Kommunikation och kognitivt stöd i vardagen Fokus på utvecklingsstörning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikation och kognitivt stöd i vardagen Fokus på utvecklingsstörning"

Transkript

1 Kommunikation och kognitivt stöd i vardagen Fokus på utvecklingsstörning 2 april 2009 Helena Hörkeby IdéTorget / Kommunikationsenheten Ulla Ringström Otterstadh Elisabet Lindström Klara Mera Center för kognitivt stöd

2 Dagens program Kognitivt stöd Kaffe Kommunikativt stöd Slut

3 Plats i organisationen Stockholms läns landsting Länscenter Klara Mera Idètorget Kommunikationsenheten

4 Vi behöver alla kognitivt stöd Vad ska jag göra idag?

5 När är det middag?

6 Hur kommer jag dit?

7 Vad innebär funktionsnedsättningen för personer med utvecklingsstörning? Nedsatt abstraktionsförmåga Nedsatt minnesfunktion

8 Konsekvenser i vardagen - abstraktionsförmåga Hantera abstrakta symboler Förstå pengar och pengars värde Förstå tid Förstå sambandet mellan orsak och verkan Föreställa sig något som man inte själv har upplevt Sålla ut viktig information Vad är viktigt just här och nu? Generalisera

9 Konsekvenser i vardagen - minne Hålla i minnet samtidigt Hantera i minnet Komma på Bedöma, göra jämförelser

10 Varför kognitivt stöd? Att förstå och få kontroll Att bli självständig Att utveckla förmågor

11 Kognitivt stöd

12 Planering Scheman Kalendrar Påminnare Klockor

13 Veckoschema

14 Med vem?

15 Plastat veckoschema

16 Dagschema med konkreta föremål Luckschema

17 Fredagsplanering i plastficka

18 Elektronisk dagsplan Sigvard dagsplan

19 Digital kalender MEMOplanner

20 Tim-Stock - stöd för morgonrutinen

21 Välja vad jag vill görag

22 Inspelade påminnelser Memo

23 Påminnelser med text Timex Ironman Datalink

24 Handdator med anpassad kalender Handi II

25 Kalender och tid

26 Påminnelse med SMS Memo Comai

27 Google kalender

28 Läsa böcker och tidningar - Daisy Telex EzDaisy spelare Daisy-program

29 Telefonera Telia Memory Handle Easy Handle Plus

30 Ringa med datorn Skype MSN

31 Handla

32 Laga mat

33 Använda timer

34 Mäta

35 Värma mat

36 Hålla sig ren och städa

37 Komma ihåg vad som ska med

38 Hitta och sortera in

39 Se mig! Hör mig! Förstå mig! Gunnel Winlund (2004). Materialet kan användas som uppslagsbok och arbetsmaterial om personer med grav utvecklingsstörning Riksförbundet FUB Pris: Boken 165 kr Filmen 250 kr Bok och film 400 kr

40

41 NinjaKoll

42 Nätverk Boende / Familj Jobb / Skola Kalle Fritid Habilitering

43 Ta reda på behov av hjälpmedel Omgivningens krav Personens förmåga Grepp om livet

44 Grepp om livet

45 Vem kan förskriva? Vägar till hjälpmedel Arbetsterapeut eller logoped Bostadsanpassning Kommunen Förskrivet individuellt hjälpmedel Hjälpmedelscentralen Landstinget Hjälpmedel Vem betalar? Utrustning i verksamhet Kommun / annan huvudman Eget inköp ( Fondmedel) Arbetstekniskt hjälpmedel Arbetsförmedlingen

46 Hjälpmedel hur då?

47 Layout som är lockande

48 Jobba / gå i skolan Anpassad arbetsbeskrivning - text, bild, talstöd Tidshjälpmedel timer Anpassade mått, mallar för antal och placering, färdig produkt

49 Välja ute- och inneaktivitet med bildstöd

50 Välja vad jag ska göra Hur ska jag göra det?

51 Arbetsinstruktion för att plantera blommor SymWriter

52 Datorn som arbetsredskap Bildfabriken Flera olika program för att göra många bilder, bild och text i olika format, etiketter, matsedlar mm Flera olika bildbaser: Handla, Mat, Recept, Fokus, Kropp och kläder

53 ALLTID - NÄRVARO OCH MÅNADSRAPPORTERING AllTid ett administrativt program som är speciellt anpassat för personer med kognitiva svårigheter. Det är tänkt att användas i dagliga verksamheter för att registrera närvaro, ledighet, sjukdom, avdrag för lunch

54 Visuella kassan

55

56

57 Pict-O-Stat Webb-baserat enkätverktyg med Pictogramsymboler, fotografier och inspelat tal Brukarna kan självständigt kvalitetsutvärdera sin arbetsoch boendemiljö Färdiga frågor och enkäter - lätt att själv komplettera med egna verksamhetsspecifika frågor och enkäter. Enkel och lättolkad statistik Abonnemang baserat på antal brukare i verksamheten: kr / plats och månad

58

59

60 Samtalsmatta Joan Murphy, Stirling University, Skottland SÖK DART

61 Kaffepaus

62 Kommunikation

63 Kommunikativt stöd När man inte kan uttrycka sig på vanligt sätt via tal Alla använder det: Gester, kroppsspråk, mimik Det finns hjälpmedel och metoder AKK GAKK TAKK

64 AKK = BRO Brukare (personen med kommunikationshandikapp) Omgivningen (personerna runt brukaren, samtalspartners, fysisk miljö) Redskap (de metoder och hjälpmedel som behövs för att personen ska kunna uttrycka sig)

65 Brukaren

66 Kommunikationshinder hos personer med utvecklingsstörning Språkförståelse Uttrycksförmåga - Utvecklingsålder Kommunikativt stöd/akk = När uttrycksförmågan är mer begränsad Flerfunktionshinder gör att ytterligare svårigheter begränsar möjligheterna att använda även AKK Motorik svårigheter att använda TAKK och peka Syn Svårigheter att använda bilder Minne, perception, impulskontroll begränsningar i mängd

67 Varför kommunikativt stöd Ökar möjligheten till Samspel Självkänsla Utveckling Minskar frustration

68 Redskap: Manuell / icke hjälpmedelsberoende AKK Naturliga reaktioner Signaler Sträcka sig efter Förflyttning Gester Titta på Ljud Metod Tecken som AKK - TAKK

69 Redskap: Grafisk / hjälpmedelsberoende AKK Föremål Fotografier, bilder och symboler Ordbilder och bokstäver Ljud Mamma M A M M A

70 Bilder som kommunikativt stöd Bilder som kognitivt stöd Som kommunikativt stöd ska bilden Ge användaren och den som tolkar en association till vad man vill kunna förmedla Bilden är en symbol istället för ett ord eller en fras

71 Taxi Taxi Från konkret till abstrakt Ordbild - samma ord kan ha olika utformning Bliss - symbolen avbildar inte verkligheten ett grafiskt språk taxi Pictogram - stiliserad svartvit bild, möjlig att generalisera. PCS (Picture Communication Symbols) - stiliserad bild, färg. Nilbild - Realistisk tecknad bild, färg. Svartvitt fotografi. Färgfotografi.

72

73 Lösa i pärmar, fickor och på tavlor

74 Pekkartor

75 Datorprogram för att ta fram bilderna Boardmaker PCS, Bliss In Print WidgitRebus Pictogramhanteraren Pictogram Bildfabriken fotografier, mat, loggor Bildbas Tecken Word/Powerpoint/Excell

76 Annat som är användbart Digital kamera Scanner Färgskrivare Inplastning av olika slag Spiraler/Spiralmaskin Kardborreband Magneter Förskrivningsbara produkter Köpa själv på

77 OCH

78 Tekniska samtalshjälpmedel Från enkla till avancerade Utan bilder Med bilder

79 En knapp med ett meddelande i taget. En del modeller medger att flera meddelande spelas upp i sekvens med ett meddelande för varje tryck på knappen. LITTLE Step-by-Step BIG Step-by-Step Personal Talker Recording Keychain Talking Symbols

80 Flera nivåer med många meddelanden att välja på för varje nivå gör att man kan spela in i förväg och använda olika inspelningar i olika situationer GoTalk 20+ SuperTalker VocaFlex Pocket Go Talk

81 Dynamisk Display Kommunikationsprogram i dator

82 Omgivning

83 Normal språkutveckling Intryck Uttryck Talat språk Talat språk

84 AKK språkutveckling Intryck Uttryck Talat språk Alternativ kommunikation

85 AKK språkutveckling Intryck Uttryck Alternativ kommunikation Alternativ kommunikation

86 Förhållningssätt på tidig AKK nivå Ställ frågor under en aktivitet om personen vill respektive inte vill fortsätta Förvänta svar avvakta - bekräfta Övertolka och var konsekvent Sträva mot att hitta en bekräftande signal Erbjud val

87 Att prata med en AKK användare Ställ öppna frågor, inte JA och NEJ om man vill att personen ska använda sin AKK Be att få låna och titta på bildkartor mm och använd själv när du pratar med personen OBS! OM personen tillåter Lyssna på innehållet och kommentera inte hur det låter om t ex en talsyntes eller hur hjälpmedlet i sig ser ut och fungerar Om man inte förstår säg t ex vad sa du? Kan du visa något mer så jag förstår? Bra exempel i GAKK filmen.

88 Kommunikativ omvårdnad Boken: 236 :- Filmen: 189 :- Leg. Logoped Boel Heister-Trygg SÖK

89 Tidig AKK Stöd för stora och små 236 :- Leg. Logoped Boel Heister-Trygg SÖK

90 GAKK Grafisk AKK Boken: 236 :- Filmen: 230 :- Leg. Logoped Boel Heister-Trygg m.fl. SÖK

91 Boken: 223 :- Filmen: 230 :- Leg. Logoped Boel Heister-Trygg SÖK

92 Kompass - Kommunikationspass Kostnadsfritt Leg. Logoped Maja Sigurd Pilesjö Arbetsterapeut Lisa Hardenstedt SÖK

93 Pekkartan en väg till kommunikation Film 500 :- Inger Andersson och Kristina Jansson från särskolan i Ludvika Ludvika särskola Uppfartsvägen Ludvika

94

95 Tillgänglig dator Kognitivt Förenkla funktioner Läs- och skrivstöd Motoriskt Komma åt tangentbords- och musfunktioner

96 Redskap Manöverkontakter Anslutningsbox Anpassat tangentbort Flexiboard Anpassad mus Rullboll Joystickmus Talsyntes Ljudningsfunktion talande tangentbord

97 Manöverkontakter

98 Anslutning till dator

99 Fastsättning av kontakter

100 Flexiboard

101

102

103 Flexiboardöverlägg

104 Skriva vad jag gjort i dagboken

105 Anpassad mus Kognitivt stöd Pekskärm Rullboll Många olika för rörelsehindrade Joystickmus Huvudmus Ögonstyrning

106 Pekskärm

107 Rullboll

108 Tips på program Kom till IdéTorget Information och tips kan laddas ner Broschyr med Gratisprogram Power Point tips

109 Power Point tips Bildspel med musik Välja musik Fotoalbum Titta på sina fotografier Peka och klicka på bilder Startmeny Välja musik Surfa

110 Litteratur och filmtips Kommunikativ omvårdnad bok+film Tidig AKK Kompass, Kommunikationspass GAKK bok+film TAKK bok+film Pekkartan en väg till kommunikation, film Aktiv med dator

111 Aktiv med dator Ladda ner gratis Egen hemsida med uppdateringar

112 Länktips

Ett informationsmaterial om kognitivt stöd för personer med utvecklingsstörning

Ett informationsmaterial om kognitivt stöd för personer med utvecklingsstörning Ett informationsmaterial om kognitivt stöd för personer med utvecklingsstörning Klara Mera Center för kognitivt stöd Ryggsäcken - ett informationsmaterial om kognitivt stöd. Ryggsäcken är ett informationsmaterial

Läs mer

Klara mera med begåvningsstöd

Klara mera med begåvningsstöd Klara mera med begåvningsstöd Text: Elisabet Lindström, Eva Oknemark & Birgitta Wennberg Foto: Evalena Habel, Eva Oknemark & BirgittaWennberg 2012 Stockholms läns landsting, Habilitering & Hälsa Detta

Läs mer

Kommunikation genom teknik ur ett vardagsperspektiv

Kommunikation genom teknik ur ett vardagsperspektiv Kommunikation genom teknik ur ett vardagsperspektiv En rapport inom programmet IT för funktionshindrade och äldre Vinnova och Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2004 Författare: Bitte Rydeman & Gerd Zachrisson

Läs mer

Pedagogiskt arbetssätt

Pedagogiskt arbetssätt Pedagogiskt arbetssätt För personer med Autism och annorlunda kognitiva förutsättningar Författare: Emelie Liljedahl Handledare: Kerstin Gatu Mora Folkhögskola Autism Ett annorlunda sätt att tänka Mora,

Läs mer

StoCKK. Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

StoCKK. Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK tillhör Habilitering & Hälsa och är ett komplement till habiliteringens

Läs mer

Nr 2. 2008. En tidning från Handikapp & Habilitering. Samtalsmattan - ett genialt kommunikationsredskap. Tema: Kognitivt stöd

Nr 2. 2008. En tidning från Handikapp & Habilitering. Samtalsmattan - ett genialt kommunikationsredskap. Tema: Kognitivt stöd En tidning från Handikapp & Habilitering Nr 2. 2008 Samtalsmattan - ett genialt kommunikationsredskap Tema: Kognitivt stöd Ansvarig utgivare har ordet: Innehåll Klara Mera - en lysande idé 3-5 Sidney in

Läs mer

Alternativ telefoni med ny teknik

Alternativ telefoni med ny teknik Alternativ telefoni med ny teknik Slutrapport för försöksverksamhet i Västerbotten Alternativ telefoni - från särlösning till lösning [september 2012] Signe Rejdvik, Marcus Eriksson Innehåll Sammanfattning...1

Läs mer

2008-01-10. Det finns flera typer av kognitiva funktionsnedsättningar (tankeprocesstörningar)

2008-01-10. Det finns flera typer av kognitiva funktionsnedsättningar (tankeprocesstörningar) Hans Kihlström 2008-01-10 Nya möjligheter Psykiska funktionsnedsättningar och hjälpmedel Om personer med psykiska funktionshinder inte går upp ur sängen på hela dagen, inte lagar mat, sköter sin hygien

Läs mer

Min skoldag. Hjälpmedel som gör det lättare att delta aktivt

Min skoldag. Hjälpmedel som gör det lättare att delta aktivt Min skoldag Hjälpmedel som gör det lättare att delta aktivt JAG HAR NÅGOT ATT SÄGA! Att kommunicera är en förutsättning för att utvecklas socialt och för att aktivt kunna delta tillsammans med andra. Alla

Läs mer

Va V d a d ä r ä r A K A K K? K?

Va V d a d ä r ä r A K A K K? K? Vad är AKK? Vad är AKK? AKK är en förkortning av Alternativ och Kompletterande Kommunikation. AKK är hela den BRO av insatser som behövs för att ersätta eller komplettera ett bristande tal/språk i kommunikationen

Läs mer

Låt dig inspireras skaffa ny kunskap!

Låt dig inspireras skaffa ny kunskap! Den 12:e Västsvenska kommunikationskarnevalen 6 7 maj 2013 Låt dig inspireras skaffa ny kunskap! Välkommen till en alldeles gratis mässa med det bästa inom kommunikationshjälpmedel i samband med den 12:e

Läs mer

Ring mig! Olika sätt att kommunicera på avstånd när man har tal- och språksvårigheter

Ring mig! Olika sätt att kommunicera på avstånd när man har tal- och språksvårigheter Ring mig! Olika sätt att kommunicera på avstånd när man har tal- och språksvårigheter Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Bitte Rydeman, Signe Rejdvik och Andreas Richter Ansvarig handläggare:

Läs mer

Tips på kognitivt stöd för barn

Tips på kognitivt stöd för barn Tips på kognitivt stöd för barn Tips på kognitivt stöd för barn Bildexemplen är hämtade ur Kappsäcken ett informationsmaterial om kognitivt stöd för barn. Kappsäcken har tagits fram av projektgruppen

Läs mer

Appar och habilitering verktyg för kommunikation i vardagen

Appar och habilitering verktyg för kommunikation i vardagen Smarta telefoner, surfplattor och appar för kommunikation och kognition möjligheter och begränsningar Livets möjligheter 10 11 mars 2014 Appar och habilitering verktyg för kommunikation i vardagen 1 Detta

Läs mer

Anpassningar för oss med rörelsehinder. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet

Anpassningar för oss med rörelsehinder. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Anpassningar för oss med rörelsehinder Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2014 Författare: Anita Hildén och RBU Fotografer: Jonas Arneson, Bildarkivet,

Läs mer

Hur kan vi tillsammans skapa och använda en kommunikationsbok?

Hur kan vi tillsammans skapa och använda en kommunikationsbok? Hur kan vi tillsammans skapa och använda en kommunikationsbok? 2010 Leg.logoped Joana Kristensson Neurologopedi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Leg. logoped Ann Ander Stroke Forum Göteborg Ett

Läs mer

Matstudion och Frukoststudion

Matstudion och Frukoststudion Bildfabriken Matstudion och Frukoststudion BRUKSANVISNING Rev B 05-02-01 Beställning och support Trollreda Resurscenter info@trollreda.se 2 Innehållsförteckning 3 Introduktion... 4 Om nya Bildfabriken...

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 SYFTE OCH MÅL... 5 GENOMFÖRANDE... 5. Utveckling av princip för att presentera ekonomiska storheter...

SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 SYFTE OCH MÅL... 5 GENOMFÖRANDE... 5. Utveckling av princip för att presentera ekonomiska storheter... INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 SYFTE OCH MÅL... 5 GENOMFÖRANDE... 5 Utveckling av princip för att presentera ekonomiska storheter... 5 Utveckling av enkelt hjälpargränssnitt... 5 Utveckling

Läs mer

Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi. Elenor Mattsson och Mia Dahlqvist December 2009. Examensarbete, 15 högskolepoäng Pedagogik C

Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi. Elenor Mattsson och Mia Dahlqvist December 2009. Examensarbete, 15 högskolepoäng Pedagogik C Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Alternativ kommunikation - för alla barn. - En studie om uppfattningar av alternativ kommunikation bland verksamma pedagoger inom tre förskoleverksamheter.

Läs mer

Tjugofem fallbeskrivningar och tre beskrivningar av gruppverksamheter för klienter med kommunikationssvårigheter

Tjugofem fallbeskrivningar och tre beskrivningar av gruppverksamheter för klienter med kommunikationssvårigheter Tjugofem fallbeskrivningar och tre beskrivningar av gruppverksamheter för klienter med kommunikationssvårigheter Särtryck till rapporten: Allas rätt till kommunikation Förslag till riktlinjer för hur Vuxenhabiliteringen

Läs mer

Hjälpmedelsguide. Broschyren finns inläst på band

Hjälpmedelsguide. Broschyren finns inläst på band Handikappverksamheten Kommunikationscentrum Länssjukhuset Ingång 4, målpunkt K Tfn: 035-14 61 13 Fax: 035-14 61 01 Texttelefon: 035-13 13 99 Broschyren finns inläst på band Produktion & layout: Närsjukvårdens

Läs mer

På mina villkor. På mina villkor. vardagen. Hjälpmedel som kan underlätta vardagen

På mina villkor. På mina villkor. vardagen. Hjälpmedel som kan underlätta vardagen På mina villkor På mina villkor Hjälpmedel som kan underlätta Hjälpmedel som kan underlätta vardagen vardagen Att ha en plan för dagen Memoplanner är en digital aktivitetskalender med påminnelsefunktion,

Läs mer

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med utvecklingsstörning

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med utvecklingsstörning Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med utvecklingsstörning Utgivna skrifter i denna serie: Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning. Information om stödinsatser

Läs mer

Hur vet man vilket stöd man ska ge vilken elev? vid rast/fritid för elever med NPF/AST och den hittar du under samma flik.

Hur vet man vilket stöd man ska ge vilken elev? vid rast/fritid för elever med NPF/AST och den hittar du under samma flik. 1 Hur vet man vilket stöd man ska ge vilken elev? Det händer att jag får den frågan då jag handleder skolpersonal, och det är förstås en svår fråga att svara på utan att ha träffat eleven eller genomfört

Läs mer

Om Tydliggörande pedagogik

Om Tydliggörande pedagogik Om Tydliggörande pedagogik Tydlighet innebär enligt Svensk synonymordbok att något är lätt att uppfatta, förnimma, inse. Det kan också betyda klarlägga, åskådliggöra. För oss människor innebär tydlighet

Läs mer

en väg till begåvningsstöd Del II av II

en väg till begåvningsstöd Del II av II Grepp om livet en väg till begåvningsstöd Del II av II Formulär Grepp om livet en väg till begåvningsstöd Innehåll Formulär 1. SKATTNING AV SJÄLVSTÄNDIGHET 4 Vad tycker personen själv? Hemma (1:1 1:8)

Läs mer

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem?

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Idéer från ett seminarum för föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning och för personal inom stödverksamheter En del av projektet Egen växtkraft Barns

Läs mer

SMS för personer med kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar en intervjustudie av användares upplevelser

SMS för personer med kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar en intervjustudie av användares upplevelser SAHLGRENSKA AKADEMIN Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Enheten för logopedi 195 SMS för personer med kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar en intervjustudie av användares upplevelser

Läs mer

= dçíjfq=oéëìêëåéåíéê=

= dçíjfq=oéëìêëåéåíéê= jéíççìíîéåâäáåö=ñ ê=~íí=íéëí~== çåü=ìíîéåâä~=éå=~êäéíëãéíçç== Ñ ê=~íí=éêçî~=ìí=çåü=~åé~ëë~== Éå=åÉÇä~ÇÇåáåÖëÄ~ê=íÉäÉÑçåáíà åëí== Ñ ê=ãçäáäíéäéñçåéê= = == o~ééçêí=åê=10= = dçíjfq=oéëìêëåéåíéê= Got-IT Resurscenter

Läs mer