VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010"

Transkript

1 RFSL ESKILSTUNAS ÅRSMÖTE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Alfeltsgatan 9, Eskilstuna

2 Innehållsförteckning 2. Caféverksamheten Festverksamheten Hemsida, internet och information Sexualpolitik... 6 a. Opinionsbildning... 6 b. HIV-projekt Utåtriktad verksamhet... 7 a. Festivaler... 7 b. Springpridefestivalen... 8 c. Eskilstuna Pridehouse... 8 d. World AIDS Day e. HBT-certifieringar f. HBT-pris & RFSL Eskilstunas hederspris Intern verksamhet a. Studiecirklar b. Nätverk & representation c. Möten d. Konferenser Reklam, annonsering och distribution Skolinformation Medlemsantalet & medlemskap Ekonomi Balansrapport Resultatrapport Revisionsberättelse Styrelsen och arbetet internt Övriga förtroendevalda Slutord Verksamhetsberättelse för 2009 sid: 2/19

3 2. CAFÉVERKSAMHETEN Föreningens cafékvällar har ägt rum på torsdagar under Torsdagarna har varit en mötesplats för alla oavsett ålder, kön osv. Efter årsmötet i mars 2010 så gjorde de gamla cafévärdarna Veronika och Malena comeback för att driva verksamheten på ett enastående sätt och lockade dit flera. På cafékvällarna har det funnits möjlighet att: Spela biljard och andra sällskapsspel. Titta på videofilmer. Lyssna på musik. Läsa tidskrifter/böcker. Fika. Umgås. Vara med i tävlingar eller olika arrangemang. Cafékvällarna fyller en viktigt social funktion som fungerar som en träffpunkt för likasinnade, där man kan sitta och diskutera utan att behöva bli ifrågasatt eller förklara sig för vem man är. Jemina Hellstén har fram till årsmötet 2010 varit den ansvariga för caféverksamheten. I september månad lämnade Veronika och Malena ansvaret och driften för caféverksamheten av privata skäl. Ansvaret lades därefter på ordföranden som veckovis och månatligen med SMS tillsatte personal fortlöpande, vilket var både mödosamt och är ett kortsiktigt sätt att lösa personalbrist. Intresserade har också kunnat bemanna caféet. Under verksamhetsåret har dagsansvarig cafépersonal till 83% fyllt i en lista över hur många besökare caféverksamheten har haft. Torsdagscaféet har haft 47 stycken caféer under verksamhetsåret. Tre stycken cafékvällar ställdes in p.g.a. personalbrist, vilket allihop var i november-december. Totalt sett har dessa caféer haft drygt 470 stycken besökare under året. Under sommaren hade vi ha öppet precis som föregående verksamhetsår. Här har antal besökare varierat. Tabellen nedan visar fördelningen av torsdagscaféer och antal besökare under året med hänsyn till att antal café och antal gäster är ett genomsnitt. Figur 1: Caféverksamhet Antal caféer Antal besökare 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Verksamhetsberättelse för 2009 sid: 3/19

4 3. FESTVERKSAMHETEN Fortsatt viktig del i föreningens sociala verksamhet är våra fester. Dessa riktar sig primärt till medlemmar, men är även öppen för likasinnade som inte är medlemmar mot en avgift som ger gästkort för kvällen i fråga. Våra fester erbjuder en fördomsfri atmosfär och är Eskilstunas enda officiella HBT-ställe. Rutin under året har varit att varje månad eftersträva en fest under sista fredagen i varje månad. Dock har detta inte alltid varit möjligt p.g.a. olika anledningar. Under verksamhetsåret 2010 har vi haft sju (7) stycken festkvällar. Eftersom styrelsen även detta år har drabbats av plötsliga avhopp samt haft svårigheter med kontinuitet, så är festverksamheten ändå lyckad. Antalet besökare per festkväll har legat runt stycken. Totalt sett har vi uppskattat att festverksamheten har lockat drygt 120 stycken besökare, vilket är en sämre siffra än föregående år. Figuren nedan visar antalet fester med antal besök. Figur 2: Festverksamhetens fester & besökare Antal fester Antal besökare 5 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I nedanstående tabell finns mer specifika uppgifter om de sju (7) stycken festerna. Inför varje fest har det annonserats på vår hemsida, Gaymap (på QX.se), Qruiser.com samt genom telefonsvararen och ofta affischering på stan. Nytt för juli, september och oktober har varit våra After Works (markerat med *) mellan kl Tyvärr gav dessa inte den effekt vi hade hoppats på genom fullt utbud i baren under en lugnare atmosfär. Efter sista festen beslöt styrelsen att lägga After Work-konceptet på is då fest och After Work på samma dag dränerade föreningen på engagemang utan resultat. Figur 3: Festverksamhetens datum & tema Månad Datum Tema Månad Datum Tema Januari 29:e Queerparty Juli* 9:e After Work Mars 5:e Mars is so gay! September* 24:e Fantastic 80 s Mars 26:e Oktober* 29:e Gay Halloween Maj 20:e 3P (Pre Pride Party) Verksamhetsberättelse för 2009 sid: 4/19

5 4. HEMSIDA, INTERNET OCH INFORMATION Under hela verksamhetsåret har föreningen fortsatt den på den goda vägen genom att ha en mycket väl fungerande hemsida som kontinuerligt har uppdaterats. Webbansvarig har varit ordföranden som byggde upp den från grunden (lanserades juli 2008). Vår hemsida har medvetet haft en mer lokal särprägel för att särskiljas från den mall som förbundet gärna ser att alla avdelningar använder. Å andra sidan har förbundet tidigare gratulerat oss för vår hemsida, vilket gör oss naturligtvis stolta. Under verksamhetsåret har vi märkt att Facebook är ett forum man kan dra nytta av, men vi startade inte en profil/grupp där med tanke på alla andra internetbaserade forum vi befinner oss på. Att handha ytterligare ett forum hade tagit ytterligare energi från oss. Förutom vår egen hemsida (se nedan, 3) har vi också lanserat oss på hemsidan för Eskilstuna Pridehouse (1) på Information om oss finns även på webbens Gaymap (2) och på Qruiser.com (4). Figur 4: Vår hemsida och var på nätet vi även finns Efter ett någorlunda instabilt verksamhetsår med icke-regelbundna utgivningar har det dock blivit bättre och man har nu systematiskt och återkommande givit ut information. Detta gäller främst SMS-utskick som har hänvisat till hemsidan. Detta gäller SMSutskick till både medlemmar och vänner/övriga. De vanliga informationskanalerna som erbjuder e-post till både medlemmar och vänner samt medlemsbrev på postlåda Verksamhetsberättelse för 2009 sid: 5/19

6 finns fortfarande kvar men det sistnämnda har använts i mindre utsträckning än föregående år. Nedanstående tabell visar hur styrelsen har använt sig av de informationskanaler som nämnts för att informera både medlemmar, vänner och övriga mottagare som kan tänkas vara intresserade. Figur 5: Månatliga informationer MÅNAD MEDL- MAIL MEDL- BREV VÄN- MAIL SMS MEDL/VÄN MÅNAD MEDL- MAIL MEDL- BREV VÄN- MAIL SMS MEDL/VÄN JANUARI X X X / X JULI X X X / X FEBRUARI X / X AUGUSTI X X / X MARS X X* X X / X SEPTEMBER X X X / X APRIL X X / X OKTOBER X X / X MAJ X X X / X NOVEMBER X X X / X JUNI X X / X DECEMBER X X X / X * Årsmöteskallelse skickades sammanfogat med medlemsbrevet den 1 mars utifrån gällande medlemsmatrikel för stunden. 5. SEXUALPOLITIK Under denna rubrik specificeras föreningens kontakter med kommun, landsting, myndigheter, massmedia m.m. som har haft ett mål med att påverka samhällsdebatten inom HBT-området. Målet med sexualpolitiken är densamma nämligen att antingen direkt eller indirekt påverka debatten i samhället. Varje informationsarbete och upplysning är en mycket viktig del av föreningens sexualpolitik som vi hoppas med största förhoppning ska leda till att HBT-frågor debatteras även när föreningen aktivt inte är närvarande vid ögonblicket och/eller på plats i fråga. Förutom det i texten redan omnämnda vad gäller idédebatt och föreläsningar och det som omnämns nedan, kan vi konstatera att sexualpolitiken har tagit steg framåt i jämförelse med föregående verksamhetsår. a. Opinionsbildning Under verksamhetsåret har styrelsen målmedvetet och framgångsrikt arbetat aktivt med att synas och höras i lokalmedian. Till lokalmedia räknas lokala tidningar (Eskilstunakuriren, Tidningen Folket) som utges i Eskilstuna med omnejd, men även lokala radiostationer (Sveriges Radio Sörmland) och lokala TV-stationer (TV4 Öst, SVT Östnytt). Mediekanaler som tillhör vår yttre omnejd är Katrineholmskuriren och Strengnäs Tidning. Till skillnad från föregående år har vi under verksamhetsåret 2010 varit synliga i dessa Verksamhetsberättelse för 2009 sid: 6/19

7 mediekanaler i en mindre grad. Vi har dock fortsatt med ambitionen att ständigt skicka ut pressmeddelanden vid olika händelser av vikt. Figur 6: Pressartiklar/inslag om föreningen, förbundet eller sexualpolitiska frågor som berör RFSL. Figur 7 nedan avhandlar de antal pressmeddelanden som föreningen har skickat ut till median som enskilt normalt kan generera upp till tre pressartiklar/inslag i median (se figur 6 ovan). Vi har bidragit till att vara en aktiv aktör för att påverka samhället på de plan där vi inte finns närvarande på. Dock har vi inte skickat in lika många pressmeddelanden som förra verksamhetsåret. Orsakerna är flera. Figur 7: Föreningens pressmeddelanden b. HIV-projekt Eftersom det HIV-/STI-preventiva arbetet löper på årsbasis, men dock från sommar till nästa sommar (d.v.s. inte följer hela kalenderår) har styrelsen sedan tidigare beslutat att redovisning ska utgå ur verksamhetsberättelsen och redovisas separat enligt Socialstyrelsens tillvägagångssätt. 6. UTÅTRIKTAD VERKSAMHET Sammanfattningsvis under verksamhetsåret 2010 kan styrelsen tyvärr konstatera att den utåtriktade verksamheten har tagit steg tillbaka. Vi har även detta verksamhetsår drabbats av avhopp ur styrelsen och den konsekvens det har inneburit för återstoden av ledamöter/ersättare. a. Festivaler Föreningen har förut medverkat på flera av närområdets festivaler. Även på Verksamhetsberättelse för 2009 sid: 7/19

8 detta område kan vi konstatera en minskad närvaro på nämnda festivaler. Vi kan konstatera att vi tyvärr inte kunde närvara på lokala marknader och festivaler i Eskilstunas yttre omnejd, såsom Malmamarknaden i Malmköping men även motsvarigheterna i Flen, Katrineholm, Mariefred. Anledningen är att allt enagagemang sker på ideell basis när vi inte har jobb, skola eller andra åtaganden. b. Springpridefestivalen Springpridefestivalen, där vi även fanns närvarande, redovisas i en separat festival eftersom denna festival särskiljer sig från de övriga. Årets Springpridefestival var den fjärde i ordningen. Denna festival hölls i Eskilstuna den maj, med en smygpremiär redan på torsdagen med en rad aktiviteter. Detta året stod vi för den första HBT-festen och den enda festen vars intäkter oavkortat går till en förening utan vinstintresse med sina aktiviteter som möjliggör bl.a. skolinformation och annan utbildningsverksamhet. Samarbete med föreningen Springpridekommittén kunde ha varit djupare. Vi kan dock konstatera att årets Springpridefestival slog tidigare rekord och växte ännu mer i proportion. Vi arrangerade även detta år Eskilstuna Pridehouse (se nästa punkt). Även detta år tog vi över ansvaret för Prideparaden som tågade glatt genom Eskilstuna centrum samt att vi till besökarna sålde Prideflaggor för en symbolisk summa. Under slutet av verksamhetsåret beslöt plötsligt Springpridekommittén om att läggas ner, trots den bästa genomförda festivalen någonsin. Vi från vår förening har varit kritiska till en nedläggning och har istället föreslagit förbättringsåtgärder. Utan resultat. c. Eskilstuna Pridehouse Verksamhetsberättelse för 2009 sid: 8/19

9 Ett lyckat Eskilstuna Pridehouse trots allt Under Springpridefestivalens öppnade vi upp dörrarna till Studiefrämjandet och arrangerade hela 33 stycken programpunkter under dessa tre dagar. Flera av punkterna var ett och samma arrangemang, dock utslaget på flera dagar. På grund av den snäva framförhållningen i år igen lyckades vi inte att marknadsföra arrangemanget på andra sätt än genom lokal flygbladsutdelning och annonsering på främst hemsidan och vår egen avdelningshemsida. Uppslutningen hade ju kunnat vara bättre i år igen, men utifrån ovanstående nämnt har det sina orsaker. Trots detta ska vi hålla huvudena högt burna och gratulera oss för vår bedrift. Såhär såg våra programpunkter ut: FREDAG 21 maj, kl 14:00-18:00: LÖRDAG 22 maj, kl 09:00-18:00: OFFICIELL INVIGNING MED RFSL:S ULRIKA WESTERLUND Kl. 14:00-14:45 Utställning: "Från samlingssal till festival" Kl. 14:00- Arrangör: RFSL Eskilstuna. Fotoutställning/info: "Let's show pictures and talk about sex" Kl. 14:00- Arrangör: YPD (Youth Partner in Development) Eskilstuna Bokbord: Humanitas informerar Kl. 14:00- Bokbord: Tjejjouren Meja informerar Kl. 14:00-17:00 Bokbord: Vänsterpartiet Eskilstuna informerar Kl. 14:00- Bokbord: Moderaterna i Eskilstuna informerar Kl. 14:00- Seminarie: "Transpolitik - vad är det? Hur gör man?" Kl. 14:30-15:30 Arrangör: Lukas Romson (Föreningen KIM). Seminarie: "Om normer och diskriminering" Kl. 15:15-16:00 Seminarie: "Hatbrott mot HBTpersoner" Kl. 15:45-16:30 Arrangör: Anneli Svensson, RFSL:s Brottsofferjour. Paneldiskussion: "Granskning: HBT-policy" Kl. 16:45-17:45 Arrangör: Lukas Romson (Föreningen KIM), Ylva G Karlsson (HBT-politiska arbetsgruppen i Sörmlands Landsting). Moderator: (RFSL Eskilstuna). Utställning: "Från samlingssal till festival" Kl. 09:00- Arrangör: RFSL Eskilstuna. Fotoutställning/info: "Let's show pictures and talk about sex" Kl. 09:00- Arrangör: YPD (Youth Partner in Development) Eskilstuna Filmvisning: "And the band played on" Kl. 09:30-ca.11:50 Utställning: "Fittröra" Kl. 10:00- Arrangör: Susanne Hedlund. Bokbord: Vänsterpartiet Eskilstuna informerar Kl. 10:00- Bokbord: Moderaterna i Eskilstuna informerar Kl. 10:00- Bokbord: Tjejjouren Meja informerar Kl. 10:00-14:00 Bokbord: Humanitas informerar Kl. 10:00-18:00 Seminarie: "Jag klär mig som halva befolkningen - är det konstigt?" Kl. 10:00-10:45 Arr: Anne Colt (Föreningen FPE-S). Seminarie: "Varför utvisar Sverige HBT-flyktingar?" Kl. 11:00-12:00 Arrangör: Stig-Åke Petersson (RFSL). Seminarie: "Pride-firanden i Östeuropa - motstånd, kamp och framgångar!" Kl. 12:00-13:00 Arrangör: Ulrika Westerlund, förbundsordförande RFSL. Filmvisning: "Are you a girl or what?" Kl. 16:15-16:45 Konst & kultur: "Regnbågskultur vs homofobi" Kl. 16:50-17:45 Arrangör: Tupilak/ILGCN. Tillbakablick: Sämre än djur Kl. 17:00-18:00 Verksamhetsberättelse för 2009 sid: 9/19

10 SÖNDAG 23 maj, kl 10:00-14:00: Utställning: "Fittröra" Kl. 10:00-14:00 Arrangör: Susanne Hedlund. Utställning: "Från samlingssal till festival" Kl. 10:00-14:00 Arrangör: RFSL Eskilstuna. Fotoutställning/info: "Let's show pictures and talk about sex" Kl. 10:00-14:00 Arrangör: YPD (Youth Partner in Development) Eskilstuna Seminarie: "Upp till hbt-kamp på skolor och arbetsplatser!" Kl. 10:00-11:15 Arrangör: HBT-socialisterna, Sanna Tefke (Kommunal). Konst & kultur: "HBT-historian och den nazistiska förföljelsen" Kl. 10:30-11:30 Arrangör: Tupilak/ILGCN. Seminarie: "Skrota dagens smittskyddslag!" Kl. 11:00-12:00 Arrangör: Cege Hedén (RFSL). Filmvisning: "Kuchus of Uganda" Kl. 13:00-ca. 14:15 Arrangör: Vanja Braathen (RFSL). Konst & kultur: "Nordisk kultursolidaritet med Östeuropa" Kl. 13:30-14:00 Arrangör: Tupilak/ILGCN. Månatliga Eskilstuna Pridehouse Ambitionerna fanns att fortsätta med månatliga Eskilstuna Pridehouseseminarier precis som föregående verksamhetsår, men engagemanget och förutsättningarna fanns inte för att upprätthålla det. Därför arrangerades inga fler månatliga Eskilstuna Pridehouse. Dessa inträffade: d. World AIDS Day Den 1 december 2010 hade RFSL Eskilstuna ett extra öppethållande av caféverksamheten för att högtidlighålla minnet av alla de som har gått ur tiden p.g.a. HIV/AIDS. Under kvällen erbjöds preventionsmaterial, kondomer och allmän fakta om HIV/AIDS. Det blev även en filmvisning med HIV-tema. Filmen hette Hur kunde hon, en svensk uppmärksammad dokumentär som efterföljdes av en allmän diskussion om problematiken kring Sveriges omdebatterade smittskyddslagstiftning. Kvällen var lyckad med ett ca. 15-tal besökare som kom för att titta på filmen, tända ljus och hjälpa oss hedra de som har gått ur tiden p.g.a. HIV/AIDS. e. HBT-certifieringar Vuxenutbildningen vår delaktighet Den april skickade vi ordförande Elias och skolinformatör Erik till Gävle på Vuxen- Verksamhetsberättelse för 2009 sid: 10/19

11 utbildningen som är en riktad utbildning för de i avdelningen som ska bistå förbundet med att utbilda vuxna, bl.a. i HBT-certifieringarna. Detta var något som bl.a. RFSL-kongressen (7-9 maj) talade varmt om. Efter genomgången utbildning erhöll dessa två vuxenutbildare aldrig något formellt diplom, trots önskemålet om det. HBTC-utbildning i Eskilstuna Under hösten har Ungdomsmottagningen och en rad barnmorskor samt andra kommunala stödcentra påbörjat en HBTC(HBTcetrifierings)-utbildning. Detta med målet att inom en snar framtid certifieras av RFSL-förbundet. Till skillnad från förra verksamhetsårets HBTC-utbildning och HBT-certifiering så har både Elias och Erik varit delaktiga i genomförandet av utbildningen av de ovan nämnda aktörerna. Personalen från de ovan nämnda aktörerna som har medverkat i utbildningen har nu getts verktyg med ökad kompetens att synliggöra och bemöta HBTpersoner utifrån sina egna förutsättningar. Därigenom bemöts HBT-personer mer respektfullt än tidigare. f. HBT-pris & RFSL Eskilstunas hederspris När delar av styrelsen var redo att i slutet av verksamhetsåret annonsera om HBT-priset, beslutade en majoritet att istället skjuta denna tillställning till januari Därför har varken HBT-pris eller RFSL Eskilstunas hederspris utdelats under verksamhetsåret. 7. INTERN VERKSAMHET Som intern verksamhet räknas de forum, arrangemang och andra aktiviteter som uteslutande tillhör betalande medlemmar i föreningen. a. Studiecirklar Inga studiecirklar har genomförts under verksamhetsåret. b. Nätverk & representation Springpridekommittén Under verksamhetsåret har vi som förening haft två (2) stycken adjungerandeplatser i Springpridekommittén. Detta har även detta år möjliggjort en bättre planering och samordning av vårt Eskilstuna Pridehouse i Verksamhetsberättelse för 2009 sid: 11/19

12 Springpride-regi. Elias fick dessutom äran att vara ordförande på årsmötet den 27 oktober samt det extra årsmötet därefter. c. Möten Medlemsmöten Styrelsen har utlyst två (2) medlemsmöten med anledning av den ohållbara situationen för föreningen i slutet av verksamhetsåret. Till det första medlemsmötet den 5 december kom inga och en stor del av styrelsen var frånvarande. Det andra mötet den 15 december kom det desto fler. Carolina Orre, avdelningsombudsman från förbundskontoret, medverkade på detta möte. Styrelsemöten Under verksamhetsåret har styrelsen haft 5 stycken styrelsemöten, vilket är betydligt mindre än föregående år. Inget styrelsemöte har skett över telefon. d. Konferenser Föreningens representanter har inte deltagit på någon konferens. 8. REKLAM, ANNONSERING & DISTRIBUTION Under verksamhetsåret har ännu färre ansträngningar gjorts än föregående år inom reklam och annonsering. Föreningens försök med att distribuera QX-tidningen till skolor och caféer i centrala Eskilstuna stannade av. Tyvärr har denna ambition kommit av sig under året. Likaså gäller föreningens distribution av kondomer. 9. SKOLINFORMATION Genomförda skolinformationer Datum Skola Informatör Datum Skola Informatör 12/2 (halv) Mikael Elias Erik 11/10 (halv) Eskilstuna kommun 8/3 (halv) S:t Eskil Erik / Elias 26/11 (spec) John Bauergymn, Etuna 29/3 (halv) Realgymn. Erik / Elias 30/11 (halv) Eskilstuna kommun Erik Erik Erik 11/5 (hel) Malmaskolan Malmkpg Elin 7/12 (halv) Eskilstuna kommun Erik Verksamhetsberättelse för 2009 sid: 12/19

13 10. MEDLEMSANTALET & MEDLEMSKAP Överlag så har medlemsantalet legat på en stadigvarande nivå under hela verksamhetsåret. Vid verksamhetsårets början hade föreningen 38 stycken medlemmar och när verksamhetsåret var slut var det lika många. Stödmedlemskap Likaså behöver vi synliggöra vårt för föreningen unika stödmedlemskap som innebär att man för en summa av (som i skrivande stund uppgår till) 120 kronor. Denna form av medlemskap vänder sig till er som endast önskar stödja lokalföreningens, RFSL Eskilstuna, verksamhet. Som stödmedlem "binder du dig inte" till något och är således en "passiv" medlem utan rösträtt. Stödmedlemmar är välkomna till våra fester och andra arrangemang som årsmöten. Du har som stödmedlem möjlighet att få information (s.k. "vänskapsinfo") om kommande arrangemang. Vi har haft två (2) stycken stödmedlemmar under året. Gästkort Inför varje fest erbjuder vi gästkort till de icke-medlemmar som önskar närvara. Då får du ta del av en fördomsfri atmosfär fylld av härlig stämning och glatt humör, för att inte glömma schyssta priser i baren som går till väländamål. Priset för gästkort är endast 40 kr (i skrivande stund som betalas kontant på plats) och måste förbeställas innan festens begynnelse på nedanstående telefonnummer (telefonsvarare) eller e- postadress. 11. EKONOMI Så har det hänt igen. Till skillnad från föregående verksamhetsår då vi lyckades behålla en kassör under ett helt år, har ytterligare en kassör lämnat föreningen innan mandatperioden eller ens verksamhetsåret var slut. Detta påvisar kassörens betydelse i en förening och dess styrelse. Kassör Oliwers medlemskap löpte ut i juni månad och förnyade tyvärr inte sitt medlemskap. Kassören har dock fram till dess varit till en väldigt stor hjälp med bl.a. bokföring och hans frånvaro i verksamheten har onekligen satt sina spår. Ordförande Elias har återigen fått träda in som en slags ersättare för kassören. Detta har varit oerhört påfrestande. Våra caféer och våra fester spelar en oerhört central roll i vår fortlevnad. Vi påtalar gärna att vi inte har vinstsyfte utan att alla intäkter går tillbaka till föreningen i form av verksamhet och tillvaratagande av HBT-personers intressen. I slutet av verksamhetsåret oroade vi oss som mest över vår lokalhyra i jämförelse med den verksamhet som bedrivs i lokalen. Föreningens bristande verksamhet kan inte motivera en hyra i den avgiftsklassen. Åtgärder måste vidtas. Verksamhetsberättelse för 2009 sid: 13/19

14 12. BALANSRAPPORT Verksamhetsberättelse för 2009 sid: 14/19

15 13. RESULTATRAPPORT Verksamhetsberättelse för 2009 sid: 15/19

16 Verksamhetsberättelse för 2009 sid: 16/19

17 14. REVISIONSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse för 2009 sid: 17/19

18 15. STYRELSEN OCH ARBETET INTERNT Styrelsen för verksamhetsåret 2010 såg ut som följer: Förtroendepost Namn Fler ansvar Notering Ordförande, Elias Catano Info, webb, inköp Kassör, Ledamot, 2010 Oliwer Mamcarz Inköp Avgick: Medlemskap löpte ut 31 juni 2010 Jennie Danielsson Ledamot, 2010 Lars Ståhle Skolorganisatör Ledamot, 2010 Petra Nykvist Ledamot, 2010 Erik Pettersson Skolinformatör Ledamot, 2010 Cecilia Hedlund Sekreterare 1:a ersättare, 2010 Ylva Geiwall 2:a ersättare, 2010 My Sörensson 3:e ersättare, 2010 Mikael Andersson 16. ÖVRIGA FÖRTROENDEVALDA Vi vill rikta det största av alla tack till följande personer som genom övrigt förtroendeuppdrag bidragit till att stärka föreningen. Förtroendepost Namn Notering Valberedn, 1 år (2010) Christian Nocera Sammankallande Valberedn, 1 år (2010) Jemina Hellstén Avgick Revisor, 1 år (2010) Revisor ers, 1 år (2010) Ann-Kristin Larsson Marija Vrbec Verksamhetsberättelse för 2009 sid: 18/19

19 17. SLUTORD 2010 Med verksamhetsberättelsen skriven och presenterad är ytterligare ett verksamhetsår avslutat. Vi i styrelsen för verksamhetsåret 2010 kan sammanfatta det som otroligt tungt. Vi ser med oro på utvecklingen för RFSL Eskilstuna utifrån det svikande engagemanget. Detta har tilltagit och nu befarar vi att föreningen går en mörk tid tillmötes när ingen eller alltför få finns för att undsätta föreningen. Detta tål att nämnas i sammanhanget när en verksamhetsberättelse med färre aktiviteter och färre engagerade avslutas. Vi vill också passa på att rikta ett stort tack till alla medlemmar och trogna besökare till vår café-, fest- och sexualpolitiska samt föreläsningsverksamhet. Vi vill tacka alla er som har ställt upp och hjälpt oss att stå någorlunda stadiga i verksamheten under året Med förhoppning om att föreningen inte behöver gå i graven utan att folk inser värdet av en lokalförening till RFSL i Eskilstuna med omnejd. Styrelsen för RFSL Eskilstuna som härmed ställer sina platser till förfogande. Stolta hälsningar Elias Cataño C, ordförande Oliwer Mamcarz, kassör Jennie Danielsson, ledamot Lars Ståhle, ledamot Petra Nykvist, ledamot Erik Pettersson, ledamot Cecilia Hedlund, ledamot Ylva Geiwall, 1:a ersättare My Sörensson, 2:a ersättare Mikael Andersson, 3:e ersättare Verksamhetsberättelse för 2009 sid: 19/19

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008 RFSL Eskilstunas årsmöte, Alfeltsgatan 9, Eskilstuna, 2009-02-26 Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 1 2. Cafékvällar... 2 a) Onsdagscafé... 2 b) Torsdagscafé...

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

KAPITEL 3 AVDELNINGENS GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET

KAPITEL 3 AVDELNINGENS GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET KAPITEL 3 AVDELNINGENS GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET Vanlig verksamhet Hellre kvalitet än kvantitet Interna utbildningar Samarbeten med andra organisationer Bilagor - förteckning 3-1 3-2 3-2 3-3 3-4 Handbok

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

Gotlands Regnbågshelg 2012

Gotlands Regnbågshelg 2012 Gotlands Regnbågsgrupp Visby 2012-02-05 Inbjudan till deltagande i Gotlands Regnbågshelg 2012 Projektet Gotlands Regnbågshelg 2012 vill ge mångfaldsarbetet på Gotland ytterligare en dimension. Det genom

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 2010 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18.00

Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 2010 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18.00 Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 21 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18. Förslag till dagordning för årsmötet: 1) mötets öppnande 2) mötets behörighet 3)

Läs mer

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg. Föreningen har sitt säte i Göteborg.

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Årsmötesprotokoll 24 maj 2015

Årsmötesprotokoll 24 maj 2015 Årsmötesprotokoll 24 maj 2015 Närvarande: Bilagor: Viktor Sjögren Sebastian Hellvin Johan Skarin Sofia Carlsson Gawain Nordlander Johan Lundbäck Josefin Hellvin Bilaga A, Verksamhetsberättelse Bilaga B,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014

Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014 Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014 RFSU Gotland: RFSU Gotland är en ideell förening med organisationsnummer 834001-9416. RFSU Gotland är en lokalförening av Riksförbundet för sexuell upplysning.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor Inledning Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Sundsvall Pride. Queer Sundsvall. 14 augusti Mariette på scenen! RFSL startar verksamhet i Örnsköldsvik. Nytt nätverk med queertema

Sundsvall Pride. Queer Sundsvall. 14 augusti Mariette på scenen! RFSL startar verksamhet i Örnsköldsvik. Nytt nätverk med queertema April - Juli 2010 rfsl.se/sundsvall Queer Sundsvall Nytt nätverk med queertema Sundsvall Pride 14 augusti Mariette på scenen! RFSL startar verksamhet i Örnsköldsvik Ordförande har ordet Hej alla medlemmar!

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Dagordningen för mötet 1. Mötets öppnande 2. Protokolljusterare 3. Beslutsförhet 4. Föregående protokoll 5. Dagordning 6. Sverok Nedre Norrland

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Budget 2013. Administration Trycksaker 1000 Postkostnader 1000 Försäkring 1000 Kontorsmaterial 2000 Revision/Ekonomi 1000 Total Administration 6000

Budget 2013. Administration Trycksaker 1000 Postkostnader 1000 Försäkring 1000 Kontorsmaterial 2000 Revision/Ekonomi 1000 Total Administration 6000 Budget 2013 Kostnader Information & Utbildning Skolinformatörsutbildning 8000 Skolinformationsomkostnader 4000 Representation och övrig utbildning 1500 Total Information & Utbildning 13500 Arrangemang

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Tid: Onsdagen den 12 mars 2014 Plats: Föreningslokalen på Drottninggatan 2, Tidaholm Närvarande: Jan-Yngve Ekstedt, ordförande Anneli Persson, kassör

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND,

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter 1. Namn och Syfte 1.1 Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter (FIKS) är en ideell förening vid Linnéuniversiteti Kalmar (LNU). FIKS är en sektion

Läs mer

Stadgar för Piratpartiet Lund

Stadgar för Piratpartiet Lund Stadgar för Piratpartiet Lund 8 mars 2014 1. Föreningen 1.1 Föreningens namn är Piratpartiet Lund och har sitt säte i Lund. 1.2 Föreningens verksamhetsområde omfattar Lunds kommun. 1.3 Föreningens syfte

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

November 2014 Föreningsnytt medlemsinformation från Dalarna

November 2014 Föreningsnytt medlemsinformation från Dalarna 1 November 2014 Föreningsnytt medlemsinformation från Dalarna I detta Föreningsnytt följer information om när cafékvällarna är under våren, när det blir badkväll och om den föreläsning som arrangeras i

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Flygvapenfrivilliga region väst överlämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-01-01 tom. 2014-12-31 1 Organisation 2014-01-01 2014-12-31 Regionsordförande

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Martin Brosser, Joakim Öfverholm, Sigrid Svensson, Svetozar Kljajin, Simon Österlund, Mikael Jönsson 1. Mötet öppnas Cecilia Hällstrand öppnade mötet klockan 18:36. 2. Val

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130205 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.15

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130205 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.15 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130205 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.15 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Henrik Jaensson ordf Rune Johansson till 99 Evali Lindström

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Årsmötet den 15 mars 2011 valdes följande till förtroendeuppdrag för RFSU Uppsala.

Årsmötet den 15 mars 2011 valdes följande till förtroendeuppdrag för RFSU Uppsala. Inledning 2011 har varit ett händelserikt år för RFSU Uppsala. Vi startade lite tungt med beskedet att vi fått hälften så mycket medel att arbeta med detta år. Anledningen var att vi inte fick några bidrag

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Innehåll Inledning Medlemmar Verksamhet Hemsidan Styrelsen Omslagsbild: Micke A serverar skumpa under klubbens 10-års jubileum.

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Sida 1 av 5 http://villaagarnalerum.se Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Under sammanträdet serveras en enkel fika Närvarande:

Läs mer

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 2009-11-30 1 (5) Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 Plats: KKV-Härnösand Datum: lördagen den 28 november 2009 Före mötet presenterade Carl Forsberg från Nätverkstaden en studie om KKV:erna i Sverige.

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Dagordning för årsstämma

Dagordning för årsstämma Dagordning för årsstämma Årsmötets öppnande 1. Val av ordförande för årsmötet 2. Val av protokollförare 3. Val av rösträknare 4. Val av justerare, vilka jämte årsmötets ordförande justerar årsmötesprotokollet

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 060813

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 060813 Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 060813 Närvarande: Hans Ericson Sjöstrand Karin Andersson osengren Monica Åkesson Sofie Falkman Louice Sporrsäter Lena Hedlund Ej närvarande: Suzanne Adamsson

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 1. Härnö BS ordförande Anders Lundgren hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Sven-Arne Staflund valdes till årsmötets ordförande. 3. Anders Norberg

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Dat. 2014-03-12 Dat. 2015-03-11 Utgåva 1.0 Utgåva2.0 1 1 Kulturföreningen Ebenesers ändamål Kulturföreningen Ebeneser ska erbjuda ett mångkulturellt utbud i en inspirerande

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsplan 2014 Blodcancerföreningen i Stockholms Län Blodcancerföreningen i Stockholm Län har för närvarande 526 medlemmar. Medlemmar är blodcancersjuka och deras anhöriga och närstående. Sedan hösten

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 3/12-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67)

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 3/12-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67) Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 3/12-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67) 68 Öppnande av möte Ordförande öppnar mötet. 69 Diskussion om Tu Lajvs

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

Jag vill att medlemmarna ska veta sanningen! Förtroendevald revisor för Eds Riksförbund bryter tystnaden.

Jag vill att medlemmarna ska veta sanningen! Förtroendevald revisor för Eds Riksförbund bryter tystnaden. Jag vill att medlemmarna ska veta sanningen! Förtroendevald revisor för Eds Riksförbund bryter tystnaden. -Det ser illa ut, säger Andreas Nylander, förtroendevald revisor. Det finns risk att medlemmarna

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Visingsö Tornerspelsförenings Årsmöte 23 februari 2013

Visingsö Tornerspelsförenings Årsmöte 23 februari 2013 Förslag till föredragningslista vid Visingsö Tornerspelsförenings årsmöte den 23/2-2013 klockan 12.00. 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Fråga om mötet

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09:

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Strängnäs VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Mandattid Ordförande: 1 år till årsmötet 2013 Viceordförande: Saga Svalelid

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer