VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ"

Transkript

1 VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ NO: NR: 51 2/2011

2 Olkaa kilttejä, Vanhan Porvoon tonttu tarkkailee! Var snälla, tomten kan finnas bakom hörnet!

3 Ledare Tidningen du har i handen är den 51. Wanha Porvoo Gamla Borgå tidningen. Det är också möjligt att det är den sista. Föreningens framtid ser för tillfället dyster ut, och styrelsen påminner även i denna tidning om att det inte är möjligt att fortsätta föreningens verksamhet ifall inga nya aktiva styrelsemedlemmar dyker upp vid nästa årsmöte i februari. Ifall föreningen läggs ner finns det inte heller längre resurser att fortsätta framställa tidningen. Därför tar jag tillfället i akt och uttrycker ett stort tack till alla som under åren på ett eller annat sätt medverkat i tidningen. WPGB - tidningen har i över 25 års tid varit en nyttig kanal att informera invånarna i Gamla Borgå om ärenden som på något sätt berör oss. Den har också i mitt tycke uppfyllt en kulturhistoriskt värdefull uppgift, då den samlat information om vår stadsdel, invånarna, samt husen och deras historia. I början var tidningen mer anspråkslös, den första tidningen omfattade 15 sidor. Sakta men säkert har tidningen utvecklats och utvidgas, halvvägs i sin historia hade tidningen redan omkring 30 sidor, och på senaste tiden har sidmängden varierat mellan 30 ända upp till 38. Utvecklingen av tidningen har också ökat på resurserna som krävs för att bekosta tidningen. Inkomsterna har bestått närmast av medlemsavgifterna, inkomsterna från julmarknaden och annonserna i tidningen. Eftersom styrelsen har som önskan att utveckla verksamheten mer för invånarna på olika sätt har styrelsen beslutat att minska på de resurser som använts till tidningen för att kunna utveckla annan verksamhet. På vilket sätt inbesparingarna kommer att förverkligas är inte ännu klart, men även om föreningens verksamhet fortsätter i nästa år kommer en del förändringar ske gällande tidningen. Men å andra sidan hämtar alla förändringar med sig nya möjligheter! Vad som än kommer att hända i framtiden, önskar jag riktigt mysiga lässtunder och en härlig vinter! Pääkirjoitus Kädessäsi on Vanhan Porvoon Asukasyhdistyksen 51. Wanha Porvoo Gamla Borgå lehti. Lehtiä on toimitettu vapaaehtoisvoimin kahdesti vuodessa jo yli 25 vuoden ajan. Alkuvaiheessa lehti oli ohut, ensimmäisessä numerossa oli 15 sivua. Aikojen saatossa lehteä on kehitetty, ulkonäköä muokattu ja sivumäärää ja levikkiä lisätty. Lehden nro 25 sivumäärä oli 31 ja viimeisimpien lehtien sivumäärä on vaihdellut 31 ja jopa 38 välillä. Lehti on alusta asti toiminut arvokkaana keinona kerätä tietoa alueemme taloista, niiden vaiheista ja niissä asuvista ihmisistä. Kuten voit varmasti kuvitella, lehden vaatima taloudellinen resurssi on myös vuosien saatossa kasvanut. Painokustannuksiin tarvittavat rahat on saatu kasaan järjestämällä erilaista toimintaa ja keräämällä lehteen mainoksia, sekä jäsenmaksujen avulla. Toimintojen toteuttamiseksi tarvitaan kuitenkin tekijöitä, joista tällä hetkellä on suuri pula. Kuten yhdistyksen hallitus myös tässä lehdessä tiedottaa, ellei hallitukseen löydy uusia jäseniä, yhdistyksen toiminta todennäköisesti lakkaa. Mikäli näin käy, on kädessäsi myös viimeinen numero WPGB lehteä. Siksi esitän varmuuden vuoksi suuren kiitoksen kaikille niille, ketkä ovat näiden vuosien aikana olleet mukana lehden teossa tavalla tai toisella. Mutta vaikka hallitukseen löytyisikin aktiivisia uusia jäseniä, hallitus on linjannut, että lehden kustannuksista on säästettävä. Säästyvillä resursseilla on mahdollista kehittää toimintaa enemmän asukkaiden suuntaan. Millä tavalla säästöt tullaan toteuttamaan ei ole vielä varmaa, mutta jollakin tavalla lehti tulee kuitenkin muuttumaan. Toisaalta, muutos tuo aina mukanaan myös uusia mahdollisuuksia. Tulevista muutoksista huolimatta toivon kuitenkin tämän lehden osalta nautinnollisia lukuhetkiä ja oikein mukavaa talvea! Innehåll Jul i periferin Joulu periferiassa... 4 Puheenjohtajan palsta Ordföranden har ordet...6 Museotorin laidalta...7 Päättyykö Asukasyhdistyksen toiminta?...8 Invånarföreningens verksamhet upphör?...9 Kutsu Asukasyhdistyksen vuosikokoukseen...10 Inbjudan till Invånarföreningens årsmöte...10 Kotitontun glögi - Hustomtens glögg...11 Full rulle på kullerstenarna...12 HELTH Tutkimushanke...14 Sisällys Forskningsprojektet HELTH...15 Blandad frukt från min kvarn...16 Terrasser, balkonger och verandor i Gamla stan...17 Joulunaika Porvoon museossa...20 Jultiden i Borgå museum...21 Joulumarkkinat Julmarknad Marzipan Porvoon tryffelit...24 Näyttelykalenteri Utställningskalender...25 Säätiö Stiftelsen...28 Yhdistys Föreningen

