SVERA Offshore supplement 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVERA Offshore supplement 2015"

Transkript

1 SVERA Offshore supplement 2015 Foto: Pickla Vinnare i UIM fototävling, kategori Offshore 2015! Detta supplement är ett komplett tillägg till SVERA Offshore Regelbok 2014, för all offshoreracing under Svenska Racerbåtförbundet, Mårbackagatan 19, Farsta Tel: , Bankgiro nr:

2 S T Y R E L S E Ordförande Roland Edin, Stockholm , Vice Ordförande Leif Kuzavas, Uppsala , Skattmästare Anders Stark, Täby , Ledamot: Lars-Peter Björk, Åkersberga , Ledamot: Jerry Lidberg, Tumba , Ledamot: Veronica Olderin, Sollentuna , Ledamot: Anders Torbiörn, Vallentuna , Suppleant Nicklas Asplund, Norrtälje , Suppleant Oskar Samuelsson, Stockholm , Suppleant Martin Löfström, Östhammar , Suppleant Johan Österberg, Eskilstuna , Jet Ski Ledamot Carl Svedenius, Spånga Jet Ski Suppleant Joakim Pfeffer, Vallentuna , , Revisor Anders Lindén, Stockholm , Revisor suppl. Christer Westerling, Stockholm , Generalsekreterare Pelle Larsson ,

3 SVERA Arbetsutskott AU. Roland Edin, ordf. Leif Kuzavas Anders Stark Pelle Larsson , Offshorekommittén. Martin Löfström, ordf. Micke Lundblad Leif Kuzavas Svenne Bengtsson Arne Jansson Gunnar Olderin Pelle Larsson Mike Hamrén Rundbanekommittén. Oskar Samuelsson, ordf. Pelle Larsson Lennart Jernfast Bimba Sjöholm Glenn Säfwe Jonas Gustafsson Johan Österberg Jet- Ski. Eric Jacobsson Utbildning. Jerry Lidberg Tekniska kommittén. Lars- Peter Björk Johan Österberg Roger Östberg Säkerhet. Anders Torbiörn Cockpitkommittén. Mikael Lundblad, ordf. Åke Österberg Sven Hansen Ulf Brändström

4 Ungdomskommittén. Veronica Olderin, ordf. Kristina Coleman Idrottslyftet. Jerry Lidberg Pelle Larsson Elitansvarig. Pelle Larsson Valberedning: Urban Stamming Lennart Jernfast Eva Pettersson Klasscoach rundbana. J15 Anders Zettergren GT15 Lennart Jernfast OSY Tommy Wahlsten F4 Lennart Jernfast F2 Pelle Larsson Klasscoach Offshore. V-50 William Ekström V-115 Micke Hamrén V-150 Ulf Brändström W-150 Johannes Lundqvist V-300 Lasse Norrman Off-3A Kjell Jansson Off-3B Fredrik Groth Fyrö Off-3C Sven Bengtsson Inb.K Gunnar Olderin U/UL Tony Sylsjö V24 Peter Johansson Classic Arne Jansson

5 NYA SVERA Regler 2015 Fastställda av SVERA förbundsmötet november pkt 2 Sänkt ålder för navigatör i Classic Offshore Ny regel: Inför att navigatör i Classic Offshore tillåts från 13 år. Motivering: Fartmässigt ligger de flesta båtarna inte snabbare än V50. Sannolikheten är också stor att det kan vara morfar/mormor som kör. Detta borde möjliggöra för fler att komma in i sporten tidigare Hälsodeklaration och Läkarkontroll. Ändring: För tävlande FÖRARE äldre än 50 år krävs att läkarintyg lämnas in till SVERA vart femte år. Motivering: Vid internationella tävlingar krävs läkarintyg endast av förare och för övriga besättningsmedlemmar hälsodeklaration (oavsett ålder). för våra nationella klasser finns ingen orsak att inte följa det tvärtom så riskerar det att utestänga framförallt navigatörer vilket bl.a. classic offshore fått erfara Besiktningsanmärkning till föraren, Ändring: Motivering: Ta bort paragrafen UIM regel 502 bör tillämpas i sin helhet även för nationella tävlingar NATIONELLA BRÄNSLE REGLER Ändring: Ta bort paragrafen Motivering: UIM regel 504 bör tillämpas i sin helhet även för nationella tävlingar för att: Mallar/blanketter. Svera ska tillsammans med VROM ta fram fler mallar/blanketter som hjälp för klubbar att arrangera tävlingar. Det handlar om att få med viktig information utan att missa något. Klubbarna kan sedan sedan komplettera med egen information, med mallen som grund missar man inget väsentligt. Ex på mallar är: Inbjudan till tävling Startbekräftelse Resultatlista Bättre information till media SVERA bör ha en mer kontinuerlig kontakt med media och bör inför varje säsong göra en PR-plan. OFFSHORE Offshore - WebTracking Vid Offshoretävlingar ska alla tävlingsekipage vara försedda med trackingsystem enligt SVERA specifikation ( Webtracking AB)

6 Tillägg: Varning utdelas till förare om trackingenhet ej: - Varit påslagen under hela tävlingen - Fungerat alls - Övergått i 3 min uppdatering eller har - Om den slutar helt under racet. Webtracking operatören vid tävling, ansvarar för att funktionär, ska försöka stämma av med besättning om ev problem/förklaring när varning utdelats. Besättning är också skyldig att komma med förklaring till trackingproblem för att undvika varning/påföljd. Varning ska meddelas på anslagstavlan samt rapporteras av SVERA kontrollanten till förbundet. En andra varning kan medföra ytterligare bestraffning. Efter tre varningar sker vid påföljande "fel" 3 min tidstillägg. Vid ytterligare något fel blir det Diskvalificering Motivering: Webtracking finns till i första hand för att förbättra säkerheten, den kan också användas för att styrka korrekt körning. Tracking användes för första säsongen under Det fanns en del inkörnignsproblem och förare visste inte riktigt om vad/hur Tracking skulle användas. Nu finns mer kunskap och bättre information ska utarbetas till kommande säsong för nytillkomna, men det behövs något verktyg för att säkerställa att besättning försöker att få denna säkerhetsutrustning att fungera också. Risken att en Tracker går sönder under tävling är mycket liten Målgång Nationellt tillägg till UIM-regeln: Vid målgång i en bana av typ varvbana där tävlande passerar mållinjen upprepade gånger innan målgången är det alltid den tävlandes ansvar att hålla kontroll på att man kört rätt antal varv för sin klass oavsett om man uppfattar att man blir avflaggad innan man kört rätt antal varv. Motivering: Det har uppkommit situationer där flera båtar från olika klasser som kört olika distans passerar mållinjen under en mycket kort tidsperiod. Arrangören flaggar då av den eller de av dessa båtar för målgång som fullföljt sin distans. Detta får inte tolkas som att samtliga båtar i gruppen flaggas av för målgång. Då denna tolkning förekommit måste aktuell regel förtydligas. SVERA bör också verka för att detta även läggs till i den internationella UIM-regeln Förstärkta sittbrunnar Nuvarande lydelse: Svensk praxis är omvänd: a) 1. Ritning till SVERA för godkännande av cockpitgruppen. Arkiveras sedan av SVERA. b) 2. Kopia av godkänd ritning till förare/båtbyggare som tillverkar sittbrunnen. 3. Av SVERA Cockpitgruppen utsedd mätningsman kontrollerar sittbrunnen mot godkänd ritning. Om ritningen följts kan mätbrev utfärdas, givetvis förutsatt att båten uppfyller alla andra regelkrav. En bestämd (strongly) rekommendation innebär att om den inte följs, ska orsaken härtill kunna motiveras Ändring: Alla offshorebåtar, oavsett klass, med huvar över sittbrunnen och/eller bälten ska uppfylla UIM regel 508 samt Motivering: Enklare att vi anpassar oss till UIM reglerna i alla cockpit regler och rutiner.

7 2.150 Nationella inbordarreglementet, klass U Förstärkt sittbrunn Tillägg till säsongen 2016: Krav införs på förstärkt sittbrunn enligt UIM 508 och Motivering: Av Säkerhetsskäl då farten i klassen är potentiellt lika hög som i Offshore 3C. I klassen med standardmotorer är farten knop, med trimmade motorer ökar effekten och därmed även farten. Styrelse ska under reglementets kommande 3 års period se över de tekniska reglerna för klasserna U och UL V50 Förslag till Ny lydelse: 2 Vikt båt: 475 kg med besättning för ekipage med 50 hk. 530 kg med besättning för ekipage med 60 hk. 4) Flytkraft: 125 liter G.R.P. (100 liter för sandwichbyggd båt) för ekipage med 50 hk motor. 150 liter G.R.P. (125 liter för sandwichbyggd båt) för ekipage med 60 hk motor. 10) Tillåtna motorer: Tillåtna motorer är moderna UIM-homologerade miljömotorer (EPA) som ger 60 hk. Miljömotorer som inte är homologerade kan användas, men för dessa krävs godkännande av SVERA. För internationellt godkännande krävs att SVERA får godkännande av den nordiska kommittén för V- klasserna. Dessutom är äldre motorer som ger 50 hk tillåtna. Detta gäller endast sådana motorer som varit godkända i klassen senast under säsongen Följande motorer som ger 50 hk är tillåtna: Märke Effekt Cyl. Volym Vikt 2/4-takt Nissan ,5 2 Tohatsu ,5 2 Yamaha Mercury Mariner Johnson Selva Selva Suzuki Honda Yamaha Mercury Mariner Johnson Motivering: V-50 är idag en viktig rekryteringsgrund för, i stort sett, samtliga andra klasser. För att klassen och offshoresporten på sikt ska överleva behöver vi fler aktiva som vill börja köra V-50. Genom motionen antar vi samma regler som man idag tävlar efter i Norge och som beräknas vara internationellt gångbara i framtiden. Genom högre minimivikt kommer tyngre besättningar ha bättre möjlighet att konkurrera på lika villkor. Det gör det också möjligt för äldre besättningar att stanna kvar inom klassen längre.

8 2.175 V-150, W 150 OCH V300 Sittbrunnar i V- klasserna Ändring: Båtar med förstärkt sittbrunn ska uppfylla UIM 508 och Sittbrunnen ska uppfylla UIM , och nationella tillägg, Motivering: a) Uppdatering till rätt nr i UIM regelboken b). Säkerhet. Ska båtar ha förstärkta sittbrunnar måste vi ha några minimikriteria för dem, annars finns stor risk att de är mer till skada än till säkerhet. Obligatorisk tid för träning. Ny regel: Vid två-dagars tävling måste det finnas tid för träning dag två. Motivering: Under årets inträffade minst ett tillfälle där arrangören ville att alla besiktigades snarast på morgonen, men sedan inte gav någon möjlighet till träning före start. Detta gör det mycket svårt för de som behövt laga/göra justeringar efter dag ett. Ofta behöver de tävlande bara en kortare stund samt ett litet område att vara på. Antagna UIM Offshore motioner inför säsongen 2015 Sammanställning Minimikrav för VM/EM race UIM har rätt att vägra en tävling en titel om det anses att prisernas storlek eller arrangemanget inte är godtagbara. Alla mästerskapstävlingar ska tilldelas med följande minimikrav: - Erfarna funktionärer och organisation enligt UIM regler - Medicinsk räddningspersonal enligt UIM regler - Lämpligt tidtagningssystem med erfaren personal - Event ska genomföras med goda platser för depå och hamn, lämpliga vattenområden såväl som åskådarplatser och service - Lämpliga toaletter och duschar (varma) - Logi och matplatser ska finnas i närheten Licensens giltighet del av regel strykes Förste och andreföraren, tävlandes i världsmästerskap för UIM Offshore klass 1, måste skaffa en UIM Offshore Super licens, såsom beskriven i UIM Commissioner, uppgifter (se vidare UIM original regler) Adressuppgifter ska på olika ställen kompletteras med Reserverat nr - strykes Resultat, preliminära resultat o officiella resultat, textuppdatering

9 Resultaten från varje lopp måste anslås på ett klart synligt ställe, så snart som möjligt efter tävlingen på resultattavlan vid sekretariatet (som angetts under förarmötet och/eller i Tilläggsregler). Ansvarig funktionär Tävlingsledaren och UIM kontrollanten ska tillsammans singera de preliminära och officiella resultaten och notera tid för när de anslås. A: Preliminära resultat (se vidare UIM originalbok) B: Officiella resultat (se vidare UIM originalbok) Gula & Blå kort Mätbrev. Borttagning av gammal felaktig hänvisning. (se regel ) Cockpit test standard. Alla test standards för Sittbrunnsbyggare är sammanförda till under , oavsett klass Cockpits. Konstruktör, byts ut mot sittbrunns tillverkare Cockpit tester. Kan utföras av UIM utsedd person eller företag EPA-motorer ordet byts ut mot Låg emissions motorer Stryk mening om sittbrunnskrav för 3S regeln - finns i annan regel! Öppna sittbrunnar. Omplacering av regler mellan 508 och 703. Ta bort hänvisningen till regel och text o skiss flyttas över till Motorutrymme. Slopa friskrivning av regeln för äldre båtar. I alla nya båtar byggda efter 30/ såväl som alla bältesbåtar registrerade för racing efter detta datum, ska ha tankpåfyllning och tankavluftning utanför sittbrunnen Bränsletankar Class 1. Överflyttas till Class 1 reglerna Längd o vikt. Omredigering av texten, som delvis var dubblerad. (Se vidare UIM original regelbok) Tillåtna motorer Icke EPA motorer. Stryk regeln, då alla motorer ska vara av lågemissions typ Utbordarmotorer, växelhus. (OBS Nytt regel nr ) Tillägg: Lagerhållare och propelleraxlar får bytas ut mot original. Lagerhållare får fixeras med extra skruvar Icke EPA motorer. Regeln stryks, då vi inte tillåter dessa motorer. (OBS påföljande nr får därmed nya paragraf nr!) Nya regler för Class 1. Sid D X-Cat regler Sid Backspeglar, cockpitbåtar. Backspeglarna på varje sida ska vara minst 60 cm 2 samt bultad på 2 ställen för att säkerställa ordentlig montering.

10 Mars 2015 Nya regler gällande för alla discipliner.1. Antidoping-regler UIM Antidoping-regler uppdateras efter WADA code 2015 Se vidare UIM original regler Protesttid, tidsramar för bestraffningar Tidsgräns för bestraffning De först anslagna resultaten är preliminära i en timme. Tävlingsledningen och UIM Commissioner kan endast utdöma bestraffningar fram till utgången av denna timme Tid för Protest En protest som avser regelmässigheten av en tävlandes båt, motor eller en förare, måste inlämnas före förarmötet. Start i en tävling anses som ett accepterande av förutsättningarna och giltigheten av de övriga tävlande. Det enda undantaget till ovanstående är när den protesterande kan visa att fakta inte delgavs honom före förarmötet, då kan en protest läggas upp till en timme efter det att resultatlistan anslagits. Övriga protester inlämnas inom en timme från det att den första resultatlistan blivit anslagen, med följande undantag: En protest från en förare (förare A ) mot en annan förare (förare B ) kan inlämnas inom 30 minuter efter det att protestformuläret anslagits enligt regel , om förare B har straffats och själv protesterar mot bestraffningen. Utan att ha inlämnat en sådan protest, har förare A inte rätt att överklaga mot jurybeslutet. En protest mot ändrade resultat, som inte är orsakade av jurybeslut kan lämnas inom en timme efter det att dessa nya resultatlistor anslagits, men bara angående det beslut som lett till förändring av resultaten. En protest mot övriga beslut som föranlett en ändring av en resultatlista kan inlämnas inom en timme efter det att listan anslagits Protest avgift. Resning av text, Protestavgift står i Protestavgiften ska fastställas av N.A. och den ska framgå av inbjudan. Högsta protestavgift fastställs av UIM General Assembly. Maxbelopp är 80 Euro, eller motsvarande i lokal valuta. Juryn ska fastställa om protesten har inlämnats i enlighet med reglerna. Om den befinns ogiltig, ska skäl härför anges till den protesterande. Om en protest godkänts av Juryn, ska avgiften återbetalas till den protesterande Domslut, redigering en mening flyttas hit från Beslut av Juryn ska uppnås med enkel röstmajoritet. Vid lika röster, fäller ordförandens röst utslag. Vid en protest, kan straff utdömas, avslås eller ändras av Juryn. Om en protest godkänts av Juryn, ska avgiften återbetalas till den protesterande.

11 Varje domslut uttalat av Juryn, förblir giltigt till dess det ändrats av en Besvärsnämnd Meddelande av beslut. Tillägg: Alla beslut av Juryn, ska protokollföras med motivering av beslutet och meddelas till de berörda parterna skriftligt, inklusive deras rätt att överklaga Tillgång till dokument Alla dokument som berör varje Jurybeslut ska arkiveras hos arrangörens NA och hållas tillgänglig för en högre instans, tills dess att tiden för besvär har löpt ut Förhör. Ett par meningar flyttas över till Varje person som är berörd av protest, eller som blivit anklagad för ett brott mot reglerna ska ha rätt att blir förhörd inför Juryn för att försvara sig själv. Juryn ska meddela alla parter om när och var förhör ska ske. Om någon part, som i laga ordning meddelats, misslyckas med att närvara, utan att ha gett en acceptabel förklaring, kan domslut ske med tredskodom Förhörsmodell. En del kompletteringar o förtydliganden av modell. Följande procedur ska följas vid alla förhör, om inte annat anges i dessa regler: En kopia av protesten ska anslås på samma sätt som resultaten. Tid när den anslagits ska noteras på den kopian. Tillsammans med en kopia av protesten, ska Juryn skriftligen delge alla parter var och när förhör ska ske. Skälig tid ska ges till parterna för att förbereda förhör. Om någon kallad vederbörligen part inte närvarar utan att ange giltigt skäl ska den frånvarande parten förlora. Skriftliga protokoll ska föras. Alla parter har rätt att närvara och att höra och fråga alla bevis vid förhöret tills dess att Juryn fattar sitt beslut. Protesten ska läsas upp för parterna. Om jurymötet berör en junior (under 18 års ålder) ska han/hon vara åtföljd vid mötet av en målsman (förälder/ledare) Protesten ska läsas upp för parterna. Om en part i förhöret uppfattar att en medlem av juryn är jävig, eller på annat sätt inte lämplig att ta beslut om protesten ska man beklaga sig i början av förhöret och innan han/hon framställer sin sak. Misslyckas man att göra det medför det ett godkännande av den aktuella jurymedlemmen, om inte parten kan bevisa att omständigheter och fakta om olämpligheten av jurymedlemmen framkom till henne/honom efter detta tillfälle. I så fall ska parten klaga omgående efter att ha fått den relevanta informationen. Juryn ska besluta, om alla formella krav för protesten är uppfyllda ( och möjliga extra klassregler). Fel ska leda till att

12 protesten blir ogiltig. Parterna ska ges möjlighet att göra uttalanden, om felaktigheter finns och innan ett slutgiltigt beslut om att protesten är formellt giltig. Parterna ska inbjudas att förklara sin sak. Parterna får kalla vittnen. Varje vittne får, efter att ha gett sin version av fallet, bli utfrågad av parterna och av Juryn. Annan bevisning kan även presenteras. Varje medlem av Juryn som är familjär med fallet får lämna sina bevis. Parterna har rätt att fråga varandra och varje Jurymedlem, som har gett bevisning. Vittnena ska dra sig tillbaka och parterna får göra en slutplädering för sin sak. Juryn får återkalla varje part, tidigare vittnen eller nya vittnen eller kalla på alla andra bevis, för att klargöra fakta. Parterna ska vara närvarande under hela återkallandet och ska ha möjlighet att ifrågasätta varje nytt bevis, efter vilket de får gör om sin slutplädering. Efter att alla bevis har blivit bedömda kan utfallet diskuteras. Förhöret ska därefter stängas och Juryn ska debattera fallet och fatta ett beslut under ett slutet möte där ingen annan än jurymedlemmarna har rätt att närvara. För ytterligare handläggande se Överklagningsprocedur. Om inget annat stipuleras nedan, gäller proceduren för protester även för överklagan. Med referens till 405 Överklagningsprocedur ska varje tidsfrist som slutar på en lördag eller söndag sluta på följande måndag. Om den som inlämnat överklagan är försenad med inlämningen anses överklagan vara ogiltig. 9. UIM Etik regler Ett antal tillägg! Se UIM original regler

TÄVLINGSTEKNISKA REGLER DRAKBÅT

TÄVLINGSTEKNISKA REGLER DRAKBÅT Svenska Kanotförbundet / Tävlingstekniska regler drakbåt 2015-03-21 Sidan 1 TÄVLINGSTEKNISKA REGLER DRAKBÅT 1 kapitlet Tekniska regler 1 Definition 2 Drakbåtens utformning 3 Paddelns utformning 4 Framdrivning

Läs mer

Tävlingsreglemente STCC Mästerskapsracing 2014 14 febuari 2014

Tävlingsreglemente STCC Mästerskapsracing 2014 14 febuari 2014 1. Allmänna Bestämmelser 3 1.1 Befogenheter och juridik 3 1.2 Mästerskapets funktionärer 3 1.3 Serieanmälan 3 1.4 Mästerskapstävlingar 4 1.5 Poäng 4 1.6 Resultat i reducerad tävling. 4 1.7 Placering vid

Läs mer

Kommentar till Svenska Pistolskytteförbundets Normalstadgar för Pistolskytteförening

Kommentar till Svenska Pistolskytteförbundets Normalstadgar för Pistolskytteförening Underbilaga 1:2 b Kommentar till Svenska Pistolskytteförbundets Normalstadgar för Pistolskytteförening Juni 2010 Normalstadgar för Pistolskytteförening är att se som ett ramverk avsett att underlätta främst

Läs mer

Tävlingsreglemente RallyX 2015 8 Februari 2015

Tävlingsreglemente RallyX 2015 8 Februari 2015 1. Allmänna Bestämmelser 3 1.1 Befogenheter och juridik 3 1.2 Mästerskapets funktionärer 3 1.3 Serieanmälan 3 1.4 Mästerskapstävlingar 4 1.5 Kvalificering till finaltävling. 4 1.6 Slutresultat. 4 1.7 Deltagare

Läs mer

SVEMO MOTORKALENDER / REGLER

SVEMO MOTORKALENDER / REGLER SVEMO MOTORKALENDER / REGLER B SVERIGE PORTOBETALT Motorkalender 2014-2015 för SUPERMOTO Ansvarig utgivare: Per Westling Redaktörer: Pernilla Larsson, Anders Tibbling På omslaget: Max Ericsson Foto: Maeva

Läs mer

Handbok för kappseglingsfunktionärer

Handbok för kappseglingsfunktionärer Handbok för kappseglingsfunktionärer 2005 Utgiven mars 2005 Svenska Seglarförbundet Arrangörskommittén 1 Tom sida 2 Innehållsförteckning Förord... 8 Inledning... 10 1. Klubbens roll vid en kappsegling...

Läs mer

SHIF/SPK SIMREGLER 2010

SHIF/SPK SIMREGLER 2010 SHIF SIMREGLER SIMKOMMITTÈN Juni 2010 SHIF/SPK SIMREGLER 2010 SVENSKA HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUNDET/SPKs SIMREGLER BASERADE PÅ IPC SWIMMING RULES FEBRUARY 2010 FINA REGLER 2009-2013 SVENSKA SIMFÖRBUNDETS STADGAR

Läs mer

Riktlinjer och regler för införandet av Minicross inom SVEMOs verksamhet.

Riktlinjer och regler för införandet av Minicross inom SVEMOs verksamhet. Riktlinjer och regler för införandet av Minicross inom SVEMOs verksamhet. Innehåll: Bakgrund och Inledning Sektionsadjungerad för Minicross Hemsida (www.svemo.se) Tävlingstillstånd/Tävlingsansökan Förarlicens

Läs mer

Tävlingsregler för precisionsorientering

Tävlingsregler för precisionsorientering Tävlingsregler för precisionsorientering Gäller från 2015-03-17 Viktig information! Dessa regler utarbetades hösten 2014 av PreOs egen regelgrupp bestående av Gun A, Jens A, Martin F, Owe F och Arne G.

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

SVENSKA BALLONGFEDERATIONEN

SVENSKA BALLONGFEDERATIONEN Tillhör: SVENSKA BALLONGFEDERATIONEN Version 2 April 2003 Copyright 1994, 2003 Svenska Ballongfederationen Observatörshandbok 1. INLEDNING Version 2 1 INLEDNING Observatören är en av de viktigaste personerna

Läs mer

INTERNATIONELLA SPORTING REGLER

INTERNATIONELLA SPORTING REGLER INTERNATIONELLA SPORTING REGLER I. Definition av internationella sporting regler II. III. Tävlingsregler Tävlingsorganisation Denna översättning har gjorts från Fédération Internationale de Tir aux Arms

Läs mer

TÄVLINGSREGLEMENTE I Gemensamma bestämmelser VI Distans

TÄVLINGSREGLEMENTE I Gemensamma bestämmelser VI Distans TÄVLINGSREGLEMENTE I Gemensamma bestämmelser VI Distans Gäller fr o m 1 januari 2012 CODE OF CONDUCT 1. Inom all hästsport är omsorgen om och omvårdnaden av hästen av yttersta vikt. 2. Hästens välbefinnande

Läs mer

Spelregler för fotboll

Spelregler för fotboll Spelregler för fotboll 2004 Spelregler för fotboll 2004 Spelregler för fotboll 2004 ISBN 91-88474-10-0 2002 Svenska Fotbollförlaget AB Box 1216, 171 23 Solna, tel: 08-735 09 00, fax: 08-735 43 35 e-post:

Läs mer

Svenska Ducatiklubben (SDK) Bankörning arrangerad av Bankommittén

Svenska Ducatiklubben (SDK) Bankörning arrangerad av Bankommittén Inledning Bankommitténs bankörningar är att se som "trafikövningar", dvs. det är ingen tävling eller träning inför tävling! Vi kör med omdöme och visar hänsyn till våra kompisar ute på banan. Bankommitténs

Läs mer

INTERNATIONELLA SPORTING REGLER

INTERNATIONELLA SPORTING REGLER INTERNATIONELLA SPORTING REGLER I. Definition av internationella sporting regler II. III. Tävlingsregler Tävlingsorganisation Denna översättning har gjorts från Fédération Internationale de Tir aux Arms

Läs mer

Utbildningsmaterial. Förare/Kartläsare. Rally

Utbildningsmaterial. Förare/Kartläsare. Rally Rallyutskottet Utbildningsmaterial Förare/Kartläsare Rally 2015 [Anpassad till Regelbok utgåva Januari 2015] [Utgåva: Mars 2015] Svenska Bilsportförbundet Box 705, 191 27 Sollentuna Besöksadress: Bilsportens

Läs mer

INNEHÅLL SEKTION I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER SEKTION II TEKNISKA BESTÄMMELSER

INNEHÅLL SEKTION I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER SEKTION II TEKNISKA BESTÄMMELSER foto: Nicklas Blom INNEHÅLL SEKTION I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER A. GEMENSAMMA REGLER FÖR SSF:s TÄVLINGSGRENAR 5 100 Definition av tävlings- och motionsevenemang på skidor/snowboard/rullskidor 5 101 Tävlingsgrenar

Läs mer

RF:s normalstadgar för idrottsföreningar med kommentarer

RF:s normalstadgar för idrottsföreningar med kommentarer RF:s normalstadgar för idrottsföreningar med kommentarer av Christer Pallin 1 Innehåll RF:s normalstadgar för idrottsföreningar 3 STADGAR Idrottsrörelsens verksamhetsidé 3 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål

Läs mer

Del 4 MOUNTAINBIKETÄVLINGAR

Del 4 MOUNTAINBIKETÄVLINGAR Del 4 MOUNTAINBIKETÄVLINGAR Uppdaterad 2014-03-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sida 1 Olika slag av tävlingar 4 2 Klassindelning och deltagande 4 3 Tävlingskalender 6 4 Teknisk

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen

En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen Claes Linder 2011 Version 4 1 INNEHÅLL 1. Inledning 3 2. Historik 3 3. Lagmotiv 3.1 Proposition 1934:181 4 3.2 Proposition

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

INTERNATIONELLA COMPAK SPORTING REGLER

INTERNATIONELLA COMPAK SPORTING REGLER INTERNATIONELLA COMPAK SPORTING REGLER Denna översättning har gjorts från Fédération Internationale de Tir aux Arms Sportives de Chasse engelska regelbok utgiven 01/01/2014. Svenska undantag och anmärkningar

Läs mer

FÖRHANDLINGENS REGLER & FORMER. ÄR DU EN SKICKLIG FÖRHANDLARE? Svenska Elektrikerförbundet

FÖRHANDLINGENS REGLER & FORMER. ÄR DU EN SKICKLIG FÖRHANDLARE? Svenska Elektrikerförbundet FÖRHANDLINGENS REGLER & FORMER ÄR DU EN SKICKLIG FÖRHANDLARE? Svenska Elektrikerförbundet INNEHÅLL ÄR DU EN SKICKLIG FÖRHANDLARE? Inledning Förhandlingens regler och former Hur man förbereder sig Checklista

Läs mer

BMW Cup tävlingsregler 2013-2015

BMW Cup tävlingsregler 2013-2015 Version 2 Sida 1 av 11 Version och historik Tävlingsregler 2013-2015 Version Datum Kommentar 1 2012-11-01 Första utkast för reglementesperioden 2013-2015. 3.1 Förtydligat att klass- resp. totalmästerskap

Läs mer

Svenska Skidförbundets tävlingsregler, längdåkning

Svenska Skidförbundets tävlingsregler, längdåkning Svenska Skidförbundets tävlingsregler, längdåkning Foto: Bildbyrån Årgång 2013 2 Falun 2013-11-01 Härmed utges tävlingsregler för längdskidåkning med datum 2013-11-01. Regelboken är i likhet med föregående

Läs mer

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Förord Det här materialet har framställts för att underlätta för dig och din förening att arrangera en bordtennistävling. Materialet är avsett

Läs mer

Längdåkningsregler Utgåva 2014-10-01. Svenska Skidförbundets tävlingsregler, längdåkning

Längdåkningsregler Utgåva 2014-10-01. Svenska Skidförbundets tävlingsregler, längdåkning Svenska Skidförbundets tävlingsregler, längdåkning Årgång 2014 2 Falun 2014-10-01 Härmed utges tävlingsregler för längdskidåkning med datum 2014-10-01. Regelboken är i likhet med föregående utgåva en direktöversättning

Läs mer

-Pernilla, hur kommer det sig att du började intressera dig för båtar och racing?

-Pernilla, hur kommer det sig att du började intressera dig för båtar och racing? Pernilla Ingvarsson tävlingsledaren Pernilla Ingvarsson är förmodligen Sveriges mest anlitade tävlingsledare. Pernilla har likt många andra inom båtsporten racingen i blodet. Kombinationen av arbetet inom

Läs mer