PRO Torshälla - verksamhetsberättelse för 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRO Torshälla - verksamhetsberättelse för 2014"

Transkript

1 PRO Torshälla - verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens sammansättning Ordförande Kassör Studieorganisatör Sekreterare Styrelseledamot/ väntänst Styrelseledamot/vice.sek Styrelseledamot/resor/kult. Ersättare/vice ordförande Ersättare Ersättare Anna-Lisa Pettersson Barbro Edin Maj-Lis Strandberg Maj-Lis Eklund Lisbeth Carlsson Jan Persson Irma Andersson Folke Larsson Revisorer : Bo Norenvik och Karl-Robert Moqvist. Representation : Föreningen har genom valda ombud representerats vid PRO distriktet, Samorganisationen Eskilstuna,, Kommunens Pensionärsråd, ABF och Fonus. Distriktets årsmöte och höstmöte: Roland Rothmaier, Lisbeth Carlsson och Alf Kårefält(jan-juni) Anna-Lisa Pettersson (juli-dec). Ersättare: Folke Larsson, Barbro Edin och Maj-Lis Strandberg Samorganisationen: Barbro Edin och Anna-Lisa Pettersson. Ledamot i KPR: Roland Rothmaier, ersättare. ABF ombud: Maj-Lis Strandberg och Anna-Lisa Pettersson Fonus: Ann-Britt Finn PRO distriktet har fyra ordinarie och fyra suppleanter i Landstingets pensionärsråd. Vår förening har möjlighet till insyn i Landstingets verksamhet genom den ledamot som representerar Samorganisationen i Eskilstuna. Övriga uppdragsvalda Försäkringsansvarig: Alf Kårefält (jan-juni) Erik Blomgren (juli-dec) Referent: Hälsoledare: Reseorg./kult.omb. Korpen: Trafikombud: Konsumentmbud: Lisbeth Carlsson Alf Kårefält Tryggve Rosin och Rolf Jansson,.Bitr. Lisbeth och Lars Carlsson Tryggve Rosin Lars Carlsson och Lisbeth Carlsson Folke Larsson

2 Kommittéer Kaffe: Maj-Lis Eklund ( inköp) Eva Fabian,, Gunbritt Eriksson, Sonja Johansson och Vailet Frisk (reserv). Bingo:, Gun-Britt Eriksson, Berit Sundholm, Brita Aftornro, Rut Ekengren och ersättare Barbro Löfving. Övriga val Webbredaktör: Väntjänsten: Mötesvärd: Lokalansvarig: Gårdsansvarig: Lotteriförsäljning: Maj-Lis Eklund, Ann-Britt Finn, Eva Fabian och Britta Nykvist Lisa Karlsson, Gunbritt Eriksson och Vailet Frisk Maj-Lis Strandberg vakant Jan Persson och Folke Larsson Valberedning: Styrelsen har agerat valberedning under PRO Torshälla funktionärer i Samorganisation och distrikt. Samorg/Revisor ersättare Barbro Edin Samorg/ Birgitta Biderman Kassör Dist.styrelsen/ Sekreterare Distriktet/ Friskvårdskommittén Tryggve Rosin Distriktet/ ITkommittén/ Kurser Under året har följande personer varit på kurs på Gysinge folkhögskola Anna-Lisa Pettersson Maj-Lis Strandberg Anna-Lena Ljungstedt Ordförande kurs Uppdat/Episerver och Medlemssystemet Hjördis Zumba Gold Reseledarkurs Konversationsengelska Möten Föreningen har hållit nio styrelsemöten och elva månadsmöten. Underhållning har förekommit på en del månadsmöten, lottförsäljningen har gått bra. Årsmötet hölls den 12 mars och höstmötet den 12 nov. Föreningen firade 60-årsjubileum den 10 december i samband med julavslutningen. Inbjudna gäster var ABF, Samorganisatonene Distriktet och Torshälla fastighet AB.Förtäringen bestod av julbord. Fråga Gerd om underhållning.

