Nytt från fullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nytt från fullmäktige"

Transkript

1 Förord signerat Helena Stenberg Heta potatisar ska vi väl inte servera i vår måltidsverksamhet. Men varma och goda ska dom vara. Matens kvalitet, olika rätter, personalens situation och hur mycket extra pengar vi ska satsa på livsmedel blev fullmäktiges längsta diskussion igår. Beslutet blev 1,3 miljoner. Det är ett påslag på fem procent på livsmedelsbudgeten och känns som en väl avvägd summa.tillsammans med den handlingsplan som teknik- och servicenämnden nu arbetar med så ska vi komma till rätta med de problem och den kritik som finns. Handlingsplanen har ett brett perspektiv och man kommer att se över både de vegetariska rätterna och principen med vegetariskt en gång i veckan. Matsalsmiljön, recepten, lättmjölken och lättmargarinet kommer också att granskas. Bra med ett helhetsgrepp. Helena Stenberg, kommunalråd Ett budgetbeslut togs också där skattesatsen fastställdes till oförändrade 22,03 kronor och där två viktiga uppdrag las ut: att kommunstyrelsen och nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning ska utreda och återkomma med förslag på hur arbetslösheten kan minskas. Fokus ska vara på ungdomar. att socialnämnden ska utreda de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningarna för handikapporganisationerna. På återseende i december Fortsatta lån till Piteå Hamn AB Piteå Hamns amorteringsfria lån på 15 miljoner kronor förlängs i fem år med samma villkor som tidigare. Det innebär att de betalar medelvärdet på statslåneräntan som hitintills i år ligger på 3,10 %. Fakta om KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordförande: Lars-Olof Pettersson, (s) Antal ledamöter: 51 Mandatfördelning: S 29 Fp 2 V 5 Kd 2 NS 3 M 4 C 5 Mp 1 Nästa fullmäktige: 14 december 2009 Du kan även följa fullmäktige via Piteå närradio 92,8 MHz. 1

2 Verksamhetsplan samt komplettering av budget 2010 Det blir ingen skattehöjning nästa år utan skatten kommer att ligga kvar på 22:03 kronor under För att kunna betala ut löner och klara prishöjningar finns en central gemensam pott på ca 22,6 miljoner kronor. Besparingar Nämnder och förvaltningars kostnader för sociala avgifter minskar med drygt 6, 3 miljoner under året. Då skatteprognoserna för nästa år visar på att kommunen får mindre intäkter än tidigare ska nämnderna minska sina kostnader med 1,25 % vilket motsvarar totalt 24, 3 miljoner. Förhoppningsvis kan minskningarna göras utan att personal måste sägas upp. Nya pengar Under 2010 utökas budgeten för måltidsverksamheten i kommunen med 1,3 mijoner kronor. Strömbackaskolan får också 10 miljoner för att kunna fortsätta renovera och sanera skolan. Fullmäktige beslutade även om ett engångsanslag på till Teknik- och servicenämnden för Pengarna ska användas till att kommunen som delägare ska kunna gå in och täcka upp en del av de ökade kostnader som Länstrafiken fått. Satsningar Barn och utbildningsnämnden har fått i uppdrag att titta på vad det skulle innebära ekonomiskt om man inför barnomsorgspeng och allmän förskola från tre år. Barnomsorgspeng innebär att kommunens skulle ge bidrag till alternativa pedagogiska omsorgsformer om verksamheten håller samma nivå på kvalitet och säkerhet som motsvarande i offentlig verksamhet. 10 miljoner avsattes från kommunstyrelsens centrala pott för fortsatt renovering/sanering av Strömbackaskolan. Att kommunstyrelsen och nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning gemensamt ska komma med förslag på vad man ska göra för att minska arbetslösheten bland ungdomar. 2

3 Elnätavgifter från årsskiftet Det blev återremiss av PiteEnergis förslag om att höja avgifterna för elnätet från den 1 januari Detaljplan Yttrefjärden KF bestämde att anta detaljplanen för Pitholm 22:94. Planen gör det möjligt att bygga hus med garage på Pitholm 22:94. Ändring av valdistrikt Året innan valår ska varje kommun se över hur valdistrikten är indelade. Grundtanken är att alla ska kunna rösta i närheten av där man bor. Resultatet av översynen innebär förbättringar för de som bor i Sikfors och tidigare fått åka till Alterdalen och för de från Jävre som fått åka till Backen/ Annelund för att rösta. Svar på motion: Betala med EURO?! Piteå en Eurozon Fullmäktige avslog en motion från de två folkpartisterna som föreslagit att Piteå skulle bli en eurozon. I motionen hade de föreslagit att vi skulle börja betala med euron för varor och tjänster och att lönerna också skulle betalas i euro. Kommunstyrelsen säger i sitt svar att om handlare, hotell och taxifirmor vill att människor ska kunna betala med euron så finns den möjligheten redan idag. 3

4 Nya medborgarförslag: Skateboardramp och jordhögar Martin Berggren 12 år har föreslagit att kommunen ska ordna en skateboardramp och några jordhögar vid ställverket på Nils Edens väg. Idag används platsen för att lasta av jord och varje gång ungdomarna själva gjort i ordning högarna så att de kan hoppa med cyklarna har jordhögarna försvunnit och de har fått vänta på nya, skriver Martin Berggren som önskar att det kunde bli ett ställe där vi kunde få vara med våra cyklar och skateboard och att det vi bygger får vara kvar. Inför vårdnadsbidrag I ett medborgarförslag föreslås att Piteå kommun ska införa ett vårdnadsbidrag till dem som föredrar att stanna hemma med barnen när de är små. I förslaget hänvisas till Marks kommun som sparar pengar inom barnomsorgen efter att vårdnadsbidraget infördes vid årsskiftet.! Stoppa besparingarna i äldreomsorgen Med en namninsamling upppmanar medborgare som jobbar inom äldrevården kommunfullmäktige att lägga de extrapengar som staten tillskjuter, drygt 30 miljoner, på äldrevård. Det finns en stor uppgivenhet bland all personal inom äldreomsorgen, man orkar inte ens protestera mot alla besparingar för man har har protesterat förr och ingenting har hjälpt. Men vi vill inte ge upp. Vi hoppas och tror att ni lyssnar... för det är vi som arbetar på golvet som vet den osminkade verkligheten. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning Bryt en ond cirkel höj bemanningen Även här ett medborgarförslag från personal inom äldreomsorgen som vill att kommunen ska öka bemanningen inom äldreomsorgen. Vi vill slå larm: våra kroppar och själar håller inte när lasset blir tyngre och tyngre att dra...höj bemanningen både för de gamlas och våran skull skriver de. Förslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning. 4

5 Nya medborgarförslag: Förbättringar inom framtidens äldreomsorg Solveig Lundqvist har i ett medborgarförslag föreslagit en mängd åtgärder för att förbättra både för personal och för äldre. Medborgarförslaget rör vård i livets slut, äldre med missbruksproblem, äldre med psykiska diagnoser, vård av människor med demens, nutrition och kompetens hos personal. Medborgarförslaget är skickat till socialnämnden för beslut. Bordläggning av medborgarförslag: Centrumutveckling Roknäs/Sjulnäs Ett medborgarförslag om att riva några äldre fastigheter i centrala Roknäs/ Sjulnäs och bygga en park där bordlades och kommer att tas upp vid ett senare möte. Ny interpellation: Kritik mot cook and chill Åker Forslund (FP) riktar en frpga till Christer LIndstrröm (S) teknik- och servicenämndensn ordförande och undrar om det inte är på sin plats att Piteå kommun ändrar inriktning av kommunens kosthållning och låter ombyggnaden i Hortlax bli en försöksverksamhet och att man avvaktar resultatet av den verksamheten innan man inför något liknande vid andra kök? Interpellationen besvaras vid nästa fullmäktige. Svar på interpellation: Extrapengarna från staten...? Extrapengarna från staten? Elisabeth Berg (M) frågar hur Piteå kommun tänker använda de extra pengar som kommunen fått från staten för Peter Roslund säger att de 30,7 miljonerna som kommunen fått är välkomna då arbetslösheten och försörjningsstödet ökar och skatteintäkterna minskar. Men det är viktigt att komma ihåg att pengarna bara finns nästa år, valåret 2010, och därför kan man bara använda pengarna till insatser som är av engångskaraktär. 4,8 miljoner ska användas till att lindra de besparingar förvaltningarna måste göra, skolmaten får 1,3 miljoner och 10 miljoner går till saneringen som görs på Strömbackaskolan. Dessutom går till Länstrafiken som fått ökade kostnader. Då återstår 14 miljoner. Det innebär att det finns pengar som gör att kommunen kan bidra till att lindra konsekvenserna av arbetslösheten, främst bland de unga. Kommunstyrelsen och nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning har fått ett uppdrag att utreda och komma med förslag på vad som kan göras. 5

6 Valärenden Nya ledamöter och ersättare Mikael Åström, (S) som tidigare varit ersättare i fullmäktige har från den 31 oktober ersatt Anna-Lena Pogulis som avsagt sig uppdraget. Ny ersättare efter Mikael Åström blir Tage Johansson (S). Elin Johansson (V) utses till ordinarie ledamot i Kultur- och fritidsnämnden, Lars Pettersson (V) blir ersättare i Överförmyndarnämnden utsågs Gunilla Wallsten (M) till ny ersättare efter Jonny Eriksson (M) som har avsagt sig uppdraget. Nästa fullmäktige 14 december kl

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (64) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 17.20 ande Se sida 2. Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Utses att justera Björn Berglund och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl.13.00-19.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Inger Ronkainen, sekreterare Utses att justera Leif Danielsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd. MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige. POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad?

Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd. MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige. POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad? FÖR DIG SOM BOR I HALMSTADS KOMMUN MARS 2015 MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad? Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd Så används dina skattepengar innehåll

Läs mer

RIKSDAGEN. Inga stora skattesänkningar. Pengarna behövs till nya jobb, skolan och välfärden. Sid 2-3

RIKSDAGEN. Inga stora skattesänkningar. Pengarna behövs till nya jobb, skolan och välfärden. Sid 2-3 SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA En tidning från framtidspartiet i svensk politik RIKSDAGEN KOMMUNEN

Läs mer

UNGA TILL ARBETE W18 24

UNGA TILL ARBETE W18 24 2010 2014 UNGA TILL ARBETE W18 24 >> Arbetslösheten tärde också på relationen med min pojkvän som jobbade som timvikarie. Till slut separerade vi och jag lämnade lägenheten. När jag började studera märkte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (50) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 23 mars 2015, kl. 13.00 17.10 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Lage Hortlund Justeringens tid och plats Kommunledningskontoret,

Läs mer

Ekonomiberedningen förslag till förbättringar av ekonomin

Ekonomiberedningen förslag till förbättringar av ekonomin 2012-05-09 Ekonomiberedningen förslag till förbättringar av ekonomin Bakgrund Kommunstyrelsens ordförande föreslog i en skrivelse den 28 november 2011 att en ekonomiberedning bildas. Uppdraget för gruppen

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Onsdagen den 17 juni, kl. 14.00 (OBS tid) Gruppmöte majoriteten: kl. 13.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 13.

Onsdagen den 17 juni, kl. 14.00 (OBS tid) Gruppmöte majoriteten: kl. 13.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 13. Kallelse till sammanträde med kommunfullmäktige 2015-06-09 Tid: Onsdagen den 17 juni, kl. 14.00 (OBS tid) Plats: Folkets hus - Trosa Gruppmöte majoriteten: kl. 13.30 Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet

Läs mer

Svaren från de politiska partierna i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav

Svaren från de politiska partierna i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav 2014-08-20 Sid 1 Till dig som är arbetsplatsombud anställd i Stockholms stad Svaren från de politiska partierna i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav Vi har ställt 13 frågor till partierna utifrån

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50)

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset. kl 13.15 16.35 Beslutande Enligt bifogad närvarolista Justerare Inger B Larsson (S) och Sana Suljanovic (M) Tid och plats

Läs mer

Information från kommunstyrelsens möte 2010-04-21. Årsredovisning 2009: Plus 18 miljoner, bästa under 2000-talet

Information från kommunstyrelsens möte 2010-04-21. Årsredovisning 2009: Plus 18 miljoner, bästa under 2000-talet ) 1 (8) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-04-23 Information från kommunstyrelsens möte 2010-04-21 Ärenden som ska vidare till Kommunfullmäktige

Läs mer

2010-04-28 Barn- och ungdomsnämnden

2010-04-28 Barn- och ungdomsnämnden 1 2010-04-28 Barn- och ungdomsnämnden Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon

Läs mer

BUDGET FÖR TROSA KOMMUN 2013

BUDGET FÖR TROSA KOMMUN 2013 SOCIALDEMOKRATERNA, MILJÖPARTIET DE GRÖNA OCH TROSA RADIKALERS BUDGET FÖR TROSA KOMMUN 2013 MED PLAN 2014-2015 FÖR EN MODERN OCH FRAMTIDSINRIKTAD KOMMUN MED SOCIAL, EKONOMISK OCH EKOLOGISK HÅLLBARHET Sida

Läs mer

Hagen Pumplun saknar ersättare. Maria Ixcot Nilsson deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef

Hagen Pumplun saknar ersättare. Maria Ixcot Nilsson deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef 2010-02-01 1 Plats och tid Folkets Hus Nygatan 8 Emmaboda, 2010-02-01, 18:00 18:35 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Per Sigvardsson(s), Christer Jonsson(c), Ann Helene Jonsson(m), Inger Bark

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december

Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december Den 8 december besökte politiker från Västra Götalandsregionen Kunskapskällan och deltog tillsammans med kommunpolitiker i de påverkanstorg som regionen och

Läs mer

Värt att veta om din kommun Populärbudget 2014

Värt att veta om din kommun Populärbudget 2014 Värt att veta om din kommun Populärbudget 2014 Piteå kommun Populärbudget 2014 1 Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun Kommunalråden Byggkranarna svävar åter över Piteå och det ger jobb och

Läs mer

GEMLA DIREKT. Innehåll: 1. Europas grönaste stad

GEMLA DIREKT. Innehåll: 1. Europas grönaste stad GEMLA DIREKT Sammanfattning av anteckningar förda vid kommunstyrelsens direktmöte i Gemla skola, måndagen den 26 januari 2015. Cirka 130 personer hade slutit upp till mötet. Innehåll: 1. Europas grönaste

Läs mer