Uppgift: Lotsen kan ge råd om att stilla sig och diskutera vikten av att stilla sig och olika sätt att göra det.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppgift: Lotsen kan ge råd om att stilla sig och diskutera vikten av att stilla sig och olika sätt att göra det."

Transkript

1

2 Alltid redo

3 Målet är att du kan leta efter och hitta din inre frid, att du kan koncentrera dig på dig själv och hitta tid för dig själv. Du känner dina gränser och du kan stilla dig själv vid behov. Beskrivning: Tillbringa tid på egen hand, till exempel ett veckoslut i scoutstugan och fundera på vad som är viktigt för dig. Försök hitta din andliga sida och ett inre lugn. Uppgift: Lotsen kan ge råd om att stilla sig och diskutera vikten av att stilla sig och olika sätt att göra det. Målet är att du kan och vågar tala om andliga och religiösa frågor inför en grupp. Du hittar egna sätt att lyfta fram andliga frågor. Beskrivning: Ordna en andlig stund på ett läger eller ett annat scoutevenemang och fungera som den andliga stundens ledare. Uppgift: Lotsen instruerar om organiserandet och förverkligandet av evenemanget. Målet är att du kan stilla dig inför en större grupp enligt situationens behov. Du vågar tala om andliga frågor och får de andra att stilla sig tillsammans med dig. Beskrivning: Planera och förverkliga andaktsstunder som passar olika situationer med större grupper. Planera andaktsstunder med olika teman. Målet är att du kan uppskatta tystnad och att du klarar av att kommunicera också utan att tala. Beskrivning: Välj en lämplig nivå på tysthetsliljan och avlägg den. Diskutera hur ni upplevde det att vara tyst och vad som var svårast när ni kommunicerade utan att prata. Material: Insturktioner för tysthetsliljan (www.scout.fi och regionkansliet) Målet är att du lär dig hur man effektivt använder energi och att du testar hur energieffektivt ditt hem är samt hurdan bränsleförbrukning din bil (eller motsvarande) har. Beskrivning: Testa i praktiken hur energieffektivt ditt hem är och hurdan bränsleförbrukning din bil (eller motsvarande) är. Ta reda på vad man menar med energieffektivitet. Ta reda på vilka faktorer som mest påverkar hur energieffektivt hemmet är och hur du själv kan påverka energieffektiviteten. Fundera och skriv ner dina egna motiveringar till varför man bör välja en viss produkt till exempel en elapparat. Följ med hemmets energiförbrukning till exempel uppvärmning, el och vatten. Testa under en viss tid hur körstilen påverkar bränsleförbrukningen och beräkna den ekonomiska nyttan av att ändra körstil. Uppgift: En vuxen, till exempel roverscoutens mamma eller pappa, vägleder och berättar till exempel om grunderna för hur man väljer hushållsmaterial och för energianvänding. Det lönar sig också att fundera på vilken syn den äldre personen i sin ungdom hade på energianvändning.

4 Målet är att du förstår hur olika konsumtionsvanor påverkar miljön och lär dig välja de produkter och tjänster som minst belastar miljön. Beskrivning: Gör tillsammans med patrullen en lista över de av våra konsumtionsvanor som klart påverkar miljön positivt eller negativt både i Finland och globalt. Jämför era konsumtionsvanor, välj ut vilka som är mera miljövänliga och prova dem i praktiken. Målet är att du känner till vilka energiformer som idag används för samhällets energibehov och hur Finlands energipolitik är uppbyggd och vad den baseras på. Beskrivning: Gruppen bekantar sig med de vanligaste energiformerna. Ta reda på hur de här energiformerna påverkar miljön och fundera på hur ni ställer er till användningen av dessa energiformer. Ta reda på innehållet i Finlands energipolitik och bakgrunden till olika energilösningar till exempel kärnkraft mot fossila bränslen. Fundera också på om de nuvarande energipolitiska lösningarna är i enlighet med en hållbar utveckling. Uppgift: Lotsen kan delta i diskussionen i form av sakkännare. Han vägleder och utvärderar er verksamhet. Målet är att du märker hur privatpersoners val mer eller mindre påverkar alla ekonomiska system, indirekt eller direkt. Beskrivning: Bekanta er med samhällets ekonomiska system. Fundera på hur era val påverkar systemet. Ni kan till exempel ordna ett diskussionsmöte. Målet är att du funderar på hurdan konsument du är. Eventuellt ändrar du dina konsumtionsvanor. Beskrivning: Samla reklamer för samma produkt eller tjänst i olika medier och med olika försäljare. Studera och jämför reklamerna. Klargör för dig själv vad termen kritisk konsument betyder. Passar beskrivningen in på dig? Målet är att du lägger märke till dina egna inkomster och utgifter, att du följer med din ekonomi och funderar på din ekonomiska situation på sikt. Du gör en målsättning för hur du får din ekonomi att hållas i skick i längden. Beskrivning: Gör en personlig budget och ekonomisk plan. Du kan använda din bokföring eller motsvarande för att kartlägga din utgångspunkt. Gör upp en budget för en tidsperiod som passar din ekonomiska situation. Beakta din livssituation och möjliga förändringar. Följ med hur du klarar att följa budgeten. Vid behov kan du överväga hur du får din ekonomi i bättre skick. Målet är att du har en uppfattning om vad man strävar efter med utvecklingssamtal och hur man kan förverkliga utvecklingssamtal. Beskrivning: Bekanta er med olika teorier om utvecklingssamtal. Studera en modell för ett samtal och hur man utför det i praktiken. Om ni vill kan ni kontakta en person som varit med om eller som hållit utvecklingssamtal. Ordna en gruppdiskussion eller enskilda utvecklingssamtal inom patrullen. Målet är att du konkret bekantar dig med hur man investerar. Beskrivning: Ta reda på olika investeringsformer och vilka kostnader som uppstår då man investerar. Investera en liten summa pengar i en fond, aktier eller något annat investeringsinstrument. Följ med investeringens värdeutveckling i 3-6 månader. Du kan också delta i en investeringstävling.

5 Målet är att du förstår grunderna för ett välfärdssamhälle och vad som krävs för att upprätthålla ett välfärdssamhälle. Beskrivning: Ta reda på vad som är ett välfärdssamhälle, hur det är uppbyggt och vad som krävs för att upprätthålla samhället. Fundera på vilka av välfärdssamhällets tjänster som ni själva använder och vad ni skulle kunna avstå från. Målet är att du får en inblick i hurdan situation barnen som växer upp i en barnskyddsinstitution har det och vilka begränsade resurser de har. Beskrivning: Kontakta en lokal barnskyddsinstitution och fråga om ni får ordna en programkväll. Ta reda på vilken åldersgrupp det gäller och försök ordna ett intressant program. Om det är möjligt att ordna och ni får lov av barnskyddsinstitutionen, kan ni till exempel ordna programmet i kårlokalen Målet är att du känner till de olika fadderbarnsorganisationerna och deras verksamhet. Beskrivning: Bekanta er med olika fadderbarnsorganisationer via deras webbsidor eller besök deras kontor. Kartlägg hur företag och privatpersoner i dag deltar i verksamheten och ta reda på hur de donerade pengarna används. Om det är möjligt kan patrullen eller kåren skaffa ett fadderbarn. Målet är att du bekantar dig med en verksamhet som är ny för dig. Beskrivning: Studera en verksamhet som intresserar er, till exempel FRK: s Väntjänst, Kyrkans Steg för steg-verksamhet (Saapastoiminta), barnvaktstjänster som Mannerheims Barnskyddsförbund förmedlar eller ett WWF-talkoläger. Delta i en av deras kampanjer. Kampanjen bör verka i enlighet med era värderingar. Fundera på hur er patrull i framtiden kan delta i eller stöda verksamheten, i några månader eller några år. Målet är att du för dina gamla kläder till en klädinsamling och förstår betydelsen av återvinning. Beskrivning: Bekanta er med olika möjligheter att återvinna kläder i ert område. Ta reda på vart kläderna förs och vad som händer med intäkterna från klädförsäljningen. Ta reda på om era egna kläder går att återanvända. Ordna ett klädjippo för begagnade kläder inom kåren. Målet är att du deltar i ett evenemang med stor publik och bekantar dig med verksamheten från en annan synvinkel än publikens. Beskrivning: Ta reda på festivaler som tar emot frivilligarbetare. Anmäl er som frivilliga, till exempel som städare, första hjälpen personal eller som ordningsvakter. Gå tillsammans igenom för- och nackdelarna med frivilligarbete. Diskutera era erfarenheter. Målet är att du deltar i ett talko, att du funderar över hur man sköter gemensamma angelägenheter och att du märker betydelsen av samarbete. Beskrivning: Deltag i eller ordna ett talko där ni också aktivt deltar. Fundera på konsekvenserna av att en del inte kommer till exempel då husbolaget ordnar talko. Fundera på positiva och negativa aspekter på talkoarbete. Om ni ordnar ett talko, fundera på hur ni får folk att komma och hur folk blir inspirerade av jobbet. Fundera också på om det behövs en belöning för dem som ställer upp på talko.

