Årsredovisning Centralen för turistfrämjande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013. Centralen för turistfrämjande"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 Centralen för turistfrämjande

2 Innehåll 3... Ledningens översik 4... Marknadsföring 5... Forskning och utveckling 6... Internationellt samarbete 6... Kvalitet till tusen 7... Organisation 2

3 Ledningens översikt Den gynnsamma utvecklingen av turismen till Finland fortsatte år I synnerhet turismen från Ryssland, men även från Storbritannien, Japan och Kina ökade igen avsevärt. Däremot minskade turismen från de krisdrabbade Medelhavsländerna Italien och Spanien och även turismen från Estland. Trots dessa bakslag var 2013 åter ett alla tiders rekordår, även om tillväxten jämfört med året innan inte var så stor. Antalet registrerade övernattningar bland utländska turister ökade med en procent och uppgick totalt till knappt 5,9 miljoner, vilket är ett nytt rekord. Turistinkomsterna från utlandet uppgick till 4,2 miljarder euro och branschen sysselsatte cirka personer. År 2013 arrangerades 662 internationella förbundskongresser med deltagare i Finland. I början av året fortsatte minskningen av insatserna i Medelhavsländerna i enlighet med de strategiska riktlinjerna. Tyngdpunkten i resursena fortsatte att flyttas till Asien, i synnerhet Kina och Japan. Turismen har fått en klart starkare näringspolitisk ställning. Detta kommer bland annat till uttryck i att ANM har definierat turismen som ett strategiskt tillväxtområde och att näringsministern personligen leder utvecklingen av spetsprojekten inom turismen. I slutet av 2013 blev det klart att CTF som ämbetsverk läggs ned under 2014, och den turismfrämjande verksamheten överförs till Finpro i slutet av Även hela CTF:s personal övergår i Finpros tjänst. Förberedelserna för integrationen inleddes redan i slutet av 2013 och fortsätter under Inkomster från utländsk turism (inkl. transportintäkter, mn euro) Registrerade utländska turisters övernattningar (1 000 dygn) Intäkter från kongresser i Finland mn euro/(antal kongresser) 117 (662) 108 (635) Finlands andel av turismen till Norden (%, övernattningar) 20,3 20,9 3

4 Marknadsföring Marknadsföring av Finlandsbilden Under våren och hösten 2013 genomförde CTF imagekampanjer i Frankrike och Italien. I mätningarna i samband med höstens kampanj blev det totala uppmärksamhetsvärdet i Milano rekordhöga 76 procent, och kampanjen i Paris resulterade i ett totalt uppmärksamhetsvärde på 39 procent, en respektabel siffra sett till insatsen. Sammantaget kan det konstateras att 2013 års kampanjer i Italien och Frankrike lyckades utmärkt. Online-medier Målet är att göra Finland mer känt och attraktivt som turistland för utvalda målgrupper och marknader samt locka dem som är intresserade att bekanta sig med det högkvalitativa innehållet på VisitFinland.com. Detta stöds av följande nya åtgärder som genomförts under 2013: I Kina öppnades konton på bland annat följande sociala medier: Weibo, Weixin (WeChat) och Youku. På japanska öppnades bland annat Facebook-, Twitter- och Instagram-profiler. ONLINE-MEDIER besökare/4 veckor besökslängd på visitfinland.com min./besökare 3:18 3:00 I wish I was in Finland, Facebook, fans OurFinland, Twitter, följare Produktmarknadsföring År 2013 togs en ny modell för taktisk marknadsföring i bruk för att erbjuda partnerna en så tydlig nytta som möjligt och konsumenterna enkel tillgång till produkten. De europeiska produktkampanjerna genomfördes enligt denna modell och i nio kampanjer användes webbannonser som ledde direkt till partnernas egna webbplatser. Kampanjerna omfattade pressresor, tryckta medier (editorial och annonser), evenemang, nyhetsbrev, onlinereklam och insatser på sociala medier. 4 Totalt genomfördes 20 produktkampanjer med anknytning till VisitFinland: i Tyskland (Go Cottage, Lakeland, Cultural Beat och Wild & Free) i Italien och Frankrike (i samband med imagekampanjerna) i Ryssland (kampanjen 500 bloggare till Finland i de sociala medierna och kampanjen Outdoors Finland) i Kina (Peking & Chongqing, Shanghai, Hong Kong & Guangzhou) i Indien och USA en samnordisk konsumentkampanj Projektet Outdoors Finland medverkade i kampanjerna i Ryssland, Tyskland och Frankrike

5 Med hjälp av extra anslag av riksdagen inleddes ett tvåårigt produktutvecklings- och marknadsföringsprojekt kring hälsoturism för den ryska marknaden. Till projektet anmälde sig 23 finländska och 34 ryska partner. Medie- och proffsevenemang PR & Media Under året arrangerades fyra internationella gruppresor, varav en var avsedd enbart för bloggare. Sammanlagt deltog 146 olika medier världen över i gruppresor och enskilda introduktionsresor. Säljfrämjande åtgärder För internationella aktörer arrangerades sex resor till Finland och två till de nordiska länderna gemensamt. Resorna för utländska köpare hade 397 deltagare inklusive köpare från Ryssland och Corporate Eventsköpare. Antalet internationella network-evenemang och mässdeltaganden i Finland och utomlands uppgick till nästan 40, och i dem medverkade cirka 380 finländska företag och turismaktörer. Under evenemangen knöts kontakter med cirka kunder. I Tyskland och USA arrangerades dessutom särskilda evenemang för nya researrangörer. Sales Runevenemang arrangerades i Tyskland på nio orter och de besöktes av sammanlagt 173 researrangörer/resebyråer. I USA deltog tre finländska partner i programmet Scandinavian Partnership. Kongress- och konferensturism I Finland arrangerades 662 internationella förbundskongresser med sammanlagt besökare. Detta var alla tiders rekord. Forskning och utveckling Forskning Genomfördes som planerat: För att förankra målgruppsundersökningen Moderna humanister ordnades tre workshopar i Rovaniemi, Åbo och Jyväskylä. Information för undersökningen om kongressdelegater och utredningen om de ekonomiska effekterna av kongresser samlades in under hela Resultaten fås i början av I Kina gjordes gruppenkätundersökningar bland målgrupperna i två städer under sommaren. I Japan testades under senhösten olika marknadsföringssätt och målgruppens preferenser angående temana för marknadskommunikationen. En scenarioundersökning genomfördes i samband med ett av ANM:s spetsprojekt inom turismen. 5

6 Produktutveckling CTF deltar i administrationen och styrningen av de temaspecifika paraplyprogrammen (Outdoors Finland och Culture Finland). Utöver dessa främjar CTF produktutvecklingen inom vinterturism och hälsoturism. Under 2013 fastställde CTF:s produktutvecklingsteam de temaspecifika prioriteringarna för produktutvecklingen under strukturfondsperioden Branschen fick information om dem bland annat under höstens Visit Finland-roadshow samt vid ANM:s expertseminarium om turismen. Culture Finland och Outdoors Finland I och med den nya modellen med regionala samordnare som infördes i början av året blev paraplyprogrammet Culture Finland ett nätverk som täcker nästan hela landet. Tack vare modellen fick den information och de verktyg som producerades inom programmet betydligt effektivare spridning bland de aktörer som främjar kulturturismen. Tyngdpunkten för åtgärderna inom programmet Outdoors Finland flyttades under året från produktifiering till att utveckla marknadsförings- och säljkunnandet bland programproducenterna. Internationellt samarbete De fem nordiska länderna bedrev liksom under tidigare år internationellt samarbete i USA, där de har ett gemensamt marknadsföringsbolag STI Inc. Island sade upp samarbetet i slutet av Fyra nordiska länder fortsätter. CTF är medlem i European Travel Commission (ETC) och International Congress and Convention Association (ICCA), den internationella organisationen för kongresser och möten. Kvalitet till tusen Utbildningen Kvalitet till tusen är ett viktigt konkret utbildningsprogram för små och medelstora företag. Den genomförs i samarbete med Haaga-Perho. Målet är att få med aktörer inom turismbranschen. Under 2013 kom 32 nya företag med, vilket kan anses vara en bra siffra med tanke på de ekonomiskt svåra tiderna. I CTF:s kampanjer förutsätts att de medverkande företagen deltar i Kvalitet till tusen eller något annat allmänt kvalitetssystem. Företag som genomgått coachningen Kvalitet till tusen

7 ORGANISATION Överdirektör Jaakko Lehtonen Ledningsassistent Kirsi Salminen Medie- och samhällsrelationer Jari Ahjoharju Forsknings- och utvecklingsdirektör Kristiina Hietasaari Utvecklingschef Terhi Hook Produktexpert Liisa Renfors Informationsexpert Kirsi Suni Analytiker Katarina Wakonen Direktör, marknadsföring och Finlandsbilden Mervi Holmén Huvudredaktör Anna Leikkari Producent (PR- och medieresor) Virpi Aittokoski Bildproducent Raija Lehtonen Innehållsproducent Eva Kiviranta Kontaktchef Anne Lind Regionchef, Ryssland & Sverige Arto Asikainen Marknadsföringsplanerare Sergei Shkurov Kontaktplanerare Ulla Mäkelä Ekonomichef Kirsi Hakkarainen Ekonomiplanerare Sirpa Kataja Ekonomiplanerare Nea Koivikko IT Systems Specialist Joonas Mämmelä Receptionist Anne Veini Kampanjplanerare Minna Myyrinmaa Kongresschef Leena Sipilä Evenemangsproducent Irma Puhakka Evenemangsplanerare Nina Hildén Kontaktplanerare Pirjo Saukola Marknadsföringsplanerare/kongresser Jaana Koivistoinen Producent (Famit och Educit) Anne Niska (Visit Finland-representanter, totalt 10 personer) Visit Finland-representanter: Spanien: Jukka-Paco Halonen Storbritannien: Riitta Balza Japan: Shigeyoshi Noto Kina, Hong Kong och Sydkina: Andrew Leung Kina, Peking och Chongqing: Danye Liu Kina, Shanghai: David Wu Frankrike: Sanna Tuononen Tyskland, Benelux, Schweiz och Österrike: Jyrki Oksanen USA Polar Star Marketing Solutions LLC: Helena Niskanen Ryssland och OSS: Arto Asikainen 7

8

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

OBS! Omslaget kommer separat från någon annan Sverige tar sin plats i världen. 2009 med årsredovisning för VisitSweden

OBS! Omslaget kommer separat från någon annan Sverige tar sin plats i världen. 2009 med årsredovisning för VisitSweden OBS! Omslaget kommer separat från någon annan Sverige tar sin plats i världen 2009 med årsredovisning för VisitSweden VisitSweden helt kort Innehåll Vd om 2009 och framtiden... 4 Utveckling på marknaderna...7

Läs mer

VisitSweden. med års- och hållbarhetsredovisning

VisitSweden. med års- och hållbarhetsredovisning 2013 VisitSweden med års- och hållbarhetsredovisning 1 Utländska besökare spenderar 106 500 000 000 kr Mer än personbils- samt järn- och stålexporten tillsammans. 167 SVENSK 900 TURISM SYSSELSÄTTER personer

Läs mer

Verksamhetsberattelse ~ 2014

Verksamhetsberattelse ~ 2014 Verksamhetsberattelse ~ 2014 Länsturismen Effektivitet genom samverkan 2015-02-09 Verksamhetsberättelse för Turismfunktionen vid VKL 2014 Syftet med verksamheten är att stödja utvecklingen av en hållbar

Läs mer

TOURISM IN SKÅNE ÅRET SOM GÅTT 2014. En översikt över insatser och resultat

TOURISM IN SKÅNE ÅRET SOM GÅTT 2014. En översikt över insatser och resultat TOURISM IN SKÅNE En översikt över insatser och resultat INNEHÅLL 2014 ETT HÄNDELSERIKT ÅR COLLABORATIVE TOURISM 2020 1. Systemskiftet visar vägen 2. Strategisk plan 2012 2020 3. Process för destinationsutveckling

Läs mer

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga Fakta om svensk turism 2006 års upplaga mars 2006 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Internationell turism 7 Turistnäringens ekonomi 17 Sysselsättningen inom turistnäringen 20 Turism i Sverige 27 Inhemsk turism 30

Läs mer

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av 1 Årsredovisning 2013 för Västsvenska Turistrådet AB Sammanfattning 2013 Turismen i Västra Götaland omsätter ca 35

Läs mer

För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2013.

För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2013. För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2013. För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2013. 2 Svenska institutets årsredovisning 2013 Innehåll. Generaldirektörens kommentar

Läs mer

Årsredovisning 2014 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2014 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2014 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av 1 Årsredovisning 2014 för Västsvenska Turistrådet AB Sammanfattning 2014 Bolagets verksamhet har bedrivits enligt bestämmelserna

Läs mer

TEM 2012 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Håbo kommun inklusive åren 2007-2010. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2012 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Håbo kommun inklusive åren 2007-2010. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2012 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Håbo kommun inklusive åren 2007-2010 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Håbo kommun 2012 3 Utveckling

Läs mer

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011 e-barometern Q4 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD E-handeln av varor i Sverige omsatte förra

Läs mer

För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2009. Dnr 437 / 2010, 114 sidor

För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2009. Dnr 437 / 2010, 114 sidor För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2009. Dnr 437 / 2010, 114 sidor Innehåll. Inledning 04 Internationell samverkan 14 Internationellt bistånd 48 Utbildning och universitetsforskning

Läs mer

INVESTERINGSFRÄMJANDE. Verksamhetsåret 2014 BUSINESS SWEDEN REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 1

INVESTERINGSFRÄMJANDE. Verksamhetsåret 2014 BUSINESS SWEDEN REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 1 INVESTERINGSFRÄMJANDE Verksamhetsåret 2014 BUSINESS SWEDEN REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 1 1. INLEDNING. 3 1.1 Business Sweden och de statliga uppdragen.. 3 1.2 Läsanvisning.. 4 1.3 Utvecklingen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅLAND. visitaland.com. Visit Åland

VERKSAMHETSPLAN ÅLAND. visitaland.com. Visit Åland VERKSAMHETSPLAN ÅLAND visitaland.com Visit Åland 2011 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 1 2. VISIT ÅLANDS HUVUDUPPDRAG: DESTINATIONSMARKNADSFÖRING... 2 3. TURISMENS BETYDELSE OCH UTVECKLING... 3 3.1. Ålands turismutveckling...

Läs mer

PASSIONEN FÖR ETT VARUMÄRKE

PASSIONEN FÖR ETT VARUMÄRKE ÅRSREDOVISNING 2011 2 BJÖRN BORG I KORTHET 5 VD HAR ORDET 6 VISION, AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGI 8 VARUMÄRKET 12 BJÖRN LOVES JOHN 14 PRODUKTUTVECKLING 18 VERKSAMHETEN 23 PRODUKTOMRÅDEN 26 GEOGRAFISKA MARKNADER

Läs mer

Privatresor & Turistservice 2013. Stockholm Visitors Board

Privatresor & Turistservice 2013. Stockholm Visitors Board Privatresor & Turistservice 2013 Stockholm Visitors Board Innehåll 1 Uppdrag och Strategi 1.1 Uppdrag 5 1.2 Strategi 5 1.3 Resultat 2013 i siffror 5 2 Marknadsövergripande projekt och aktiviteter 2.1 Frukostmöten

Läs mer

VisitSweden. hållbarhetsredovisning

VisitSweden. hållbarhetsredovisning VisitSweden hållbarhetsredovisning 2 kontaktinformation Innehåll Kontaktinformation 2 Vd-ord 3 Hållbarhet och globalt ansvar 5 Påverkan, risker och möjligheter 10 Dialog med intressenter 14 Miljöansvar

Läs mer

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga Fakta om svensk turism och turistnäring 2007 års upplaga mars 2007 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Utmaningar och utveckling 7 Internationell turism 10 Turistnäringens ekonomi 20 Sysselsättning inom turistnäringen

Läs mer

FOTO: ANNE-MARIE VON SAROSDY

FOTO: ANNE-MARIE VON SAROSDY FOTO: ANNE-MARIE VON SAROSDY 2012 2012 Kortfilmen Kiruna-Kigali av Goran Kapetanovic var med i det slutliga urvalet till Oscarsnomineringarna. FOTO: FOLKETS BIO Den 26 maj 2012 stod det svenska bidraget

Läs mer

Exportguide för Dalarnas besöksnäring

Exportguide för Dalarnas besöksnäring Exportguide för Dalarnas besöksnäring Foto: Nisse Schmidt/ Visit Idre En stark näring med gamla anor Besöksnäringen i Dalarna är en stark och viktig industri med gamla, stolta anor och räknas idag som

Läs mer

STOCKHOLMSREGIONENS INTERNATIONELLA TILLGÄNGLIGHET TRENDER OCH TENDENSER

STOCKHOLMSREGIONENS INTERNATIONELLA TILLGÄNGLIGHET TRENDER OCH TENDENSER STOCKHOLMSREGIONENS INTERNATIONELLA TILLGÄNGLIGHET TRENDER OCH TENDENSER Titel: Stockholmsregionens internationella tillgänglighet trender och tendenser Författare: Sweco Eurofutures AB Beställare: Länsstyrelsen

Läs mer

e-barometern till e-handelsköpet Tema: Vägen PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research

e-barometern till e-handelsköpet Tema: Vägen PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2013 PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research Tema: Vägen till e-handelsköpet Mobila enheter och fysiska butiker ökar i betydelse vid e-handelsköp. »FÖRORD Den kraftiga

Läs mer

För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2012.

För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2012. För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2012. För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2012. 2 Innehåll. Generaldirektörens kommentar 3 Strategiska utgångspunkter 4 Skapa

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Smålands Turism AB Smålands Turism AB ägs fr o m 2015 av Region Jönköpings län (50%) och Jönköpings läns tretton kommuner (50%). Ägarnas uppdrag till Smålands

Läs mer

VISIT ÅLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VISIT ÅLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VISIT ÅLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Innehåll Inledning... 3 Visit Åland r.f.... 5 Organisation... 5 Styrelse... 5 Styrelsens arbete... 5 Personal... 7 Medlemsorganisationen Visit Åland... 7 Medlemskommunikation...

Läs mer

Kinesiska investeringar i Östersjöregionen SLUTRAPPORT INOM CENTRAL BALTIC-PROJEKTET BASAAR

Kinesiska investeringar i Östersjöregionen SLUTRAPPORT INOM CENTRAL BALTIC-PROJEKTET BASAAR BASAAR PROJECT BALTIC SEA ASIA AGENDA FOR REGIONS IN A GLOBALIZING WORLD Kinesiska investeringar i Östersjöregionen SLUTRAPPORT INOM CENTRAL BALTIC-PROJEKTET BASAAR Stockholms stad, Uppsala kommun och

Läs mer

Årsredovisning 2010. Destination Uppsala AB/Uppsala Tourism AB

Årsredovisning 2010. Destination Uppsala AB/Uppsala Tourism AB Årsredovisning 2010 Destination Uppsala AB/Uppsala Tourism AB Innehållsförteckning Inledning... 4 Ägande och styrning... 5 Besöksservice... 6 Uppsala län... 10 Marknad Affärsturism... 10 Marknad Privatturism...12

Läs mer

Hållbarhetsredovisning för VisitSweden

Hållbarhetsredovisning för VisitSweden Hållbarhetsredovisning för VisitSweden innehåll 2 Innehåll Vd-ord, Sverige och VisitSweden tar ansvar för hållbar utveckling 3 Hållbarhet för VisitSweden 4 Risker och möjligheter 7 Dialog med intressenter

Läs mer

Svensk naturturism för den internationella marknaden

Svensk naturturism för den internationella marknaden R 2010:26 Svensk naturturism för den internationella marknaden En studie baserad på en expertgrupp Sanna Fors, Linda Flygt & Sandra Wall-Reinius Turismforskningsinstitutet ETOUR RAPPORTSERIEN Omslagsfoto:

Läs mer

8 Vi förnyar 12 Vi påverkar 16 Vi skapar nätverk

8 Vi förnyar 12 Vi påverkar 16 Vi skapar nätverk Årsberättelse 2006 Vi bygger morgondagens framgångsrika Finland Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra är en offentligrättslig fond som främjar välfärden i vårt samhälle under tillsyn av riksdagen.

Läs mer