Årsredovisning för Lunds universitets innovationssystem AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för Lunds universitets innovationssystem AB"

Transkript

1 Årsredovisning för Lunds universitets innovationssystem AB Räkenskapsåret

2 Innehåll 3 Verksamhetsberättelse 4 strategiska Innehav 6 Portföljbolag 12 ekonomiska nyckeltal 13 förslag till vinstdisposition 14 koncern 16 moderbolag 18 ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 18 redovisnings- och värderingsprinciper 19 noter 23 Underskrifter Lunds universitets innovationssystem ab the link between business and academia

3 Verksamhetsberättelse / 3 / Lunds universitets innovationssystem AB ska enligt bolagsordningen äga, försälja och förvalta aktier och andelar i hel- eller delägda produkt- och tjänstebolag, vars syfte ska vara att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete syftande till kommersiell exploatering av projekt och kun skaper framtagna eller uppkomna inom ramen för verksamheten vid Lunds universitet. Årets resultat blev för moderbolaget negativt 1,7 miljoner kronor och för koncernen positivt 0,1 miljoner kronor. Det negativa resultatet i moderbolaget är framförallt en konsekvens av nedskrivningar i LU Bio och LU Development samt en förlust vid försäljning av innehavet i Lumitec. Moderbolaget har sålt aktier i noterade portföljbolag för cirka 1,7 miljoner kronor under räkenskapsåret och har fortfarande ett väsentligt värde att realisera i portföljen, samt ett eget kapital som säker ställer framtida möjligheter till investeringar. Lunds universitets innovationssystem har under året också erhållit medel från Vinnova inom programmet Verifiering för tillväxt för tilldelning av bidrag till projekt i tidig forskningsnära fas av kommersialiseringsprocessen har varit ett framgångsrikt år då Lunds universitets innovationssystem har varit delaktiga i att utvärdera 104 idéer, medverka till 22 patent och 16 bolagsbildningar varav Lunds universitets innovationssystem AB har investerat i 6 nya bolag tillsammans med forskare vid Lunds universitet. Dessa bolag bedöms ha en god potential att bidra till en positiv utveckling framöver. Verksamheten under 2012 präglades av fortsatt fokus på E E E Utveckling av befintligt portföljinnehav Nya bolag från forskningen på Lunds universitet Uppstart av Lund University Experts (LUEX) Vi har en mycket spännande tid framför oss och rätt hanterat kommer Lunds universitets innovationssystem AB att kunna bidra med fortsatt god samhällsbyggnad och tillväxt utifrån forskningen på Lunds universitet. Lunds universitets innovationssystem Aktiebolag Box 117 SE Lund / Sweden Visiting adress: Sölvegatan 16 Telephone: Telefax:

4 Strategiska innehav / 4 / Lunds universitets innovationssystem AB driver, och är delägare i, ett antal bolag som på olika sätt understödjer kommersialisering och nyttiggörande. Dessa innehav och dess utveckling redovisas nedan. Dotterbolag Lund University Development AB ägarandel 100 % Under räkenskapsåret har Akademihemmans andel köpts ut och inkråmet sålts över till moderbolaget för att förenkla verksamhetsstrukturen. Lund University Food Science AB ägarandel 100% LU Food Science ligger i passivläge efter att nyemissionen under 2011 inte nådde upp till bestämd miniminivå. Lund University Clean Technology AB ägarandel 100% LU Clean Technology är sedan tidigare lagt i passivläge. Lund University Experts AB ägarandel 100% Bolaget startades under räkenskapsåret och har redan under sitt första verksamhetsår utfört över tio intressanta konsultuppdrag. För att kunna starta denna, för samhället, viktiga verksamhet erhölls bidrag från Vinnova på kronor. Under 2013 fokuseras på att erhålla och utföra större konsultuppdrag till såväl offentlig sektor som till näringslivet. Lunicore Studentkonsult AB ägarandel 90 % Studentkonsultbolaget Lunicore utför kvalificerade uppdrag med särskilt fokus på affärsområdena IT och management. Under 2012 fortsatte Lunicore att utvecklas positivt och till en mer processorienterad organisation. Under året ökade Lunds universitets innovationssystem AB sin ägarandel från 67,5 till 90 procent. Caress AB ägarandel 100% Bolaget ska syssla med och bidra till att utveckla förnyelsebar energi. Sigrun ägarandel 100% Sigrun arbetar för att företag och offentliga organisationer ska bli mer konkurrenskraftiga och effektiva genom att ta forskningsresultat inom mjukvaruteknologi till praktisk användning. Bolaget har arbetat inom ett antal innovationsprojekt under året.

5 / 5 / Övriga strategiska innehav Ideon AB ägarandel 20% Bolaget skall i samverkan med Ideon-företagen stimulera till aktiviteter som främjar Ideon-området som kreativ miljö och Ideon-företagens utveckling. Lunds universitets innovationssystem AB tillträdde som aktieägare under räkenskapsåret. Science Village Scandinavia AB (f.d. Lundamark AB) ägarandel 15% Bolaget skall utveckla markområdet (17 ha) mellan ESS och MAX IV-laboratoriet i Lund. Bolaget ändrade under året namn för att understryka bolagets internationella ambitioner. En företrädesemission på 25 miljoner kronor till befintliga aktie ägare tecknades pro rata. Ekonomin utvecklas enligt plan. Lund University Bioscience AB ägarandel 9,84% LU BioScience har idag fyra bolag med bra potential i sin portfölj. Under räkenskapsåret säkrade några av dem finansiering via externa aktörer.

6 Portföljbolag / 6 / Lunds universitets innovationssystem AB investerar årligen i nya bolag som grundas tillsammans med forskare vid Lunds universitet. Dessa innehav och dess utveckling redovisas under följande rubrik. Nya innehav under 2012 Lunds universitets innovationssystem AB har under 2012 investerat i sex nya bolag vilka redovisas nedan. ConCellae AB ägarandel 5,04% (vid investering) Under året gick Lunds universitets innovationssystem in som delägare i ConCellae som drivs av två forskare från Avdelningen för medicinsk mikrobiologi. Bolaget utvecklar produkter som kan bli viktiga alternativ till dagens antibiotika. Bolaget baseras på forskningsresultat som rör tretton nyttiga mjölk syrabakterier som naturligt finns i bins honungsmage. Efficax Energy AB ägarandel 12,54% (vid investering) Bolaget utvecklar en enhet som gör det möjligt att koppla solfångare direkt till befintliga varmvattenberedare. Detta gör att material- och installationskostnader kan minska med 40 procent utan att systemets kapacitet minskar. Bolaget startades tillsammans med energiforskare vid Lunds Tekniska Högskola. Itacih LU IPR AB ägarandel 19,96% (vid bildande) Bolaget ska hantera de immateriella rättigheter som kommer ut från forskningsprojektet IT support for advanced cancer treatment at home. Saromics Biostructures AB ägarandel 8,65% (vid investering) Bioteknikbolaget Saromics Biostructures har utvecklat en teknik för att testa läkemedelssubstanser med tredimensionella strukturanalyser. Under året blev Lunds universitets innovationssystem tillsammans med Innovationsbron nya delägare i bolaget. Speximo AB ägarandel 20% (vid bildande) Bolaget bildades under 2012 tillsammans med forskare från Enheten för livsmedelsteknologi vid Lunds universitet. Företagets affärsidé är att ersätta kemiska stabiliseringsmedel i hudkrämer med quinoastärkelse. Spiideo AB ägarandel 8% (vid investering) Bolaget har i samarbete med Axis Communications utvecklat en app som gör det möjligt för atleter att filma, analysera och ta tiden på t ex sina egna 100-meters lopp. Bakom bolaget står bland annat matematik- och mjukvaruforskare från Lunds universitet.

7 / 7 / Väsentliga händelser i portföljbolag under 2012 Under 2012 fortsatte portföljen att utvecklas positivt. Flera av våra bolag lyckades att säkra väsentlig finansiering och nådde viktiga kommersiella milstolpar. Qunano AB Bolaget tog in 12,3 miljoner kronor i riskkapital. NeuroVive Pharmaceutical AB Reste nära 55 miljoner kronor i riskkapital Exini Diagnsotics ab Exini fick FDA-godkännande för diagnos av skelettcancer. Bioprocess Control AB Bolaget blev vinstdrivande för första gången på sex år. Avvecklade innehav under 2012 Lunds universitets innovationssystem AB har under 2012 avvecklat innehavet i tre bolag vilka redovisas nedan. Nems AB Nems avvecklades under året då bolaget inte lyckats med marknadsintroduktionen av sin produkt. Phibioscience AB Vår ägarandel såldes tillbaka till forskarna under VibroSense Dynamics AB Lunds universitets innovationssystem sålde tillbaka sin ägarandel till entreprenören under räkenskapsåret. Sammanfattning innehav under 2012 Nedan sammanfattas alla innehav i Lunds universitets innovationssystem ABs portfölj under A1M Pharma AB ägarandel 7,03 % Bolaget bedriver forskning, utveckling och kommersialisering inom medicinsk behandling och diagnostik. Bolaget har under räkenskapsåret gjort ett skifte där två aktier i Preelumina Diagnostics gett en aktie i A1M Pharma. A1M Pharma gjorde även en nyemission under räkenskapsåret där Lunds universitets innovations system deltog. Vår ägarandel uppgår efter skifte och emission till 7,03 procent.

8 Portföljbolag (forts.) / 8 / Acconeer AB ägarandel 16%. Bolaget utvecklar nästa generations radarinstrument för bl a oljetankrar. AcouSort AB ägarandel 19,98% Bolaget ska utveckla och sälja biotekniska metoder och utrustning för separation av celler. B Venture AB ägarandel 10% Bolaget ska bedriva livsmedelsteknisk utvecklingsverksamhet. Bioactive Polymers in Lund AB ägarandel 2,47% Bolaget ska utveckla ytaktiva substanser som förhindrar sammanväxning av mänsklig vävnad vid operationer. Bolaget genomförde under 2012 en nyemission varvid Lunds universitets innovationssystems ägarandel reducerades från 2,84 till 2,47 procent. BioInvent International AB ägarandel 0,027% Bolaget utvecklar och producerar antikroppar för läkemedelsindustrin. Bolaget genomförde under 2012 en nyemission varvid Lunds universitets innovationssystems ägarandel reducerades från 0,04 till 0,027 procent. Bioprocess Control AB ägarandel 3,09% Mjukvaruprogram för kontroll och styrning av biogasanläggningar. Carponovum AB ägarandel 4,92 % Bolaget utvecklar metod och instrument för att skarva ihop tjocktarmen efter operation. ConCellae AB ägarandel 5,04% Bolaget utvecklar produkter baserade på nyttiga mjölksyrabakterier. Detta kan bli viktiga alternativ till antibiotika. Lunds universitets innovationssystem gick in som delägare under räkenskapsåret. Efficax Energy AB ägarandel 12,54% Bolaget utvecklar en enhet som gör det möjligt att koppla solfångare direkt till befintliga varmvattenberedare. Lunds universitets innovationssystem gick in som delägare under räkenskapsåret. Exini Diagnostics AB (f.d. WeAidU in Europe) ägarandel 0,89 % Bolaget ska bedriva utveckling av program for automatisk analys av medicinska data samt erbjuda läkare diagnostiska råd via programvaror såsom Care Heart och Care Brain. Lunds universitets innovationssystem har under räkenskapsåret sålt delar av sitt aktieinnehav. Under 2012 genomförde bolaget också en nyemission, då vår ägarandel reducerades från 1,69 till 0,89 procent. Finja Five AB ägarandel 15 % Bolaget grundades under 2011 och utvecklar ICT-lösningar, till exempel inom informations- och kommunikationsteknologier, förankrade i samhällsvetenskaplig forskning.

