Cicero Focus. Cicero Fonder AB, Mäster Samuelsgatan 1, Box 7188, Stockholm Tel , Fax ,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cicero Focus. Cicero Fonder AB, Mäster Samuelsgatan 1, Box 7188, 103 88 Stockholm Tel 08-440 13 80, Fax 08-440 13 88, info@cicerofonder."

Transkript

1 Cicero Focus Cicero Fonder AB, Mäster Samuelsgatan 1, Box 7188, Stockholm Tel , Fax ,

2 Disclaimer Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och hel- och halvårsrapporter på svenska kan beställas kostnadsfritt från Cicero Fonder AB. Informationen går även att finna på vår hemsida (www.cicerofonder.se). Cicero Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i denna presentation är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr 2 2

3 Vårt DNA Privatägd och oberoende svensk fondförvaltare sedan år 2000 Specialiserad på aktiv förvaltning av svenska/nordiska aktieoch räntefonder, globala allokeringsfonder samt förvaltning av indexfonder på tillväxtmarknader Vänder sig såväl direkt till institutionella investerare som privatpersoner genom samarbete med flertalet banker och fondplattformar i Sverige Förvaltar idag ca 10 mdr SEK 18 anställda, varav 9 förvaltare/analytiker Marcus Tullius Cicero Född år 106 BC, död år 43 BC Som man sår, får man skörda 3

4 Förvaltningsteamet 1. Christer Sterndahlen Förvaltningsansvarig En av grundarna till Cicero Fonder år 2000 med 24 års branscherfarenhet. Förvaltat Cicero Focus sedan Utnämnd till årets Sverigeförvaltare av Dagens Industri och Morningstar Bengt Holmström Förvaltare aktiefonder/allokeringsfonder En av grundarna till Cicero Fonder år 2000 med 30 års branscherfarenhet. Medförvaltare till Cicero Focus sedan Tidigare huvudansvarig förvaltare för Trygg Allemansfond, Gota Trygg Fonder Allemansfonder och Fri Placering Fondförvaltning AB. 3. Mikael Sandström Förvaltare aktiefonder/allokeringsfonder Partner Cicero Fonder med 30 års branscherfarenhet. Ingår i Ciceros förvaltningsteam sedan Tidigare förvaltare KFA och KPA. 4. Jonas Eklund Förvaltare indexfonder/allokeringsfonder Förvaltare Cicero Fonder sedan 2013 med 17 års branscherfarenhet. Tidigare kvantanalytiker/trader på Pan Capital. 5. Carl Odelstierna Förvaltare aktiefonder/allokeringsfonder Analytiker Cicero Fonder sedan 2009 med 7 års branscherfarenhet. 6. Oscar Sterndahlen Förvaltare räntefonder/allokeringsfonder Analytiker Cicero Fonder sedan 2012 med 2 års branscherfarenhet. 7. Daniel Harlid Förvaltare räntefonder/allokeringsfonder Förvaltare Cicero Fonder sedan 2014 med 5 års branscherfarenhet. Tidigare förvaltare på Bandling & Partners. 8. Anders Malmborg Produktspecialist Produktspecialist Cicero Fonder sedan 2014 med huvudansvar för institutionella kunder. 28 års branscherfarenhet bl a från Intervalor, Banco Fonder/Alfred Berg och Handelsbanken. 9. Mikael Eriksson Produktspecialist Produktspecialist Cicero Fonder sedan 2013, 5 års branscherfarenhet. 4

5 Fondutbud Institutionella investerare Räntefonder Aktiefonder Allokeringsfonder Indexfonder Cicero Avkastning Cicero Focus Cicero World Wide Cicero Emerging Markets Index Cicero Nordic Corporate Bond Cicero Focus SRI Cicero World Wide Offensiv Cicero China Index Cicero SRI Sverige Cicero Världen 5

