ÅRSREDOVISNING. Kumla Bostäder 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING. Kumla Bostäder 2014"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING Kumla Bostäder 2014

2 Innehåll Medvinden fortsätter full fart framåt! 3 Vi välkomnar fler som vill bygga bostäder i Kumla 4 Ekonomi 5 Nyproduktion 6 Väl rustat inom trygghetsboende 8 Storsatsning på miljöinformation 10 Notiser 12 Ny organisation 13 Våra fastigheter 13 Förvaltningsberättelse 15 Flerårsjämförelse 20 Förslag till vinstdisposition 20 Resultaträkning 21 Balansräkning 22 Kassaflödesanalys 24 Noter 25 Revisionsberättelse 34 Nyckeltal och definitioner 35 Lägenhetsredovisning 36 Fastigheter/anläggningar 36 Treårsöversikt 38 2

3 Medvinden fortsätter full fart framåt! Säg att Kumla Bostäder inte var ett fastighetsbolag utan en båt ute på havet, en plats där det allt som oftast blåser rätt ordentligt. Vad skulle jag göra som kapten då? Jag skulle inte vänta på att vindarna avtog, jag skulle sätta segel och utnyttja kraften för att fortsätta färden. Men, det är viktigt att tillägga, jag skulle vara ytterst noggrann med att undvika rev och grynnor. Precis i den här situationen befinner sig Kumla Bostäder just nu. Vi är ett robust, stabilt och framgångsrikt kommunalt fastighetsbolag med vind i seglen. Vi befinner oss i ett läge där det är full fart framåt som gäller. Men, som vanligt, gäller det att inte köra för fort. Vår organisation, våra medarbetare och vår uppdragsgivare måste vara med på att kompassriktningen är den rätta. Vi får inte tappa bort någon på vår fortsatta resa. Hittills har vi lyckats bra, och 2014 var inget undantag. Det var året när vi fortsatte att bygga nytt, den här gången i kvarteren Grodan och Jordgubben. Samtliga bostäder där är uthyrda, hyresgästerna har flyttat in och är nöjda. Vi har också börjat producera nytt i kvarteren Urmakaren och Hovslagaren, totalt 60 bostäder. Totalrenoveringen av Kvarngården är inne på etapp två och flyter på bra. Vi har anställt egen städpersonal, vilket har blivit jättelyckat. Projektet med miljöinformatörer som spridit information om framför allt kompostering på flera språk har också slagit väl ut. Vi har också gått i mål med våra åtgärder för energieffektivisering, och nu väntar trimning och uppföljning. Det största jobbet internt har varit att sjösätta vår nya organisation. Det har varit en stor omställning, och som vid alla stora förändringar har det också fått ta tid för oss att vänja oss vid det nya. Vi ville förändra vårt arbetssätt för att bli en ännu bättre serviceorganisation. Syftet med den nya organisationen är att vi ska ha ett tydligare ledarperspektiv och att all personal jobbar över hela vårt bestånd. Tanken bakom det arbetssättet har legat till grund för hur vi har byggt upp organisationen. Efter en testperiod har vi nu gått skarpt och jag är mycket nöjd med hur det fungerar. Bostäder är en trång sektor, och i Kumla är den extremt trång för tillfället. Det kommer att behövas nya lägenheter och nya villor per år för att möta efterfrågan. Vi ska göra allt vad vi kan för att se till att nya Kumlabor ska få ett bra boende och att de som vill flytta från sina hus också ska kunna bo bra hos oss. Vi ska producera bostäder i takt med efterfrågan utifrån det uppdrag vi har från våra ägare och de resurser vi har. Vi kommer att fortsätta hitta smarta och kostnadseffektiva lösningar i såväl planerings- som uppförandeprocessen av nya bostäder. Internt kommer vår organisation att växa i takt med efterfrågan på bostäder. Vi siktar på att ha en större andel egen personal och vara mindre beroende av konsulter. Det kommer också att behövas högre kompetens, till exempel på driftssidan. Till sist vi kommer inte enbart att bygga nytt åt våra hyresgäster, utan också åt oss själva. Vi planerar för att snart börja bygga ett nytt huvudkontor, där vi alla kan sitta ihop och på så vis bli effektivare och komma närmare varandra. Det kommer vi att tjäna på och därmed våra hyresgäster. Thomas Hjelmqvist, Vd, Kumla Bostäder AB 3

4 Vi välkomnar fler som vill bygga bostäder i Kumla Vid årsskiftet hade Kumla Bostäder endast fyra vakanser i ett bestånd på cirka lägenheter. De nya lägenheter vi har byggt, till exempel sju radhus i kvarteret Grodan, har snabbt blivit uthyrda. Givetvis är det positivt att företaget går bra och att vi har attraktiva lägenheter. Men framgången har en baksida. Fyra vakanser är alldeles för lite för att vi ska klara ens den ordinarie omflyttningen bland våra hyresgäster. Och det faktum att de nya bostäder vi bygger går åt direkt pekar på det problem som finns att det finns för få bostäder i Kumla. Vid sidan av Örebro är Kumla den snabbast växande kommunen i Örebro län. Mellan åren 2000 och 2014 har kommunen växt med 10,7 %. Enbart under 2014 ökade befolkningen med 112 personer till invånare*. Som helägt kommunalt bostadsbolag är det fullt naturligt att Kumla Bostäder är loket i bostadsbyggandet. Vi har kommunens uppdrag att bygga 45 nya lägenheter per år. Vi ska erbjuda lägenheter för alla faser i livet, och våra bostäder ska vara flexibla så att de lätt kan förändras till storlek och innehåll. Allt det här uppfyller vi. Men vi behöver vara fler som bygger för att tillgodose efterfrågan på olika typer av bostäder. Intresset för att bygga hus börjar komma. Under 2014 ansöktes det om 60 bygglov för småhus. Min önskan är att vi även får se andra aktörer än vi själva som vill bygga nya lägenheter. Vi välkomnar fler som vill satsa i Kumla, både befintliga fastighetsägare och externa byggföretag. Möjligheterna är stora; mark finns och efterfrågan är större än någonsin. Som ny styrelseordförande vill jag fortsätta utveckla Kumla. Jag vill att kommunen ska växa så att vi når den vision som alla partier står bakom invånare år Vi ska förbereda kommunen för den expansionen, på alla plan och inom alla verksamhetsområden. Bostadsförsörjningen är ett av de viktigaste. Tillgången till ett bra boende står alltid högt på agendan när människor väljer vart de vill flytta. De som väljer Kumla ska vi ta emot med ett brett utbud av bostäder i vackra och trygga miljöer. Vi ska vara med dem hela vägen hem. Källa: * Statistiska Centralbyrån. Andreas Brorsson Styrelseordförande, Kumla Bostäder 4

5 Lars Flyckt, ekonomichef, Malin Lindström och Helena Andersson. Ekonomi Inne i stark investeringsfas Stark expansion, stora investeringskostnader. En fullt naturlig ekvation för Kumla Bostäder som utökat sitt bestånd rejält de senaste åren. I förhållande till vår storlek har vi en stor investeringsbudget investerade vi totalt 87 miljoner, det är ungefär vad vi legat på de senaste åren. Pengarna går i första hand till nybyggnation, säger Lars Flyckt, ekonomichef på Kumla Bostäder. Trycket på bostäder är stort i Kumla och Kumla Bostäder drar det tyngsta lasset när det gäller om- och nybyggnation. För att nå kommunens vision med invånare år 2025 krävs den investeringsnivå vi håller just nu, säger Lars Flyckt. Att räkna hem projekten med de rådande skyhöga byggkostnaderna är en tuff utmaning. Generellt ligger kvadratmeterpriset för nybyggnationen på kronor, ibland lägre ibland högre. Kan vi hålla kostnaderna en bit under kr är det någorlunda okay även om vi helst vill se kr som en övre gräns. Just nu är vi hjälpta av det låga ränteläget, som gör att vi trots höga byggkostnader ändå kan hålla ner hyresnivåerna något. Klimatsmarta och energisnåla bostäder är viktiga faktorer när Kumla Bostäder bygger om och renoverar. Att bygga energisnålt lönar sig alltid på lång sikt. Vi har genomfört effektiviseringsåtgärder under lång tid för att minska energianvändningen i våra bostäder, och förbrukningskurvan har pekat nedåt under många år var inget undantag, då låg vi på 93 procent av energikostnaderna från året innan. Och då ska man komma ihåg att vi samtidigt har byggt ett 60-tal nya lägenheter som togs i bruk i slutet av 2013 och under 2014, säger Lars Flyckt. 5

6 6

7 Nyproduktion Hoppa in i Grodan eller njut en färsk Jordgubbe! Kumla Bostäder fortsätter att bygga nytt för att möta Kumlas expansion och kravet på en väl fungerande bostadsförsörjning. Årets tillskott är kvarteret Grodan och kvarteret Jordgubben. Kumla fortsätter att växa och bostadsförsörjningen är en av alla faktorer som måste fungera för att visionen om invånare år 2025 ska bli verklighet. Vi har byggt om och byggt nytt i många år nu, och det kommer vi att fortsätta med, säger Thomas Hjelmqvist, vd på Kumla Bostäder. Årets nyproduktion är sju radhus i kvarteret Grodan på Rosenhillsgatan- Fabriksgatan och 28 lägenheter, varav åtta radhus och fem flerfamiljshus, i kvarteret Jordgubben på Konvaljgatan. Efterfrågan på radhus är större än någonsin i Kumla, och de sju nya i Grodan ligger mitt i den trevliga villabebyggelsen i Hagaområdet. Här bor man ombonat, modernt och trevligt i välutrustade bostäder. Radhusen är på fyra rum och kök med en bostadsyta på 108 kvadratmeter i två plan. Alla har egen ingång och uteplats, och det är nära till skola och förskola. I Jordgubben har bostäderna generösa ytor, både ute och inne. Liksom i Grodan är bostäderna välutrustade, ljusa och modernt formgivna. Förutom ett bra boende kan hyresgästerna njuta av fina utemiljöer samt balkong eller uteplats i flerfamiljehusen. Unikt för Jordgubben är att radhusen har boendeformen hyrköp, som blir mer och mer efterfrågad. Det innebär att hyresgästen hyr bostaden under en period för att sedan ha möjlighet att köpa loss den till ett förutbestämt pris. Om man avstår, fortsätter man att hyra huset. Vi har många nya bostadsprojekt på gång under den närmaste framtiden. Bland annat ska vi bygga nytt i kvarteren Urmakaren och Hovslagaren, säger Thomas Hjelmqvist. 7

8 Ulla Luthman. Väl rustat inom trygghetsboende Först Staren och nu byggs För ett drygt år sedan stod Staren. Kumlas första trygghetsboende, klart. Nu är det dags för Kvarngården att byggas om helt och hållet. I november var de första 16 lägenheterna i nya Kvarngården klara. Efterfrågan på trygghetsboende i Kumla ökar och Kumla Bostäder står väl rustat. Nu byggs Kvarngården om till ett nytt trygghetsboende likt det som finns i Staren. Hela 64 lägenheter anpassas till en ny standard, som innebär att tillgängligheten ökar. Renoveringen av Kvarngården sker stegvis och ska vara helt klar i slutet av Då kommer Kumla Bostäder att ha totalt 96 nya lägenheter i två fräscha trygghetsboenden för hyresgäster över 70 år: 32 i Staren och 64 i Kvarngården. En av dem som har flyttat in i en nyrenoverad tvårummare i Kvarngården är Ulla Luthman. Det är jättefint. Jag bor en våning högre upp än tidigare, får morgonsol och fin utsikt. Ett lyft, helt klart, säger hon. Ulla har bott på Kvarngården i fem år. Nu trivs hon bra i den nya tvåan. Det kännas väldigt bra. Det känns luftigare här uppe och det är gott om plats med breda dörrar. Jag har fått välja tapeter och kakel, så det är precis som jag vill ha det. Renoveringen av Kvarngården är något av ett logistiskt bravurnummer. Samtidigt som renoveringen pågår bor 8

9 Kvarngården om hyresgästerna kvar och de som påverkas av renoveringen får flytta till tillfälliga lägenheter. För att därefter, om de önskar, flytta in i en nyrenoverad lägenhet. Det är en komplex procedur, men det har gått bra hittills. De allra flesta kommer att bo kvar och flytta in i de nyrenoverade lägenheterna. Och till de lägenheter som eventuellt kommer att bli lediga har vi redan en lång kö, säger Jessica Frisk, trygghetsvärd på Kvarngården och Staren. Trygghetsboende är ett normalboende med vissa anpassningar för att öka trygghet och bekvämlighet för hyresgästerna. Exempel på anpassningar är trygghetslarm, generösare mått, till exempel bredare ingång till badrum, och en trygghetsvärd. Staren och Kvarngården är moderna och bekväma boenden med sällskapsrum, gästlägenheter och en härlig vinterträdgård som binder samman de båda fastigheterna. Det kommer alltså att finnas gott om möjligheter till kontakter mellan hyresgästerna och gemensamma aktiviteter. Lägenheterna är ljusa, välutrustade, har öppna planlösningar och den senaste digitala tekniken. Både Staren och Kvarngården ligger nära centrum med tillgång till en rad servicetjänster och ett brett utbud av butiker. 9

10 Storsatsning på miljöinformation Kvartetten som övervinner språkbarriärer Den här kvartetten är numera en välbekant syn bland Kumla Bostäders hyresgäster. Sedina Smaic, Marie Karlsson, Omar Hassan Wardheere och Muhammed Elfares är miljöinformatörer och sprider kunskap om kompostering av matavfall samt delar ut den bruna påsen och behållaren som krävs för att kompostera på rätt sätt. Komposteringen av matavfall är Kumla Bostäders nästa steg inom källsortering. Samtidigt görs en stor satsning för att nå ut med informationen på rätt sätt. Ibland når informationen inte fram på grund av språksvårigheter. För att övervinna språkbarriärerna pratar miljöinformatörerna tillsammans fyra språk: bosniska, somaliska, arabiska och svenska. Miljöinformatörerna knackar dörr och delar ut kompostpaketet (hållare och påse), en miljöguide om källsortering och en fröpåse som present. Vi försöker prata med alla vi besöker. En del har tid, andra inte, men vi får i alla fall dela ut informationen. Jag tycker vi får bra kontakt med hyresgästerna, säger Omar. Jag vet att de flesta vill göra rätt när de källsorterar och komposterar. Men många av de äldre kan inte svenska, och då är det bra att kunna förklara på bosniska, säger Sedina. Muhammed pratar arabiska och märker att informationen går fram bättre när han förklarar för en hyresgäst på dennes hemspråk. Absolut, det är stor skillnad. Det är en bra idé att sprida informationen på olika språk. Projektet är bra både för hyresgästerna och för Kumla Bostäder, säger han. Marie Karlsson är lika positiv till projektet som sina informatörskollegor. Hembesöken gör att vi får möjlighet att förklara komposteringen på ett tydligt sätt. Vi kan svara på frågor direkt, och på det viset blir det enklare för hyresgästerna att förstå hur de ska göra. Förutom att dela ut kompostpaketet och prata om komposteringen, ger miljöinformatörerna också tips om råd om källsortering generellt samt visar miljörummen och de olika fraktioner som avfallen ska delas in i. 10

11 Nu kan hyresgästerna göra ännu större nytta för miljön Satsningen på kompostering av matavfall har kommit långt under Större delen av våra hyresgäster har möjlighet att komposterna och göra nytta för miljön, säger Stefan Ericson, förvaltningschef på Kumla Bostäder miljörummet. Tunnan töms sedan av sophämtningen., förklarar Stefan. I nästa steg skickas komposten vidare till större komposteringsanläggningar. Där behandlas det och omvandlas till fordonsgas. Matrester används för att driva bilar på ett miljövänligt sätt. Visst är det genialt? Komposteringen av matavfall är ytterligare ett steg i Kumla Bostäders satsning på källsortering. Som hyresgäst hos oss har man länge haft möjlighet att källsortera. Genom att även kompostera kan hyresgästerna göra ännu större nytta för miljön, säger Stefan. Kompostera är hur enkelt som helst. Kumla Bostäder har hjälpt hyresgästerna igång. Vi har delat ut ett kompostpaket med speciella papperspåsar och ett brunt kompostkärl till varje hushåll. I påsarna slänger man matrester, frukt och grönsaker, kaffesump, hushållspapper och annat som man inte kan slänga i de andra fraktionerna i miljörummet. Påsen läggs sedan i kompostkärlet och töms i en märkt tunna i Vad det blir av komposten? Det blir biogas som sedan omvandlas till fordongas som driver bussar och bilar. En kompostpåse med 1,5 kilo matavfall räcker till att köra en personbil 1,7 kilometer om man räknar med att bilen drar 0,8 liter bensin/mil bananskal gör att en bil kan köra 100 km. Och en bil som går på biogas undviker att släppa ut kg koldioxid per år jämfört med en bensindriven bil. 11

12 Nya elfordon en del i miljösatsningen Två elfordon och tre hybrider är nya inslag i Kumla Bostäders fordonspark. Fordonen används främst av de områdesansvariga och av städpersonal. Vi vill påverka miljön så lite som möjligt, och det här är ett led i vår miljösatsning. Under 2015 ska vi köpa in fler elfordon, säger Stefan Ericson, förvaltningschef. Välkommen till ny städkvartett Efter att ha haft vår trappstädning utlagd på entreprenad städar vi numera i egen regi med egen personal. Räkna med välstädade och fräscha trapphus. Vi är fyra stycken som har hand om hela beståndet, berättar Sofie Turesson, som ansvarar för städningen tillsammans med Jimmy Holm, Anna- Karin Eriksson och Marie Pihl. Vi kommer att jobba två och två. Tanken är att vi ska ha våra egna trappor, men jobba i par i samma område. Kumla Hotel lever upp tacka Kenneth för det! I 40 år har Kenneth Boberg jobbat i hotell- och restaurangbranschen, och bland annat jobbat upp Vimmerby Stadshotell till en lönsam anläggning. Nu är han på väg att göra samma resa med Kumla Hotel. Den 1 juni 2014 i år tog han och sambon Toini Gyllin över hotellet, en månad senare var de ägare även till restaurangen. Kumla Hotel gick i konkurs i november 2013 och under ett halvår drevs hotellet av Kumla Bostäder. Dom gjorde ett kanonjobb vilket gjorde att vi inte behövde börja om helt från början. På en mindre ort måste man rikta in sig på kunder från närområdet. Det har vi lyckats med, och nu har vi även kunder utifrån som konfererar och bor här. Kumla Hotel är på väg att bli ett levande hotell, precis som Kenneth vill. Beläggningen är god och luncherna välbesökta, liksom puben i källarplanet. År 2015 börjar byggnationen av området vid järnvägsstationen. Det ser Kenneth fram emot. Den här sidan av staden kommer att leva upp, och vårt läge blir ännu bättre. 12

13 Ny organisation Samarbete och flexibilitet ger hyresgästerna bättre service Mer samarbete, större flexibilitet och en jämnare fördelning mellan uppdragen. Det är syftet bakom Kumla Bostäders nya organisation som trädde i kraft i oktober Huvudansvariga ute på fältet och spindlarna i nätet är Kristina Sundin, chef för fastighetsservice, och de båda områdesansvariga Nicklas Adamsson och Tomas Ekstrand. Förr var Kumla Bostäders fältorganisation uppdelad i tre enheter; Kumlaby, Prästgårdsskogen och Centrum, med en ansvarig per område. Då hade var och en ansvar för fastighetsskötarna och servicen på sitt specifika område. Det gjorde att vi samarbetade i betydligt mindre utsträckning. Och var det mycket att göra på ett område kunde det ta lång tid innan en hyresgäst fick hjälp, säger Nicklas Adamsson. Efter omorganisationen är det annorlunda. En person, Kristina, ansvarar för alla fastighetsskötare, och Tomas och Nicklas har tillsammans ansvar för alla områden, bland annat vad det gäller besiktningar och avflyttningar. Vi lägger inga beställningar på jobb, utan de går direkt till Kristina som ser vad som ska göras och fördelar uppdragen, säger Tomas. Som chef för fastighetsservice har Tomas Ekastrand, Nicklas Adamsson och Kristina Sundin. Kristina Sundin ansvar för bland annat reparatörer, städpersonal och miljöinformatörer. I organisationen ingår även en resursgrupp med snickare, elektriker, traktorförare och VVS/ventilationspersonal. Eftersom våra fastighetsskötare nu arbetar över hela vårt bestånd kan jag fördela jobben jämnt bland alla. På så sätt blir vi effektivare och mer flexibla och kan minska den tid det tar innan en reparatör är på plats hos en hyresgäst, säger Kristina. Bland personalen har feedbacken på den nya organisationen generellt sett varit bra. Som vanligt vid förändringar tar det lite tid innan det nya sätter sig och anammas av alla fullt ut. Men de flesta tycker det är roligt att jobba med alla våra fastigheter och få lära känna andra områden än de är vana vid. Dessutom får man ju faktiskt fler arbetskompisar eftersom man jobbar ihop med alla, fortsätter Nicklas. En annan stor fördel är att vi blir mindre sårbara vid sjukdomar och frånvaro. Det finns alltid någon som kan rycka in och hjälpa till, säger Tomas. Sedan en tid tillbaka går alla felanmälningar från Kumla Bostäders hyresgäster via Kumla kommuns växel till Kristina på digital väg Tidigare ringde vårt servicecenter in alla felanmälningar till mig. Nu får jag dem digitalt och kan snabbt distribuera ordern till alla våra reparatörer som får upp den i mobilen. En reparatör som är klar med sitt jobb på en adress kan snabbt ta en ny arbetsuppgift utan att komma förbi kontoret. Även det gör förstås att vi blir effektivare och kan hjälpa våra hyresgäster snabbare, förklarar Kristina. 13

14 Våra fastigheter Kumla Bostäder har lägenheter över hela Kumla sju områden med cirka lägenheter och totalt kvm bostadsyta. Kumla Bostäders fastigheter är oranga. 14

15 Förvaltningsberättelse KUMLA BOSTÄDER AB. ORG NR Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. ÄGARE OCH VERKSAMHET Bolagets samtliga aktier ägs av Kumla kommun. Kumla Bostäder Aktiebolag är ett av Kumla kommun helägt bostadsföretag med inriktning på att förvärva, försälja, bygga och förvalta fastigheter. Övergripande mål för verksamheten är att erbjuda alla som väljer Kumla som bostadsort bra bostäder och hög bostadsservice till rimligt pris. Verksamheten bedrivs med egen personal under ledning av Vd. Kumla Bostäder AB sålde dotterbolaget Kumla Hotel AB som förvärvades STYRELSE Ledamöter Lennart Eriksson, ordförande (s) Katarina Hansson, (s) 1:e vice ordf Annica Moberg (s) Stefan Svensson (s) Thomas Andersson (s) Jan Engman (c), 2:e vice ordf Hans Karlsson (m) Lars Axelsson (mp) Roberth Axäng (fp) Suppleanter Karl Gustav Tunström (s) Dan-Åke Moberg (s) Barbro Janzén (m) Christer Fallén (kd) Den 31 december 2014 avgick ordförande Lennart Eriksson och efterträddes av Andreas Brorsson. Ordinarie bolagsstämma hölls den 28 april Styrelsen har under året hållit 6 protokollförda sammanträden. REVISORER Ordinarie Hans Olsson (auktoriserad revisor) Kurt-Erik Gullberg (lekmannarevisor) Anders Svärd (lekmannarevisor) Suppleanter Peter Söderman (auktoriserad revisor) Sven Ove Cederstrand (lekmannarevisor) Martin Östlund (lekmannarevisor) VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Från och med den 1 juni 2011 är Thomas Hjelmqvist verkställande direktör. ORGANISATIONSANSLUTNING Bolaget är medlem i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag), Fastigo (Fastighets-branschens Arbetsgivarorganisation) och HBV (Husbyggnadsvaror HBV Förening upa). 15

16 Väsentliga händelser under 2014 Under året färdigställdes åtta kedjehus och 20 lägenheter i fem flerfamiljshus vid Konvaljgatan i kvarteret Jordgubben för inflyttning från och med den 1 juli. Ombyggnads- och renoveringsarbetena i Kvarngården, del av fastigheten Staren 5, har påbörjats under året. Arbetena görs etappvis med var och en av de fyra huskropparna och beräknas pågå under tre år. Etapp 1 var inflyttningsklar den 1 november Därutöver pågår ombyggnad av lokaler i fastigheten till en förskola och en allmän upprustning i de allmänna lokalutrymmena. Nybyggnad av sju radhus på fastigheten Grodan 1 vid Fabriksgatan/ Rosenhillsgatan/Hammarbergs väg har pågått under året och står klara för uthyrning från och med mars På fastigheterna Willéngården 3, Willéngatan och Täppan 23, Korstagatan pågår nybyggnad av 24 lägenheter i vardera området med beräknat färdigställande i september respektive december Det är samma hustyp med 4 lägenheter per hus som tidigare uppförts i Skogstorp och kvarteret Jordgubben. De inköpta villorna i kvarteret Urmakaren med adresserna Kyrkogatan har rivits inför uppförande av nya bostäder i kvarteret med planerad byggstart i mars 2015 och beräknat färdigställande juli Likaså pågår projektering av ny bostadsbebyggelse i grannkvarteret Hovslagaren med planerad byggstart hösten 2015 och beräknat färdigställande december För övrigt kan noteras att individuell mätning och debitering av vattnet för varje lägenhet nu har införts i stort sett i hela fastighetsbeståndet. I början av året färdigställdes renoveringen av fastigheterna vid Köpmangatan där bland annat samtliga fönster bytts ut, fasaderna putsats om med mera. Därtill har köken rustats upp med utbyte av skåpluckor, blandare med mera. Balkongrenoveringar har utförts på ett flertal fastigheter i Prästgårdsskogen, Kvarnparken och Hällabrottet. I fastigheten, Staren 19, Stationsgatan 4 har nya fönster satts in i hotellrummen. Andra större underhållsåtgärder under året har varit byte av papptak på höghusen i Kvarnparken, byte av ventilationsaggregat på Willéngatan och Odengatan samt även påbörjat i hotellfastigheten. En stor satsning har även varit ny utebelysning i Klockarbacken och på Willéngatan vilket ska ge både bättre belysning och energibesparing. Noteras kan också att ett flertal tvättstugor upprustats med både ny utrustning och nya ytskikt, trapphusrenoveringar har utförts samt markunderhåll med bland annat upprustning av lekplatsen vid Odengatan. Under året har också ombyggnad och anpassning av miljörum skett för utökad sopsortering och hämtning av komposterbart matavfall. I syfte att få en så smidig och lyckad övergång till den nya avfallshanteringen har fyra miljöinformatörer projekt- 16

17 anställts för att informera och visa hyresgästerna hur avfallshanteringen ska gå till. Miljöinformatörerna behärskar utöver svenska tillsammans de vanligast förekommande övriga språken bland hyresgästerna. Tre av de sju radhusen i kvarteret Hallonet vid Skogstorpsgatan har sålts under året. Vidare har dotterbolaget Kumla Hotel AB sålts till den nya lokalhyresgästen som nu driver hotell- och restaurangverksamheten vidare. Från och med 2014 gäller de nya så kallade K3-reglerna vilket medfört ett omfattande arbete med omläggning av den ekonomiska redovisningen framför allt vad avser övergång till komponentredovisning av fastigheter och krav på så kallad säkringsredovisning av räntederivat. I samband med övergången har även redovisningen för 2013 varit tvungen att räknas om för att få korrekta jämförelsetal i årsredovisningen för Resultat och ekonomisk ställning I samband med övergång till redovisning enligt K3-regelverket har även 2013 års redovisning omräknats för att få jämförelsetal i årets redovisning vilket medfört avvikelser mot årsredovisningen 2013 beträffande framför allt resultatet, underhållskostnader, av-/nedskrivningar, materiella anläggningstillgångar och eget kapital. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 10,3 mkr (11,4) och årets vinst uppgick till 4,0 mkr (13,2). Rörelseintäkterna uppgick till 157,0 mkr (151,6) och rörelsekostnaderna till 119,1 mkr (113,9). Driftnettot ökade jämfört med 2013 till 65,3 mkr (63,6). Bostadshyrorna höjdes den 1 januari 2014 med 1,61% (1,87). För kallhyror har reducerad höjning skett. Finansnettot uppgick till -27,7 mkr (-26,2). Genom en hög andel lån med kort räntebindning har bolaget tillgodogjort sig låga räntenivåer varvid ränteswapavtal används som skydd mot ränteförändringar. Periodiserad realisationsvinst från förtida avslut av ränteswapavtal har vid K3-övergången återförts och påverkar därmed justerat resultat för På balansdagen uppgick gällande ränteswapavtal till 815 mkr (740). Låneskulden uppgick på balansdagen till 974,8 mkr (914,8). Likvida medel uppgick till 23,4 mkr (9,2). Räntekostnader har aktiverats med 1,1 mkr (1,9). Eget kapital inklusive obeskattade reserver uppgick till 113,1 mkr (54,1) vilket motsvarar en soliditet på 9,9 % (5,4). 17

