NUMMER 1 APRIL 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NUMMER 1 APRIL 2014 www.skagenfonder.se"

Transkript

1 MARKNADSRAPPORT KRISLÄGE SOM VANLIGT MÖJLIGHETER NUMMER 1 APRIL 2014

2 LEDARE Bästa andelsägare, Årets första kvartal har präglats av stor turbulens på den politiska arenan likväl som på världens börser. Den glädje som infann sig genom länders förenande i Sotji fick en bitter eftersmak då Krim-krisen blossade upp. Idrottsliga prestationer under Paralympiska spelen kom i skymundan då fokus snabbt byttes mot risken för ett nytt kallt krig. Vi vet att marknadsoro smittar av sig, inte bara på andra marknader utan också på våra andelsägare. Hur kraftiga marknadssvängningar man som andelsägare tål är högst personligt även om tider av oro och turbulens i sig inte är något nytt och lär komma och gå även i framtiden. Vårt jobb som förvaltare är dock att räkna på den totala risken i en investering innan den genomförs. Det sunda förnuftet är viktigt här. Att enskilda marknader presterar bättre eller sämre gentemot varandra under perioder är ett faktum, men det är alltid de enskilda bolagens förutsättningar som vi som värdeförvaltare utgår ifrån. Många av SKAGENs absolut bästa investeringar under de senaste tjugo åren har gjorts när marknaderna präglats av en hög grad av osäkerhet och turbulens. Det är under sådana omständigheter som felprissättningarna och möjligheterna för goda investeringar kan vara som störst. Avkastningen i våra aktiefonder har hittills i år varit positiv. Vår nordisk-globala aktiefond SKAGEN Vekst och vår fastighetsfond SKAGEN m 2 visar i skrivande stund drygt sex procent avkastning vardera, medan tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki samt SKAGEN Global har stigit med knappt två procent. Vår globala obligationsfond SKAGEN Tellus har slagit sitt jämförelseindex över längre tid och har hittills i år stigit med nära sex procent. Då denna räntefond, till skillnad från vår penningmarknadsfond SKAGEN Krona, även tar valutarisk rekommenderar vi att man som investerare har en placeringshorisont på tre år eller mer. Det är oerhört glädjande att det ledande ratinginstitutet Morningstar nyligen utsåg vår globala tillväxtmarknadsfond SKAGEN Kon-Tiki och dess förvaltarteam till Europas bästa fondförvaltare i kategorin globala aktier. Fonden har sedan starten 2002 fram till slutet av mars i år avkastat drygt 15 procent i årlig genomsnittlig avkastning, vilket är drygt dubbelt så högt som fondens jämförelseindex. Att turbulensen i perioder på världens börser kommer att fortsätta inom vår närtid är troligt. Men sällan har vi upplevt att man som förvaltare fått så mycket bolag för pengarna i tillväxtmarknader som nu. Att köpa en krona för femtio öre är en förklaring god som någon om vad värdeförvaltning i grund och botten handlar om. Med förhoppning om en solig vår, Per Wennberg VD, SKAGEN Fonder Sverige Aktiv förvaltning klokare Debatten om aktiv och passiv förvaltning har blossat upp igen. Warren Buffett, en av världens främsta investerare, har bara lyckats slå sitt index (S&P 500) 1 av 5 gånger de senaste åren. En flitigt citerad studie från analysinstitutet InvestingNerd visar att endast en fjärdedel av aktiefonderna i USA har lyckats överträffa sina jämförelseindex de senaste tio åren. Slutsatserna många drar är att man bör undvika aktivt förvaltade aktiefonder. Aktiv förvaltning ger högre avkastning När man jämför hur aktiefonder presterar buntas ofta alla typer av aktiefonder ihop. Som SKAGEN Globals förvaltare Søren Milo Christensen redogör för i en artikel på sid är det så att verkligt aktiva aktiefonder i genomsnitt överträffar sina jämförelseindex över tid enligt statistik från fondanalysföretaget Morningstar. Trots det är smygindexfonder, indexnära fonder som i genomsnitt inte skapar meravkastning, mycket populära bland sparare. Trots att de ofta tar betalt för aktiv förvaltning, som är dyrare. Över 50 procent av de svenska aktiefonderna kan kategoriseras som smygindexfonder, vilket är den näst högsta noteringen i Europa. Alla SKAGENs aktiefonder är däremot att betrakta som mycket aktiva. och bergväggar kan undvikas Aktiv förvaltning ger förvaltare möjlighet att fatta självständiga beslut. Den lyxen har inte indexförvaltare, som måste köpa aktier som ingår i index oavsett om de har en hög eller låg prislapp. En aktiv förvaltare däremot kan välja. Om en aktie börjar få en för hög prislapp kan en aktiv förvaltare välja att inte köpa den. Ett intressant exempel är den amerikanska aktiemarknaden just nu. I SKAGEN Global har andelen bolag med säte i USA det senaste året minskat från 33 till 28 procent, en indikation på att förvaltarna tycker att aktier i USA börjar bli dyra och att det finns bättre investeringsmöjligheter på andra håll. Jonas A Eriksson Kommunikationschef 2 SKAGEN FONDER MARKNADSRAPPORT

3 INNEHÅLL LEDARE Bästa andelsägare > 2 Per Wennberg Aktiv förvaltning klokare > 2 Jonas A Eriksson SKAGENNYHETER Utveckling > 4 Fondernas avkastning under första kvartalet Europas bästa globalförvaltare > 5 SKAGEN Kon-Tikiteamet får pris SKAGEN har som mål att säkerställa att all information i Marknadsrapporten är korrekt, men vill reservera sig för eventuella fel och utelämnanden. Uttalanden som reflekterar portföljförvaltarnas syn är gjorda vid en bestämd tidpunkt och kan förändras utan förvarning. Rapporten är inte menad att uppfattas som en uppmaning till investeringsbeslut som köp eller försäljning av finansiella instrument. SKAGEN tar inte ansvar for direkta eller indirekta förluster eller utgifter som skylls på användandet av Marknadsrapporten. SKAGEN Fonder rekommenderar personer som vill investera i fonderna att ta kontakt med en kvalificerad kundrådgivare. KRISLÄGE SOM VANLIGT Fiske i oroligt vatten > 6 Efter kriser kämpar portföljförvaltare för att ta tillvara investeringsmöjligheterna som följer. Men är det etiskt försvarbart? Rip Van Winkle och faran med att blunda för verkligheten > 8 Historiska politiska och geografiska skiften äger för närvarande rum. SKAGEN fortsätter vara uppmärksamma på intressanta möjligheter. Aktiv förvaltning en fördel på tillväxtmarknaderna > 10 Tidvis sämre eller ineffektiv prissättning kan göra det enklare att överträffa marknaden. Äkta aktiv förvaltning ger högre avkastning > 12 Det är när oron är som störst som aktiva förvaltare har en fördel. Världens bästa investering > 14 Har du inte redan läst boken The Intelligent Investor, gör det idag. RÄKENSKAPER Kvartalsräkenskaper > 43 Avkastnings- och riskredovisning > 45 PORTFÖLJ- FÖRVALTARNAS BERÄTTELSE INLEDNING Det svänger igen > 16 Vi måste gå två år tillbaka i tiden för att hitta ett tvåsiffrigt kursfall på de större aktiemarknaderna. AKTIEFONDER SKAGEN Vekst > 20 Starkt kvartal SKAGEN Global > 23 Stämningsskifte på gång? SKAGEN Kon-Tiki > 26 Stor uppsida SKAGEN m² > 29 Nystart ger mer robust portfölj RÄNTEFONDER SKAGEN Tellus > 33 Hemma i toppen SKAGEN Krona > 33 Högre och högre i stilla takt 8 20 Turkiets president Erdogans administration påstår att sociala medier används för att sprida falska korruptionsrykten som kan skada samhället, och att såväl Twitter som Google är suspekta plattformar. Tiden får utvisa vilken effekt förbudet mot sociala medier kommer att ha på Turkiets politiska framtid. Inte bara shopping: Fler och fler kineser semestrar utanför Kina och antalet passerade förra året 100 miljoner. Att se och uppleva världen blir allt oftare viktigt vid val av resmål. SKAGEN FONDER MARKNADSRAPPORT

4 SKAGEN FONDER Utveckling I diagrammen visas SKAGENs fondavkastning i förhållande till respektive jämförelseindex. I rapporten redovisas belopp och avkastningssiffror i svenska kronor och kopplade till andelsklass A om inget annat anges. Fondernas avkastningssiffror är per den 31 mars Aktiefond Räntefond SKAGEN GLOBAL Förvaltare: Kristian Falnes Start: 7 augusti 1997 Avkastning senaste 12 månader Genomsnittlig årlig avkastning sedan start SKAGEN VEKST Förvaltare: Ole Søeberg och Geir Tjetland Start: 1 december 1993 Avkastning senaste 12 månader Genomsnittlig årlig avkastning sedan start ,6% ,6% ,8% 1,9% ,3% ,3% 3,9% ,5% * Jämförelseindex före 1 jan 2010 MSCI World Index. * Jämförelseindex före 1 jan 2010 var OSEBX, före 1 jan 2014 OSEBX/MSCI AC (50/50). SKAGEN KON-TIKI Förvaltare: Kristoffer Stensrud Start: 5 april 2002 Avkastning senaste 12 månader Genomsnittlig årlig avkastning sedan start SKAGEN m² Förvaltare: Michael Gobitscheck och Harald Haukås Start: 31 oktober 2012 Avkastning senaste 12 månader Genomsnittlig årlig avkastning sedan start ,4% ,4% 0,2% ,4% ,8% 4,0% ,9% 6,2% SKAGEN TELLUS Förvaltare: Torgeir Høien Start: 29 september 2006 Avkastning senaste 12 månader Genomsnittlig årlig avkastning sedan start SKAGEN KRONA Förvaltare: Ola Sjöstrand Start: 29 juni 2007 Avkastning senaste 12 månader Genomsnittlig årlig avkastning sedan start ,09% 3,75% 5 0 4,92% 3,14% 5 0 0,45% 0,17% 5 0 2,69% 1,59% * Jämförelseindex före 1 jan 2013 var Barclay s Capital Global Treasury Index 3 5 yrs. 4 SKAGEN FONDER MARKNADSRAPPORT

5 NYHETER Två svenskar stärker SKAGEN Global Johan Swahn är ny portföljförvaltare i SKAGEN Global-teamet sedan 10 mars. Nu stärks teamet ytterligare med utnämningen av Knut Gezelius som startar den 12 maj Europas bästa globalförvaltare Den globala fondutvärderaren Morningstar har utsett Kristoffer Stensrud och teamet bakom SKAGEN Kon-Tiki till Europas bästa fondförvaltare 2014 i kategorin globala aktier. Morningstar awards 2014 delas ut till portföljförvaltare över hela Europa som utmärker sig genom enastående fondförvaltning under lång tid. Priset delades ut vid en ceremoni i Amsterdam den 27 mars i år. Det är en väldigt trevlig utmärkelse att få. Och det visar att vår investeringsfilosofi fungerar över tid, säger Kristoffer Stensrud. SKAGEN Kon-Tiki har totalratingen fem stjärnor hos Morningstar. Johan Swahn har över 13 års investeringserfarenhet närmast från Stena AB, där han arbetade som en investeringschef för Stena Long Term Equity. Han har en magisterexamen i företagsekonomi och ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg och har tidigare haft olika analytikerroller på Morgan Stanley, Handelsbanken Capital Markets och UBS Warburg. Knut Gezelius kommer närmast från Goldman Sachs Asset Management (GSAM) i London, där han har varit Executive Director i det globala aktieteamet sedan Tidigare har Knut Gezelius varit Senior Lead Analyst på energibolaget Entergy Corporation i Houston. Knut har en MBA från INSEAD och dubbla BSc-och MSc-examina i Nuclear Engineering från Massachusetts Institute of Technology (MIT). Portföljnytt webben Enklare att köpa och sälja Vi håller på att lägga sista handen vid vår nya handelsportal som ska ge en bättre översikt över dina fonder och göra det enklare att handla. Vare sig du vill kolla dina fondandelar i mobilen eller köpa ett gåvobrev från din läsplatta kan du logga in och få alla funktioner på samma skärmbild. Huvudsyftet är att göra det enklare att handla fonder, och att skapa en lösning som fungerar på alla skärmar, säger projektledaren Leif Havard Seljeflot. Torgeir Høien, huvudförvaltare för SKAGEN Tellus, och Jane Tvedt, huvudförvaltare för norska fonden SKAGEN Avkastning, har arbetat tillsammans under närmare fyra år. Nu formaliseras deras arbetsrelation så att de blir medförvaltare i varandras fonder. Alexander Stensrud har börjat som junior portföljförvaltare i SKAGEN Vekst-teamet, där han kommer att arbeta under ett års tid. Några detaljer kvarstår nu, men lösningen kommer att vara tillgänglig för alla våra kunder före sommaren. SKAGEN FONDER MARKNADSRAPPORT

6 TEMA Fiske i stormigt vatten Efter naturkatastrofer, politiskt kaos och ekonomisk kollaps runtom i världen kämpar portföljförvaltare för att begränsa förluster och ta vara på investeringsmöjligheter. Enligt en expert på finansiell etik är det moraliskt acceptabelt, men kunderna kan förstås ha en annan åsikt. Christian Jessen Fondförvaltare som SKAGEN Fonder brukar råda sina kunder att investera just när kriser och andra svårigheter inträffar i världen. Samtidigt försöker vi begränsa förlusterna och öka avkastningen genom att dra nytta av situationen. För många kunder kan det verka okänsligt, särskilt när förvaltarna offentligt rekommenderar köp av värdepapper i skuggan av en tragedi. SKAGEN försöker alltid kommunicera med känsla och visa respekt och medlidande med dem som drabbats av svårigheter. Men det är också vår skyldighet att agera ekonomiskt ansvarsfullt för vår egen och våra kunders räkning. Tidigare har vi fått frågan från investerare om vi kanske har varit för hårdföra i våra placeringsråd. Det har inte varit fallet den här gången, med Ukraina, men vi kommer ändå att utgå från Professor John Boatright är verksam vid Loyola-universitetet i Chicago. Han har skrivit en rad artiklar om bolagsstyrning och etik i finansvärlden och är redaktör för böckerna Finance Ethics: Critical Issues in Theory and Practice (Wiley 2010) och Ethics in Finance, 3rd ed (Wiley 2014). Tim Warrington är vice verkställande direktör på SKAGEN. Tidigare var han officer i den brittiska armén och har tjänstgjort för FN och Nato. Det har gett honom ett brett perspektiv på politiska oroligheter och säkerhetskriser. 6 SKAGEN FONDER MARKNADSRAPPORT

7 de senaste händelserna när vi tittar närmare på investeringar, rådgivning och etik. I SKAGEN Fonders marknadsrapport kastar vi ljus över situationen genom att intervjua John Boatright, professor vid Loyola-universitetet i Chicago och Tim Warrington, vice verkställande direktör på SKAGEN. Ansvarsfull investerare Att dra nytta av investeringsmöjligheter i spåren av en katastrof är moraliskt acceptabelt så länge det inte förvärrar situationen för offren. Det är nog inte så vanligt, men det kan hända, säger John Boatright. Han tillägger att man som ansvarsfull investerare måste förstå konsekvenserna fullt ut innan man skrider till verket. Dessutom måste man vara beredd att försvara placeringen om man får kritik. Hans analys baseras på det som portföljförvaltare måste göra i orostider om de är ansvariga för förvaltningen av en global portfölj värd många miljarder kronor, som SKAGEN Global och SKAGEN Kon-Tiki. I oroliga tider är det vanligtvis bara placerarna själva som investerar. Vinster och förluster som uppstår i de här affärerna påverkar enbart investerarna, och inte de som fallit offer för katastrofen, påpekar John Boatright. Etiska dilemman SKAGENs vice vd Tim Warrington menar att man i dessa fall ska bedöma företagsinvesteringar utifrån en enda fråga: Är avsikten ärlig och schyst eller inte? SKAGEN försöker reda ut alla sådana oklarheter genom att noga analysera omständigheterna för varje enskilt företag. Hit hör frågor om etik, miljö, sociala förhållanden och bolagsstyrning. I globala aktieportföljer uppstår emellanåt etiska dilemman. Men faktum är att vi vet hur vi ska hantera dem och hur vi ska agera för att fullgöra vårt förvaltningsansvar gentemot investerarna. Generellt sett, och inte specifikt för Ryssland eller Ukraina, menar Tim Warrington att man i vår del av världen bör se till att inte ha omotiverade kulturella fördomar. Vi får inte bli så arroganta att vi påtvingar andra länder och kulturer våra värderingar, säger han. Om vi är osäkra kan FN:s riktlinjer vara till hjälp i dessa frågor. Professor John Boatright har en i grunden positiv syn på aktiemarknaderna: De leder till en effektiv allokering av kapital och bidrar på så vis till välfärd. Till och med i krissituationer och katastrofer kan effektiva finansiella marknader och råvarumarknader göra nytta. Till exempel kan de i tider med svält och hunger bidra till att hålla ned livsmedelspriserna genom att öka utbudet, förklarar han. SKAGENs erfarenhet Så långt är allt gott och väl för portföljförvaltarna, men hur ser det ut för våra fondsparare? SKAGENs erfarenhet de senaste tjugo åren är att marknadsaktörerna ofta överreagerar på plötsliga, oväntade händelser. Om man har en djupt rotad tro att aktier ökar i värde på lång sikt är den logiska slutsatsen att det bara lönar sig att köpa aktier i samband med stora nyhetsrubriker, särskilt i internationella tidningar. Det är dock inte säkert att det leder till högre avkastning, men du har relativt goda chanser att lyckas om du agerar snabbt och har kapital att investera. Kan då placeringsrådgivarna förklara det för investerarna på ett sakligt och ansvarsfullt sätt när det gäller händelser som de våldsamma demonstrationerna på Majdantorget i Ukraina och senare Rysslands politiska och militära övertagande av Krimhalvön? Här tvekar inte professor John Boatright. Det är moraliskt acceptabelt att öppet tala om investeringsmöjligheter, förutsatt att fonderna investerar ansvarsfullt. Tim Warrington är inne på samma linje och uppmanar investerarna att kontakta SKAGEN om de har frågor. Våra råd ska bara gälla sådant som vi kan och får tycka till om. Vi har en tydlig uppfattning om värderingar. Om vi ser goda möjligheter till låga värderingar kan vi rekommendera våra kunder att agera till sin fördel, säger Tim Warrington. Det är också helt naturligt att investerarna vill veta hur vi resonerar i en komplicerad och sammankopplad värld. Vi anser att portföljförvaltare har ett grundläggande ansvar att upprätthålla en öppen och aktiv dialog med investerarna oavsett om nyheterna är bra eller dåliga. När det gäller etik, miljö, sociala frågor och bolagsstyrning uppmuntrar vi investerarna att fråga oss om de känner sig tveksamma till vår analys eller våra motiv. De får sedan döma oss utifrån vårt svar, avslutar Tim Warrington. ETIK I SKAGEN SKAGEN är en värdebaserad fondförvaltare som aktivt väljer ut värdepapper med hjälp av en egen investeringsprocess. En viktig del i det här arbetet är att bedöma om en investering är förenlig med våra etiska principer. SKAGEN har valt att tillämpa egna etiska riktlinjer, eftersom vi anser att det är bästa sättet att tillvarata andelsägarnas intressen. Vårt mål är att dra våra egna slutsatser baserade på konstaterbara objektiva fakta och inte låta oss styras av känslor, rykten eller olika intressegrupper undertecknade SKAGEN FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI). Vi arbetar fortlöpande med att öka förståelsen och bli bättre på att hantera komplexa frågor, risker och värdeskapade faktorer i samband med ansvarsfulla investeringar. Tillgången till UNPRI:s omfattande kunskapsbas och nätverk är definitivt en hjälp på vägen. Dessutom anser vi att UNPRI ger en tydlig ram för våra etiska riktlinjer inom miljö, sociala förhållanden och god bolagsstyrning (ESG). Läs mer på skagenfonder.se SKAGEN FONDER MARKNADSRAPPORT

8 TEMA Rip Van Winkle och faran med att blunda för verkligheten En rad historiska skiften äger för närvarande rum i det politiska och geografiska landskapet i många länder runt om i världen. Men SKAGENs fonder vilar inte på sina lagrar. Vi fortsätter att vara uppmärksamma på intressanta investeringsmöjligheter. Hilde Jenssen Portföljförvaltare SKAGEN Kon-Tiki I berättelsen om Rip Van Winkle, skriven av Washington Irving 1819, är sensmoralen att det kan vara riskabelt att blunda för verkligheten. Handlingen utspelar sig under åren fram till och efter amerikanska frihetskriget. Van Winkle är en obekymrad, ekonomiskt oberoende gentleman som bor i en liten by nära Catskill Mountains i New York. En dag när han tröttnat på hustruns ständiga klagan över hans lättja, ger han sig ut på en vandring i bergen tillsammans med hunden Wolf. Där möter han några män med underligt utseende vars hembrända dryck får honom att falla i sömn. När Van Winkle vaknar finner han att hans skägg vuxit sig långt, hans kläder blivit till trasor och att hans hund är försvunnen. Hemma i byn får han problem när han svär trohet till kung George III, ovetande om att den amerikanska revolutionen har ägt rum. Det visar sig att han sovit i minst tjugo år. Van Winkles önskan att fly verkligheten slog in, men till priset av att han missade den viktigaste händelsen i amerikansk historia. Irvings berättelse stämde väl med de holländska nybyggarnas arbetsmoral och återberättas än idag i amerikanska klassrum. märklig sängkamrat // ryssland Krimhalvön, som Ryssland överförde till Ukraina 1954, har nu annekterats av Ryssland och landgränserna ritas om. Ryska nationalister i flera självständiga stater underblåser rädslan för att Ryssland ska revidera sina historieböcker. Dessutom är naturgas en märklig sängkamrat. För närvarande tillhandahåller Ryssland 25 procent av Europas naturgaskonsumtion, som utgör 75 procent av den ryska produktionen. Den långsiktiga frågan för investerare är fortfarande om antingen Ryssland eller Europa är berett att agera irrationellt och ingå olönsamma avtal för att göra politiska uppvisningar. President Putin är hursomhelst fast besluten att göra Ryssland till ett globalt kapitalmarknadscentrum. Det kommer att kräva att han lyckas stärka investerarnas förtroende för Ryssland. SKAGEN Kon-Tiki tog nyligen in Moskvabörsen i portföljen, som vi tror kommer att gynnas av denna trend. För närvarande är 6,8 procent av fondens totala portfölj investerad i ryska aktier som handlas till P/E 5.2x och P/B 0,9x nära värderingsnivåerna under djupaste finanskris Investerare drog tillbaka närmare 70 miljarder dollar från Ryssland under första kvartalet i år, vilket kan jämföras med 63 miljarder dollar under hela Detta ger lite perspektiv på kapitalutflödenas magnitud. Uppenbarligen finns en hel del att göra för att återställa investerarnas förtroende. Men under ytan fortsätter ryssarna att handla mat, lösa in sina lönecheckar och använda mobila tjänster, vilket är anledningen till att vi äger dagligvarukedkan X5, VTB Bank och Sistema, som i sin tur kontrollerar Rysslands ledande telekomgrupp MTS. kraften i sociala medier // indien I Indien kommer årets valutgång att påverkas kraftigt av såväl förstagångsväljare som sociala medier. Vid mitten av året kommer det att finnas 80 miljoner indier som använder sociala medier, enligt branschens uppskattningar. Det kanske inte låter mycket jämfört med en väljarkår på uppskattningsvis 800 miljoner, men sociala mediers räckvidd sträcker sig längre än till användarna. Sociala medier blir i allmänhet en källa till information och med denna kunskap kommer inflytande. De konkurrerande partierna har sett detta, och skickar regelbundet volontärer till avlägsna byar med solbatterier i sina ryggsäckar för att byborna ska kunna se meddelanden i realtid på projektorer. Indiska aktier återhämtade sig under det första kvartalet (upp 5,5 procent) i samklang med den indiska rupien, som nu ligger på högsta nivån på åtta månader. Detta speglar optimismen om att valresultatet ska gynna näringslivet. Företag med global räckvidd såsom Mahindra & Mahindra, Tech Mahindra, UPL, State Bank of India och Bharti Airtel är trotjänare i SKAGEN Kon-Tikis portfölj med stor potential. 8 SKAGEN FONDER MARKNADSRAPPORT

9 växtmån // japan tittut-lek // turkiet Japan är en annan marknad värd att uppmärksamma. Här har SKAGEN Kon-Tiki lagt till positioner under de senaste månaderna. Trots ett spektakulärt 2013 då premiärminister Shinzo Abes politik bidrog till en uppgång på 56 procent, ligger Nikkei 225-indexet mer än 60 procent under 1989 års topp. Även vid dessa låga nivåer är bara 8,5 procent av de japanska hushållens nästan 1,6 kvadriljon yen ( miljarder dollar) i tillgångar placerade i aktier, enligt Japans centralbank. Det kan jämföras med 33 procent i USA och 16 procent i euroområdet. Aktieinvesteringar i Japan är fortfarande ett mysterium för de flesta privata investerare eftersom företagsinformation är svår att få tillgång till. Japans tre största nätmäklare, till exempel, har två analytiker som bevakar landets noterade bolag. Detta lämnar ett stort tillväxtutrymme för SBI Holdings, Japans största nätmäklarfirma och ett av SKAGEN Kon-Tikis nyförvärv. Tvärtemot Indien, där det politiska systemet har anammat sociala medier som ett kraftfullt verktyg, har Turkiets president Erdogan valt att förbjuda Twitter och Google helt och hållet. Erdogans administration påstår att sociala medier används för att sprida falska korruptionsrykten som kan skada samhället, och försäkrar att båda plattformarna är riktigt skumma. Som väntat skapade de offentliga protesterna omedelbart rubriker i internationell press. Twitter och Google kontrade snabbt med instruktioner om hur man kringgår förbudet. Välskötta turkiska företag med låg värderingar är intressanta för oss, däribland Sabanci och Yazicilar, två diversifierade holdingbolag. Tiden får utvisa vilken effekt Erdogans förbud mot sociala medier kommer att ha på Turkiets politiska framtid. Liksom Rip Van Winkle skulle Erdogan kunna upptäcka att bara för att ett problem förflyttas ut ur ens synfält, betyder det inte att det inte existerar. SKAGEN FONDER MARKNADSRAPPORT

10 TEMA Aktiv förvaltning en fördel på tillväxtmarknaderna Tillväxtmarknaderna fortsätter sin tunga vandring som startade Men en stor del av prispressen på tillväxtmarknadsbörserna beror på kortsiktiga och passivt förvaltade pengar. För aktiva förvaltare som SKAGEN finns det med andra ord möjligheter att dra nytta av situationen. Nick Henderson Mot slutet av mars kunde vi se tillbaka på 21 veckor i följd med rekordstora utflöden av kapital från tillväxtmarknaderna. Trots den oro som råder är det inte alla som lämnar utvecklingsländerna. SKAGEN Kon-Tiki hade flera veckor med nettoinflöden under perioder med stora generella utflöden. Stora utflöden av kapital pressar vanligen ner aktiekurserna, vilket också skedde på tillväxtmarknaderna under 2013 och som vi nu ser fortsätter under första kvartalet. En närmare titt bakom statistiken kring utflödena av kapital visar att över 60 procent av de pengar som hittills i år lämnat tillväxtmarknaderna kommit från börshandlade fonder, så kalllade ETF:er. Detta följer den trend vi såg under 2013 då tre fjärdedelar av alla utflöden kom från denna form av passiva förvaltning. Enkelt beskrivet är ETF:ernas mål att följa tillväxtmarknadernas genomsnittliga utveckling lite som en indexfond. Investerare som inte tror på den generella utvecklingen för alla tillväxtmarknadsbolag som finns med i tillväxtmarknadsindex har därmed sannolikt sålt sina ETF:er. Värt att nämna är att ETF:er sällan klarar att leverera identisk avkastning som index, särskilt i tillväxtmarknaderna. Orsaken är att likviditeten på tillväxtmarknadsbörser oftast inte är tillräckligt god. Det innebär att det kan vara svårt att få tag på tillräckliga mängder aktier till rätt pris för den som förvaltar ETF:erna vilket därmed gör det svårt att lyckas med målet att replikera den genomsnittliga indexutvecklingen. Missade möjligheter För aktiva förvaltare som SKAGEN kan det faktum att tillväxtmarknader tidvis har en sämre eller mer ineffektiv prissättning göra det lättare att överträffa marknaden, då potentialen för felprissättningar är större i dessa lägen. Sunt förnuft säger att tillväxtmarknaderna inte bör behandlas homogent, i och med att skillnader mellan länder och sektorer ofta är mer uttalade här än i den utvecklade världen. Passiva investeringar kan ge större diversifiering i och med att investeringar vanligtvis görs i fler bolag och sektorer men med en risk. Att blint följa tillväxtmarknadsindex betyder att investerare kan gå miste om möjligheter att investera i noggrant utvalda bolag. Långsiktigt perspektiv Penningströmmarna in och ut ur ETF-fonderna på tillväxtmarknaderna är i allmänhet betydligt mer volatila än de i aktivt förvaltade fonder. Sedan finanskrisen finns sex separata kvartal då dessa haft nettoutflöden samtidigt som aktivt förvaltade fonder inte haft det. Under 2013 och även fortsättningsvis i år har volatiliteten ökat i och med ytterligare nedtrappning av amerikanska Federal Reserves kvantitativa lättnader och den potentiella osäkerheten från en rad politiska val i år. En effekt av ökad kortsiktighet, förstärkt av allt fler finansiella instrument som gör det möjligt för investerare att gå in och ut ur marknader under en kortare tidsram är något som skapar möjligheter för långsiktiga investerare. Med så mycket som 80 procent av investerarnas pengar fokuserade på kortsiktiga rörelser på aktiemarknaden, blir det mindre konkurrens mellan långsiktiga investerare vilka då kan dra nytta av mer eller mindre tillfälliga aktieprisfall för att köpa och hålla fast vid ett delägande i bra bolag. Nyligen tog exempelvis SKAGEN Kon-Tiki tillfället i akt och drog fördel av de svaga aktiemarknaderna i Turkiet och Ryssland, delvis skapat av prispress från ETF-utflöden, för att öka sitt innehav i det turkiska konglomeratet Sabanci Holding, och ryska livsmedelskedjan X5 Retail Group. Kanske är det enda vi kan vara säkra på inom tillväxtmarknaderna att det kommer att komma fler perioder av osäkerhet. Ökad volatilitet är priset som måste betalas för att uppnå potentiella belöningar framledes. Det ska inte råda tvivel om att investerare bör investera intelligent, selektivt och på lång sikt för att uppnå bästa möjliga riskjusterade avkastning på tillväxtmarknaderna. Vad är aktiv share? Active share, eller aktiv andel, är ett bra sätt att avgöra om en portföljförvaltare är en äkta stockpicker det vill säga en förvaltare som går sin egen väg och inte kopierar portföljen efter hur marknaden generellt ser ut. Måtttet active share visar den andel av portföljen som avviker från jämförelseindex. SKAGEN Kon-Tiki har just nu en active share på 96 procent. Det visar att lejonparten av fonden är aktivt investerad i förhållande till indexet och att SKAGEN Kon- Tikis förvaltare ser möjligheter till andra investeringar än de som tillväxtmarknadsindex består av. Vad är en ETF? Exchange Traded Fund är en börshandlad fond. Målet för en ETF är att värdet ska utvecklas i linje med andra tillgångsslag till exempel råvaror eller ett börsindex. 10 SKAGEN FONDER MARKNADSRAPPORT

11 Fem fördelar med aktiva investeringar i tillväxtmarknaderna 1. Möjligheter i mindre företag Många mindre tillväxtmarknadsbolag finns inte med i tillväxtmarknadsindexet, som är uppbyggt utifrån börsbolagens värde och endast innehåller de största bolagen. Indexet skapar en ineffektiv resursfördelning i och med att kapitalet placeras i de största bolagen (vanligtvis före detta statliga bolag inom energi eller råvaror, och tidvis oligopol) snarare än bland de mest välskötta bolagen. Det betyder att indexinvesterarna går miste om mindre bolag som tidvis är snabbväxande företag med potential att generera högre avkastning. Ett exempel är Chinea Shineway Pharmaceutical, ett läkemedelsbolag som var ett av SKAGEN Kon-Tikis bästa bidragsgivare under första kvartalet. Ett bolag som inte finns med i tillväxtmarknadsindex. 2. Smartare exponering via utvecklade marknader Passiva indexinvesterare går miste om möjligheten att hitta bolag noterade i utvecklade marknader men vars verksamhet är i eller har starkt fokus på utvecklingsländerna. Förutom att de kan bredda investerares univers av tillväxtmarknadsbolag, är de ofta billigare och/eller mer välskötta än sina inhemska konkurrenter. SKAGEN Kon-Tiki har för närvarande 27 procent investerat i sådana företag och fem av de tio bästa bidragsgivarna under första kvartalet 2014 är noterade i utvecklade marknader. 3. Frontier markets förbisedda I tillväxtmarknadsindex ingår inte de så kallade frontier markets, marknader som generellt är mindre utvecklade än tillväxtländer, men där vissa företag växer snabbt och har direkt tillgång till stora inhemska marknader. Ett exempel är Nigerias Diamond Bank och EFG Hermes i Egypten, som båda ingår i de cirka tre procent av Kon-Tikis portfölj som nu investeras i frontier markets. 4. Skydd på nedsidan Passiva investeringar utnyttjar inte möjligheten att skapa ett skydd på nedsidan genom att fokusera på mer konservativt värderade företag, vilka erbjuder en säkerhetsmarginal från stora kursförluster. Mycket av SKAGEN Kon-Tikis framgång under 2013 kan härledas till att det var väldigt få av dess bolag som levererade några betydande förluster. 5. Preferensaktier Genom att investera i preferensaktier vilka ofta handlas med en rabatt gentemot ett företags stamaktier skapar också ett skydd mot nedgång. Detta missar passiva förvaltare. Rabatten beror ofta på att preferensaktierna är mindre likvida, men de ger å andra sidan vissa rättigheter gällande utdelningar. Under 2013 kom ett starkt bidrag till SKAGEN Kon-Tikis resultat från vårt innehav av preferensaktier i Hyundai Motor och Samsung Electronics. SKAGEN FONDER MARKNADSRAPPORT

Marknadsrapport NUMMER 1 APRIL 2013 www.skagenfonder.se

Marknadsrapport NUMMER 1 APRIL 2013 www.skagenfonder.se Marknadsrapport NUMMER 1 APRIL 2013 www.skagenfonder.se Håll fokus Det bästa sättet att hantera risk är att hålla huvudet kallt >5 Impotenta centralbanker Torgeir Høien om centralbanker som glömt sin främsta

Läs mer

mot nya destinationer

mot nya destinationer N U M M E R 1 april 2012 S K A G E N F O N D E R. S E 10 Kortsiktighetens värde Aktier byter händer i rasande fart - det kan vara positivt för långsiktiga investerare SKAGEN Kon-Tiki mot nya destinationer

Läs mer

Svängig, synkroniserad marknad. Årsrapport 2011. 8 Kriser ger möjligheter. 10 Fem budord för värdeinvesterare. 16 Guld värt. 18 Bakom eurokrisen

Svängig, synkroniserad marknad. Årsrapport 2011. 8 Kriser ger möjligheter. 10 Fem budord för värdeinvesterare. 16 Guld värt. 18 Bakom eurokrisen Årsrapport 2011 8 Kriser ger möjligheter Portföljförvaltarna köper när andra tvingas att sälja 10 Fem budord för värdeinvesterare Det räcker inte att hitta bolag med låg värdering 16 Guld värt God bolagsstyrning

Läs mer

NUMMER 2 JULI 2014 www.skagenfonder.se

NUMMER 2 JULI 2014 www.skagenfonder.se MARKNADSRAPPORT BANBRYTANDE INNOVATIONER OM PRISET ÄR RÄTT NUMMER 2 JULI 2014 www.skagenfonder.se LEDARE Bästa andelsägare, Sommarvädret har fram tills nyligen varit kylslaget men klimatet på världens

Läs mer

NUMMER 2 MAJ 2008 SKAGENFONDER.SE

NUMMER 2 MAJ 2008 SKAGENFONDER.SE NUMMER 2 MAJ 28 SKAGENFONDER.SE 5 Nyheter i kort Torgeir Høien om kreditkrisen. Ny förvaltare på SKAGEN. Kon-Tiki sex år. 6 SKAGEN:s väg till framgång...det var ämnet för SKAGEN Fonders vd Per Wennberg

Läs mer

Uppgång med tillväxtmarknader

Uppgång med tillväxtmarknader Årsrapport 2010 Portföljförvaltarnas berättelse sidan 27: Uppgång med tillväxtmarknader Pessimisterna tog fel. Med tillväxtmarknaderna i förarsätet blev den globala tillväxten solida fem procent under

Läs mer

Stabil kurs på orolig sjö

Stabil kurs på orolig sjö NUMMER 3 JUNI 2008 SKAGENFONDER.SE Portföljförvaltarnas berättelse 5 SKAGEN Fonders tjejkväll Kvinnor och mäns sparande skiljer sig åt och det finns skäl varför det kan vara viktigare för kvinnor att spara

Läs mer

Trotsar tragedier och oro 5

Trotsar tragedier och oro 5 NUMMER 1 MaRs 2011 skagenfonder.se portföljförvaltarnas BeRäTTelse sidan 21 Trotsar tragedier och oro 5 Bra betyg Fondanalysföretaget Morningstar har börjat ge kvalitetsbetyg till fonder. Hittills har

Läs mer

I en föränderlig värld

I en föränderlig värld ÅRSRAPPORT 2013 Oupptäckta möjligheter I en föränderlig värld ÅRSRAPPORT 2013 www.skagenfonder.se INNEHÅLL LEDARE Ett gott år på aktiemarknaderna > 3 Per Wennberg, vd SKAGEN i Sverige Talet 3 > 5 Harald

Läs mer

PORTFÖLJFÖRVALTARNAS BERÄTTELSE SIDAN

PORTFÖLJFÖRVALTARNAS BERÄTTELSE SIDAN N U M M E R 3 NOVEMBER 2 0 10 S K A G E N F O N D E R. S E PORTFÖLJFÖRVALTARNAS BERÄTTELSE SIDAN 21 Billig 6 Pris till SKAGEN Kon-Tiki Microsoft, med huvudägaren Bill Gates i spetsen, är ett av flera amerikanska

Läs mer

SKAGEN FONDER. Årsrapport 2006 Succé igen. Detta kommer prägla 2007. Framgångar i Sverige. Konsten att investera. Långsiktigt och passionerat

SKAGEN FONDER. Årsrapport 2006 Succé igen. Detta kommer prägla 2007. Framgångar i Sverige. Konsten att investera. Långsiktigt och passionerat SKAGEN FONDER Årsrapport 2006 Succé igen Konsten att investera Jag arbetar inte som investerare, jag ÄR investerare. För mig är det ett sätt att leva, inte ett yrke. Filip Weintraub, förvaltare för SKAGEN

Läs mer

Reducerad risk. i aktiemarknaderna. Räntesänkningar att vänta från Bernanke. God riskspridning med månadssparande KRÖNIKAN sidan 2

Reducerad risk. i aktiemarknaderna. Räntesänkningar att vänta från Bernanke. God riskspridning med månadssparande KRÖNIKAN sidan 2 Fonders Marknadsrapport Nr 5 2007 God riskspridning med månadssparande KRÖNIKAN sidan 2 gör entré i Göteborg sidan 3 Global bättre än enskilda länder sidan 4 Höstens informationsträffar sidan 13 PORTFÖLJFÖRVALTARNAS

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

Bråkiga politiker och euforiska marknader

Bråkiga politiker och euforiska marknader Marknadsbrev november 2013 Bråkiga politiker och euforiska marknader Bråkiga politiker och euforiska marknader: Hösten har dominerats av politiska låsningar. Särskilt fokus har riktats mot det amerikanska

Läs mer

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Marknadsbrev juni-juli 2014 Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Vad avgör humöret på obligationsmarknaden? Trots att konjunkturen har fortsatt att röra sig i rätt riktning har långa obligationsräntor

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt.

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Årsredovisning 2013 I 1 ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Ett positivt resultat på 37 miljarder kronor till pensionssystemet, varav 900 miljoner

Läs mer

Välkommen till ett annorlunda fondbolag Konsten att använda sunt förnuft

Välkommen till ett annorlunda fondbolag Konsten att använda sunt förnuft En lægprædikant holder gudstjeneste på Skagen Sønderstrand,, 1877. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum (beskuren). Välkommen till ett annorlunda fondbolag Konsten att

Läs mer

Struktnytt. Vi försöker identifiera en sinner turned saint David Newman, Rogge Global Partners

Struktnytt. Vi försöker identifiera en sinner turned saint David Newman, Rogge Global Partners Struktnytt STRUKTURINVESTS KUNDTIDNING NR 3 NOVEMBER 2012 Vi försöker identifiera en sinner turned saint David Newman, Rogge Global Partners På längre sikt är börsen alltid intressant Anders Alvin och

Läs mer

I väntan på tillväxt. Marknadsbrev. augusti 2015. Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 2015 i svenska kronor.

I väntan på tillväxt. Marknadsbrev. augusti 2015. Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 2015 i svenska kronor. Marknadsbrev augusti 215 I väntan på tillväxt Oro för Kina har utlöst en global börsrekyl. Stimulanser i all ära men det behövs något mer för att börserna varaktigt ska fortsätta uppåt. Det behövs tillväxt.

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Marknadsbrev. Försikti a fondaffärer i april. maj 2012. Fondstatistik april 2012:

Marknadsbrev. Försikti a fondaffärer i april. maj 2012. Fondstatistik april 2012: Marknadsbrev maj 2012 Försikti a fondaffärer i april April är över för den här gången och för Stockholmsbörsens del blev det en hel del svängningar. Under årets tre första månader såg vi rusning till aktiefonder,

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare Sverigefonden Närmar vi oss fort- en ny farande stor börsuppgång? lågt värderad Gör ditt fondsparande stryktåligare Garantums grundare om nyheter i Peritus Graal Kvanthedge steg 11, i fjol Förändringar

Läs mer

Placeringsstrategi. Vår

Placeringsstrategi. Vår 2012 Placeringsstrategi Vår Innehållsförteckning Innehållsförteckning... - 1 - Centrala antaganden om världsekonomins utveckling... - 2 - och centrala antaganden om finansmarknadens utveckling... - 3

Läs mer

Ännu bättre utsikter MARKNADS- RAPPORT. Populär idag fattig imorgon

Ännu bättre utsikter MARKNADS- RAPPORT. Populär idag fattig imorgon FONDERS MARKNADS- RAPPORT NR 7 2006 November rekordmånad för Fonder SIDAN 3 Fonder nyheter i korthet SIDAN 3 Fonder gör entré i Danmark SIDAN 3 Garantisparande kostar mer än det smakar SIDAN 4 1 PORTFÖLJFÖRVALTARNAS

Läs mer

INVSTR. Ny fond i partnerskap med DNB. Nya fondalternativ för en ny verklighet. Låt inte känslor styra ditt sparande

INVSTR. Ny fond i partnerskap med DNB. Nya fondalternativ för en ny verklighet. Låt inte känslor styra ditt sparande Nya fondalternativ för en ny verklighet Låt inte känslor styra ditt sparande Dags att sälja din obligationsfond? INVSTR HELÅRSRAPPORT 2011 Ny fond i partnerskap med DNB Postadress: Box 55659, 102 15 Stockholm

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Krönikan Börshandlade fonder lyfter FOND. De börshandlade fonderna börjar få fotfäste på den svenska marknaden. En fördel är att de kan handlas över börsen som en aktie. Nu lanseras tre egna. Sidan 4 Fotbolls-EM

Läs mer

Marknadsbrev. En årsavkastnin på två månader. mars 2013. Marknaden i korthet

Marknadsbrev. En årsavkastnin på två månader. mars 2013. Marknaden i korthet Marknadsbrev mars 2013 En årsavkastnin på två månader Under årets första månader steg den svenska börsen drygt 8 procent. Det motsvarar ungefär en årsavkastning på två månader. Och faktum är att den svenska

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer