1. Transportlogistikens utveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Transportlogistikens utveckling"

Transkript

1 1. Transportlogistikens utveckling

2 Bakgrund Conlogic AB 2 Logistik och handel Handel Ekonomisk tillväxt och utveckling Logistik

3 Bakgrund Conlogic AB 3 Sambandet mellan BNP och transportarbete i Sverige Index Källa: Sveriges Transportindustriförbund

4 Conlogic AB 4 Globalisering - Transporttillväxt EU Freight (tonne kilometres) Passengers (passenger kilometres) GDP (at cons tant prices )

5 Bakgrund Conlogic AB 5 Problemet är att transporternas relativa fossilberoendet förväntas öka Change in EU25 CO2 emissions (million tons per year), (EU forecast) transport industry electricity generation + energy transformation services households Källa: EU Kommissionen

6 Conlogic AB 6

7 Bakgrund Conlogic AB 7 Hypotes a Näringslivet tror att det går att bryta sambandet mellan ekonomisk utveckling och transportarbetat tillväxt 0,7 0,6 0,5 Andel 0,4 0,3 Säljare av transporter Köpare av transporter 0,2 0,1 0 Ja Nej Vet ej

8 Bakgrund Conlogic AB 8 Hypotes b Näringslivet tror att det går att bryta sambandet mellan ekonomisk utveckling och absolut miljöpåverkan (totala utsläpp) 0,7 0,6 0,5 Andel 0,4 0,3 0,2 0,1 Säljare av transporter Köpare av transporter 0 Ja Nej Vet ej

9 Bakgrund Conlogic AB 9 Hypotes c Näringslivet tror att det går att bryta sambandet mellan ekonomisk utveckling och relativ miljöpåverkan 1,2 1 Andel 0,8 0,6 0,4 Säljare av transporter Köpare av transporter 0,2 0 Ja Nej Vet ej

10 Bakgrund Conlogic AB 10 Utvecklingen i praktiken Källa: Lufthansa, Balance 2006

11 Conlogic AB 11 Vad tror ni? Transportarbetet och därmed branschen har växt stadigt under en lång tid. Kommer detta att fortsätta med tanke på framtidens förväntade brist på billig olja/drivmedel Ja Nej

12 Trender inom logistik Conlogic AB 12 Trender inom logistik A. Livsstil B. Globalisering C. Push to pull D. Centralisering E. IT F. Urbanisering G. Kamp om kompetens

13 Trender inom logistik Conlogic AB 13 A. Livsstil Globala produkter Globala tjänster Utspridda samhällen Tomater året runt PC/bilar etc Bananer Underhållning Upplevelser Resor Boende Arbete Fritid Transportberoende Resor -Bil och buss -Flyg -Båt -Tåg Pendling Transportberoende

14 Trender inom logistik Conlogic AB 14 B. Globalisering US $/år Handelns utveckling Dominerande flöden - (i miljoner TEU) USA Fjärran Östern Europa Fjärran Östern USA - Europa Källa: Global Insight / FEFC Sep

15 Trender inom transportlogistik Conlogic AB 15 B. Globalisering och de strukturella obalanserna 11.8 Imbalances Major East-West Trades 2004 (in Million TEU) Imbalance Imbalance Imbalance 1.2 Transpacific Far East Atlantic Eastbound Westbound Imbalance Source: Global Insight Sep 2004

16 Trender inom logistik Conlogic AB 16 B. Globalisering World Container Transport and World Trade - Growth Index Container Volume (TEU) International Seaborne Trade (tons) Source: Global Insight Sep 2004

17 Trender inom logistik Conlogic AB 17 B. Globalisering - Handeln kommer att öka Andel 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Ja Nej Osäkert Säljare av transporrter Köpare av transporter

18 Trender inom transportlogistik Conlogic AB 18 B. Globaliseringen fortsätter 1,20 1,00 Andel 0,80 0,60 0,40 0,20 Säljare av transportlogistik Köpare av transportlogistik 0,00 Ja Nej

19 Trender inom logistik Conlogic AB 19 B. Tillverkningsindustrin kommer att flytta ut från Sverige (Västeuropa) 0,7 0,6 Andel 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Säljare av transporrter Köpare av transporter 0 Ja Nej Osäkert

20 Trender inom logistik C. Från push till pull? Conlogic AB 20 Tillverkare Grossist/ Produktleverantör Butik Konsument Systemleverantör Detaljist

21 Trender inom logistik Conlogic AB 21 D. Centralisering är den övergripande trenden 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Centralisering Centralisering och decentralisering Vet ej Andel Säljare av transportlogistik Köpare av transportlogistik

22 Trender inom logistik Conlogic AB 22 D. Centralisering och specialisering $2,500 $2,000 Color TV $1,000 $750 CD-Player $1,500 $1,000 $500 $500 $250 $250 $100 $ $ $2,500 $2,000 $1,500 $1,000 $500 Personal Computer* $1,000 $1,000 $750 $500 $250 DVD-Player $100 $ $ Economics of scale leder till sänkt pris som leder till ökad konsumtion vilket i sin tur ökar transporterna

23 Trender inom logistik Dokumentnamn 23 D. Centralisering och specialisering Sverige: 100 Norge: 132 Finland: 113 Estland 17 Ryssland: 9 Kina: 7 Tyskland: 129 Frankrike: 86 Portugal: 26 Polen: 20 Tjeckien 22 Italien: 74 Källa: OICA Relativ lönekostnad i verkstadsindustrin

24 Så fungerar transportlogistiken Företagens drivkrafter Conlogic AB 24 Ekonomiska skalfördelar Energi- och CO 2 -skalfördelar Avsändande kund Transportör Mottagande kund Conlogic

25 Företagens drivkrafter Off shoring av tillverkning-uk exempel Conlogic AB 25 Supplier Warehouse Processing plant Retail distribution centre Conlogic

26 Företagens drivkrafter Så fungerar transportlogistiken off shoring Conlogic AB 26 Avsändande kund Transportör Mottagande kund Conlogic

27 Conlogic AB 27 Logistikkostnaders fördelning Transportkostnader Förklaring Kostnader för förflyttning av gods mellan anläggningar Kostnader för förpackningar av gods Kostnader för transportskador på gods Logistikkostnader Lager och hantering Kapitalkostnader Personalkostnader för hantering och administration (truckkörning, plock och pack, lastning, arbetslening etc) Kostnader för utrustning och anläggning Kapitalkostnad för utrustning och anläggning Kapitalkostnader för gods i lager Kapitalkostnader för gods i transport Conlogic

28 Conlogic AB 28 Transporters andel av en varas pris några exempel Sektor Transport Lager/hantering Kapital Total Dagligvaror 4% 4% 2% 10% Vårdprodukter 2% 2% 4% 8% Möbler 6% 4% 2% 12% Tidningar 20% 10% 0% 30% Conlogic

29 Conlogic AB 29 Transporternas kostnadskomponenter Kostnadskomponenter [SEK/mil] Terminalkostnad Övrig driftskostnad Drivmedel Administrativa kostnader Förarlön/besättning Underhåll och service Distansrelaterade kostnader Skatt och försäkring Kapitalkostnad 0 Bil (fjärr) Järnväg Järnväg diesel Flyg Sjö Conlogic

30 Conlogic AB 30 Anta en trefaldigad bränslekostnad genom beskattning Kostnadskomponenter [SEK/mil] Terminalkostnad Övrig driftskostnad Drivmedel Administrativa kostnader Förarlön/besättning Underhåll och service Distansrelaterade kostnader Skatt och försäkring Kapitalkostnad 0 Bil (fjärr) Bil (fjärr) Järnväg Järnväg diesel Flyg Sjö Vägtransportkostnad stiger med 50 % vid tredubbling av dieselpris Conlogic

31 Trender inom logistik Conlogic AB 31 D. Sändningsstorleken minskar (och därmed ökar frekvensen i transporterna) Andel 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 Säljare av transportlogistik Köpare av transportlogistik Minskar Ökar Minskar och ökar Oförändrat

32 Trender inom logistik Conlogic AB 32 D. Transportpriserna kommer att öka 0,6 Andel 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Säljare av transportlogistik Köpare av transportlogistik Ökar Minskar Oförändrade Vet ej

33 Trender inom logistik Conlogic AB 33 D. Transportmedlens förväntade relativa marknadsandels utveckling Andel 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Järnväg Sjöfart Väg Flyg Kombi Ökar Minskar Oförändrat Vet ej

34 Conlogic AB E. Informationsteknik Marknadstransparens Produktivitet Efterfrågestyrning Hjälpande/stjälpande?

35 Conlogic AB Informations- och kommunikationsteknik Radiokommunikation Trafikledningssystem EDI Mobil datorkommunikation Internet Intranet Extranet Datafångst, Streckkod till RFID

36 Conlogic AB

37 Conlogic AB 37 F. Urbanisering -Urban tillväxt 2008 kommer mer än hälften av jordens befolkning på 6,7 miljarder människor att bo i städer enligt FN kommer ungefär 70 % av jordens befolkning att bo i städer 2050 förväntas det finnas 27 mega cities (mer än 10 miljoner invånare) Mexico City, 9 miljoner invånare

38 Conlogic AB 38 F. Urbanisation Urbanisering - Urban - Sprawl Sprawl Los Angeles, California

39 Conlogic AB 39 F. sprawl - Transportlogistikeffekter Shopping center Privata bilar Shopping center Shopping center Centrala stan Affär Förort Shopping center Shopping center Shopping center

40 Macro Conlogic trends AB 40 F. Livskvalitet i städer Luft Buller Trängsel Säker trafikmiljö Measuring and monitoring air quality in Heidelberg, Germany

41 G. Kampen om kompetensen Branscher som ungdomar i Sverige helst vill arbeta inom Conlogic AB 41

42 Conlogic AB 42 Förarbrist Inom Åkerinäringen kommer de att råda brist på yrkeschaufförer*. - 4 av 10 åkerier har svårt att hitta lämpliga chaufförer. - Behovet av chaufförer kommer 2009 att uppgå till fler är Situationen är densamma i Västeuropa * Sveriges Åkeriföretag

43 Trender inom logistik Conlogic AB 43 Tillverkningens utveckling Trend: Struktur: Styrkor: Centraliserad produktion Systemleverantörer/specialisering Längre transportsträckor Ökat transportarbete Ökat trafikarbete Större och färre enheter Längre sträckor Ökad frekvens Energi och kostnadseffektivt i anläggningar Miljöutmaningar: Fossilberoende Trafiksäkerhet Lokala miljöproblem Ökad riskexponering

44 Trender inom logistik Conlogic AB 44 Handel och distribution Trend: Struktur: Styrkor: Centraliserad produktion Centraliserade lager Längre transportsträckor Ökat transportarbete Ökat trafikarbete Större enheter Längre sträckor Ökad frekvens Energi och kostnadseffektivt i fasta anläggningar Miljöutmaningar: Trängsel, buller lokala emissioner Trafiksäkerhet Ökad riskexponering

45 Trender inom logistik Conlogic AB 45 Vägtransporter Trend: Struktur: Styrkor: Ökar kraftigt i omfattning Fler paketbilar Fler stora distributionsbilar Större fjärrbilar Flexibelt, kundanpassat och snabbt Miljöutmaningar: Fossilberoende Energikrävande Trängsel Trafiksäkerhet: Ökad riskexponering

46 Trender inom logistik Conlogic AB 46 Sjötransporter Trend: Struktur: Styrkor: Ökar i omfattning Fler större containerfartyg (10 TEU) Fler feeders Nischade fartyg Resurseffektivt, kapacitet samt räckvidd Miljöutmaningar: Fossilberoende Svavel Utsläpp till vatten Trafiksäkerhet: Ökad riskexponering

47 Trender inom logistik Conlogic AB 47 Järnvägstransporter Trend: Struktur: Styrkor: Ökar i omfattning Fler systemtåg Fler kombitåg Resurseffektivt och kapacitet Miljöutmaningar: Kvalitet och tillförlitlighet Elektrifiering och elförsörjning Trafiksäkerhet: Ökad riskexponering

48 Trender inom logistik Conlogic AB 48 Flygtransporter Trend: Struktur: Ökar i omfattning Mer belly freight Mer trucking Större fraktplan i stora transportsystem Styrkor: Snabbt och långväga Miljöutmaningar: Fossilberoende Energikrävande Utsläpp på hög höjd (multipeleffekt) Trängsel Trafiksäkerhet: Ökad riskexponering

49 Effekter av förämdrade förutsättningar Conlogic AB 49 De negativa effekterna av transporterna Klimat Natur Hälsa Olyckor (trafik, farligt gods)

50 Effekter av förämdrade förutsättningar Conlogic AB 50 Sammanvägda effekter av trenderna på miljö och trafiksäkerhet (utan åtgärder) Transporterna ökar inom samtliga trafikslag - Hastigheterna ökar - Transportsträckorna ökar - Storlek på fordon och farkoster ökar + IT-användningen ökar + Livsstil alltmer global - -Produkter -Tjänster Miljö

Godsflöden i Halland

Godsflöden i Halland Godsflöden i Halland Region Halland Februari 2007 Project part-financed by the European Union within the BSR INTERREG IIIB Godsflöden i Halland Utredning inom Baltic Tangent projektet 2007-02-20 Beställare:

Läs mer

Transportdag. Norrköping 2013 03 27

Transportdag. Norrköping 2013 03 27 Transportdag Norrköping 2013 03 27 Transportdag Behövs transporter? Transportslagen Bil Järnväg Flyg Båt Speditörens roll Ansvar/avtal Incoterms Risker försäkring Combiterms NSAB Fraktberäkning ÖvningsuppgiQer

Läs mer

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN NÅGRA ORDFÖRKLARINGAR I transportsektorn används flera begrepp för att beskriva transporternas omfattning. Varje begrepp har sin egen betydelse och det är viktigt

Läs mer

OMVÄRLDSBESKRIVNING UNDERLAG TILL TREÅRSPLAN 2014-2016 OCH BUDGET 2013 2012-08-08

OMVÄRLDSBESKRIVNING UNDERLAG TILL TREÅRSPLAN 2014-2016 OCH BUDGET 2013 2012-08-08 UNDERLAG TILL TREÅRSPLAN 2014-2016 OCH BUDGET 2013 2012-08-08 601 78 Norrköping Tel: 0771-63 00 00 Fax: 011-19 10 55 UNDERLAG TILL TREÅRSPLAN 2014-2016 OCH BUDGET 2013 Datum: 2012-08-08 601 78 Norrköping

Läs mer

INNEHÅLL OM RAPPORTEN STRATEGI 2 33 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 34 61, 130 131 FINANSIELLA RAPPORTER 62 129 SCANIA 2013

INNEHÅLL OM RAPPORTEN STRATEGI 2 33 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 34 61, 130 131 FINANSIELLA RAPPORTER 62 129 SCANIA 2013 Årsredovisning 2013 Med målet att vara ledande inom håll bara transporter, skapar Scania värde för aktieägare, kunder, medarbetare och samhället. Vi levererar skräddarsydda tunga last bilar, bussar, motorer

Läs mer

Tänk om och optimera Kapitel 2 Påverka behov av resor och transporter

Tänk om och optimera Kapitel 2 Påverka behov av resor och transporter Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version 2012-08-31 Steg 1 och 2 Tänk om och optimera Kapitel 2 Påverka behov av resor och transporter 2 Yta för bild Dokumenttitel: [Dokumenttitel]

Läs mer

Bärkraftig transportframtid - ett svenskt perspektiv

Bärkraftig transportframtid - ett svenskt perspektiv Bärkraftig transportframtid - ett svenskt perspektiv Peter Steen Karl-Henrik Dreborg Greger Henriksson Sven Hunhammar Mattias Höjer Johan Rignér Jonas Åkerman Forskningsgruppen för miljöstrategiska studier

Läs mer

Energianvändning i. transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA

Energianvändning i. transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Energianvändning i transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Utgivare Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, IVA Text Maria Stenkvist, Energi- och Systemanalys,

Läs mer

Näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem En sammanställning baserad på elva kvalitativa intervjuer

Näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem En sammanställning baserad på elva kvalitativa intervjuer Underlagsrapport Näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem En sammanställning baserad på elva kvalitativa intervjuer GCI Göteborg, maj 2007 Bakgrund Västra Götalandsregionen har fått ett utökat

Läs mer

What if-scenarier. Undersökning av två alternativa utvecklingslinjer fram till år 2050. Per Florén, Kairos Future AB 2005

What if-scenarier. Undersökning av två alternativa utvecklingslinjer fram till år 2050. Per Florén, Kairos Future AB 2005 What if-scenarier Undersökning av två alternativa utvecklingslinjer fram till år 2050. Per Florén, Kairos Future AB 2005 Rapport på uppdrag av projektet HUR 2050 Slutrapport What if-scenarierna, 06-03-10

Läs mer

Transporter Göteborg 2050

Transporter Göteborg 2050 Transporter Göteborg 2050 Ett hållbart transportsystem med: Närhet till det vardagliga Korta färder till fots och på två hjul Hög tillgänglighet till det regionala och det globala Flexibla och effektiva

Läs mer

Transport och klimathotet

Transport och klimathotet Transport och klimathotet Text: Martin Viredius Illustrationer och layout: Martin Odell 3 TRANSPORTsida 3-51.indd 3 04-17-2013 10.40.32 4 TRANSPORTsida 3-51.indd 4 04-17-2013 10.40.32 Förord Sedan ett

Läs mer

magasinet Så kom en guldmedaljör på plats LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2007

magasinet Så kom en guldmedaljör på plats LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2007 magasinet LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2007 Så kom en guldmedaljör på plats Sidan 4-5 Grattis Schenker Paket 30 år! Sidan 8-9 Billeruds uppdelning gav utdelning

Läs mer

Konsumtionens klimatpåverkan. RAPPORT s./6%-"%2

Konsumtionens klimatpåverkan. RAPPORT s./6%-%2 Konsumtionens klimatpåverkan RAPPORT s./6%-"%2 Konsumtionens klimatpåverkan NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM Gruppen AB,

Läs mer

OMVÄRLDSANALYS. Förutsättningar som kan påverka svensk transportpolitik Regeringsuppdrag November 2004. SIKA Rapport 2004:7

OMVÄRLDSANALYS. Förutsättningar som kan påverka svensk transportpolitik Regeringsuppdrag November 2004. SIKA Rapport 2004:7 OMVÄRLDSANALYS Förutsättningar som kan påverka svensk transportpolitik Regeringsuppdrag November 2004 OMVÄRLDSANALYS Förutsättningar som kan påverka svensk transportpolitik 3 Förord Under försommaren 2004

Läs mer

Svensk godsstudie baserad på nationell och internationell litteratur Internationell exposé persontransporter

Svensk godsstudie baserad på nationell och internationell litteratur Internationell exposé persontransporter VTI rapport 629 Utgivningsår 2008 www.vti.se/publikationer Svensk godsstudie baserad på nationell och internationell litteratur Internationell exposé persontransporter Inom uppdraget att kartlägga potentialen

Läs mer

Beroende- och konsekvensanalys, transporter. Offentligt arbetsmaterial från KBM:s projekt Samhällskritiska beroenden

Beroende- och konsekvensanalys, transporter. Offentligt arbetsmaterial från KBM:s projekt Samhällskritiska beroenden Beroende- och konsekvensanalys, Offentligt arbetsmaterial från KBM:s projekt Samhällskritiska beroenden 2008-02-01 Dnr 0021/2007 Beroende- och konsekvensanalys, Offentligt arbetsmaterial Förord Krisberedskapsmyndigheten,

Läs mer

Index för hållbar bilism. Årlig sammanställning, maj 2014

Index för hållbar bilism. Årlig sammanställning, maj 2014 Index för hållbar bilism Årlig sammanställning, maj 2014 25% 30% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 Bilen är för många en frihetssymbol och mobilitet är ett viktigt fundament i dagens samhälle. Men samtidigt

Läs mer

Småländska åkeriers konkurrenskraft när marknaden avregleras?

Småländska åkeriers konkurrenskraft när marknaden avregleras? Ekonomihögskolan vid Växjö universitet Småländska åkeriers konkurrenskraft när marknaden avregleras? Kandidatuppsats i företagsekonomi Ekonomistyrning,, VT 2007 Författare: Johan Andersson, 790601 Johan

Läs mer

Effekterna av E-Handel

Effekterna av E-Handel Effekterna av E-Handel Har e-handel dåligt inflytande på miljön? NEKM01 Susanne Rayner 840718-4087 Handledare: Karin Olofsdotter Sammanfattning E-handel är en handelsform som är på stark frammarsch. Fler

Läs mer

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 magasinet LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 Många miljölöften spikade på mässan Sidan 11 Sidan 15-17 Sidan 20-21 Sidan 25-27 Premiär för första etanollastbilen

Läs mer

magasinet Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress Sidan 14-19 Katastroflogistik på liv och död

magasinet Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress Sidan 14-19 Katastroflogistik på liv och död magasinet LOGISTIK Nummer 3 september 2008 Globala och lokala transport- och logistiklösningar På turné med Götheborg Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress

Läs mer

MÄLARSJÖFARTEN OCH NÄRINGSLIVET NULÄGET OCH FRAMTIDEN

MÄLARSJÖFARTEN OCH NÄRINGSLIVET NULÄGET OCH FRAMTIDEN MÄLARSJÖFARTEN OCH NÄRINGSLIVET NULÄGET OCH FRAMTIDEN Version 1.0 18/10-2002 De två fotografierna på framsidan är från Sjöfartsverkets rapport Södertälje Kanal och Sluss, Förutsättningar för större fartyg,

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

Internationell Tillgänglighet Stockholm. Utblick mot perioden 2020-2025

Internationell Tillgänglighet Stockholm. Utblick mot perioden 2020-2025 Internationell Tillgänglighet Stockholm Utblick mot perioden 2020-2025 Augusti 2012 Titel: Författare: Beställare: Internationell Tillgänglighet Stockholm - Utblick mot perioden 2020-2025 Björn Arvidsson,

Läs mer

Baltic Link - Intermodala transporter längs Kust-till-Kustbanan

Baltic Link - Intermodala transporter längs Kust-till-Kustbanan Baltic Link - Intermodala transporter längs Kust-till-Kustbanan Fredrik Bärthel Nicklas Hansson Förord Under våren 2013 har studien Intermodala transporter längs Kust-till-Kustbanan genomförts inom ramen

Läs mer

Åtgärder för en effektiv europeisk transportpolitik. Rapport 2010:2

Åtgärder för en effektiv europeisk transportpolitik. Rapport 2010:2 Åtgärder för en effektiv europeisk transportpolitik Rapport 2010:2 Åtgärder för en effektiv europeisk transportpolitik Rapport 2010:2 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414

Läs mer

Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag. Rapport 2012:7

Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag. Rapport 2012:7 Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 2012:7 Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 2012:7 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm

Läs mer

RAPPORT Trender i transportsystemet

RAPPORT Trender i transportsystemet RAPPORT Trender i transportsystemet Trafikverkets omvärldsanalys 2014 1 På Trafikverkets webbplats www.trafikverket.se/omvarld finns en anpassad version av omvärldsrapporten. Där finns även länkar till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2005 TRAFIKSÄKERHET KVALITET TILLGÄNGLIGHET KÖRGLÄDJE BRÄNSLEEKONOMI DRIFTSÄKERHET

ÅRSREDOVISNING 2005 TRAFIKSÄKERHET KVALITET TILLGÄNGLIGHET KÖRGLÄDJE BRÄNSLEEKONOMI DRIFTSÄKERHET ÅRSREDOVISNING 2005 TRAFIKSÄKERHET KVALITET TILLGÄNGLIGHET KÖRGLÄDJE BRÄNSLEEKONOMI DRIFTSÄKERHET SCANIAS AFFÄRSIDÉ är att erbjuda sina kunder fordon och tjänster av hög kvalitet för kvalifi cerade varu-

Läs mer