Personlighetsstörningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personlighetsstörningar"

Transkript

1 Personlighetsstörningar Helena Bingham leg psykolog Personlighetsstörning Alla människor har en personlighet med olika drag som utmärker oss Vissa människor utvecklar personlighetsdrag som påtagligt avviker från det förväntade och accepterade i den miljö där personen finns, och när sådana avvikelser leder till lidande och en betydande nedsättning av den psykosociala funktionsförmågan talar man om personlighetsstörning Hur kommer det sig att vissa utvecklar en personlighetsstörning? 2 1

2 Samsjuklighet Försvarsmekanismer Anknytningsmönster 50% 50% Genetiskt betingad sårbarhet Instabil uppväxt PS, missbruk, våld, övergrepp etc 3 DSM-IV Grundkriterier för personlighetsstörning: A. Ett varaktigt mönster av upplevelser och beteenden som påtagligt avviker från vad som allmänt sett förväntas i personens sociokulturella miljö. Mönstret kommer till uttryck inom minst två av följande områden: (1) Kognitioner (2) Affekter (3) Mellanmänskligt samspel (4) Impulskontroll forts 4 2

3 DSM-IV forts. B. Det varaktiga mönstret är oflexibelt och framträder i många olika situationer och sammanhang. C. Det varaktiga mönstret leder till kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden. D. Mönstret är stabilt och varaktigt och kan spåras tillbaka åtminstone till adolescensen eller tidig vuxenålder. E. Det varaktiga mönstret kan inte bättre förklaras som ett uttryck för eller en följd av någon annan psykisk störning. F. Det varaktiga mönstret beror inte på direkta fysiologiska effekter av någon substans eller någon somatisk sjukdom/skada. 5 Personlighetsstörningar DSM-IV Kluster A (udda, prepsykotiska) Paranoid Schizoid Schizotyp Kluster B (dramatiska, impulsiva) Antiocial Borderline emotionellt instabil Histrionisk Narcissistisk Kluster C (ängsliga, ångestdrivna) Fobisk Osjälvständig Tvångsmässig UNS med drag (blandad) Psykopati 6 3

4 Paranoid personlighetsstörning Sjuklig misstänksamhet även i nära relationer Mycket svårt att hantera motgångar Konspiratoriska förklaringar Uppenbar tendens till rättshaverism dvs, att driva sin rätt in absurdum utan att ge sig Ofta en grandios självuppfattning Varianter med olika drag förstärkta överkänslighet, grälsjuka etc Påminner om paranoid schizofreni dock utan positiva & negativa symtom 7 Schizoid personlighetsstörning Visar känslomässig kyla, likgiltighet eller reducerad känslosamhet Få om några nära vänner eller bekanta Brist på intresse för nära relationer Saknar intresse/lust för sex med partner Finner nöje i få, om några, aktiviteter Föredrar ensamma aktiviteter Oberörd av sociala normer Oberörd av beröm eller kritik Upptagen av fantasier eller själviakttagelser 8 4

5 Schizotyp personlighetsstörning Schizofreniliknande störning - tidigare borderlineschizofreni Behov av social isolering Udda beteende & tänkande Okonventionella föreställningar t ex ha ett extra sinne och liknande Hög grad av samsjuklighet med andra personlighetsstörningar som fobisk & paranoid personlighetsstörning

6 Antisocial personlighetsstörning Indikatorer på uppförandestörning före 15 års ålder finns Grundläggande brist på respekt för andra människors rättigheter Bryr sig inte om sociala normer Ofta inblandade i kriminalitet Irritabilitet & aggressivitet upprepade slagsmål & överfall Falskhet & upprepade lögner Bristande förmåga att känna skuld, ångerkänslor och empati Ofta manipulativt & impulsivt beteende Svårt att visa ansvar och planera sin tillvaro Vårdslöshet för egen och andras säkerhet Upprepade misslyckanden v g sin försörjning De antisociala beteendena finns inte exklusivt under schizofreni eller manisk period 11 Psykopati en extrem personlighetsstörning Känslomässig komponent Beteendekomponent PCL R II Prevalens - män 3 % kvinnor 1 % Kriminell population Antisocial Personlighetsstörning ca 65% Psykopati ca 25% ca 10 % 12 6

7 Känslomässiga kriterier Nonchalant, hal, opålitlig, charmig på ytan Förhöjd självkänsla, grandios Blir lätt uttråkad, behov av omväxling, söker spänning och fara Patologisk lögnaktighet Bra på att lura andra, manipulativ Ingen eller obetydlig förmåga till ånger eller skuldkänslor Tycks sakna djupare känslor Kylig, distanserad, låg förmåga till inlevelse och medkänsla Parasiterande livsstil Bristfälliga kontrollfunktioner, snar till att brusa upp 13 Beteendekriterier Promiskuöst sexuellt beteende Tidiga beteendeproblem Saknar realistiska framtidsplaner Impulsiv, låg förmåga att bedöma konsekvenserna av sitt handlande Oansvarig, fullföljer inte åtaganden Tar inte ansvar för sitt handlande, rationaliserar Flera korta förhållanden eller äktenskap Ungdomsbrottslighet Överträdelse av villkorlig frigivning Kriminell mångfald 14 7

8 15 Borderline personlighetsstörning emotionellt instabil personlighetsstörning Ett genomgående mönster av påtaglig impulsivitet & instabilitet med avseende på mellanmänskliga relationer, självbild och affekter Svängningar i sinnesstämningen Undviker verkliga eller fantiserade separationer Extrem idealisering & nedvärdering av andra Svart / vitt tänkande - splitting i ont / gott Impulsivitet v g slösaktighet, sexuell äventyrlighet, alkohol-, medicineller drogmissbruk, vårdslöshet i trafik, hetsätning, kaotisk livsstil mm. Upprepat suicidalt beteende, hot om suicidalitet & självskadebeteende Kronisk tomhetskänsla Uppvisar inadekvat intensiv vrede eller svårkontrollerad aggressivitet Övergående stressrelaterade paranoida tankar eller dissociativa symtom Samsjuklighet ångest, depression, missbruk, tvång, fobier etc 16 8

9 17 Histrionisk personlighetsstörning Mönster av oerhört kraftiga känslouttryck - labilt känsloliv Uppmärksamhetssökande Behov av orimligt mycket godkännande Olämpligt förföriskt uppträdande Dramatiskt & flirtigt beteende Lättpåverkade av omständigheter och andras åsikter Svårt att klara av sociala & romantiska relationer - söker ofta hjälp för depression vid separationer Skyller ofta misslyckanden & motgångar på andra Blir lätt uttråkade, söker omväxling & spänning riskfulla situationer 18 9

10 19 Narcissistisk personlighetsstörning Ett ihärdigt mönster av grandiositet i självbilden - överdriver framsteg & talanger, betraktar sig som överlägsen utan lämpliga meriter etc Behov av och kräver stor beundran Brist på empati Besatt av fantasier om obegränsad framgång, makt, briljans, skönhet, perfekt kärlek etc Upplever sig vara speciell och kan endast bli förstådd av högstatuspersoner /institutioner Oresonliga förväntningar på speciella förmåner /omedelbar respons Utnyttjar andra för att uppnå egna mål Ofta avundsjuk på andra / tror att andra är avundsjuka Uppvisar arrogans, hotfulla beteenden eller attityder Förslag om att ta bort narcissism som diagnos i kommande upplaga 20 10

11 Fobisk personlighetsstörning Undvikandebeteende Genomgående mönster av social hämning Låg självkänsla Känslor av otillräcklighet Överkänslighet för negativa omdömen Ser sig själv som socialt oduglig Undviker social kontakt i rädsla för att bli förlöjligad Samsjuklighet - social fobi, ångeststörningar, tvångssyndrom 21 Osjälvständig personlighetsstörning Infantilt beteende Vill bli omhändertagna Rädsla för att bli övergiven Svårt att fatta egna beslut Låter andra ta initiativ & ansvar Behöver stöd & uppmuntran av en förälder eller partner Svårt att säga emot Går hellre med på att bli felbehandlade / dominerade än att vara ensamma 22 11

12 Tvångsmässig personlighetsstörning anankastisk personlighetsstörning Egosyntona tvångsbeteenden - dvs, överensstämmer med personens mål & moraliska övertygelser Rationaliserar tvångsbeteenden som tidsbesparande eller praktiska - ger inte direkt ångest eller obehagskänslor Ofta överdrivna att göra listor Förväxlas ofta med tvångssyndrom - egodystona tvångsbeteenden - dvs, kännetecknas av tvångstankar som ger upphov till stark ångest - tvångshandlingar är de tankar eller beteenden som syftar till att slippa ångesten (t ex upprepad handtvätt) - ofta saknas en rationell koppling mellan tvångstanken och den lindrande tvångshandlingen 23 Prevalens hur vanligt förekommande är PS? Svårbedömt Ca 6 22 % Sverige ca 11 % - ca var 9:e person Många har uttalade drag utan att uppfylla diagnoskriterier 24 12

13 Genusskillnader Män Antisocial Psykopati Paranoid Tvångsmässig Kvinnor Borderline Histrionisk Osjälvständig 25 Tack för Er uppmärksamhet! 26 13

PERSONLIGHETSSTÖRNINGAR kliniska riktlinjer för utredning och behandling

PERSONLIGHETSSTÖRNINGAR kliniska riktlinjer för utredning och behandling Svenska Psykiatriska Föreningen www.svenskpsykiatri.se Svenska Psykiatriska Föreningen har sedan 1995 utformat kliniska riktlinjer för en rad psykiatriska områden. Personlighetsstörningar kliniska riktlinjer

Läs mer

PERSONLIGHETSSTÖRNINGAR

PERSONLIGHETSSTÖRNINGAR PERSONLIGHETSSTÖRNINGAR kliniska riktlinjer för utredning och behandling Svenska Psykiatriska Föreningen Personlighetsstörningar kliniska riktlinjer för utredning och behandling är utarbetad av en arbetsgrupp

Läs mer

HUR KÄNNER MAN IGEN EN PSYKOPAT?

HUR KÄNNER MAN IGEN EN PSYKOPAT? HUR KÄNNER MAN IGEN EN PSYKOPAT? Copyright Kristina Wennergren ATT ARBETA MED EN MYTOMAN ELLER PSYKOPAT MYTOMANI PSYKOPATI HUR UPPTÄCKER MAN SOM TERAPEUT ATT MAN HAR EN PSYKOPAT BREDVID SIG? HUR BEMÖTER

Läs mer

Check-10 Checklista för polisiär bedömning av risk

Check-10 Checklista för polisiär bedömning av risk Check-10 Checklista för polisiär bedömning av risk Mt: K-nr: Riskfaktorer mt: (Bedöm N, D, J, och specificera) N,D,J Allmänt: 1. Våld 2. Hot/Avsikt 3. Kriminell belastning 4. Tillgång till vapen 5. Upptrappning

Läs mer

PSYKIATRISK EGENBEDÖMNING

PSYKIATRISK EGENBEDÖMNING PSYKIATRISK EGENBEDÖMNING (CPRS-S-A) En självskattningsskala för ångest- och depressions-syndrom Pär Svanborg Marie Åsberg 2 Inledning Denna skrift vänder sig i första hand till specialister i allmänmedicin

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Beteendeaktivering vid borderline personlighetsstörning och depression Hanna Sahlin Berg Handledare: Jonas Ramnerö Psykoterapeutexamensarbete 2010 Psykologexamensarbete STOCKHOLMS 2008 UNIVERSITET PSYKOLOGISKA

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

SEX SOM FÖRSVAR MOT ÅNGEST. -en kvalitativ intervjustudie med unga vuxna. Torgny Fält

SEX SOM FÖRSVAR MOT ÅNGEST. -en kvalitativ intervjustudie med unga vuxna. Torgny Fält Umeå Universitet Institutionen för klinisk vetenskap Enheten för Psykoterapi Psykoterapeutprogrammet Inriktning Psykodynamisk terapi Examensuppsats 15 hskp, vårterminen 2013 torgnyflt@gmail.com SEX SOM

Läs mer

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor Om livet känns hopplöst Stöd till självmordsnära medmänniskor Författare: Skriften är framtagen av Nationella rådet för självmordsprevention, tillsatt av Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet, i samarbete

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER I KORTHET REKOMMENDATION 1: Bemötande Individer med självskadebeteende ska bemötas med

Läs mer

Att Förebygga Självmord och Självmordsförsök hos Skolelever

Att Förebygga Självmord och Självmordsförsök hos Skolelever Att Förebygga Självmord och Självmordsförsök hos Skolelever På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA) etablerades den 1 januari 2009 i samband med att Stockholms

Läs mer

Kriminell utveckling tidiga riskfaktorer och förebyggande insatser. BRÅ-rapport 2001:15

Kriminell utveckling tidiga riskfaktorer och förebyggande insatser. BRÅ-rapport 2001:15 Kriminell utveckling tidiga riskfaktorer och förebyggande insatser BRÅ-rapport 2001:15 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten

Läs mer

Vad innebär det att vara koncentrerad?

Vad innebär det att vara koncentrerad? Vad innebär det att vara koncentrerad? Att koncentrera sig innebär att öppna sig för och ta in omvärlden; att med sina sinnen registrera intrycken från allt som finns omkring. Men omvärlden ger så ofantligt

Läs mer

ATT SLÄPPA TAGET OM DEN ANDRE

ATT SLÄPPA TAGET OM DEN ANDRE ATT SLÄPPA TAGET OM DEN ANDRE OCH ATT GREPPA TAG OM SIG SJÄLV U tv ärdering av Uppla n d s Väsby ko mmuns anhö r igprogram M aria Wiberg 0 06 Författar en k an nå s på A ddict u s mottagningen, Va llentuna

Läs mer

Pappan & föräldraskapet Pappamanualen.se

Pappan & föräldraskapet Pappamanualen.se 1 Pappan & föräldraskapet (PoF 2012.10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Prolog 34 Förord 5 Pappor blir också gravida 67 Pappor och barnet 89 Föräldrarollen 1011 Relationen 1214 Separationen 1415 Den frånvarande pappan

Läs mer

man känner sig alltid bekymrad

man känner sig alltid bekymrad man känner sig alltid bekymrad en undersökning om anhöriga till unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD.

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008 Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen 2008 En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 #1/2008 BRIS Kanslier Riksförbundet BRIS Karlavägen

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008 Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen 2008 En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 #1/2008 BRIS Kanslier Riksförbundet BRIS Karlavägen

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

Anknytningsbaserad familjeterapi

Anknytningsbaserad familjeterapi Anknytningsbaserad familjeterapi Göteborg 13 mars 2015 Tua Hassling, aukt.socionom, psykoterapeut, certifierad ABFT-terapeut ABFT Manualbaserad behandling, flexibel Anknytningsteori och strukturell familjeterapi

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

Sjukdomar som ger glömska

Sjukdomar som ger glömska Sjukdomar som ger glömska Minnet är som bäst när vi mest behöver det. Alltså under den tid då vi växer upp och lär oss det mesta av det vi kommer att ha nytta och glädje av under resten av livet. Ofta

Läs mer

När livet känns fel. Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa

När livet känns fel. Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa När livet känns fel Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa När livet känns fel Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa Förord Detta är redovisningen av vårt uppdrag att kartlägga hur unga med självupplevd

Läs mer

Tonåringars upplevelser av att leva med ett syskon som har ADHD

Tonåringars upplevelser av att leva med ett syskon som har ADHD Insitutionen för psykologi Psykoterapeutprogrammet Tonåringars upplevelser av att leva med ett syskon som har ADHD Petra Larsson Psykoterapeutexamensuppsats VT 2012 Handledare: Eva Brodin Tack! Jag vill

Läs mer

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag?

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag? PER MAGNUS PERSSON/JOHNÉR Den här skriften vänder sig till personal och beslutsfattare med ansvar för demensvård i kommunerna. Den bygger på slutsatserna i en SBUrapport om demenssjukdomar. Syftet med

Läs mer

Manlig depression 1/6

Manlig depression 1/6 Manlig depression 1/6 Depression är ett stigande folkhälsoproblem och en av de främsta orsakerna till sjukdomsbördan och dödligheten i nutidens Europa. Den ligger idag på andra plats efter hjärt- och kärlsjukdomarna.

Läs mer

DEMENS OCH BEMÖTANDE

DEMENS OCH BEMÖTANDE DEMENS OCH BEMÖTANDE All glömska är inte demens Det händer oss alla ibland att vi inte tycker om den bild vi ser av oss själva i spegeln. Ansiktsdragen har blivit slappare och huden rynkigare. Men det

Läs mer

Att vara förälder till barn med ADHD

Att vara förälder till barn med ADHD AGNETA HELLSTRÖM Att vara förälder till barn med ADHD Så kan du underlätta vardagen för ditt barn Innehåll Vad innebär barnens svårigheter? 2 Koncentrationssvårigheter och uppmärksamhetsproblem 2 Passiva

Läs mer