9 / 9 / GasPorOx AB ägarandel 7,23 % Bolaget utvecklar optiska, icke-förstörande mätinstrument för mätning av syrgas och andra gaser inom livsmedels-, förpacknings- och läkemedelsindustrin. GasPorOx genomförde under 2012 en emission av teckningsoptioner varvid antalet aktier ökade och vår ägarandel minskade från 7,32 till 7,23 procent. GLO AB ägarandel 0,22 % GLO utvecklar och kommersialiserar helt nya, mycket energieffektiva LEDs baserade på nanotrådar. Bolaget har under räkenskapsåret genomfört nyemission varvid Lunds universitets innovationssystems ägarandel har minskat från 0,46 till 0,22 procent. Hydrogen AB ägarandel 15 % Bolaget bedriver försäljning av know-how, licenser och kemiska substanser inom biokemi och därmed förenlig verksamhet. Idogen AB ägarandel 15% Lunds universitets innovationssystem gick in som delägare i bolaget under räkenskapsåret Bolaget utvecklar ett nytt sätt att förebygga eller behandla autoimmuna sjukdomar samt att förhindra avstötning av transplanterade organ eller celler. Intenz Biosciences AB (f.d. Devenz AB ) ägarandel 13,64 % Bolaget ska kommersialisera forskningsresultat rörande miljövänliga kemikalier. Under räkenskapsåret knoppades bolagets huvudprojekt av i ett nytt bolag, där Intenz ägarandel är 25 procent. INXL Innovation ab (f.d. Avensia Innovation AB) Ägarandel1,04% Bolaget ska utveckla och sälja verktyg för internetbaserad utbildning samt bedriva konsultverksamhet i anslutning härtill. Ägarandelen har ökat genom att de aktier som tidigare har ägts av LU Development har lyfts upp till moderbolaget. Iset AB ägarandel 14,49 % Kommersialisering av patent för produktion av engångsförbrukningsvara för att rena biologiska prover i ett integrerat mikroformat för masspektrometri. Itacih LU IPR AB ägarandel 19.96% Bolaget ska hantera de immateriella rättigheter som kommer ut från forskningsprojektet IT support for advanced cancer treatment at home. Lumito AB ägarandel 15 % Bolaget grundades under 2010 och ska bedriva utveckling, tillverkning och licensiering av avbildning baserad på nanopartiklar. Bolaget slöt en licensaffär under Medviso AB ägarandel 15 % Programvara för analys av medicinska bilder.

10 Portföljbolag (forts.) / 10 / Minervax A/S ägarandel 12,53 % Bolaget utvecklar ett vaccin mot streptokock B-infektioner som kan orsaka allvarliga infektioner hos nyfödda barn. Bolaget har under räkenskapsåret genomfört två nyemis sioner varvid Lunds universitets innovationssystems ägarandel minskat från 14,85 till 12,53 procent. Nems AB Bolaget avvecklades under året. NeuroVive Pharmaceutical AB ägarandel 0,07 % Bolaget, som tidigare hette NeuroPharma i Sverige AB, utvecklar läkemedel primärt för hjärnskador. Forskning sker vid avdelningen för experimentell hjärnforskning vid Lunds universitet. Bolaget har under året genomfört nyemission och Lunds universitets innovationssystem har även sålt av aktier. Vår ägarandel har därmed minskat från 0,15 till 0,07 procent. Nocturnal Vision AB ägarandel 12 % Bolaget bedriver utveckling och försäljning av teknologi för bildbehandling. Bolaget är under avveckling. Optifreeze ab ägarandel 22 % Bolaget som grundades under räkenskapsåret 2011 har utvecklat en metod för att frysta frukt och grönsaker ska bevara sin struktur efter upptining. Phenoliv AB ägarandel 20 % Bolaget utvecklar nyttiga och innovativa produkter av oljebaserade livsmedel. PhibioScience AB ägarandel 0 % Bolaget bedriver forskningsnära utveckling, utbildning, marknadsföring och försäljning av medicintekniska produkter rörande hjärnfunktion. Lunds universitets innovaitonssystem har under räkenskapsåret sålt tillbaka aktierna till forskarna. Vår ägarandel har därmed minskat från 15 till 0 procent. Picology AB ägarandel 10,03 % Licensförsäljning av kommersiella uppfinningar inom området elektrisk mätteknik. Tillämpningen finns inom läkemedel, datachips etc. Qumat Technologies AB ägarandel 9,52 % Utvecklingsbolag inom nanometerteknologi där förväntade användningsområden är extrem högteknologi såsom ljusemittorer och kiselteknologi. QuNano AB ägarandel 0,87 % Bolaget ska bedriva utveckling, framställning och kommersialisering av strukturer för nanoelektronik. Saromics Biostructures ab ägarandel 8,65% Bioteknikbolaget som har utvecklat en teknik för att testa läkemedelssubstanser med hjälp av tredimensionella strukturanalyser. Under räkenskapsåret blev Lunds universitets innovationssystem tillsammans med Innovationsbron nya delägare i bolaget.

11 / 11 / SensoDetect AB (f.d. SchizoDetect AB) ägarandel 0,43 % Testutrustning för diagnosstöd av schizofreni. Lunds universitets innovationssystem har under räkenskapsåret sålt delar av sitt aktieinnehav. Bolagets ägarandel har därmed minskat från 1,02 till 0,43 procent. Sol Voltaics AB ägarandel 0,17% Bolaget utvecklar, framställer och kommersialiserar strukturer för nanoelektronik. Bolaget har under räkenskapsåret genomfört nyemission varvid Lunds universitets innovationssystem har försvarat sin ägarandel. Speximo ab ägarandel 20% Företagets affärsidé är att ersätta kemiska stabiliseringsmedel i hudkrämer med quinoastärkelse. Bolaget bildades under räkenskapsåret tillsammans med forskare från Enheten för livsmedelsteknologi vid Lunds universitet. Spiideo ägarandel 8% Bolaget har i samarbete med Axis Communications utvecklat en app som gör det möjligt för atleter att filma, analysera och ta tiden på t ex sina egna 100-meters lopp. Bakom bolaget står bland annat matematikoch mjukvaruforskare. Lunds universitets innovationssystem gick in som delägare under räkenskapsåret. Techmentum ab ägarandel 10% Bolaget, som bildades 2011, har konstruerat en ny typ av suturnålshållare som gör att de kirurgiska ingreppen går snabbare och lämnar mindre ärrvävnad. Lunds universitets innovationssystem ökade sin andel från 5 till 10 procent under året. Thylabisco AB ägarandel 10 % Bolaget utvecklar en ny typ av aptithämmande substans, baserat på så kallade thylakoider som finns naturligt i spenat. Thylakoider undertrycker aptiten och kontrollerar fettnedbrytningen, vilket gör att övervikt kan motverkas. Bolaget slöt under räkenskapsåret 2011 ett exklusivt licensavtal med Green Leaf Medical. Trafvid AB ägarandel 16,66 % Bolaget grundades under räkenskapsåret 2011 och utvecklar system för trafikräkning och trafiköver vakning. Vibrosense Dynamics AB ägarandel 0 % Bolaget utvecklar en metod att mäta vibrationsskador. Lunds universitets innovationssystem sålde tillbaka sin ägarandel till entreprenören under räkenskapsåret. WNT Research AB ägarandel 2,75 % Bolaget ska generera intäkter via utlicensiering av bolagets läkemedelskandidater för olika metastaserande cancerformer. Bolaget har under räkenskapsåret genomfört nyemission och Lunds universitets innovationssystem har sålt av delar av sitt aktieinnehav. Vår ägarandel har därmed minskat från 3,51 till 2,75 procent. Ytterligare en nyemission har gjorts efter räkenskapsårets utgång varvid minskningen har ökat till 2,19 procent. Zemission AB ägarandel 6,83 % Bolaget utvecklar, marknadsför och förbereder tillverkning av en miljövänlig och bränsleflexibel patenterad förbränningsteknik. Bolaget har under räkenskapsåret genomfört en nyemission där Lunds universitets innovationssystem har försvarat sin ägarandel.

12 Ekonomiska nyckeltal / 12 / Nedan redovisas de viktigaste finansiella nyckeltal för moderbolag respektive koncern. Moderbolag Resultat (MSEK) -1,7-1,7 3,2 1,4 6,9 Eget kapital (MSEK) 38,9 40,6 31,7 19,5 18,6 Kassalikviditet (%) 615 % % 2042 % 674 % 649 % Soliditet (%) 86 % 91 % 91 % 83 % 82 % Koncern Resultat (MSEK) 0,1-6,5-3,5-6,6 3,2 Eget kapital (MSEK) 39,6 39,4 35,5 27,0 29,1 Kassalikviditet (%) 438 % 686 % 734 % 478 % 136 % Soliditet (%) 80 % 85 % 86 % 83 % 50 %

13 Förslag till vinstdisposition / 13 / Bolagets förslag till vinstdisposition (belopp i kronor) Fritt eget kapital i koncernen uppgår till kr Till årsstämmans förfogande finns i moderbolaget följande vinstmedel: Balanserat resultat Årets resultat Totalt Styrelsen och verkställande direktören föreslår att resultatet disponeras på följande sätt: I ny räkning överförs Summa

14 Koncern / 14 / Resultaträkning koncern (belopp i kronor) Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Not Av/nedskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från värdepappershandel Resultat från andelar i intressebolag Resultat från andelar i portföljbolag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat före skatt Skatt som belastar årets resultat Not Minoritetens andel av årets resultat ÅRETS RESULTAT

15 Balansräkning koncern (belopp i kronor) TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andelar i portföljbolag Andra långfristiga placeringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Minoritetsintresse Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

16 Moderbolag / 16 / Resultaträkning moderbolag (belopp i kronor) Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Not Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och andra liknande poster Resultat från värdepappershandel Resultat från försäljning av aktier och andelar Räntekostnader och andra liknande poster Resultat från andelar i koncernföretag Resultat före skatt Skatt på årets resultat Not ÅRETS RESULTAT

17 Balansräkning moderbolag (belopp i kronor) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Konst Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Not Andelar i intresseföretag Not Aktier i portföljbolag Not Andra långfristiga placeringar Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Not 7 Bundet eget kapital Aktiekapital (100 aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

18 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser / 18 / Nedanstående ställda säkerheter och ansvarsförbindelser gäller moder såväl som koncern (belopp i kronor) STÄLLDA SÄKERHETER st aktier i INXL Innovation (fd Luvit AB) SUMMA STÄLLDA SÄKERHETER ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga Redovisnings- och värderingsprinciper / 18 / Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Allmänna Råd. Koncernredovisning Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade dotterbolagstillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde, som legat till grund för fastställande av köpeskillingen på aktierna. Intressebolag Redovisning av intressebolag sker enligt kapitalandelsmetoden. Intressebolagens koncernresultat ingår i koncernens resultat med moderbolagets kapitalandel. Fordringar Fordringar har upptagits till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. Aktier och andelar Värdering av aktier och andelar har upptagits till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet. Beträffande portföljaktierna har bedömning av portföljbolagens sammanlagda värde skett. Värderingsprinciper Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde resp. nominellt värde om inget annat anges i not nedan.

19 Noter / 19 / Not 1 Personal MEDELANTALET ANSTÄLLDA Moderbolag Män 1 1 Kvinnor 0 0 Totalt moderbolag 1 1 Koncern Män Kvinnor 3 12 Totalt koncern LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR Moderbolag Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda Totala löner och ersättningar Pensionskostnader styrelse och verkställande direktör Pensionskostnader övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Totala löner och ersättningar, pensionskostnader och soc. avg Koncern Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda Totala löner och ersättningar Pensionskostnader styrelse och verkställande direktör Pensionskostnader övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Totala löner och ersättningar, pensionskostnader och soc. avg

20 noter (forts.) / 20 / Not 2 Skatt som belastar årets resultat Koncern Skatt som belastar årets resultat Summa Not 3 Andelar i dotterbolag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Inköp Aktieägartillskott Nedskrivning Omklassificeringar Redovisat värde vid årets slut Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag Dotterföretag / Org nr / Säte Nominellt belopp Andel (%) Redovisat värde Lund University Development AB % , Lund Caress AB, , Lund % SIGRUN AB, , Lund % Lunicore AB, , Lund 20 90% Lund University Experts AB , Lund % Lund University Clean Technology AB, % Lund Lund University Food Science AB , Lund % Not 4 Andelar i intresseföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Inköp Försäljning Nedskrivning Omklassificeringar Redovisat värde vid årets slut

21 Not 5 Aktier i portföljbolag (moder) Bolagets namn Andel Org. nr. Noterat Nom belopp Bokfört värde A1M Pharma AB (fd Preelumina AB) 7,03 % , ,00 Acconeer 16,00 % ,00 AcouSort 19,98 % ,00 B Venture AB 10,00 % ,00 Bioactive Polymers in Lund AB 2,47 % ,00 Bioinvent International AB 0,027 % Noterat 0, ,00 Bioprocess Control Sweden AB 3,09 % ,25 Carponovum AB 4,92 % , ,00 ConCellae AB 5,04 % ,00 EfficaxEnergy AB 12,54 % ,00 Exini Diagnostics AB (publ) 0,89 % Noterat 0, ,75 Finja Five AB 15,00 % ,00 GasPorOx AB 7,23 % , ,00 GLO AB 0,22 % ,72 Hydrogen AB 15,00 % ,00 Idogen 15,00 % ,60 Intenz Biosciences AB (fd Devenz AB) 13,64 % ,00 INXL Innovation AB (fd Avensia Innov. AB) 1,04 % Noterat 0, ,57 ISET AB 14,49 % ,00 Itachi LU IPR AB 19,96 % ,00 Lumito 15,00 % ,00 Medviso AB 15,00 % ,00 MinervaX ApS 12,53 % DK Noterat 1, ,02 Neurovive Pharmaceutical AB 0,07 % Noterat 0, ,00 Nocturnal Vision 12,00 % ,00 Optifreeze AB 22,00 % ,00 Phenoliv AB 20,00 % ,00 Picology AB 10,03 % ,00 Qumat Technologies AB 9,52 % ,80 QuNano AB 0,87 % , ,30 SARomics Biostructures AB 8,65 % ,00 SensoDetect AB 0,43 % Noterat 0, ,42 Sol Voltaics AB 0,17 % , ,50 Speximo AB 20,00 % ,00 Spiideo AB 8,00 % , ,00 Techmentum 10 % ,00 Thylabisco AB 10 % ,00 Trafvid 16,66 % ,00 Wnt Research AB 3,51 % Noterat 0, ,02 Zemission AB 6,83 % ,00 Ideon AB* 20,00 % ,00 Lund University Bioscience AB* 9,84 % ,00 Science Village Scandinavia AB (fd. Lundamark)* 15,00 % , ,95 Bolagsnamn i fetstil utgör sådana placeringar som tillkommit under räkenskapsåret. *Övriga strategiska innehav

22 noter (forts.) / 22 / Not 6 Finansiella anläggningstillgångar Koncern och Moderbolag Antal Ansk. Värde Bokfört Värde Börsvärde Robur penningmarknadsfond , , , ,29 Totalt , , ,29 Not 7 Eget kapital Koncern Aktiekapital Bundna Reserver Fria Reserver Årets Resultat Belopp vid årets början Enligt beslut årsstämma Förskjutning mellan bundna och fria reserver resereserver Förändring i koncernens sammansättning Årets resultat Belopp vid årets slut Minoritetsintresse Moderbolag Belopp vid årets början Enligt beslut årsstämma Årets resultat Belopp vid årets slut

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Har du en idé du vill utveckla? Lu innovation system LUnds universitet

Har du en idé du vill utveckla? Lu innovation system LUnds universitet Har du en idé du vill utveckla? Lu innovation system LUnds universitet Har du en idé du vill utveckla? LU Innovation System är navet för innovation och kommersialisering vid Lunds universitet. Vi hjälper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) 556879-4134 Räkenskapsåret 2014 07 01 2015 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Granitporten AB

Årsredovisning för Granitporten AB Årsredovisning för Granitporten AB Räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30 Granitporten AB 1(7) Styrelsen för Granitporten AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (14) Styrelsen och verkställande direktören för Intropris AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ) 556867-7008 Räkenskapsåret 2013 07 01 2014 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.)

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.) ÅRSREDOVISNING 2010-05-01 2011-04-30 SingöAffären AB (publ.) 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för SingöAffären AB (publ.) får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Delårsrapport för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Perioden 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB 1(7) ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB Stockholm Organisationsnummer 556617-1459 Räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2(7) Styrelsen och verkställande direktören för New

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011.

Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011. ÅRSREDOVISNING FÖR SIVERS URBAN FONDER AB Org. nr 556725-7935 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE - 2015 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat & Balansräkning 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 6 Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q h Technologies AB (publ) Org.nr Period:

Kvartalsredogörelse Q h Technologies AB (publ) Org.nr Period: Kvartalsredogörelse Q3 2011 24h Technologies AB (publ) Org.nr. 556721-5388 Period: 2011-01-01 2011-09-30 Kvartalsredogörelse för perioden 2011-01-01 2011-09-30 Styrelsen och den verkställande direktören

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer