Lathund för grundkursen PowerPoint

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lathund för grundkursen PowerPoint"

Transkript

1 Lathund för grundkursen PowerPoint Karolinska Institutet - Universitetsbiblioteket September

2 Innehållsförteckning 1 SKAPA EN PRESENTATION Övning Gruppera objekt BILDBAKGRUND/SLIDE MASTER (FORMATMALL I POWERPOINT) Övning 2 Gör ändringar i bildbakgrunden FÖRMGIVNINGSMALLAR/DESIGN TEMPLATES Övning 3 Ladda ned och anpassa KIs PowerPointmall Att lägga in sidhuvud och sidfot SKAPA DIAGRAM Övning 4 Skapa diagram utifrån Excelfil Skapa diagram direkt i PowerPoint RITVERKTYGET Övning 5 - Rita figurer ANIMERING Övning 6 Animera mera! Animering av punktlistor EXTRA ÖVNING: SKAPA SCHEMA Lägga till ett diagram Ändra färger, mönster, linjer, fyllningar och kantlinjer i diagram Ändra till en annan diagramtyp Ändra ett diagram TIPS OCH TRIX VID BILDSPELET

3 Arbetsytan i PowerPoint 1 Skapa en presentation 1.1 Övning 1 1. Öppna PowerPoint. En tom presentation visas med en Rubriksida/Title slide med färdiga textrutor för titel och text. Skriv in en rubrik för din presentation och ditt namn som föredragshållare. När du befinner dig i arbetsläget: Normalläge/Normal View visas en översikt i dispositonsytan (t.v om arbetsytan) av alla bilder/slides som finns i din presentation. Den bild du för tillfället befinner dig på är markerad med grå ram. 2. Infoga en ny bild (Slide) i din presentation. Under menyvalet Infoga/Insert välj Ny bild/new Slide. En tom sida s.k. Bild/Slide läggs till i din presentation/bildspel. Välj PowerPoints standardmall (rubrik och punktlista). Skriv in en rubrik och lägg till text som punklista. OBS! När du väljer att lägga till en ny bild i ditt bildspel visas också Bildlayout/Slide Layouts till höger i det s.k. Åtgärdsfönstret (Task Pane). Här kan du välja olika färdiga bildlayouter för dina bilder. Använd dig helst av dessa bildlayouter när du gör dina bilder. Använd textrutor endast för att lägga in text intill bildobjekt. Se varför under mallar. 3

4 3. Infoga ny bild och välj bildlayoutmall med endast rubrik. Skriv en rubrik t ex: Nå fram med ett budskap! 4. Infoga bildobjekt. Du kan antingen infoga bilder (bildobjekt) som du har sparat på din dator eller från PowerPoints eget Clipart- arkiv. I denna övning ska du lägga in en bild som finns på skrivbordet i övningsmappen. Under menyvalet Infoga/Insert välj Bildobjekt från fil/picture from file. Bläddra fram till önskad bild på din dator. Övningsbilden studenter_forskning.jpg finns i mappen ovning_ppt på skrivbordet. Dubbelklicka på bilden den infogas i din presentation. 5. Lägg in ett textruta och skriv text. Välj Textbox i menyn Rita (Draw) längst ner till vänster. Klicka någonstans i arbetsytan och skriv in text. T ex: Forskning på KI är kul! Om menyn inte finns synlig, aktiverar du den genom att gå in i menyn under: View>Toolbars>Drawing. Lägg till en bakgrundsfärg för din textruta. Lägg till en linje i KIs plommon runt textrutan 6. Infoga bilden sovande_student.gif. Gör bakgrunden transparent med hjälp av från menyn Rita. 7. Infoga en ny bild (slide) med tom bildlayout. Infoga bildobjektet forskning.jpg. Komprimera bilden för skärmen. Värt att veta! All text som läggs in som textobjekt (textbox) ligger utanför mallarna och påverkas inte av dem. Det betyder att om du snabbt vill kunna ändra hela utseendet i ett bildspel måste det bygga på Bildlayoutmallar istället för textobjekt. Komprimera bilder Du kan komprimera bilderna i din presentation för att minska filstorleken på presentationen. Detta gör det lättare att skicka presentationen och gör den snabbare att öppna. För att komprimera en bild dubbelklicka på bilden för att öppna Format Picture dialogrutan. Välj fliken Picture och därefter Compress. 4

5 Du kan välja att komprimera bara den markerade bilden eller alla bilder i din presentation. För presentationer som ska visas som bildspel välj upplösning för Web/Screen. Du kan även välja att radera de beskurna delarna i din bild för att få ned storleken på din PowerPoint presentation. Några råd om bildhantering Bildformat: En tumregel vad gäller bilder som ska visas som ett bildspel i PowerPoint är att de ska vara webbanpassade dvs sparade i rätt format: jpeg eller gif: GIF används oftast för att visa dekorfärgsbilder, illustrationer. GIF kan maximalt innehålla 8 Bitars färgdjup = 256 färger och passar oftast bäst till bilder som innehåller mindre än just 256 färger som teckningar, clipart mm. JPEG används oftast för att visa fotografier och andra kontinuerligt tonade bilder. JPEG behåller all färginformation i RGB-bilder (24 Bitars färgdjup = 16,7 miljoner färger). JPEG använder också en komprimering som effektivt minskar dokumentstorleken genom att identifiera och ta bort data som inte är väsentlig för att visa bilden. Bilderna för ett bildspel bör helst inte väga mer än 100 KB. (För att se hur tung en bild är ska du öppna Utforskaren och sedan högerklicka på bilden och därefter Properties för att se hur tung den är). Är en presentation för tung kan det medföra att det tar lång tid för datorn att visa den. I värsta fall kanske den inte går att öppna alls. Värt att veta: Hur lägger jag en skärmbild? Om du vill ta en bild av skärmen t ex av ditt webbläsarefönster och lägga in bilden i din presentation kan du göra det på följande sätt: 1. Öppna programmet från vilket du vill göra en skärmbild t ex Internet Explorer. 2. Öppna vyn som du vill ta en bild på 3. Tryck på knapparna Alt+PrintScrn för att ta bilden. Bilden ligger nu i urklippsminnet 4. Gå till din ppt-presentation. Tryck på knapparna Ctrl+V för att klistra in bilden i din presentation. Anpassa bilden på vanligt_sätt. 1.2 Gruppera objekt När du lägger in flera objekt kan du behöva gruppera dem för att flytta dem samtidigt. För att du inte ska råka flytta på en del eller rader en del av din bild kan du ta hjälp av 5

6 en funktion som kallas för att Gruppera. Det betyder att du låser ihop flera objekt. När u har grupperat flera objekt kan du inte välja ett enskilt objekt i en grupp, såvida du inte Delar upp gruppen igen. Alla objekt i en grupp behandlas som en enhetlig bild. För att kunna gruppera flera objekt måste de vara markerade. Därefter ska du högerklicka i det markerade området och välj Gruppera från menyn. För att dela upp objektet gör du samma igen men väljer Dela upp i menyn. 2 Bildbakgrund/Slide Master (formatmall i PowerPoint) 2.1 Övning 2 Gör ändringar i bildbakgrunden Under menyvalet Visa/View> Bakgrund/Master > välj Bildbakgrund/Slide Master. När du väljer detta alternativ kommer du till ett speciellt läge där du kan ange egenskaper för alla bilder i den aktuella presentationen. Här ange du t ex bakgrundsfärg, logotyper, typsnitt och grafiska element mm. Ändra bakgrundsfärg 1. Under menyvalet Format /Format välj Bakgrund/Background. Här väljer du önskad färg i dropdown-menyn. (Du hittar fler färger under: More colors, du kan också skapa olika effekter genom att klicka på Fill effects). 2. Välj Fill effects och därefter Two colors. Välj ut två färger i dropdownmenyerna, t.ex. ljusblått och vitt. Under rubriken: Shading Styles väljer du hur effekten ska vara. (Prova KIs plommonfärg R(135) G (0) B (82) 3. Välj t ex. diagonalt och bocka för någon av de fyra alternativrutorna. 4. Bekräfta genom att välja: Apply to all Sätt typsnitt för mallen 1. Ändra typsnitt t ex: från Arial till Tahoma för alla dina bilder. Ändra färgen på rubrikerna till KIs plommon. OBS! För att återanvända den formgivning som du har angivit i bildbakgrunden i andra presentationer ska du spara din presentation som en formgivningsmall (Design Template *.pot) 3 Förmgivningsmallar/Design Templates 3.1 Övning 3 Ladda ned och anpassa KIs PowerPointmall Slide Designs (formgivningsmallar) erbjuder färdigdesignade mallar med olika varianter av bakgrund, typsnitt och ev. bilder. När du väljer detta alternativ visas ett flertal designade mallar i åtgärdsfönstret. Du hittar Slide Designs/formgivningsmallar under menyvalet Format (alt i Åtgärdsfönstret). Fördelen med att använda mallar är, förutom att man får enhetliga presentationer, att man lätt kan ändra hela presentationens utseende om man tycker att den av någon anledning inte fungerar rent grafiskt i ett visst sammanhang. Man kanske tycker att en 6

7 textfärg man valt inte är så tydlig som man tänkt sig. Olika föreläsningssalar, projektorer ger ju lite olika förutsättningar. Karolinska Institutet har tagit fram en PowerPointmall i enlighet med den nya grafiska profilen. Denna mall ligger ute på KIs intranät. 1. Gå till KIs intranät och till profilplatsen: Högerklicka på mallen du vill använda och välj Spara mål som /Save target as. Spara som utbildning1.pot > Formgivningsmall/Design template (*.pot) på skrivbordet. 2. Gå in i Slide Master/bildbakgrund Ändra storleken på huvudrubriken till 32 Markera ytan för punktlistan och öka storleken med förstoringsknappen 3. Ange standardinställningar för figur/auto-shape default för alla textrutor så att du får Arial 20 punkter (högerklicka på textrutans kant och välj Ange standardinställningar för figur/set auto-shape default) 4. Ange standardinställningar för figur/set auto-shape default för alla ritade objekt så att du får plommon ifyllning. (högerklicka på objektets kant och välj Ange standardinställningar för figur/set auto-shape default) För att spara detta som en Formgivningsmall som du kan applicera på alla dina presentationer (även gamla presentationer) ska du välja Spara som > Formgivningsmall (*.pot). Formgivningsmallen sparas i Microsofts mapp med Templates för just PowerPoint filer. 3.2 Att lägga in sidhuvud och sidfot För att spara en mall med dina egna adressuppgifter mm i sidhuvudet och sidfoten måste du spara dokumentet som en vanlig presentation (*.ppt) t ex mall.ppt alltså en vanlig presentation som du alltid utgår ifrån när du skapar NYA presentationer: 1. Under Visa/View >Sidhuvud och sidfot/ Header and footer och därefter välj fliken Bilder/Slides. Skriv ditt namn för bildspelet 2. Ange dina kontaktuppgifter under fliken Åhörarkopior/Handouts Värt att veta: Hur döljer jag objekt från bakgrund på en enskild bild Om du vill dölja objekt från bakgrunden alltså från din formgivningsmall t ex KIs logga osv på den enskilda bilden gör du så här: 1. Högerklicka på den bilden (Slide) där du vill dölja objekt från bakgrunden. 2. Välj Bakgrund/Background och därefter bocka för rutan Dölj objekt från bakgrund/omit objects from background 7

8 4 Skapa diagram 4.1 Övning 4 Skapa diagram utifrån Excelfil Infoga egna data från ett Excelark 1. Infoga en ny bild med enbart rubrik 2. Välj Infoga/Insert > Objekt från fil/object from file. 3. Klicka på Skapa från fil/create from File i fönstret Infoga objekt/insert Object. 4. Klicka på bläddra, leta fram antagna.xls från övningsmappen. Klicka på OK. 5. Dubbelklicka på diagrammet för att aktivera den. Ändra storleken vid behov. 6. Klicka på Diagramguiden/Chart Wizard. Denna tar dig genom stegen för att skapa ett diagram från din Excel-fil. Här väljer du vilken typ av diagram du vill infoga och vilka rubriker mm som ska läggas in. Ge diagrammet en rubrik: Sökande och antagna. 7. Viktigt! Under Placera diagramet/chart Location ska du ange om diagrammet ska skapas i det befintliga databladet/datasheet eller i en ny. Välj Som nytt blad/as new sheet och klicka på Slutför/Finish. 4.2 Skapa diagram direkt i PowerPoint Du kan skapa ett diagram helt från början i Microsoft PowerPoint eller importera ett kalkylblad eller diagram från Microsoft Excel. När du skapar ett nytt diagram i PowerPoint öppnas Microsoft Graph. Där visas ett diagram med tillhörande data i en tabell som kallas Datablad. Du kan fylla i dina egna data i databladet, importera data från Microsoft Excel eller klistra in data från ett annat program. 1. Infoga en ny bild/slide i din presentation välj layoutmall med endast rubrik. 2. Klicka på symbolen: Infoga diagram/insert Chart i verktygsmenyn. Ett stapeldiagram infogas. Byt informationen till fyra namn under kolumnerna: A, B, C, D. 8

9 3. Byt ut texten för respektive stapel (1,2, 3) till: animationer, bilder, mallar 4. Ändra siffrorna under varje rubrik. Du har ett stapeldiagram. Skriv en rubrik och redigera i diagrammet Aktivera diagrammet genom att dubbelklicka på det. Under menyvalet Diagram/Chart välj Diagramalternativ/Chart Options. Nu kan du redigera i ditt diagram. Skriv till en rubrik: t.ex. Bästa funktionerna i PowerPoint i Diagramrubrik/Chart title klicka på OK. Om all information inte syns kan du ta tag i diagrammet och dra i det så visas all information. Gör om stapeldiagrammet till ett linjediagram Aktivera diagrammet genom att dubbelklickapå det. Under menyvalet Diagram/Chart välj Diagramtyp/Chart Type. Byt diagramtyp till Linje/Line och klicka på OK. 5 Ritverktyget 5.1 Övning 5 - Rita figurer Du ska rita denna bild på en tom bild i din presentation. För att rita solen och månen Klicka på Figurer/AutoShapes i ritverktyget längst ner. Då visas flera alternativ för att skapa olika typer av former t ex. linjer, figurer, kopplingar, flödesscheman mm. Under Standardfigurer/Basic Shapes hittar du symbolen för solen. Välj solen och klicka någonstans i arbetsytan. Du får en sol! 9

10 För att skalförändra figurer - t ex. göra solen något större Markera figuren och ta tag i någon av de vita markörerna kring den, när du får en dubbelriktad pil kan du dra i figuren. För att behålla proportionerna ska du även hålla nere Shift på ditt tangentbord. För att byta färg på solen till gul Dubbelklicka på solen och välja orange färg i rutan Format Figurer/ Format Shapes under dropdownmenyn Färg/Color. Gör figuren för hjärnan (molnet) Klicka på Figurer/AutoShapes. I dropdownmenyn som visas finner du Fler figurer/more AutoShapes. I åtgärdsfönstret (till höger) visas nu fler figurer. Här hittar du molnet som vi använt för att illustrera hjärnan. Dubbelklicka på figuren för att infoga den i din presentation. Du har ett moln! Rita trådarna från hjärnan till ögat på frihand. Under Figurer/AutoShapes välj Linjer/Lines och därefter Frihand/Scribble (verktyget för att rita på frihand). Nu är det bara att börja rita! För att få rätt typ av linje, färg, tjocklek ska du dubbelklicka på linjen, då visas rutan: Formatera figur/format AutoShape. Här gör du önskade inställningar rutan (tex. Liknande färg som molnet, tjocklek 2 p för linjen). Rita ögat 1. Välj ovalen i menyn längst ner och rita upp en cirkel som ska bli ögats form. För att få helt rund form, håll nere Shift-tangenten. Dubbelklicka på cirkeln. Dialogrutan: Formatera figur visas, klicka på dropdownmenyn Färg och välj Fyllningseffekter/Fill effects längst ner i dropdownmenyn. Du befinner dig på fliken: Tonad/Gradient. Under rubriken Toning/Colors ska du klicka i Två färger/two Colors och välja vitt och grått. Under rubriken Toningstyper/Shading Styles ska du klicka i Vågrätt/Vertical och välja alt 2.grå toning från vänster. Bekräfta genom att klicka på Ok. Du kommer då tillbaka till rutan Formatera figur/format Autoshape. Fyll i linjefärgen välj svart 2 punkter. 2. Illustrera irisen genom att rita upp en ny oval form med ovalen och fyll den med önskad färg toning på samma sätt som ovan t ex blå och grå. 3. Rita till sist pupillen på samma sätt men välj endast svart färg utan några toningar. 4. Sätt samman figurerna till ett öga! 10

11 6 Animering 6.1 Övning 6 Animera mera! Animera solen 1. Gå in under Bildspel/Slide Show i menyn och välj Anpassa animering/custom Animation. Nu visas anmimationsverktyget i åtgärdsfönstret. 2. Markera solen, klicka på knappen Tillägg/Add Effect i Åtgärdsfönstret. Välj Ingång/Entrance och Flyg in/fly in. Under rubriken Ändra: Flyg in/modify Fly In kan du göra olika inställningar för din animation. 3. Bestäm när animationen ska inträffa via första dropdownmenyn: Starta/Start, välj: Vid klickning/on Click 4. Välj från vilket håll animationen ska komma in via dropdownmenyn: Riktning/Direction, välj: Från nederkant/from Bottom. 5. Ställ in hastigheten för animationen i dropdownmenyn Hastighet/Speed, välj: Medel/Medium Animera pupillen 6. Markera pupillen, klicka därefter på knappen Lägg till effekt/add Effects i åtgärdsfönstret. Välj Betoning/Emphasis och Förstora-förminska/Grow- Shrink. 7. Under rubriken Ändra: Förstora-förminska/Modify: Grow/Shrink gör du inställningarna för animationen. 8. Dropdownmenyn Start välj Med föregående/with Previous 9. Dropdownmenyn Storlek/Size välj Dropdownmenyn Hastighet/Speed välj Mellan/Medium 6.2 Animering av punktlistor 1. I sidopanelen Bilder/Slide Tab markera den bild som innehåller punktlistan du vill animera 2. Under Åtgärdsfönster/Taskpane välj Bilddesign/Slide design > Animeringsschema/Animation schemes 3. Välj ett av alternativen t ex Tona fram en i taget/fade in one by one. 4. För att ändra på animeringen t ex tidsinställningar väljer du Anpassa animering/custom Animation under Taskpane. Där kan du ställa in hastigheter, inställningar på nivåer mm. 11

12 7 Extra övning: Skapa schema 7.1 Lägga till ett diagram 1. Klicka på Diagram i verktygsfältet Rita. 2. Klicka på någon av följande diagramtyper: Överlappande diagram Cykliskt diagram Pyramiddiagram Måldiagram Radiellt diagram 3. Klicka på OK. 4. Gör något eller några av följande: o Om du vill lägga till text i ett element i diagrammet högerklickar du på elementet, klickar på Redigera text och skriver texten. I cykliska diagram och måldiagram kan du bara lägga till text i de platshållare för text som visas när du infogar diagrammet eller diagramelementet. o o Om du vill lägga till ett element klickar du på Infoga figur i verktygsfältet Diagram. Om du vill använda ett fördefinierat designschema klickar du på Autoformat i verktygsfältet Diagram och markerar en stil i Formatmallslista för diagram. 5. Klicka någonstans utanför objektet när du är klar. 7.2 Ändra färger, mönster, linjer, fyllningar och kantlinjer i diagram Använd den här proceduren om du vill ändra färg, struktur eller format på brytpunkter; diagramområde; rityta; stödlinjer, axlar och skalstreck i 2D- och 3Ddiagram; felstaplar i 2D-diagram samt sido- och basytor i 3D-diagram. 1. Dubbelklicka i diagrammet i Microsoft PowerPoint. 2. Dubbelklicka på det diagramelement du vill ändra. 3. Gör något av följande på fliken Mönster: 12

13 o Markera önskade alternativ om du vill ändra färger, mönster eller linjer. o Klicka på Fyllningseffekter om du vill ange en fyllningseffekt och markera sedan önskade alternativ på flikarna Toning, Struktur, Mönster eller Bildobjekt. 4. Klicka utanför diagrammet när du vill gå tillbaka till bilden. Obs! Den formatering som används på en axel gäller också för skalstrecken på den axeln. Stödlinjerna formateras däremot oberoende av axeln. 7.3 Ändra till en annan diagramtyp För de flesta 2D-diagram kan du ändra diagramtyp på en dataserie eller hela diagrammet. För bubbeldiagram kan du bara ändra typ på hela diagrammet. För de flesta 3D-diagram påverkas hela diagrammet om du ändrar diagramtyp. För tredimensionella liggande diagram och stapeldiagram kan du ändra dataserier för diagramtypen kon, cylinder och pyramid. 1. Dubbelklicka på diagrammet som du vill ändra i Microsoft PowerPoint. 2. Gör något av följande: o Om du vill ändra diagramtyp för en dataserie klickar du på dataserien i diagrammet. o Om du vill ändra diagramtyp för hela diagrammet klickar du inte på någonting i diagrammet. 3. Klicka på Diagramtyp på Diagram-menyn. 4. Klicka under Diagramtyp på den diagramtyp du vill använda på fliken Standardtyper eller Anpassade. 5. Klicka i området Undertyp på det diagram du vill använda. 6. Klicka utanför bilden när du vill gå tillbaka till bilden. Obs! Om du avmarkerar kryssrutan Använd markerad ändras diagramtypen för hela diagrammet även om bara en enstaka dataserie markeras Om du vill använda eller ändra ett fördefinierat designschema klickar du på Autoformat i verktygsfältet Diagram och markerar en stil i Formatmallslista för diagram. Om du vill lägga till eller ändra text i en figur högerklickar du på figuren, klickar på Redigera text och skriver texten. 7.4 Ändra ett diagram Klicka i diagrammet och gör något av följande: Lägg till eller ta bort en figur eller ett element Om du vill lägga till en figur eller ett element markerar du figuren närmast bredvid eller ovanför den plats där du vill lägga till den nya figuren och klickar sedan på Infoga figur i verktygsfältet Diagram. 13

14 Om du vill ta bort en figur eller ett element markerar du den och trycker på DEL. Flytta ett element eller ett segment 1. Markera det element eller segment som du vill flytta i diagrammet. 2. Klicka på Flytta figur framåt eller Flytta figur bakåt i verktygsfältet Rita. 8 Tips och trix vid Bildspelet B = svart skärm återgå till bildspelet genom att klicka en gång till V = vit skärm återgå till bildspelet genom att klicka en gång 14

Grundkurs i PowerPoint 2003

Grundkurs i PowerPoint 2003 1(206) Grundkurs för Microsoft PowerPoint 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till presentationsprogrammet PowerPoint. Många menar att PowerPoint endast

Läs mer

Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint Programmet Microsoft PowerPoint är ett program för att skapa presentationer för skärm eller utskrift. En presentation består av en eller flera bilder. En bild i PowerPoint är en sida

Läs mer

POWER POINT FÖRDJUPNING

POWER POINT FÖRDJUPNING POWER POINT 010 FÖRDJUPNING Microsoft PowerPoint 010 Fördjupning Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 Teman Del 1 Skapa presentation med tema...7 Välja tema...8 Redigera

Läs mer

Instruktion för PowerPoint

Instruktion för PowerPoint Intruktion för PowerPoint Landstingets kansli 2009-11-12 Informationsavdelningen, Carl Mölstad Instruktion för PowerPoint Landstingets PowerPoint-mall ska användas i alla sammanhang där en medarbetare

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder INSPIRA Microsoft PowerPoint Grunder Del. ClipArt och bilder 78 6. Diagram 87 7. Organisationsschema 98 8. Tabeller 0 9. Bildspel 0. Praktiska övningar 6 CLIPART OCH BILDER CLIPART OCH BILDER Infoga ClipArt

Läs mer

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint.

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Allmänt Det första du ser i programmet

Läs mer

Storleksförändra figurer och bildobjekt - Word 2007 / 2010

Storleksförändra figurer och bildobjekt - Word 2007 / 2010 Word (Textruta Figursättning, storleksförändra, beskära, Linjal, Sidhuvud/fot) 1:5 En textruta är en ram som kan innehålla text, bild, tabell etc. och kan precis som bilder, figursättas. Textrutan använder

Läs mer

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL 1. INTRODUKTION TILL EXCEL 2008... 5 A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9 F. Elementgalleriet...10 G. Verktygslådan...11

Läs mer

Nyheter i PowerPoint 2010

Nyheter i PowerPoint 2010 Nyheter i PowerPoint 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Som i Office 2007 finns det flikar och grupper i det övre verktygsfältet.

Läs mer

52 Att göra bra diagram i Excel

52 Att göra bra diagram i Excel Att göra bra diagram i Excel Excel är det verktyg som de flesta använder för att göra diagram. Kapitlet kommer att ge vägledning till hur man gör bra diagram med hjälp av denna programvara. Verktyg för

Läs mer

Lathund till PowerPoint 2002 (XP)

Lathund till PowerPoint 2002 (XP) Lathund till PowerPoint 2002, sid 1(5) Lathund till PowerPoint 2002 (XP) Överblick 1. Arbetsfönstret här jobbar du med dina bilder 2. Överblick här ser du miniatyrer av alla bilder 3. Åtgärdsfönstret här

Läs mer

Innehållsförteckning. 2 Arbeta med presentationer... 18 Planera presentationen... 18 Varför?... 18 För vem eller vilka?... 18

Innehållsförteckning. 2 Arbeta med presentationer... 18 Planera presentationen... 18 Varför?... 18 För vem eller vilka?... 18 Innehållsförteckning 1 Börja med PowerPoint... 1 Starta PowerPoint... 1 Öppna en befintlig presentation... 1 Förändra en befintlig presentation... 3 Skapa en mapp och spara presentationen... 3 Öppna fler

Läs mer

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 POWERPOINT... 2 KOMMA IGÅNG MED POWERPOINT... 3 SKAPA EN PRESENTATION... 4 INFOGA... 5 Kopiera kalkylbladsceller från Microsoft Excel till en presentation...5 Dela information mellan

Läs mer

Lathund till PowerPoint

Lathund till PowerPoint Lathund till PowerPoint Skriva text 1. För att lägga till text skapar du en ny textruta. Klicka på musen på knappen för att skapa textruta. Syns inte denna rad går du in på Visa Verktygsfält - Rita 2.

Läs mer

PowerPoint. Kapitel 1. Vasen

PowerPoint. Kapitel 1. Vasen Kapitel 1 PowerPoint PowerPoint används vanligen till att göra presentationer som antingen skall visas på dator eller som overhead. I det här exemplet visas hur programmet kan användas av elever för att

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Kurs 5:1 Att presentera med PowerPoint del 1

Kurs 5:1 Att presentera med PowerPoint del 1 Kurs 5:1 Att presentera med PowerPoint del 1 STUDENTDATORUTBILDNINGEN MALMÖ HÖGSKOLA Att presentera med bildspel, del 1 Här är en kort vägledning som kan hjälpa dig i ditt arbete med att skapa en presentation.

Läs mer

ÖVNINGAR TILL POWERPOINT KAPITEL 1.

ÖVNINGAR TILL POWERPOINT KAPITEL 1. ÖVNINGAR TILL POWERPOINT KAPITEL 1. 1. Skapa en presentation i PowerPoint med två bilder enligt nedan. Byt ut texten med mot dina egna uppgifter. ÖVNINGAR TILL POWERPOINT KAPITEL 2. 1. Vilka visningslägen

Läs mer

Grunderna i PowerPoint

Grunderna i PowerPoint Grunderna i PowerPoint Pow erpoint är ett effektivt presentationsprogram, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de aktiviteter

Läs mer

Workshop PIM 2 - PowerPoint

Workshop PIM 2 - PowerPoint Workshop PIM 2 - PowerPoint Varje ny sida i bildspelet kallas för en Bild. Foton och andra bilder som man lägger in kallas för Bildobjekt. All text skrivs i Textrutor. Växlingen från en bild till nästa

Läs mer

Datakörkortet. behandlade ord

Datakörkortet. behandlade ord Datakörkortet behandlade ord Modul 6 Lösningsförslag finns inte till alla uppgifter. Behandlade Ord 2000 2C Spara i andra format om du vill 1. Öppna pres-1.ppt och spara som Windowsmetafile. Var uppmärksam

Läs mer

PowerPoint Del

PowerPoint Del PowerPoint Del 2 Rita egna figurer Om du inte ser verktygsfältet Rita så klicka det på Visa/Verktygsfält..., så dyker det upp i ditt fönster. Ungefär så här ser det ut: Textruta Fyllningsfäg Linjefärg

Läs mer

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word.

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word. Lathund Word Här får du en liten Lathund i Word. Första sidan innehåller en text med textrutor. Textrutorna talar om vad det är för formatering. Du kan läsa i Lathunden hur du gör de olika formateringarna.

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa fler alternativ Klicka på den här pilen för att visa fler alternativ i en dialogruta.

Snabbstartsguide. Visa fler alternativ Klicka på den här pilen för att visa fler alternativ i en dialogruta. Snabbstartsguide Microsoft PowerPoint 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Hitta det du behöver Klicka

Läs mer

LATHUND POWERPOINT 2000

LATHUND POWERPOINT 2000 LATHUND POWERPOINT 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel Mångfaldigande

Läs mer

Om man vill ändra färg inuti går det, men skuggan blir densamma.

Om man vill ändra färg inuti går det, men skuggan blir densamma. Visst är det roligt att kunna göra fina dokument, häften, affischer, inbjudningskort och annat skoj?! Och att få bilderna att hamna där du vill att de ska hamna, i rätt storlek och utan att andra saker

Läs mer

NYHETERNA OFFICE 2010

NYHETERNA OFFICE 2010 Eva Ansell I MICROSOFT NYHETERNA OFFICE 2010 DEL 1 ÖVERGRIPANDE NYHETER DEL 2 MICROSOFT WORD 2010 INNEHÅLL 1. MICROSOFT OFFICE 2010... 6 2. NYTT UTSEENDE... 8 A. Menyfliksområdet...9 B. Verktygsfältet

Läs mer

Manual för grunderna i PowerPoint Sara Eriksson 2009-02-03

Manual för grunderna i PowerPoint Sara Eriksson 2009-02-03 Manual för grunderna i PowerPoint Sara Eriksson 2009-02-03 Sara Eriksson, Lärare extern vuxenutbildning, Uppsala www.lektion.se 1 Bildlayout En bra grund när du börjar arbeta med din presentation i PowerPoint

Läs mer

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig POWERPOINT Lars Ericson datorkunskap.com POWERPOINT D A Programmet Microsoft PowerPoint används till att skapa grafiska presentationer till bildspel, presentationer mm. När du öppnar upp PowerPoint

Läs mer

POWER POINT 2010 GRUNDER

POWER POINT 2010 GRUNDER POWER POINT 2010 GRUNDER Microsoft PowerPoint 2010 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till PowerPoint Starta programmet...7 Avsluta programmet...7

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Lathund för redigering av Falkenbergs gymnasieskolas hemsidor

Lathund för redigering av Falkenbergs gymnasieskolas hemsidor Lathund för redigering av Falkenbergs gymnasieskolas hemsidor Börja med att logga in på hemsidan Adress: http://www.edu.falkenberg.se/gymnasieskolan Klicka på nyckeln. Skriv i användarnamn och lösenord,

Läs mer

Det här dokumentet är tänkt som en minnesanteckning. programmet och är alltså inte tänkt att förklara allt.

Det här dokumentet är tänkt som en minnesanteckning. programmet och är alltså inte tänkt att förklara allt. Det här dokumentet är tänkt som en minnesanteckning från min genomgång av programmet och är alltså inte tänkt att förklara allt. Den förutsätter att du ska göra layout till den tidningsartikel du skrivit

Läs mer

LATHUND POWERPOINT 2003 SV/EN. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886-08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND POWERPOINT 2003 SV/EN. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886-08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND POWERPOINT 2003 SV/EN RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886-08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela

Läs mer

EXCEL 2010 FÖRDJUPNING

EXCEL 2010 FÖRDJUPNING EXCEL 2010 FÖRDJUPNING Microsoft Excel 2010 Fördjupning Inledning Mål och förkunskaper... 5 Pedagogiken... 5 Hämta övningsfiler... 6 Del 1 1 Diagram och bilder Skapa diagram... 7 Snabblayout... 8 Diagrammets

Läs mer

Sju dagar med Microsoft Office Powerpoint 2007

Sju dagar med Microsoft Office Powerpoint 2007 Sju dagar med Microsoft Office Powerpoint 2007 Innehållsförteckning Rundtur. Gränssnitt 2 Formatering 4 Bakgrund 5 Animeringar. Objekt 7 Smartart 9 Förbered 10 Svar på frågorna 11 Planering och kompletterande

Läs mer

Förbered och planera bildmanuset

Förbered och planera bildmanuset Del av Kapitel 4: Förbered och planera bildmanuset I detta kapitel kommer du att: Omvandla ditt manus till ett bildmanus Lägga till bildmanusguider Planera för de bilder som ska visas på skärmen Skriva

Läs mer

RIGMOR SANDER POWERPOINT XP START Sid 1 (12) !" # " $ % &

RIGMOR SANDER POWERPOINT XP START Sid 1 (12) ! #  $ % & RIGMOR SANDER POWERPOINT XP START Sid 1 (12)!" # " $ % & ' () *"+" ' " RIGMOR SANDER POWERPOINT XP START Sid 2 (12) Börja med en PowerPoint-presentation 1. Starta PowerPoint, så här brukar det se ut 2.

Läs mer

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Innehållsförteckning Office 2013 Översikt... 2 Introduktion till Office 2013 Sv... 2 Gränssnitt med menyflikar... 2 ARKIV fliken Backstage vyn... 2 Flytta/ändra

Läs mer

Diagram för olika situationer

Diagram för olika situationer 7 Diagram för olika situationer Med hjälp av diagram kan du ta fram trender och prognoser för givna data. Dina diagram ger dig en visuell möjlighet att visa upp dina siffror. En av de största fördelarna

Läs mer

Börja med en PowerPoint-presentation...2. Bild 1: Rubrikbild...2. Bild 2: Punktlista...3. Bild 3: Clipart...4. Rita figurer...6. Bakgrund...

Börja med en PowerPoint-presentation...2. Bild 1: Rubrikbild...2. Bild 2: Punktlista...3. Bild 3: Clipart...4. Rita figurer...6. Bakgrund... RIGMOR SANDER POWERPOINT START Sid 1 (11) Börja med en PowerPoint-presentation...2 Bild 1: Rubrikbild...2 Bild 2: Punktlista...3 Bild 3: Clipart...4 Rita figurer...6 Bakgrund...7 Sortera bilder...8 Bildspel...9

Läs mer

Lathund PowerPoint. Film 1 Kom igång igång. Mall för en berättelse. Ett exempel en skiss.

Lathund PowerPoint. Film 1 Kom igång igång. Mall för en berättelse. Ett exempel en skiss. Lathund PowerPoint Film 1 Kom igång igång Mall för en berättelse. Ett exempel en skiss. Dags att börja jobba i PowerPoint. Jag klickar på Arkiv i menylisten och väljer Nytt. Här väljer jag formgivningsmall.

Läs mer

Uppgifter. Välj att visa Bokmärken i Acrobat Reader (eller Adobe Reader), så kan du snabbt nå lösningsförslag längre fram i häftet.

Uppgifter. Välj att visa Bokmärken i Acrobat Reader (eller Adobe Reader), så kan du snabbt nå lösningsförslag längre fram i häftet. Lösningsförslag PowerPoint 2007 Uppgifter Välj att visa Bokmärken i Acrobat Reader (eller Adobe Reader), så kan du snabbt nå lösningsförslag längre fram i häftet. 2A Skapa presentation... 3 2B Bildsortering

Läs mer

POWER POINT. Grunder

POWER POINT. Grunder POWER POINT 2016 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL POWERPOINT Starta programmet...7 Avsluta programmet...7 Programfönstret...8 Menyfliksområdet...9

Läs mer

INSTÄLLNINGAR FÖR IRONCADS 2D-RITNING

INSTÄLLNINGAR FÖR IRONCADS 2D-RITNING INSTÄLLNINGAR FÖR IRONCADS 2D-RITNING Innehållsförteckning Justera storlek och antalet decimaler för måttsättning...2 Ändra färg på ritningselement...4 Justera färg för ett enskilt element genom att byta

Läs mer

Användarhandledning. Svenska Turistföreningen. Produktion av PowerPointpresentationer i Office 2010 2014-12-15

Användarhandledning. Svenska Turistföreningen. Produktion av PowerPointpresentationer i Office 2010 2014-12-15 Användarhandledning Svenska Turistföreningen Produktion av PowerPointpresentationer i Office 2010 2014-12-15 Inledning Nedan följer en kort instruktion om hur man går till väga för att skapa presentationer

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Du ska nu få lära dig hur du enkelt kan göra ett bildspel i PowerPoint. Utifrån det du snart har lärt dig kan du sen göra mer avancerade bildspel genom att

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Introduktion till Word och Excel

Introduktion till Word och Excel Introduktion till Word och Excel HT 2006 Detta dokument baseras på Introduktion till datoranvändning för ingenjörsprogrammen skrivet av Stefan Pålsson 2005. Omarbetningen av detta dokument är gjord av

Läs mer

Introduktion till förändringar i Office 2007 och 2010... 3. Floati... 3. Infoga en bild... 4. Text... 4. Tabeller... 5

Introduktion till förändringar i Office 2007 och 2010... 3. Floati... 3. Infoga en bild... 4. Text... 4. Tabeller... 5 Innehållsförteckning Introduktion till förändringar i Office 2007 och 2010... 3 Floati... 3 Infoga en bild... 4 Text... 4 Tabeller... 5 Ändra utseende på en tabell... 5 Officeknappen... 6 Ändra ett programs

Läs mer

InkScape. Inkscape är ett gratisprogram för objektgrafik (vektorgrafik) Man använder programmet till att illustrera, rita, skapa logotyper och figurer

InkScape. Inkscape är ett gratisprogram för objektgrafik (vektorgrafik) Man använder programmet till att illustrera, rita, skapa logotyper och figurer InkScape Inkscape är ett gratisprogram för objektgrafik (vektorgrafik) Man använder programmet till att illustrera, rita, skapa logotyper och figurer Gunnar Markinhuhta ITLyftet 2012-10-09 sida 1 Med Ctrl-tangenten

Läs mer

För att skapa ett diagram måste man ha ett underlag. En kalkyl med uträkningar.

För att skapa ett diagram måste man ha ett underlag. En kalkyl med uträkningar. Instruktion 6. Diagram Övning 25. Stapeldiagram. För att skapa ett diagram måste man ha ett underlag. En kalkyl med uträkningar. Det första man bör göra är att markera upp de uppgifter som skall finnas

Läs mer

Fördjupning EXCEL 2013

Fördjupning EXCEL 2013 EXCEL 2013 Fördjupning EXCEL 2013 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 Diagram och bilder Skapa diagram...7 Snabblayout...8 Diagrammets placering...8 Redigera

Läs mer

Miljön i Windows Vista

Miljön i Windows Vista 1 Miljön i Windows Vista Windows Aero Windows Aero (Aero Glass), som det nya utseendet eller gränssnittet heter i Vista, påminner mycket om glas och har en snygg genomskinlig design. Det är enklare att

Läs mer

Introduktion till Word och Excel. 14 september 2008

Introduktion till Word och Excel. 14 september 2008 Introduktion till Word och Excel 14 september 2008 1 Innehåll 1 Inledning 3 2 Word 3 2.1 Uppgift................................ 3 2.2 Instruktioner............................. 3 2.2.1 Hämta hem ler.......................

Läs mer

Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0

Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0 Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0 Här får du lära dig hur man flyttar bilder från kameran till datorn, hur man fixar till ett foto, hur man skriver ut bilder och mycket mera. Lycka till! copyright

Läs mer

Word 2003. bengt hedlund

Word 2003. bengt hedlund Word 2003 bengt hedlund Det här dokumentet är tänkt underlätta för Dig när Du arbetar med Word. I kursen Datagrund, när Du skriver en rapport i någon annan kurs, eller i varje sammanhang när Du vill använda

Läs mer

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Word Word är ett effektivt ordbehandlings- och layoutprogram, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de aktiviteter

Läs mer

IT grundkurs 2 i datateknik vid Ålands lyceum. Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

IT grundkurs 2 i datateknik vid Ålands lyceum. Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum 1 MICROSOFT OFFICE POWERPOINT Del 2 BILDBAKGRUNDEN Om man vill lägga in en bild, t.ex. en förenings- företagslogo som skall ligga på samma plats på alla bilder

Läs mer

Microsoft Publisher. Laborationskompendium för digital behandling av publikationer. Detta exemplar tillhör:

Microsoft Publisher. Laborationskompendium för digital behandling av publikationer. Detta exemplar tillhör: Mittuniversitetet ITM Telefon 0771-97 50 00 Microsoft Publisher Laborationskompendium för digital behandling av publikationer Detta exemplar tillhör: HT 2006 Innehållsförteckning Objekt 1 Textblock 2 Tabeller

Läs mer

IT grundkurs 2 i datateknik vid Ålands lyceum. Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

IT grundkurs 2 i datateknik vid Ålands lyceum. Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum 1 MICROSOFT OFFICE POWERPOINT Välkomna till PowerPoint, Microsofts presentationsprogram. Detta program är främst avsett för att skapa bildspel till t ex föreläsningar

Läs mer

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Mål Lära sig att skapa och använda ett räkneblad med OpenOffice Calculator Beräkna medelvärde och standardavvikelsen med räknebladet Producera en

Läs mer

Mallar Teman Tabeller

Mallar Teman Tabeller Mallar Teman Tabeller Diagram Organisationsschema Video Ljud Interaktivitet Distribuera bildspel Britt Tågmark britt.tagmark@gmail.com Senast ändrad 2014-12-26 Innehåll SKAPA MALLAR OCH TEMAN... 1 BILDBAKGRUND...

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

Hur skriver man ett textdokument med bild i OpenOffice?

Hur skriver man ett textdokument med bild i OpenOffice? Lathund för textdokument (Writer) och lite presentation (Impress). 1. Ladda hem OpenOffice på www.openoffice.org. 2. Öppna OpenOffice och välj textdokument (Writer). 3. Välj ett lämpligt teckensnitt genom

Läs mer

Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam

Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam Paletten Pennan Kalibrera tavlan Öppna Powerpoint direkt via paletten Öppna Scrapbooken (lektionsplaneraren) Pilen bredvid tangentbordsknappen visar att det finns fler

Läs mer

Anpassning av Windows 7 och Word 2010

Anpassning av Windows 7 och Word 2010 Anpassning av Windows 7 och Word 2010 Det finns en hel del små förändringar man kan göra för att det ska bli lättare att navigera i datorn, läsa och skriva. Med kortare rader, tydligt typsnitt större avstånd

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Kombinera bild och text i Word97

Kombinera bild och text i Word97 SYDSOL Handledning Win 2000-02-23 Kombinera bild och text i Word97 Syfte: Kombinera text och bild till en enhet Att arbeta med text kombinerat med bild har varit omständligt i Word. Word är ju i första

Läs mer

LATHUND POWERPOINT RXK Läromedel Tel: , Fax: e-post:

LATHUND POWERPOINT RXK Läromedel Tel: , Fax: e-post: LATHUND POWERPOINT 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886-08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Öppna en ny arbetsbok genom att gå upp i Arkivmenyn och där välja Nytt ange Arbetsbok. Eller klicka på knappen för ny arbetsbok. Du skall nu göra en kalkyl för ett

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 1 OpenOffice Calc Till förmån för de som följer kursen Fysikexperiment för lärare skall vi här gå igenom några få exempel på hur OO Calc (motsvarar MS Excel) kan användas

Läs mer

PowerPoint Grunder. /Fredrik Wiberg

PowerPoint Grunder. /Fredrik Wiberg PowerPoint Grunder /Fredrik Wiberg Detta dokument beskriver grunderna i vad man skall tänka på när man skapar en presentation, och grundläggande steg för att skapa ett PowerPoint-dokument. Att skapa en

Läs mer

FÖRETAGETS GRAFISKA PROFIL

FÖRETAGETS GRAFISKA PROFIL FÖRETAGETS GRAFISKA PROFIL och Microsoft Office 1 Innehållsförteckning Förord... 2 Företagets grafiska profil... 2 Färger... 2 Fonter (teckensnitt)... 2 Var börjar man? - PowerPoint... 2 Börja med att

Läs mer

Instruktion till att arbeta med rapportmallen

Instruktion till att arbeta med rapportmallen Instruktion till att arbeta med rapportmallen September 2016 Smart Built Environment c/o IQ Samhällsbyggnad Drottninggatan 33 111 51 STOCKHOLM info@smartbuilt.se 070-645 16 40 www.smartbuilt.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Impress. Starta Impress

Impress. Starta Impress Starta Impress Klicka Nästa Klicka Nästa Klicka Färdisgställ Nu är du inne i Impress. Till höger finns Aktivitetspanelen Till vänster finns Bildpanelen Aktivitetspanelen har flera aktivitetsval. Det är

Läs mer

Skapa PowerPoint-presentation

Skapa PowerPoint-presentation Denna manual avser att visa hur du med PowerPoint kan: använda befintliga mallar ordna text i dispositionsnivåer infoga bilder i presentationer infoga ljudfiler i presentationen Manualen avser att visa

Läs mer

För att skapa ett diagram måste man ha ett underlag. En kalkyl med uträkningar.

För att skapa ett diagram måste man ha ett underlag. En kalkyl med uträkningar. Instruktion 6. Diagram Övning 25. Stapeldiagram. För att skapa ett diagram måste man ha ett underlag. En kalkyl med uträkningar. Det första man bör göra är att markera upp de uppgifter som skall finnas

Läs mer

PowerPoint Online Versi on 1.0 Skolkontoret

PowerPoint Online Versi on 1.0 Skolkontoret PowerPoint Online Version 1.0 Skolkontoret 1 Innehåll Vad är Powerpoint Online?... 3 Manual steg för steg i Powerpoint Online... 4 Logga in... 4 Skapa en presentation... 4 Lägga till och formatera text...

Läs mer

I den här övningen tränar du på att göra olika programfönster. Övningarna går att göra på egen hand.

I den här övningen tränar du på att göra olika programfönster. Övningarna går att göra på egen hand. I den här övningen tränar du på att göra olika programfönster. Övningarna går att göra på egen hand. Innehållsförteckning Kontrollpanelen i kategoriläge. Frågor 2 Utforskaren, hantera filer och mappar.

Läs mer

Katedralskolan 2004-11-05 Lena Claesson MICROSOFT EXCEL

Katedralskolan 2004-11-05 Lena Claesson MICROSOFT EXCEL Katedralskolan 2004-11-05 MICROSOFT EXCEL Lös varje uppgift på ett separat blad inom samma excelarbetsbok. Bladen döper du till uppg1, uppg2 osv och hela arbetsboken döper du till ditt eget namn. Spara

Läs mer

Steg 8 OpenOffice Presentation

Steg 8 OpenOffice Presentation Steg 8 OpenOffice Presentation Mac OS X Sept -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 8 Mac Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2. Datorns funktion OpenOffice Presentation är ett program som du kan använda

Läs mer

Sidnumrering i Word HÖGSKOLAN VÄST

Sidnumrering i Word HÖGSKOLAN VÄST Sidnumrering i Word HÖGSKOLAN VÄST 1 Hur man skapar sidnumrering Steg. Hur skapar man sin egen sidnumrering? i Word (som börjar och slutar på valfri sida) Introduktion Börja med att infoga - för dig ett

Läs mer

Laboration1 Vektorgrafik med Illustrator Innehåll: Filter Text Objekt Knappar Kurvor Ritverktyget Formverktyget Symboler Övertoning Effekt Lager

Laboration1 Vektorgrafik med Illustrator Innehåll: Filter Text Objekt Knappar Kurvor Ritverktyget Formverktyget Symboler Övertoning Effekt Lager Laboration1 Vektorgrafik med Illustrator Innehåll: Filter Text Objekt Knappar Kurvor Ritverktyget Formverktyget Symboler Övertoning Effekt Lager Uppgift 1 Designa en webbknapp Rita en form Håll ned musen

Läs mer

Excel XP. Programfönster

Excel XP. Programfönster Excel XP Programfönster I den här övningen tränar du på olika programfönster. Alla övningar har facit och går att göra på egen hand. Om du ska göra datakörkortet är det här extra bra övningar att träna

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Macromedia Flash MX 2004

Macromedia Flash MX 2004 Mittuniversitetet ITM Telefon 0771-97 50 00 Erik Öberg Macromedia Flash MX 2004 Visuell kommunikation Detta exemplar tillhör: VT 2005 Innehåll Inledning...0 Startsidan...0 Miljö...0 Verktyg...1 Uppgift

Läs mer

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Access 2007 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Access... 1 Vad är en databas?... 1 Starta Access 2007... 1 Skapa en ny databas... 2 Skärmbilden, arbetsytan och deras

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2013 SymWriter Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 - Byt symbol 2 F11 - Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Eva Ansell WORD 2007 MICROSOFT FÖRDJUPNING

Eva Ansell WORD 2007 MICROSOFT FÖRDJUPNING Eva Ansell MICROSOFT WORD 007 FÖRDJUPNING 6 SPALTER, TABELLER OCH FORMULÄR SPALTER, TABELLER OCH FORMULÄR Spalter 9 Tabeller 97 Infoga kalkylblad från Excel 09 Formulär Extra övningar 6 Här går vi igenom

Läs mer

Preliminärt utbildningsinnehåll

Preliminärt utbildningsinnehåll 2009-01-29 1 (6) Preliminärt utbildningsinnehåll MS Windows XP Pro Grunderna för hur Windows fungerar Begrepp Skrivbordet Aktivitetsfältet Startmenyn Fönsterhantering, menyval och dialogrutor Växla mellan

Läs mer

Pampas Arbetsbeskrivning gif-animering (Mediator 8)

Pampas Arbetsbeskrivning gif-animering (Mediator 8) Pampas Arbetsbeskrivning gif-animering (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att använda det inbyggda multimediabiblioteket Att lägga in rörliga bilder, gif-animeringar Att skapa animeringsbanor

Läs mer

VÅRDFÖRBUNDET Mallar för Office 2007

VÅRDFÖRBUNDET Mallar för Office 2007 Mallar för Office 2007 2011-03-28 Alf Lindberg Innehållsförteckning 1 Spara ned filerna på din dator... 3 1.1 Använda mallen för första gången... 4 2 Allmänt om mallarna... 5 3 Använda en mall... 5 3.1

Läs mer

Kapitel 1 Microsoft Word 2000

Kapitel 1 Microsoft Word 2000 ADM1205 Innehåll Läs detta först 1 Kursens mål... X 2 Kursmaterialets uppläggning... X 3 Kursmaterialets utformning... X 4 Installation av övningsfiler... X 5 Facit... XI 6 Innehåll på CD:n... XI Kapitel

Läs mer

Presentation med OpenOffice.org Impress

Presentation med OpenOffice.org Impress Presentation med OpenOffice.org Impress Inte bara PowerPoint Version 1.A 28.11.2005 Ralf Rehn Innehållsförteckning 1 Allmänt... 4 1.1 Beteckningar och begrepp...4 2 Att komma igång med OpenOffice Impress...5

Läs mer

SCRIBUS grund. Guide och uppgifter. ITlyftet Gunnar Markinhuhta. Sida 1

SCRIBUS grund. Guide och uppgifter. ITlyftet Gunnar Markinhuhta. Sida 1 SCRIBUS grund Guide och uppgifter ITlyftet Gunnar Markinhuhta Sida 1 Scribus grund del 1 Text och textramar Inställningar: 1. Gå till Fil/Inställningar 2. Välj Dokument 3. Ändra enheter till millimeter.

Läs mer