Tieto Procapita Education. Lärplattform för en smartare skola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tieto Procapita Education. Lärplattform för en smartare skola"

Transkript

1 Tieto Procapita Education Lärplattform för en smartare skola

2 Tid för en smartare skola Samarbete Vi på Tieto har en stark övertygelse: IT gör nytta. Våra produkter och tjänster hjälper till att effektivisera det dagliga arbetet i skolan genom att göra information och funktioner mer tillgängliga. Det ger möjlighet att jobba lite smartare. Att kunna upprätthålla förtroenden. Att skapa en bättre dialog. Möjlighet att skänka lite mer tid till det som är viktigt. Människan. Om man har tid att se varandra, lyssna en stund, bry sig. Då har man effektiviserat på rätt sätt. Procapita Education erbjuder en lärplattform med funktioner för planering, genomförande, dokumentation, uppföljning och utvärdering en helhetslösning där fokus ligger på verksamhetsnyttan och ger maximal frihet och flexibilitet för det egna arbetssättet. Ett modernt system, där nya lösningar kan samverka med befintliga programvaror och system. Den virtuella miljön knyter dessutom ihop skolans två verkligheter den pedagogiska och den administrativa till nytta för såväl skolledare och personal som elever och föräldrar. Lärplattformen erbjuder integration mot elevregistren Procapita och Extens, samt är öppen för integrationer mot andra system. Rum. Lärplattformen har ett koncept som kallas för Rum. Rummet är en samarbetsplats där en avgränsad grupp kan samarbeta med hjälp av ett antal funktioner. Ett rum skapas av en lärare och kan t.ex. handla om en kurs, eller ett ämne för en hel årskurs eller för en klass, eller ett fördjupningsarbete som en grupp elever själva driver. Rummet kan även vara det virtuella personalrummet. I rummet finns följande funktioner att använda: Infotavla: rummets infotavla kan ses av dem som är medlemmar i rummet. Forum: är en valbar kommunikationsmöjlighet i rummet. Chatt: är ännu en kommunikationsmöjlighet, även modererade chattar går att skapa. Rumskalender: varje rum har en egen kalender för planering och genomförande. Filarkiv: är ett lagringsutrymme för filer som används i rummet och som kan samverka med användarens personliga filarkiv. Inlämningsmappar: är en mapp som finns i Filarkivet och används för att hantera olika inlämningsarbeten. Arbeten: en funktion för att hantera olika arbeten som eleverna gör. Lätt att följa hela processen i ett arbete, tidsstyra arbeten, ge feedback, göra bedömningar och se resultatöversikt. Bloggar: i rum finns funktionalitet för att använda bloggar tex i pedagogiskt syfte. Flera färdiga teman finns att använda, men användaren kan även välja att skapa en blogg med egen design. Bloggar kan lätt administreras av rummets administratör. Nya inlägg sedan föregående inloggning visas i översikten för Rum. Elevrum med digital portfolio. Elevrum är en samarbetsyta på individnivå, där eleven, lärare och föräldrar kan mötas. Här finns möjlighet att dokumentera elevens arbete, ta del av och tillföra kommentarer, protokoll, studiematerial och annat av intresse i det löpande skolarbetet. Här presenteras elevernas uppgifter från modulen Arbeten. I Elevrum finns också en blogg och kalender. Enkäter och prov. Enkät- och Provmodulen är ett funktionellt och flexibelt redskap för alla som arbetar med undersökningar, enkäter och prov av olika slag. Verktyget kräver inga särskilda förkunskaper vare sig när du skapar enkäter, prov eller när du vill se resultaten av genomförda undersökningar. Enkätverktyget gör ditt arbete mer effektivt genom att det reducerar ditt pappersarbete och snabbar upp resultatprocessen. Det är lätt att publicera din enkät via lärplattformen eller via e-post. Det är också möjligt att följa upp inkommande svar medan en undersökning pågår. Den kraftfulla statistikdelen i programmet presenterar resultatet på ett överskådligt och lättillgängligt sätt. Enkätresultatet kan också exporteras till andra program som SPSS, Microsoft Excel, Matlab med flera program. Enkelt men samtidigt mycket kraftfullt enkätverktyg med avancerade möjligheter för exempelvis kurs- och ämnesutvärderingar, underlag för utvecklings- och medarbetarsamtal, attitydundersökningar och enkäter. För att skapa prov eller självrättande uppgifter. För att göra val och anmälningar till olika aktiviteter som friluftsdagar, utflykter, temadagar eller för exempelvis samtycke enligt Personuppgiftslagen (PuL). Med färdiga enkäter för bland annat kvalitetsuppföljning i skolan. Med enkel distribution till elev- och mottagargrupper i lärplattformen. Med möjlighet att online löpande följa aktiviteten i en enkät och att publicera resultat av enkäter/anmälningar. Kalender. Varje användare har sin personliga kalender i Lärplattformen. Där kan han/ hon lägga till aktiviteter och välja att placera dessa i en att göra lista. Även aktiviteter visas från de rum som användaren deltar i. Aktiviteter kan filtreras och påminnelser kan läggas in. Även schema går att visa i kalender om ett schemaprogram används i Lärplattformen. Kalendern ger bra information om vilka läxor, hemarbeten, prov, möten etc. som exempelvis en elev har.

3 Samarbete Planera och boka utvecklingssamtal. Denna bokningsfunktion förenklar arbetet med att erbjuda tider för utvecklingssamtal, samt ger möjligt för Vårdnadshavare att boka tid via Internet. Denna funktion hanteras från Kalendern. Filarkiv. Filarkivet består av ett antal filmappar och är en omfattande funktion i Lärplattformen. Det fungerar på motsvarande sätt som en filserver och användarna av Lärplattformen ansluter enkelt till sina filmappar via Internet. Det gör att användare kan jobba med filer lokalt och enkelt kopiera dessa till Lärplattformens servrar för publicering eller inlämning till lärare eller helt enkelt för att kunna fortsätta arbeta med dokumentet vid en senare tidpunkt. Användaren har en egen privat filmapp samt en för eventuell hemsida och en för s.k. portfolio funktionalitet, dvs. en samlingsplats där eleven kan samla sin totala produktion. Varje organisatorisk enhet (kommun, skola, klass etc.) i Lärplattformen har även de en filmapp. Det medför att skolan kan ha en filmapp som alla har tillgång till med exempelvis mallar och andra typer av dokument. Andra funktioner som finns i Filarkivet är: Rättighetsmappar: en funktion som gör det möjligt att skapa speciella undermappar under organisationen och dess undergrupper. På dessa mappar kan man sätta läs och skrivrättigheter samt välja vilka användare som har tillgång till mapparnas innehåll. Hemsidor: användare kan tilldelas möjligheten att lägga upp en hemsida. Sidorna redigeras enkelt med hjälp av en inbyggd html-editor. Hemsidan kan även laddas upp med dra- och släppteknik. Det gör att användarna enkelt skapar sina hemsidor i valfritt verktyg och sedan överföra dessa. Kommunikation Min sida. Min sida utformas olika beroende på vilken användare som loggar in. Viss information på sidan kan vara gemensam men sidan är naturligtvis också unik för den enskilde användaren. Vilken information som syns på sidan beror på vilken roll användaren är knuten till. Användaren kan också själv påverka sidans utseende och innehåll. På Min sida kan följande funktioner samverka: Infotavlor: med hjälp av det inbyggda publiceringsverktyget kan information riktas till olika grupper. Användare i de olika grupperna har även personifierade startsidor där endast information aktuell för den egna gruppen visas. Det finns infotavlor för kommun, skola och klass. Händelser: här visas meddelanden från det interna meddelandesystemet och nya e-postmeddelanden. Aktiviteter: visar vilka kalenderaktiviteter användaren har, så som läxor, prov, utvecklingssamtal etc. Schema: om schema finns i systemet kan detta ses direkt här. Genvägar: För snabb åtkomst till ofta använda tjänster som tex Frånvaro. Webbkarta: är en enkel överblick på alla funktioner som användaren kan nyttja. Trädmenyer: speglar organisationen från Procapita eller Extens samt manuellt skapade enheter. Favoriter: möjlighet att själv lägga upp bokmärken (länkar) till interna och externa adresser. Meddelanden. För den fortlöpande kommunikationen mellan alla skolans intressenter utgör meddelandefunktionen i Lärplattformen en viktig del. Via funktionen kan t.ex. skolledning, mentor, lärare, elever och vårdnadshavare hålla kontakten. KOMPIS. En helt webbaserad Messenger med stöd för avatarer, filöverföring, lägga upp egna kontakter och grupper. Stödjer även offlinemeddelanden. Kopplad direkt mot lärplattformens katalogtjänst som förenklar processen med att lägga till kontakter. Dokumentation Elevdokumentation. Detta verktyg som med sin unika koppling till skolans administrativa system förenklar arbetat med elevdokumentation och uppföljning av skolans verksamhet. Med hjälp av verktyget skapas t ex mallar för att hantera Individuella utvecklingsplaner (IUP), skriftliga omdömen, måluppfyllelse och åtgärdsprogram. Här kan tex kursplanemål dokumenteras på ett sådant sätt att möjlighet ges för berörda lärare, mentorer, föräldrar och elever att följa elevens utveckling. Det kan också ge skolans ledning möjlighet att få en bra överblick och fortlöpande kunna följa skolans mått på kvalitet. E-post. E-post modulen i Lärplattformen omfattar ett komplett e-postsystem med webbgränssnitt och POP3 stöd. Alla de vanliga funktioner som återfinns i webbaserade e-postsystem finns i Lärplattformen. POP3-konton kan tilldelas de användare som skall ha tillgång till funktionen och på så vis kan e-posten skötas i verktyg av typen Outlook. Mobila tjänster. Hantera e-post och läs information på infotavlorna i mobiltelefon eller handdator. Tjänsten fungerar med de flesta mobila webbläsare. Exempel på verktyg som ingår i modulen för Elevdokumentation är: Smidigt designverktyg för att kunna skapa egna mallar för t.ex. IUP och omdömen. Väl utvecklad funktion för att skapa matriser och gruppregistreringsformulär. Grafisk presentation av statistik. Automatiserad process för att enkelt dela ut exempelvis IUP på en hel skola eller kommun. Behörighetssystem som ser till att rätt användare får tillgång till rätt innehåll, som samverkar med elevregisterprogram. Mentorsöversikt för att enkelt kunna se om andra undervisande lärare är klar med sina omdömen inför utvecklingssamtalet. Sammanställningsverktyg för att göra analyser och komprimerade utskrifter. Anpassade funktioner för skolledare, som hjälper till med underlag för resursplanering och möjliggör delaktighet i IUParbetet. Arkiv för lagring av dokument när elever flyttat eller slutat skolan. Kunden bestämmer själv sina arkivregler.

4 E-tjänster Integration Betyg. Enkelt och smidigt verktyg för betygsregistrering via webben. Funktioner finns även för att visa betygsstatistik för skolledare, visa betyg per elev och betygsöversikt för en hel klass/grupp för tex mentorer. Modulen kommunicerar direkt med Procapita elevregister och fungerar alltså endast mot Procapita. Vidare finns betygsmoduler för statistik, elevbetyg och en betygsöversikt för mentorer/skolledare där man ser alla betyg med jämförelsetal/ meritvärde. Betygsöversikt. Betygsöversikt är en tillvalsmodul speciellt avsedd för skolledare och mentorer i grundskolan. Betygsöversikt erbjuder på ett enkelt sätt skolledare att få överblick över satta betyg i alla klasser på hela skolan, och mentorer att få en samlad bild över betygen i respektive mentorsklass. Ämnesprov. Redovisning av exempelvis resultat från nationella prov kan registreras i modulen Ämnesprov, direkt i Lärplattformen och uppgifter sparas direkt mot Procapita elevregister. Finns för både grundskola och gymnasium. Integration Procapita. Lärplattformen omfattar även en integration med Procapitas elevregisterprogram. Integrationen innebär att elevregistret i Procapita synkroniseras med katalogtjänsten i Lärplattformen. Därmed bildar Procapita och Lärplattformen ett sammanhängande system för IT-stöd inom pedagogisk och administrativ verksamhet. Tillsammans med ett antal webbtjänster erbjuder integrationen effektivisering och decentralisering av arbetet, exempelvis registrera betyg, klasslistor, ansökan till gymnasieskolan, studieval, schemaändring förskolan. Genom denna integration kan elev, personal och föräldrar komma åt rätt information och tjänster. Integrationen minimerar också det manuella arbetet med att hantera användare. Integration IST Extens. Lärplattformen har även en integration med IST Extens elevregisterprogram. Integrationen innebär att elevregistret i Extens synkroniseras med katalogtjänsten i Lärplattformen. Därmed bildar Extens och Lärplattformen ett sammanhängande system och dubbelarbete minimeras. Elevlistor. Modulen för elevlistor låter användaren skriva ut klass- och grupplistor som tex Excel eller som PDF. De kan även välja vilket innehåll och vilka elever som ska vara med i listan. Aktuella elevlistor hämtas i realtid från Procapita elevregister. Frånvaro. I Frånvaro rapporteras alla lektioner, även lektioner utan frånvaro. Denna rapportering gör det möjligt att följa upp, inte bara elevens frånvaro, utan också frånvaro i förhållande till erbjuden undervisning. För att minimera registreringsarbetet för dig som lärare kan registreringen göras med undervisningsschemat som grund. Som lärare får du också bra överblick över vilka lektioner som rapporterats och vilka som återstår att rapportera. Modulen hanterar även registrering av närvaro för flera dagar samtidigt. Den innehåller även snabba översikter för att se frånvarande elever, anmäld frånvaro och varningar för hög frånvaro. Frånvarostatistik. Med modulen Frånvarostatistik till Frånvaro kan du enkelt på en rad olika sätt följa upp rapporterad frånvaro, t.ex. hur mycket tid av från-varon som är giltig respektive ogiltig på en skola fördelat på ämne eller klass. Statistik går även att få på kommun/förvaltningsnivå. Alla sammanställningar i Frånvarostatistik utgår från de uppgifter om elevnärvaro-/frånvaro som registrerats och lagrats i Frånvaro. Studieplan. I modulen för studieplan kan tex SYV i gymnasiet eller Vux direkt se en elevs hela studieplan, dvs avslutade, pågående och sökta kurser och program/utbildningar. De kan även lägga till eller ta bort kurser och komplettera med till exempel motivering och mål med utbildningen. Lärplattformen ger möjligheter att låta elever, vårdnadshavare och skolpersonal vara delaktiga i det löpande skolarbetet. En viktig förutsättning för detta är att skolledare, mentorer, undervisande personal, elever och vårdnadshavare har en unik behörighet och att systemet innehåller aktuella uppgifter. Detta möjliggörs genom att det från Procapita dagligen integreras uppgifter om exempelvis elever, klass- grupplaceringar, personal, undervisningsaktiviteter och särskilda funktioner till Lärplattformen och de olika E-tjänsterna.

5 Tieto Procapita Education Tieto är ett IT-tjänsteföretag som erbjuder IT-, FoU- och konsulttjänster. Med cirka anställda är Tieto ett av de ledande IT-tjänste-företagen i norra Europa och världsledande inom vissa segment. Tieto hjälper skola, vård- och omsorgskunder att digitalisera sina tjänster och vårdprocesser. Vi ger våra kunder möjlighet att effektivisera verksamheten och höja kvaliteten, minska väntetiderna, säkra informationsflödet, fatta bra beslut och ge medborgarna fler valmöjligheter. Vi är den ledande leverantören av ICTlösningar för skola, vård och omsorg i de nordiska länderna med en stark närvaro även i Tyskland och Nederländerna. Med 40 års erfarenhet och en grundlig förståelse för våra kunders verksamheter hjälper vi dem att säkra framtidens tjänster och att utveckla dessa på individuell, regional och nationell nivå. Kontakta Christer Sandrehav, Tieto tel Jacob Jacobson, Tieto tel Lars Widell, Tieto tel Växel: Tieto Sweden Healtcare & Welfare AB Box Skellefteå

Tjänstekatalog Tieto Education

Tjänstekatalog Tieto Education Tjänstekatalog Tieto Education Utbildningar och tjänster Tieto Education Utbildningar ligger till grund för kompetensutveckling inom IT-området. Vi genomför schemalagda kurser och håller kursdagar för

Läs mer

Tieto Education. Tjänstekatalog Tieto Education 2012-2013

Tieto Education. Tjänstekatalog Tieto Education 2012-2013 Tieto Education Tjänstekatalog Tieto Education 2012-2013 Utbildningar och tjänster Tieto Education Utbildningar ligger till grund för kompetensutveckling inom IT-området. Vi genomför schemalagda kurser

Läs mer

Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning. Procapita Education Vårdnadshavare. Version 3.2 2009-08-17.

Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning. Procapita Education Vårdnadshavare. Version 3.2 2009-08-17. Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning Procapita Education Vårdnadshavare Version 3.2 2009-08-17 TietoEnator INNEHÅLL 1 PROCAPITA EDUCATION FÖR VÅRDNADSHAVARE... 3 1.1 VÄLKOMMEN!...

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

Bilaga 7a. Skolplattformens arkitektur. Upphandling av IT-stöd för hantering av frånvaro och närvaro inom Skolplattform Stockholm

Bilaga 7a. Skolplattformens arkitektur. Upphandling av IT-stöd för hantering av frånvaro och närvaro inom Skolplattform Stockholm SID 1 (31) Bilaga 7a Skolplattformens arkitektur Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av frånvaro och närvaro inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress

Läs mer

Lärplattformen Fronter

Lärplattformen Fronter Lärplattformen Fronter Alla onlineverktyg du behöver Fronter är en lärplattform som används av miljontals lärare och elever på flera tusen utbildningsinstitutioner runt om i världen. Plattformen består

Läs mer

Projektering av portal för dokument och informationsflöde Planning webportal for document and information flow

Projektering av portal för dokument och informationsflöde Planning webportal for document and information flow Projektering av portal för dokument och informationsflöde Planning webportal for document and information flow Urban Petrén Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår som ett obligatoriskt moment

Läs mer

SchoolSoft för vårdnadshavare

SchoolSoft för vårdnadshavare SchoolSoft för vårdnadshavare 2015-04-28 Logga in... 4 Min profil... 4 Startsidan... 9 Veckovyn... 9 Dagsvyn... 10 Aktuellt... 12 Nyheter... 12 Kalender... 12 Verksamhetslogg... 15 Matsedel... 15 Bokningar...

Läs mer

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Du som vårdnadshavare på Solhemsskolan kan logga in i Stockholms Skolwebb och få information om ditt barns skolgång. Stockholm Skolwebb är en e-tjänst som

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

WebPublish. Sju fördelar med. WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat.

WebPublish. Sju fördelar med. WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat. WebPublish Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat. WebPublish är ett modernt och kraftfullt publiceringsverktyg som anpassas individuellt för varje organisation.

Läs mer

HelpDesk. Sju fördelar med HelpDesk: PRODUKTBLAD

HelpDesk. Sju fördelar med HelpDesk: PRODUKTBLAD PRODUKTBLAD Med Artologik hanterar ni enkelt interna och externa supportfrågor. Tack vare att all kundkommunikation, alla svar, kommentarer och frågeställningar sparas, kan kunskap och erfarenhet som finns

Läs mer

Survey&Report Produktblad

Survey&Report Produktblad Survey&Report Produktblad Survey&Report är ett webbaserat och flerspråkigt program som gör det enkelt att skapa professionella enkäter för undersökningar och utvärderingar. Du väljer frågor, utformar en

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1 Innehåll. 2 Allmän information 2015-06-02. Lunds kommun

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1 Innehåll. 2 Allmän information 2015-06-02. Lunds kommun Förfrågningsunderlag 2015-06-02 Upphandlande organisation Lunds kommun Jeanna Linton-Wahlgren Upphandling Digital tjänst för Lunds gymnasieskolor och vuxenutbildning (ej vuxenskolor) KS2015/0349 Sista

Läs mer

Vad är en pedagogisk lärplattform?

Vad är en pedagogisk lärplattform? Lärande i en föränderlig värld ILP Vad är en pedagogisk lärplattform? En pedagogisk lärplattform är en mjukvara som förbinder lärare, elever, föräldrar och andra som är inblandade i utbildningen, och ger

Läs mer

Information om förskolans och skolans IT-stöd till dig som vårdnadshavare

Information om förskolans och skolans IT-stöd till dig som vårdnadshavare Häng med till Hjärntorget! Information om förskolans och skolans IT-stöd till dig som vårdnadshavare https://hjarntorget.goteborg.se Göteborgs Stad Majorna-Linné Hemsida: www.goteborg.se/majornalinne Telefon:

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1 Allmän information 2014-10-20

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1 Allmän information 2014-10-20 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-10-20 Upphandlande organisation Lunds kommun Jeanna Linton-Wahlgren Upphandling Digital lösning för Lunds skolor och förskolor KS2014/0297 Symbolförklaring:

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

Avantra Tender & Contract

Avantra Tender & Contract FOPgd122a 1 Innehåll ÖVERSIKT AVANTRA TENDER & CONTRACT... 3 KUNDNYTTAN;... 3 BASMODUL... 6 BASMODUL... 7 BASMODUL - FLER EGENSKAPER... 8 BASMODUL - BEHÖRIGHET BASMODUL - UTÖKAD AKTÖRSHANTERING... 9 BASMODUL

Läs mer

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 - 1 - Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 Inledning Skolan skall möta de förändringar som sker i samhället när det gäller nya strukturer för information och kommunikation. En viktig uppgift

Läs mer

Nytt i version 91 av detta dokument: Tamburen

Nytt i version 91 av detta dokument: Tamburen Administratörskurs Fronter 91 Detta dokument är producerat av Fronter AS www.fronter.com Dokumentet får endast kopieras eller distribueras elektroniskt om det finns kontrakt eller avtal med Nytt i version

Läs mer

DIGITALA VERKTYG I SKOLAN

DIGITALA VERKTYG I SKOLAN DIGITALA VERKTYG I SKOLAN INFORMATION TILL PERSONAL DATORN I SKOLAN "EN-TILL-EN"OCH OFFICE 365 Örebro kommun erbjuder alla elever att låna en dator eller surfplatta för skolarbetet, en så kallad en-till-en-lösning.

Läs mer

www.luvit.com Användarmanual LUVIT v. 3.7

www.luvit.com Användarmanual LUVIT v. 3.7 www.luvit.com Användarmanual LUVIT v. 3.7 Innehållsförteckning Manual till LUVIT version 3.7.... 4 Användarprofiler...4 Skapa en kurs...5 1 Grundläggande begrepp... 6 1.1 Logga in... 6 1.2 Logga ut...

Läs mer

Bilaga 6. Tjänstekatalog

Bilaga 6. Tjänstekatalog 1 (161) Bilaga 6 Tjänstekatalog 2 (161) Innehåll Tjänstekatalog 4 1 Inledning 4 1.1 Tillämpning 4 1.2 Ytterligare beskrivning kopplat till tjänst 4 1.3 Ändring av tjänster 5 2 Tjänstearkitektur 6 2.1 Beskrivning

Läs mer

Kravspecifikation NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19

Kravspecifikation NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 Kravspecifikation NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 OM DETTA DOKUMENT Denna kravspecifikation anger krav för en ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun. Dokumentet är

Läs mer

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga 1 (3) 2012-06-04 2012/KS0421 005 Kommunfullmäktige Förslag till ny IT-plattform Dagens IT-plattform är i grunden gammal och bygger

Läs mer

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Januari 2011 Guide för lärare Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Här beskriver vi hur du arbetar med bedömnings-matriser i Unikum. Guiden beskriver dels hur du själv lägger in dina bedömningsmatriser

Läs mer

Frihet och flexibilitet på dina villkor!

Frihet och flexibilitet på dina villkor! Frihet och flexibilitet på dina villkor! EPiServer är en enkel, effektiv och flexibel plattform ett klokt val för alla som vill använda webben som en kvalitetssäker och affärskritisk informationskanal.

Läs mer

WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett för smidigt arbete och ett lyckat resultat. www.artologik.com

WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett för smidigt arbete och ett lyckat resultat. www.artologik.com WebPublish Faktaproduktion och formgivning i ett för smidigt arbete och ett lyckat resultat WebPublish är ett kraftfullt publiceringsverktyg som anpassas individuellt för varje organisation. Det webbaserade

Läs mer