4 Jul i periferin Betlehem var en liten obetydlig stad i en avlägsen provins i det vidsträckta Romarriket. Jesus föddes långt borta från maktens korridorer eller pelargångar. Som för att ytterligare understryka det här föddes Jesus dessutom i utkanten av staden, på gränsen till de omgivande betesmarkerna. De första vittnena var inga respektabla invånare i staden. Herdarna betraktades av många med misstänksamhet, eftersom de tillbringade största delen av tiden utanför samhället. De ansågs ofta vara i maskopi med rövare och boskapstjuvar. Men det var för dem som änglarna förkunnade glädjebudskapet, och det var de som först böjde knä vid krubban. Även i sin aktiva verksamhet rörde sig Jesus främst i periferin; ute i byarna, på vägarna och längs stränderna. Han gjorde visserligen enstaka besök i huvudstaden och dess tempel, men de resulterade ofta i konflikter med det religiösa etablissemanget. Jesus lyfte på ett medvetet sätt fram de människogrupper som vanligen marginaliserades: kvinnorna, barnen, de sjuka, de förhatliga tullindrivarna och andra syndare. I en känd liknelse berättar Jesus om två män som går till helgedomen för att be. Farisén ställer sig längst fram, och räknar upp alla sina förtjänster och berömmer sin fromhet. Tullindrivaren står längst bak, slår sig för bröstet och ber om förbarmande. Det är den senare som Jesus ställer fram som en förebild för oss. Kristendomens budskap har i nästan alla tider haft framgång speciellt hos de människor som känner sig svaga, ensamma eller modfällda. Välfärd och social trygghet skapar en illusion av att man klarar sig själv. Det här är för övrigt inte enbart ett modernt fenomen. Gamla testamentet varnar gång på gång för att det judiska folket i tider av välstånd snabbt glömmer att de har Gud att tacka för allt, och i stället börjar förtrycka de fattiga och försöker utöka sin egen rikedom. Vi lever som bäst i en tid av ekonomisk osäkerhet både lokalt och globalt. Individers och staters framtid hotas av anonyma marknadskrafter. Vissa politiker sätter sin tro till fri konkurrens och avlägsnande av handelshinder, andra vill begränsa spekulationen och beskatta penningflödet över gränserna. De flesta av oss känner oss maktlösa. Vad betyder ängelns budskap om fred och hopp i denna osäkerhet? Räddningen som utlovas innebär inte automatisk välfärd, hälsa och ett långt liv. Barnet i krubban är framför allt ett uttryck för Guds kärlek och Guds vilja att dela våra livsvillkor. Även om vi många gånger känner oss stå i periferin både i världen, i samhället eller i kyrkan kan vi försöka identifiera oss med herdarna, kvinnorna och barnen, som kände igen Jesus och erkände sitt behov av hans hjälp. Björn Vikström Biskop 4

5 Joulu periferiassa Betlehem oli merkityksetön pieni kaupunki suuren Rooman valtakunnan kaukaisessa provinssissa. Jeesus syntyi kaukana vallan käytävistä tarkemmin sanottuna pylväskäytävistä. Kuin korostaakseen tätä hän syntyi kaupungin laidalla, kaupunkia ympäröivien laidunmaiden rajamailla. Ensimmäiset tapahtuman todistajat eivät olleet kaupungin kunnianarvoisia asukkaita. Useat katsoivat paimenten olevan epäilyttäviä, heidän viettäessään valtaosan ajastaan yhteiskunnan ulkopuolella. Heidän uskottiin usein juonittelevan ryöväreitten ja karjavarkaiden kanssa. Mutta heille enkeli julisti ilosanoman ja he polvistuivat ensimmäisinä seimen äärelle. jakamassa elinehtomme. Vaikka monesti tuntisimme olevamme periferiassa maailmaan, yhteiskuntaan tai kirkkoon nähden, voimme yrittää samastua paimenten, naisten ja lasten kanssa, jotka tunnistivat Jeesuksen ja tunnustivat tarvitsevansa hänen apuansa. Björn Vikström Piispa Myös toimiessaan aktiivisesti Jeesus liikkui lähinnä periferiassa; kylissä, teillä ja rannoilla. Hän teki tosin satunnaisia vierailuja pääkaupunkiin ja sen temppeleihin, mutta vierailut johtivat usein konflikteihin uskonnollisen laitoksen kanssa. Tietoisella tavalla Jeesus nosti esiin ne ryhmät, jotka yleensä marginalisoitiin: naiset, lapset, sairaat, tullimiehet ja muut synnintekijät. Tunnetussa vertauksessa Jeesus kertoo kahdesta miehestä, jotka suuntaavat pyhäkköön rukoilemaan. Fariseus astelee pitkälle eteen, luettelee kaikki ansionsa ja kehuskelee hurskaudellaan. Tullimies jää taakse seisomaan, lyö rintaansa ja pyytää armoa. Jeesus nostaa jälkimmäisen meille esikuvaksi. Kristinuskon sanoma on lähes kautta aikojen saanut suopean vastaanoton juuri heiltä, jotka tuntevat itsensä heikoiksi, yksinäisiksi tai alakuloisiksi. Menestys ja sosiaalisesti turvattu asema luo illuusion, että pärjää yksin. Kyseessä ei ole uusi ilmiö. Vanha testamentti varoittaa kerta toisensa jälkeen siitä, että juutalainen kansa vaurauden aikana nopeasti unohtaa, että heillä on Jumalaa kaikesta kiittäminen. Sen sijan he alkavat sortaa köyhiä ja pyrkivät lisäämään omaa rikkauttaan. Elämme taloudellisen epävarmuuden aikaa sekä paikallisesti että globaalisti. Kasvottomat markkinavoimat ovat uhkana yksilöiden ja valtioiden tulevaisuudelle. Osa poliitikoista asettaa uskonsa vapaaseen kilpailuun ja kaupan esteiden poistamiseen, toiset haluavat rajoittaa spekulointia ja verottaa rajat ylittävää rahan virtausta. Valtaosa meistä kokee itsensä voimattomiksi. Mitä enkelin viesti rauhasta ja toivosta merkitsee tänä epävarmuuden aikana? Luvattu pelastus ei automaattisesti pidä sisällään hyvinvointia, terveyttä ja pitkää ikää. Seimen lapsi on ennen kaikkea Jumalan rakkauden osoitus ja sen osoitus, että Jumala haluaa olla 5

6 Puheenjohtajan palsta Hei, Joulu on jälleen kerran ovella ja valmistelut täydellisyyttä hipovan joulun osalta ovat taas alkamassa, elleivät ole jo alkaneet. Joulun maagista tunnelmaa saatetaan hakea suurten kauppakeskusten suurista tavarataloista. Ja kyllä sitä haalitaankin, sisustuslehtien vaatimukset täytetään ja ylitetäänkin. Kaikkein kalleinta tietenkin, koska sehän se on aina parasta. Kimallusta, joulumusiikin sekamelskaa, tungosta. Ravintoloissa ei ole tilaa ja jos on, niin einesruoka ei ainakaan paranna tunnelmaa. Pitäisikö talvitakit jättää autoon vai kantaa niitä mukana? Hiki tulee joka tapauksessa. Ahdistaakin jo vähän. Voisihan tämä kuitenkin olla toisin. Vanhan Porvoon joulutunnelma markkinoineen on jotain ainutlaatuista. Näin minulle ainakin sanotaan, ei valitettavasti porvoolaisten suusta, vaan ulkopaikkakuntalaisten. Olen samaa mieltä. Vanhan Porvoon kahvilat, ravintolat ja kaupat lyövät laudalta minkä tahansa kauppakeskuksen, kun puhutaan tunnelmasta, tarjonnasta ja ennen kaikkea kiireettömyydestä. Jos kerran jouluostoksia haluaa tehdä, niin mikä voisi olla parempaa, kuin tulla Suomen vanhimpaan kauppakeskukseen, Vanhaan Porvooseen? Täällä voi nauttia hyvästä kahvista ja tuoreista leivotuista herkuista, tehdä löytöjä alueen erilaisissa kaupoissa, käydä markkinoilla katsomassa, mitä kaikkea uniikkia käsityötä on tarjolla. Eikä ole välttämättä kalliimpaa, mutta on taatusti erilaista. Ostamiseen liittyen muuten. Satuin näkemään lehdessä (HS: ) Helsingin seudun ympäristöpalveluiden kannanoton joululahjojen ostoon liittyen. Minusta se oli mainio. Siinä kehotettiin miettimään, olisiko tavaran sijaan ekologisempaa ostaa lahjaksi vaikkapa retki kuumailmapallolla. Itselleni tuli mieleen, että porvoolaisena voisin ostaa lahjaksi lahjakortin vaikkapa johonkin alueemme hienoon ravintolaan. Kyllä se voittaa jonkin kiinassa valmistetun, aina niin hyödyllisen elektronisen vempaimen, joka on kaatopaikalla ennen vuodenvaihdetta. Toivotan joka tapauksessa kiireetöntä ja upeata joulua sinulle, hyvä lukija. Tee siitä sinun näköisesti ja oloisesi. Silloin varmasti myös nautit siitä. Terveisin, Ordföranden har ordet Hej, Julen är återigen bakom hörnet och förberedelserna för den näst intill perfekta julen börjar, om de inte redan har börjat. Man söker kanske julens magiska atmosfär i de stora varuhusen i stora affärscenter. Inskaffningarna är mäkta stora, inredningstidningarnas glansbildslika modell ska följas eller överträffas, kosta vad det kosta ville, dyrast är ju självklart alltid bäst. Glitter, ett sammelsurium av julmusik, trängsel. Restaurangerna är fullsatta och ifall det finns rum förbättrar inte färdigmaten atmosfären ett dugg. Ska vi lämna jackorna i bilen eller bära på dem? Svettigt värre blir det i alla händelser. Ångesten ökar. Det behöver ju inte vara såhär. Atmosfären i Gamla Borgå med julmarknad är unik. Det låter jag mig i alla fall berättas, tyvärr sällan av borgåbor utan oftast besökare från andra orter. Jag håller med dem. Caféerna, restaurangerna och affärerna vinner klart vilket som helst affärscenter både då det gäller atmosfär, utbud och framför allt lugn. Om man vill julshoppa så varför inte göra det i vårt lands äldsta affärscenter; Gamla Borgå? Här är det möjligt att njuta av gott kaffe och färska bakverk, göra fynd i olika affärer, besöka marknaden och hitta diverse unika hantverk. Inte nödvändigtvis dyrare men garanterat annorlunda. Och ännu om inköp: jag råkade se Helsingforsregionens miljötjänsters annons i tidningen (HS: ) gällande julklappar. Den var mycket vettig. Den uppmuntrade till att fundera över om det skulle kunna vara mer ekologiskt att köpa till exempel en tur i en varmluftsballong än att köpa saker. Det fick mig att tänka på att jag som borgåbo kunde köpa presentkort till någon av våra fina restauranger i Gamla Borgå. Det vinner garanterat en extremt nödvändig elektronisk apparat tillverkad i Kina som hamnar på avstjälpningsplatsen före årsskiftet. Hur det än förhåller sig så hoppas jag du, bästa läsare, har en fantastisk jul. Gör den till din egen, då njuter du alldeles säkert mest av den. Jocke Silberstein Puheenjohtaja Hälsar, Jocke Silberstein Ordförande 6

7 Museotorin laidalta Hulda Suulasvuon hyvästijättö Kokemusta kaikenlaista räväkkää ja ihanaista näissä maisemissa koki Hulda ( salanimi toki) Naapureilta oiva apu, yhdistykseen uusi kapu Saatava on mietteet julki: heti pankaa nyt jo sulki Jokikatu kaahaajilta, muutoin sortuu vanha silta Gallen-Kallela sen sanoi kun hän rauhaa täällä anoi: Liikkuu kiesi liian moni ohitse mun asuntoni, - akkunani täräjävät kakluunitkin väräjävät! Aika omaa rataa kulkee puodit aukee, toiset sulkee Potti juomaa joskus kävis vaan myös Alko meiltä hävis Vanhan Porvoon Hulda jättää eloon uutta särmää mättää Innokkuutta teihin valan keksinette uuden salan Järjestätte kunnon talkoon: Vanhan Porvoon lippu salkoon! Hulda kiittää, Hulda niiaa, kohta Pukkilassa riiaa! Hulda Suulasvuo 7

8 VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ Päättyykö Vanhan Porvoon Asukasyhdistyksen toiminta? Hyvä Vanhan Porvoon asukas, Onko Vanhan Porvoon Asukasyhdistyksen toiminta sinulle tuttua? Olet ehkä osallistunut Vapputapahtumaan Linnamäellä, Avoimet portit tapahtumaan tai kenties pihakirpputoritapahtumaan tai johonkin te taan? Veit mahdollisesti haravointijätettä yhdistyksen hankkimiin jätelavoihin? Kaikki tämä voi ensi vuodesta eteenpäin jäädä toteutumatta, sillä Vanhan Porvoon Asukasyhdistyksen toiminta uhkaa päättyä tämän toimintavuoden jälkeen. Yhdistystoiminta on mielenkiintoista ja haastavaa. Siinä vapaaehtoiset käyttävät vapaa-aikaansa tehdäkseen erilaisia yhdistyksen toimintaan liittyviä tehtäviä. Vanhan Porvoon Asukasyhdistyksen osalta tämä tarkoittaa mm. yhdistyksen lehden tekoa, lehtimainosten hankintaa, tapahtumien ideointia, järjestelyä ja toteutusta, - verkkosivujen ylläpitoa, avustusten ja lupien hakemista, yhteistyön kehittämistä ja ylläpitämistä kaupungin ja alueen muiden toimijoiden kanssa, sekä paljon muuta. Tulevaisuuden osalta hallitus on pohtinut kehittävänsä toimintaa entistä enemmän asukkaiden suuntaan. Tämä tarkoittaa lisää yhteistä tekemistä retkien, te tojen, illallisten ja erilaisten tapahtumien muodossa. Ehkä tällä tavoin asukkaat voisivat tutustua toisiinsa paremmin ja jonkinlainen yhteisöllisyys alueella lisääntyisi. Miksi toiminta uhkaa loppua? jonkin aikaa, mutta tuloksetta. Nykyisessä hallituksessa on jo yhden hengen vajaus, jonka lisäksi määrä tulee vähenemään puheenjohtajalla ja kolmella varsinaisella jäsenellä. Yhdistyksen hallituksen toimintaa jäisi näillä näkymin jatkamaan vain neljä henkeä, eikä niin pienellä joukolla yksinkertaisesti ole mahdollista hoitaa tätä vapaaehtoista yhdistystointa! Mikäli Sinä, hyvä Vanhan Porvoon Asukas, koet yhdistystoiminnan alueellamme tärkeäksi ja haluat, että toiminta jatkuu, tule mukaan tekemään Vanhan Porvoon Asukasyhdistyksestä vireätä ja aktiivista! Mikäli olet kiinnostunut, ota yhteys yhdistyksen puheenjohtajaan ja kerro siitä meille: Joachim Silberstein Tule päättämään, mitä Vanhan kaupungin asukasyhdistykselle tapahtuu! Ratkaisun hetket koetaan vuosikokouksessamme, keskiviikkona klo Rakuunarykmentin tiloissa Jokikatu 24:ssä. Sydämellisesti tervetuloa mukaan! Yhteistyöterveisin, Hallitus Vanhan Porvoon Asukasyhdistys Nykyinen hallitus on yrittänyt saada uusia jäseniä mukaan hallitukseen ja yhdistyksen toimintaan jo 8

9 VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ Gamla Borgå Invånarförenings verksamhet upphör? Bästa invånare i Gamla Borgå, Är föreningens verksamhet bekant? Har du kanske deltagit i första maj evenemanget på Borgbacken, Öppna portar eller gårdsloppiset, eller någon temakväll? Kanske du förde ditt räfsavfall till avfallsflaken som föreningen skaffat fram? Det är möjligt att inget av dessa kommer att arrangeras i framtiden, eftersom föreningens verksamhet hotar att upphöra i slutet av detta verksamhetsår. Föreningsverksamhet är intressant men krävande. De som är aktiva sysslar frivilligt med föreningens uppgifter på sin fritid. För Föreningen Invånarna i Gamla Borgå betyder det bl.a. med föreningens tidning, inskaffning av reklamer, idéer till nya evenemang samt planera och arrangera dem, uppehålla föreningens nätsidor ansöka om diverse lov och bidrag, samarbeta och utveckla samarbetet med staden och andra aktörer i området, och mycket mer. Gällande framtiden har styrelsen dryftat över att utveckla verksamheten mer för invånarna. Det betyder mer tid tillsammans i form av utfärder, temakvällar, middagar, och andra olika evenemang. Kanske har invånarna på det här sättet en möjlighet att bekanta sig bättre med varandra och känslan av gemenskap i området kunde öka? Varför hotar verksamheten att upphöra? Den sittande styrelsen har redan en längre tid försökt locka nya medlemmar i styrelsen och föreningens verksamhet, utan framgång. Styrelsen arbetar redan nu med en medlem för lite, i slutet av detta verksamhetsår kommer i tillägg till detta styrelseordföranden och tre ordinarie medlemmar till att dra sig tillbaka. Det innebär att endast fyra personer återstår för att fortsätta med verksamheten. Det är helt enkelt för litet för att sköta denna frivilliga föreningsverksamhet! Ifall Du, Bästa Invånare, erfar att föreningsverksamheten i Gamla Borgå är viktig och önskar att verksamheten fortsätter, kom med och gör föreningen pigg och aktiv! Ifall Du är intresserad, ta kontakt med styrelsens ordförande och berätta om ditt intresse! Joachim Silberstein Kom och besluta vad som händer med Föreningen Invånarna i Gamla Borgå! Sanningens stund kommer att erfaras på årsmötet på onsdagen kl i Dragonregementets utrymmen på Ågatan 24. Hjärtligt välkommna med! Med samarbetshälsningar, Styrelsen Föreningen Invånarna i Gamla Borgå 9

10 KUTSU ASUKASYHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Vuosikokous pidetään Rakuunarykmentin tiloissa Jokikatu 24:ssä. Tilaisuus alkaa klo 18:30. Kokouksessa käsitellään vuoden 2011 tulosta, 2011 aikana järjestettyjä tapahtumia sekä suunnitelmaa vuodelle Hallitus toivoo runsaslukuista ja aktiivista joukkoa paikalle. Toivomme tilaisuuteen rakentavaa keskustelua, palautetta, kehitysehdotuksia ja kysymyksiä. Tervetuloa, Jocke Silberstein Puheenjohtaja INBJUDAN TILL INVÅNARFÖRENINGENS ÅRSMÖTE Årsmötet hålls i Dragonregementets utrymmen, Ågatan 24 den Mötet börjar kl. 18:30. På mötet kommer vi att behandla resultatet för året 2011 samt evenemang som ordnats. Vi berättar om våra planer för år Styrelsen önskar livligt deltagande. Vi hoppas ni kommer med mycket idéer om föreningens utveckling, respons och frågor. Välkommen, Jocke Silberstein Ordförande 10

11 WPGB 3/

12 Foto MARTIN NYBERGH Rusning där det inte borde vara rusning ca kl 15. Full rulle på kullerstenarna En vacker eftermiddag i september såg jag en bekant profil på Ågatan. Det var Benita Ahlnäs som var på väg hemåt dragande på sin hjulförsedda väska. Den klapprade hemtrevligt mot stenläggningen och det slog mig hur lugnt och tyst det var just då. Inga bilar störde och man kunde höra turisternas sorl på Gamla Bron. Vi stod där mitt på körbanan och småpratade och Benita frågade om trafiken har ökat sedan Mannerheimgatans bro stängdes för reparation. Den har den inte, svarade jag spontant. Jag bor vid det gatuavsnittet och mitt första intryck var att så verkligen var fallet. Omfartslederna verkade fungera som det var tänkt. Vad bra, fint, vad mysigt konstaterade vi och återgick till vårt. Nu är det ju så, att den ovannämnda idyllen inte mera stämmer i dag. Sedan bilisterna lärt sig att genomfartsförbudet Rådhustorget - Krämaregatan inte övervakas, bullrar bilarna på, mera än tidigare. Så den 28:e oktober satte jag mig vid ett fönster vid Ågatan 53 och började dra streck på ett papper för att veta vad jag talar om. Jag läste nog en bok samtidigt, man ska inte tro att jag bara satt och stirrade ut på gatan... Bilarna räknades i båda riktningar under en 2,5 timmars period då folk kommer hem från jobbet. Just det gatuavsnittet är ju inte trafikbegränsat, men ger i alla fall en bild av läget. Så här såg det ut: Bilar med början fr. kl IIIII IIIII IIIII 30 min IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII I IIIII IIIII IIIII IIIIi III IIIiI IIIiI IIIII III 30 min. 30 min. 30 min. 30 min. 12

13 Hoppsan! På trafikmärket som skymtar till höger står det Pihalle ajo sallittu Körning till gården tillåten. Det syftar på gården som syns till vänster kl På mindre än en minut körde tre bilar ända upp, ingen in på gården Min empiriska empiriska forskning avslutades kl Hundratjugoen fordon. Dividerar jag det med 150 minuter får jag 0,8 fordon per minut. Mellan klockan och finns ett litet i och mellan och två i :n. De representerar tre mopeder, och som en liten kommentar så har genomfartsförbudet nog aldrig setts av mopedisterna som hela sommaren i alla upptänkliga formationer och i för hög hastighet och med obefintliga ljuddämpare kört och stört och retat gallfeber på dem som bor vid stråket. Om läsaren blir andfådd nu är det meningen. Förstås är en del av bilarna ute i legitima ärenden; det finns butiker på Å- och Mellangatorna, och så bor det ju faktiskt folk inom det trafikbegränsade området, men ändå... Det här var sen eftermiddag. Tidig morgon gitter jag inte sitta vid ett fönster och räkna, men ungefär lika livligt går det till då. Personligen anser jag att trafikbegränsningen kunde ha planerats så, att den inte gäller klockan Turisterna har försvunnit för dagen, och bilisterna skulle kanske uppfatta ett dagtida förbud som mera godtagbart då. För oss som bor nära Gamla bron är det i sanningens namn en aning frustrerande att ta långa omvägar om man skall till exempel till Tarmola eller Pellinge, och två gånger den här sommaren har jag fuskat och kört Mellangatan hem. Båda gångerna var det sen kväll. Gatan låg öde och jag hade en känsla av tillåten synd. Vad jag däremot inte gjort är att köra över Gamla Bron mot Borgå och sedan Brobacken upp mot enkelriktad trafik. Från mitt utevardagsrum Cellar Café kunde man så länge sommarterrassen fanns, följa med hur samma personbilar dag efter dag körde upp för backen för att förkorta hemvägen med fem minuter. En god vän som bor halvvägs uppför backen vet berätta att det om morgnarna främst rör sig om skåpbilar. Att köra motströms är direkt farligt, förr eller senare sker det en olycka där. Där det finns trafik, finns det folk som gnäller. Jag gnäller, men kåserar hellre än skriver i blod, och Mannerheimgatans bro öppnar för trafik i december. Men de nuvarande genomfartsbegränsningarna kunde ändå gälla året runt - korrigerade med mitt snillrika ovanstående förslag, förstås. Gamla stan är ett av våra nationallandskap och borde behandlas som ett sådant. Foto MARTIN NYBERGH Foto MARTIN NYBERGH P.S. Av min goda vän vid Brobacken som hört att jag tänker gnälla i skrift, fick jag den sjunde november följande sms: 2 bilar efter varandra opp för Brobacken, ner för Kyrkogatan! (Sedan ett ganska fult ord jag inte återger), de fick fingre! God morgon! Vännen hade inte suttit och fört statistik i timtal utan promenerade till jobbet just då. Det säger egentligen allt. God Jul! Martin Nybergh vid Ågatan Den här körde raka spåret till Krämaregatan den åttonde november klockan tio, så den är inte en av de hundratjugoen. 13

14 Vanhan Porvoon taloja mukana HELTH Tutkimushankkeessa (Healthy and Energy efficient Living in Traditional Rural Houses) Aikojen saatossa asuminen perinteisissä ja historiallisissa maalais- ja puutaloissa on muuttunut. Ihmiset asettavat nykyään erilaisia vaatimuksia rakennusten asumismukavuudelle, käytettävyydelle ja energiatehokkuudelle kuin aikaisemmat sukupolvet. Euroopan unionin energiatehokkuusdirektiivi rakennuksille (EPBD) määrää EU:n jäsenmaita asettamaan vähimmäistason energiatehokkuudelle uusille, vanhoille ja korjatuille rakennuksille. Nämä määräykset voivat olla ristiriidassa perinteisten ja historiallisten rakennusten toiminnallisille edellytyksille. Perinteisten rakennusten sisäolosuhteiden ja energiankulutuksen selvittäminen on edellytys energiankulutuksen taloudellisuuden parantamiselle sekä lämmityksen ja ilmanvaihdon peruskorjaamiselle. Teknisten ratkaisujen tulee sopia perinteisiin rakennuksiin ja ympäristöön. Tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää vanhojen rakennusten kuntoa ja mahdollisia ongelmia asumisessa. Myös rakennusten asumisolosuhteita ja energiankulutusta tutkitaan mittauksilla. Tavoitteena on löytää mahdollisuuksia parantaa rakennusten toimivuutta historiallisia arvoja kunnioittaen. Tutkimushanke on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään mittauksia energiankulutuksen, ilmanvaihdon ja vaipan tiiveyden osalta sekä kerätään asukaskyselyn muodossa tietoa asukasviihtyvyydestä. Toisessa vaiheessa kerättyä tietoa pyritään jakamaan mahdollisimman laajasti ja käyttämään mm. opetuksessa ja koulutuksessa. Hankkeessa on mukana Gotlannin yliopisto (HGO) Ruotsista, Tallinnan yliopisto (TUT) Virosta sekä Aalto yliopisto Suomesta. Hankkeessa on mukana myös Harjumaan Museo (HCM) Virosta sekä Viron ulkoilmamuseo (EOAM), joka toimii hankkeen koordinaattorina. Suomessa mukana tutkimuksessa ovat ympärivuotisessa käytössä olevia rakennuksia Porvoosta, Fiskarsista ja Nummelasta. Hanke kolmevuotinen ja tutkimustulokset tullaan julkaisemaan symposiumissa Tallinnassa Lisätietoja hankkeesta: Lari Eskola Tutkija Aalto yliopisto Energiatekniikan laitos 14