6 Målet är att du bekantar dig med människor som är i behov av hjälp eller sällskap och att du gläder dem genom att dela med dig av din tid. Beskrivning: Delta i en kampanj där man letar efter sällskap åt äldre personer. Erbjud hjälp med butiksinköpen eller ställ upp som sällskap nu och då. Fundera på om du kan tänka dig att ställa upp mera regelbundet. Patrullen kan också ha en gemensam vän som ni träffar turvis. Målet är att du lär dig någonting om att bygga eller renovera. Beskrivning: Delta från början till slutet av ett delområde i ett byggnads- eller renoveringsprojekt. Projektet kan till exempel vara att byta ut köksskåp, lägga kakel, mura, gjuta en husgrund eller ett takprojekt eller fönsterbyte. Målet är att du lär dig planera och bygga en krävande konstruktion samt bekantar dig med olika byggnadstekniker och -material. Beskrivning: Planera och bygg en krävande konstruktion. Målet är att du lär dig planera och upprätta ett trådlöst nätverk. Du kan också upprätthålla ett motsvarande nät i din lägenhet. Beskrivning: Planera och förverkliga ett tryggt och ändamålsenligt trådlöst nätverk. Testa nätet; fungerar det, är det tryggt? Ordna till exempel ett internetmöte. Fundera tillsammans över om det är tryggt att diskutera sina personliga angelägenheter på webben och till exempel sätta ut bilder på kompisarna. Fundera på hur små oskyldiga saker kan bli till problem på webben. Gör upp regler till exempel för kårens diskussionsspalt. Målet är att du lär dig planera och förverkliga en äventyrsbana som byggs enligt scoutmetoden, det vill säga utan att skada naturen. Beskrivning: Planera och utför en äventyrsbana för de yngre åldersgrupperna till exempel i samband med sommarlägret. Målet är att du kan sköta om skolningsfarkosten och utföra de årliga arbeten som hör ihop med upptagning/sjösättning. Beskrivning: Ansvara personligen eller i grupp för kårens skolningsfarkosts vår- eller höstarbeten eller delar av dessa. Målet är att du lär dig hur man rör sig till sjöss, vilka regler som gäller och vad man bör beakta med olika sorters farkoster Beskrivning: Lär dig de allmänna regler som gäller när man rör till sjöss, samt med hur man vägleder och beter sig i en motor- eller segelbåt.

7 Målet är att patrullen prövar på dykning med luftaggregat tillsammans med en dykinstruktör som ger instruktioner och övervakar processen. Målet är att du kan principerna för hur man färdas med en liten jolle med ett segel. Du vet hur vindriktningen påverkar seglingen Beskrivning: Öva att segla på lämpligt vatten med en liten jolle med ett segel. Målet är att du kan behärska kanoten i olika förhållanden. Du vet vilken specialutrustning som behövs för kanotvandring och hur man ska packa utrustningen. Beskrivning: Lär er att paddla en kanadensare eller kajak och bekanta er med säkerheten i kanoten. Planera och förverkliga en minst tredagars kanotvandring. Material: kanot, vattentäta påsar för utrustningen, utfärdsutrustning Uppgift: Lotsen kan hjälpa med att skaffa kanoter och välja en lämplig rutt. Målet är att stärka gruppens samarbete och öka deras seglings- och navigeringsfärdigheter genom att gruppen deltar i en tävling. Beskrivning: Deltag i en seglingstävling eller precisionsnavigering. Målet är att du får uppleva livet under vattenytan och testa på fridykning. Beskrivning: Öva under kontrollerade omständigheter och på en trygg plats att hålla andan länge. Öva fridykning och undersök samtidigt skillnader mellan olika bottenmiljöer och vad som gör dem olika. Målet är att du lär dig grunderna i segling på kårens eller grannkårens kölbåt. Beskrivning: Lär dig grunderna i segling. Öva först segling med jolle innan du deltar i en seglats med en större kölbåt. Målet är att du till exempel lär dig vindsurfa för att testa på annan form av segling än du gjort tidigare. Beskrivning: Bekanta er med vindsurfing och lär er vindsurfa under handledning av en expert. Målet är att du har de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna för att vara skeppare i farkoster av olika storlek och att du fått kustskeppardiplom. Beskrivning: Deltag i en båtförar- eller kustskepparkurs med ett godkänt resultat. Målet är att du förbättrar din säkerhet under paddlingsutfärder genom att lära dig eskimåsväng. Beskrivning: Lär er eskimåsväng och pröva på olika varianter av den. Öva eskimåsväng kontinuerligt och i olika väderförhållanden.

8 Målet är att du bekantar dig med din församling och hur man kan påverka inom den. Du deltar i församlingsverksamheten och delar med dig av din kunskap, du får andra att rösta på dig. Beskrivning: Kontakta din församling och ställ upp i valet av till exempel kyrkofullmäktige eller församlingsråd. Alternativt kan du stöda en kompis som ställer upp i valet. Fundera på vilka saker du vill lyfta fram och stå för dina åsikter. Målet är att du sätter dig in i de anställdas verksamhet inom en församling/religiöst samfund samt funderar på de olika yrkenas föroch nackdelar. Beskrivning: Bekanta dig med olika religiösa yrken. Kontakta församlingen eller något annat religiöst samfund och be att få sätta dig in i någon persons arbete riktigt ordentligt. Tillbringa tid med personen och fråga ut dem grundligt, diskutera de olika aspekterna av jobbet. Målet är att du breddar din världsbild, bekantar dig med personer som står för andra åsikter och bildar en uppfattning om saker som du inte tidigare funderat på. Beskrivning: Tänk ut ett evenemang som intresserar dig och deltag modigt. Fundera på om du kunde höra till gruppen eller om den skiljer sig för mycket från din livsåskådning. Målet är att du lär dig mera om en främmande religion eller övertygelse och att du kan vidga din synvinkel. Beskrivning: Börja med att ta reda på fakta om en främmande religion. Bekanta dig närmare med religionen genom att delta i ett av deras evenemang eller genom att diskutera med en representant för religionen. Målet är att du fördjupar dig i din egen världsåskådning. Du bekantar dig med personer som delar dina åsikter. Du får också nya synvinklar. Målet är att du håller ett övningspass i första hjälpen inom kåren eller för någon annan grupp. Beskrivning: Kartlägg gruppens förhandskunskaper och planera en första hjälpen utbildning som passar gruppen. Uppdatera dina egna kunskaper. Planera och organisera kursen. Målet är att du förstår varför frivillig försvarsverksamhet behövs. Beskrivning: Ta reda på om det ordnas försvarsverksamhet i ert område och deltag i verksamheten. Diskutera inom patrullen om vad försvarsverksamheten behövs till. Fundera också på ditt personliga förhållande till försvarsverksamheten och på hurdan verksamhet du skulle kunna tänka dig att delta i.

9 Målet är att du bekantar dig med och deltar i de frivilliga räddningstjänsternas verksamhet. Beskrivning: Bekanta dig med de frivilliga räddningstjänsterna och deras verksamhet. Fundera på vilka gemensamma funktioner scoutrörelsen och de andra organisationerna har. Deltag i verksamheten i någon av de för dig mera obekanta organisationerna. Använd kontakter som kårens andra ledare har. Målet är att du förbättrar dina första hjälpen färdigheter. Du kan handla på rätt sätt i en nödsituation. Beskrivning: Ta reda på när, var och av vem det ordnas första hjälpen kurser, till exempel regionerna, kanotklubben, FRK, din arbetsgivare. Deltag i kursen. Målet är att du kan planera och tillverka hemtextiler. Beskrivning: Tillverka till exempel gardiner eller någon annan hemtextil till din lägenhet/ditt hem. Tänk på att de ska passa resten av inredningen och vara användbara, rätt storlek, bra material och modell. Målet är att du behärskar grunderna i förstahandssläckning och heta arbeten. Beskrivning: Ta reda på vilka kurser som ordnas I närheten av ert område och deltag i en kurs. Fundera på hur ni kan ha nytta av kursen. Försök i mån av möjlighet ordna kursen tillsammans med en annan kår. Målet är att du lär dig handla på rätt sätt i en krissituation. Beskrivning: Samla information om olika krissituationer. Beakta hur världen förändras. Gå i tankarna igenom olika krissituationer och tänk ut hur man kunde klara sig i den situationen. Bekanta dig med hur räddnings- och beredskapsnivåerna höjs. Ta reda på vilket befolkningsskydd du hör till. Målet är att du kan planera och förverkliga förändringar som ändrar på hur någonting ser ut. Du lär dig också hur man gör förändringarna i praktiken. Beskrivning: Planera och förverkliga stajling av en lägenhet, en bil eller liknande. Fundera på olika sätt att förverkliga förändringarna. Målet är att du kan planera och förverkliga restaurering av en möbel. Beskrivning: Planera och förverkliga restaureringen av en möbel. Restaureringen kan inkludera reparation av stommen, utbyte av tyget eller stoppningen eller möbeltapetsering Målet är att du lär dig färdigheter som kräver finmotorik. Du lär dig planera och tillverka smycken. Beskrivning: Planera och tillverka ett smycke genom att till exempel använda silvertråd som du bänder och löder. Målet är att du lär dig tovningens principer och tovar ett föremål. Beskrivning: Bekanta dig med olika sätt att tova, olika tovningstekniker och -hjälpmedel. Planera och tillverka ett tovat arbete. Målet är att du bekantar dig med olika material och hur de lämpar sig för utfärdsutrustning. Du lär dig planera och tillverka ett utfärdsplagg som passar på dig själv. Beskrivning: Planera ett utfärdsplagg utgående från dess användning och vad som krävs av plagget. Välj ett lämpligt material och bekanta dig med de hjälpmedel som behövs och vilken syteknik som behövs. Tillverka plagget och använd det. Gör vid behov förbättringar efter att du prövat det.

10 Målet är att du kan väva med vävstol. Beskrivning: Planera och väv till exempel en traditionell trasmatta eller en poppana-duk. Klipp mattrasorna av gamla kläder. Målet är att du får erfarenhet av hur ett stort scoutevenemang fungerar och av projektarbete. Beskrivning: Ta reda på var det ordnas storläger, antingen i Finland eller utomlands, välj ett lämpligt läger och ett intressant uppdrag och anmäl dig. Uppgift: Lotsen kan hjälpa med att hitta rätt slags och rätt storleks uppdrag och stöda uppdraget. Målet är att du ser på världen från en annan organisations synvinkel. Målet är att du bekantar dig med våra besläktade folkslag. Beskrivning: Kontakta några Finsk-ugriska scouter och ta reda på hurdan scoutverksamhet de har. Ni kan gärna besöka dem också. Målet är att du bekantar dig med nya personer och övar att presentera din kultur och seder för gäster. Beskrivning: Erbjud inkvartering åt scoutgäster från ett annat land och ordna kvällsunderhållning för dem. Uppgift: Lotsen kan hjälpa med att planera programmet. Målet är att du lär dig förstå hur och varför andra kulturer gör saker på ett visst sätt. Beskrivning: Leta reda på information om olika kulturella festdagar eller temadagar, välj en kultur och ordna en traditionell fest eller en måltid. Alternativt kan ni till exempel delta i en fest eller motsvarande som en lokal grupp ordnar. Avsluta med att diskutera hur det kändes. Material: den utrustning som behövs för evenemanget. Uppgift: Lotsen kan hjälpa med att hitta information om olika sorters temadagar. Målet är att du vågar åka på en utmanande seglats till platser där du aldrig varit. Beskrivning: Ordna en seglats utomlands. Kontakta scouter i exempelvis Baltikum och segla på besök. Kom ihåg att utrusta och besiktiga båten för de berörda havsområdena Material: en scoutbåt som är besiktigad för området ni rör er på. Uppgift: Lotsen kan dela med sig av sina erfarenheter om motsvarande organisationsuppdrag och ge tips. Seglatsen kan också ordnas för explorerscouter eller för båda åldresgrupperna. Målet är att du får erfarenhet av frivilligarbete i en främmande kultur eller en annorlunda organisation och att du upplever att också en liten insats kan ha en betydelse. Beskrivning: Leta reda på en lämplig volontäruppgift eller frivillig arbeta på till exempel ett scoutcenter. Man kan hitta information olika frivilliguppgifter i scouttidningarna Partio och Scoutposten eller genom någon ungdomsorganisation. Åk minst några veckor som frivilligarbetare utomlands.

11 Målet är att du förstår betydelsen av respons inom ledarskap och då man utvecklar sig själv. Du kan också ge konstruktiv respons, ta emot respons och utvecklas med hjälp av respons. Beskrivning: Ordna ett tillfälle där alla lär ut en färdighet åt varandra. Utvärdera delområdena i varandras prestationer. Till sist ger ni varandra uppriktig respons för prestationen. Fundera och diskutera tillsammans över hurdan respons som är bäst och vilka faktorer som påverkar hur man tar emot responsen. Målet är att du kan bedöma hur bra en pedagogisk teori fungerar i praktiken inom scoutverksamheten. Beskrivning: Läs minst en pedagogisk bok och diskutera hur bra det skulle gå att tillämpa bokens teori i scoutverksamheten. Diskutera hur mycket man borde beakta pedagogiska faktorer inom frivilligarbetet och vem som ansvarar för att scoutverksamheten är fostrande. Målet är att du förstår betydelsen av ditt eget exempel och din roll som ledare i olika ledarskapssituationer. Beskrivning: Bekanta dig med olika ledarroller och studera dig själv som ledare under minst två månader. Fundera på hur olika roller poängteras i olika situationer och försök välja den roll som lämpar sig för situationen. Målet är att du bekantar dig med olika teorier om ledarskap och provar minst en teori för att se hur lämplig den är för scoutverksamheten. Beskrivning: Bekanta dig med olika teorier om ledarskap och testa en teori i praktiken i scoutverksamheten. Bedöm hur bra den passade. Målet är att du känner till hur man utvärderar ledarskap och kan använda dig av metoderna för att utveckla dig själv som ledare. Beskrivning: Bekanta er med olika sätt att utvärdera ledarskap och utvärdera varandra som ledare med hjälp av en av modellerna. Diskutera hur bra modellen fungerar och hurdana resultat ni får för de olika personerna på basen av modellen. Diskutera också hur personen som utvärderas upplever resultaten. Målet är att du bekantar dig med olika yrken som kräver kreativitet och att du funderar på ditt förhållande till ett kreativt yrke. Beskrivning: Använd nätet för att leta reda på information om olika kreativa yrken. Kontakta den lokala teatern, dansskolan, konstakademin eller motsvarande och be att få träffa och intervjua en representant för ett kreativt yrke. Målet är att du lockar med andra och får dem att uppleva konst och kultur och att du och dina scoutkompisar kan ordna ett evenemang. Du får en kulturell upplevelse. Beskrivning: Fundera på vad ni är intresserade av och ordna ett besök för hela gruppen. Avsluta med att prata om händelsen.

12 Målet är att du bekantar dig med olika uttrycksformer och provar på någonting nytt. Du kan uppskatta och njuta av olika formers underhållning. Beskrivning: Fundera på hurdan underhållning ni tycker att är rolig, till exempel stand-up komik, pantomimer eller improvisationsteater. Kontakta någon amatör eller ett proffs på området och be dem lära er. Målet är att du lär dig hur man skapar en film eller ett skådespel och vad som krävs för processen. Beskrivning: Kontakta en teater eller filmstudio och fråga om ni får bekanta er med hur en föreställning eller film blir till. Studera processens alla olika skeden och fundera på vilka som är mest krävande. Målet är att du bekantar dig med olika konstformer, lär dig att uppskatta olika sorters konst och hitta någonting som du själv kan njuta av. Beskrivning: Besök olika utställningar och föreställningar utan att ha förutfattade meningar och fundera på vad du tycker om och vad du skulle vilja uppleva på nytt. Målet är att du kan uttrycka dig själv och dina åsikter på ett lämpligt sätt i media. Beskrivning: Bekanta dig med olika formers media och uttrycksformer. Skriv en artikel om en valfri aktuell händelse och publicera den i ett valfritt medium, till exempel kårtidningen, lokaltidningen eller i radion. Målet är att du vågar uttrycka dig i form av att spela teater, sång, dans eller genom att spela ett instrument. Du vet hur man hanterar nervositet och du har provat på någonting nytt. Beskrivning: Ta reda på när det ordnas en audition som du är intresserad av, det kan vara för en film, ett skådespel eller en dansföreställning. Öva in ett provstycke och gå på auditionen. Målet är att du för hand gör någonting nytt eller traditionellt. Det är också meningen att gruppen utvecklar gruppandan och känslan av gemenskap. Beskrivning: Roverscoutpatrullen väljer ut en kreativ process som de vill pröva på som till exempel att stöpa ljus eller göra gipsmasker. Gör en utfärd och under utfärden skapar ni det ni bestämt er för och en liten tovad lilja som fästs i scoutbältet. Instruktioner för liljan hittar du på roverscoutsidan på Målet är att du bekantar dig med ett nytt sätt att uttrycka dig och lär dig en ny färdighet. Beskrivning: Tänk ut vad du vill lära dig; att spela ett instrument, dansa eller sjunga. Ta reda på var du kan få lektioner. Deltag i en kurs eller ta privatlektioner.

13 Målet är att du utvecklar ditt sätta att skriva, bekantar dig med en person och hans åsikter samt hittar en infallsvinkel som gör att läsarna blir intresserade av ditt intervjuobjekt. Beskrivning: Kontakta kårtidningens chefredaktör eller kårens webbmaster och kom överens om publiceringen av din artikel. Tänk ut vem du vill intervjua, vad det ska handla om och infallsvinkeln. Kontakta personen i fråga och kom överens om en intervju. Skriv artikeln och låt intervjuobjektet kontrolläsa artikeln. Sedan kan den publiceras. Målet är att du kan uttrycka dig själv i skrift och genom att spela teater och att du bekantat dig med hur ett skådespel produceras. Beskrivning: Tänk ut ett lämpligt ämne, det kan vara scoutrelaterat eller handla om ett yrke, och hitta på en historia. Efter att du skrivit texten letar du fram personer som spelar med i skådespelet, sköter om dräkterna, rekvisitan och andra detaljer. Ordna ett lämpligt ställe där ni kan framföra skådespelet och framför det inför publik. Material: den utrustning som behövs för föreställningen Målet är att du lär dig ledarskap på någon av Finlands Scouters uppdragsspecifika kurser. Beskrivning: Deltag i en av förbundets ledarskapskurser (färdighetskurser) där man utbildar ledare för ett visst uppdrag, till exempel lägerledare, reseledare, tävlingsledare eller vildmarksguide. Målet är att du genom scoutledargrundutbildningen utvecklar dig själv som ledare. Beskrivning: Genomför scoutledarens grundutbildning, det vill säga deltag i scoutledargrundkursen och ansök om en scoutledarfullmakt. Målet är att du lär dig färdigheter och kunskaper som behövs till sjöss. Du kan fungera som fartygets skeppare i alla väder och fungera i en utbildningsfartyg i enlighet med scoutprinciperna. Beskrivning: Deltag i en skepparkurs. Målet är att du lär dig tillräckligt (både färdigheter och kunskap) för att kunna vara ansvarig kapten på ett scoutfartyg i skärgårdsområdet. Beskrivning: Deltag i en skärgårdsskepparkurs. Uppgift: Lotsen kan leda förhandsdiskussionen om en sådan hör till kursen. Skärgårdsskepparkursen bildar en helhet med Sekondkursen som kåren ordnar. Målet är att du deltar i någon av utbildningssystemets moduler och att du lär dig mera om att leda. Beskrivning: Utför den utbildningshelhet som hör till ditt handslag. Uppgift: Lotsen kan hjälpa dig med att hitta lämpliga utbildningsmoduler i utbildningsmodulkartan. Modulkartan får du av kårens utbildningsansvariga, från eller av din regionsekreterare.

14 Målet är att du förstår betydelsen av små scoutuppdrag för förverkligande av stora projekt och att du tar del i planeringen och förverkligande av ett stort projekt. Beskrivning: Ta emot ett scoutuppdrag för ett stort evenemang som Finlands Scouter, Finlands Svenska Scouter eller ett finskt distrikt ordnar, till exempel en storfest, finnjamboree eller ett storläger. Uppdraget bör vara på minst mästarnivå eller motsvarande. Du bör ha ansvar för förverkligandet av ett helt delområde. Målet är att du förstår hur olika organisationer fungerar, får erfarenhet som ledare och lär dig bedöma hur din ledarstil förändras i en annan miljö. Beskrivning: Fungera i minst ett par månader som ledare eller i en motsvarande ansvarsposition för en kommitté inom en annan organisation, till exempel en idrottsförening. Fundera på hur din verksamhet och ledarstil avviker från hur du fungerar inom scoutingen och vad detta beror på. Målet är att du bekantar dig med explorerscoutålderns säregenskaper och vad de kräver av en ledare. Beskrivning: Ordna en Sekond-kurs för explorerscouterna (Sekondkursens mål är att öka explorerscouternas navigations-, seglings- och skepparkurskaper genom praktiska och teoretiska delmoment). Sekond-kursen är ett evenemang som ordnas av en eller flera kårer. Dess mål är att tillsammans med skärgårdsskepparkursen ge tillräckliga kunskaper och färdigheter för att deltagaren ska kunna fungera som skeppare på en scoutbåt på skärgårdsvatten. Målet för kursen är i synnerhet att behärska och känna den egna kårens båt och kunna manövrera den säkert. Kursen (eller motsvarande kunskaper) är en förutsättning för att få skärgårdscertifikat. Kåren kan ordna sekond-kursen till exempel som en veckoslutsseglats eller så kan explorerscouten utföra kursens innehåll under en eller två seglingssäsonger, till exempel under de två sista åren som explorerscout. Under kursen betonas praktik, men för att få tillräcklig kunskap hör fyra teorikvällar till kursen. Kvällslektionerna tar sammanlagt cirka 12 timmar. Vägledande innehåll och målen för kunskapsnivån för sekond-kursen finns i sjöscouternas kurs- och behörighetssystem. Sekond-kursens innehåll är delvis det samma som sekond-fickans aktiviteter. Till den delen kan de utföras som explorerscoutaktiviteter så länge som nivån är den samma som för sekond-kursen. Det rekommenderas att följande helheter behandlas under kursen: 1. Att fungera som vaktchef på dagen och på natten 2. Program och utbildning under en seglats 3. Mat ombord 4. Ruttval, sjömansfärdigheter 5. Navigation 6. Elektronisk navigationsutrustning 7. Manövrering av fartyget, att ta i land och kasta loss 8. Säkerhet, nödsituationer (man över bord, grundstötning, brand osv.) 9. Motorn 10. Båtens övriga system och utrustning 11. Service av båten 12. Rigg, segeltrimning och segelbyten Temana för teorikvällarna rekommenderas vara följande: 1. Manövrering, säkerhet till sjöss, räddningsutrustning 2. Maskinerna och övriga system, service 3. Segeltrimning och -service 4. Ruttval, torrseglingsövning Av det ovannämnda hör vaktchef på dagen och natten, elektronisk navigationsutrustning, ledande av en man över bord övning, nödsituationer till sjöss och förebyggande av dem, båtens tekniska system och segelservice och trimning inte till explorerscouternas Sekond-ficka. Målet är att du får praktisk erfarenhet av att leda en grupp en längre tid, du lär dig planera gruppens verksamhet och hur den förverkligas. Beskrivning: Fungera som ledare för en grupp som hör till de yngre åldersgrupperna under minst en verksamhetsperiod (höst/vår). Du ansvarar för alla uppgifterna som hör till handslaget, till exempel planering av verksamheten. Målet är att du klarar av att göra en enkel säkerhetsplan och att du kan fungera som ledare i en krissituation, som till exempel vid en olyckshändelse eller om någon försvunnit. Beskrivning: Bekanta dig med Finlands Scouters säkerhetsföreskrifter, principerna för att leda i en krissituation och diakutera hur olika människor reagerar i krissituationer. Gör en säkerhetsplan för ett scoutevenemang eller till exempel för kårlokalen. Utvärdera planen, hur den fungerar och hur den påverkar den vanliga verksamheten. Ta i bruk planen i kåren.

15 Målet är att du förstår olika projekts betydelsen för kårens verksamhet och att du får erfarenhet av att leda projekt. Beskrivning: Bekanta dig med projektledningens teorin. Fungera som projektledare för ett projekt inom kåren och ansvara för alla de uppgifter som hör till projektledaren. Utvärdera hur projektet lyckades och din roll som projektledare. Be kårchefen utvärdera hur du lyckades. Målet är att du bekantar dig med skenario-arbete och att du kan göra en alternativ projektplan som går att förverkliga. Beskrivning: Bekanta er med skenario-arbete och gör en alternativ projektplan för ett projekt som en av er leder. Planen kan tas i bruk om den ursprungliga planen, av en eller annan anledning, inte kan användas. Målet är att du förstår betydelsen av kårens läger för scoutfostran och att du får erfarenhet av att leda ett utmanande projekt där det finns många delområden att beakta. Beskrivning: Fungera som ansvarig ledare för kårens sommarläger eller annan motsvarande verksamhet som varar minst tre dygn. Be de övriga ledarna utvärdera dig som ledare och utvärdera själv hur du lyckades som ledare. Obs! Scoutledarfullmakten bör vara i kraft Målet är att du lär dig hur spejarscoutåldersgruppens särdrag förverkligas i en båtmiljö. Beskrivning: Ordna en veckoslutsseglats eller en seglats för spejarscouterna. Målet är att du ser över vilka som hör till ditt liv, både nära och fjärran, och hur de påverkar ditt liv. Beskrivning: Repetera vid behov hur man gör en mindmap. Gör en mindmap över ditt bekantskapsnätverk och fundera över dina olika människorelationer. Varför ser din mindmap ut just så här? Hur vill du att den skulle se ut? Du kan till exempel ha nytta av mindmappen när du letar efter ett jobb eller en bostad. Det är intressant att följa med hur mindmappen förändras med åren, åt vilket håll den utvecklas. Du kan uppdatera mindmappen årligen. Målet är att du för dagbok en viss tid och funderar på hur det påverkar dig. Beskrivning: För dagbok en viss tid. Skriv upp dina upplevelser och känslor. Läs senare igenom dagboken och fundera på hur du upplever situationerna när du läser igenom dagboken senare. Fundera på varför du skrev om just det du har skrivit om. Avspeglar dagboken en positiv livsinställning, ett starkt psyke och ett positivt sätt att se på omvärlden? Upplever du att du kan behärska dig själv, dina tankar och dina attityder? Målet är att du konkret hjälper en kamrat som är i en problemsituation. Du kan hjälpa en person trots att personen inte direkt ber om hjälp. Du kan sätta dig in i en annan persons situation utan att dras in i problemet. Beskrivning: Stöd en kamrat som har det svårt. Försök till exempel få en kompis att röra på sig regelbundet, att sporta, att äta hälsosamt, att dricka mindre alkohol, att undvika scoututmattning, att komma över något svårt, undvika att förfrysa sig på en scoutvandring, att undvika uttorkning eller energibrist. Du kan ha som utgångspunkt att du sätter dig in i den andras situation och funderar på vad som skulle kännas bra i just den situationen. Det är viktigt att ta hand om andra och erbjuda dem hjälp då personen ifråga inte tar tillräckligt bra hand om sig själv. Men kom ihåg att inte gräva ner dig i andras problem och försök att inte känna dig inte stressad av situationen.

16 Målet är att du med hjälp av en SWOT-analys (Strength, Weakness, Opportunity, Threath) lär dig hur du behöver utveckla dig själv. Beskrivning: Repetera vid behov grunderna för en SWOT-analys och gör en SWOT-analys av dig själv. Fundera på hur du kan använda dig av dina starka sidor, hur du förvandlar svagheter till styrka, hur du utnyttjar dina framtida möjligheter och hur du undviker hoten. Skapa en verksamhetsplan för hur du hanterar de olika faktorerna och försök förverkliga planen. Målet är att du lär dig följa med hur du använder tiden och att du lär dig ändra din tidsanvändning enligt olika situationer. Beskrivning: Börja med att göra ett schema för hur du använder tiden under olika tidsperioder. Studera hur du använder din tid och vad du skulle vilja använda tiden till. Prioritera uppgifterna, effektivera tidsanvändningen, slopa onödiga uppgifter men kom ihåg livskvaliteten. Öva att tacka NEJ till onödiga saker och att tacka JA till sådant som du upplever vara viktigt. Kom ihåg självdisciplin. Fortsätt se över din tidsanvändning. Målet är att du upplever och lär dig att det finns olika hobbyer och olika sätt att tillbringa fritiden på. Beskrivning: Använd lokaltidningen och leta reda på så många olika gratisevenemang som möjligt och besök några av dem. Diskutera hur ni upplevde de olika evenemangen. Målet är att du lär dig principerna för att arkivera och dokumentera historien och nutiden. Du lär dig också någonting om hur vår identitet formats. Beskrivning: Bekanta dig med landskapsarkivet eller museet. Ta reda på arkivets eller museets verksamhet. Du kan studera vilka arkiveringsprinciper de följer eller vilken roll de spelar då vår identitet formas. Du kan också föra material till arkivet eller museet (www. narc.fi, Målet är att du bekantar dig med din egen orts kultur och historia, hittar nya betydelser och får en inblick i ortens tidsperspektiv. Beskrivning: Bekanta dig med områdets historia och lokalkultur genom att till exempel besöka ett museum, läsa litteratur om området eller delta i hembygdsverksamheten. Målet är att du hjälper till i din närmiljö på ett sätt som passar din livsåskådning och utför verksamheten. Beskrivning: Välj ett lämpligt mål i ert närområde, till exempel krigsveteranerna, åldringshemmet eller ett naturområde och ordna exempelvis en insamling eller ett jippo för att stöda det. Utrustning: det som behövs för evenemanget. Uppgift: Lotsen kan hjälpa med att hålla kontakt med målet och kontrollera tillstånden. Målet är att du förstår varför och när man behöver passerkontrollsystem, vilken nytta man har av dem och vilka frågor systemet väcker. Beskrivning: Bekanta er med principerna för passerkontrollsystem. Välj ett evenemang i regionen och be om att få bekanta er med säkerhetsarrangemangen. Diskutera för- och nackdelarna kring passerkontrollsystemen med en expert. Kom ihåg tystnadsplikten. Målet är att du lär dig presentera scoutverksamheten i praktiken och berätta om scoutrörelsens möjligheter för personer som inte är bekanta med scoutrörelsen från tidigare. Målsättningen är också att få nya medlemmar. Beskrivning: Välj en lämplig målgrupp som ni vill presentera scoutverksamheten för, till exempel era föräldrar eller klasskamrater. Presentera scoutverksamheten för dem på ett mångsidigt sätt. Använd scoutmetoden. Material: presentationsmaterial om scouting. Uppgift: Lotsen kan hjälpa med att välja en för kåren lämplig målgrupp. Målet är att du utför värnplikten och delar med dig av dina kunskaper och din erfarenhet till andra. Utför din värnplikt och berätta för explorerscouterna om dina upplevelser. Du kan också lära dem någon nyttig färdighet som du lärt dig under värnpliktstiden.

17 Målet är att du lär dig att det finns olika sätt att påverka andras attityder i miljöfrågor och att du är medveten om hur dina egna val påverkar miljön. Du förstår hur du med ditt egna exempel kan påverka andras miljöattityder. Efter aktiviteten kan du lära andra om miljöfaktorer som utbildare på scoutkurser och får på så sätt mera erfarenhet som utbildare. Beskrivning: Ta reda på och lär dig hur man påverkar andras attityder. Sträva efter att själv också beakta miljöaspekterna i din verksamhet. Fungera som ett exempel på hur man med sina egna val kan påverka naturen och deltag aktivt i olika evenemang och diskussioner kring miljöfrågor. Du kan försöka påverka andras attityder indirekt genom ditt egna exempel eller direkt om du har tillräckligt med sakkunskap i området. Fungera som utbildare till exempel på ett informationstillfälle om kårläger och lär ut saker som berör miljön, som till exempel hur man planerar ett miljömedvetet läger, avfallshantering och återvinning. Målet är att du förstår begreppet ekologiskt fotspår och att du räknar ut ditt personliga ekologiska fotspår. Beskrivning: Bekanta dig med begreppet ekologiskt fotspår och räkna ditt egna ekologiska fotspår. Målet är att du förstår vad som avses med globala miljöproblem och vad hållbar utveckling betyder. Det är också meningen att du reder ut hur du förhåller dig till frågan. Beskrivning: Repetera vad du vet om globala miljöfrågor och utvecklingen just nu. Ta reda på vad som menas med hållbar utveckling och hur du kan förverkliga begreppet i dit liv. Fundera på din ståndpunkt och attityd till frågorna om globala miljöproblem och deras lösningar. Fundera på hur din omgivning, till exempel din hemkommun, förhåller sig till hållbar utveckling. Målet är att du förstår vad klimatförändring betyder och hur förändringarna uppstår. Du undersöker också hur klimatförändringarna påverkar olika ekosystem. Beskrivning: Börja med att gå igenom hur ekosystemen fungerar. Ta reda på vilka typer av klimatförändringar det finns och hur de påverkar olika ekosystem, till exempel skogs- eller vattenekosystem. Lägg märke till hur klimatförändringarna påverkar det ekosystem ni valt. Skriv en rapport över era iakttagelser. Skriv rapporten i en sådan form att de yngre åldersgrupperna kan ha nytta av den och presentera rapporten för dem. Målet är att du är mera medveten om ditt personliga förhållande till miljön och att du är medveten om hur människan påverkar miljön. Beskrivning: Övernatta i naturen tillsammans med några kompisar. Under utfärdens lopp iakttar ni hur människans verksamhet har påverkat naturen runt om er, skriv ner era iakttagelser. Diskutera hurdant förhållande ni har till naturen och vilka saker som är viktiga för er. Beakta miljöaspekter när ni väljer utfärdsmålet, när ni packar och väljer utfärdsutrustningen.

18 Målet är att du lär dig att det finns olika sätt att påverka andras attityder i miljöfrågor och att du är medveten om hur dina egna val påverkar miljön. Du förstår hur du med ditt egna exempel kan påverka andras miljöattityder. Efter aktiviteten deltar du i planeringen och förverkligande av ett läger och sätter dig in i hur man löser olika miljöfrågor och bär sitt ansvar för miljön också då man ordnar ett läger. Beskrivning: Ta reda på och lär dig hur man påverkar andras attityder. Sträva efter att själv också beakta miljöaspekterna i din verksamhet. Fungera som ett exempel på hur man med sina egna val kan påverka naturen och deltag aktivt i olika evenemang och diskussioner kring miljöfrågor. Du kan försöka påverka andras attityder indirekt genom ditt egna exempel eller direkt om du har tillräckligt med sakkunskap i området. Deltag aktivt i planeringen och förverkligande av lägret och ansvara för delområdet som berör miljön, till exempel som lägrets eller underlägrets miljöansvariga eller avfallsoch återvinningsansvariga eller ordna en programpunkt om miljön. Planera och förverkliga ditt delområde tillsammans med lägrets övriga delområden. För en projektdagbok över ditt handslag och följ med ditt delområdes kostnader och jämför hur de förhåller sig till lägrets totala budget. Du kan också räkna ut lägerdeltagarnas eller ledarnas ekologiska fotavtryck under lägret. Material: intenet, böcker, egna erfarenheter och det egna exemplet, ledarskapsmodeller och metoder och ledarskapskurser, påverkningskurser, LYSA det vill säga Leirin ympäristövastuullisen suunnittelun apuväline, Miljöchecklistan för läger, erfarenheter och rapporter från tidigare läger. Målet är att du sätter dig in i frågan om barn och ungdomar behandlas rättvist runt om i världen. Du kan uppskatta barnens rättigheter och vikten av rättvis behandling. Du vet vad du själv kan göra för att hjälpa barn som behandlas illa eller vet hur man påverkar orättvisor. Beskrivning: Använd internet för att bekanta dig med situationen för barn och unga i olika delar av världen. Ta reda på hur internationella organisationer arbetar för att förbättra situationen för barn och unga, till exempel scouternas världsförbund, FN, EU, UNICEF, Världsbanken och andra hjälporganisationer. Kontakta antingen en lokal eller internationell organisation och erbjud att jobba som frivilligarbetare. Målet är att du känner till olika yrkens etiska regler, både de rent etiska synvinklarna och lagstiftningen. Du vet varför man stiftat etiska lagar för de olika yrkesgrupperna. Beskrivning: Ta reda på vilka etiska regler som gäller för till exempel läkare, advokater eller journalister. Fundera på hurdana situationer som kan vara besvärliga och tänk ut lösningar på problemen. Målet är att du kan utvärdera dina egna val och eventuellt ändra på dina vanor. Du anpassar din verksamhet och dina konsumtionsvanor så de stämmer överens med roverscoutidealen. Beskrivning: För bok över dina val i en veckas tid; vad du köper, vilka tjänster du använder samt ditt beteende. Du kan till exempel skriva upp om produkterna och tjänsterna är inhemska, produktionssätt, material och pris. Efter att veckan gått går du igenom listan och funderar på hur den stämmer överens med roverscoutidealen. Borde du ändra på någonting? Målet är att du i stora drag känner till olika religiösa verk och har satt dig in i olika konflikter och problem som synvinklarna ger upphov till. Beskrivning: Använd internet eller biblioteket för att bekanta dig med olika religiösa verk och hur de vanligen tolkas. Ordna en roverscoutträff där ni tillsammans diskuterar de olika verken, synvinklarna och följderna.

19 Målet är att du kan skapa värderingsgrunder och skalor. Du sätter dig in i hur man utvärderar saker och lär dig utvärdera i praktiken. Beskrivning: Fundera ut vad du vill utvärdera, hur och med vilka motivationer skulle det vara möjligt. Skapa en värderingsskala, motivera grunderna för värderingen och utför den. Målet är att du blir medveten om din egen dygnsrytm och sömnmängd. Du kan vid behov justera din dygnsrytm. Beskrivning: Ta reda på hur olika sorters dygnsrytm och förändringar i dem påverkar människan. Kolla de vanligaste rekommendationerna på hur mycket du borde sova och vilka faktorer som påverkar sömnens kvalitet. För bok över din dygnsrytm över en lämplig period. Fundera på om den behöver justeras och gör justeringarna. Målet är att du provar på en mera ovanlig sportgren och får nya erfarenheter och upplevelser. Beskrivning: Välj en intressant sportgren som till exempel klättring eller dykning. Bekanta er med grenen och speciellt med säkerhetsdirektiven på förhand. Det kan vara bra att kontakta en idrottsförening, sportarrangör eller en bekant som sysslar med sporten då ni testar grenen i praktiken. Målet är att du bekantar dig med hur du kan främja din hälsa genom vad du äter. Du strävar efter att äta lite hälsosammare i framtiden. Beskrivning: Repetera kostcirkeln, kostpyramiden och tallriksmodellen. För en matdagbok över allt du äter, småäter och dricker. Studera energimängden i den vanligaste maten och rekommendationerna för helhetsförbrukningen av näringsämnen och jämför dem med din matförbrukning. Dra slutsatser och gör nödvändiga förändringar i dina matvanor så att du höjer din livskvalitet och förbättrar din hälsa. Målet är att du vet hur du ska sköta din hälsa. Du uppdaterar dina kunskaper om olika rusmedel och deras negativa verkningar. Beskrivning: Repetera vilka substanser som hör till rusmedlen. Kontakta en lämplig expert, institution eller organisation och be dem komma och upplysa er om rusmedlens skadeverkningar. Målet är att du får en realistisk och uppdaterad uppfattning om din fysiska kondition. Du gör också en plan för hur du ska förbättra din kondition och följer planen. Beskrivning: Gör ett konditionstest för att bedöma din kondition. Bestäm dig för vad din målsättning är. Efter att du klarlagt din utgångskondition och målsättningen gör du en realistisk träningsplan och följer planen. Resultatet är godkänt då du nått ditt realistiska mål.

20 Målet är att du inser hur många olika roller människor kan ha på fritiden och på jobbet. Du lär dig att förstå människornas olika sätt att bete sig i olika situationer och du kan förhålla dig till överraskande situationer. Beskrivning: Fördjupa din människokännedom. Sök upp på en nätcommunity, en person som du redan känner och fundera på hur bilden du får på nätet överensstämmer med din bild av personen i verkligheten. Målet är att du bekantar dig med medlemmarna från en annan ungdomsorganisation och märker att olika organisationer kan ha många gemensamma målsättningar. Beskrivning: Ordna tillsammans med en annan ungdomsorganisation en gemensam kväll och öva att samarbeta med personer från en annan organisation. Målet är att patrullen skaffar en roverscoutpatrull som brevvän, bekantar er med nya människor och lär er upprätthålla kontakten med andra personer med hjälp av brev. Beskrivning: Skaffa en annan roverscoutpatrull som brevvän och bekanta er med patrullen per brev. Kom ihåg att hålla regelbunden kontakt. Målet är att du kan leta reda på nya ställen och bekanta dig med dem utan förutfattade meningar och genom det kan du vidga din världsbild. Beskrivning: Ta reda på vilka evenemang som ordnas på din ort och deltag i ett evenemang. Målet är att du bekantar dig med en för dig obekant sportgren och att du lär dig stöda och uppmuntra andra. Beskrivning: Fundera på vilka sportgrenar ni är intresserade av och ordna biljetter till en lokal match där det brukar vara få åskådare. Använd till exempel internet för att ta reda på mera om sportgrenen och lagets spelare, gå på matchen och heja på laget. Målet är att du i praktiken provar på hur det känns att vara annorlunda och att du verkligen kan uppskatta olikheter. Beskrivning: Välj en person som är annorlunda än du är. Personen kan ha en annan tankevärld, andra vanor eller andra förutsättningar. Bekanta dig med personens värld och sätt att leva. Lev på personens sätt i en vecka. Fundera på vad du lärt dig. Prata med andra om upplevelsen. Var försiktig så du inte sårar någon. Målet är att du bekantar dig med invandrare som bor på din ort och bekantar dig med deras kultur. Beskrivning: Ta reda på var det finns invandrare på er ort och hurdan verksamhet de ordnar. Kontakta dem och be att få delta i deras verksamhet. Ni kan i er tur bjuda in dem till ett av era evenemang. Målet är att du lär dig kontakta personer genom en nätcommunity och utvecklar dina sociala färdigheter och att du kan bli bekant med personer på ett lämpligt sätt. Beskrivning: Tänk efter hurdan person du skulle villa bekanta dig med och leta reda på en trevlig person i en nätcommunity. Kom ihåg att vara försiktig. Bekanta dig med de olika säkerhetsföreskrifter som finns och följ dem.

Utbildning FÖR DEN PERSONLIGA UTVECKLINGEN

Utbildning FÖR DEN PERSONLIGA UTVECKLINGEN Utbildning FÖR DEN PERSONLIGA UTVECKLINGEN 1. UTBILDNINGSSYTEMET 1.1. Målsättning 1.2. Begrepp som används i utbildningssystemet 1.3. Utbildningens arbetsfördelning 1.4. Utbildningshelheterna 1.5. Modulkartan

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

6\PEROLN 3ODWV $QQDW *UXSSVWRUOHN URYHUVFRXW 8WH 2EOLJDWRULVNDNWLYLWHW URYHUVFRXWHU. %nw 9DOIULDNWLYLWHW ) UEHUHGHOVHWLGPLQXWHU 3DWUXOO

6\PEROLN 3ODWV $QQDW *UXSSVWRUOHN URYHUVFRXW 8WH 2EOLJDWRULVNDNWLYLWHW URYHUVFRXWHU. %nw 9DOIULDNWLYLWHW ) UEHUHGHOVHWLGPLQXWHU 3DWUXOO 6\PEROLN 3ODWV 8WH %nw 0nOVlWWQLQJHQPHGDNWLYLWHWHQlU XWPlUNWPHGEOnEDNJUXQG Alltid redo *UXSSVWRUOHN URYHUVFRXW URYHUVFRXWHU URYHUVFRXWHU 3DWUXOO /DJ $QQDW 2EOLJDWRULVNDNWLYLWHW 9DOIULDNWLYLWHW ) UEHUHGHOVHWLGPLQXWHU

Läs mer

Barn och medier. En lättläst broschyr

Barn och medier. En lättläst broschyr Barn och medier En lättläst broschyr Innehåll Inledning 3 Åldersgränser 4 Internet 8 Spel 14 Använder ditt barn medier för mycket? 15 Läsning 16 Alla kan vara medieproducenter 18 2 Inledning Alla barn

Läs mer

Roverscoutkalendern. Välkommen roverscout!

Roverscoutkalendern. Välkommen roverscout! Roverscoutkalendern Välkommen roverscout! Du hör nu till den åldersgrupp där det hänger mera på dig själv hur bra du uppfyller scoutingens målsättningar. Scoutrörelsen som organisation skapar förutsättningarna

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

RLU 2012 Utbildningspass

RLU 2012 Utbildningspass RLU 2012 Utbildningspass Lördag 28/1 Söndag 29/1 Pass 1 Pass 2 Pass 3 Pass 4 Pass 5 Pass 6 Pass 7 Utbildning 1,5 h 2,0 h 2,0 h 2,0 h 2,0 h 1,5 h 1,5 h Ledarutbildning BAS B1 B2 B5 B4 B3 Ledarutbildning

Läs mer

scouterna tiger inte! 17-23.3.2014

scouterna tiger inte! 17-23.3.2014 Under veckan mot rasism funderar scouterna på hur man genom små handlingar kan förändra världen. Ge inte ditt tysta medhåll! Motstånd mot rasism är modet att tänka själv! Här hittar du tips för hur de

Läs mer

HANDLEDARENS INSTRUKTIONER

HANDLEDARENS INSTRUKTIONER HANDLEDARENS INSTRUKTIONER Grundutbildningen för scoutledare 1.1.2015 Utbildningsgruppen Innehållsförteckning 1. Vad är ledarskapsövningen?... 3 2. Valet av handledare... 3 3. Valet av ett lämpligt projekt...

Läs mer

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP ÅRSKURS 3-6

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP ÅRSKURS 3-6 LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP ÅRSKURS 3-6 Läroämnets uppdrag Uppdraget för undervisningen i livsåskådningskunskap är att främja elevernas förmåga att sträva efter det goda livet. I livsåskådningskunskapen ses

Läs mer

Stöd och säkerhet VAR INTE ENSAM

Stöd och säkerhet VAR INTE ENSAM Stöd och säkerhet VAR INTE ENSAM 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN 1.1. Regioninstruktörens uppdrag 1.2. Personlig kontakt 1.3. Regioninstruktörerna fungerar parvis 1.4. Regioninstruktörens uppgift

Läs mer

STÖDMATERIAL Kunskaper som understiger vitsordet åtta

STÖDMATERIAL Kunskaper som understiger vitsordet åtta 1 SVENSKA OCH LITTERATUR Stödmaterial till bedömningskriterierna för vitsordet 8 i slutbedömningen i svenska och litteratur Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömningen i läroämnet Att kommunicera

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SCOUTER SJÖINFORMATION 2014

FINLANDS SVENSKA SCOUTER SJÖINFORMATION 2014 FINLANDS SVENSKA SCOUTER SJÖINFORMATION 2014 SJÖINFORMATION 2014 2/16 Innehåll: Innehåll:... 3 Båtförarkursens praktikdel Anvisningar, råd och tips... 4 Skärgårdsskepparkursens praktikdel Anvisningar,

Läs mer

Sjöscoutkåren Stormfågeln r.f.

Sjöscoutkåren Stormfågeln r.f. Sjöscoutkåren Stormfågeln r.f. Verksamhetsplan 1.1 31.12.2014 Godkänd av höstmötet 24.11.2013 Kårens målsättning är att genom scoutverksamhet utveckla sina medlemmar till goda medborgare, samt tillgodose

Läs mer

DELTAGARENS INSTRUKTIONER

DELTAGARENS INSTRUKTIONER DELTAGARENS INSTRUKTIONER Grundutbildningen för scoutledare 1.1.2015 Utbildningsgruppen Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 2. Vad är ledarskapsövningen?... 3 3. Val av en lämplig ledarskapsövning...

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Försök låta bli att jämföra

Försök låta bli att jämföra Skoldags! Det är inte bara ditt barn som börjar skolan nu. Det gör du också som förälder. Du minns din egen skolstart, din lärare, hur motigt det var ibland men också ljusa minnen. Nu är det nya tider

Läs mer

GRÖN FLAGG PROGRAMMET SOM STÖD FÖR MILJÖFOSTRAN I DAGHEMMEN

GRÖN FLAGG PROGRAMMET SOM STÖD FÖR MILJÖFOSTRAN I DAGHEMMEN GRÖN FLAGG PROGRAMMET SOM STÖD FÖR MILJÖFOSTRAN I DAGHEMMEN Theresa Knopp Natur och Miljö -2014- Vad är Grön Flagg? Daghemmens, skolornas och läroanstalternas program för hållbar utveckling. Ett internationellt

Läs mer

SCOUTPROGRAMMET OCH ADVENTS- KALENDER- KAMPANJEN 2016

SCOUTPROGRAMMET OCH ADVENTS- KALENDER- KAMPANJEN 2016 VARGUNGAR SCOUTPROGRAMMET OCH ADVENTS- KALENDER- KAMPANJEN 2016 Första året MEDELANSKAFFNINGS -SPÅRET Märket kan även göras under andra eller tredje VU året Andra eller tredje året STARKARE TILLSAMMANS

Läs mer

Studiehandledning till

Studiehandledning till Studieguide Studiehandledning till Glöd scouting på kristen grund Studieguiden är framtagen av equmenia och Studieförbundet Bilda för att scoutledare ska få hjälp att samtala och arbeta med innehållet

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga UPPLEVELSEN ÄR DIN Om att se dans tillsammans med barn och unga Den här foldern vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Du kanske är lärare, leder en studiecirkel

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om framtiden Hej! Förra veckan ägnade vi åt dina tillgångar och nu är vi framme vid sista kursdelen som

Läs mer

Lust att snacka LUST ATT SNACKA TIDNINGARNAS FÖRBUND. Bästa lärare

Lust att snacka LUST ATT SNACKA TIDNINGARNAS FÖRBUND. Bästa lärare LUST ATT SNACKA Bästa lärare Uppgifterna till finns nu i förnyad form för läraren! Materialet som ursprungligen planerades för FN:s familjeår, lämpar sig främst för undervisningen i årskurserna 7 9, men

Läs mer

TREKLÖVER-GILWELL-UTBILDNINGEN ANVISNINGAR FÖR DELTAGARE OCH HANDLEDARE SISÄLLYSLUETTELO

TREKLÖVER-GILWELL-UTBILDNINGEN ANVISNINGAR FÖR DELTAGARE OCH HANDLEDARE SISÄLLYSLUETTELO TREKLÖVER-GILWELL-UTBILDNINGEN ANVISNINGAR FÖR DELTAGARE OCH HANDLEDARE SISÄLLYSLUETTELO Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry 2016 innehåll... 2 INLEDNING... 3 UPPLÄGGET FÖR SCOUTLEDARENS FORTSÄTTNINGSUTBILDNING...

Läs mer

Direktiv för TG-kursdeltagare

Direktiv för TG-kursdeltagare Direktiv för TG-kursdeltagare SUOMEN PARTIOLAISET FINLANDS SCOUTER ry Tölögatan 55, FI-00250 Helsingfors, Finland Tel. +358 9 8865 1100 Fax +358 9 8865 1199 info@partio.fi www.partio.fi www.scout.fi Direktiv

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

RELIGION. Läroämnets uppdrag

RELIGION. Läroämnets uppdrag RELIGION Läroämnets uppdrag Religionsundervisningens uppdrag är att ge eleven en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. Undervisningen ska göra eleven förtrogen med den religion som studeras

Läs mer

10 Roverscoutlotsens handbok

10 Roverscoutlotsens handbok 10 Roverscoutlotsens handbok Grattis! Du har tagit emot den viktiga uppgiften att handleda ungdomar i livet. Lycka till! En roverscout är 18 22 år gammal. Roverscouten börjar ta kontroll över sitt eget

Läs mer

studerar vid musikinstitut tycker om att promenera i skogen surfar på nätet över två timmar per dag

studerar vid musikinstitut tycker om att promenera i skogen surfar på nätet över två timmar per dag Eget-kort 1 studerar vid musikinstitut får äta godis bara på godisdagen är scout till familjen hör pappa, mamma och en hund är allergisk för många djur sjunger i kör bor med sin mamma och bror tränar med

Läs mer

SCOUTPROGRAMMET OCH ADVENTS- KALENDER- KAMPANJEN 2016

SCOUTPROGRAMMET OCH ADVENTS- KALENDER- KAMPANJEN 2016 ÄVENTYRSSCOUTER SCOUTPROGRAMMET OCH ADVENTS- KALENDER- KAMPANJEN 2016 Första året VÄDERSTRECKET SÖDER Andra eller tredje året: SPECIALMÄRKET MEDELANSKAFFNING VÄDERSTRECKET SÖDER INTÄKTER MÅL: Scouten lär

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP Läroämnets uppdrag Det centrala uppdraget för undervisningen i livsåskådningskunskap är att främja elevernas förmåga att hitta ett gott liv. I livsåskådningskunskapen förstås människorna

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan 2015 TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan Vi erbjuder barn och unga unika möjligheter till utveckling, äventyr och gemenskap. Vi vill att alla ska få

Läs mer

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång!

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Som ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i scoutkåren prioriteras

Läs mer

Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det?

Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det? Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det? Finns det grader av lycka? ICF s 11 färdigheter Etik och

Läs mer

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också.

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också. Mer demokrati! I Scouterna tycker vi att det är viktigt med demokrati. Alla har rätt att säga vad de tycker. Och allt som vi gör har vi bestämt tillsammans. Vi väljer alltid det förslag som får flest röster.

Läs mer

Program roverforum 2015

Program roverforum 2015 Program roverforum 2015 Normkritisk scouting - Regnbågsscouterna Funderar du mycket på normer? Eller är det så att du aldrig har skänkt det en tanke? På Regnbågsscouternas workshop kommer vi att vrida

Läs mer

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER Denna uppgift hjälper dig att ta fram dina styrkor. Uppgiften är främst avsedd för dig som redan har arbetslivserfarenhet. Målet är att du ska få hjälp med yrkesmässig planering

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

Att bo i en LSS-bostad. Här får du veta mer om vad en LSS-bostad är och hur det fungerar att bo där

Att bo i en LSS-bostad. Här får du veta mer om vad en LSS-bostad är och hur det fungerar att bo där Att bo i en LSS-bostad Här får du veta mer om vad en LSS-bostad är och hur det fungerar att bo där Vad är en LSS-Bostad? Här får du information om vad en LSS-bostad är och hur det kan fungera att bo där.

Läs mer

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 Uppgift Arbetet ska vara datorskrivet och varje grupp ska skriva 5-6 A4 sidor. Texten ska vara skriven i Times new roman storlek 12. Normalt radavstånd och

Läs mer

Erik står i mål Lärarmaterial

Erik står i mål Lärarmaterial sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Vad handlar boken om? Boken handlar om Erik som är fotbollsmålvakt. Idag ska de spela match. Hans pappa är tränare och vill gärna att laget ska vinna. I bilen dit

Läs mer

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna STARTA SCOUTKÅR Så här startar du en lokalförening i Scouterna 2016 Hej! Vad roligt att just du är nyfiken på Scouterna! I det här materialet hittar du information om vad Scouterna är och vilka möjligheter

Läs mer

KAPITEL 3 DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGENS UPPDRAG OCH MÅL. 3.1 Den grundläggande utbildningens uppdrag

KAPITEL 3 DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGENS UPPDRAG OCH MÅL. 3.1 Den grundläggande utbildningens uppdrag KAPITEL 3 DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGENS UPPDRAG OCH MÅL 3.1 Den grundläggande utbildningens uppdrag Varje skola som ger grundläggande utbildning har som uppdrag att undervisa och fostra. Det innebär

Läs mer

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga Procent i vardagen Idén till detta arbete växte fram när författaren, Ulrika Gustafsson, själv bytte bank och funderade på omläggning av lån och nytt sparande. Varför inte göra detta till ett arbetsområde

Läs mer

Grundutbildning för scoutledare. Del 2, Kårledare. Del 1, Evenemangsledare

Grundutbildning för scoutledare. Del 2, Kårledare. Del 1, Evenemangsledare ÄLDRE LEDARE Grundutbildning för scoutledare Grundutbildningen för scoutledare är en hörnsten i scoututbildningen. Utbildningen i traditionell form omfattar de två kurshelheterna Evenemangsledare och Kårledare

Läs mer

döden i datorn SPN-uppdrag

döden i datorn SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Datorn på jobbet 1. Dator på jobbet intervju Väldigt många vuxna har inte bara en dator hemma som de använder ofta, de har en på jobbet också. Men, vad använder de egentligen sin dator till

Läs mer

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald.

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald. Mångfaldsövningar Isberget När vi möter en människa skapar vi oss först en uppfattning av henne utifrån det som är synligt och hörbart. Ofta drar vi då slutsatser om hur denna människa är, och vi tror

Läs mer

VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT. Instruktioner för volontären, församlingen och missionären.

VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT. Instruktioner för volontären, församlingen och missionären. VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT Instruktioner för volontären, församlingen och missionären. Innehåll Inledningsord - Att sända ut volontärer Instruktioner för volontären Instruktioner

Läs mer

innehåll Inledning 3 Projektplan 3 Tidsplan 4 Min tidsplan 5 Budget 6 Min budget 7 Marknadsföring 8 Redovisning 8

innehåll Inledning 3 Projektplan 3 Tidsplan 4 Min tidsplan 5 Budget 6 Min budget 7 Marknadsföring 8 Redovisning 8 Drömdeg innehåll Inledning 3 Projektplan 3 Tidsplan 4 Min tidsplan 5 Budget 6 Min budget 7 Marknadsföring 8 Redovisning 8 inledning Det ska vara roligt att genomföra ett projekt! Att göra förarbete med

Läs mer

Frivilligarbete i 4H. Frivilligledaren Per hjälper lägerdeltagarna mäta trädets höjd. Hed-Mari Björkell

Frivilligarbete i 4H. Frivilligledaren Per hjälper lägerdeltagarna mäta trädets höjd. Hed-Mari Björkell Frivilligarbete i 4H Frivilligledaren Per hjälper lägerdeltagarna mäta trädets höjd Hed-Mari Björkell 2007 Innehåll Inledning... 3 Vem är frivillig?... 4 Varför är frivilligarbetaren viktig för oss?...

Läs mer

Märkestavla Upptäckare Termin: 1

Märkestavla Upptäckare Termin: 1 Termin: 1 Vägen Andra repmärket Andra repmärket är en fortsättning på det första repmärket. Genom att jobba med aktiviteter kopplade övar du dig i att lösa problem och hur du kan få nytta av rep till olika

Läs mer

RELIGION (KATOLSK) ÅRSKURS 1 2. Läroämnets uppdrag

RELIGION (KATOLSK) ÅRSKURS 1 2. Läroämnets uppdrag RELIGION (KATOLSK) ÅRSKURS 1 2 Läroämnets uppdrag Läroämnets uppdrag är att ge eleverna en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. En religiös och åskådningsmässig allmänbildning innebär kunskaper,

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Hållbar utveckling - vad, hur, när, varför?

Hållbar utveckling - vad, hur, när, varför? Hållbar utveckling - vad, hur, när, varför? Allt vi konsumerar (handlar, använder) kommer någonstans ifrån och tar vägen någonstans när vi har förbrukat det. Vi människor köper och använder mer än vi behöver.

Läs mer

Vi jobbar så här: Varför läser vi om miljö. Vilka ämnen ingår. Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? LPP miljö.notebook.

Vi jobbar så här: Varför läser vi om miljö. Vilka ämnen ingår. Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? LPP miljö.notebook. Vi jobbar så här: Varför läser vi om miljö Vilka ämnen ingår Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? Hur skall vi visa att vi når målen? Vi jobbar enligt den här planen. jan 30 14:41 1 Varför läser

Läs mer

5.15 Religion. Mål för undervisningen

5.15 Religion. Mål för undervisningen 5.15 Religion Uppdraget för undervisningen i religion är att stödja de studerande att utveckla sin allmänbildning i religion och livsåskådning. I religionsundervisningen får de studerande kunskap om religioner,

Läs mer

Kartläggningsguide för temat Ett gemensamt jordklot

Kartläggningsguide för temat Ett gemensamt jordklot Kartläggningsguide för temat Ett gemensamt jordklot Syftet med det här häftet är att erbjuda er färdiga mallar och metoder för kartläggningar inom temat Ett gemensamt jordklot. Häftet innehåller kartläggningsverktyg

Läs mer

BILDKONST. Läroämnets uppdrag

BILDKONST. Läroämnets uppdrag 1 BILDKONST Läroämnets uppdrag Undervisningen i bildkonst har som uppdrag att handleda eleven till att genom konsten utforska och uttrycka en verklighet av kulturell mångfald. Elevens identiteter byggs

Läs mer

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS LÄROPLAN

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS LÄROPLAN DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS LÄROPLAN 2014-2015 1. ENHET Daghemmet Äppelgården Piennarlenkki 6 01840 Klaukkala tel. 040 317 4704 paivakoti.appelgarden@nurmijarvi.fi 2. TIDSPERIOD

Läs mer

Johanna, Yohanna. -lärarhandledning Tage Granit 2004

Johanna, Yohanna. -lärarhandledning Tage Granit 2004 Johanna, Yohanna -lärarhandledning Tage Granit 2004 Syfte Syftet med lärarhandledningen är att skapa olika sätt att bearbeta filmen och teaterföreställningens tema; mobbing och utanförskap. Genom olika

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Dimitras resa Elevmaterial

Dimitras resa Elevmaterial Dimitras resa Elevmaterial Hej! Visste du att alla barn har rätt till en meningsfull fritid? Vi på Majblomman arbetar för att förbättra barns villkor och vi har en vision om att alla barn ska få vara med

Läs mer

Utveckla kåren. Ett kvalitetsverktyg för utvecklandet av kårverksamheten

Utveckla kåren. Ett kvalitetsverktyg för utvecklandet av kårverksamheten Utveckla kåren Ett kvalitetsverktyg för utvecklandet av kårverksamheten TILL LÄSAREN I dina händer håller du Utveckla kåren-manualen (fi. Kehittyvä Lippukunta Light), som kan användas som stöd vid sidan

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012 Illustrationer: Anders Worm Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012 Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-05-30 11:12:15: Ni har tagit er an tema Livsstil och hälsa från många olika håll och

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Åldersgrupp Från Spårarscout

Åldersgrupp Från Spårarscout Plåstra En förutsättning för att du som scout ska kunna ta eget ansvar och ge dig ut på olika äventyr är att du kan hantera skador och olyckssituationer som kan uppstå. Det är viktigt att du vet vad man

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

15.1 Övergången mellan årskurs 6 och 7 och uppdraget i årskurs 7 9

15.1 Övergången mellan årskurs 6 och 7 och uppdraget i årskurs 7 9 KAPITEL 15 ÅRSKURS 7 9 15.1 Övergången mellan årskurs 6 och 7 och uppdraget i årskurs 7 9 Övergången mellan årskurs 6 och 7 Övergången från årskurs sex till årskurs sju förutsätter systematiskt samarbete

Läs mer

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att Grön Flagg Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som finns i 47 länder Startade 1996 i Sverige Grön Flagg-nätverket består av mer än 2000 skolor och förskolor! Grön Flagg skapar handlingskompetens

Läs mer

Sista anmälningsdagen: 15.3.2012!

Sista anmälningsdagen: 15.3.2012! Sista anmälningsdagen: 15.3.2012! Scoutläger 29.7-5.8.2012 Lägerstabens hälsning Moi! Här har du ett litet häfte för att bekanta dig med det tuffaste som händer nästa sommar, dvs scoutlägret Mondo! Ett

Läs mer

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker!

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Till Höstkursen 2011 har Svenska Frisksportförbundets utbildningskommitté tagit fram ett flertal olika kurser som vi finner intressanta att ha med under

Läs mer

De nya scouterna. Vår verksamhet bygger på den värdegrund som du hittar i scoutlagen, scoutlöftet och scoutmetoden. Scouterna gör unga redo för livet.

De nya scouterna. Vår verksamhet bygger på den värdegrund som du hittar i scoutlagen, scoutlöftet och scoutmetoden. Scouterna gör unga redo för livet. De nya scouterna 2006 enades våra fem scoutförbund om en gemensam strategi. Anledningen var en insikt om att scoutrörelsen i Sverige behövde ta gemensamma krafttag för att utvecklas positivt. Tillsammans

Läs mer

Din uppgift: trovärdig verklig inte

Din uppgift: trovärdig verklig inte Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast fredag vecka 43. En kortare redovisning

Läs mer

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Riitta Aikkola Vasa yrkeshögskola 1 ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Inlärning är en förmåga och det går att öva upp sin förmåga att lära sig. Alla har möjlighet att utveckla

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

MUSIK. Läroämnets uppdrag

MUSIK. Läroämnets uppdrag 1 MUSIK Läroämnets uppdrag Musikundervisningens uppdrag är att skapa förutsättningar för mångsidig musikalisk aktivitet och ett aktivt kulturellt deltagande. Undervisningen hjälper eleven tolka musikens

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

Barnets rätt till omvårdnad, uppfostran och trygga gränser

Barnets rätt till omvårdnad, uppfostran och trygga gränser PRIDE-HEMUPPGIFTER Hemuppgift 6 Sida 1 / 5 Namn: PRIDE-hemuppgift SJÄTTE TRÄFFEN Barnets rätt till omvårdnad, uppfostran och trygga gränser Uppfostringsmetoder som stöder barnets utveckling är en av grunderna

Läs mer

5.17 Hälsokunskap. Självständigt arbete kan ingå. Mål för undervisningen

5.17 Hälsokunskap. Självständigt arbete kan ingå. Mål för undervisningen 5.17 Hälsokunskap Hälsokunskap är ett läroämne som vilar på tvärvetenskaplig grund och har som mål att främja kunskap som stödjer hälsa, välbefinnande och trygghet. Utgångspunkten för läroämnet är respekt

Läs mer

KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN

KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN Innan du börjar läsa platsannonser och skriva ansökningar är det bra att fundera över vad det är du vill arbeta med. I kapitlet går du igenom din kompetens för att

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc.

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc. Efter visning Följande fördjupningsuppgifter syftar till att följa upp och fördjupa de tankar och idéer kring hållbar samhällsutveckling som lyftes vid visningen av utställningen Framtidsland. Fördjupningsuppgift

Läs mer

Klara, färdiga, träna!

Klara, färdiga, träna! TISDAG 12 OKTOBER 2004 Klara, färdiga, träna! 1,2,3 så kommer du i gång med att motionera Vill du börja träna, men har svårt att komma i gång? Kropp & Hälsa hjälper dig att hitta motivationen. Vi behöver

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

Diskriminering och fördomar. Alla skall ha rätt att bli behandlade lika.

Diskriminering och fördomar. Alla skall ha rätt att bli behandlade lika. Diskriminering och fördomar Alla skall ha rätt att bli behandlade lika. Om arbetet Vi är två ungdomar som har sommarjobbat med Agenda 21 och folkhälsofrågor under fyra veckor. Som eget arbete valde vi

Läs mer

Antal år sedan senaste scoutledarutbildningen?

Antal år sedan senaste scoutledarutbildningen? Antal år sedan senaste scoutledarutbildningen? Villighet lägga ned tid på utbildning, (uppdelat på ålder) (uppdelat på ålder) Personer upp till 25 år kan i högre grad tänka sig att lägga 4-7 dagar på utbildning

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

A-Finska åk 7-9 Läroämnets uppdrag

A-Finska åk 7-9 Läroämnets uppdrag A-Finska åk 7-9 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet i skolan och alla lärare är språklärare. Språkstudierna främjar utvecklingen

Läs mer

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I broschyren finner du: Information om prao Regler för prao Tips på hur du ordnar egen praoplats Blanketten, Var ska du göra din prao? T i l l h ö r

Läs mer

Tips till föräldrarna. Unga och rusmedel

Tips till föräldrarna. Unga och rusmedel Tips till föräldrarna Unga och rusmedel Tips till föräldrarna Hälsoproblemen som orsakas av rusmedel har ökat år för år. Ju yngre man är när man börjar använda rusmedel, desto större är sannolikheten för

Läs mer

Lokal Pedagogisk Planering i Kemi Ämnesområde: Organisk kemi

Lokal Pedagogisk Planering i Kemi Ämnesområde: Organisk kemi Lokal Pedagogisk Planering i Kemi Ämnesområde: Organisk kemi Ansvarig lärare: Janne Wåhlin jan.wahlin@edu.upplandsvasby.se Läroplanens centrala innehåll gällande kemi säger att du ska lära om kolatomens

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

studiehandledning Studiehandledning VINNARE I DIN EGEN TÄVLING

studiehandledning Studiehandledning VINNARE I DIN EGEN TÄVLING studiehandledning Varför ett studiematerial? Jag vet inte hur många människor jag har jobbat med och coachat som läst alla utvecklingsböcker i världen, men de lever fortfarande inte det liv de vill eller

Läs mer