VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ"

Transkript

1 VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ NO: NR: 51 2/2011

2 Olkaa kilttejä, Vanhan Porvoon tonttu tarkkailee! Var snälla, tomten kan finnas bakom hörnet!

3 Ledare Tidningen du har i handen är den 51. Wanha Porvoo Gamla Borgå tidningen. Det är också möjligt att det är den sista. Föreningens framtid ser för tillfället dyster ut, och styrelsen påminner även i denna tidning om att det inte är möjligt att fortsätta föreningens verksamhet ifall inga nya aktiva styrelsemedlemmar dyker upp vid nästa årsmöte i februari. Ifall föreningen läggs ner finns det inte heller längre resurser att fortsätta framställa tidningen. Därför tar jag tillfället i akt och uttrycker ett stort tack till alla som under åren på ett eller annat sätt medverkat i tidningen. WPGB - tidningen har i över 25 års tid varit en nyttig kanal att informera invånarna i Gamla Borgå om ärenden som på något sätt berör oss. Den har också i mitt tycke uppfyllt en kulturhistoriskt värdefull uppgift, då den samlat information om vår stadsdel, invånarna, samt husen och deras historia. I början var tidningen mer anspråkslös, den första tidningen omfattade 15 sidor. Sakta men säkert har tidningen utvecklats och utvidgas, halvvägs i sin historia hade tidningen redan omkring 30 sidor, och på senaste tiden har sidmängden varierat mellan 30 ända upp till 38. Utvecklingen av tidningen har också ökat på resurserna som krävs för att bekosta tidningen. Inkomsterna har bestått närmast av medlemsavgifterna, inkomsterna från julmarknaden och annonserna i tidningen. Eftersom styrelsen har som önskan att utveckla verksamheten mer för invånarna på olika sätt har styrelsen beslutat att minska på de resurser som använts till tidningen för att kunna utveckla annan verksamhet. På vilket sätt inbesparingarna kommer att förverkligas är inte ännu klart, men även om föreningens verksamhet fortsätter i nästa år kommer en del förändringar ske gällande tidningen. Men å andra sidan hämtar alla förändringar med sig nya möjligheter! Vad som än kommer att hända i framtiden, önskar jag riktigt mysiga lässtunder och en härlig vinter! Pääkirjoitus Kädessäsi on Vanhan Porvoon Asukasyhdistyksen 51. Wanha Porvoo Gamla Borgå lehti. Lehtiä on toimitettu vapaaehtoisvoimin kahdesti vuodessa jo yli 25 vuoden ajan. Alkuvaiheessa lehti oli ohut, ensimmäisessä numerossa oli 15 sivua. Aikojen saatossa lehteä on kehitetty, ulkonäköä muokattu ja sivumäärää ja levikkiä lisätty. Lehden nro 25 sivumäärä oli 31 ja viimeisimpien lehtien sivumäärä on vaihdellut 31 ja jopa 38 välillä. Lehti on alusta asti toiminut arvokkaana keinona kerätä tietoa alueemme taloista, niiden vaiheista ja niissä asuvista ihmisistä. Kuten voit varmasti kuvitella, lehden vaatima taloudellinen resurssi on myös vuosien saatossa kasvanut. Painokustannuksiin tarvittavat rahat on saatu kasaan järjestämällä erilaista toimintaa ja keräämällä lehteen mainoksia, sekä jäsenmaksujen avulla. Toimintojen toteuttamiseksi tarvitaan kuitenkin tekijöitä, joista tällä hetkellä on suuri pula. Kuten yhdistyksen hallitus myös tässä lehdessä tiedottaa, ellei hallitukseen löydy uusia jäseniä, yhdistyksen toiminta todennäköisesti lakkaa. Mikäli näin käy, on kädessäsi myös viimeinen numero WPGB lehteä. Siksi esitän varmuuden vuoksi suuren kiitoksen kaikille niille, ketkä ovat näiden vuosien aikana olleet mukana lehden teossa tavalla tai toisella. Mutta vaikka hallitukseen löytyisikin aktiivisia uusia jäseniä, hallitus on linjannut, että lehden kustannuksista on säästettävä. Säästyvillä resursseilla on mahdollista kehittää toimintaa enemmän asukkaiden suuntaan. Millä tavalla säästöt tullaan toteuttamaan ei ole vielä varmaa, mutta jollakin tavalla lehti tulee kuitenkin muuttumaan. Toisaalta, muutos tuo aina mukanaan myös uusia mahdollisuuksia. Tulevista muutoksista huolimatta toivon kuitenkin tämän lehden osalta nautinnollisia lukuhetkiä ja oikein mukavaa talvea! Innehåll Jul i periferin Joulu periferiassa... 4 Puheenjohtajan palsta Ordföranden har ordet...6 Museotorin laidalta...7 Päättyykö Asukasyhdistyksen toiminta?...8 Invånarföreningens verksamhet upphör?...9 Kutsu Asukasyhdistyksen vuosikokoukseen...10 Inbjudan till Invånarföreningens årsmöte...10 Kotitontun glögi - Hustomtens glögg...11 Full rulle på kullerstenarna...12 HELTH Tutkimushanke...14 Sisällys Forskningsprojektet HELTH...15 Blandad frukt från min kvarn...16 Terrasser, balkonger och verandor i Gamla stan...17 Joulunaika Porvoon museossa...20 Jultiden i Borgå museum...21 Joulumarkkinat Julmarknad Marzipan Porvoon tryffelit...24 Näyttelykalenteri Utställningskalender...25 Säätiö Stiftelsen...28 Yhdistys Föreningen

4 Jul i periferin Betlehem var en liten obetydlig stad i en avlägsen provins i det vidsträckta Romarriket. Jesus föddes långt borta från maktens korridorer eller pelargångar. Som för att ytterligare understryka det här föddes Jesus dessutom i utkanten av staden, på gränsen till de omgivande betesmarkerna. De första vittnena var inga respektabla invånare i staden. Herdarna betraktades av många med misstänksamhet, eftersom de tillbringade största delen av tiden utanför samhället. De ansågs ofta vara i maskopi med rövare och boskapstjuvar. Men det var för dem som änglarna förkunnade glädjebudskapet, och det var de som först böjde knä vid krubban. Även i sin aktiva verksamhet rörde sig Jesus främst i periferin; ute i byarna, på vägarna och längs stränderna. Han gjorde visserligen enstaka besök i huvudstaden och dess tempel, men de resulterade ofta i konflikter med det religiösa etablissemanget. Jesus lyfte på ett medvetet sätt fram de människogrupper som vanligen marginaliserades: kvinnorna, barnen, de sjuka, de förhatliga tullindrivarna och andra syndare. I en känd liknelse berättar Jesus om två män som går till helgedomen för att be. Farisén ställer sig längst fram, och räknar upp alla sina förtjänster och berömmer sin fromhet. Tullindrivaren står längst bak, slår sig för bröstet och ber om förbarmande. Det är den senare som Jesus ställer fram som en förebild för oss. Kristendomens budskap har i nästan alla tider haft framgång speciellt hos de människor som känner sig svaga, ensamma eller modfällda. Välfärd och social trygghet skapar en illusion av att man klarar sig själv. Det här är för övrigt inte enbart ett modernt fenomen. Gamla testamentet varnar gång på gång för att det judiska folket i tider av välstånd snabbt glömmer att de har Gud att tacka för allt, och i stället börjar förtrycka de fattiga och försöker utöka sin egen rikedom. Vi lever som bäst i en tid av ekonomisk osäkerhet både lokalt och globalt. Individers och staters framtid hotas av anonyma marknadskrafter. Vissa politiker sätter sin tro till fri konkurrens och avlägsnande av handelshinder, andra vill begränsa spekulationen och beskatta penningflödet över gränserna. De flesta av oss känner oss maktlösa. Vad betyder ängelns budskap om fred och hopp i denna osäkerhet? Räddningen som utlovas innebär inte automatisk välfärd, hälsa och ett långt liv. Barnet i krubban är framför allt ett uttryck för Guds kärlek och Guds vilja att dela våra livsvillkor. Även om vi många gånger känner oss stå i periferin både i världen, i samhället eller i kyrkan kan vi försöka identifiera oss med herdarna, kvinnorna och barnen, som kände igen Jesus och erkände sitt behov av hans hjälp. Björn Vikström Biskop 4

5 Joulu periferiassa Betlehem oli merkityksetön pieni kaupunki suuren Rooman valtakunnan kaukaisessa provinssissa. Jeesus syntyi kaukana vallan käytävistä tarkemmin sanottuna pylväskäytävistä. Kuin korostaakseen tätä hän syntyi kaupungin laidalla, kaupunkia ympäröivien laidunmaiden rajamailla. Ensimmäiset tapahtuman todistajat eivät olleet kaupungin kunnianarvoisia asukkaita. Useat katsoivat paimenten olevan epäilyttäviä, heidän viettäessään valtaosan ajastaan yhteiskunnan ulkopuolella. Heidän uskottiin usein juonittelevan ryöväreitten ja karjavarkaiden kanssa. Mutta heille enkeli julisti ilosanoman ja he polvistuivat ensimmäisinä seimen äärelle. jakamassa elinehtomme. Vaikka monesti tuntisimme olevamme periferiassa maailmaan, yhteiskuntaan tai kirkkoon nähden, voimme yrittää samastua paimenten, naisten ja lasten kanssa, jotka tunnistivat Jeesuksen ja tunnustivat tarvitsevansa hänen apuansa. Björn Vikström Piispa Myös toimiessaan aktiivisesti Jeesus liikkui lähinnä periferiassa; kylissä, teillä ja rannoilla. Hän teki tosin satunnaisia vierailuja pääkaupunkiin ja sen temppeleihin, mutta vierailut johtivat usein konflikteihin uskonnollisen laitoksen kanssa. Tietoisella tavalla Jeesus nosti esiin ne ryhmät, jotka yleensä marginalisoitiin: naiset, lapset, sairaat, tullimiehet ja muut synnintekijät. Tunnetussa vertauksessa Jeesus kertoo kahdesta miehestä, jotka suuntaavat pyhäkköön rukoilemaan. Fariseus astelee pitkälle eteen, luettelee kaikki ansionsa ja kehuskelee hurskaudellaan. Tullimies jää taakse seisomaan, lyö rintaansa ja pyytää armoa. Jeesus nostaa jälkimmäisen meille esikuvaksi. Kristinuskon sanoma on lähes kautta aikojen saanut suopean vastaanoton juuri heiltä, jotka tuntevat itsensä heikoiksi, yksinäisiksi tai alakuloisiksi. Menestys ja sosiaalisesti turvattu asema luo illuusion, että pärjää yksin. Kyseessä ei ole uusi ilmiö. Vanha testamentti varoittaa kerta toisensa jälkeen siitä, että juutalainen kansa vaurauden aikana nopeasti unohtaa, että heillä on Jumalaa kaikesta kiittäminen. Sen sijan he alkavat sortaa köyhiä ja pyrkivät lisäämään omaa rikkauttaan. Elämme taloudellisen epävarmuuden aikaa sekä paikallisesti että globaalisti. Kasvottomat markkinavoimat ovat uhkana yksilöiden ja valtioiden tulevaisuudelle. Osa poliitikoista asettaa uskonsa vapaaseen kilpailuun ja kaupan esteiden poistamiseen, toiset haluavat rajoittaa spekulointia ja verottaa rajat ylittävää rahan virtausta. Valtaosa meistä kokee itsensä voimattomiksi. Mitä enkelin viesti rauhasta ja toivosta merkitsee tänä epävarmuuden aikana? Luvattu pelastus ei automaattisesti pidä sisällään hyvinvointia, terveyttä ja pitkää ikää. Seimen lapsi on ennen kaikkea Jumalan rakkauden osoitus ja sen osoitus, että Jumala haluaa olla 5

6 Puheenjohtajan palsta Hei, Joulu on jälleen kerran ovella ja valmistelut täydellisyyttä hipovan joulun osalta ovat taas alkamassa, elleivät ole jo alkaneet. Joulun maagista tunnelmaa saatetaan hakea suurten kauppakeskusten suurista tavarataloista. Ja kyllä sitä haalitaankin, sisustuslehtien vaatimukset täytetään ja ylitetäänkin. Kaikkein kalleinta tietenkin, koska sehän se on aina parasta. Kimallusta, joulumusiikin sekamelskaa, tungosta. Ravintoloissa ei ole tilaa ja jos on, niin einesruoka ei ainakaan paranna tunnelmaa. Pitäisikö talvitakit jättää autoon vai kantaa niitä mukana? Hiki tulee joka tapauksessa. Ahdistaakin jo vähän. Voisihan tämä kuitenkin olla toisin. Vanhan Porvoon joulutunnelma markkinoineen on jotain ainutlaatuista. Näin minulle ainakin sanotaan, ei valitettavasti porvoolaisten suusta, vaan ulkopaikkakuntalaisten. Olen samaa mieltä. Vanhan Porvoon kahvilat, ravintolat ja kaupat lyövät laudalta minkä tahansa kauppakeskuksen, kun puhutaan tunnelmasta, tarjonnasta ja ennen kaikkea kiireettömyydestä. Jos kerran jouluostoksia haluaa tehdä, niin mikä voisi olla parempaa, kuin tulla Suomen vanhimpaan kauppakeskukseen, Vanhaan Porvooseen? Täällä voi nauttia hyvästä kahvista ja tuoreista leivotuista herkuista, tehdä löytöjä alueen erilaisissa kaupoissa, käydä markkinoilla katsomassa, mitä kaikkea uniikkia käsityötä on tarjolla. Eikä ole välttämättä kalliimpaa, mutta on taatusti erilaista. Ostamiseen liittyen muuten. Satuin näkemään lehdessä (HS: ) Helsingin seudun ympäristöpalveluiden kannanoton joululahjojen ostoon liittyen. Minusta se oli mainio. Siinä kehotettiin miettimään, olisiko tavaran sijaan ekologisempaa ostaa lahjaksi vaikkapa retki kuumailmapallolla. Itselleni tuli mieleen, että porvoolaisena voisin ostaa lahjaksi lahjakortin vaikkapa johonkin alueemme hienoon ravintolaan. Kyllä se voittaa jonkin kiinassa valmistetun, aina niin hyödyllisen elektronisen vempaimen, joka on kaatopaikalla ennen vuodenvaihdetta. Toivotan joka tapauksessa kiireetöntä ja upeata joulua sinulle, hyvä lukija. Tee siitä sinun näköisesti ja oloisesi. Silloin varmasti myös nautit siitä. Terveisin, Ordföranden har ordet Hej, Julen är återigen bakom hörnet och förberedelserna för den näst intill perfekta julen börjar, om de inte redan har börjat. Man söker kanske julens magiska atmosfär i de stora varuhusen i stora affärscenter. Inskaffningarna är mäkta stora, inredningstidningarnas glansbildslika modell ska följas eller överträffas, kosta vad det kosta ville, dyrast är ju självklart alltid bäst. Glitter, ett sammelsurium av julmusik, trängsel. Restaurangerna är fullsatta och ifall det finns rum förbättrar inte färdigmaten atmosfären ett dugg. Ska vi lämna jackorna i bilen eller bära på dem? Svettigt värre blir det i alla händelser. Ångesten ökar. Det behöver ju inte vara såhär. Atmosfären i Gamla Borgå med julmarknad är unik. Det låter jag mig i alla fall berättas, tyvärr sällan av borgåbor utan oftast besökare från andra orter. Jag håller med dem. Caféerna, restaurangerna och affärerna vinner klart vilket som helst affärscenter både då det gäller atmosfär, utbud och framför allt lugn. Om man vill julshoppa så varför inte göra det i vårt lands äldsta affärscenter; Gamla Borgå? Här är det möjligt att njuta av gott kaffe och färska bakverk, göra fynd i olika affärer, besöka marknaden och hitta diverse unika hantverk. Inte nödvändigtvis dyrare men garanterat annorlunda. Och ännu om inköp: jag råkade se Helsingforsregionens miljötjänsters annons i tidningen (HS: ) gällande julklappar. Den var mycket vettig. Den uppmuntrade till att fundera över om det skulle kunna vara mer ekologiskt att köpa till exempel en tur i en varmluftsballong än att köpa saker. Det fick mig att tänka på att jag som borgåbo kunde köpa presentkort till någon av våra fina restauranger i Gamla Borgå. Det vinner garanterat en extremt nödvändig elektronisk apparat tillverkad i Kina som hamnar på avstjälpningsplatsen före årsskiftet. Hur det än förhåller sig så hoppas jag du, bästa läsare, har en fantastisk jul. Gör den till din egen, då njuter du alldeles säkert mest av den. Jocke Silberstein Puheenjohtaja Hälsar, Jocke Silberstein Ordförande 6

7 Museotorin laidalta Hulda Suulasvuon hyvästijättö Kokemusta kaikenlaista räväkkää ja ihanaista näissä maisemissa koki Hulda ( salanimi toki) Naapureilta oiva apu, yhdistykseen uusi kapu Saatava on mietteet julki: heti pankaa nyt jo sulki Jokikatu kaahaajilta, muutoin sortuu vanha silta Gallen-Kallela sen sanoi kun hän rauhaa täällä anoi: Liikkuu kiesi liian moni ohitse mun asuntoni, - akkunani täräjävät kakluunitkin väräjävät! Aika omaa rataa kulkee puodit aukee, toiset sulkee Potti juomaa joskus kävis vaan myös Alko meiltä hävis Vanhan Porvoon Hulda jättää eloon uutta särmää mättää Innokkuutta teihin valan keksinette uuden salan Järjestätte kunnon talkoon: Vanhan Porvoon lippu salkoon! Hulda kiittää, Hulda niiaa, kohta Pukkilassa riiaa! Hulda Suulasvuo 7

8 VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ Päättyykö Vanhan Porvoon Asukasyhdistyksen toiminta? Hyvä Vanhan Porvoon asukas, Onko Vanhan Porvoon Asukasyhdistyksen toiminta sinulle tuttua? Olet ehkä osallistunut Vapputapahtumaan Linnamäellä, Avoimet portit tapahtumaan tai kenties pihakirpputoritapahtumaan tai johonkin te taan? Veit mahdollisesti haravointijätettä yhdistyksen hankkimiin jätelavoihin? Kaikki tämä voi ensi vuodesta eteenpäin jäädä toteutumatta, sillä Vanhan Porvoon Asukasyhdistyksen toiminta uhkaa päättyä tämän toimintavuoden jälkeen. Yhdistystoiminta on mielenkiintoista ja haastavaa. Siinä vapaaehtoiset käyttävät vapaa-aikaansa tehdäkseen erilaisia yhdistyksen toimintaan liittyviä tehtäviä. Vanhan Porvoon Asukasyhdistyksen osalta tämä tarkoittaa mm. yhdistyksen lehden tekoa, lehtimainosten hankintaa, tapahtumien ideointia, järjestelyä ja toteutusta, - verkkosivujen ylläpitoa, avustusten ja lupien hakemista, yhteistyön kehittämistä ja ylläpitämistä kaupungin ja alueen muiden toimijoiden kanssa, sekä paljon muuta. Tulevaisuuden osalta hallitus on pohtinut kehittävänsä toimintaa entistä enemmän asukkaiden suuntaan. Tämä tarkoittaa lisää yhteistä tekemistä retkien, te tojen, illallisten ja erilaisten tapahtumien muodossa. Ehkä tällä tavoin asukkaat voisivat tutustua toisiinsa paremmin ja jonkinlainen yhteisöllisyys alueella lisääntyisi. Miksi toiminta uhkaa loppua? jonkin aikaa, mutta tuloksetta. Nykyisessä hallituksessa on jo yhden hengen vajaus, jonka lisäksi määrä tulee vähenemään puheenjohtajalla ja kolmella varsinaisella jäsenellä. Yhdistyksen hallituksen toimintaa jäisi näillä näkymin jatkamaan vain neljä henkeä, eikä niin pienellä joukolla yksinkertaisesti ole mahdollista hoitaa tätä vapaaehtoista yhdistystointa! Mikäli Sinä, hyvä Vanhan Porvoon Asukas, koet yhdistystoiminnan alueellamme tärkeäksi ja haluat, että toiminta jatkuu, tule mukaan tekemään Vanhan Porvoon Asukasyhdistyksestä vireätä ja aktiivista! Mikäli olet kiinnostunut, ota yhteys yhdistyksen puheenjohtajaan ja kerro siitä meille: Joachim Silberstein Tule päättämään, mitä Vanhan kaupungin asukasyhdistykselle tapahtuu! Ratkaisun hetket koetaan vuosikokouksessamme, keskiviikkona klo Rakuunarykmentin tiloissa Jokikatu 24:ssä. Sydämellisesti tervetuloa mukaan! Yhteistyöterveisin, Hallitus Vanhan Porvoon Asukasyhdistys Nykyinen hallitus on yrittänyt saada uusia jäseniä mukaan hallitukseen ja yhdistyksen toimintaan jo 8

9 VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ Gamla Borgå Invånarförenings verksamhet upphör? Bästa invånare i Gamla Borgå, Är föreningens verksamhet bekant? Har du kanske deltagit i första maj evenemanget på Borgbacken, Öppna portar eller gårdsloppiset, eller någon temakväll? Kanske du förde ditt räfsavfall till avfallsflaken som föreningen skaffat fram? Det är möjligt att inget av dessa kommer att arrangeras i framtiden, eftersom föreningens verksamhet hotar att upphöra i slutet av detta verksamhetsår. Föreningsverksamhet är intressant men krävande. De som är aktiva sysslar frivilligt med föreningens uppgifter på sin fritid. För Föreningen Invånarna i Gamla Borgå betyder det bl.a. med föreningens tidning, inskaffning av reklamer, idéer till nya evenemang samt planera och arrangera dem, uppehålla föreningens nätsidor ansöka om diverse lov och bidrag, samarbeta och utveckla samarbetet med staden och andra aktörer i området, och mycket mer. Gällande framtiden har styrelsen dryftat över att utveckla verksamheten mer för invånarna. Det betyder mer tid tillsammans i form av utfärder, temakvällar, middagar, och andra olika evenemang. Kanske har invånarna på det här sättet en möjlighet att bekanta sig bättre med varandra och känslan av gemenskap i området kunde öka? Varför hotar verksamheten att upphöra? Den sittande styrelsen har redan en längre tid försökt locka nya medlemmar i styrelsen och föreningens verksamhet, utan framgång. Styrelsen arbetar redan nu med en medlem för lite, i slutet av detta verksamhetsår kommer i tillägg till detta styrelseordföranden och tre ordinarie medlemmar till att dra sig tillbaka. Det innebär att endast fyra personer återstår för att fortsätta med verksamheten. Det är helt enkelt för litet för att sköta denna frivilliga föreningsverksamhet! Ifall Du, Bästa Invånare, erfar att föreningsverksamheten i Gamla Borgå är viktig och önskar att verksamheten fortsätter, kom med och gör föreningen pigg och aktiv! Ifall Du är intresserad, ta kontakt med styrelsens ordförande och berätta om ditt intresse! Joachim Silberstein Kom och besluta vad som händer med Föreningen Invånarna i Gamla Borgå! Sanningens stund kommer att erfaras på årsmötet på onsdagen kl i Dragonregementets utrymmen på Ågatan 24. Hjärtligt välkommna med! Med samarbetshälsningar, Styrelsen Föreningen Invånarna i Gamla Borgå 9

10 KUTSU ASUKASYHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Vuosikokous pidetään Rakuunarykmentin tiloissa Jokikatu 24:ssä. Tilaisuus alkaa klo 18:30. Kokouksessa käsitellään vuoden 2011 tulosta, 2011 aikana järjestettyjä tapahtumia sekä suunnitelmaa vuodelle Hallitus toivoo runsaslukuista ja aktiivista joukkoa paikalle. Toivomme tilaisuuteen rakentavaa keskustelua, palautetta, kehitysehdotuksia ja kysymyksiä. Tervetuloa, Jocke Silberstein Puheenjohtaja INBJUDAN TILL INVÅNARFÖRENINGENS ÅRSMÖTE Årsmötet hålls i Dragonregementets utrymmen, Ågatan 24 den Mötet börjar kl. 18:30. På mötet kommer vi att behandla resultatet för året 2011 samt evenemang som ordnats. Vi berättar om våra planer för år Styrelsen önskar livligt deltagande. Vi hoppas ni kommer med mycket idéer om föreningens utveckling, respons och frågor. Välkommen, Jocke Silberstein Ordförande 10

11 WPGB 3/

12 Foto MARTIN NYBERGH Rusning där det inte borde vara rusning ca kl 15. Full rulle på kullerstenarna En vacker eftermiddag i september såg jag en bekant profil på Ågatan. Det var Benita Ahlnäs som var på väg hemåt dragande på sin hjulförsedda väska. Den klapprade hemtrevligt mot stenläggningen och det slog mig hur lugnt och tyst det var just då. Inga bilar störde och man kunde höra turisternas sorl på Gamla Bron. Vi stod där mitt på körbanan och småpratade och Benita frågade om trafiken har ökat sedan Mannerheimgatans bro stängdes för reparation. Den har den inte, svarade jag spontant. Jag bor vid det gatuavsnittet och mitt första intryck var att så verkligen var fallet. Omfartslederna verkade fungera som det var tänkt. Vad bra, fint, vad mysigt konstaterade vi och återgick till vårt. Nu är det ju så, att den ovannämnda idyllen inte mera stämmer i dag. Sedan bilisterna lärt sig att genomfartsförbudet Rådhustorget - Krämaregatan inte övervakas, bullrar bilarna på, mera än tidigare. Så den 28:e oktober satte jag mig vid ett fönster vid Ågatan 53 och började dra streck på ett papper för att veta vad jag talar om. Jag läste nog en bok samtidigt, man ska inte tro att jag bara satt och stirrade ut på gatan... Bilarna räknades i båda riktningar under en 2,5 timmars period då folk kommer hem från jobbet. Just det gatuavsnittet är ju inte trafikbegränsat, men ger i alla fall en bild av läget. Så här såg det ut: Bilar med början fr. kl IIIII IIIII IIIII 30 min IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII I IIIII IIIII IIIII IIIIi III IIIiI IIIiI IIIII III 30 min. 30 min. 30 min. 30 min. 12

13 Hoppsan! På trafikmärket som skymtar till höger står det Pihalle ajo sallittu Körning till gården tillåten. Det syftar på gården som syns till vänster kl På mindre än en minut körde tre bilar ända upp, ingen in på gården Min empiriska empiriska forskning avslutades kl Hundratjugoen fordon. Dividerar jag det med 150 minuter får jag 0,8 fordon per minut. Mellan klockan och finns ett litet i och mellan och två i :n. De representerar tre mopeder, och som en liten kommentar så har genomfartsförbudet nog aldrig setts av mopedisterna som hela sommaren i alla upptänkliga formationer och i för hög hastighet och med obefintliga ljuddämpare kört och stört och retat gallfeber på dem som bor vid stråket. Om läsaren blir andfådd nu är det meningen. Förstås är en del av bilarna ute i legitima ärenden; det finns butiker på Å- och Mellangatorna, och så bor det ju faktiskt folk inom det trafikbegränsade området, men ändå... Det här var sen eftermiddag. Tidig morgon gitter jag inte sitta vid ett fönster och räkna, men ungefär lika livligt går det till då. Personligen anser jag att trafikbegränsningen kunde ha planerats så, att den inte gäller klockan Turisterna har försvunnit för dagen, och bilisterna skulle kanske uppfatta ett dagtida förbud som mera godtagbart då. För oss som bor nära Gamla bron är det i sanningens namn en aning frustrerande att ta långa omvägar om man skall till exempel till Tarmola eller Pellinge, och två gånger den här sommaren har jag fuskat och kört Mellangatan hem. Båda gångerna var det sen kväll. Gatan låg öde och jag hade en känsla av tillåten synd. Vad jag däremot inte gjort är att köra över Gamla Bron mot Borgå och sedan Brobacken upp mot enkelriktad trafik. Från mitt utevardagsrum Cellar Café kunde man så länge sommarterrassen fanns, följa med hur samma personbilar dag efter dag körde upp för backen för att förkorta hemvägen med fem minuter. En god vän som bor halvvägs uppför backen vet berätta att det om morgnarna främst rör sig om skåpbilar. Att köra motströms är direkt farligt, förr eller senare sker det en olycka där. Där det finns trafik, finns det folk som gnäller. Jag gnäller, men kåserar hellre än skriver i blod, och Mannerheimgatans bro öppnar för trafik i december. Men de nuvarande genomfartsbegränsningarna kunde ändå gälla året runt - korrigerade med mitt snillrika ovanstående förslag, förstås. Gamla stan är ett av våra nationallandskap och borde behandlas som ett sådant. Foto MARTIN NYBERGH Foto MARTIN NYBERGH P.S. Av min goda vän vid Brobacken som hört att jag tänker gnälla i skrift, fick jag den sjunde november följande sms: 2 bilar efter varandra opp för Brobacken, ner för Kyrkogatan! (Sedan ett ganska fult ord jag inte återger), de fick fingre! God morgon! Vännen hade inte suttit och fört statistik i timtal utan promenerade till jobbet just då. Det säger egentligen allt. God Jul! Martin Nybergh vid Ågatan Den här körde raka spåret till Krämaregatan den åttonde november klockan tio, så den är inte en av de hundratjugoen. 13

14 Vanhan Porvoon taloja mukana HELTH Tutkimushankkeessa (Healthy and Energy efficient Living in Traditional Rural Houses) Aikojen saatossa asuminen perinteisissä ja historiallisissa maalais- ja puutaloissa on muuttunut. Ihmiset asettavat nykyään erilaisia vaatimuksia rakennusten asumismukavuudelle, käytettävyydelle ja energiatehokkuudelle kuin aikaisemmat sukupolvet. Euroopan unionin energiatehokkuusdirektiivi rakennuksille (EPBD) määrää EU:n jäsenmaita asettamaan vähimmäistason energiatehokkuudelle uusille, vanhoille ja korjatuille rakennuksille. Nämä määräykset voivat olla ristiriidassa perinteisten ja historiallisten rakennusten toiminnallisille edellytyksille. Perinteisten rakennusten sisäolosuhteiden ja energiankulutuksen selvittäminen on edellytys energiankulutuksen taloudellisuuden parantamiselle sekä lämmityksen ja ilmanvaihdon peruskorjaamiselle. Teknisten ratkaisujen tulee sopia perinteisiin rakennuksiin ja ympäristöön. Tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää vanhojen rakennusten kuntoa ja mahdollisia ongelmia asumisessa. Myös rakennusten asumisolosuhteita ja energiankulutusta tutkitaan mittauksilla. Tavoitteena on löytää mahdollisuuksia parantaa rakennusten toimivuutta historiallisia arvoja kunnioittaen. Tutkimushanke on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään mittauksia energiankulutuksen, ilmanvaihdon ja vaipan tiiveyden osalta sekä kerätään asukaskyselyn muodossa tietoa asukasviihtyvyydestä. Toisessa vaiheessa kerättyä tietoa pyritään jakamaan mahdollisimman laajasti ja käyttämään mm. opetuksessa ja koulutuksessa. Hankkeessa on mukana Gotlannin yliopisto (HGO) Ruotsista, Tallinnan yliopisto (TUT) Virosta sekä Aalto yliopisto Suomesta. Hankkeessa on mukana myös Harjumaan Museo (HCM) Virosta sekä Viron ulkoilmamuseo (EOAM), joka toimii hankkeen koordinaattorina. Suomessa mukana tutkimuksessa ovat ympärivuotisessa käytössä olevia rakennuksia Porvoosta, Fiskarsista ja Nummelasta. Hanke kolmevuotinen ja tutkimustulokset tullaan julkaisemaan symposiumissa Tallinnassa Lisätietoja hankkeesta: Lari Eskola Tutkija Aalto yliopisto Energiatekniikan laitos 14

15 Gamla Borgå hus deltar i forskningsprojektet HELTH (Healthy and Energy efficient Living in Traditional Rural Houses) Under tidernas lopp har boendet i traditionella och historiska lantgårdar och trähus ändrat. Människor ställer nuförtiden annorlunda krav på boendets bekvämlighet, användbarhet och energieffektivitet än tidigare generationer. Europeiska unionens energieffektivitetsdirektiv för byggnader (EPBD) föreskriver att medlemslanden i EU bör besluta om miniminivån av energieffektivitet för nya, gamla och sanerade byggnader. Dessa kan vara i konflikt med traditionella och historiska byggnaders funktionella förutsättningar. En utredning över de traditionella byggnadernas förhållanden inomhus och energiförbrukning är en förutsättning för att kunna förbättra på energiförbrukningens lönsamhet och för sanering av uppvärmning och luftväxling. De tekniska lösningarna bör sitta in i traditionella byggnader och omgivningar. Målet med forskningsprojektet är att utreda gamla byggnaders kondition och möjliga problem gällande boendet. Byggnadernas boendeförhållanden och energiförbrukning utreds med hjälp av mätningar. Målet är att hitta möjligheter att förbättra byggnadernas funktionalitet med respekt för byggnadernas historiska värde. Projektet är delat i två skeden. I första skedet mäts energiförbrukningen, luftväxlingen och byggnadens täthet. Information om boendetrivseln samlas också in genom enkät. I det andra skedet strävas till att informera så omfattande som möjligt och materialet kommer även att användas i undervisning. I projektet deltar Gotlands universitet (HGO) från Sverige, Tallinn universitet (TUT) från Estland och Aalto universitet från Finland. I projektet deltar även Harjumaa museum (HCM) från Estland samt Estlands friluftsmuseum (EOAM), som fungerar som koordinator för projektet. I Finland deltar fast bebodda byggnader från Borgå, Fiskars och Nummela i projektet. Projektet är treårigt och resultaten kommer att publiceras vid ett symposium i Tallin Tilläggsinformation om projektet: Lari Eskola Forskare Aalto universitet Institutionen för energiteknik 15

16 Blandad frukt från min kvarn Trafik arrangemang Med en trettiotvå årig erfarenhet av biltrafiken utanför vårt hem vid Kyrkogatan verkar det som om trafiken i någon mån minskat sedan augusti då Mannerheimgatans bro stängdes för reparation. För att friska upp minnet, företogs följande förändringar i detta samband: Alexandersbro fick en fil till för dem som skulle in till östra sidan av ån. Gamla bron kunde inte användas som övergångsställe för genomfart till Mannerheimgatan via Ågatan. För dem som kommer västerifrån vare sig längs Helsingforsvägen eller motorvägen dirigerades trafiken till centrala Borgå att gå via motorvägen över ån till Borgå Werner Söderströmsgata / Mörskom utfarten. Foto CARL-EIRIK NIKANDER Efter att bron reparerats och öppnats för trafik våren 2012, kommer naturligtvis den nya filen österut på Alexandersbron att kvarstå. På samma sätt kunde Ågatan och Mellangatan, gamla stans köpmannagator, som under brobygget konstant varit gågator förbli det året runt. Erfarenheten under provisoriet har varit god bland såväl köpmännen som kunderna vilket talar för att experimentet fallit väl ut och kunde bli permanent och Borgå därmed få sina första verkliga gågator. Personligen hoppas jag att den polis som för ivrigt bötfällt t.o.m. taxibilar som använt rutten för genomfart, även i fortsättning håller ett öga på att trafikmärken respekteras också på andra platser i vår stadsdel. Slutligen, kunde man tänka sig att stadens beslutfattare i stället för att plocka ned de gula omfartsvägsskyltarna skulle ersätta dem med blåa och även i fortsättning dirigera trafiken från väster till Borgå centrum längs Borgå Ringväg I dvs. längs motorvägen över ån till motorvägsavtagen öster om ån? Då jag själv nu vant mig att köra hem till Kyrkogatan har denna rutt, till min förvåning, visat sig vara den snabbare och mindre stressande jämfört med att köra över Mannerheimgatans bro och sedan köa för att vända till vänster till gamla stan. Den enda förbättring som skulle behöva företas skulle vara att förlänga inkörningsfilen mot staden från motorvägsavtaget med några billängder för att möjliggöra inkörningen smidigare. Trädgårdsskötsel Jag antar att alla gårdar med ens en liten trädgård känner till Borgå sniglarna. För några år sedan skedde invasionen på vår gård. De flesta jag frågade om råd för att bekämpa dem hade redan givit upp kampen om herraväldet på egen mark. Men så av en händelse kom jag över ett för människor, husdjur och t.o.m. igelkottar ofarligt preparat som fungerade. En tesked blå Ferramol gryn (järnfosfat) per m 2 gör susen. Om alla gårdar i vår stadsdel skulle använda medlet nästa vår så skulle pesten bli åtgärdad som genom ett trollslag. Här skulle kanske vår förening kunna vara aktiv genom att köpa en större mängd och distribuera medlet vidare till alla gårdar. Trädgårdsskötsel II I denna tidning, nummer 47, nämnde jag i den andra delen av Gården No 32 i 2dra Qvarteret att jag experimenterat med att plantera en vinranka. Två år till har förflutit och rankan har vuxit sig riktigt stadig. Huvudstammen är nu 3cm i diameter och denna varma sommar blev skörden den största hittills: cirka 5kg röda välsmakande vindruvor. För den intresserade läsaren kan jag nämna att rankan ursprungligen kommer från Lettland och heter Zilga. Men det lustiga var att några besökare från Riga berättade mig, då de stod och beundrade de många och stora klasarna, att man hos dem måste täcka in rankan för vintern vilket jag själv inte gjort. Gamla Borgå tycks alltså ha ett mikroklimat som är mycket milt. Undrar om man skulle experimentera med persikor då det överåriga äppelträdet måste fällas. Carl-Eirik Nikander 16

VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ

VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ NO: NR: 55 2/2013 2 Vanhan Porvoon joulunavaus 30.11. Julen invigdes i gamla stan 30.11. Pääkirjoitus Ledare Olen tänä vuonna laulanut joululauluja

Läs mer

Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely

Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely Mustasaaren kunta Seija Väre 12.6.2012 Fjärdkär kalastaja- ja yrittäjäkysely 12.6.2012 1 (4) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 KYSELYN TOTEUTUS... 2 3 KYSELYN

Läs mer

Bruksanvisning. Välkommen till att använda klamydia- och gonorrétjänsten!

Bruksanvisning. Välkommen till att använda klamydia- och gonorrétjänsten! Bruksanvisning Välkommen till att använda klamydia- och gonorrétjänsten! För att använda tjänsten, behöver du internetanslutning till exempel via mobiltelefon och ett medel att identifiera dig elektroniskt

Läs mer

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 5 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Old Boy, Stadshuset/Kaupungintalo, Jakobstad/Pietarsaari

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 5 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Old Boy, Stadshuset/Kaupungintalo, Jakobstad/Pietarsaari EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 5 1 Tid/aika: Må/Ma 8.12.2014 kl./klo 11.00 Plats/Paikka: Old Boy, Stadshuset/Kaupungintalo, Närvarande/Läsnä: Peter Boström, ordf./pj. Carola

Läs mer

Kokoontuminen Vaasan satamassa 18.6 viimeistään klo 08.00. Leirin aikana kuljetaan minibusseilla. Kotona Vaasassa ollaan illalla 24.6 klo 23.00.

Kokoontuminen Vaasan satamassa 18.6 viimeistään klo 08.00. Leirin aikana kuljetaan minibusseilla. Kotona Vaasassa ollaan illalla 24.6 klo 23.00. Gruppbrev 7-2015 INBJUDAN AV-läger Örnsköldsvik! Meidän kestävyysleiri Örnsköldsvikissä lähestyy. Toivottavasti olette tyytyväisiä kevätkauden suorituksista, mutta nyt alkaa harjoituskausi taas syksyn

Läs mer

UTVECKLINGEN AV BEDÖMNINGSPRAXIS SKRIFTLIGA KUNSKAPER ARGUMENTERANDE GENRE ATTBLOGGAI GRUPP

UTVECKLINGEN AV BEDÖMNINGSPRAXIS SKRIFTLIGA KUNSKAPER ARGUMENTERANDE GENRE ATTBLOGGAI GRUPP UTVECKLINGEN AV BEDÖMNINGSPRAXIS SKRIFTLIGA KUNSKAPER ARGUMENTERANDE GENRE ATTBLOGGAI GRUPP ROKK-projektet 20.5.2015 Sari Hanska-Aare Camilla Jauhojärvi-Koskelo Tiina Männikkö STRUKTUREN Våra mål Nya bedömningskriterier

Läs mer

PRONOMINIT 1. KÄYTETÄÄN SUBST. TILALLA 2. MÄÄRITTÄVÄT SUBSTANTIIVEJA 3. VOIVAT OLLA SUBSTANTIIVIN EDESSÄ TAI ITSENÄISESTI

PRONOMINIT 1. KÄYTETÄÄN SUBST. TILALLA 2. MÄÄRITTÄVÄT SUBSTANTIIVEJA 3. VOIVAT OLLA SUBSTANTIIVIN EDESSÄ TAI ITSENÄISESTI PRONOMINIT 1. KÄYTETÄÄN SUBST. TILALLA 2. MÄÄRITTÄVÄT SUBSTANTIIVEJA 3. VOIVAT OLLA SUBSTANTIIVIN EDESSÄ TAI ITSENÄISESTI INTERROGATIVA PRONOMEN =KYSYVÄT PRONOMINIT Voivat aloittaa suoran- tai epäsuoran

Läs mer

Rapport från referensgruppen för äldreomsorg

Rapport från referensgruppen för äldreomsorg Sverigefinska rådet i Göteborgs stad 2015-02-11 Rapport från referensgruppen för äldreomsorg 10-punktsprogrammet (bilaga) o Hur är situationen för koordinatortjänsten? o Gruppen har fått kännedom om att

Läs mer

SVENSKA HÖRFÖRSTÅELSEPROV KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 9.9.2013 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

SVENSKA HÖRFÖRSTÅELSEPROV KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 9.9.2013 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN SVENSKA HÖRFÖRSTÅELSEPROV KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 9.9.2013 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN Lyssna noga på bandet och svara på frågorna 1 25 genom att för varje fråga

Läs mer

1eLINKEI. Näringslivstjänster HaparandaTornio Tillväxtenheten, Haparanda Stad Storgatan 85 SE-953 85 HAPARANDA

1eLINKEI. Näringslivstjänster HaparandaTornio Tillväxtenheten, Haparanda Stad Storgatan 85 SE-953 85 HAPARANDA 1eLINKEI 1 / 5 Näringslivstjänster HaparandaTornio Tillväxtenheten, Haparanda Stad Storgatan 85 SE-953 85 HAPARANDA Frågor och svar gällande anbudsförfrågan " Planering och implementering av webbplats"/

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA TE 3:s RESA TILLL BARCELONA Vart var vi? Vi tillbringade våra fem dagar i Barcelona,Spanien. Vad gjorde vi? Måndag- Bestod mest av att resa. Vi åkte från resecentrum klockan halv två på morgonen, vi flög

Läs mer

MAGMA Finlands svenska tankesmedja. Frågor om invandring. September 2009

MAGMA Finlands svenska tankesmedja. Frågor om invandring. September 2009 MAGMA Finlands svenska tankesmedja September 2009 Tankesmedjan MAGMA och Taloustutkimus Finlandssvenskar har en positivare inställning till utlänningar och invandring än folkmajoriteten Tankesmedjan Magma

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 4/2011 * INTERVJUER * HISTORIA * TEKNIK FOTO: JOHAN GEISOR. Wasa Footballcup, s. 12-13 Buster, s.

VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 4/2011 * INTERVJUER * HISTORIA * TEKNIK FOTO: JOHAN GEISOR. Wasa Footballcup, s. 12-13 Buster, s. VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 4/2011 * INTERVJUER * HISTORIA * TEKNIK *- HAASTATTELUJA INTERVJUER - HISTORIA * HISTORIAA - TEKNIK -* HAASTATTELUJA TEKNIIKKAA - HISTORIAA - TEKNIIKKAA FOTO: JOHAN GEISOR

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Bilaga 4. Borgå lantdag 200 år, bilder från evenemang. Nationella evenemang i Borgå den 28 mars 2009

Bilaga 4. Borgå lantdag 200 år, bilder från evenemang. Nationella evenemang i Borgå den 28 mars 2009 Bilaga 4 Borgå lantdag 200 år, bilder från evenemang Nationella evenemang i Borgå den 28 mars 2009 Delegationen för Märkesåret 1809 arrangerade statliga huvudevenemang i Borgå domkapitel och domkyrkan.

Läs mer

OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Julkisoikeuden laitos OTK/ON, aineopinnot 13.8.2004

OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Julkisoikeuden laitos OTK/ON, aineopinnot 13.8.2004 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HALLINTO Julkisoikeuden laitos OTK/ON, aineopinnot 1. X:n kaupungista oleva Y-osakeyhtiö pyysi X:n kaupunginhallitukselle 10.8.2003 toimittamassaan kirjelmässä, että X:n kaupunginhallitus

Läs mer

Hörmanus till elevboken (sfi D)

Hörmanus till elevboken (sfi D) 1 Nyheter Lyssna på nyheterna. Vilka påståenden stämmer med nyheterna. Det blir fyra bokstäver över. 1 Elever som byter gymnasieskola eller program får räkna med att de ibland måste studera fyra till fem

Läs mer

Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping

Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping Vandra runt med hjälp av kartan och svara på kluriga frågor om förr i tiden. Starta vid Kapellplan, längst upp på Tunnbindaregatan. Kartan och

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ

VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ NO: NR: 54 1/2013 1.5.2013 Vapputapahtuma Linnamäellä Första maj på Borgbacken Innehåll Ledare Pääkirjoitus... 3 Ordförandes hälsningar

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

SVENSKA HÖRFÖRSTÅELSEPROV KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 12.9.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

SVENSKA HÖRFÖRSTÅELSEPROV KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 12.9.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN SVENSKA HÖRFÖRSTÅELSEPROV KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 12.9.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN Lyssna noga på bandet och svara på frågorna 1 25 genom att för varje fråga

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

Finländares invandring till Sverige på 1960- och 1970-talen

Finländares invandring till Sverige på 1960- och 1970-talen Finländares invandring till Sverige på 1960- och 1970-talen Migrationen mellan Finland och Sverige 1945 2010 Till Sverige c. 573 000, till Finland c. 328 000 (enligt statistiker) Källan: statistikcentret,

Läs mer

Hur långt ifrån västra åstranden bor du?

Hur långt ifrån västra åstranden bor du? Borgå stad 22.9.2014 RESULTAT AV WEBBENKÄT OM INLEDANDE AV PLANLÄGGNINGSARBETET FÖR VÄSTRA ÅSTRANDEN För att kunna fastställa målen för detaljplanen för västra åstrandens strandområde behövs information

Läs mer

Vårt Hallstahammar är. inte till salu!!!

Vårt Hallstahammar är. inte till salu!!! Vårt Hallstahammar är inte till salu!!! Vänsterpartiets dagord Förskola-skola-fritids Det måste bli mindre barngrupper inom förskolan och fritids. Det kan bara ske med fler tillräckligt stora lokaler och

Läs mer

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn: 0911-70253 E-post:

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Vinresa till Niederösterreich Österrike

Vinresa till Niederösterreich Österrike Vinresa till Niederösterreich Österrike Slutet av september, början på oktober 2015 med Munskänkarna Otterbäcken 2015 är Niederösterreich i Österrike utsedd till årets vinort/region av Munskänkarna centralt.

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

un me Sveriges Radio Sisuradiossa käynnistimme #vågafinska-viikon syksyllä 2013, emme tienneet minkälaista palautetta olisi odotettavissa.

un me Sveriges Radio Sisuradiossa käynnistimme #vågafinska-viikon syksyllä 2013, emme tienneet minkälaista palautetta olisi odotettavissa. K un me Sveriges Radio Sisuradiossa käynnistimme vågafinskaviikon syksyllä 2013, emme tienneet minkälaista palautetta olisi odotettavissa. Esitimme kysymyksen Uskallatko sinä puhua suomea Ruotsissa? radiossa

Läs mer

Passalbladet November 2013

Passalbladet November 2013 Passalbladet November 2013 Månadens recept Hej på er alla Passalare! Pumpasoppa Nu har jag, Lena, fått äran att skriva här i Passalbladet. Jag vill uppmärksamma er alla på att Passal har fått en ny hemsida.

Läs mer

Arrangörer:/Järjestäjät: Finlands Svenska Idrott Motionsföreningen Topptrim r.f. EKENÄS 2.9.2012 T:SAARI. www.topptrim.fi

Arrangörer:/Järjestäjät: Finlands Svenska Idrott Motionsföreningen Topptrim r.f. EKENÄS 2.9.2012 T:SAARI. www.topptrim.fi Arrangörer:/Järjestäjät: Finlands Svenska Idrott Motionsföreningen Topptrim r.f. EKENÄS 2.9.2012 T:SAARI www.topptrim.fi Glatt spelhumör på de Röda båtarna! Östersjöns gladaste flotta hälsar alla grupper

Läs mer

Programförslag Gruppresa Amsterdam. Tre nätter för grupper från 10 personer

Programförslag Gruppresa Amsterdam. Tre nätter för grupper från 10 personer Programförslag Gruppresa Amsterdam Tre nätter för grupper från 10 personer Varmt välkomna till Amsterdam! Upptäck Europas mest pittoreska huvudstad. De mysiga kanalerna och upplysta broarna, kantade av

Läs mer

Yksi kortti riittää Ett kort räcker

Yksi kortti riittää Ett kort räcker Yksi kortti riittää Ett kort räcker Alla resor med ett resekort HRT:s tredje zon utsträcks till Sibbo och HRT:s resekort med period- och värdebiljetter tas i bruk i busstrafiken i Sibbo i början av år

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Definition och syfte. Hemmagrupp. Gruppen

Definition och syfte. Hemmagrupp. Gruppen Gruppen Ny reviderad utgåva Detta är en översättning av en publikation godkänd av NA-gemenskapen. Copyright 1994 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Definition och

Läs mer

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Under 2015 inleder Alströmerhemmet och Nationalmuseum ett skede i sitt samarbete för att tillsammans hitta arbetsformer som

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 11/2015 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/10 17.06.2015

Helsingfors stad Protokoll 11/2015 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/10 17.06.2015 Helsingfors stad Protokoll 11/2015 1 (5) 167 Lån till Planmeca Golf Areena Helsinki Oy Beslut Behandling beslutade bemyndiga stadsstyrelsen att bevilja Planmeca Golf Areena Helsinki Oy ett lån på 400 000

Läs mer

I dag. Tycka, tänka, tro, tycka om Uttal Studier på Aalto-universitetet Användning av bestämd och obestämd form av substantiv

I dag. Tycka, tänka, tro, tycka om Uttal Studier på Aalto-universitetet Användning av bestämd och obestämd form av substantiv I dag Tycka, tänka, tro, tycka om Uttal Studier på Aalto-universitetet Användning av bestämd och obestämd form av substantiv Vanliga problem (H11) Min huvudämne > mitt huvudämne Aalto universitet > Aalto-universitetet

Läs mer

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 2020

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 2020 Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 2020 - Möjligheternas landsbygd Petri Svanbäck Matias Smeds Europa 2020-strategins målsättning EU:s gemensamma jordbrukspolitik måste svara

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 KALLELSE till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 Plats: Samling på Rådhuset, därefter Grand Hotel. OBS! Styrelsen påminner vänligen om beslutet att öka mötesavgiften

Läs mer

SVENSKA HÖRFÖRSTÅELSEPROV KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 7.9.2015 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

SVENSKA HÖRFÖRSTÅELSEPROV KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 7.9.2015 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN SVENSKA HÖRFÖRSTÅELSEPROV KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 7.9.2015 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN Lyssna noga på bandet och svara på frågorna 1 25 genom att för varje fråga

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK This is a document containing all the grammar explanations and examples from the website www.svenska.digital ADJEKTIV A - Normal konstruktion: en X ett X + t många X + a den X

Läs mer

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Välkommen till Kulturen! Välkommen till en annorlunda konferensanläggning mitt i centrala Lund. Här kan du välja mellan ett stort modernt auditorium, ett

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tovrida By byalag verksamhetsåret 2013.

Verksamhetsberättelse för Tovrida By byalag verksamhetsåret 2013. Verksamhetsberättelse för Tovrida By byalag verksamhetsåret 2013. Styrelsen för Tovrida By byalag får härmed lämna följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. Det sjätte verksamhetsåret för byalaget

Läs mer

Burmas gömda skatter - 2015

Burmas gömda skatter - 2015 Burmas gömda skatter - 2015 NYHET! 14 DAGAR YANGON-INLE LAKE-MANDALAY -BAGAN-NGAPALI BEACH 14 dagar Följ med på vår omfattande rundresa till ett av Asiens mest spännande länder. Vi får uppleva fantastiska

Läs mer

VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 4/2014. Hanna Lönnqvist, s. 12-13. NR 4 2014 www.vifk.fi - 1 FOTO: MALIN BEIJAR

VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 4/2014. Hanna Lönnqvist, s. 12-13. NR 4 2014 www.vifk.fi - 1 FOTO: MALIN BEIJAR VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 4/2014 Hanna Lönnqvist, s. 12-13 NR 4 2014 www.vifk.fi - 1 FOTO: MALIN BEIJAR ORDFÖRANDES SPALT Använd sunt förnuft vid planeringen! Hej igen! Förhoppningsvis tycker

Läs mer

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila Reseberättelse från Riga resan 11 13 sept. 2013 Onsdagen den 11 september kl. 13.00 möttes 17 st. förväntansfulla flygplatsseniorer Arlanda/Bromma i Tallink/Silja s frihamns terminal för att med båten

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN PÅ KLIPPNING AV GRÄSMATTOR, ÄNGAR OCH VÄGRENAR 2013

ANBUDSFÖRFRÅGAN PÅ KLIPPNING AV GRÄSMATTOR, ÄNGAR OCH VÄGRENAR 2013 ANBUDSFÖRFRÅGAN PÅ KLIPPNING AV GRÄSMATTOR, ÄNGAR OCH VÄGRENAR 2013 Beställare Kontaktperson Kimitoöns kommun Vretavägen 19 25700 KIMITO Planeringsingenjör Frida Vuorio frida.vuorio@kimitoon.fi Tel 02

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: - Namn: Peggy norman Resa: Transylvanien Datum: 7 juli 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: - 2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra Kommentar

Läs mer

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag.

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag. Samhällsservice Cecilia och Jo han har en dotter som är 3 år. Hon he ter Astrid och går på förskolan. En dag när Cecilia hämtar Astrid ser hon det här anslaget. Jag förstår anslag. SOMMARFEST! Alla föräldrar

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

BIRGITTAOMRÅDET. Härligt område i natursköna Vadstena. Foto: Bo Gäfvert. think... för pengarna åtkomligt för. många. mycket hus.

BIRGITTAOMRÅDET. Härligt område i natursköna Vadstena. Foto: Bo Gäfvert. think... för pengarna åtkomligt för. många. mycket hus. think... S MÅ Llivskvalitet s m a r t a l ö s n i n g a r mycket hus för pengarna åtkomligt för många BIRGITTAOMRÅDET Härligt område i natursköna Vadstena Foto: Bo Gäfvert för åtk om ligt lö n ta mycket

Läs mer

Pedersöre info. I Pedersöres gränstrakter Pedersören rajamailla. Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti

Pedersöre info. I Pedersöres gränstrakter Pedersören rajamailla. Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti 1 2015 Pedersöre info I Pedersöres gränstrakter Pedersören rajamailla Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti Utredningar, reformer och stabilitet När vi nu har kommit en

Läs mer

RESEBERÄTTELSE TYSKLAND-HOLLAND.

RESEBERÄTTELSE TYSKLAND-HOLLAND. RESEBERÄTTELSE 2010 TYSKLAND-HOLLAND. Vi åkte från Gullspång 14 april 2010 mot Varberg för att den 15 april färja Varberg-Grenå. Av ovanstående bild framgår att vi som åkte var Ove-Karin, Margareta-Rolf,

Läs mer

TILL DIG SOM KÄMPAR MED EN ÄTSTÖRNING stöd för drabbade och anhöriga SAIRASTAVILLE JA TOIPUVILLE

TILL DIG SOM KÄMPAR MED EN ÄTSTÖRNING stöd för drabbade och anhöriga SAIRASTAVILLE JA TOIPUVILLE TILL DIG SOM KÄMPAR MED EN ÄTSTÖRNING stöd för drabbade och anhöriga SAIRASTAVILLE JA TOIPUVILLE TILL DIG SINULLE Vi vet vad det Me handlar olemme om. kuin Våra sinä. kamratstödsledare Lähes kaikki meillä

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Raasepori Inkoo merialueen tuulivoimalahanke Vindkraftsprojektet i sjöområdet utanför Raseborg Ingå

Raasepori Inkoo merialueen tuulivoimalahanke Vindkraftsprojektet i sjöområdet utanför Raseborg Ingå Raasepori Inkoo merialueen tuulivoimalahanke Vindkraftsprojektet i sjöområdet utanför Raseborg Ingå Inkoo, Ingå 18.8.2009 Ohjelma: Avaus: Puheenjohtaja Heikki Martela, Pro Barösundin saaristo yhdistys

Läs mer

1. MITÄ GLUCOSAMIN RATIOPHARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE

1. MITÄ GLUCOSAMIN RATIOPHARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA

VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA RESA MALTA VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA Den vackra östaten Malta ligger i mellersta Medelhavet, mellan Libyen i söder och Italien i norr. Malta är Europas sydligaste stat och har drygt 400 000 invånare.

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Kulutukseen luovuttajat. apteekit sairaala-apteekit lääketukkukaupat lääketehtaat. Överlåtarna för förbrukning

Kulutukseen luovuttajat. apteekit sairaala-apteekit lääketukkukaupat lääketehtaat. Överlåtarna för förbrukning Erityisluvat Kulutukseen luovuttajat apteekit sairaala-apteekit lääketukkukaupat lääketehtaat Specialtillstånd Överlåtarna för förbrukning apoteken sjukhusapoteken läkemedelspartiaffärerna läkemedelsfabrikerna

Läs mer

En ovanligt fantastisk adress.

En ovanligt fantastisk adress. S a n n e g å r d e n residens - En ovanligt fantastisk adress. Som på Manhattan fast hemma i Göteborg. Bilden är en illustration. Avvikelser mot slutligt utförande kan förekomma. En vacker fasad på en

Läs mer

Heidi Kankainen. Ruotsi 1 Yhteinen osuus

Heidi Kankainen. Ruotsi 1 Yhteinen osuus Heidi Kankainen Ruotsi 1 Yhteinen osuus Hakemisto 1. Vem är jag? Opiskelijatarinoita Suomesta..3 2. Vårt land Oi maamme.. 6 3. Opettajan vinkkinurkkaus sanakirjojen käytöstä.8 2 1. Vem är jag? - Opiskelijatarinoita

Läs mer

Bredd bland B-flickorna s. 7

Bredd bland B-flickorna s. 7 VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 3/2009 * INTERVJUER * HISTORIA * TEKNIK www.vifk.fi * HAASTATTELUJA * HISTORIAA * TEKNIIKKAA Bredd bland B-flickorna s. 7 FOTO: JOHAN GEISOR Wasa Footballcup, s. 18-19

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Hej svejs bland tackel och tåg.

Hej svejs bland tackel och tåg. Nr 2 2009 Årgång 27 Hej svejs bland tackel och tåg. Detta blir den sista tidning, som kommer från min dator. Jag har skrivit i tidningen sedan 1996. Det känns som om nya idéer och bättre datakunskaper

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013 kapitel 1 I morgon börjar sommarlovet och vi ska åka till Gröna Lund. Om sommaren fortsätter på det här sättet kommer det att bli den bästa i mitt liv. Jag sitter hemma på rummet och har just berättat

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

BALTIC ENERGY TEMADAG. Samförbränningsfördelar torv & trä Yhteispolttoetuudet turve & puu

BALTIC ENERGY TEMADAG. Samförbränningsfördelar torv & trä Yhteispolttoetuudet turve & puu BALTIC ENERGY TEMADAG Samförbränningsfördelar torv & trä Yhteispolttoetuudet turve & puu Stefan Storholm, (stefan.storholm@katterno.fi) Nettoelanskaffning 2012 Sähkön nettohankinta 2012 85,2 TWh Vattenkraft

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05

Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05 Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05 Med alla 11 Lunkare samlade strax efter kl 12 avtågade vi från Södra och med en ny Lunkare, Kerstin, i vår grupp. Efter Swedenborgsgatan styrdes

Läs mer

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Medlemsblad Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar När vintermörker och höstrusk nu lägrar sig över vår vackra bygd kan vi tänka tillbaka på de vackra dagarna under sensommaren och förhösten. Det trägna gäng

Läs mer

Raportti Tukholmasta, s. 20

Raportti Tukholmasta, s. 20 Witamy w VIFK! Välkommen till VIFK! Tomas Arceusz är ny tränare för VIFK. Ännu i fjol tränade han Kiisto. Tomek har redan bott många år i Vasa. Han kom i tiderna till VPS och spelade dessförinnan i Legia

Läs mer

På Västanfjärds Byaråds hemsida (www.

På Västanfjärds Byaråds hemsida (www. Marianne Jokinen VÄSTANFJÄRD BULLETIN Västanfjärds byatidning. Information till boare och besökare sommaren 2013 Västanfjärdin kylälehti. Tietoja asukkaille ja vieraille kesällä 2013 På Västanfjärds Byaråds

Läs mer

Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år?

Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år? Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år? Det och mycket skog, skratt och god mat blir det på Spillkråkans 15-årsjubileum den 27-28 april - fest och allvar från lördag förmiddag till

Läs mer

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden Kommunfullmäktige 2007-02-26 43 88 2008-02-25 33 69 Kommunstyrelsen 2008-02-11 28 61 Arbets- och personalutskottet 2008-01-14 3 6 Dnr 07.74-008 Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden febkf37 Ärendebeskrivning

Läs mer

Kärde tuli takaisin, s. 5. VIFK 110 år/vuotta, s. 12-13. Millennium-tjejer i Juniorcupen, s. 11 FOTBOLL I VASA - JALKAPALLOA VAASASSA

Kärde tuli takaisin, s. 5. VIFK 110 år/vuotta, s. 12-13. Millennium-tjejer i Juniorcupen, s. 11 FOTBOLL I VASA - JALKAPALLOA VAASASSA FOTBOLL I VASA - JALKAPALLOA VAASASSA VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 5/2010 * INTERVJUER * HISTORIA * TEKNIK * HAASTATTELUJA * HISTORIAA * TEKNIIKKAA Kärde tuli takaisin, s. 5 FOTO: JOHAN GEISOR VIFK

Läs mer

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg.

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Enkätundersökning nov - dec 7 Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Bakgrund Under November månad år 7 genomfördes denna enkätundersökning

Läs mer

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas)

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas) 24 söndagen under året (år C) (15 september 2013) Förlorade fåret - du är viktig för Gud Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 15:1-10 Liknelsen om det förlorade fåret Alla tullindrivare och syndare sökte sig

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 Oj, oj, oj vad länge sedan det var - och ända ursäkten att brevet har dröjt är att tiden går alldeles för fort. Men det sägs ju att

Läs mer

Vi är: Mats, Christer och Peter på PETERS BUSS AB

Vi är: Mats, Christer och Peter på PETERS BUSS AB Tack alla vänner som åkte med oss i år Vi önskar er en God Jul och ett Gott Nytt År Vi är: Mats, Christer och Peter på PETERS BUSS AB Jag hoppas att ni har trivts riktigt bra på våra resor, fått lite avkoppling,

Läs mer

VIFK Celtic i Gothia Cup, s. 8-10 Joukkue ennen kaikkea, s. 18-19

VIFK Celtic i Gothia Cup, s. 8-10 Joukkue ennen kaikkea, s. 18-19 1 Planering av programblad! 4 2006 Intervjuer Historia Teknik www.vifk.fi Haastatteluja Historiaa Tekniikkaa Ohjemalehtien suunnittelua! bo.norrgard@qnet.fi GSM 0500-662233 VIFK Celtic i Gothia Cup, s.

Läs mer

Smidig parkering i Helsingfors

Smidig parkering i Helsingfors Smidig parkering i Helsingfors enna guide redogör för var och hur man kan D parkera i Helsingfors, vem som fattar beslut om parkeringsplatser, varför parkeringen övervakas och var man får parkeringstillstånd.

Läs mer