J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott"

Transkript

1 J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 4 av 11 81/2011 Kultur- och fritidsnämndens IT-plan I ärendet föreligger tjänsteutlåtande med bilaga från kultur- och fritidskontoret. Sammanfattning Enligt fullmäktiges beslut angående IT-strategi ska varje nämnd redovisa utvecklingen på IT-området i en IT-plan. Planen ska omfatta en treårsperiod och utgöra en handlingsplan för det kommande året och inarbetas i budgeten. Kultur- och fritidskontorets förslag till IT-plan presenteras i bilaga till tjänsteutlåtande. Förvaltningen avser att satsa på att utveckla hemsidor med fler möjligheter, exempelvis e-tjänster. Biblioteket kommer att fortsätta arbetet med att införskaffa moduler för ökad dynamik på bibliotekets hemsida. På kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott revideras bilaga till tjänsteutlåtande Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden att besluta följande: Förslag till kultur- och fritidsnämndens IT-plan i enlighet med reviderad bilaga till tjänsteutlåtande godkänns och överlämnas till kommunledningskontoret. Beslutsexpediering: Akt Exp. datum Sign.

2 ST] SOLLENTUNA KOMMUN -P^J Kultur- och fritidskontoret Bilaga Sidan 1 av 5 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens IT-plan Sammanfattning Förvaltningen avser att satsa på att utveckla hemsidor med alla dess möjligheter, exempelvis genom e-tjänster. Biblioteket kommer att fortsätta arbetet med att införskaffa moduler för ökad dynamik på hemsidan. Nuläge Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden; Kultur- och fritidskontor, Biblioteket, Kulturskolan, Idrott Sollentuna, Fritid Malmvägen/Ar ena Satelliten är i hög utsträckning beroende av en väl fungerande informationsteknologi. Med stöd av informationsteknologi effektiviserar kultur- och fritidsnämnden sin service till allmänhet och föreningsliv. Under 2012 införs en ny prismodell för IT-kostnader i det administrativa nätet. Förvaltningen kommer endast att debiteras för den fysiska arbetsplatsen och inte för enskilt datakonto, vilket medför att fler av förvaltningens personal kommer att ha tillgång till ett eget datakonto med tillhörande e-post. Det finns idag ett behov för hela förvaltningen om gemensamt IT-stöd och/eller en IKT-utvecklare. Frågan kommer att utredas under 2011/2012. Kultur- och fritidskontoret Kultur- och fritidskontorets personal är anslutna till det administrativa nätet. Några har också åtkomst till administrativa nätet hemifrån med hjälp av en koddosa. Samtliga har tillgång till ärendehanteringssystemet Winess 4. Kultur- och fritidskontoret har en IT-kontakt och kommunikatör med ansvar för den externa webbplatsen och intranätet, Solsidan. Två av kultur- och fritidskontorets personal har tillgång till en egen databas i bildhanteringsprogrammet SKOBA, tillgången till databasen kommer eventuellt att utökas till samtliga enheter. Idag erbjuder kultur- och fritidskontoret ett antal e-tjänster, främst föreningsregistret och schemahantering av idrottshallar (bokning, bokningsförfrågningar och visning av schema). Alla dessa e-tjänster levereras genom programmet FRI4. Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

3 Sidan 2 av 5 Det finns idag en koppling mellan bokningsprogrammet (FRI4) och passersystemet i idrottshallarna (R-Card M5) så att hyresgästerna endast kommer in när de har bokat tid i idrottshallen. Bibliotek Bibliotekets personal har tillgång till skoldatanätet. Några anställda har också åtkomst till det administrativa nätet med hjälp av koddosa. Under 2011 ser biblioteket över möjligheten att ansluta sig till Office IT och teckna liknande avtal som kommunens skolor gjort avseende bärbara datorer. Biblioteket administrerar en egen hemsida: RFTD-teknik används för utlåning av böcker och media. Utveckling av en ny dynamisk funktion för hemsidan pågår, en påbyggnadsmodul: 2.0- lösning för webben. Detta är en communityfunktionalitet för bibliotekets hemsida vilken syftar till att integrera katalogfunktionen i bibliotekets hemsida där man bland annat ska kunna skapa egna bokhyllor, reservera böcker och skicka lästips. Detta sker genom programmet Arena Biblioteket planerar att anskaffa ett modulpaket med sju moduler vilket kommer att kopplas till Libra. Modulerna är 'Karta'- vart finns boken i biblioteket?, 'Medialink'- inköp, 'Opac-statistik'- webb-statistik, 'BarnOpac', SMS-funktion'- påminnelse via sms om att boken har kommit el. är försenad, 'Spar'- låneregister som uppdateras mot sparfunktion, uppdatering av låntagarnas adresser varje månad, 'Spar-online'- personnummer, giltiga folkbokföringsuppgifter hämtas in. Några moduler finns idag på plats men systemet kommer att färdigställas under Bibliotekets hemsida ska även fortsättningsvis finnas som länk från kommunens hemsida. Kulturskolan Kulturskolans personal har åtkomst till skoldatanätet och två personer har även åtkomst till det administrativa nätet med hjälp av en koddosa. Kulturskolan har en lokal redaktör med ansvar för den externa webbplatsen och intranätet, Solsidan. Kulturskolan använder sig av Extens för elevregistrering. Kulturskolan använder sig även av Google Apps. I likhet med biblioteket ser kulturskolan under 2011 över möjligheten att ansluta sig till Office IT och teckna liknande avtal som kommunens skolor gjort avseende bärbara datorer. Idrott Sollentuna På avdelningen Idrott Sollentuna har fyra medarbetare åtkomst till det administrativa nätet med hjälp av en koddosa.

4 Sidan 3 av 5 Fritid Malmvägen/Arena Satelliten På avdelningen Fritid Malmvägen och Arena Satelliten saknar delar personalen (personalen på Malmvägen och fältfritidsledarna) i dagsläget tillgång till det administrativa nätet. Arena Satelliten har idag en egen extern webb, Presentationsskärmar med information om pågående verksamhet, kopplad till IT-programvara som styr informationsflödet införskaffas under 2011/2012. Arena Satelliten är i behov av ett bokningssystem för lokaler, liknande det lokalbokningssystem som kultur- och fritidskontoret använder sig av (FRI4). Frågan kommer att utredas under år Utveckling Kort sikt 2013 IT-utvecklingsplan Kultur- och fritidskontoret avser att bygga ut antalet e-tjänster kopplat till FRI4 gällande bolcning av idrottshallar, föreningsregister samt hantering av föreningsbidrag. Fritid Malmvägen/Arena Satelliten Fritid Malmvägen/Arena Satelliten ser ett behov av att ha datakonto för samtliga, inklusive vikarier, då de behöver tillgång till e-post. Biblioteket Biblioteket ser ett behov av en fortsatt utbyggnad av antalet e-tjänster, för att förbättra tillgängligheten för medborgarna. Kulturskolan Kulturskolan planerar att uppgradera elevregistreringsprogrammet Extens för att underlätta kursanmälningar och utskick till elever. Kulturskolan vill utveckla en ny hemsida, antingen via en underwebb till eller via en extern hemsida. Det ska finnas en koppling mellan hemsidan och programmet Extens. Det finns ett behov av att upprätta en bättre kommunikationskanal mellan lärare och elever vid Kulturskolan. Idrott Sollentuna Under 2013 finns inga planer på utbyggnad av IT rörande Idrott Sollentuna.

5 Sidan 4 av 5 Utveckling Lång sikt IT-utvecklingsplan Kultur- och fritidsförvaltningen vill genomföra en genomgripande utveckling och utbyggnad av E-tjänster främst vid kulturskolan, biblioteket samt kultur- och fritidskontoret för att förbättra tillgängligheten för Sollentunas innevånare. Förvaltningsspecifika IT-system Systemförvaltare Funktion Informationsinnehåll Biblioteket - Libra.se Innehåller bibliotekskatalogen och sköter in- och utlån Systemet hämtar information (katalogposter) från externa databaser. Huvuddelen av den information (katalogen) som systemet innehåller är av intresse för andra (allmänheten) och tillhandahålls redan digitalt via bibliotekets webbkatalog. Utveckling Normal versionsuppgradering. Systemägare Teknisk förvaltare Funktion och innehåll Biblioteket - Arena Påbyggnadsmodul: 2.0- lösning för webben, en community-funktionalitet för bibliotekets hemsida vilken syftar till att integrera katalogfunktionen i bibliotekets hemsida där man bland annat ska kunna skapa egna bokhyllor, reservera böcker och skicka lästips. Utveckling Införs under 2011/2012 Systemägare Teknisk förvaltare Funktion och innehåll Utveckling Kultur- och fritidskontoret - Fri Daniel Glimvert Daniel Glimvert Tieto Ett verksamhetssystem för lokalupplåtelse, föreningsregister och hantering av bidragsutbetalning till föreningslivet. Systemet exporterar schemauppgifter i idrottshallarna för styrning av inpasseringssystem. Koppla på fler e-tjänster, samt öka antalet användare.

6 Sidan 5 av 5 Kultur- och fritidskontoret - R-Card M5 Kjell Lauri Systemförvaltare Daniel Glimvert Teknisk förvaltare Tieto Funktion och innehåll Databas baserat passerkortsystem som styr tillträdet till idrottshallar. Systemet hämtar också schemauppgifter från FRI4. Utveckling Kjell Lauri Daniel Glimvert Martin Karlsson Förvaltningschef IT-kontakt, KFK Nämndsek./Utredare

Verksamhetsplan för nämnd 2013

Verksamhetsplan för nämnd 2013 SOLLENTUNA KOMMUN Bilaga 3 Verksamhetsplan för nämnd 2013 Sammanställning nämndernas IT-planer - till kommunstyrelsen oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen 3 2 Barn- och ungdomsnämnden 7

Läs mer

IT] SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

IT] SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret IT] SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Daniel Bäckman Tjänsteutlåtande 2011-05-11 Sidan 1 av 3 Dnr 2011/28 UAN. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden IT-pian 2012-2014 Förslag till beslut

Läs mer

Uppdrag att ge medborgarna möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via mobila tjänster

Uppdrag att ge medborgarna möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via mobila tjänster SOLLENTUNA KOMMUN Tjänste utlåta nde 2012-09-20 Maria Sterner Sidan 1 av 2 Dnr 2012/31 KS.039-2 Kommunstyrelsen Uppdrag att ge medborgarna möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via

Läs mer

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag.

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag. IT-pIan 2015-2017 IT-planen i Osby kommun revideras årligen i samband med kommunens budgetarbete. IT-planen arbetas fram i respektive förvaltning, för att därefter beslutas av nämnden. Nämndemas förslag

Läs mer

] SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande

] SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande 10 ] SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande 2012-10-12 Camilla Hulterström Sidan 1 av 4 Dnr 2012/0380 KS-3 Kommunstyrelsen Budget 2013 - verksamhetsplan för kommunstyrelsen - reviderad Förslag till beslut

Läs mer

Redovisning av hur integritet och säkerhet beaktas i satsningen på IT i skolan

Redovisning av hur integritet och säkerhet beaktas i satsningen på IT i skolan Tjänsteutlåtande 2012-05-08 Sidan 1 av 1 Dnr BUN 2011/80-5 Barn-och ungdomsnämnden Redovisning av hur integritet och säkerhet beaktas i satsningen på IT i skolan Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

IT-STRATEGI 2009-2012

IT-STRATEGI 2009-2012 2009-08-24 1 (9) IT-STRATEGI 2009-2012 Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 109 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan 29

Läs mer

Nya webbriktlinjer för Huddinge kommun

Nya webbriktlinjer för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-08-06 KS-2014/246.119 1 (6) HANDLÄGGARE Erik Ferenius 08-535 301 94 erik.ferenius@huddinge.se Kommunstyrelsen Nya webbriktlinjer för Huddinge kommun Förslag till beslut

Läs mer

Webbriktlinjer för Huddinge kommun 2014 remissvar

Webbriktlinjer för Huddinge kommun 2014 remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-04-29 AN-2014/147.119 KS-2014/246.119 1 (3) HANDLÄGGARE Erika Svärdh 08-535 312 05 erika.svardh@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Webbriktlinjer

Läs mer

e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 Strategi e-förvaltningsrådet w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Sida 1(14)

e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 Strategi e-förvaltningsrådet w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Sida 1(14) Strategi Datum HT 2014 1(14) e-förvaltningsrådet e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Webbplats www.orkelljunga.se E-post kommunkontor@orkelljunga.se

Läs mer

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Antagen av kommunstyrelsen den 28 mars 2006. Inledning... 1 E-tjänster... 2 Processernas och funktionernas IT-stöd... 4 Teknisk plattform... 5 Organisation,

Läs mer

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2014

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2014 Handlingsplan 1 (7) Kommunledningskontoret, Kommunikationsutvecklare Fredrik Eriksson, ITstrateg Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2014 Handlingsplanen beskriver IT och kommunikationsrelaterade

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19

Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2012-04-05 Handlingar till Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2012-04-05 KALLELSE Kommunfullmäktige kallas till sammanträde: Plats: Forum,

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-10-29 334 Inrättande av K-center i. KS 2013-267 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning 1 Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning Vision Under ledorden Tillsammans i en lärmiljö som utmärks av engagemang,

Läs mer

Användning av Edsbergs slott uppdrag

Användning av Edsbergs slott uppdrag Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande Eva Carlsson Sidan 1 av 6 Kommunstyrelsen Användning av Edsbergs slott uppdrag Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 9/2014 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsen 2014-02-26, 30 2 (15) Innehållsförteckning Revisionshistoria... 3 Bakgrund... 4 Syfte

Läs mer

Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen.

Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen. Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen. Servicekontoret IT & Telefoni 2005-05-20 C:\DOCUME~1\DESIRÉE\LOKALA~1\Temp\fcctemp\Utredningsrapport ver2.doc Innehåll

Läs mer

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 40/2012 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Reviderad 2012-08-16 Beslutad av kommunstyrelsen 179 2 (16) Innehållsförteckning REVISIONSHISTORIA...

Läs mer

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Bakgrund Samarbetet mellan biblioteken i Värmland sträcker sig tillbaka till 2003 då samverkansprojektet Bibliotek Värmland (BV)

Läs mer

Riktlinje för stadens it-infrastruktur

Riktlinje för stadens it-infrastruktur Riktlinje för stadens it-infrastruktur tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Stockholm webb... 3 3 E-tjänstplattform... 4 4 Plattform för utveckling

Läs mer

Gemensamt biblioteksdatasystem i Värmland? Bibliotek Värmland i praktiken

Gemensamt biblioteksdatasystem i Värmland? Bibliotek Värmland i praktiken Gemensamt biblioteksdatasystem i Värmland? Bibliotek Värmland i praktiken - en förstudie 2006-03-30 Britt-Inger Fisk, Länsbiblioteket i Värmland Innehållsförteckning 1. Uppdraget 3 2. Bakgrund och syfte

Läs mer

Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna

Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna Vewr 1.0 2004-08-20 Sidnr 1(46) Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna 1 INLEDNING...3 1.1 SAMMANFATTNING...3 1.2 BAKGRUND...4 1.3 SYFTE...4 1.4 STYRANDE DOKUMENT...4 1.5 OM DETTA DOKUMENT...4 2

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande 2013-04-09 Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0006 KS-2 Diariekod: 009 Kommunstyrelsen Policy för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksarbete

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens mål för kommunens hemsida

Granskning av kommunstyrelsens mål för kommunens hemsida Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens mål för kommunens hemsida Trelleborgs kommun Gabriella Fredriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Telestrategi. Författningssamling. Uppdraget

Telestrategi. Författningssamling. Uppdraget Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige:2006-01-26 62 Reviderad: Telestrategi Uppdraget I november 2003, i samband med budgetbeslutet, gav kommunfullmäktige kommunledningskontoret i uppdrag att

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Gäller för alla nämnder och all verksamhet Giltighetstid: Tills vidare. Revideras varje mandatperiod Diarenummer: KS2013/2093 Dokumentansvarig: IT-strateg Innehållsförteckning

Läs mer