Kulturstrategiskt uppdrag Bohusläns Kammarkör

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturstrategiskt uppdrag Bohusläns Kammarkör"

Transkript

1 Kulturstrategiskt uppdrag Bohusläns Kammarkör Första gången ordkombinationenen Bohusläns Kammarkör yttrades var hösten Det var när de tre musikerna Carolina Friberg, Daniel Björkdahl och Patrik Wingård satt runt köksbordet hemma hos Patrik på Eriksgården, mellan Rabbalshede och Fjällbacka i norra Bohuslän, som tankarna på en kör började ta form. Kören skulle ha sin utgångspunkt i Bohuslän, vara på en hög konstnärlig nivå, ha stora ambitioner musikaliskt och socialt, vara öppen, inbjudande, inkluderande och med friskt mod ta sig an, utveckla och förvalta den enorma musikaliska körtradition som vanligtvis endast finns tillgänglig i större städer. Tre återvändande musiker Alla tre kommer ursprungligen från trakten och alla tre drogs, efter avklarad grundskola, till större städer för att kunna studera musik; Uddevalla, Ljungskile, Göteborg, Stockholm, London, Berlin, Paris, Venedig, Verona, Florens, Pistoia, Brisbane... Efter många års studier var Patrik utbildad folkmusiker och pedagog, Daniel organist och dirigent på masternivå och Carolina hade solistdiplom i sång och pedagogik. När Patrik så småningom flyttade tillbaka till norra Bohuslän igen blev de påminda om att tillgången till att få uppleva och vara med och skapa musik på en hög konstnärlig nivå på landsbygden var starkt begränsad i förhållande till situationen i större städer. Hösten 2006 startade de därför Bohusläns Kammarkör som ett led i att fylla detta tomrum. Cirkeln som blev en spiral De startade stort med projektet Himlarnas Harmoni - en fullängds konsert med vokalpolyfoni från senrenässansen och ett stort specialbeställt bildspel av konstnären Clement McKay. Repetitionerna hölls i Kville församlingshem och den första konserten i norra Bohusläns egen katedral Kville kyrka. Samma kyrka som Carolina, Daniel och Patrik döptes i i början av 70-talet! Cirkeln var sluten och en ny och en ny och en ny påbörjades. Sedan starten har kören genomfört 5 konsertprojekt (6:e och

2 7:e projektet är under arbete i skrivande stund) och sjungit i Skara och Göteborgs domkyrkor, på Bottna kulturfestival, Bohusläns museum, i Biskopsgårdens kyrka och 5 gånger i Kville kyrka. I Kville har kören aldrig haft färre än 200 besökare på konserterna och ofta fler än 300. Dags att ta ytterligare steg Efter tre års verksamhet och stadig utveckling är det dags att ta ytterligare steg. En ideell förening har nyligen bildats, med namnet Bohusläns kammarkör, och det unika arbetssätt som växt fram under åren har gett upphov till nya kreativa möjligheter för kören, trakten och regionen. Dessa möjligheter vill vi presentera i den här ansökan om Kulturstrategiskt uppdrag för Bohusläns Kammarkör så att så många som möjligt i regionen ska få möjlighet att ta del av Bohusläns Kammarkörs bank av kunskaper och färdigheter. Det löpande arbetet För att åskådliggöra hur Bohusläns Kammarkör kan axla ett Kulturstrategiskt uppdrag vill vi berätta om vem vi är, hur vi arbetar och organiserar oss. Sedan starten 2006 har vi träffats ungefär en lördag var tredje vecka kl i Kville församlingshem. Vi startar på morgonen med 1 timmas musikteoriundervisning genom Kulturfilurens Körakademi, en skräddarsydd skola för korister, samt 1 timmas undervisning i sångteknik och kroppskännedom. Därefter vidtar repetitioner fram till lunch, då vi tillsammans äter soppa som någon i kören tillrett. Efter lunch fortsätter repetitionerna fram till eftermiddagskaffet då vi planerar och möts. Fr o m vårterminen 2009 är det den nybildade ideella föreningens mötestid. Vi repeterar sedan till kl 17 då vi alla åker hem påfyllda med ny energi och nya impulser som räcker till det obligatoriska övningsarbetet var och en gör på egen hand mellan repetitionslördagarna. Mångkulturell och demokratisk kör med stort upptagningsområde Bohusläns Kammarkör har sedan starten varit ett exempel på god samverkan oberoende av ålder, kön, social och kulturell tillhörighet: våra medlemmar är människor i åldrarna 20-65, lika många män som kvinnor, boende i Strömstad i norr, Ed i öster, längs hela västkusten till Göteborg i söder.

3 Vi har medlemmar som ursprungligen kommer från Irland, Belgien, Schweiz, Holland och Sverige. Här finns människor från trakten, inflyttade från annat håll och återvändare. Vi är plant och demokratiskt organiserade där vars och ens röst väger lika tungt, både bildligt och bokstavligt! Vi är omkring 20 till antalet och det finns plats för ytterligare ca 10 fasta medlemmar. Positivt och stödjande klimat En hörnsten i vår verksamhet är att den som är medlem i Bohusläns Kammarkör skall få ett mervärde av personlig utveckling på olika plan och på samma gång ha fantastiskt trevligt genom sin medverkan. Det går hand i hand med att alla är delaktiga i hela verksamheten, både organisatoriskt och musikaliskt. En av de stora krafterna i vår kör är det klimat vi gemensamt skapar, ett positivt, energirikt, nyfiket, tillåtande och stödjande sådant. Vi arbetar medvetet med de mentala inställningar som bidrar till den kollektiva flytkraften. Vi anser det viktigt att behandla våra tankar, känslor och visioner likvärdigt med musiken för att skapa ett så starkt kraftfält som möjligt, utan inbördes spänningar, varför vi lägger stor vikt vid det inre arbetet. Detta kommer även våra konsertbesökare till gagn då vi erbjuder en säker och trygg miljö med möjlighet till starka upplevelser. Unikt och inkluderande Bohusläns Kammarkörs arbetsgång är unik vilket i sin tur skapar nya och unika möjligheter. Att redan från starten ha integrerat i det löpande arbetet utbildning i körrelaterade ämnen för koristerna har skapat den växtkraft och dynamik som vi nu vill vidareutveckla och dela med oss av. Det har möjliggjort vår snabba utvecklingstakt och höga konstnärliga nivå och samtidigt gett möjlighet att uppfylla vårt mål att vara en öppen och inkluderande kör. Den som inte redan kan får möjlighet att utvecklas och lära sig. Som medlem i Bohusläns Kammarkör kartläggs och planeras den egna utvecklingen i samråd med ledarna. Vi har inte som annars brukligt statiska krav för medlemsskap utan kraven höjs i takt med körens totala och gemensamma utveckling. Eftersom det samtidigt erbjuds avpassad

4 undervisning står var och en i ägandeförhållande till den egna utvecklingen vilket skapar glädje över inlärningen och nyfikenhet. Vi samarbetar med Kulturfilurens Körakademi, som via sin trappa av olika klart definierade kunskaps- och färdighetssteg i allmän musiklära, rymtläsning och melodiläsning och grundliga undervisning i sång, utbildar oss. För varje termin definieras nya kunskaps- och färdighetsnivåer man behöver klara för att vara medlem. Välkomnande och öppet Nu vidareutvecklar vi det här och ger fler chansen att få ta del av musikens hantverk och olika tekniker genom att öppna vår verksamhet för allmänheten. Den 16 maj ställer vi ut vår arbetsprocess som en levande installation på Bohusläns museum - Körrepsutställning. Vi vill visa vår unika arbetsgång, som vi är så stolta över, och samtidigt passa på att betona att vägen också är en del av målet. Musikvärlden är av tradition hemlig och det ibland sköra arbetet "bakom kulisserna" göms ofta undan vilket leder till en ökad distans mellan utövare och åhörare. Vi vill minska den distansen och ge allmänheten möjlighet att följa kören en hel lördag och själva också få möjlighet att prova vår musikaliska undervisning och hur arbetet i kören går till. Verksamhet i hela regionen Vi är en mobil kör som under den kommande 3-årsperioden planerar 5-6 öppna workshops, som hålls av våra ledare och några avlönade korister som genomgått körens utbildning, på lika många platser runt om i regionen. Till att börja med tänker vi oss en workshop på Bottna Kulturfestival 2009 där allmänheten erbjuds möjlighet att delta i körens arbete och även sjunga med i två sånger på konserten som kören håller samma kväll! På det här sättet får fler möjlighet att prova på att sjunga i en kör på hög nivå utan att förbinda sig att vara med permanent och samtidigt, hoppas vi, få känslan av att vara direkta delägare i det enorma musikaliska kulturarv som Bohusläns Kammarkör förvaltar och erbjuder allmänheten i landsbygden tillgång till genom sin löpande verksamhet, konserter och workshops.

5 Partnerskap och samverkan förmerar resurser Vi har haft fina samarbetspartners från starten. Som redan nämnts är vår största samarbetspartner Kulturfilurens Körakademi, dvs våra grundare Daniel Björkdahl, musikalisk ledare och dirigent, samt Carolina Friberg, konstnärlig ledare och sångpedagog. De har hittills arbetat till största delen ideellt eftersom de brinner för vårt gemensamma mål att höja den musikaliska kvaliteten på landsbygden. Kville församling har lånat ut sitt församlingshem som repetitionslokal till oss mot att vi gör konserter i kyrkan. Ett mycket givande samarbete för båda parter! Ett partnerskap mellan Bohusläns Kammarkör och Kultursystem Bottna Gerlesborg har inletts. Vi tänker i banor som att samarrangera event och dela på annons- och andra kostnader, avlöna en gemensam informatör och byta tjänster och kunskap med varandra. En fråga om partnerskap i någon form med Gerlesborgsskolan är ställd och inväntar svar. Daniel Björkdahl genomför ett masterarbete i frasering och ensemblekultur på Högskolan för Scen och Musik vid Göteborgs Universitet med direkt koppling till Bohusläns Kammarkör. Han hämtar information, erfarenheter och dokumentation ur körens verksamhet till sin forskning och omvänt ger han tillbaka av det han får sig till livs på seminarier och annan undervisning vid universitetet. Studieförbundet Vuxenskolan i Tanum har tidvis stöttat vår verksamhet ekonomiskt vilket också Thordénsstiftelsen gjort. Icke att förglömma är själva kören ett exempel på god samverkan i sig. Själva förutsättningen för en kör är samverkan: olika människor sjunger olika stämmor men samtidigt och med samma inställning så att resultatet blir större än summan av sina delar! Bohusläns Kammarkör ger arbetstillfällen för professionella kulturarbetare. Bohuslänsk Kammarkör tar tillvara flera kulturarbetares kompetens och skapar arbetstillfällen för två professionella musiker, fyra stämledare samt i samverkan med Kultursystem Bottna Gerlesborg en informatör. Dokumentation Kören har en egen domän och är i färd med att skapa en egen hemsida i två delar: en med information för allmänheten och en intern för medlemmarna. Vi har en blogg som fungerar som dokumentation av den löpande verksamheten

6 och är en mötesplats för medlemmarna och vår publik. Filmer kommer att läggas upp på youtube.com och vi planerar att göra en cd-inspelning inom kommande 3-årsperiod. En bok med bl a recept på våra lördagssoppor planeras! Därutöver sprids resultatet av vår verksamhet direkt via konserter, utställningar och workshops. Höjd musikkvalitetsnivå på landsbygden Vår önskan är att med de medel vi beskrivit höja kvaliteten på musiken som erbjuds på landsbygden och öka tillgängligheten därtill. Dels direkt genom vår löpande verksamhet, konserter, workshops och olika samarbeten och dels indirekt genom det intresse vi skapar hos allmänheten, i synnerhet hos de barn och unga som genom oss får möjlighet att ta del av den stora körtradition vi har i Sverige. Vikten av att erbjuda barn och ungdomar de här möjligheterna är våra ledare bra exempel på. De säger själva att de hade önskat den möjligheten då de växte upp i norra Bohuslän och att de tack vare enskilda eldsjälar fann modet att följa sina drömmar att bli professionella musiker. Idag bidrar de, tillsammans med Bohusläns Kammarkör, tack vare detta till att öka livskvaliteten för boende på landsbygden genom musik och den glädje och kraft som musiken skapar. Vi vill att man ska känna sig stolt över att bo på landsbygd och Bohusläns Kammarkör bidrar till detta. Bohusläns Kammarkör vill vara en förebild i regionen.

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet 1 2003-03-17 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet Sammanfattning Ett led i det livslånga lärandet och ett nästa steg i den

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Till Västra Götalandsregionen 20091201. kultursystem.nu BottnaGerlesborg 2010

Till Västra Götalandsregionen 20091201. kultursystem.nu BottnaGerlesborg 2010 Till Västra Götalandsregionen 20091201 kultursystem.nu BottnaGerlesborg 2010 Aktörer i kultursystem BottnaGerlesborg ansöker härmed om medel för att skapa en samverkans- och affärsplan inom ramen för projekt

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n?

Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Seminarium på Nordiska akvarellmuseet den 20 21 november 2003 Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

samarbete leder längre gör en annan värld möjlig

samarbete leder längre gör en annan värld möjlig Med i ABF samarbete leder längre gör en annan värld möjlig ABF Produktion: ABFs förbundsexpedition Foto: O mslag och sid 10 Kent Wärne Sid 4, 5, 6, 7, 19, 20: Jonas Hallqvist Sid 14: Mattias Vepsä Sid

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln En skrift om hur vi involverar fler i vår verksamhet Volontärrekrytering - din GPS i volontärsamordningsdjungeln 2 Inledning Den ideella kraften är stor. Faktiskt så stor att den kan omräknas till cirka

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

KKN-AKTÖRER I JÖNKÖPINGS LÄN

KKN-AKTÖRER I JÖNKÖPINGS LÄN KKN-AKTÖRER I JÖNKÖPINGS LÄN [2] INLEDNING Forskning framhäver ofta att de kulturella och kreativa näringarna kommer att ha en avgörande betydelse för städernas framtid. De städer som är attraktiva nog

Läs mer

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet Metoder & ideér som fungerar i projekt för unga om jämställdhet Skriften kan rekvireras kostnadsfritt från fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun, telefon 036-10 69 00. Kontaktperson: Liz Modin. Texter

Läs mer

SLUTRAPPORt FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA

SLUTRAPPORt FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA SLUTRAPPORt FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND EN LEVANDE STAD FÖR ALLA...3 VAD ÄR UNGT

Läs mer

INFORMATIONSTRÄFFAR Lär känna verksamheten i åk. 6-9 den 18 nov kl 18 i Enhagen. Årskurs 6 hösten 2015. Enhagen

INFORMATIONSTRÄFFAR Lär känna verksamheten i åk. 6-9 den 18 nov kl 18 i Enhagen. Årskurs 6 hösten 2015. Enhagen Årskurs 6 hösten 2015 Enhagen INFORMATIONSTRÄFFAR Lär känna verksamheten i åk 6-9 den 18 nov kl 18 i Enhagen Vårt motto Kunskap genom engagemang och kompetens Vår vision Alla elever ska känna glädje och

Läs mer

Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011

Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011 Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011 Nedan följer en sammanställning av dokumentation från Trygghetsdagen i Vårby gård den 2 november. Eftersom tre parallella seminarier/gruppdiskussioner

Läs mer

COOMPANION INFORMERAR OM SOCIALA FÖRETAG SOM EN VÄG TILL ARBETE F R Å N B I D R A G T I L L L Ö N. VÄGEN TILL JOBB ÄR

COOMPANION INFORMERAR OM SOCIALA FÖRETAG SOM EN VÄG TILL ARBETE F R Å N B I D R A G T I L L L Ö N. VÄGEN TILL JOBB ÄR COOMPANION INFORMERAR OM SOCIALA FÖRETAG SOM EN VÄG TILL ARBETE F O R M A D I N F R A M T I D A A R B E T S P L AT S. F R Å N B I D R A G T I L L L Ö N. VÄGEN TILL JOBB ÄR E N V Ä G I N I S A M H Ä L L

Läs mer

Projektredovisningsmall Innovativ Kultur

Projektredovisningsmall Innovativ Kultur Projektredovisningsmall Innovativ Kultur Projekt Dans i Lägenhet 1. Projektidé Samma som i projektansökan med ev. behov av korrigeringar som gjorts under projektets gång. Dans i lägenhet vill etablera

Läs mer

Röster om folkbildning och demokrati

Röster om folkbildning och demokrati F olkbildningsrådet utvärderar No 3 2001 Röster om folkbildning och demokrati En rapport från projektet Folkbildingen och de demokratiska utmaningarna Röster om folkbildning och demokrati En rapport från

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT Förenings- och församlingsutveckling bland barn och unga MANUS TILL PRESENTATIONEN http://prezi.com/_enohqd2r0xp/vaxa-i-tro-forenings-och-forsamlingsutveckling Den som hör dessa

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer