverkliga ett utlandsprojekt! Upplev världen, förbättra världen, förverkliga ett utlandsprojekt! Projektguide för roverscouter 1 2 INNEHÅLL INNEHÅLL... 3 INLEDNING... 4 VAD KRÄVS AV ETT BRA UTLANDSPROJEKT?... 4 BÖRJA PLANERINGEN...

Läs mer

7.3. Kreativitetetappens aktiviteter

7.3. Kreativitetetappens aktiviteter 7.3 Kreativitetetappens aktiviteter Spejarscouten bekantar sig med kåren verksamhetsplan och lär sig att planera sin egen och patrullens verksamhet. Beskrivning: Patrullen bekantar sig med kårens verksamhetsplan.

Läs mer

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra En översättning, tolkning och bearbetning av Hillary Rettigs bok The Lifelong Activist Malte Lindstam Innehållsförteckning: Förord...1 Introduktion...1

Läs mer

SAMHÄLLSTJÄNST. Vägledning till effektiva projekt

SAMHÄLLSTJÄNST. Vägledning till effektiva projekt SAMHÄLLSTJÄNST Vägledning till effektiva projekt RI:s målsättning Rotary International, en världsomspännande förening av Rotaryklubbar, har till uppgift att hjälpa andra, verka för höga etiska normer och

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen För mer rättvisa ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen 1 För mer rättvisa Tryckår: 2011 Layout: ADD Text: Malin Gustavsson och Antonia Wulff Ansvarig utgivare: Folkhälsans förbund rf Andra upplagan

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola. av Christian Johansson

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola. av Christian Johansson LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola av Christian Johansson Kontaktinformation: Christian Johansson E-post: christian.johansson@kalmar.se Charlotte

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

FSS Manual åt elevkårer

FSS Manual åt elevkårer FSS Manual åt elevkårer 1 Sisällys FSS Manual åt elevkårer... 1 Vem bestämmer i skolan?... 5 Elevkåren och elevkårsstyrelsen... 5 Lärarkåren och lärarmöten... 5 Rektor... 5 Övrig personal... 6 Direktion

Läs mer

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad Bokmanus av Mikael Glännström 2002 Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se Ej publicerad 40 INSIKTER OM LIVET - Inledning - 1. Sökandet efter insikt och utveckling - 2. Andlig utveckling i

Läs mer