6 Investeringsfilosofi Aktiefonder Aktiv förvaltning - målsättning att över tiden generera alfa, dvs en avkastning överstigande marknadens (relevant jämförelseindex) Vår övertygelse och framgångsfaktorer En långsiktig och konsistent investeringsmodell som är upprepningsbar och robust, oavsett marknadsklimat En relativt koncentrerad men väldiversifierad portfölj av noggrant analyserade innehav, utvalda på fundamentala grunder utan hänsyn till marknadsvikt Ett väl avvägt risktagande med beaktande av potentiell nedsida Signum och kännetecken Långsiktig investeringshorisont med låg omsättningshastighet Reell aktiv förvaltning med hög Active Share Ett begränsat antal fundamentalt starka och attraktiva innehav med en sammantagen standardavvikelse (volatilitet) lägre än marknadens 6

7 Hållbara placeringar Ansvarsfulla investeringar: Vi är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart är de bolag som kommer att gynna våra andelsägare i form av bra avkastning över tid. På Cicero Fonder använder vi hållbarhetskriterier i vårt analysarbete och har påbörjat processen för att anta FN:s principer om ansvarsfulla investeringar UNPRI. Särskilda etiska urvalskriterier: Med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner och internationella normer avstår vi från att placera i Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption. Bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen exempelvis klustervapen. Dessa kriterier gäller samtliga fonder som Cicero förvaltar. För några av fonderna Cicero Avkastning, Cicero Nordic Corporate Bond Cicero Focus SRI, Cicero SRI Sverige och Cicero Världen görs därutöver en negativ SRI branschscreening. 7

8 Cicero Focus Fondprofil & inriktning Fondnamn Cicero Focus Ansvarig förvaltare Christer Sterndahlen (Bengt Holmström, Carl Odelstierna) Fondtyp Svenskregistrerad UCITS IV-Fond Handel Dagligen Fondvaluta SEK Placeringsinriktning Fondprofil Derivat Sverige, bolag med ett börsvärde överstigande 2 Mdr SEK Aktivt förvaltad, stabila bolag, koncentrerad portfölj med innehav, hög Active Share och TE > 5%, god direktavkastning 130/30-mandat Jämförelseindex SIXPRX 8

9 Investeringsprocess Steg 1: Investeringsuniversum OMXPRI ~ 250 bolag Cicero Fonder Förvaltningsmodell Kvantitativ screening Storlek Kvalitet Likvidiet Steg 2: Kvalitativ analys Utdelningstillväxt Vinsttillväxt Hållbarhet Investeringsuniversum OMXPRI ~ 250 bolag Kvantitativ screening Fonduniversum ~ 50 bolag Kvalitativ analys Steg 3: Portföljkonstruktion Portföljvikter Tracking Error / Active Share Eventuell gearing Riskspridning / Värdering Portföljkonstruktion Cicero Focus bolag (max 30) 9

10 Steg 1: Kvantitativ screening Fonden investerar enbart i bolag som uppfyller följande önskade grundkriterier: Storlek: Bolag vars marknadsvärde (Market Cap) på Stockholmsbörsen överstiger 2 Mdr SEK. Kvalitet: Bolag som genererat vinst under de senaste 5 verksamhetsåren Likviditet: Bolag med en god utdelningsnivå (direktavkastning), helst överstigande marknadssnittet Bolag vars genomsnittliga dagsomsättning på börsen är tillräcklig för fondens (tänkta) innehavsstorlek. Med aktuell fondförmögenhet är denna handelsvolym satt till minimum 5 MSEK. Utöver ovanstående grundkriterier placerar fonden inte i investmentbolag. 10

11 Steg 2: Kvalitativ analys Fondens placeringar är inriktade på bolag som uppvisar följande kriterier: Hög utdelningstillväxt: Bolag som levererat en stabil utdelningstillväxt under de 5 senaste verksamhetsåren Hög vinsttillväxt: Bolag som genererat en hög och stabil vinsttillväxt under de 5 senaste verksamhetsåren och som förväntas fortsätta generera en hög vinsttillväxt under innevarande år Hållbarhet & internationella normer: Bolag som drivs långsiktigt hållbart kommer enligt vår övertygelse att gynna andelsägarna i form av bra avkastning över tid. Vägledande är FN:s principer om ansvarsfulla investeringar UNPRI Särskilda etiska urvalskriterier: Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption Bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen exempelvis klustervapen 11

12 Steg 3: Portföljkonstruktion Portföljvikter: Utvalda bolag (vilka i princip skulle kunna vara likaviktade), viktas i portföljen i följande tre kategorier baserat på likviditet och riskspridning i portföljen: Kategori 1 = vikt 9,5% Kategori 2 = vikt 4,5% Kategori 3 = vikt 2,5% Kassa ~ 2-5%, fonden fullinvesterad, dvs. endast transaktionslikviditet Active Share / Tracking Error (TE): Relativt hög Active Share och TE > 5% Eventuell gearing via derivat: 130/30-mandat, där fonden har möjlighet att öka/minska den faktiska marknadsexponeringen, främst via OMX-terminer Sanity check rimlighetsbedömning utifrån: Riskspridning Värdering 12

13 Löpande förvaltning Daglig övervakning av fondportföljen morgonmöte med hela förvaltningsteamet Månadsvis portföljöversyn i syfte att säkerställa en optimal portfölj och allokering Kvartalsvis större portföljgenomgång i samband med bolagsrapporteringarna, i syfte att säkerställa ett optimalt urval av bolag och viktning av dessa Säljdisciplin/omvärdering (exempel): När bolaget sänker utdelningen När bolagets vinsttillväxt bedöms avta under de närmaste två åren När bolaget genomför förvärv/fusion som inte övertygar Vem som helst kan fela, men endast den dumme framhärdar i sitt fel 13

14 Förvaltningsresultat Cicero Focus OMXN40/SIX PRX mån YTD 1 år 3 år medel 5 år medel Cicero Focus Index Sedan fondens start Rullande per Snitt -20 Kalenderår Cicero Focus Kategori Index 14

15 Aktuell portfölj Juni 2015 Kassa > 50 Mdr SEK Mdr SEK < 10 Mdr SEK 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Market Cap-fördelning Finans & Fastigheter Industrivaror & tjänster Sällanköpsvaror Telekomoperatörer Informationsteknik Dagligvaror Kassa 0% 10% 20% 30% 40% Branschfördelning Swedbank Nordea TeliaSonera Ericsson Intrum Justitia 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% De största innehaven 15

16 Nyckeltal Omsättningshastighet 0,60 Standardavvikelse 5 år 10,8% Risk - jämförelseindex 13,2% Värdering P/E KIID-risk 6 Genomsnitt fonden 16,3x - jämförelseindex 18,0x Värdering P/B Genomsnitt fonden 3,2x - jämförelseindex 2,6x Årlig avkastning sedan start 11,2% Sharpekvot 1,07 Information ratio 0,16 Active share 58,6% Tracking error 6,0% Capture up/down Genomsnitt 5 år, månadsdata 75%/63% Capture ratio 1,2 16

17 Fondfakta Cicero Focus Andelsklass Fondförmögenhet, MSEK 894 A B C Startdatum ISIN-kod SE SE SE Bloomberg-kod CIFOCUB CICFOCB Insättnings-, uttagsavgift NEJ NEJ NEJ Fast årlig förvaltningsavgift 1,20% 0,65% 0,65% Rörlig prestationsbaserad avgift *) 10% 10% 10% Minsta startinvestering, SEK Utdelning (återinvesteras) NEJ NEJ JA Bryttidpunkt för orderläggning Förvaringsinstitut varje handelsdag Swedbank *) Avgiften utgår på den del av avkastningen som överstiger fondens jämförelseindex. Evig HWM (High Water Mark). 17

18 Organisation Styrelse 4 externa ledamöter 1 intern ledamot Ordf. Håkan Källåker Internrevisor Extern revisor Extern: Moneo Agneta Bremander Deloitte Jan Palmqvist Compliance Extern: Magnusson Advokatbyrå Björn Wendleby VD Christer Sterndahlen Risk Intern: Anders Alvin Förvaltning Christer Sterndahlen Administration Karin Strängby Marknadsföring & Försäljning Bengt Holmström Mikael Sandström Mikael Eriksson Anders Malmborg 18 18

19 Administrationsteamet Robert Sandberg Jennie Edqvist Ann-Louise McCaffrey Karin Strängby Christina Sturk Pierre Görmarker 19

20 Direktavkastning Direktavkastning de 5 senaste kalenderåren 20

21 Portföljförändringar under Q Nya innehav: Sandvik SCA Swedbank + Avyttrade innehav Wihlborgs Axis - 21

22 En bra placering 2014 Axfood Defensiva bolag har premierats framför cykliska under året SAP-integreringen gynnade Hemköps och Dagabs resultat under hösten Ledningen kommunicerade även flera effektiviseringar En högre andel egna märken stärkte bruttomarginalen Kursutveckling: Sedan köp hela året 44,3% YTD 31/12 44,3% 22

23 En mindre bra placering 2014 men bättre under 2015 Axis Svagare försäljning i EMEA, främst i Ryssland Fortsatt oklara lagernivåer hos distributörerna Hårdare konkurrens, vilket gav viss prispress Starkare tillväxt i USA och Asien Positivt med hög exponering mot USD Bud från Canon i februari - 50% budpremie. Innehavet såldes av i och med budet. Kursutveckling: Sedan köp 3/10-7,3% YTD 31/12-15,5% 23

24 Cicero Focus Extern rating & utmärkelser Morningstar rating (augusti 2015) 3 år **** 5 år ***** 10 år - Totalt ***** Årets Sverigefond

25 UNPRI UNPRI (United Nations Principles for Responsible Investments) syftar till att inkludera miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i investeringarna och har blivit en global branschstandard för ansvarsfulla investeringar. UNPRI anger sex principer som en investerare ska sträva efter att följa: Vi ska beakta miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra investeringsanalyser och placeringsbeslut. Vi ska vara aktiva ägare och införliva miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra riktlinjer och i vårt arbete. Vi ska verka för en större öppenhet kring miljö- och samhällsfrågor samt ägarstyrning hos de företag som vi placerar i. Vi ska aktivt verka för att dessa principer följs i finansbranschen. Vi ska samarbeta för att följa principerna så effektivt som möjligt. Vi ska redovisa vad vi gör och hur långt vi har nått i vårt arbete med att följa principerna

26

Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009

Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009 Skandia Link våra fonder VÅR/SOMMAR 29 innehåll sid vi har engagemang för ditt sparande 1 välj det alternativ som passar dig bäst 2 förändringar i Skandias investeringserbjudande 4 årets hedgefond öppnas

Läs mer

VD har ordet... 3. Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar. Enter Sverige... 4. Enter Sverige Pro... 8. Enter Select...

VD har ordet... 3. Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar. Enter Sverige... 4. Enter Sverige Pro... 8. Enter Select... VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select..... 12 Enter Select Pro..... 16 Enter Maximal.... 20 Enter Maximal Pro.....

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR Granit Fonder AB Granit Småbolag Granit Kina 130/30 Granit Sverige 130/30 Granit Basfonden Granit Trend 100 Granit Trend 50 Granit Global 85 13 april 2015 en är upprättad i enlighet

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... 12 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN... 15 SKANDIA IDÉER FÖR LIVET...

Läs mer

Välkommen till ett annorlunda fondbolag Konsten att använda sunt förnuft

Välkommen till ett annorlunda fondbolag Konsten att använda sunt förnuft En lægprædikant holder gudstjeneste på Skagen Sønderstrand,, 1877. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum (beskuren). Välkommen till ett annorlunda fondbolag Konsten att

Läs mer

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Aktiemarknaden steg under första halvåret 2013 med 9,14 %. Utvecklingen uppvisade

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Sverige (Indexfond

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår INNEHÅLL VD har ordet... 2 Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar... 2 Vår förvaltning... 3 Avkastning och risk... 4 Skandia Cancerfonden... 5 Skandia Småbolag Sverige... 7 Skandia Sverige... 9 Skandia

Läs mer

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Helårsrapport 2013 1 Enkelt är effektivt! Vi tror på enkelhet i fondförvaltning. Istället för att krångla till saker i onödan fokuserar vi på att köpa bra bolag vi gillar. Det behöver inte vara svårare

Läs mer

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012 Enter Fonder AB Årsberättelse 2012 ENTER SVERIGE ENTER SVERIGE PRO ENTER SELECT ENTER SELECT PRO ENTER MAXIMAL ENTER MAXIMAL PRO ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS ENTER PENNINGMARKNADSFOND ENTER TREND RÄNTEFOND

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö

Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö 1 (4) Stockholm maj 2012 Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Asien (Indexfond Asien)

Läs mer

Fondandelarnas rättsliga karaktär

Fondandelarnas rättsliga karaktär Informationsbroschyr 2 september 2015 Folksamfondern Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Halvårsredogörelse. Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen

Halvårsredogörelse. Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen Halvårsredogörelse Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen Innehåll INLEDNING 3 VD-ord 4 Risk 5 Den starka början på svenska börsåret kom av sig 6 Marknadssyn AKTIEFONDER 7 Catella Reavinstfond 8 Catella

Läs mer

LANNEBO FONDER. Erfarenhet Långsiktighet Kunskap

LANNEBO FONDER. Erfarenhet Långsiktighet Kunskap V Ä L K O M M E N T I L L LANNEBO FONDER Erfarenhet Långsiktighet Kunskap ¹ därför finns vi Lannebo Fonder Lannebo Fonder är ett oberoende bolag som bara ägnar sig åt fondförvaltning (och i viss mån även

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

Informationsbroschyr OPM Omega L

Informationsbroschyr OPM Omega L Informationsbroschyr Omega L Informationsbroschyr Omega L www.optimized.se Informationsbroschyr Omega L 2 Informationsbroschyr Omega L Innehållsförteckning Sammanfattning.. 4, 6 Investeringsprocess.. 8

Läs mer

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten 2010 inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

Swedbank Roburs förbundsfonder

Swedbank Roburs förbundsfonder Informationsbroschyr 21 november 2013 Swedbank Roburs förbundsfonder Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Stockholm augusti 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder Enter Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2014 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select.....

Läs mer

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8 INNEHÅLL VD HAR ORDET...2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 AVKASTNING & RISK...6 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND...53 SKANDIA LIKVIDITETSFOND...55 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND...57 SKANDIA REALRÄNTEFOND...59

Läs mer

OM FONDBOLAGET OM FONDEN FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING

OM FONDBOLAGET OM FONDEN FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING Enter Fonder AB Sveavägen 17, Box 7006, 103 86 Stockholm Telefon 08-790 57 00, Fax 08-790 57 50 Org. nr 556573-5114 www.enterfonder.se 19 februari 2013 2013-07-09 INNEHÅLL OM FONDBOLAGET... 4 OM FONDEN...

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Det enkla och trygga fondvalet till pension

Det enkla och trygga fondvalet till pension Det enkla och trygga fondvalet till pension Nya fonder skräddarsydda för pensionssparande Nu lanserar vi tillsammans med tre fondbolag nya fonder som är skräddarsydda för pensionssparande. Syftet är att

Läs mer

Fonder för alla smaker. Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år. Alternativ till låg ränta och dyr börs. Sunt förnuft bakom framgångar

Fonder för alla smaker. Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år. Alternativ till låg ränta och dyr börs. Sunt förnuft bakom framgångar Alternativ till låg ränta och dyr börs Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år Sunt förnuft bakom framgångar i Sverigefonden HALVÅRSRAPPORT 2015 Fonder för alla smaker Det är roligt att kunna

Läs mer