18 HYRESMARKNAD OCH FASTIGHETSBESTÅND Uthyrningsbar bostadsyta uppgick vid årskiftet till kvm ( ) samt kvm (12 131) lokalyta. Bostadslägenheternas antal var totalt (2 157). Efter avräkning för 26 st evakuerade lägenheter för ombyggnad var antalet bostadslägenheter som var lediga för uthyrning vid årsskiftet 4 (7), motsvarande 0,2 % (0,3) av lägenhetsbeståndet. Antalet lediga lägenheter har i snitt varit 6 per månad under året. Totala hyresintäkter efter avdrag för hyresbortfall uppgick till 152,4 mkr (147,6). Hyresbortfallet som avser bostäder, lokaler, garage och parkeringsplatser som varit lediga för uthyrning uppgick till 1,8 mkr (1,7). Lämnade rabatter uppgick till 1,8 mkr (1,8). INVESTERINGAR OCH UNDERHÅLLSÅTGÄRDER Årets fastighetsinvesteringar uppgick netto till 83,0 mkr (103,9) efter avdrag för investeringsbidrag för trygghetsboendet på fastigheten Staren 5 samt försäljning av Hallonet 20, 21 och 23. Värdet av pågående nyanläggningar var på balansdagen 41,2 mkr (51,9). Anskaffning av inventarier uppgick till 4,3 mkr (0,9) samt försåldes inventarier för 0,01 mkr (0,2). Dotterbolaget Kumla Hotel AB såldes för 0,2 mkr. Underhållskostnaderna exklusive kostnader för egen personal uppgick till 15,5 mkr (11,0) vilket är klart lägre än vad som redovisats i årsredovisningen föregående år. Istället har redovisade avskrivningar ökat till följd av omklassificeringar som gjorts vid införandet av komponentredovisningen. Avskrivningar har belastat resultatet med 27,4 mkr (25,9). Nedskrivningar av fastigheter har vid övergången 2013 gjorts med totalt 84,8 mkr och 2014 har uppskrivningar gjorts med 55,0 mkr. ANVÄNDNING AV FINANSIELLA INSTRUMENT Den ränterisk som uppstår genom bolagets kontinuerliga upplåning, bestående av förlängningar av befintliga krediter, nyupplåning och framtida ränteriskexponeringar i form av nyinvesteringar, har bolaget valt att löpande hantera med hjälp av ränteswapar. Denna ränteriskexponering hanteras som en helhet, i en portfölj bestående av krediter och ränteswapar. Ränterisken hanteras löpande och kortaste respektive längsta tillåtna räntebindningen regleras i finanspolicyn. Ränteriskhanteringen syftar till att minska riskerna och ge en långsiktig stabilitet med full flexibilitet. Utsikter 2015 Kumla växer och nya bostäder behövs vilket bland annat visar sig i det stora antalet intresseanmälningar som inkommer till Kumla Bostäder för att hyra de lägenheter som blir lediga för uthyrning. Nya bostäder har färdigställts under året men byggandet har inte motsvarat efterfrågan varför det föreligger brist på bostäder. Vid årets slut var uthyrningsgraden 99,8 %. Bedömningen är att efterfrågan på hyresrätter kommer att vara fortsatt stor de kommande åren. För Kumla Bostäders del har nu takten i bostadsbyggandet ökat avsevärt och ett flertal byggprojekt är nu igång. Först ut att tas i bruk är 7 radhus på fastigheten Grodan 1 vid Hammarbergs väg och Fabriksgatan som upplåts för uthyrning från och med den 1 mars I Kumlabyområdet uppförs nu totalt 48 lägenheter som ska bli klara under I kvarteren Urmakaren och Hovslagaren startar våren 2015 nybyggnation med totalt 71 lägenheter som planeras bli inflyttningsklara i juli respektive december Fortsatt utredning pågår för att tillskapa ytterligare bostäder i kvarteret Jägaren vilket också kommer att innebära rivning av befintliga byggnader och en total omdaning av kvarteret. Ombyggnaden av lägenheterna i de 4 huskropparna vid Kvarngården, fastigheten Staren 5 fortsätter under Efter ombyggnaden som i sin helhet planeras bli klar 2016 blir lägenheterna anpassade till Trygghetsboende. 18

19 Kvarteret Urmakaren. Lokaldelar i fastighetens bottenvåning byggs dessutom om till förskola som tas i bruk våren I samband med denna ombyggnad pågår även allmän upprustning av lokalerna i fastigheten. Med den omfattande bostadsproduktion som nu är igång och som bedöms så förbli även på längre sikt kommer investeringsvolymen att ligga på en mycket hög nivå för bolaget. Detta kommer att innebära stora påfrestningar främst finansiellt men även på organisationen. Låneskulden kommer att öka kraftigt vilket ökar känsligheten för förändringar i ränteläget och tillgången till kapital, risker som måste beaktas. Det fortsatta investeringsbehovet i kombination med de lagstadgade krav på affärsmässighet som ålagts de kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolagen har medfört att bolaget försöker finna nya effektiva produktionsmetoder i kombination med alternativa finansierings- och ägandeformer. Från och med 2014 upprättas årsredovisningen enligt de så kallade K3-reglerna vilka bland annat innebär årliga bedömningar av fastigheternas marknadsvärde samt nedskrivningsprövning med utgångspunkt i marknadsmässiga avkastningskrav. I samband med övergången till de nya reglerna har fastigheter nedskrivits för att bättre motsvara bedömda marknadsvärden. Under 2014 har även uppskrivningar av en del fastigheter med höga övervärden gjorts. Efter dessa åtgärder finns inga fastigheter med bokfört värde som väsentligt understiger bedömt marknadsvärde. Det bedömda marknadsvärdet för hela beståndet överstiger väsentligt det bokförda värdet. Efter överenskommelse med Hyresgästföreningen höjdes bostadshyrorna generellt med 0,9 % med verkan från och med den 1 januari Genomförd omläggning av IT-stödet och genomgripande organisationsförändringar på driftsidan 2014 gör att bolaget står väl förberett att möta framtida krav till följd av pågående expansion av verksamheten med alltfler fastigheter och ökade teknikoch tillgänglighetskrav m m. För att bibehålla fastigheterna i gott skick kommer underhållsåtgärder att prioriteras högt även fortsättningsvis. Likaså ligger ambitionen fast att hålla en god skötsel- och servicenivå gentemot våra hyresgäster. Med detta ser vi fram mot 2015 med ett beräknat positivt resultat efter finansiella poster. 19

20 Flerårsjämförelse Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag (nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1) Summa intäkter, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Antal anställda Soliditet % 9,9 5,4 11,0 11,9 13,6 Avkastning på totalt kapital % 3,3 3,7 2,8 2,4 2,6 Avkastning på eget kapital % 9,1 21,1 3,9 2,1 4,0 Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel ,98 Årets vinst , ,49 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs ,49 20

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(10) Nordkroken Bredband Ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(25) Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

64 297 kvm. Måluppfyllelse Bolaget har under året haft en hög andel uthyrd yta utan vakanser vilket har bidragit till ett positivt resultat.

64 297 kvm. Måluppfyllelse Bolaget har under året haft en hög andel uthyrd yta utan vakanser vilket har bidragit till ett positivt resultat. ÅRSREDOVISNING 2012 Förvaltningsberättelse 2012 Styrelsen och Verkställande Direktören för AB Strömstadslokaler () avger följande berättelse över verksamheten för år 2012. Allmänt om verksamheten AB Strömstadslokaler

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE + Å R S R E D O V I S N I N G 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Inregistrerad firma: Sölvesborgshem Aktiebolag Organisationsnummer: 55 63 49-9267 Bolagets säte: Sölvesborgs kommun, Blekinge län Bolaget bildat:

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

Årsredovisning. BRF Dalen

Årsredovisning. BRF Dalen Årsredovisning för BRF Dalen 714400-2164 Räkenskapsåret 2014 1 (12) Styrelsen för BRF Dalen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF JORDGUBBEN 15 716417-9280. Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31.

Årsredovisning 2008 BRF JORDGUBBEN 15 716417-9280. Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. 1 Årsredovisning 2008 BRF JORDGUBBEN 15 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om

Läs mer

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 ² ² - sida 2 Resultaträkning 2012-01-01 2011-01-01 Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror 1 940 710 914 516 Hyres-

Läs mer