ÅRSREDOVISNING Stiftelsen Stadsmissionens skola, organisationsnummer SOCIALA FÖRETAG Second hand. Upplands Väsby UTBILDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2013. Stiftelsen Stadsmissionens skola, organisationsnummer 802017-0794. SOCIALA FÖRETAG Second hand. Upplands Väsby UTBILDNING"

Transkript

1 SOCIAL VERKSAMHET Barn och unga SOCIALA FÖRETAG Arbete & Sysselsättning Brandbergen café o lokalvård VOLONTÄRDRIVEN VERKSAMHET SOCIALA FÖRETAG Second hand Informationsbutiken PLATTAN REMAKE unga för Träningsboende Blixtjobb Besökstjänsten Färingsöanstalten Upplands Väsby REMAKE Hökarängen unga för Öppenvård Sundbyberg Liljeholmen Hantverkargatan Halv 7 Kulturcaféet Solrosen Oneeighty Hagagatan Ung Hälsa Skånegatan Unga Station Hornsgatan Gamla Stan UTBILDNING Vuxenutbildning Komvux Yrkeshögskola Folkhögskola SFI Grillska Huset Klaragården Stadsmissionens Center Nattjouren Crossroads Örebro Västerås Eskilstuna Gymnasiesärskola Uppsala SOCIALA FÖRETAG Äldrecenter Bullkyrkan Grillska Gymnasiet Liljeholmen Sundbyberg Källan UTBILDNING SOCIAL VERKSAMHET Vuxna och äldre Vinternatt Personligt ombud för hemlösa Bostället Bällsta Boende Bostad Först SOCIAL VERKSAMHET Hemlöshet ÅRSREDOVISNING 2013 Stiftelsen Stadsmissionens skola, organisationsnummer

2

3 Innehållsförteckning Direktor har ordet sid 4 Om Stiftelsen Stadsmissionens skola sid i korthet sid 6-7 JB + Stadsmissionens gymnasieskola = Grillska Gymnasiet sid 8 Ordförande har ordet sid 9 Kvalitetsarbete sid Kvalitetshöjande åtgärder sid Pedagogik sid Grillska Gymnasiet sid Vuxenutbildning sid Organisation sid 29 Förvaltningsberättelse sid Ekonomi sid Revisionsberättelse sid 38 1

4 Direktor har ordet Samhällsutveckling börjar i skolan. Året 2013, det år då Stockholms Stadsmission fyller 160 år, kommer gå till historien som det år när Sverige största idéburna skolkoncern bildas. 160 år tidigare, 1853, grundas Stockholms Stadsmission som ett svar på den nöd som växte fram i spåren av industrialiseringen med arbetslöshet, bostadsbrist, fattigdom och missbruk. Tidigt drevs en omfattande verksamhet för barn och unga, där utbildning blev en självklar del. Första skolan startade Sedan dess har bildning och utbildning ansetts vara det enskilt viktigaste redskapet för att åstadkomma social förändring för individ och samhälle. Året 2013 inleds som ett jubileumsår också i Stadsmissionens skolstiftelse då folkhögskolan och gymnasieskolan firar 20 respektive 10 år. Ett jubileum som framhåller visionen om en skola med lika möjligheter för alla att erövra både kunskap och egenmakt att själva forma sina liv för ett mänskligare samhälle för alla. Och som ett brev på posten kom frågan om vi var beredda att göra verklighet av vår vision fast för många fler? I den konkursdrabbade JB koncernen stod många elever inför risken att inte kunna slutföra sina studier. Styrelsen fattade det minst sagt modiga, men väl genomreflekterade beslutet att rädda skolgången för 2500 elever. Och därigenom visa att idéburen skolverksamhet, utan vinssyfte, är ett kraftfullt alternativ när det gäller att ta ansvar för ungas utbildning i Sverige. Efter en intensiv sommar övertogs 6 gymnasieskolor i Uppsala, Västerås, Örebro, Eskilstuna, Stockholm och Sundbyberg. Skolorna bytte namn till Grillska Gymnasiet. Under hösten inleds en rad långsiktiga kvalitetsförbättringar. Till exempel investeringar i material och bibliotek, pedagogisk programutveckling av el- och energiprogrammet (IT) i samarbete med partners inom IT branschen. Utveckling av elevrådens inflytande och ökad satsning på elevhälsoteamen. Vid årsskiftet 2014 tillträder en ny styrelse med Metta Fjelkner på ordförandeposten. Som tidigare förbundsordförande i Lärarnas Riksförbund har hon under många år verkat för skolans utveckling i Sverige. Vid årets slut kommer Pisa-rapporten med besked om att den svenska skolan står inför stora utmaningar. Många elever upplever utsatthet och ensamhet i sin skola. Elevernas kunskaper försämras och kvalitetsskillnaderna mellan skolorna är stora. Likvärdig utbildning för alla finns inte idag. Stiftelsens vision blir därmed än mer angelägen; En mänskligare skola för ett mänskligare samhälle! För det är i skolan vi formar de värden som kommer prägla framtidens samhälle. Vi vill visa hur svensk skola kan bli bättre genom att utgå ifrån Stadsmissionens och folkbildningens värden. En idé om kvalitet och medmänsklighet som varit hållbar i över 160 år. Marika Markovits Direktor Stiftelsen Stadsmissionens skola 4

5 Om Stiftelsen Stadsmissionens skola Sveriges största fristående, idéburna skolorganisation Stockholms Stadsmissions utbildningsverksamhet bedrivs i en fristående stiftelse, Stiftelsen Stadsmissionens skola. Stockholms Stadsmission har bedrivit skolverksamhet sedan 1857 och har alltid tagit ett långsiktigt ansvar för samhällsutvecklingen. Stiftelsen Stadsmissionens skola vill verka för långsiktigt lärande och utbildning för alla och idag finns sex skolformer i stiftelsen - gymnasieskola, gymnasiesärskola, folkhögskola, sfi, komvux och yrkeshögskola. Med totalt 3000 studerande är stiftelsen Sveriges största fristående, idéburna skolorganisation. Stiftelsen Stadsmissionens skola är en av initiativtagarna till Idéburna skolors riksförbund. Förbundet vill värna mångfald bland skolor och anser att fristående skolors överskott oavkortat ska gå till att förbättra skolan och undervisningen. Pedagogiska insatser för barn, unga och vuxnas lärande ska aldrig vägas mot vinstutdelning till ägare. Uppdrag Stiftelsen Stadsmissionens skola ska utmana och komplettera kommunala och privata skolors erbjudanden. Det goda personliga mötet, kompetens och stolthet hos studerande och lärare, nytänkande och resultat i form av kunskap och personlig utveckling är grunden för Stiftelsen Stadsmissionens skolas inriktning. Gemensamt för stiftelsens alla skolor är utgångspunkten att utbildning och bildning ger varje studerande förutsättningar att aktivt påverka sitt lärande samt egna och andras livsvillkor. Stiftelsen ser livslångt lärande som en väsentlig förutsättning för ett demokratiskt uppbyggt samhälle. Vision Alla studerande ska lämna oss med kunskap, en stark självbild och förmåga att tolka omvärlden ur olika perspektiv. Alla ska gå vidare i ett livslångt lärande, med förmågan att bygga sitt eget liv och ett demokratiskt, medmänskligt samhälle. En del av Stockholms Stadsmission Stiftelsen Stadsmissionens skola är en del av Stockholms Stadsmission och delar dess grundläggande värden. De studerande ges även möjlighet till praktik och nätverk inom Stockholms Stadsmissions övriga verksamheter. Skolorna bidrar till att förverkliga och förmedla Stockholms Stadsmissions vision om ett mänskligare samhälle för alla. När fler får tillgång till utbildning och arbete, när fler upplever egenmakt att kunna påverka sin livssituation och ges möjlighet till delaktighet i samhället - då blir livet mänskligare för alla. Stockholms Stadsmissions grundläggande värden För Stockholms Stadsmission betyder ett mänskligare samhälle en plats där alla har makt att forma sina egna liv, har tillgång till bostad, utbildning och arbete och där alla får känna kärlek och värme. Bildning och utbildning är centralt för att skapa egenmakt och utgör grund för delaktighet i ett demokratiskt uppbyggt samhälle. Stockholms Stadsmission arbetar för varje människas rätt till lika möjligheter, oavsett naturliga, sociala och juridiska förutsättningar. Stiftelsen Stadsmissionens skolas grundläggande värden är i alla delar samstämmig med de grundläggande värden som skolans värdegrund omfattar enligt skollagen. Verksamheten är ickekonfessionell och politiskt obunden. IdéburnaSkolors RIKSFÖRBUND Skolan är medlem i Idéburna skolors riksförbund. 5

6 2013 i korthet Operation medmänniska Operation medmänniska, den årliga insamlingen till förmån för en eller flera enheter inom Stockholms Stadsmission, genomförs sedvanligt på hösten av Stadsmissionens skola i Stockholm. Fem skolformer deltar i insamlingen och totalt samlas kr in till Stadsmissionens center och kr till Klaragården. SFI start Under höstterminen 2013 startar den första gruppen i SFI svenska för invandrare på Stadsmissionens folkhögskola. Studierna är på heltid och präglas av folkhögskolans arbetssätt. Grillska Gymnasiet resursskola för Skolverket Lärare och elever från Vård- och omsorgsprogrammet vid Grillska Gymnasiet Stockholm är under året en resurs för Skolverket och PRIM-gruppen vid utvecklandet av ett nationellt bedömningsstöd för Vård- och omsorgsprogrammet. Studiebesök på Grillska huset Under december månad påbörjas en rad planerade studiebesök av elever till Grillska huset i Gamla stan. Syftet är att sprida kunskap om Stockholms Stadsmissions samlade verksamhet, historia samt bakgrunden till gymnasieskolornas nya gemensamma namn. Totalt planeras 1500 studerande från stiftelsens skolor komma på besök under vintern 2013 och våren Studiebesök på folkhögskolan Intresset för Stadsmissionens folkhögskola och dess arbetssätt är stort. Under året tas en mängd besök emot från bland annat Danmark och USA men även från politiker, andra skolor och organisationer. Besökarna från Vermont djupintervjuar deltagare då de planerar att starta en folkhögskola i USA efter nordisk modell. Komvux dubblerar antal studerande Skolinspektionen genomför en tillsyn och kvalitetsgranskning i maj med mycket bra resultat. Under året dubblerar Stadsmissionens komvux antalet studerande jämfört med Hösten 2013 startar 140 studerande på skolan jämfört med 70 året innan. Stadsmissionens yrkeshögskola ger jobb En uppföljning under 2013 av yrkeshögskolans tidigare studerande visar att alla som genomgått utbildingen har fått relevant arbete efter avslutad utbildning till behandlingspedagog. 22 av 24 var i adekvat arbete, två i föräldraledighet. Stadsmissionens lärcenter Under året etableras Stadsmissionens lärcenter som levererar en rad interna utbildningar till stiftelsen Stadsmissionens skola och föreningen Stockholms Stadsmissions personal. Framgångsrikt år för elitidrottsprogrammen på Grillska Gymnasiet Under 2013 når två elever på den nationella elitidrottsutbildningen på Grillska Gymnasiet Eskilstuna de största framgångarna som svensk gymnastik haft på 50 år. Jonna Adlerteg tar silver i barr vid gymnastik-em i Ryssland samtidigt som Ida Gustafsson kommer på 10:e plats i finalen i mångkamp. Det är också ett framgångsrikt år för eleverna på elitfotbollsprogrammet på Grillska Gymnasiet Örebro. Kalle Holmberg och Ahmed Yasin lyckas föra Örebro SK tillbaka till Allsvenskan, Jiloan Hamad får lyfta SM-bucklan som lagkapten för Malmö FF och tar sedan klivet ut i Europa genom att bli proffs i Tyskland. Jimmy Durmaz, proffs i Turkiet, får mer speltid i svenska landslaget och Michelle De Jongh är med i tv-serien Blågula drömmar. Två elever, Adelisa Grabus och Christer Lipovac, hyllas även på Fotbollsgalan för deras insatser i ungdomslandslaget i EM och VM. Lärlingsutbildning utan anmärkning Lärlingsprogrammet på Grillska Gymnasiet Stockholm inspekteras av Skolinspektionen och blir landets enda utan anmärkning. 6

7 Projektledarutbildning har ökat engagemanget för socialt företagande I december utvärderas Projektledarutbildningen för socialt företagande. Utbildningen som syftar till att driva tillväxt av sociala företag uppnår resultatmålen som omfattar start och utveckling av sociala företag. Kursen har getts på deltid under året för ett 15-tal deltagare i samverkan med Companion. Projektet har finansierats av Europeiska Socialfonden. Efter avslutat kurs har ett par företag startats och flera är i uppstartsfasen. En rad deltagare deltar också i olika seminarer om utveckling av sociala företag. Skolenheten Opalen växer Opalen är till för elever med behov av en lugn studiemiljö och individuell studieplanering. Här läser elever från gymnasieskolans introduktionsprogram individuellt alternativ tillsammans med elever på gymnasiesärskolan. Under året utökas enheten med introduktionsprogrammet språkintroduktion. Det visar sig bli ett framgångsrikt koncept och enheten ökar med 16 studerande. 7

8 JB + Stadsmissionens gymnasieskola = Grillska Gymnasiet Jonas Gusafsson Yvonne Borg Övertagandet av sex gymnasieskolor Våren 2013 meddelade utbildningskoncernen JB Education att man avvecklar sin verksamhet i Sverige. Stockholms Stadsmission, som huvudman till Stiftelsen Stadsmissionens skola, har under en längre tid sett över olika möjligheter till att utvidga sin skolverksamhet och Stiftelsen Stadsmissionens skola fick i juli tillstånd från Skolinspektionen att överta driften av sex av de totalt trettio drabbade gymnasieskolorna berättar Jonas Gustafsson, ledamot i styrelsen för Stiftelsen Stadsmissionens skola. Jag menar att idéburna organisationer som Stockholms Stadsmission är väl lämpade att driva skolor. Vi står i en bildningstradition och verkar bland annat för att stärka unga människors egenmakt. Det handlar om att utvecklas till fria, bildade, självständiga och ansvarstagande individer och medborgare. Det behövs också en ny röst i skoldebatten och en ny stark professionell aktör som alternativ till privata bolag som drivs i vinstsyfte. Det här är ett steg mot ett friskt och fungerande friskoleklimat i Sverige där de studerande och deras utbildning är i fokus. Övertagandet gick bra och många anställda lade ner ett stort och engagerat arbete på att lösa många av de problem och utmaningar som fanns i samband med detta. Än är inte alla bitar på plats men det går åt rätt håll. När vi nu i skolstiftelsens styrelse reser runt och besöker de olika skolorna ser vi utvecklingsmöjligheter, och möter också en positiv och förväntansfull inställning till det nya huvudmannaskapet. Det är mycket glädjande avslutar Jonas Gustafsson. Namnbyte till Grillska Gymnasiet I november fick alla gymnasieskolor det nya gemensamma namnet Grillska Gymnasiet. Vi ville ha ett namn med koppling till stiftelsebildaren Stockholms Stadsmission men som även kunde stå för sig själv. Ett namn som alla skolor kan vara förankrade i och som kan fyllas med de värden som kännetecknar skolverksamheten berättar Yvonne Borg, kommunikationschef på Stiftelsen Stadsmissionens skola. Grillska Gymnasiet röstades fram efter en intensiv namnprocess som omfattade både ledning, elever och personal. En workshop med externa kreatörer, elever och representanter från alla skolor genomfördes och totalt sett bidrog hela 736 personer med namnförslag. Med namnet Grillska Gymnasiet får vi en naturlig koppling till platsen där Stockholms Stadsmission har verkat i över 100 år. Grillska huset representerar Stockholms Stadsmissions bredd och historia och här har genom åren allt från skolverksamhet, natthärbärge och mottagningsbyrå till dagens huvudkontor och restaurangverksamhet bedrivits. Verksamhet präglad av samhällsengagemang och socialt entreprenörskap, vilket stämmer väl med skolornas profil. Namnet Grillska Gymnasiet ger oss möjlighet att fylla namnet med de värderingar som skolverksamheten står för; långsiktighet, kvalitet och en bra kunskapsgrund för eleverna att bygga sin framtid på avslutar Yvonne Borg. 8

9 Ordförande har ordet När jag tackade ja till att bli ordförande i Stiftelsen Stadsmissionens skola tackade jag även ja till möjligheten att bidra till att göra skillnad för svensk skola, och att påvisa att införandet av friskolereformen har inneburit något positivt för alla inblandade. För att ge perspektiv på frågan så startade Stockholms Stadsmission sin första skolverksamhet redan för 150 år sedan. Anledningen var att dåtidens skola inte tillät barn och unga att äga rättigheten att utbilda sig. Redan från start var visionen att skapa en skola där alla människors olikheter sågs som något positivt. Att skapa en skola med grundläggande värderingar som medmänsklighet och tolerans. En skola som gav varje barn och ungdom utrymme att växa och engagerade lärare att trivas och utvecklas i sin yrkesroll. En skola där alla är välkomna. Visionen är densamma än i dag. I dag driver Stiftelsen Stadsmissionens skola såväl gymnasieskola och gymnasiesärskola, som folkhögskola, yrkeshögskola, komvux och sfi. I och med övertagandet av sex JB gymnasieskolor i höstas, som nu kommit att bli Grillska Gymnasiet, står Stiftelsen Stadmissionens skola för Sveriges största idéburna gymnasieverksamhet. En skolverksamhet som står upp för människors lika värde och som inte drar sig för att vrida på friskolebegreppet. En skolverksamhet som tydligt drivs för elevernas vinning snarare än ägarnas, och där all eventuell vinst återinvesteras i elever och lärare. Jag har arbetat aktivt inom skolsfären större delen av mitt yrkesverksamma liv som såväl lärare som förbundsordförande för Lärarnas Riksförbund. Det som har motiverat mig under vägens gång är arbetet för att ge barn och ungdomar i Sverige kunskap. Att inte bara jobba med elever, utan att arbeta för att de ska nå sin fulla potential. Därför är jag stolt över att vara ordförande för en stiftelse som tar en aktiv roll i skapandet av framtidens skola. En skola som sätter lärande och kunskap i första rummet. Det är centralt för mig. Med 150 års historia har Stiftelsen Stadsmissionens skola upplevt många milstolpar gällande utbildning och utbildningsmöjligheter i Sverige. Jag vågar påstå att vi i det fortsatta arbetet med vårt nya förvärv, Grillska Gymnasiet, har fått ännu större möjligheter att göra skillnad. Men vi har också en del utmaningar framför oss. Många känner inte till Stiftelsen Stadsmissionens skola eller Grillska Gymnasierna i Mälardalen. Det måste vi ändra på. Samtidigt måste vi leva upp till de förväntningar som finns på gymnasiet och skapa en skolgång som förbereder eleverna på framtiden, så att de får verktyg som krävs för att nå drömmar och mål. Men den övergripande största utmaningen är de vikande gymnasiekullarna. Det kommer att vara stor konkurrens om elever framöver bland alla skolor, och då gäller det att vi är deras aktiva val. För utan elever, ingen skola. Metta Fjelkner Ordförande Stiftelsen Stadsmissionens skola Vi tar en aktiv roll i skapandet av framtidens skola. 9

10 Kvalitetsarbete För Stiftelsen Stadsmissionens skola är kvalitet ett ledord. Med kvalitet i skolorna åstadkoms effektiv skillnad för de studerande. Stiftelsen Stadsmissionens skola och stiftelsebildaren Stockholms Stadsmission har valt att bygga ett ledningssystem för kvalitetsarbete som förenar hela organisationen och använder SIQ:s - Institutet för Kvalitetsutveckling - modell för verksamhetsutveckling som stöd i det arbetet. Syftet är att förbättra och utveckla kvalitet i verksamheterna och skapa nöjdhet, nytta och effekt för organisationens olika målgrupper. Uppföljning, internkontroll och analys av resultatet leder till förbättring, utveckling och nytänkande. Det systematiska kvalitetsarbetet leder till att Stiftelsen Stadsmissionens skola; Håller organisationens målgrupper, de studerande, i fokus för allt arbete som utförs Sammanställer resultat, nyckeltal, statistik Analyserar om arbetet får förväntad effekt Jämför sig över tid och med andra liknande verksamheter Involverar målgrupper och intressenter i utveckling av verksamheten Vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i verksamheternas metoder Använder resurserna på ett effektivt sätt I ledningssystemet integrerar Stiftelsen Stadsmissionens skola fyra perspektiv på kvalitet: Studerandeperspektiv Intressentperspektiv Medarbetarperspektiv Ekonomiperspektiv Stiftelsen Stadsmissionens skolas systematiska kvalitetsarbete 2. Följa upp kartlagd och beskriven arbetsprocess. 3. Redovisa resultat, statistik, nyckeltal enkäter, intervjuer effektmätning. 4. Analysera/utvärdera resultat, åtaganden, arbetsprocess, forskning, benchmarking. Redovisa Analysera/ Utvärdera Förbättra och Utveckla Följa upp Genomföra 1. Genomföra kartlagd/beskriven, kvalitetssäkrad och beslutad arbetsprocess. Medarbetare som genomför arbetsprocessen ansvarar för samsyn, delaktighet och lojalitet med beslutad arbetsprocess. 5. Förbättra/utveckla planering av nytt arbetssätt/revidering av arbetsprocess för att genomföra. Avikelser, incidenter, synpunkter/klagomål leder till snabba åtgärder/korrigering av arbetsprocess. 10

11 Resultat 2013 Studerande Varje år genomförs en undersökning där de studerande får bedöma kvaliteten på skolverksamheten som stiftelsen bedriver. Elevenkäten, tillsammans med analyser av elevernas resultat är verktyg som används i arbetet för ständig utveckling av kvaliteten i stiftelsens skolor. Styrkor Skolorna får högt betyg i frågor kring trygghet, värdegrund och bemötande. 84% av de studerande känner sig trygga i sin skola och 78% tycker att det är god stämning mellan elever och personal. 76% tycker att lärarna bryr sig om dem och 73% anser att personalen tar ansvar för att alla elever blir behandlade med respekt. Totalt svarar 74% att de trivs i sin skola. Lärarnas ämneskunskaper får också högt betyg då 75% av de studerande svarar att de är goda. De studerande är också nöjda med längden på lektionspassen. 78% svarar att lektionslängden är bra. 72% vet vilka ordningsregler som gäller på skolan och 72% anser att de lär sig söka egen kunskap och ta ställning till den. Jag känner mig trygg i min skola Positiva 84% Neutrala 10% Negativa 6% Målet är att Stiftelsen Stadsmissionens skolas intressenter ska uppleva kvalitet i den samverkan som sker. Skolstiftelsen ska under 2014 påbörja arbetet med kartläggning av alla intressenter och att ytterligare utveckla metodiken för samverkan. Medarbetare För att mäta kvalitet utifrån medarbetarperspektivet genomförs årligen en medarbetarundersökning. Senaste medarbetarindex hamnade på 63 vilket är ett bra resultat som tyder på att arbetssituationen är sådan att det finns förutsättningar att fortsatt arbeta effektivt och framgångsrikt för de studerandes bästa. Styrkor Resultatet av årets undersökning visar en ökad nöjdhet med närmaste chef - från 62% till 72%. 67% uppger att totalt sett är jag nöjd med min arbetssituation, en ökning med 8% sedan föregående undersökning. I volontärundersökningen kan man utläsa att 92% upplever uppdraget som meningsfullt och 90% av volontärerna tycker att deras insats bidrar till ökad kvalitet i verksamheten. Utmaningar Resultaten från medarbetarundersökningen indikerar att om vi under 2014 fokuserar på att följa upp arbetsprocesser, utvärdera vårt arbete och etablera en tydlig och effektiv organisation med uppdragsbeskrivningar, så ger det effekt på upplevd stress, förbättrat samarbete och ett positivt förändringsklimat. Jag trivs i min skola Positiva 78% Neutrala 16% Negativa 10% Totalt sett är jag nöjd Positiva 67% Neutrala 20% Negativa 13% Utmaningar Två utvecklingsområden är studiero och elevers inflytande. Under läsåret 2013/14 har ett utvecklingsarbete påbörjats när det gäller elevinflytande med till exempel elevskyddsombud och medverkande elever i programråd. Även tillsättandet av en central samverkansgrupp med två elever från varje gymnasieskola som träffar utvecklingsledare och utbildningschef var åttonde vecka. Under läsåret 14/15 ska även elevers inflytande på undervisningen i klassrummen utvecklas. I dagsläget säger endast 32% av eleverna att de får vara med och planera undervisningen. Få upplever sig ha nytta av mentorspassen, också ett planerat utvecklingsområde för 2014/15. Arbetsmiljön är ytterligare ett utvecklingsområde då endast 46% säger sig ha bra luft i klassrummen. Analys av arbetsmiljön kommer att göras under Stiftelsen tror även på bättre betyg i frågan om tillfredställande IT-system när alla elever förses med dator och alla skolor ansluts till samma IT-system under hösten Intressenter Skolverksamheten har många intressenter. Samhället i stort är en intressent, arbetsmarknaden en annan. En tredje är högskola och universitet. Även elevernas vårdnadshavare, myndigheter, tidigare studerande, antagningsenheter, CSN liksom samarbetspartners är intressenter. Ekonomi Styrkor Under 2013 följde eller överträffade i princip alla skolor uppsatta interna mål. Det bidrar till att stiftelsen är resursstark under 2014 och kan fortsätta satsa både på kvalitativa samt kvantitativa resurser för personal respektive studerande och på så sätt stärka skolornas koncept. Stiftelsens tidigare skolverksamhet har under året slagits ihop med de tidigare JB-skolornas verksamhet och finns nu i ett gemensamt ekonomisystem som ger möjlighet till snabb uppföljning och analys. Utmaningar En ny kraftigt expanderad skolorganisation utmanas av att attrahera nya elever till våra gymnasieskolor trots fortsatt vikande demografi i åldersgruppen. Under 2013 har bygget av en modell för Internkontroll och resultatbaserad styrning (RBS) delvis iscensatts och under 2014 ska modellen modifieras och utvecklas. Varje enhet ska ha resultat/nyckeltal/statistik samlat i ett integrerat ledningssystem. Korten förväntas bidrar till att skapa en ökad medvetenhet och kompetens av att jämföra och analysera intäkter, kostnader och resultat. Detta skapar förutsättning för en effektiv användning av resurser som leder till ökad nytta för våra målgrupper. 11

12 Kvalitetshöjande åtgärder 2013 Gymnasieskolan Inköp System för elevhälsojournaler köps in och journaler från de före detta JB-skolorna överförs. Grunden läggs för att under 2014 lägga alla stiftelsens studerandejournaler i systemet. En utvecklingsplan för tre år läggs för alla skolbiblioteken. Bibliotekssystem köps in där det blir möjligt få tillgång till e-böcker och gymnasierelevanta databaser, att samordna stiftelsens alla gymnasieskolor och till exempel inkludera gymnasiearbeten och egenproducerat mediamaterial. Stödverktyg för läsning och skrivning, ClaroRead, Spell Right och Stava Rex, köps in för att finnas tillgängligt för elever inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Utvecklingsarbete Förstelärare på varje skolenhet utnämns. Dessa får i upp drag att utarbeta former för kollegialt lärande om formativ bedömning. Gemensamt ledningssystem tas fram för gymnasieskolorna. Rektorsmöten etableras. Där träffas rektorerna från alla skolor regelbundet tillsammans med utbildningschef och utvecklingsledare. En översyn av tillgängliga elevhälsoteamsresurser samt studie- och yrkesvägledarresurser resulterar i beslutet att inför läsåret 2015/16 höja minimitalen för bemanning av de olika professionerna. Detta betyder bland annat att stiftelsen är en av få huvudmän som följer Riksföreningen för skolsköterskors rekommendation för heltidstjänster per hundra elever. Programutveckling på gymnasieskolans el- och energiprogram startar. Lärare på programmet bildar tillsamans med utbildningschef och utvecklingsledare arbetsgrupp som bland annat tittar på material och utrustning, arbetsförlagt lärande (praktikplatser), poängplan och samverkan mellan lärare på programmets kurser. Planen är att varje program inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ses över på samma sätt. Alla enheter börjar arbeta med en självskattningsmatris kring det nationella uppdraget och stiftelsens elevlöfte. Skolorna får i uppdrag att arbeta med de områden där de ligger lägst i skattning. Det beslutas att detta ska följas upp med en interninspektion under Elevinflytande En central samverkansgrupp för elever bildas. Två elever från varje skolenhet träffar utbildningschef och utvecklingsledare var åttonde vecka med start i december Samorganisation av 2 x Grillska Gymnasiet Stockholm Beslut tas om samgående mellan de två olika skolenheterna i Liljeholmen. Ansökan för att bli en skola från hösten 2015 förbereds för att inlämnas till Skolinspektionen i januari Det beslutas att skolorna ska samlokaliseras och verka under gemensam rektor redan från hösten Folkhögskolan Utvecklingsarbete Samarbetet med Spånga-Tenstas Arbetsförmedling och etableringsprogram stärks. Cirka 80 nyanlända ungdomar genomför kursen SMF (Studiemotiverande folkhögskolekurs). En 12 veckor lång förberedande kurs med syfte att öka utbildnings- och jobbmöjligheter för de studerande. Studierna har stort fokus på att träna svenska och att väcka lust och motivation att fortsätta studera vidare. Arbetsgrupper på folkhögskolan genomför temastudier, projekt och temadagar för att motverka rasism och främja likabehandling. Medarbetare besöker andra folkhögskolor i Skåne för att utbyta kunskap och idéer. Folkhögskolan tar själva emot en mängd besök från bland annat dansk vuxenutbildning, politiker och andra skolor och organisationer. Nya studieutbud Folkhögskolan har sedan 2011 haft beviljad betygsrätt för sfi svenska för invandrare. Under höstterminen 2013 startar en första grupp i spår 2. Under året startar folkhögskolan en ny profil på Allmän kurs. För att underlätta för deltagarna på SMF och deras ingång till den Allmänna kursen etableras ett grundläggande basår i svenska som andraspråk. 12

13 Komvux Skolinspektionen genomför en tillsyn och kvalitetsgranskning av komvux och skolan får generellt ett mycket gott omdöme. Särskilt poängteras den framgångsrika pedagogiska modellen med varierande arbetssätt och kontinuerlig feedback och bedömning. Man noterar också att de studerande trivs. Skolan har hög närvaro och förtroendefulla relationer med lärare och personal. Även kursutvärderingar och praktiksamordningen får goda omdömen. Komvux mer än fördubblar sina deltagarantal under 2013 vilket ger större möjligheter till ekonomisk bärighet för komvuxverksamheten. Yrkeshögskolan Ett förprojekt för yrkeshögskolan beviljas i december 2013 för att se över möjligheterna för kriminalvårdsklienter i utslussning att genomgå utbildning. Esf-rådet finansierar projektet och Skyddsvärnet och Stadsmissionens yrkeshögskola är parter. Ny tillståndsansökan för yrkeshögskoleutbildningen till behandlingspedagog inlämnas till Myndigheten för Yrkeshögskolan. Internutbildningar för Stockholms Stadsmissions och Stiftelsen Stadsmissionens skolas anställda bedrivs från 2013 av Lärcenter. 13

14 Daniel Lindahl Elsa Lundblad Daniel Lindahl, lärare El- och energiprogrammet Grillska Gymnasiet Uppsala Som lärare på el- och energiprogrammet krävs det att jag hänger med i utvecklingen. Elever som söker sig till programmet är primärt personer som är intresserade av nätverksteknik och som vill förstå hur internet och datorer fungerar ämnen som är i konstant utveckling, vilket även innebär att branschen är i ständig förändring. För att vi ska kunna erbjuda eleverna den bästa och mest relevanta utbildningen betyder det att vi måste arbeta nära arbetslivet. I samband med att Stiftelsen Stadsmissionens skola tog över skolans regi under hösten påbörjades ett stort utvecklingsarbete för att förbättra samtliga program. För mig är det viktigt att eleverna vet och känner att vår utbildning är den bästa som kan erbjudas. Därför blev jag glad när jag fick reda på att skolans el- och energiprogram var först ut att ta del av satsningen på programutveckling. Vi är en liten gymnasieskola, det gör att vi får en personlig relation med eleverna. Det i sin tur gör det möjligt för oss att lyssna på deras önskemål, för att förbättra programmet därefter. Skillnaden på hur vi arbetar med programförbättringar nu, jämfört med tidigare, är främst att satsningen inte bara kommer Grillska Gymnasiet i Uppsala till gagn, utan att den förankras i organisationens alla skolor. Tidigare upplevde jag det som att varje skola kunde sitta och uppfinna hjulet var för sig, nu lär vi oss istället av varandra. Ett konkret exempel på en förändring i arbetssättet är att vi ska börja använda oss av certifieringar som kvalitetssäkring. Det innebär att varje elev får möjlighet att ta flera olika certifikat inom olika delar av utbildningen. Sammanfattningsvis tror jag att programförbättringarna kan bidra till att öka elevernas kompetens och ge dem en bra skjuts in i arbetslivet. Elsa Lundblad, skolsköterska Grillska Gymnasiet Örebro Som skolsköterska träffar jag både elever och föräldrar. Ett ordspråk som sammanfattar det jag står för är: Det krävs en hel by för att uppfostra barn och ungdomar väl. Det speglar min bild av hur vi inom skolan behöver arbeta tillsammans med föräldrar och andra organisationer för att ge våra ungdomar de bästa förutsättningarna. Mitt uppdrag att främja och förebygga ohälsa, men också stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. I mitt arbete som skolsköterska ingår det också att vara en del i elevhälsoteamet. I teamet samarbetar jag med specialpedagog, skolkurator, skolläkare, skolpsykolog, studierektor, studie- och yrkesvägledare och rektor. Under gymnasieåren händer det mycket i en individs utveckling till att bli vuxen. Att klara av gymnasiet är en stark skyddsfaktor som vi vet är hälsofrämjande i både ett kort och långt perspektiv. För mig känns det bra att arbeta i en organisation som Stiftelsen Stadsmissionens skola, som tydligt stödjer arbetet med att skapa en hälsofrämjande skola. Där det hör till de grundläggande värden att stärka människors egenmakt. Det känns tryggt att man satsar på elevhälsoarbete och avsätter både tid och resurser. Det satsas på bemanningen för att stärka elevhälsan, inom min yrkeskategori kommer vi att följa Skolsköterskeföreningens rekommendationer vad gäller resurser. Vi håller också på med flera gemensamma utvecklingsarbeten på de sex gymnasieskolorna. Det handlar om att utveckla studie- och yrkesvägledarnas roll, samt att ta fram förslag till gemensamma riktlinjer för individuell anpassning och särskilt stöd. Jag ingår också i en grupp som ska ta fram en struktur och implementera ett närvarofrämjande arbetssätt. Utfallet av arbetet kommer förhoppningsvis leda till att våra ungdomar får de bästa förutsättningarna att lyckas i skolan och i livet efter skolan. 14

15 15

16 Höga förväntningar och tillit Samhällsengagemang Statligt utbildningsuppdrag/ kunskapsmål Entreprenörskap Skolans egen profil/ex Specialpedagogik Hälsofrämjande Stockholms Stadsmissions värdegrund Bildning och kultur Idéburen skola utan vinstsyfte Samverkan med det lokala samhället Det personliga mötet. Kompetens, stolthet, nytänkande och resultat Pedagogik Då skolverksamheten under sommaren utökas med sex gymnasieskolor sätts ett arbete igång med att identifiera gemensamma arbetssätt. Grunden till en långsiktig idé och ett långsiktigt arbetssätt formas. Stiftelsens pedagogiska grundidé Stiftelsens utgångspunkt är att i alla skolenheter skapa en miljö där alla får plats att växa och utvecklas efter sina egna mål och förutsättningar. Skolorna utgår ifrån det personliga mötet. Det är i mötet mellan människor som relationer byggs, där modet att ifrågasätta och viljan att bli berörd och förändras stärks. Medmänsklighet och tolerans för varandras olikheter är en grundläggande värdering. Skolorna arbetar för att de studerande ska må bra och få rätt förutsättningar att nå sina studiemål. Skolorna har ett inkluderande förhållningssätt och erbjuder pedagogiskt och socialt stöd samt tillgänglig miljö för elever med funktionsnedsättning eller andra studiehinder. Skolorna samarbetar också med Stockholms Stadsmissions sociala verksamheter som till exempel terapicenter och ungdomsmottagning. Skolan ska både följa den senaste pedagogiska forskningen och medarbetares och studerandes önskemål och behov. En kultur som skapar glädje och stolthet hos både de studerande och personal. Stiftelsen jobbar tätt ihop med det lokala samhället näringsliv, kultur- och föreningsliv, för att utbildningarna ska vara nära kopplade till verkligheten. Möjligheterna till nätverk och samarbeten med Stockholms Stadsmissions olika sociala verksamheter gör skolorganisationen unik. Bibliotek och en modern skolanpassad informationsteknik är en förutsättning för lärande. Stor vikt läggs vid skolbiblioteket liksom att tillgodose studerandes behov av IT-stöd. Alla studerande ska under sin utbildning få möjlighet att förbereda sig för sin framtid. I stiftelsen får studerande på alla nivåer studie- och yrkesvägledning och verktyg för att gå vidare till fortsatta studier eller ut i arbetslivet. Bildning för demokrati är en högt prioriterad målsättning. Studerandedelaktighet utvecklar demokratiska färdigheter och värderingar samtidigt som de möjliggör studerandes inflytande och ansvar. 16

17 Pedagogiska arbetssätt Pedagogiskt arbetssätt gymnasieskolan och gymnasiesärskolan Gymnasieskolorna har, vid en mätning hösten 2013, 78% behöriga lärare och lärarna på yrkesprogrammen har lång erfarenhet och goda kontakter i sin bransch. Stiftelsen bedriver ett arbete för att öka andelen behöriga lärare. Så långt som möjligt ska varje program ha en egen yta i skolan. Varje elev har en mentor. Introduktion Varje läsår inleds med en introduktionsvecka med aktiviteter för att eleverna ska lära känna sin klass, sin skola och sina lärare. Det kan till exempel vara samarbetsövningar, kurs i studieteknik eller utflykter. Alla elever har ett inledande samtal med sin mentor där personliga mål sätts och elevens styrkor och utvecklingsmöjligheter diskuteras. Dagligen Kunskapsutveckling är högsta fokus. Lärarledd undervisning med kompetent personal är en grundförutsättning. Gymnasieskolan jobbar ofta ämnesintegrerat med längre sammanhållna lektioner så att eleverna får möjlighet till arbetspass utan avbrott. Lärare finns på plats på skolan när eleverna kommer på morgonen och när de går för dagen. De engagerar sig i eleverna, deras skolgång och framtid. Det pedagogiska arbetet utvärderas löpande. Det är i mötet med andra som vi lär. 100% närvaro på arbetspassen är stiftelsens mål. Förankring i verkligheten Verkligheten är utgångspunkten för lärande. Målet är att eleverna ska få pröva det de lär sig praktiskt till exempel genom projekt där de arbetar på uppdrag av företag eller organisationer. I årskurs tre blir gymnasiearbetet ett viktigt steg ut i samhället. Stiftelsen erbjuder eleverna möjligheten att starta företag via UF (Ung företagsamhet). Inflytande De studerande är delaktiga i klassråd, programråd och elevråd. En central utvecklingsgrupp med elevrepresentanter från alla skolor träffar utbildningschef och utvecklingsledare regelbundet för att diskutera gemensamma frågor. Pedagogiskt arbetssätt, folkhögskolan Folkhögskolan har lärare, väl grundade i folkbildningens idé och arbetssätt. Folkbildningskoordinatorn ansvarar för kultur- och samhällskontakter. Varje kurs har en egen yta i skolan. Deltagarna har en huvudansvarig klasslärare. Tematiska studier Studierna sker till stor del i temablock istället för genom enskilda ämnen var för sig. De tematiska studierna är ämnesövergripande. Syftet är att se sammanhang och att skapa en helhetsbild av ämnesområdet. Gestaltning och skapande löper som en röd tråd genom temastudierna. Olika uttryckssätt stärker lärandet och ger fler och bättre verktyg för att tolka, förstå och kommunicera med sin omgivning. Undervisningen sker främst i små, nivåanpassade grupper där alla kan arbeta utifrån sina förutsättningar. Förankring i verkligheten lär av varandra På folkhögskolan utgår man från de studerandes behov och förkunskaper och deltagarna är själva med och påverkar sin utbildning. Man lär sig genom att samtala och reflektera. Deltagarna får kritiskt granska information från omvärlden, pröva, ta ställning och samarbeta med varandra. Studierna sker genom grupparbeten, studiebesök och genom olika presentationsformer. Bildning Varje vecka samlas folkhögskolans deltagare för en gemensam samling och för att ta del av ett uppträdande eller ett föredrag. Under året anordnas också studie- och teaterbesök, stadsvandringar, studieresor, friluftsdag och temadagar. Studerande på allmänna kurser har en gång i veckan ett ämne som kallas Mitt val. Det finns olika aktiviteter att välja mellan, till exempel motion, drama eller måleri. Varje vinter genomförs Operation medmänniska med insamling till Stockholms Stadsmissions sociala verksamheter. Deltagarna röstar om vilka verksamheter som de insamlade pengarna ska gå till. 17

18 Pedagogiskt arbetssätt, komvux Resurser Komvux har vid en mätning hösten 2013, 75% behöriga lärare. Validerande förhållningssätt De förkunskaper och erfarenheter som den studerande har avgör på vilken nivå han eller hon ska påbörja sina studier och ligger till grund för fortsatt lärande. Studierna avslutas när de individuella utbildningsmålen har uppnåtts. Den studerande väljer själv studietakt vilket gör att studierna kan kombineras med arbete eller praktik. Pedagogiskt arbetssätt yrkeshögskolan Undervisningsmetod Yrkeshögskolan har vid en mätning hösten 2013, 99% behöriga lärare samt gästlärare som är branschspecialister. Fasta schematider dagtid vardagar. Undervisningen består av lärarledda lektioner, föreläsningar, enskilda övningar, arbete i grupp, studiebesök, handledning, redovisningar och examination. Undervisningsmetod Små studiegrupper med fasta schematider dagtid och kvällstid. Lärarledda lektioner, enskilda övningar, arbete i grupp, studiebesök, handledning och redovisningar. Kontinuerlig feedback och bedömning. Förankring i verkligheten Genom arbetsförlagt lärande (APL, praktik) på arbetsplatser får de studerande pröva sina kunskaper prakiskt. Förankring i verkligheten Yrkeshögskolan erbjuder yrkesinriktad eftergymnasial utbildning som bedrivs i nära samarbete med arbetslivet. Detta säkerställer att utbildningen motsvarar arbetslivets krav. Styrgrupp bestående av representanter från branschen. Högskolekurser är integrerade i utbildningen. Lärande i Arbete (LIA, praktik) ingår i utbildningen. 18

19 19

20 Grillska Gymnasiet Stiftelsen Stadsmissionens skola har drivit gymnasieskola och gymnasiesärskola i Stockholm sedan Våren 2013 övertog stiftelsen sex gymnasieskolor i Mälardalen från den före detta JB-koncernen och under hösten fick alla gymnasieskolor det gemensamma namnet Grillska Gymnasiet. Totalt erbjuder Grillska Gymnasiet 12 nationella program med olika inriktningar, lärlingsutbildning, en rad introduktionsprogram samt tre nationella program på gymnasiesärskolan. Opalen är en enhet med ambition att skapa individuella lösningar för elever som inte finner sin plats inom den ordinarie gymnasieskolan. Skolan har hög lärartäthet och kan möta elever med olika bakgrund och förutsättningar. En del elever läser på gymnasieskolans individuella alternativ eller språkintroduktion, andra går i gymnasiesärskolan och läser då enligt gymnasiesärskolans plan. På Opalen utgår man från att olikheter bidrar till allas utveckling. 20

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9724 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn j T gymnasiet Västerås belägen i Västerås kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9724 Tillsyn i IT

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9723 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Örebro belägen i Örebro kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet Örebro har

Läs mer

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2016:6149 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet i Skövde belägen i Skövde kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet i Skövde

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9718 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Uppsala belägen i Uppsala kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9718 Tillsyn i IT

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2015:9693 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 fredrik.ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet i Uddevalla belägen i Uddevalla

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram 2016-10-21 Dnr 44-2015:9721 IT Gymnasiet Sverige AB Org.rtr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Göteborg belägen i Göteborgs kommun 2016-10-21 2 (7) Dnr

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram " Beslut Dnr 44-2015:9675 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Drottning Blankas

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ThorenGruppen AB Org.nr. 556613-9290 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Thoren Business School Örebro belägen i Örebro kommun 2 (6) Tillsyn i Thoren Business School Örebro har genomfört tillsyn

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9748 Klaragymnasium AB Org.nr. 556630-3938 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Stockholms internationella restaurangoch hotellskola belägen i Stockholms kommun 2 (7) Dnr

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2015:9751 Klaragymnasium AB Org.nr. 556630-3938 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Klara gymnasium Karlstad belägen i Karlstads kommun Box 23069, 104 36 Stockholm 2 (8) Dnr 44-2015:9751 Tillsyn

Läs mer

Regelbunden tillsyn av skolenhet

Regelbunden tillsyn av skolenhet 1 (5) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasiesärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Arbetsplatsförlagt lärande

Läs mer

Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2017

Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2017 Ärende 11 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2017-09-18 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2017 Dnr: UN 17/078 Sammanfattning av ärendet Sammanfattningsvis

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet SWECO STRATEGY Innehåll 1. Beskrivning av befintlig verksamhet...

Läs mer

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens 1 Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens beslut 2015-04-21, 30. Mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015 GYMNASIEUTBILDNINGEN

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 Vuxenutbildningen 2015-01-23 INNEHÅLL Verksamhetschefen har ordet 5 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen 6 Kunskaper 6 Utbildningsval Arbete och Samhälle 7 Bedömning

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola IL Ån Beslut Dnr 43-2017:545 jens.holm@molndal.se Mölndals kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Frejagymnasiet gymnasiesärskolan Mölndals stad belägen i Mölndals kommun 2 (9) Tillsyn i Frejagymnasiet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola (1 Industritekniska Gymnasiet Bergslagen AB Org.nr. 556608-1740 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i ABB Industrigymnasium Ludvika belägen i Ludvika kommun 2 (7) Tillsyn i ABB Industrigymnasium Ludvika

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Beskit Dnr 44-2015:9692 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 fredric.ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet i Göteborg belägen

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2016:11243 Fria Läroverken i Sverige AB Organ'. 556917-2041 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Fria Läroverken Linköping belägen i Linköpings kommun 2 (9)

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ein, Skolinspektionen Beslut Dnr 44-2016:9439 Bryggeriets bildnings byrå (bbb) Org.nr. 846501-7070 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Bryggeriets Gymnasium belägen i Malmö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram Dnr 44-2015:9628 Ljud & bildskolan LBS AB Hakan.Stenstrom@academedia.se Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram efter tillsyn i LBS Ljud & Bildskolan Borås belägen i Borås kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9628

Läs mer

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 2016-06-01 1 (14) Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 Inledning I skollagen beskrivs att varje huvudman systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2015:9695 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 Fredrik.Ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet Karlstad belägen i Karlstads

Läs mer

fin Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Skolinspektionen efter tillsyn i Plusgymnasiet i Jönköping belägen i Jönköpings kommun Beslut

fin Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Skolinspektionen efter tillsyn i Plusgymnasiet i Jönköping belägen i Jönköpings kommun Beslut fin Beslut Dnr 44-2015:9688 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 Fredrik.Ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet i Jönköping belägen i Jönköpings

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4 Verksamhetsplan 2015 Möckelngymnasiet rektorsområde 4 2015-02- 18 Leena Jonsson Arndt Rektor 1 1. Inledning I rektorsområde 4, Möckelngymnasiet Karlskoga, ingår från läsåret 2014/15 följande utbildningsprogram:

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Beslut 2014-10-13 Lunds kommun Rektorn vid Polhemskolan Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Polhemskolan i Lunds kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ev Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08

Läs mer

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar 2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet Kvalitet i studie- och yrkesvägledning hela skolans ansvar Skolverkets vision och dokumentation Gränslös kunskap och lustfyllt lärande Skolverket visar vägen Utveckla

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Beslut för gymnasieskola. efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun

Beslut för gymnasieskola. efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun fin Skolinspektionen Beslut Aspero Friskolor AB Org.nr. 556636-3973 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 Måldokument FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 En väg in, många vägar ut! Överlämnad 2014-04-03 av beredningen för lärande Antagen av Kommunfullmäktige 2014- Innehåll FÖRORD... 3 VISION OCH MÅL...

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem Djursdala skola och fritidshem Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Sammanfattning Lättläst version

Sammanfattning Lättläst version Sammanfattning Lättläst version Den framtida gymnasiesärskolan en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning Gymnasiesärskoleutredningen har utrett gymnasieutbildningen för ungdomar med

Läs mer

Barn- och utbildningsplan

Barn- och utbildningsplan Barn- och utbildningsplan En skola som ställer krav är en skola som bryr sig All verksamhet i Staffanstorps kommuns förskolor och skolor ska bedrivas i enlighet med Barn- och utbildningsplanen och genomsyras

Läs mer

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR Fråga 1 Nedanstående fråga omfattar ett antal påståenden som förekommit i debatten om den svenska skolan. I vilken instämmer Du i vart och ett av dem? Påståenden

Läs mer

Förstagångstillsyn av skolenhet. Bedömningsunderlag. Skolform: Gymnasiesärskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (7)

Förstagångstillsyn av skolenhet. Bedömningsunderlag. Skolform: Gymnasiesärskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (7) 1 (7) Förstagångstillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasiesärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Arbetsplatsförlagt lärande

Läs mer

SKOL- OCH UTVECKLINGSPLAN SKOLVÄSENDET I VILHELMINA KOMMUN

SKOL- OCH UTVECKLINGSPLAN SKOLVÄSENDET I VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kultur- och utbildningsnämnden 2010-11-09 SKOL- OCH UTVECKLINGSPLAN SKOLVÄSENDET I VILHELMINA KOMMUN antagen av Kfm 101220 96 VARFÖR EN SKOL- OCH UTVECKLINGSPLAN? Grundläggande för all

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola rw Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasiesärskola efter prioriterad tillsyn i Eksjö Gymnasiesärskola belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är:

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är: Gymnasieskolan Gymnasieskolan består av 18 program. De 18 nationella programmen har totalt 60 olika inriktningar. Det finns två olika sorter program - högskoleförberedande program och yrkesprogram. De

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! VI BYGGER SAMHÄLLET I takt med att vi blir allt fler Kungälvsbor bygger vi ut vår verksamhet. Varje år utökas verksamheterna med nya förskolor och/eller grundskolor, fler pedagoger

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2016:4785 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Herrgårdsgymnasiet C i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Herrgårdsgymnasiet C har genomfört tillsyn av Säffle kommun

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Rodengymnasiet. Skolan erbjuder

Rodengymnasiet. Skolan erbjuder Rodengymnasiet Skolan erbjuder Barn- och fritidsprogrammet (BF) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Ekonomiprogrammet (EK) El- och energiprogrammet (EE) Estetiska programmet (ES) Fordons- och transportprogrammet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut Täby kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Täby kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Täby kommun har genomfört tillsyn av Täby kommun under HT 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2015:9696 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 Fredrik.Eriksson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet i Örebro belägen i Örebro

Läs mer

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling?

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling? Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara lärling? Gymnasievalet För vissa är valet lätt, för andra är det svårare Men en sak är säker det finns något för alla. Valet

Läs mer

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015 Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 13-423/6780 Sida 1 (10) 2013-10-11 Handläggare Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Till Utbildningsnämnden 2013-10-24 Studievägsutbudet

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 44-2015:9569 Aprendere Skolor AB Org.nr. 556455-9523 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Min skola Östermalm belägen i Stockholms kommun 2 (8) Tillsyn i Min skola Östermalm har genomfört tillsyn

Läs mer

Trygg, kompetent, målinriktad och jämlik skola som uttrycks av glädje där alla får utvecklas efter sin förmåga.

Trygg, kompetent, målinriktad och jämlik skola som uttrycks av glädje där alla får utvecklas efter sin förmåga. Mål för barn- och utbildningsnämnden budgetåret 2015. Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09 Trygg, kompetent, målinriktad och jämlik skola som uttrycks av glädje där alla får utvecklas efter

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4337 Ideella Föreningen Estetiska skolan, Arvika Org.nr. 874002-0212 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Estetiska skolan, gymnasiet belägen i Arvika kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Arbetsplan Jämjö skolområde

Arbetsplan Jämjö skolområde Arbetsplan Jämjö skolområde 2015 för Jändelskolan 4 6 Jämjö skolområde: Jämjö skolområde består av ett antal skolor inklusive fritidshem där vår gemensamma målsättning är att ge alla elever bästa förutsättningar

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2015:9687 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 Fredrik.Ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet i Norrköping i Norrköpings

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram Dnr 44-2015:9619 Hakan.stenstrom@academedia.se Ljud & bildskolan LBS AB Org.nr. 556485-1649 Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram efter tillsyn i LBS Ljud & Bildskolan Jönköping belägen i Jönköpings

Läs mer

lustfyllt livslångt lärande utbildningsplan 2012-2015

lustfyllt livslångt lärande utbildningsplan 2012-2015 Genom utmaningar och upplevelser i en trygg och jämställd miljö har varje elev utvecklat sina kunskaper, sin lust till livslångt lärande och sig själv som individ i vårt demokratiska samhälle lustfyllt

Läs mer

Skolplan. utbildningsnämnden Karlskrona kommun

Skolplan. utbildningsnämnden Karlskrona kommun Skolplan utbildningsnämnden Karlskrona kommun 2007-2010 Skolplan för utbildningsnämnden i Karlskrona kommun Förskola, familjedaghem, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet,

Läs mer

Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016

Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016 i Anna-Karin Broström 20 augusti 2015 Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016 Våren 2015 har kvalitetsarbetet på Grundsärskolan 7-9 ytterligare stärkts Mått/målet är nått när Processarbetet

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2015:9689 Plusgymnasiet AB Org.rtr. 556578-9129 Fredrik.Ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet Kalmar beläget i Kalmar

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Beslut 2014-04-11 Ljusdals kommun Rektorn vid Gärdeåsskolan grundsärskola bodil.grahn@ljusdal.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Gärdeåsskolan grundsärskola i Ljusdals kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Återrapportering angående helhetslösning för studie- och yrkesvägledning

Återrapportering angående helhetslösning för studie- och yrkesvägledning Rapport 1 (5) Datum 2015-10-12 Chef Antagning/SYV -enheten Håkan Smidvall 0410-73 36 03 hakan.smidvall@skola.trelleborg.se Återrapportering angående helhetslösning för studie- och yrkesvägledning Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2014-03-12 Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2 (5) Sammanfattning Efterfrågan på utbildad arbetskraft växer och en gymnasieutbildning har blivit en förutsättning för att klara sig på arbetsmarknaden. Därför

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund.

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Skolplan 2012-2015 Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. VISION 2020: Ljusnarsbergs kommun verkar aktivt för en attraktiv livsmiljö

Läs mer

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Fritids 2014 PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi i all verksamheterför

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinsp Dnr 44-2015:9720 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Kristianstad belägen i Kristianstads kommun

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2014:8552 ThorenGruppen AB Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Thoren Business School Stockholm belägen i Stockholm kommun 2(9) Tillsyn i Thoren Business School Stockholm har genomfört tillsyn

Läs mer

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015 Skolan, huvudman och organisation Uppdragsgivare Skolverket gav Sociala Missionen rätt att bedriva Gymnasieskolan Futurum 2001-01-22. Sociala Missionen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola 2 Viktor Rydberg gymnasium Djursholm Rektorn vid Viktor Rydberg gymnasium Djursholm för gymnasieskola efter tillsyn av Viktor Rydberg gymnasium Djursholm i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen Praktiska Sverige AB Org.nr. 556257-5786 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter bastillsyn i Praktiska gymnasiet Göteborg belägen i Göteborgs kommun Skolinspektionen_

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4634 Varbergs kommun ks@varberg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Bockstensskolan 3-5 i Varbergs kommun 2(9) Tillsyn i Bockstensskolan 3-5 har genomfört tillsyn av

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:3929 Helixutbildningar AB Org.nr. 556674-7290 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter bastillsyn i Helixgymnasiet Borlänge belägen i Borlänge kommun esiut 2 (8) Tillsyn i Helixgymnasiet

Läs mer

Solna Gymnasium. Skolan erbjuder

Solna Gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Vi tillhandahåller två yrkesförberedande program, el- och energiprogrammet med inriktningarna dator- och kommunikationsteknik och elteknik, samt barn och fritidsprogrammet med inriktning

Läs mer

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13 Datum 1 (7) Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Introduktion till studier på Masugnen och sfi

Introduktion till studier på Masugnen och sfi Introduktion till studier på Masugnen och sfi Innehållsförteckning Till nya studerande på sfi i Lindesberg... 3 Hej!... 3 Syfte... 3 Masugnens utbildningsverksamhet... 3 Våra kurser och spår... 3 Frånvaro...

Läs mer

Svar till elevarbetsfoldern:

Svar till elevarbetsfoldern: Svar till elevarbetsfoldern: 1 1.Hur många nationella program finns det inom gymnasieskolan? Hur många är yrkesprogram och hur många är högskoleförberedande program? Det finns 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 4 Dnr 43-2015:8971 Linköpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Björn kärrskolan belägen i Linköpings kommun 2 (9) Tillsyn i Björnkärrskolan har genomfört tillsyn av Linköpings

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Beslut för Vårgårda kommun

Beslut för Vårgårda kommun Beslut Vårgårda kommun kommunen@vargarda.se Beslut för Vårgårda kommun efter tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun Beslut Tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun har genomfört tillsyn av Vårgårda

Läs mer