Skagershuset Bo bekvämt i Årsta. Bilden är en illustration. Avvikelser mot slutligt utförande kan förekomma. Bild: OWC architects & planners AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skagershuset Bo bekvämt i Årsta. Bilden är en illustration. Avvikelser mot slutligt utförande kan förekomma. Bild: OWC architects & planners AB"

Transkript

1 Skagershuset Bo bekvämt i Årsta Bilden är en illustration. Avvikelser mot slutligt utförande kan förekomma. Bild: OWC architects & planners AB

2 Välkommen till Skagershuset! I Skagershuset har vi samlat det som är allra viktigast för människor i sitt boende. Här finns ljusa och luftiga lägenheter med moderna material och funktioner planerade för att erbjuda ett bekvämt boende. Lägenheterna har antingen en egen uteplats, balkong eller takterrass i soligt sydvästläge. Hiss, eget förråd och egen parkeringsplats i garaget på entréplan är saker som skapar en enkelhet i vardagen för de allra flesta. Busshållsplats mot Gullmarsplan. Sköntorpsvägen Huset är placerat mitt i Årsta i ett kulturhistoriskt område med hus från 40- och 50-talet. Den arkitektoniska gestaltningen gör att Skagershuset anknyter till omgivande smalhus utmed Skagersvägen. Samtidigt har huset ett uttryck som tydligt markerar att det byggs i en ny tid inte minst genom dess vackra cederträfasad. Skagershuset är planerat utifrån resurseffektivitet, hög miljömedvetenhet och stor omsorg kring materialval. Vi använder oss av trä i stomme och på fasad ett förnyelsebart byggmaterial. Det handlar också om att säkerställa ett hållbart brukande genom låg energianvändning, fjärrvärme, praktisk källsortering och system för individuell mätning. Alla får uteplats, balkong eller takterrass i bästa solläge. Skagersvägen Vi är stolta över vårt hus och det vi kan erbjuda där ett bekvämt boende mitt i Årsta. Välkommen in! Sarah Segerman Åke Sundvall Byggnads AB Projektledare Skagershuset Eget garage i huset. Planerad ny stadspark.

3 På gatan där jag bor Bilden är en illustration. Avvikelser mot slutligt utförande kan förekomma. Bild: OWC architects & planners AB

4 Känn dig som hemma Bilden är en illustration. Avvikelser mot slutligt utförande kan förekomma. Bild: OWC architects & planners AB

5 Foto: Lantmäteriet. Närservice Middagen handlar du smidigt på ICA ca 50 m bort. Vid Årsta centrum finns det mesta du behöver. Däribland flertalet matbutiker, restaurang, apotek, bank och vårdcentral. Med buss når du snabbt Liljeholmstorget och deras fina galleria. Här finns 90 butiker, varav flera större matbutiker och restauranger. Även vid Gullmarsplan finns ett stort utbud vad gäller närservice. Förskola och skola Skagershuset har närhet till såväl förskolor som grund- och gymnasieskolor. Exempel på för- och grundskolor som ligger på gångavstånd: * 5 st förskolor finns på mindre än 1 km avstånd * Skanskvarnsskolan (årskurs F-6) * Årstaskolan (årskurs F-9) För mer information se: Kommunikationer Här finns buss, tunnelbana och tvärbana. Med buss 160 tar du dig lätt till Gullmarsplan och vidare till söderort eller City via tunnelbanans gröna linje. Buss 160 åt andra hållet tar dig till Liljeholmen via Årstaberg. I Liljeholmen finns tunnelbana som trafikerar alla röda linjens sträckor. Vid Årstaberg finns anslutning till pendeltåg och tvärbana. Grönt och skönt Längs hela Årstas norra gräns, med utsikt mot Södermalm, sträcker sig den natursköna Årstaskogen med sina koloniområden och båtklubbar. Du kan promenera längs Årstavikens strandkant och ta ett svalkande dopp. Vid Årstas södra del breder Årstafältet ut sig. Här finns många promenadstråk och den nyanlagda Valladammen. På Årstafältet finns även många aktiviteter att sysselsätta sig med - bl.a. en driving range för golf, ett rugbycenter och ett område för spontanidrott.

6 Så bor du i Skagershuset När du köper en nyproducerad bostadsrätt är fördelarna många gentemot att köpa en äldre. Bostäderna håller en hög standard och är byggd med dagens människors behov i tankarna. Bostadsköpet är lugnt och tryggt. När du sedan har skrivit på avtalet för bostaden kan du enkelt göra de tillval du finner lämpliga samtidigt som du planerar din nya möblering. Lägenhetsfördelning Lägenheterna inom bostadsrättsföreningen varierar mellan 2-5 rum och kök och ca kvm. Totalt finns det 33 st lägenheter fördelade på tre trapphus. Parkering och förråd Föreningen har 33 st parkeringsplatser och förråd i huset. Förråd ingår i månadsavgiften, medan avgift för parkering tillkommer för de som önskar hyra en sådan. Inflyttning Byggnationen av Skagershuset beräknas starta hösten 2012 med beräknad inflyttning under hösten El, värme och vatten Fastighetsel, uppvärmning och vatten ingår i årsavgiften. Förbrukning av hushållsel, inklusive driftkostnaden för elkomfortvärme i lägenheterna, betalas via enskilda abonnemang av respektive medlem. Ett system för individuell mätning av varmvattenförbrukning, EcoGuard, kommer att finnas i varje lägenhet. EcoGuard gör att varje bostadsrättshavare kan följa och påverka sin egen förbrukning. Det finns därför möjlighet för föreningen, om de så önskar i framtiden, att debitera respektive lägenhets faktiska förbrukning av tappvarmvatten. TV/Telefoni/Bredband Bostadsrättsföreningen tillhandahåller fastighetsanslutning för bredband, bredbandstelefoni och digital-tv. Varje bostadsrättshavare väljer själv typ av abonnemang och står för kostnaden som betalas mot separat faktura från leverantör. Föreningen tillhandahåller dock ett startpaket/grundutbud för digital-tv den avgiften faktureras på månadsavin. Leverantör är ännu inte upphandlad. Drift, skötsel och förvaltning Bostadsrättsföreningen ansvarar för drift och skötsel av gemensamma utrymmen och markytor, samt för den tekniska och ekonomiska förvaltningen. Vid tiden för inflyttning kommer det att finnas en förvaltare som upphandlats för att hjälpa föreningen med detta. Kostnaden för dessa delar är inkluderad i årsavgiften. Miljö Åke Sundvall Byggnads AB arbetar med stor miljömedvetenhet i bostadsbyggandet. Byggmaterial väljs med hänsyn till miljöbelastning och till människor som är allergiker eller extra känsliga. PVC mattor förekommer inte. I bostäderna läggs parkett i rum och klinker i våtrum. I miljöarbetet ingår även att bygga energi-effektiva bostäder. Kombinationen av fjärrvärme och värmeåtervinnande ventilationssystem ger en effektiv uppvärmning, vilket innebär nytta både för den egna plånboken och för vår omvärld. Finansiering Bostadsrättsföreningens lån för att bygga (byggkreditiv samt slutfinansiering) kommer att lämnas av bank som Åke Sundvall Byggnads AB väljer att samarbeta med i projektet. Samma bank kommer även att erbjuda dig som bostadsrättsköpare fördelaktiga lånevillkor till insats och upplåtelseavgift, givetvis efter sedvanlig kreditprövning. Föreningens styrelse Åke Sundvall Byggnads AB har bildat bostadsrättsföreningen och utsett deras första styrelse. I styrelsen ingår tre representanter med lång erfarenhet från styrelsearbete, med uppgift att företräda de kommande medlemmarnas intressen. Styrelsen utses av Åke Sundvall Byggnads AB till och med ett år efter godkänd slutbesiktning av föreningens fastighet. Därefter tar föreningens nya medlemmar över och driver verksamheten vidare. Föreningens stämma Varje år, normalt under senvåren, håller bostadsrättsföreningen en föreningsstämma där föreningens verksamhet och ekonomiska ställning redovisas. Här väljer också medlemmarna vilka som ska sitta i styrelsen för föreningen. Alla medlemmar kallas till föreningsstämman. Övriga villkor Övriga villkor framgår av förhandsavtalet och andra handlingar, exempelvis bostadsrättsföreningens stadgar, som överlämnas vid undertecknandet av förhandsavtalet.

7 Bilden är en illustration. Avvikelser mot slutligt utförande kan förekomma. Bild: 3D House.

8 Bilden är en illustration. Avvikelser mot slutligt utförande kan förekomma. Bild: 3D House. 9

9 Försäljning Steg 1 Förhandsavtal Först upprättas ett så kallat förhandsavtal med bostadsrättsföreningen där ett förskott om 10 % av insats och upplåtelseavgift erläggs. Betalning sker dock först vid byggstart som meddelas av Byggherren (Brf Skagers Huset). Förutsättningarna för den bildade bostadsrättsföreningens ekonomi redovisas med kostnadskalkyl, vilken är en av flera bilagor till avtalet. Förhandsavtalet är därmed i angivna förutsättningar bindande vilket innebär att du redan nu tagit beslutet att köpa bostadsrätt. Det är därför viktigt att du redan i detta läge försäkrat dig om att du har finansieringen klar så att du vid kontraktskrivningen kan påvisa lånelöfte, eller motsvarande, från bank eller annan finansiär. Banken som Åke Sundvall Byggnads AB kommer att samarbeta med kan efter sedvanlig kreditprövning lämna en offert på lånet till din nya bostad, finansiera ditt förskott samt hjälpa dig med boendekalkyl. Åke Sundvall Byggnads AB kommer för bostadsrättsföreningens räkning även vid behov inhämta kreditupplysning på köparen i samband med tecknande av förhandsavtal. Steg 2 Upplåtelseavtal När den ekonomiska planen är klar och registrerad tecknar köpare upplåtelseavtal med bostadsrättsföreningen, vilket är det slutgiltiga avtalet avseende din bostadsrätt. Detta beräknas ske cirka 1 månad före tillträde. Ekonomi Betalning I samband med tecknande av förhandsavtal erläggs en handpenning motsvarande 10 % av insats och upplåtelseavgift. Betalning av denna sker dock först vid den tidpunkt som Byggherren meddelar byggstart. Kvitto på resterande del av köpeskillingen visas upp i samband med tillträde. Tillval Du kommer att erbjudas att göra vissa tillval inom kommande inredningsprogram. Val samt beställningar av tillval måste göras inom de tidsramar och efter de rutiner som anges i det kommande inredningsprogrammet för att hinna färdigställas innan inflyttning. Betalning av tillval sker mot faktura. För tillval gäller att om tilläggskostnaden understiger kr, faktureras den i sin helhet mot faktura om 30 dagar efter påskriven beställning. Vid tilläggskostnader över kr, faktureras 25 % som en handpenning inom 30 dagar från godkänd beställning. Resterande köpeskilling betalas i samband med tillträde, utkvittering av nycklar sker vid uppvisande av kvitto. Tillvalsavtalet upprättas mellan Åke Sundvall Byggnads AB och dig som köpare. Avtalet är bindande. Årsavgift Årsavgiften betalas månadsvis från och med tillträdesdagen. Avier för detta skickas ut. I årsavgiften ingår föreningens samtliga driftkostnader, vilka finns redovisade i kostnadskalkyl. Kostnad för hushållsel tillkommer. Årsavgiften presenteras i separat prislista. Garantier Som köpare av Åke Sundvall Byggnads AB nybyggda bostäder omfattas du av ett trygghetspaket: Insatsgaranti och förskottsgaranti Insatsgarantin och förskottsgarantin utfärdas av GAR-BO Försäkring AB eller motsvarande. Garantin garanterar fullgörandet av bostadsrättsföreningens skyldighet att återbetala insatser, upplåtelseavgifter och förskott enligt bostadsrättslagen. Byggfelsförsäkring Byggfelsförsäkring utfärdas av GAR-BO Försäkring AB eller motsvarande. Byggfelsförsäkringen gäller tio år från den tidpunkt då slutbesiktning har skett. Den gäller för väsentliga fel som uppstår under försäkringstiden. Ansvarsförsäkring styrelsen Om bostadsrättsföreningens styrelse genom vårdslöshet eller försumlighet orsakat föreningen ekonomisk skada ersätts föreningen genom denna försäkring. Fastighetsförsäkring (fullvärde) Försäkringsbolaget garanterar att vid totalskada samt delvis skada pga t.ex. brand, översvämning eller storm återuppbyggs huset till ursprungsskick åt bostadsrättsföreningen. Garantitid (5år) Entreprenören åtgärdar fel som framträder under garantitiden under förutsättning att entreprenören enligt besiktningsmannen är ansvarig för felet. Åke Sundvall Byggnads AB förvärvar bostadsrätter som föreningen inte lyckats sälja.

10 Arkitektens ord I arbetet med Skagershuset har vi hämtat vår inspiration från områdets unika läge, nära stadens puls och naturens lugn, och dess välgestaltade och modernistiskt präglade gaturum med vackra smalhus i tegel och lummiga förgårdsmarker. Skagershusets volym härleder sin form från områdets stadsplan och tomtens avlånga sträckning utmed Skagersvägen i korsningen med Sköntorpsvägen. Den ansluter även skalmässigt till sin omgivning med en byggnadshöjd på fyra våningar med en indragen takvåning. I byggnadens fasad mot Skagersvägen har tre vertikala öppningar introducerats som dels bryter ner den långsträckta fasaden samtidigt som dessa tydligt markerar entréernas läge samt leder in ljus till och möjliggör för flera utsikter från de angränsande köken. I fasaden mot Vättersberget i sydväst har dessa öppningar omtolkats till indragna, förskjutna balkonger som ger byggnaden ett välartikulerat och spännande uttryck av en mer småskalig karaktär. Dessa balkonger ansluter till generösa vardagsrum och fungerar som en förlängning av dessa och kopplar bostäderna till den angränsande naturen. På denna sida av byggnaden finns även skyddade uteplatser samt takterrasser med sol under större delen av dagen. Tomtens topografiska förutsättningar har påverkat husets vertikala organisation. Bottenvåningen innehåller entrérum med dubbel takhöjd och barnvagnsrum, i anslutning till de tre trapphusen, samt förråd och garageplatser till alla lägenheter. Det första bostadsplanet ligger en våning över Skagersvägen, vilket ger lägenheterna en tydligt markerad avskildhet samtidigt som det tillåter att lägenheterna på detta plan får privata uteplatser mot skogen i söder. Slutligen kläs huset i en varm och lätt gråpatinerad cederträpanel som, i såväl färgskala som taktilitet, naturligt ansluter till det kringliggande byggnadsbeståndet. En enkel men subtil variation av paneltyp och storlek ger fasaden en spännande yta som kommer att reagera på solens rörelse och skapa ett varierat spel av ljus och skugga. Även i gestaltningen av husets förgårdsmark och uteplatser har valet fallit på naturliga material som hyvlad kalksten, kalkkross och vintergröna marktäckare med inslag av påskliljor och himalajabjörkar i grupper. Skagershuset är en byggnad med ett självklart släktskap till Årstas arkitektoniska och stadsbyggnadsmässiga historia samtidigt som det har en medveten arkitektonisk gestalt med en tydlig förankring i vår samtid. Björn Ahrenby och Anna Montagut, arkitekter SAR/MSA OWC architects & planners AB

11 Söndagseftermiddag Bilden är en illustration. Avvikelser mot slutligt utförande kan förekomma. Bild: OWC architects & planners AB

12 2 rum och kök, ca 58 kvm Plan 1 med ca 50 kvm uteplats! 2 rum och kök, ca 58 kvm Plan 2 & 3 med ca 6,5 kvm balkong! Årstas trevligaste tvåa? Underbar uteplats som (nästan) är lika stor som själva bostaden. Sov gott mot gården. Härlig balkong med sol nästan hela dagen och trevlig kontakt med både kök och vardagsrum. Trivsamma och välplanerade rum. Helkaklat badrum med skönt badkar. Rymligt och socialt kök som gjort för stora middagar. Visar lägenhetstypens placering i huset. Bilden är en illustration. Avvikelser mot slutligt utförande kan förekomma. Alla lägenheter är ej illustrerade.

13 3 rum och kök, ca 81 kvm Högst upp med ca 12 kvm takterrass! 4 rum och kök, ca 91 kvm Plan 2 & 3 med ca 6,5 kvm balkong! Underbar takterrrass i attraktivt sydvästläge. Singla slant om tvilling -rummen. Smart extra yta - arbetshörna eller gästrum? Vill du ha ännu större sällskapsytor kan du välja bort sovrumsväggen och öppna upp mot vardagsrummet. Hörnlägenhet med öppen planlösning mellan kök och vardagsrum. Rymligt kök med fönster i två väderstreck. Bilden är en illustration. Avvikelser mot slutligt utförande kan förekomma. Alla lägenheter är ej illustrerade.

14 4 rum och kök, ca 94 kvm Högst upp med ca 12 kvm takterrass! 4 rum och kök, ca 103 kvm Plan 1 med ca 47 kvm uteplats! Lugn och ro mot grönskande går. Fantastisk uteplast som rymmer både nära och kära. Barnrum med egen toalett. Halvöppet kök hjälper dig att gömma och glömma disken. Bilden är en illustration. Avvikelser mot slutligt utförande kan förekomma. Alla lägenheter är ej illustrerade. Gillar du kryddor? Då kanske du drömmer om ett klassiskt kök. Valmöjligheternas rum - stort sovrum, matsal eller ännu större vardagsrum?

15 4 rum och kök, ca 103 kvm Plan 2 & 3 med ca 6,5 kvm balkong! 5 rum och kök, ca 110 kvm Högst upp med ca 12 kvm takterrass! Underbart ljusinsläpp i vardagsrummet tackvare stora fönster. Gästerna har en egen toalett. Walk-in-closet. Genomgående lägenhet med enbart himlen ovanför. Ordning och reda tackvare bra förvaring. Modernt burspråk ger fint ljus ifrån två håll. Bilden är en illustration. Avvikelser mot slutligt utförande kan förekomma. Alla lägenheter är ej illustrerade.

16 Lägenhetsbeskrivning basutbud Rumshöjden i lägenheterna är ca: 2,6 meter, undantaget badrum, wc och kapprum där den kan vara lägre. HALL/KAPPRUM Golv Sockel Vägg Tak Övrigt Mattlackad ekparkett samt klinkerbelagd instegsyta med eldriven komfortgolvvärme. Slät, vitlackad träsockel. Målad gips. Målad gips, ev. fast sänkt undertak med behandlad skiva. Kapphylla i anpassad längd. Högskåp, utseende lika kök. WC Golv Vägg Tak Övrigt Klinker. Målad gips. Målad gips, ev. fast sänkt undertak med behandlad skiva. Toalettstol & tvättställ i vitt. Toapappershållare, handdukshängare, blandare, spegel. Belysningsarmatur i tak. VARDAGSRUM Golv Sockel Vägg Tak Övrigt Mattlackad ekparkett. Slät, vitlackad träsockel. Målad gips. Målad gips. Fönsterbänkar i sten. KÖK Golv Sockel Vägg Tak Övrigt BAD/TVÄTT Golv Vägg Tak Mattlackad ekparkett. Slät, vitlackad träsockel. Målad gips. Stänkskydd i glas med målad baksida. Målad gips. Slät vit köksinredning. Kärl för sortering. Bänkskiva i laminat. Underlimmade hoar i rostfritt. Belysning: spottar i skiva under överskåp samt takarmatur. Fönsterbänkar i sten. Utdragbar fläkt för infällnad i överskåp. Vitvaror: glaskeramikhäll, inbyggnadsugn, kyl & frys alternativt kyl/frys, diskmaskin & mikrovågsugn. Klinker med eldriven komfortgolvvärme. Kakel. Fast sänkt undertak med behandlad skiva.

17 Lägenhetsbeskrivning basutbud forts. Övrigt Toalettstol & tvättställ i vitt. Tvättmaskin & torktumlare. Badkar. Spegel- & badrumsskåp med ljusramp & eluttag. Vägghängd kommod under tvättställ i vitlackat utförande med slät front. Laminatbänkskiva ovan TM/TT. 2 st överskåp samt eluttag ovan bänkskiva. Handdukstork, blandare, duschset, toapappershållare, handdukshängare. Infällda spottar i tak inkl dimmer. SOVRUM Golv Sockel Vägg Tak Övrigt Mattlackad ekparkett. Slät, vitlackad träsockel. Målad gips. Målad gips. Fönsterbänkar i sten. Garderober utseende lika kök. KLÄDKAMMARE/STÖRRE GARDEROBER Övrigt Trådhylla på bärlist, skenor & konsoler samt klädstång. Garderobsarmatur. Byggnadsbeskrivning Grundläggning Stomme Fasad Innervägg Yttertak Trappa Balkong, takterrass Uteplats Ytterdörr Fönster, fönsterdörr Värme Ventilation Packat grus på sprängbotten. Entrévåning har bärande stomme i betong. Bostadsvåningar har bärande stomme i trä. Ventilerad trä- & skivfasad. Isolerat regelverk med gipsskivor. Papptak. Ståltrappa med stenbelagda plansteg. Trä. Plattbelagd. Säkerhetsdörr i stål. Kopplade fönster (2+1) i trä/aluminium. Vissa fönster är fasta, övriga inåtgående sidohängda. Vattenburen värme distribueras via radiatorer. Värmepump kombinerad med fjärrvärmespets. Mekanisk frånluftsventilation med värmeåtervinning, FX-system.

18 Vi som bygger Åke Sundvall Byggnads AB bär på stolta byggmästartraditioner sedan mer än ett halvsekel. Vi har varit med om att sätta prägel på Stockholms stadsbild och har vunnit respekt genom det kvalitetstänkande som är företagets ledstjärna. Åke Sundvall Byggnads AB är ett modernt byggföretag som med sitt kvalitetstänkande tar ansvar i alla delar av byggprocessen. Försäljning sker via: Finansiering erbjuds via: Åke Sundvall Byggnads AB förbehåller sig rätten till ändringar i detta material

Så bor du i Brf Sjöblick

Så bor du i Brf Sjöblick Så bor du i Brf Sjöblick När du köper en nyproducerad bostadsrätt är fördelarna många gentemot att köpa en äldre. Bostäderna håller en hög standard och är byggd med dagens människors behov i tankarna.

Läs mer

Avgiftsfritt! de 12 första månaderna. (Gäller årsavgiften för de 18 första köparna)

Avgiftsfritt! de 12 första månaderna. (Gäller årsavgiften för de 18 första köparna) Avgiftsfritt! de 12 första månaderna (Gäller årsavgiften för de 18 första köparna) Bilden är en illustration, avvikelser i förhållande till slutligt utförande kan förekomma. 1 VÄLKOMMEN TILL NYPONLUNDEN

Läs mer

Bilden är en illustration, avvikelser i förhållande till slutligt utförande kan förekomma.

Bilden är en illustration, avvikelser i förhållande till slutligt utförande kan förekomma. Bilden är en illustration, avvikelser i förhållande till slutligt utförande kan förekomma. Välkommen till EKÅRDEN EKÅRDEN är ett nytt naturnära och vackert beläget bostadsområde i Nydala Brunnsäng, ca

Läs mer

Blecktornet. Södermalm. Vi ses hemma hos oss på Söder!

Blecktornet. Södermalm. Vi ses hemma hos oss på Söder! Blecktornet Södermalm Vi ses hemma hos oss på Söder! På tiden det begav sig. Ett foto från 1939 visar Metargatan 15 och det bostadshus som då låg på samma fastighet där Abacus nu bygger Brf Blecktornet.

Läs mer

mer tid att leva och bo

mer tid att leva och bo Trollskogen Bromma En central bostad ger mer tid att leva och bo Trollskogen Järntorget bygger Brf Trollskogen med 105 stycken ljusa och vackra bostadsrätter fördelade på sex trapphus samt två lokaler.

Läs mer

Viloparken. Enskededalen

Viloparken. Enskededalen Viloparken Enskededalen Närområde: Kärrtorps centrum Närbutik Tobaksaffär Restauranger Björkhagens golfklubb Globen Nackareservatet Skola: Skarpnäcks skola, Förskola åk 9 Skarpnäck Gamla skola, Förskola

Läs mer

Älvsjö nära till allt

Älvsjö nära till allt Älvsjö torg Älvsjö nära till allt Välkommen till Älvsjö, endast 10 minuter från Stockholms innerstad. Området erbjuder ett stort serviceutbud, fantastiska kommunikationer och samtidigt flera grönområden

Läs mer

Storseglet. Henriksdalshamnen

Storseglet. Henriksdalshamnen Storseglet Henriksdalshamnen Områdesbeskrivning Hammarby Sjöstad är ett av Stockholms största stadsutvecklingsprojekt. Området är ett mycket lyckat exempel på modern stadsutveckling. Dess unika blandning

Läs mer

Brf Pilgrimsfalken Inspiration & Bofakta. Bo bra må bättre. Välkommen till Bonum i Uppsala

Brf Pilgrimsfalken Inspiration & Bofakta. Bo bra må bättre. Välkommen till Bonum i Uppsala Brf Pilgrimsfalken Inspiration & Bofakta Bo bra må bättre Välkommen till Bonum i Uppsala Brf Pilgrimsfalken ett seniorboende med många möjligheter i Kapellgärdsallén Äntligen! Nu bygger vi etapp 3 i Kapellgärdsallén,

Läs mer

Brf Lindarnas Park. Beckomberga - idyllen i Bromma

Brf Lindarnas Park. Beckomberga - idyllen i Bromma Brf Lindarnas Park Beckomberga - idyllen i Bromma Beckomberga - idyllen i Bromma Nya bostadsfrön bland äldre träd Beckomberga är ett väletablerat, nybyggt område med gröna oaser för både unga och gamla.

Läs mer

Drömmen om här och nu

Drömmen om här och nu BRF HOVÅS PARK Drömmen om här och nu STEG Oxsjön Havet, naturen och det bästa från staden Väg 158 Askimsbadet Säröbanan Fascinerande visioner är nu på väg att bli verklighet i Nya Hovås. Här växer en mysig

Läs mer

BRF GREENROOF. Drömmen om ett cityhak med grönt tak

BRF GREENROOF. Drömmen om ett cityhak med grönt tak BRF GREENROOF Drömmen om ett cityhak med grönt tak Skönt och grönt mitt i stan Hisingsparken St Jörgen Park Golf 2,5 km E6 Brf Greenroof är vår tredje och sista etapp i populära Kvillebäcken i Göteborg.

Läs mer

radhusidyll i Åkersberga Smedbyhöjden nära bad och golfbanor

radhusidyll i Åkersberga Smedbyhöjden nära bad och golfbanor radhusidyll i Åkersberga Smedbyhöjden nära bad och golfbanor villalivets kvalitéer med lägenhetsboendets bekvämlighet livskvalité i nybyggt hem På Smedby Skolväg, mitt i ett befintligt och uppvuxet villaområde

Läs mer

Uggleviken. Norra Djurgårdsstaden

Uggleviken. Norra Djurgårdsstaden Uggleviken Norra Djurgårdsstaden Norra Djurgårdsstaden Stadsbyggnad i historisk miljö Norra Djurgårdsstaden är ett av de största stadsutvecklingsprojekten i Europa. Den nya stadsdelen växer fram i historiska

Läs mer

ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA. Grevinnan

ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA. Grevinnan ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA Grevinnan Innehåll Situationsplan...sid. 3 Planlösningar 2 rum & kök...sid. 4 3 rum & kök...sid. 8 4 rum & kök... sid. 15 5 rum & kök... sid. 24 Våningsplan... sid. 26 JM Original...sid.

Läs mer

Med staden för dina fötter. Brf Stadsvyn - 27 bostadsrätter i Uddevalla

Med staden för dina fötter. Brf Stadsvyn - 27 bostadsrätter i Uddevalla Med staden för dina fötter Brf Stadsvyn - 27 bostadsrätter i Uddevalla 1 2 Här ser du ända till bron. Med staden för dina fötter. En vacker vy av framtiden Du har just nu en fantastisk möjlighet i din

Läs mer

BOSTADSFAKTA K2 KISTA TORN

BOSTADSFAKTA K2 KISTA TORN stockholm, kista BOSTADSFAKTA K KISTA TORN Innehåll Området...sid. Planlösningar gårdsradhus ROK...sid. Planlösningar lägenheter ROK...sid. ROK...sid. ROK...sid. 5 Våningsplan...sid. 6 Fasader... sid.

Läs mer

Bo i Kronetorp Park - det goda livet nära allt

Bo i Kronetorp Park - det goda livet nära allt Bo i Kronetorp Park - det goda livet nära allt brf allén 1 Moderna lägenheter i Brf Allén 1 antal våningar 4 antal lägenheter 32 antal rum 2-5 rum och kök boarea 57,5-110 kvm byggstart Hösten 2015 beräknad

Läs mer

Gudö Park. Kedjehus i Haninge. Familjeidyll lite söder om söder

Gudö Park. Kedjehus i Haninge. Familjeidyll lite söder om söder Gudö Park Kedjehus i Haninge Familjeidyll lite söder om söder Hitta hem lite söder om Stockholm Nära till natur och badsjö. Och bara 20 minuter till stan! Lite söder om Söder i Haninge kommun, växer ett

Läs mer

BLACKEBERG, STOCKHOLM BOSTADSFAKTA KVARNVIKEN, HUS 1 & 2

BLACKEBERG, STOCKHOLM BOSTADSFAKTA KVARNVIKEN, HUS 1 & 2 BLACKEBERG, STOCKHOLM BOSTADSFAKTA KVARNVIKEN, HUS & INNEHÅLL Området...sid. Planlösningar ROK...sid. ROK...sid. 9 ROK... sid. 7 Våningsplan...sid. Fasader...sid. 6 Borätt original...sid. Rumsbeskrivning...sid.

Läs mer

BOSTADSFAKTA Segestrand

BOSTADSFAKTA Segestrand SVEDALA Segestrand BOSTADSFAKTA Segestrand Innehåll Situationsplan...sid. Planlösningar rum & kök...sid. rum & kök...sid. 1 rum & kök...sid. 0 Våningsplan...sid. Fasadritningar...sid. 5 JM Original...sid.

Läs mer

Bostadsfakta. Dalgången

Bostadsfakta. Dalgången Bostadsfakta Dalgången Bild: 3D House AB Totalentreprenör: Järntorget Bostad AB, Landsvägen 47, Box 1267, 172 25 Sundbyberg. Telefon: 08-705 39 50. Telefax: 08-82 39 50, E-post: info@jarntorget.se. Hemsida:

Läs mer

Läge för livsnjutare. Brf Äppelblom - 45 bostadsrätter i Hildedal Park, centrala Hisingen.

Läge för livsnjutare. Brf Äppelblom - 45 bostadsrätter i Hildedal Park, centrala Hisingen. Läge för livsnjutare. Brf Äppelblom - 45 bostadsrätter i Hildedal Park, centrala Hisingen. 1 ott om plats för det goda livet Välkommen till Hildedal Park som förenar både grönska och ett 2 av de absolut

Läs mer

ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA. Baronessan

ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA. Baronessan ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA Baronessan Innehåll Situationsplan...sid. 3 Planlösningar 1 rum & kök...sid. 4 2 rum & kök...sid. 5 3 rum & kök... sid. 13 4 rum & kök...sid. 20 Våningsplan...sid. 23 Fasadritning...

Läs mer

Ta chansen! Bo i bästa läget på vackra Lillåudden. Brf. Farleden

Ta chansen! Bo i bästa läget på vackra Lillåudden. Brf. Farleden Ta chansen! Bo i bästa läget på vackra Lillåudden Brf. Farleden Sjöglittrande lugn med exklusiv standard nära citylivet Vad roligt att du är intresserad av boende i Brf. Farleden! Vi på Riksbyggen är

Läs mer

Innehåll 2 Inledning 3 Innergård 4 Vårat Borås Situationsplan 7 Vi bygger i betong Detta lovar vi

Innehåll 2 Inledning 3 Innergård 4 Vårat Borås Situationsplan 7 Vi bygger i betong Detta lovar vi Bofakta mars 2015 Innehåll 2 Inledning 3 Innergård 4 Vårat Borås 6 Situationsplan 7 Vi bygger i betong 8 Detta lovar vi 9 Beskrivning 10-11 Insatser och månadsavgifter 12-13 Lägenhetsfördelning 14 Översikt

Läs mer

VÄSTERÅS ÖSTERMALM BOSTADSFAKTA. Österport 1

VÄSTERÅS ÖSTERMALM BOSTADSFAKTA. Österport 1 VÄSTERÅS ÖSTERMALM BOSTADSFAKTA Österport 1 Innehåll Situationsplan...sid. 3 Planlösningar 2 rum & kök...sid. 4 3 rum & kök...sid. 5 4 rum & kök... sid. 14 Våningsplan...sid. 22 Fasadritningar...sid. 25

Läs mer

lomma läge Drömmen om att sätta dig själv i centrum 6,2 takhöjd

lomma läge Drömmen om att sätta dig själv i centrum 6,2 takhöjd lomma läge Drömmen om att sätta dig själv i centrum 6,2 takhöjd Låt humöret blomma flytta till Lomma Härliga bad, långa strandpromenader och livfullt hamnliv är bara några anledningar till att Lommaborna

Läs mer

Annedal Sagobäcken Utgivningsdatum: Januari 2011 Byggherre: Brf. Sagobäcken Internet: www.jm.se Totalentreprenör: JM AB Arkitekt:

Annedal Sagobäcken Utgivningsdatum: Januari 2011 Byggherre: Brf. Sagobäcken Internet: www.jm.se Totalentreprenör: JM AB Arkitekt: Annedal Sagobäcken Utgivningsdatum: Januari 2011 Byggherre: Brf. Sagobäcken Internet: www.jm.se Totalentreprenör: JM AB Arkitekt: SWECO Architects AB Försäljning Mäklarhuset Nyproduktion Postadress: Box

Läs mer

amhult centrum, torslanda Brf lufthamnen.

amhult centrum, torslanda Brf lufthamnen. amhult centrum, torslanda LÄGENHETER NÄRA HAV OCH STAD Brf lufthamnen. Det sköna livet nära havet. Den som en gång har upptäckt Torslandas charm och fördelar har svårt att tänka sig att bo någon annanstans.

Läs mer