Aktiviteter: Egen enkät; Forum; Inlämningsuppgift

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktiviteter: Egen enkät; Forum; Inlämningsuppgift"

Transkript

1 Personalsupport Medicinska fakulteten, Lunds universitet Aktiviteter: Egen enkät; Forum; Inlämningsuppgift Moodle version Lars Rundgren,

2 Moodle Aktiviteter: Egen enkät; Forum; Inlämningsuppgift Introduktion... 3 Egen enkät... 4 Skapa en Egen enkät Steg för steg... 4 Skapa frågor i enkäten... 6 Automatisk analys/sammanställning av resultatet av enkäten... 9 Forum Skapa forum Steg för steg Inlämningsuppgift Skapa en Uppgift - Steg för steg Betygsättning i inlämningsöversikten Betygsättning i Betygsrapporten Underkänd uppgift - studenten ska få göra nytt försök Lärarvy av enskild students sida i uppgiften "Använd arbetsflöde för bedömning" och "Användning tilldelning av bedömare" Moodle och URKUND Exempel på hur det kan se ut efter analys av URKUND för lärare Exempel på hur det kan se ut efter analys av URKUND för studenter Mer information om URKUND Översatt och modifierat av Lars Rundgren Lars Rundgren, Sida 2 av 29

3 Introduktion engelska: Activities Läs även materialet på: Aktiviteter är namnet på en grupp av funktioner i kurser i Moodle. Vanligtvis är en aktivitet något, som en student använder för att interagera med andra studenter och/eller med lärare. Lärare kan lägga till en aktivitet, när redigering är aktiverat. Sedan väljs önskad aktivitet via länken Lägg till en aktivitet eller en resurs i det tema aktiviteten skall vara placerad i. Klicka på och välj önskad aktivitet. Aktiviteter visas sedan på kurssidan som en länk med sin ikon framför sig. Lars Rundgren, Sida 3 av 29

4 Egen enkät engelska: Feedback Läs även materialet på: Modulen Egen enkät gör det möjligt att skapa och genomföra undersökningar för att samla in feedback. Denna aktivitet kan vara bra för t.ex. kurs- eller lärarutvärderingar. Det går även att ställa in så att de som svarar på enkäten är anonyma. Svaren på frågorna kan ses som en sammanfattning eller detaljerad analys eller för enskilda användare. Skapa en Egen enkät Steg för steg 1. Aktivera redigering genom att klicka på knappen eller klicka på länken Aktivera redigering under Administration av kurs. 2. Klicka på i det tema där enkäten ska placeras. 3. Välj alternativet Egen enkät, under rubriken Aktiviteter och klicka på knappen Lägg till. 4. Skriv in namnet på enkäten samt eventuell Beskrivning. Ange om beskrivningen ska visas på kurssidan eller ej. Observera att namnet kommer att bli länken studenterna klickar på för att se/svara på enkäten så det är bra att ge den ett namn som antyder dess syfte. 5. Under Tillgänglighet anges när enkäten ska öppnas och stängas om så önskas. Bocka för Aktivera för de val som ska användas. Ställ in önskade tider. Lars Rundgren, Sida 4 av 29

5 6. I avsnittet Inställningar för fråga och inlämning kan under Anonym redigering anges bl.a. om enkäten ska vara Anonym eller Inte-anonym. Under Automatiska tal anges om frågorna ska numreras automatiskt (rekommenderas). 7. Ange om sidan för analys ska visas för studenter eller inte efter att enkäten är ifylld. Detta gör att studenterna kan se sammanställning av allas svar och kan därmed få en bredare syn på hur andra/alla upplevt t.ex. kursen om enkäten är en kursutvärdering. Observera! Sammanställningen/Analysen fylls på allteftersom svaren skickas in. 8. Skriv under Sida efter inskickning den text som ska visas för studenterna, när de har lämnat in sina synpunkter. 9. Skriv/klistra in en alternativ webbadress under URL för knappen Fortsätt, om studenterna ska dirigeras till annan än kursens hemsida när de klickar på Fortsätt. 10. Gör eventuella inställningar under Vanliga inställningar för modul. 11. Gör eventuella inställningar under Begränsa/villkora tillgänglighet. Lars Rundgren, Sida 5 av 29

6 12. När inställningarna för enkäten är klara, klicka på knappen Spara och visa för att börja skapa frågorna i enkäten. 13. Klicka på fliken Redigera komponenter (frågor m m) för att börja skapa frågorna etc. Skapa frågor i enkäten 1. Klicka på rullgardinsmenyn under Innehåll för att välja frågetyp, etikett, Information, sidbrytning m m. Lars Rundgren, Sida 6 av 29

7 2. Välj Etikett om det ska vara en rubrik för t.ex. flera frågor inom ett område. Klicka på knappen Spara komponent för att spara etiketten. 3. Välj frågetypen Flervals för att skapa en multiple choice-fråga. Skriv önskad fråga i fältet Namn på komponent samt alternativa svar på frågan i fältet för Flerval - värden. Markera om frågan skall vara obligatorisk. Fyll i övriga fält efter eget önskemål. 4. Klicka på knappen Spara komponent för att spara frågan. 5. Om det skall vara en kommentar till frågan, välj nästa fråga = Text/kommentarfält flera rader. Skriv då under Namn på komponent att det är en Kommentar till fråga [nr]. Ange nummer för Position direkt efter den fråga kommentaren hör till. Lars Rundgren, Sida 7 av 29

8 6. Tips! När själva frågetexten skrivs in direkt i fältet för frågan, kommer texten att hamna väldigt nära numreringen av frågan om Automatiska tal (vilket rekommenderas) angetts i inställningarna för enkäten. Om man istället börjar med en punkt och ett mellanslag och sedan skriver in frågans text så blir utseendet bättre och mera lättläst. Så här ser enkäten ut för studenterna. Frågetext direktinskriven. Frågetext inskriven efter en punkt och mellanslag. 7. Obligatoriska frågor. Det går att ange om en fråga är obligatorisk att svara på i samband med att man skapar eller redigerar en fråga. Detta innebär då att det inte går att skicka in svaren förrän den obligatoriska frågan/frågorna besvarats Lars Rundgren, Sida 8 av 29

9 8. Det går även att skifta till att frågan (enheten) blir obligatorisk i vyn Redigera komponeter samt att skifta till att frågan inte är obligatorisk. 9. När en fråga är obligatorisk visas det för användarna med en liten röd stjärna efter frågan. Automatisk analys/sammanställning av resultatet av enkäten När svaren har lämnats går det att se analysen under filken Analys. Lars Rundgren, Sida 9 av 29

10 Forum engelska: Forum Läs även materialet på: Forum är en så kallad aktivitet i Moodle och används bl.a. till Kursmeddelanden, frågor till kursledningen, olika slag av diskussioner m m. Forum är ett bra verktyg för gruppaktiviteter. I forum kan studenter och lärare utbyta idéer genom att posta inlägg (diskussionsämnen) och kommentarer (svar) till dessa. Det går även att betygsätta foruminlägg. Det finns fem typer av forum - vart och ett med en något annorlunda layout och syfte (se nedan). Skapa forum Steg för steg 1. Aktivera redigering genom att klicka på knappen eller klicka på länken Aktivera redigering under Administration av kurs. 2. Klicka på i det tema där forumet ska placeras. 3. Välj alternativet Forum, under rubriken Aktiviteter. 4. Klicka på knappen Lägg till så öppnas inställningssidan för det nu skapade forumet. 5. Skriv in forumets namn samt eventuell introducerande text med t.ex. syftet med forumet samt ange om beskrivningen ska visas på kurssidan eller inte. Lars Rundgren, Sida 10 av 29

11 6. Välj typ av forum, vanligen kan Standardforum för allmänt bruk väljas. Det finns fem forumtyper att välja mellan: 1) Ett enkelt enskilt diskussionsämne - En enda diskussion utvecklas på en sida, vilket är användbart för korta fokuserade diskussioner (kan inte användas med olika grupper). 2) Forum för frågor och svar - I stället för att initiera diskussioner ställer deltagarna en fråga i det inledande inlägget i en diskussion. Studenter kan skriva ett svar men de kommer inte att se svaren från övriga studenter på frågan i den diskussionen innan de själva har svarat på samma fråga. 3) Standardforum för allmänt bruk - Ett öppet forum där vem som helst kan starta ett nytt ämne när som helst. Det är det bästa forumet för allmän användning. Detta gäller dock inte Kursmeddelandeforumet, där endast lärare kan skapa nya ämnen. Studenter kan dock svara på lärares inlägg om detta inte har stängts av. 4) Standardforum som visas i ett bloggliknande format. 5) Var och en bidrar med ett diskussionsämne - Varje person kan posta endast ett nytt diskussionsämne (alla kan dock svara på det), vilket är användbart, när varje student ska starta en diskusstion om t.ex. sin reflektion kring veckans tema och alla andra ska svara på detta. 7. Välj Läge för prenumeration, dvs hur man kan prenumerera på forumet Det finns 4 prenumerationsalternativ för forum: 1) Alternativ prenumeration - Deltagarna kan själva välja om de vill prenumerera. 2) Obligatorisk prenumeration - Alla registrerade i kursen prenumererar och kan inte avsluta prenumerationen. 3) Automatisk prenumeration - Alla prenumererar i början men kan välja att avbryta prenumerationen när som helst. 4) Prenumeration är avaktiverat - Prenumerationer är inte tillåtna. Prenumerationer fungerar så att prenumeranter får dels ett meddelande när de loggar in på Moodle-webbplatsen dels ett e-postmeddelande om inlägget i forumet. Varje användare kan ändra detta i sin egen profil i Moodle om han/hon vill ha detta. 8. Gör eventuella inställningar under Vanliga inställningar för modul. Se även supportmaterialet Tillgänglighet om Vanliga inställningar för modul. 9. Gör eventuella inställningar under Begränsa/villkora tillgänglighet. 10. Klicka slutligen på knappen Spara och återgå till kurs, när allt är färdigt. Lars Rundgren, Sida 11 av 29

12 Inlämningsuppgift engelska: Assignment Läs även materialet på: Uppgiftmodulen möjliggör att lärare tar emot uppgifter från studenter, granskar dessa och lämnar feedback samt betygsätter uppgifterna. De arbeten studenterna lämnar in är endast synliga för lärare och inte för andra studenter. Detta gäller dock inte för gruppuppgifter. Studenter kan lämna in digitalt innehåll (filer), t.ex. dokument från ordbehandlingsprogram, kalkylblad, bilder, ljud eller videoklipp. Inlämningsuppgifter behöver inte nödvändigtvis bestå av filer, som ska laddas upp. Lärare kan alternativt be studenterna om att skriva direkt i ett textfält i Moodle. De kan även be studenterna att göra bådadera, ladda upp en eller flera filer och skriva text direkt i Moodle. En uppgift kan via inställningar också definieras så att det inte kräver uppladdning av en en fil utan kan användas för obligatoriska aktiviteter där studenter inte lämnar in något men som ska betygssättas/dokumenteras, t.ex. obligatorisk närvaro vid seminarium, bedömning av muntlig individuell uppgift m m. Betygsättare kan välja att få ett meddelande varje gång någon skickar in en uppgift. Meddelandet kan också definieras så att det endast skickas, när inlämningar görs för sent. Betygssättare kan välja att ge studenterna återkoppling i form av text eller uppladdade filer. Skapa en Uppgift - Steg för steg 1. Aktivera redigering genom att klicka på knappen eller klicka på länken Aktivera redigering under Administration av kurs. 2. Klicka på i det tema där uppgiften ska placeras. 3. Välj alternativet Inlämningsuppgift, under rubriken Aktiviteter. Klicka sedan på knappen Lägg till. Grundinställningarna är att detta är en individuell uppgift, dvs studenter ser endast sin egen uppgift. Möjlighet till användning som gruppuppgift finns dock också - se nedan. 4. Inställningar a) Allmänna data: Skriv in namn och beskrivning på uppgiften. Ange om beskrivningen ska visas på kurssidan eller ej. Lars Rundgren, Sida 12 av 29

13 b) Tillgänglighet Här görs olika tidsinställningar. Om Avstängningsdatum (dvs då det går inte ska gå att skicka in längre) inte används, kan studenter lämna in uppgifter efter Stoppdatum men då noteras det med röd text i studentens inlämnade uppgift hur länge efter Stoppdatum uppgiften är inlämnad. c) Inlämningstyper Om Online text är valt kan studenterna skriva text direkt i ett textfält i Moodle. Här är typen vald till Filinlämningar med Maximalt antal uppladdade filer satt till 1 och Maximal inlämningsstorlek (storlek på enskild uppladdad fil) inställt på 5 Mb. En uppgift kan innehålla både online text och en fil som måste laddas upp. Offline inlämningsuppgift kan användas för obligatoriska aktiviteter där studenter inte lämnar in något men som ska betygssättas/dokumenteras, t.ex. obligatorisk närvaro vid seminarium, bedömning av muntlig individuell uppgift m m. När detta skall användas markeras INGENTING under Inlämningstyper. Då kommer en förteckning över alla registrerade studenter att visas och man kan t.ex. ge Återkopplingskommentarer eller Betyg på offline inlämningsuppgiften för varje student. d) Feedback typer. Här kan man välja olika slag av återkoppling. Om Comment inline är aktiverad, kommer den inlämnade texten att kopieras in i återkopplingskommentarsfältet under betygssättning, vilket gör det enklare att kommentera inline (med en annan färg, kanske) eller redigera den ursprungliga texten. Den som skriver feedback:en rekommenderas skriva sitt fullständiga namn på en ny rad längst ner, då det annars inte går att se vem som skrivit feedback:en. Lars Rundgren, Sida 13 av 29

14 e) Inställningar för inlämning. Här görs inställningar om olika krav på studenter (elever) i samband med inlämning av en uppgift. Ställ gärna in Kräv att elever klickar på knapp för lämna in = Ja så blir skillnaden tydligare mellan att studenten endast har laddat upp ett utkast och att uppgiften är inlämnad för betygsättning. Om Försök återupptas ställs in på Manuellt, kan lärare ändra i uppgiften så att studenter som blivit Underkänd eller Underkänd med komplettering kan göra ett nytt försök, som sedan betygsätts på nytt. Se särskild handledning om detta nedan. f) Gruppinlämning inställningar. Nu kan man även använda Inlämningsuppgifter för studenters (elevers) grupparbeten. Det finns några olika möjligheter till inställningar. Klicka på ikonen för Hjälp, för mer information om respektive inställning. Observera att Kräv att alla gruppmedlemmar lämnar in endast är aktiverat om det under Inställningar för inlämning är inställt att Kräv att elever klickar på knapp för lämna in = Ja. Angående skapande och hantering av grupper och gruppindelningar i en kurs i Moodle v.g. se supportmaterialet om Tillgänglighet. g) Meddelande Tänk på att vara aktsam med dessa inställningar om det är många studenter - det kan bli väldigt många meddelanden! Lars Rundgren, Sida 14 av 29

15 h) URKUND modul plagiatkontroll Se särskild information nedan om detta. i) Betyg. Här kan man välja bland olika betygsskalor, Betygssättningsmetod (vanligen Enkel betygssättning) samt ev. Betygskategori, som denna inlämningsuppgifts betyg ska placeras i i betygsrapporten. Nu finns även möjlighet till Anonym rättning. Om denna inställningen är aktiverad, kommer läraren inte att kunna se namnen på de studenter, som har lämnat in uppgifter. Systemet kommer att generera slummässiga deltagaridentiteter (studentens vy av uppgiften ändras inte). När läraren har betygsatt uppgifterna finns möjlighet för läraren att se vem som lämnade in vad genom att klicka på avslöja studenters identiteter i uppgiftens inställningar. Använd arbetsflöde för bedömning och Användning tilldelning av bedömare är nya alternativ. Se särskild information nedan för information om dessa. j) Vanliga inställningar för modul. Gör eventuella inställningar för vilka som ska ha tillgång till inlämningsuppgiften. Se mer om detta under Vanliga inställningar för modul i supportmaterialet om Tillgänglighet. k) Gör eventuella inställningar under Begränsa/villkora tillgänglighet. l) Klicka på knappen Spara och återgå till kurs, när alla inställningar är klara. Lars Rundgren, Sida 15 av 29

16 Betygsättning i inlämningsöversikten 1. Klicka på länken till önskad inlämningsuppgift. 2. Klicka sedan på länken Visa/betygsätt alla inlämningar så visas en inlämningsöversikt med uppgifter om alla studenternas inlämningsuppgifter. Läraren kan i kolumnen Betyg klicka på ikonen = Betyg [Studentens namn] för att se en enskild students sida i uppgiften. Tips! Under tabellen med alla studenterna går det att göra vissa inställningar, som kan underlätta betygsättningen. Efter att ha markerat en eller flera studenter, går det i rullgardinsmenyn under Med valda att Låsa inlämningen, Låsa upp inlämningen, Återställa inlämningen till status utkast ocn Tillåta förlängning. Markera önskat alternativ och klicka på knappen Gå. Om t.ex. en student råkat skicka in fel inlämningsuppgift, kan lärare genom att Återställa inlämningen till status utkast låta studenten ta bort den felaktiga filen och skicka in en ny. I avsnittet Alternativ kan följande inställningar göras: a) Under Inlämningsuppgifter per sida kan man ställa in hur många inlämningsuppgifter, som ska visas på varje sida. b) Under Filter går det att i en rullgardinsmeny välja att visa olika slag av urval: - Inga filter, dvs alla studenternas status för inlämningsuppgiften visas. - Inskickad, dvs alla studenter som skickat in inlämningsuppgift visas. - Behöver betygsättas, dvs alla studenter vars inlämningsuppgift behöver betygsättas visas. Lars Rundgren, Sida 16 av 29

17 c) Markera Snabb betygsättning, vilket gör att det går att betygsätta studenternas inlämningsuppgifter direkt i inlämningsöversikten i kolumnen Betyg. Före Snabb betygsättning Snabb betygsättning aktiverat 3. Markera aktuell student med en bock i kolumnen Välj så ändras bakgrundsfärgen för markerad student. 4. Studenternas inlämnade filer finns en bit bort till höger. Under alla studenter i inlämningsöversikten finns en horisontell rullningslist. Rulla bort till höger tills kolumnen Filinlämningar syns, så visas filerna som studenterna laddat upp. Rulla upp igen tills markerad student visas. Läs och bedöm studentens inlämnade fil och rulla sedan tillbaka till vänster till kolumnen Betyg. För att minska antalet rullningar "hit-och-dit" kan det vara bra att minska Antal inlämningsuppgifter per sida som ska visas. Se under punkt 2 ovan. 5. Välj betyg för aktuell students inlämningsuppgift genom att klicka på rullgardinsenyn i kolumnen Betyg och där välja önskat betyg. Betygsskalan som visas är den som valts i inställningarna för uppgiften. Glöm inte klicka på knappen Spara alla ändringar för snabb betygsättning, när betygsättningen är klar. Lars Rundgren, Sida 17 av 29

18 6. Gruppvy visa endast en grupps studenter i inlämningsöversikten Om tillgängligheten till inlämningsuppgiften är begränsad med hjälp av en gruppindelning med ett flertal grupper inlagda, kan detta användas för att visa olika studentgrupper i samband med betygsättningen, som då ibland kan underlättas. Nödvändigt då är att i inställningarna för inlämningsuppgiften under Gruppläge ange Olika grupper eller Synliga grupper i Vanliga inställningar för modul. Då visas upptill i inlämningsöversikten i uppgiften en rullgardinsmeny med möjlighet att välja någon av grupperna i den gruppindelning, som använts för att begränsa tillgängligheten av inlämningsuppgiften. Annars syns inte denna möjlighet här. Inställning av inlämningsuppgiften. Möjlighet att visa enbart vald grupps studenter i inlämningsöversikten. Betygsättning i Betygsrapporten 1. Det går även att betygsätta studenternas uppgifter i betygsboken/betygsrapporten. Välj i så fall på översiktssidan alternativet Visa betygsbok i rullgardinsmenyn efter Betygsättningsåtgärd. 2. Nu visas Betygsrapporten. Klicka på knappen Aktivera redigering, betygsättning ska göras här. uppe till höger på sidan, om Lars Rundgren, Sida 18 av 29

19 3. Möjlighet att betygsätta i Betygsrapporten har nu lagts till för varje student under respektive aktivitet. Gruppvy visa endast en grupps studenter i betygsrapporten För att kunna använda gruppvyer även i betygsboken/betygsrapporten krävs inställning för själva kursen i Redigera inställningar under Administration av kurs. Ange Separata grupper eller Synliga grupper för Gruppläge under avsnittet Grupper. Inställning i själva kursen Möjlighet att visa olika grupper av studenter i Betygsrapporten Lars Rundgren, Sida 19 av 29

20 Underkänd uppgift - studenten ska få göra nytt försök 1. Inställningar i aktiviteten Inlämningsuppgift då studenten blivit underkänd och lärare vill att studenten ska få göra nytt försök att lämna in en ny fil för betygsättning men tidigare försöks inlämningar ska finnas kvar. Observera! OM tidigare inlämning INTE behöver finnas kvar, kan alternativet Återställ inlämningen till utkast användas (se punkt 5 nedan). Då detta alternativ används, måste studenten radera tidigare inlämnad fil innan ny fil kan lämnas in/laddas upp i uppgiften. Klicka på länken Redigera för uppgiften och välj Redigera inställningar för aktuell uppgift. I avsnittet Inställningar för inlämning för uppgiften väljs Manuellt under Försök återupptas. Lärare kan nu ändra uppgiften så att studenter som blivit Underkänd eller Underkänd med komplettering får göra ett nytt försök, som sedan betygsätts på nytt. Tidigare försök blir sparade på den enskilde studentens sida i aktuell uppgift inklusive betyg och tidigare uppladdad fil. Lärare tillåter student att göra ett nytt försök efter att ha blivit underkänd 2. När studenten betygsatts med Underkänd med komplettering ser studenten följande. Studenten kan inte göra något nytt försök. 3. För att studenten ska kunna göra ett nytt försök öppnar läraren aktuell inlämningsuppgift, där inställning enligt punkt 1 ha gjorts. 4. Klicka sedan på länken Visa/betygsätt alla inlämningar. Lars Rundgren, Sida 20 av 29

21 5. För att studenten ska kunna göra ett nytt försök måste läraren klicka på ikonen Åtgärder i kolumnen Redigera på raden för aktuell student. Då visas följande menyalternativ. Välj alternativet Tillåt ett nytt försök. 6. Detta gör att aktuell students uppgift blir Återöppnad, vilket visas i kolumnen Status och studenten kan skicka in en ny fil. 7. För studenten visas då följande två alternativ 1 2 Rekommenderas 8. Efter Försök nummer i tabellen visas att det i detta fall är studentens försök Efter Status för inlämning i tabellen visas att uppgiften är Återöppnad av läraren för just denna student. Lars Rundgren, Sida 21 av 29

22 Lärarvy av enskild students sida i uppgiften 1. Läraren kan kan i kolumnen Betyg klicka på ikonen Betyg [Studentens namn] för att se en enskild students sida i uppgiften. 2. Längst ner på den enskilda studentens sida i uppgiften visas studentens tidigare försök under rubriken Tidigare försök. 3. När studenten lämnat in/laddat upp en ny fil och den inte är betygsatt ännu, visas följande för lärare på aktuell students sida i uppgiften. I avsnittet Återkoppling visas fortfarande det tidigare betyget Underkänd med komplettering. Under Återkoppling visas studentens tidigare försök - se punkt 2 ovan. Lars Rundgren, Sida 22 av 29

23 4. När läraren sedan betygsatt den nya inlämnade uppgiften = Godkänd (Försök 2) ser läraren följande på aktuell students sida i uppgiften. Det tidigare försöket (Försök 1) finns lagrat och tillgängligt längst ner på sidan. Även studenten kan se sitt/sina tidigare försök. Lars Rundgren, Sida 23 av 29

24 "Använd arbetsflöde för bedömning" och "Användning tilldelning av bedömare" - Använd arbetsflöde för bedömning, som kan vara Ja eller Nej samt - Användning tilldelning av bedömare som också kan vara Ja eller Nej. Inställning av Använd arbetsflöde för bedömning = Ja gör att alternativet Användning tilldelning av bedömare blir aktiverat, dvs går att använda. Tilldelning (allokering) av "markers" (betygsättare) kräver således aktivering av Använd arbetsflöde för bedömning. "Använd arbetsflöde för bedömning" och "Användning tilldelning av bedömare" i inlämningsöversikten Användning av Använd arbetsflöde för bedömning och Användning tilldelning av bedömare ger följande ändringar i betygstabellen vid Snabb betygsättning i inlämningsöversikten. Inlämningsöversiktssidan före aktivering Inlämningsöversiktssidan efter aktivering: Kolumnen Status har fått en rullgardinsmeny med olika åtgärder i betygsättningsprocessen och kolumnen Bedömare, där betygsättare väljs, har lagts till. Lars Rundgren, Sida 24 av 29

25 Använda "Använd arbetsflöde för bedömning" Om aktiverad, kommer betygsättningen att gå igenom en serie av arbetsflödessteg innan betygen blir tillgängliga för studenterna. Detta gör det möjligt för flera omgångar av betygsättning och tillåter att betygen görs tillgängliga för alla studenter samtidigt. Om Använd arbetsflöde för bedömning = Ja i inställningarna för uppgiften, kommer kolumnen Status i inlämningsöversikten att visa det aktuella arbetsflödets olika steg för varje inlämning, när Snabb betygsättning är aktiverat. Rullgardinsmeny med åtgärder i betygsättningen. Använda "Användning tilldelning av bedömare" Om Användning tilldelning av bedömare är aktiverad tillsammans med Använd arbetsflöde för bedömning i inställningarna för uppgiften, kan betygsättare tilldelas betygsättning av enskilda studenter i kolumnen Marker i inlämningsöversikten. Vid användning av Användning tilldelning av bedömare kan en betygsättare endast tilldelas/ändras om arbetsflödet är satt till Inte bedömd, Under bedömning eller Bedömning färdig. För att ändra Bedömare (betygsättare) i något annat status måste status återställas till Inte bedömd, Under bedömning eller Bedömning färdig. Rullgardinsmeny med möjlighet att välja Bedömare, dvs betygsättande lärare. Läs mer på : Lars Rundgren, Sida 25 av 29

26 Moodle och URKUND URKUND erbjuder ett helt automatiserat system som hjälp att hitta eventuella kopierade textavsnitt i studentarbeten. Systemet kan på ett enkelt och tidsbesparande sätt användas för att jämföra studentarbeten med ett omfattande och kontinuerligt uppdaterat källmaterial med källor från tre centrala områden Internet, visst förlagsmaterial och URKUNDs arkiv. Förutsättning är att läraren upprättar ett personligt konto hos URKUND. Se information nedan och/eller direkt på 1. Skapa en inlämningsuppgift på sedvanligt sätt. 2. Gör inställningar enligt egna önskemål. 3. I avsnittet Inlämningstyper markeras Filinlämningar. Gör övriga inställningar enligt egna önskemål. 4. Ange alltid under Beskrivning att studentens arbete kommer att kontrolleras i URKUND. 5. I avsnittet URKUND insticksmodul mot plagiarism väljs Ja för att Aktivera URKUND. Skriv in aktuell lärares Mottagaradress, som erhållits hos URKUND, dvs 6. Välj alternativet Alltid under både Visa likhetsresultat för elev och Visa likhetsrapport för elev, dvs att studenten ska få se dessa samt om studenten (eleven) ska få e-postmeddelande när en fil har processats för att låta studenten veta att en rapport är tillgänglig. E-postmeddelandet inkluderar även opt-out länken. Detta innebär att både studenter och lärare kan se resultatet av URKUNDskontrollen samt att de kan klicka sig till URKUNDs webbplats för att se hela analysen - se exempel nedan. 7. Godkända" filformat som URKUND accepterar är Lars Rundgren, Sida 26 av 29

27 Exempel på hur det kan se ut efter analys av URKUND för lärare När kursdeltagare har laddat upp sitt dokument, skickas detta automatiskt till URKUND. Granskningen kan ta ett par dagar. 1. Att granskningen pågår visas med kugghjulssymboler då lärare går in och tittar på inlämningsuppgifterna. 2. Då analysen av en inlämningsuppgift är klar kommer ett e-postmeddelande till den lärare vars urkundsadress har angivits i uppgiften. I e-postmeddelandet finns mer information om analysen, och länkar för att gå till den detaljerade analysen hos urkund. 3. Om en lärare istället går in på uppgiften i Moodle visas följande: Efter filnamnet visas nu resultatet av granskningen. Bakgrundsfärgen till procentvärdet visar i vilken grad URKUND har hittat kopierad text. Skalan går från grönt (nästan ingen kopiering hittad) till gult-orange-röd och slutligen svart (nästan all text i dokumentet anses kopierad). Klicka på ordet URKUND till vänster om procentvärdet för att gå till Urkunds kompletta analys. Lars Rundgren, Sida 27 av 29

28 Exempel på hur det kan se ut efter analys av URKUND för studenter Om läraren i URKUNDsmodulen ställt in att likhetsresultat och likhetsrapport alltid ska visas för studenten, dvs Så här ser studenten resultatet av granskningen efter filnamnet. Studenten kan gå till Urkunds kompletta analys genom att klicka på ordet URKUND till vänster om procentvärdet. Om inställningarna i URKUNDsmodulen är att likhetsresultat och likhetsrapport aldrig ska visas för studenten, ser studenten endast filnamnet. Lars Rundgren, Sida 28 av 29

29 Mer information om URKUND Denna vägledning är anpassad till behov hos Medicinska fakulteten vid Lunds universitet utifrån User Guide som finns på eller direkt på Lunds universitet har en campuslicens för textmatchningsverktyget URKUND. Detta innebär att lärare vid alla universitetets institutioner kan använda URKUND för att kontrollera studentarbeten. Förutsättning är att läraren upprättar ett personligt konto hos URKUND. Mer information om URKUND på LUs hemsida Lunds Universitets kontaktperson för URKUND är Lena Landgren; pedagogisk utvecklare, Avdelningen för Samverkan, Hs 51 Tel: , Mobil arbete: ; Teknisk support för LMS integrationer hos URKUND: URKUND; Primusgatan 20; Box 3217; SE Stockholm; Tel:+46 (0) ; Skaffa personligt Urkunds-konto Anställda vid Lunds universitet men utan ett konto hos URKUND kan skicka ett e-post-meddelande till Uppge namn, universitetets namn samt e-postadress på universitetet. Nämn även att det gäller ett användarkonto. Kundsupporten skapar då ett konto och skickar ut en registreringsbekräftelse med alla uppgifter som behövs för att komma igång med URKUND. Referenser Om aktiviteten inlämningsuppgift i Moodle Om URKUND Lars Rundgren, Sida 29 av 29

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget

Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget Skapa ny Importera Kopiera Sida Skapa en sida med text, bild, ljud eller film. Mapp Skapa en mapp som kan innehålla annat innehåll. Test Skapa ett test med poängsatta

Läs mer

Inställningar, registrera deltagare, skapa grupper och sätta in material i Moodle

Inställningar, registrera deltagare, skapa grupper och sätta in material i Moodle Inställningar, registrera deltagare, skapa grupper och sätta in material i Moodle 1. BÖRJA ANVÄNDA MOODLE: LOGGA IN I OCH GRUNDA EN KURS I MOODLE... 3 2. KURSSIDANS STRUKTUR OCH LAYOUT... 3 2.1 LAYOUT/TEMA...

Läs mer

www.luvit.com Användarmanual LUVIT v. 3.7

www.luvit.com Användarmanual LUVIT v. 3.7 www.luvit.com Användarmanual LUVIT v. 3.7 Innehållsförteckning Manual till LUVIT version 3.7.... 4 Användarprofiler...4 Skapa en kurs...5 1 Grundläggande begrepp... 6 1.1 Logga in... 6 1.2 Logga ut...

Läs mer

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Innehållsförteckning Introduktion 3 Inloggning & Lösenordsbyte 4 Idagsidan 5 Kursens rum (startsida) 6 Webblektion 7 Deltagare 8 Inlämning 9 Kalender 11 Diskussionsforum

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Användningsområde... 1 2 Inställningar för enkät... 1 2.1 Fliken Allmänt... 1 2.2 Fliken Frågor... 2 2.2.1 Textfråga... 3 2.2.2 Envalsfråga...

Läs mer

Användarmanual 2007-11-26 1

Användarmanual 2007-11-26 1 Användarmanual 2007-11-26 1 Urkunds system för automatisk dokumentkontroll kan på ett enkelt och tidsbesparande sätt användas för att förebygga och upptäcka plagiering från ett omfattande och kontinuerligt

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Januari 2011 Guide för lärare Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Här beskriver vi hur du arbetar med bedömnings-matriser i Unikum. Guiden beskriver dels hur du själv lägger in dina bedömningsmatriser

Läs mer

Introduktion till Klient Version 9.0

Introduktion till Klient Version 9.0 Introduktion till Klient Version 9.0 Enkät Intervjuer Utvärdering Skapa en webb-baserad enkät... 3 Att komma igång... 3 Hur undersökningsenkäter är organiserade i TricTrac... 4 Hur man skapar en ny undersökningsenkät...

Läs mer

Utbildningsplattformen Lecando

Utbildningsplattformen Lecando Handledning till Utbildningsplattformen Lecando Elever Kurs- och kommunikationsdelen Lecandoversion: 4.3 Januari 2002 Stockholms stad 2001 IT-center Box 8302 104 22 STOCKHOLM Besöksadress: Polhemsgatan

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4 En introduktion till en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag version 4.4 Sida 1/26 - INNEHÅLL - 1 Allmänt...3 2 Allmänt om tjänsten...3 2.1 Strukturen...3 2.2 Vad behövs för att köra i gång?...3

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28 Doxcentral 6 Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v.. 0-0-8 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och

Läs mer

StepStone Recruiters Space Version 4.1

StepStone Recruiters Space Version 4.1 Användarmanual StepStone Recruiters Space Version 4.1 Juli 2004 Förord Bästa StepStone kund, Med denna användarmanual vill vi ge dig bästa möjliga hjälp att dra nytta av funktionerna på StepStone och därmed

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

MANUALEN. Så använder ni SkolmatSveriges verktyg!

MANUALEN. Så använder ni SkolmatSveriges verktyg! MANUALEN Så använder ni SkolmatSveriges verktyg! Denna manual innehåller instruktioner om hur man använder SkolmatSveriges verktyg för dig som behöver hjälp eller vill lära dig mer. På vår hemsida finns

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Moodle på Åsö för lärare

Moodle på Åsö för lärare Moodle på Åsö för lärare När du skapat ett konto på Moodle är det dags att skapa en kurs. Surfa i exempelvis Firefox till: http://asovux.se/~moodle2 Givetvis kan du nå Moodle via Åsö webbsida om du föredrar

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-10-09 Innehållsförteckning Inledning...3 Funktioner...4 Logga in NYTT!...4 Medlemsregister-fliken...5 Utländsk person...5 Prova på person...6 Göra

Läs mer

Arbeta med mallar Version 4.50

Arbeta med mallar Version 4.50 Arbeta med mallar Version 4.50 ElektroPost Stockholm Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis

Läs mer

Joomla frontend Den sida dina besökare ser. Joomla backend Administrationsgränssnittet som bara administratörer ser.

Joomla frontend Den sida dina besökare ser. Joomla backend Administrationsgränssnittet som bara administratörer ser. Skapa en webbplats med Joomla Innan vi börjar En webbplats i Joomla har två huvudsakliga delar: En utsida som dina besökare ser och en insida som du som administratör använder när du konfigurerar och fyller

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 013-04-09 Innehållsförteckning 1. Information om Företagets egen sida...3. Lägga till en

Läs mer

Webbenkäter med Webropol 2.0

Webbenkäter med Webropol 2.0 Webbenkäter med Webropol 2.0 1 Med Webropol kan du skapa frågeformulär som publiceras på webben och respondenterna själva fyller i. Du kan också bygga in kontroller av obligatoriska frågor, hoppfrågor

Läs mer