VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010"

Transkript

1 RFSL ESKILSTUNAS ÅRSMÖTE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Alfeltsgatan 9, Eskilstuna

2 Innehållsförteckning 2. Caféverksamheten Festverksamheten Hemsida, internet och information Sexualpolitik... 6 a. Opinionsbildning... 6 b. HIV-projekt Utåtriktad verksamhet... 7 a. Festivaler... 7 b. Springpridefestivalen... 8 c. Eskilstuna Pridehouse... 8 d. World AIDS Day e. HBT-certifieringar f. HBT-pris & RFSL Eskilstunas hederspris Intern verksamhet a. Studiecirklar b. Nätverk & representation c. Möten d. Konferenser Reklam, annonsering och distribution Skolinformation Medlemsantalet & medlemskap Ekonomi Balansrapport Resultatrapport Revisionsberättelse Styrelsen och arbetet internt Övriga förtroendevalda Slutord Verksamhetsberättelse för 2009 sid: 2/19

3 2. CAFÉVERKSAMHETEN Föreningens cafékvällar har ägt rum på torsdagar under Torsdagarna har varit en mötesplats för alla oavsett ålder, kön osv. Efter årsmötet i mars 2010 så gjorde de gamla cafévärdarna Veronika och Malena comeback för att driva verksamheten på ett enastående sätt och lockade dit flera. På cafékvällarna har det funnits möjlighet att: Spela biljard och andra sällskapsspel. Titta på videofilmer. Lyssna på musik. Läsa tidskrifter/böcker. Fika. Umgås. Vara med i tävlingar eller olika arrangemang. Cafékvällarna fyller en viktigt social funktion som fungerar som en träffpunkt för likasinnade, där man kan sitta och diskutera utan att behöva bli ifrågasatt eller förklara sig för vem man är. Jemina Hellstén har fram till årsmötet 2010 varit den ansvariga för caféverksamheten. I september månad lämnade Veronika och Malena ansvaret och driften för caféverksamheten av privata skäl. Ansvaret lades därefter på ordföranden som veckovis och månatligen med SMS tillsatte personal fortlöpande, vilket var både mödosamt och är ett kortsiktigt sätt att lösa personalbrist. Intresserade har också kunnat bemanna caféet. Under verksamhetsåret har dagsansvarig cafépersonal till 83% fyllt i en lista över hur många besökare caféverksamheten har haft. Torsdagscaféet har haft 47 stycken caféer under verksamhetsåret. Tre stycken cafékvällar ställdes in p.g.a. personalbrist, vilket allihop var i november-december. Totalt sett har dessa caféer haft drygt 470 stycken besökare under året. Under sommaren hade vi ha öppet precis som föregående verksamhetsår. Här har antal besökare varierat. Tabellen nedan visar fördelningen av torsdagscaféer och antal besökare under året med hänsyn till att antal café och antal gäster är ett genomsnitt. Figur 1: Caféverksamhet Antal caféer Antal besökare 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Verksamhetsberättelse för 2009 sid: 3/19

4 3. FESTVERKSAMHETEN Fortsatt viktig del i föreningens sociala verksamhet är våra fester. Dessa riktar sig primärt till medlemmar, men är även öppen för likasinnade som inte är medlemmar mot en avgift som ger gästkort för kvällen i fråga. Våra fester erbjuder en fördomsfri atmosfär och är Eskilstunas enda officiella HBT-ställe. Rutin under året har varit att varje månad eftersträva en fest under sista fredagen i varje månad. Dock har detta inte alltid varit möjligt p.g.a. olika anledningar. Under verksamhetsåret 2010 har vi haft sju (7) stycken festkvällar. Eftersom styrelsen även detta år har drabbats av plötsliga avhopp samt haft svårigheter med kontinuitet, så är festverksamheten ändå lyckad. Antalet besökare per festkväll har legat runt stycken. Totalt sett har vi uppskattat att festverksamheten har lockat drygt 120 stycken besökare, vilket är en sämre siffra än föregående år. Figuren nedan visar antalet fester med antal besök. Figur 2: Festverksamhetens fester & besökare Antal fester Antal besökare 5 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I nedanstående tabell finns mer specifika uppgifter om de sju (7) stycken festerna. Inför varje fest har det annonserats på vår hemsida, Gaymap (på QX.se), Qruiser.com samt genom telefonsvararen och ofta affischering på stan. Nytt för juli, september och oktober har varit våra After Works (markerat med *) mellan kl Tyvärr gav dessa inte den effekt vi hade hoppats på genom fullt utbud i baren under en lugnare atmosfär. Efter sista festen beslöt styrelsen att lägga After Work-konceptet på is då fest och After Work på samma dag dränerade föreningen på engagemang utan resultat. Figur 3: Festverksamhetens datum & tema Månad Datum Tema Månad Datum Tema Januari 29:e Queerparty Juli* 9:e After Work Mars 5:e Mars is so gay! September* 24:e Fantastic 80 s Mars 26:e Oktober* 29:e Gay Halloween Maj 20:e 3P (Pre Pride Party) Verksamhetsberättelse för 2009 sid: 4/19

5 4. HEMSIDA, INTERNET OCH INFORMATION Under hela verksamhetsåret har föreningen fortsatt den på den goda vägen genom att ha en mycket väl fungerande hemsida som kontinuerligt har uppdaterats. Webbansvarig har varit ordföranden som byggde upp den från grunden (lanserades juli 2008). Vår hemsida har medvetet haft en mer lokal särprägel för att särskiljas från den mall som förbundet gärna ser att alla avdelningar använder. Å andra sidan har förbundet tidigare gratulerat oss för vår hemsida, vilket gör oss naturligtvis stolta. Under verksamhetsåret har vi märkt att Facebook är ett forum man kan dra nytta av, men vi startade inte en profil/grupp där med tanke på alla andra internetbaserade forum vi befinner oss på. Att handha ytterligare ett forum hade tagit ytterligare energi från oss. Förutom vår egen hemsida (se nedan, 3) har vi också lanserat oss på hemsidan för Eskilstuna Pridehouse (1) på Information om oss finns även på webbens Gaymap (2) och på Qruiser.com (4). Figur 4: Vår hemsida och var på nätet vi även finns Efter ett någorlunda instabilt verksamhetsår med icke-regelbundna utgivningar har det dock blivit bättre och man har nu systematiskt och återkommande givit ut information. Detta gäller främst SMS-utskick som har hänvisat till hemsidan. Detta gäller SMSutskick till både medlemmar och vänner/övriga. De vanliga informationskanalerna som erbjuder e-post till både medlemmar och vänner samt medlemsbrev på postlåda Verksamhetsberättelse för 2009 sid: 5/19

6 finns fortfarande kvar men det sistnämnda har använts i mindre utsträckning än föregående år. Nedanstående tabell visar hur styrelsen har använt sig av de informationskanaler som nämnts för att informera både medlemmar, vänner och övriga mottagare som kan tänkas vara intresserade. Figur 5: Månatliga informationer MÅNAD MEDL- MAIL MEDL- BREV VÄN- MAIL SMS MEDL/VÄN MÅNAD MEDL- MAIL MEDL- BREV VÄN- MAIL SMS MEDL/VÄN JANUARI X X X / X JULI X X X / X FEBRUARI X / X AUGUSTI X X / X MARS X X* X X / X SEPTEMBER X X X / X APRIL X X / X OKTOBER X X / X MAJ X X X / X NOVEMBER X X X / X JUNI X X / X DECEMBER X X X / X * Årsmöteskallelse skickades sammanfogat med medlemsbrevet den 1 mars utifrån gällande medlemsmatrikel för stunden. 5. SEXUALPOLITIK Under denna rubrik specificeras föreningens kontakter med kommun, landsting, myndigheter, massmedia m.m. som har haft ett mål med att påverka samhällsdebatten inom HBT-området. Målet med sexualpolitiken är densamma nämligen att antingen direkt eller indirekt påverka debatten i samhället. Varje informationsarbete och upplysning är en mycket viktig del av föreningens sexualpolitik som vi hoppas med största förhoppning ska leda till att HBT-frågor debatteras även när föreningen aktivt inte är närvarande vid ögonblicket och/eller på plats i fråga. Förutom det i texten redan omnämnda vad gäller idédebatt och föreläsningar och det som omnämns nedan, kan vi konstatera att sexualpolitiken har tagit steg framåt i jämförelse med föregående verksamhetsår. a. Opinionsbildning Under verksamhetsåret har styrelsen målmedvetet och framgångsrikt arbetat aktivt med att synas och höras i lokalmedian. Till lokalmedia räknas lokala tidningar (Eskilstunakuriren, Tidningen Folket) som utges i Eskilstuna med omnejd, men även lokala radiostationer (Sveriges Radio Sörmland) och lokala TV-stationer (TV4 Öst, SVT Östnytt). Mediekanaler som tillhör vår yttre omnejd är Katrineholmskuriren och Strengnäs Tidning. Till skillnad från föregående år har vi under verksamhetsåret 2010 varit synliga i dessa Verksamhetsberättelse för 2009 sid: 6/19

7 mediekanaler i en mindre grad. Vi har dock fortsatt med ambitionen att ständigt skicka ut pressmeddelanden vid olika händelser av vikt. Figur 6: Pressartiklar/inslag om föreningen, förbundet eller sexualpolitiska frågor som berör RFSL. Figur 7 nedan avhandlar de antal pressmeddelanden som föreningen har skickat ut till median som enskilt normalt kan generera upp till tre pressartiklar/inslag i median (se figur 6 ovan). Vi har bidragit till att vara en aktiv aktör för att påverka samhället på de plan där vi inte finns närvarande på. Dock har vi inte skickat in lika många pressmeddelanden som förra verksamhetsåret. Orsakerna är flera. Figur 7: Föreningens pressmeddelanden b. HIV-projekt Eftersom det HIV-/STI-preventiva arbetet löper på årsbasis, men dock från sommar till nästa sommar (d.v.s. inte följer hela kalenderår) har styrelsen sedan tidigare beslutat att redovisning ska utgå ur verksamhetsberättelsen och redovisas separat enligt Socialstyrelsens tillvägagångssätt. 6. UTÅTRIKTAD VERKSAMHET Sammanfattningsvis under verksamhetsåret 2010 kan styrelsen tyvärr konstatera att den utåtriktade verksamheten har tagit steg tillbaka. Vi har även detta verksamhetsår drabbats av avhopp ur styrelsen och den konsekvens det har inneburit för återstoden av ledamöter/ersättare. a. Festivaler Föreningen har förut medverkat på flera av närområdets festivaler. Även på Verksamhetsberättelse för 2009 sid: 7/19

8 detta område kan vi konstatera en minskad närvaro på nämnda festivaler. Vi kan konstatera att vi tyvärr inte kunde närvara på lokala marknader och festivaler i Eskilstunas yttre omnejd, såsom Malmamarknaden i Malmköping men även motsvarigheterna i Flen, Katrineholm, Mariefred. Anledningen är att allt enagagemang sker på ideell basis när vi inte har jobb, skola eller andra åtaganden. b. Springpridefestivalen Springpridefestivalen, där vi även fanns närvarande, redovisas i en separat festival eftersom denna festival särskiljer sig från de övriga. Årets Springpridefestival var den fjärde i ordningen. Denna festival hölls i Eskilstuna den maj, med en smygpremiär redan på torsdagen med en rad aktiviteter. Detta året stod vi för den första HBT-festen och den enda festen vars intäkter oavkortat går till en förening utan vinstintresse med sina aktiviteter som möjliggör bl.a. skolinformation och annan utbildningsverksamhet. Samarbete med föreningen Springpridekommittén kunde ha varit djupare. Vi kan dock konstatera att årets Springpridefestival slog tidigare rekord och växte ännu mer i proportion. Vi arrangerade även detta år Eskilstuna Pridehouse (se nästa punkt). Även detta år tog vi över ansvaret för Prideparaden som tågade glatt genom Eskilstuna centrum samt att vi till besökarna sålde Prideflaggor för en symbolisk summa. Under slutet av verksamhetsåret beslöt plötsligt Springpridekommittén om att läggas ner, trots den bästa genomförda festivalen någonsin. Vi från vår förening har varit kritiska till en nedläggning och har istället föreslagit förbättringsåtgärder. Utan resultat. c. Eskilstuna Pridehouse Verksamhetsberättelse för 2009 sid: 8/19

9 Ett lyckat Eskilstuna Pridehouse trots allt Under Springpridefestivalens öppnade vi upp dörrarna till Studiefrämjandet och arrangerade hela 33 stycken programpunkter under dessa tre dagar. Flera av punkterna var ett och samma arrangemang, dock utslaget på flera dagar. På grund av den snäva framförhållningen i år igen lyckades vi inte att marknadsföra arrangemanget på andra sätt än genom lokal flygbladsutdelning och annonsering på främst hemsidan och vår egen avdelningshemsida. Uppslutningen hade ju kunnat vara bättre i år igen, men utifrån ovanstående nämnt har det sina orsaker. Trots detta ska vi hålla huvudena högt burna och gratulera oss för vår bedrift. Såhär såg våra programpunkter ut: FREDAG 21 maj, kl 14:00-18:00: LÖRDAG 22 maj, kl 09:00-18:00: OFFICIELL INVIGNING MED RFSL:S ULRIKA WESTERLUND Kl. 14:00-14:45 Utställning: "Från samlingssal till festival" Kl. 14:00- Arrangör: RFSL Eskilstuna. Fotoutställning/info: "Let's show pictures and talk about sex" Kl. 14:00- Arrangör: YPD (Youth Partner in Development) Eskilstuna Bokbord: Humanitas informerar Kl. 14:00- Bokbord: Tjejjouren Meja informerar Kl. 14:00-17:00 Bokbord: Vänsterpartiet Eskilstuna informerar Kl. 14:00- Bokbord: Moderaterna i Eskilstuna informerar Kl. 14:00- Seminarie: "Transpolitik - vad är det? Hur gör man?" Kl. 14:30-15:30 Arrangör: Lukas Romson (Föreningen KIM). Seminarie: "Om normer och diskriminering" Kl. 15:15-16:00 Seminarie: "Hatbrott mot HBTpersoner" Kl. 15:45-16:30 Arrangör: Anneli Svensson, RFSL:s Brottsofferjour. Paneldiskussion: "Granskning: HBT-policy" Kl. 16:45-17:45 Arrangör: Lukas Romson (Föreningen KIM), Ylva G Karlsson (HBT-politiska arbetsgruppen i Sörmlands Landsting). Moderator: (RFSL Eskilstuna). Utställning: "Från samlingssal till festival" Kl. 09:00- Arrangör: RFSL Eskilstuna. Fotoutställning/info: "Let's show pictures and talk about sex" Kl. 09:00- Arrangör: YPD (Youth Partner in Development) Eskilstuna Filmvisning: "And the band played on" Kl. 09:30-ca.11:50 Utställning: "Fittröra" Kl. 10:00- Arrangör: Susanne Hedlund. Bokbord: Vänsterpartiet Eskilstuna informerar Kl. 10:00- Bokbord: Moderaterna i Eskilstuna informerar Kl. 10:00- Bokbord: Tjejjouren Meja informerar Kl. 10:00-14:00 Bokbord: Humanitas informerar Kl. 10:00-18:00 Seminarie: "Jag klär mig som halva befolkningen - är det konstigt?" Kl. 10:00-10:45 Arr: Anne Colt (Föreningen FPE-S). Seminarie: "Varför utvisar Sverige HBT-flyktingar?" Kl. 11:00-12:00 Arrangör: Stig-Åke Petersson (RFSL). Seminarie: "Pride-firanden i Östeuropa - motstånd, kamp och framgångar!" Kl. 12:00-13:00 Arrangör: Ulrika Westerlund, förbundsordförande RFSL. Filmvisning: "Are you a girl or what?" Kl. 16:15-16:45 Konst & kultur: "Regnbågskultur vs homofobi" Kl. 16:50-17:45 Arrangör: Tupilak/ILGCN. Tillbakablick: Sämre än djur Kl. 17:00-18:00 Verksamhetsberättelse för 2009 sid: 9/19

10 SÖNDAG 23 maj, kl 10:00-14:00: Utställning: "Fittröra" Kl. 10:00-14:00 Arrangör: Susanne Hedlund. Utställning: "Från samlingssal till festival" Kl. 10:00-14:00 Arrangör: RFSL Eskilstuna. Fotoutställning/info: "Let's show pictures and talk about sex" Kl. 10:00-14:00 Arrangör: YPD (Youth Partner in Development) Eskilstuna Seminarie: "Upp till hbt-kamp på skolor och arbetsplatser!" Kl. 10:00-11:15 Arrangör: HBT-socialisterna, Sanna Tefke (Kommunal). Konst & kultur: "HBT-historian och den nazistiska förföljelsen" Kl. 10:30-11:30 Arrangör: Tupilak/ILGCN. Seminarie: "Skrota dagens smittskyddslag!" Kl. 11:00-12:00 Arrangör: Cege Hedén (RFSL). Filmvisning: "Kuchus of Uganda" Kl. 13:00-ca. 14:15 Arrangör: Vanja Braathen (RFSL). Konst & kultur: "Nordisk kultursolidaritet med Östeuropa" Kl. 13:30-14:00 Arrangör: Tupilak/ILGCN. Månatliga Eskilstuna Pridehouse Ambitionerna fanns att fortsätta med månatliga Eskilstuna Pridehouseseminarier precis som föregående verksamhetsår, men engagemanget och förutsättningarna fanns inte för att upprätthålla det. Därför arrangerades inga fler månatliga Eskilstuna Pridehouse. Dessa inträffade: d. World AIDS Day Den 1 december 2010 hade RFSL Eskilstuna ett extra öppethållande av caféverksamheten för att högtidlighålla minnet av alla de som har gått ur tiden p.g.a. HIV/AIDS. Under kvällen erbjöds preventionsmaterial, kondomer och allmän fakta om HIV/AIDS. Det blev även en filmvisning med HIV-tema. Filmen hette Hur kunde hon, en svensk uppmärksammad dokumentär som efterföljdes av en allmän diskussion om problematiken kring Sveriges omdebatterade smittskyddslagstiftning. Kvällen var lyckad med ett ca. 15-tal besökare som kom för att titta på filmen, tända ljus och hjälpa oss hedra de som har gått ur tiden p.g.a. HIV/AIDS. e. HBT-certifieringar Vuxenutbildningen vår delaktighet Den april skickade vi ordförande Elias och skolinformatör Erik till Gävle på Vuxen- Verksamhetsberättelse för 2009 sid: 10/19

11 utbildningen som är en riktad utbildning för de i avdelningen som ska bistå förbundet med att utbilda vuxna, bl.a. i HBT-certifieringarna. Detta var något som bl.a. RFSL-kongressen (7-9 maj) talade varmt om. Efter genomgången utbildning erhöll dessa två vuxenutbildare aldrig något formellt diplom, trots önskemålet om det. HBTC-utbildning i Eskilstuna Under hösten har Ungdomsmottagningen och en rad barnmorskor samt andra kommunala stödcentra påbörjat en HBTC(HBTcetrifierings)-utbildning. Detta med målet att inom en snar framtid certifieras av RFSL-förbundet. Till skillnad från förra verksamhetsårets HBTC-utbildning och HBT-certifiering så har både Elias och Erik varit delaktiga i genomförandet av utbildningen av de ovan nämnda aktörerna. Personalen från de ovan nämnda aktörerna som har medverkat i utbildningen har nu getts verktyg med ökad kompetens att synliggöra och bemöta HBTpersoner utifrån sina egna förutsättningar. Därigenom bemöts HBT-personer mer respektfullt än tidigare. f. HBT-pris & RFSL Eskilstunas hederspris När delar av styrelsen var redo att i slutet av verksamhetsåret annonsera om HBT-priset, beslutade en majoritet att istället skjuta denna tillställning till januari Därför har varken HBT-pris eller RFSL Eskilstunas hederspris utdelats under verksamhetsåret. 7. INTERN VERKSAMHET Som intern verksamhet räknas de forum, arrangemang och andra aktiviteter som uteslutande tillhör betalande medlemmar i föreningen. a. Studiecirklar Inga studiecirklar har genomförts under verksamhetsåret. b. Nätverk & representation Springpridekommittén Under verksamhetsåret har vi som förening haft två (2) stycken adjungerandeplatser i Springpridekommittén. Detta har även detta år möjliggjort en bättre planering och samordning av vårt Eskilstuna Pridehouse i Verksamhetsberättelse för 2009 sid: 11/19

12 Springpride-regi. Elias fick dessutom äran att vara ordförande på årsmötet den 27 oktober samt det extra årsmötet därefter. c. Möten Medlemsmöten Styrelsen har utlyst två (2) medlemsmöten med anledning av den ohållbara situationen för föreningen i slutet av verksamhetsåret. Till det första medlemsmötet den 5 december kom inga och en stor del av styrelsen var frånvarande. Det andra mötet den 15 december kom det desto fler. Carolina Orre, avdelningsombudsman från förbundskontoret, medverkade på detta möte. Styrelsemöten Under verksamhetsåret har styrelsen haft 5 stycken styrelsemöten, vilket är betydligt mindre än föregående år. Inget styrelsemöte har skett över telefon. d. Konferenser Föreningens representanter har inte deltagit på någon konferens. 8. REKLAM, ANNONSERING & DISTRIBUTION Under verksamhetsåret har ännu färre ansträngningar gjorts än föregående år inom reklam och annonsering. Föreningens försök med att distribuera QX-tidningen till skolor och caféer i centrala Eskilstuna stannade av. Tyvärr har denna ambition kommit av sig under året. Likaså gäller föreningens distribution av kondomer. 9. SKOLINFORMATION Genomförda skolinformationer Datum Skola Informatör Datum Skola Informatör 12/2 (halv) Mikael Elias Erik 11/10 (halv) Eskilstuna kommun 8/3 (halv) S:t Eskil Erik / Elias 26/11 (spec) John Bauergymn, Etuna 29/3 (halv) Realgymn. Erik / Elias 30/11 (halv) Eskilstuna kommun Erik Erik Erik 11/5 (hel) Malmaskolan Malmkpg Elin 7/12 (halv) Eskilstuna kommun Erik Verksamhetsberättelse för 2009 sid: 12/19

13 10. MEDLEMSANTALET & MEDLEMSKAP Överlag så har medlemsantalet legat på en stadigvarande nivå under hela verksamhetsåret. Vid verksamhetsårets början hade föreningen 38 stycken medlemmar och när verksamhetsåret var slut var det lika många. Stödmedlemskap Likaså behöver vi synliggöra vårt för föreningen unika stödmedlemskap som innebär att man för en summa av (som i skrivande stund uppgår till) 120 kronor. Denna form av medlemskap vänder sig till er som endast önskar stödja lokalföreningens, RFSL Eskilstuna, verksamhet. Som stödmedlem "binder du dig inte" till något och är således en "passiv" medlem utan rösträtt. Stödmedlemmar är välkomna till våra fester och andra arrangemang som årsmöten. Du har som stödmedlem möjlighet att få information (s.k. "vänskapsinfo") om kommande arrangemang. Vi har haft två (2) stycken stödmedlemmar under året. Gästkort Inför varje fest erbjuder vi gästkort till de icke-medlemmar som önskar närvara. Då får du ta del av en fördomsfri atmosfär fylld av härlig stämning och glatt humör, för att inte glömma schyssta priser i baren som går till väländamål. Priset för gästkort är endast 40 kr (i skrivande stund som betalas kontant på plats) och måste förbeställas innan festens begynnelse på nedanstående telefonnummer (telefonsvarare) eller e- postadress. 11. EKONOMI Så har det hänt igen. Till skillnad från föregående verksamhetsår då vi lyckades behålla en kassör under ett helt år, har ytterligare en kassör lämnat föreningen innan mandatperioden eller ens verksamhetsåret var slut. Detta påvisar kassörens betydelse i en förening och dess styrelse. Kassör Oliwers medlemskap löpte ut i juni månad och förnyade tyvärr inte sitt medlemskap. Kassören har dock fram till dess varit till en väldigt stor hjälp med bl.a. bokföring och hans frånvaro i verksamheten har onekligen satt sina spår. Ordförande Elias har återigen fått träda in som en slags ersättare för kassören. Detta har varit oerhört påfrestande. Våra caféer och våra fester spelar en oerhört central roll i vår fortlevnad. Vi påtalar gärna att vi inte har vinstsyfte utan att alla intäkter går tillbaka till föreningen i form av verksamhet och tillvaratagande av HBT-personers intressen. I slutet av verksamhetsåret oroade vi oss som mest över vår lokalhyra i jämförelse med den verksamhet som bedrivs i lokalen. Föreningens bristande verksamhet kan inte motivera en hyra i den avgiftsklassen. Åtgärder måste vidtas. Verksamhetsberättelse för 2009 sid: 13/19

14 12. BALANSRAPPORT Verksamhetsberättelse för 2009 sid: 14/19

15 13. RESULTATRAPPORT Verksamhetsberättelse för 2009 sid: 15/19

16 Verksamhetsberättelse för 2009 sid: 16/19

17 14. REVISIONSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse för 2009 sid: 17/19

18 15. STYRELSEN OCH ARBETET INTERNT Styrelsen för verksamhetsåret 2010 såg ut som följer: Förtroendepost Namn Fler ansvar Notering Ordförande, Elias Catano Info, webb, inköp Kassör, Ledamot, 2010 Oliwer Mamcarz Inköp Avgick: Medlemskap löpte ut 31 juni 2010 Jennie Danielsson Ledamot, 2010 Lars Ståhle Skolorganisatör Ledamot, 2010 Petra Nykvist Ledamot, 2010 Erik Pettersson Skolinformatör Ledamot, 2010 Cecilia Hedlund Sekreterare 1:a ersättare, 2010 Ylva Geiwall 2:a ersättare, 2010 My Sörensson 3:e ersättare, 2010 Mikael Andersson 16. ÖVRIGA FÖRTROENDEVALDA Vi vill rikta det största av alla tack till följande personer som genom övrigt förtroendeuppdrag bidragit till att stärka föreningen. Förtroendepost Namn Notering Valberedn, 1 år (2010) Christian Nocera Sammankallande Valberedn, 1 år (2010) Jemina Hellstén Avgick Revisor, 1 år (2010) Revisor ers, 1 år (2010) Ann-Kristin Larsson Marija Vrbec Verksamhetsberättelse för 2009 sid: 18/19

19 17. SLUTORD 2010 Med verksamhetsberättelsen skriven och presenterad är ytterligare ett verksamhetsår avslutat. Vi i styrelsen för verksamhetsåret 2010 kan sammanfatta det som otroligt tungt. Vi ser med oro på utvecklingen för RFSL Eskilstuna utifrån det svikande engagemanget. Detta har tilltagit och nu befarar vi att föreningen går en mörk tid tillmötes när ingen eller alltför få finns för att undsätta föreningen. Detta tål att nämnas i sammanhanget när en verksamhetsberättelse med färre aktiviteter och färre engagerade avslutas. Vi vill också passa på att rikta ett stort tack till alla medlemmar och trogna besökare till vår café-, fest- och sexualpolitiska samt föreläsningsverksamhet. Vi vill tacka alla er som har ställt upp och hjälpt oss att stå någorlunda stadiga i verksamheten under året Med förhoppning om att föreningen inte behöver gå i graven utan att folk inser värdet av en lokalförening till RFSL i Eskilstuna med omnejd. Styrelsen för RFSL Eskilstuna som härmed ställer sina platser till förfogande. Stolta hälsningar Elias Cataño C, ordförande Oliwer Mamcarz, kassör Jennie Danielsson, ledamot Lars Ståhle, ledamot Petra Nykvist, ledamot Erik Pettersson, ledamot Cecilia Hedlund, ledamot Ylva Geiwall, 1:a ersättare My Sörensson, 2:a ersättare Mikael Andersson, 3:e ersättare Verksamhetsberättelse för 2009 sid: 19/19

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008 RFSL Eskilstunas årsmöte, Alfeltsgatan 9, Eskilstuna, 2009-02-26 Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 1 2. Cafékvällar... 2 a) Onsdagscafé... 2 b) Torsdagscafé...

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1).

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1). NACKA BRUKSHUNDSKLUBB Protokoll fört vid medlemsmöte 2 juni 2010. Tid: Kl 18.30 Plats: Klubbstugan 1. Mötets öpnande Ordförande Patrik Gunnarsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 2. Fastställande

Läs mer

Kongress 2014 26-27 april

Kongress 2014 26-27 april Humanisterna Kongress 2014 26-27 april 1 Kongresshandlingar 2014 01 Kallelse 02 Dagordning 03 Förslag till arbetsordning 04 Verksamhetsberättelse & ekonomisk berättelse 05 Revisorernas berättelse 06 Förbundsstyrelsens

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA...

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA... VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ORGANISATION... 4 1.1 STYRELSE... 4 1.2 KANSLI... 5 1.2.1 Personal... 5 1.3 MEDLEMMAR... 5 1.3.1 SKR:s medlemsstatistik 2009... 6 1.4 ÅRSMÖTET 2009...

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-05-23--25 1(45) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-05-23--25 Föregående möte: 2008-04-27

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2011/2012. RFSL Göteborg

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2011/2012. RFSL Göteborg ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2011/2012 RFSL Göteborg Välkommen till RFSL Göteborgs ordinarie årsmöte söndagen den 3 mars 2012 på Mötesplats Göteborg. Liten ordlista på ord som kan förekomma på årsmötet: Acklamation

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Verksamhetsberättelse för året 2012

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Verksamhetsberättelse för året 2012 Julia Berglund Emma Lövgren Lisa Claar Maja Edlund Emily Töyrä Jens Werner Ulrika Byström Oskar Nellström Sandra Wikström Beatrice Rohdin Juridiska föreningen vid Umeå universitet Verksamhetsberättelse

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Ordföranden sammanfattar året... 5 Bryggan i korthet... 5 Verksamhetens övergripande mål... 5 Därför behövs Bryggan... 6 Ett kallare samhällsklimat... 6 Dagligen påverkas 30 000

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 2005 blev ett väldigt tungt styrelseår. Det var det året då RFSL Ungdom Malmö gick från att vara ett distrikt utan ekonomi till ett distrikt med budget på 280 000 kr, anställda,

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

Vår omvärld är föränderlig

Vår omvärld är föränderlig PRIDE Stå upp för din rätt att vara dig själv. Ladda ner gratisappen Layar och scanna det här omslaget för att höra oss berätta mer, eller lägg upp ett eget porträtt på Instagram och tagga med #iampride

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-07-16 Föregående möte: 2005-06-10--12 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar Årsmötet i Gävle 2014 Handlingar Styrelsen vill passa på att hälsa er varmt välkomna till Gävle och Årsmötet 2014 Tänk att det redan har gått ett år sedan ni gav oss uppdraget att vara er styrelse Inte

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Årsmöteshandlingar 2015 RFSL Borås Magasinsgatan 1-3 mars 2015 1 Innehållsförteckning Dagordning - 3 Inledning - 4 Förtroendevalda - 5 Verksamhetsberättelse - 6 Verksamhetsplan - 21 Årsbokslut - 29 Propositioner

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

FRÅN ENGAGEMANG TILL INFLYTANDE

FRÅN ENGAGEMANG TILL INFLYTANDE FRÅN ENGAGEMANG TILL INFLYTANDE INSPIRATIONSHANDBOK FÖR KVINNOR MED UTLÄNDSK BAKGRUND I FÖRENINGSLIVET FRÅN ENGAGEMANG TILL INLFYTANDE Boken är framtagen av Byrån mot diskriminering i Östergötland som

Läs mer