INNEHÅLL. Hantering av TA-Planer, Externa sökande Skapa/Ändra TA (TRV) Systeminformation och systemstöd... 21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL. Hantering av TA-Planer, Externa sökande... 6. Skapa/Ändra TA (TRV)... 17. Systeminformation och systemstöd... 21"

Transkript

1 Användarhandledning FIFA - Sökande Förbättrad Information För Arbete på väg, är systemet som hanterar. Ansökan trafikanordningsplaner, handläggning, beslut, trafikföreskrifter, diarieföring, kontroller, statistik, administration INNEHÅLL Denna handbok... 2 Tidigare FIFA versioner... 2 Logga in... 2 Förberedelser...2 Administration...3 Rapportera aktivitet på vägen... 4 Arbetssätt... 4 Kravtexter i stället för utmärkningsexempel...4 Definitioner på förkortningar... 5 Hantering av TA-Planer, Externa sökande... 6 Allmänt för sökande...6 Hantering av uppdateringar, effekitviare hantering...6 Nationell trafikingenjör...6 Trafikföreskrifter...6 Föreskrift för vägskada...6 Startsidan i FIFA...7 Fliken vägarbete...8 Fliken Bifogade filer Fiken kontaktuppgifter Fliken föreskrifter Sök och se tidigare inlagda TA-Planer Ansökan/ändring Hantering av TA efter att Trafikverket tilldelat TA till entreprenör Uppdateringar i Tillåten TA Skapa/Ändra TA (TRV) Allmänt om handläggning av ärenden som skapats av Trafikverket Den nya fliken Ny registrering: Skapa AMA koder (OTB) Tilldelning: Tillåtelse: Förändringar av redan tillåten TA: Systeminformation och systemstöd FIFA Version Användarhandledning Sida 1(21)

2 Allmän information för hela systemet Denna handbok Denna handbok riktar sig till såväl sökande som till handläggarna. Systemet är till stora delar självförklarande med hjälptexter. Håll bara muspekaren över det område du undrar över så kommer i de flesta fall en hjälptext fram. Handboken förklarar inte i detalj hur man gör varje del av exempelvis en ansökan utan förklarar valda delar som inte framgår av systemet. Tidigare FIFA versioner FIFA 2006 har gått i graven FIFA 2012 har nu förändrats med ny funktion för handläggning av TA FIFA 2013 byter skepnad FIFA 2014 är FIFA i dagsläget Logga in Starta systemet nya FIFA via länken Skapa konto, välj skapa konto. Har du ett användarkonto så anger du användarnamn och lösenord samt trycker på knappen Logga in Har du ett användarkonto men glömt ditt lösenord klickar du på länken Skicka lösenord. Skapa ett användarkonto i FIFA Fyll i uppgifterna och tryck på knappen skapa konto Tänk efter om du vill skapa personligt användarkonto eller gemensamt användarkonto för ditt företag. Skapa användare för företag (flera användare) Du måste nu ha en gemensam brevlåda som alla sökande på Ert företag också kan ansluta till för bevakning av e-post. Kontakta ditt företags egna användarstöd för mer information. Skapa personligt användarkonto Förberedelser Webbläsare FIFA hanterar de vanligaste webbläsarna, läs mer om webbläsare på sidan 21 FIFA Version Användarhandledning Sida 2(21)

3 Administration Registrera dina kontakter Du kan lägga upp nya kontakter under tiden du gör en ansökan. Dessa sparar du så finns de i din kontaktlista. Du kan också välja fliken Administration och lägga upp så många kontakter du känner till. Detta förenklar ditt arbete när du sedan ska göra en ansökan. Upplagda kontakter kan du hämta in/använda när du gör en ansökan. Kommenterad [DUS1]: Lagt till den röda ovalen Under administrationsfliken kan du för ditt eget användarkonto också bl.a. Byta lösenord Byta telefonnummer E-postadress Ändra kontaktuppgifter på dina upplagda kontakter På startsidan hanterar du vilka ärenden du vill se med ikonen i blåa ringen. Uppföljning från kontrollverksamheten Statistik och rapporter presenteras på hemsida Trafikinformation När vägarbetet aktiverats skickas information till flera mottagare som slutligen också kan läsas på bland annat och Kontaktuppgifter och uppgifter om kvarvarande vägbredder och påverkansgrader kräver ingen ny tillåtelse från Trafikverket i FIFA Kom ihåg att varje gång du trycker på knappen Skicka in så går mail till berörda. Tänk också på att din uppdatering genererar trafikinformation. Diarieföring Behöver du hjälp med att finna en gammal TA-Plan som fanns i det första FIFA, som nu är nedsläckt, kontaktar du FIFA förvaltningen. Denna tjänst är i första hand till för hantering av skadeärenden och liknande frågor där ta-planen ligger till grund för ansvar för tredje man vid vägarbeten. FIFA Version Användarhandledning Sida 3(21)

4 Rapportera aktivitet på vägen Det är viktigt att detta utförs då både entreprenören och trafikanterna kan vinna på en anmälan. Entreprenörerna vinner på en lugnare miljö då trafikanterna är förberedda på en störning och trafiknterna vinner på att kunna välja väg och tid för resan på ett annat sätt. Se aktuella dokument på sidan Arbetssätt Sedan den 1/ ska alla av Trafikverket upphandlade objekt skötas enligt AMA 10. Det innebär att det ska klargöras vilka krav som finns redan tidigt i projekten, även för hanteringen av trafiken. Dokumenten TRVK APV TDOK 2012:86 och TRVR APV TDOK 2012:88 är framtagna för detta och ska följas. Projektledaren ska utreda om omledning kan ske eller inte, vilka krav på skyddsanordningar mm och i övrigt hur trafiksituationen ska lösas i samband med arbetet. Dessa krav ska sammanställas så det blir kalkylerbara i ett anbudsskede. Arbetssättet kräver att projektledaren kallar på den kompetens som krävs för detta. Det är vanligt att en konsult gör projektets tekniska beskrivning(tb), i den ska framgå hur trafiken ska hanteras. En myndighetsperson ska sedan granska denna TB för att väghållningsmyndigheten ska kunna ge sitt tillstånd till en entreprenör att hantera vägmärken och andra anordningar enligt vägmärkesförordningen. Det är trafikingenjörens uppgift, denne ska även hantera föreskrifter vid behov. Den nya versionen av FIFA, den som heter , har funktioner som stöder det nya arbetssättet. Systemet kan ta emot delar ur exempelvis TBn som rör hanteringen av trafiken, redan innan en entreprenör har sett handlingarna. Det är alltså trafikingenjören och projektledaren som bestämmer och skapar den första delen av trafikanordningsplanen i projekten som upphandlas av Trafikverket. När Trafikverket skapar ta-plan kommer oftast inga utmärkningsexempel att finnas, bara texter i kodform, de följer AMA strukturen. Namnet TA-plan kommer att ersättas inom kort. Se även rubriken Hantering av TA där Trafikverket är upphandlare för mer information Kravtexter i stället för utmärkningsexempel Trafikverket har fattat beslut om att upphöra med att ge tillåtelse för skisser eller utmärkningsexempel i de flesta fall. Där komplicerade situationer uppstår som ställer stora krav på detaljerad information är en bild bättre än ord och då kommer Trafikverket att kunna ge tillåtelse till utmärkningsexemplet. Detta ska då vara komplett och passa för den tänkta platsen. Framtiden I alla andra fall kommer beslutet som finns med i TA-planerna att innehålla krav som myndigheten Trafikverket har utöver vad som finns i lagar, förordningar och författningar. Sökanden kan hantera utmärkningsexempel i systemet FIFA men trafikingenjören ger ingen tillåtelse, det är upp till sökande att se till så exemplet är rätt. En tillåten TA-plan ska alltid finnas. Vid akut skada där risk för stora ekonomiska skador eller risk för personskada behöver man naturligtvis inte vänta på att få en TA-plan tillåten men man kan se till at det finns en generell TA- plan för inledningsskedet av reparationen FIFA Version Användarhandledning Sida 4(21)

5 Definitioner på förkortningar OTB APV AF BC APV koder Objekttekniks beskrivning. En OTB beskriver hur arbetet ska utföras. Exempelvis utmärkning på vägen. Arbete på väg, TRVK APV är ett kravdokument som ligger till grund för TA. AF = Allmänna förutsättningar (AFC,AFD mm) från kontraktshandlingar. BC = Den objektspecifika tekniska beskrivningens kodsystem med underrubriken Hjälparbeten (B). Sammanställning från kontraktets handlingar som berör APV. FIFA Version Användarhandledning Sida 5(21)

6 HANTERING AV TA-PLANER, EXTERNA SÖKANDE Allmänt för sökande Regional trafikingenjör handlägger regionens TA-Planer och denne person avläser regionens ansökningar på sin startsida. Därefter kontrolleras grunduppgifter, plats, föreskrifter och val av exempelsamling etc. och beslutar sedan om tillåtelse för: 1) Trafikföreskrift(er) 2) Tillåtelse om TA-Plan uppdateringen syns i sökandes startsida under mina aktuella TA-Planer Om ansökan avser ett ledningsarbete (eller liknande tillståndspliktigt arbete) kontrolleras även att det finns ett giltigt tillstånd eller avtal innan ansökan av TA-Plan påbörjas. Hantering av uppdateringar, effektivare hantering I FIFA kan följande punkter uppdateras i tillåten ta-plan utan ny tillåtelse av trafikingenjören: Riskbedömning har gjorts, JA eller NEJ Beskrivning av arbete Påverkansgrad Rekomenderad Hastighet Arbetsplanering Tillgängligt utrymme på det smalaste stället Plats och läge (för trafikinformation) Arbetsledare Utmärkningsansvarig Ytterligare som skall meddelas beslut (för entreprenören) Journummer Kompletterande uppgifter Observera att mail går iväg till dina kontakter varje gång ta-planen skickas iväg med ny information om att din TA-Plan har uppdaterats. Detta innebär också att du som hanterar TA erhåller större ansvar avseende inrapportering. Tänk på att din information genererar trafikinformation. Nationell trafikingenjör Den nationella trafikingenjören har möjlighet att handlägga Ej platsspecifika TA-Planer och tillåta Taplan som berör två eller flera regioner. Trafikföreskrifter Trafikingenjör med delegering kan överföra föreskrift direkt från FIFA till RDT (Transportstyrelsens rikstäckande databas för Trafikföreskrifter). Om du är intresserad av att se de publicerade trafikföreskrifterna se Föreskrift för vägskada Nytt i systemet FIFA 2014:1 är att en roll i systemet ger möjlighet att personer som inte i vanliga fall arbetar med trafikanordningsplaner kan göra föreskrifter för vägskada, men inget annat. FIFA Version Användarhandledning Sida 6(21)

7 Startsidan i FIFA Genom att klicka på en rubrik så kommer sortering av ärendena att ske utifrån vald rubrik. Genom att klicka på symbolen i den blå ringen så kan man sortera vilka ärenden man vill se på startsidan. Entreprenörer Kom ihåg att statusen tilldelad ( när TRV har skapat första delen av TA) inte syns på startsidan om ni inte väljer det under personliga inställningar. Om man klickar på ärenderaden, men inte på ärendenummret, så kommer ovanstående ruta upp. Klicka igen så försvinner den. Det finns en klickbar ruta för trafikingenjörerna under rubriken ANM vid varje ärenderad, syns i den blå rektangeln, den är tänkt att användas som en kom ihåg markering för användaren. Den har ingen funktion i övrigt. Entreprenörens vy har inte denna funktion. Gör en ansökan Öppna fliken Skapa/ändra/Ansök på startsidan, fyll i efterfrågade uppgifter. Trycker du på någon av nedanstående knappar så kommer rutor som ska fyllas i upp. Se längre ner i handboken för vissa förklaringar och förtydliganden. Varje fält med en pil som i blåa ringen, går att öppna och stänga. (*) Fält markerade med röd stjärna är tvingande fält, meddelande om felaktigheter kommer visas om systemet inte godkänner det som står i fälten eller om man glömmer att fylla i. Man kan också välja vilket fält som ska vara öppet varje gång ett ärende öppnas, vid blåa fyrkanten. FIFA Version Användarhandledning Sida 7(21)

8 Om du här anger vägarbetet EJ PLATSSPECIFIKT kan du inte ange plats på karta, längre fram i ansökan, mer information i detta steg. Om du här anger vägarbetet är PLATSSPECIFIKT ska du ange plats på karta, längre fram i ansökan. Något av dessa nummer måste också fyllas i för att ansökan ska kunna skickas. Objektnummer... Upphandlingens objektnummer Diarienummer enligt Väglag... Hämta uppgifter från t.ex. beslutat ledningsavtal Referensnummer... Entreprenörens egen kodsträng för objektet Är arbetet ett tillståndsgivet arbete (exempelvis ett ledningsarbete enligt 44 väglagen) är det alltid diarienumret från Trafikverket som ska anges. I de flesta andra fall anger man arbetets objektnummer. Dessa nummer finns med för att kunna följa upp TA-planen och för att enkelt kunna se ansvarsförhållanden för arbetet. Fliken vägarbete Tillgängligt utrymme förbi arbetsplats på det smalaste stället Här ska angiven bredd vara den bredd som totalt är smalast att passera på sträckan. Påverkan på körbana/körfält Bredd, fasta hinder: Ange återstående vägbredd där du har monterat hinder som inte kan flyttas, exempelvis längsgående skyddsanordningar, ställning, schaktgrop eller materialupplag. Bredd, rörliga hinder: Ange återstående vägbredd där du har hinder som är flyttbara, exempelvis markeringsskärmar, vägmärkesvagnar eller fordon. Broarbete, avstängd bromitt: Dessa uppgifter används bl.a. som stöd vid planering av tunga transporter som sker på vägar där vägarbeten pågår. Tänk på dispenstransporterna! Var därför så exakt som möjligt i breddangivelserna. Dispens för vissa typer av tunga transporter kan inte tillåtas av Trafikverket där arbetet kräver avstängd bromitt Arbetsplanering Ange när ni tänker arbeta så exakt som möjligt. Kom ihåg att uppdatera era uppgifter så fort något på arbetsplatsen ändras. FIFA Version Användarhandledning Sida 8(21)

9 Arbetsmetod för markering på karta vid platsspecifika vägarbeten Öppna fliken vägarbete, klicka på Följ anvisningarna nedan och gör om proceduren till alla berörda vägsträckor är registrerade. När ni senare utför själva arbetet kan ni starta och stoppa arbetena på varje inlagd vägsträcka separat. Detta ger bra trafikinformation och förhoppningsvis mindre trafik förbi arbetsplatsen. När vägen/vägarbetet korsar två eller flera län Riksväg: När du skall arbeta på en riksväg och vägnumret är samma oavsett län, anger du sträckan i ett län och sedan sträckan i nästa län, kom ihåg att mellan olika markering trycka på knappen lägg till. Du måste ange länsbenämnig innan du kan ange platsen i länet. Länsväg: När du skall arbeta på en länsväg skiljer sig vägnumret mellan länen. Du anger vägnummer och sträcka i ett län åt gången och väljer lägg till du väljer alltså nytt vägnummer och sträcka för nästa län för att sedan trycka på knappen lägg till. Detta bygger på din kunskap om vägnummer i respektive län. Du kan gå in i kartan (genom att välja ett vägnummer i närheten som man känner till) för att i kartan se vilket vägnummer som aktuell väg har. Därefter går man in i kartan på nytt med rätt vägnummer angivet. När vägen/vägarbetet befinner sig på en väg i ett län Välj, län, ange vägnummer, visa på kartan ange sträckan från/till i kartbilden, se nedan. Ange geografiskt område: Län, vägnummer och tryck därefter på knappen visa på karta FIFA Version Användarhandledning Sida 9(21)

10 Markera: Ange namn: Ange riktning Vägsträckan i kartan använd knapparna från och till som du ser i kartan. Namnet på arbetet kan vara objektnummer eller kontraktsnummer etc. Riktning är alltid viktigt att fylla i, men ett absolut krav på mötesseparerade vägar. Här kan du lägga in flera arbetsuppgifter med olika riktningar. Försök att använda dig av kompassens benämningar nord, syd, väst och öst. Ange beskrivning: Beskrivningen kan innehålla vilken typ av arbetsuppgift du håller på med, exempelvis reparation av räcke, dikning etc. Plats och läge - för trafikinformation Ange information så noggrant som möjligt. Denna information används av Radio, TV, Läget i trafiken, Trafiken.nu, osv. Upprepa ovanstående till du fått med de sträckor som du tänkt. Varje sträcka kan hanteras separat när arbetet ska startas och stoppas senare. När du angivit ditt geografiska område Överst i högra hörnet har du ett plustecken, klicka på detta och du får upp en blå ruta där du kan välja vad du vill visa. Du kan också dubbelklicka i kartan och du får upp information om vägbredder, tillåten hastighet etc. Fliken Bifogade filer Här kan man bifoga PDF dokument som inte är utmärkningsexempel. Det är även här man hittar dokument som fått tillåtelse av trafikingenjör( föreskrifter, beslut mm): Här kan man lägga till utmärkningsexempel, både egna och från exempelsamlingen. När man klickar på rutan lägg till kommer exempelsamlingen fram, man klickar då i valt exempel (kan vara flera)och trycker på knappen lägg till: FIFA Version Användarhandledning Sida 10(21)

11 Egna filer som läggs in här måste vara PDF. Exempelsamlingen Exemplen ligger i en lång lista i FIFA och därför kan det vara bra att veta vad numreringen på exemplen handlar om. Kom ihåg att lägga till en fil i taget. Man kan se exemplen på hemsidan om man vill leta sig fram till lämpligt exempel. Kapitel 2 Tvåfältsväg Kapitel 3 Mötesseparerad väg Kapitel 4 Motorväg Kapitel 5 Beläggningsarbeten Kapitel 6 Vägmarkeringsarbeten Kapitel 7 vakant Kapitel 8 vakant Kapitel 9 Drift och Underhåll Kapitel 10 Hjälp och vägledning FIFA Version Användarhandledning Sida 11(21)

12 Fiken kontaktuppgifter Ange namn och nummer markerade med asterix, dessa måste fyllas i. Ytterligare som skall meddelas beslut kan exempelvis vara, bussföretag, skyddsombud, arbetsmiljösamordnare eller liknande. Trafikverket och entreprenören har var sin ruta för denna funktion. Fliken föreskrifter Här anger du om du ansöker om någon typ av föreskrift vid din vägarbetsplats. I bilden ser du vilka föreskrifter som kan användas vid vägarbete Att ni gör en ansökan innebär inte att ni får en föreskrift även om TA-planen blir tillåten, se även rutan Bifogade dokument. Om trafikingenjören tillåtit föreskriften ser ni den i den rutan. En föreskrift är inte giltig innan den finns i databasen RDT https://rdt.transportstyrelsen.se/rdt/af06_search.aspx?usestfs=1 Handhavande av föreskrifter Tänk på att skicka in dokumentation efter avslutat arbete, enligt TRVK Apv eller IFS FIFA Version Användarhandledning Sida 12(21)

13 Skriv ut tillåten TA-Plan Välj TA-Plan från startsidan eller via sökfunktionen Bild 1) Klicka sedan på funktionen Visa tillåten TA-plan Bild 2) Välj diskett och utskriftsformat och skriv sedan ut alternativt spara på egen disk. FIFA Version Användarhandledning Sida 13(21)

14 Sök och se tidigare inlagda TA-Planer Du kan söka tidigare skapade TA-planer via fliken Sök TA-planer. Gör ett urval och tryck på knappen Sök, så erhåller du ett sökresultat/lista på dina sökbegrepp. Sökresultatet Klicka på denna knapp och du erhåller en bild för att se uppgifterna om TA-Plan eller Klicka på denna knapp och du erhåller en bild för att Skapa/Ändra/Ansök TA-planer, fliken TA- Planer ändrar skepnad till Skapa/ändra TA-Planer. Ansökan/ändring Tänk på att: göra ansökan minst 3 veckor innan själva arbetet planeras att starta. du kan ansöka ej platsspecifik TA-Plan för flera län som omfattar två eller fler regioner Hantering av TA efter att Trafikverket tilldelat TA till entreprenör När Trafikverket upphandlar arbeten tillhandahåller de i flesta fall första delen av en TA, tidigare benämnt TA-plan. När entreprenören har fått ett kontrakt för arbetet kommer Trafikverket att via FIFA Tilldela den TA som skapats i projektet. För att detta ska bli möjligt måste entreprenören meddela Trafikverket det användarnamn i FIFA som ska sköta hanteringen och ha ansvar för TA under utförande tiden i projektet. Detta sker med fördel i samband med kontraktsgenomgången, eller med ett mail, det räcker med bara användarnamnet, inget lösenord behöver anges. FIFA Version Användarhandledning Sida 14(21)

15 Vilka uppgifter som ska fyllas i beror på om TA ska Tillståndsprövas eller inte. Fyll i detta om Tillståndsprövning ska ske: Under fliken Grunduppgifter ska exempel för utmärkningen biläggas, detta sker i Bifogade dokument, systemet hanterar bara PDF filer. En grön bock visar att Trafikverket har granskat filen och gett sin tillåtelse. Kommunikationsrutan är till för bägge parter, skriv in vad ni ändrat eller något som ni kommit överens om. Detta är valfritt. Vidare fyller ni i kontaktuppgifter och allt utom typ av vägarbete under fliken Vägarbete. Här kan ni sända TA till e-postadress: Den får då alla kommande uppdateringar som utförs, när skicka knappen aktiveras. När ni är klar med registreringen så trycker ni på knappen Skicka in, Trafikverket handlägger TA och ni får tillbaka den på startsidan, förhoppningsvis med statusen Tillåten. FIFA Version Användarhandledning Sida 15(21)

16 Fyll i detta om Tillståndsprövning inte ska ske: Kontaktuppgifter och fliken vägarbete är det som behöver fyllas i. När ni är klar med registreringen så trycker på knappen skicka in, då blir TA tillåten och mail går till alla berörda. Kom ihåg att aktivera arbetet till Trafikcentralen(TC), se Aktivera/ inaktivera vägarbetet på sidan 4 eller Uppdateringar i Tillåten TA TA går att uppdatera utan att Trafikverket behöver tillåta på nytt, så länge ingen tillåtelseprövning krävs. Tänk på att varje gång som knappen Skicka in aktiveras så går det mail till alla berörda. Uppstår nya förutsättningar som kräver avancerade lösningar eller omledningar som inte tidigare framkommit så ta kontakt med projektledaren eller trafikingenjören så samråder dessa om förändringen ska ske. Om så är fallet så kommer Trafikverket att ändra Ta så den kräver Tillåteleseprövning, då kan entreprenören lämna in sitt förslag på utmärkningen under Bifogade dokument och Trafikverket kontrollerar dokumentet och ger sin tillåtelse om allt är OK. FIFA Version Användarhandledning Sida 16(21)

17 SKAPA/ÄNDRA TA (TRV) Handläggning av TA, där Trafikverket är beställare, för Trafikingenjörer och övriga användare Allmänt om handläggning av ärenden som skapats av Trafikverket. Ta-plan byter härmed namn till TA. Projektet skapar en TA som innehåller krav för hanteringen av trafik i projektet redan innan upphandling av entreprenör skett. När arbetet har en entreprenör tilldelar trafikingenjören TA till entreprenören. Därmed går ansvaret och ägarskapet för TA över till entreprenören. Entreprenören hanterar sedan TA och kan i många fall göra uppdateringar om och om igen utan att ny tillåtelse behöver av Trafikverket. Det är viktigt att entreprenören sköter start och stopp av arbetet som påverkar trafikanterna, läs med på eller sidan 4 i detta dokument. Den nya fliken En ny flik, Skapa/Ändra TA, har tillkommit på startsidan för Trafikverket. Den hanteras av trafikingenjör/projektledare. FIFA Version Användarhandledning Sida 17(21)

18 Ny registrering: Trafikingenjör/projektledare öppnar fliken Skapa/ Ändra TA. o Nu ska projektets namn anges, skriv även vägnr här så blir sökvägen tydlig längre fram i hanteringen. Vidare ska krav i projektet(otb) läggas in under bifogade filer, tiden för projektet ska anges och projektets diarienr under fliken Grunduppgifter. Under fliken Vägarbete behöver endast typ av vägarbete fyllas i. Dessa båda flikar kan öppnas och stängas med pilsymbolen. Mer som ska fyllas i är projektledare och eventuell byggledare, det sker under fliken kontaktuppgifter. Platsen ska också anges, följ instruktionerna under platsfliken. Det går att spara när som helst under handläggningen. o Helt nytt är möjligheten att slippa hantera TA efter överlämnande, tilldela, till entreprenör. Det sker genom att klicka i tillåtelseprövning Nej. Väljer man Tillåtelseprövning Ja kommer TA tillbaks till trafikingenjören för en ny översyn när entreprenören fyllt i efterfrågade uppgifter. Den hamnar då på startsidan. Skapa AMA koder (OTB) Trafikverket har i FIFA möjlighet att genom att klicka på knappen Skapa OTB kunna göra ett PDF dokument med rätt APV koder. För att det ska vara möjligt krävs att datorn kan hitta rätt dokument som måste vara i WORD format. Möjlighet att lägga till egna dokument finns kvar, lika som tidigare. Systemet hanterar bara PDF filer. Aktuella APV koder syns om man klickar Visa APV koder och administreras av personer med administrationsrättigheter. Trafikverket har möjligheten att välj vem TA ska sändas till när den blivit tillåten, entreprenören kan inte röra uppgifter i denna ruta: FIFA Version Användarhandledning Sida 18(21)

19 När alla efterfrågade uppgifter är ifyllda trycker man på TA klar för tilldelning knappen, även en huvudentreprenör måste finnas, så byter TA status. Den går fortfarande att ändra, men det bör man inte göra. Tilldelning: När kontraktet för projektet vunnit en ägare ska ägaren tillhandahålla ett användarnamn som ska ha ansvaret för TA. Namnet ska vara registrerat i FIFA. Trafikingenjören/projektledaren trycker på knappen Tilldela, för in namnet och tilldelar TA. TA går att tilldela om igen vid behov. Entreprenörer Kom ihåg att statusen tilldelad inte syns på startsidan om ni inte väljer det under personliga inställningar. Tillåtelse: Om ingen Tillåtelseprövning krävs kommer TA att bli tillåten när entreprenören fyllt i sina kontaktuppgifter, arbetstider samt påverkansgrad för trafikanterna och trycker på knappen Skicka in Om Tillåtelseprövning krävs kommer TA sändas till trafikingenjören som då kontrollerar de nya uppgifterna. Här kan även en konsult, granskare, vara inblandad, då klickar denne i rutan Granskad av någon annan än beslutande, när denne är klar med granskningen. Det innebär att ansvaret för uppgifterna ligger hos granskaren. Det är enbart trafikingenjören som tillåter TA. Entreprenören kan uppdatera sina uppgifter om och om igen när TA har statusen tillåten, utan att ny tillåtelse krävs av trafikingenjören. OBS! Det går ut mail till alla berörda varje gång denna knapp aktiveras. FIFA Version Användarhandledning Sida 19(21)

20 Förändringar av redan tillåten TA: Om något som har betydande påverkan för trafikanterna behöver ändras eller läggas till i en redan tillåten TA under byggtiden, tar entreprenören kontakt med projektledaren eller trafikingenjören. Ett samråd sker internt för Trafikverket, behövs förändringen klickas rutan för tillåtelseprövning i av Trafikverket. Entreprenören kan då lägga in sina förslag på förändringen i TA och få dessa tillåtna av Trafikverket. Handläggningen blir samma som vanligt. Trafikverket väljer vilka filer som man tar ansvar för. De gröna bockarna innebär att Trafikverket har kontrollerat och gett tillåtelse till dokumenten. Systemet har en ruta med namnet kommunikation i fliken Grunduppgifter, den är till för kommunikation mellan Trafikverket och entreprenören i handläggningsskedet. Det går inte att ta bort det som läggs in i denna ruta. Statusar på TA i FIFA Det nya arbetssättet har gjort att fler statusar behövs, de gamla statusarna finns också kvar. Här är en kort förklaring vad några statusar innebär i nya flödet: Under registrering. Detta innebär att trafikingenjören/projektledare arbetar med framtagningen av krav och andra uppgifter till systemet. Registrerad. I denna status väntar trafikingenjören/ projektledaren på att upphandlingen av projektet ska bli klar. Tilldelad. Här är det en ny ägare av TA, det är nu den entreprenör som vann anbudsgivningen som är ägaren. (Kom ihåg personliga inställningar) Tillståndsprövas. Det innebär att entreprenören fyllt i efterfrågade uppgifter och tryckt på knappen Skicka in, TA finns nu hos Trafikverket, på startsidan. Tillåten. Här kan entreprenören starta, pausa och stoppa TA via FIFA systemet eller via smartphone. TA går dessutom att uppdatera(byta namn, arbetstider, påverkansgrader mm) utan att ny tillåtelse behövs. Trafikföreskrifter Trafikingenjör med delegering kan överföra föreskrift direkt från FIFA till RDT (Transportstyrelsens rikstäckande databas för Trafikföreskrifter). Publicerade trafikföreskrifter se Tillåtelse Trafikingenjör med delegering är den person som kan tilldela TA, och ge tillåtelse till TA. Tillåtelsen publiceras via FIFA:s startsida och under rubriken mina aktuella ärenden FIFA Version Användarhandledning Sida 20(21)

21 SYSTEMINFORMATION OCH SYSTEMSTÖD Felanmälan, användarstöd och allmän information Systemproblem: Anmäler du till Förändringsönskemål: Anmäler också du till Ytterligare information söker du på vår hemsida Webbläsare Här hittar du bland annat information om vilka webbläsare som vi har testat och vilken Internetuppkoppling vi rekommenderar för att det ska fungera bäst när du besöker vår webbplats. Följande webbläsare har testats för att fungera med webbplatsen. Om du har en äldre eller annan webbläsare än dessa är det inte säkert att webbplatsen ser korrekt ut eller fungerar felfritt. Internetuppkoppling Bandbredd: minst 56 kbit/s Följande webbläsare har testats för att fungera med webbplatsen. Om du har en äldre eller annan webbläsare än dessa är det inte säkert att tjänsten ser korrekt ut eller fungerar felfritt. Windows Windows 7: Internet Explorer 9.0, Internet Explorer 10.0, Google Chrome 32.0, Firefox 17.0 Skärm Minst 800 x 600 bildpunkter Internetuppkoppling Bandbredd: minst 512 kbit/s FIFA Version Användarhandledning Sida 21(21)

Hantering av TA-Planer, Externa sökande... 5

Hantering av TA-Planer, Externa sökande... 5 Användarhandledning FIFA - Sökande Förbättrad Information För Arbete på väg,är systemet som hanterar. Ansökan trafikanordningsplaner, handläggning, beslut, trafikföreskrifter, diarieföring, kontroller,

Läs mer

Denna handbok... 3 Logga in... 3. Förberedelser... 3 Administration... 3 Föreskrift för vägskada... 4. Arbetssätt... 4

Denna handbok... 3 Logga in... 3. Förberedelser... 3 Administration... 3 Föreskrift för vägskada... 4. Arbetssätt... 4 Användarhandledning FIFA 2014.4 Förbättrad Information För Arbete på väg, är systemet som hanterar. Ansökan trafikanordningsplaner, handläggning, beslut, trafikföreskrifter, diarieföring, kontroller, statistik,

Läs mer

TA-planen 2013:1510 Tillåten av Hoang Tran( :22:59)

TA-planen 2013:1510 Tillåten av Hoang Tran( :22:59) TA-plan: 2013:1510 Skapad av: alebjo Skapad datum: 2013-03-14 12:29:06 Senast uppdaterad av: Hoang Tran Senast uppdaterad datum: 2013-04-15 11:22:59 Status: Tillåten Påverkansgrad: Liten Arbetet omfattas

Läs mer

Användarhandledning för FIFA

Användarhandledning för FIFA Användarhandledning för FIFA 2010.4 Dokumenthistorik Författare Åtgärd Datum Dokumentversion Jonas Hallenberg Första utgåvan 2010-09-23 0.5 Jonas Hallenberg Synpunkter från Bo Wigge 2010-09-25 0.6 Jonas

Läs mer

1 (13) Användarhandbok - ansökan TA-planer version 2010.1. Innehåll

1 (13) Användarhandbok - ansökan TA-planer version 2010.1. Innehåll 1 (13) Användarhandbok - ansökan TA-planer version 2010.1 Innehåll Inledning... 2 Hemsida... 2 Login... 2 Behörighet... 3 Kvittenshantering... 4 Status... 4 Grundregistrera TA-plan... 5 Arbetet påbörjas

Läs mer

Ansöka om projektmedel i Projektrummet

Ansöka om projektmedel i Projektrummet 1(11) Datum 2009-11-06 Ansöka om projektmedel i Projektrummet Läs all information om ansökningsomgången (utlysningen) Börja alltid med att läsa vad som krävs för den ansökningsomgång du tänker söka medel

Läs mer

Arbetsbeskrivning för rapportering av vägarbete med platsspecifik TA-plan TRV 2012/27657

Arbetsbeskrivning för rapportering av vägarbete med platsspecifik TA-plan TRV 2012/27657 Arbetsbeskrivning för rapportering av vägarbete med platsspecifik TA-plan TRV 2012/27657 Titel: Arbetsbeskrivning för rapportering av vägarbete med platsspecifik TA-plan Beställningsnummer: 100594 Utgivningsdatum:

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande Innehållsförteckning Starta systemet...1 Startsidan...2 Hantera ärende...3 Skapa ärende...4 Trafikanordningsplan...5 Redigera ärende...6 Hantera karta...7 Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Läs mer

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Webbfönster När du klickar på en kartlänk öppnas kartan i ett nytt fönster eller en ny flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

(Vid tekniska problem, kontakta Mapaz Support, support@mapaz.com, 08-551 142 01)

(Vid tekniska problem, kontakta Mapaz Support, support@mapaz.com, 08-551 142 01) Registrering, inloggning och genomföra prov i Maskinkörkortets provdel (Vid tekniska problem, kontakta Mapaz Support, support@mapaz.com, 08-551 142 01) Maskinkörkortet består i huvudsak av två delar, en

Läs mer

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 1 PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 2.0 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Det finns tre sätt att ta sig till inloggningen för Mina sidor från vår hemsida (startsidan). 1) Genom direktlänk.

Det finns tre sätt att ta sig till inloggningen för Mina sidor från vår hemsida (startsidan). 1) Genom direktlänk. Manual Mina sidor 1 2 Det finns tre sätt att ta sig till inloggningen för Mina sidor från vår hemsida (startsidan). 1) Genom direktlänk. 2) Genom att klicka på Mina sidor i menyn. 3) Genom att klicka på

Läs mer

Instruktioner i Adoy - Ansökan till Lernias Yrkeshögskola

Instruktioner i Adoy - Ansökan till Lernias Yrkeshögskola Instruktioner i Adoy - Ansökan till Lernias Yrkeshögskola Lernias yrkeshögskola använder Adoy som administrativt verktyg för ansökningar. Vi godkänner enbart digitala ansökningar via detta system och vi

Läs mer

Användarmanual. Visma TendSign Basic. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.

Användarmanual. Visma TendSign Basic. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign. Användarmanual Visma TendSign Basic Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning Visma TendSign Basic 1. Navigering... 2 1.1

Läs mer

Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd

Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd Manual 3.1 Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd Nyhet 2014-09-30 - Registrera räkning: Välj den del av Särskilt Tandvårdsstöd som räkningen avser. Även patienter med intyg om N-tandvård eller F-tandvård

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll 1) INLOGGNING VIA MEDARBETARWEBBEN... 4 2) INTERNET EXPLORER... 7 2.1 Java... 7 2.2 Popup- fönster... 9 2.3 Browser, 32-64-bitars

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING...

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

Manual Interbook Bygdegårdar

Manual Interbook Bygdegårdar Manual Interbook Bygdegårdar Bidrag och föreningsuppgifter Datum: 2013 01 23 Version 1.0 Sidan 1 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare

Läs mer

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö 1 Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö Det är givetvis kostnadsfritt att stå i Malmö stads odlingslottskö. Innehåll Steg 1: Registrera dig som ny kund och skapa en sökprofil...

Läs mer

Plats och typ av arbete

Plats och typ av arbete Ansökan om trafikanordningsplan Ver. 201601014 Personuppgifter som lämnas behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register hos

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version Version /

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version Version / Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.4.1 Version 1.4.1 / 170510 1 Innehåll 1) INLOGGNING VIA MEDARBETARWEBBEN... 4 2) INTERNET EXPLORER... 7 2.1 Java... 7 2.2 Popup- fönster... 9 2.3 Browser,

Läs mer

Användarmanual Allmän REQS 7

Användarmanual Allmän REQS 7 1 Användarmanual Allmän REQS 7 2 Innehållsförteckning: Inloggning... 3 Allmänt... 4 Bokmärken statistik... 5 Fastighetsinformation... 6 Uppdragsöversikt... 7 Listläge filtrera/sortera... 8 Listläge skriv

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland. Senast reviderad 2012-03-02

Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland. Senast reviderad 2012-03-02 Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland Senast reviderad 2012-03-02 Sök en specifik tjänst... 3 Första gången du registrerar en ansökan... 4 Vill ansöka och har redan ett användarkonto... 5

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

Elektroniska upphandlingar med CTM. Snabbguide för leverantörer

Elektroniska upphandlingar med CTM. Snabbguide för leverantörer Elektroniska upphandlingar med CTM Snabbguide för leverantörer 1 Titel: Elektroniska upphandlingar med CTM Snabbguide för leverantörer Utgivningsdatum: 2010-05 Utgivare: Trafikverket Layout: Confetti Innehållsförteckning

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Klubbmedlem

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Klubbmedlem Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Klubbmedlem 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Internetbokning. Sidan 1 av 11

Internetbokning. Sidan 1 av 11 Internetbokning Denna dokumentation avseende Turbo s internetbokning behandlar följande. Bokningar på Internet. Hur går det till i TurboNet? Administration av gjorda internetbokningar i vanliga Turbo.

Läs mer

Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27

Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27 Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27 KULTURFÖRVALTNINGEN Innehåll Kontakta Kulturstöd... 2 Inledning, Ansökan på webben... 3 Logga in... 4 Felmeddelanden... 7 Godkänn

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

Ny digital ansökningslösning inför 2016

Ny digital ansökningslösning inför 2016 Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2015-07-15 Sida 1 (6) Anna Skogberg Dnr Ideella, idéburna organisationer Studieförbund Politiska ungdomsförbund Ny digital ansökningslösning inför 2016 Landstinget

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE

ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE samhällsskydd och beredskap Användarmanual 1 (19) Projektledare Godkänd av (beställare/projektägare) ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE samhällsskydd och beredskap Användarmanual 2 (19) Innehåll 1. Applikation

Läs mer

Installatörswebben. Luleå Energi Elnät AB INSTRUKTION. Istallatörswebben Revision datum Jan Rosén Sign

Installatörswebben. Luleå Energi Elnät AB INSTRUKTION. Istallatörswebben Revision datum Jan Rosén Sign INSTRUKTION Namn Datum Istallatörswebben 2017-05-11 Författare Luleå Energi Elnät AB Godkänd av Revision datum Jan Rosén Sign 2017-05-11 1.0 Version Installatörswebben LULEÅ ENERGI AB, Energigränden 1,

Läs mer

Lathund skriva reseräkning. Tur och Retur (T&R) 2009-11-10

Lathund skriva reseräkning. Tur och Retur (T&R) 2009-11-10 Lathund skriva reseräkning Tur och Retur (T&R) 2009-11-10 Innehållsförteckning - Normal inloggning Sidan 3 - Inloggning första gången (eller om du glömt lösenordet) Sidan 4 - Ändra lösenord Sidan 5 - T&R

Läs mer

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Gäller från jan 2015 Innehåll Nu förenklar vi för dig som förening i Nyköping... 3 Kontaktpersoner Nyköpings

Läs mer

Guide till Min ansökan

Guide till Min ansökan Guide till Min ansökan INNAN DU BÖRJAR På startsidan kan du välja språk (svenska eller finska). För att kunna fylla i ansökan behöver du skapa ett användarkonto (se instruktion på bild 3). Ska du som skapar

Läs mer

Snabbhjälp Kulturdatabasen.se projektbidrag

Snabbhjälp Kulturdatabasen.se projektbidrag Snabbhjälp Kulturdatabasen.se projektbidrag Kulturdatabasen.se - projektbidrag är en webbapplikation som ska användas för att skicka och redovisa ansökan om arrangörs- och utvecklingsbidrag samt ansökan

Läs mer

Webbmanual hittaut.nu

Webbmanual hittaut.nu Webbmanual hittaut.nu - Webbmanual för hittaut.nu Manualen är sammanställd av hittaut.nu-kansliet. Saknas något eller är det något som inte stämmer? Kontakta då hittaut.nu-kansliet på info@hittaut.nu!

Läs mer

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB Från och med nu sköts rekryteringsprocessen med hjälp av Offentliga Jobb. Nedan följer en beskrivning av hur du på enklast vis använder dig av verktyget vid en rekrytering.

Läs mer

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor Information 2014-12-03 1 (14) Lathund Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster Rollen rektor Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se

Läs mer

Användarguide itslearning 3.3 för studenter

Användarguide itslearning 3.3 för studenter Användarguide itslearning 3.3 för studenter - 1 Innehållsförteckning Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 1. Infopanel... 7 2.1 Kursens ingångssida... 9 2.2 Diskussionsforum... 11 2.3 Lämna

Läs mer

Arbetsbeskrivning för rapportering av vägarbete med ej platsspecifik TA-plan TRV 2012/30033

Arbetsbeskrivning för rapportering av vägarbete med ej platsspecifik TA-plan TRV 2012/30033 Arbetsbeskrivning för rapportering av vägarbete med ej platsspecifik TA-plan TRV 2012/30033 Titel: Arbetsbeskrivning för rapportering av vägarbete med ej platsspecifik TA-plan Beställningsnummer: 100595

Läs mer

Regler och anvisningar för ansökan om organisationsstöd gällande år 2016

Regler och anvisningar för ansökan om organisationsstöd gällande år 2016 Dnr CIF 2015/11 Regler och anvisningar för ansökan om organisationsstöd gällande år 2016 Vänligen läs igenom detta dokument innan du påbörjar en ansökan. Var ute i god tid när du ska lämna in en ansökan,

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret De första gångerna man gör en registrering kan det vara bra att ha en manual att följa. Manualen finner du i ditt utbildningsmaterial och på vår hemsida

Läs mer

Digital handläggning i. Älvsbyns kommun LATHUND FÖR HANDLÄGGARE

Digital handläggning i. Älvsbyns kommun LATHUND FÖR HANDLÄGGARE Digital handläggning i Älvsbyns kommun LATHUND FÖR HANDLÄGGARE Mars 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Gudie lägg till genväg till handläggardatabasen 1-2 ÄRENDETS VÄG 1. ett ärende aktualiseras 3-4 2. skapa tjänsteskrivelse,

Läs mer

Kommer det inget mail? Kontrollera i så fall att du matat in rätt mailadress och att mailet inte fastnat i ditt skräppostfilter.

Kommer det inget mail? Kontrollera i så fall att du matat in rätt mailadress och att mailet inte fastnat i ditt skräppostfilter. På de följande sidorna beskrivs hur du som installatör kan använda tjänsten föranmälan.nu för att hantera för- och färdiganmälningar till elnätsägare. Tjänsten är gratis för installatörer och är baserad

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin INTRODUKTION Välkommen att ta i bruk uppdateringsverktyget DigiStoff. För att använda verktyget behöver du en Internetuppkoppling och en webbläsare. Det rekommenderas att du använder webbläsaren Firefox.

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24 Användarhandledning edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24 Sida 2/22 Innehållsförteckning 1 Webbläsarinställningar... 3 1.1 Internet Explorer Kompabilitetsläge... 3 1.1.1 Inställningar för kompabilitetsvyn...

Läs mer

Användarmanual för Lunds universitets sökandeportal

Användarmanual för Lunds universitets sökandeportal Användarmanual för Lunds universitets sökandeportal 1 Innehållsförteckning 1. ATT SÖKA EN ANSTÄLLNING VIA SÖKANDEPORTALEN... 3 1.1 LOGGA IN I SÖKANDEPORTALEN... 3 1.2 SKAPA ETT NYTT KONTO... 4 1.3 LÖSENORD...

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

LATHUND. Att komma igång med Pecar E Plan

LATHUND. Att komma igång med Pecar E Plan LATHUND Att komma igång med Pecar E Plan E Plan Lathund Hej och välkommen till E Plan, det digitala verktyg som bl.a. gör kontrollplaner och egenkontroller digitala, sökbara samt samlar all dokumentation

Läs mer

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera.

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg

Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg Handbok för medborgare i Dexter (14) 2 Innehåll Inledning...4 Vem är medborgare?...4 Hur får jag mitt konto?...4 Hur loggar jag in?...4 Jag är inte bara mamma...4

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Handledning Biträdessidan Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från

Läs mer

Användarhandledning ICA Torget

Användarhandledning ICA Torget Användarhandledning ICA Torget Våra kunder frågar alltmer efter närproducerade produkter, ekologiskt odlade, kravmärkta och/eller premiumprodukter. ICA har redan idag starkt lokalt fokus men vi kan bli

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Vuxen, Insats Chefsspecifika uppgifter stockholm.se Titel: Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg

Läs mer

Visma TendSign Anbudsgivare

Visma TendSign Anbudsgivare Användarmanual Visma TendSign Anbudsgivare VISMA COMMERCE + 46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Visma TendSign anbudsgivarkonto Visma TendSign är helt webbaserat. Som leverantör

Läs mer

Användarmanual. Fakturaspecifikation. Trafikverkets system för fakturaspecifikation. Version 1.4, 2010-12-20

Användarmanual. Fakturaspecifikation. Trafikverkets system för fakturaspecifikation. Version 1.4, 2010-12-20 Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Version 1.4, 2010-12-20 0 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Anordnarwebben. Manual

Anordnarwebben. Manual Anordnarwebben Manual sida 1/34 Innehållsförteckning 1 Beskrivning...3 2 Överblick...3 3 E-tjänsten...3 3.1 Information...4 3.2 Beläggning...5 3.3 Kö...6 3.4 Placeringar...8 3.5 Ersättningar... 11 3.6

Läs mer

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&)

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&) Gå in på www.lernia.se Klicka på rubriken Registrera CV 1. Fyll i dina användaruppgifter. - Skriv in din e-postadress, glöm inte att upprepa e-postadressen - Skriv in ett önskat lösenord och upprepa detta.

Läs mer

Cramo Business Support. användar handbok

Cramo Business Support. användar handbok Cramo Business Support användar handbok Innehåll Sid Funktion 3 Inloggningsuppgifter 4 Kom igång 5 Pågående order 6 Web-depå 7 Företagsprofil, avtalade rabatter 8 Visa faktura 9 Ekonomisk statistik 9 Tekniska

Läs mer

Ditt användarnamn är den e-postadress som du angav när du registrerade dig. Ditt lösenord får du från ditt barns klasslärare.

Ditt användarnamn är den e-postadress som du angav när du registrerade dig. Ditt lösenord får du från ditt barns klasslärare. Att logga in Öppna Internet Explorer (eller någon annan webbläsare). I adressfältet skriver du www.hjarntorget.net (eller bara hjarntorget.net). Tryck sedan på Enter-tangenten. Nu öppnas Hjärntorgets inloggningssida.

Läs mer

Lathund till First Class

Lathund till First Class Lathund till First Class Vägga Vuxenutbildning, Karlshamn KARLSHAMNS KOMMUN Senast reviderad: 2013-12-09 Ursprunglig version: 2011-11-29 Författare: Jim Nilsson Prolog Denna lathund är till för de som

Läs mer

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14.

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14. Innehållsförteckning Avdelning Sida Registrering 2 Inloggning 3 Startsidan 4 Notiser 6 Nyheter 7 Dagböcker 8 Meddelanden 11 Statistik 12 Mål 13 Evenemang 14 Profilsida 16 Sjukvårdande yta 17 1 Registrering

Läs mer

Manual för MellanBasen. Mellan Basen

Manual för MellanBasen. Mellan Basen Manual för Filerna i mappen För att ska fungera behöver alla olika filer vara med och inte byta namn eller plats. I mappen Kartex finns alla filer för visning i Kartex I mappen TillFrån finns alla filer

Läs mer

hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0

hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0 hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0 Innehållsförteckning Inloggning för Personal... 3 Status... 3 Här och Nu... 4 Hitta Barn... 4 Vem är Var... 4 Information om Barn... 4 Avtal... 5

Läs mer

MULTI COMAI WEBBKALENDER

MULTI COMAI WEBBKALENDER 1 MULTI COMAI WEBBKALENDER 1.1 ANVÄNDARE utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 2 Start...

Läs mer

Använda Limesurvey. Efter inloggning kommer du till startsidan för Limesurvey. Nedan visas en bild på de val som kan göras från startsidan.

Använda Limesurvey. Efter inloggning kommer du till startsidan för Limesurvey. Nedan visas en bild på de val som kan göras från startsidan. Skapa konto För att använda Limesurvey måste du ansöka om ett separat datakonto, d.v.s. det är inte samma användaruppgifter som ditt datakonto vid HiG. Ansökan görs genom att kontakta Mats Brenner alt.

Läs mer

Testa gratis i 15 dagar

Testa gratis i 15 dagar Testa gratis i 15 dagar Innehåll 1. Kom igång 3 1.1 Logga in 3 1.2 Registrera ny användare 3 1.3 Verifikation 3 1.4 Börja använda IQ Pager 3 1.6 Logga ut 3 1.7 Glömt lösenord 4 2. Skapa 5 2.1 Skapa Pager

Läs mer

Innehållsförteckning Inloggning: Allmänna inställningar hur du ändrar utseende och språk samt navigerar i menyn högst upp i bildkant.

Innehållsförteckning Inloggning: Allmänna inställningar hur du ändrar utseende och språk samt navigerar i menyn högst upp i bildkant. 1 Innehållsförteckning Inloggning: 2 Så här skaffar du E-id/Bank-id:... 2 Mobilt Bank-id/E-id... 2 Var och hur loggar jag in med användarnamn och lösenord?... 2 Hur loggar jag in med Bank-id/E-id?... 3

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03 Handledning Biträdessidan Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från biträdessidan... 5 3 Biträdets administration av assistenter...

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

Instruktion fo r inrapportering

Instruktion fo r inrapportering Instruktion fo r inrapportering Av Ola Langvall (ola.langvall@slu.se) Innehåll Snabbstart... 3 Startsidan... 4 Mitt konto... 5 Mina observationer... 7 Visa registrerade observationer... 7 Registrera nytt

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Manual att registrera i 2015-09-23

Manual att registrera i 2015-09-23 Manual att registrera i 2015-09-23 1 Förutsättningar För att logga in behöver du: 1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID) 2. En dator med kortläsare 3. Vara upplagd som användare i registret Logga in 1.

Läs mer

Uppdaterad feb 2017 / Version 2 MANUAL till BPSD-registret

Uppdaterad feb 2017 / Version 2 MANUAL till BPSD-registret Uppdaterad feb 2017 / Version 2 MANUAL till BPSD-registret De första gångerna man gör en registrering kan det vara bra att ha en manual att följa. Manualen finner du i ditt utbildningsmaterial och på vår

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14)

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Manual Interbook Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare och underanvändare... 3 2. Hitta

Läs mer