INNEHÅLL. Hantering av TA-Planer, Externa sökande Skapa/Ändra TA (TRV) Systeminformation och systemstöd... 21

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL. Hantering av TA-Planer, Externa sökande... 6. Skapa/Ändra TA (TRV)... 17. Systeminformation och systemstöd... 21"

Transkript

1 Användarhandledning FIFA - Sökande Förbättrad Information För Arbete på väg, är systemet som hanterar. Ansökan trafikanordningsplaner, handläggning, beslut, trafikföreskrifter, diarieföring, kontroller, statistik, administration INNEHÅLL Denna handbok... 2 Tidigare FIFA versioner... 2 Logga in... 2 Förberedelser...2 Administration...3 Rapportera aktivitet på vägen... 4 Arbetssätt... 4 Kravtexter i stället för utmärkningsexempel...4 Definitioner på förkortningar... 5 Hantering av TA-Planer, Externa sökande... 6 Allmänt för sökande...6 Hantering av uppdateringar, effekitviare hantering...6 Nationell trafikingenjör...6 Trafikföreskrifter...6 Föreskrift för vägskada...6 Startsidan i FIFA...7 Fliken vägarbete...8 Fliken Bifogade filer Fiken kontaktuppgifter Fliken föreskrifter Sök och se tidigare inlagda TA-Planer Ansökan/ändring Hantering av TA efter att Trafikverket tilldelat TA till entreprenör Uppdateringar i Tillåten TA Skapa/Ändra TA (TRV) Allmänt om handläggning av ärenden som skapats av Trafikverket Den nya fliken Ny registrering: Skapa AMA koder (OTB) Tilldelning: Tillåtelse: Förändringar av redan tillåten TA: Systeminformation och systemstöd FIFA Version Användarhandledning Sida 1(21)

2 Allmän information för hela systemet Denna handbok Denna handbok riktar sig till såväl sökande som till handläggarna. Systemet är till stora delar självförklarande med hjälptexter. Håll bara muspekaren över det område du undrar över så kommer i de flesta fall en hjälptext fram. Handboken förklarar inte i detalj hur man gör varje del av exempelvis en ansökan utan förklarar valda delar som inte framgår av systemet. Tidigare FIFA versioner FIFA 2006 har gått i graven FIFA 2012 har nu förändrats med ny funktion för handläggning av TA FIFA 2013 byter skepnad FIFA 2014 är FIFA i dagsläget Logga in Starta systemet nya FIFA via länken Skapa konto, välj skapa konto. Har du ett användarkonto så anger du användarnamn och lösenord samt trycker på knappen Logga in Har du ett användarkonto men glömt ditt lösenord klickar du på länken Skicka lösenord. Skapa ett användarkonto i FIFA Fyll i uppgifterna och tryck på knappen skapa konto Tänk efter om du vill skapa personligt användarkonto eller gemensamt användarkonto för ditt företag. Skapa användare för företag (flera användare) Du måste nu ha en gemensam brevlåda som alla sökande på Ert företag också kan ansluta till för bevakning av e-post. Kontakta ditt företags egna användarstöd för mer information. Skapa personligt användarkonto Förberedelser Webbläsare FIFA hanterar de vanligaste webbläsarna, läs mer om webbläsare på sidan 21 FIFA Version Användarhandledning Sida 2(21)

3 Administration Registrera dina kontakter Du kan lägga upp nya kontakter under tiden du gör en ansökan. Dessa sparar du så finns de i din kontaktlista. Du kan också välja fliken Administration och lägga upp så många kontakter du känner till. Detta förenklar ditt arbete när du sedan ska göra en ansökan. Upplagda kontakter kan du hämta in/använda när du gör en ansökan. Kommenterad [DUS1]: Lagt till den röda ovalen Under administrationsfliken kan du för ditt eget användarkonto också bl.a. Byta lösenord Byta telefonnummer E-postadress Ändra kontaktuppgifter på dina upplagda kontakter På startsidan hanterar du vilka ärenden du vill se med ikonen i blåa ringen. Uppföljning från kontrollverksamheten Statistik och rapporter presenteras på hemsida Trafikinformation När vägarbetet aktiverats skickas information till flera mottagare som slutligen också kan läsas på bland annat och Kontaktuppgifter och uppgifter om kvarvarande vägbredder och påverkansgrader kräver ingen ny tillåtelse från Trafikverket i FIFA Kom ihåg att varje gång du trycker på knappen Skicka in så går mail till berörda. Tänk också på att din uppdatering genererar trafikinformation. Diarieföring Behöver du hjälp med att finna en gammal TA-Plan som fanns i det första FIFA, som nu är nedsläckt, kontaktar du FIFA förvaltningen. Denna tjänst är i första hand till för hantering av skadeärenden och liknande frågor där ta-planen ligger till grund för ansvar för tredje man vid vägarbeten. FIFA Version Användarhandledning Sida 3(21)

4 Rapportera aktivitet på vägen Det är viktigt att detta utförs då både entreprenören och trafikanterna kan vinna på en anmälan. Entreprenörerna vinner på en lugnare miljö då trafikanterna är förberedda på en störning och trafiknterna vinner på att kunna välja väg och tid för resan på ett annat sätt. Se aktuella dokument på sidan Arbetssätt Sedan den 1/ ska alla av Trafikverket upphandlade objekt skötas enligt AMA 10. Det innebär att det ska klargöras vilka krav som finns redan tidigt i projekten, även för hanteringen av trafiken. Dokumenten TRVK APV TDOK 2012:86 och TRVR APV TDOK 2012:88 är framtagna för detta och ska följas. Projektledaren ska utreda om omledning kan ske eller inte, vilka krav på skyddsanordningar mm och i övrigt hur trafiksituationen ska lösas i samband med arbetet. Dessa krav ska sammanställas så det blir kalkylerbara i ett anbudsskede. Arbetssättet kräver att projektledaren kallar på den kompetens som krävs för detta. Det är vanligt att en konsult gör projektets tekniska beskrivning(tb), i den ska framgå hur trafiken ska hanteras. En myndighetsperson ska sedan granska denna TB för att väghållningsmyndigheten ska kunna ge sitt tillstånd till en entreprenör att hantera vägmärken och andra anordningar enligt vägmärkesförordningen. Det är trafikingenjörens uppgift, denne ska även hantera föreskrifter vid behov. Den nya versionen av FIFA, den som heter , har funktioner som stöder det nya arbetssättet. Systemet kan ta emot delar ur exempelvis TBn som rör hanteringen av trafiken, redan innan en entreprenör har sett handlingarna. Det är alltså trafikingenjören och projektledaren som bestämmer och skapar den första delen av trafikanordningsplanen i projekten som upphandlas av Trafikverket. När Trafikverket skapar ta-plan kommer oftast inga utmärkningsexempel att finnas, bara texter i kodform, de följer AMA strukturen. Namnet TA-plan kommer att ersättas inom kort. Se även rubriken Hantering av TA där Trafikverket är upphandlare för mer information Kravtexter i stället för utmärkningsexempel Trafikverket har fattat beslut om att upphöra med att ge tillåtelse för skisser eller utmärkningsexempel i de flesta fall. Där komplicerade situationer uppstår som ställer stora krav på detaljerad information är en bild bättre än ord och då kommer Trafikverket att kunna ge tillåtelse till utmärkningsexemplet. Detta ska då vara komplett och passa för den tänkta platsen. Framtiden I alla andra fall kommer beslutet som finns med i TA-planerna att innehålla krav som myndigheten Trafikverket har utöver vad som finns i lagar, förordningar och författningar. Sökanden kan hantera utmärkningsexempel i systemet FIFA men trafikingenjören ger ingen tillåtelse, det är upp till sökande att se till så exemplet är rätt. En tillåten TA-plan ska alltid finnas. Vid akut skada där risk för stora ekonomiska skador eller risk för personskada behöver man naturligtvis inte vänta på att få en TA-plan tillåten men man kan se till at det finns en generell TA- plan för inledningsskedet av reparationen FIFA Version Användarhandledning Sida 4(21)

5 Definitioner på förkortningar OTB APV AF BC APV koder Objekttekniks beskrivning. En OTB beskriver hur arbetet ska utföras. Exempelvis utmärkning på vägen. Arbete på väg, TRVK APV är ett kravdokument som ligger till grund för TA. AF = Allmänna förutsättningar (AFC,AFD mm) från kontraktshandlingar. BC = Den objektspecifika tekniska beskrivningens kodsystem med underrubriken Hjälparbeten (B). Sammanställning från kontraktets handlingar som berör APV. FIFA Version Användarhandledning Sida 5(21)

6 HANTERING AV TA-PLANER, EXTERNA SÖKANDE Allmänt för sökande Regional trafikingenjör handlägger regionens TA-Planer och denne person avläser regionens ansökningar på sin startsida. Därefter kontrolleras grunduppgifter, plats, föreskrifter och val av exempelsamling etc. och beslutar sedan om tillåtelse för: 1) Trafikföreskrift(er) 2) Tillåtelse om TA-Plan uppdateringen syns i sökandes startsida under mina aktuella TA-Planer Om ansökan avser ett ledningsarbete (eller liknande tillståndspliktigt arbete) kontrolleras även att det finns ett giltigt tillstånd eller avtal innan ansökan av TA-Plan påbörjas. Hantering av uppdateringar, effektivare hantering I FIFA kan följande punkter uppdateras i tillåten ta-plan utan ny tillåtelse av trafikingenjören: Riskbedömning har gjorts, JA eller NEJ Beskrivning av arbete Påverkansgrad Rekomenderad Hastighet Arbetsplanering Tillgängligt utrymme på det smalaste stället Plats och läge (för trafikinformation) Arbetsledare Utmärkningsansvarig Ytterligare som skall meddelas beslut (för entreprenören) Journummer Kompletterande uppgifter Observera att mail går iväg till dina kontakter varje gång ta-planen skickas iväg med ny information om att din TA-Plan har uppdaterats. Detta innebär också att du som hanterar TA erhåller större ansvar avseende inrapportering. Tänk på att din information genererar trafikinformation. Nationell trafikingenjör Den nationella trafikingenjören har möjlighet att handlägga Ej platsspecifika TA-Planer och tillåta Taplan som berör två eller flera regioner. Trafikföreskrifter Trafikingenjör med delegering kan överföra föreskrift direkt från FIFA till RDT (Transportstyrelsens rikstäckande databas för Trafikföreskrifter). Om du är intresserad av att se de publicerade trafikföreskrifterna se Föreskrift för vägskada Nytt i systemet FIFA 2014:1 är att en roll i systemet ger möjlighet att personer som inte i vanliga fall arbetar med trafikanordningsplaner kan göra föreskrifter för vägskada, men inget annat. FIFA Version Användarhandledning Sida 6(21)

7 Startsidan i FIFA Genom att klicka på en rubrik så kommer sortering av ärendena att ske utifrån vald rubrik. Genom att klicka på symbolen i den blå ringen så kan man sortera vilka ärenden man vill se på startsidan. Entreprenörer Kom ihåg att statusen tilldelad ( när TRV har skapat första delen av TA) inte syns på startsidan om ni inte väljer det under personliga inställningar. Om man klickar på ärenderaden, men inte på ärendenummret, så kommer ovanstående ruta upp. Klicka igen så försvinner den. Det finns en klickbar ruta för trafikingenjörerna under rubriken ANM vid varje ärenderad, syns i den blå rektangeln, den är tänkt att användas som en kom ihåg markering för användaren. Den har ingen funktion i övrigt. Entreprenörens vy har inte denna funktion. Gör en ansökan Öppna fliken Skapa/ändra/Ansök på startsidan, fyll i efterfrågade uppgifter. Trycker du på någon av nedanstående knappar så kommer rutor som ska fyllas i upp. Se längre ner i handboken för vissa förklaringar och förtydliganden. Varje fält med en pil som i blåa ringen, går att öppna och stänga. (*) Fält markerade med röd stjärna är tvingande fält, meddelande om felaktigheter kommer visas om systemet inte godkänner det som står i fälten eller om man glömmer att fylla i. Man kan också välja vilket fält som ska vara öppet varje gång ett ärende öppnas, vid blåa fyrkanten. FIFA Version Användarhandledning Sida 7(21)

8 Om du här anger vägarbetet EJ PLATSSPECIFIKT kan du inte ange plats på karta, längre fram i ansökan, mer information i detta steg. Om du här anger vägarbetet är PLATSSPECIFIKT ska du ange plats på karta, längre fram i ansökan. Något av dessa nummer måste också fyllas i för att ansökan ska kunna skickas. Objektnummer... Upphandlingens objektnummer Diarienummer enligt Väglag... Hämta uppgifter från t.ex. beslutat ledningsavtal Referensnummer... Entreprenörens egen kodsträng för objektet Är arbetet ett tillståndsgivet arbete (exempelvis ett ledningsarbete enligt 44 väglagen) är det alltid diarienumret från Trafikverket som ska anges. I de flesta andra fall anger man arbetets objektnummer. Dessa nummer finns med för att kunna följa upp TA-planen och för att enkelt kunna se ansvarsförhållanden för arbetet. Fliken vägarbete Tillgängligt utrymme förbi arbetsplats på det smalaste stället Här ska angiven bredd vara den bredd som totalt är smalast att passera på sträckan. Påverkan på körbana/körfält Bredd, fasta hinder: Ange återstående vägbredd där du har monterat hinder som inte kan flyttas, exempelvis längsgående skyddsanordningar, ställning, schaktgrop eller materialupplag. Bredd, rörliga hinder: Ange återstående vägbredd där du har hinder som är flyttbara, exempelvis markeringsskärmar, vägmärkesvagnar eller fordon. Broarbete, avstängd bromitt: Dessa uppgifter används bl.a. som stöd vid planering av tunga transporter som sker på vägar där vägarbeten pågår. Tänk på dispenstransporterna! Var därför så exakt som möjligt i breddangivelserna. Dispens för vissa typer av tunga transporter kan inte tillåtas av Trafikverket där arbetet kräver avstängd bromitt Arbetsplanering Ange när ni tänker arbeta så exakt som möjligt. Kom ihåg att uppdatera era uppgifter så fort något på arbetsplatsen ändras. FIFA Version Användarhandledning Sida 8(21)

9 Arbetsmetod för markering på karta vid platsspecifika vägarbeten Öppna fliken vägarbete, klicka på Följ anvisningarna nedan och gör om proceduren till alla berörda vägsträckor är registrerade. När ni senare utför själva arbetet kan ni starta och stoppa arbetena på varje inlagd vägsträcka separat. Detta ger bra trafikinformation och förhoppningsvis mindre trafik förbi arbetsplatsen. När vägen/vägarbetet korsar två eller flera län Riksväg: När du skall arbeta på en riksväg och vägnumret är samma oavsett län, anger du sträckan i ett län och sedan sträckan i nästa län, kom ihåg att mellan olika markering trycka på knappen lägg till. Du måste ange länsbenämnig innan du kan ange platsen i länet. Länsväg: När du skall arbeta på en länsväg skiljer sig vägnumret mellan länen. Du anger vägnummer och sträcka i ett län åt gången och väljer lägg till du väljer alltså nytt vägnummer och sträcka för nästa län för att sedan trycka på knappen lägg till. Detta bygger på din kunskap om vägnummer i respektive län. Du kan gå in i kartan (genom att välja ett vägnummer i närheten som man känner till) för att i kartan se vilket vägnummer som aktuell väg har. Därefter går man in i kartan på nytt med rätt vägnummer angivet. När vägen/vägarbetet befinner sig på en väg i ett län Välj, län, ange vägnummer, visa på kartan ange sträckan från/till i kartbilden, se nedan. Ange geografiskt område: Län, vägnummer och tryck därefter på knappen visa på karta FIFA Version Användarhandledning Sida 9(21)

10 Markera: Ange namn: Ange riktning Vägsträckan i kartan använd knapparna från och till som du ser i kartan. Namnet på arbetet kan vara objektnummer eller kontraktsnummer etc. Riktning är alltid viktigt att fylla i, men ett absolut krav på mötesseparerade vägar. Här kan du lägga in flera arbetsuppgifter med olika riktningar. Försök att använda dig av kompassens benämningar nord, syd, väst och öst. Ange beskrivning: Beskrivningen kan innehålla vilken typ av arbetsuppgift du håller på med, exempelvis reparation av räcke, dikning etc. Plats och läge - för trafikinformation Ange information så noggrant som möjligt. Denna information används av Radio, TV, Läget i trafiken, Trafiken.nu, osv. Upprepa ovanstående till du fått med de sträckor som du tänkt. Varje sträcka kan hanteras separat när arbetet ska startas och stoppas senare. När du angivit ditt geografiska område Överst i högra hörnet har du ett plustecken, klicka på detta och du får upp en blå ruta där du kan välja vad du vill visa. Du kan också dubbelklicka i kartan och du får upp information om vägbredder, tillåten hastighet etc. Fliken Bifogade filer Här kan man bifoga PDF dokument som inte är utmärkningsexempel. Det är även här man hittar dokument som fått tillåtelse av trafikingenjör( föreskrifter, beslut mm): Här kan man lägga till utmärkningsexempel, både egna och från exempelsamlingen. När man klickar på rutan lägg till kommer exempelsamlingen fram, man klickar då i valt exempel (kan vara flera)och trycker på knappen lägg till: FIFA Version Användarhandledning Sida 10(21)

11 Egna filer som läggs in här måste vara PDF. Exempelsamlingen Exemplen ligger i en lång lista i FIFA och därför kan det vara bra att veta vad numreringen på exemplen handlar om. Kom ihåg att lägga till en fil i taget. Man kan se exemplen på hemsidan om man vill leta sig fram till lämpligt exempel. Kapitel 2 Tvåfältsväg Kapitel 3 Mötesseparerad väg Kapitel 4 Motorväg Kapitel 5 Beläggningsarbeten Kapitel 6 Vägmarkeringsarbeten Kapitel 7 vakant Kapitel 8 vakant Kapitel 9 Drift och Underhåll Kapitel 10 Hjälp och vägledning FIFA Version Användarhandledning Sida 11(21)

12 Fiken kontaktuppgifter Ange namn och nummer markerade med asterix, dessa måste fyllas i. Ytterligare som skall meddelas beslut kan exempelvis vara, bussföretag, skyddsombud, arbetsmiljösamordnare eller liknande. Trafikverket och entreprenören har var sin ruta för denna funktion. Fliken föreskrifter Här anger du om du ansöker om någon typ av föreskrift vid din vägarbetsplats. I bilden ser du vilka föreskrifter som kan användas vid vägarbete Att ni gör en ansökan innebär inte att ni får en föreskrift även om TA-planen blir tillåten, se även rutan Bifogade dokument. Om trafikingenjören tillåtit föreskriften ser ni den i den rutan. En föreskrift är inte giltig innan den finns i databasen RDT https://rdt.transportstyrelsen.se/rdt/af06_search.aspx?usestfs=1 Handhavande av föreskrifter Tänk på att skicka in dokumentation efter avslutat arbete, enligt TRVK Apv eller IFS FIFA Version Användarhandledning Sida 12(21)

13 Skriv ut tillåten TA-Plan Välj TA-Plan från startsidan eller via sökfunktionen Bild 1) Klicka sedan på funktionen Visa tillåten TA-plan Bild 2) Välj diskett och utskriftsformat och skriv sedan ut alternativt spara på egen disk. FIFA Version Användarhandledning Sida 13(21)

14 Sök och se tidigare inlagda TA-Planer Du kan söka tidigare skapade TA-planer via fliken Sök TA-planer. Gör ett urval och tryck på knappen Sök, så erhåller du ett sökresultat/lista på dina sökbegrepp. Sökresultatet Klicka på denna knapp och du erhåller en bild för att se uppgifterna om TA-Plan eller Klicka på denna knapp och du erhåller en bild för att Skapa/Ändra/Ansök TA-planer, fliken TA- Planer ändrar skepnad till Skapa/ändra TA-Planer. Ansökan/ändring Tänk på att: göra ansökan minst 3 veckor innan själva arbetet planeras att starta. du kan ansöka ej platsspecifik TA-Plan för flera län som omfattar två eller fler regioner Hantering av TA efter att Trafikverket tilldelat TA till entreprenör När Trafikverket upphandlar arbeten tillhandahåller de i flesta fall första delen av en TA, tidigare benämnt TA-plan. När entreprenören har fått ett kontrakt för arbetet kommer Trafikverket att via FIFA Tilldela den TA som skapats i projektet. För att detta ska bli möjligt måste entreprenören meddela Trafikverket det användarnamn i FIFA som ska sköta hanteringen och ha ansvar för TA under utförande tiden i projektet. Detta sker med fördel i samband med kontraktsgenomgången, eller med ett mail, det räcker med bara användarnamnet, inget lösenord behöver anges. FIFA Version Användarhandledning Sida 14(21)

15 Vilka uppgifter som ska fyllas i beror på om TA ska Tillståndsprövas eller inte. Fyll i detta om Tillståndsprövning ska ske: Under fliken Grunduppgifter ska exempel för utmärkningen biläggas, detta sker i Bifogade dokument, systemet hanterar bara PDF filer. En grön bock visar att Trafikverket har granskat filen och gett sin tillåtelse. Kommunikationsrutan är till för bägge parter, skriv in vad ni ändrat eller något som ni kommit överens om. Detta är valfritt. Vidare fyller ni i kontaktuppgifter och allt utom typ av vägarbete under fliken Vägarbete. Här kan ni sända TA till e-postadress: Den får då alla kommande uppdateringar som utförs, när skicka knappen aktiveras. När ni är klar med registreringen så trycker ni på knappen Skicka in, Trafikverket handlägger TA och ni får tillbaka den på startsidan, förhoppningsvis med statusen Tillåten. FIFA Version Användarhandledning Sida 15(21)

16 Fyll i detta om Tillståndsprövning inte ska ske: Kontaktuppgifter och fliken vägarbete är det som behöver fyllas i. När ni är klar med registreringen så trycker på knappen skicka in, då blir TA tillåten och mail går till alla berörda. Kom ihåg att aktivera arbetet till Trafikcentralen(TC), se Aktivera/ inaktivera vägarbetet på sidan 4 eller Uppdateringar i Tillåten TA TA går att uppdatera utan att Trafikverket behöver tillåta på nytt, så länge ingen tillåtelseprövning krävs. Tänk på att varje gång som knappen Skicka in aktiveras så går det mail till alla berörda. Uppstår nya förutsättningar som kräver avancerade lösningar eller omledningar som inte tidigare framkommit så ta kontakt med projektledaren eller trafikingenjören så samråder dessa om förändringen ska ske. Om så är fallet så kommer Trafikverket att ändra Ta så den kräver Tillåteleseprövning, då kan entreprenören lämna in sitt förslag på utmärkningen under Bifogade dokument och Trafikverket kontrollerar dokumentet och ger sin tillåtelse om allt är OK. FIFA Version Användarhandledning Sida 16(21)

17 SKAPA/ÄNDRA TA (TRV) Handläggning av TA, där Trafikverket är beställare, för Trafikingenjörer och övriga användare Allmänt om handläggning av ärenden som skapats av Trafikverket. Ta-plan byter härmed namn till TA. Projektet skapar en TA som innehåller krav för hanteringen av trafik i projektet redan innan upphandling av entreprenör skett. När arbetet har en entreprenör tilldelar trafikingenjören TA till entreprenören. Därmed går ansvaret och ägarskapet för TA över till entreprenören. Entreprenören hanterar sedan TA och kan i många fall göra uppdateringar om och om igen utan att ny tillåtelse behöver av Trafikverket. Det är viktigt att entreprenören sköter start och stopp av arbetet som påverkar trafikanterna, läs med på eller sidan 4 i detta dokument. Den nya fliken En ny flik, Skapa/Ändra TA, har tillkommit på startsidan för Trafikverket. Den hanteras av trafikingenjör/projektledare. FIFA Version Användarhandledning Sida 17(21)

18 Ny registrering: Trafikingenjör/projektledare öppnar fliken Skapa/ Ändra TA. o Nu ska projektets namn anges, skriv även vägnr här så blir sökvägen tydlig längre fram i hanteringen. Vidare ska krav i projektet(otb) läggas in under bifogade filer, tiden för projektet ska anges och projektets diarienr under fliken Grunduppgifter. Under fliken Vägarbete behöver endast typ av vägarbete fyllas i. Dessa båda flikar kan öppnas och stängas med pilsymbolen. Mer som ska fyllas i är projektledare och eventuell byggledare, det sker under fliken kontaktuppgifter. Platsen ska också anges, följ instruktionerna under platsfliken. Det går att spara när som helst under handläggningen. o Helt nytt är möjligheten att slippa hantera TA efter överlämnande, tilldela, till entreprenör. Det sker genom att klicka i tillåtelseprövning Nej. Väljer man Tillåtelseprövning Ja kommer TA tillbaks till trafikingenjören för en ny översyn när entreprenören fyllt i efterfrågade uppgifter. Den hamnar då på startsidan. Skapa AMA koder (OTB) Trafikverket har i FIFA möjlighet att genom att klicka på knappen Skapa OTB kunna göra ett PDF dokument med rätt APV koder. För att det ska vara möjligt krävs att datorn kan hitta rätt dokument som måste vara i WORD format. Möjlighet att lägga till egna dokument finns kvar, lika som tidigare. Systemet hanterar bara PDF filer. Aktuella APV koder syns om man klickar Visa APV koder och administreras av personer med administrationsrättigheter. Trafikverket har möjligheten att välj vem TA ska sändas till när den blivit tillåten, entreprenören kan inte röra uppgifter i denna ruta: FIFA Version Användarhandledning Sida 18(21)

19 När alla efterfrågade uppgifter är ifyllda trycker man på TA klar för tilldelning knappen, även en huvudentreprenör måste finnas, så byter TA status. Den går fortfarande att ändra, men det bör man inte göra. Tilldelning: När kontraktet för projektet vunnit en ägare ska ägaren tillhandahålla ett användarnamn som ska ha ansvaret för TA. Namnet ska vara registrerat i FIFA. Trafikingenjören/projektledaren trycker på knappen Tilldela, för in namnet och tilldelar TA. TA går att tilldela om igen vid behov. Entreprenörer Kom ihåg att statusen tilldelad inte syns på startsidan om ni inte väljer det under personliga inställningar. Tillåtelse: Om ingen Tillåtelseprövning krävs kommer TA att bli tillåten när entreprenören fyllt i sina kontaktuppgifter, arbetstider samt påverkansgrad för trafikanterna och trycker på knappen Skicka in Om Tillåtelseprövning krävs kommer TA sändas till trafikingenjören som då kontrollerar de nya uppgifterna. Här kan även en konsult, granskare, vara inblandad, då klickar denne i rutan Granskad av någon annan än beslutande, när denne är klar med granskningen. Det innebär att ansvaret för uppgifterna ligger hos granskaren. Det är enbart trafikingenjören som tillåter TA. Entreprenören kan uppdatera sina uppgifter om och om igen när TA har statusen tillåten, utan att ny tillåtelse krävs av trafikingenjören. OBS! Det går ut mail till alla berörda varje gång denna knapp aktiveras. FIFA Version Användarhandledning Sida 19(21)

20 Förändringar av redan tillåten TA: Om något som har betydande påverkan för trafikanterna behöver ändras eller läggas till i en redan tillåten TA under byggtiden, tar entreprenören kontakt med projektledaren eller trafikingenjören. Ett samråd sker internt för Trafikverket, behövs förändringen klickas rutan för tillåtelseprövning i av Trafikverket. Entreprenören kan då lägga in sina förslag på förändringen i TA och få dessa tillåtna av Trafikverket. Handläggningen blir samma som vanligt. Trafikverket väljer vilka filer som man tar ansvar för. De gröna bockarna innebär att Trafikverket har kontrollerat och gett tillåtelse till dokumenten. Systemet har en ruta med namnet kommunikation i fliken Grunduppgifter, den är till för kommunikation mellan Trafikverket och entreprenören i handläggningsskedet. Det går inte att ta bort det som läggs in i denna ruta. Statusar på TA i FIFA Det nya arbetssättet har gjort att fler statusar behövs, de gamla statusarna finns också kvar. Här är en kort förklaring vad några statusar innebär i nya flödet: Under registrering. Detta innebär att trafikingenjören/projektledare arbetar med framtagningen av krav och andra uppgifter till systemet. Registrerad. I denna status väntar trafikingenjören/ projektledaren på att upphandlingen av projektet ska bli klar. Tilldelad. Här är det en ny ägare av TA, det är nu den entreprenör som vann anbudsgivningen som är ägaren. (Kom ihåg personliga inställningar) Tillståndsprövas. Det innebär att entreprenören fyllt i efterfrågade uppgifter och tryckt på knappen Skicka in, TA finns nu hos Trafikverket, på startsidan. Tillåten. Här kan entreprenören starta, pausa och stoppa TA via FIFA systemet eller via smartphone. TA går dessutom att uppdatera(byta namn, arbetstider, påverkansgrader mm) utan att ny tillåtelse behövs. Trafikföreskrifter Trafikingenjör med delegering kan överföra föreskrift direkt från FIFA till RDT (Transportstyrelsens rikstäckande databas för Trafikföreskrifter). Publicerade trafikföreskrifter se Tillåtelse Trafikingenjör med delegering är den person som kan tilldela TA, och ge tillåtelse till TA. Tillåtelsen publiceras via FIFA:s startsida och under rubriken mina aktuella ärenden FIFA Version Användarhandledning Sida 20(21)

21 SYSTEMINFORMATION OCH SYSTEMSTÖD Felanmälan, användarstöd och allmän information Systemproblem: Anmäler du till Förändringsönskemål: Anmäler också du till Ytterligare information söker du på vår hemsida Webbläsare Här hittar du bland annat information om vilka webbläsare som vi har testat och vilken Internetuppkoppling vi rekommenderar för att det ska fungera bäst när du besöker vår webbplats. Följande webbläsare har testats för att fungera med webbplatsen. Om du har en äldre eller annan webbläsare än dessa är det inte säkert att webbplatsen ser korrekt ut eller fungerar felfritt. Internetuppkoppling Bandbredd: minst 56 kbit/s Följande webbläsare har testats för att fungera med webbplatsen. Om du har en äldre eller annan webbläsare än dessa är det inte säkert att tjänsten ser korrekt ut eller fungerar felfritt. Windows Windows 7: Internet Explorer 9.0, Internet Explorer 10.0, Google Chrome 32.0, Firefox 17.0 Skärm Minst 800 x 600 bildpunkter Internetuppkoppling Bandbredd: minst 512 kbit/s FIFA Version Användarhandledning Sida 21(21)

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt Senaste revisionsdatum: 2014-06-30 evry.com Användarhandledning Webbtjänsten Schakt Innehållsförteckning 1 Inledning 4 1.1 Webbtjänsten Schakt 4 1.2 Detta material 4 1.3 Definitioner 4 1.3.1 Roller 4 1.3.2

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28 Doxcentral 6 Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v.. 0-0-8 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010

Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010 Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010 Innehållsförteckning 1 Kontaktvägar och adresser...3 2 Introduktion...4 2.1 Vad är Medgivande via hemsida...4 2.2 Om manualen och ytterligare hjälptexter...4

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Aktiviteter. Version 9 2014-07-28

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Aktiviteter. Version 9 2014-07-28 Manual Scoutnet Startsida Mina sidor Kårsida Medlemmar Distriktets sida Aktiviteter Version 9 2014-07-28 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning 2. Huvudflik Mina sidor s.4 Lägg till

Läs mer

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13 Manual Scoutnet Startsida Mina sidor Kårsida Medlemmar Distriktets sida Förbundets sida Aktiviteter Version 8 2011-10-13 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning Vilken manualversion

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Guide till. SAM Internet

Guide till. SAM Internet Guide till SAM Internet 2014 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet... 5 Ny startsida i SAM Internet...5 Inget lösenord till SAM Internet i SAM-utskicket...5 I år kan du logga

Läs mer

Tele2 Selfcare Snabbguide

Tele2 Selfcare Snabbguide Tele2 Selfcare Snabbguide 1 Innehåll Introduktion... 3 Inloggning och installation... 3 Översikt... 4 Mitt konto... 5 Min profil...5 Företagsprofil...5 E-postnotifiering...5 Välj ordergodkännare...6 Användare...

Läs mer

Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A

Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A Innehållsförteckning INLEDNING... 3 Hur man använder manualen... 3 Rekommenderade systemkrav och inställningar... 3 ALLMÄNT

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-10-09 Innehållsförteckning Inledning...3 Funktioner...4 Logga in NYTT!...4 Medlemsregister-fliken...5 Utländsk person...5 Prova på person...6 Göra

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Handbok för FN-föreningarnas webbredaktörer. December 2011

Handbok för FN-föreningarnas webbredaktörer. December 2011 Handbok för FN-föreningarnas webbredaktörer December 2011 Innehåll Välkommen som redaktör för din förenings hemsida... 3 FN.se... 4 Delwebb: Distrikt och föreningar... 4 Hitta en förening... 5 Föreningssidornas

Läs mer

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida Arbeta med föreningens hemsida Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Webbplatsen baseras på webbpubliceringsverktyget

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. NYTT! Inledning...4

Läs mer

HANDBOK. Trafikreglering. vid arbete på kommunal mark. Ett regelverk för allt arbete på Jönköpings kommuns gator och vägar

HANDBOK. Trafikreglering. vid arbete på kommunal mark. Ett regelverk för allt arbete på Jönköpings kommuns gator och vägar HANDBOK Trafikreglering vid arbete på kommunal mark Ett regelverk för allt arbete på Jönköpings kommuns gator och vägar TEKNISKA KONTORET Februari 2014 18 Förord Tanken med detta dokument är att det ska

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000 1 (29) Innehåll Engångskod via kodkort... 4 Engångskod via SMS... 6 Inloggning med hjälp av SITHS-kort... 7 Förenklad inloggning... 8 Inkommande... 9 Filtrering under Inkommande... 9 Sökfunktionalitet

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

Beställning-Varukorg-Rekvisition- Attest-Order-Leverantör Varumottagning- Matchning av faktura. Handbok E-handel. Karolinska institutet, 2014-04

Beställning-Varukorg-Rekvisition- Attest-Order-Leverantör Varumottagning- Matchning av faktura. Handbok E-handel. Karolinska institutet, 2014-04 Karolinska Institutet Sid 1 (44) Beställning-Varukorg-Rekvisition- Attest-Order-Leverantör Varumottagning- Matchning av faktura Handbok E-handel Karolinska institutet, 2014-04 Projekt: Process och IT-stöd

Läs mer

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd Kronobergs län Handbok Arbete på väg Uppvidinge Ljungby Alvesta Växjö Lessebo Markaryd Älmhult Tingsryd Ett Stort Tack och Erkännande Denna handbok är från början framtagen av en arbetsgrupp från nedanstående

Läs mer

Caspeco Business Control

Caspeco Business Control Caspeco Business Control Introduktionsmanual för att komma igång med arbetet i Caspeco Business Control. Caspeco Business Control har du åtkomst till från vilken dator som helst i hela världen, förutsatt

Läs mer

Användarmanual. Visma TendSign Pro. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.

Användarmanual. Visma TendSign Pro. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign. Användarmanual Visma TendSign Pro Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning Visma TendSign Pro 1. Visma TendSign Upphandling...

Läs mer