SVERA Offshore supplement 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVERA Offshore supplement 2015"

Transkript

1 SVERA Offshore supplement 2015 Foto: Pickla Vinnare i UIM fototävling, kategori Offshore 2015! Detta supplement är ett komplett tillägg till SVERA Offshore Regelbok 2014, för all offshoreracing under Svenska Racerbåtförbundet, Mårbackagatan 19, Farsta Tel: , Bankgiro nr:

2 S T Y R E L S E Ordförande Roland Edin, Stockholm , Vice Ordförande Leif Kuzavas, Uppsala , Skattmästare Anders Stark, Täby , Ledamot: Lars-Peter Björk, Åkersberga , Ledamot: Jerry Lidberg, Tumba , Ledamot: Veronica Olderin, Sollentuna , Ledamot: Anders Torbiörn, Vallentuna , Suppleant Nicklas Asplund, Norrtälje , Suppleant Oskar Samuelsson, Stockholm , Suppleant Martin Löfström, Östhammar , Suppleant Johan Österberg, Eskilstuna , Jet Ski Ledamot Carl Svedenius, Spånga Jet Ski Suppleant Joakim Pfeffer, Vallentuna , , Revisor Anders Lindén, Stockholm , Revisor suppl. Christer Westerling, Stockholm , Generalsekreterare Pelle Larsson ,

3 SVERA Arbetsutskott AU. Roland Edin, ordf. Leif Kuzavas Anders Stark Pelle Larsson , Offshorekommittén. Martin Löfström, ordf. Micke Lundblad Leif Kuzavas Svenne Bengtsson Arne Jansson Gunnar Olderin Pelle Larsson Mike Hamrén Rundbanekommittén. Oskar Samuelsson, ordf. Pelle Larsson Lennart Jernfast Bimba Sjöholm Glenn Säfwe Jonas Gustafsson Johan Österberg Jet- Ski. Eric Jacobsson Utbildning. Jerry Lidberg Tekniska kommittén. Lars- Peter Björk Johan Österberg Roger Östberg Säkerhet. Anders Torbiörn Cockpitkommittén. Mikael Lundblad, ordf. Åke Österberg Sven Hansen Ulf Brändström

4 Ungdomskommittén. Veronica Olderin, ordf. Kristina Coleman Idrottslyftet. Jerry Lidberg Pelle Larsson Elitansvarig. Pelle Larsson Valberedning: Urban Stamming Lennart Jernfast Eva Pettersson Klasscoach rundbana. J15 Anders Zettergren GT15 Lennart Jernfast OSY Tommy Wahlsten F4 Lennart Jernfast F2 Pelle Larsson Klasscoach Offshore. V-50 William Ekström V-115 Micke Hamrén V-150 Ulf Brändström W-150 Johannes Lundqvist V-300 Lasse Norrman Off-3A Kjell Jansson Off-3B Fredrik Groth Fyrö Off-3C Sven Bengtsson Inb.K Gunnar Olderin U/UL Tony Sylsjö V24 Peter Johansson Classic Arne Jansson

5 NYA SVERA Regler 2015 Fastställda av SVERA förbundsmötet november pkt 2 Sänkt ålder för navigatör i Classic Offshore Ny regel: Inför att navigatör i Classic Offshore tillåts från 13 år. Motivering: Fartmässigt ligger de flesta båtarna inte snabbare än V50. Sannolikheten är också stor att det kan vara morfar/mormor som kör. Detta borde möjliggöra för fler att komma in i sporten tidigare Hälsodeklaration och Läkarkontroll. Ändring: För tävlande FÖRARE äldre än 50 år krävs att läkarintyg lämnas in till SVERA vart femte år. Motivering: Vid internationella tävlingar krävs läkarintyg endast av förare och för övriga besättningsmedlemmar hälsodeklaration (oavsett ålder). för våra nationella klasser finns ingen orsak att inte följa det tvärtom så riskerar det att utestänga framförallt navigatörer vilket bl.a. classic offshore fått erfara Besiktningsanmärkning till föraren, Ändring: Motivering: Ta bort paragrafen UIM regel 502 bör tillämpas i sin helhet även för nationella tävlingar NATIONELLA BRÄNSLE REGLER Ändring: Ta bort paragrafen Motivering: UIM regel 504 bör tillämpas i sin helhet även för nationella tävlingar för att: Mallar/blanketter. Svera ska tillsammans med VROM ta fram fler mallar/blanketter som hjälp för klubbar att arrangera tävlingar. Det handlar om att få med viktig information utan att missa något. Klubbarna kan sedan sedan komplettera med egen information, med mallen som grund missar man inget väsentligt. Ex på mallar är: Inbjudan till tävling Startbekräftelse Resultatlista Bättre information till media SVERA bör ha en mer kontinuerlig kontakt med media och bör inför varje säsong göra en PR-plan. OFFSHORE Offshore - WebTracking Vid Offshoretävlingar ska alla tävlingsekipage vara försedda med trackingsystem enligt SVERA specifikation ( Webtracking AB)

6 Tillägg: Varning utdelas till förare om trackingenhet ej: - Varit påslagen under hela tävlingen - Fungerat alls - Övergått i 3 min uppdatering eller har - Om den slutar helt under racet. Webtracking operatören vid tävling, ansvarar för att funktionär, ska försöka stämma av med besättning om ev problem/förklaring när varning utdelats. Besättning är också skyldig att komma med förklaring till trackingproblem för att undvika varning/påföljd. Varning ska meddelas på anslagstavlan samt rapporteras av SVERA kontrollanten till förbundet. En andra varning kan medföra ytterligare bestraffning. Efter tre varningar sker vid påföljande "fel" 3 min tidstillägg. Vid ytterligare något fel blir det Diskvalificering Motivering: Webtracking finns till i första hand för att förbättra säkerheten, den kan också användas för att styrka korrekt körning. Tracking användes för första säsongen under Det fanns en del inkörnignsproblem och förare visste inte riktigt om vad/hur Tracking skulle användas. Nu finns mer kunskap och bättre information ska utarbetas till kommande säsong för nytillkomna, men det behövs något verktyg för att säkerställa att besättning försöker att få denna säkerhetsutrustning att fungera också. Risken att en Tracker går sönder under tävling är mycket liten Målgång Nationellt tillägg till UIM-regeln: Vid målgång i en bana av typ varvbana där tävlande passerar mållinjen upprepade gånger innan målgången är det alltid den tävlandes ansvar att hålla kontroll på att man kört rätt antal varv för sin klass oavsett om man uppfattar att man blir avflaggad innan man kört rätt antal varv. Motivering: Det har uppkommit situationer där flera båtar från olika klasser som kört olika distans passerar mållinjen under en mycket kort tidsperiod. Arrangören flaggar då av den eller de av dessa båtar för målgång som fullföljt sin distans. Detta får inte tolkas som att samtliga båtar i gruppen flaggas av för målgång. Då denna tolkning förekommit måste aktuell regel förtydligas. SVERA bör också verka för att detta även läggs till i den internationella UIM-regeln Förstärkta sittbrunnar Nuvarande lydelse: Svensk praxis är omvänd: a) 1. Ritning till SVERA för godkännande av cockpitgruppen. Arkiveras sedan av SVERA. b) 2. Kopia av godkänd ritning till förare/båtbyggare som tillverkar sittbrunnen. 3. Av SVERA Cockpitgruppen utsedd mätningsman kontrollerar sittbrunnen mot godkänd ritning. Om ritningen följts kan mätbrev utfärdas, givetvis förutsatt att båten uppfyller alla andra regelkrav. En bestämd (strongly) rekommendation innebär att om den inte följs, ska orsaken härtill kunna motiveras Ändring: Alla offshorebåtar, oavsett klass, med huvar över sittbrunnen och/eller bälten ska uppfylla UIM regel 508 samt Motivering: Enklare att vi anpassar oss till UIM reglerna i alla cockpit regler och rutiner.

7 2.150 Nationella inbordarreglementet, klass U Förstärkt sittbrunn Tillägg till säsongen 2016: Krav införs på förstärkt sittbrunn enligt UIM 508 och Motivering: Av Säkerhetsskäl då farten i klassen är potentiellt lika hög som i Offshore 3C. I klassen med standardmotorer är farten knop, med trimmade motorer ökar effekten och därmed även farten. Styrelse ska under reglementets kommande 3 års period se över de tekniska reglerna för klasserna U och UL V50 Förslag till Ny lydelse: 2 Vikt båt: 475 kg med besättning för ekipage med 50 hk. 530 kg med besättning för ekipage med 60 hk. 4) Flytkraft: 125 liter G.R.P. (100 liter för sandwichbyggd båt) för ekipage med 50 hk motor. 150 liter G.R.P. (125 liter för sandwichbyggd båt) för ekipage med 60 hk motor. 10) Tillåtna motorer: Tillåtna motorer är moderna UIM-homologerade miljömotorer (EPA) som ger 60 hk. Miljömotorer som inte är homologerade kan användas, men för dessa krävs godkännande av SVERA. För internationellt godkännande krävs att SVERA får godkännande av den nordiska kommittén för V- klasserna. Dessutom är äldre motorer som ger 50 hk tillåtna. Detta gäller endast sådana motorer som varit godkända i klassen senast under säsongen Följande motorer som ger 50 hk är tillåtna: Märke Effekt Cyl. Volym Vikt 2/4-takt Nissan ,5 2 Tohatsu ,5 2 Yamaha Mercury Mariner Johnson Selva Selva Suzuki Honda Yamaha Mercury Mariner Johnson Motivering: V-50 är idag en viktig rekryteringsgrund för, i stort sett, samtliga andra klasser. För att klassen och offshoresporten på sikt ska överleva behöver vi fler aktiva som vill börja köra V-50. Genom motionen antar vi samma regler som man idag tävlar efter i Norge och som beräknas vara internationellt gångbara i framtiden. Genom högre minimivikt kommer tyngre besättningar ha bättre möjlighet att konkurrera på lika villkor. Det gör det också möjligt för äldre besättningar att stanna kvar inom klassen längre.

8 2.175 V-150, W 150 OCH V300 Sittbrunnar i V- klasserna Ändring: Båtar med förstärkt sittbrunn ska uppfylla UIM 508 och Sittbrunnen ska uppfylla UIM , och nationella tillägg, Motivering: a) Uppdatering till rätt nr i UIM regelboken b). Säkerhet. Ska båtar ha förstärkta sittbrunnar måste vi ha några minimikriteria för dem, annars finns stor risk att de är mer till skada än till säkerhet. Obligatorisk tid för träning. Ny regel: Vid två-dagars tävling måste det finnas tid för träning dag två. Motivering: Under årets inträffade minst ett tillfälle där arrangören ville att alla besiktigades snarast på morgonen, men sedan inte gav någon möjlighet till träning före start. Detta gör det mycket svårt för de som behövt laga/göra justeringar efter dag ett. Ofta behöver de tävlande bara en kortare stund samt ett litet område att vara på. Antagna UIM Offshore motioner inför säsongen 2015 Sammanställning Minimikrav för VM/EM race UIM har rätt att vägra en tävling en titel om det anses att prisernas storlek eller arrangemanget inte är godtagbara. Alla mästerskapstävlingar ska tilldelas med följande minimikrav: - Erfarna funktionärer och organisation enligt UIM regler - Medicinsk räddningspersonal enligt UIM regler - Lämpligt tidtagningssystem med erfaren personal - Event ska genomföras med goda platser för depå och hamn, lämpliga vattenområden såväl som åskådarplatser och service - Lämpliga toaletter och duschar (varma) - Logi och matplatser ska finnas i närheten Licensens giltighet del av regel strykes Förste och andreföraren, tävlandes i världsmästerskap för UIM Offshore klass 1, måste skaffa en UIM Offshore Super licens, såsom beskriven i UIM Commissioner, uppgifter (se vidare UIM original regler) Adressuppgifter ska på olika ställen kompletteras med Reserverat nr - strykes Resultat, preliminära resultat o officiella resultat, textuppdatering

9 Resultaten från varje lopp måste anslås på ett klart synligt ställe, så snart som möjligt efter tävlingen på resultattavlan vid sekretariatet (som angetts under förarmötet och/eller i Tilläggsregler). Ansvarig funktionär Tävlingsledaren och UIM kontrollanten ska tillsammans singera de preliminära och officiella resultaten och notera tid för när de anslås. A: Preliminära resultat (se vidare UIM originalbok) B: Officiella resultat (se vidare UIM originalbok) Gula & Blå kort Mätbrev. Borttagning av gammal felaktig hänvisning. (se regel ) Cockpit test standard. Alla test standards för Sittbrunnsbyggare är sammanförda till under , oavsett klass Cockpits. Konstruktör, byts ut mot sittbrunns tillverkare Cockpit tester. Kan utföras av UIM utsedd person eller företag EPA-motorer ordet byts ut mot Låg emissions motorer Stryk mening om sittbrunnskrav för 3S regeln - finns i annan regel! Öppna sittbrunnar. Omplacering av regler mellan 508 och 703. Ta bort hänvisningen till regel och text o skiss flyttas över till Motorutrymme. Slopa friskrivning av regeln för äldre båtar. I alla nya båtar byggda efter 30/ såväl som alla bältesbåtar registrerade för racing efter detta datum, ska ha tankpåfyllning och tankavluftning utanför sittbrunnen Bränsletankar Class 1. Överflyttas till Class 1 reglerna Längd o vikt. Omredigering av texten, som delvis var dubblerad. (Se vidare UIM original regelbok) Tillåtna motorer Icke EPA motorer. Stryk regeln, då alla motorer ska vara av lågemissions typ Utbordarmotorer, växelhus. (OBS Nytt regel nr ) Tillägg: Lagerhållare och propelleraxlar får bytas ut mot original. Lagerhållare får fixeras med extra skruvar Icke EPA motorer. Regeln stryks, då vi inte tillåter dessa motorer. (OBS påföljande nr får därmed nya paragraf nr!) Nya regler för Class 1. Sid D X-Cat regler Sid Backspeglar, cockpitbåtar. Backspeglarna på varje sida ska vara minst 60 cm 2 samt bultad på 2 ställen för att säkerställa ordentlig montering.

10 Mars 2015 Nya regler gällande för alla discipliner.1. Antidoping-regler UIM Antidoping-regler uppdateras efter WADA code 2015 Se vidare UIM original regler Protesttid, tidsramar för bestraffningar Tidsgräns för bestraffning De först anslagna resultaten är preliminära i en timme. Tävlingsledningen och UIM Commissioner kan endast utdöma bestraffningar fram till utgången av denna timme Tid för Protest En protest som avser regelmässigheten av en tävlandes båt, motor eller en förare, måste inlämnas före förarmötet. Start i en tävling anses som ett accepterande av förutsättningarna och giltigheten av de övriga tävlande. Det enda undantaget till ovanstående är när den protesterande kan visa att fakta inte delgavs honom före förarmötet, då kan en protest läggas upp till en timme efter det att resultatlistan anslagits. Övriga protester inlämnas inom en timme från det att den första resultatlistan blivit anslagen, med följande undantag: En protest från en förare (förare A ) mot en annan förare (förare B ) kan inlämnas inom 30 minuter efter det att protestformuläret anslagits enligt regel , om förare B har straffats och själv protesterar mot bestraffningen. Utan att ha inlämnat en sådan protest, har förare A inte rätt att överklaga mot jurybeslutet. En protest mot ändrade resultat, som inte är orsakade av jurybeslut kan lämnas inom en timme efter det att dessa nya resultatlistor anslagits, men bara angående det beslut som lett till förändring av resultaten. En protest mot övriga beslut som föranlett en ändring av en resultatlista kan inlämnas inom en timme efter det att listan anslagits Protest avgift. Resning av text, Protestavgift står i Protestavgiften ska fastställas av N.A. och den ska framgå av inbjudan. Högsta protestavgift fastställs av UIM General Assembly. Maxbelopp är 80 Euro, eller motsvarande i lokal valuta. Juryn ska fastställa om protesten har inlämnats i enlighet med reglerna. Om den befinns ogiltig, ska skäl härför anges till den protesterande. Om en protest godkänts av Juryn, ska avgiften återbetalas till den protesterande Domslut, redigering en mening flyttas hit från Beslut av Juryn ska uppnås med enkel röstmajoritet. Vid lika röster, fäller ordförandens röst utslag. Vid en protest, kan straff utdömas, avslås eller ändras av Juryn. Om en protest godkänts av Juryn, ska avgiften återbetalas till den protesterande.

11 Varje domslut uttalat av Juryn, förblir giltigt till dess det ändrats av en Besvärsnämnd Meddelande av beslut. Tillägg: Alla beslut av Juryn, ska protokollföras med motivering av beslutet och meddelas till de berörda parterna skriftligt, inklusive deras rätt att överklaga Tillgång till dokument Alla dokument som berör varje Jurybeslut ska arkiveras hos arrangörens NA och hållas tillgänglig för en högre instans, tills dess att tiden för besvär har löpt ut Förhör. Ett par meningar flyttas över till Varje person som är berörd av protest, eller som blivit anklagad för ett brott mot reglerna ska ha rätt att blir förhörd inför Juryn för att försvara sig själv. Juryn ska meddela alla parter om när och var förhör ska ske. Om någon part, som i laga ordning meddelats, misslyckas med att närvara, utan att ha gett en acceptabel förklaring, kan domslut ske med tredskodom Förhörsmodell. En del kompletteringar o förtydliganden av modell. Följande procedur ska följas vid alla förhör, om inte annat anges i dessa regler: En kopia av protesten ska anslås på samma sätt som resultaten. Tid när den anslagits ska noteras på den kopian. Tillsammans med en kopia av protesten, ska Juryn skriftligen delge alla parter var och när förhör ska ske. Skälig tid ska ges till parterna för att förbereda förhör. Om någon kallad vederbörligen part inte närvarar utan att ange giltigt skäl ska den frånvarande parten förlora. Skriftliga protokoll ska föras. Alla parter har rätt att närvara och att höra och fråga alla bevis vid förhöret tills dess att Juryn fattar sitt beslut. Protesten ska läsas upp för parterna. Om jurymötet berör en junior (under 18 års ålder) ska han/hon vara åtföljd vid mötet av en målsman (förälder/ledare) Protesten ska läsas upp för parterna. Om en part i förhöret uppfattar att en medlem av juryn är jävig, eller på annat sätt inte lämplig att ta beslut om protesten ska man beklaga sig i början av förhöret och innan han/hon framställer sin sak. Misslyckas man att göra det medför det ett godkännande av den aktuella jurymedlemmen, om inte parten kan bevisa att omständigheter och fakta om olämpligheten av jurymedlemmen framkom till henne/honom efter detta tillfälle. I så fall ska parten klaga omgående efter att ha fått den relevanta informationen. Juryn ska besluta, om alla formella krav för protesten är uppfyllda ( och möjliga extra klassregler). Fel ska leda till att

12 protesten blir ogiltig. Parterna ska ges möjlighet att göra uttalanden, om felaktigheter finns och innan ett slutgiltigt beslut om att protesten är formellt giltig. Parterna ska inbjudas att förklara sin sak. Parterna får kalla vittnen. Varje vittne får, efter att ha gett sin version av fallet, bli utfrågad av parterna och av Juryn. Annan bevisning kan även presenteras. Varje medlem av Juryn som är familjär med fallet får lämna sina bevis. Parterna har rätt att fråga varandra och varje Jurymedlem, som har gett bevisning. Vittnena ska dra sig tillbaka och parterna får göra en slutplädering för sin sak. Juryn får återkalla varje part, tidigare vittnen eller nya vittnen eller kalla på alla andra bevis, för att klargöra fakta. Parterna ska vara närvarande under hela återkallandet och ska ha möjlighet att ifrågasätta varje nytt bevis, efter vilket de får gör om sin slutplädering. Efter att alla bevis har blivit bedömda kan utfallet diskuteras. Förhöret ska därefter stängas och Juryn ska debattera fallet och fatta ett beslut under ett slutet möte där ingen annan än jurymedlemmarna har rätt att närvara. För ytterligare handläggande se Överklagningsprocedur. Om inget annat stipuleras nedan, gäller proceduren för protester även för överklagan. Med referens till 405 Överklagningsprocedur ska varje tidsfrist som slutar på en lördag eller söndag sluta på följande måndag. Om den som inlämnat överklagan är försenad med inlämningen anses överklagan vara ogiltig. 9. UIM Etik regler Ett antal tillägg! Se UIM original regler

Protokoll SVERA Förbundsmöte 2014-11-29

Protokoll SVERA Förbundsmöte 2014-11-29 Protokoll SVERA Förbundsmöte 2014-11-29 Protokoll fört vid Svenska Racerbåtförbundets förbundsmöte, lördagen den 29 november 2014, kl. 13.15 16.50 på Skåvsjöholm konferens. Förbundets vice ordförande Leif

Läs mer

SRS enligt gällande SRS-tabell 2015 eller SRS mätbrev 2015. Kungliga Svenska Seglarsällskapet KSSS

SRS enligt gällande SRS-tabell 2015 eller SRS mätbrev 2015. Kungliga Svenska Seglarsällskapet KSSS Inbjudan Tävling: ÅF Inshore Race 2015 SRS enligt gällande SRS-tabell 2015 eller SRS mätbrev 2015. Datum: 27 juni 2015. Arrangör: Kungliga Svenska Seglarsällskapet KSSS 1. Regler 1.1 Tävlingen genomförs

Läs mer

SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup 2009

SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup 2009 SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup 2009 Kappsegling: Stockholm cup 2009 Datum: Arrangör: Klasser: 1. Regler 1.1 Kappseglingarna genomförs enligt reglerna så som de definieras i Kappseglingsreglerna

Läs mer

Union Internationale Motonatique O F F S H O R E R E G L E R

Union Internationale Motonatique O F F S H O R E R E G L E R Union Internationale Motonatique O F F S H O R E R E G L E R 2 0 1 4 H U V U D R E G I S T E R Code of Ethics * Anti Doping Regler * Miljökod * Grupp 100 U.I.M. Administration Grupp 200 Tävlingsorganisation

Läs mer

MÄSTERSKAPSREGLER Radical Cup Scandinavia 2015-2017

MÄSTERSKAPSREGLER Radical Cup Scandinavia 2015-2017 MÄSTERSKAPSREGLER Radical Cup Scandinavia 2015-2017 Svenska Bilsportförbundet Bilsportens Hus Box 705-191 27 SOLLENTUNA Telefon 08-626 33 00 Fax 08-626 33 22 Innehållsförteckning Avsnitt Innehåll Sida

Läs mer

SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup Optimist Grön 2010

SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup Optimist Grön 2010 SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup Optimist Grön 2010 Kappsegling: Stockholm cup Grön 2010 Datum: 9 maj Arrangör: Viggbyholms Båtklubb Klasser: Optimist Grön 1. Regler 1.1 Kappsegling genomförs enligt

Läs mer

SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup 2010 Optimist Blå & Zoom8

SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup 2010 Optimist Blå & Zoom8 SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup 2010 Optimist Blå & Zoom8 Kappsegling: Stockholm cup 2010 Datum: 9 maj Arrangör: Viggbyholms Båtklubb Klasser: Optimist Blå & Zoom8 1. Regler 1.1 Kappseglingarna

Läs mer

Mötesprotokoll. 2011 11 19 Årsmöte MKR Hälla Ring i Västerås

Mötesprotokoll. 2011 11 19 Årsmöte MKR Hälla Ring i Västerås Mötesprotokoll 2011 11 19 Årsmöte MKR Hälla Ring i Västerås Bilaga motioner 1. Mötets Öppnande. Ordförande Olle Wadestig hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Närvarande Klubbar: Värmlands

Läs mer

Inbjudan för fleetracing. (Isve)

Inbjudan för fleetracing. (Isve) Inbjudan för fleetracing. (Isve) Version 2012-03-30. Innehåll Mallen för inbjudan till fleetracing används vid de flesta tävlingar. Den fungerar både med och utan hänvisning till KSR appendix S, enligt

Läs mer

StSS Klubbseglingar för Kölbåt

StSS Klubbseglingar för Kölbåt StSS Klubbseglingar för Kölbåt Poäng- och distansseglingar 2015 StSS KLUBBSEGLINGAR FÖR KÖLBÅT 2015 Kölbåtssektionen inbjuder till klubbseglingar för kölbåtar. Anmälan till hel säsong kostar 300 kr och

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

ÅF Inshore Race 2015. 27 juni 2015

ÅF Inshore Race 2015. 27 juni 2015 ÅF Inshore Race 2015 27 juni 2015 Kungliga Svenska Segelsällskapet, KSSS Seglingsföreskrifter ÅF Inshore Race Classic är öppen för SRS enligt gällande SRS tabell 2015 eller SRS mätbrev 2015. 1. Regler

Läs mer

KA Förarutbildning Steg 1 STEG 2. Detta är Förarutbildningen Steg 2 som beskrivs i regelboken Karting KA 7.1. Börja Tävla KARTINGSKOLAN

KA Förarutbildning Steg 1 STEG 2. Detta är Förarutbildningen Steg 2 som beskrivs i regelboken Karting KA 7.1. Börja Tävla KARTINGSKOLAN SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET STEG 2 Detta är Förarutbildningen Steg 2 som beskrivs i regelboken Karting KA 7.1. Börja Tävla KARTINGSKOLAN Svenska Bilsportförbundets utbildningsmaterial för Karting. Svenska

Läs mer

Inbjudan ORCi Svenskt Mästerskap Arkösund 4-6 sept. 2015

Inbjudan ORCi Svenskt Mästerskap Arkösund 4-6 sept. 2015 Inbjudan ORCi Svenskt Mästerskap Arkösund 4-6 sept. 2015 Tävling: ORCi SM Svenskt Mästerskap för kölbåtar med utfärdat mätbrev för ORCi 2015. Arrangören avser att indela klasser beroende på antal anmälda

Läs mer

Inbjudan. SM i skidskytte. Biathlon Östersund bjuder på uppdrag av Svenska Skidskytteförbundet in till

Inbjudan. SM i skidskytte. Biathlon Östersund bjuder på uppdrag av Svenska Skidskytteförbundet in till Inbjudan SM i skidskytte Biathlon Östersund bjuder på uppdrag av Svenska Skidskytteförbundet in till SM / JSM / USM Sprint SM / JSM Jaktstart, USM Distans SM / USM Stafett Sveriges nationalarena för skidskytte

Läs mer

Inbjudan, information och förarmöte

Inbjudan, information och förarmöte Inbjudan, information och förarmöte Deltävling 6 Mantorp Park 17-18 Oktober 2015 SLC kl.1 & kl.2 ER-Cup Övriga enduranceklasser för öppna SM-tävlingen Härmed bjuder SLC Racing in till Racingtävling över

Läs mer

SOFT YTTRANDE 1(4) Regelgruppen 2012-12-30

SOFT YTTRANDE 1(4) Regelgruppen 2012-12-30 SOFT YTTRANDE 1(4) Regelgruppen 2012-12-30 Överklagan gällande SM ultralång 2012 i klassen H18. Regelgruppen avger enhälligt detta yttrande. Ärendet Johan Wikners, Högåkers OK, överklagan av tävlingsledningens

Läs mer

Definition av en Protest enl. NT 1.33

Definition av en Protest enl. NT 1.33 Definition av en Protest enl. NT 1.33 Formell anmälan om handling eller underlåtenhet till vilken tävlingsarrangör, verkställande funktionär eller tävlande gjort sig skyldig och inlämnad av härav direkt

Läs mer

Nautiska Sandhamn Open ORCI och SRS 2015

Nautiska Sandhamn Open ORCI och SRS 2015 Vers 2015-06-02 Kungl Svenska Segel Sällskapet Seglingsföreskrifter Nautiska Sandhamn Open ORCI och SRS 2015 5-7 juni Sandhamn N 59º17,3 O 18º55,3 Tävling: Klasser: Sandhamn Open ORC International med

Läs mer

Inbjudan till Stockholms 606-regatta, 5 6 september 2015

Inbjudan till Stockholms 606-regatta, 5 6 september 2015 Inbjudan till Stockholms 606-regatta, 5 6 september 2015 Tävling: Stockholms 606-regatta Klubbmästerskap Stockholms 606-klubb Rikscuptävling fyra 2015 i 606 Distriktsmästerskap i 606 Datum: 5-6 september

Läs mer

Senaste dag för föranmälan och seedning 22 mars efter detta datum anmälan på plats

Senaste dag för föranmälan och seedning 22 mars efter detta datum anmälan på plats Skoj på Hoj 2011 (Första start 11.00 på alla dessa dagar om ej annat angivits.) Målet är att köra 7 deltävlingar. Beroende på bana som meddelas senare (beroende på väder), körs tävlingen på lördag eller

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1 / 2004

PROTOKOLL Nr 1 / 2004 1 ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET PROTOKOLL Nr 1 / 2004 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 14 februari 2004 Plats Norsjö Hotell, Norsjö Närvarande: Per Persson Ordförande Barbro

Läs mer

Inbjudan till Riksmästerskap CLASSIC RALLY

Inbjudan till Riksmästerskap CLASSIC RALLY Inbjudan till Riksmästerskap CLASSIC RALLY 26-28:e juni 2014 Tävlingen ingår även i Klassiska och Historiska Rally Cupen. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella

Läs mer

Inbjudan till 1/8 BUGGY NITRO, 1/8 BUGGY EL, 1/10 SHORT COURSE SPONSORER: ARRANGÖR:

Inbjudan till 1/8 BUGGY NITRO, 1/8 BUGGY EL, 1/10 SHORT COURSE SPONSORER: ARRANGÖR: Inbjudan till 1/8 BUGGY NITRO, 1/8 BUGGY EL, 1/10 SHORT COURSE SPONSORER: ARRANGÖR: STOCKHOLMSCUPEN 2011 ARRANGÖR & KONTAKTPERSONER Datum Arrangörsklubb 29:e maj MHF Skarpnäck Kontaktman: Peter Glas Telefon:

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Inbjudan. Allsvenskan segling är en serie deltävlingar för inbjudna klubbar anslutna till Svenska Seglarförbundet.

Inbjudan. Allsvenskan segling är en serie deltävlingar för inbjudna klubbar anslutna till Svenska Seglarförbundet. Inbjudan Tävling: Datum: Arrangör: Allsvenskan segling Deltävling 1: 22 24 maj, Saltsjöbaden Deltävling 2: 14 16 augusti, Malmö Deltävling 3: 28 30 augusti, Grötö Svenska Seglarförbundet, SSF, i samarbete

Läs mer

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER 1 INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER HUVUDANSVARIG FÖR CUPEN: DELTAGARE: Anders Billred, Vetlanda RRC. Tävlingarna är öppna för alla förare med för 2015 giltig SBF-licens Nationell, D- eller utbildningsintyg.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ARRANGÖR AV VETERAN-NM (VNM)

RIKTLINJER FÖR ARRANGÖR AV VETERAN-NM (VNM) 1 RIKTLINJER FÖR ARRANGÖR AV VETERAN-NM (VNM) (senast uppdaterad 2010-07-18) Sid 1. ALLMÄNT 2 2. SPRINT (60 m - 400 m) 4 3. MEDELDISTANS (800 m - 1500 m) 4 4. LÅNGDISTANS (3000 m - 10000 m) 5 5. STAFETT

Läs mer

Tilläggsregler för SKCC 2015

Tilläggsregler för SKCC 2015 Tilläggsregler för SKCC 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ORGANISATIONSKOMMITTÉ... 2 1.1 SKCC ORGANISATIONSKOMMITTÉ... 2 1.2 KONTAKTPERSONER KLUBBAR... 2 1.3 SKCC TÄVLINGSORGANISATION... 2 1.4 KALENDER... 3

Läs mer

Handledning Steg 1 och 2 Förarutbildning i Karting

Handledning Steg 1 och 2 Förarutbildning i Karting Handledning Steg 1 och 2 Förarutbildning i Karting Detta är Handledningen för Förarutbildningen Steg 1 och 2 som beskrivs i regelboken Karting. KARTINSKOLAN KA_UTB_Lärarhandl_Steg_1_2 2011 MS 2011 MSSidan

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Folkbladet BRC 2011-2012. korpserien i gokart

Folkbladet BRC 2011-2012. korpserien i gokart Folkbladet BRC 2011-2012 korpserien i gokart Racekalender fram till jul Race 1 Måndag den 17 oktober, division 1 och 2 (utomhus) Tisdag den 18 oktober, division 3 och 4 (utomhus) Race 2 Måndag den 31 oktober,

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Sprinttävling för Trissjolle arrangeras 31 juli (separat inbjudan publiceras på www.trissjolle.se)

Sprinttävling för Trissjolle arrangeras 31 juli (separat inbjudan publiceras på www.trissjolle.se) Tävling: Svenskt mästerskap för Trissjolle 2015 Klassmästerskap Juniorer för Trissjolle 2015 i samarrangemang med Arköregattan Sprinttävling för Trissjolle arrangeras 31 juli (separat inbjudan publiceras

Läs mer

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 Närvarande: Se sid 4 1. Mötets öppnande Lukas hälsade alla välkomna och öppnande mötet. Sverker Olsson Ordförande i hälsade även han välkommen och berättar lite om

Läs mer

ANTECKNINGAR FÖRDA VID HÖST MÖTE I ÖREBRO 9-10 NOVEMBER. Genomgång med SM-arrangörerna (10.00 12.00)

ANTECKNINGAR FÖRDA VID HÖST MÖTE I ÖREBRO 9-10 NOVEMBER. Genomgång med SM-arrangörerna (10.00 12.00) 2002-11-13 ANTECKNINGAR FÖRDA VID HÖST MÖTE I ÖREBRO 9-10 NOVEMBER Genomgång med SM-arrangörerna (10.00 12.00) 1. MÖTETS ÖPPNANDE Bo Sjösvärd hälsade välkommen till Örebro och Höstmöte 2002. 2. AVRAPPORTERING

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Tid Fredag den 26 mars 1999 kl 15.00-21.45 Plats Bosön, Mästarvillan, Stockholm

Tid Fredag den 26 mars 1999 kl 15.00-21.45 Plats Bosön, Mästarvillan, Stockholm PROTOKOLL STY 5/99 1(6) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 5/99 Sammanträdesdata Tid Fredag den 26 mars 1999 kl 15.00-21.45 Plats Bosön, Mästarvillan, Stockholm Närvarande Jacob Douglas ordf Inge Blank vice ordf Kjell

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 03-2015

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 03-2015 1 (7) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 03-2015 2015-03-03 (19.00-21.00) Telefon Deltagare SVEMO Patrik Marklund Therese Hammarberg Rikard Sthillert Anja Rauch Gäster Fredrik Hansson Åke Rydergren Sammankallande

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-20 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Alkolås vid rattfylleri Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre.

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre. Distrikt 2015 SKANDIA TOUR Skandia Tour är ett toursystem där juniorer upp till och med 21 år kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks,

Läs mer

Protokoll! Styrelsemöte nr 3/2014! 2014-05-04 SCANDIC HOTEL, UPPLANDS VÄSBY!

Protokoll! Styrelsemöte nr 3/2014! 2014-05-04 SCANDIC HOTEL, UPPLANDS VÄSBY! NÄRVARANDE: Agneta "Teta" Karlsson, ordförande Maria Pettersson, vice ordförande Jonas Bygdén, sekreterare PiaMaria "Pim" Wenklo-Westlund, kassör Susanne "Sussie" Signell, ledamot Carina Larsson, ledamot

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

ELITSERIEN LAG-SM. 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter.

ELITSERIEN LAG-SM. 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter. ELITSERIEN LAG-SM 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter. 2. ANTAL LAG 10 lag 3. LAGSAMMANSÄTTNING 3.1 4 förare/lag

Läs mer

ROTAX MAX Challenge regler 2008

ROTAX MAX Challenge regler 2008 ROTAX MAX Challenge regler 2008 1. Introduktion Denna klass strävar efter att på lägre nivå genomföra tävlingar som liknar konventionella 100 cc kart race i kombination med låga kostnader och låga ljudnivåer.

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Till sekreterare valdes LS och till justeringsman valdes ML.

Till sekreterare valdes LS och till justeringsman valdes ML. 2006-12-27 PROTOKOLL TRIAL 7-06 SAMMANTRÄDESDATA Tid: Söndagen den 17 december kl.10.00 16.00 Plats: Hotell Park Inn, Märsta NÄRVARANDE Magnus Liljeblad Ordförande ML Jan-Erik Mellberg JEM Lars Svedje

Läs mer

Tävlingsreglemente Ginetta GT5 Challenge 2015

Tävlingsreglemente Ginetta GT5 Challenge 2015 Tävlingsreglemente Ginetta GT5 Challenge 2015 Nedan presenteras reglemente för Ginetta GT5 Challenge 2015. Eventuella ändringar och tillägg kan förekomma inför och under säsongen och redovisas i så fall

Läs mer

Tylöhus 2013 06 23. Årsmötesprotokoll. Fört vid årsmöte i. Tyluddens fritidsby ekonomiska förening. 2013 06 23 Tylösand

Tylöhus 2013 06 23. Årsmötesprotokoll. Fört vid årsmöte i. Tyluddens fritidsby ekonomiska förening. 2013 06 23 Tylösand Tylöhus 2013 06 23 Årsmötesprotokoll Fört vid årsmöte i Tyluddens fritidsby ekonomiska förening 2013 06 23 Tylösand 1 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen Pontus Kastrup välkomnar och förklarar

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. 1 Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman Per-Olof Erickson förklarade stämman öppnad och föreslog att Christer

Läs mer

SBK TÄVLING och SBK PROV (Aldurs)

SBK TÄVLING och SBK PROV (Aldurs) SBK TÄVLING och SBK PROV (Aldurs) Detta är en handledning som beskriver de vanligaste funktionerna i SBK Tävling och SBK Prov (Aldurs) För övrig info/hjälp hänvisar vi till http://help.sbktavling.se/index.php,

Läs mer

1 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN. Den i förväg utsända dagordningen godkändes efter kompletteringar.

1 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN. Den i förväg utsända dagordningen godkändes efter kompletteringar. PROTOKOLL STY 1/2003 1(5) PROTOKOLL STY 1/2003 Sammanträdesdata Tid 2003-01-25 kl 10.00-15.00 Plats Elite Plaza Hotel, Göteborg Närvarande Jacob Douglas Stig Klemetz Ann-Kristin Blomgren Jörgen Hafström

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL Svenska Working Kelpie Klubben

STYRELSEPROTOKOLL Svenska Working Kelpie Klubben Mötesärende: Konstituerande styrelsemöte Datum: 2013 03 19 Registreringsnummer: 2013 1 Antal sidor: 5 Plats: Telefonmöte Protokollförare: Elin Akinci Justerare: Monica Aronius och Veronica Nyman Närvarande:

Läs mer

Information inför Midnattssolsrallyt 17 20 juli 2013

Information inför Midnattssolsrallyt 17 20 juli 2013 Information inför Midnattssolsrallyt 17 20 juli 2013 Kungliga Automobil Klubben och nya samarbetspartnern Rally Sweden hälsar alla välkomna till Midnattssolsrallyt 2013. Årets rally körs som en nationell

Läs mer

KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008

KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008 2008-04-15 1 (6) KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008 Sammanträdesdata Tid 2008-04-06 kl 09.30-12.00 Plats Täby Park Hotel, Täby Närvarande Sture Fredell, ordförande

Läs mer

REGLEMENTE 2005. Antaget på styrelsemöte december 2004

REGLEMENTE 2005. Antaget på styrelsemöte december 2004 Syfte och målsättning En grundläggande tanke med klubbracingen är att medlemmarna skall beredas tillfälle att tävla mot varandra under säkra och trevliga former. Avsikten är att hålla kostnaderna på en

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 6-2012

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 6-2012 1 (7) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 6-2012 2012-07-25 (10.50-19.40) Karlskoga Motorstadion Deltagare SVEMO Fredrik Hansson Patrik Marklund Rikard Sthillert Anja Rauch Sammankallande Ledamot Ledamot

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Protokoll Distanskommittén

Protokoll Distanskommittén Protokoll Distanskommittén Möte på Scandic Örebro 2013-06-16 Deltagare: Marianne Eriksson, Gitz Johansson, Frida Söderström. Från 2013-81 till och med 2013-83 medverkade Ulf Steisjö. 2013-72 Mötet öppnas

Läs mer

Rutiner vid tävling. Årsta-Runstens Sportryttare. Version 1, 2012 Fredrik Starck, Sofia Becker, Lena Wenehult

Rutiner vid tävling. Årsta-Runstens Sportryttare. Version 1, 2012 Fredrik Starck, Sofia Becker, Lena Wenehult Rutiner vid tävling Årsta-Runstens Sportryttare Version 1, 2012 Fredrik Starck, Sofia Becker, Lena Wenehult Inledning Detta dokument är framtaget för att vara ett stöd till tävlingsledningen vid tävlingar

Läs mer

Arrangör FMCK Borås. Tävlingsklasser Cadetti, Micro, Mini, Junior 60, Formel Yamaha och Sport 2000

Arrangör FMCK Borås. Tävlingsklasser Cadetti, Micro, Mini, Junior 60, Formel Yamaha och Sport 2000 Inbjudan och tilläggsregler Kart Cup Väst 5 27 September 2014 FMCK Borås Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser Arrangör FMCK Borås Organisationskommitte

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

PROTOKOLL Konstitutionerande styrelsemöte i Upsala Fäktning

PROTOKOLL Konstitutionerande styrelsemöte i Upsala Fäktning PROTOKOLL Konstitutionerande styrelsemöte i Upsala Fäktning Tid: Onsdagen den 27 mars kl 19.00 Plats: Fyrishov, kontoret i fäktsalen Närvarande: Pär Lansåker, Mattias Edlund, Per-Ivan Larsson, Susann Jokinen,

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg.

Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg. Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg. Närvarande: Helen Larsson, Yvonne Johansson, Ingela Lindgren, Jeanette Sande, Karin Nylander, Glenn J Unger, Ulrika

Läs mer

Startguide För Karting

Startguide För Karting Startguide För Karting En publikation från Umeå AK Karting Hur gör man nu? Att börja med karting Gokartskolan är slut och man känner att detta vill vi i varje fall pröva på. Hur gör man då? Var börjar

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

PROTOKOLL STY 6/2005 1(6) 2005-10-27. Sammanträdesdata Tid 2005-10-15 kl 10.00-17.15 Plats SVEMO kansli, Norrköping

PROTOKOLL STY 6/2005 1(6) 2005-10-27. Sammanträdesdata Tid 2005-10-15 kl 10.00-17.15 Plats SVEMO kansli, Norrköping PROTOKOLL STY 6/2005 1(6) PROTOKOLL STY 6/2005 Sammanträdesdata Tid 2005-10-15 kl 10.00-17.15 Plats SVEMO kansli, Norrköping Sture Fredell, ordförande Stig Klemetz, vice ordförande Olle Bergman Bertil

Läs mer

TÄVLINGSTEKNISKA REGLER DRAKBÅT

TÄVLINGSTEKNISKA REGLER DRAKBÅT Svenska Kanotförbundet / Tävlingstekniska regler drakbåt 2015-03-21 Sidan 1 TÄVLINGSTEKNISKA REGLER DRAKBÅT 1 kapitlet Tekniska regler 1 Definition 2 Drakbåtens utformning 3 Paddelns utformning 4 Framdrivning

Läs mer

Välkomna till en spännande och utslagsgivande SM-tävling i Kronoberg.

Välkomna till en spännande och utslagsgivande SM-tävling i Kronoberg. Kronobergs Skytteförbund och Kronobergs Ungdomsskytteförbund inbjuder på uppdrag av Frivilliga Skytterörelsen och Skytterörelsens Ungdomsorganisation till SM i fältskytte med gevär för seniorer, veteraner

Läs mer

Inbjudan samt lokala bestämmelser till AVA SM 2015 i Motala

Inbjudan samt lokala bestämmelser till AVA SM 2015 i Motala Inbjudan samt lokala bestämmelser till AVA SM 2015 i Motala Motala Flygklubb inbjuder härmed till Svenskt Mästerskap i avancerad flygning med segelflygplan i klasserna Sportsman, Intermediate och Advanced.

Läs mer

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING 1. FÖRENINGENS NAMN 1:1 Föreningens namn är Gröna Hägerns Odlingslandsförening. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2:1 Gröna Hägerns Odlingslandsförening är en ideell

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF S I D A 1 av (6) Närvarande: Metodistkyrkan Gunilla Ikponmwosa

Läs mer

NoM-reglemente 2005. Bilorientering

NoM-reglemente 2005. Bilorientering KannonKiertäjät ry NoM-reglemente 2005 Bilorientering KA BILSPORTFÖRBUNDET Utgåva April 2005 2002 SVENS NoMregler2005 17 april.doc Utgåva sept 2002 Sidan 1 av 6 REGLEMENTE FÖR NORDISKT MÄSTERSKAP I BILORIENTERING

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundet

Svenska Skolidrottsförbundet Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 2, perioden 2012-2014 avseende 18 43 Plats: Dag: Bogesunds Slottsvandrarhem, Vaxholm Söndag den 10 juni Tid: Kl 08.30 12.15 Närvarande: Erik Söderberg,

Läs mer

Inbjuder till POLAR CLASSIC RALLY

Inbjuder till POLAR CLASSIC RALLY Inbjuder till POLAR CLASSIC RALLY 2013-06-25/29 Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser och FIA App K. 1. Tävlingsarrangör. Rallyklassikerna.

Läs mer

RALLY SM Sprint Vinter 2014 17-18 Januari 2014

RALLY SM Sprint Vinter 2014 17-18 Januari 2014 INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER RALLY SM Sprint Vinter 2014 17-18 Januari 2014 Nationellt rally som ingår i Svenska Bilsportförbundets Svenska Mästerskap SM-Sprint för bilar enligt SM-Sprintreglementet 2014

Läs mer

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Bilaga 4 INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Huvudregel 1 1. Alla handbollspelare är underställda IHF:s reglemente för byte av nationsförbund samt de tilläggsbestämmelser

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 5-2011

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 5-2011 1 (6) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 5-2011 2011-07-30 (10.00) - 2011-07-31 (16.00) SVEMO kansli, Norrköping Deltagare SVEMO Sture Fredell Bertil Bergström Agneta Andersson Olle Bergman Jörgen Hafström Tony Jacobsson

Läs mer

Datum, tid (bara om det är halvdagstävling t ex) och tävlingsplats Vilka klasser (i freestyle resp. HtM) Domare Tävlingsavgift

Datum, tid (bara om det är halvdagstävling t ex) och tävlingsplats Vilka klasser (i freestyle resp. HtM) Domare Tävlingsavgift Att anordna freestyle och/eller Planera i god tid Oavsett om ni ska ha en inofficiell eller officiell tävling så försök komma igång med planeringen i så god tid som möjligt. Ofta när det gäller freestyle/heelwork

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Arbetsordning för SFÖ:s etiknämnd

Arbetsordning för SFÖ:s etiknämnd Arbetsordning för SFÖ:s etiknämnd antagen vid årsmötet 2010 Innehåll Etiknämndens arbetsordning... 2 1 Syfte och struktur... 2 A) Syfte... 2 B) Struktur... 2 C) Beslut... 2 2 Sekretess... 3 3 Kommunikation...

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Protokoll nr 2 för verksamhetsåret 2007

Protokoll nr 2 för verksamhetsåret 2007 Västsvenska Bangolfförbundet Protokoll nr 2-2007 1(2) Protokoll nr 2 för verksamhetsåret 2007 Fört vid Västsvenska Bangolfförbundets styrelsemöte den 5 maj 2007. Lokal: Kvarnkullen, Kungälv 11:00 14:00.

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Åsa Nordström Regionjurist 044-3093061 Asa.K.Nordstrom@skane.se YTTRANDE Datum 2015-08-25 Dnr 1501744 1 (5) Förvaltningsrätten i Malmö Domare 104 Box 4522 203 20 Malmö Laglighetsprövning

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

Sverige Cup 2008 Jet Ski

Sverige Cup 2008 Jet Ski 1(11) Sverige Cup 2008 Jet Ski Tävlingsregler 2(11) Innehållsförteckning SVERA Jet Ski Sektion 3 Jet Ski klubbar, Licenser & avgifter, SVERA 4 ALLMÄNT OM SVERIGE CUP 2008... 5 REGELÄNDRINGAR 2008... 5

Läs mer

Trelleborg Open 2014 8-9 februari. WTF - G2 & ETU A Class Tävling

Trelleborg Open 2014 8-9 februari. WTF - G2 & ETU A Class Tävling Trelleborg Open 2014 8-9 februari WTF - G2 & ETU A Class Tävling Trelleborg Open 2014 INBJUDAN Jag känner mig hedrad att än en gång kunna hälsa Er välkomna till Trelleborg. Vi bjuder alltid på det bästa

Läs mer

Sportfiskarnas tävlingsbestämmelser

Sportfiskarnas tävlingsbestämmelser Sida 1 av 6 Sportfiskarnas tävlingsbestämmelser MÅLSÄTTNING Fisketävlingar utgör en viktig del i Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbunds verksamhet. Förbundets målsättning med denna verksamhet är att

Läs mer

Information inför Midnattssolsrallyt 10 12 juli 2014

Information inför Midnattssolsrallyt 10 12 juli 2014 Information inför Midnattssolsrallyt 10 12 juli 2014 Kungliga Automobil Klubben hälsar alla välkomna till Midnattssolsrallyt 2014. Årets rally körs som en nationell tävling för regularity och historiska

Läs mer

Förarutbildning Folkrace

Förarutbildning Folkrace Förarutbildning Folkrace Detta utbildningsmaterial är producerat av SISU Jämtland-Härjedalen Fakta: Svenska Bilsportförbundet, Folkraceutskottet Materialet beställs hos: Svenska Bilsportförbundet Bilsportens

Läs mer

Tilläggsregler för SKCC 2014

Tilläggsregler för SKCC 2014 Tilläggsregler för SKCC 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ORGANISATIONSKOMMITTÉ 2 1.1 SKCC ORGANISATIONSKOMMITTÉ 2 1.2 KONTAKTPERSONER KLUBBAR 2 1.3 SKCC TÄVLINGSORGANISATION 2 1.4 KALENDER 3 2 TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Tilläggsregler för. HMSS Pokalen. 13 september 2008

Tilläggsregler för. HMSS Pokalen. 13 september 2008 Tilläggsregler för HMSS Pokalen 13 september 2008 Rallyt är på inbjudan öppet för sportbilar oavsett ålder och veteranbilar t.o.m. 1978 års modell. I. ALLMÄNT II. PROGRAM III. ORGANISATIONSKOMMITTÉ IV.

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer