Jazz i Dalarna söker kronor för att stödja utvecklingen av Jazzen i länet och fortsätta att lägga fokus på ungdomar. Ansökan gäller för 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jazz i Dalarna söker 80 000 kronor för att stödja utvecklingen av Jazzen i länet och fortsätta att lägga fokus på ungdomar. Ansökan gäller för 2010."

Transkript

1 I 11 ~ landstinget DALARNA KUL TUR- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 072 BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum Jazz i Dalarna - Ung Jazz i Dalarna 2011 Dnr LO 10/03525 Handläggare: Anetfe Stengård Förslag till beslut Kultur- ch bildningsnämnden beslutar a t t från kstnadsställe 92101, föreningsstöd, tilldela Jazz i Dalarna krnr för verksamheten under Jazz i Dalarna söker krnr för att stödja utvecklingen av Jazzen i länet ch frtsätta att lägga fkus på ungdmar. Ansökan gäller för Bilaga (73-80) Bakgrund Jazz i Dalarna är en ideell rganisatin sm samlar länets jazzklubbar. Verksamhet finns i Brlänge, Falun, Orsa, Ludvika ch Avesta. Under 2009 örnmärkte Jazz i Dalarna anslagen till klubbarna för ungdmssatsningar. Samtidigt ställdes krav på redvisning av ungdmssatsningarna. Under 2010 har Jazz i Dalarna arbetat med det egna prjektet Ung Jazz Dalarna. Statens Kulturråd har finansierat prjektet med krnr ch sm reginal insats har landstingets bidrag m krnr använts. Inm prjektet har man knutit kntakter med kmmunala musiksklr, folkhögsklr ch gymnasier. En ny ansökan har lämnats in till Statens Kulturråd för 2011 där man vill skapa ytterligare nätverk mellan Jazzklubbar ch musiklärare i länet ch m medel till ett jämställdhetsprjekt sm ska engagera fler flickr i jazzen. Även denna gång ska landstingets bidrag på krnr fungera sm medfinansiering i ansökan till kulturrådet. Bidrag finns från Statens kulturråd via Svenska jazz riksförbundet. Kmmunala bidrag finns till klubbar i respektive kmmuner. Överväganden Jazz i Dalarna har med prjektet Ung Jazz i Dalarna på krt tid skapat ett intressant nätverk mellan fria kulturutövare, föreningsliv, utbildningar för barn ch unga vuxna ch med ffentlig kulturförvaltning på kmmunal, reginal ch statlig nivå. Jazzen har sm genre under senare år fått ett uppsving bland yngre människr ch prjektet Ung Jazz i Dalarna skapar spelmöjligheter ch musikutveckling för unga.

2 KULTURRÅDET 073 ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG 2011 LANDSTING M.FL. FÖR REGIONAL MUSIKVERKSAMHET SAMT REGIONALA OCH LOKALA INSTITUTIONER SISTAANSÖKNINGSDAG: 22 FEBRUARI 2011 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Denna nlineansökan är ptimerad för webblllsaren Internet Explrer versin 6 eller senare, men fungerar även med FlrefOl( versin 2 eller senare ch med Safari versin 3 eller senare. För sent inkmmen eller fullständig ansökan riskerar att Inte bli behandlad vid denna ansökningsmgång. Infrmatin till sökande finns på Kulturrådets hemsida. Infrmatinen kan kmma att ändras över tid. Maxlmallnlggnlngstld per sessin är 8 timmar. Använd gärna funktinen Spara tillfälligt" sist I blankettsn så att era uppgifter Inte försvinner m ni lggas ut. Obligatriska frågr tir markerade med en asterisk (0). För Kulturrådets hantering är det viktigt alt frågrna besvaras direkt i tillten, även m bilaga bifgas... Uppgifter I gråmarkerade tiilträggs In autmauskt. Om ett gråmarkerat fäll är tmt, ch Inget annat anges, går det bra alt skriva Infrmatin I fällel SÖKANDE Uppgifter m sökande rganisatinlinstitutln hämtas autmatiskt från ert användarknt. Kntrllera alt samtliga uppgifter är krrekta Innan ni börjar fylla I er ansökan. Eventuella ändringar görs alltså i Mina kntaktuppgifter" sm finns på startsidan när ni lggat in - INTE i denna ansökan. ANSÖKAN AVSER Ange namn på den rganisatinlinstitutinlgrupp sm ansökan avser. PROJEKTET Ange bland annat prjektets namn. planerat start- ch slutdatum samt det belpp (I hela krnr) ni söker i bidrag från Kulturrådet. Här stalls ni fritextfrågar m prjektet. Maximalt 1000 tecken. inklusive blanksteg. kan skrivas i respektive falt. Radbrytningar tas brt autmatiskt. EKONOMISK KALKYL Det är bligatriskt alt redvisa de eknmiska uppgifterna i ansökningsblanketten. Det är viktigt alt ansökan har en rimlig budget sm bygger på nera finansiärer. Summa intakter" ch Summa kstnader" ska vara lika stra. Ange samtliga belpp i hela krnr. BIFOGA FILER För att bifga filer digitalt till klickar ni på "Bifga Filer" på sista sidan. Filnamnet kan vara maximalt 20 tecken. I de fall det är längre används autmatiskt de 20 första tecknen sm filnamn. De filer ni bifgar kan maximalt uppgå till ttalt 30 MB. Bilagr kan även skickas via e-pst till: eller via pst till: Statens kulturråd. Bx Stckhlm. Om ni kmpletterar via e-pst eller pst, glöm då Inte att ange det ärendenummer ni får i retur när ni skickat in ansökan. Så skickar ni in ansökningsblanketten På sista sidan finns enruulsta med tre val- "~klcka". "Sp~ratlllfälllgt Ch "Avbryt". För att skicka In eransö\can vaije~ ni Sklcka" ch klickar på OK". Observera att ni kan spara erltyllda an&akan genm alt IslAIlet välj!! "Spara tillfamgt" ch klicka på OK".Sparad an~kan hämtas upp genm att gå tlu"mlna Arenden" p~ startsidan när ni har loggat In. För att avbryta ansökan vaijs "Avbryt" ch sedan OK"... När ni har valt Sklcka" ch klickat på OK" startar steg 1. av ;3. NI måste gå Igenm alla tre stegen för att er ansökan ska skickas In korrekt. I sleg 3 får ni ert ärendenummer. Det Ar viktigt alt ni Inte slanger fönstret förrän ni fålt den bekräftelsen. I steg 3 skickas även ell autmauserat e-pstmeddelande Ull kntaktpersnen för ansökan med ärendenummer ch er ansökan I PDF-frmat. Vid tekniska frågr, kntakta eller tel: Bidragets kntaktpersner på Kulturrådet finns angivna längst ned på sidan 2. A146 1/8

3 KULTURRÅDET 074 ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG 2011 LANDSTING M.FL. FÖR REGIONAL MUSIKVERKSAMHET SAMT REGIONALA OCH LOKALA INSTITUTIONER SISTAANSÖKNINGSDAG: 22 FEBRUARI 2011 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Fält markerade med är bligatriska Sökande rganlsaunjinstltulln enligt registreringsbevis Organisatinsnummer ~~~(li~.t!,~:g~~ ~~l,å,r:ji~ i,ty,\.)f2\;-,';:,rui;; f:.:;'1:n: -j:::';'i::,:,;.;'j;\.: -:~: :_:'.. _' :':;,::,'.,',.'" "~(;.;':; [~:'~:1f~'~~~~~I~,:':'-j2;~;,',',.':";;;_'---L::'i~_: Verksamhetsfrm Aktieblag Ideell förening Kmmanditblag ) Stiftelse Eknmisk förening Handelsblag LandsUng Enskild firma med F-skallsedel Kmmun l Statlig myndighet Pstadress, bx t~!it~!ti\ljjj!'ij!~1im'jj~"y!\~)t~:(i!~mtj~jlf!~l~~]gå,1j!i~g~,!ir:,:i!r}; ildfi0;%j\i ;h3 h\.~,i!st~'filii";]~~fi.:j0swt~fi,:.'wmi::'%!jjw,'mitr:g] Pstnummer Pstr! Telefnnummer (växel) Kmmun I vilken rganlsatlnenljnsututlnen har sitt sate [~a~~!~brf~wiik:fl\'.i1wllli Falun Organlsatinens/lnsUtutlnens e-pstadress (persnneutrel) Webbadress Kntnummer (ej bankknt) Ange m rganlsaunenllnsutuunen har bankglr-/eller piusgirknt - Bankgir PIusgir 1J Ange m rganlsatlnenllnstltutlnen är mmsreglstrerad eller Inte Ja Nej OrganlsallnensRristltutlnens firmatecknare (förnamn ch eftemamn) Flrma,tecknares funktin 1I1!1l1!i'j'~.f;I:I~I'\'.'\\~~.ti.\j\W~'~' ~ ii~r&i!}ig~~i[~ge~~r KONTAKTUPPGIFTER FÖR DENNA ANSÖKAN Ansökan avser följande rganlsaunjinsutuun/grupp Jazz i Dalarna * Ange verksamhetskategri O Muselverksamhet, Teater-, dans- ch/eller muillkverksamhet Kntaktpersn (fömamn ch eftemamn) ~~J~m.1~~j,!mlir;tj~1L~11~2i;itj;&j'±ffTI[~%f;~t,r~0~;~rillYf:-,W;:,;:j Telefnnummer Ull kntaktpersn ~~~,~!'14~ C ;;;:)ig'l1l~;.tw'i\l-n r? * Jag har ratt alt företräda sökande rganlsalinrnstituun E-pstadress till kntaktpersn ~.imff_11i_mll~.b]:.nh;"mfl'slm;::;~~;r;:;tilij MbUtelefnnummer till kntaktpersn ~mii![~'j.~wfiij~~~j0q;0j':m;,,;j:1d:;in\t'm'&l4~:'-,:&illi;1hgrj,:,j~it1{;_;w2w Kntaktpersner på Kulturrådet: Museiverksamhet- Mats Hanssn,tel: , e-pst: Dansverksamhet - Lisa Pska, tel: BO. e-pst: Teaterverksamhet- Jchum Landin, tel: , e pst: Musikverksamhet- Magnus Lemark, tel: OB e-pst: A146 2/8

4 (l(ii.jr.1i"1ui1r RÅDET 075 Sökande rganlsatlnlinslilulin enligt registeringsbevis (Denna uppgift Mm/as autmatiskt från sida 2.) :lands!ing~~ palijfu~, PROJEKTET Fäll markerade med' är bligatriska Prjektets namn (Ange elt prjeklnamn sm syftar på ändamålet ch gör alt prjektet kan Identifieras.) Ung Jazz Dalarna Planerat startdatum (AAMMMDD. Om starldatum Inte är bestämt, ange ett trligt staridatum.) Planerat slutdatum (AAMMMDD. Om slutdatum inte är bestämt, ange eu trligt slutdatum.) Söker bidrag från Kulturrådet, krnr (Om prjektet Ar flerårigt, ange det belpp sm söks för detta år.) Är prjektat ett flerårsprjekt? Ansökan avser år O 1 e 2 3 av ttalt O 2 e 3 år e Ja O Nej Ttala kstnader år Ttala kstnader år Ar prjektet frtsättning på ett tidigare prjekt? eja ONe) Ange syfte ch mil för det planerade prjektet. Bifga gama en prjektplan (se Anvisningar för ansökan). (Max 1000 tecken, fler kan ej sparas) UNG JAZZ Dalarna har under till påbörjat uppbyggnad av UNG JAZZ sektiner i samtliga 5 jazzklubbar i Dalarna. Detta delrnål, från tidigare ansökan, är nu uppfyllt på det lkala planet. Målet nu är att bia stärka rganisatinen ytterligare för Jazz i Dalarna för att skapa förutsättningar för Ung JAZZ Dalarna. Inm ramen för prjektet ska UNG JAZZ Dalarna ge ungdmar förutsättningar för egen försörjning genm eget företagande. Samarbete ska ske med strukturfndsprgramet KKN sm drivs av Regin Dalarna. Under detta år kmmer även nätverksbyggandet att intesifieras.ytterligare kntakter ska knytas mellan Dalarnas kmmuner ch det privata näringslivet. Ungdmarna skall även delgivas kunskap m kulturplitik. Man kmmer även att delta i SJRs prjekt IMPULS sm ska skapa nätverk mellan jazzklubbar ch musiklärare i länet ch i prjektet PERFECT HARMONY vars syfte är att engagera fler flickr inm jazzen. Beskriv krtfattat hur prjektet ska genmföras. (Max 1000 tecken, fler kan ej sparas) Genmföres med en prjektledningsgrupp, 4 persner, anställd av Landstinget Dalarna. Uppsökande verksamhet till varje jazzklubb för att ge rganisatriska råd ch impulser. Sammankmster med kulturplitiker ch andra kmmunala instanser. Kntakt ch sympsier med kmmunala musikskleledare ch dess lärare. Gymnasiesklans estetlinjer ch dess rektrer införlivas i prjektet med rådgivning ch kulturplitisk samverkan; skla - näringsliv. Vid knserter har prjektet ett infrmatinsutrymme, för att stärka ungdmsverksamheten, i huvudsak riktad till knstfrmen jazz. Prjektgruppen sammanträder regelbundet ch avger rapprter till främst Landstinget Dalarna samt till jazzklubbar ch SvenskajazzRiksförbundet. Prjektet bedriver infrmatinsverksamhet genm hemsida : ung.jazzidalarna.se Samling av elevgrupper vid sympsier med syfte att giva viss kulturplitisk infrmatin. A146 3/8

5 l](iuj IL "U"!L.D R RÅ D E T 076 Sökande rganisaunjinstilulin enligt regislerlngsbevis (Denna uppgin hamlas autmatiskt från sida 2.) :Landsting~fDalatna.. PROJEKTET frtsättning Fält markerade med' är bligatriska * Beskriv huvudsaklig målgrupp för prjektet ch tlka typer av effekter sm prjektet förväntas leda till för lika målgrupper. Beskriv på vilket sätt ni I genmförandet beaktar att människr har lika förutsättningar ch möjligheter att ta del av prjektet - med utgångspunkt I till exempel kön, ålder, utbildning, funktinsnedsättning, kulturell ch elnlsk bakgrund. (Max 1000 tecken, fler kan ej sparas) Ungdmar med lika musikbakgrund ges möjligheter att genm knserter få praktik inm sina lika musikknstellatiner. Målgrupper är ungdmar i kmmunala musiksklr, flkhögsklr ch gymnasier. Prjektet når även musikutövande ungdmar vid kmmunala fritidsgårdar. Studieförbundens musikverksamhet ses sm en målgrupp där eventuellt jazzinriktad verksamhet förekmmer. Prjektet står fadder för att ungdmar med funktinsnedsättning kan delta vid knserterna. Jämställdhet mellan flickr ch pjkars utövande ch framträdande belyses i prjektet Perfect Harmny. Etniska kulturfrågr belyses genm bland annat särskilda prjekt drivna i samverkan med Sjöviks flkhögskla. Beskriv möjligheter Ull delaktighet ch eget skapande för målgruppen. (Max 1000 tecken, fler kan ej sparas) Ungdmar skapar sina egna mål med knserter sm grund. Jazzklubbarna ger ungdmar förutsättning till framträdande under prfessinella frmer. Ungdmarna får en inblick i arrangörsskap ch ansvarstagande. Eget skapande innebär kmpnerande av egen musik. Prjektet avser att stödja knsertserier med framträdande i lika kmmuner. Delaktighet är grunden för hela prjektet ch ungdmarnas musikaliska uppfattning redvisas i deras egen musik. Eget skapande är en förutsättning inm jazzmusik med kmpnerandet av egna imprviserade sln inför en levande publik. * Redvisa planerade respektive benntllga samarbetspartners samt beskriv samarbetet Ange särskilt eventuella plansrade respektive befintliga IntemaUnella/lnterkulturella samarbetspartners samt beskriv samarbetel (Max 1000 tecken, fler kan ej sparas) Jazz i Dalarna, Jazzlinjen Musikknservatriet Falun, Dalarnas Ungdms Big Band, Dans ch Musiksklan Falun, Musiksklan Ludvika ch Mra. Ungdmsstrband Brlänge, Sjöviks Flkhögskla, Jazzlinjen i Avesta, Svenska Jazz Riksförbundet, Svenska Musikerförbundet, Landstinget Dalarna Kultur- bildningsnämnden, 5 kmmunala kulturförvaltningar i Dalarna stötar med infrmatin ch kmmunala bidrag. I den privata sektrn finns samarbete med Marianns Saln i Falun sm upplåter knsertscen samt bistår med förtäring. Grundsklr, gymnasier ch flkhögsklr tillhandahåller genm sin undervisning elever till knsertverksamheten. Svenska Jazz Riksförbundet stöder med ungdmsinfrmatin angående kurser. Prjektet stöder Dalarnas Ungdms Big Band DUBB genm att beksta mat ch dryck vid repetitinssammandragningar. Musiksklr får stöd med bidrag till mat dryck vid sammankmster ch knserter. Sjöviks Flkhögskla med internatinellt prgram kmmer att stödjas under kmmande prjekttid. A146 4/8

6 077 IJ(lUJ n.tiul IF1lRÄOET Sökande rganisalinlinstitulin enligt registeringsbevis (Denna uppgift hllmtas autmatiskt ff'l1n sida 2.) LandstiilgetC>alafrla - PROJEKTET frtsättning Fält markerade med är bligatriska Beskriv prjektets Innehåll år två ch/eller år tre m det är ett flerårigt prjekt. (Max 1000 tecken. fler kan ej sparas) Ar 2 Stärka rganisatinen för JAZZ I Dalarna sm en del i Dalarnas musikliv genm att tydliggöra ansvarsfördelningen. Skapa referensgrupper med ungdmar upp till 25 år. Föra knsertstatistik över ungdmsverksamhet. Bedriva kulturplitisk infrmatin. Samverkan skall ske med Dalarnas musiklärare i prjekt IMPULS. Att medverka i genusprjektet Perfect Harmny. Invlvera musiksklrnas körer i prjektet. Söka samarbete med rganisatiner där det finns ungdm med funktinsnedsättning. Prjektet ska under 2012 förankra kntakten med länet kmmuner m med finansiering till UNG JAZZ Dalarna. Ar 3 Prjektet har då arbetat fram en hållbar rganisatin sm ytterligare kan skapa nätverk ch UNG JAZZ Dalarna övergår till en rganisatin med egen budget. Ungdmar med jazzintresse har en övergripande reginal rganisatin. Prjektet vill utveckla nätverket med länets musiksklr ch samarbetsprjekt sm planerades under 2012 genmförs under Beskriv hur ni planerar au Integrera prjektet I den löpande verksamheten. (Max 1000 tecken. fler kan ej sparas) Jazz i Dalarnas ungdmsverksamhet är i dag av den betydelsen att den bör ingå i den nya samverkansmdellen för fördelning av de statliga kulturmedlen till län ch reginer. Dalarna räknar med att gå in i den nya mdellen A

7 IJ{lUl ll1t'lul R RÅDET 078 Sökanda rganisatlnflnstitulin enligt registeringsbevis (Denna uppgifl hämtas autmatiskt från sida 2.) {andsungetdalar~a. - PROJEKTET frtsättning Fält markerade med' är bligatriska Usla ch analysera ptentiella hinder för all ni når prjektets mål, samt villeen beradskap ni har all undanröja dessa hinder. Relatera i er analys till att människr har lika behv, förulsllltningar ch möjligheter. (Max 1000 tecken, fler kan ej sparas) Jazzverksamhet bygger idag på i huvudsak ideell verksamhet sm till sin natur är skör vad gäller lånsiktighet bia för avlönad persnal. Försök att hitta lösningar på persnalfrågan pågår. Jazzklubbarna vill öka kntakten med beslutsfattarna i kmmunerna för att ingå i ett kmmunalt helhetstänkande för för kulturen. Infrmatin ch kulturplitik är A ch O. Jazzmusiken är förhållandevis smal jämfört med andra musikgenrer. Prjektet kan genm sitt nätverksbyggande med sklr ch kmmuner skapa förutsättningar för unga att spela jazz ch därmed stärka jazzen. Beskriv hur prjaktet ska följas upp ch utvärderas samt vilka möjligheter det kmmer att finnas för andra all ta del av prjektets resultat. (Max 1000 tecken, fler kan ej sparas) Prjektgruppen besöker varje jazzklubb ch ger influenser till frtsatt utbyggnad av samverkan med musiksklr i Dalarnas Län. Prjektet står sm värd för ett frtsättningsseminarium i samverkan med Musikskleledarna i Dalarna. Prjektet startar en inventering av UNG JAZZ verksamhet i Dalarna. Svenska Jazz Riksförbundet får kntinuerliga rapprter till sin ungdmsansvarige. Landstinget Dalarna Kulturförvaltning står sm värd,genm UNG JAZZ Dalarna, för en gemensam utvärdering av de fem jazzklubbarna i Dalarnas Län. Verksamhetsprtkll, rapprter är ffentliga genm att de distribueras på prjektets egen hemsida. A146 6/8

8 079 IIUJ..VlUJlFiRÄOET Sökande rganisatin/institutin enligt registeringsbevis (Denna uppgift Mmtas autmatiskt frlm sida 2.).lan~stlriget Dal~l'n~' EKONOMISK KALKYL Fält markerade med' är bligatriska Redvisa belpp från samtliga finansiärer samt den egna insatsen. Summa In!llkter' ch "Summa kstnader" ska vara lika stra. Ange samtliga belpp I hela krnr. INTÄKTER Bidrag från Kulturrådet FlnanslAr/delpst (Denna uppgift Mmtas autmatiskt (mn "SiJker bidrag (rim KultunMet, krnr" på sidan 3.) Status Krnr * Övrigt stauigt bidrag Svenska Musikerförbundet Beviljat * Övrigt staulgt bidrag ÖVrIgt staulgt bidrag * Bidrag från landsting/regin Lt Dalarna Jazz i Dalarna Beviljat Bldreg från kmmun Falu kmmun Beviljat * EU-bldrag ÖVriga bidrag övriga bidrag Övriga Intakter Egen Insats Summa Intakter (Summering sker autmatiskt) 'KOSTNADER Lönekstnader (Inklusive sdala avgifter) Kstnadspst Krnr Mar1<nadsförlngskstnader , Administrativa kstnader Övriga kstnader resr Övriga kstnader seminarier Övriga kstnader utbildningar Summa kstnader (Summering sker autmatiskt) ' A146 7/8

9 080 IltUIL 1!"1!JI1J;! RÅDET Sökande rganlsatin/instilutin enligt registeringsbevis (Denna uppgift hämtas autmatiskt från sida 2.) _~.:.. ~. :~,'.., ÖVRIGT Fält markerade med' är bligatriska Övriga upplysningar (Max 500 tecken, fler kan ej sparas) Handläggare i ärendet är Anette Stengård, kulturstrateg ring eller e psta för eventuell kmplettering. På Kulturrådets hemsida specificeras den Infrmatin Kulturrådet behöver för att bedöma ansökan. Här viii vi att du anger frmen på samtliga bilagr sm bifgas ansökan, avsett vi begärt dem eller Inte. Detta underlättar vår möjlighet att behålla kpplingen mellan ansökan ch bilagma.. * Jag avser att kmplettera ansökan med: - dlgltav-abllagw~r Ja (!) N~j - bllaga/r sm InlAmnas/sklc:kas Ull Kulturrådet OJa (!)NeJ Bilagma sm Inlämnas/skickas Inkmmer på följande medla: D CDIDVD D Papper D Ytterligare medla Skicka/Spara tlllfälllgvavbryt A146 8/8

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANSÖKAN OM BIDRAG KULTUR FÖR ÄLDRE SISTA ANSÖKNINGSDAG: 7 NOVEMBER 2011 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare, men

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG LITTERÄRA EVENEMANG I UTLANDET För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

PROJEKTET Ange bland annat projektets namn, planerat start- och slutdatum samt det belopp (i hela kronor) ni söker i bidrag från Kulturrådet.

PROJEKTET Ange bland annat projektets namn, planerat start- och slutdatum samt det belopp (i hela kronor) ni söker i bidrag från Kulturrådet. ANSÖKAN OM BIDRAG PLANERAD UTGIVNING AV NATIONELLA MINORITETERS LITTERATUR För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren

Läs mer

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANSÖKAN OM TONSÄTTARBIDRAG 2010 REGIONALA OCH LOKALA TDM- INSTITUTIONER, FRIA TEATER-, DANS- OCH MUSIKGRUPPER M.FL. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN SISTA ANSÖKNINGSDAG: 15 FEBRUARI 2010 Observera Denna onlineansökan

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG REGIONAL KULTURVERKSAMHET. För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG REGIONAL KULTURVERKSAMHET. För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG REGIONAL KULTURVERKSAMHET För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANSÖKAN OM BIDRAG TILL INTERNATIONELLA NÄTVERK SISTA ANSÖKNINGSDAG: 1 DECEMBER 2011 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller

Läs mer

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid.

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid. ANSÖKAN OM BIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG - DANSNÄT SVERIGES PARTER För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING UTVECKLINGSBIDRAG REGIONAL KULTURVERKSAMHET För redovisningsdatum se beslut. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Denna blankett är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller

Läs mer

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid.

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid. ANSÖKAN OM BIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG (DANSOMRÅDET) För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version

Läs mer

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid.

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid. ANSÖKAN OM BIDRAG TILL INTERNATIONELLA NÄTVERK För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version

Läs mer

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid.

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid. ANSÖKAN OM BIDRAG INKÖP AV LITTERATUR TILL FOLK- OCH SKOLBIBLIOTEK För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG UTSTÄLLNINGSARRANGÖRER INOM BILD- OCH FORMOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial REDOVISNING SAMVERKAN MED KOMPONISTER För sista redovisningsdag, se Kulturrådets beslut. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG KULTURTIDSKRIFTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG KULTURTIDSKRIFTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG KULTURTIDSKRIFTER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING PROJEKTBIDRAG NATIONELLT MOBILITETSSTÖD/ ARRANGÖRSSAMVERKAN INOM MUSIKOMRÅDET För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG FRÄMJANDEORGANISATIONER INOM BILD- OCH FORMOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för

Läs mer

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera ANSÖKAN OM UTVECKLINGSSTÖD FONOGRAM SISTA ANSÖKNINGSDAG: 15 SEPTEMBER Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare, men fungerar

Läs mer

Information till sökande finns att läsa på Kulturrådets hemsida. Informationen kan förändras över tid.

Information till sökande finns att läsa på Kulturrådets hemsida. Informationen kan förändras över tid. ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT MARKNADSSTÖD FONOGRAM För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version

Läs mer

Endast arbetsmaterial REDOVISNING DANSNÄT SVERIGES PARTER SISTA REDOVISNINGSDAG: 30 APRIL 2014 ANVISNINGAR FÖR REDOVISNINGEN.

Endast arbetsmaterial REDOVISNING DANSNÄT SVERIGES PARTER SISTA REDOVISNINGSDAG: 30 APRIL 2014 ANVISNINGAR FÖR REDOVISNINGEN. REDOVISNING DANSNÄT SVERIGES PARTER SISTA REDOVISNINGSDAG: 30 APRIL 2014 ANVISNINGAR FÖR REDOVISNINGEN Observera Denna onlineblankett är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare,

Läs mer

Endast arbetsmaterial. REVIDERAD BUDGET Produktionsstöd fonogram ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. Observera. Så skickar du in blanketten

Endast arbetsmaterial. REVIDERAD BUDGET Produktionsstöd fonogram ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. Observera. Så skickar du in blanketten REVIDERAD BUDGET Produktionsstöd fonogram ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna 9-11. Den fungerar även med Firefox version

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG LÄS- OCH LITTERATURFRÄMJANDE INSATSER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG LÄS- OCH LITTERATURFRÄMJANDE INSATSER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM BIDRAG LÄS- OCH LITTERATURFRÄMJANDE INSATSER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING PROJEKTBIDRAG BILD- OCH FORMKONST För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna 9-11. Den

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING DANSNÄT SVERIGES PARTER För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKTTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna 9-11. Den fungerar

Läs mer

Endast arbetsmaterial REVIDERAD PLAN SCENKONST. För sista dag att inkomma med blanketten, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN

Endast arbetsmaterial REVIDERAD PLAN SCENKONST. För sista dag att inkomma med blanketten, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN REVIDERAD PLAN SCENKONST För sista dag att inkomma med blanketten, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER

ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Observera att för sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

Observera att för sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN ANSÖKAN OM PROJEKTBIDRAG Yrkesverksamma fria grupper - dansområdet 1/12 Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare, men fungerar även

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial REVIDERAD PLAN KREATIVA PLATSER - ÄGA RUM ÅR 1 AV 3 För sista dag att inkomma med blanketten, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTRUSTNINGSBIDRAG KONSTNÄRERNAS KOLLEKTIVVERKSTÄDER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTRUSTNINGSBIDRAG KONSTNÄRERNAS KOLLEKTIVVERKSTÄDER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM UTRUSTNINGSBIDRAG KONSTNÄRERNAS KOLLEKTIVVERKSTÄDER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG LÄS- OCH LITTERATURFRÄMJANDE INSATSER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG LÄS- OCH LITTERATURFRÄMJANDE INSATSER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM BIDRAG LÄS- OCH LITTERATURFRÄMJANDE INSATSER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. EKONOMISK REDOGÖRELSE TRYCK OCH DIGITAL KULTURTIDSKRIFT För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG KULTURTIDSKRIFTER

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG KULTURTIDSKRIFTER ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG KULTURTIDSKRIFTER För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version

Läs mer

E-BOKEN Ange bland annat totalt antal titlar som ansökan omfattar, upphovspersonens namn, bokens titel, språk samt eventuell översättare.

E-BOKEN Ange bland annat totalt antal titlar som ansökan omfattar, upphovspersonens namn, bokens titel, språk samt eventuell översättare. ANSÖKAN OM STÖD ELEKTRONISK UTGIVNING AV KVALITETSLITTERATUR För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial REDOVISNING VERKSAMHETSBIDRAG CENTRUMBILDNINGAR För sista redovisningsdatum, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG PLANERAD UTGIVNING. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG PLANERAD UTGIVNING. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. ANSÖKAN OM BIDRAG PLANERAD UTGIVNING För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANSÖKAN OM PRODUKTIONSSTÖD NÄTTIDSKRIFTER SISTA ANSÖKNINGSDAG: 1 SEPTEMBER 2009 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare,

Läs mer

ANSÖKAN OM UTRUSTNINGSBIDRAG KONSTNÄRERNAS KOLLEKTIVVERKSTÄDER

ANSÖKAN OM UTRUSTNINGSBIDRAG KONSTNÄRERNAS KOLLEKTIVVERKSTÄDER ANSÖKAN OM UTRUSTNINGSBIDRAG KONSTNÄRERNAS KOLLEKTIVVERKSTÄDER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG NATIONELLA MINORITETERS KULTURVERKSAMHET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG SKÅDEBANEVERKSAMHET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG SKÅDEBANEVERKSAMHET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG SKÅDEBANEVERKSAMHET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM SBIDRAG NATIONELLA MINORITETERS KULTUR För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

För sent inkommen eller ofullständig ansökan kommer inte att bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

För sent inkommen eller ofullständig ansökan kommer inte att bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version

Läs mer

E-BOKEN Ange bland annat totalt antal titlar som ansökan omfattar, upphovspersonens namn, bokens titel, språk samt eventuell översättare.

E-BOKEN Ange bland annat totalt antal titlar som ansökan omfattar, upphovspersonens namn, bokens titel, språk samt eventuell översättare. ANSÖKAN OM STÖD ELEKTRONISK UTGIVNING AV KVALITETSLITTERATUR För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

ANSÖKAN OM BIDRAG LÄSFRÄMJANDE INSATSER

ANSÖKAN OM BIDRAG LÄSFRÄMJANDE INSATSER ANSÖKAN OM BIDRAG LÄSFRÄMJANDE INSATSER SISTA ANSÖKNINGSDAG: 1 OKTOBER 2009 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare,

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM PROJEKTBIDRAG NATIONELLA MINORITETERS KULTURVERKSAMHET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM PROJEKTBIDRAG NATIONELLA MINORITETERS KULTURVERKSAMHET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM BIDRAG NATIONELLA MINORITETERS KULTURVERKSAMHET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING FRI SCENKONST VERKSAMHETSBIDRAG OCH PROJEKTBIDRAG För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING AV BIDRAG MUSIK- OCH KULTURSKOLOR För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna 9-11. Den

Läs mer

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid.

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid. ANSÖKAN OM PROJEKTBIDRAG YRKESVERKSAMMA FRIA TEATERGRUPPER För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG INTERNATIONELLA OCH INTERKULTURELLA ORGANISATIONER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets hemsida.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG INTERNATIONELLA OCH INTERKULTURELLA ORGANISATIONER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets hemsida. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG INTERNATIONELLA OCH INTERKULTURELLA ORGANISATIONER För ansökningsperiod, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren

Läs mer

Uppgifter i gråmarkerade fält hämtas automatiskt från ert användarkonto. Se anvisningar för blanketten.

Uppgifter i gråmarkerade fält hämtas automatiskt från ert användarkonto. Se anvisningar för blanketten. ANSÖKAN OM BIDRAG MUSIK- OCH KULTURSKOLOR För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG SAMVERKAN MED KOMPONISTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG SAMVERKAN MED KOMPONISTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN. ANSÖKAN OM BIDRAG SAMVERKAN MED KOMPONISTER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

EKONOMISKT UTFALL Det är obligatoriskt att redovisa de ekonomiska uppgifterna i redovisningsblanketten. Ange samtliga belopp i hela kronor.

EKONOMISKT UTFALL Det är obligatoriskt att redovisa de ekonomiska uppgifterna i redovisningsblanketten. Ange samtliga belopp i hela kronor. REDOVISNING ARRANGÖRER INOM DANSOMRÅDET SISTA REDOVISNINGSDAG: 26 APRIL 2013 ANVISNINGAR FÖR REDOVISNINGEN Observera Denna onlineblankett är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller

Läs mer

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2012 YRKESVERKSAMMA FRIA TEATERGRUPPER SISTA ANSÖKNINGSDAG: 31 MAJ 2011 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Uppgifter i gråmarkerade fält hämtas automatiskt från ert användarkonto. Se anvisningar för blanketten.

Uppgifter i gråmarkerade fält hämtas automatiskt från ert användarkonto. Se anvisningar för blanketten. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG FRÄMJANDEORGANISATIONER INOM BILD- OCH FORMOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG INKÖP AV LITTERATUR TILL FOLK- OCH SKOLBIBLIOTEK. För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG INKÖP AV LITTERATUR TILL FOLK- OCH SKOLBIBLIOTEK. För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM BIDRAG INKÖP AV LITTERATUR TILL FOLK- OCH SKOLBIBLIOTEK För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM PRODUKTIONSSTÖD ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM PRODUKTIONSSTÖD ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM PRODUKTIONSSTÖD ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG REGIONAL MUSIKVERKSAMHET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG SAMVERKAN MED KOMPONISTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG SAMVERKAN MED KOMPONISTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN ANSÖKAN OM BIDRAG SAMVERKAN MED KOMPONISTER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid.

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid. ANSÖKAN OM BIDRAG SCENKONST För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare,

Läs mer

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANSÖKAN OM PROJEKTBIDRAG 2011 YRKESVERKSAMMA FRIA TEATERGRUPPER SISTA ANSÖKNINGSDAG: 1 JUNI 2010 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG REGIONAL MUSIKVERKSAMHET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

ANSÖKAN OM BIDRAG KULTUR FÖR ÄLDRE

ANSÖKAN OM BIDRAG KULTUR FÖR ÄLDRE ANSÖKAN OM BIDRAG KULTUR FÖR ÄLDRE För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller

Läs mer

Observera att för sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

Observera att för sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG Yrkesverksamma fria grupper inom teaterområdet 1/15 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare, men fungerar

Läs mer

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid.

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG NATIONELLA MINORITETERS KULTURVERKSAMHET För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren

Läs mer

ANSÖKAN OM BIDRAG LÄSFRÄMJANDE INSATSER

ANSÖKAN OM BIDRAG LÄSFRÄMJANDE INSATSER ANSÖKAN OM BIDRAG LÄSFRÄMJANDE INSATSER För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6

Läs mer

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2011 YRKESVERKSAMMA FRIA DANSGRUPPER OCH KOREOGRAFER SISTA ANSÖKNINGSDAG: 1 JUNI 2010 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM EFTERHANDSSTÖD TILL LITTERATUR ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. Observera. Så skickar du in blanketten

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM EFTERHANDSSTÖD TILL LITTERATUR ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. Observera. Så skickar du in blanketten ANSÖKAN OM EFTERHANDSSTÖD TILL LITTERATUR ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna 8-10. Den fungerar även med Firefox version

Läs mer

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid.

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid. ANSÖKAN OM PROJEKTBIDRAG YRKESVERKSAMMA FRIA DANSGRUPPER OCH KOREOGRAFER För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial REDOVISNING ARRANGÖRER INOM MUSIKOMRÅDET För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna 9-11. Den fungerar

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG VISSA AKTÖRER AV KULTURPOLITISKT INTRESSE. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG VISSA AKTÖRER AV KULTURPOLITISKT INTRESSE. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG VISSA AKTÖRER AV KULTURPOLITISKT INTRESSE För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING AV BIDRAG 2014/2015 SKAPANDE SKOLA För sista redovisningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial REVIDERAD BUDGET Produktionsstöd fonogram ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Denna onlineblankett är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare, men fungerar även med Firefox

Läs mer

EKONOMISKT UTFALL Det är obligatoriskt att redovisa de ekonomiska uppgifterna i redovisningsblanketten. Ange samtliga belopp i hela kronor.

EKONOMISKT UTFALL Det är obligatoriskt att redovisa de ekonomiska uppgifterna i redovisningsblanketten. Ange samtliga belopp i hela kronor. REDOVISNING KONSTOMRÅDESÖVERGRIPANDE ARRANGÖRER SISTA REDOVISNINGSDAG: 28 APRIL 2014 ANVISNINGAR FÖR REDOVISNINGEN Observera Denna onlineblankett är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM PROJEKTBIDRAG MUSIKARRANGÖRER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM PROJEKTBIDRAG MUSIKARRANGÖRER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera ANSÖKAN OM PROJEKTBIDRAG MUSIKARRANGÖRER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Endast arbetsmaterial REVIDERAD PLAN SKAPANDE SKOLA. För sista dag att inkomma med blanketten, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN

Endast arbetsmaterial REVIDERAD PLAN SKAPANDE SKOLA. För sista dag att inkomma med blanketten, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN REVIDERAD PLAN SKAPANDE SKOLA För sista dag att inkomma med blanketten, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM PRODUKTIONSSTÖD MUSIKUTGIVNING. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM PRODUKTIONSSTÖD MUSIKUTGIVNING. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera ANSÖKAN OM PRODUKTIONSSTÖD För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna 9-11. Den

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM PROJEKTBIDRAG SCENKONST. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM PROJEKTBIDRAG SCENKONST. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. ANSÖKAN OM PROJEKTBIDRAG SCENKONST För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna 8-10.

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG CENTRALA AMATÖRKULTUR- ORGANISATIONER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG CENTRALA AMATÖRKULTUR- ORGANISATIONER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG CENTRALA AMATÖRKULTUR- ORGANISATIONER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG SCENKONST. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG SCENKONST. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera ANSÖKAN OM SBIDRAG SCENKONST För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna 9-11. Den

Läs mer

EKONOMISKT UTFALL Det är obligatoriskt att redovisa de ekonomiska uppgifterna i redovisningsblanketten. Ange samtliga belopp i hela kronor.

EKONOMISKT UTFALL Det är obligatoriskt att redovisa de ekonomiska uppgifterna i redovisningsblanketten. Ange samtliga belopp i hela kronor. REDOVISNING 2011 ARRANGÖRER INOM MUSIKOMRÅDET SISTA REDOVISNINGSDAG: 27 APRIL 2012 ANVISNINGAR FÖR REDOVISNINGEN Observera Denna onlineblankett är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

ANSÖKAN OM BIDRAG 2011 SKAPANDE SKOLA

ANSÖKAN OM BIDRAG 2011 SKAPANDE SKOLA ANSÖKAN OM BIDRAG 2011 SKAPANDE SKOLA SISTA ANSÖKNINGSDAG: 3 FEBRUARI 2011 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare, men

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR KULTUREXPORT INOM LITTERATUR OCH DRAMATIK, SCENKOST SAMT BILD- OCH FORMKONST

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR KULTUREXPORT INOM LITTERATUR OCH DRAMATIK, SCENKOST SAMT BILD- OCH FORMKONST ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR KULTUREXPORT INOM LITTERATUR OCH DRAMATIK, SCENKOST SAMT BILD- OCH FORMKONST För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTBIDRAG 2017 SCENKONST

ANSÖKAN OM PROJEKTBIDRAG 2017 SCENKONST ANSÖKAN OM PROJEKTBIDRAG 2017 SCENKONST För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG SKAPANDE SKOLA. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG SKAPANDE SKOLA. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. ANSÖKAN OM BIDRAG SKAPANDE SKOLA För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna 9-11.

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

Bidrag för tillgänglighetsanpassning av lekplatser

Bidrag för tillgänglighetsanpassning av lekplatser 1(5) Bidrag för tillgänglighetsanpassning av lekplatser Syftet med bidraget framgår av bifgat infrmatinsbrev. Läs gärna igenm det innan ansökningsblanketten fylls i. Sista ansökningsdag är den 31 ktber

Läs mer

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School ~'& " ~ JÖNKÖPINGS LÄN 2014-02-14 STÄRKER (J z r;~ " ;~~~~;, l} r; nr &al sidr ~--. e_ ---1-- --1(3)- Underlag för prjektbeslut- WBS Wmen Business Schl l. Förslag till beslut Reginfrbundets arbetsutsktt

Läs mer

ANSÖKAN OM BIDRAG 2012 INKÖP AV LITTERATUR TILL FOLK- OCH SKOLBIBLIOTEK

ANSÖKAN OM BIDRAG 2012 INKÖP AV LITTERATUR TILL FOLK- OCH SKOLBIBLIOTEK ANSÖKAN OM BIDRAG 2012 INKÖP AV LITTERATUR TILL FOLK- OCH SKOLBIBLIOTEK SISTA ANSÖKNINGSDAG: 10 APRIL 2012 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt Referens Em il Hesse Beteckning fb/!j 9~, R 12214 /}r l pr~; / Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Future

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT TURNÉBIDRAG FRI SCENKONST. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT TURNÉBIDRAG FRI SCENKONST. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT TURNÉBIDRAG FRI SCENKONST För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG CENTRALA AMATÖRKULTUR- ORGANISATIONER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG CENTRALA AMATÖRKULTUR- ORGANISATIONER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG CENTRALA AMATÖRKULTUR- ORGANISATIONER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6

Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6 Hur man skapar ett test i Test ch quiz i Mnd 2.6 Snabbstart Under Test ch quiz, namnge ditt test under fältet Namn ch klicka senare på Skapa. Börja sedan med att gå igenm inställningarna, för att kmma

Läs mer