Grupper och utbildningar Januari - december 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grupper och utbildningar Januari - december 2017"

Transkript

1 Aktiviteter Grupper och utbildningar Januari - december 2017 Habiliteringsverksamheten i Sörmland

2 Inledning Habiliteringsverksamheten i Sörmland stödjer barn, ungdomar och vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar. Habiliteringsmottagningar finns i Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping. Hörsel- och dövmottagning, Synmottagning och Tolkcentralen är huvudsakligen lokaliserade i Eskilstuna. Målet med habilitering är att skapa förutsättningar för delaktighet, självständighet och ett aktivt liv. Habiliteringsverksamheten bidrar till detta genom utvecklande, stödjande och kompenserande insatser. Insatser ges på fyra olika nivåer. Individuella insatser och riktade insatser kräver behovsbedömning och planering tillsammans med terapeut. Generella insatser är tillgängliga för alla som har en aktuell kontakt med verksamheten. Informationsinsatser riktar sig till andra verksamheter och intresserade utanför habiliteringsverksamheten. 2

3 Aktiviteter som presenteras i denna katalog utgör ett grundutbud av generella insatser för Aktiviteterna är öppna för alla som har en aktuell kontakt med habiliteringsverksamheten, antingen till följd av egen funktionsnedsättning eller till följd av någon närståendes funktionsnedsättning. Aktiviteterna ska bidra till sociala kontakter, erfarenhetsutbyte och ökade kunskaper relaterat till funktionsnedsättningen. Alla aktiviteter är länsövergripande, vilket innebär att du kan anmäla dig till aktiviteter oavsett vart du bor i länet. Anmälan sker enligt instruktion vid varje aktivitet i katalogen. Katalogen finns på landstingets hemsida. Där hittar du också kartor med vägbeskrivning till mottagningarna, samt nyheter och eventuella förändringar. Under året kan nya behov uppstå som gör att ytterligare generella insatser planeras och genomförs. Utbudet i katalogen baseras på behov och önskemål. Om det finns förslag och andra önskemål inför nästa katalog är det viktigt att dessa når oss. Ni kan kontakta oss på telefon: eller använda er av talongen på sidan 79. Det ger oss en möjlighet att utveckla och förbättra våra generella insatser. Eva-Charlotte Bernthson Verksamhetschef 3

4 Här hittar du oss... 5 Praktisk information... 6 Barn och ungdomar, Habiliteringsmottagningen Grupper Utbildningar och information Ungdomar och unga vuxna, Habiliteringsmottagningen Grupper Utbildningar och information Vuxna, Habiliteringsmottagningen Grupper Utbildningar och information Hörsel- och dövmottagningen, Synmottagningen och Tolkcentralen Hörsel- och dövmottagningen Synmottagningen Tolkcentralen

5 Här hittar du oss Habiliteringsmottagningen Eskilstuna Sveavägen-Björnströmsgatan, Hus E 35, Mälarsjukhuset, Eskilstuna Fr o m augusti 2017 finns vi på Odlarvägen 3. Vid frågor kan du ringa tfn: Habiliteringsmottagningen Katrineholm Ingång B, plan 3, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm Vid frågor kan du ringa tfn: Habiliteringsmottagningen Nyköping Hälsovägen 1, vid Ekensbergs vårdcentral Vid frågor kan du ringa tfn: Hörsel- och dövmottagningen Fraktgatan 5, Eskilstuna Vid frågor kan du ringa tfn: Synmottagningen Fraktgatan 5, Eskilstuna Vid frågor kan du ringa tfn: Tolkcentralen Vi erbjuder tolkservice till till döva, vuxendöva, personer med hörselnedsättning samt personer med dövblindhet i möten med hörande. Adress: Fraktgatan 5, Eskilstuna Telefon: Texttelefon: Bildtelefon: SMS: Fax: e-post: Jour/Akutnummer: Tal- och texttelefon: Fax: Du når oss också via 1177 Vårdguidens E-tjänster: Vårdguidens E-tjanster 5

6 Praktisk information Anmälan Sker enligt information i anslutning till varje aktivitet i katalogen. Vid många anmälningar kan det bli aktuellt att göra ett urval för deltagande. Föräldrapenning Tänk på att du kan kontakta försäkringskassan gällande uttag av tillfällig föräldrapenning i samband med vissa habiliteringsinsatser. Sjukresa Behandlingsresa/sjukresa enligt gällande regler, då alla aktiviteter är habiliteringsinsatser. Mera info på 1177.se. Tolk Om du har behov av tolk vid någon aktivitet, uppge det vid anmälan. Vid vissa kurser och föreläsningar kommer det att finnas fika att köpa. Kostnad 20 kr halvdag och 30 kr heldag. 6

7 CI-terapi i grupp i Eskilstuna för barn 2-6 år CI-terapi innebär att förmågan i den påverkade handen tränas genom ett begränsat användande av den icke påverkade handen i aktivitet. Detta sker vanligtvis genom att en handske sätts på den icke påverkade handen. Fredagar kl 09:00-10:00, 3/3, 10/3, 17/3, 24/3, 31/3 och 7/4. Den 10/2 träffas vi cirka 45 minuter för att filma barnet i aktivitet. I samband med detta diskuteras målsättning med CI-träningen. Klockslag meddelas senare. Den 12/4 träffas vi cirka 45 minuter för att filma barnet i aktivitet efter träningsperioden är avslutad. Klockslag meddelas senare. Den 24/4 alternativt 26/4 träffas vi cirka 45 minuter utan barnet för återkoppling samt utvärdering av CI-träningen. Klockslag meddelas senare. Habiliteringsmottagningen Eskilstuna, Sveavägen-Björnströmsgatan, Mälarsjukhuset. Barn med halvsidig funktionsnedsättning, 2-6 år, tillsammans med vårdnadshavare. Förskolepersonal/assistent/resurs är välkomna att delta vid de två sista tillfällena. Att i lek och aktivitet få med den svaga handen/armen. Vi träffas i grupp om cirka 3-5 barn för att i lek och aktivitet få med den svaga handen/armen. Anmälan Senast 30/1 till receptionen, tfn: Vid frågor är ni välkomna att ringa till: Birgitta Rytterström Anette Larsson Specialpedagog Arbetsterapeut

8 Rullstolsdagar i Eskilstuna Mini nybörjare Mål juni. Kl 09:00-12:00. Habiliteringsmottagningen Eskilstuna, Sveavägen-Björnströmsgatan, Mälarsjukhuset. Barn upp till fyra år. Nybörjare som själva börjat köra sin manuella rullstol och vill utveckla sina färdigheter. Att komma igång med att använda rullstol, både i inne- och utemiljö. Att under lekfulla former i grupp stimulera till rullstolsanvändning. Anmälan Senast 22 maj till receptionen, tfn: Vid frågor är ni välkomna att ringa till: Jenny Hallgren Inger Pargelius Arbetsterapeut Sjukgymnastbiträde

9 Rullstolsdagar i Eskilstuna Mål Att bli skickligare på att använda sin rullstol i inne- och utemiljö. Munktellarenan, Eskilstuna. Junior fortsättning juni. Kl 09:00-12:00. Barn 4-10 år. Att under lekfulla former i grupp stimulera till rullstolsanvändning. Anmälan Senast 22 maj till receptionen, tfn: Ungdom fortsättning juni. Kl 09:00-12:00. Ungdomar 11 år och uppåt. Att i grupp träna rullstolskörning och teknik. Anmälan Senast 22 maj till receptionen, tfn: Vid frågor är ni välkomna att ringa till: Malin Johansson Elin Wallin Inger Pargelius Sjukgymnast Arbetsterapeut Sjukgymnastbiträde I samarbete med SHIF, Sörmlands handikappidrottsförbund 9

10 Öppen träningstid i Eskilstuna Behöver ditt barn/din ungdom motorisk träning som är svår att få till i hemmiljön? Skulle det vara roligt att träna mot egna mål men samtidigt med andra? Barn och ungdomar med sina föräldrar/assistenter är varmt välkomna att träna i våra lokaler och med vårt material. Personal kommer att finnas tillgänglig för praktisk hjälp. Måndagar med start 16 januari. Drop in mellan kl 15:30-17:00. Habiliteringsmottagningen Eskilstuna, Sveavägen-Björnströmsgatan, Mälarsjukhuset. Barnet/ungdomen tränar enligt individuellt träningsprogram. Finns det inte ett sådant idag tar ni kontakt med ansvarig sjukgymnast eller arbetsterapeut innan första träningstillfället. Vid frågor är ni välkomna att ringa till: Malin Johansson Åsa Ekengren Sjukgymnast Sjukgymnast Jenny Hallgren Inger Pargelius Arbetsterapeut Sjukgymnastbiträde

11 Matlagningsgrupper i Eskilstuna Under hösten kommer två matlagningsgrupper att finnas. För att hamna i rätt grupp samt sätta individuella mål görs en bedömning i aktivitet av en arbetsterapeut innan första grupptillfället. Barn och ungdomar som har kontakt med habiliteringen och som behöver stöd i köksaktiviteter samt bli mer självständiga i vardagsaktiviteter. Mer information om var grupperna kommer att vara kommer i separat utskick. Mellisgruppen 25/9, 9/10, 23/10, 13/11, 27/11, kl 15:30-17:30. Inspirera dig till delaktighet i köket och att du lär dig hitta i ett kök. Vi lagar enklare mellanmål som du sedan kan göra själv hemma. I grupp lagar vi enklare mellanmål som vi sedan äter tillsammans. Laga lätt 2/10, 16/10, 6/11, 20/11, 4/12, kl 16:00-18:00. Anmälan Inspirera till att bli mer delaktig och självständig i vardagslivet. Vi lagar mat eller mellanmål som vi äter tillsammans. Vi pratar om hur det fungerar i samhället, går ut på stan och fikar, åker buss, etc. Senast 28 augusti, gäller båda grupperna, till receptionen, tfn: Vid frågor Anette Larsson, arbetsterapeut, tfn: Elin Wallin, arbetsterapeut, tfn:

12 Cykelskola i Nyköping Tips och träning för dig som vill lära dig att cykla. Anmälan I juni när skolan slutat samt uppföljning vid ett tillfälle i augusti. Folkungavallen i Nyköping. Barn och ungdomar 5-13 år som har en funktionsnedsättning och som behöver hjälp att lära sig att cykla på en tvåhjulig cykel utan stödhjul. Att barnet ska bli trygg med sin cykel och ha kännedom om enklare trafikregler. Barnet sätter tillsammans med medföljande förälder/vuxen upp mål för träningen. Träningen sker tillsammans med andra barn i grupp utomhus. Barnet har med sig sin egen cykel och cykelhjälm. Medföljande vuxen ska vara beredd på att springa bredvid. Senast fredagen den 26 maj till sekreteraren, tfn Vid frågor är ni välkomna att ringa till: Emma Glennstål Fysioterapeut

13 Syskongrupp Barn och ungdomar som har syskon med funktionsnedsättning. Att få möjlighet att träffa andra syskon med liknande erfarenheter, som man kan dela sina tankar och känslor med. Samtal, lek, övningar, skapande och samvaro tillsammans med erfarna gruppledare. Eskilstuna Planeras vår. Habiliteringsmottagningen Eskilstuna, Sveavägen-Björnströmsgatan, Mälarsjukhuset. Planeras höst. Habiliteringsmottagningen Eskilstuna, Odlarvägen 3, Mälarsjukhuset. Anmälan Intresseanmälan till receptionen, tfn: Vid frågor Eva Andersson, specialpedagog, tfn: Monica Sigg Carling, barnsjuksköterska, tfn: Katrineholm Planeras tre tillfällen under våren. Måndagar 6/3, 13/3 och 20/3, kl 15:30-17:00. Habiliteringsmottagningen Katrineholm, Kullbergska sjukhuset. Anmälan Till receptionen, tfn: Vid frågor Inger Ljung Henryson, specialpedagog, tfn:

14 Samtalsgrupp för föräldrar i Eskilstuna Gruppen träffas kl 14:00-15:30 vid fyra tillfällen. Vår: 27/3, 10/4, 24/4 och 8/5. Höst: 2/10, 9/10, 16/10 och 23/10. Vår: Habiliteringsmottagningen Eskilstuna, Sveavägen-Björnströmsgatan, Mälarsjukhuset. Höst: Habiliteringsmottagningen Eskilstuna, Odlarvägen 3, Mälarsjukhuset. Anmälan Föräldrar vars barn har autismspektrumdiagnos. Att i grupp få tillfälle att diskutera aktuella frågor med andra föräldrar till barn som har autism. För föräldragruppen aktuella frågor. Senast 17 mars respektive 22 september till receptionen, tfn: Vid frågor är ni välkomna att ringa till: Ban Pitrous Marianne Gustafsson Psykolog Specialpedagog

15 Föräldragrupp i Nyköping Förstå ditt barns beteenden utifrån deras diagnos och inlärningsteoretiska principer. Fyra måndagar, varannan vecka, kl 15:00-17:00 under en termin. Startdatum meddelas efter anmälan. Habiliteringsmottagningen Nyköping, Hälsovägen 1, vid Ekensbergs vårdcentral. Föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Ge föräldrar förståelse och verktyg för att minska konflikter och stärka barnets positiva förmågor. Vi pratar utifrån tre teman: Diagnoskunskap och dess nedsättningar Inlärningsteoretiska principer Praktiska tips i vardagen för att förändra beteenden Anmälan Till sekreteraren, tfn: Vid frågor är ni välkomna att ringa till: Fredrik Ivarsson Psykolog

16 Utbildning för föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter - utifrån Komigång-konceptet Planerad start vår och höst. Föräldrar och anhöriga till barn 0-6 år med nedsättningar inom kommunikation. Med hjälp av ökad kunskap, hemuppgifter och diskussion med andra föräldrar kommer du att kunna: Känna dig tryggare i hur du samspelar och hjälper till att utveckla ditt barns samspelsförmåga. Känna att du fått verktyg för att kunna erbjuda en god kommunikativ miljö runt ditt barn. Grundläggande kunskaper om mänsklig kommunikation och kommunikationsutveckling. Kunskaper om hur du får ditt barn att kommunicera/samspela mera med hjälp av lek och med andra kommunikationsvägar än talet. Mer information hittar du här: OBS! Anmälan sker i samråd med din logoped. Eskilstuna Habiliteringsmottagningen Eskilstuna, se sid 5. Anmälan Till receptionen, tfn: Vid frågor Camilla Kulläng, logoped, tfn: Marianne Gustafsson, specialpedagog, tfn: Birgitta Rytterström, specialpedagog, tfn: Eva Andersson, specialpedagog, tfn: Katrineholm Habiliteringsmottagningen Katrineholm, Kullbergska sjukhuset. Anmälan Till receptionen, tfn: Vid frågor Anna Paulsson, logoped, tfn: Lillemor Holm, specialpedagog, tfn: Nyköping Habiliteringsmottagningen Nyköping, Hälsovägen 1, vid Ekensbergs vårdcentral. Anmälan Till sekreteraren, tfn: Vid frågor Julia Granath, logoped, tfn:

17 Bildverkstad i Eskilstuna och Nyköping Bildtillverkning för struktur och kommunikation i vardagen. Anhöriga och närstående till barn/ungdomar/vuxna som har kontakt med habiliteringen. Personens assistent/resurs/personal är också välkomna. Att få råd och stöd i att tillverka och använda bildstöd. Förevisning av olika bildstöd för att underlätta kommunikation. Stöd i att utforma och tillverka pratkartor, bildschema och annat bildstöd. Anmälan sker i samråd med ansvarig terapeut. Begränsat antal platser till varje tillfälle. OBS! Detta är inte en kurs utan man anmäler sig till varje tillfälle separat. Eskilstuna Habiliteringsmottagningen Eskilstuna, se sid 5. Måndagar, kl 13:30-16:00. Vår: 30/1, 27/2, 27/3, 24/4, 22/5, 19/6. Höst: 28/8, 25/9, 30/10, 20/11 och 18/12. Anmälan Till receptionen, tfn: Vid frågor Barn: Camilla Kulläng, logoped, tfn: Ungdom/vuxna: Ingrid Brandquist, logoped: Nyköping Konferensrum Ringsö, Habiliteringsmottagningen, Nyköping, Hälsovägen 1, vid Ekensbergs vårdcentral. Tisdagar, kl 13:30-15:30. Vår: 17/1, 21/2, 21/3, 18/4, 16/5 och 13/6. Anmälan Höst: 22/8, 26/9, 24/10, 21/11 och 12/12. Senast torsdagen innan varje tillfälle, till sekreteraren, tfn: Vid frågor Julia Granath, logoped, tfn: Katarina Hansson, arbetsterapeut, tfn:

18 Kurs i användande och utformning av visuellt stöd För anhöriga till barn och unga i behov av schema, struktur, kommunikationsstöd och andra typer av visuellt stöd. Nyköping Onsdagar vecka 9, 12 och 15, kl 16:00-18:00. Onsdagar vecka 37, 40 och 43, kl 14:00-16:00. Habiliteringsmottagningen Nyköping, Hälsovägen 1, vid Ekensbergs vårdcentral. Anmälan Anhöriga och närstående till barn och unga med kognitiva funktionsnedsättningar, t ex utvecklingsstörning och/eller autism. Teori och praktiska övningar för att lära sig använda bilder i kommunikationen till och från personer med kommunikationssvårigheter. Tillfälle 1: Introduktion till bildstöd för struktur och kommunikation. Tillfälle 2: Fortsättning bildstöd. Presentation av hjälpmedel och appar. Tillfälle 3: Ritprat/seriesamtal och sociala berättelser. Senast 17 februari respektive 31 augusti. Vid intresseanmälan är ni välkomna att ringa till sekreteraren, tfn: Vid frågor är ni välkomna att ringa till: Katarina Hansson Julia Granath Arbetsterapeut Logoped

19 Teckenutbildning i Eskilstuna Nybörjar-, fortsättnings- och temakurser i teckenkommunikation. Nybörjarkurs: Tisdagar v 14-18, kl 14:00-15:30. Nybörjarkurs: Tisdagar v 43, 45-48, kl 14:00-15:30. Fortsättningskurs: Tisdagar v 3-7, kl 14:00-15:30. Fortsättningskurs: Tisdagar v 36-40, kl 14:00-15:30. Temakurs: Tisdagar v 16-18, kl 10:00-11:30. Habiliteringsmottagningen Eskilstuna, se sid 5. Kursledare Föräldrar, anhöriga samt resurser/assistenter. Nätverket kring barnet kommer igång med tecken. Nybörjarkursen innehåller ett basförråd av tecken. Fortsättningskursen innehåller ett utökat teckenförråd och övningar med flerordssatser. Temakursen inriktas på ordförråd runt skola, fritidsaktiviteter, introduktionsord, konversation. Du bör ha ett basordförråd med tecken för att delta i temakursen. Lise-Lotte Willing, habiliteringsassistent Anmälan Till receptionen, tfn: Begränsat antal platser! Personal runt barnet betalar 1000 kr/person. Vid frågor är ni välkomna att ringa till: Vanja Grohp Lise-Lotte Willing Logoped Habiliteringsassistent

20 Teckenutbildning i Katrineholm Nybörjar-, fortsättnings- och temakurser i teckenkommunikation. Nybörjarkurs: Torsdagar v 14-18, kl 14:00-15:30. Nybörjarkurs: Torsdagar v 43, 45-48, kl 14:00-15:30. Fortsättningskurs: Torsdagar v 3-7, kl 14:00-15:30. Fortsättningskurs: Torsdagar v 36-40, kl 14:00-15:30. Temakurs: Torsdagar v 16-18, kl 10:00-11:30. Kursledare Habiliteringsmottagningen Katrineholm, Kullbergska sjukhuset. Föräldrar, anhöriga samt resurser/assistenter. Nätverket kring barnet kommer igång med tecken. Nybörjarkursen innehåller ett basförråd av tecken. Fortsättningskursen innehåller ett utökat teckenförråd och övningar med flerordssatser. Temakursen inriktas på ordförråd runt skola, fritidsaktiviteter, introduktionsord, konversation. Du bör ha ett basordförråd med tecken för att delta i temakursen. Lise-Lotte Willing, habiliteringsassistent Anmälan Till receptionen, tfn: Begränsat antal platser! Personal runt barnet betalar 1000 kr/person. Vid frågor är ni välkomna att ringa till: Anna Paulsson Lise-Lotte Willing Logoped Habiliteringsassistent

21 Teckenutbildning i Nyköping Nybörjar-, fortsättnings- och temakurser i teckenkommunikation. Nybörjarkurs: Onsdagar v 14-18, kl 14:00-15:30. Nybörjarkurs: Onsdagar v 42-43, 45-47, kl 14:00-15:30. Fortsättningskurs: Onsdagar v 3-7, kl 14:00-15:30. Fortsättningskurs: Onsdagar v 36-40, kl 14:00-15:30. Temakurs: Onsdagar v 16-18, kl 10:00-11:30. Habiliteringsmottagningen Nyköping, Hälsovägen 1, vid Ekensbergs vårdcentral. Kursledare Föräldrar, anhöriga samt resurser/assistenter. Nätverket kring barnet kommer igång med tecken. Nybörjarkursen innehåller ett basförråd av tecken. Fortsättningskursen innehåller ett utökat teckenförråd och övningar med flerordssatser. Temakursen inriktas på ordförråd runt skola, fritidsaktiviteter, introduktionsord, konversation. Du bör ha ett basordförråd med tecken för att delta i temakursen. Lise-Lotte Willing, habiliteringsassistent Anmälan Till sekreteraren, tfn: Begränsat antal platser! Personal runt barnet betalar 1000 kr/person. Vid frågor är ni välkomna att ringa till: Sara Hellsten Lise-Lotte Willing Logoped Habiliteringsassistent

22 Kommunikation och hjälpmedel i Eskilstuna Öka din kunskap och förståelse om kommunikation samt hjälpmedel för kommunikation, kognition och perception. Kursen kommer att erbjudas vid fyra tillfällen, Kl 09:00-12:00. Torsdag 6 april, onsdag 24 maj, torsdag 12 oktober, torsdag 14 december. Habiliteringsmottagningen Eskilstuna, se sid 5. Anmälan Föräldrar och anhöriga till barn och ungdomar som har kontakt med habiliteringen, vars barn är i behov av extra kommunikativt, kognitivt och sinnesstimulerande stöd. - Öka kunskapen om och förståelsen för kommunikation och hur den kan påverkas vid olika typer av funktionsnedsättningar. - Få inblick i vilka olika typer av hjälpmedel som finns att tillgå för kommunikation, kognition och perception. Föreläsning om kommunikation samt förevisning av olika typer av hjälpmedel. Senast en vecka innan kurstillfället till receptionen, tfn: Vid frågor är ni välkomna att ringa till: Camilla Kulläng Britta Lundqvist Logoped Arbetsterapeut

23 Lär dig ritprata, föra seriesamtal och använda sociala berättelser i Eskilstuna Kursen omfattar tre tillfällen. Vår: Måndag 24 april, kl 13:30-15:30. Måndag 8 maj, kl 13:30-15:30. Måndag 22 maj, kl 13:30-15:00. Höst: Onsdag 8 november, kl 13:00-15:00. Onsdag 22 november, kl 13:00-15:00. Torsdag 7 december, kl 13:00-14:30. Habiliteringsmottagningen Eskilstuna, se sid 5. Anmälan Anhöriga och förskole-/skolpersonal till barn och ungdomar som behöver redskap för att utreda missförstånd, förstå abstrakta begrepp, förstå sociala situationer och förberedelse inför olika situationer. Att du som anhörig/förskole-/skolpersonal får verktyg som underlättar er kommunikation. Teori om och praktiska övningar i att använda ritprat, seriesamtal och sociala berättelser. Senast en vecka före respektive kursstart. Till receptionen, tfn: Begränsat antal platser till varje kurs. Vid frågor är ni välkomna att ringa till: Camilla Kulläng Eva Andersson Logoped Specialpedagog

24 Inkontinens vid funktionsnedsättning Föreläsning i Eskilstuna. Tre tillfällen planeras i maj-juni. Habiliteringsmottagningen Eskilstuna, Sveavägen-Björnströmsgatan, Mälarsjukhuset. Föräldrar och personal. Med hjälp av information i form av föreläsning och vald toaträningsmetod är syftet är att få barnen torra. Föreläsning av barnsjuksköterska och psykolog men även specialpedagog, logoped, arbetsterapeut och sjukgymnast medverkar vid behov. Anmälan Till receptionen, tfn: Vid frågor är ni välkomna att ringa till: Monica Sigg Carling Barnsjuksköterska

25 Basutbildning inkontinens i Nyköping Föräldrar och nätverk ges ökad förståelse för inkontinens vid funktionsnedsättning samt kunskap att träna barnet/ungdomen. Tre tillfällen, varannan vecka, kl 15:00-17:00 under våren. Startdatum meddelas efter anmälan. Habiliteringsmottagningen Nyköping, Hälsovägen 1, vid Ekensbergs vårdcentral. Föräldrar och nätverk till barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Skapa förståelse och ge praktiska råd att toaletträna barnet eller ungdomen till en ökad självständighet. Efter utbildningen ges möjlighet till individuell handlingsplan. Information utifrån teman: Fysiska orsaker till inkontinens Toaletträning vid olika utvecklingsnivåer Toalettmiljö och sittande Kommunikation Inlärningsteoretiska principer/metoder Vid frågor är ni välkomna att ringa till: Fredrik Ivarsson Psykolog

26 Information om autismspektrumtillstånd för anhöriga och personal i Eskilstuna Inbjudan till träffar anordnade av habiliteringsverksamheten. Onsdag 1 mars. Kl 08:30-12:00 för föräldrar/anhöriga. Kl 13:00-16:30 för personal. Onsdag 17 maj. Kl 08:30-12:00 för föräldrar/anhöriga. Kl 13:00-16:30 för personal. Onsdag 13 september. Kl 08:30-12:00 för föräldrar/anhöriga. Kl 13:00-16:30 för personal. Onsdag 6 december. Kl 09:00-12:00 för föräldrar/anhöriga. Kl 13:00-16:30 för personal. Anmälan Konferensrum Känseln, Mälarsjukhuset, Eskilstuna. Lokalen ligger under Pandion, sjukhusets matsal. Föräldrar, anhöriga och personal till barn och ungdomar som har fått diagnosen autismspektrumtillstånd. Förmedla grundläggande information om autismspektrumtillstånd. Överföring av grundläggande information av psykolog och specialpedagog om diagnosen, dess konsekvenser, strategier, förhållningssätt och tydliggörande pedagogik. Senast 16/2, 28/4, 30/8 respektive 22/11 till receptionen, tfn: Antalet platser är begränsat. Vid frågor är ni välkomna att ringa till: Marianne Gustafsson Specialpedagog

27 Anhörigdag för barn, ungdomar och vuxna med autism i Katrineholm 19/1, 27/4 och 16/10. Anmälan/ frågor Habiliteringsmottagningen Katrineholm. Föräldrar/anhöriga/närstående till barn, ungdomar och vuxna som har fått diagnos inom autismspektrumtillstånd. Information om funktionsnedsättningen och dess konsekvenser. Information, föreläsning och gruppdiskussion. Anmälan senast en vecka innan aktuellt datum till receptionen, tfn: Personaldag för barn, ungdomar och vuxna med autism i Katrineholm 27/1 eller 14/8. Anmälan/ frågor Habiliteringsmottagningen Katrineholm. Personal till barn, ungdomar och vuxna som fått diagnos inom autismspektrumtillstånd. Information om funktionsnedsättningen och dess konsekvenser. Information, föreläsning och gruppdiskussion. Anmälan senast en vecka innan aktuellt datum till receptionen, tfn:

28 Utbildningsmoduler i Katrineholm För dig som tidigare deltagit i anhörigdag anordnad av habiliteringsverksamheten. /tid Varje modul är två timmar lång, kl 15:00-17:00. Problembeteende: 15/2 eller 25/9 Kommunikation: 9/2 eller 21/9 Sömn: 8/2 eller 14/9 Hjälpmedel: 13/3 eller 18/10 Toa/hygien: 22/3 eller 23/10 Mat: 15/3 eller 20/9 Sexualitet: 15/5 eller 15/11 Motorik: 29/5 eller 19/10 Anmälan/ frågor Habiliteringsmottagningen Katrineholm, Kullbergska sjukhuset. Du har tidigare deltagit i anhörigdag. Varje modul är en fördjupning i funktionsnedsättningens konsekvenser. Du anmäler dig till de moduler som är aktuella för dig. Anmälan senast en vecka innan aktuellt datum till receptionen, tfn:

29 Anhörigdag för barn, ungdomar och vuxna med autism och utvecklingsstörning i Katrineholm 20/1 eller 23/8. Anmälan/ frågor Habiliteringsmottagningen Katrineholm. Föräldrar/anhöriga/närstående till barn, ungdomar och vuxna som fått diagnos inom autismspektrumtillstånd och utvecklingsstörning. Information om funktionsnedsättningen och dess konsekvenser. Information, föreläsning och gruppdiskussion. Anmälan senast en vecka innan aktuellt datum till receptionen, tfn: Anhörigdag för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning i Katrineholm 26/1 eller 24/8. Anmälan/ frågor Habiliteringsmottagningen Katrineholm. Föräldrar/anhöriga/närstående till barn, ungdomar och vuxna som fått diagnos utvecklingsstörning. Information om funktionsnedsättningen och dess konsekvenser. Information, föreläsning och gruppdiskussion. Anmälan senast en vecka innan aktuellt datum till receptionen, tfn:

30 Anhörig- och personaldagar i Nyköping Inbjudan till utbildningsdag om autism. Ett tillfälle under våren respektive hösten. Inbjudan med tider skickas ut till intresserade. Lokal Grassman, våningen över restaurang Hållet, Nyköpings lasarett. Föräldrar/anhöriga och personal till barn och ungdomar som har fått diagnos inom autismspektrumtillstånd. Information om autism, dess konsekvenser, bemötande, anpassningar och hjälpmedel. Heldagsföreläsning och gruppdiskussion. Separata dagar för anhöriga och personal. Anmälan Intresseanmälan till sekreteraren, tfn: Vid frågor är ni välkomna att ringa till: Jonas Karlsson Psykolog

31 Föreläsning om intellektuell funktionsnedsättning Vad är intellektuell utvecklingsstörning? Vi pratar om utveckling och förmågor inom olika områden. Vi berör även samhällsutvecklingen när det gäller synen på och rättigheterna för individer med intellektuell funktionsnedsättning. Eskilstuna Onsdag 15 mars, kl 15:00-17:00, föräldrar/anhöriga. Onsdag 11 oktober, kl 15:00-17:00, föräldrar/anhöriga. Återkommer om plats. Anhöriga och närstående till barn och ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar eller psykomotorisk utvecklingsförsening. Öka kunskapen och förståelse för barn och ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar eller psykomotorisk utvecklingsförsening. Vi pratar om utveckling och förmågor inom olika områden vid intellektuell funktionsnedsättning inklusive språk och kommunikation samt skolformer och samhällsstöd (LSS). Anmälan Till receptionen, tfn: Vid frågor är ni välkomna att ringa till: Ban Pitrous Katrina Hedlund PTP-Psykolog Kurator

32 Råd och stöd - Eskilstuna För skolpersonal med elever inom autismspektrumtillstånd. Vår: Onsdag 12 april, kl 09:00-12:00 eller 13:00-16:00. Höst: Onsdag 18 oktober, kl 09:00-12:00 eller 13:00-16:00. Vår: Habiliteringsmottagningen Eskilstuna, Sveavägen-Björnströmsgatan, Mälarsjukhuset. Höst: Habiliteringsmottagningen Eskilstuna, Odlarvägen 3, Mälarsjukhuset. Anmälan Skolpersonal vars elever har en diagnos inom autismspektrum. Diskussion om aktuella frågor som är relaterade till diagnosen. Senast 24 mars respektive 22 september till receptionen, tfn: Vid frågor är ni välkomna att ringa till: Maria Schirren Marianne Gustafsson Psykolog Specialpedagog Eva Andersson Specialpedagog

33 Barn- och ungdomsrådet Är du tonåring och vill vara med och påverka? Tre gånger per termin under Vi träffas mellan kl 16:30-18:00. Vår: Habiliteringsmottagningen Eskilstuna, Sveavägen-Björnströmsgatan, Mälarsjukhuset. Höst: Habiliteringsmottagningen Eskilstuna, Odlarvägen 3, Mälarsjukhuset. Ungdomar från 13 år som har kontakt med habiliteringsmottagningen. Att företräda barn- och ungdomars intressen i kontakt med habiliteringen. Vi samtalar om ungdomars synpunkter avseende bemötande inom vården och samhället i övrigt. Gruppen är en mötesplats där alla tillåts vara sig själva och förtroendet för varandra är stort. Vid frågor är ni välkomna att ringa till: Marianne Gustafsson Helén Westerlund Specialpedagog Kurator

34 Flytta hemifrån grupp i Katrineholm Gruppverksamhet för ungdomar/unga vuxna med funktionsnedsättning som är på väg att flytta hemifrån eller nyss har flyttat till eget boende. Våren: Fyra tillfällen på tisdagar, kl 14:00-16:00, 9/5, 16/5, 23/5 och 30/5. Hösten: Fyra tillfällen på tisdagar, kl 14:00-16:00, 14/11, 21/11, 28/11 och 5/12. Habiliteringsmottagningen Katrineholm, Kullbergska sjukhuset. Ungdomar/unga vuxna med funktionsnedsättning. Att skapa en mötesplats för deltagarna att träffa andra med liknande frågeställning som t ex: Vilket stöd kan jag få när jag ska bo själv? Vad får jag bestämma själv? Blir jag ensam? Hur blir det med ekonomin? Hur ska jag få vardagen att fungera? Gruppverksamheten innebär också en möjlighet för ungdomarna att ge uttryck för både förväntningar och oro inför vuxenlivet men även en del praktiska tips. Anmälan Senast 2 maj respektive 7 november till receptionen, tfn: Vid frågor är ni välkomna att ringa till: Lena Pettersson Lena Adem Kurator Arbetsterapeut

35 Matlagningsgrupp i Nyköping Fem tillfällen under våren mellan kl 16:00-18:00, 7/2, 14/2, 28/2, 7/3 och 14/3. Nicolaiskolan, hemkunskapssalen. För dig som är mellan år med någon form av rörelsehinder, utvecklingsstörning eller AST-diagnos. Inspirera dig till att bli mer delaktig och självständig i köket. Vi tränar på att laga enklare måltider som vi äter tillsammans. Vi kommer att prata om var man kan hitta enkla recept, hur man kan anpassa sitt kök, hur hjälpmedel kan användas, med mera. Anmälan Senast 24 januari till sekreterare: Anmälan avser alla tillfällen. Vid frågor är ni välkomna att ringa till: Therese Karlsson Lisa Hed Sundberg Arbetsterapeut Arbetsterapeut

36 Gymträningsgrupp för ungdomar i Katrineholm Med diagnos inom autismspektrumtillstånd/aspergers syndrom. Du får prova på styrketräning och vi gör ett studiebesök på ett gym. Vi är en liten grupp på 4-5 personer. Fredagar 7 april till 2 juni. Gymmet, Kullbergska sjukhuset. Ungdomar med diagnos inom autismspektrumtillstånd/aspergers syndrom. Anmälan Senast 20 mars, till receptionen, tfn: Bedömning av sjukgymnast ligger till grund för deltagandet. Vid frågor är ni välkomna att ringa till: Sara Helmersson Caroline Beier Sjukgymnast Sjukgymnast

37 Diagnosinformation i Eskilstuna Informationen ges vid två tillfällen. 8 och 22 mars, kl 14:00-15: september och 11 oktober, kl 14:00-15:30. Vår: Habiliteringsmottagningen Eskilstuna, Sveavägen-Björnströmsgatan, Mälarsjukhuset. Höst: Habiliteringsmottagningen Eskilstuna, Odlarvägen 3, Mälarsjukhuset. Anmälan Ungdomar mellan år med diagnos inom autismspektrumtillstånd. Gruppen är till för dig som vill lära dig lite mer om din diagnos. Du får också möjlighet att träffa andra ungdomar med liknande diagnos. Vi talar om vad diagnosen kan betyda för dig i vardagen. Senast 22 februari respektive 13 september till receptionen, tfn: Vid frågor är ni välkomna att ringa till: Maria Schirren Marianne Gustafsson Psykolog Specialpedagog

38 Inför vuxenlivet - gruppinformation Föräldrar/vårdnadshavare till ungdomar med funktionsnedsättning. Separat inbjudan skickas även hem. Att man som ungdom eller förälder ska få en överblick av aktuell information inför vuxenblivandet, samt känna till vart man kan vända sig i olika frågor. Representanter från arbetsförmedling, överförmyndare, LSS, försäkringskassan samt habiliteringsmottagningen (vuxen) berättar om aktuella frågor inför vuxenlivet. Eskilstuna Onsdag 8 februari, kl 16:00-19:00. Konferensrum Hjärtat, Mälarsjukhuset. Anmälan Senast 27 januari till receptionen, tfn: Vid frågor Katrina Hedlund, kurator, tfn: Kristina Toppala, kurator, tfn: Helén Westerlund, kurator, tfn: Katrineholm Våren Direktionsrummet, Kullbergska sjukhuset. Anmälan Till receptionen, tfn: Vid frågor Pernilla Danielsson, kurator, tfn: Maria Stein, kurator, tfn: Nyköping Måndag 16 oktober, kl 16:00-19:00. Konferensrum Grassman, Nyköping lasarett. Anmälan Till sekreteraren, tfn: Vid frågor Amanda Personne, kurator, tfn: Maria Frykman, kurator, tfn: Lotta Lund, kurator, tfn:

39 Taktil stimulering och beröring Inspirationsdag i Eskilstuna. Måndag 24 april, kl 14:00-17:00. Måndag 6 november, kl 14:00-17:00. Kl 14:00-17:00. Anmälan Hjälpmedelscentralen, Fraktgatan 5, Eskilstuna. Föräldrar och assistenter till barn, ungdomar och vuxna med en funktionsnedsättning. Ge teoretisk kunskap om beröringens betydelse samt praktisk kunskap om taktil stimulering. En eftermiddag där vi fokuserar på beröringens betydelse samt teorin bakom taktil stimulering. Efter en stunds teori får ni praktisk genomgång och prova delar av behandlingsmetoden. Senast 18 april respektive 30 oktober till receptionen, tfn: Vid frågor är ni välkomna att ringa till: Inger Pargelius Jessica Andersson Sjukgymnastbiträde Sjukgymnast

40 App-workshop för ungdomar och vuxna i Katrineholm Tips på bra appar för struktur och påminnelser. 26 april, kl 15:30-17: november, kl 15:30-17:00. Anmälan Habiliteringsmottagningen Katrineholm, Kullbergska sjukhuset. Ungdomar och vuxna med kognitiva funktionsnedsättningar, t ex utvecklingsstörning eller autism. Sprida information om bra stöd som finns att få i vanliga appar. Visning av appar som stöd för:, t ex påminnelser, timers Planering, t ex kalendrar, dagböcker Vardagsstruktur, t ex matlagningsappar, handlalistor, att-göra-listor, medicinpåminnare, m m Senast 12 april respektive 8 november till receptionen, tfn: eller via mejl till Vid frågor är ni välkomna att ringa till: Lena Adem Sofia Fredriksson Grahn Arbetsterapeut Arbetsterapeut

41 App-workshop i Katrineholm Tips på bra appar för de som vill komma igång med att använda ipad för kommunikation, motorikträning eller sysselsättning. 3 oktober, kl 15:00-17:00. Habiliteringsmottagningen Katrineholm, Kullbergska sjukhuset. Föräldrar, stödpersoner, personal till ungdomar eller vuxna med kognitiva funktionsnedsättningar, t ex utvecklingsstörning, autism eller rörelsehinder. Sprida information om utvecklande appar. Visning av appar där man kan träna exempelvis: Öga-hand-koordination Orsak och verkan Begreppsinlärning Kommunikation på tidig nivå Anmälan Senast 19 september till reception, tfn Vid frågor är ni välkomna att ringa till: Lena Adem Sofia Fredriksson Grahn Arbetsterapeut Arbetsterapeut

42 Diagnoskunskap i grupp För dig med diagnos inom autismspektrumtillstånd. Personer från 18 år med diagnostiserad högfungerande autism. Gruppen är till för dig som vill lära dig lite mer om diagnosen. Du får möjlighet att träffa andra med liknande diagnos och utbyta erfarenheter. Gruppen är strukturerad och har ett bestämt tema varje gång. Gruppledarna inleder varje tillfälle med tema. Sedan diskuterar vi temat tillsammans. Ämnen som vi pratar om: Diagnos och symtom Sammanhang och detaljer Målinriktat beteende Socialt samspel och kommunikation Eskilstuna Vår och höst. Habiliteringsmottagningen Eskilstuna, se sid 5. Anmälan Till receptionen, tfn: Vid frågor Leonor Modée, psykolog, tfn: Nyköping Vår: Sex torsdagar med start den 27/4, kl 13:30-15:30. Höst: September/oktober. Datum meddelas senare. Habiliteringsmottagningen Nyköping, Hälsovägen 1, vid Ekensbergs vårdcentral. Anmälan Intesseanmälan till sekreteraren, tfn: Vid frågor Kristina Bulander Ekelund, psykolog, tfn: Amanda Personne, kurator,

43 Bassängträningsgrupper för vuxna i Eskilstuna För dig med stora rörelsehinder Grupp för vuxna personer som har en utvecklingsstörning samt ett stort rörelsehinder. Du får göra övningar i vattnet som är anpassade för dig. Onsdagar, en grupp på våren och en på hösten. För dig med stora rörelsehinder Grupp för vuxna personer som har en förvärvad hjärnskada och ett rörelsehinder. Du får göra övningar i vattnet som är anpassade för dig. Onsdagar, en grupp på våren och en på hösten. För dig med nedsatt gång och balans Grupp för vuxna personer som har en utvecklingsstörning/förvärvad hjärnskada. Du får göra övningar i vattnet, med inriktning på gång och balans, som är anpassade för dig. Torsdagar, en grupp på våren och en på hösten. För dig med stora rörelsehinder Grupp för vuxna personer som har en utvecklingsstörning/autism samt stora rörelsehinder. Du får göra övningar i vattnet som är anpassade för dig. Fredagar, en grupp på våren och en på hösten. Bassängen, Mälarsjukhuset, Eskilstuna. Bedömning av sjukgymnast ligger till grund för deltagandet. Vid frågor och/eller intresseanmälan är ni välkomna att ringa till: Petra Wallin Sjukgymnast

44 Bassängträningsgrupper för vuxna i Eskilstuna Träning i vatten för dig som har en diagnos inom autismspektrumtillstånd/aspergers syndrom Kom och prova på vattengympa. Ett gympapass till musik, där du gör rörelser efter en ledare. Vi är en liten grupp på 4-5 personer. Onsdagar, fem gånger på våren och fem gånger på hösten. För personer med övervikt Kom och prova på vattengympa. Du ska vara överviktig, klara av att gå med eller utan hjälpmedel. Ett gympapass till musik där du gör rörelser efter en ledare. Onsdagar, fem gånger på våren och fem gånger på hösten. Bassängen, Mälarsjukhuset Eskilstuna. Bedömning av sjukgymnast ligger till grund för deltagandet. Vid frågor och/eller intresseanmälan är ni välkomna att ringa till: Petra Wallin Sjukgymnast

45 Grupper för vuxna i Eskilstuna Riktad motorikträning i grupp för dig med rörelsehinder För vuxna personer med rörelsehinder som behöver träna styrka och motorik. Fredagar, en grupp på våren och en på hösten. Du får göra övningar som är anpassade för dig. Vår: Habiliteringsmottagningen Eskilstuna, Sveavägen-Björnströmsgatan, Mälarsjukhuset. Höst: Habiliteringsmottagningen Eskilstuna, Odlarvägen 3, Mälarsjukhuset. Bedömning av sjukgymnast/arbetsterapeut ligger till grund för deltagandet. Vid frågor och/eller intresseanmälan är ni välkomna att ringa till: Petra Wallin Sjukgymnast

46 Bassängträningsgrupper för vuxna i Katrineholm Träning i vatten för dig som har en diagnos inom autismspektrumtillstånd/aspergers syndrom Kom och prova på vattengympa. Ett gympapass till musik, där du gör rörelser efter en ledare. Vi är en liten grupp på 4-5 personer. Onsdagar förmiddag, 25/1-22/3 samt 25/10-13/12. + Anmälan Senast 16 januari respektive 9 oktober till receptionen, tfn: För dig med stora rörelsehinder Grupp för vuxna personer som har ett stort rörelsehinder. Du får göra övningar i vattnet som är anpassade för dig. Onsdagar förmiddag, 5/4-31/5 samt 23/8-11/10. Anmälan Senast 20 mars respektive 14 augusti till receptionen, tfn: Bassängen, KuPoolen, Kullbergska sjukhuset. Bedömning av sjukgymnast ligger till grund för deltagandet. Vid frågor är ni välkomna att ringa till: Sara Helmersson Sjukgymnast

47 Gymträningsgrupper för vuxna i Katrineholm Styrketräning för dig med stort rörelsehinder För vuxna personer med rörelsehinder som behöver träna styrka och motorik. Fredagar 27/1-24/3 samt 27/10-15/12. Anmälan Senast 16 januari respektive 9 oktober till receptionen, tfn: Styrketräning för dig som har en diagnos inom autismspektrumtillstånd/aspergers syndrom Du får prova på styrketräning och vi gör ett studiebesök på ett gym. Vi är en liten grupp om 4-5 personer. Fredagar 25/8-13/10. Anmälan Senast 14 augusti till receptionen, tfn: Gymmet, Kullbergska sjukhuset. Bedömning av sjukgymnast ligger till grund för deltagandet. Vid frågor är ni välkomna att ringa till: Sara Helmersson Sjukgymnast

48 Grupp för personer med autismspektrumtillstånd Katrineholm Sex torsdagar, kl 14:00-16:00,2/3, 9/3, 16/3, 23/3, 30/3, 6/4. Habiliteringsmottagningen Katrineholm, Kullbergska sjukhuset. Vuxna personer med autismspektrumtillstånd som vill veta mer om sin funktionsnedsättning. Vi berättar om diagnosen autism och hur den kan ta sig uttryck hos olika individer. Det är även möjligt att dela erfarenheter med andra om hur det är att leva med en funktionsnedsättning. Vad är autismspektrumtillstånd Kognition och autism Kognitiva hjälpmedel och strategier Samhällsstöd Anmälan Till receptionen, tfn: Vid frågor är ni välkomna att ringa till: Lillemor Holm Karin Vincze Specialpedagog Psykolog

49 Kurs i vardagssamtal Personer från 18 år med diagnos inom autismspektrumtillstånd. Max sex personer i varje grupp. Kursen är till för dig som vill bli mer trygg och säker i kontakten med andra människor. Du får en möjlighet att lära dig mer om kommunikation med andra människor samt hur man tolkar kroppsspråk och ansiktsuttryck. Du får också öva på hur du använder ditt kroppsspråk. Kursen innehåller genomgång av olika teman, gruppdiskussioner, praktiska övningar och hemuppgifter. Tema Kroppsspråk och ögonkontakt Inleda och hålla igång samtal Avsluta samtal Olika grad av förtrolighet beroende på hur väl man känner olika personer Eskilstuna Kursen ges när tillräckligt många anmälningar inkommit. Habiliteringsmottagningen Eskilstuna, se sid 5. Anmälan Till receptionen, tfn: Vid frågor Britt-Louise Larsson, kurator, tfn: Linnea Tenglin, kurator, tfn: Katrineholm 14/9, 28/9; 12/10, 26/10, 9/11, 23/11, kl 14:00-16:00. Habiliteringsmottagningen Katrineholm, Kullbergska sjukhuset. Anmälan Senast 7 september till receptionen, tfn: Vid frågor Karin Vincze, PTP-psykolog, tfn: Lillemor Holm, specialpedagog, tfn: Nyköping Hösten. Habiliteringsmottagningen Nyköping, Hälsovägen 1, vid Ekensbergs vårdcentral. Anmälan Intresseanmälan till sekreteraren, tfn: Vid frågor Helen Braun, specialpedagog, tfn:

50 Anhörigträff Anhörig till någon som fått en autismspektrumdiagnos i vuxen ålder. tillfälle 1 Information om autismspektrumtillstånden, vad dessa kan innebära samt orsaker till att saker kan bli svåra i vardagen. Tips kring förhållningssätt i bemötandet som kan underlätta i ett samtal och för att få vardagen att fungera lite bättre. tillfälle 2 Information om det samhällsstöd som finns för personer med diagnos inom autismspektrat. Tips om strategier och hjälpmedel som kan underlätta i vardagen, som att skapa struktur, göra tiden mer visuell och skapa system för påminnelser. Eskilstuna Vår: 29 mars och 5 april, kl Höst:18 och 25 oktober kl Habiliteringsmottagningen Eskilstuna, se sid 5. Anmälan Senast 17 mars respektive 6 oktober till tfn: Vid frågor Britt-Louise Larsson, kurator, tfn Nyköping Två tillfällen i november. Habiliteringsmottagningen Nyköping. Anmälan Till sekreteraren tfn: Vid frågor Kristina Bulander Ekelund, psykolog, tfn: Helen Braun, specialpedagog, tfn:

51 Anhörigdag för barn, ungdomar och vuxna med autism i Katrineholm 19/1, 27/4 och 16/10. Anmälan/ frågor Habiliteringsmottagningen Katrineholm. Föräldrar/anhöriga/närstående till barn, ungdomar och vuxna som har fått diagnos inom autismspektrumtillstånd. Information om funktionsnedsättningen och dess konsekvenser. Information, föreläsning och gruppdiskussion. Anmälan senast en vecka innan aktuellt datum till receptionen, tfn: Personaldag för barn, ungdomar och vuxna med autism i Katrineholm 27/1 eller 14/8. Anmälan/ frågor Habiliteringsmottagningen Katrineholm. Personal till barn, ungdomar och vuxna som fått diagnos inom autismspektrumtillstånd. Information om funktionsnedsättningen och dess konsekvenser. Information, föreläsning och gruppdiskussion. Anmälan senast en vecka innan aktuellt datum till receptionen, tfn:

52 Utbildningsmoduler i Katrineholm För dig som tidigare deltagit i anhörigdag anordnad av habiliteringsverksamheten. /tid Varje modul är två timmar lång, kl 15:00-17:00. Problembeteende: 15/2 eller 25/9 Kommunikation: 9/2 eller 21/9 Sömn: 8/2 eller 14/9 Hjälpmedel: 13/3 eller 18/10 Toa/hygien: 22/3 eller 23/10 Mat: 15/3 eller 20/9 Sexualitet: 15/5 eller 15/11 Motorik: 29/5 eller 19/10 Anmälan/ frågor Habiliteringsmottagningen Katrineholm, Kullbergska sjukhuset. Du har tidigare deltagit i anhörigdag. Varje modul är en fördjupning i funktionsnedsättningens konsekvenser. Du anmäler dig till de moduler som är aktuella för dig. Anmälan senast en vecka innan aktuellt datum till receptionen, tfn:

53 Anhörigdag för barn, ungdomar och vuxna med autism och utvecklingsstörning i Katrineholm 20/1 eller 23/8. Anmälan/ frågor Habiliteringsmottagningen Katrineholm. Föräldrar/anhöriga/närstående till barn, ungdomar och vuxna som fått diagnos inom autismspektrumtillstånd och utvecklingsstörning. Information om funktionsnedsättningen och dess konsekvenser. Information, föreläsning och gruppdiskussion. Anmälan senast en vecka innan aktuellt datum till receptionen, tfn: Anhörigdag för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning i Katrineholm 26/1 eller 24/8. Anmälan/ frågor Habiliteringsmottagningen Katrineholm. Föräldrar/anhöriga/närstående till barn, ungdomar och vuxna som fått diagnos utvecklingsstörning. Information om funktionsnedsättningen och dess konsekvenser. Information, föreläsning och gruppdiskussion. Anmälan senast en vecka innan aktuellt datum till receptionen, tfn:

54 Bildverkstad i Eskilstuna Bildtillverkning för struktur och kommunikation i vardagen. Måndagar 30 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april, 22 maj,19 juni, 28 augusti, 25 september, 30 oktober, 20 november och 18 december. Kl 13:30-16:00. OBS! Detta är inte en kurs utan man anmäler sig till varje kurstillfälle separat. Vår: Habiliteringsmottagningen Eskilstuna, Sveavägen-Björnströmsgatan, Mälarsjukhuset. Höst: Habiliteringsmottagningen Eskilstuna, Odlarvägen 3, Mälarsjukhuset. Vuxna och dess anhöriga som har behov av stöd gällande struktur och kommunikation. Personens assistent/resurs/personal är också välkomna. Att få hjälp att tillverka bildstöd. Förevisning av olika bildstöd för kognition och kommunikation. Utbyte av erfarenheter. Stöd i att utforma och tillverka pratkartor, bildschema och annat bildstöd. Anmälan Till Ingrid Brandquist, logoped, tfn: Begränsat antal platser. Vid frågor är ni välkomna att ringa till: Ingrid Brandquist Logoped

55 Kommunikationsverkstad för vuxna i Katrineholm Tillverka bilder för att underlätta kommunikation för vardagliga aktiviteter. 8 juni, kl 15:00-17:00. 7 december, kl 15:00-17:00. Anmälan Habiliteringsmottagningen Katrineholm, Kullbergska sjukhuset. Anhöriga till vuxna som har kommunikationssvårigheter. Personen och personens assistent/resurs/personal är också välkomna. Att du som anhörig/personal får hjälp att tillverka bildstöd. Förevisning av olika bildstöd för kommunikation. Utbyte av erfarenheter. Stöd i att utforma och tillverka pratkartor, bildschema och annat bildstöd. Via mejl till: går även bra via telefon, se nedan. Vid frågor är ni välkomna att ringa till: Jenny Le Lillemor Holm Logoped Specialpedagog/arbetsterapeut Lena Adem Arbetsterapeut

56 Ritprata, seriesamtal och sociala berättelser Ett sätt att kommunicera med papper och penna som kan användas för att förbereda en person på vad som ska hända samt förklara sociala situationer. Eskilstuna Vår: Måndag 6 mars, kl 13:30-15:30. Måndag 20 mars, kl 13:30-15:30. Måndag 3 april, kl 13:30-15:00. Höst: Torsdag 21 september, kl 13:30-15:30. Torsdag 5 oktober, kl 13:30-15:30. Torsdag 26 oktober, kl 13:30-15:00. Habiliteringsmottagningen Eskilstuna, se sid 5. Närstående/god man för en vuxen person som har pågående kontakt med habiliteringsmottagningen samt hans/hennes assistenter/personal på gruppbostad och daglig verksamhet. Att du som närstående/personal får ett verktyg som underlättar er kommunikation. Teori och praktiska övningar i att ritprata, använda seriesamtal och sociala berättelser. Hemuppgifter. Begränsat antal platser. Vid frågor och anmälan är ni välkomna att ringa till: Ingrid Brandquist Logoped

Grupper och utbildningar Januari - december 2016

Grupper och utbildningar Januari - december 2016 Aktiviteter Grupper och utbildningar Januari - december 2016 Habiliteringsverksamheten i Sörmland www.landstingetsormland.se/aktivitetskatalog Inledning Habiliteringsverksamheten i Sörmland stödjer barn,

Läs mer

Grupper och utbildningar Januari - december 2015

Grupper och utbildningar Januari - december 2015 Aktiviteter Grupper och utbildningar Januari - december 2015 Habiliteringsverksamheten i Sörmland www.landstingetsormland.se/aktivitetskatalog Inledning Habiliteringsverksamheten i Sörmland stödjer barn,

Läs mer

Grupper och utbildningar Januari - december 2014

Grupper och utbildningar Januari - december 2014 Aktiviteter Grupper och utbildningar Januari - december 2014 Habiliteringsverksamheten i Sörmland www.landstingetsormland.se/aktivitetskatalog Inledning Habiliteringsverksamheten i Sörmland stödjer barn,

Läs mer

Aktiviteter Grupper och föreläsningar. Habiliteringsverksamheten i Sörmland september 2010 - februari 2011

Aktiviteter Grupper och föreläsningar. Habiliteringsverksamheten i Sörmland september 2010 - februari 2011 Aktiviteter Grupper och föreläsningar Habiliteringsverksamheten i Sörmland september 2010 - februari 2011 Inledning Habiliteringsverksamheten i Sörmland stödjer barn, ungdomar och vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar

Läs mer

Grupper och utbildningar Mars - december 2012. Habiliteringsverksamheten i Sörmland

Grupper och utbildningar Mars - december 2012. Habiliteringsverksamheten i Sörmland Aktiviteter Grupper och utbildningar Mars - december 2012 Habiliteringsverksamheten i Sörmland Inledning Habiliteringsverksamheten i Sörmland stödjer barn, ungdomar och vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar.

Läs mer

Habiliteringen Halland

Habiliteringen Halland Habiliteringen Halland Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med Habiliteringen samt till deras familjer. Gruppverksamheterna

Läs mer

Habiliteringen. i Blekinge. Program. Våren 2014 2015. Utbildning Grupper

Habiliteringen. i Blekinge. Program. Våren 2014 2015. Utbildning Grupper Habiliteringen i Blekinge Våren 2014 2015 Program Utbildning Grupper 1 AKKtiv Komigång Nybörjarkurs i kommunikation Målgrupp: Föräldrar till barn i åldern 0-12 år, som har Kommunikationssvårigheter. Syftet

Läs mer

Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet. Habiliteringen Halland

Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet. Habiliteringen Halland Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet Habiliteringen Halland Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Hösten 2010 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-kurs om autism 2. På Spåret fördjupad BAS-kurs 3. Föräldraträningsprogram

Läs mer

Aktiviteter Habiliteringen Våren 2016

Aktiviteter Habiliteringen Våren 2016 Aktiviteter Habiliteringen Våren 2016 Habiliteringens gruppaktiviteter och föreläsningar är insatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen samt deras anhöriga. Aktiviteterna

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Våren 2011 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-KURS OM AUTISM 2. PÅ SPÅRET - FÖRDJUPAD BAS-KURS 3. KOMMUNIKATION I

Läs mer

Habiliteringen i Blekinge

Habiliteringen i Blekinge Habiliteringen i Blekinge Hösten 2015 Program Utbildning Grupper 1 AKKtiv KomHem-fördjupningskurs i kommunikation Målgrupp: Föräldrar till barn i åldern 0-12 år, som har kommunikationssvårigheter och där

Läs mer

Kurser. Hösten 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Hösten 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Hösten 2015 Autismcenter för barn & ungdom,, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom,, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu ANMÄLAN TILL VÅRA KURSER Våra kurser riktar

Läs mer

Habiliteringen Halland

Habiliteringen Halland Habiliteringen Halland 14 01 10 Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med Habiliteringen samt till deras familjer.

Läs mer

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Våren 2015 Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu

Läs mer

Habiliteringen i Blekinge

Habiliteringen i Blekinge Habiliteringen i Blekinge Våren 2017 Program Utbildning Grupper 1 Föräldrautbildning i kommunikation AKKtiv grundkurs KomIgång Målgrupp: KomIgång passar föräldrar till barn i förskoleåldern (0-6 år) som

Läs mer

Aktiviteter Habiliteringen Hösten 2016

Aktiviteter Habiliteringen Hösten 2016 Aktiviteter Habiliteringen Hösten 2016 Habiliteringens gruppaktiviteter och föreläsningar är insatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen samt deras anhöriga. Aktiviteterna

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Våren 2016 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Våren Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge

Våren Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge Våren 2013 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr Nacka, Tel

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr Nacka, Tel GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(18) Grupper för person som har en

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Våren 2013 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Hösten 2015 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Bild: Lotta Löthman Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Habiliteringen Gotland vårterminen 2013 Kurskatalogen Katalogen skickas ut till alla familjer som har kontakt

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(17) Grupper för person som har en

Läs mer

Habiliteringen Halland

Habiliteringen Halland Habiliteringen Halland 13 08 20 Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med Habiliteringen samt till deras familjer.

Läs mer

Habiliteringen Halland

Habiliteringen Halland Habiliteringen Halland Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn och ungdomar som har kontakt med Habiliteringen samt till deras familjer. Aktiviteterna utgår

Läs mer

Habiliteringen i Blekinge

Habiliteringen i Blekinge Habiliteringen i Blekinge Hösten 2017 Program Utbildning Grupper 1 Föräldrautbildning i kommunikation AKKtiv grundkurs KomIgång Målgrupp: KomIgång passar föräldrar till barn i förskoleåldern (0-6 år) som

Läs mer

Vår 2015. Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge

Vår 2015. Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge Vår 2015 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Bild: Lotta Löthman Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Habiliteringen Gotland höstterminen 2013 Kurskatalogen Katalogen beskriver aktiviteter, grupper, cirklar och

Läs mer

Habiliteringen Halland

Habiliteringen Halland Habiliteringen Halland 12 01 02 Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn och ungdomar som har kontakt med Habiliteringen samt till deras familjer. Aktiviteterna

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Hösten 2013 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen VÅREN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen VÅREN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen VÅREN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(16) Grupper för person som har en funktionsnedsättning

Läs mer

KOMPLETTERING TILL BARNHABILITERINGENS GRUPPKATALOG

KOMPLETTERING TILL BARNHABILITERINGENS GRUPPKATALOG KOMPLETTERING TILL BARNHABILITERINGENS GRUPPKATALOG VÅREN 2014 AKKtiv KomIgång - Grundkurs Föräldrautbildning om kommunikation och Kommunikationsstöd t med kursen är att: Få ökad kunskap om hur ni som

Läs mer

Programutbud för barn och föräldrar på Habiliteringscenter Södertälje

Programutbud för barn och föräldrar på Habiliteringscenter Södertälje Programutbud för barn och föräldrar på Hösten 2013 Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Våren 2014 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Kurs- och gruppkatalog. barn- och ungdomshabiliteringen. Hösten 2015

Kurs- och gruppkatalog. barn- och ungdomshabiliteringen. Hösten 2015 Kurs- och gruppkatalog barn- och ungdomshabiliteringen Hösten 2015 Innehållsförteckning Praktisk information... 3 Träning i Bassäng... 4 1. Träning i bassäng, Ljungby... 4 2. Träning i bassäng, Ljungby...

Läs mer

Barn- och ungdomshabiliteringen

Barn- och ungdomshabiliteringen Barn- och ungdomshabiliteringen PRAKTISK INFORMATION... 2 TRÄNING I BASSÄNG... 3 1 TRÄNING I BASSÄNG, LJUNGBY... 3 2 TRÄNING I BASSÄNG, LJUNGBY... 3 3 TRÄNING I BASSÄNG, LJUNGBY... 4 4 TRÄNING I BASSÄNG,

Läs mer

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Bild: Lotta Löthman Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Habiliteringen Gotland vårterminen 2014 Kurskatalogen Katalogen beskriver aktiviteter, grupper, cirklar och

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Hösten 2014 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

KURS- OCH GRUPPKATALOG BARN- OCH UNGDOMS- HABILITERINGEN

KURS- OCH GRUPPKATALOG BARN- OCH UNGDOMS- HABILITERINGEN KURS- OCH GRUPPKATALOG BARN- OCH UNGDOMS- HABILITERINGEN HÖSTEN 2016 1 INNEHÅLL 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 TRÄNING I BASSÄNG... 5 Bassäng, Ljungby... 5 Bassäng, Ljungby... 6 Bassäng, Växjö... 7 Bassäng,

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Södertälje

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Södertälje Program för barn- och föräldragrupper på Hösten 2012 Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Våren 2014. Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge

Våren 2014. Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge Våren 2014 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2017 HABILITERINGSCENTER LINDE. Veterinärgränd 2, plan Johanneshov, Tel

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2017 HABILITERINGSCENTER LINDE. Veterinärgränd 2, plan Johanneshov, Tel GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2017 HABILITERINGSCENTER LINDE Veterinärgränd 2, plan 3 121 63 Johanneshov, Tel 08-123 356 50 www.habilitering.se/linde-vuxna 1(16) 2(16) Grupper för person som

Läs mer

Kurs- och gruppkatalog. barn- och ungdomshabiliteringen. Våren 2015

Kurs- och gruppkatalog. barn- och ungdomshabiliteringen. Våren 2015 Kurs- och gruppkatalog barn- och ungdomshabiliteringen Våren 2015 Innehållsförteckning Praktisk information... 3 Träning i bassäng... 4 1. Träning i bassäng, Ljungby... 4 2. Träning i bassäng, Ljungby...

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.nu 1(18) Grupper för person som har en

Läs mer

Habiliteringen Halland

Habiliteringen Halland Habiliteringen Halland Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med Habiliteringen samt till deras familjer. Aktiviteterna

Läs mer

Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet

Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet Habiliteringen Halland www.regionhalland.se/habiliteringenkungsbacka Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas

Läs mer

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Information om Habilitering & Hälsas stöd till dig som har en autismspektrumdiagnos (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning. Det kan vara autism, Aspergers

Läs mer

Grupper, kurser och informationstillfällen HT 2016 och VT 2017

Grupper, kurser och informationstillfällen HT 2016 och VT 2017 Landstinget i Värmland Grupper, kurser och informationstillfällen HT 2016 och VT 2017 1 arrangerar grupper, kurser och informationstillfällen. Dessa vänder sig till dig som har kontakt med habiliteringen,

Läs mer

G R U P P E R O C H F Ö R E L Ä S N I N G A R F Ö R V U X N A P Å A S P E R G E R C E N T E R

G R U P P E R O C H F Ö R E L Ä S N I N G A R F Ö R V U X N A P Å A S P E R G E R C E N T E R G R U P P E R O C H F Ö R E L Ä S N I N G A R F Ö R V U X N A P Å A S P E R G E R C E N T E R www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 2 Personal i Aspergercenters

Läs mer

ASPERGERCENTER VUXENTEAMET UPPDATERAD 20140602. www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam

ASPERGERCENTER VUXENTEAMET UPPDATERAD 20140602. www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam ASPERGERCENTER VUXENTEAMET UPPDATERAD 20140602 www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 2 Personal i Aspergercenters vuxenteam Sid 3 Anmälan till grupper

Läs mer

KURS- OCH GRUPPKATALOG BARN- OCH UNGDOMS- HABILITERINGEN

KURS- OCH GRUPPKATALOG BARN- OCH UNGDOMS- HABILITERINGEN KURS- OCH GRUPPKATALOG BARN- OCH UNGDOMS- HABILITERINGEN HÖSTEN 2017 1 INNEHÅLL PRAKTISK INFORMATION... 3 TRÄNING I BASSÄNG... 5 Egenträning i bassäng, Växjö... 5 Bassäng, Växjö... 6 Bassäng, Ljungby...

Läs mer

Överenskommelse angående ansvarsfördelning mellan primärvårdsnivå i kommun och landsting och Habiliteringsverksamheten

Överenskommelse angående ansvarsfördelning mellan primärvårdsnivå i kommun och landsting och Habiliteringsverksamheten H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva-Charlotte Bernthson, verksamhetschef Habiliteringsverksamheten i Sörmland 2011-11-17 HH-HOH10-064 PVN-HSF12-048 Överenskommelse angående ansvarsfördelning

Läs mer

Grupper och kurser 2016

Grupper och kurser 2016 Barn- och ungdomshabiliteringen Landstinget i Värmland Grupper och kurser 2016 1 På Barn- och ungdomshabiliteringen arrangerar vi flera grupper och kurser. Dessa vänder sig till dig som har kontakt med

Läs mer

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Bild: Lotta Löthman Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Habiliteringen Gotland höstterminen 2012 Kurskatalogen Katalogen skickas ut till alla familjer som har kontakt

Läs mer

Habiliteringen Halland

Habiliteringen Halland Habiliteringen Halland Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med Habiliteringen samt till deras familjer. Aktiviteterna

Läs mer

G R U P P E R O C H F Ö R E L Ä S N I N G A R F Ö R V U X N A P Å A S P E R G E R C E N T E R

G R U P P E R O C H F Ö R E L Ä S N I N G A R F Ö R V U X N A P Å A S P E R G E R C E N T E R G R U P P E R O C H F Ö R E L Ä S N I N G A R F Ö R V U X N A P Å A S P E R G E R C E N T E R www.habilitering.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 2 Personal i Aspergercenters vuxenteam Sid

Läs mer

GRUPPER OCH FÖRELÄSNINGAR FÖR VUXNA PÅ ASPERGERCENTER. www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam

GRUPPER OCH FÖRELÄSNINGAR FÖR VUXNA PÅ ASPERGERCENTER. www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam GRUPPER OCH FÖRELÄSNINGAR FÖR VUXNA PÅ ASPERGERCENTER www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 2 Personal i Aspergercenters vuxenteam Sid 3 Anmälan till

Läs mer

KURS- OCH GRUPPKATALOG BARN- OCH UNGDOMS- HABILITERINGEN

KURS- OCH GRUPPKATALOG BARN- OCH UNGDOMS- HABILITERINGEN KURS- OCH GRUPPKATALOG BARN- OCH UNGDOMS- HABILITERINGEN VÅREN 2017 1 INNEHÅLL PRAKTISK INFORMATION... 3 TRÄNING I BASSÄNG... 5 Bassäng, Ljungby... 5 Bassäng, Ljungby... 6 Bassäng, Växjö... 7 Bassäng,

Läs mer

Barnhabilitering Kalmar

Barnhabilitering Kalmar Barnhabilitering Kalmar Gruppverksamhet och kurser hösten 2014 Välkommen till barnhabiliteringen! Telefon 0480-843 00 Besöksadress Hus 48, plan 2 Lasarettsvägen 1, Kalmar Receptionens öppettider Måndag,

Läs mer

ASPERGERCENTER VUXENTEAMET UPPDATERAD 20130111. www.habilitering.nu/aspergercenter

ASPERGERCENTER VUXENTEAMET UPPDATERAD 20130111. www.habilitering.nu/aspergercenter ASPERGERCENTER VUXENTEAMET UPPDATERAD 20130111 www.habilitering.nu/aspergercenter Innehållsförteckning Personal i Aspergercenters vuxenteam Sid 3 Anmälan till grupper Sid 4 Grupper Diagnosgrupp Sid 5 Grupp

Läs mer

Kurs- och gruppkatalog. barn- och ungdomshabiliteringen. Våren 2016

Kurs- och gruppkatalog. barn- och ungdomshabiliteringen. Våren 2016 Kurs- och gruppkatalog barn- och ungdomshabiliteringen Våren 2016 Innehållsförteckning Praktisk information... 3 Träning i Bassäng... 4 Träning i bassäng, Ljungby... 4 Träning i bassäng, Ljungby... 4 Träning

Läs mer

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Bild: Lotta Löthman Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Habiliteringen Gotland vårterminen 2015 Om kurskatalogen 2 Katalogen beskriver aktiviteter, grupper, cirklar

Läs mer

Våren 2016. Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge

Våren 2016. Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge Våren 2016 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Habiliteringscentrum Vuxenhabilitering råd och stöd. Föreläsningar Information Grupper Våren

Habiliteringscentrum Vuxenhabilitering råd och stöd. Föreläsningar Information Grupper Våren Habiliteringscentrum Vuxenhabilitering råd och stöd Föreläsningar Information er Våren - 2018 Innehåll Våren 2018 Länet Föreläsning Att ha diagnoser som Aspergers syndrom/högfungerande autism 1 Information

Läs mer

KURSKATALOG våren 2017

KURSKATALOG våren 2017 KURSKATALOG våren 2017 www.1177.se Habilitering, barn och ungdom www.regionostergotland.se 1 Kurskatalog våren 2017 Kurser inom et Barn- och ungdomshabiliteringens målgrupp är barn och ungdomar upp till

Läs mer

Information till föräldrar. Habiliteringsmottagningens insatser för små barn med autism

Information till föräldrar. Habiliteringsmottagningens insatser för små barn med autism Information till föräldrar Habiliteringsmottagningens insatser för små barn med autism Insatser för små barn med autism Barn med autism har svårare än andra barn att lära utifrån sin vardagsmiljö De behöver

Läs mer

HABIL ITERINGSCENTRUM. Kurskatalog för föräldrar och nätverk hösten 2015

HABIL ITERINGSCENTRUM. Kurskatalog för föräldrar och nätverk hösten 2015 HABIL ITERINGSCENTRUM Barn - och ung domshabiliteringen Kurskatalog för föräldrar och nätverk hösten 2015 Kurser och temadagar hösten 2015 Inledning Barn- och ungdomshabiliteringens kurser och föreläsningar

Läs mer

Välkommen till Habiliteringen!

Välkommen till Habiliteringen! Habiliteringen Kalmar Gruppverksamhet och kurser våren 2015 Välkommen till Habiliteringen! Telefon 0480-843 00 Besöksadress Hus 48, plan 2 Lasarettsvägen 1, Kalmar Receptionens öppettider Måndag, onsdag

Läs mer

Utbildningskatalog 2016.docHMC utbildningar 2016

Utbildningskatalog 2016.docHMC utbildningar 2016 Utbildningskatalog 2016.docHMC utbildningar 2016 Allmän information: avseende förskrivarutbildning, anmälan, kostnad mm Utbildning Mobila trygghetslarm med GPS Utbildning Mobila trygghetslarm med GPS Utbildning

Läs mer

Länsteam KURSKATALOG hösten 2017

Länsteam KURSKATALOG hösten 2017 KURSKATALOG hösten 2017 et, Habiliteringen i Östergötland www.regionostergotland.se Kurser inom et Barn- och ungdomshabiliteringens målgrupp är barn och ungdomar upp till 18 år som på grund av funktionsnedsättning

Läs mer

2016 Se även Habiliteringens hemsida www.ltdalarna.se/hab och Infoteket om funktionshinder www.lul.se/sv/infoteket

2016 Se även Habiliteringens hemsida www.ltdalarna.se/hab och Infoteket om funktionshinder www.lul.se/sv/infoteket Habiliteringen i Dalarna Länsgemensamma Gruppverksamheter och Informationstillfällen för personer med funktionsnedsättning samt för närstående, personal och nätverk KURSKATALOG BASUTBUD 2016 Se även Habiliteringens

Läs mer

Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK är ett kompletterande stöd till habiliteringens basverksamhet. Vi arbetar med information, utbildning och konsultation inom kommunikativt

Läs mer

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Bild: Lotta Löthman Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Habiliteringen, vårterminen 2016 2 Om kurskatalogen Katalogen beskriver aktiviteter, grupper, cirklar och utbildningstillfällen

Läs mer

Habiliteringen Halland

Habiliteringen Halland Habiliteringen Halland 13 08 20 Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med Habiliteringen samt till deras familjer.

Läs mer

Habiliteringen i Blekinge

Habiliteringen i Blekinge Habiliteringen i Blekinge Våren 2016 Program Utbildning Grupper 1 Autismutbildning Målgrupp: Utbildning för föräldrar med barn som fått diagnos inom området autism. Program: Grundläggande utbildning. Under

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA HABILITERINGSPROGRAM för barn och ungdomar med Asperger syndrom Information till föräldrar www.ltdalarna.se/hab Barn- och ungdomshabiliteringen i Dalarna.. ger

Läs mer

Kurskatalog för föräldrar och nätverk våren 2016

Kurskatalog för föräldrar och nätverk våren 2016 HABILITERINGSCENTRUM BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Kurskatalog för föräldrar och nätverk våren 2016 Kurser och temadagar våren 2016 Inledning Barn- och ungdomshabiliteringens kurser och föreläsningar

Läs mer

Habiliteringscentrum Vuxenhabilitering råd och stöd. Föreläsningar Information Grupper Hösten 2017

Habiliteringscentrum Vuxenhabilitering råd och stöd. Föreläsningar Information Grupper Hösten 2017 Habiliteringscentrum Vuxenhabilitering råd och stöd Föreläsningar Information er Hösten 2017 Innehåll Hösten 2017 Länet Föreläsning Att ha diagnoser som Aspergers syndrom/högfungerande autism och autismspektrumstörning

Läs mer

KURSKATALOG våren 2018

KURSKATALOG våren 2018 KURSKATALOG våren 2018 www.1177.se Habilitering, barn och ungdom www.regionostergotland.se 1 Kurskatalog våren 2018 Kurser inom et Habiliteringens målgrupp är personer som på grund av funktionsnedsättning

Läs mer

Habiliteringen i Dalarna

Habiliteringen i Dalarna Habiliteringen i Dalarna Länsgemensamma Gruppverksamheter och Informationstillfällen för personer med funktionsnedsättning samt för närstående, personal och nätverk 2017 Se även Habiliteringens hemsida

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA HABILITERINGSPROGRAM för barn och ungdomar med autism Information till föräldrar www.ltdalarna.se/hab Barn- och ungdomshabiliteringen i Dalarna.. ger stöd och

Läs mer

Välkommen till habiliteringen!

Välkommen till habiliteringen! Habiliteringen Kalmar Gruppverksamhet och kurser hösten 2015 Välkommen till habiliteringen! Telefon 0480-843 00 Besöksadress Hus 48, plan 2 Lasarettsvägen 1, Kalmar Receptionens öppettider Måndag, onsdag

Läs mer

Barn- och ungdomshabiliteringen i Östergötlands län LÄNSTEAM KURSKATALOG HÖSTEN 2014. www.1177.se

Barn- och ungdomshabiliteringen i Östergötlands län LÄNSTEAM KURSKATALOG HÖSTEN 2014. www.1177.se Barn- och ungdomshabiliteringen i LÄNSTEAM KURSKATALOG HÖSTEN 2014 www.1177.se Kurser inom et Barn- och ungdomshabiliteringens målgrupp är barn och ungdomar upp till 18 år som på grund av funktionsnedsättning

Läs mer

Sociala berättelser och seriesamtal

Sociala berättelser och seriesamtal Sociala berättelser och seriesamtal Claudia Chaves Martins, kurator Gun Persson Skoog, specialpedagog Autismcenter för barn & ungdom Agenda Presentation Bakgrund Seriesamtal Lunch Sociala berättelser Summering,

Läs mer

Anhörigcenter. Centrum och Majorna-Linné. Anhörigcenter. Höstprogram 2015. September december

Anhörigcenter. Centrum och Majorna-Linné. Anhörigcenter. Höstprogram 2015. September december Anhörigcenter Centrum och Majorna-Linné Anhörigcenter Höstprogram 2015 September december Anhörigcenter FRISKVÅRD Ljusrum Ljusrummet är öppet varannan onsdag kl 10 16 För frågor, kontakta Anhörigcenter

Läs mer

Föreningen Attention Uppsala vill önska sina medlemmar ett riktigt gott nytt år!

Föreningen Attention Uppsala vill önska sina medlemmar ett riktigt gott nytt år! Uppsala Januari 2013 Innehåll Vårens cafékvällar och träffar... sid 2 Om den nya samtalsgruppen... sid 3 Tips om online-utbildning, kognitiva hjälpmedel... sid 3 Ett axplock ur habiliteringens kursprogram

Läs mer

Aktivitetskatalog 2013

Aktivitetskatalog 2013 Barn- och ungdomshabiliteringens Aktivitetskatalog 2013 Barn- och ungdomshabiliteringens grupper, kurser och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn och ungdomar som har kontakt med

Läs mer

Habiliteringen i Dalarna

Habiliteringen i Dalarna Habiliteringen i Dalarna Läs gärna mer på Habiliteringens webbsida www.ltdalarna.se/hab Där hittar du också kartor till de olika enheterna inom Habiliteringen i Dalarna. FOTO: MOSTPHOTOS. TRYCK: PRINTELIEN

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN. Leva som andra

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN. Leva som andra BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Leva som andra Habilitering, råd och stöd Barn- och ungdomshabiliteringen i erbjuder habilitering samt råd och stöd till barn och ungdomar med utvecklingsstörning, autism,

Läs mer

Habiliteringen barn och ungdom Region Östergötland LÄNSTEAM KURSKATALOG. Våren

Habiliteringen barn och ungdom Region Östergötland LÄNSTEAM KURSKATALOG. Våren LÄNSTEAM KURSKATALOG Våren 2016 www.1177.se Kurser inom et Barn- och ungdomshabiliteringens målgrupp är barn och ungdomar upp till 18 år som på grund av funktionsnedsättning har långvariga eller bestående

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 Inbjudan till introduktionsutbildningar, tematräffar, kurser och grupper på Autismcenter för små barn Välkommen till oss vid Autismcenter för små barn Autismcenter för små barn

Läs mer

Katalogen. Hösten. Kurser och grupper för anhöriga och personal. till personer med funktionsnedsättning

Katalogen. Hösten. Kurser och grupper för anhöriga och personal. till personer med funktionsnedsättning Katalogen Kurser och grupper för anhöriga och personal till personer med funktionsnedsättning Praktisk information... 2 Kursregister... 3 Information om funktionsnedsättningar och samhällets stöd... 5

Läs mer

Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet. Habiliteringen Halland

Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet. Habiliteringen Halland Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet Habiliteringen Halland Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt

Läs mer

Utbildningar hösten 2013

Utbildningar hösten 2013 Utbildningar hösten 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/11, Göteborg 17/9 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 15/10, Göteborg 1/10 KONDUKTIV PEDAGOGIK 1...6

Läs mer

Uppdragsföreläsningar

Uppdragsföreläsningar Barn som väcker funderingar i förskolan Målgrupp Personal och föräldrar till barn i förskoleåldern. Rektorer för förskoleverksamhet. Personal inom BVC. Föreläsare Ulrika Aspeflo, leg. logoped Pris/Information

Läs mer

Utbildningar våren 2014

Utbildningar våren 2014 Utbildningar våren 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/2 & 14/5, Göteborg 26/3 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 10/4, Göteborg 15/4 KONDUKTIV PEDAGOGIK

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2016

KURSKATALOG Våren 2016 KURSKATALOG Våren 2016 Inbjudan till introduktionsutbildningar, tematräffar, kurser och grupper på Autismcenter för små barn Välkommen till Autismcenter för små barn! Autismcenter för små barn är ett center

Läs mer

StoCKK. Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

StoCKK. Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK tillhör Habilitering & Hälsa och är ett komplement till habiliteringens

Läs mer

Habiliteringsprogram Transition BUH NLL

Habiliteringsprogram Transition BUH NLL Habiliteringsprogram Transition BUH NLL Berörda enheter Barn- och ungdomshabilitering NLL Syfte Vi tydliggör vårt utbud av råd, stöd och behandling för patient, medarbetare och samverkanspartners och genom

Läs mer