15 Gamla Borgå hus deltar i forskningsprojektet HELTH (Healthy and Energy efficient Living in Traditional Rural Houses) Under tidernas lopp har boendet i traditionella och historiska lantgårdar och trähus ändrat. Människor ställer nuförtiden annorlunda krav på boendets bekvämlighet, användbarhet och energieffektivitet än tidigare generationer. Europeiska unionens energieffektivitetsdirektiv för byggnader (EPBD) föreskriver att medlemslanden i EU bör besluta om miniminivån av energieffektivitet för nya, gamla och sanerade byggnader. Dessa kan vara i konflikt med traditionella och historiska byggnaders funktionella förutsättningar. En utredning över de traditionella byggnadernas förhållanden inomhus och energiförbrukning är en förutsättning för att kunna förbättra på energiförbrukningens lönsamhet och för sanering av uppvärmning och luftväxling. De tekniska lösningarna bör sitta in i traditionella byggnader och omgivningar. Målet med forskningsprojektet är att utreda gamla byggnaders kondition och möjliga problem gällande boendet. Byggnadernas boendeförhållanden och energiförbrukning utreds med hjälp av mätningar. Målet är att hitta möjligheter att förbättra byggnadernas funktionalitet med respekt för byggnadernas historiska värde. Projektet är delat i två skeden. I första skedet mäts energiförbrukningen, luftväxlingen och byggnadens täthet. Information om boendetrivseln samlas också in genom enkät. I det andra skedet strävas till att informera så omfattande som möjligt och materialet kommer även att användas i undervisning. I projektet deltar Gotlands universitet (HGO) från Sverige, Tallinn universitet (TUT) från Estland och Aalto universitet från Finland. I projektet deltar även Harjumaa museum (HCM) från Estland samt Estlands friluftsmuseum (EOAM), som fungerar som koordinator för projektet. I Finland deltar fast bebodda byggnader från Borgå, Fiskars och Nummela i projektet. Projektet är treårigt och resultaten kommer att publiceras vid ett symposium i Tallin Tilläggsinformation om projektet: Lari Eskola Forskare Aalto universitet Institutionen för energiteknik 15

16 Blandad frukt från min kvarn Trafik arrangemang Med en trettiotvå årig erfarenhet av biltrafiken utanför vårt hem vid Kyrkogatan verkar det som om trafiken i någon mån minskat sedan augusti då Mannerheimgatans bro stängdes för reparation. För att friska upp minnet, företogs följande förändringar i detta samband: Alexandersbro fick en fil till för dem som skulle in till östra sidan av ån. Gamla bron kunde inte användas som övergångsställe för genomfart till Mannerheimgatan via Ågatan. För dem som kommer västerifrån vare sig längs Helsingforsvägen eller motorvägen dirigerades trafiken till centrala Borgå att gå via motorvägen över ån till Borgå Werner Söderströmsgata / Mörskom utfarten. Foto CARL-EIRIK NIKANDER Efter att bron reparerats och öppnats för trafik våren 2012, kommer naturligtvis den nya filen österut på Alexandersbron att kvarstå. På samma sätt kunde Ågatan och Mellangatan, gamla stans köpmannagator, som under brobygget konstant varit gågator förbli det året runt. Erfarenheten under provisoriet har varit god bland såväl köpmännen som kunderna vilket talar för att experimentet fallit väl ut och kunde bli permanent och Borgå därmed få sina första verkliga gågator. Personligen hoppas jag att den polis som för ivrigt bötfällt t.o.m. taxibilar som använt rutten för genomfart, även i fortsättning håller ett öga på att trafikmärken respekteras också på andra platser i vår stadsdel. Slutligen, kunde man tänka sig att stadens beslutfattare i stället för att plocka ned de gula omfartsvägsskyltarna skulle ersätta dem med blåa och även i fortsättning dirigera trafiken från väster till Borgå centrum längs Borgå Ringväg I dvs. längs motorvägen över ån till motorvägsavtagen öster om ån? Då jag själv nu vant mig att köra hem till Kyrkogatan har denna rutt, till min förvåning, visat sig vara den snabbare och mindre stressande jämfört med att köra över Mannerheimgatans bro och sedan köa för att vända till vänster till gamla stan. Den enda förbättring som skulle behöva företas skulle vara att förlänga inkörningsfilen mot staden från motorvägsavtaget med några billängder för att möjliggöra inkörningen smidigare. Trädgårdsskötsel Jag antar att alla gårdar med ens en liten trädgård känner till Borgå sniglarna. För några år sedan skedde invasionen på vår gård. De flesta jag frågade om råd för att bekämpa dem hade redan givit upp kampen om herraväldet på egen mark. Men så av en händelse kom jag över ett för människor, husdjur och t.o.m. igelkottar ofarligt preparat som fungerade. En tesked blå Ferramol gryn (järnfosfat) per m 2 gör susen. Om alla gårdar i vår stadsdel skulle använda medlet nästa vår så skulle pesten bli åtgärdad som genom ett trollslag. Här skulle kanske vår förening kunna vara aktiv genom att köpa en större mängd och distribuera medlet vidare till alla gårdar. Trädgårdsskötsel II I denna tidning, nummer 47, nämnde jag i den andra delen av Gården No 32 i 2dra Qvarteret att jag experimenterat med att plantera en vinranka. Två år till har förflutit och rankan har vuxit sig riktigt stadig. Huvudstammen är nu 3cm i diameter och denna varma sommar blev skörden den största hittills: cirka 5kg röda välsmakande vindruvor. För den intresserade läsaren kan jag nämna att rankan ursprungligen kommer från Lettland och heter Zilga. Men det lustiga var att några besökare från Riga berättade mig, då de stod och beundrade de många och stora klasarna, att man hos dem måste täcka in rankan för vintern vilket jag själv inte gjort. Gamla Borgå tycks alltså ha ett mikroklimat som är mycket milt. Undrar om man skulle experimentera med persikor då det överåriga äppelträdet måste fällas. Carl-Eirik Nikander 16

VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ

VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ NO: NR: 55 2/2013 2 Vanhan Porvoon joulunavaus 30.11. Julen invigdes i gamla stan 30.11. Pääkirjoitus Ledare Olen tänä vuonna laulanut joululauluja

Läs mer

VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ

VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ NO: NR: 54 1/2013 1.5.2013 Vapputapahtuma Linnamäellä Första maj på Borgbacken Innehåll Ledare Pääkirjoitus... 3 Ordförandes hälsningar

Läs mer

Pedersöre info. I Pedersöres gränstrakter Pedersören rajamailla. Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti

Pedersöre info. I Pedersöres gränstrakter Pedersören rajamailla. Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti 1 2015 Pedersöre info I Pedersöres gränstrakter Pedersören rajamailla Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti Utredningar, reformer och stabilitet När vi nu har kommit en

Läs mer

Nya utmaningar för VIFK

Nya utmaningar för VIFK 1 2 2007 Intervjuer Historia Teknik www.vifk.fi Haastatteluja Historiaa Tekniikkaa Nya utmaningar för VIFK Sininen sydän sykkii VIFK:n kuulumisia Kärkkäisen herätyskello s. 4-5 VIFK:n kuulumisia s. 8-9

Läs mer

Pedersöre info. Avbytare med viktigt uppdrag. Lomittajan työtä arvostetaan. Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti

Pedersöre info. Avbytare med viktigt uppdrag. Lomittajan työtä arvostetaan. Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti 1 2013 Pedersöre info Lomittajan työtä arvostetaan Avbytare med viktigt uppdrag Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti Strategi i arbete När det gäller framtidsarbete så

Läs mer

FOTBOLL I VASA - JALKAPALLOA VAASASSA. VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 5/2007

FOTBOLL I VASA - JALKAPALLOA VAASASSA. VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 5/2007 FOTBOLL I VASA - JALKAPALLOA VAASASSA VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 5/2007 * INTERVJUER * HISTORIA * TEKNIK * HAASTATTELUJA * HISTORIAA * TEKNIIKKAA www.vifk.fi Bra fadderspelare åt småflickorna Magnus

Läs mer

Vassorin vanhasta koulusta tuli koti. Flickorna i Kvevlax har kul i Ronjagrupp

Vassorin vanhasta koulusta tuli koti. Flickorna i Kvevlax har kul i Ronjagrupp Vassorin vanhasta koulusta tuli koti iulla ja Tapio Kohtala elävät unelmaansa yhdistäen arjen ja harrastuksen. Vassorin vanha koulu on saanut asukkaat, jotka haluavat säilyttää muistot kuluneilta vuosisadoilta.

Läs mer

RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 1 2013

RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 1 2013 RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 1 2013 2 Mitt sommarlov, vad jätteskönt mitt sommarlov ska bli... konstaterar: Nu tog semestern redan slut och innan

Läs mer

TESTSUCCÉDÄCK! NJUT AV ATT KÖRA SÄKERT I VINTER. Allt inom VVS VVS-Butik Oljebrännarservice. Barnteatern ligger Kaija nära hjärtat

TESTSUCCÉDÄCK! NJUT AV ATT KÖRA SÄKERT I VINTER. Allt inom VVS VVS-Butik Oljebrännarservice. Barnteatern ligger Kaija nära hjärtat Barnteatern ligger Kaija nära hjärtat Veikarsbon Kaija Grannas har utsetts till årets kvinnliga teaterprofil inom finlandssvensk amatörteater. Hon har hållit barnteatergrupper i Smedsby i tio år, och stormtrivs.

Läs mer

Urheiluministerin puheenvuoro s. 2-3 Idrottsministern har ordet. Flickor T-15 på läger s. 7 Tytöt T-15 leirillä. Putte Lindroos dagbok s.

Urheiluministerin puheenvuoro s. 2-3 Idrottsministern har ordet. Flickor T-15 på läger s. 7 Tytöt T-15 leirillä. Putte Lindroos dagbok s. Urheiluministerin puheenvuoro s. 2-3 Idrottsministern har ordet Flickor T-15 på läger s. 7 Tytöt T-15 leirillä Putte Lindroos dagbok s. 10-11 Teknik i fokus s. 16-19 Taitoharjoituksen merkitys 2 Vaasan

Läs mer

GRANSKA DÄCKEN NU! Rune jobbar med EU-frågor i Bryssel. Metallia ja pyyhkeitä metsissä. Eget spa, en ny livsstil!

GRANSKA DÄCKEN NU! Rune jobbar med EU-frågor i Bryssel. Metallia ja pyyhkeitä metsissä. Eget spa, en ny livsstil! VärmePunkten Lisavägen 1, 65610 Korsholm Tel. 06-417 7455. Vard. 9-17 Rune jobbar med EU-frågor i Bryssel Rune Glasberg är uppvuxen i Kalvholm, men numera bosatt i Bryssel. Han jobbar som utrikespolitisk

Läs mer

Kärde tuli takaisin, s. 5. VIFK 110 år/vuotta, s. 12-13. Millennium-tjejer i Juniorcupen, s. 11 FOTBOLL I VASA - JALKAPALLOA VAASASSA

Kärde tuli takaisin, s. 5. VIFK 110 år/vuotta, s. 12-13. Millennium-tjejer i Juniorcupen, s. 11 FOTBOLL I VASA - JALKAPALLOA VAASASSA FOTBOLL I VASA - JALKAPALLOA VAASASSA VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 5/2010 * INTERVJUER * HISTORIA * TEKNIK * HAASTATTELUJA * HISTORIAA * TEKNIIKKAA Kärde tuli takaisin, s. 5 FOTO: JOHAN GEISOR VIFK

Läs mer

Cheerleadingin MM-mitalisti. Decibel.fi är de ungas webbportal. Fullt hus när Solgård invigdes. Anna Kaisa Salo aloitti cheerleadingin

Cheerleadingin MM-mitalisti. Decibel.fi är de ungas webbportal. Fullt hus när Solgård invigdes. Anna Kaisa Salo aloitti cheerleadingin Cheerleadingin MM-mitalisti Anna Kaisa Salo aloitti cheerleadingin vajaat neljä vuotta sitten. Viime keväänä hänet valittiin Suomen maajoukkuerinkiin ja marraskuussa hänen kaulaansa pujotettiin MMhopeamitali.

Läs mer

Kurs 5 Opiskelu ja työ

Kurs 5 Opiskelu ja työ Kurs 5 Opiskelu ja työ Varför inte! -oppimateriaalisarjan viidennen kurssin tavoitteena on syventää ja laajentaa opiskelijan sanavarastoa yhä käsitteellisemmäksi ja vahvistaa kieliopin osaamista. Erityisesti

Läs mer

TA DIG KVALITETSTID - GÅ UT OCH NJUT I DIN EGEN TAKT

TA DIG KVALITETSTID - GÅ UT OCH NJUT I DIN EGEN TAKT Kvevlax Uf ser igen ljust på framtiden ikvevlax Uf som varit på randen till upplösning har fått ny styrelse med nya ansikten. Nu hoppas ordförande Niclas Nygård att öppet hus-verksamhet kan komma i gång

Läs mer

RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 1 2010

RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 1 2010 RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 1 2010 2 Små rosa moln Visst har jag hört att det är något stort, men ändå känslan av att sväva på små rosa moln kom

Läs mer

VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 4/2014. Hanna Lönnqvist, s. 12-13. NR 4 2014 www.vifk.fi - 1 FOTO: MALIN BEIJAR

VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 4/2014. Hanna Lönnqvist, s. 12-13. NR 4 2014 www.vifk.fi - 1 FOTO: MALIN BEIJAR VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 4/2014 Hanna Lönnqvist, s. 12-13 NR 4 2014 www.vifk.fi - 1 FOTO: MALIN BEIJAR ORDFÖRANDES SPALT Använd sunt förnuft vid planeringen! Hej igen! Förhoppningsvis tycker

Läs mer

FOTBOLL I VASA - JALKAPALLOA VAASASSA

FOTBOLL I VASA - JALKAPALLOA VAASASSA FOTBOLL I VASA - JALKAPALLOA VAASASSA VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 3/2008 * INTERVJUER * HISTORIA * TEKNIK * HAASTATTELUJA * HISTORIAA * TEKNIIKKAA Wasa Footballcup 20 år/vuotta! www.vifk. 250 lag!

Läs mer

XVIII. WASA FOOTBALLCUP. NY HEMSIDA - UUSI KOTISIVU s. 8 DIV. 1 SPECIAL s. 4-7 NÅT ÄR DET VÄL SOM DRIVER EN s. 12. Planering av programblad!

XVIII. WASA FOOTBALLCUP. NY HEMSIDA - UUSI KOTISIVU s. 8 DIV. 1 SPECIAL s. 4-7 NÅT ÄR DET VÄL SOM DRIVER EN s. 12. Planering av programblad! 1 Planering av programblad! 3 2006 Intervjuer Historia Teknik www.vifk.fi Haastatteluja Historiaa Tekniikkaa Ohjemalehtien suunnittelua! bo.norrgard@qnet.fi GSM 0500-662233 XVIII. WASA FOOTBALLCUP NY HEMSIDA

Läs mer

Pedersöre info. Byn i miniatyr knyts ihop Pienoiskylä yleisön nähtäväksi. Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti

Pedersöre info. Byn i miniatyr knyts ihop Pienoiskylä yleisön nähtäväksi. Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti 2 2014 Pedersöre info Byn i miniatyr knyts ihop Pienoiskylä yleisön nähtäväksi Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti Strategiskt engagemang Kommunfullmäktige i Pedersöre

Läs mer

RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 2 2012

RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 2 2012 RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 2 2012 2 Förbanna inte mörkret När du läser det här har du klarat dej genom november månad med mörker, kyla, storm, slask

Läs mer

RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 2 2010

RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 2 2010 RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 2 2010 2 Lugnt i skogen Dagarna är korta, det är mörkt, det är brått och det är mycket som ska hinnas med. Fort ska det

Läs mer

RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 1 2009

RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 1 2009 RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 1 2009 2 Tak över huvudet Katto pään päällä Att resa hör till en av mina absoluta favoritsysselsättningar och den optimala

Läs mer

Hugo Villför s. 10-11. Bandyhistoria i Vasa, s. 14-15 Kun jääpallo oli iso juttu, s. 13. VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 1/2014

Hugo Villför s. 10-11. Bandyhistoria i Vasa, s. 14-15 Kun jääpallo oli iso juttu, s. 13. VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 1/2014 VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 1/2014 - INTERVJUER - HISTORIA - TEKNIK - HAASTATTELUJA - HISTORIAA - TEKNIIKKAA- Hugo Villför s. 10-11 Bandyhistoria i Vasa, s. 14-15 Kun jääpallo oli iso juttu, s.

Läs mer

Pedersöre info. Innehållsrik sommar i Pedersöres byar. Kesäteatteria Pedersöressä

Pedersöre info. Innehållsrik sommar i Pedersöres byar. Kesäteatteria Pedersöressä 2 2013 edersöre info Kesäteatteria edersöressä Innehållsrik sommar i edersöres byar Informationsblad för edersöre kommun edersören kunnan tiedotuslehti Stärkt av utmaningarna I samband med edersöre kommuns

Läs mer

PARAS. Toffe Kloo nöjd med laget, s. 5 Kakkosessa myös v. 2010, s. 6-7 SUOMEN FINLANDS BÄSTA. tyttöjoukkue. flicklag s. 12-13. www.vifk.

PARAS. Toffe Kloo nöjd med laget, s. 5 Kakkosessa myös v. 2010, s. 6-7 SUOMEN FINLANDS BÄSTA. tyttöjoukkue. flicklag s. 12-13. www.vifk. VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 4/2009 * INTERVJUER * HISTORIA * TEKNIK www.vifk.fi * HAASTATTELUJA * HISTORIAA * TEKNIIKKAA Toffe Kloo nöjd med laget, s. 5 Kakkosessa myös v. 2010, s. 6-7 FOTO: JOHAN

Läs mer

FOTBOLL I VASA - JALKAPALLOA VAASASSA

FOTBOLL I VASA - JALKAPALLOA VAASASSA FOTBOLL I VASA - JALKAPALLOA VAASASSA VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 3/2010 * INTERVJUER * HISTORIA * TEKNIK * HAASTATTELUJA * HISTORIAA * TEKNIIKKAA Ungt damlag med ambitioner, s. 12-13 FOTO: JOHAN

Läs mer

SM-pronssia P93:lle Brons för VIFK C15 s. 6-7

SM-pronssia P93:lle Brons för VIFK C15 s. 6-7 FOTBOLL I VASA - JALKAPALLOA VAASASSA VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 4/2008 * INTERVJUER * HISTORIA * TEKNIK * HAASTATTELUJA * HISTORIAA * TEKNIIKKAA SM-pronssia P93:lle Brons för VIFK C15 s. 6-7 www.vifk.fi

Läs mer

RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 2 2008

RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 2 2008 RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 2 2008 2 3 Gottegrisar är vi allihopa Julen närmar sig med stormsteg och då om inte förr kryper pralinaskarna fram i

Läs mer

PUCKENBLADET PUCKENBLADET

PUCKENBLADET PUCKENBLADET PUCKENBLADET 2014-2015 1 Styrelsen 2013-2014 Simon Fagerudd Joakim Nylund Ralf Nygård Mats Käld Kari Tilus Eva-Maria Käld Tove Gäddnäs ä Veronica Saarman ordförande vice ordförande sekreterare medlem medlem

Läs mer