ITiS på Kiaby skola. ItiS hösten 2001 Kristianstads kommun Kiaby skola År F-5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ITiS på Kiaby skola. ItiS hösten 2001 Kristianstads kommun Kiaby skola År F-5"

Transkript

1 ItiS hösten 2001 Kristianstads kommun Kiaby skola År F-5 ITiS på Kiaby skola Annica Håkansson Marianne Nilsson Bengt Welander AnnEli Malmsten Kerstin Carlsson Marilyn Karlsson

2 Innehållsförteckning Sid:2 Innehållsförteckning Sid:3 Kiaby Skola Sid:3 Projektidé med reflektioner Sid:4-8 Genomförande Sid:9 Sammanställning av enkät Sid:10 Utvärdering och resultat Bilaga: 1 Enkät till föräldrar Bilaga: 2 Bilaga: 3 Bilaga: 4 Sockertoppens Månadsblad Upptäckarnas Veckoblad Forskarnas Landskapsenkät 2

3 Kiaby skola Kiaby skola är en liten byskola, byggd 1910, nordost om Kristianstad. Skolan ligger vid Oppmannasjön i jordbruksbygd. På skolan går 53 elever som kommer från Kjuge, Barum, Ivö, Bäckaskog, Fjälkinge och Vanneberga. Eleverna är indelade i tre grupper; Sockertoppen 5-8 år, Upptäckarna 7-10 år och Forskarna 9-12 år. Vi har valt att arbeta med dessa åldersintegrerade grupper, som överlappar varandra, för att barnen ska gå vidare utifrån mognad och kunskaper. Vi är sju pedagoger som arbetar med dessa barn. Idag har vi datorn som ett skrivhjälpmedel och som faktasökare över Internet och i olika digitala uppslagsverk. Den används också flitigt av de äldre eleverna till E-post och chattning. Datorn fungerar även som leksak på raster och på fritidshemstid med alla sina spel. En annan informationsteknologi som vi använder i skolan är vår mediaverkstad, där vi varje vecka låter elever sätta samman ett litet radioprogram med nyheter och musik, som sedan sänds i vår interna skolradio. Nyheterna hämtas idag i huvudsak från tryckta medier. Datortätheten på vår skola följer BUN:s standard, 1 dator / 5:e elev. Projektidé med reflektioner Vårt mål med ItiS var att vi ville att elever, föräldrar och andra skulle få en ytterligare möjlighet att följa arbetet i skolan. Vår frågeställning blev då; Når vi fler genom att kontinuerligt uppdatera vår webbtidning? För att utvärdera vår målsättning använde vi en enkät (Bilaga: 1) med frågor till elever, föräldrar och vissa utvalda som varit involverade i projektet. 3

4 Genomförande Så här gjorde Sockertoppen och Upptäckarna Vi ville göra ett projekt där vi kunde kombinera ett undersökande arbetssätt med att få fler mottagare till barnens produkter. En webbtidning kunde förena våra önskningar. Vi presenterade vår idé för eleverna som tyckte att det verkade roligt och spännande. Vårt arbete började med att vi tillsammans med barnen skrev in vårt månadsblad (Bilaga:2) i datorn, för att sedan publicera det i vår nya Webb och informationstidning. Månadsbladet har tidigare bara funnits som papperskopia vilken har skickats hem med eleverna. Nästa steg blev att Upptäckarna gjorde samma sak med klassens veckoblad (Bilaga:3). Veckobladet skrivs sedan tidigare varje fredag av en elev, som en utvärdering av den gångna veckan. Veckobladet har tidigare bara funnits i ett ex, uppsatt utanför klassrummet. Varje vecka görs nu detta i stället på vår webb- tidning. Linus vid datorn För att få eleverna ännu mer delaktiga i vårt projekt så har vi låtit några av dem fungera som journalister för Infosidans räkning. Bl.a. har de intervjuat och fotograferat ny personal på skolan med digitalkamera, för att använda till en artikel som vi hjälptes åt med att skriva in på vår webb-tidning. 4

5 Ytterligare elever har besökt företag i Kiaby för Att göra reportage om näringslivet lokalt. Resultatet kan läsas på vår infosida på nätet. Emil fick en takstos på Huvudet när han var hos Pluzz Produkter i Kiaby Glada journalister på väg in till Pluzz - Produkter Data användningen hos eleverna har ökat och det har varit och är trångt vid datorerna. Eleverna har också utvecklat sin datorvana. Arbetet med nättidningen fortsätter med ständiga nya uppdatering varje vecka. Tidningen ska aldrig bli färdig. Ytterligare en kanal med information om skolans arbete står öppen. I skrivande stund har där enligt räknaren varit 177 besök på sidan sedan vi startade. Adressen till vår ITiS-sida är: 5

6 Så här gjorde Forskarna Vi valde att integrera ITIS-projektet i vårt arbete om Sverige och då speciellt Sveriges landskap. Så här har vi genomfört arbetet: # Eleverna fick sig tillottat ett av Sveriges landskap. De landskap som blev över tog Marianne och Kerstin hand om. # För att samla fakta till sin forskning fick eleverna förbereda sig för ett telefonsamtal till landskapets turistbyrå och sedan ringa dit för att be dem skicka information. Eleverna sökte också information via internet, men hittade mest via våra uppslagsverk som finns i datorn. Det är svårt att hitta bra fakta för deras nivå på nätet. Bättre att man ger dem länkar och adresser. Den bästa informationen fanns dock i vårt eget bibliotek. # Tillsammans kommer eleverna fram till vilka områden som landskapsforskningen ska ta upp och Marianne antecknar på blädderblock.eleverna arbetar med att läsa och omvandla till egna ord, vilket är svårt, men lärorikt. De skrev först en kladd och renskrev därefter på datorn. Att rätta på datorn är inte så givande, tycker Marianne. Datorn reagerar på okända namn och platser, vilket gör att barnen fastnar och tror att något är felstavat. Datorn säger ju inte till vad som bör ändras. Det är bättre att sitta bredvid och gå igenom texten tillsammans med barnen. # När texten är utskriven gör eleverna en framsida och häftar ihop. Vid nästa arbete ska vi ta upp hur man anger källorna till forskningen, det missade vi helt denna gången. # Datorerna byts ut från Macintosh till PC-maskiner och elevernas arbeten måste mailas över. Å,Ä och Ö hänger inte med och blir till andra tecken. Eleverna får bearbeta sina texter och samt spara i sina mappar. # Eleverna redovisar muntligt sin landskapsforskning för en mindre grupp eftersom endel upplever det jobbigt att prata inför hela klassen. Det är också tufft att orka lyssna på många redovisningar i taget. # Vi frågar någon i klassen om de är intresserade av att rita Sveriges konturer som ska ligga till grund för vår klickkarta på hemsidan. En pojke nappar och utför arbetet med beröm godkänt. Denna bild scannar vi in i programmet Paint Shop Pro 5. Där bearbetar vi bilden beskär, lägger in texter och färglägger. Landskapen får fem olika färger som är starka och klara. # Vi äter landskapsmat och ger betyg på allt från äggakaga till surströmming. Tänker lägga ut detta på hemsidan så småningom. Ett typiskt exempel på när eleven själv kunde byggt upp en egen sida så att webbmastern kan putta ut den på nätet som den är. # Marianne och Kerstin klipper ut bitar av elevernas forskningstexter och mailar till webbmaster Bengt på skolan. Han skapar hemsidor till varje text och döper dem till landskapsnamnet. Här scannar Marianne in bilder av landskapsdjur eller växter och färgsätter bakgrunden i den färgen som landskapet har på klickkartan. Att på detta sätt bygga upp en egen hemsida vill vi lära våra elever framöver, nu när vi känner att vi klarar av det själva. 6

7 # Bengt använder nu ett program som heter Mapedit. Här kan man skapa klickytor i olika former så att en hand visar sig tillsammans med en textruta när man drar musen över ytan. Samtidigt länkar man ihop klickytan med den adress som man vill ska visas när man klickar på ytan. Alltså länkar vi ihop landskapet på kartan med elevens forskningstext. Principen hur man arbetar med detta program förstår Marianne och Kerstin, men vi hade inte klarat detta moment utan vår käre Bengt. # Eleverna skriver några frågor var till sin text och en given dag får alla forskare chansen att med hjälp av vår webbkarta finna svaren på frågorna. # Marianne och Kerstin ger eleverna en enkät där de får tycka till om ITIS-projektet och ge oss ett underlag för utvärdering. Av vår enkät om hur eleverna uppfattat arbetet med deras landskaps- texter (se bilaga : 1), kunde vi utläsa att eleverna tyckte datorn var bra som ett komplement till den muntliga redovisningen. De tyckte det var roligt att med hjälp av vår klickkarta ta reda på fakta om Sverige, men ibland var det roligt att själv berätta om sin forskning och lära sig genom att lyssna på andra. Vi frågade även om de tyckte att man lärde sig något på att tillverka ett Sverigepussel i trä och använda detta när man tränar landskapen och det tyckte så gott som alla var roligt och lärorikt. Att leta efter fakta på datorn var svårt, men att hitta bilder gick bättre. 7

8 Utdrag från ITiS sidan med Forskarnas Sverigekarta, och ett valt landskap (Blekinge). Varje landskap är klickbart för besökaren på sidan. Blekinge Blekinge är ett Sverige i `miniformat med berg, hav, insjöar, skogsbygd och slättland. Blekinge är ett vackert landskap och kallas ibland för Sveriges Trädgård. Eken är Blekinges landskapsblomma. Landsksapsbygd och trollskog är inte längre bort än du kan se. Havet, vattnetdragen och insjöar är nära. Blekinge är inte större än att man kan resa genom det på en dag. Blekinges landskapsdjur är ekoxen. I Blekinge så fångar man fisk så man kan tömma honorna på rom och hanarna på mjölke. I Mörum planterar man ut ca miljon laxyngel. Varje år fångar vi ca 2500 ton lax i Östersjön. "Karlskrona" är flottans långresefaryg. Varje år går fartyget ut på en resa som varar i flera månader. Under resan besökarer besättningen många länder. Karlskrona grundades i slutet av 1600-talet av kung Karl den XI. Kungen byggde en skyddad hamn så att Skåne och Blekinge kunde försvara sig mot danskarna. Karlskrona var en bra plats för att det låg djupt in i skärgården och så var den isfri på vintern. Dom hade stora ekskogar som dom använde till att bygga skepp med. Av: Mimmi 8

9 Sammanställning av enkät Utav 40 utskickade enkäter fick vi tillbaka stycken var enbart positiva. 2 saknade Internet hemma. 1 saknade dator hemma. Kommentarer från enkäten. Gillar inte att det är på Internet, alla kan se det. Hoppas att det inte ar det ända satt att informera föräldrar på, då alla inte har tillgång till dator och Internet hemma. Datoranvändning viktig som arbetsinstrument. Personlig kontakt ar bäst. Bättre att se det i kontaktbok, pappersvägen blir personligare. Bra att se vad eleverna gjort. Kan bidra till stolta föräldrar och barn. Det är en sporre att göra ett bra arbete, barnen känner sig extra över sitt arbete. Bra träning i att visa upp sitt arbete för många människor. Jätteroligt att en tråkig dag på jobbet klicka sig fram till ungarnas arbeten. Jättekul för barnen att visa upp hemma. Trevlig och lättanvänd sida. Kan visa och berätta på ett tydligare satt vad de gjort i skolan. Utdrag ur en enkät: 9

10 Utvärdering och resultat Vi är nöjda med vår webbtidning som vi uppdaterar hela tiden. Arbetet kommer att fortgå eftersom responsen varit positiv. Vi har kommit underfund med att vi inte kunde lära eleverna alla datorns funktioner, men däremot öka deras datorvana. En förlängning av projektet kan vara att vår webbtidning blir till nytta och glädje för våra samarbetsskolor i EU-projektet Comenius. Vi tror också att man kan motivera fler elever genom att använda datorn som ett komplement i undervisningen. Det viktigaste är dock att använda så många sinnen som möjligt. Vi känner alla att det varit positivt att var med i ItiS, det vi uppskattar mest är att vi nu kommit närmare datorn. Vår webbmaster Bengt har fått en lugnare tillvaro eftersom övrig personal har blivit betydligt säkrare på att använda datorer. Bengts namn ekar inte lika ofta i trapphuset. ItiS-kursen är avklarad, men arbetet kommer att fortsätta. Träffarna på Kick, där vi utbytt åsikter och ideer kommer vi att sakna. AnnEli Malmsten, Bengt Welander, Marilyn Karlsson, Kerstin Carlsson, Annika Håkansson och Marianne Nilsson. 10

11 Bilaga: 1 Kiaby Skola I vårt ItiS projekt (InformaTionsteknologi i Skolan) på Kiaby Skola har vi haft som målsättning att kontinuerligt lägga ut information och elevarbeten på vår nya hemsida. På så sätt vill vi göra skolans aktiviteter mer tillgängliga för föräldrar, elever, och andra intresserade. För att veta om vi nått vårt mål ber vi er besvara följande nedanstående frågor; 1. Har ni besökt Kiaby Skolas Hemsida? 2. Har ni besökt Kiaby Skolas Informationssida? Ja Nej Ja Nej 3. Är hemsidan lätt att använda och ta del av? 4. Är informationssidan lätt att använda och ta del av? Ja Ja Nej Nej 5. Kan våra sidor bidra till mer information om vad barnen gör och ska göra framöver? Ja Nej 6. Vad tycker ert/era barn om att deras skolarbete finns på skolans hemsidor? Bra Mindre bra Kommentar: 11

12 7. Vad tycker ni som föräldrar om att ert/era barns skolarbete finns på skolans hemsidor? Bra Mindre bra Kommentar: 8. Vet ni att ni kan nå all skolans personal med E-post genom att klicka på respektive namn på hemsidan? Ja Nej 9. Har ni någon kommentar om skolans hem och informationssida? Vi är tacksamma om vi kan få tillbaka enkäten senast den 9/ Med vänlig hälsning från ItiS Gruppen på Kiaby Skola Annica, Bengt, AnnEli, Marilyn, Marianne och Kerstin 12

13 Bilaga:2 September 3:e Marilyn på samverkansmöte, Åsa vikarie. 4:e AnnEli på datakurs, Åsa vikarie. 6:e Intervju for 1:or som fått godkänt hemifrån att vara med i kommunens undersökning om "datorer och barn". 11:e AnnEli på datakurs, Åsa vikarie. 13:e Vi åker till museet och tittar på utställningen "Fem", som handlar om olika konsthantverk. Vi får även skapa egen konst. 14:e AnnEli på studiebesök, Åsa vikarie. 17:e Studiedag 18:e Skoljoggen - Vi joggar en runda i "Rävatorpskogen". Medtag en guldpeng i startavgift som går till cancerfonden. 21:e Fotografering 28:e Sista arbetsdagen for Sonja i köket. Hon blir sen en glad pensionär. Maria blir hennes efterträdare. 13

14 Bilaga: 3 Nedanstående är ett utdrag från Upptäckarnas veckoblad på vår ITiS-sida. Sidan uppdateras med akuell vecka varje fredag Arkiv Upptäckarnas Veckoblad Vecka : 45 Vecka : 45 Måndag: En vanlig skoldag. Tisdag: Vi hade idrott. Onsdag: Vi gjorde gäss med tygbitar som vi tog medhem ifrån. Ni kan titta på mina gäss här bredvid. Vi satte upp alla gässbilderna i matsalen. Torsdag Bokbussen kom och sen åkte 3:orna på slöjd Fredag: Vi hade oförberedd rättstavning Av: Henrik Adressen till denna sida är : 14

15 Bilaga : 4 Forskarnas Landskapsenkät Hur har det varit att? Leta fakta Leta bilder Renskriva Göra framsida Göra frågor till hemsidetexten Måla pusselbitar Inte alls bra mindre bra bra mycket bra kanon bra Lärde du dig något genom att lägga pusslet? Ser du några fördelar eller nackdelar med att redovisa muntligt inför klassen? Prata inför klassen Ge kritik till andra Få kritik av andra Visa egna bilder och saker Ser du några fördelar eller nackdelar med att redovisa på vår hemsida? Prata inför andra Ge kritik till andra Få kritik av andra Visa egna bilder och saker Lär du dig av det de andra tagit reda på? 15

Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson. Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001. Hammars skola barnskola 1

Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson. Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001. Hammars skola barnskola 1 Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001 Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson Hammars skola barnskola 1 Handledare: Elisabeth Banemark Sammanfattning Den här rapporten handlar om vårt arbete

Läs mer

ITiS-projekt 99/00 Helgedalskolan Barnskola Lärk KAMRATSKAP

ITiS-projekt 99/00 Helgedalskolan Barnskola Lärk KAMRATSKAP ITiS-projekt 99/00 Helgedalskolan Barnskola Lärk KAMRATSKAP Maria Jönsson Åsa Jönsson Kicki Wemmenborn Bakgrund Vi jobbar på Helgedalskolan i Kristianstad. Helgedalskolan är en 0-5-skola med ca 280 elever.

Läs mer

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan Din Kropp Projekt av Arbetslag D / Väskolan DIN KROPP Introduktion Vårt arbetslag hör hemma på Väskolan utanför Kristianstad. Vi undervisar dagligen elever i åk 6-9, men har i detta projekt valt att arbeta

Läs mer

Kristianstads Montessoriskola Kerstin Jalkhagen Christel Carlsson Conny Elofsson. Itis. Projekt: Hemsida till 0-2:a

Kristianstads Montessoriskola Kerstin Jalkhagen Christel Carlsson Conny Elofsson. Itis. Projekt: Hemsida till 0-2:a Kristianstads Montessoriskola Kerstin Jalkhagen Christel Carlsson Conny Elofsson Itis Projekt: Hemsida till 0-2:a Sammanfattning Vi tillhör Kristianstad Montessoriskola som är en fristående, nystartad

Läs mer

Björkö skola. Vetlanda Kommun. Att Bry Sig. Anette Arvidsson Anita Ericsson Maud Hellström Carin Henrysson Åsa Vadhammar. Projektarbete i samband med

Björkö skola. Vetlanda Kommun. Att Bry Sig. Anette Arvidsson Anita Ericsson Maud Hellström Carin Henrysson Åsa Vadhammar. Projektarbete i samband med Björkö skola Vetlanda Kommun Att Bry Sig Anette Arvidsson Anita Ericsson Maud Hellström Carin Henrysson Åsa Vadhammar Projektarbete i samband med ITiS arbetslagsutbildning vt-2001 Handledare: Margareta

Läs mer

Kvalitetsredovisning För Villans rektorsområde, år 2008/2009

Kvalitetsredovisning För Villans rektorsområde, år 2008/2009 Kvalitetsredovisning För Villans rektorsområde, år 2008/2009 2009 Verksamhetsform: IT på Villan Rektor: Lars Trägårdh Antal barn/elever och personal: 463 barn och 115 vuxna Redovisningen har upprättats

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Projektmaterial DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net Det går

Läs mer

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-30 96 % av lärarna använder Internet som resurs för att hitta fakta och lektionstips,

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned Folkbibliotek Direkt Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Hösten 2009 Innehåll Inledning... 3 bak g r u n d...

Läs mer

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Vi utbildar världsmedborgare! Projektledare och rektor Renée Dahlberg,

Läs mer

Retorik i skolan - ett praktiskt exempel

Retorik i skolan - ett praktiskt exempel 8 ı RetorikMagasinet nr. 37 Vår 2008 Karin Beronius Karin Beronius är adjunkt i språk och utbildare i retorik. Skolpriset SPIRA och Utbildningsakademins Stora Pris 2002 för Älvdalsskolans arbete med retorik.

Läs mer

ITiS på Önnestadsgymnasiet. Ekologisk framtid. Mats Andersson Ylva Glimfeldt Gunilla Underdahl Kristian Krebs

ITiS på Önnestadsgymnasiet. Ekologisk framtid. Mats Andersson Ylva Glimfeldt Gunilla Underdahl Kristian Krebs ITiS på Önnestadsgymnasiet Ekologisk framtid Mats Andersson Ylva Glimfeldt Gunilla Underdahl Kristian Krebs Innehåll 1. Projektbeskrivning 1.1 Genomförande 1.2 Mål 1.3 Utvärdering 2. Bakgrund 2.1 Projektidé

Läs mer

Instruktionsformer i slöjden

Instruktionsformer i slöjden Malmö högskola Fakulteten för lärande och samhälle Kultur-Språk-Medier Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Instruktionsformer i slöjden Instructional forms in crafts Marie Freij Lärarexamen

Läs mer

inblicken Äntligen.., Fridagymnasiet Varför ett Fridagymnasium? 3, december 2006 åttonde årgången www.fridautbildning.se Tankar om gymnasiet sid.

inblicken Äntligen.., Fridagymnasiet Varför ett Fridagymnasium? 3, december 2006 åttonde årgången www.fridautbildning.se Tankar om gymnasiet sid. inblicken nummer 3, december 2006 åttonde årgången! Tema Fridagymnasiet Äntligen.., Fridagymnasiet Tankar om gymnasiet - Reflektioner kring det här att lämna grundskolan och börja på gymnasiet... Den första

Läs mer

Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT. Litorina folkhögskola

Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT. Litorina folkhögskola Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT Litorina folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Användningen av datorprogram och enkla datorhjälpmedel utprovade på Datateket

Användningen av datorprogram och enkla datorhjälpmedel utprovade på Datateket Forsknings- och utvecklingsenheten FoU-rapport 15/2012 Användningen av datorprogram och enkla datorhjälpmedel utprovade på Datateket Verksamhet: Projektansvarig enhetschef: Hjälpmedelsverksamheten Habilitering

Läs mer

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08 Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013 Therése Haglind 2013-12-08 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Metod och genomförande... 3 1.1.1 Enkät... 3 1.1.2 Fokusgruppintervjuer... 4

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

EN GOD OCH TRYGG MILJÖ.

EN GOD OCH TRYGG MILJÖ. Lärarutbildningen Examensarbete Hösten 2004 EN GOD OCH TRYGG MILJÖ. En undersökning om elevers och pedagogers uppfattningar. Handledare: Birgitta Rudenius Författare: Magdalena Johansson Ann-Katrin Lundbeck

Läs mer

ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS

ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS Jenny Husell ABSTRAKT Att arbeta som projektassistent, innebär många möten med människor

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

bygg- och konstruktionsprojekt

bygg- och konstruktionsprojekt skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan bygg- och konstruktionsprojekt för barn 1-3 år Författare: Annika Johansson Kristina Laestander Roos Artikel nummer 9/2008 Denna artikel

Läs mer

Lärplattan, Förskolan & Jag

Lärplattan, Förskolan & Jag Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012 www.erikaolsson.se Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit

Läs mer