3 Kommunala pensionärsrådet KPR Syftet med pensionärsrådet är att ge Eskilstunas pensionärer inflytande och insyn i allmänna frågor som rör äldres levnadsförhållanden. Rådet består av komunpolitiker och pensionärsorganisationerna som har 23 ordinarie och 23 ersättar-platser varav PRO har sju + sju platser. Kommunala pensionärsrådet har haft fem sammanträden Laila har ingått i arbetsgruppen om ålderism. Redovisning av den underökning sker först i februari Val till KPR sker vart 4:de år. Samorganisationen lämnar förslag till kommunfullmäktige som väljer.en förändring under hösten 2014 är de förberedande möten för samtliga 14 PRO-ledamöter där också intresserade medlemmar kan delta. Föranmälan krävs till dessa träffar. Verksamheter Resor En planerad endagsresa som skulle ha gått bl.a. till Oxelösund blev inställd på för få anmälningar. Julbordskryssningen som ägde rum början av december var desto populärare med 55 deltagare. Kryssningsresorna innebär som alltid trevlig samvaro, god mat, underhållning och för de dansanta en möjlighet att skaka loss. Nio tjejer hade bokat tid i spaanläggningen, en roande och renande upplevelse. Sånggruppen Torsgänget Vi har under året varit 12 stycken i gruppen som haft 27 sammankomser. Vi har en blandad repertoar från O, hur salig att få vandra till sången om Märta med sitt träben. Vi har medverkat på årsmötet och även sjungit på Torsiliahemmet samt på Samorganisations fest på Munktellarenan. Dragspelaren Bengt Frid har hjälpt oss med musiken. Vi efterlyser flera röster till gruppen. /Alf Kårefält. Läsecirkel Läsecirkel träffades en gång i veckan på onsdagar. Antal deltagare har varit i genomsnitt sex st.deltagarn väljer själva den litteratur man läser valde man bl.a.boken Kaffe med rån och Bohuslän. ABF anordnar sk landskapsresor och har då tagit fram litteratur om landskapet. Det finns plats för fler deltagare /Ann-Britt Finn. Konversationsengelska Gruppen består av elva pratglada deltagare. Vi håller till i PRO lokalen i Torshälla, torsdagar mellan Vi har 8 gruppträffar per termon.. Efter flera års diskuterande beslutade vi att genomföra den efterlängtade resan till London under hösten 2014 vilket blev en succé. Två av damerna åkte London-Eye oförglömligt, alla besökte Madame Tussauds.

4 Resten av tiden åkte vi med de Röda Turistbussarna genom London. De flesta åt även Englands populäraste fast food, Fish and Chips. Naturligtvis besökte vi även Puben gånger flera. /Anna-Lena Jungstedt. Datacirkel Fem styrelsemedlemmar har gått en datakurs i Word-grund med egna medhavda datorer. Vi träffades vid sex tillällen á fyra studietimmar./. Träslöjden Verksamheten har under 2014 flyttat från Torhälla till lokaler i Munktellstaden, Eskilstuna och det har fungerat bra. Gruppen på sju personer träffas en gång i veckan på måndagar mellan kl Det finns utrymme för minst fem personer till i gruppen. /Ture Wiberg, Sygruppen Vi är en grupp som träffas för att sy, sticka och brodera. Vi har träffats ca 10 ggr under 2014 men framför allt har vi en social samvaro med mycket diskussioner. Föreningen har inga symaskiner, det går bra att ta med sin egen. /Barbro Edin Vi som väver Verksamheten har flyttat under 2014 till lokaler på Storgaran. Tyvärr är utrymmet begränsat, där ryms bara tre vävstolar. Vi träffas en gång i vecakn på tisdagar med jul- och sommaruppehåll. Elisabeth Andersson Zumban De som dansar Zumba har träffats en gång i veckan vid 13 tillfällen,. 20 personer har varit inskrivna, antal deltagar per träff har varit i medeltal 7-9 personer. /Maj-Lis Strandberg. Stavgången Stavgången är en ny aktivitet som har varit mycket välbesökt. Deltagarna har trotsat det ibland dåliga vädret och fått varierande naturupplevelser./. Tipspromenaden som vi har varje tisdag och utgår från PRO-lokalen kl Vi har uppehåll mellan jul och nyår och sommaruppehåll juni, juli och augusti. Vi har en bansträckning runt gamla Torshälla med 12 frågor sedan avslutar vi med rättning av frågor och kaffe. Den som har mest rätt efter 4 omgångar får ett litet pris. I samband med höststarten hade vi en liten kick off på Kofältet med tipsrunda, korvgrillning, fisketävling och kubbspel. Där vi har Rolf Tjommen Jansson som enväldig domare i fisketävlingen.

5 Vi har två friskvårdsdagar i samband med tipspromenaden. Då åker vi till bowlinghallen och spelar så det står härliga till med kaffe och avslutning. Samt en minigolfrunda i Munktellarenan med prisutdelning och kaffe. /Tryggve Rosin Boule Vi tränar året runt med en sommardel som vi har på Torsharg varje fredag med start 1 maj och avslutar 31 september. Vinterdelen från 1 oktober till 31 april spelar vi i Munktellarenan i Eskilstuna, alla träningar är kl På träningarna brukar vi vara mellan glada PRO-are. Vi har varit ute på tävlingar bland annat boulens dag i Hälleforsnäs. /Tryggve Rosin. Bingoverksamheten Bingoverksamheten och försäljningen av kaffe, ger ett ekonomiskt tillskott till föreningen. Man spelar på fredagar och alla PRO pensionärer är välkommna oavsett förening. Kommittén efterlyser fler medhjälpare som kan byta av, styrelsen är behjälplig med en person per tillfälle men fler är välkomna att hjälpa till. Rut Ekengren PRO-vänetjänstn Genom särskilda aktiviteter för våra äldsta medlemmar och genom hembesök bidrar väntjänsten till att kontakter med föreningen upprätthålls. 80 åringar uppvaktas bjuds in till den fest som arrangeras varje år. /Maj-Lis Eklund Kaffekommittén Kaffekommittén bidrar till trivseln genom att servea kaffe med hembakt bröd på alla medlemsmöten och även i många andra sammanhang, något som är mycket uppskattat. Mötesvärdar Våra mötesvärdar hälsar medlemmarna varmt välkommna redan i tamburen och hjälper till med ytterkläderna och det som behövs./ Lottförsäljning på våra medlemsmöten är ett uppskattat inslag i vår verksamhet, och ger ett viktigt bidrag till föreningens ekonomi./jan Persson Konsumentombud En prisundersökning genomfördes under hösten. Snittpriset för en varukorg i landet var 823,52 kr. Dyraste varukorgen kostade 982,69 kr och den billigaste 653,30kr, när man inte tar hänsyn till butikernas storlek.. I Coop Konsum Torshälla ar priset 841,42 kr och i Hemköp i Torshälla 841,41 kr Det är mycket dyrare med en ekologisk varukorg Prisskillnaden mellan en konventionell och en ekologisk varukorg är stor. I genomsnitt skiljer det 144 kr mellan korgarna./ Folke Larsson

6 Trafikombud: PRO Torshälla har framgångsrikt deltagit i den årliga rallytävlingen anordat av Pro Slagsta. /Lars Carlsson Antal medlemmar var vid årets slut 37 Slutord Året som gått har innehållit både nya och pågående aktiviteter.vi har haft god uppslutning på våra medlemsmöten. Bingon och lotterier har bidragit till föreningens ekonomi Ett tack till alla förtroendevalda,som gjort en mycket bra insatts Ett stort tack till alla våra medlemmar,för den stora uppslutningen på vårt 60-års jubileum. Styrelsen tackar för förtroende för det gångna året och önskar,kommande styrelse,lycka till med genomförande av verksamhetsplanen Anna-Lisa Pettersson Barbro Edin Maj-Lis Strandberg Maj-Lis Eklund Lisbeth Carlsson Jan Persson

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Lisbeth Staaf-Igelström Karlstad-Handels Ordförande Lillemor Johansson Hammarö

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Styrelsen för PRO Samorganisation i Gävle avger härmed berättelse över verksamhetsåret 2013. Styrelse med mera Styrelsen Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Studieorganisatör

Läs mer

Hudiksvall. Verksamhetsberättelse

Hudiksvall. Verksamhetsberättelse Hudiksvall Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse för PRO Hudiksvall 2014 Styrelse: Ordförande: Vice ordförande Kassör: Sekreterare: Studieorganisatör: Ledamöter: Bo Lindgren Lars Norlander Ia

Läs mer

Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2013. Ordförande Eda Anderson Sköns Södra. v. ordförande Sigbritt Hedlund Haverö

Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2013. Ordförande Eda Anderson Sköns Södra. v. ordförande Sigbritt Hedlund Haverö Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2013. Styrelsen Ordförande Sköns Södra v. ordförande Sigbritt Hedlund Haverö Kassör Bengt Axelsson Timrå Sekreterare

Läs mer

VERKSAMHETEN SOFIA FÖR GEMENSKAP, PÅVERKAN, HÄLSA OCH LIVSKVALITET

VERKSAMHETEN SOFIA FÖR GEMENSKAP, PÅVERKAN, HÄLSA OCH LIVSKVALITET VERKSAMHETEN 2014 SOFIA FÖR GEMENSKAP, PÅVERKAN, HÄLSA OCH LIVSKVALITET Förslag till DAGORDNING VID PRO SOFIAS ÅRSMÖTE DEN 10 MARS 2015 Församlingslokalen, Borgmästargatan 11, nb. Kl 13.00. 1. Årsmötets

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Styrelsen. Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2014

Verksamhetsberättelse 2014. Styrelsen. Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2014 Styrelsen Ordförande Eda Anderson Sköns Södra v. ordförande Sigbritt Hedlund Haverö Kassör Britta Pettersson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 ÖSTERGÖTLAND Styrelsens sammansättning 2013 PRO förening Ordförande Curt Karlsson Johannelund Vice ordförande Inghild Larsson Mantorp Kassör Lars-Göran Strand Lambohov Sekreterare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 ÖSTERGÖTLAND Styrelsens sammansättning 2014 PRO förening Ordförande Curt Karlsson Johannelund Vice ordförande Inghild Larsson Mantorp Kassör Lars-Göran Strand Lambohov Sekreterare

Läs mer

Årsberättelse 2013 PRO Västland

Årsberättelse 2013 PRO Västland Årsberättelse 2013 PRO Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID PRO VÄSTLANDS ÅRSMÖTE TISDAGEN DEN 4 MARS 2014 KL 13:00 I FOLKETS HUS KARLHOLM 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Parentation

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 SAMORGANISATION I STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelse Ordinarie ledamöter Alf Andersson Ordförande Enskededalen Gun Gustafsson Vice ordförande/studieorganisatör Sofia Kurt Blank Kassör Byggettan

Läs mer

Antalet styrelsemöten har varit två före årsmötet och nio därefter.

Antalet styrelsemöten har varit två före årsmötet och nio därefter. SPF SKARA Sid 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Medlemmar Antalet var 478 vid årets början och 480 vid årets slut. Styrelse Alice Ferm ordförande Odd Bergmann kassör Anita Kjällström vice ordförande Ruth Eliaeson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 för SPF Falubygden

Verksamhetsberättelse 2013 för SPF Falubygden Verksamhetsberättelse 2013 för SPF Falubygden Årsmöte hölls den 13 februari 2013 i Nybrokyrkan. Förhandlingarna leddes av Kerstin Söderbaum- Fletcher. Ca 120 medlemmar deltog. Styrelsens sammansättning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Styrelsens sammansättning HRF Hörselskadades förening i Örebro Verksamhetsår 2014 Ordförande Sekreterare Kassör Adjungerade ledamöter Birgitta Svensson Lena Kovacs Jonas Olsson

Läs mer

Röda Korset. Eskilstuna Torshällakretsen. Verksamhetsberättelse 2008

Röda Korset. Eskilstuna Torshällakretsen. Verksamhetsberättelse 2008 Röda Korset Eskilstuna Torshällakretsen Verksamhetsberättelse 2008 Varje barn skall dagligen ha kontakt med minst en vuxen som hon/han kan vända sig till i förtroende Eskilstuna Kommuns mål (2000-2003)

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009 SPF Uppsaladistriktet VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009 SPF Uppsala läns distrikt Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande Ewert Cederholm Fjärdhundrabygden V. ordförande Laila S Eriksson Svartbäcken

Läs mer

Verksamhetsberättelse. NHR Motala Vadstena

Verksamhetsberättelse. NHR Motala Vadstena 2010 Verksamhetsberättelse NHR Motala Vadstena Styrelsen har under året haft följande sammansättning Ordförande: Vice ordförande: Sekreterare: Kassör: Ledamöter: Suppleant: Pirkko Nevantausta Solveig Pettersson

Läs mer

Röda Korset. Eskilstunakretsen

Röda Korset. Eskilstunakretsen Röda Korset Eskilstunakretsen Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för Röda Korset Eskilstunakretsen avger här med följande berättelse över verksamheten under 2013 Styrelse

Läs mer

Styrelsens sammanträden Under året har styrelsen hållit 11 ordinarie styrelsemöten och ett konstituerande möte. Samtliga protokollförda.

Styrelsens sammanträden Under året har styrelsen hållit 11 ordinarie styrelsemöten och ett konstituerande möte. Samtliga protokollförda. Årsmöte Föreningens årsmöte var välbesökt och hölls torsdagen den 14 februari 2013 i Jörlandagården. Ordföranden Lennart Frennemo inledde mötet med en parentation över de medlemmar, som avlidit under det

Läs mer

MEDLEMSBLAD För Sveriges Pensionärsförbund Kalmar nr 2 2012

MEDLEMSBLAD För Sveriges Pensionärsförbund Kalmar nr 2 2012 MEDLEMSBLAD För Sveriges Pensionärsförbund Kalmar nr 2 2012 Ordförande har ordet Bästa medlem i SPF Kalmar. Vårens medlemsmöten och aktiviteter är i det närmaste genomförda. Detta betyder som vanligt att

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

VÅRA AKTIVITETER OCH AKTIVITETSANSVARIGA, 2013

VÅRA AKTIVITETER OCH AKTIVITETSANSVARIGA, 2013 VÅRA AKTIVITETER OCH AKTIVITETSANSVARIGA, 2013 Aktivitet: Aktiesparklubbar Biljard Blomsterbindning Boule Bowling Bridge Cirkelgympa Engelska Golf Kultur Lotter Lättgympa Promenader Resor/Studiebesök Silversmide

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

PARKINSON GÄSTRIKLAND VERSAMHETSBERÄTTELSE

PARKINSON GÄSTRIKLAND VERSAMHETSBERÄTTELSE VERSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Parkinson Gästriklands verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsen för Parkinson Gästrikland får lämna följande verksamhetsberättelse för tiden 2014-01-01 till 2014-12-31. Styrelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Naturistföreningen Bergslagens solsport Gustavsbergs Camping Trumöbadet NATURISTFÖRENINGEN BERGSLAGENS SOLSPORT Verksamhetsberättelse för 2014 Styrelse Styrelsen har under året

Läs mer

För dig som är anställd i Stockholm stad! Verksamhetsberättelse 2011 STAR. Datum: 2012-03-29

För dig som är anställd i Stockholm stad! Verksamhetsberättelse 2011 STAR. Datum: 2012-03-29 För dig som är anställd i Stockholm stad! Verksamhetsberättelse 2011 Datum: 2012-03-29 :s STYRELSE OCH LEDAMÖTER VERKSAMHETSÅRET 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Ordförande Magnus Järnefors Kassör Birgit

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR. VÄSTERVIKS NYA GOLFKLUBB www.vasterviksgolf.se

ÅRSMÖTESHANDLINGAR. VÄSTERVIKS NYA GOLFKLUBB www.vasterviksgolf.se ÅRSMÖTESHANDLINGAR VÄSTERVIKS NYA GOLFKLUBB www.vasterviksgolf.se VERKSAMHETSÅRET 2009 Västerviks Nya Golfklubb Organisationsnummer: 83 36 00-885 Årsredovisning verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31 Verksamhets-

Läs mer

i Mariestad dedcember 2013

i Mariestad dedcember 2013 i Mariestad dedcember 2013 PRO i Mariestad önskar alla sina medlemmar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År MARIESTADS PENSIONÄRSFÖRENING bildad 17 mars 1944 PRO är i förhållande till politiska partier

Läs mer

Den 26 mars på Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 kl. 13.00-13.45 Informationsmöte med Ewa Samuelsson. Kl. 14.00-17.30. Årsmötesförhandlingar.

Den 26 mars på Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 kl. 13.00-13.45 Informationsmöte med Ewa Samuelsson. Kl. 14.00-17.30. Årsmötesförhandlingar. DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 40 Nr 2 2011 Välkommen till DHR Stockholmsavdelningens Årsmöte 2011! Den 26 mars på Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 kl. 13.00-13.45 Informationsmöte

Läs mer

Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014

Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014 Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014 Kallelse Årsmöte KALLELSE Medlemmarna i Ringenäs Golfklubb kallas härmed till årsmöte på Staffansalen Församlingsgården Söndrums Kyrka, onsdagen den

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer