VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ"

Transkript

1 VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ NO: NR: 51 2/2011

2 Olkaa kilttejä, Vanhan Porvoon tonttu tarkkailee! Var snälla, tomten kan finnas bakom hörnet!

3 Ledare Tidningen du har i handen är den 51. Wanha Porvoo Gamla Borgå tidningen. Det är också möjligt att det är den sista. Föreningens framtid ser för tillfället dyster ut, och styrelsen påminner även i denna tidning om att det inte är möjligt att fortsätta föreningens verksamhet ifall inga nya aktiva styrelsemedlemmar dyker upp vid nästa årsmöte i februari. Ifall föreningen läggs ner finns det inte heller längre resurser att fortsätta framställa tidningen. Därför tar jag tillfället i akt och uttrycker ett stort tack till alla som under åren på ett eller annat sätt medverkat i tidningen. WPGB - tidningen har i över 25 års tid varit en nyttig kanal att informera invånarna i Gamla Borgå om ärenden som på något sätt berör oss. Den har också i mitt tycke uppfyllt en kulturhistoriskt värdefull uppgift, då den samlat information om vår stadsdel, invånarna, samt husen och deras historia. I början var tidningen mer anspråkslös, den första tidningen omfattade 15 sidor. Sakta men säkert har tidningen utvecklats och utvidgas, halvvägs i sin historia hade tidningen redan omkring 30 sidor, och på senaste tiden har sidmängden varierat mellan 30 ända upp till 38. Utvecklingen av tidningen har också ökat på resurserna som krävs för att bekosta tidningen. Inkomsterna har bestått närmast av medlemsavgifterna, inkomsterna från julmarknaden och annonserna i tidningen. Eftersom styrelsen har som önskan att utveckla verksamheten mer för invånarna på olika sätt har styrelsen beslutat att minska på de resurser som använts till tidningen för att kunna utveckla annan verksamhet. På vilket sätt inbesparingarna kommer att förverkligas är inte ännu klart, men även om föreningens verksamhet fortsätter i nästa år kommer en del förändringar ske gällande tidningen. Men å andra sidan hämtar alla förändringar med sig nya möjligheter! Vad som än kommer att hända i framtiden, önskar jag riktigt mysiga lässtunder och en härlig vinter! Pääkirjoitus Kädessäsi on Vanhan Porvoon Asukasyhdistyksen 51. Wanha Porvoo Gamla Borgå lehti. Lehtiä on toimitettu vapaaehtoisvoimin kahdesti vuodessa jo yli 25 vuoden ajan. Alkuvaiheessa lehti oli ohut, ensimmäisessä numerossa oli 15 sivua. Aikojen saatossa lehteä on kehitetty, ulkonäköä muokattu ja sivumäärää ja levikkiä lisätty. Lehden nro 25 sivumäärä oli 31 ja viimeisimpien lehtien sivumäärä on vaihdellut 31 ja jopa 38 välillä. Lehti on alusta asti toiminut arvokkaana keinona kerätä tietoa alueemme taloista, niiden vaiheista ja niissä asuvista ihmisistä. Kuten voit varmasti kuvitella, lehden vaatima taloudellinen resurssi on myös vuosien saatossa kasvanut. Painokustannuksiin tarvittavat rahat on saatu kasaan järjestämällä erilaista toimintaa ja keräämällä lehteen mainoksia, sekä jäsenmaksujen avulla. Toimintojen toteuttamiseksi tarvitaan kuitenkin tekijöitä, joista tällä hetkellä on suuri pula. Kuten yhdistyksen hallitus myös tässä lehdessä tiedottaa, ellei hallitukseen löydy uusia jäseniä, yhdistyksen toiminta todennäköisesti lakkaa. Mikäli näin käy, on kädessäsi myös viimeinen numero WPGB lehteä. Siksi esitän varmuuden vuoksi suuren kiitoksen kaikille niille, ketkä ovat näiden vuosien aikana olleet mukana lehden teossa tavalla tai toisella. Mutta vaikka hallitukseen löytyisikin aktiivisia uusia jäseniä, hallitus on linjannut, että lehden kustannuksista on säästettävä. Säästyvillä resursseilla on mahdollista kehittää toimintaa enemmän asukkaiden suuntaan. Millä tavalla säästöt tullaan toteuttamaan ei ole vielä varmaa, mutta jollakin tavalla lehti tulee kuitenkin muuttumaan. Toisaalta, muutos tuo aina mukanaan myös uusia mahdollisuuksia. Tulevista muutoksista huolimatta toivon kuitenkin tämän lehden osalta nautinnollisia lukuhetkiä ja oikein mukavaa talvea! Innehåll Jul i periferin Joulu periferiassa... 4 Puheenjohtajan palsta Ordföranden har ordet...6 Museotorin laidalta...7 Päättyykö Asukasyhdistyksen toiminta?...8 Invånarföreningens verksamhet upphör?...9 Kutsu Asukasyhdistyksen vuosikokoukseen...10 Inbjudan till Invånarföreningens årsmöte...10 Kotitontun glögi - Hustomtens glögg...11 Full rulle på kullerstenarna...12 HELTH Tutkimushanke...14 Sisällys Forskningsprojektet HELTH...15 Blandad frukt från min kvarn...16 Terrasser, balkonger och verandor i Gamla stan...17 Joulunaika Porvoon museossa...20 Jultiden i Borgå museum...21 Joulumarkkinat Julmarknad Marzipan Porvoon tryffelit...24 Näyttelykalenteri Utställningskalender...25 Säätiö Stiftelsen...28 Yhdistys Föreningen

4 Jul i periferin Betlehem var en liten obetydlig stad i en avlägsen provins i det vidsträckta Romarriket. Jesus föddes långt borta från maktens korridorer eller pelargångar. Som för att ytterligare understryka det här föddes Jesus dessutom i utkanten av staden, på gränsen till de omgivande betesmarkerna. De första vittnena var inga respektabla invånare i staden. Herdarna betraktades av många med misstänksamhet, eftersom de tillbringade största delen av tiden utanför samhället. De ansågs ofta vara i maskopi med rövare och boskapstjuvar. Men det var för dem som änglarna förkunnade glädjebudskapet, och det var de som först böjde knä vid krubban. Även i sin aktiva verksamhet rörde sig Jesus främst i periferin; ute i byarna, på vägarna och längs stränderna. Han gjorde visserligen enstaka besök i huvudstaden och dess tempel, men de resulterade ofta i konflikter med det religiösa etablissemanget. Jesus lyfte på ett medvetet sätt fram de människogrupper som vanligen marginaliserades: kvinnorna, barnen, de sjuka, de förhatliga tullindrivarna och andra syndare. I en känd liknelse berättar Jesus om två män som går till helgedomen för att be. Farisén ställer sig längst fram, och räknar upp alla sina förtjänster och berömmer sin fromhet. Tullindrivaren står längst bak, slår sig för bröstet och ber om förbarmande. Det är den senare som Jesus ställer fram som en förebild för oss. Kristendomens budskap har i nästan alla tider haft framgång speciellt hos de människor som känner sig svaga, ensamma eller modfällda. Välfärd och social trygghet skapar en illusion av att man klarar sig själv. Det här är för övrigt inte enbart ett modernt fenomen. Gamla testamentet varnar gång på gång för att det judiska folket i tider av välstånd snabbt glömmer att de har Gud att tacka för allt, och i stället börjar förtrycka de fattiga och försöker utöka sin egen rikedom. Vi lever som bäst i en tid av ekonomisk osäkerhet både lokalt och globalt. Individers och staters framtid hotas av anonyma marknadskrafter. Vissa politiker sätter sin tro till fri konkurrens och avlägsnande av handelshinder, andra vill begränsa spekulationen och beskatta penningflödet över gränserna. De flesta av oss känner oss maktlösa. Vad betyder ängelns budskap om fred och hopp i denna osäkerhet? Räddningen som utlovas innebär inte automatisk välfärd, hälsa och ett långt liv. Barnet i krubban är framför allt ett uttryck för Guds kärlek och Guds vilja att dela våra livsvillkor. Även om vi många gånger känner oss stå i periferin både i världen, i samhället eller i kyrkan kan vi försöka identifiera oss med herdarna, kvinnorna och barnen, som kände igen Jesus och erkände sitt behov av hans hjälp. Björn Vikström Biskop 4

5 Joulu periferiassa Betlehem oli merkityksetön pieni kaupunki suuren Rooman valtakunnan kaukaisessa provinssissa. Jeesus syntyi kaukana vallan käytävistä tarkemmin sanottuna pylväskäytävistä. Kuin korostaakseen tätä hän syntyi kaupungin laidalla, kaupunkia ympäröivien laidunmaiden rajamailla. Ensimmäiset tapahtuman todistajat eivät olleet kaupungin kunnianarvoisia asukkaita. Useat katsoivat paimenten olevan epäilyttäviä, heidän viettäessään valtaosan ajastaan yhteiskunnan ulkopuolella. Heidän uskottiin usein juonittelevan ryöväreitten ja karjavarkaiden kanssa. Mutta heille enkeli julisti ilosanoman ja he polvistuivat ensimmäisinä seimen äärelle. jakamassa elinehtomme. Vaikka monesti tuntisimme olevamme periferiassa maailmaan, yhteiskuntaan tai kirkkoon nähden, voimme yrittää samastua paimenten, naisten ja lasten kanssa, jotka tunnistivat Jeesuksen ja tunnustivat tarvitsevansa hänen apuansa. Björn Vikström Piispa Myös toimiessaan aktiivisesti Jeesus liikkui lähinnä periferiassa; kylissä, teillä ja rannoilla. Hän teki tosin satunnaisia vierailuja pääkaupunkiin ja sen temppeleihin, mutta vierailut johtivat usein konflikteihin uskonnollisen laitoksen kanssa. Tietoisella tavalla Jeesus nosti esiin ne ryhmät, jotka yleensä marginalisoitiin: naiset, lapset, sairaat, tullimiehet ja muut synnintekijät. Tunnetussa vertauksessa Jeesus kertoo kahdesta miehestä, jotka suuntaavat pyhäkköön rukoilemaan. Fariseus astelee pitkälle eteen, luettelee kaikki ansionsa ja kehuskelee hurskaudellaan. Tullimies jää taakse seisomaan, lyö rintaansa ja pyytää armoa. Jeesus nostaa jälkimmäisen meille esikuvaksi. Kristinuskon sanoma on lähes kautta aikojen saanut suopean vastaanoton juuri heiltä, jotka tuntevat itsensä heikoiksi, yksinäisiksi tai alakuloisiksi. Menestys ja sosiaalisesti turvattu asema luo illuusion, että pärjää yksin. Kyseessä ei ole uusi ilmiö. Vanha testamentti varoittaa kerta toisensa jälkeen siitä, että juutalainen kansa vaurauden aikana nopeasti unohtaa, että heillä on Jumalaa kaikesta kiittäminen. Sen sijan he alkavat sortaa köyhiä ja pyrkivät lisäämään omaa rikkauttaan. Elämme taloudellisen epävarmuuden aikaa sekä paikallisesti että globaalisti. Kasvottomat markkinavoimat ovat uhkana yksilöiden ja valtioiden tulevaisuudelle. Osa poliitikoista asettaa uskonsa vapaaseen kilpailuun ja kaupan esteiden poistamiseen, toiset haluavat rajoittaa spekulointia ja verottaa rajat ylittävää rahan virtausta. Valtaosa meistä kokee itsensä voimattomiksi. Mitä enkelin viesti rauhasta ja toivosta merkitsee tänä epävarmuuden aikana? Luvattu pelastus ei automaattisesti pidä sisällään hyvinvointia, terveyttä ja pitkää ikää. Seimen lapsi on ennen kaikkea Jumalan rakkauden osoitus ja sen osoitus, että Jumala haluaa olla 5

6 Puheenjohtajan palsta Hei, Joulu on jälleen kerran ovella ja valmistelut täydellisyyttä hipovan joulun osalta ovat taas alkamassa, elleivät ole jo alkaneet. Joulun maagista tunnelmaa saatetaan hakea suurten kauppakeskusten suurista tavarataloista. Ja kyllä sitä haalitaankin, sisustuslehtien vaatimukset täytetään ja ylitetäänkin. Kaikkein kalleinta tietenkin, koska sehän se on aina parasta. Kimallusta, joulumusiikin sekamelskaa, tungosta. Ravintoloissa ei ole tilaa ja jos on, niin einesruoka ei ainakaan paranna tunnelmaa. Pitäisikö talvitakit jättää autoon vai kantaa niitä mukana? Hiki tulee joka tapauksessa. Ahdistaakin jo vähän. Voisihan tämä kuitenkin olla toisin. Vanhan Porvoon joulutunnelma markkinoineen on jotain ainutlaatuista. Näin minulle ainakin sanotaan, ei valitettavasti porvoolaisten suusta, vaan ulkopaikkakuntalaisten. Olen samaa mieltä. Vanhan Porvoon kahvilat, ravintolat ja kaupat lyövät laudalta minkä tahansa kauppakeskuksen, kun puhutaan tunnelmasta, tarjonnasta ja ennen kaikkea kiireettömyydestä. Jos kerran jouluostoksia haluaa tehdä, niin mikä voisi olla parempaa, kuin tulla Suomen vanhimpaan kauppakeskukseen, Vanhaan Porvooseen? Täällä voi nauttia hyvästä kahvista ja tuoreista leivotuista herkuista, tehdä löytöjä alueen erilaisissa kaupoissa, käydä markkinoilla katsomassa, mitä kaikkea uniikkia käsityötä on tarjolla. Eikä ole välttämättä kalliimpaa, mutta on taatusti erilaista. Ostamiseen liittyen muuten. Satuin näkemään lehdessä (HS: ) Helsingin seudun ympäristöpalveluiden kannanoton joululahjojen ostoon liittyen. Minusta se oli mainio. Siinä kehotettiin miettimään, olisiko tavaran sijaan ekologisempaa ostaa lahjaksi vaikkapa retki kuumailmapallolla. Itselleni tuli mieleen, että porvoolaisena voisin ostaa lahjaksi lahjakortin vaikkapa johonkin alueemme hienoon ravintolaan. Kyllä se voittaa jonkin kiinassa valmistetun, aina niin hyödyllisen elektronisen vempaimen, joka on kaatopaikalla ennen vuodenvaihdetta. Toivotan joka tapauksessa kiireetöntä ja upeata joulua sinulle, hyvä lukija. Tee siitä sinun näköisesti ja oloisesi. Silloin varmasti myös nautit siitä. Terveisin, Ordföranden har ordet Hej, Julen är återigen bakom hörnet och förberedelserna för den näst intill perfekta julen börjar, om de inte redan har börjat. Man söker kanske julens magiska atmosfär i de stora varuhusen i stora affärscenter. Inskaffningarna är mäkta stora, inredningstidningarnas glansbildslika modell ska följas eller överträffas, kosta vad det kosta ville, dyrast är ju självklart alltid bäst. Glitter, ett sammelsurium av julmusik, trängsel. Restaurangerna är fullsatta och ifall det finns rum förbättrar inte färdigmaten atmosfären ett dugg. Ska vi lämna jackorna i bilen eller bära på dem? Svettigt värre blir det i alla händelser. Ångesten ökar. Det behöver ju inte vara såhär. Atmosfären i Gamla Borgå med julmarknad är unik. Det låter jag mig i alla fall berättas, tyvärr sällan av borgåbor utan oftast besökare från andra orter. Jag håller med dem. Caféerna, restaurangerna och affärerna vinner klart vilket som helst affärscenter både då det gäller atmosfär, utbud och framför allt lugn. Om man vill julshoppa så varför inte göra det i vårt lands äldsta affärscenter; Gamla Borgå? Här är det möjligt att njuta av gott kaffe och färska bakverk, göra fynd i olika affärer, besöka marknaden och hitta diverse unika hantverk. Inte nödvändigtvis dyrare men garanterat annorlunda. Och ännu om inköp: jag råkade se Helsingforsregionens miljötjänsters annons i tidningen (HS: ) gällande julklappar. Den var mycket vettig. Den uppmuntrade till att fundera över om det skulle kunna vara mer ekologiskt att köpa till exempel en tur i en varmluftsballong än att köpa saker. Det fick mig att tänka på att jag som borgåbo kunde köpa presentkort till någon av våra fina restauranger i Gamla Borgå. Det vinner garanterat en extremt nödvändig elektronisk apparat tillverkad i Kina som hamnar på avstjälpningsplatsen före årsskiftet. Hur det än förhåller sig så hoppas jag du, bästa läsare, har en fantastisk jul. Gör den till din egen, då njuter du alldeles säkert mest av den. Jocke Silberstein Puheenjohtaja Hälsar, Jocke Silberstein Ordförande 6

7 Museotorin laidalta Hulda Suulasvuon hyvästijättö Kokemusta kaikenlaista räväkkää ja ihanaista näissä maisemissa koki Hulda ( salanimi toki) Naapureilta oiva apu, yhdistykseen uusi kapu Saatava on mietteet julki: heti pankaa nyt jo sulki Jokikatu kaahaajilta, muutoin sortuu vanha silta Gallen-Kallela sen sanoi kun hän rauhaa täällä anoi: Liikkuu kiesi liian moni ohitse mun asuntoni, - akkunani täräjävät kakluunitkin väräjävät! Aika omaa rataa kulkee puodit aukee, toiset sulkee Potti juomaa joskus kävis vaan myös Alko meiltä hävis Vanhan Porvoon Hulda jättää eloon uutta särmää mättää Innokkuutta teihin valan keksinette uuden salan Järjestätte kunnon talkoon: Vanhan Porvoon lippu salkoon! Hulda kiittää, Hulda niiaa, kohta Pukkilassa riiaa! Hulda Suulasvuo 7

8 VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ Päättyykö Vanhan Porvoon Asukasyhdistyksen toiminta? Hyvä Vanhan Porvoon asukas, Onko Vanhan Porvoon Asukasyhdistyksen toiminta sinulle tuttua? Olet ehkä osallistunut Vapputapahtumaan Linnamäellä, Avoimet portit tapahtumaan tai kenties pihakirpputoritapahtumaan tai johonkin te taan? Veit mahdollisesti haravointijätettä yhdistyksen hankkimiin jätelavoihin? Kaikki tämä voi ensi vuodesta eteenpäin jäädä toteutumatta, sillä Vanhan Porvoon Asukasyhdistyksen toiminta uhkaa päättyä tämän toimintavuoden jälkeen. Yhdistystoiminta on mielenkiintoista ja haastavaa. Siinä vapaaehtoiset käyttävät vapaa-aikaansa tehdäkseen erilaisia yhdistyksen toimintaan liittyviä tehtäviä. Vanhan Porvoon Asukasyhdistyksen osalta tämä tarkoittaa mm. yhdistyksen lehden tekoa, lehtimainosten hankintaa, tapahtumien ideointia, järjestelyä ja toteutusta, - verkkosivujen ylläpitoa, avustusten ja lupien hakemista, yhteistyön kehittämistä ja ylläpitämistä kaupungin ja alueen muiden toimijoiden kanssa, sekä paljon muuta. Tulevaisuuden osalta hallitus on pohtinut kehittävänsä toimintaa entistä enemmän asukkaiden suuntaan. Tämä tarkoittaa lisää yhteistä tekemistä retkien, te tojen, illallisten ja erilaisten tapahtumien muodossa. Ehkä tällä tavoin asukkaat voisivat tutustua toisiinsa paremmin ja jonkinlainen yhteisöllisyys alueella lisääntyisi. Miksi toiminta uhkaa loppua? jonkin aikaa, mutta tuloksetta. Nykyisessä hallituksessa on jo yhden hengen vajaus, jonka lisäksi määrä tulee vähenemään puheenjohtajalla ja kolmella varsinaisella jäsenellä. Yhdistyksen hallituksen toimintaa jäisi näillä näkymin jatkamaan vain neljä henkeä, eikä niin pienellä joukolla yksinkertaisesti ole mahdollista hoitaa tätä vapaaehtoista yhdistystointa! Mikäli Sinä, hyvä Vanhan Porvoon Asukas, koet yhdistystoiminnan alueellamme tärkeäksi ja haluat, että toiminta jatkuu, tule mukaan tekemään Vanhan Porvoon Asukasyhdistyksestä vireätä ja aktiivista! Mikäli olet kiinnostunut, ota yhteys yhdistyksen puheenjohtajaan ja kerro siitä meille: Joachim Silberstein Tule päättämään, mitä Vanhan kaupungin asukasyhdistykselle tapahtuu! Ratkaisun hetket koetaan vuosikokouksessamme, keskiviikkona klo Rakuunarykmentin tiloissa Jokikatu 24:ssä. Sydämellisesti tervetuloa mukaan! Yhteistyöterveisin, Hallitus Vanhan Porvoon Asukasyhdistys Nykyinen hallitus on yrittänyt saada uusia jäseniä mukaan hallitukseen ja yhdistyksen toimintaan jo 8

9 VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ Gamla Borgå Invånarförenings verksamhet upphör? Bästa invånare i Gamla Borgå, Är föreningens verksamhet bekant? Har du kanske deltagit i första maj evenemanget på Borgbacken, Öppna portar eller gårdsloppiset, eller någon temakväll? Kanske du förde ditt räfsavfall till avfallsflaken som föreningen skaffat fram? Det är möjligt att inget av dessa kommer att arrangeras i framtiden, eftersom föreningens verksamhet hotar att upphöra i slutet av detta verksamhetsår. Föreningsverksamhet är intressant men krävande. De som är aktiva sysslar frivilligt med föreningens uppgifter på sin fritid. För Föreningen Invånarna i Gamla Borgå betyder det bl.a. med föreningens tidning, inskaffning av reklamer, idéer till nya evenemang samt planera och arrangera dem, uppehålla föreningens nätsidor ansöka om diverse lov och bidrag, samarbeta och utveckla samarbetet med staden och andra aktörer i området, och mycket mer. Gällande framtiden har styrelsen dryftat över att utveckla verksamheten mer för invånarna. Det betyder mer tid tillsammans i form av utfärder, temakvällar, middagar, och andra olika evenemang. Kanske har invånarna på det här sättet en möjlighet att bekanta sig bättre med varandra och känslan av gemenskap i området kunde öka? Varför hotar verksamheten att upphöra? Den sittande styrelsen har redan en längre tid försökt locka nya medlemmar i styrelsen och föreningens verksamhet, utan framgång. Styrelsen arbetar redan nu med en medlem för lite, i slutet av detta verksamhetsår kommer i tillägg till detta styrelseordföranden och tre ordinarie medlemmar till att dra sig tillbaka. Det innebär att endast fyra personer återstår för att fortsätta med verksamheten. Det är helt enkelt för litet för att sköta denna frivilliga föreningsverksamhet! Ifall Du, Bästa Invånare, erfar att föreningsverksamheten i Gamla Borgå är viktig och önskar att verksamheten fortsätter, kom med och gör föreningen pigg och aktiv! Ifall Du är intresserad, ta kontakt med styrelsens ordförande och berätta om ditt intresse! Joachim Silberstein Kom och besluta vad som händer med Föreningen Invånarna i Gamla Borgå! Sanningens stund kommer att erfaras på årsmötet på onsdagen kl i Dragonregementets utrymmen på Ågatan 24. Hjärtligt välkommna med! Med samarbetshälsningar, Styrelsen Föreningen Invånarna i Gamla Borgå 9

10 KUTSU ASUKASYHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Vuosikokous pidetään Rakuunarykmentin tiloissa Jokikatu 24:ssä. Tilaisuus alkaa klo 18:30. Kokouksessa käsitellään vuoden 2011 tulosta, 2011 aikana järjestettyjä tapahtumia sekä suunnitelmaa vuodelle Hallitus toivoo runsaslukuista ja aktiivista joukkoa paikalle. Toivomme tilaisuuteen rakentavaa keskustelua, palautetta, kehitysehdotuksia ja kysymyksiä. Tervetuloa, Jocke Silberstein Puheenjohtaja INBJUDAN TILL INVÅNARFÖRENINGENS ÅRSMÖTE Årsmötet hålls i Dragonregementets utrymmen, Ågatan 24 den Mötet börjar kl. 18:30. På mötet kommer vi att behandla resultatet för året 2011 samt evenemang som ordnats. Vi berättar om våra planer för år Styrelsen önskar livligt deltagande. Vi hoppas ni kommer med mycket idéer om föreningens utveckling, respons och frågor. Välkommen, Jocke Silberstein Ordförande 10

11 WPGB 3/

12 Foto MARTIN NYBERGH Rusning där det inte borde vara rusning ca kl 15. Full rulle på kullerstenarna En vacker eftermiddag i september såg jag en bekant profil på Ågatan. Det var Benita Ahlnäs som var på väg hemåt dragande på sin hjulförsedda väska. Den klapprade hemtrevligt mot stenläggningen och det slog mig hur lugnt och tyst det var just då. Inga bilar störde och man kunde höra turisternas sorl på Gamla Bron. Vi stod där mitt på körbanan och småpratade och Benita frågade om trafiken har ökat sedan Mannerheimgatans bro stängdes för reparation. Den har den inte, svarade jag spontant. Jag bor vid det gatuavsnittet och mitt första intryck var att så verkligen var fallet. Omfartslederna verkade fungera som det var tänkt. Vad bra, fint, vad mysigt konstaterade vi och återgick till vårt. Nu är det ju så, att den ovannämnda idyllen inte mera stämmer i dag. Sedan bilisterna lärt sig att genomfartsförbudet Rådhustorget - Krämaregatan inte övervakas, bullrar bilarna på, mera än tidigare. Så den 28:e oktober satte jag mig vid ett fönster vid Ågatan 53 och började dra streck på ett papper för att veta vad jag talar om. Jag läste nog en bok samtidigt, man ska inte tro att jag bara satt och stirrade ut på gatan... Bilarna räknades i båda riktningar under en 2,5 timmars period då folk kommer hem från jobbet. Just det gatuavsnittet är ju inte trafikbegränsat, men ger i alla fall en bild av läget. Så här såg det ut: Bilar med början fr. kl IIIII IIIII IIIII 30 min IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII I IIIII IIIII IIIII IIIIi III IIIiI IIIiI IIIII III 30 min. 30 min. 30 min. 30 min. 12

13 Hoppsan! På trafikmärket som skymtar till höger står det Pihalle ajo sallittu Körning till gården tillåten. Det syftar på gården som syns till vänster kl På mindre än en minut körde tre bilar ända upp, ingen in på gården Min empiriska empiriska forskning avslutades kl Hundratjugoen fordon. Dividerar jag det med 150 minuter får jag 0,8 fordon per minut. Mellan klockan och finns ett litet i och mellan och två i :n. De representerar tre mopeder, och som en liten kommentar så har genomfartsförbudet nog aldrig setts av mopedisterna som hela sommaren i alla upptänkliga formationer och i för hög hastighet och med obefintliga ljuddämpare kört och stört och retat gallfeber på dem som bor vid stråket. Om läsaren blir andfådd nu är det meningen. Förstås är en del av bilarna ute i legitima ärenden; det finns butiker på Å- och Mellangatorna, och så bor det ju faktiskt folk inom det trafikbegränsade området, men ändå... Det här var sen eftermiddag. Tidig morgon gitter jag inte sitta vid ett fönster och räkna, men ungefär lika livligt går det till då. Personligen anser jag att trafikbegränsningen kunde ha planerats så, att den inte gäller klockan Turisterna har försvunnit för dagen, och bilisterna skulle kanske uppfatta ett dagtida förbud som mera godtagbart då. För oss som bor nära Gamla bron är det i sanningens namn en aning frustrerande att ta långa omvägar om man skall till exempel till Tarmola eller Pellinge, och två gånger den här sommaren har jag fuskat och kört Mellangatan hem. Båda gångerna var det sen kväll. Gatan låg öde och jag hade en känsla av tillåten synd. Vad jag däremot inte gjort är att köra över Gamla Bron mot Borgå och sedan Brobacken upp mot enkelriktad trafik. Från mitt utevardagsrum Cellar Café kunde man så länge sommarterrassen fanns, följa med hur samma personbilar dag efter dag körde upp för backen för att förkorta hemvägen med fem minuter. En god vän som bor halvvägs uppför backen vet berätta att det om morgnarna främst rör sig om skåpbilar. Att köra motströms är direkt farligt, förr eller senare sker det en olycka där. Där det finns trafik, finns det folk som gnäller. Jag gnäller, men kåserar hellre än skriver i blod, och Mannerheimgatans bro öppnar för trafik i december. Men de nuvarande genomfartsbegränsningarna kunde ändå gälla året runt - korrigerade med mitt snillrika ovanstående förslag, förstås. Gamla stan är ett av våra nationallandskap och borde behandlas som ett sådant. Foto MARTIN NYBERGH Foto MARTIN NYBERGH P.S. Av min goda vän vid Brobacken som hört att jag tänker gnälla i skrift, fick jag den sjunde november följande sms: 2 bilar efter varandra opp för Brobacken, ner för Kyrkogatan! (Sedan ett ganska fult ord jag inte återger), de fick fingre! God morgon! Vännen hade inte suttit och fört statistik i timtal utan promenerade till jobbet just då. Det säger egentligen allt. God Jul! Martin Nybergh vid Ågatan Den här körde raka spåret till Krämaregatan den åttonde november klockan tio, så den är inte en av de hundratjugoen. 13

14 Vanhan Porvoon taloja mukana HELTH Tutkimushankkeessa (Healthy and Energy efficient Living in Traditional Rural Houses) Aikojen saatossa asuminen perinteisissä ja historiallisissa maalais- ja puutaloissa on muuttunut. Ihmiset asettavat nykyään erilaisia vaatimuksia rakennusten asumismukavuudelle, käytettävyydelle ja energiatehokkuudelle kuin aikaisemmat sukupolvet. Euroopan unionin energiatehokkuusdirektiivi rakennuksille (EPBD) määrää EU:n jäsenmaita asettamaan vähimmäistason energiatehokkuudelle uusille, vanhoille ja korjatuille rakennuksille. Nämä määräykset voivat olla ristiriidassa perinteisten ja historiallisten rakennusten toiminnallisille edellytyksille. Perinteisten rakennusten sisäolosuhteiden ja energiankulutuksen selvittäminen on edellytys energiankulutuksen taloudellisuuden parantamiselle sekä lämmityksen ja ilmanvaihdon peruskorjaamiselle. Teknisten ratkaisujen tulee sopia perinteisiin rakennuksiin ja ympäristöön. Tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää vanhojen rakennusten kuntoa ja mahdollisia ongelmia asumisessa. Myös rakennusten asumisolosuhteita ja energiankulutusta tutkitaan mittauksilla. Tavoitteena on löytää mahdollisuuksia parantaa rakennusten toimivuutta historiallisia arvoja kunnioittaen. Tutkimushanke on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään mittauksia energiankulutuksen, ilmanvaihdon ja vaipan tiiveyden osalta sekä kerätään asukaskyselyn muodossa tietoa asukasviihtyvyydestä. Toisessa vaiheessa kerättyä tietoa pyritään jakamaan mahdollisimman laajasti ja käyttämään mm. opetuksessa ja koulutuksessa. Hankkeessa on mukana Gotlannin yliopisto (HGO) Ruotsista, Tallinnan yliopisto (TUT) Virosta sekä Aalto yliopisto Suomesta. Hankkeessa on mukana myös Harjumaan Museo (HCM) Virosta sekä Viron ulkoilmamuseo (EOAM), joka toimii hankkeen koordinaattorina. Suomessa mukana tutkimuksessa ovat ympärivuotisessa käytössä olevia rakennuksia Porvoosta, Fiskarsista ja Nummelasta. Hanke kolmevuotinen ja tutkimustulokset tullaan julkaisemaan symposiumissa Tallinnassa Lisätietoja hankkeesta: Lari Eskola Tutkija Aalto yliopisto Energiatekniikan laitos 14

15 Gamla Borgå hus deltar i forskningsprojektet HELTH (Healthy and Energy efficient Living in Traditional Rural Houses) Under tidernas lopp har boendet i traditionella och historiska lantgårdar och trähus ändrat. Människor ställer nuförtiden annorlunda krav på boendets bekvämlighet, användbarhet och energieffektivitet än tidigare generationer. Europeiska unionens energieffektivitetsdirektiv för byggnader (EPBD) föreskriver att medlemslanden i EU bör besluta om miniminivån av energieffektivitet för nya, gamla och sanerade byggnader. Dessa kan vara i konflikt med traditionella och historiska byggnaders funktionella förutsättningar. En utredning över de traditionella byggnadernas förhållanden inomhus och energiförbrukning är en förutsättning för att kunna förbättra på energiförbrukningens lönsamhet och för sanering av uppvärmning och luftväxling. De tekniska lösningarna bör sitta in i traditionella byggnader och omgivningar. Målet med forskningsprojektet är att utreda gamla byggnaders kondition och möjliga problem gällande boendet. Byggnadernas boendeförhållanden och energiförbrukning utreds med hjälp av mätningar. Målet är att hitta möjligheter att förbättra byggnadernas funktionalitet med respekt för byggnadernas historiska värde. Projektet är delat i två skeden. I första skedet mäts energiförbrukningen, luftväxlingen och byggnadens täthet. Information om boendetrivseln samlas också in genom enkät. I det andra skedet strävas till att informera så omfattande som möjligt och materialet kommer även att användas i undervisning. I projektet deltar Gotlands universitet (HGO) från Sverige, Tallinn universitet (TUT) från Estland och Aalto universitet från Finland. I projektet deltar även Harjumaa museum (HCM) från Estland samt Estlands friluftsmuseum (EOAM), som fungerar som koordinator för projektet. I Finland deltar fast bebodda byggnader från Borgå, Fiskars och Nummela i projektet. Projektet är treårigt och resultaten kommer att publiceras vid ett symposium i Tallin Tilläggsinformation om projektet: Lari Eskola Forskare Aalto universitet Institutionen för energiteknik 15

16 Blandad frukt från min kvarn Trafik arrangemang Med en trettiotvå årig erfarenhet av biltrafiken utanför vårt hem vid Kyrkogatan verkar det som om trafiken i någon mån minskat sedan augusti då Mannerheimgatans bro stängdes för reparation. För att friska upp minnet, företogs följande förändringar i detta samband: Alexandersbro fick en fil till för dem som skulle in till östra sidan av ån. Gamla bron kunde inte användas som övergångsställe för genomfart till Mannerheimgatan via Ågatan. För dem som kommer västerifrån vare sig längs Helsingforsvägen eller motorvägen dirigerades trafiken till centrala Borgå att gå via motorvägen över ån till Borgå Werner Söderströmsgata / Mörskom utfarten. Foto CARL-EIRIK NIKANDER Efter att bron reparerats och öppnats för trafik våren 2012, kommer naturligtvis den nya filen österut på Alexandersbron att kvarstå. På samma sätt kunde Ågatan och Mellangatan, gamla stans köpmannagator, som under brobygget konstant varit gågator förbli det året runt. Erfarenheten under provisoriet har varit god bland såväl köpmännen som kunderna vilket talar för att experimentet fallit väl ut och kunde bli permanent och Borgå därmed få sina första verkliga gågator. Personligen hoppas jag att den polis som för ivrigt bötfällt t.o.m. taxibilar som använt rutten för genomfart, även i fortsättning håller ett öga på att trafikmärken respekteras också på andra platser i vår stadsdel. Slutligen, kunde man tänka sig att stadens beslutfattare i stället för att plocka ned de gula omfartsvägsskyltarna skulle ersätta dem med blåa och även i fortsättning dirigera trafiken från väster till Borgå centrum längs Borgå Ringväg I dvs. längs motorvägen över ån till motorvägsavtagen öster om ån? Då jag själv nu vant mig att köra hem till Kyrkogatan har denna rutt, till min förvåning, visat sig vara den snabbare och mindre stressande jämfört med att köra över Mannerheimgatans bro och sedan köa för att vända till vänster till gamla stan. Den enda förbättring som skulle behöva företas skulle vara att förlänga inkörningsfilen mot staden från motorvägsavtaget med några billängder för att möjliggöra inkörningen smidigare. Trädgårdsskötsel Jag antar att alla gårdar med ens en liten trädgård känner till Borgå sniglarna. För några år sedan skedde invasionen på vår gård. De flesta jag frågade om råd för att bekämpa dem hade redan givit upp kampen om herraväldet på egen mark. Men så av en händelse kom jag över ett för människor, husdjur och t.o.m. igelkottar ofarligt preparat som fungerade. En tesked blå Ferramol gryn (järnfosfat) per m 2 gör susen. Om alla gårdar i vår stadsdel skulle använda medlet nästa vår så skulle pesten bli åtgärdad som genom ett trollslag. Här skulle kanske vår förening kunna vara aktiv genom att köpa en större mängd och distribuera medlet vidare till alla gårdar. Trädgårdsskötsel II I denna tidning, nummer 47, nämnde jag i den andra delen av Gården No 32 i 2dra Qvarteret att jag experimenterat med att plantera en vinranka. Två år till har förflutit och rankan har vuxit sig riktigt stadig. Huvudstammen är nu 3cm i diameter och denna varma sommar blev skörden den största hittills: cirka 5kg röda välsmakande vindruvor. För den intresserade läsaren kan jag nämna att rankan ursprungligen kommer från Lettland och heter Zilga. Men det lustiga var att några besökare från Riga berättade mig, då de stod och beundrade de många och stora klasarna, att man hos dem måste täcka in rankan för vintern vilket jag själv inte gjort. Gamla Borgå tycks alltså ha ett mikroklimat som är mycket milt. Undrar om man skulle experimentera med persikor då det överåriga äppelträdet måste fällas. Carl-Eirik Nikander 16

S P Kie P O T P A Kim vill inte spela gitarr ensam i garaget i kväll. Kim ei halua soittaa kitaraa yksin autotallissa tänä iltana

S P Kie P O T P A Kim vill inte spela gitarr ensam i garaget i kväll. Kim ei halua soittaa kitaraa yksin autotallissa tänä iltana PÄÄLAUSEEN SANAJÄRJESTYS (MAGNET s. 126 ) RUB2 1. SUORA SANAJÄRJESTYS (S + P + Kie (= Li) + P + O + T + P + A) S P Kie P O T P A Kim vill inte spela gitarr ensam i garaget i kväll Kim ei halua soittaa

Läs mer

Lucia. Vi firar lucia på skolan onsdagen den 12/12 kl. 9.00. Alla föräldrar är välkomna att delta. Vi bjuder på luciafika i klassrummen.

Lucia. Vi firar lucia på skolan onsdagen den 12/12 kl. 9.00. Alla föräldrar är välkomna att delta. Vi bjuder på luciafika i klassrummen. Eskilstuna december 2012 Hej alla elever och föräldrar! Lucia. Vi firar lucia på skolan onsdagen den 12/12 kl. 9.00. Alla föräldrar är välkomna att delta. Vi bjuder på luciafika i klassrummen. Stängningsdagar.

Läs mer

VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ

VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ NO: NR: 53 2/2012 2 Pääkirjoitus Niin ne vuodet vierähtävät! Lapsena kesät olivat ikuisia ja joulu aina valovuosien päässä. Kun vanhemmat

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 19/2014 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/25 26.11.2014

Helsingfors stad Protokoll 19/2014 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/25 26.11.2014 Helsingfors stad Protokoll 19/2014 1 (5) 383 Kaj / Den av ledamoten Juha Hakola väckta motionen om automatisk trafikövervakningsutrustning i Kajsaniemigatans område Beslut beslutade i enlighet med stadsstyrelsens

Läs mer

Norra Sibbo Ungdomsförening rf. 1 / 2016

Norra Sibbo Ungdomsförening rf. 1 / 2016 Norra Sibbo Ungdomsförening rf. 1 / 2016 www.norrasibbouf.fi 1 Hej på er! Välkommen till ett nytt år med NSU! Årets verksamhetsplan är fylld med många aktiviteter i flera olika intresseriktningar och det

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

SVENSKA HÖRFÖRSTÅELSEPROV KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 11.2.2013 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

SVENSKA HÖRFÖRSTÅELSEPROV KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 11.2.2013 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN SVENSKA HÖRFÖRSTÅELSEPROV KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 11.2.2013 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN Lyssna noga på bandet och svara på frågorna 1 25 genom att för varje fråga

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 2/2016 FEBRUARI-MARS

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 2/2016 FEBRUARI-MARS MEDLEMSBLAD 2/2016 FEBRUARI-MARS Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel: 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Monica Hirn: 050 463 4746 Telefon till kansliet: 045 863 7800 info@sympati.fi

Läs mer

ARS NOVA. Välkommen till konståret 2015 / Tervetuloa uuteen taidevuoteen 2015.

ARS NOVA. Välkommen till konståret 2015 / Tervetuloa uuteen taidevuoteen 2015. ARS NOVA Välkommen till konståret 2015 / Tervetuloa uuteen taidevuoteen 2015. Höstmötet valde en ny styrelse som konstituerade sig på sitt första möte i januari. Den nya styrelsen tackar den gamla styrelsen

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

TYCK TILL OM KIMITOÖN! MIELIPITEESI KEMIÖNSAARESTA!

TYCK TILL OM KIMITOÖN! MIELIPITEESI KEMIÖNSAARESTA! 1 Enkät vid September Open Företagsmässan 14.9.2013 Svaren på enkäten: 163 st TYCK TILL OM KIMITOÖN! MIELIPITEESI KEMIÖNSAARESTA! 1) Vilken fråga är den viktigaste för Kimitoön just nu, enligt dig? Mikä

Läs mer

BIO FIX UNDERSÖKNING. 1. Allmänt

BIO FIX UNDERSÖKNING. 1. Allmänt BIO FIX UDERSÖKIG 1. Allmänt Enkäten har förverkligats som webbenkät under tiden 15.1 15.4.213 samt som pappersenkät vid Bio Fix filmvisningar under samma period. Syftet med enkäten är i första hand att

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

Norra Sibbo Ungdomsförening rf.

Norra Sibbo Ungdomsförening rf. Norra Sibbo Ungdomsförening rf. www.norrasibbouf.fi 1 / 2017 Hej på er! Välkommen till ett nytt år med NSU, året då Finland fyller 100 år och NSU 115 år! Årets verksamhetsplan är fylld med många aktiviteter

Läs mer

Pärmbild - Kansikuva. www.katjauitto.fi

Pärmbild - Kansikuva. www.katjauitto.fi I dessa tider är det lugnande att vara kund i en bank som står på egna ben. Näinä aikoina on rauhoittavaa olla asiakkaana pankissa, joka pärjää omillaan. Som kund eller ägarkund hos andelsbanken kan du

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

TOIMEENTULOTUEN MENOTILASTO 1.1. 31.12.2014

TOIMEENTULOTUEN MENOTILASTO 1.1. 31.12.2014 THL 1852/5.09.00/2014 LIITE THL /Tietopalvelut-osasto Kunta Ari Virtanen Tiedot antoi PL 30 Nimenselvennys 00271 HELSINKI Puhelin Sähköposti Lomake palautetaan 13.2.2015 mennessä TOIMEENTULOTUEN MENOTILASTO

Läs mer

PRONOMINIT 1. KÄYTETÄÄN SUBST. TILALLA 2. MÄÄRITTÄVÄT SUBSTANTIIVEJA 3. VOIVAT OLLA SUBSTANTIIVIN EDESSÄ TAI ITSENÄISESTI

PRONOMINIT 1. KÄYTETÄÄN SUBST. TILALLA 2. MÄÄRITTÄVÄT SUBSTANTIIVEJA 3. VOIVAT OLLA SUBSTANTIIVIN EDESSÄ TAI ITSENÄISESTI PRONOMINIT 1. KÄYTETÄÄN SUBST. TILALLA 2. MÄÄRITTÄVÄT SUBSTANTIIVEJA 3. VOIVAT OLLA SUBSTANTIIVIN EDESSÄ TAI ITSENÄISESTI INTERROGATIVA PRONOMEN =KYSYVÄT PRONOMINIT Voivat aloittaa suoran- tai epäsuoran

Läs mer

VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ

VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ NO: NR: 55 2/2013 2 Vanhan Porvoon joulunavaus 30.11. Julen invigdes i gamla stan 30.11. Pääkirjoitus Ledare Olen tänä vuonna laulanut joululauluja

Läs mer

Bruksanvisning. Välkommen till att använda klamydia- och gonorrétjänsten!

Bruksanvisning. Välkommen till att använda klamydia- och gonorrétjänsten! Bruksanvisning Välkommen till att använda klamydia- och gonorrétjänsten! För att använda tjänsten, behöver du internetanslutning till exempel via mobiltelefon och ett medel att identifiera dig elektroniskt

Läs mer

NÄRINGSLIVSFORUM Villa Lande Kimito

NÄRINGSLIVSFORUM Villa Lande Kimito NÄRINGSLIVSFORUM Villa Lande Kimito 15.2.2011 Christoffer Taxell Varför Amos? Han var från ön Han var entrepenör/företagare Han sökte nya ideer också utomlands Han var beredd att ta risker Han såg ett

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2014:3 Nr 3 Överenskommelse mellan konungariket Sverige och republiken Finland om skötseln av riksgränsen mellan

Läs mer

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 5 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Old Boy, Stadshuset/Kaupungintalo, Jakobstad/Pietarsaari

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 5 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Old Boy, Stadshuset/Kaupungintalo, Jakobstad/Pietarsaari EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 5 1 Tid/aika: Må/Ma 8.12.2014 kl./klo 11.00 Plats/Paikka: Old Boy, Stadshuset/Kaupungintalo, Närvarande/Läsnä: Peter Boström, ordf./pj. Carola

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

SVENSKA HÖRFÖRSTÅELSEPROV KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 9.9.2013 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

SVENSKA HÖRFÖRSTÅELSEPROV KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 9.9.2013 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN SVENSKA HÖRFÖRSTÅELSEPROV KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 9.9.2013 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN Lyssna noga på bandet och svara på frågorna 1 25 genom att för varje fråga

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

Kokoontuminen Vaasan satamassa 18.6 viimeistään klo 08.00. Leirin aikana kuljetaan minibusseilla. Kotona Vaasassa ollaan illalla 24.6 klo 23.00.

Kokoontuminen Vaasan satamassa 18.6 viimeistään klo 08.00. Leirin aikana kuljetaan minibusseilla. Kotona Vaasassa ollaan illalla 24.6 klo 23.00. Gruppbrev 7-2015 INBJUDAN AV-läger Örnsköldsvik! Meidän kestävyysleiri Örnsköldsvikissä lähestyy. Toivottavasti olette tyytyväisiä kevätkauden suorituksista, mutta nyt alkaa harjoituskausi taas syksyn

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

Garaget Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Vt 2016

Garaget Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Vt 2016 Garaget Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Vt 2016 Fråga 1. Personalen lyssnar, förstår och respekterar mig. 64% 34% JA IBLAND SÄLLAN NEJ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Kvinna Man Eg.def

Läs mer

Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely

Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely Mustasaaren kunta Seija Väre 12.6.2012 Fjärdkär kalastaja- ja yrittäjäkysely 12.6.2012 1 (4) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 KYSELYN TOTEUTUS... 2 3 KYSELYN

Läs mer

När luciatåget tågar ut från Lila så fikar vi på respektive avdelning, på lussebullar och pepparkakor som era barn bakat tillsammans!

När luciatåget tågar ut från Lila så fikar vi på respektive avdelning, på lussebullar och pepparkakor som era barn bakat tillsammans! Nu väntar Lucia och julen står för vår dörr! Ni är varmt välkomna att fira lucia hos med oss fredagen den 12 dec. Vi tänker att alla som vill får vara luciaklädda (lämna kläderna redan på morgonen märkta)

Läs mer

HEMBYGDENS VÄNNER I ALBERGA r.f.

HEMBYGDENS VÄNNER I ALBERGA r.f. HEMBYGDENS VÄNNER I ALBERGA r.f. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 ADMINISTRATION OCH EKONOMI STYRELSEN Vid höstmötet 8.11.2012 valdes följande styrelse och den konstituerade sig 8.1.2013 enligt följande:

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år

Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år jag fyllde 50. Men tiden går så fort och det blev aldrig

Läs mer

Enkät muséet 2014 ny. Är du man eller kvinna? Namn Antal % A. Man 29 50,9 B. Kvinna 28 49,1 Total Svarsfrekvens 100% (57/57) Hur gammal är du?

Enkät muséet 2014 ny. Är du man eller kvinna? Namn Antal % A. Man 29 50,9 B. Kvinna 28 49,1 Total Svarsfrekvens 100% (57/57) Hur gammal är du? Enkät muséet 2014 ny Är du man eller kvinna? A. Man 29 50,9 B. Kvinna 28 49,1 Total 57 100 100% (57/57) Hur gammal är du? A. 0-18 0 0 B. 19-34 1 1,8 C. 35-64 25 43,9 D. 65-31 54,4 Total 57 100 100% (57/57)

Läs mer

Mustionjoen kalateiden vesiluvat jo haussa yhteistyössä vesistövisiosta totta

Mustionjoen kalateiden vesiluvat jo haussa yhteistyössä vesistövisiosta totta Mustionjoen kalateiden vesiluvat jo haussa yhteistyössä vesistövisiosta totta Mustionjoen kalateiden rakentaminen on edennyt vesilupien hakuvaiheeseen. Myös lohikalojen palauttamiseksi ja raakkujen tulevaisuuden

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Voisitko auttaa minua? Fråga om hjälp Puhutko englantia? Fråga om en person talar engelska Puhutteko _[kieltä]_? Fråga om en person talar ett visst språk En puhu _[kieltä]_. Förtydliga

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Kan du vara snäll och hjälpa mig? Fråga om hjälp Talar du engelska? Fråga om en person talar engelska Talar du _[språk]_? Fråga om en person talar ett visst språk Jag talar inte _[språk]_.

Läs mer

UTVECKLINGEN AV BEDÖMNINGSPRAXIS SKRIFTLIGA KUNSKAPER ARGUMENTERANDE GENRE ATTBLOGGAI GRUPP

UTVECKLINGEN AV BEDÖMNINGSPRAXIS SKRIFTLIGA KUNSKAPER ARGUMENTERANDE GENRE ATTBLOGGAI GRUPP UTVECKLINGEN AV BEDÖMNINGSPRAXIS SKRIFTLIGA KUNSKAPER ARGUMENTERANDE GENRE ATTBLOGGAI GRUPP ROKK-projektet 20.5.2015 Sari Hanska-Aare Camilla Jauhojärvi-Koskelo Tiina Männikkö STRUKTUREN Våra mål Nya bedömningskriterier

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

QOLI INSTRUKTIONER: Så här skulle du svara om ARBETE var "viktigt" för ditt allmänna välbefinnande:

QOLI INSTRUKTIONER: Så här skulle du svara om ARBETE var viktigt för ditt allmänna välbefinnande: QOLI Namn: Datum: INSTRUKTIONER: Detta frågeformulär innehåller frågor om hur du är med olika områden av ditt liv som t ex arbete och hälsa. Formuläret frågar också efter hur viktiga dessa saker är för

Läs mer

Östersjökryssning under en vecka ombord lyxkryssaren Serenade of the Seas

Östersjökryssning under en vecka ombord lyxkryssaren Serenade of the Seas Club Eriks noga utvalda upplevelser Östersjökryssning under en vecka ombord lyxkryssaren Serenade of the Seas Stockholm Helsingfors St. Petersburg Tallin - Riga Följ med oss under en härlig vecka ombord

Läs mer

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar.

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar. innehållsförteckning Kap 1 Byxor s.1 Kap 2 Kidnappad s.2 Kap 3 den stora resan s.3 Kap 4 Hittat honom s.4 kap 5 Ingen tror oss s.5 Kap 6 Äntligen fångade s.6 BYXOR $$ Kap 1 Linus satt en tidig lördagmorgon

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping

Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping Vandra runt med hjälp av kartan och svara på kluriga frågor om förr i tiden. Starta vid Kapellplan, längst upp på Tunnbindaregatan. Kartan och

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Kampen mot klockan - funderingsfrågor, diskussion om tid och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, Årskurs: 7-9 Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Upp och hoppa! hojtar mamma.

Läs mer

Ludvikamodellen. ungdomar får mod och styrka att gå vidare

Ludvikamodellen. ungdomar får mod och styrka att gå vidare Ludvikamodellen ungdomar får mod och styrka att gå vidare Hinner vi om vi tar tag i det? Hörde ni vad Nettan sa? Om vi tar tag i det! Det är det som det handlar om! Ludvikamodellen Klockan är lite över

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Programförslag Gruppresa Amsterdam. Tre nätter för grupper från 10 personer

Programförslag Gruppresa Amsterdam. Tre nätter för grupper från 10 personer Programförslag Gruppresa Amsterdam Tre nätter för grupper från 10 personer Varmt välkomna till Amsterdam! Upptäck Europas mest pittoreska huvudstad. De mysiga kanalerna och upplysta broarna, kantade av

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK This is a document containing all the grammar explanations and examples from the website www.svenska.digital ADJEKTIV A - Normal konstruktion: en X ett X + t många X + a den X

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Norra Sibbo Ungdomsförening rf.

Norra Sibbo Ungdomsförening rf. Norra Sibbo Ungdomsförening rf. www.norrasibbouf.fi Hej! Då senaste Byablad skrevs var vi mitt uppe i förberedelserna för den 21:e Höstdansen. Eftersom dansen är ett stort evenemang för en förening som

Läs mer

Dina första steg på trons väg

Dina första steg på trons väg Dina första steg på trons väg En liten hjälp för dig som precis har tagit emot Jesus och blivit frälst! Av Christer Åberg Inledning Till att börja med vill jag gratulera dig över att du har tagit emot

Läs mer

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN LÄSFÖRSTÅELSE STORA SÄCKAR väckarklocka (sida 3, rad 1), alarm när man måste vakna brevbärare (sida 3, rad 9), den som delar ut post sorterar (sida 4, rad 7), lägger på rätt

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Voisitko auttaa minua? Fråga om hjälp Puhutko englantia? Fråga om en person talar engelska Puhutteko _[kieltä]_? Fråga om en person talar ett visst språk En puhu _[kieltä]_. Förtydliga

Läs mer

ändringar efter 1.1. 2015

ändringar efter 1.1. 2015 www.slc. Stödrätter och arrendekontrakt ändringar efter 1.1. 2015 Mikaela Strömberg-Schalin /SLC 1 www.slc. Rättsliga utgångsläget, begrepp FAST EGENDOM = fastigheter, mark - Lantbruksarrenden - Köp av

Läs mer

ÄRKEÄNGLARNA MIKAEL, GABRIEL OCH RAFAEL

ÄRKEÄNGLARNA MIKAEL, GABRIEL OCH RAFAEL ÄRKEÄNGLARNA MIKAEL, GABRIEL OCH RAFAEL 26 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 27 SEPTEMBER 2015 Tidsram: 20-25 minuter (dock något längre om alla moment genomförs) Dagens läsning är Mark 9:38-43, 45, 47-48,

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Porcilis Parvo vet. injektioneste, suspensio

PAKKAUSSELOSTE. Porcilis Parvo vet. injektioneste, suspensio PAKKAUSSELOSTE Porcilis Parvo vet. injektioneste, suspensio 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Läs mer

Fotograferingar Produkter

Fotograferingar Produkter Fotograferingar Produkter Att investera i minnen Jag fotograferar alltid med fokus på känsla. Min bildstil är ljus men något dämpad, lite drömsk och pastelligt färgglad. Jag skapar alla mina bilder med

Läs mer

Inlämningsuppgift 3: Argumenterande uppsats eller debattinlägg till 17.3

Inlämningsuppgift 3: Argumenterande uppsats eller debattinlägg till 17.3 1(5) Inlämningsuppgift 3: Argumenterande uppsats eller debattinlägg till 17.3 INSTRUKTIONER (se ordlistan nedan) Skriv ett sakligt debattinlägg (mielipidekirjoitus) eller en saklig argumenterande uppsats.

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning ÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning Ordlista arbetslöshetskassa kassakort montera reparera preliminärt gatubelysning övertid projekt gatukontoret fackman installation armatur arbetsmoment högspänning

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA?

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? Den här uppgiften börjar med att du läser ett utdrag från romanen Talk Talk av TC Boyle. Boken handlar bland annat om Dana som är döv och hur hennes familj och pojkvän uppfattar

Läs mer

Gabriella. Innerhållsförteckning

Gabriella. Innerhållsförteckning Innerhållsförteckning Kapitel,1 Gabriella Sid,1 Kapitel,2 Bion Sid,2 Kapitel,3 Smyckesbutiken Sid,3 Kapitel,4 Tjuven Sid,4 Kapitel,5 Selma Sid,5 Kapitel,6 Hamnen Sid,6 Kap,1 Gabriella Hej jag heter Gabriella

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

TRO. Paula Rehn-Sirén. Här nedan finns de tre första scenerna ur pjäsen TRO. Kontakta författaren ifall du vill läsa pjäsen i sin helhet.

TRO. Paula Rehn-Sirén. Här nedan finns de tre första scenerna ur pjäsen TRO. Kontakta författaren ifall du vill läsa pjäsen i sin helhet. Här nedan finns de tre första scenerna ur pjäsen TRO. Kontakta författaren ifall du vill läsa pjäsen i sin helhet. TRO Paula Rehn-Sirén Personer: Tove Robert Olivia DEL 1 (Vi befinner oss i ett trevåningshus.

Läs mer

Cyklisten i trafiken

Cyklisten i trafiken Cyklisten i trafiken Tilläggsuppgifter: gsuppgifter: LL-Bladet Tölögatan 27 A 15 00260 Helsingfors telefon: 09-440 442 fax: 09-407 748 e-post: ll-bladet@fduv.fi Trafikskyddet Cittervägen 7 PB 29 00421

Läs mer

Inlämningsuppgift 3: Argumenterande uppsats eller debattinlägg

Inlämningsuppgift 3: Argumenterande uppsats eller debattinlägg 1 Inlämningsuppgift 3: Argumenterande uppsats eller debattinlägg Motivera din åsikt i ett sakligt debattinlägg eller i saklig argumenterande uppsats. Skriv drygt 150 ord (max. 200) och lämna in texten

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

Trafiksäkerhet i Lovisa Resultat från trafiksäkerhetsenkäten, 2015

Trafiksäkerhet i Lovisa Resultat från trafiksäkerhetsenkäten, 2015 Trafiksäkerhet i Lovisa Resultat från trafiksäkerhetsenkäten, 2015 Elevenkät 2015 till elever i klass 3, 6 och 9 Nätenkäten verkställdes i maj 2015 Eleverna ställdes frågor om skolresan, upplevda farosituationer,

Läs mer

Vinresa till Niederösterreich Österrike

Vinresa till Niederösterreich Österrike Vinresa till Niederösterreich Österrike Slutet av september, början på oktober 2015 med Munskänkarna Otterbäcken 2015 är Niederösterreich i Österrike utsedd till årets vinort/region av Munskänkarna centralt.

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2015

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2015 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2015 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Kassör Bodil Gustafsson 711 50 15 Sekreterare Else Eklöf 550 670 28 Ledamot Ulla

Läs mer

SVENSKA HÖRFÖRSTÅELSEPROV KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 12.9.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

SVENSKA HÖRFÖRSTÅELSEPROV KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 12.9.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN SVENSKA HÖRFÖRSTÅELSEPROV KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 12.9.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN Lyssna noga på bandet och svara på frågorna 1 25 genom att för varje fråga

Läs mer

Upplev universitetstaden Lund och dess historia. Good Morning Hotel Lund. Om Hotellet

Upplev universitetstaden Lund och dess historia. Good Morning Hotel Lund. Om Hotellet Good Morning Hotel Lund Good Morning Lund ligger bara 2.5 kilometer utanför centrala Lund med sin tusenåriga historia, många sevärdheter, restauranger och shopping. Med tåg är det bara 20 minuter till

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Tila Lommö 257-440-1-10

Tila Lommö 257-440-1-10 EMÄTILATARKASTELU SEKÄ RANTAVIIVAMITTAUS JA -MUUNTO Tila Lommö 257-440-1-10 Emätilatarkastelu, rantaviivamittaus ja muunto Kirkkonummen kunnassa rakennusoikeuksien mitoituksen emätila-ajankohtana käytetään

Läs mer

Bedömning av kvaliteten på den grundläggande undervisningens morgon- och eftermiddagsverksamhet 2016 Kyrkfjärdens skola/ Ingå församling

Bedömning av kvaliteten på den grundläggande undervisningens morgon- och eftermiddagsverksamhet 2016 Kyrkfjärdens skola/ Ingå församling Bedömning av kvaliteten på den grundläggande undervisningens morgon- och eftermiddagsverksamhet 0 Kyrkfjärdens skola/ genomförde i april 0 en uppföljningsförfrågan till barn och vårdnadshavare gällande

Läs mer

Hej svejs bland tackel och tåg.

Hej svejs bland tackel och tåg. Nr 2 2009 Årgång 27 Hej svejs bland tackel och tåg. Detta blir den sista tidning, som kommer från min dator. Jag har skrivit i tidningen sedan 1996. Det känns som om nya idéer och bättre datakunskaper

Läs mer

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA TE 3:s RESA TILLL BARCELONA Vart var vi? Vi tillbringade våra fem dagar i Barcelona,Spanien. Vad gjorde vi? Måndag- Bestod mest av att resa. Vi åkte från resecentrum klockan halv två på morgonen, vi flög

Läs mer

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden Kommunfullmäktige 2007-02-26 43 88 2008-02-25 33 69 Kommunstyrelsen 2008-02-11 28 61 Arbets- och personalutskottet 2008-01-14 3 6 Dnr 07.74-008 Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden febkf37 Ärendebeskrivning

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

SAMMANFATTNING från julfesten på Idalagården i Veberöd den 9 december 2015.

SAMMANFATTNING från julfesten på Idalagården i Veberöd den 9 december 2015. SAMMANFATTNING från julfesten på Idalagården i Veberöd den 9 december 2015. Jul, jul strålande jul. Nu är det dags. Men, man undrar, var är den? Visserligen blommar julrosen i trädgården men det räcker

Läs mer

DHR ÄNGELHOLM. NR.4. 2011. Informationsblad om vad som händer i föreningen Kurser, fester, resor Och andra aktiviteter

DHR ÄNGELHOLM. NR.4. 2011. Informationsblad om vad som händer i föreningen Kurser, fester, resor Och andra aktiviteter DHR ÄNGELHOLM. NR.4. 2011 Informationsblad om vad som händer i föreningen Kurser, fester, resor Och andra aktiviteter ORDFÖRANDE. OVE JANSSON. Tel. 0435-21694 MOBIL. 070-5216941 KASSÖR. SVEN-ÅKE JÖNSSON.

Läs mer

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen Kärlek nu och för alltid Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 4 Helt älskad älska helt 5 1. Helt älskad älska helt / Synen 5 2. Smaken / Hörseln 7 3. Känseln / Lukten 9 Fördjupningsruta:

Läs mer

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Givande och självklart Men oj, så slitsamt ibland De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det helt självklart att hjälpa

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

Josephine A. Andersson Daniela Lundin-Hatje. AL Publishing

Josephine A. Andersson Daniela Lundin-Hatje. AL Publishing Josephine A. Andersson Daniela Lundin-Hatje AL Publishing Välkomna Hit En pedagogisk familjebok för nyanlända om livet i Sverige koncept och text illustrationer och omslag grafisk formgivning Josephine

Läs mer

StakesTieto Kunta Ari Virtanen Tiedot antoi PL 220 Nimen selvennys 00531 HELSINKI Puhelin Sähköposti

StakesTieto Kunta Ari Virtanen Tiedot antoi PL 220 Nimen selvennys 00531 HELSINKI Puhelin Sähköposti joulukuu 2008 StakesTieto Kunta Ari Virtanen Tiedot antoi PL 220 Nimen selvennys 00531 HELSINKI Puhelin Sähköposti Lomake palautetaan 13.2.2009 mennessä TOIMEENTULOTUEN ENNAKKOTILASTO 1.1. 31.12.2008 Tällä

Läs mer

Delad tro delat Ansvar

Delad tro delat Ansvar Delad tro delat Ansvar Nehemja kap.2-3 Av: Johannes Djerf Jag vet att det bara är jag som gillar detta, men eftersom jag är så otroligt nöjd med min första inköpta tröja till min och Lisas tilltänkta knodd

Läs mer

Hur långt ifrån västra åstranden bor du?

Hur långt ifrån västra åstranden bor du? Borgå stad 22.9.2014 RESULTAT AV WEBBENKÄT OM INLEDANDE AV PLANLÄGGNINGSARBETET FÖR VÄSTRA ÅSTRANDEN För att kunna fastställa målen för detaljplanen för västra åstrandens strandområde behövs information

Läs mer

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila Reseberättelse från Riga resan 11 13 sept. 2013 Onsdagen den 11 september kl. 13.00 möttes 17 st. förväntansfulla flygplatsseniorer Arlanda/Bromma i Tallink/Silja s frihamns terminal för att med båten

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer