BEF-NYTT. Nr oktober. BEF det är vi som försätter berg. Medlem under vattnet. Nu finns Auktori - serad Bergsprängare på riktigt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEF-NYTT. www.bef.nu. Nr 3 2010 oktober. BEF det är vi som försätter berg. Medlem under vattnet. Nu finns Auktori - serad Bergsprängare på riktigt"

Transkript

1 BEF-NYTT Nyhetsblad för Bergsprängningsbranschen Nr oktober t Medlem under vattnet Läs mer på sidorna t Nu finns Auktori - serad Bergsprängare på riktigt Läs mer på sidan 32 Vad innebär valutgången? Läs mer på sidan 8 Ledaren Vikten av kompetens BEF det är vi som försätter berg 1

2 Ledaren Vikten av kompetens Förr i tiden sa man grabben har inget läshuvud han får välja något praktiskt yrke. Det uttrycket är väl både rätt och fel. Visst ska man ha ett jobb som man känner för men man får inte glömma att i alla yrken krävs kompetens eller rättare sagt kompetenser. Nu förtiden ska man inte bara kunna sitt jobb rent tekniskt, man ska ha full kolla på olika lagar och regler inom arbetsmiljö, är man bergsprängare dessutom kring förvaring, transporter etc. Och inte nog med det, dagens arbetsplatser och samhälle kräver också att man har en social kompetens. Skulle man sedan starta eget kommer nya parametrar in. Givetvis det generella regelverket med skatter och arbetsgivareansvar men kanske långsiktigt ännu viktigare ekonomin kring att driva företag. För en beställare bör kompetensen hos det företag som anlitas vara det viktiga. Dvs. att man har kompetens inom alla delar som nämnts ovan. Förutom det kanske viktigaste, ärlighet och förmåga att följa det som avtalats. Många beställare tycker kanske det är svårt att kontrollera alla delar vid upphandlingen och går direkt på priset och då inpriset exklusive kvalitetsbrister och i värsta fall svåra olyckor. Och visst, så kan det varit tidigare men inom bergsprängningsvärlden har vi ändrat på det. Auktoriserad Bergsprängare är lösningen. Nu finns de första 30 på marknaden och i början på 2011 räknar vi med att merparten av BEFs 100 medlemmar är på banan. Beställarens garanti är att företagens kompetens redan är kontrollerad, genom BEF och extern revisor. Kontroll och kompletterande utbildning sker sedan löpande. Visst, den mänskliga faktorn går inte att ta bort, så det kommer alltid att ske misstag men då är tryggheten att dessa företag tar sitt fulla ansvar. Det enda som kan stjälpa Auktoriserad Bergsprängare är att de stora beställarna inte vågar stå upp och aktivt stödja detta initiativ som egentligen borde varit ett krav från beställarna sedan länge men nu blev det istället branschen själv som insåg att något måste göras för att trygga teknisk kvalité, säkerhet, arbetsmiljö, personalförsörjning och långsiktig ekonomisk lönsamhet. Vi hoppas dock att beställarna istället inser fördelar och nödvändighet och ansluter till Vi stöder Auktoriserade Bergsprängare där man aktivt är med och påvekar utvecklingen av auktorisationsarbetet. Även våra leverantörer är välkomna till denna grupp. Roland Netterlind VD BEF 2 3

3 Ekonomi Indexutfall Som framgår av nedan för oss bergsprängare relevanta index är den årliga kostnadsökningen på årsbasis kring 2 % vilket är en liten minskning mot föregående period. Entreprenadindex E 84 augusti 2009 augusti Bergarbeten ( Markarbeten) 213 Bergtunnlar 312 Bergarbeten (Ledningsentreprenader) 411 Sprängningsarbeten (Bergrum och tunnlar) 7011 Dieselolja MK1 (Regleras ej separat ) 1,7 % 1,5 % 2,1 % 2,1 % 5,8 % För mer information och hjälp ring föreningskontoret. Äldre Index hittar ni på Bergmaterialindex / Bergmaterialindex Maskiner och Reservdelar Vi säljer och hyr ut tryckluftsdrivna och hydrauliska maskiner. I vårt sortiment har vi också gruvlampor, tändapparater, reservdelar, borr med mera till dig som jobbar inom gruv-, bygg- och stenindustrin. Vi utför även reparationer på Era maskiner. Saxdalsvägen 2 Blötberget Ludvika Tel kontor Tel lager Fax Mobil , E-post 4 BEF utsedd i grupp som ska uppdatera Entreprenadindex Berg SCB som är ansvariga för Entre prenadindex har startat en översyn av de olika ingående kostnadssla gens viktning. BEF kommer att medverka aktivt i detta arbete.

4 Marknad Marknad forts Byggstartbarometern Enligt Byggstartbarometern ligger byggstarterna senaste 12 månaderna 35 % över jämfört med perioden Detta ger anledning till stor optimism inför kommande året. Källa: Sverige Bygger AB Projekteringsstart barometern Projekterings starter inom anläggning ligger något under 2009 vilket kan ge viss oro inför Källa: Sverige Bygger AB 6 7

5 Byggprojektet Byggprojektet forts Sverige Bygger Materialet på sidan 6-7 från Sverige Bygger är bara en del av alla tjänster företaget erbjuder. Merparten av prognoserna kan exempelvis även fås på lokalnivå vilket kan underlätta företagens planering och strategi. Läs mer på Vad innebär valutgången? I det osäkra läge som uppstått i spåren av SDs intåg i politiken kan situationen på byggmarknaden eventuellt påverkas. Vad gäller bostadsproduktion är båda blocken överens om att denna ska öka för att få ner bostadsbristen inom storstadsregionerna. Beträffande infrastrukturen är det miljöpartiet som sticker ut från övriga. Skulle deras inflytande öka kan vi exempelvis glömma förbifart Stockholm för överskådlig tid. Däremot kommer satsningar på spårbunden trafik att öka. Med tanke på den relativt långa process som är med järnvägsplaner finns en stor risk för en svacka i infrastruktur byggandet. Denna kanske kan minkas genom satsning på nödvändiga underhållsarbeten inom väg och järnväg. Förbifarten ROT avdraget gynnar samhället Sveriges Byggindustrier (BI) konstaterar att utnyttjandet av ROTavdraget har nått nya höjder. Det mest glädjande är att byggföretagen får lättare att konkurrera på lika villkor och att de oseriösa aktörerna tappar fotfäste, säger Björn Wellhagen, ansvarig för husbyggnadsfrågor på BI. Hittills har personer fått ROT-avdrag och storleken på utbetalningarna indikerar nu en omsättning på drygt 30 miljarder i branschen på årsbasis, fortsätter Björn Wellhagen. ROT-avdraget infördes i december I dagsläget har Skatteverket en utbetalningstakt på drygt en miljard kronor i månaden för ROT-avdrag. Det innebär att byggbranschen årligen omsätter ungefär 30 miljarder, inkluderat materialkostnader och den halva arbetskostnad som hushållen själva betalar. För staten innebär det intäkter på omkring 17 miljarder kronor i form av moms på arbete och tillkommande material samt arbetsgivaravgifter. Relaterat till en skattereduktion på 12 miljarder innebär det att varje krona i skattereduktion ger ungefär 1,40 kronor i skatteintäkt. Reformen är självfinansierad och gynnar samhället genom att konkurrensen blir sundare och arbetsförhållandena säkrare. I kampen mot oseriösa aktörer är kontinuitet viktig. Källa: BI 1:a halvåret 2010: Dubbelt upp för påbörjandet i flerbostadshus Påbörjade lägenheter Under första halvåret 2010 påbörjades nybyggnad av hus med sammanlagt ca bostadslägenheter. Det är en ökning med 61 procent jämfört med samma period föregående år, då lägenheter påbörjades. Byggandet av småhus ökade 15 procent, medan byggandet i flerbostadshus ökade hela 99 procent. Den senare är den kraftigaste ökningen som hittills registrerats och för flerbostadshus innebär det att påbörjandet liknar nivåerna kring mitten av decenniet. Källa: SCB Oförändrade priser i augusti Faktorprisindex för flerbostadshus var oförändrat mellan juli och augusti På årsbasis ökade faktorpriserna med 3,0 procent. Juli augusti 2010 ±0,0 % Faktorprisindex var oförändrat mellan juli och augusti Byggherrekostnaderna var oförändrade beroende på att räntorna ökade något och allmänna kostnader sjönk något. Entreprenörens kostnader blev också totalt sett oförändrade. Det beror på att kostnaderna för maskiner ökade medan övriga omkostnader samt kostnaderna för transporter, drivmedel och elkraft sjönk. Kostnaderna för löner och byggmaterial var oförändrade. Bland byggmaterialkostnaderna i augusti ökade kostnaderna för betongvaror medan kostnaderna för vvs-material samt järn och stål minskade. Övriga materialgrupper hade inga prisförändringar. Augusti 2009 augusti ,0 % Faktorprisindex gick upp med 3,0 procent mellan augusti 2009 och augusti Entreprenörens kostnader ökade med 3,1 procent, vilket drog upp totalindex med 2,8 procentenheter. Transporter, drivmedel, elkraft steg med 5,5 procent. Inom den gruppen är elkraft det kostnadsslag som har ökat mest. Priset på byggmaterial gick upp med 4,6 procent. Inom den gruppen är betongvaror samt järn och stål de kostnadsslag som har haft störst påverkan. Prisökningar kan även noteras för trävaror, el-materiel, vvs-material, snickerier samt övrigt byggmaterial. Övriga materialgrupper hade liten eller ingen betydelse för den totala byggkostnaden. 8 9 Omkostnader och löner ökade med 0,9 procent respektive 0,8 procent. Kostnaden för maskiner sjönk på årsbasis. Byggherrekostnaderna steg med 2,4 procent, vilket främst beror på att räntekostnaderna har ökat. Källa: SCB Förändring efter varuslag Ökat antal anställda och fler lediga jobb i Byggindustrin Antalet anställda inom byggindustrin ökade med 2,0 procent jämfört med andra kvartalet 2009, och antalet anställda uppgick till Den privata sektorn som helhet visade en uppgång, 0,1 procent, jämfört med föregående år. Andelen tillfälligt anställda inom byggindustrin var 6,0 procent, vilket var en ökning jämfört med andra kvartalet Under andra kvartalet 2010 fanns det lediga jobb inom byggindustrin. Detta innebär att antalet lediga jobb inom byggindustrin mer än fördubblades jämfört med motsvarande kvartal I privat sektor som helhet ökade antalet lediga jobb med 70 procent på årsbasis och totalt fanns det i privat sektor lediga jobb. Arbetskraftsbristen inom byggindustrin, antalet vakanser, ökade med mer än 200 procent under andra kvartalet jämfört med samma kvartal Under andra kvartalet fanns det vakanser. Antalet vakanser för hela den privata sektorn ökade under kvartalet med 86 procent. Källa: SCB

6 Byggprojektet Byggprojektet forts BEF:are tar sig ensam an Norra Länken Norra länken är ett av Sveriges största vägbyggnadsprojekt. Den fyra kilometer långa sträckan som nu byggs går huvudsakligen i tunnlar. I dessa tunnlar befinner sig bergsprängaren Lars Ericson, Färentuna Bergsprängning, som ensam inköpt sprängentreprenör. Norra länken sträcker sig mellan Karlberg och Värtan, där en av Sveriges viktigaste hamnar för person- och godstrafik ligger. Tillsammans med Södra länken och Essingeleden kommer länken att bilda ett centralt beläget och sammanhängande trafikledssystem. Eftersom länken huvudsakligen går i tunnlar påverkas stadsbilden inte nämnvärt. För boende och trafikanter i området blir fördelen att personbilar och tung trafik leds ner i tunnlar samtidigt som framkomligheten ökar. Ett jättejobb Arbetet med Norra Länken började 2006 men en del av länken, cirka en kilometer, togs i trafik redan Enligt planerna kommer Norra Länken öppnas för trafik Lars Ericson har varit där och arbetat sen mars 2009 med sitt enmansföretag Färentuna Bergsprängning. Som ensam sprängentreprenör har han ett jättejobb nere i tunnlarna. Norra länken är indelad i sex delprojekt. Lars Ericson befinner sig i Roslagstullsområdet där Veidekke är entreprenör. Han är där ansvarig för räddningstunnlar, bergförstärkning och schakten. Huvudtunnlarna är det Veidekke själva som skjuter. En salva i taket står laddad redo att skjutas. Komplicerat arbete I delprojektet Roslagstull ingår Norra länkens tunnlar som sträcker sig mellan Bellevueberget, Frescati och Värtan. Där kommer det sprängas ut cirka meter tunnelrör. Beroende på antal körfält blir de blir cirka 8 10 meter höga och 6-16 meter breda. Det är ett komplicerat arbete då de sex tunnelrören korsar både tunnelbanan och en fjärrvärmetunnel, plus att arbetet bedrivs i ett av Sveriges mest trafikerade områden. Här ser ni botten på tunnelbanan, säger Lars och pekar upp mot en stålbro några meter ovanför våra huvuden samtidigt som tåget passande dundrar förbi. För att inte skada tunnelbanan sprängde man tills det återstod 2,5 meter och vajersågade bort den sista biten av berget beräknas området kring Roslagstull vara klart och då kommer Norra Länken bara synas vid Roslagstullsrondellen där tunnelmyn ningarna kommer upp. Berget återvinns Cirka 1 miljon kubikmeter utsprängt berg kommer att köras till krossanläggningar utanför staden. Materialet kommer sedan att återanvändas i bygget av Norra länken. Ett stort ansvar, för en liten entreprenör Lars Ericson bedriver ett imponerande arbete och har ett stort ansvar gällande Norra Länken. I tunnlar går inte att tumma på något, det är så stora, börjar man fuska är det jäkligt lätt att det händer något. Arbetet är oför Roland Netterlind och Lars Eriksson inspekterar räddnings tunnlarna som Lars sprängt. utsägbart och man är tvungen att noga eliminera alla risker, konstaterar Lars. Lars passar samtidigt på att ge en eloge till huvudentreprenören Veidekke. Veidekke har handplockat folk för att få positiv och bra stämning. Det är den trevligaste entreprenören jag jobbat för hittills, säger Lars som gärna kan tänka sig att flytta med samma gäng till andra arbetsplatser runt i landet. I slutet av oktober beräknar Lars vara klar med sitt arbete i Norra Länken och kommer då troligtvis fortsätta vidare till tunnlarna i Citybanan. Även om tunnlarna då är färdigsprängda i Norra Länken så återstår fortfarande mycket arbete. Det ska bland annat installeras ventilation, VA-system, el, belysning, styr- och övervakningssystem. Fakta Norrtullområdet I väster ansluter Norra länken till den del som öppnades för trafik 1991, i norr ansluter Norra länken till Uppsalavägen och i öster med tunneln under Bellev ueparken. Bellevueområdet Delprojekt Bellevue binder samman Norra länkens tunnlar med Norrtull i väster och Roslagstull i öster. Roslagstullsområdet Här ingår de tunnlar som sträcker sig mellan Bellevueberget, Frescati och Värtan. Frescatiområdet Norra länken får här sin anslutning till Roslagsvägen vid Stockholms Universitet. Värtanområdet I öster mynnar Norra länkens tunnlar strax nordost om Ryttarstadion och länken går därefter cirka 700 meter ovan jord fram till Lidingövägen, där en ny trafikplats byggs. Källa: Trafikverkets hemsida Stadsbilden i området påverkas bara av de tunnelmynningar som planeras vid Roslagstull. Emelie Svensson 10 11

7 Byggprojektet forts Byggprojektet forts Medlem hjälper världsledande företag Mitt ute i Norrköpingshamn råder stor aktivitet. I vattnet ligger en imponerande stor borrplattform. På en annan plattform står en jättegrävskopa, som utan problem lyfter upp sprängd sten från botten på båtar. För att klara uppgiften krävs också ett stort företag, det holländska Van Oord har för första gången satt klorna i svensk mark. Jätteprojektet är Pamphushamnen i Norrköping som både ska breddas och fördjupas för att göra plats åt de stora fartyg som i fortsättningen ska kunna gå fullastade in till terminalen, samtidigt som projektet ger en säkerhetshöjande effekt. Inseglingsrännan ska breddas med 40 meter och samtidigt fördjupas från 12,4 meter till 14,9 meter. Projektets storlek gör att det egentligen bara finns fyra stycken företag i världen som kan konkurrera om det. Van Oord gick vinnande ur den striden, även om projektet är litet i deras mått mätt. Vi har länge haft Sverige i vårt intresseområde och nu när vi fick chansen var vi ju tvungna att ta den, säger Simon Zondervan som är projektledare. Van Oord är specialister på muddring och andra vattenrelaterade projekt, de har bland annat byggt delar av de konstgjorda öarna Palm Jumeirah och The World utanför Dubai. I Norrköping handlade de upp hela projektet. Att det även ingick sprängning såg Van Oord bara som en utmaning, då detta inte vanligtvis är något de ägnar sig åt. Detta löstes genom att man hyrde in personal från Voglers, både det estniska och svenska bolaget. Peter Van Oord, Van Oord, Roland Netterlind, BEF, Jan Johansson, Voglers, Chris Lobbes, Van Oord och Otto Von Kerkel, Van Oord. Voglers ryckte in Det var tvungen att finnas en svensk sprängarbetsledare på plats, vilket Voglers tillhandahöll. Voglers Eesti har dessutom ett 20- tal personer engagerade i projektet som borrare och sprängare, där de estniska sprängarna var tvungna att ta svenskt sprängkort. Sprängningarna som inleddes i början av augusti beräknas vara klara i mitten av oktober. De estniska borrarna har tidigare erfarenhet av den typ av borrutrustning med sänkborrhammare som används, men ingen av sprängpersonalen hade tidigare erfarenhet av marin verksamhet. Trots att det skiljer sig från att spränga på torra land har sprängningarna gått väldigt bra. Undervattenssprängning kubikmeter berg ska sprängas bort, från början var det dock projekterat för det dubbla. Men sen hittade vi inget berg, där det stod att det skulle vara. Det var bara stora skut, konstaterar Chris Lobbes från Van Oord. Men berg fanns det och 95 % av bergvolymen finns inne i hamnbassängen. Närheten till hamnen gör arbetet komplicerat och val av metod är viktigt. Fortfarande har man inte kommit fram till hur en del av sprängningarna ska lösas på säkraste sätt. Sprängningen måste utföras med hänsyn till vibrationer, då man annars riskerar att skada den befintliga kajen där det står stora tunga kranar. Enorma fartyg Fartygen och pråmarna som nu befinner sig i Norrköpings hamn tillhör de största i världen i sin kategori. Pråmen, som borriggarna står på, har mobiliserats från Dubai där den låg och väntade på jobb i efterdyningarna av finanskrisen. På pråmen har man inför projektet monterat fyra stora borrriggar som sitter på en räls. Borrplattformen är designad för att få så mycket produktion ur systemet Högfrekventa ljud sänds ut i vattnet för att skrämma bort fisk, sköldpaddor, sälar och delfiner innan sprängning. Borriggarna som monterades på pråmen för projektet i Norrköping. som möjligt. Förutom borriggar är pråmen även fylld av containrar innehållandes sprängmedel, material och personalutrymme. Samtidigt fungerar även uppbyggnaden av containrarna som en ljudbarriär mot borriggarna. På en annan pråm står jättegrävskopan Simson. Det finns 4-5 stycken i världen av den storleken och Van Oord äger två av dem. Grävmaskinen som väger 1300 ton är förutom storleken speciell i den bemärkelsen att den inte har någon ballastvikt, utan all motvikt sitter i botten. Skopan som används i dagsläget lastar 15 kbm åt gången, men Simson kan lasta upp till 40 kbm beroende på lastens material och vattnets djup. Lastkapaciteten är 1000 ton per timme Med modern teknik kontrolleras bottennivån. Avancerad teknik I kontraktet med beställaren som är Sjöfartsverket, Norrköpings hamn och Norrköpings kommun så är det bestämt att Van Oord elektroniskt måste visa bergets nivåer. Detta sker med hjälp av en GPS som sänder signaler till ett mätningssystem som registrerar X och Y koordinater på pråmens position. Djupet får man ut via en sändare som sitter på varje rigg som känner av toppen och botten på berget. I kontrolltornet har man därmed perfekt översikt på botten och dess nivåer. Med hjälp av systemet kan man därmed borra hålen i berget exakt där man vill med centimeterprecision. Utifrån referenslinjer mäter man ut borriggarnas position, som då skjuts på rälsen till rätt läge. Allt registreras i ett excelark vilket gör att man därmed hela tiden har exakt information. Informationen loggas automatiskt vilket innebär att de själva aldrig behöver fylla i några siffror. En kvinna ombord Ombord på båten arbetar personer per skift från fem till sex olika nationaliteter. En av dem är kvinna. Hon heter Evelina Ronnå och är anställd av Voglers som truckförare samt säkerhetsansvarig ombord. Visst kan det bli kaos ibland. Men jag trivs bra ombord med grabbarna och hoppas på att få vara kvar, skrattar Evelina. Rollen som säkerhetsansvarig tar hon på största allvar. Hon introducerade likt fotbollen gula och röda kort för att de lättare ska kunna kommunicera med varandra och få disciplin på gubbarna. I början var det lite slarv, men efter att de gula och röda korten introducerades tog det tre dagar innan säkerheten gick på automatik. Nu är det ingen som glömmer flytvästen eller hjälmen längre, konstaterar Evelina nöjt. Än så länge har hon dock kvar korten i bröstfickan ifall hon mot förmodan behöver använda dem, men hon har bevisat att man genom en enkel och rolig metod snabbt kan få rutin på säkerheten. Från första stund har det varit stort fokus på säkerhetsarbetet. Eftersom det är en annorlunda arbetsplats där personalen befinner sig på en begränsad yta så har Van Oord även jobbat mycket med att skapa en bra teamkänsla. Mot nya mål Efter projektet i Norrköping är avslutat beger sig Van Oord ut på nya uppdrag runt i världen och med sig tar de hela sin imponerande maskinpark. Emelie Svensson

8 Kvartalets medlem Kvartalets medlem forts Ulrika och Åke Gustavsson. En uppfinningsrik sprängare Ensam är stark är ett känt ordspråk. Men det behöver inte vara sant. För är det inte många gånger mycket roligare att vara två? Det håller i alla fall Åke Gustavsson, Å.G Bergsprängning, med om. Åke visade sig dessutom vara en väldigt finurlig sprängare som hade lösningar på det mesta. Å.G Bergsprängning är ett av BEFs minsta medlemsföretag. Sedan starten 1977 har Åke varit själv i företaget, men sedan sex år tillbaka har han fått förstärkning av numera frun Ulrika Gustavsson. Paret är alltid tillsammans ute på jobb och Åke påpekar vilket lyft det har blivit för arbetsmiljön. Jag förstår inte hur jag kunde jobba ensam i regn och rusk. Halvsprang jämt och kämpade. Det är en otrolig skillnad i arbetsmiljö att jobba med någon och ha någon att diskutera med som förstår vad man säger. Det är en psykologisk förbättring att ha någon att dela problematiken med, säger Åke. Ulrika som tidigare jobbat inom sjukvård och barnomsorgen började med bergsprängning när hon träffade Åke. Hon har inte ångrat sig en sekund. Nu har hon både borrkort och sprängkort, samt är ägare av företaget. Så nu får man väl sparken snart, säger Åke och kastar en skämtsam blick på Ulrika som sitter bredvid. Bergsprängning blir aldrig trist Åke själv startade sin karriär inom charkindustrin som styckare och slaktare men har med åren hunnit prova på lite av varje. Det var när han var ute med hjullastare på anläggningsjobb som han insåg att det fanns ett behov av de små sprängningsarbetena och fastnade för branschen. Det är ett speciellt jobb. Man måste nog vara lite speciell för att arbeta som vi gör och uppskatta finessen med det. Men detta jobb ger mig något som inget annat jobb kan. Åke Gustavsson har ett stort utbud av maskiner i sin maskinpark, vilket gör att de på jobben klarar sig själva. På andra jobb lessnade jag, men inte med berg. Bergsprängning blir aldrig trist för man blir aldrig fullärd. I slutändan är det alltid naturen som bestämmer, säger Åke. Sköter sig själva När Åke och Ulrika är ute på jobb så är de inte beroende av någon annan, de har specialiserat sig på att sköta sig själva. De har både lastbil, kran, borrigg och grävmaskin med sig i sin maskinpark. Båda är väldigt nöjda med att ha en egen grävskopa med ut på arbetsplatsen. Med den renskrapar de berget, håller rent runt arbetsplatsen och skämmer bort beställarna med att bygga sina egna transportvägar. Men företaget kör nästan alltid på löpande räkning, vilket är ett förtroende de byggt upp. Det är fint när man kan ha en dialog. När det inte bara handlar om pengar till sista kronan utan om att det blir bra. När beställarna inser att det lönar sig att använda oss som tillverkar en produkt, då de bara kan flytta om massorna och använda dem igen. De får en ekonomi i det då de slipper krosstillverkning. Resultatet syns också i att företaget får för varje år säkrare, bättre, större och mer långvariga jobb. Uppfinnar-Åke Åke är även hobbyuppfinnare då han hela tiden söker förbättringar på produkter. Mottot är att det ska vara praktiskt och lättarbetat. Det som inte finns tillverkar han. Jag har gjort mycket som inte finns. Det här är nog den enda trailern av den här modellen som finns i Sverige, säger Åke stolt och syftar på trailern han själv byggt för att ha grävskopan på. Åke är även känd för sin bärbara toalett som är konstruerad för att vara lätt att ta med sig ut på jobben. Den viks ut och placeras runt ett träd för att ge en bekväm position. En annan smart uppfinning är hans borrkoner som är återvunna ketchupflaskor. Det fanns inga borrkoner som passade för 38-hål och att tillverka egna skulle bli kostsamt. Så jag tog med tumstock till affären och hittade de här. Den första säcken fick jag av Felix, men nu samlas de ihop på en återvinningsstation, säger en nöjd Åke. Han konstaterar att det finns massor av designgrejer som är uppåt väggarna. Jag har kommit med idéer på ombyggnad av maskiner, tagit kort och skickat in, men det har fortfarande inte hänt något, säger Åke besviket. Åke får nog därmed fortsätta uppfinna och bygga sina egna lösningar, så kommer någon förhoppningsvis i framtiden uppmärksamma hans smarta idéer. Emelie Svensson Toaletten som är konstruerad för att lätt kunna ta med sig ut på jobb som saknar faciliteter.

9 Arbetsmiljö Arbetsmiljö forts Nya Berg- och gruvarbete Dålig avtäckning Så är vår nya bibel jämte Sprängarbete klar. Som vanligt har Stig Adolfsson gjort ett gediget arbete och haft en omfattande dialog med branschen. Föreskriften Berg- och gruvarbete, AFS 2010:1 träder i kraft den 1 december 2010 då AFS 2003:2 Bergarbete upphör att gälla. I den reviderade föreskriften som berör cirka arbetstagare i gruv-, entreprenad- och stenindustrin har nio nya paragrafer tillkommit förutom ändringar i befintliga paragrafer. Viktiga ändringar gäller bland annat skydd mot dolor, bergförstärkning, spänningsanalys av berg, operatörskunskap samt förankring och förflyttning av bergborraggregat. Tekniska framsteg och samlad erfarenhet gör att föreskriften uppdaterats. Dessutom har hänvisningar till andra föreskrifter från Arbetsmiljöverket blivit inaktuella samtidigt som det saknas hänvisningar till föreskrifter som tillkommit. I den nya föreskriften har de allmänna råden fått en tydligare och fylligare utformning och hänvisningar till andra myndigheter och institutioner har uppdaterats. För oss bergsprängare, eller rätttare sagt våra beställare är dessa två paragrafer extra viktiga: 5 Berg- och gruvarbetet ska vid projektering och utförande tidsplaneras så att allt sådant arbete kan utföras på ett omsorgsfullt och säkert sätt. 24 Tillfälliga tillträdesvägar till arbetsställen ovan jord där berg- eller gruvarbete förekommer ska vara så utförda och beskaffade att de kan nyttjas för trafik med borraggregat och andra fordon utan risk för föraren. Obefintliga och dåliga vägar skapar också vibrationer som sliter på kroppen, och på fordonen. Med de nya föreskrifterna flyttas ansvaret för framkomlig väg från bergarbetaren till den som beställer arbetet. Samtliga BEF medlemmar har fått ett exemplar av nya bestämmelserna. För frågor ring gärna Stig Adolfsson som är BEF:s officiella rådgivare och utbildare i Arbetsmiljöfrågor. Ett av våra medlemsföretag kontaktade nyligen BEF då han kommit i konflikt med sin beställare om bland annat frågor kring avtäckning och transportvägar. Det är inget ovanligt problemområde men BEF ryckte ut och konstaterade på plats att detta var exceptionellt på många sätt. Avtäckningen var inte värt namnet, decimeter tjocka lerlager och fullt med småsten, vi talar här dessutom om sprängning inom detaljplanelagt område där det enligt givet polistillstånd med paragrafen Rengöring av bergytan innebär krav på helt rengjort berg. Transportvägarna var av liknade kaliber. Då beställaren helt vägrade lyssna på argument var det omöj Bra avtäckning Motsatsen till fallet ovan är bygget av Nya Karolinska. Där avtäcker sprängentreprenören, Uppländska Bergborrnings AB själva på löpande räkning. Bra initiativ av beställaren Skanska. Även i kommande AMA-anläggning 2010 kommer kravet på helt rengjort berg (Klass I) att inskrivas i klartext. En av de punkter BEF lyckats påverka som medlem i AMA-anläggningsgruppen. ligt för vår medlem att fullfölja entreprenaden då han då skulle bryta mot såväl arbetsmiljölagen som polistillståndet. Med hänvisning till AB04 Kapitel 2 pkt1 hävde entreprenören (vår medlem) avtalet. Stig Adolfsson 16 17

10 Arbetsmiljö forts Teknik Rapportera in olyckor/tillbud Stående För att höja säkerheten på våra arbetsplatser är det nödvändigt att förutom faktiska olyckor även incidenter inrapporteras. Hör av er till BEF som sedan kan dra slutsatser som alla har nytta av. Gäller det material exempelvis sprängmedel som ej fungerat tillfredställande kontakta även leverantören. Arbetsmiljöverket skall alltid kontaktas vid arbetsmiljörelaterade olyckor eller incidenter som medfört eller kunnat medföra personskador eller dödsfall, detta är reglerat i Arbetsmiljölagen, sk 2 rapporter. Rapporteringen sker genom att man snarast kontaktar närmaste distriktskontor (se www. av.se) per telefon, mail eller fax. Arbetsgivare har skyldighet att till Arbetsmiljöverket skyndsamt anmäla olyckor som orsakat dödsfall eller svårare personskada och tillbud som inneburit fara för liv eller hälsa. Det regleras i arbetsmiljöförordningen. Syftet med detta är, att verket ska få kännedom om olyckor eller tillbud för att vid behov snabbt ta sig till arbetsstället för att utreda händelsen eller genomföra en inspektion. På varje arbetsställe ska det finnas en rutin för anmälningar av dessa händelser. Inom ramen för arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete ingår att kontinuerligt dokumentera och åtgärda brister. Anmälningar enligt 2 Arbetsmiljöförordningen (AMF) Ökningen av antalet anmälningar behöver inte vara en faktisk ökning av olycksfall i arbetet, utan kan också bero på en ökad benägenhet att anmäla. Arbetsmiljöverket har under senare år i riktade insatser ställt krav på arbetsgivare att anmäla olyckor och tillbud. Den nya möjligheten att anmäla via webben kan sannolikt också förklara del av ökningen. Atlas Copco kompletterar sitt produktsortiment med mobila krossverk och siktar Atlas Copco har förvärvat Hartl Anlagenbau GmbH, Österrike, ett företag som tillverkar och säljer mobila krossverk och siktar. Genom förvärvet blir Atlas Copco en än mer komplett leverantör till berghanterings- och återvinningsbranschen. Förvärvet stärker Atlas Copcos position som marknadsledande inom bergbrytning och berghantering ovan jord, samt inom återvinning och vägbyggen. Den nya produktlinjen Powercrusher kompletterar vårt nuvarande produkterbjudande och gör oss till en ännu mer komplett partner. Våra kunder kommer att gynnas av att ha samma leverantör för borriggar, hydraulhammare, vägentreprenadutrustning samt mobila krossverk och siktar, säger Markku Teräsvasara, verkställande direktör på Atlas Copco CMT Sweden AB. Atlas Copco Powercrusher erbjuder ett brett utbud av larvbandsdrivna mobila krossverk och siktar för olika applikationer. Sortimentet omfattar käftkrossar, slagkrossar och konkrossar med krosskapacitet från 200 upp till 500 ton/h, samt siktar med kapacitet från 200 upp till 400 ton/h. I Sverige ansvarar Atlas Copco CMT Sweden AB för försäljning och service av Powercrusher-sortimentet. Egenskaperna hos våra nya produkter passar väldigt bra ihop med de fördelar vi ger våra borrriggskunder idag. Den nuvarande generationen Powercrusher kombinerar en enkel design och användarvänlighet med långsiktigt tillförlitlig prestanda, menar Stefan Svensson, försäljningschef för ovanjordsutrustningar på Atlas Copco CMT Sweden AB. Kommentar BEF: Härmed tar Atlas upp kampen med Sandvik som en komplett leverantör till branschen. Eller kanske går om. Har Sandvik kompressorer? 18 19

11 Teknik forts Hög produktivitet för små hål: Atlas Copco presenterar nya FlexiROC T20 R Tekniska fakta FlexiROC T20 R Hålområde: mm Motor: Cummins dieselmotor, 82 kw Kompressor: FAD 50 l/s, vid 10 bar Borrmaskin: COP 1132 Atlas Copco lanserar ett nytt kraftpaket: den kompakta ovanjordsriggen FlexiROC T20 R. Utrustad med en ny högfrekvent borrmaskin och med en oslagbar täckarea är FlexiROC T20 R det perfekta valet för den moderna borrentreprenören. Radiostyrning, räckvidd och rejäl kraft Nya FlexiROC T20 R från Atlas Copco är utvecklad med fokus på de utmaningar som en borrentreprenör möter dagligen. För att möta branschens högra krav måste en borrigg vara flexibel och dessutom kunna leverera rejält med kraft i borrningen. Stefan Svensson är försäljningschef för ovanjordsutrustningar på Atlas Copco CMT Sweden AB: FlexiROC T20 R är fullt radiostyrd och har ett rotationshuvud som ger riggen en helt oslagbar täckarea. Vi har även utrustat FlexiROC T20 R med en ny högfrekvent borrmaskin som ger bättre borrsjunkning och därmed en högre produktivitet. FlexiROC T20 R är fyrhjulsdriven och går snabbt att förflytta från en arbetsplats till en annan. Radiostyrningen gör manövreringen enkel och säker. Det ger operatören en flexibilitet och frihet som passar dagens moderna arbetssätt perfekt. Remisser SIS Revidering av SS Vibrationer och stöt har pågått under cirka ett år. BEF har i arbetet representerats av Mikael Sjökvist. Nu är arbetet klart och har varit ute på remiss. Även ifall vi haft en person med i gruppen har BEF avgivit ett remissvar då en man inte alltid räcker för att få sin vilja igenom, givetvis beroende på att det finns många intressenter

12 Juridik och försäkringar Juridik och försäkringar forts Förändringar i upphandlingslagstiftningen från den 15 juli 2010 Den 15 juli 2010 trädde förändringar i de båda upphandlingslagarna (LOU och LUF) i kraft. Förändringarna är föranledda dels av ett nytt EG-direktiv för rättsmedel som nu införlivats i svensk rätt, dels införandet av nya upphandlingsförfaranden, möjlighet för Konkurrensverket att påföra upphandlande enheter som inte sköter sig en sanktionsavgift samt en önskan om att förenkla reglerna. De viktigaste nyheterna presenteras i denna artikel. Avtalsspärr Omfattande ändringar sker i 16 kap LOU och LUF som handlar om överprövning och skadestånd. För en upphandlande enhet som är skyldig att skicka ut en underrättelse om tilldelningsbeslut gäller numer ett förbud att ingå avtal, en s.k. avtalsspärr, inom minimifrister om tio eller femton dagar efter tillkännagivandet av beslutet. En förutsättning för att den kortare fristen ska kunna väljas är att samtliga anbudsgivare underrättas via elektroniska medel. För det fall upphandlingen överprövas gäller automatiskt en förlängd avtalsspärr under förvaltningsrättens handläggning av målet. Efter avtalsspärrens utgång kan överprövning inte längre ske. Den upphandlande enheten är skyldig att ange avtalsspärrens längd i tilldelningsbeslutet. Avtalsspärr gäller inte vid direktupphandlingar enligt 15 kap 3 LOU och LUF eller när förhandlat förfarande utan föregående annonsering tilllämpats. Reglerna om avtalsspärr gäller i övrigt för upphandlingar såväl över som under tröskelvärdena. Oiltighetstalan och konkurrensskadeavgift En nyhet är att bestämmelser om att leverantörer vid förvaltningsrätten inom vissa angivna tidsfrister kan föra talan om ogiltighetsförklaring av avtal vid vissa överträdelser mot upphandlingslagstiftningen. Förvaltningsrätten kan dock besluta att avtalet ska bestå om det finns tvingande hänsyn till ett allmänintresse. Undantaget ska dock tillämpas mycket restriktivt. För det fall domstol beslutar att ett avtal ska bestå, t.ex. om avtalsspärr inte har iakttagits eller då det föreligger tvingande hänsyn till ett allmänintresse, ska den upphandlande enheten kunna straffas med en så kallad upphandlingsskadeavgift. Även en upphandlande enhet som vidtar en otillåten direktupphandling ska kunna påföras sådan avgift. Upphandlingsskadeavgiftens storlek uppgår till lägst kr och högst kr men maximalt tio procent av kontraktssumman. Det är Konkurrensverket som är tillsynsmyndighet och driver krav mot upphandlare om upphandlingsskadeavgift. Utdömda avgifter tillfaller staten. Vidare ges en upphandlande enhet möjlighet att offentliggöra sin avsikt att direktupphandla genom så kallad förhandsinsyn. Om den upphandlande enheten därtill iakttar en avtalsspärr om minst tio dagar från dess att publicering av avsikten skett, ska avtalet inte kunna ogiltighetsförklaras. Reglerna om ogiltighetstalan gäller upphandlingar såväl över som under tröskelvärdena. Konsekvensen av att en domstol förklarar ett avtal ogiltigt är det blir civilrättsligt ogiltigt, att parternas prestationer ska återgå eller om så inte är möjligt, att avtalade framtida prestationer inte får utföras. Nya upphandlingsförfaranden bland annat Konkurrenspräglad dialog En annan intressant nyhet är att ett nytt upphandlingsförfarande, konkurrenspräglad dialog, införs i LOU. Det ska dock betonas att kommissionen uttalat att inget hindrar att förfarandet även används vid upphandling inom försörjningssektorn enligt LUF. Den konkurrenspräglade dialogen är tänkt att vara ett komplement till redan befintliga upphandlingsförfaranden och tar sikte på särskilt komplicerade kontrakt. Avsikten är att den konkurrenspräglade dialogen ska erbjuda en flexibel procedur för de upphandlande enheterna. Förfarandet kommer att lämpa sig för situationer där den upphandlande enheten har ett slutresultat klart för sig men ännu inte känner till vägen dit. Genom en konfidentiell dialog med anbudssökandena kan den upphandlande enheten erhålla förslag på finansiering, rättsfrågor och tekniska lösningar m.m. Det införs vidare regler som ger en möjlighet att inrätta och nyttja inköpscentraler för upphandling samt att använda sig av elektroniska auktioner vid tilldelning av kontrakt. Regelförenklingar Begreppet lågt värde vad avser direktupphandlingar ersätts med fasta beloppsgränser. I LOU ska direktupphandling få användas om kontraktets värde uppgår till högst 15 procent av det tröskelvärde som gäller för kommuner och landsting vid upphandling av varor och tjänster (cirka kr). I LUF ska direktupphandling få användas om kontraktets värde uppgår till 15 procent av det tröskelvärde som gäller vid upphandling av varor och tjänster (cirka kr). Direktupphandlingsgränserna i LOU och LUF gäller vid upphandling av såväl byggentreprenader som varor och tjänster och gäller per räkenskapsår för direktupphandlingar av samma slag. BEF försäkringen med högkompetenta partners Är ditt företag rätt försäkrat? BEF, Brim och If samarbetar för att ta fram specialanpassade försäkringslösningar till dig som är medlem i BEF. Som medlem i BEF har du möjlighet att teckna en branschanpassad försäkring som är resultatet av vårt samarbete och framtagen för dig som sprängare. Vi har nu samarbetat i drygt fyra år och många av medlemmarna har redan tecknat vår försäkring. Tillsammans tar vi fram och utvecklar försäkringslösningar som passar din bransch. Vi följer också gruppens skador och har en särskild skadeprövningsnämnd som du vid behov kan vända dig till för att få ett ärende prövat. Dessutom jobbar vi ständigt med skadeförebyggande åtgärder för att minska skador i framtiden. En nyhet i försäkringen är att det går att komplettera försäkringen med Byggherreförsäkring för konsumentförhållanden. Vidare åligger det den upphandlande enheten att hämta in uppgifter från Skatteverket och Kronofogdemyndigheten om att en leverantör sköter sina skatter och socialförsäkringsavgifter, istället för att leverantören själv som idag kan åläggas att lämna in dessa uppgifter, exempelvis genom SKV En upphandlande enhet ska vidare få begränsa kontrollen av intyg, certifikat, betyg och andra handlingar som rör anbudssökandes och anbudsgivares kapacitet och redlighet, dvs. kvalificeringskraven. Kontrollen behöver endast omfatta den leverantör som myndigheten eller enheten har för Vem gör vad? BEF har anlitat Brim som försäkringsmäklare och If är försäkringsgivare. Brim sköter den administrativa delen, t ex när du vill ha information om vad som ingår i försäkringen eller vill få en offert vad försäkringen kostar. Brim hjälper även till med att tolka Afdelar vid kontraktskrivning samt ger juridisk rådgivning gällande försäkringar. Om du råkar ut för en skada kontaktar du If som sköter skaderegleringen. Skadehantering Det allra viktigaste med en försäkring är vad som händer när en skada väl har skett. Hur du blir bemött av försäkringsbolaget, hur smidigt det fungerar och hur snabbt du kan få igång verksamheten igen. Så här går skadehanteringen till på If: 1. Anmäl din skada på if.se/foretag. Vill du hellre ringa så går det självklart lika bra. avsikt att tilldela ett kontrakt eller ingå ramavtal med, eller, vid selektivt, förhandlat eller urvalsförfarande, de leverantörer som erbjuds att delta i anbudsgivning eller förhandling. Anbudsgivaren ska tillhandahålla bevisen innan den upphandlande enheten underrättar anbudsgivarna om tilldelningsbeslutet respektive påbörjar anbudsgivning eller förhandling. Per Vestman Advokat Foyen Advokatfirma 2. If tar över ansvaret och löser mer än hälften av alla ärenden under första dygnet och vid en större skada är de på plats inom tre timmar. Dessutom får du en egen kontaktperson som tar hand om ditt ärende hela vägen. 3. If kontaktar de specialister du behöver och ser till att de kommer till dig. 4. Du får hela tiden information om vad som händer och kan i lugn och ro koncentrera dig på företagets egentliga verksamhet. Vill du veta mer? Kontakta Brim: Emelie Ehnhage, tfn Veronica Kvist, tfn

13 Hänt Atlas - Copco besöker verkligheten Atlas-Copcos avdelning Prissättning och reservdelsadministration var ute i verkligheten den 1 september för att träffa kunder och se maskiner i dessa rätta element. Med var också Bo Källros från svenska säljbolaget. Första punkt på programmet var ett besök på BEFs kontor. Efter sedvanliga ömsesidiga presentationer startade en intressant En ny tid Under det senaste årtiondet har vår bransch genomgått en aldrig tidigare skådad förändring. I en ständigt föränderlig omvärld är det viktigt att uppvisa en enad front gentemot kunder, leverantörer, anställda och aktieägare. För att spegla denna förändring presenterar EPC Groupe ett nytt och starkt varumärke. Samtliga bolag inom EPC Groupe ändrar sitt namn och sin logotype för att fokusera på ett nytt synsätt med ett gemensamt varumärke. I Sverige har därför Skanexplo AB ändrat namn till EPC Sverige AB. Vi går nu en ny tid till mötes där vårt nya varumärke avspeglar ett nytänkande hur vi representerar EPC på den svenska marknaden. Det symboliserar vår gemensamma styrka som är synonym med vårt goda anseende när det gäller pålitlighet, kvalitet och uppträdande. Vidare är det ett löfte om engagemang för att upprätthålla hög kvalitet på våra tjänster och produkter och därmed utveckla våra relationer med kunder och övriga samarbetspartners. Våra anställda och vår företagskultur har alltid varit avgörande för vår framgång. Detta är särskilt viktigt inom sprängämnesindustrin där professionalism, förtroende och säkerhet är avgörande faktorer för att bygga långsiktiga kundrelationer. Genom vårt nya globala varumärke avser vi att bygga vidare på vårt goda anseende som en ledande aktör på marknaden och samtidigt erkännas som en del av en global enhet. Just nu går EPC Sverige AB en spännande tid till mötes med intressanta projekt över hela landet. Vår verksamhet har aldrig varit mer varierande, med kunder som i allt större utsträckning önskar bygga långsiktiga relationer. Genom att uppvisa öppenhet, vara ärliga och alltid göra det där lilla extra är vår strävan att ständigt överträffa våra kunders förväntningar. EPC Sverige AB bör nu ses som en integrerad del av en global koncern, där vi kan dra fördel av en gemensam strategisk vision för framgång på en global marknad. BENGT FOLKESSON VD, EPC-Sverige AB EPC Sverige AB - nytt namn för global samverkan diskussion om prissättning och tillgänglighet av reservdelar. Närvarande entreprenörer var Jacob Lidén, Uppländska, och Kenneth Svensson, RG-Bergkonsult, som ansåg generellt att priserna var för höga inte minst jämfört med så kallade piratdelar. Man ansåg också att det fanns en okänslighet att med automatik höja priser även i konjekturer då entreprenörerna tvingats sänka sina priser. AC försvarade sin prissättning och framhöll också att säljbolagen inte var styrda av de rekommenderade priserna. En sak som parterna dock var överens om var att tillgänglig het och kvalité var viktigaste parametrarna. Efter lunch blev det ett studiebesök på bygget av Nya Karolinska, ett 17 miljarders projekt som just startats. Uppländska Bergborrnings AB är sprängentreprenör och Sonny Carlsson guidade runt. Skanexplo AB ändrar sitt namn till EPC Sverige AB Skanexplos nya identitet och namn har utarbetats för att reflektera EPC Groupes strategi globalt. Alla bolag inom koncernen presenterar det gemensamma varumärket och samtliga aktiviteter genomsyras av det nya synsättet. Med vårt nya namn och vår nya identitet avser vi att gå från klarhet till klarhet genom att ytterligare bygga på vårt goda rykte som en professionell och pålitlig aktör med hög servicenivå. Tel:

14 Hänt forts KCEM KCEM är ett nordiskt Kompetenscentrum för Energetiska Material som ägs av den ideella organisationen Intressentföreningen för Kompetenscentrum Energetiska Material. Medlemskap i intressentföreningen kan sökas av företag, organisationer, myndigheter och privatpersoner. Med energetiska material avses produkter som kan sönderfalla utan hjälp av luftens syre men även andra energirika produkter. Energetiska material har många användningsområden i det moderna samhället. Vanligast är explosiva ämnen och explosiva varor. Stora civila användare av energetiska material är gruvindustrin, bilindustrin och den kemiska industrin. Ett viktigt användningsområde är försvarsmaterial i form av vapen och ammunition. Ett annat viktigt och växande område är raketbränslet i rymdraketer. De explosiva egenskaperna gör att all användning och förvaring av explosiva varor är tillståndspliktig. Statliga och kommunala myndigheter samt andra organisationer har därför också ett stort intresse inom området. KCEM är ett nätverkscentrum och den naturliga mötesplatsen för den nordiska explosivämnessektorn. KCEMs viktigaste uppgift är att säkerställa kompetensutveckling inom explosivvarusektorn i Sverige och övriga nordiska länder. Detta gör de framförallt genom att tillhandahålla relevanta utbildningar och stödja forskning. KCEM verkar för en långsiktigt hållbar användning av energetiska material i ett samhälle anpassat för kretslopp och återvinning. För att diskutera vilka synergier våra olika organisationer kan ha av varandra besökte BEF (Jan Johansson och Roland Netterlind) KCEMs kontor i Karlskoga den 31 augusti. Där presenterade vd Erik Nilsson och Hans Wallin KCEMs verksamhet och BEF sin. Efterföljande diskussion utmynnade att BEF och KCEM kommer att samarbeta och formen blir att man blir medlemmar i sina respektive organisationer. Ett framgångsrikt samarbete bygger på ömsesidigt förtroende, kommunikation och gemensamma mål. Detta förutsätter att vi kan förstå, förutse och tillgodose kundernas varierande behov och utmaningar. Samarbete är mer än bara att leverera produkter och service. För oss betyder det att tillsammans med kunderna hitta de optimala lösningarna för deras sprängningsbehov. Vi har åtagit oss att utveckla lösningar som hjälper våra kunder att nå sina mål och stärka sin position på marknaden. Dessutom ska vi leverera den service som kunderna har behov av i den dagliga driften. Vi mäter våra egna prestationer genom våra kunders framgångar. Det är detta vi menar med Power of Partnership. Telefon: , Fax: Erik Nilsson, Jan Johansson och Hans Wallin. 27

15 Hänt forts Hänt forts Maskinexpo Strategimöte I förra numret av BEF-Nytt var det ett stort reportage från Maskinexpo. Den stora frågan är nu ifall BEF ska fortsätta och lägga ner kraft och pengar på att få till en fungerande del för bergsektorn. Men BEF ger inte upp. En förutsättning är dock att få med Atlas och Sandvik på konceptet. Dessa måste placeras i varsin ände av vårt område på ett sådant avstånd att övriga kan fylla ut mellanrummet och ge känslan av ett riktigt eget område. För att detta ska fungera måste vi givetvis också Maskinexpo köpa idén. Inför årets mässa har deras intresse för vårt område varit noll men det går säkert att få någon form av nytändning. Vi har nu en dialog med både Atlas och Sandvik men i skrivande stund har dom ej tagit ställning till om/hur hårt de ska satsa på Maskinexpo Vi återkommer. MASKINEXPO 2011 genomförs den maj. Totalt har styrelsen 6-7 möten per år. Ett av mötena är ett strategimöte där man arbetar med mer långsiktiga frågor för vår branschs utveckling. Det är frågor kring lönsamhet, personalförsörjning, påverkan/samarbete med beställare, leverantörer och myndigheter etc. Givetvis var även vår för närvarande största fråga, Auktoriserad Bergsprängare, en huvudpunkt. För att leda detta arbete hade Emelie Svensson adjungerats till styrelsen. För att få en avskild miljö, för de som hade Telenor blev avskildheten total, hade styrelsen begivit sig till Fejans vandrarhem ute i Stockholms skärgård. Att bo på vandrarhem var dessutom en skön nostalgitripp även om Kurt tyckte det borde funnits en potta under sängen. Diskussionen var intensiv och många spännande idéer kom fram som förhoppningsvis kommer att förändra vår värld om några år. Första steget till en bättre värld är givetvis Auktoriserad Bergsprängare. Styrelsens sammansättning med representanter från företag av olika storlek och från olika landsändar ger oftast intensiva debatter som dock brukar landa i samsyn. BEF:s styrelse Stående: Mats Johansson, Björn Källgren, Pelle Svensson, Wolgan Carlsson, Jan Johansson (ordförande), Christian Lindberg och Roland Netterlind (vd). Sittande: Per-Anders Nilsson, Kurt Sjökvist, Kenneth Svensson och Mikael Kauppi

16 Hänt forts Hänt forts Möte med leverantörer/tillverkare kring ansvarsfrågor och föreskrifter om identifiering och spårning av explosiva varor för civilt bruk För att diskutera förutsättningarna för att leva upp till ovanstående bestämmelser tog BEF initiativet till en arbetsgrupp med våra leverantörer/tillverkare av sprängämnen under våren. Uppslutningen blev total. Följande deltagare noterades på första mötet: Bengt Folkesson EPC-Sverige AB, Josef Farkas Maxam Sverige AB, Tommi Sjöberg Norab AB, Hans Ingvald Orica Mining Services, Ari Kainulainen och Jari Henriksson Forcit Sweden AB. Den 3 juni hade vi ett uppföljningsmöte där hemläxor från föregående möte redovisades och fortsatt arbetsgång bestämdes. Den 7 september hölls nästa möte där bl.a. opartisk provning av bulksprängämnen diskuterades. I denna fråga hade närvarande leverantörer tyvärr en negativ inställning refererande till att föreslagna provningsmetoder ej var relevanta. Mötet utmynnade i beslut att gemensamt upprätta en checklista över de aktiviteter som kan påverka kvalitén på en sprängning med emulsionssprängämne. Resultatet kommer att presenteras för våra medlemmar under hösten. Beträffande identifiering och spårning av explosiva varor för civilt bruk rapporterade samtliga leverantörer att arbete pågår för att finna kundanpassade lösningar. Här jobbar även BEF själva för att undersöka möjligheter att finna ett enkelt och fungerande system. BEF återkommer givetvis även kontinuerligt i denna fråga. BI Branschföreningsmöte Som känt är BEF tillsammans med kollegor från liknande föreningar sk. Branschförening inom BI (Sveriges Byggindustrier). För BEF är detta ett utmärkt sätt att få utbyte med andra branscher som har samma problematik (och möjligheter) i sin underentreprenörsroll. Tyvärr kanske blir det lite för mycket råskälla på de stora entreprenörerna men här kan vi också få fram våra synpunkter till dessa genom Bis styrelse där branschföreningen har en representant. Senaste mötet hölls den 14 september. Branschföreningar för specialföretag genom samarbetsavtal med BI Bergsprängningsentreprenörerna -BEF Dykentreprenörerna Golvbranschens Riksorganisation GBR Håltagningsentreprenörerna, HIB Isoleringsentreprenörerna Plattsättnings Entreprenörernas Riksförening PER Pålentreprenörföreningen Riv- och saneringsentreprenörerna STIB Ställningsentreprenörerna Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening, SPEF Svenska Mobilkranföreningen Swedish Rental Association TIB Takentreprenörerna Undertaksföreningen Förvaringsbestämmelserna kommunerna tar över tillståndsgivningen Som framgått av ett utskick till samtliga BEF medlemmar tog kommunerna över tillståndsgivningen från polisen för innehav förvaring och förvärv av sprängämnen inklusive godkännande av våra förråd den 1 september. Ordet innehav försvinner då tillfällig uppställning av explosiva varor på en arbetsplats under dagen i syftet att förbrukas där är INTE förvaring och ingen förvaringsregel tillämpas då. Där behöver således inget förvaringstillstånd men ägaren till varorna ska ha tillstånd till förvärv och överföring. Vi försöker nu sprida ut det budskapet till kommunerna. Anm 1: Sprängtillstånden ligger givetvis kvar hos Polisen Anm 2: Det här med kommun behöver inte bli någon katastrof då uppgiften troligen i flesta fall dele geras till Räddningstjänsten som dessutom bru kar delas av flera kommuner. Räddningstjänsten har ju stor erfarenhet av kemikalier, ADR etc. och är vana att jobba strukturerat. För mera information se utsänt Infobrev (som också kommer att finnas på hemsidan) eller ring vår rådgivare i dessa frågor Michael Hermansson. Anm 1: I de reviderade förvaringsbestämmelserna som börjar gälla under hösten (ännu inte helt klart när) kommer tillstånd på innehav att försvinna. Då man (MSB) nu utbildar kommunerna går man på de nya bestämmelserna vilket innebär att dessa ej känner till begreppet innehav och ej kan utfärda ett sådant tillstånd. Anm 2: Som befarat tycks många kommuner inte ens veta om sitt ny ansvar. Solna (som är utnämnda till Sveriges mest företagarevänliga kommun) är ett är ett exempel. Kanske innebär att vi får stoppa några av landets största byggprojekt (Nya KS, KI och Norra länken). BEF har tillskrivit kommunminister Mats Odell och näringsminister Maud Olofsson i ärendet. RfSU Atlas Copco blir borrkortsutbildare Atlas Copco blir utbildare av de officiella borrkorten som tagits fram av RfSu. Det var inga problem för Atlas att bli godkända då man hade grunderna i sitt utbildningskoncept Master Driller. Master Driller är Atlas Copcos nya utbildningsprogram. Master Driller är utformat för borrigsoperatörer med produktivitet, säkerhet och kostnadsbesparningar i fokus. Master Driller leds av erfarna Atlas Copco-instruktörer och är uppdelat i tre nivåer. På bronsnivå lär sig deltagarna om borrningsprinciper och geologiska förhållanden. På nästa nivå, silver, får de tillämpa de teoretiska kunskaperna från bronsnivån med hjälp av en simulator och olika test som de måste klara. På guldnivån, slutligen, måste de omsätta kunskaperna från tidigare nivåer i praktiken under verkliga arbetsförhållanden på en anläggning. Master Driller använder en tekniskt avancerad borrsimulator som är utformad som en fullt utrustad hytt, det finns en variant för ovanjordsborrning och en för borrning PS: Konkurrenten/kollegan Sandvik är sedan ett år godkänd utbildare för borrkort. under jord. I borrsimulatorn kan operatören öva borrning under olika typer av arbetsförhållanden som simuleras på ett verklighetstroget sätt. Ett helt riskfritt sätt att lära. sig bemästra besvärliga situationer

17 Auktorisation Dagsläget Oktober Nu finns äntligen Auktoriserade Bergsprängare på marknaden Äntligen har projektet kommit till den fas då vi stolt kan presentera våra första Auktoriserade Bergsprängare. Tiden för revolution och förnyelse inom bergsprängningsbranschen är kommen och den tiden är nu. Även om inte förvandlingen sker över en natt, kommer det förhoppningsvis på sikt leda till ett stort lyft för branschen. Första veckan i oktober släpps den första kullen av Auktoriserade Bergsprängare. Det är företag som under våren gått BEFs utbildning och som nu visat sig leva upp till de krav BEF ställer på företagen. Det innebär bland annat att de arbetar systematiskt för att uppnå säkerhet och kvalité. Under hösten kommer sedan antalet Auktoriserade Bergsprängare fyllas på allt eftersom. Hälften av BEFs medlemmar har ännu inte fått erbjudande att gå kursen, men innan årsskiftet kommer alla fått den möjligheten. Det innebär att även under våren 2011 kommer tillväxten av Auktoriserade Bergsprängare på marknaden öka. Revisioner Under augusti och september har BEF i samarbete med den externe konsulten Ingvar Bergh utfört provrevisioner hos företag. Efter besöken känner vi nu tryggheten i lanseringen av Auktoriserad Bergsprängare och att företagen är mogna. Även om BEFs medlemsföretag redan många gånger har ordning och reda, kan vi glädjande konstatera att auktoriseringen inneburit ett lyft för många företag rent organisatorisk, då de nu har bättre koll på sin dokumentation. Detta gynnar givetvis både beställare och företaget själva. De riktiga revisionerna, som blir företagens kvitto på att de lever upp till auktoriseringen, kommer sätta igång i senvåren Det är dessa revisioner som är beställarens trygghet. Beställarnas inflytande Det räcker inte enbart att bergsprängningsentreprenörerna skärper till sig, det krävs även att beställarna gör det. För om vi ska kunna förändra branschen till ett föredöme där säkerhet och arbetsmiljö alltid står i fokus krävs det beställare som ser vinsten i att anlita ett företag med ordning och reda. Bergsprängning är och kan vara extremt farligt om det utförs att okunniga och oseriösa personer. Bergsprängning är den del inom byggbranschen som omfattas av mest lagar, förordningar och restriktioner. Så varför då chansa? Varför inte direkt välja ett företag som ni vet har kontroll på hela processen? Varför riskera att stå där med ett företag som inte följer svensk lag, vilket i slutändan drabbar er själva. Både ekonomsikt, förtroendemässigt och pr-mässigt. Särskilt när det finns en sådan enkel lösning som att anlita en Auktoriserad Bergsprängare. Där har BEF genom en extern revisor redan kontrollerat att företag har koll på dokumentation och lagstiftning. Så beställare, hjälp till att visa vägen så kan vi alla gemensamt förändra vår bransch till en bransch som är synonym med högt säkerhetstänkande och få olyckor trots ett komplicerat och ibland riskfyllt arbete. För tyvärr ser inte statistiken riktigt ut så idag. Projektledare Emelie Svensson Kärnan med auktorisationen är att vi visar att vi är ett seriöst företag. Att företaget sköter skattelagsstiftning, tillstånd, säkerhet och arbetsmiljö. Det krävs för att få bort alla oseriösa företag vi konkurrerar med idag, säger Sonny Carlsson, Uppländska Bergborrnings AB, som är ett av de företag som kommer att auktoriseras. Utbildning BEF deltar i arbetet med nya Berg ar betarutbildningen I samband med nya gymnasieskolan kommer flera yrkesprogram att omarbe tas. För bergarbetare sker detta under BYNs ledning. BYN står för Byggnadsindustrins Nackademin Som känt är BEF med i Nackademins ledningsgrupp inom utbildningen Väg och berg. Den 13 september var höstens första möte som startade med att ledningsgruppens representanter Våra Partners YrkesNämnd och är partssammansatt med representanter från arbetsgivare och arbetstagare. BEF är givetvis med arbetet som startar i slutet av juni. BEF-Nytt fick presentera sina verksamheter för nya elever. Här gällde det för BEF att direkt få upp intresset för bergsprängning. Tyréns AB Varmt välkommen! Så här beskriver Tyréns själva sin bergkompetens: På Tyréns har vi ett eget, välutvecklat kompetensområde för bergteknik. Med tanke på vårt lands geologiska förutsättningar och det alltmer omfattande byggandet i berg ser vi det som en självklarhet att ha en egen avdelning som hanterar bergfrågor. Vi har en bred praktisk och teoretisk bergkompetens samtidigt som vi har tillgång till Tyréns samlade kunnande från övriga kompetensområden vid stora och sammansatta projekt. Våra uppdrag kan täcka in hela kedjan från förundersökningar via arbetsplan och byggplan till bygg- och projektledning. Med vårt kompetensområde Berg erbjuder vi helhetslösningar med specialiserad personal inom varje enskild del av ett uppdrag. Vi gör allt från fält- och förundersökningar, geofysiska undersökningar, BIPS-undersökningar av borrhål, täkthandläggningar, tillstånds- och anmälningsärenden, besiktningar av bergschakter och återkommer löpande med information under arbetet. PS: Som framgick i förra numret delar BEF ut stipendium till bästa elev inom Väg och Berg. kontrollprogram för tunnlar, bergrum och bergskärningar till mer omfattande forsknings- och utredningsprojekt. Vi har även flera uppdrag som innefattar praktisk bygg- och projektledning. Bland våra uppdragsgivare finns Banverket, Vägverket, Telia Sonera, Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) och enskilda kommuner. Ansvarig för Bergtiknik är Jimmy Magnusson som tillika då givetvis blir vår kontaktman. PARTNERS Abesiktning Väst AB, Atlas Copco CMT Sweden AB, Bergknallen Konsult AB, Bergutbildarna AB, Borr & Sond Kvalitetssäkring AB, CME AB, EPC Sverige AB, Farligt Gods Hjälpen, Forcit Sweden AB, Frölanders, Global Drilling AB, Gruvteknik AB, Hundprofil, JEHANDER, KRUTHANSSON, MAXAM, Metron Miljökonsult AB, Nitro Consult AB, NORAB AB, ORICA, RUBA GUMMI AB, Sandvik Mining and Construction AB, Sprängkonsult AB, Transtronic AB, Tyréns AB, Yara International AB

18 Kalender Medlemsservice BEF 10 år 2011 BEF kommer under 2011 att på olika sätt uppmärksamma att föreningen är inne på sitt tionde år. Det blir bland annat genom lite extra glans kring våra ordinarie evenemang; Bergsprängardagarna, Årets Bergentreprenör, Föreningsstämman, Maskinexpo men även några andra evenemang. Bergsprängardagarna 2011 Tradition och förnyelse januari Konferensen Bergsprängardagarna kan väl sägas både blivit en tradition och institution för oss i Bergsprängningsbranschen. Ingen sprängare, beställare, konsult, myndighet eller leverantör vill eller kan missa årets möjlighet till information, diskussion, påverkan och samverkan. Den januari är det Radisson SAS Royal Park Hotel Frösundavik som gäller. Boka redan nu in dagarna i kalendern. Program/Inbjudan sänds ut till kända intressenter i slutet av oktober och finns då även på: www. bef.nu och BEF har ny stil Som ni säkerligen noterat ser BEF- Nytt lite annorlunda ut. Vi har försökt att ge tidningen ett litet ansiktslyft med ny design och struktur. Innehållsmässigt så känner ni fortfarande igen er. Här ges fortfarande information om det senaste inom bergsprängning och artiklar om intressanta projekt, samtidigt som det är en chans att ge våra medlemmars bild av verkligheten. Den layoutmässiga förändringen av tidningen har även att göra med BEFs nya hemsida som nu lanseras. Vi vill nu försöka skapa en mer aktiv kommunikation med våra medlemmar, partners, beställare och övriga intressenter. Vi hoppas att detta ska bli en sajt som ni automatisk kommer att återvända till för att få information eller bara bli uppdaterade på det senaste och vad vi håller på med just nu. Vi hoppas med andra ord att detta ska bli en mer levande hemsida och början på något nytt. Titta gärna in på den nya hemsidan (www.bef.nu). Tveka inte att höra av er med synpunkter. Både ros och ris är givetvis välkommet. Vi hoppas ni gillar förändringen, för det gör vi. BEFs Styrelse BEFs styrelse hade årets femte möte på Fejan (se artikel under Hänt). Nästa möte blir 20 oktober på BEFs kontor. Medlemmar som önskar föra upp frågor till styrelsemötet ska kontakta BEFs vd eller någon av styrelsemedlemmarna. BEF-NYTT korrigerar Under denna rubrik rättar BEF-Nytt felaktigheter eller förtydligar oklarheter. Rapportera gärna in dylika. Dags för ny BEF resa? Vi vill ha Din åsikt! BEF genomförde mycket uppskattade studieresor till Sydafrika (2006) respektive Sydamerika (2008). BEF styrelse beslöt före gående år att inte genomföra nå gon resa 2010 då konjunkturen var på nedgång under hösten 2009 och det kunde ge fel signaler. Det ska dock poängteras att resorna är helt självfinansierade. Men nu är prognoserna i vår bransch positiva och BEF fyller 10 år. Dags för en ny resa? Maila eller ring in Dina synpunkter med förslag till resmål (som ska vara kopplingsbara till relevanta studiebesök). Tidpunkt februari april tfn Ett litet smakprov. VISA ERT MEDLEMSKAP Ger konkurrensfördelar En undersökning visar att både proffs beställare och privatkunder ser en stor fördel i att en entreprenör/ hantverkare är medlem i en branschförening. Därför våga synas. Visa BEF loggan på brevpapper, fakturor, anbud, maskiner, hemsida m.m. Behöver ni dekaler, digitala loggor, råd eller praktisk hjälp. Ring kontoret så ordnar vi det. Köp flaggor profilera BEF BEF:s nya postflagga är redan en stor succé. Hjälper också till att profilera BEF. Alla medlemmar har fått flagga men beställ flera. Använd den flitigt vi postning inför sprängning. Se gärna vad AFS 2007:1 Sprängarbete skriver i 37 om Utrymning, bevakning och initiering. Behöver ni flera flaggor i Er verksamhet så beställ enligt nedan: Ring Kontoret PS: För närvarande är flaggorna slutsålda, men vi är lovad ny levernas till hösten

19 Medlemsservice ID-06 som medlemsförmån Direktlänk från hemsidan ID06 Obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen BEF erbjuder nu medlemsföretagen ID 06. På korten kommer förutom namn och företagsuppgifter finnas möjlighet till ytterligare info, exempelvis spräng och borrkort. Se utsänd detaljerad information eller Ring PASCARD direkt. På telefon uppge avtal BEF Det finns också en direktlänk till PASCARDs ansökningsblanketter från vår hemsida/medlemmar. Ny Medarbetare Bergsprängarnas försäkringslösning En ny försäkringslösning genom BRIM med If som försäkringsgivare är nu klar. Grunden i hela upplägget är skadeförebyggande arbete med snabb feedback från skador och incidenter. Ett skaderåd med representanter från BRIM, If och BEF handlägger rutiner kring försäkringen samt diskuterar villkor och principiellt viktiga fall. Skaderådet tar också upp fall där parterna (försäkringsgivare försäkringstagare) är oeniga. Kan vi få merparten av medlemmarna att teckna denna försäkring kommer vi få ytterligare premiesänkning. En annan fördel är att vi genom denna försäkring också kan erbjuda privatkunder som inte lyckats ordna en s.k. Byggherreförsäkring en sådan. En bra konkurrensfördel. Ännu ej medlem tänk till BEF är den enda organisation som arbetar med målsättningen att förbättra villkoren för bergsprängningsentreprenörer. Vi gör det med upplysning/lobbning och utbildning samt i samverkan med övriga intresseorganisationer inom branschen. Föreningen arbetar såväl med kortsiktiga frågor och förmåner som långsiktiga frågor Utförlig information har sänts till alla medlemmar. BRIM kommer också att kontakta samtliga medlemmar som ännu inte tecknat denna försäkring. Betänk också att denna försäkringslösning inte bara är skräddarsydd för vår bransch utan också en långsiktig lösning för att slippa stå utan försäkring då försäkringsbranschen beslutar sig för att inte försäkra vår typ av verksamhet (det har hänt förr). Därför välj Brim i första hand. Att kombinera bästa alternativ med solidaritet mot branschkollegor kan inte vara fel. För ytterligare information kontakta Emelie Ehnhage BRIM ( ), Veronica Kvist BRIM ( ) eller BEF:s kontor. som ytterst rör vår överlevnad. Ett medlemskap ger stora möjligheter att påverka vår framtid något som både får ses som en stor möjlighet och kanske också en skyldighet mot nästa generations bergsprängare. Därför; Stå inte utanför, ta en del av ansvaret, ansök om medlemskap i BEF. BEF behöver Dig Du behöver BEF Rådgivning Det är med viss stolthet vi presenterar listan på de rådgivare som vi erbjuder våra medlemmar. Samtliga i vår panel får anses höra till de ledande inom sitt respektive område. Geoteknik BEF har ett avtal med Bo Ronge, en av landets främsta geologer, om medlemsservice i frågor angående Teknisk Geologi. Använd denna kostnadsfria service som kan spara mycket pengar. Bo Ronge, Migmatit AB Entreprenadjuridik Allmän Juridik BEF har också ett avtal med Advokatfirman Foyen & Co angående medlemsservice inom Entreprenadjuridik, Affärsjuridik och Skattefrågor. Vår kontaktperson är Advokat Magnus Wollsén med stor erfarenhet från bygg och anläggningsbranschen med klienter ifrån UE leden. Använd denna kostnadsfria service som kan spara mycket pengar. Magnus Wollsén, Foyen & Co ADR Transporter Ställer bla krav på Säkerhetsrådgivare vid transporter ut över fri mängd. För frågor kring ADR bestämmelser kontakta: Michael Hermansson, Bergutbildarna AB, EX II/III fordon Nu är vi inne i 2010 och de nya reglerna för EX II/ III fordon gäller fullt ut. Alla dispenser har upphört. För de medlemmar som ännu ej löst sin transportfråga och kört fast i dialogen med fordonsleverantörerna erbjuder BEF kostnadsfri rådgivning genom att kontakta: Per Wilny, Farligt Gods Hjälpen AB, Förvaring av explosiva ämnen Även för rådgivning kring de nya bestämmelserna hänvisas till Michael Hermansson, Bergutbildarna AB, Säkerhets rådgivare Av BEF rekommenderade Säkerhetsrådgivare är Michael Hermansson, Bergutbildarna AB, Per Willny, Farligt Gods Hjälpen AB, Hålinmätning För information och hålinmätning med kvalité rekommenderar BEF Bergknallen Konsult AB, Borr & Sond Kvalitetssäkring AB, Arbetsmiljö Arbetsmiljö (teknisk) kring Borrning & sprängning Stig Adolfsson Samia Arbetsmiljö Psyko socialdel Mia Wessleus Samia Medlemmar Valuta för serviceavgiften Föreningen är dels till för att förverkliga vår övergripande målsättning att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att verka för att bergsprängningsbranschen ska uppnå en stabilare ställning inom näringsliv och samhälle men även att underlätta det dagliga livet för medlemmarna. Så har ni problem eller frågor inom teknik, ekonomi, juridik, arbetsrätt, utbildning, lagar/förordningar etc. ring eller maila. Vi kanske inte har svaret direkt men tar fram det och kommer tillbaka, det är föreningens uppgift.pärm? Pernilla Lindberg, Box 614, Järfälla (Ynglingavägen 1-3) Tel: , Fax: Mail: Webb:

20 BEF-NYTT Trevlig höst eller kanske förvinter Det beror på vad ni bor. I Sydsverige är hösten nu som grannast, dvs starka färger och åtminstone ibland klara dagar. Norra Sverige har kanske redan haft sin första snö. Men var vi än bor i vårt avlånga land så går vi mot mörker och kyla. Det är inget vi kan göra något åt. Jo föresten kan vi det, vi gör det bästa av det. Se möjligheterna, tänk positivt. Snart är det vår igen Nästa nummer Kommer ut i mitten av december Nyhetsbladet för BEF-medlemmar och branschintressenter Utgivare Bergsprängningsentreprenörerna i Sverige Ekonomiska förening, BEF. Adress Box Järfälla (Ynglingavägen 1-3) Telefon Fax Mail: webb: Redaktör Emelie Svensson Ansvarig utgivare Roland Netterlind Prenumeratation Tidningen finanseras av BEF och annonsintäkter. De som önskar ett exemplar, maila till BEF. Annonser En annons i BEF-Nytt läses av mer än tusen beslutsfattare inom bergsprängningsbranschen. För information och bokning, kontakta BEF enligt ovan. Original Lisagraf AB Tryck Modintryckoffset AB Citera gärna BEF-Nytt, men källa ska anges Global Drilling Zettergrensväg 8 SE Falun Tel: Mejl:

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Lagen om offentlig upphandling Gäller den verkligen

Läs mer

Bergsprängardagarna 2013

Bergsprängardagarna 2013 Utbildningstrender Säkerhet / olyckor Bergsprängardagarna 2011 2010 - Mycket stort antal incidenter! Stenkast! Stenkast! Stenkast! Dolor Välta borriggar Bergsprängardagarna 2012 2011 - Mycket stort antal

Läs mer

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad. Politikerutbildning 29 mars 2011 Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.se Tnr 044-135188 Offentlig upphandling, vad är det? Åtgärder som en upphandlande myndighet

Läs mer

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m.

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya sanktioner i upphandlingslagstiftningen föreslås träda i kraft under mitten av 2010. De nya reglerna innebär bland annat att en avtalsspärr

Läs mer

Arbetsmiljöarbete på Trafikverket

Arbetsmiljöarbete på Trafikverket Arbetsmiljöarbete på Trafikverket Bergsprängardagarna 24 25 jan 2013 Åke Hansson Personal- och arbetsmiljöpolicy Alla har vi ett ansvar att påverka vårt eget, Trafikverkets och branschens resultat i en

Läs mer

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Kort om Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Vad är direktupphandling? En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering. Det är ett enklare förfarande jämfört med övriga upphandlingsförfaranden

Läs mer

Checklista Bergsprängning

Checklista Bergsprängning Checklista Bergsprängning Dessa checklistor för upphandling och byggskedet av bergsprängningstjänster har framtagits av den partssammansatta Olyckskommission Bergsprängning. Huvudskälet har varit att minimera

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) 2016-09-07 Dnr 516/2016 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Stockholms stad, 105 35 Stockholm Saken

Läs mer

Dokumentation av direktupphandlingar

Dokumentation av direktupphandlingar Dokumentation av direktupphandlingar Den 1 juli 2014 höjs direktupphandlingsgränsen. Samtidigt införs en utökad dokumentationsplikt som innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska dokumentera

Läs mer

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV BYGGENTREPRENAD UPPHANDLINGAR UR ETT OSUND JURIDISKT STRATEGISK PERSPEKTIV ANBUDSGIVNING Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Kristian Pedersen / Delägare Partner / / Advokat 21 27 september oktober

Läs mer

Promemorian Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet (Ds 2009:30)

Promemorian Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet (Ds 2009:30) 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och Upphandling Handläggare: Paul Collins Landstingsstyrelsen Promemorian Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet (Ds 2009:30) Ärendet Finansdepartementet

Läs mer

Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept Ulrica Dyrke, Företagarna

Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept Ulrica Dyrke, Företagarna Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept 2013 Ulrica Dyrke, Företagarna Offentlig upphandling är betydande - och det är de små företagen också Offentlig sektors inköp sker via offentlig

Läs mer

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg Arbetsmiljö och ansvar Anna Varg Arbetsmiljöverket 11-11-16 1 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över bl a arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter Utfärda föreskrifter med stöd

Läs mer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer Inledning Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster och entreprenader som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Syftet med reglerna är

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1039, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2014-10-01 Dnr 601/2014 1 (7) Förvaltningsrätten i Umeå Box 193 901 05 Umeå Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Åsele

Läs mer

Möjligheterna i LUF Varför vänta på nya lagstiftningen? Redan idag finns många möjligheter i LUF!

Möjligheterna i LUF Varför vänta på nya lagstiftningen? Redan idag finns många möjligheter i LUF! Möjligheterna i LUF Varför vänta på nya lagstiftningen? Redan idag finns många möjligheter i LUF! Kristian Pedersen, Advokat, Partner Erik Olsson, Advokat, Partner Agenda > Inledning > Upphandling återförsäljning

Läs mer

Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen.

Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen. Allmänt Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen. Marknaden för offentlig upphandling är den största marknaden för handel med varor och

Läs mer

Bakgrund En del av lagändringarna har sin bakgrund i ändringar i EU:s rättsmedelsdirektiv (dir.

Bakgrund En del av lagändringarna har sin bakgrund i ändringar i EU:s rättsmedelsdirektiv (dir. 0009 2010 08-02 1 (8) CIRKULÄR 10:51 och landsting Upphandlingsansvariga i kommuner Upphandlingsansvariga i landsting Kommunjurister Landstingsjurister Bolag i kommuner och landsting Ändringar i upphandlingslagstiftningen

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1039, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2014-06-26 Dnr 457/2014 1 (6) Förvaltningsrätten i Härnösand Box 314 871 27 Härnösand Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

Teknik och säkerhetsupphandlingar

Teknik och säkerhetsupphandlingar Presentation OffSÄK:s höstkonferens 2011 Anna Ulfsdotter Forssell /Partner /Advokat Stockholm den 2 Agenda Inledning vad, varför, vem och när? Principerna för offentlig upphandling Kort genomgång av de

Läs mer

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping Mål nr 4190-14 1 SÖKANDE Bogruppen i Östergötland AB, 556760-7360 Importgatan 24 602 28 Norrköping Ombud: advokaten Henrik Stenberg och jur. kand. Andreas Bålfors

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12)

Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12) YTTRANDE Vårt dnr: 2015-06-12 Fi 2015/1216 Avdelningen för juridik Magnus Ljung Finansdepartementet 103 33 Stockholm Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12) Sammanfattning Sveriges Kommuner

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Konkurrensverket, Stockholm

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Konkurrensverket, Stockholm Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2013-03-04 101/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Upphandlingsutredningens analys

Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Upphandlingsutredningens analys Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Upphandlingsutredningens analys Peter Lindblom janpeterlindblom@hotmail.com 2012-02-02 1 1 Liten agenda Grundläggande principer vid offentlig upphandling Dagens

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

med andras glasögon vinjett

med andras glasögon vinjett med andras glasögon vinjett Bergmaterialindustrin behöver ibland, liksom alla andra branscher, anlita kompetens som inte alltid finns i de egna leden. I en perfekt värld blir resultatet ett gott samarbete

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Att minimera risken för överprövning

Att minimera risken för överprövning Att minimera risken för överprövning Anna Ulfsdotter Forssell /Partner/Advokat Upphandla livsmedel Stockholm den 30 november 2015 Disposition Överprövning riskerar försena upphandling av livsmedel hur

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande Dnr 70/ (8) Förvaltningsrätten i Stockholm Stockholm

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande Dnr 70/ (8) Förvaltningsrätten i Stockholm Stockholm Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2012-02-20 Dnr 70/2012 1 (8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift 2017-11-09 Dnr 567/2017 1 (7) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Södertälje kommun, 151 89 Södertälje

Läs mer

Nya upphandlingsregler 2016. Henrik Grönberg Upphandlingsmyndighetens konferens 16 oktober 2015

Nya upphandlingsregler 2016. Henrik Grönberg Upphandlingsmyndighetens konferens 16 oktober 2015 Nya upphandlingsregler 2016 Henrik Grönberg Upphandlingsmyndighetens konferens 16 oktober 2015 I denna presentation behandlar vi Lagstiftningsarbetet. Annonsering, förfaranden och förhandling. Uppdelning

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

- Ett förtydligande bör göras i 9 kap. 9 LOU/LUF om vilken information som ska finnas med i underrättelser till anbudssökande och anbudsgivare.

- Ett förtydligande bör göras i 9 kap. 9 LOU/LUF om vilken information som ska finnas med i underrättelser till anbudssökande och anbudsgivare. R-2009/1578 Stockholm den 5 oktober 2009 Till Finansdepartementet Fi2009/4872 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 juni 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet VARIMs snabbguide till upphandlingsprocessen och hur du som användare ställer krav vid upphandling av VA-verksamhet.

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2012-09-05 Dnr 462/2012 1 (7) Förvaltningsrätten i Växjö Box 42 351 03 Växjö Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 AffärsConcept Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 Helena Ottosson Kraus helena.ottossonkraus@affarsconcept.se Agenda Vad är offentlig upphandling? Upphandlingsförfaranden

Läs mer

Pia Blank Thörnroos Datum Dnr 2009-06-18 131 429651-09/1152. Beträffande borrningstjänster i samband med ROT-avdrag

Pia Blank Thörnroos Datum Dnr 2009-06-18 131 429651-09/1152. Beträffande borrningstjänster i samband med ROT-avdrag *Skatteverket 1(2) Pia Blank Thörnroos Datum Dnr 2009-06-18 131 429651-09/1152 Johan Barth GEOTEC Box 174 243 23 Höör Beträffande borrningstjänster i samband med ROT-avdrag Den 8 december 2008 utvidgades

Läs mer

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Riktlinjer för samordningen av skyldigheterna i beställaransvarslagen och upphandlingslagen Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Helsingfors 7.7.2008

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

SE-Jönköping: Anläggningsarbete 2012/S 203-333534. Meddelande om upphandling. Byggentreprenader

SE-Jönköping: Anläggningsarbete 2012/S 203-333534. Meddelande om upphandling. Byggentreprenader 1/6 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:333534-2012:text:sv:html SE-Jönköping: Anläggningsarbete 2012/S 203-333534 Meddelande om upphandling Byggentreprenader Direktiv

Läs mer

Datum 2013-09-02. VÄRMEKs legala bas

Datum 2013-09-02. VÄRMEKs legala bas Datum 2013-09-02 VÄRMEKs legala bas VÄRMEK agerar inom lag om upphandling för försörjningssektorn (LUF). LUF:en är något mer flexibel än LOU men omgärdas ändå av strikta regler. Upphandlande enheter/myndigheter

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt.

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Välj en leverantör som passar dig Det kan vara viktigare än du tror! Hur mår din port? Kanske är det uppenbart dags

Läs mer

TÄNK UTANFÖR LAGEN. Fokusera inte på lagen, lyft blicken och se möjligheterna. WHC

TÄNK UTANFÖR LAGEN. Fokusera inte på lagen, lyft blicken och se möjligheterna. WHC I samarbete med: WANGESKOG WHC HYRCENTER TÄNK UTANFÖR LAGEN. Fokusera inte på lagen, lyft blicken och se möjligheterna. Lagen om elektroniska personalliggare i byggbranschen träder i kraft 2016-01-01.

Läs mer

Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet

Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet Ds 2009:30 Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet Finansdepartementet Ds 2009:30 Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm 2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008 Konkurrensverket 103 85 Stockolm Nuteks förslag till åtgärder för bättre konkurrens i Sverige Verket för Näringslivsutveckling, Nutek, har av Konkurrensverket

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Vad är på gång inom LOU/LUF?

Vad är på gång inom LOU/LUF? Vad är på gång inom LOU/LUF? och hur använder ni nya reglerna för bra affärer? Elmia 30 september 2014 SAMMANFATTNING Lättare att köpa för offentlig sektor genom höjda direktupphandlingsbelopp! Omvänt

Läs mer

TÄNK UTANFÖR LAGEN. Fokusera inte på lagen, lyft blicken och se möjligheterna.

TÄNK UTANFÖR LAGEN. Fokusera inte på lagen, lyft blicken och se möjligheterna. TÄNK UTANFÖR LAGEN. Fokusera inte på lagen, lyft blicken och se möjligheterna. Lagen om elektroniska personalliggare i byggbranschen träder i kraft 2016-01-01. DET HÄR ÄR LAGEN DEN 1 JANUARI 2016 träder

Läs mer

LOU / LUF Tendenser och Rättsutveckling Nyheter från 15 juli 2010. Föredrag för Upphandling 24 28 oktober 2010. Advokat John Hane

LOU / LUF Tendenser och Rättsutveckling Nyheter från 15 juli 2010. Föredrag för Upphandling 24 28 oktober 2010. Advokat John Hane LOU / LUF Tendenser och Rättsutveckling Nyheter från 15 juli 2010 Föredrag för Upphandling 24 28 oktober 2010 Advokat John Hane EU-DIREKTIV 2004/18 OCH 2004/17 2004/18 2004/17 Klassisk sektor Försörjningssektor

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun 2012-10-19 Sidan 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun Förutsättningar Härnösands kommun (kommunen) bedriver en verksamhet vars tyngdpunkt ligger

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster KKV1026, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-05-21 Dnr 743/2014 1 (5) Norrköpings kommun Utbildningskontoret 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster Konkurrensverkets beslut Norrköpings

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Front Advokater. Väsentliga ändringar av kontrakt. Advokat Kaisa Adlercreutz, Advokat Johan Lidén, jur. kand. Amir Daneshpip.

Front Advokater. Väsentliga ändringar av kontrakt. Advokat Kaisa Adlercreutz, Advokat Johan Lidén, jur. kand. Amir Daneshpip. Front Advokater Väsentliga ändringar av kontrakt Advokat Kaisa Adlercreutz, Advokat Johan Lidén, jur kand Amir Daneshpip 28 september 2016 Nuvarande ordning Inga regler som explicit tar sikte på ändringar

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Västtrafiks tilldelning av kontrakt för köp av tåg till regiontrafiken

Västtrafiks tilldelning av kontrakt för köp av tåg till regiontrafiken KKV1013, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-04-27 Dnr 225/2011 1 (6) Västtrafik AB Box 405 401 26 Göteborg Västtrafiks tilldelning av kontrakt för köp av tåg till regiontrafiken Beslut Konkurrensverket avskriver

Läs mer

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun?

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Vårgårda kommun gör varje år inköp för en stor summa pengar. Alla inköp måste vara upphandlade enligt de lagar

Läs mer

Skyddsombud. arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

Skyddsombud. arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Skyddsombud arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska sam arbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Offentlig upphandling. LOU och LUF

Offentlig upphandling. LOU och LUF Offentlig upphandling LOU och LUF Vad är offentlig upphandling? Med offentlig upphandling menas de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen

Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen Den 1 januari 2009 började ändringar i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete (1999:3) att gälla. Tillsammans med ändringar i tredje kapitlet

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

Mycket att vinna på upphandling av bilpool

Mycket att vinna på upphandling av bilpool Mycket att vinna på upphandling av bilpool Fredrik Norefjäll, Ecoplan Fredric Norefjäll inledde med att erkänna att han har bil, att han gillar att köra bil och att han ibland kör bil i onödan. Fredric

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

Upphandlingsanvisning för Åda Ab

Upphandlingsanvisning för Åda Ab Upphandlingsanvisning för Åda Ab sid 2 (5) 1. Anvisningens tillämpningsområde I enlighet med landskapslag (1994:43) angående tillämpningen i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling ska lagen

Läs mer

ROT-avdraget skapar fler vita jobb

ROT-avdraget skapar fler vita jobb VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE ROT-avdraget skapar fler vita jobb En studie kring inställningen till ROT-avdraget hos 2 447 företag inom byggbranschen December 2011 BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Inledning

Läs mer

Drömmen om förenkling

Drömmen om förenkling Drömmen om förenkling Under 20 år, sedan 1994 har många drömt om ett enklare regelverk för den offentliga upphandlingen. Den 1 juli 2014, är dagen D för högre gränsvärden inom upphandlingsformen direktupphandling

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Branschorganisationen För Företag som arbetar med tak och tätskikt Starka argument för medlemskap

Branschorganisationen För Företag som arbetar med tak och tätskikt Starka argument för medlemskap Branschorganisationen För Företag som arbetar med tak och tätskikt Starka argument för medlemskap TM Branschorganisationen för företag som arbetar med tak och tätskikt Vårt arbete går ut på att stödja

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Kommun /Landstingsstyrelsen Inköp Fastigheter Personal Blockader vid byggnadsentreprenader

Kommun /Landstingsstyrelsen Inköp Fastigheter Personal Blockader vid byggnadsentreprenader Cirkulärnr: 2005:17 Diarienr: 2005/0729 Handläggare: Sektion/Enhet: Hans Ekman Ellen Hausel Heldahl Göran Söderlöf Juridiska enheten Datum: 2005-03-22 Mottagare: Rubrik: Kommun /Landstingsstyrelsen Inköp

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun 1 (5) Riktlinjer för inom Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelse (2014-11-05 181) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-11-05 Dokumentansvarig: Leif Henriksson,

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling 1992 kom Lagen om offentlig upphandling (LOU) Lagen om offentlig upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster 2007 (LUF) Ny uppdatering, LOU, 15 juli 2010 Kringlagstiftning Avtalslagen

Läs mer

OFENTLIG UPPHANDLING ED, PL Alfred Streng

OFENTLIG UPPHANDLING ED, PL Alfred Streng OFENTLIG UPPHANDLING ED, PL Alfred Streng Upphandlingsordlista Anbudsgivare: Med anbudsgivare avses den eller de leverantörer som lämnar anbud i en upphandling 1 Anbudssökande: Med anbudssökande avses

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD SVERIGES BYGGINDUSTRIER ARBETAR FÖR SÄKRA ARBETSPLATSER Våra arbetsplatser ska vara säkra, trygga

Läs mer

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner Eva Sveman Nya upphandlingsdirektiv Direktiv om upphandling inom den klassiska sektorn Direktiv om upphandling inom försörjningssektorn Direktiv om upphandling

Läs mer

Handbok. För entreprenörer

Handbok. För entreprenörer Handbok För entreprenörer 1 Innehåll Vår vision och värdegrund 4 Välkommen 6 Om oss 8 Uppdrag och mål 10 Vårt varumärke 13 Vi tillsammans 14 Minneslista 15 Gott bemötande 16 Snyggt och städat 19 Sekretess

Läs mer

- Risker. Bild. - Regler - Ansvar. Arbeten på drivmedelsanläggningar En utbildning för dig som arbetar inom drivmedelsbranschen

- Risker. Bild. - Regler - Ansvar. Arbeten på drivmedelsanläggningar En utbildning för dig som arbetar inom drivmedelsbranschen - Risker Bild - Regler - Ansvar Arbeten på drivmedelsanläggningar En utbildning för dig som arbetar inom drivmedelsbranschen ALLA YRKEN HAR SINA EGNA UTMANINGAR OCH SPECIELLA ARBETSMILJÖ. För oss som arbetar

Läs mer

Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och delägare Kristian Pedersen, advokat. Innovativa upphandlingar

Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och delägare Kristian Pedersen, advokat. Innovativa upphandlingar Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och delägare Kristian Pedersen, advokat Innovativa upphandlingar Upphandling24 konferens Stockholm den 4 november 2009 Innovativa upphandlingar nya möjligheter till goda

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

Statens inköpscentral

Statens inköpscentral Sid 1 Introduktionsseminarium - Avrop från de statliga ramavtalen Sebastian Svartz och Karl Ekman Jurister, Enheten för ramavtalsförvaltning, Statens inköpscentral 2016-11-18 Agenda 09.30 Statens inköpscentrals

Läs mer

Avsnitt 4.3 beloppsgränser, dokumentationsplikt och riktlinjer vid direktupphandlingar

Avsnitt 4.3 beloppsgränser, dokumentationsplikt och riktlinjer vid direktupphandlingar REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2013-06-11 AdmD-268-2013 Ert datum Ert diarienr 2013-03-13 S2013/1826/RU Socialdepartementet 103 33 Stockholm Upphandlingsutredningens slutbetänkande Goda affärer en

Läs mer

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 Ansvar enligt Arbetsmiljölagen - Arbetsgivarens huvudansvar - Arbetstagarens ansvar - Rådighetsansvar och ansvar för inhyrda - Samordningsansvar

Läs mer