ÅRSREDOVISNING Stiftelsen Stadsmissionens skola, organisationsnummer SOCIALA FÖRETAG Second hand. Upplands Väsby UTBILDNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2013. Stiftelsen Stadsmissionens skola, organisationsnummer 802017-0794. SOCIALA FÖRETAG Second hand. Upplands Väsby UTBILDNING"

Transkript

1 SOCIAL VERKSAMHET Barn och unga SOCIALA FÖRETAG Arbete & Sysselsättning Brandbergen café o lokalvård VOLONTÄRDRIVEN VERKSAMHET SOCIALA FÖRETAG Second hand Informationsbutiken PLATTAN REMAKE unga för Träningsboende Blixtjobb Besökstjänsten Färingsöanstalten Upplands Väsby REMAKE Hökarängen unga för Öppenvård Sundbyberg Liljeholmen Hantverkargatan Halv 7 Kulturcaféet Solrosen Oneeighty Hagagatan Ung Hälsa Skånegatan Unga Station Hornsgatan Gamla Stan UTBILDNING Vuxenutbildning Komvux Yrkeshögskola Folkhögskola SFI Grillska Huset Klaragården Stadsmissionens Center Nattjouren Crossroads Örebro Västerås Eskilstuna Gymnasiesärskola Uppsala SOCIALA FÖRETAG Äldrecenter Bullkyrkan Grillska Gymnasiet Liljeholmen Sundbyberg Källan UTBILDNING SOCIAL VERKSAMHET Vuxna och äldre Vinternatt Personligt ombud för hemlösa Bostället Bällsta Boende Bostad Först SOCIAL VERKSAMHET Hemlöshet ÅRSREDOVISNING 2013 Stiftelsen Stadsmissionens skola, organisationsnummer

2

3 Innehållsförteckning Direktor har ordet sid 4 Om Stiftelsen Stadsmissionens skola sid i korthet sid 6-7 JB + Stadsmissionens gymnasieskola = Grillska Gymnasiet sid 8 Ordförande har ordet sid 9 Kvalitetsarbete sid Kvalitetshöjande åtgärder sid Pedagogik sid Grillska Gymnasiet sid Vuxenutbildning sid Organisation sid 29 Förvaltningsberättelse sid Ekonomi sid Revisionsberättelse sid 38 1

4 Direktor har ordet Samhällsutveckling börjar i skolan. Året 2013, det år då Stockholms Stadsmission fyller 160 år, kommer gå till historien som det år när Sverige största idéburna skolkoncern bildas. 160 år tidigare, 1853, grundas Stockholms Stadsmission som ett svar på den nöd som växte fram i spåren av industrialiseringen med arbetslöshet, bostadsbrist, fattigdom och missbruk. Tidigt drevs en omfattande verksamhet för barn och unga, där utbildning blev en självklar del. Första skolan startade Sedan dess har bildning och utbildning ansetts vara det enskilt viktigaste redskapet för att åstadkomma social förändring för individ och samhälle. Året 2013 inleds som ett jubileumsår också i Stadsmissionens skolstiftelse då folkhögskolan och gymnasieskolan firar 20 respektive 10 år. Ett jubileum som framhåller visionen om en skola med lika möjligheter för alla att erövra både kunskap och egenmakt att själva forma sina liv för ett mänskligare samhälle för alla. Och som ett brev på posten kom frågan om vi var beredda att göra verklighet av vår vision fast för många fler? I den konkursdrabbade JB koncernen stod många elever inför risken att inte kunna slutföra sina studier. Styrelsen fattade det minst sagt modiga, men väl genomreflekterade beslutet att rädda skolgången för 2500 elever. Och därigenom visa att idéburen skolverksamhet, utan vinssyfte, är ett kraftfullt alternativ när det gäller att ta ansvar för ungas utbildning i Sverige. Efter en intensiv sommar övertogs 6 gymnasieskolor i Uppsala, Västerås, Örebro, Eskilstuna, Stockholm och Sundbyberg. Skolorna bytte namn till Grillska Gymnasiet. Under hösten inleds en rad långsiktiga kvalitetsförbättringar. Till exempel investeringar i material och bibliotek, pedagogisk programutveckling av el- och energiprogrammet (IT) i samarbete med partners inom IT branschen. Utveckling av elevrådens inflytande och ökad satsning på elevhälsoteamen. Vid årsskiftet 2014 tillträder en ny styrelse med Metta Fjelkner på ordförandeposten. Som tidigare förbundsordförande i Lärarnas Riksförbund har hon under många år verkat för skolans utveckling i Sverige. Vid årets slut kommer Pisa-rapporten med besked om att den svenska skolan står inför stora utmaningar. Många elever upplever utsatthet och ensamhet i sin skola. Elevernas kunskaper försämras och kvalitetsskillnaderna mellan skolorna är stora. Likvärdig utbildning för alla finns inte idag. Stiftelsens vision blir därmed än mer angelägen; En mänskligare skola för ett mänskligare samhälle! För det är i skolan vi formar de värden som kommer prägla framtidens samhälle. Vi vill visa hur svensk skola kan bli bättre genom att utgå ifrån Stadsmissionens och folkbildningens värden. En idé om kvalitet och medmänsklighet som varit hållbar i över 160 år. Marika Markovits Direktor Stiftelsen Stadsmissionens skola 4

5 Om Stiftelsen Stadsmissionens skola Sveriges största fristående, idéburna skolorganisation Stockholms Stadsmissions utbildningsverksamhet bedrivs i en fristående stiftelse, Stiftelsen Stadsmissionens skola. Stockholms Stadsmission har bedrivit skolverksamhet sedan 1857 och har alltid tagit ett långsiktigt ansvar för samhällsutvecklingen. Stiftelsen Stadsmissionens skola vill verka för långsiktigt lärande och utbildning för alla och idag finns sex skolformer i stiftelsen - gymnasieskola, gymnasiesärskola, folkhögskola, sfi, komvux och yrkeshögskola. Med totalt 3000 studerande är stiftelsen Sveriges största fristående, idéburna skolorganisation. Stiftelsen Stadsmissionens skola är en av initiativtagarna till Idéburna skolors riksförbund. Förbundet vill värna mångfald bland skolor och anser att fristående skolors överskott oavkortat ska gå till att förbättra skolan och undervisningen. Pedagogiska insatser för barn, unga och vuxnas lärande ska aldrig vägas mot vinstutdelning till ägare. Uppdrag Stiftelsen Stadsmissionens skola ska utmana och komplettera kommunala och privata skolors erbjudanden. Det goda personliga mötet, kompetens och stolthet hos studerande och lärare, nytänkande och resultat i form av kunskap och personlig utveckling är grunden för Stiftelsen Stadsmissionens skolas inriktning. Gemensamt för stiftelsens alla skolor är utgångspunkten att utbildning och bildning ger varje studerande förutsättningar att aktivt påverka sitt lärande samt egna och andras livsvillkor. Stiftelsen ser livslångt lärande som en väsentlig förutsättning för ett demokratiskt uppbyggt samhälle. Vision Alla studerande ska lämna oss med kunskap, en stark självbild och förmåga att tolka omvärlden ur olika perspektiv. Alla ska gå vidare i ett livslångt lärande, med förmågan att bygga sitt eget liv och ett demokratiskt, medmänskligt samhälle. En del av Stockholms Stadsmission Stiftelsen Stadsmissionens skola är en del av Stockholms Stadsmission och delar dess grundläggande värden. De studerande ges även möjlighet till praktik och nätverk inom Stockholms Stadsmissions övriga verksamheter. Skolorna bidrar till att förverkliga och förmedla Stockholms Stadsmissions vision om ett mänskligare samhälle för alla. När fler får tillgång till utbildning och arbete, när fler upplever egenmakt att kunna påverka sin livssituation och ges möjlighet till delaktighet i samhället - då blir livet mänskligare för alla. Stockholms Stadsmissions grundläggande värden För Stockholms Stadsmission betyder ett mänskligare samhälle en plats där alla har makt att forma sina egna liv, har tillgång till bostad, utbildning och arbete och där alla får känna kärlek och värme. Bildning och utbildning är centralt för att skapa egenmakt och utgör grund för delaktighet i ett demokratiskt uppbyggt samhälle. Stockholms Stadsmission arbetar för varje människas rätt till lika möjligheter, oavsett naturliga, sociala och juridiska förutsättningar. Stiftelsen Stadsmissionens skolas grundläggande värden är i alla delar samstämmig med de grundläggande värden som skolans värdegrund omfattar enligt skollagen. Verksamheten är ickekonfessionell och politiskt obunden. IdéburnaSkolors RIKSFÖRBUND Skolan är medlem i Idéburna skolors riksförbund. 5

6 2013 i korthet Operation medmänniska Operation medmänniska, den årliga insamlingen till förmån för en eller flera enheter inom Stockholms Stadsmission, genomförs sedvanligt på hösten av Stadsmissionens skola i Stockholm. Fem skolformer deltar i insamlingen och totalt samlas kr in till Stadsmissionens center och kr till Klaragården. SFI start Under höstterminen 2013 startar den första gruppen i SFI svenska för invandrare på Stadsmissionens folkhögskola. Studierna är på heltid och präglas av folkhögskolans arbetssätt. Grillska Gymnasiet resursskola för Skolverket Lärare och elever från Vård- och omsorgsprogrammet vid Grillska Gymnasiet Stockholm är under året en resurs för Skolverket och PRIM-gruppen vid utvecklandet av ett nationellt bedömningsstöd för Vård- och omsorgsprogrammet. Studiebesök på Grillska huset Under december månad påbörjas en rad planerade studiebesök av elever till Grillska huset i Gamla stan. Syftet är att sprida kunskap om Stockholms Stadsmissions samlade verksamhet, historia samt bakgrunden till gymnasieskolornas nya gemensamma namn. Totalt planeras 1500 studerande från stiftelsens skolor komma på besök under vintern 2013 och våren Studiebesök på folkhögskolan Intresset för Stadsmissionens folkhögskola och dess arbetssätt är stort. Under året tas en mängd besök emot från bland annat Danmark och USA men även från politiker, andra skolor och organisationer. Besökarna från Vermont djupintervjuar deltagare då de planerar att starta en folkhögskola i USA efter nordisk modell. Komvux dubblerar antal studerande Skolinspektionen genomför en tillsyn och kvalitetsgranskning i maj med mycket bra resultat. Under året dubblerar Stadsmissionens komvux antalet studerande jämfört med Hösten 2013 startar 140 studerande på skolan jämfört med 70 året innan. Stadsmissionens yrkeshögskola ger jobb En uppföljning under 2013 av yrkeshögskolans tidigare studerande visar att alla som genomgått utbildingen har fått relevant arbete efter avslutad utbildning till behandlingspedagog. 22 av 24 var i adekvat arbete, två i föräldraledighet. Stadsmissionens lärcenter Under året etableras Stadsmissionens lärcenter som levererar en rad interna utbildningar till stiftelsen Stadsmissionens skola och föreningen Stockholms Stadsmissions personal. Framgångsrikt år för elitidrottsprogrammen på Grillska Gymnasiet Under 2013 når två elever på den nationella elitidrottsutbildningen på Grillska Gymnasiet Eskilstuna de största framgångarna som svensk gymnastik haft på 50 år. Jonna Adlerteg tar silver i barr vid gymnastik-em i Ryssland samtidigt som Ida Gustafsson kommer på 10:e plats i finalen i mångkamp. Det är också ett framgångsrikt år för eleverna på elitfotbollsprogrammet på Grillska Gymnasiet Örebro. Kalle Holmberg och Ahmed Yasin lyckas föra Örebro SK tillbaka till Allsvenskan, Jiloan Hamad får lyfta SM-bucklan som lagkapten för Malmö FF och tar sedan klivet ut i Europa genom att bli proffs i Tyskland. Jimmy Durmaz, proffs i Turkiet, får mer speltid i svenska landslaget och Michelle De Jongh är med i tv-serien Blågula drömmar. Två elever, Adelisa Grabus och Christer Lipovac, hyllas även på Fotbollsgalan för deras insatser i ungdomslandslaget i EM och VM. Lärlingsutbildning utan anmärkning Lärlingsprogrammet på Grillska Gymnasiet Stockholm inspekteras av Skolinspektionen och blir landets enda utan anmärkning. 6

7 Projektledarutbildning har ökat engagemanget för socialt företagande I december utvärderas Projektledarutbildningen för socialt företagande. Utbildningen som syftar till att driva tillväxt av sociala företag uppnår resultatmålen som omfattar start och utveckling av sociala företag. Kursen har getts på deltid under året för ett 15-tal deltagare i samverkan med Companion. Projektet har finansierats av Europeiska Socialfonden. Efter avslutat kurs har ett par företag startats och flera är i uppstartsfasen. En rad deltagare deltar också i olika seminarer om utveckling av sociala företag. Skolenheten Opalen växer Opalen är till för elever med behov av en lugn studiemiljö och individuell studieplanering. Här läser elever från gymnasieskolans introduktionsprogram individuellt alternativ tillsammans med elever på gymnasiesärskolan. Under året utökas enheten med introduktionsprogrammet språkintroduktion. Det visar sig bli ett framgångsrikt koncept och enheten ökar med 16 studerande. 7

8 JB + Stadsmissionens gymnasieskola = Grillska Gymnasiet Jonas Gusafsson Yvonne Borg Övertagandet av sex gymnasieskolor Våren 2013 meddelade utbildningskoncernen JB Education att man avvecklar sin verksamhet i Sverige. Stockholms Stadsmission, som huvudman till Stiftelsen Stadsmissionens skola, har under en längre tid sett över olika möjligheter till att utvidga sin skolverksamhet och Stiftelsen Stadsmissionens skola fick i juli tillstånd från Skolinspektionen att överta driften av sex av de totalt trettio drabbade gymnasieskolorna berättar Jonas Gustafsson, ledamot i styrelsen för Stiftelsen Stadsmissionens skola. Jag menar att idéburna organisationer som Stockholms Stadsmission är väl lämpade att driva skolor. Vi står i en bildningstradition och verkar bland annat för att stärka unga människors egenmakt. Det handlar om att utvecklas till fria, bildade, självständiga och ansvarstagande individer och medborgare. Det behövs också en ny röst i skoldebatten och en ny stark professionell aktör som alternativ till privata bolag som drivs i vinstsyfte. Det här är ett steg mot ett friskt och fungerande friskoleklimat i Sverige där de studerande och deras utbildning är i fokus. Övertagandet gick bra och många anställda lade ner ett stort och engagerat arbete på att lösa många av de problem och utmaningar som fanns i samband med detta. Än är inte alla bitar på plats men det går åt rätt håll. När vi nu i skolstiftelsens styrelse reser runt och besöker de olika skolorna ser vi utvecklingsmöjligheter, och möter också en positiv och förväntansfull inställning till det nya huvudmannaskapet. Det är mycket glädjande avslutar Jonas Gustafsson. Namnbyte till Grillska Gymnasiet I november fick alla gymnasieskolor det nya gemensamma namnet Grillska Gymnasiet. Vi ville ha ett namn med koppling till stiftelsebildaren Stockholms Stadsmission men som även kunde stå för sig själv. Ett namn som alla skolor kan vara förankrade i och som kan fyllas med de värden som kännetecknar skolverksamheten berättar Yvonne Borg, kommunikationschef på Stiftelsen Stadsmissionens skola. Grillska Gymnasiet röstades fram efter en intensiv namnprocess som omfattade både ledning, elever och personal. En workshop med externa kreatörer, elever och representanter från alla skolor genomfördes och totalt sett bidrog hela 736 personer med namnförslag. Med namnet Grillska Gymnasiet får vi en naturlig koppling till platsen där Stockholms Stadsmission har verkat i över 100 år. Grillska huset representerar Stockholms Stadsmissions bredd och historia och här har genom åren allt från skolverksamhet, natthärbärge och mottagningsbyrå till dagens huvudkontor och restaurangverksamhet bedrivits. Verksamhet präglad av samhällsengagemang och socialt entreprenörskap, vilket stämmer väl med skolornas profil. Namnet Grillska Gymnasiet ger oss möjlighet att fylla namnet med de värderingar som skolverksamheten står för; långsiktighet, kvalitet och en bra kunskapsgrund för eleverna att bygga sin framtid på avslutar Yvonne Borg. 8

9 Ordförande har ordet När jag tackade ja till att bli ordförande i Stiftelsen Stadsmissionens skola tackade jag även ja till möjligheten att bidra till att göra skillnad för svensk skola, och att påvisa att införandet av friskolereformen har inneburit något positivt för alla inblandade. För att ge perspektiv på frågan så startade Stockholms Stadsmission sin första skolverksamhet redan för 150 år sedan. Anledningen var att dåtidens skola inte tillät barn och unga att äga rättigheten att utbilda sig. Redan från start var visionen att skapa en skola där alla människors olikheter sågs som något positivt. Att skapa en skola med grundläggande värderingar som medmänsklighet och tolerans. En skola som gav varje barn och ungdom utrymme att växa och engagerade lärare att trivas och utvecklas i sin yrkesroll. En skola där alla är välkomna. Visionen är densamma än i dag. I dag driver Stiftelsen Stadsmissionens skola såväl gymnasieskola och gymnasiesärskola, som folkhögskola, yrkeshögskola, komvux och sfi. I och med övertagandet av sex JB gymnasieskolor i höstas, som nu kommit att bli Grillska Gymnasiet, står Stiftelsen Stadmissionens skola för Sveriges största idéburna gymnasieverksamhet. En skolverksamhet som står upp för människors lika värde och som inte drar sig för att vrida på friskolebegreppet. En skolverksamhet som tydligt drivs för elevernas vinning snarare än ägarnas, och där all eventuell vinst återinvesteras i elever och lärare. Jag har arbetat aktivt inom skolsfären större delen av mitt yrkesverksamma liv som såväl lärare som förbundsordförande för Lärarnas Riksförbund. Det som har motiverat mig under vägens gång är arbetet för att ge barn och ungdomar i Sverige kunskap. Att inte bara jobba med elever, utan att arbeta för att de ska nå sin fulla potential. Därför är jag stolt över att vara ordförande för en stiftelse som tar en aktiv roll i skapandet av framtidens skola. En skola som sätter lärande och kunskap i första rummet. Det är centralt för mig. Med 150 års historia har Stiftelsen Stadsmissionens skola upplevt många milstolpar gällande utbildning och utbildningsmöjligheter i Sverige. Jag vågar påstå att vi i det fortsatta arbetet med vårt nya förvärv, Grillska Gymnasiet, har fått ännu större möjligheter att göra skillnad. Men vi har också en del utmaningar framför oss. Många känner inte till Stiftelsen Stadsmissionens skola eller Grillska Gymnasierna i Mälardalen. Det måste vi ändra på. Samtidigt måste vi leva upp till de förväntningar som finns på gymnasiet och skapa en skolgång som förbereder eleverna på framtiden, så att de får verktyg som krävs för att nå drömmar och mål. Men den övergripande största utmaningen är de vikande gymnasiekullarna. Det kommer att vara stor konkurrens om elever framöver bland alla skolor, och då gäller det att vi är deras aktiva val. För utan elever, ingen skola. Metta Fjelkner Ordförande Stiftelsen Stadsmissionens skola Vi tar en aktiv roll i skapandet av framtidens skola. 9

10 Kvalitetsarbete För Stiftelsen Stadsmissionens skola är kvalitet ett ledord. Med kvalitet i skolorna åstadkoms effektiv skillnad för de studerande. Stiftelsen Stadsmissionens skola och stiftelsebildaren Stockholms Stadsmission har valt att bygga ett ledningssystem för kvalitetsarbete som förenar hela organisationen och använder SIQ:s - Institutet för Kvalitetsutveckling - modell för verksamhetsutveckling som stöd i det arbetet. Syftet är att förbättra och utveckla kvalitet i verksamheterna och skapa nöjdhet, nytta och effekt för organisationens olika målgrupper. Uppföljning, internkontroll och analys av resultatet leder till förbättring, utveckling och nytänkande. Det systematiska kvalitetsarbetet leder till att Stiftelsen Stadsmissionens skola; Håller organisationens målgrupper, de studerande, i fokus för allt arbete som utförs Sammanställer resultat, nyckeltal, statistik Analyserar om arbetet får förväntad effekt Jämför sig över tid och med andra liknande verksamheter Involverar målgrupper och intressenter i utveckling av verksamheten Vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i verksamheternas metoder Använder resurserna på ett effektivt sätt I ledningssystemet integrerar Stiftelsen Stadsmissionens skola fyra perspektiv på kvalitet: Studerandeperspektiv Intressentperspektiv Medarbetarperspektiv Ekonomiperspektiv Stiftelsen Stadsmissionens skolas systematiska kvalitetsarbete 2. Följa upp kartlagd och beskriven arbetsprocess. 3. Redovisa resultat, statistik, nyckeltal enkäter, intervjuer effektmätning. 4. Analysera/utvärdera resultat, åtaganden, arbetsprocess, forskning, benchmarking. Redovisa Analysera/ Utvärdera Förbättra och Utveckla Följa upp Genomföra 1. Genomföra kartlagd/beskriven, kvalitetssäkrad och beslutad arbetsprocess. Medarbetare som genomför arbetsprocessen ansvarar för samsyn, delaktighet och lojalitet med beslutad arbetsprocess. 5. Förbättra/utveckla planering av nytt arbetssätt/revidering av arbetsprocess för att genomföra. Avikelser, incidenter, synpunkter/klagomål leder till snabba åtgärder/korrigering av arbetsprocess. 10

11 Resultat 2013 Studerande Varje år genomförs en undersökning där de studerande får bedöma kvaliteten på skolverksamheten som stiftelsen bedriver. Elevenkäten, tillsammans med analyser av elevernas resultat är verktyg som används i arbetet för ständig utveckling av kvaliteten i stiftelsens skolor. Styrkor Skolorna får högt betyg i frågor kring trygghet, värdegrund och bemötande. 84% av de studerande känner sig trygga i sin skola och 78% tycker att det är god stämning mellan elever och personal. 76% tycker att lärarna bryr sig om dem och 73% anser att personalen tar ansvar för att alla elever blir behandlade med respekt. Totalt svarar 74% att de trivs i sin skola. Lärarnas ämneskunskaper får också högt betyg då 75% av de studerande svarar att de är goda. De studerande är också nöjda med längden på lektionspassen. 78% svarar att lektionslängden är bra. 72% vet vilka ordningsregler som gäller på skolan och 72% anser att de lär sig söka egen kunskap och ta ställning till den. Jag känner mig trygg i min skola Positiva 84% Neutrala 10% Negativa 6% Målet är att Stiftelsen Stadsmissionens skolas intressenter ska uppleva kvalitet i den samverkan som sker. Skolstiftelsen ska under 2014 påbörja arbetet med kartläggning av alla intressenter och att ytterligare utveckla metodiken för samverkan. Medarbetare För att mäta kvalitet utifrån medarbetarperspektivet genomförs årligen en medarbetarundersökning. Senaste medarbetarindex hamnade på 63 vilket är ett bra resultat som tyder på att arbetssituationen är sådan att det finns förutsättningar att fortsatt arbeta effektivt och framgångsrikt för de studerandes bästa. Styrkor Resultatet av årets undersökning visar en ökad nöjdhet med närmaste chef - från 62% till 72%. 67% uppger att totalt sett är jag nöjd med min arbetssituation, en ökning med 8% sedan föregående undersökning. I volontärundersökningen kan man utläsa att 92% upplever uppdraget som meningsfullt och 90% av volontärerna tycker att deras insats bidrar till ökad kvalitet i verksamheten. Utmaningar Resultaten från medarbetarundersökningen indikerar att om vi under 2014 fokuserar på att följa upp arbetsprocesser, utvärdera vårt arbete och etablera en tydlig och effektiv organisation med uppdragsbeskrivningar, så ger det effekt på upplevd stress, förbättrat samarbete och ett positivt förändringsklimat. Jag trivs i min skola Positiva 78% Neutrala 16% Negativa 10% Totalt sett är jag nöjd Positiva 67% Neutrala 20% Negativa 13% Utmaningar Två utvecklingsområden är studiero och elevers inflytande. Under läsåret 2013/14 har ett utvecklingsarbete påbörjats när det gäller elevinflytande med till exempel elevskyddsombud och medverkande elever i programråd. Även tillsättandet av en central samverkansgrupp med två elever från varje gymnasieskola som träffar utvecklingsledare och utbildningschef var åttonde vecka. Under läsåret 14/15 ska även elevers inflytande på undervisningen i klassrummen utvecklas. I dagsläget säger endast 32% av eleverna att de får vara med och planera undervisningen. Få upplever sig ha nytta av mentorspassen, också ett planerat utvecklingsområde för 2014/15. Arbetsmiljön är ytterligare ett utvecklingsområde då endast 46% säger sig ha bra luft i klassrummen. Analys av arbetsmiljön kommer att göras under Stiftelsen tror även på bättre betyg i frågan om tillfredställande IT-system när alla elever förses med dator och alla skolor ansluts till samma IT-system under hösten Intressenter Skolverksamheten har många intressenter. Samhället i stort är en intressent, arbetsmarknaden en annan. En tredje är högskola och universitet. Även elevernas vårdnadshavare, myndigheter, tidigare studerande, antagningsenheter, CSN liksom samarbetspartners är intressenter. Ekonomi Styrkor Under 2013 följde eller överträffade i princip alla skolor uppsatta interna mål. Det bidrar till att stiftelsen är resursstark under 2014 och kan fortsätta satsa både på kvalitativa samt kvantitativa resurser för personal respektive studerande och på så sätt stärka skolornas koncept. Stiftelsens tidigare skolverksamhet har under året slagits ihop med de tidigare JB-skolornas verksamhet och finns nu i ett gemensamt ekonomisystem som ger möjlighet till snabb uppföljning och analys. Utmaningar En ny kraftigt expanderad skolorganisation utmanas av att attrahera nya elever till våra gymnasieskolor trots fortsatt vikande demografi i åldersgruppen. Under 2013 har bygget av en modell för Internkontroll och resultatbaserad styrning (RBS) delvis iscensatts och under 2014 ska modellen modifieras och utvecklas. Varje enhet ska ha resultat/nyckeltal/statistik samlat i ett integrerat ledningssystem. Korten förväntas bidrar till att skapa en ökad medvetenhet och kompetens av att jämföra och analysera intäkter, kostnader och resultat. Detta skapar förutsättning för en effektiv användning av resurser som leder till ökad nytta för våra målgrupper. 11

12 Kvalitetshöjande åtgärder 2013 Gymnasieskolan Inköp System för elevhälsojournaler köps in och journaler från de före detta JB-skolorna överförs. Grunden läggs för att under 2014 lägga alla stiftelsens studerandejournaler i systemet. En utvecklingsplan för tre år läggs för alla skolbiblioteken. Bibliotekssystem köps in där det blir möjligt få tillgång till e-böcker och gymnasierelevanta databaser, att samordna stiftelsens alla gymnasieskolor och till exempel inkludera gymnasiearbeten och egenproducerat mediamaterial. Stödverktyg för läsning och skrivning, ClaroRead, Spell Right och Stava Rex, köps in för att finnas tillgängligt för elever inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Utvecklingsarbete Förstelärare på varje skolenhet utnämns. Dessa får i upp drag att utarbeta former för kollegialt lärande om formativ bedömning. Gemensamt ledningssystem tas fram för gymnasieskolorna. Rektorsmöten etableras. Där träffas rektorerna från alla skolor regelbundet tillsammans med utbildningschef och utvecklingsledare. En översyn av tillgängliga elevhälsoteamsresurser samt studie- och yrkesvägledarresurser resulterar i beslutet att inför läsåret 2015/16 höja minimitalen för bemanning av de olika professionerna. Detta betyder bland annat att stiftelsen är en av få huvudmän som följer Riksföreningen för skolsköterskors rekommendation för heltidstjänster per hundra elever. Programutveckling på gymnasieskolans el- och energiprogram startar. Lärare på programmet bildar tillsamans med utbildningschef och utvecklingsledare arbetsgrupp som bland annat tittar på material och utrustning, arbetsförlagt lärande (praktikplatser), poängplan och samverkan mellan lärare på programmets kurser. Planen är att varje program inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ses över på samma sätt. Alla enheter börjar arbeta med en självskattningsmatris kring det nationella uppdraget och stiftelsens elevlöfte. Skolorna får i uppdrag att arbeta med de områden där de ligger lägst i skattning. Det beslutas att detta ska följas upp med en interninspektion under Elevinflytande En central samverkansgrupp för elever bildas. Två elever från varje skolenhet träffar utbildningschef och utvecklingsledare var åttonde vecka med start i december Samorganisation av 2 x Grillska Gymnasiet Stockholm Beslut tas om samgående mellan de två olika skolenheterna i Liljeholmen. Ansökan för att bli en skola från hösten 2015 förbereds för att inlämnas till Skolinspektionen i januari Det beslutas att skolorna ska samlokaliseras och verka under gemensam rektor redan från hösten Folkhögskolan Utvecklingsarbete Samarbetet med Spånga-Tenstas Arbetsförmedling och etableringsprogram stärks. Cirka 80 nyanlända ungdomar genomför kursen SMF (Studiemotiverande folkhögskolekurs). En 12 veckor lång förberedande kurs med syfte att öka utbildnings- och jobbmöjligheter för de studerande. Studierna har stort fokus på att träna svenska och att väcka lust och motivation att fortsätta studera vidare. Arbetsgrupper på folkhögskolan genomför temastudier, projekt och temadagar för att motverka rasism och främja likabehandling. Medarbetare besöker andra folkhögskolor i Skåne för att utbyta kunskap och idéer. Folkhögskolan tar själva emot en mängd besök från bland annat dansk vuxenutbildning, politiker och andra skolor och organisationer. Nya studieutbud Folkhögskolan har sedan 2011 haft beviljad betygsrätt för sfi svenska för invandrare. Under höstterminen 2013 startar en första grupp i spår 2. Under året startar folkhögskolan en ny profil på Allmän kurs. För att underlätta för deltagarna på SMF och deras ingång till den Allmänna kursen etableras ett grundläggande basår i svenska som andraspråk. 12

13 Komvux Skolinspektionen genomför en tillsyn och kvalitetsgranskning av komvux och skolan får generellt ett mycket gott omdöme. Särskilt poängteras den framgångsrika pedagogiska modellen med varierande arbetssätt och kontinuerlig feedback och bedömning. Man noterar också att de studerande trivs. Skolan har hög närvaro och förtroendefulla relationer med lärare och personal. Även kursutvärderingar och praktiksamordningen får goda omdömen. Komvux mer än fördubblar sina deltagarantal under 2013 vilket ger större möjligheter till ekonomisk bärighet för komvuxverksamheten. Yrkeshögskolan Ett förprojekt för yrkeshögskolan beviljas i december 2013 för att se över möjligheterna för kriminalvårdsklienter i utslussning att genomgå utbildning. Esf-rådet finansierar projektet och Skyddsvärnet och Stadsmissionens yrkeshögskola är parter. Ny tillståndsansökan för yrkeshögskoleutbildningen till behandlingspedagog inlämnas till Myndigheten för Yrkeshögskolan. Internutbildningar för Stockholms Stadsmissions och Stiftelsen Stadsmissionens skolas anställda bedrivs från 2013 av Lärcenter. 13

14 Daniel Lindahl Elsa Lundblad Daniel Lindahl, lärare El- och energiprogrammet Grillska Gymnasiet Uppsala Som lärare på el- och energiprogrammet krävs det att jag hänger med i utvecklingen. Elever som söker sig till programmet är primärt personer som är intresserade av nätverksteknik och som vill förstå hur internet och datorer fungerar ämnen som är i konstant utveckling, vilket även innebär att branschen är i ständig förändring. För att vi ska kunna erbjuda eleverna den bästa och mest relevanta utbildningen betyder det att vi måste arbeta nära arbetslivet. I samband med att Stiftelsen Stadsmissionens skola tog över skolans regi under hösten påbörjades ett stort utvecklingsarbete för att förbättra samtliga program. För mig är det viktigt att eleverna vet och känner att vår utbildning är den bästa som kan erbjudas. Därför blev jag glad när jag fick reda på att skolans el- och energiprogram var först ut att ta del av satsningen på programutveckling. Vi är en liten gymnasieskola, det gör att vi får en personlig relation med eleverna. Det i sin tur gör det möjligt för oss att lyssna på deras önskemål, för att förbättra programmet därefter. Skillnaden på hur vi arbetar med programförbättringar nu, jämfört med tidigare, är främst att satsningen inte bara kommer Grillska Gymnasiet i Uppsala till gagn, utan att den förankras i organisationens alla skolor. Tidigare upplevde jag det som att varje skola kunde sitta och uppfinna hjulet var för sig, nu lär vi oss istället av varandra. Ett konkret exempel på en förändring i arbetssättet är att vi ska börja använda oss av certifieringar som kvalitetssäkring. Det innebär att varje elev får möjlighet att ta flera olika certifikat inom olika delar av utbildningen. Sammanfattningsvis tror jag att programförbättringarna kan bidra till att öka elevernas kompetens och ge dem en bra skjuts in i arbetslivet. Elsa Lundblad, skolsköterska Grillska Gymnasiet Örebro Som skolsköterska träffar jag både elever och föräldrar. Ett ordspråk som sammanfattar det jag står för är: Det krävs en hel by för att uppfostra barn och ungdomar väl. Det speglar min bild av hur vi inom skolan behöver arbeta tillsammans med föräldrar och andra organisationer för att ge våra ungdomar de bästa förutsättningarna. Mitt uppdrag att främja och förebygga ohälsa, men också stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. I mitt arbete som skolsköterska ingår det också att vara en del i elevhälsoteamet. I teamet samarbetar jag med specialpedagog, skolkurator, skolläkare, skolpsykolog, studierektor, studie- och yrkesvägledare och rektor. Under gymnasieåren händer det mycket i en individs utveckling till att bli vuxen. Att klara av gymnasiet är en stark skyddsfaktor som vi vet är hälsofrämjande i både ett kort och långt perspektiv. För mig känns det bra att arbeta i en organisation som Stiftelsen Stadsmissionens skola, som tydligt stödjer arbetet med att skapa en hälsofrämjande skola. Där det hör till de grundläggande värden att stärka människors egenmakt. Det känns tryggt att man satsar på elevhälsoarbete och avsätter både tid och resurser. Det satsas på bemanningen för att stärka elevhälsan, inom min yrkeskategori kommer vi att följa Skolsköterskeföreningens rekommendationer vad gäller resurser. Vi håller också på med flera gemensamma utvecklingsarbeten på de sex gymnasieskolorna. Det handlar om att utveckla studie- och yrkesvägledarnas roll, samt att ta fram förslag till gemensamma riktlinjer för individuell anpassning och särskilt stöd. Jag ingår också i en grupp som ska ta fram en struktur och implementera ett närvarofrämjande arbetssätt. Utfallet av arbetet kommer förhoppningsvis leda till att våra ungdomar får de bästa förutsättningarna att lyckas i skolan och i livet efter skolan. 14

15 15

16 Höga förväntningar och tillit Samhällsengagemang Statligt utbildningsuppdrag/ kunskapsmål Entreprenörskap Skolans egen profil/ex Specialpedagogik Hälsofrämjande Stockholms Stadsmissions värdegrund Bildning och kultur Idéburen skola utan vinstsyfte Samverkan med det lokala samhället Det personliga mötet. Kompetens, stolthet, nytänkande och resultat Pedagogik Då skolverksamheten under sommaren utökas med sex gymnasieskolor sätts ett arbete igång med att identifiera gemensamma arbetssätt. Grunden till en långsiktig idé och ett långsiktigt arbetssätt formas. Stiftelsens pedagogiska grundidé Stiftelsens utgångspunkt är att i alla skolenheter skapa en miljö där alla får plats att växa och utvecklas efter sina egna mål och förutsättningar. Skolorna utgår ifrån det personliga mötet. Det är i mötet mellan människor som relationer byggs, där modet att ifrågasätta och viljan att bli berörd och förändras stärks. Medmänsklighet och tolerans för varandras olikheter är en grundläggande värdering. Skolorna arbetar för att de studerande ska må bra och få rätt förutsättningar att nå sina studiemål. Skolorna har ett inkluderande förhållningssätt och erbjuder pedagogiskt och socialt stöd samt tillgänglig miljö för elever med funktionsnedsättning eller andra studiehinder. Skolorna samarbetar också med Stockholms Stadsmissions sociala verksamheter som till exempel terapicenter och ungdomsmottagning. Skolan ska både följa den senaste pedagogiska forskningen och medarbetares och studerandes önskemål och behov. En kultur som skapar glädje och stolthet hos både de studerande och personal. Stiftelsen jobbar tätt ihop med det lokala samhället näringsliv, kultur- och föreningsliv, för att utbildningarna ska vara nära kopplade till verkligheten. Möjligheterna till nätverk och samarbeten med Stockholms Stadsmissions olika sociala verksamheter gör skolorganisationen unik. Bibliotek och en modern skolanpassad informationsteknik är en förutsättning för lärande. Stor vikt läggs vid skolbiblioteket liksom att tillgodose studerandes behov av IT-stöd. Alla studerande ska under sin utbildning få möjlighet att förbereda sig för sin framtid. I stiftelsen får studerande på alla nivåer studie- och yrkesvägledning och verktyg för att gå vidare till fortsatta studier eller ut i arbetslivet. Bildning för demokrati är en högt prioriterad målsättning. Studerandedelaktighet utvecklar demokratiska färdigheter och värderingar samtidigt som de möjliggör studerandes inflytande och ansvar. 16

17 Pedagogiska arbetssätt Pedagogiskt arbetssätt gymnasieskolan och gymnasiesärskolan Gymnasieskolorna har, vid en mätning hösten 2013, 78% behöriga lärare och lärarna på yrkesprogrammen har lång erfarenhet och goda kontakter i sin bransch. Stiftelsen bedriver ett arbete för att öka andelen behöriga lärare. Så långt som möjligt ska varje program ha en egen yta i skolan. Varje elev har en mentor. Introduktion Varje läsår inleds med en introduktionsvecka med aktiviteter för att eleverna ska lära känna sin klass, sin skola och sina lärare. Det kan till exempel vara samarbetsövningar, kurs i studieteknik eller utflykter. Alla elever har ett inledande samtal med sin mentor där personliga mål sätts och elevens styrkor och utvecklingsmöjligheter diskuteras. Dagligen Kunskapsutveckling är högsta fokus. Lärarledd undervisning med kompetent personal är en grundförutsättning. Gymnasieskolan jobbar ofta ämnesintegrerat med längre sammanhållna lektioner så att eleverna får möjlighet till arbetspass utan avbrott. Lärare finns på plats på skolan när eleverna kommer på morgonen och när de går för dagen. De engagerar sig i eleverna, deras skolgång och framtid. Det pedagogiska arbetet utvärderas löpande. Det är i mötet med andra som vi lär. 100% närvaro på arbetspassen är stiftelsens mål. Förankring i verkligheten Verkligheten är utgångspunkten för lärande. Målet är att eleverna ska få pröva det de lär sig praktiskt till exempel genom projekt där de arbetar på uppdrag av företag eller organisationer. I årskurs tre blir gymnasiearbetet ett viktigt steg ut i samhället. Stiftelsen erbjuder eleverna möjligheten att starta företag via UF (Ung företagsamhet). Inflytande De studerande är delaktiga i klassråd, programråd och elevråd. En central utvecklingsgrupp med elevrepresentanter från alla skolor träffar utbildningschef och utvecklingsledare regelbundet för att diskutera gemensamma frågor. Pedagogiskt arbetssätt, folkhögskolan Folkhögskolan har lärare, väl grundade i folkbildningens idé och arbetssätt. Folkbildningskoordinatorn ansvarar för kultur- och samhällskontakter. Varje kurs har en egen yta i skolan. Deltagarna har en huvudansvarig klasslärare. Tematiska studier Studierna sker till stor del i temablock istället för genom enskilda ämnen var för sig. De tematiska studierna är ämnesövergripande. Syftet är att se sammanhang och att skapa en helhetsbild av ämnesområdet. Gestaltning och skapande löper som en röd tråd genom temastudierna. Olika uttryckssätt stärker lärandet och ger fler och bättre verktyg för att tolka, förstå och kommunicera med sin omgivning. Undervisningen sker främst i små, nivåanpassade grupper där alla kan arbeta utifrån sina förutsättningar. Förankring i verkligheten lär av varandra På folkhögskolan utgår man från de studerandes behov och förkunskaper och deltagarna är själva med och påverkar sin utbildning. Man lär sig genom att samtala och reflektera. Deltagarna får kritiskt granska information från omvärlden, pröva, ta ställning och samarbeta med varandra. Studierna sker genom grupparbeten, studiebesök och genom olika presentationsformer. Bildning Varje vecka samlas folkhögskolans deltagare för en gemensam samling och för att ta del av ett uppträdande eller ett föredrag. Under året anordnas också studie- och teaterbesök, stadsvandringar, studieresor, friluftsdag och temadagar. Studerande på allmänna kurser har en gång i veckan ett ämne som kallas Mitt val. Det finns olika aktiviteter att välja mellan, till exempel motion, drama eller måleri. Varje vinter genomförs Operation medmänniska med insamling till Stockholms Stadsmissions sociala verksamheter. Deltagarna röstar om vilka verksamheter som de insamlade pengarna ska gå till. 17

18 Pedagogiskt arbetssätt, komvux Resurser Komvux har vid en mätning hösten 2013, 75% behöriga lärare. Validerande förhållningssätt De förkunskaper och erfarenheter som den studerande har avgör på vilken nivå han eller hon ska påbörja sina studier och ligger till grund för fortsatt lärande. Studierna avslutas när de individuella utbildningsmålen har uppnåtts. Den studerande väljer själv studietakt vilket gör att studierna kan kombineras med arbete eller praktik. Pedagogiskt arbetssätt yrkeshögskolan Undervisningsmetod Yrkeshögskolan har vid en mätning hösten 2013, 99% behöriga lärare samt gästlärare som är branschspecialister. Fasta schematider dagtid vardagar. Undervisningen består av lärarledda lektioner, föreläsningar, enskilda övningar, arbete i grupp, studiebesök, handledning, redovisningar och examination. Undervisningsmetod Små studiegrupper med fasta schematider dagtid och kvällstid. Lärarledda lektioner, enskilda övningar, arbete i grupp, studiebesök, handledning och redovisningar. Kontinuerlig feedback och bedömning. Förankring i verkligheten Genom arbetsförlagt lärande (APL, praktik) på arbetsplatser får de studerande pröva sina kunskaper prakiskt. Förankring i verkligheten Yrkeshögskolan erbjuder yrkesinriktad eftergymnasial utbildning som bedrivs i nära samarbete med arbetslivet. Detta säkerställer att utbildningen motsvarar arbetslivets krav. Styrgrupp bestående av representanter från branschen. Högskolekurser är integrerade i utbildningen. Lärande i Arbete (LIA, praktik) ingår i utbildningen. 18

19 19

20 Grillska Gymnasiet Stiftelsen Stadsmissionens skola har drivit gymnasieskola och gymnasiesärskola i Stockholm sedan Våren 2013 övertog stiftelsen sex gymnasieskolor i Mälardalen från den före detta JB-koncernen och under hösten fick alla gymnasieskolor det gemensamma namnet Grillska Gymnasiet. Totalt erbjuder Grillska Gymnasiet 12 nationella program med olika inriktningar, lärlingsutbildning, en rad introduktionsprogram samt tre nationella program på gymnasiesärskolan. Opalen är en enhet med ambition att skapa individuella lösningar för elever som inte finner sin plats inom den ordinarie gymnasieskolan. Skolan har hög lärartäthet och kan möta elever med olika bakgrund och förutsättningar. En del elever läser på gymnasieskolans individuella alternativ eller språkintroduktion, andra går i gymnasiesärskolan och läser då enligt gymnasiesärskolans plan. På Opalen utgår man från att olikheter bidrar till allas utveckling. 20

ÅRSREDOVISNING 2013. Organisationsnummer 802003-1954. SOCIALA FÖRETAG Second hand. Upplands Väsby UTBILDNING. UTBILDNING Vuxenutbildning

ÅRSREDOVISNING 2013. Organisationsnummer 802003-1954. SOCIALA FÖRETAG Second hand. Upplands Väsby UTBILDNING. UTBILDNING Vuxenutbildning SOCIAL VERKSAMHET Barn och unga SOCIALA FÖRETAG Arbete & Sysselsättning Brandbergen café o lokalvård VOLONTÄRDRIVEN VERKSAMHET SOCIALA FÖRETAG Second hand Informationsbutiken PLATTAN REMAKE unga för Träningsboende

Läs mer

Stiftelsen Stadsmissionens Skola Stiftelsen Edestahemmet (Kanalenskolan) Årsredovisning 2010

Stiftelsen Stadsmissionens Skola Stiftelsen Edestahemmet (Kanalenskolan) Årsredovisning 2010 I 150 år har Stockholms Stadsmission erbjudit utbildning för barn, ungdomar och vuxna. Stadsmissionens skola och Kanalenskolan är fristående stiftelser inom Stockholms Stadsmission och bedriver idag folkhögskola,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954 ÅRSREDOVISNING 2012 Organisationsnummer 802003-1954 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmissions uppdrag och roll 3 2012 i korthet 4-5 Direktor har ordet 6-7 Social verksamhet;

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Beskrivning av läsårets systematiska kvalitetsarbete... 2 1.2 Fryshusets vision... 2 1.3 Fryshusets värdegrund...

Läs mer

Innehållsförteckning. Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3.

Innehållsförteckning. Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3. Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3 2010 i korthet 4 Direktorn har ordet 6 Social verksamhet;

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN I LEKSAND. Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012

VUXENUTBILDNINGEN I LEKSAND. Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012 Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012 Innehållsförteckning Leksands gymnasium 1. Presentation av skolan... 4 2. Beskrivning av läsårets verksamhet... 5 2.1 Gymnasiereform 2011... 5 2.2 Vårt programutbud...

Läs mer

Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012. Kvalitetsredovisning

Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012. Kvalitetsredovisning LBS HELSINGBORG Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012 Kvalitetsredovisning INNEHÅLL KREATIVITET, ENTUSIASM ENGAGEMANG & HÅRT ARBETE För vi har tagit studenten! Detta läsår

Läs mer

Delårsrapport per den 31 mars år 2014 för gymnasienämnden

Delårsrapport per den 31 mars år 2014 för gymnasienämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-11 GN-2014/149.182 1 (2) HANDLÄGGARE Höglund, Jan 08-535 360 13 Jan.Hoglund@huddinge.se Gymnasienämnden Delårsrapport per

Läs mer

Motverka studieavbrott. gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning

Motverka studieavbrott. gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning Motverka studieavbrott gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning Motverka studieavbrott gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning Upplysningar

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Selma Lagerlöfgymnasiet Landskrona Granskning genomförd i maj 2012 av Leif Jarlén och Malcolm Hansson Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Selma Lagerlöfgymnasiet

Läs mer

Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954

Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954 Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954 Produktion:Goodybag, Garbergs, Bilbao. Fotograf: Björn Rasmussen

Läs mer

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet 1 2011-04-19 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 3 2. Medborgare/brukare 3 2.1 Mål 3 2.2 Arbetet i verksamheten 4 2.3 Resultat 6 2.4 Analys 9 3. Ekonomi

Läs mer

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 2011-08-25 Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 1 Innehållsförteckning: Innehållsförteckningen är tom eftersom inga

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts...

Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts... Slutrapport av Vinnaprojektet Juli 2014 Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts...6 Kvalitativa mål

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad Kvalitetsrapport 2012/2013 LBS i Kristianstad Innehåll Kvalitetsrapport 2012/2013... 1 LBS i Kristianstad... 1 LEDARE... 4 GRUNDFAKTA OM LBS I KRISTIANSTAD... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 Verksamhetsberättelse 2014 Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 2015-01-21 Leena Jonsson Arndt Rektor Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Måluppfyllelse... 5 4 Sammanfattande analys

Läs mer

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport 2012 Den här rapporten ger en samlad bild av nuläget när det gäller måluppfyllelsen och kvalitetsarbetet inom AcadeMedia. AcadeMedias VD inleder rapporten

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Gränsälvsgymnasiet Ansvarig rektor: Peter Mariin 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Grundfakta om Gränsälvsgymnasiet 2 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisning

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 www.regionblekinge.se 2 Innehåll Förord s 4 Bakgrund s 6 ARBETSMETODER Omvärldsbevakning s 8 Handlingsplaner s 8 Lärande s 8 Analys s 8 UTBILDNING Gymnasiekompetens

Läs mer

Plug In Söderköping. Utökat mentorskap, elevnära arbetslag och utveckling av formativa arbetssätt

Plug In Söderköping. Utökat mentorskap, elevnära arbetslag och utveckling av formativa arbetssätt Plug In Söderköping Utökat mentorskap, elevnära arbetslag och utveckling av formativa arbetssätt PlugInnovation djupstudier 2014:6 Plug In Söderköping - Utökat mentorskap, elevnära arbetslag och utveckling

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2010

KVALITETSREDOVISNING 2010 1 FÖR GYMNASIESKOLA, GYMNASIESÄRSKOLA OCH VUXENUTBILDNING INOM KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIEFÖRVALTNING 2 Gymnasieprogrammens förkortningar BF...Barn- och fritidsprogrammet BFFD-ID...Barn- och fritidsprogrammet

Läs mer

Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba. 2 Lägesrapport genomlysning central förvaltning

Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba. 2 Lägesrapport genomlysning central förvaltning KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Utbildningsnämnden 20-09-16 Tid 20-09-24, Kl 19:00 Kl. 17:30 18:00 Gruppmöten för nämnden Kl. 18:00 18:30 Presentation av skolan Kl. 18:30 19:00 Fika och frågestund för

Läs mer

KVALITETSRAPPORT DESIGNGYMNASIET

KVALITETSRAPPORT DESIGNGYMNASIET KVALITETSRAPPORT DESIGNGYMNASIET 2013/2014 Inledning ledare... 4 Grundfakta om DesignGymnasiet... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning & erbjudande... 5 Elever... 5 Personal... 6 Funktioner...

Läs mer