Måndagen den 25 november 2013, klockan 19:00-22:20. Ledamöter och ersättare: Enligt bifogad upprops- och omröstningslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Måndagen den 25 november 2013, klockan 19:00-22:20. Ledamöter och ersättare: Enligt bifogad upprops- och omröstningslista"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Plats och tid Messingen, Lowe Almqvist torg 1 Måndagen den 25 november 2013, klockan 19:00-22:20 Beslutande Ledamöter och ersättare: Enligt bifogad upprops- och omröstningslista Övriga deltagande Ann-Christin L Frickner (C), 163 Emma Kaumheimer, stöd & process Utses att justera Christina H Gardos Lennart Olsen Justeringens plats och tid Kanslienheten, den 2 december 2013 Underskrifter Sekreterare... Emma Kaumheimer Paragrafer Ordförande... Torsten Hemph Justerande... Christina H Gardos Justerande... Lennart Olsen ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kungörelse Det justerade protokollet innehåller också beslut om kommunala föreskrifter, 160 Organ Kommunfullmäktige Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten, kommunhuset, Dragonvägen 86 Underskrift...

2 Upprops- och omröstningslista den 25 november 2013 Sammanträdestid: 19:00-22:20 Omröstning Ledamöter Närvaro Tid Ersättare :1 163:2 Hemph Torsten, FP X 19:00-22:20 Ja Ja Ja Gardos Christina H., M X 19:00-22:20 Ja Ja Ja Söderqvist Kjell, S X 19:00-22:20 Nej Nej Nej Holmberg Jan, M X 19:00-22:20 Ja Ja Ja Kanström Per-Erik, M X 19:00-22:20 Ja Ja Ja Kanström Lena, M X 19:00-22:20 Ja Ja Ja Hjalmarsson Kent, M X 19:00-22:20 Ja Ja Ja Honkanen Linda, M X 19:00-22:20 Ja Ja Ja Halldén Jan Olof, M X 19:00-22:20 Ja Ja Ja Hanefalk Christine, M X 19:00-22:20 Ja Ja Ja Palmstierna Erik, M X 19:00-22:20 Ja Ja Ja Öberg Fredrik, M Hansson Lars, M Ja Ja Ja Strandberg Malin, M Henningsson Aija, M Ja Ja Ja Ek Jan-Erik, M X 19:00-22:20 Ja Ja Ja Kiskeri Desirée, M X 19:00-22:20 Ja Ja Ja Strandberg Daniel, M Gardos Peter, M Ja Ja Ja Hector Anitha, M X 19:00-22:20 Ja Ja Ja Halldén Ingabrit, M X 19:00-22:20 Ja Ja Ja Sundgren Mattias, M X 19:00-22:20 Ja Ja Ja Ax:son Johnson Antonia, FP Opondo James Francis, FP Ja Ja Ja Klempt Kristina, FP X 19:00-22:20 Ja Ja Ja Bromme Eila, FP X 19:00-22:20 Ja Ja Ja Karlsson Bengt, FP X 19:00-22:20 Ja Ja Ja Björnegren Ellinor, FP Surén Marianne, FP Ja Ja Ja Fälth Maria, KD X 19:00-22:20 Ja Ja Ja Salmi Ismo, KD X 19:00-22:20 Ja Ja Ja

3 Magnusson Johan, C X 20:49-22:20 Vakant Ja Ja Brogård Ludwig, C X 19:00-22:20 Ja Ja Ja Berglund Leif, S X 19:00-22:20 Nej Nej Nej Rojhan Gustafsson Azadeh, S Edwinson Vanja, S Nej Nej Nej Abdallah Ibrahim, S X 19:00-22:20 Nej Nej Nej Hagman Åsa, S Lindén Eva, S Nej Nej Nej Curku Bülent, S X 19:00-22:20 Nej Nej Nej Karlsson Gun-Britt, S X 19:00-22:20 Nej Nej Nej Gustafsson Jakob, S X 19:00-22:20 Nej Nej Nej Kashefi Ali, S X 19:00-22:20 Nej Nej Nej Jyttner Ann-Christin, S X 19:00-22:20 Nej Nej Nej Lindström Gert, S X 19:00-22:20 Nej Nej Nej Leach Mari, S X 19:00-22:20 Nej Nej Nej Rosen Ann-Marie, S X 19:00-22:20 Nej Nej Nej Norberg Sara, S X 19:00-22:20 Nej Nej Nej Lundin Björn, S X 19:00-22:20 Nej Nej Nej Valtersson Lars, MP X 19:00-22:20 Nej Nej Avstår Melkersson Ingela, MP X 19:00-22:20 Nej Nej Avstår Olsen Lennart, MP X 19:00-22:20 Nej Nej Avstår Kaplas Eeva, MP Jonsson Kjell, MP Nej Nej Avstår Veide Andres, MP X 19:00-22:20 Nej Nej Avstår Blücher Ulla, V X 19:00-22:20 Nej Ja Nej Rosén Anders, V X 19:00-22:20 Nej Nej Nej Danielsson Jörgen, SD X 19:00-22:20 Nej Ja Nej Björkebaum Dahlén Jan, SD X 19:00-22:20 Nej Ja Nej

4 Ersättare Groth Lotta, M Råvik Mattias, M Hansson Lars, M X 19:00-22:20 Henningsson Aija, M X 19:00-22:20 Gardos Peter, M X 19:00-22:20 Wetterling Lillemor, M X 19:00-21:27 Hjort Stefan, M X 19:00-21:27 Haddad Tony, M X 19:00-21:27 Loqvist Andreas, M X 19:00-22:20 Jonsson Lennart, FP Opondo James Francis, FP X 19:00-22:20 Surén Marianne, FP X 19:00-22:20 Tunkrans Lars, KD X 19:00-22:20 Ayoub Raouf, KD X 19:00-22:20 Bäckman, Christina. C Svensson, Lennart, C Edwinson Vanja, S X 19:00-22:20 Rande Lars, S Lindén Eva, S X 19:00-22:20 Ghasemi Penahi, S X 19:00-22:20 Larsson Åsa, S Eklund Bo, S X 19:00-22:20 Norberg Börje, S X 19:00-22:20 Eriksson Gunilla, S Andersson Annika, MP Jonsson Kjell, MP X 19:00-22:20 Hember Carina, MP Lindh Karin, V X 19:00-22:20 Biglari Yadollah, V X 19:00-22:20

5 Kommunfullmäktige Meddelanden Ärendebeskrivning Följande rapporter, skrivelser, beslut etc. meddelas kommunfullmäktige. Förstudie av överförmyndarverksamheten. På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sollentuna kommun har PwC genomfört en förstudie av överförmyndarverksamheten i den gemensamma överförmyndarnämnden i Sollentuna, Sigtuna och Upplands Väsby kommuner. Sammanträdesprotokoll från Kommunalförbundet brandkåren Attunda den 6 september Sammanträdesprotokoll från Käppalaförbundet Förbundsfullmäktige den 15 oktober Sammanträdesprotokoll från Norrvatten Förbundsfullmäktige den 15 oktober Sammanträdesprotokoll från styrelsen för AB Vårljus den 23 oktober Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden.

6 Kommunfullmäktige Medborgarförslag om att fritidsgården Runbygården ska ha öppet även dagtid mellan (KS/2013:442) Ärendebeskrivning Frida Jegréus, tillsammans med klass 7 C, har den 21 oktober 2013 lämnat in ett medborgarförslag om att fritidsgården i Runby ska vara öppen dagtid. Ha fritidsgården öppen dagtid igen mellan Vi vill utnyttja gården även under dagtid. Kunna handla mellanmål som t. ex. frukt och smörgåsar. Prata med personalen och få använda tjejtoan. Bra att få prata med någon eller att bli peppad. Vi skulle vara så tacksamma! Förslag till beslut Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för beredning. Beslutet skickas till: Förslagsställaren

7 Kommunfullmäktige Svar på medborgarförslag om trafiksituationen Stora vägen (KS/2013:109) Ärendebeskrivning Lena Sjöberg har den 5 februari 2013 lämnat ett medborgarförslag angående trafiksituationen på Stora vägen; Grundproblemet som skulle åtgärdas var alltför höga hastigheter på Stora Vägen. Vid möte med boende längs Stora Vägen (vintern 2012?) framhöll de boende att de absolut inte ville ha en lösning med delvis breddade trottoarer där mötande trafik måste vänta på sin tur. Orsaken till detta är att motorljudet från väntande och gasande (för att hinna före, eller för att ta igen förlorad tid när man väntat) bilar redan i dag vid de platser där den lösningen idag finns upplevs som mycket störande för de boenden intill. Den lösning som då skissades av kommunen var att ena trottoaren skulle breddas längs Stora Vägens hela sträckning. Detta för att dagens breda väg inbjuder till högre hastigheter än de tillåtna 30 km i timmen. Mötesdeltagarna verkade överlag vara nöjda med en sådan lösning, och den tilltalade även andra boende i området som jag pratat med. En tid efter mötet ritade kommunen upp en breddad trottoar i gatan och vi trodde då att arbetet snart skulle påbörjas. Döm om vår förvåning när kommunen istället bygger precis den lösning som mötet inte ville ha breddade trottoarer precis vid busshållplatsen Sutargränd så att gatbredden där bara tillåter en bil i taget. Följden av detta är att de intillboende flera hus ner på de närmaste gränderna nu störs av bullret från framförallt gasande men även väntande fordon. Dessutom är det en höjdskillnad i vägen på 4-5 cm (vägbanan vid de breddade trottoarerna är lägre än övriga vägen) så husen vibrerar när bussarna kör över. Att hastigheten längs resten av Stora Vägen skulle ha sjunkit är ytterst tveksamt istället gasar de flesta så fort de tagit sig förbi det trånga stället. Vi boende upplever absolut inte att hastigheterna har sänkts. Vi märker inte heller av någon minskad trafik, annat än att det är färre bussar. Framkomligheten in på och ut från Sutargränd har dessutom försämrats eftersom vissa ställer sig tvärs över Sutargränds utfart till Stora Vägen när de väntar på att få komma fram. Detta är förhoppningsvis ett övergående problem och är heller inte lika stort om ljudstörningarna. Eventuellt är det samma problem vid den andra nygjorda avsmalningen som ligger närmare Bollstanässkolan. Kommunen bör snarast göra om hela bygget och bygga om Stora Vägen enligt den lösning som skissades vid mötet EN breddad trottoar längs hela Stora Vägen och INTE enfiligt förbi busshållplatsen.

8 Kommunfullmäktige Jag kan tillägga, att det är värre av kommunen att ha samrådsmöten och sedan gå helt emot de boendes synpunkter än att inte alls höra vad medborgarna säger. Remiss till kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Medborgarförslaget har överlämnats till kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott för yttrande. Utskottet har den 22 maj 2013 lämnat följande yttrande. Under vintern 2012 hade vi ett dialogmöte med de boende för att försöka komma på den mest effektiva lösningen för att minska hastigheterna. Förslaget vi kom fram till var att vi skulle bygga en gång- och cykelväg längs Stora vägen och det var detta förslag vi gick vidare med. Under granskningen så godkände inte SL och Arbetsmiljöverket handlingarna och deras yttrande var tydligt, bygger Upplands Väsby kommun gång och cykelvägen utmed Stora vägen så slutar SL att köra all busstrafik där. Anledningen är att körbanan blir för smal för två bussar att mötas. Kontoret för samhällsbyggnad anser, med hänsyn till SL s yttrande, att den enda möjliga lösningen för att minska hastigheterna på Stora vägen är att anlägga timglasbusshållplatser. Mot denna bakgrund föreslår kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avstyrka medborgarförslaget om att bygga om Stora vägen enligt den lösning som diskuterades vid dialogmötet med en gångoch cykel väg längs hela Stora vägen. Utskottet föreslår i stället att vi åter skall se över trafiksituationen på Stora vägen och se om det möjligtvis finns andra lösningar. Kommunledningskontorets yttrande Kommunledningskontoret tillstyrker utskottets förslag. Kontoret har inget ytterligare att tillföra i ärendet Kommunledningskontorets förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott att se över trafiksituationen på Stora vägen utifrån den av utskottet redovisade situationen.

9 Kommunfullmäktige Ordförandes förslag till kommunstyrelsen Ändring i punkten två: Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag, som i sin tur ger teknik- och fastighetsutskottet i uppdrag, att se över trafiksituationen på Stora vägen utifrån den av utskottet redovisade situationen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag, som i sin tur ger teknik- och fastighetsutskott i uppdrag, att se över trafiksituationen på Stora vägen utifrån den av utskottet redovisade situationen. Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag, som i sin tur ger teknik- och fastighetsutskott i uppdrag, att se över trafiksituationen på Stora vägen utifrån den av utskottet redovisade situationen. Beslutet skickas till: Förslagsställaren Teknik- och fastighetsutskottet

10 Kommunfullmäktige Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på Breddenvägen samt korsningen Breddenvägen - Sandavägen (KS/2013:110) Ärendebeskrivning Lena Sjöberg har den 5 februari 2013 lämnat ett medborgarförslag angående trafiksituationen på Breddenvägen samt korsningen Breddenvägen-Sandavägen. Redan i dag är korsningen Breddenvägen Sandavägen starkt belastad i rusningstrafik. Väntetider på mer än fem minuter är inte ovanligt och olyckstillbud sker varje vecka. Denna korsning är extra knepig eftersom många inte uppfattar den som en fyrvägskorsning utan endast som en T-korsning. Trafiken till och från hunddagis och brukshundsklubb är i och för sig inte omfattande. Men eftersom den delen av korsningen är så smal att två bilar inte kan mötas utan problem (framför allt vintertid), blir det ofta stopp på Sandavägen när bilar inte kommer åt att svänga in på vägen till dagis/brukshundsklubb p.g.a. att en bil redan står där och väntar på att kunna komma ut på eller korsa Sandavägen. Dessutom är själva Breddenvägen smal och slingrig, vilket i och för sig håller hastigheterna nere, men vintertid blir vägen bitvis och tidvis alltför smal. Att möta en buss eller annat större fordon är inte alltid problemfritt på vintern. När förbifarten förbi Bollstanäs skola spärras av för personbilstrafik kommer en stor del av smit-trafiken (800 bilar per dygn enligt senaste beräkningen, större delen troligen under rusningstid) att istället köra Breddenvägen och då även belasta korsningen med Sandavägen. Då blir det ännu svårare för oss som måste korsa Sandavägen i rusningstrafik. Olycksriskerna kommer att öka kraftigt. Förslag till lösning Jag hade trott att man skulle förbättrat den här korsningen i samband med att man anlade gång/cykelbana hela vägen längs Breddenvägen och övergångsställen över Breddenvägen och Sandavägen, men prioriterades väl ner. När man fattat beslut om att helt stänga av förbi skolan av säkerhetsskäl måste korsningen Sandavägen Breddenvägen prioriteras upp. Kommunen har ordnat den fina valrondellen i nästa korsning nu är det den här korsningens tur. En rondell är kanske inte rätt väg att gå i denna trafikerade korsning Sandavägen är så trafikerad, att man antagligen inte skulle kunna komma in i rondellen från Breddenvägen eller hunddagis/brukshundsklubb. Erfarenheter från Åkersberga där man byggde en rondell för att få bukt på en besvärlig korsning visade att svårigheterna bara ökade. Till slut byggdes istället trafikljus. Jag tycker därför att trafikljus vore att föredra. Man kan ju dessutom

11 Kommunfullmäktige koordinera trafikljusen med signaler vid övergångsställena över Breddenvägen respektive Sandavägen. Det skulle för bättra säkerheten avsevärt. Bygg snarast om korsningen Breddenvägen Sandavägen! Remiss till kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Medborgarförslaget har överlämnats till kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott för yttrande. Utskottet har avgivit yttrande den 22 maj Utskottet konstaterar att vi är fullt medvetna om den svåra trafiksituation som råder i korsningen Sandavägen-Breddenvägen och detta är en av de prioriterade korsningarna i Upplands Väsby som behöver byggas om. Medel för detta har under flera år avsatts i vår flerårsplan men har p.g.a. ekonomiska prioriteringar skjutits på. Vi arbetar för närvarande med att hitta den bästa lösningen och hoppas att kunna prioritera denna besvärliga korsning i kommande investeringsplaner. När det gäller Breddenvägen finns det idag inga planer på att bygga om denna men det kan bli aktuellt att titta på problemet i samband med en ombyggnad av korsningen Sandavägen- Breddenvägen, framhåller teknik- och fastighetsutskottet. Teknik och fastighetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla Lena Sjöbergs medborgarförslag om att bygga om korsningen Sandavägen- Breddenvägen. Kommunledningskontorets yttrande Kommunledningskontoret tillstyrker utskottets förslag Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunfullmäktige bifaller Lena Sjöbergs medborgarförslag om att bygga om korsningen Sandavägen-Breddenvägen. Ordförandes förslag till kommunstyrelsen Enligt förslag.

12 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige bifaller Lena Sjöbergs medborgarförslag om att bygga om korsningen Sandavägen-Breddenvägen. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige bifaller Lena Sjöbergs medborgarförslag om att bygga om korsningen Sandavägen-Breddenvägen. Beslutet skickas till: Förslagsställaren Teknik- och fastighetsutskottet

13 Kommunfullmäktige Svar på medborgarförslag om hastighetssänkande åtgärder på Breddenvägen (KS/2013:129) Ärendebeskrivning Claes Bjernekull har den 20 februari 2013 lämnat ett medborgarförslag om hastighetssänkande åtgärder på Breddenvägen för att få en säkrare skolväg för Grimsta- och Breddenskolans elever. Förslagsställarens motivering: Breddenvägen mellan Valhallavägen och Bendanrondellen har i dagsläget en mycket bra vägstandard som idag inbjuder till höga hastigheter oaktat att den går genom bostadsområden och förbi två skolor där barn och ungdomar frekvent uppehåller sig vid busshållplatserna. Gällande hastighetsbegränsning på 50 km/tim efterlevs sällan och några skyltar som påminner om gällande hastighet finns ej på vägavsnittet. Många trafikanter verkar vara osäkra på om det är 70 eller 90 km/tim som gäller och kör därefter. Flera allvarliga avkörningsolyckor har de senaste åren inträffat på detta vägavsnitt till följd av fordon som hållit för hög hastighet. Dessutom har ett flertal vägskyltar, lyktstolpar och träd blivit nerkörda av fordon som inte klarat av att hålla sig kvar på vägen. Det brådskar med dessa åtgärder då vi fått information om att kommunen ska försvåra ytterligare för trafik att passera förbi Bollstanässkola och styra över trafiken till Breddenvägen. Kommunen måste förhindra att fordon framöver kan hålla sådana hastigheter på Breddenvägen att dessa riskerar att köra upp på skolbarnens busshållplatser vid Breddenoch Grimstaskolorna. Exempel på åtgärder för att få ner hastigheten på aktuellt vägavsnitt till gällande 50 km/tim kan vara: 1. Ta en del av vägbredden och gör en gång/cykelbana. Man kan då på ett lyckat sätt sammanbinda den nya gång/cykelvägen från Sandaområdet, som idag slutar vid Valhallavägen, med gång/cykelbana vid Breddenskolan. Smalare körfält inbjuder inte till fortkörning. 2. Sätta ut ett flertal hastighetsskyltar som smalnar av vägen. Detta är något man gjort på ett flertal vägar och gator i kommunen som ej har samma trafikintensitet eller problem med höga hastigheter.

14 Kommunfullmäktige Anlägga busspjäll liknande de på Sandavägen vid Skutans dagis som omöjliggör att trafik kan passera då bussarna stannar vid busshållplatserna. Idag några hundra bussar/dygn. Enligt nya direktiv ska hastighetsbegränsningen på 50 km/tim fasas ut och ersättas av 40 eller 60 km/tim. Att redan nu anpassa Breddenvägen till kommande 40 km/tim gör att man kan öka trafiksäkerheten genom en säkrare skolväg för Grimsta- och Breddenskolans elever, något som redan finns vid övriga skolor i kommunen. Remiss till kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Medborgarförslaget har överlämnats för yttrande till teknik- och fastighetsutskottet. Utskottet har avgivit yttrande den 19 september Utskottet konstaterar att Breddenvägen ligger inom tättbebyggt område där bashastigheten 50 kilometer i timmen gäller. Sedan några år får även hastigheterna 40 och 60 kilometer i timmen föreskrivas. Enligt den hastighetsutredning som gjordes i anslutning till arbetet med kommunens trafikplan föreslås hastigheten höjas till 60 kilometer i timmen på Breddenvägen då motorfordonstrafiken är väl separerad från gång- och cykelpassager, inte har några enskilda utfarter och har egenskapen av transportrum. En hastighetssänkning till 40 kilometer i timmen är därför inte aktuell i dagsläget. 1. Gång- och cykelvägen från Sanda slutar precis som förslagsställaren påpekar omotiverat vid Valhallavägen utan vidare anslutning. Den bör få en anslutning vidare vilket lämpligen sker genom att den förlängs från sin avslutning vid korsningen Valhallavägen/Vattenmåravägen, över till andra sidan Valhallavägen och ner till befintlig gång- och cykelbana mellan Vattenmåra- och Stenmåravägen och vidare mot Breddenskolan. På detta sätt knyts dessa gång- och cykelvägar ihop och man undviker att blanda trafikantslag mer än nödvändigt. 2. En översyn av befintlig hastighetsskyltning bör göras och kompletteras om behov finns. Men att som föreslås göra detta med hjälp av trafiköar för att förtränga trafikrummet är inte lämpligt då Breddenvägen är en viktig transportled och detta skulle påverka framkomligheten kraftigt. 3. Breddenvägen har inga övergångsställen utan gångtunnlar i direkt anslutning till busshållplatserna. Dessa är dessutom avskilda från körfälten med hållplatsfickor. En ombyggnad till så kallad enkel stopphållplats skulle kraftigt inskränka på framkomligheten, och då det redan finns befintliga säkra gångpassager i form av tunnlar är denna ombyggnad inte motiverad.

15 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om Claes Bjernekulls medborgarförslag om hastighetssänkande åtgärder på Breddenvägen enligt nedan. 1. Förslaget om gång- och cykelvägen som slutar vid korsningen Valhallavägen/Vattenmåravägen bifalls till viss del med en förlängning över Valhallavägen ner till befintlig gång- och cykelväg ner mot Breddenskolan. 2. Förslaget att sätta ut ett flertal hastighetsskyltar i form av avsmalningar avslås med hänvisning till vägens egenskap av transportrum. Däremot bör en översyn av befintlig skyltning och eventuell komplettering göras. 3. Förslaget att anlägga så kallade enkla stopphållplatser avslås med motiveringen att säkra gångpassager i form av gångtunnlar finns. 4. Förslaget att anpassa Breddenvägen till hastighetsgränsen 40 kilometer i timmen avslås då den av kommunstyrelsen antagna trafikplanen föreslår en höjning av hastigheten till 60 kilometer i timmen. Avsikten är dock att behålla 50 kilometer i timmen. Kommunledningskontorets yttrande Kommunledningskontoret tillstyrker förslaget med ändringen att hastighetsgränsen på Breddenvägen ändras till 40 kilometer i timmen. Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 1. Förslaget om gång- och cykelvägen som slutar vid korsningen Valhallavägen/Vattenmåravägen bifalls till viss del med en förlängning över Valhallavägen ner till befintlig gång- och cykelväg ner mot Breddenskolan. 2. Förslaget att sätta ut ett flertal hastighetsskyltar i form av avsmalningar avslås med hänvisning till vägens egenskap av transportrum. Däremot bör en översyn av befintlig skyltning och eventuell komplettering göras. 3. Förslaget att anlägga så kallade enkla stopphållplatser avslås med motiveringen att säkra gångpassager i form av gångtunnlar finns. 4. Förslaget att anpassa Breddenvägen till hastighetsgränsen 40 kilometer i timmen bifalls.

16 Kommunfullmäktige Ordförandes förslag till kommunstyrelsen Enligt förslag. Yrkanden i kommunstyrelsen Leif Berglund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 1. Förslaget om gång- och cykelvägen som slutar vid korsningen Valhallavägen/Vattenmåravägen bifalls till viss del med en förlängning över Valhallavägen ner till befintlig gång- och cykelväg ner mot Breddenskolan. 2. Förslaget att sätta ut ett flertal hastighetsskyltar i form av avsmalningar avslås med hänvisning till vägens egenskap av transportrum. Däremot bör en översyn av befintlig skyltning och eventuell komplettering göras. 3. Förslaget att anlägga så kallade enkla stopphållplatser avslås med motiveringen att säkra gångpassager i form av gångtunnlar finns. 4. Förslaget att anpassa Breddenvägen till hastighetsgränsen 40 kilometer i timmen bifalls. Yrkanden i kommunfullmäktige Per-Erik Kanström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 1. Förslaget om gång- och cykelvägen som slutar vid korsningen Valhallavägen/Vattenmåravägen bifalls till viss del med en förlängning över Valhallavägen ner till befintlig gång- och cykelväg ner mot Breddenskolan. 2. Förslaget att sätta ut ett flertal hastighetsskyltar i form av avsmalningar avslås med hänvisning till vägens egenskap av transportrum. Däremot bör en översyn av befintlig skyltning och eventuell komplettering göras.

17 Kommunfullmäktige Förslaget att anlägga så kallade enkla stopphållplatser avslås med motiveringen att säkra gångpassager i form av gångtunnlar finns. 4. Förslaget att anpassa Breddenvägen till hastighetsgränsen 40 kilometer i timmen bifalls. Beslutet skickas till: Förslagsställaren Teknik- och fastighetsutskottet

18 Kommunfullmäktige Svar på medborgarförslag om att minst en gång om året få elda trädgårdsavfall (KS/2013:164) Ärendebeskrivning Kerstin Qvist har den 8 mars 2013 lämnat ett medborgarförslag om eldning av trädgårdsavfall. Kerstin Qvist förslag är enligt följande: Mitt förslag är att även vi i Upplands Väsby minst en gång om året ska kunna få elda vårt trädgårdsavfall. Detta under förutsättning att inte eldningsförbud är utfärdat från brandmyndigheten. Bilagt är Stockholms brandförsvars lista över våra grannkommuners regler för eldning. Jag har även skrivit dit Sollentuna och Sigtuna efter att ha tagit del av deras regler. Som framgår av bilagda lista är Upplands Väsby den enda av dessa kommuner som inte tillåter eldning över huvud taget. Kommunfullmäktige har överlämnat förslaget till kommunstyrelsen för beredning. Remiss till kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Medborgarförslaget har överlämnats till kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott och som har avgivit yttrande den 19 september Enligt 11 i avfallsföreskrifter antagna den 21 april 2009, gäller att Trädgårdsavfall från fastighet får komposteras utan särskild anmälan. Eldning av torra grenar, ris och kvistar får ske vid valborgsmässoeldar efter medgivande från lokala brandmyndigheten. Annan eldning inom planlagt område är förbjudet. Eldningsförbud infördes i renhållningsordningen som antogs den 17 november Miljöoch hälsoskyddsnämnden hade genom beslut den 24 september 1996 föreslagit att en begränsning av eldning av trädgårdsavfall införs i Renhållningsordningen. Utskottet konstaterar att restriktioner för att elda trädgårdsavfall finns i andra kommuner. Motsvarande eldningsförbud finns i Järfälla kommun. Kontoret för samhällsbyggnad har rådgjort med miljö- och hälsoskyddskontoret i ärendet. Miljö- och hälsoskyddskontoret har kommit in med synpunkter i ärendet. Miljö- och hälsoskyddskontoret anser sammanfattningsvis att det fortfarande, med hänvisning till risk för hälsan och miljön, samt av resursskäl, är motiverat att behålla renhållningsordningens restriktioner för eldning av trädgårdsavfall.

19 Kommunfullmäktige För att ta hand om sitt trädgårdsavfall finns det flera olika alternativ för fastighetsägaren. Fastighetsägaren har möjlighet att få sitt trädgårdsavfall hämtat mot en avgift på 325 kr/m 3 (2013 års avfallstaxa). Denna tjänst används i mycket ringa omfattning, i år har en kund använd denna tjänst. Det är även tillåtet att kompostera sitt trädgårdsavfall på den egna tomten. Fastighetsägaren kan också lämna sitt trädgårdsavfall utan extra avgift på SÖRAB:s återvinningscentralen på Smedby eller Hagby. Med hänsyn taget till de olägenheter som eldning medför och att det finns andra alternativ för att ta hand om sitt trädgårdsavfall anser teknik- och fastighetsutskottet att det inte finns någon anledning att ändra i gällande avfallsföreskrifter. Kommunledningskontorets yttrande Kommunledningskontoret delar teknik- och fastighetsutskottets bedömning och föreslår att förslaget inte bifalls. Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om eldning av trädgårdsavfall. Ordförandes förslag till kommunstyrelsen Enligt förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om eldning av trädgårdsavfall. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om eldning av trädgårdsavfall. Beslutet skickas till: Förslagsställaren Teknik- och fastighetsutskottet

20 Kommunfullmäktige Motion om alternativa lösningar för Vallentunavägen (KS/2013:483) Ärendebeskrivning Lars Valtersson, Ingela Melkersson och Lennart Olsen (alla MP) har den 4 november 2013 lämnat in följande motion till kommunfullmäktige: Trafikverket planlägger för närvarande en ny väg mellan Vallentuna och Upplands Väsby, i en sträckning norr om Brunnby Vik till en planerad ny trafikplats Hammarby vid E4. Olika sträckningar av vägen och anslutningspunkter till E4 utreds. Målen för projektet är bland annat att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet i trafiken mellan Vallentuna och Upplands Väsby och att avlasta trafikplats Glädjen. Miljöpartiet har tidigare motsatt sig tillkomsten av denna nya väg av i huvudsak tre orsaker, trafikutveckling, miljöeffekter och kostnader. Trafiken på Vallentunavägen har sedan den nya Norrortsleden öppnades minskat med nära 30 procent, från fordon per vardagsmedeldygn 2005 till (vid infarten till Ekeby strax öster om Fresta). Detta innebar även en avlastning av Trafikplats Glädjen där trafiken minskat ytterligare med tillkomsten av Rosersbergs trafikplats Ytterligare avlastning kommer sannolikt ske genom planerade åtgärder i korsningen Sandavägen/Breddenvägen i syfte att styra över mer trafik till Breddenvägen. Detta gör att det inte finns något behov i närtid att av kapacitetsskäl bygga en ny Vallentunaväg. Däremot finns det fortfarande problem med trafiksäkerheten på den befintliga vägen då den på delar av sträckan har dålig standard med smala vägrenar, avsaknad av gång- och cykelbanor, många lokalutfarter och några besvärliga 90- graderskurvor. Detta skulle dock till stor del kunna åtgärdas genom åtgärder på den befintliga vägen. Miljöeffekterna av en ny väg och trafikplats vid Hammarby blir betydande. En stor del av sträckningen går genom i stort sett opåverkad natur med stora natur- och kulturvärden. Det gäller både på sträckan Vallentunavägen Vik och vid den vidare anslutningen mot Hammarby trafikplats. Det mest aktuella alternativet Hammarby mitt skulle exempelvis innebära en hög vägbank/bro som helt skulle förändra sambanden i landskapet mellan Hammarby kyrka och Almungevägen/Skälby. Den skulle också kräva en djup skärning i Brunkebergsåsen norr om Hammarby apotek som i praktiken skulle dela denna i två delar. Andra miljöeffekter är ökat buller i Brunnby-Vik, Skälby och Apotekskogen. Boende i dessa områden är mycket oroade över miljöeffekterna av en ny väg i deras närhet. Kostnaden för projektet beräknas till storleksordningen 600 miljoner kronor varav en betydande del avser ny trafikplats vid E4. Trafikverket står för huvuddelen av

Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 11 november 2013, klockan 19:30-19:55

Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 11 november 2013, klockan 19:30-19:55 Kommunstyrelsen 2013-11-11 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 11 november 2013, klockan 19:30-19:55 Beslutande Ledamöter: Per-Erik Kanström (M), ordförande Kristina Klempt (FP),

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun (KS/2014:11)

Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun (KS/2014:11) Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun () Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 1. fastställa nämnders/styrelsers/utskotts

Läs mer

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel Bollstanäs,

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel Bollstanäs, Utställningsutlåtande Kontoret för samhällsbyggnad 2013-09-22 Anna Silver 08-590 000 00 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2008:487 anna.silver@upplandsvasby.se Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel

Läs mer

Emma Kaumheimer, kommunsekreterare. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Emma Kaumheimer, kommunsekreterare. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige 2012-02-13 1 Plats och tid Beslutande Restaurangen i Messingen, Industrivägen 20 b Måndagen den 13 februari 2012, klockan 19:00-20:43 Ledamöter: Enligt bifogad upprops- och omröstningslista

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 266 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 25 augusti 2014, klockan 18:00-18:30

Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 25 augusti 2014, klockan 18:00-18:30 Valnämnd 2014-08-25 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 25 augusti 2014, klockan 18:00-18:30 Beslutande Ledamöter: Jan Eckert (M), ordförande Olof Granström (KD), vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-06-15 1(7) 3 Försäljning av Bo i Väsby AB (KS/2014:458) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 2015-06-15 1(7) 3 Försäljning av Bo i Väsby AB (KS/2014:458) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2015-06-15 1(7) 3 Försäljning av Bo i Väsby AB (KS/2014:458) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige godkänner att AB Väsbyhem bildar genom förvärv av ett

Läs mer

Thomas Thunblom, KSB Ingemar Berglund, S&P Britt Lexander, KSB Carl Bachman, KSB Sara Hugosson, S&P, sekr. Jan-Olof Halldén (M) Omedelbar justering

Thomas Thunblom, KSB Ingemar Berglund, S&P Britt Lexander, KSB Carl Bachman, KSB Sara Hugosson, S&P, sekr. Jan-Olof Halldén (M) Omedelbar justering Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2015-06-04 1 Plats och tid Beslutande Blacken, plan 3, Drabantvägen 9a Torsdagen den 4 juni, 2015, klockan 07:30-07:45 Ledamöter: Ali Kashefi (S), ordförande

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 8.30 Beslutande Åke Nilsson, KD Rosie Folkesson, S Åke Bergh, M Jonny Bengtsson, S, tj. ers. Övriga deltagande Jens Karlsson,

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 11.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund, Vice

Läs mer

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs Antagandehandling september 2013 Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska, tekniska

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Plats och tid Beslutande Lilla Sessionsalen kl. 9:00-10:35 Katja Larsson (S), ordförande Lars Johnson (M), 1:e vice ordförande Bo Lindquist (V) Lars-Anders

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00 Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-08-20 Rev. 2015-08-28 1(6) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00 Inledning Upprop

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

3. * Medborgarförslag om att färdigställa gång- och cykelväg mellan Musikvägens busshållplats och Pettersbergsvägen 2015-000051

3. * Medborgarförslag om att färdigställa gång- och cykelväg mellan Musikvägens busshållplats och Pettersbergsvägen 2015-000051 Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-08-20 1(5) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00 Inledning Upprop Val av justerare,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 13:00 ande Anders Svensson, M Magnus Gabrielsson, S Gunilla Schollin Borg, MP Övriga deltagande Jens Karlsson, avdelningschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

Kjell Persson. Håkan Rönström. Kjell Persson

Kjell Persson. Håkan Rönström. Kjell Persson Protokoll 1 (12) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, kl 09.00-09.45 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Håkan Rönström (M), ordf Stefan Segerbrand (M) Lena Frankenberg Glantz (M) Lars-Olof

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027)

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) kommunstyrelsen i Falkenberg 2010-11-30 269 Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-11-17 1 (16 ) Plats och tid Studiebesök Olshammar, 2003-11-17 kl. 15.00 16.00. Sammanträde Olshammarsgården, Olshammar, 2003-11-17 kl.16.00 16.45. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Markus Svensson, näringslivschef 27 Monica Bergne, sekreterare Samhällsutvecklingsförvaltningen Margareta Östberg, kommunsekreterare

Markus Svensson, näringslivschef 27 Monica Bergne, sekreterare Samhällsutvecklingsförvaltningen Margareta Östberg, kommunsekreterare 1(8) Plats och tid Kommunledningskontoret, KS-salen, 15 00 18.10 Beslutande Ledamöter Tomas Grundell (FP), ordförande Britt-Marie Essell (S), vice ordförande Hans Furn (C) Bertil Ryss (C) Christina Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 20 maj 2009 klockan 08.30-11.00 Beslutande: Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande 1(11) Plats och tid Tranholmen, Mörby centrum, plan 6, kl 18:30-20:25 Paragrafer 49-58 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S)

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 09.00-12.00 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande Magnus

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Paragrafer 107-114 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 5 mars 2012, klockan 19.30-20.35

Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 5 mars 2012, klockan 19.30-20.35 Kommunstyrelsen 2012-03-05 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 5 mars 2012, klockan 19.30-20.35 Beslutande Övriga deltagande Ledamöter: Per-Erik Kanström (M), ordförande Eila Bromme

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, fredagen den 27 maj 2009 klockan 13.15 16.15 ande Kommunstyrelsen: Stefan Gustafsson, ordförande, (kd) Kenneth Olsson, (s) Tillstånds- och myndighetsnämnden: Ingvar Svensson,

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn S Lars-Ove Edberg S Alexandros Kiotseridis S Jan-Göran Petersson, från 18.00 Alf Persson S M Bengt Ohlsson

Läs mer

Nya bostäder i Diseröd

Nya bostäder i Diseröd Nya bostäder i Diseröd Tyfter 1:19 m fl, Kungälvs kommun Trafik- och bullerutredning 2012-10-31 ÅF Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Ibrahim Abdallah (S) Anders Holmberg Bengt-Erik Johansson

Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Ibrahim Abdallah (S) Anders Holmberg Bengt-Erik Johansson Kommunala handikapprådet 2011-05-31 1 Plats och tid HK-Center, Dragonvägen 64 Tisdagen den 31 maj 2011, klockan 18:00-20:00 Beslutande Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Ibrahim Abdallah (S) Anders

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Annika Karlsson planerare 229

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Annika Karlsson planerare 229 1(6) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind.

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, klockan 15.30-15.40 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande David Westlund (S) ledamot Bertil Jönsson (NKE) tjg ers för M Lundeborg (M) Ingemar

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Plats och tid Kommunhuset, måndag 31 januari 2011, kl. 18.00 19.45 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Peter Friis (M) för Bengt Sjöberg, Karl-Johan

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 14 november 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

Protokoll. Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 2013-11-18 33-41

Protokoll. Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 2013-11-18 33-41 Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 33-41 Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 33 Mötets öppnande och presentationsrunda 34 Föregående protokoll och val av justeringsman 35 Vision Stora torget,

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Måndagen den 14 september 2015, klockan 19:00-21:20. Ledamöter och ersättare: Enligt bifogad upprops- och omröstningslista

Måndagen den 14 september 2015, klockan 19:00-21:20. Ledamöter och ersättare: Enligt bifogad upprops- och omröstningslista Kommunfullmäktige 2015-09-14 1 Plats och tid Messingen, restaurangen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 14 september 2015, klockan 19:00-21:20 Beslutande Ledamöter och ersättare: Enligt bifogad upprops-

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07. Christina Funhammar (NI), Kenneth Netterström (NI) och Fredrik Pahlberg (FP)

Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07. Christina Funhammar (NI), Kenneth Netterström (NI) och Fredrik Pahlberg (FP) 2013-04-29 (5) Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ers Ersättare Övriga Utses att justera, 5:2 Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07 Ordf. Michaela Fletcher Sjöman (NI), l:e vice ordf. Elisabeth

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd) 2013-08-27 1(12) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, den 27 augusti 2013, kl 15.30-17.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunledningsutskottet 2013-09-02 223 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, måndagen den 19 mars 2007 klockan 19.00-21.15 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Stefan Gustafsson (kd), Annika Andersson (kd), Kennet Larsson (sd), Kerstin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1(7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1(7) Innehållsförteckning Detaljplan för kv. Fältspaten m m. Plangranskning... 3 Detaljplan för Bågen 1, Billingskolan. Plangranskning... 4 Trafikåret 2013, skrivelse

Läs mer