Rapport Workshop Kramfors kommun Tillväxt vs nöjdhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport Workshop Kramfors kommun Tillväxt vs nöjdhet"

Transkript

1 Hotell Höga Kusten Rapport Workshop Kramfors kommun Tillväxt vs nöjdhet Ansvarig processledare: Lisa Renander, Go Enterprise

2 Bakgrund Den 25 januari 2011 möttes företagare, politiker och tjänstemän för att diskutera Kramfors näringslivsklimat. Detta var en uppföljning på en workshop som hölls den 21 september 2010 då man identifierade tre olika områden som vi vill utveckla för ett mer positivt näringslivsklimat i Kramfors kommun. Utflyttningen är hög och kompetensförsörjningen ett problem. Kulturen präglas av negativ attityd och Jantelag. Företagare är nöjda och strävar inte efter tillväxt. Denna workshop fokuserade på det andra området Tillväxt vs nöjdhet. Frågeställningen löd: Hur ska vi stimulera företagen i Kramfors att sträva efter tillväxt? Syfte med träffen: Identifiera vad vi menar med Tillväxt vs nöjdhet. Hitta konkreta, nytänkande och realistiska lösningar som motverkar det ovan nämnda. Prioritera bland lösningarna. Tänka igenom vilka åtgärder som krävs för genomförande. Som processverktyg användes RIKA-modellen. RIKA står för research, idé, koncept och action. Fas 1 - Research Var befinner vi oss idag? Vilka utmaningar står vi inför? Fas 2 - Idé Om allt var möjligt, hur skulle vi då lösa utmaningarna? Tänk utanför boxen. Fas 3 - Koncept Om vi landar i verkligheten igen, vad är då möjligt att genomföra med hänsyn till pengar, resurser och strukturer? Fas 4 - Action Hur prioriterar vi? Hur går vi vidare nu? Hur får vi med oss alla på tåget? Nedan presenteras delar av det som kom fram i respektive fas.

3 Fas 1 - Research I researchfasen skulle deltagarna ge sin bild av frågeställningen. Vad är det vi vill göra? Vi behöver skapa tillväxt och utveckling genom samverkan. Vi måste få företagen i kommun att förstå sin förmåga att växa. Vi behöver göra tillväxten mer lockande än min nöjdhet. Vi behöver skapa incitament att vilja växa. Det är en utmaning att få fler att bli mer nyfikna på att växa. Det är en stor utmaning att brottas med ökad tillväxt i en region där vi har en befolkningsminskning. Utmaningen är att skapa tillväxt med trots förutsättningarna som finns här. Nöjdheten är en tradition i den här regionen som behöver brytas. Samverkan mellan liten och stor ökar stoltheten över vad man gör, det tror jag leder till tillväxt. Vi borde arbeta för att få enskilda företag att förstå att deras tillväxt gör skillnad. Om 50 småföretag anställer 50 personer kan det ge Kramfors ett lyft. Det krävs samverkan för att engagera företagarna och för att därmed skapa tillväxt. Vi måste komma ihåg att företagen kan växa på många olika sätt. T ex kan jag som företagare skapa tillväxt genom att öka min kompetens. Vi måste få företagen att förstå att det finns ett samband mellan tillväxt och ett välmående samhälle. Tillväxt gynnar hela orten och ger värden tillbaka till företagen. Det är ok att vara liten och inte vilja förändras. Men vi måste synliggöra möjligheterna med tillväxt, och få företagen att vilja och våga. Varför är det viktigt med tillväxt? Att växa och utvecklas är meningen med livet. För att få fler arbetstillfällen. Jag vill inte att alla ska gå sotdöden till mötes, barn ska vilja flytta tillbaka, men då måste det kännas att det är här det händer. För en levande landsbygd så att ungdomar väljer att leva kvar eller att komma tillbaka. Viktigt i första hand för samhället men inte lika viktigt för enskilda företagare. Skapa en positiv anda och utveckla ekonomin i kommunen, både för individ, företagare och kommun. Man vill spela med det vinnande laget, att något företag börjar eller visar upp sig som ett gott exempel, för att entusiasmera andra företagare att ta steget. Nödvändigt för kommunens överlevnad. För fler arbetstillfällen och en positiv anda i trakten som smittar av sig. För ett föryngrande och värmande samhälle, bättre förutsättning för inflyttande, kan även leda till kompetensförstärkning. Tillväxt= framåtanda istället för stagnation och en bakåtgående trend. En överlevnadsfråga för individ och samhälle. Tillväxt är en förutsättning för såväl sin egen som ortens överlevnad. Viktigt för att hålla kommunen vid liv, en kommun man vill leva i. Ger möjligheter till utveckling. Ingen vill bo kvar utan utveckling, man vill leva i samhälle med framåtanda.

4 Några exempel på saker som redan görs för att stimulera tillväxt: - E-länet: Ett projekt som drivs av Tillväxtenheten och som har som mål att främja entreprenörskap på orten. Detta innebär bl.a. att öka förutsättningarna för unga företagare och att skapa mötesplatser för företagare. - Idéseminarier är del av det ovan nämnda projektet och ska leda till bättre förståelse och idéutbyte. (Ett inledande seminarium och tre fördjupningsseminarium med fokus på att förbättra företagsklimatet där detta seminarium är det andra i raden.) - Det finns lokala forum och nätverk. - SCA & Träteams samarbete är ett bra exempel för lyckad samverkan. (De producerar en hylla åt IKEA som levereras till hela världen.) - Handelsplats Kramfors. (En satsning som hela tiden utvecklas och som faktiskt är en stor del av vårt ansikte utåt. Handeln skapar arbetstillfällen, det ska inte underskattas.) - Starthuset. (På Starthuset får personer med tankar på att starta eget chans att bolla sina idéer och möjlighet att snabbt hitta rätt kontakter och nya nätverk.) - På stan. (Stadskärneförening.) - Nästa Kramfors. (Projektets syfte är att genom information och konkreta åtgärder positionera Kramfors.) - Samverkan mellan företag där vi framställer nya produkter. - Nyrekrytering av unga i kommunen. - Utveckling av turismen. (Ökad turism leder förhoppningsvis till mer business för företagen.)

5 Fas 2 - Idéer I idéfasen handlar det om att lägga fram alla idéer på bordet, både realistiska och orealistiska. Man behöver inte begränsas av vad som är möjligt och inte möjligt. Nedan presenteras en del av idéerna för hur vi ska kunna stimulera företagen att vilja växa: Erbjuda professionellt hjälp till styrelser. Låta folk med tid och erfarenhet erbjuda sig att sitta med i nya företags styrelser. Få företagen att se kommunen som en resurs. Ge specialistrådgivning för att skapa förutsättningar att växa. Ge professionellt hjälp, speciellt nu i generationsväxlingen, vi behöver ge 80-talisterna mod att ta över. Arrangera tågresor till Kramfors för utflyttade kramforsbor. Vi hyr in ett tåg, aktiverar alla företag, hotell m. m. för att skapa en lustfylld upplevelse. Uppmuntra enmansföretag att anställa en ungdom var. Bygga ett nytt stort hotell. Skapa ambassadörsnätverk i regionen men även ute i landet. Skapa ett startkit för att underlätta för företag att ta första steget till att anställa. I startkiten finns information om lagstiftning och allt annat som man behöver veta. Samla massor av inspirerande förebilder. Informera på AF att det är möjligt att starta eget. Att kommunen tillåter privata initiativ. Gör det här åt oss kan bidra till att nya företag kommer igång, eller att befintliga utvecklas. Swoping på arbetsmarknaden. Människor får nya tankar i nya miljöer, det leder till tillväxt. Mentorskap och företagscoachning. Företagarnätverk, bollplank som leder till att företagen vidareutvecklas och lär av varandra. Åskådliggöra vad vi redan nu åstadkommer, vad vi producerar, bra exempel och förebilder. Vi måste få veta att det finns folk som kan i Kramfors och som skapa tankar som kan dem, kan vi. Det gör att vi tror mer på oss själva. Inspirera och locka fler anställda att våga bli kombinatörer, kanske gå ner 50% på sin fasta anställning och jobba resten av tiden med egen verksamhet. Bygga hus efter älven och sedan sälja dem. För pengarna bygger vi Tellberghotellet. Generationsväxlingen utan ekonomiska hinder. Kommunalt Draknäste där drakarna investerar själva eller hjälper till att hitta investerare. Stöd och hjälp av styrelse. Bygga en stor Jante som ska läggas på rälsen när tågen börjar rulla. Bilda grupper av företagare där man besöker varandra och får en presentation av varandras tillväxtstrategier, alla blir inspirerade och man känner pressen att verkligen tänka till inför. Sen blir det återbesök för att se om företagen har följt sin strategi.

6 Vi förväntar oss att företagarna ska ta risker. Därför borde vi satsar på kapitalförsörjningen. Genomföra idén om den inglasade slalombacken. Tänk Dubai! Bygg ett hotell i samma veva. Förädla det vi har. Turismen borde komma längre. Vi kan utveckla paket med udda verksamheter, ju galnare desto bättre, tänk annorlunda kombinationer. Göra en inventering i en kompetens- och behovsbank. Att kommunen fördubblar din vinst minskar din risk/halvera kostnaden vid anställning. Provanställa fritt från risk, gör ett skyddsnät för företag. Om att anställa en person leder till förlust täcker kommunen upp det. Utbildning och kompetensutveckling för företagen/ företagarna. Fas 3 & 4 Koncept/Action I koncept-fasen var vi mer konkreta och realistiska än i idéfasen. Vi fokuserade på vad vi tror är möjligt att genomföra och vad som ger mest effekt när det kommer till att öka tillväxten bland företagen in Kramfors. Totalt utvecklade vi nio koncept där vi sedan genom en omröstning valde ut fem som vi prioriterade som viktigast och fördjupade oss i ytterligare. Vi avslutade med en actionfas. Där utformade vi handlingsplaner, säljpitchar och skapade motivation inför genomförandet. Här är en sammanfattning av det som kom fram i både koncept och actionfasen. Namn på konceptet Antal röster 1. Styrelseexperter 5 2. Draknästet Kramfors 3 3. Kompetens och utbildning 3 4. Behovsbank 3 5. Utbyte av tillväxtstrategi 3 6. Kapitalförsörjning 2 7. Inspiration och förebilder 2 8. Skidtunnel 0 9. Anställningsmöjligheter 0 1. Styrelseexperter För att få alla som är nöjda att vilja växa ska vi erbjuda dem styrelseexperter. Små företag har ofta en styrelse med tre personer, det är ägaren och hans partner och någon som står med för att det behövs tre namn. Där är problemet, den tredje skulle kunna vara någon med lång erfarenhet som kan bidra med erfarenhet och coachning. Styrelseexperten ska hjälpa företagaren att utforma tillväxtstrategier och motivera till ökad omsättning. Den här personen blir ett tryggt

7 stöd i en förändringsprocess. Denna lösning kräver inte så mycket resurser utan det som behöver göras är att bygga upp en bank/pool. Problemet blir att få folk att känna till att det finns. Åtgärdsplan: 1. Skapa nätverken. 2. Urval av vem som blir spindeln i nätet och lägga grunden på hur vi ska jobba. 3. Kravlista på vad som krävs för att vara en potentiell styrelsemedlem i vår pool. 4. System för matchning, så att det blir rätt person som sitter i rätt styrelse, handlar mycket om personkemi och rätt kunskap, att ge det stödet som efterfrågas/behövs. 5. Informationsspridning, vi måste ut på banan och alla företag ska veta att det är en tillgänglig tjänst. Vi tror att detta blir succé och att ett av de första företagen hamnar på första sidan där företaget berättar hur bra det var med en extern styrelsemedlem från vår bank. Det hjälper vår informationsspridning på traven. 2. Draknästet Kramfors För att stimulera till tillväxt vill vi skapa Kramfors egna Draknäste. Draknästet ska fungera som en utmanande skuggstyrelse för seriösa projekt som söker stöd. Entreprenörer med en idé kan få investering eller bli lotsad till någon vi tror är intresserad. I Draknästet ska det finnas resurser med bred kompetens och bra fördelning av ålder. Där erbjuder vi även styrelsemedlemmar m.m. Vi behöver investeringskapital och börjar med att söka efter kapital i olika former. Både privata och offentliga investeringar ska gå att söka från Draknästet. Åtgärdsplan: 1. Hitta kompetenser till gruppen (Draknästet-gruppen ska bestå av olika kompetenser och en bra åldersspridning). 2. Förmedla budskapet/ tillgängliggöra konceptet som både små och stora, unga som gamla företag ska ha nytta av. 3. Ramar för drakandet (uppdragsbeskrivning). 4. Knyta till lösningsförslag (utbildning, coacher etc.) Draknästet ska erbjuda mer än investeringar, ex: kompetensutveckling, coacher m.m. 5. Följeforskare och hjälp/tips kring export. 6. Utvärdering.

8 3. Kompetens och utbildning Vi tror att en bra lösning är att hitta metoder för kompetensutveckling och utbildning av företagen. Detta koncept leder till ökad tillväxt och lönsamhet för de företag som ansluter sig. Företagen delas upp efter storlek, så att alla får ut så mycket som möjligt av utbildningarna eftersom det då finns fler beröringspunkter och liknande problem. Vi vill även visa på goda exempel från olika branscher på orten/regionen som kan symbolisera att det fungerar att expandera i vår region. En viktig del är utbildning för företagsledare i regionen, där de även kan ha utbyten av varandra. Det ska även finnas tillgängliga företagscoacher. 4. Behovsbank För att få alla som är nöjda att vilja växa ska vi erbjuda dem en gratis resurs i ett halvår. Vi ska börja med att göra en behovsinventering i en kompetens- och behovsbank. Det gör vi genom att kontakta alla företag och fråga vad de vill ha utfört. Sen skapar vi en bank av behoven. Därefter kartlägger vi vad de arbetslösa har för kompetenser och kan erbjuda. Och matchar de arbetslösa mot behoven. Åtgärdsförslag: 1. Tillsätta en projektledare som sätter ramarna för hur vi jobba 2. Sammanställa en lista med frågor som ska ställas vid rundringning 3. Knyta till oss experter 4. Låna ett rum på kommunen och anställa en telefonist som analyserar behovet av arbetskraft och kvalifikationer som finns tillgängliga (där startar vi med seniorer +55) 5. Vi distribuerar ut en lista till arbetskraften om vilka behov som finns.

9 5. Utbyte av tillväxtstrategi Vi tror att en bra lösning vore att skapa mötesplatser för företagare som handlar om utbyten av tillväxtstrategier. Företagarna ska inspirera varandra. Inför mötet kommer företagarna anstränga sig för att skapa och konkretisera tillväxtstrategierna inför presentationen. Genom att arrangera uppföljningsmöten ger det sedan företagaren press på sig att genomföra. Strategin ska handla om organisation och tillväxt, styrelse, kompetens, ledningsgrupper, tydliga mål, ansvarsfördelning osv. Åtgärdsförslag: 1. Rundabordssamtal för företagare med syfte att skapa tillväxt. 2. Storytelling-erfarenhetsutbyte om strategier och goda exemplen för företagare (och politiker) för att stärka sitt eget varumärke och (Kramfors) och tillsammans skapar vi nytt! 6. Kapitalförsörjning Det behövs kapital för att företagen ska kunna växa. Vi behöver stötta företag inom alla branscher men framförallt turism. Vi ska inte bara prata utan göra också. Vi måste dock sluta dalta med dem som håller på med verksamhet på hobbybasis, vi andra måste köra på även om inte alla deltar. 7. Inspiration och förebilder Skapa forum där vi kan lyfta fram förebilder tex personer som haft modet att gå mot strömmen. Låt dessa förebilder inspirera andra att våga satsa.

10 8. Skidtunnel Vi behöver inget badhus vi behöver något eget. Tunneln skulle vara vårt dragplåster som drar folk året runt. Det kostar massor med miljoner, men det kan sätta Kramfors på kartan. (Red anm: En skidtunnel är en tunnel avsedd att åka skidor i, och för detta ändamål hållen i låg temperatur och med snöbeklätt underlag. Skidtunnlar möjliggör skidåkning året runt. Källa Wikipedia) 9. Anställningsmöjligheter Underlätta för företag som vill anställa sin första medarbetare. Företagen får en prova-påanställning och behöver inte betala.

Rapport Workshop Kramfors kommun Attityd och Jantelag

Rapport Workshop Kramfors kommun Attityd och Jantelag Hotell Kramm 2010-11-15 Rapport Workshop Kramfors kommun Attityd och Jantelag Ansvarig processledare: Lisa Renander, Go Enterprise lisa@goenterprise.se, 070 748 70 64 www.goenterprise.se Bakgrund Den 15

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

INNOVATIONSDRIVANDE LEDARSKAP I KRONOBERG

INNOVATIONSDRIVANDE LEDARSKAP I KRONOBERG VvvvvvvvvvvvvvvVvvv Arbetslivsutveckling INNOVATIONSDRIVANDE LEDARSKAP I KRONOBERG Chefer diskuterar behov och åtgärder Sammanfattning På uppdrag av Region Kronoberg inom ramen för projektet tillväxt och

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Cash, kollo eller kompisar. Så lockar vi miljonprogrammens entreprenörer till landsbygden

Cash, kollo eller kompisar. Så lockar vi miljonprogrammens entreprenörer till landsbygden Cash, kollo eller kompisar INNEHÅLL 2 Byt, gör, snacka mindre 2 Sammanfattning 3 Bakgrund 3 Fem experter tittade på möjligheterna 7 Invånarna på landsbygden: Vill ha inflyttning men inget Disneyland 8

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012 Sammanställning av gruppdiskussioner Fråga 1: Konkurrenskraftig tillverkningsindustri 2020! Småland och är en industritung region med stark specialisering inom småskalig tillverkningsindustri. För att

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

Nätverksträff för landsbygdsutvecklare i kommuner, regioner och länsstyrelser Region Mitt

Nätverksträff för landsbygdsutvecklare i kommuner, regioner och länsstyrelser Region Mitt Nätverksträff för landsbygdsutvecklare i kommuner, regioner och länsstyrelser Region Mitt Landsbygdskonferens Höga Kusten Kramfors 16-17 oktober 2014 Text: Sofia Sollén-Norrlin Agronomstudent inriktning

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Föregångsstaden Stockholm. 28 moderata idéer för fler jobb och företag i Stockholm

Föregångsstaden Stockholm. 28 moderata idéer för fler jobb och företag i Stockholm Föregångsstaden Stockholm 28 moderata idéer för fler jobb och företag i Stockholm September 2010 Förord Entreprenörer drivs av lusten att göra saker på sitt eget sätt. De vill anställa fler personer, men

Läs mer

Kvinnors företagande. Rapport från konferens 12 november 2010. Rapport nr 2011:3. Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor

Kvinnors företagande. Rapport från konferens 12 november 2010. Rapport nr 2011:3. Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor Kvinnors företagande Rapport från konferens 12 november 2010 Rapport nr 2011:3 Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor Bidragssystemet hänger inte med i dagens företagande Inledning

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt Göteborgs Insjörike en utvärdering av samverkan i projekt Våren 2013 kontaktade projektledare Martin Dahl Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och utbildningen i kulturgeografi med inriktning mot

Läs mer

MED DINA ÖGON september 2013

MED DINA ÖGON september 2013 MED DINA ÖGON september 2013 Om Moderatkvinnorna 4 Företagande ger många fördelar 5 Råd till andra 7 Svårigheter och hinder 8 Förslag som underlättar 17 F:\HD2010\Moderatkvinnorna\2013\rapporter_pdf\Med

Läs mer

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln En skrift om hur vi involverar fler i vår verksamhet Volontärrekrytering - din GPS i volontärsamordningsdjungeln 2 Inledning Den ideella kraften är stor. Faktiskt så stor att den kan omräknas till cirka

Läs mer

Rapatac och vår omvärld

Rapatac och vår omvärld www.rapatac.se Bilaga Rapatac och vår omvärld Innehåll Förord... 2 Rapatac och vår omvärld... 3 Rapatac en del av näringslivet... 3 Rapatac för invånarna i Gävle kommun... 4 Minska utanförskapet i Gävle

Läs mer

Sammanställning. av kommentarer från framtidsworkshops. Läs mer på www.skelleftea2030.se. ANSVARIG UTGIVARE: Moa Hedström

Sammanställning. av kommentarer från framtidsworkshops. Läs mer på www.skelleftea2030.se. ANSVARIG UTGIVARE: Moa Hedström Sammanställning av kommentarer från framtidsworkshops. Läs mer på www.skelleftea2030.se ANSVARIG UTGIVARE: Moa Hedström Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 3 1.1 PÅ VÄG MOT 2030... 3 1.2 PROCESSEN... 3

Läs mer

Ett Svartå i full blom

Ett Svartå i full blom Ett Svartå i full blom En förstudie av ett action research projekt som belyser glesbygdens attraktorer utförd på uppdrag av näringslivskontoret i Degerfors Ett svartå i full blom! Hur blir det till? En

Läs mer