familjen Sverige Nr 1/12 Nytt kontor i Vetlanda Setra sätter trenderna Euro 6-motor i Setra

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "familjen Sverige Nr 1/12 Nytt kontor i Vetlanda Setra sätter trenderna Euro 6-motor i Setra"

Transkript

1 Sverige Nr 1/12 Informaion från Sera i Sverige familjen Sera säer renderna Nya Sera S 515 HD och S 516 HD Pärlor i ComforClass Sidan 2 Euro 6-moor i Sera Nu går de a få Sera med Euro 6-moor och ny växellåda Sidan 6 Ny konor i Velanda Nya konore i Velanda invig Både Sera-försäljningen och TKD får ny Sidan 8-9

2 2 Sera Nya Sera 500 Vi följer ine renderna vi säer dem de snar skulle bli premiär för en ny Aserie bussar från Sera har knappas överraska någon i branschen. Nyheen släppees i hösas då den nya Euro 6-moorn presenerades. Däremo har de vari en väl bevarad hemlighe hur bussen skulle komma a se u och vilka ekniska nyheer som skulle preseneras. I början av juli var de så slu på all hemlighesmakeri när Sera presenerade de försa modellerna i 500-serien. Premiärbussarna en våaxlig Sera S 515 HD och en reaxlig Sera S 516 HD illhör Seras ComforClass. Den reaxliga S 516 HD och S 517 HD börjar levereras under hösen 2013 och hela 500-serien kommer a vara komple under 2014 för a möa kommande EU-besämmelser. Beeckningen GT-HD försvinner och ersäs i forsäningen av enbar HD. En ny rendsäare Vår mål har vari a den nya busserien ska vara lä a känna igen, med hög komfor, maximal effekivie, god kvalie och bra säkerhe, säger Lohar Holder, Serachef på EvoBus i Ulm. Den nya serien innehåller mängder av nyheer och gör Comfor- Class 500 ill e exrem konkurrenskrafig fordon som passar ägaren och som illalar både unga och gamla. Vi har val a börja med bussarna i ComforClass efersom de är våra volym modeller med 40 ill 50 procen av försäljningen. De är också e sä för oss a i dessa ansrängda ekonomiska ider hjälpa så många som möjlig av våra kunder med nya, bekväma och kosnadseffekiva bussar. Alla kommer säker a känna igen den ypiska aluminiumlisen från 400-serien, men nu med en ny uformning, och på de hela Redan från början har den nya 500-serien esas i vindunnel och lufmosånde är minska med 20 procen i jämförelse med mosvarande bussar i 400-serien. För a finna de opimala formerna använde konsrukörerna Daimlers vindunnel med bussmodeller i sorlek 1:2,5.

3 Sera Nya Sera age har ComforClass 500 få e rundare och mer srömlinjeforma useende. E av 400-seriens känneecken är de hängande backspeglarna, som nu har få ny design och är en del av bussens nya aerodynamiska form. Liknande speglar finns numera hos många andra bussillverkare och jag är säker på a branschen kommer a följa efer också när de gäller a opimera bussarna med bäre aerodynamik. Komfornivån i ComforClass 500 ligger på samma nivå som för bussarna i TopClass och de kan komma a påverka vår framida ubud av bussmodeller. Segmene TopClass kommer a bli smalare medan ComforClass breddas, men uan a HDH eller dubbeldäckaren kommer a beröras. De kan också änkas a framiden kommer a bjuda på några revliga överraskningar, avsluar Lohar Holder med e hemlighesfull leende. 20 procen lägre lufmosånd Sedan 2008 har e 60-al ekniker arbea hår med a uveckla de nya modellerna, och ack vare modelleser i Daimlers egen nya vindunnel har lufmosånde kunna reduceras (jämför med mosvarande fordon i 400-serien) med 20 procen, vilke i genomsni ger en lägre bränsleförbrukning på ungefär fem procen. Då måse man givevis också komma ihåg a även körsilen har sor inverkan. Den förbärade aerodynamiken är e av 500-seriens nya känneecken och har ge bussen rundare hörn och e häckpari med asymmerisk uformning, all för a minska lufmosånde och på så sä sänka drifskosnaderna. Likaså har den nya designen minska lufurbulensen kring konsrukionen och samidig sänk bullernivåerna. En smula längre Hela ComforClass 500 levereras med nya Euro 6-moorer, läs mer om dessa längre fram i idningen. För a förbära bussarnas kapacie och effekivie har bussarna blivi 95 millimeer längre än sina föregångare. Exempelvis är nya S 515 HD 12, 295 meer, S 516 HD 13,115 meer och S 517 HD 13,935 meer. Bredden är forfarande 2,55 och höjden 3,77 inklusive den akmonerade lufkondiioneringen. Hjulbasen har också öka med en cenimeer och överhänge med sju cenimeer. Fronvinkeln på sju grader är oförändrad. Bakänden luar 6,9 grader på samliga nya HD-versioner. Jämför med idigare modeller har ramverkes underdel ökas med 4 cenimeer för a få e sörre bagageurymme. Dea är nu 8,5 m 3 jämför med idigare 8,4, men kan bli upp ill 9,7 m 3 för fordon uan oale. Med både oale och sovkabin monerade förfogar passagerarna ändå över 6,9 m 3 bagageurymme. Officiell världspremiär för Sera S 515 HD (före dea GT-HD), den försa bussen i nya ComforClass 500. Ny exklusiv clubhörna eras sora nyhe på åres IAA-usällning S i Hannover är den officiella världspremiären för bussarna i ComforClass 500. I dea sammanhang preseneras också en hel ny clubhörna med rekangulär bord och sex solar av den nya Ambassador-modellen. Ambassador är en Sera-sol med exra breda säen på 500 mm, nya exilier och nacksöd i skinn. Solarna har ergonomisk uförande med bekväm soppning. För högsa komfor är de också urusade med nya fällbara armsöd och läåkomliga konsoler för koppar och glas mellan solarna. I konsolerna finns även vå 230 vols uag för exempelvis daorer. Borde har en aluminiumliknande ya som sår på en fo av borsa sål och i bords yan finns vå roerbara kopphållare infällda. Bakom skjudörren i hörnmodulen döljer sig en champagnekylare, kanske för en lie fesligare välkomsdrink, och en inbyggd papperskorg. I modulen finns dessuom yerligare fyra kopphållare. Nya regler från 1 juli 2012 kräver bäre infäsning av bussolar sam a alla plaser är urusade med bälen (ECE R80.03). Clubhörnarn har därför inegrerade våpunksbälen på alla plaser.

4 4 Sera Nya Sera 500 Sera Hemma hos Ljus och hög i ak Som e hel ny koncep i bussvärlden har den nya 500-serien få e uppspän exilak i e sycke över migången, ungefär som i en personbil. Takes ljusa färg bidrar ill en känsla av rymd i bussen. Hög kvalie har vari e krav och klimaes visar a ake sier som de ska längs alla infäsningar mo aluminiumdelar, även efer lång id med växlande emperaurer. Lufkanalerna är lägre, jämför med idigare modeller, och en nyhe är a högalarna sier infällda i kanalerna på en speciell skena i höjd med överkanen på fönsren. Läslamporna är rikade mo respekive siplas och illsammans med lufmunsyckena sier de på en serviceskena som gör a de lä kan flyas för a allid passa ill inredningen i bussen. De paenerade syseme gör de enkel för bussägaren a flya modulerna för a ändra bussen från exempelvis 4-sjärnig ill 3-sjärnig uförande, uan a behöva bygga om ake. Välkommen ombord! I nya ComforClass 500 har konsrukörerna ine spara på urymme, snarare värom. Via de generös illagna och breddade insege leder re seg upp mo förarplasen och de ljusa och öppna passagerarurymme. Redan i dörren känner sig passagerarna välkomna och leds in i bussen med hjälp av den böjda ledsången på höger sida. Tack vare a hela 500-serien bygger på e någo högre ramverk har de blivi läare och bekvämare för passagerarna a komma in i bussen. De bredare rappsegen leder upp ill förarplasen där e sisa seg ar passagerarna vidare upp på en hel plan migång. Trappsegen från dörren in i bussen är 184 millimeer höga medan de sisa sege upp i migången är 220 millimeer hög. I e urymme på höger sida, ä inill guidesolen, har ComforClass 500 få e läåkomlig förvaringsurymme för ill exempel broschyrer och anna infor maionsmaerial som behövs under resan. Mer säkerhe mindre vik Alla illverkare försöker a hålla fordonsviken nere för a skapa en så säker och effekiv buss som möjlig. Seras konsrukion bygger på en självbärande kaross av svesade sålrör, men i ComforClass 500 används en avsevär syvare design baserad på e maerial med lägre vik, försärk infäsning och krafigare lodräa värsekioner. Vinsen har blivi en reducering av fordonsviken med cirka 200 kilo. Användningen av sål med hög syrka garanerar passagerarnas säkerhe och hela ComforClass 500 uppfyller redan idag de srikare EU-regler som räder i kraf förs år Här gäller de speciell de kommande reglerna om skydd av passagerarurymme om bussen skulle förolyckas och rulla run. De fronkollisionsskydd (FCG) som Sera inroducerade under 2007 för a skydda förare och guide har yerligare uvecklas och är nu en inegrerad del av fordones svesade sålrörskonsrukion.

5 Sera Nya Sera Som på en personbil En av de mer påfallande nyheerna vid försa möe med ComforClass 500 är orkarbladen, som för övrig är yerligare en världspremiär för bussindusrin. För a kunna få Ergonomin i högsäe En chaufför som kan läsa rafiken, ar de räa besluen och kör uan a bli sressad, innebär ofa a bussresan blir skön, säker och allmän lyckad. I 500-seriens nya någo förhöjda förarplas kan chauffören lä se och nå reglagen, han eller hon sier i e ergonomisk rikig uforma förarsäe, som kan sällas in exak efer personliga önskemål, och ack vare en förbärad överblick blir rafiksiuaionen läare a läsa och enklare a hanera. Mi i förarens arbesfäl finns en ny högupplös färgdisplay med fyra runda visarinsrumen och run dessa sier alla knappar och konaker precis där de ska. bäsa möjliga aerodynamiska egenskaper och effekivare rengöring har de en meer långa orkarbladen en mjuk konsrukion uan clips där spolningen sier direk framför orkarblade. Vaenkanalerna är inegrerade i blade för a kunna fördela spolarväskan jämn. Med hjälp av e sysem där närbesläkade funkioner inom samma område ligger i sackar, exempelvis alla funkioner (undermenyer) som har med fordonsinformaion eller navigaion a göra, går de snabb och enkel a hia nödvändig informaion. På raen finns yerligare e par nyheer som många säker känner igen från andra syrenheer. De är navigeringsangener som gör a föraren slipper gå ill någon speciell knapp på insrumenbrädan. A välja funkioner med angenerna är både snabb och lä. För a ge föraren en bäre överblick över rafiken har förarplasens höjd ökas med 50 millimeer, jämför med idigare modeller, och är nu 910 millimeer. Teknikerna har också änk en hel del på förarens behov av urymmen för elekronik, verkyg och personlig urusning genom a uveckla och förbära en rad läåkomliga förvaringsurymmen framför och vid sidan av förarplasen. SETRA 500 Vad ycker du är bäs med Sera ComforClass 500? Lohar Holder Chef för Sera Föruom useende? Ja de är uan vekan a den är exrem väl anpassad ill vad marknaden och kunderna behöver. ComforClass är de dominerande segmene i vår produkion. Anna Johansson Säljchef för Sera i Sverige De jag förs änker på är näsa generaion av säkerhe. De förbärade inegrerade krockskydde för guiden och föraren och ABA 2, som är e uveckla akiv bromssysem, där bussen själv uppäcker sillasående föremål och nödbromsar, är bara e par exempel. Thomas Fricke Projekansvarig Sera 500 De är uan vivel den ekniska uvecklingen med hjälp av Daimlers vindunnel. Aerodynamiken är på opp med minskad urbulens och beydlig lägre buller än de idigare modellerna. Michael Sark Ubildningschef för Sera Användningen av inelligen energi, de vill säga a generaorn och andra komponener anpassar sig ill belasning, emperaur med mera. De sparar bränsle och vik. Jonas Hedquis Serasäljare Uan vivel är de förarens förbärade och säkrare arbesmiljö. Den uvecklade sö dämpningen ger säkrare färd och de nya passa ge rar urymme med exilak och över vå meers såhöjd ger en känsla av rymd och en behagligare resa.

6 6 Sera med Euro 6-moor Nya Seran med Euro 6-moor en 31 december 2013 är de daum då DEuro 6, EU:s nya emissionslagsifning, räder i kraf för bland anna nyillverkade bussar. Men redan förra vinern presenerades Mercedes-Benz OM 471, en bussmoor som klarar de nya Euro 6-kraven. Nyheen blev officiell på usällningen Busworld i Korrijk, ros a de då ine fanns någon Serabuss med den nya moorn. Men de finns de nu. Den sier nämligen i alla bussar i den nya 500-serien, ill a börja med i ComforClass men sedan också i övriga modeller. Euro 6-moorn i serien OM 471 ersäer den idigare OM 502 LA. Den nya moorn är mindre, 12,8 lier mo idigare 16, men har ändå genomgående högre presanda än sin föregångare. Toppeffeken vid 1800 varv ligger på 350 kw (476 hk) med e vridmomen vid 1100 varv på 2300 Nm. För a få en moor med mjuk gång, minsa möjliga bränsleförbrukning och så låga emissionsvärden som möjlig, unyjas oppmodern commonrail inspruningseknik. De är en mekanisk högryckspump som kombineras med daor syrda inspruningsmunsycken och unik ryck ökning (X-Pulse). Varje cylinder har separa konrollerad variabel inspruningseknik och kan nå e inspruningsryck på upp ill 2100 bar. En effekiv resegs moorbroms och en asymmerisk avgasurbo ger yerligare fördelar. Moorbromsen är inegrerad i moorkonsrukionen och besår av en inbyggd urboladdad dekompressionsbroms. Den är anpassad för europeiska krav på effekivie och låg buller. Responsiden är korare än 150 millisekunder. Vid maximal inbromsning preserar de redje sege 2300 varv och effeken 400 kw (544 hk). För a öka effekuage har OM 471 en urboladdare med asymmerisk och kompak uforma urbinhus med laddlufkylning. Dea innebär förlusfri avgasledning och bäre svarskarakärisik. Nyheer i drivlinan En annan inressan nyhe som presenerades på Busworld var den nya GO Po- wershif, en helauomaisk växellåda med åa växlar, speciell uvecklad för bussar. Lådan klarar e maximal vridmomen på 2500 Nm och med en speciell konsruerad oljekylare hålls oljeemperauren konsan på 80 grader, vilke bidrar ill klar längre oljebyesinervaller. Kraföverföringen har dessuom e krypläge där föraren bara manövrerar med bromspedalen. GO är urusad med Aquaarder, en ny sekundär rearder som ger upp ill 3500 Nm bromseffek. Aquaarder använder moorns kylväska som broms- och kylmedium, och efersom den ine behöver en separa olje/värmeväxlare är konsrukionen 20 kilo läare än idigare versioner och väger bara 285 kilo. Drivlinan har också en i sor se underhållsoch sliagefri ny koppling uan rörliga delar som kullager och kopplingsgaffel. Säe a använda GO växellådan är hel ny. Den syrs med en ramonerad spak som ersäer en joysick på insrumenbrädan. Den lämanövrerade spaken klarar alla momen och är mycke enkel a använda, ill exempel behövs de bara e lä ryck eller lyf för a växla mellan auomaisk och manuell växling. Tros a nya OM 471 är genomgående mindre, har den högre presanda än den idigare OM 502 LA. 30 procens förbäring Balansen mellan kylning och ljudisolering säller höga krav på moneringslösningarna för Euro 6-moorer, både i och run om bussens moorrum, för a nå den 30 proceniga förbäring som krävs genemo idigare miljökrav. Måle nås genom a flya moorns kylare, avskilja kylarurymme från moorurymme, lägga ill yerligare ulufningsveniler och använda fläkar av ny konsrukion. Tros a de nya Euro 6-komponenerna inneburi ökad moorvik och a den eknisk invecklade eferbehandlingen av avgaser har medför viss ökning av drivmedelsförbrukningen, har man lyckas hålla Euro 6-moorernas oala förbrukning på samma nivå som EEV-sandarden anger. För de flesa bussar med Euro 6-moorer och den nya drivlinan kommer den oala bränsleförbrukningen a sjunka med upp ill sex procen vid varierande specifikaion och körförhållanden, jämför med idigare modeller.

7 Sera Hemma hos 7 Jonas och Calle Holm framför den ombyggda fabrik där Holms Bussrafik har verksad, vähall och urymmen för adminisraion. Bra bussar är e måse, och i bakgrunden syns den senase, en Sera S 417 HDH. A få räkningar från Holms ska vara kul, säger Calle och frankerar med gamla frimärken. De måse löna sig alle Holm sarade sin karriär bakom ra- som ulandschaufför hos Floby Buss Cen Där arbeade han fram ill 1976 då han med en buss sarade Holms Bussrafik i Herrljunga. Till a börja med var de mes skolkörning, men den kompleerades snar med besällningsrafik inom och uom lande, körningar för Herrljunga kommun och under senare år också ersäningsrafik för järnvägen. Jus nu har Holms elva små och sora bussar och personalen besår av e 20-al personer. Arbessyrkan vilar på en bas av fas ansällda kompleera med imansällda. Föreage har också en egen verksad för service och underhåll, sam en sor vähall. Min filosofi är a alla körningar ska löna sig, förklarar Calle. Därför måse föreage allid vara lagom sor. Som mes har vi haf 13 bussar, men nu har vi skuri ned ill elva och de räcker fin för a sköa vår skol-, linje- och besällningsrafik, som den ser u i dag. A kunna lämna e pris eller en offer snabb är någo av de allra vikigase för a lyckas få en körning. Därför har Calle skapa e Excel-program som gör de enkel a beräkna alla kosnader, från reparaioner, ska och försäkringar ill körid och sräcka. Man måse ha koll på sina ugifer för a kunna ge rä pris, har man ine de är risken sor a körningen går med förlus. Kan man sedan komma med e pris omgående har man lämna många konkurrener bakom sig. Kunder som ringer och frågar om en körning vill gärna få e pris direk och väljer ofa den som genas kan ge e pris, förklarar Calle. Calle undersryker viken av a vårda sina kundrelaioner, hålla de man lovar och allid ge bäsa möjliga service. Di räknar han också en säker och behaglig körsil. Jag har bara få forkörningsböer en gång, och de var mer e missag, skraar han, men a a hand om sina passagerare kan sälla ill med problem. En gång i de gamla Ösyskland sod vi i sekande sol vid en gränsövergång och vänade på a bli konrollerade, noga övervakade av en beväpnad vak uanför dörren. De var på den iden när lufkondiionering var sällsyn och därför försöke jag ordna korsdrag genom a öppna dörrarna i smyg, men de uppäcke vaken och efer några illsägelser sod jag plöslig öga mo öga med soldaens k-pis. Sedan fick de där med korsdrage vara, och de hann bli väldig varm i bussen innan vi fick köra vidare. Kundrelaionerna har Holms allid värdesa hög, någo som genomsyrar föreage i både sor och små. E dealjexempel är Calles uppfaning a de ska vara kul a få en fakura från Holms. Han har han en god vän som därför under många år samla gamla vackra frimärken för a frankera föreages räkningar. Efer mer än 40 år bakom raen och vid mogen ålder har Calle så små börja fundera på refrängen och de leder honom in på en hel annan sida av föreagande. De är vikig a generaionsväxlingar sker så smidig som möjlig, både ekonomisk och prakisk, undersryker han. Därför får både min son Jonas och min doer Carine,som ska a över, pröva på all vad en modern bussåkare behöver kunna. De är vikig, förklarar han, a man ine bara har kunskaper och yrkeskompeens, man måse ha rolig också, och de har jag allid haf. Som jag sag idigare är de ine sorleken på föreage som är de vikigase. Huvudsaken är a de fungerar bra och a både kunder och personal är nöjda. Våra förare är mycke dukiga och arbesruinerna är sådana a samma förare för de mesa kör samma linje- eller skolkörning. Vi har ill exempel mycke bra konak med både barn och föräldrar vid skolkörningarna. De händer aldrig a e barn bara släpps av för a bli sående och frysa på en hållplas om någon ine möer. Då ringer föraren allid från bussen och frågar om all är ok. En annan vikig förusäning för e väl fungerande och lönsam föreag är en bra vagnpark. Här har Holms ine haf några sörre svårigheer, snarare värom, ine ens i dagens lie bisrare ekonomiska ider. Ja, de är näsan så a bankerna sår i kö för a få låna u pengar, skojar Calle, så vi kan köpa de vi behöver när de blir akuell. Har man e bra bokslu så brukar man också ha e bra föreag, och de ve banken. För övrig så köpe vi den försa Seran ungefär 1980, jag ror de var en S 208. Sedan dess har de blivi många fler, där den senase är en S 417 HDH. Viss kan en Sera vara en smula dyrare än en del andra märken, avsluar Calle Holm i Herrljunga, men man får valua för pengarna också. Vi har aldrig haf några problem a ala om, och all service och reparaioner blir allid rä uförda. Skulle vår verksad ha problem så kan de allid vända sig ill Teknisk Kundjäns för a få hjälp, och vad de än handlar om blir man allid väl omhänderagen och vänlig bemö. Vad som än händer blir problemen allid lösa på bäsa sä.

8 8 Sera BusWorld Home Velanda Nu är all klar! edan några veckor är ombyggnaden av SSeras och EvoBus lokaler i Velanda avsluad. För kunder och besökare innebär dea nya ruiner och a de flesa avdelningarna nu åerfinns på annan plas i anläggningen. De enda som egenligen ligger där de allid har gjor är verksaden, verksadskonore och delar av reservdelslagre. Sera-försäljningen finns numera på den andra våningen i den nybyggda delen, Teknisk kundjäns har flya in i före dea ekonomiavdelningens renoverade urymmen och recepionen ligger vid huvudingången, där siloornen idigare fanns. Urymme med gamla växeln och recepionen har förvandlas ill e uppehålls- och rekreaionsområde för bussförare som vänar på a bussen ska bli klar på verksaden. Där finns de gäsoale, duschrum, e uppehållsrum med v och kaffemaskin sam vå rum för övernaning. Rummen kan också användas av kunder under dagid för a arbea eller vila sig i. Den gäs som bor över naen och blir sugen på lie frukos har illgång ill en kichene med kokplaor, kylskåp och den köksurusning som krävs för a laga en enklare frukos före resan hem. Vi är alla mycke nöjda med våra nya ljusa och sköna lokaler, säger Johan Lenegård, efermarknadschef och ansvarig för bygge. De har agi sin id, men nu är snar all som de ska. Verksaden fick i den här omgången nöja sig med nya porar, sörre och sarkare pelarlifar och ny urymme för omklädning. Uöver de har vi få en ny gemensam masal, forsäer han. Men de kunderna mes kommer a märka är a ruinerna ändras och a de blir e annorlunda flöde genom anläggningen. Bussar som ska in på service eller reparaion lämnas på södra sidan av anläggningen, uanför huvudenrén. Därifrån forsäer kunderna ill verksadsmoagningen och recepionen som ligger i den nybyggda delen. Vår mål är a bli så effekiva som möjlig och därför försöker vi a få kundens besök hos oss a bli så kor och effekiv som de bara går, men naurligvis även posiiv och enkel. I kundurymme kan man arbea, ia på v eller bara vila sig medan bussen sår i verksaden.

9 Sera BusWorld Home Velanda 9 E lyf för alla Sera-försäljningen sier numera en rappa upp, ovanför den nya recepionen. Även där är alla eniga om a de nya lokalerna är både bekväma och ändamålsenliga. De har vari e uff år både för oss och för kunderna med buller, damm och andra sörningar säger Anna Johansson, men nu har alla få lie mer avskilda arbesplaser där de går a öppna väggarna mellan varje urymme om de finns behov för de. All är ljus och fin, med bäre gemensamma urymmen för kundmöen, specning av inredningar och så vidare. Kor och go är de en bra arbesplas och e lyf för alla. Ine bara för oss uan också för alla som besöker oss, avsluar Anna. Ledaren Nya bussar i ComforClass 500 Som alla säker redan har räkna u är de ComforClass 500 som har försena SeraFamiljens försa nummer i år. Här är en försa presenaion men redan i näsa nummer, som publiceras ill Personrafik i Göeborg, kommer de mer. De nya bussarna är uan vekan åres mes inressana Serahändelse och precis som vanlig finns de många rendsäande nyheer a bli imponerad av. Premiärvisningen av 500-serien i juli bjöd på en fanasisk show och nu ser vi fram emo a låa er få a del av all från fordonsekonomi, bränsleförbrukning och säkerhe ill komfor och körglädje. Näsa illfälle a se bussarna med egna ögon ges på IAA-mässan i Hannover i sepember. De som ine har planera e besök där får en ny chans under Personrafik i Göeborg. Vi planerar jus nu också för en RoadShow, var - när - hur åerkommer vi med! Som sag, vi ser fram emo hösen och a visa dig mer av vår nya ComforClass 500! Anna Johansson Försäljningschef Sera i Sverige Anna Thomas Jonas Lovisa Ulf

10 s Leveranser S 416 GT-HD Aneby Buss, Aneby S 415 GT-HD Axelssons Turisrafik, Väserås S 415 GT-HD Bonnsabussen, Kil S 415 GT-HD Ellenius Buss, Arlandasad S 431 DT Gers Bussrafik, Älmhul S 416 HDH Gruppresor i Värmland, Grums S 416 HDH Gruppresor i Värmland, Grums S 417 GT-HD Hallgrens Buss & Taxi, Ulricehamn S 416 GT-HD Horredsrafiken, Horred S 416 GT-HD Karl-Evers Bussouring, Trollhäan S 416 GT-HD Karlssongruppen, Velanda S 431 DT Leja Touring, Mölndal Sera går under jorden Seras GT-serie hör ine ill sorsäljarna i ningen har väck sor inresse i bland anna or, växellåda och rearder. Likaså finns en Sverige! Varje år säljs de någo ensaka Japan och övriga Asien. manuell brandsläckare med sprinklers under exemplar ill kunder som behöver en smi- dig och bekväm buss men ine har behov av någo sörre lasurymme. Den senase, en Sera S 415 GT, gick ill Sundbergs Bussrafik i Öshammar. Redan nu kan man konsaera a den här bussen kommer a bli en garanerad lågmilare och den kommer ine heller a slia speciell hår på landsvägsnäe. Den är nämligen inköp och specialurusad för a i försa hand köra under jord, eller kanske snarare under havsbonen. På körschema sår ungefär 400 urer per år med svenska och inernaionella besökare ill SFR, Svensk Kärnbränslehanering AB:s underjordiska förvaring för korliva radioakiv avfall i Forsmark uanför Öshammar. Anlägg- Till de korlivade avfalle räknas förbrukade kläder, verkyg och annan urusning som usas för radioakiv srålning, likaså radioakiv avfall från sjukhus med mera. Föremålen ligger ingjuna i beong och enlig SKB finns de ingen som hels srålningsrisk för besökare. De finns än så länge inge sluförvar för använ kärnbränsle i område, e sådan beräknas så klar förs år Varje körning ned i anläggningen är på ungefär 1 kilomeer, enkel resa, och sluhållplasen ligger 50 meer ned i berge, under havsbonen. Bussen är byggd för sörsa möjliga brandsäkerhe enlig gruvindusrins krav på fordon i underjordiska anläggningar. Den har e separa rörsysem och omfaande egen släckurusning för bränder i bland anna mo- insrumenpanelen för a släcka evenuella elekriska bränder. Alla hjulhus har också sprinklers för a kunna kyla ned och släcka bränder vid överhening i bromsar och lager. För a säker ha kapacie ill a släcka alla bränder i bussen går de a anslua vanlig brandslang från berganläggningen ill bussens sprinklersysem. Innan bussen kan levereras måse samliga elekriska genomgångar i karossen brandhärdas och skyddas mo nöning för a uppfylla säkerhesnormerna. Likaså blir baerierna krockskyddade med e speciell söskydd. De är ine e dugg nervös a köra ned i anläggningen, beräar Åke Sundberg på Sundbergs Bussrafik som har rafiken. Säkerheen i anläggningen är i opp och bussen

11 Sera Leveranser 11 S 416 HDH MK Bussresor AB, Skara S 416 GT-HD Sköneviks Buss, Ronneby S 416 GT-HD Sparlunds Buss & Taxi, Gräsorp S 416 GT-HD Sockholmsbuss, Sollenuna S 417 GT-HD Srömsad Tanum Buss, Tanumshede S 415 GT-HD Suderbuss, Hemse S 415 GT Sundbergs Bussrafik, Öshammar S 416 HDH Anders Sundsröms Buss, Färila S 415 GT-HD Sölvesborgs Taxi, Sölvesborg S 416 GT-HD Sölvesborgs Taxi, Sölvesborg S 416 HDH Tabergsdalens Transpor & Spediion, Jönköping S 416 HDH Varofa Buss, Varofa har säkerhesurusning för cirka kronor exra, annars får vi ine köra ned. Men för övrig är de en hel vanlig buss med kök, oa och video. Jo förresen, de finns en exra urymningsdörr på vänser sida också. De enda farliga, enlig Åke, är a miljön under havsbonen är mycke aggressiv mo bussen på grund av den salfukiga lufen. Därför spolas bussen av efer varje ur och varannan vecka lyfs den även upp för a man ska kunna komma å överall för en noggrann spolning/ rengöring av underrede. En del andra fordon som kör i anläggningen har nämligen visa sig snabb råka u för besvärliga rosangrepp. För a unyja bussen maximal använder vi den på morgon och kväll för skolkörningar mellan Gimo och Forsmark, avsluar Åke Sundberg, likaså får den dela i besällningsrafiken under helgerna. Den här bussen kan få si vaen ill de inerna sprinklersyseme via brandslang uifrån. Dörren på vänser sida är en exra evakueringsugång, all för a få köra i berganläggningar.

12 12 Sera Nyheer Här får Lena Persson och Lennar Robersson från Karl-Evers Bussouring nycklarna ill sin nya Sera S 416 GT-HD av Michael Frey på Sera i Ulm. Sera nr 1500 ill Trollhäan mien på november 2011 rese Lena Persson och Lennar Robersson från Karl- I Evers Bussouring ill fabriken i Neu-Ulm, Tyskland för a häma sin nya Sera S 416 GT- HD. Leveransen var ine bara en höjdpunk för Karl-Evers uan samidig en milsolpe för Sera i Sverige efersom de handlade om den 1500:e sålda bussen sedan 1977, då Cares blev generalagen. Karl-Evers Bussouring sarade 1976 och köpes 2008 av Lena och Lennar som arbea i föreage under många år. Besällningsrafiken är dominerande och kompleeras med skolkörningar. Vi har e ganska begränsa ege program men har alla de resurser som krävs för a ge god service ill våra besällningskunder, beräar Lena Persson. Område run Trollhäan är ganska föreagsä så vi kör mycke å en lång rad föreag, resebyråer och föreningar sam ill kommun och förvalning. Med jubileumsbussen har Karl-Evers nu fem Sera-bussar ill sin rafik, kompleera med vå mindre bussar för i huvudsak skolrafik. Lennar Robersson sköer daglig illsyn, underhåll och en del reparaioner. Vi använder bara Sera i vår besällningsrafik, avsluar Lena Persson, och de beror på bussarnas höga kvalie och bekvämlighe, en mycke bra och uvecklad efermarknad med reservdelar och all anna som hör ill, och sis men ine mins den fina servicen hos Sera i Velanda. Favori i repris andra jejresan ill Ulm början av mars var de åerigen dags för I e gäng svenska bussjejer a bege sig ner ill Ulm för a besöka allifrån fabriken ill reservdelslagre och naurligvis även gamla san i Ulm. De här är andra gången som Sera Sverige arrangerar en sådan här resa och med anke på delagaranale så var inresse sor även den här gången. På resan delog e jugoal jejer från bussbolag run om i Sverige och för många var de försa besöke i Ulm och Sera-produkionen. En av kvällarna illbringades i Seras DesignCener, där jejerna fick boanisera bland yger och lacker och själva säa ihop en inredning ill en förhoppningsvis kommande ny buss.

13 Sera Hur blev de sedan? 13 Läcker grön på TUR res TUR-mässa, eller räare sag den Ådel av mässan som kallas Buss orge, drog som allid sor publik. Sera fanns naurligvis med som usällare på Bussorge och den här gången var de Varofa Buss nya S 416 HDH som med sin läckra inredning och vågade gröna lack sack u bland de övriga bussarna på mässan. TUR-mässan levde även i år upp ill våra förvänningar och gav oss illfälle a umgås med massor av glada bussmänniskor. Även om besöksanale och anale usällare kändes mindre, oal se, var de samma ryck på Bussorge som vanlig, säger Anna Johansson, försäljningschef för Sera i Sverige. Vinervisning i Arjeplog Under e par kalla men soliga dagar förhandsvisades den nya och då superhemliga Mercedes Cian i Arjeplog för moorjournaliserna i Van of he Year-juryn. Bilen är en mindre disribuionsbil som illverkas i samarbee med Renaul. I sora delar bygger den på Renaul-modellen Kangoo. Lennes Buss i Borlänge möe upp med sin Sera S 415 GT-HD konferensbuss vid flygplasen i Arjeplog och körde sedan juryn under vå dagar. Framidens moor De är ema för den 64:e IAA-usällningen för nyofordon i Hannover, Tyskland. Åres mässa är öppen mellan den 20 och 27 sepember. Läs mer på Som vanlig arrangerar Sera i Velanda en resa ill mässan och mer informaion om denna kommer a skickas u under augusi. Försa nya Seran slue av februari 2011 fick Ahléns Buss i I Lidköping leverans av sin försa nya Sera, en S 415 GT-HD. Vi hade en begagnad Sera redan i slue på 80-ale, säger Richard Ahlén, och nu valde vi en hel ny GT-HD efersom de både är en prisvärd modell och för a servicen är bra. Ahléns Buss är e familjeföreag som sarades 1986 som axibolag och som under årens lopp omvandlas ill e renodla bussföreag i andra generaionen. Jo, de är jag och min bror som driver de, beräar Richard, nu är dessuom vår syser på väg in i föreage och så kommer vår far in och hjälper ill lie, då och då. Vi kör skolrafik för Lidköpings kommun med småbussar medan våra re unga bussar i huvudsak används ill besällningsrafik, speciell idro. Seran kör ofa ishockey- och innebandylag under vinern, plus en del bandy. Likaså kör vi en hel del uflyker och resor för gymnasieskolorna, mes inom lande men också uomlands, och som de flesa andra bussbolag har vi också weekendresor ill Sockholm och Göeborg. Richard Ahlén är i sor se nöjd med hur den nya bussen har fungera. Sedan leveransen har vi kör cirka 7500 mil och bara haf några småfel som har blivi ordnade. Enda probleme är en värmare som har bråka, men den räknar vi med snar ska vara ågärdad. Vi är jäenöjda med Sera i Velanda, avsluar han. Servicen är som sag jäebra och man blir allid väl moagen och känner sig välkommen. Personrafik 2012 Den nya kollekivrafiklagen som rädde i kraf 2012 har redan nu skapa sor inresse för Personrafik-mässan mellan den 27 och 29 november på Svenska Mässan i Göeborg. Mässan har fem medarrangörer: Tågoperaörerna, Svensk Kollekivrafik, Bussbranschens Riksförbund, Taxiförbunde och Sveriges Kommuner och Landsing, SKL. Även Sera finns naurligvis med bland usällarna Sera ComforClass 400 Under april levererades den 6000:e Seran i ComforClass, en S 416 GT-HD Final Ediion ill yska Reisediens Winfried Flaschenräger. Så här bedömer Ahléns Buss i Lidköping sin nya Sera S 415 GT-HD: Kvalie Efermarknad Reservdelar Fordonsekonomi i sor Bekvämlighe Visse du de? De finns cirka meer kablar och 7000 konaker av olika sorer och sorlekar i varje Sera-buss? 40 arbeare har helidsjobb med a förbereda kabelhärvorna ill produkionen i Ulm.

14 14 Sera Säkerhe Bra anke som kan kosa dyr rbesmiljöverke har under senare år vid Akonroll konsaera a bärgare har en mycke farlig arbesmiljö när de arbear med havererade fordon vid eller på vägen. För a skydda dessa har Arbesmiljöverke beslua a all bärgning och/eller service på Europaväg 4 inom Sockholms län efer den 2 april 2012 bara får uföras om e TMA- eller TA-fordon (Truck Mouned Aenuaor) med e energiuppagande skydd finns på plas. I anna fall riskerar bärgningsföreage e vie på kronor. Dea gäller också bland anna EvoBus jourbilar och för a undvika problem är de därför klok a genas besälla bärgning om er buss får sopp på E4:an i Sockholms län. De räcker med a kunden ringer ill SOS och begär hjälp. SOS är väl insa i dea och EvoBus serviceparner Bussexperen i Spånga har redan e aval med e föreag som illhandahåller TMA-bilar. Tanken bakom beslue är givevis berömvärd, men de finns nackdelar med den nya besämmelsen. Till a börja med finns de bara e fåal TMA-fordon i Sockholms län, cirka io sycken varav Trafikverke har sex parullerande graisfordon (av dessa får fyra dessvärre ine sanna på 110-väg), och de kan därför a sin id innan e TMA-fordon når fram ill en haveris. En bärgare får i skrivande sund ine heller sanna för a varna övriga rafikaner för faran. Sor risk för yerligare olyckor, anser man från bärgarhåll. De privaa TMA-bilar som parullerar inom område är fria föreagare och kan i princip debiera vad de har lus, plus moms, vilke i dag uppges vara ca 1000 kronor i immen. Dea a jämföra med själva bärgningen som brukar kosa under usenlappen. För de mesa äcker fordonsförsäkringen kosnaden för TMA-fordone, men den som ine har si försäkringsskydd i ordning kan råka u för en kossam överraskning. För framiden innebär anagligen den nya besämmelsen a bärgningsföreagen skaffar egna TMA-fordon och a bärgningskosnaderna kommer a öka, någo som i sin ur kan påverka försäkringspremien. För närvarande finns de inga EU-regler för TMA, och därför har Trafikverke i samarbee med Saens väg och ransporforskningsinsiu, VTI, val a använda amerikanska besämmelser. TMA-skydde måse vara CE-märk och den verksamma bredden ska vara mins 1,75 meer, men hels bredare än 2,30 meer. Skydde kan moneras på godkänd lasbil med en oalvik över sju on eller på fordon som rekommenderas av respekive illverkare. De vanligase skydde moneras bak på en lasbil, som på bilden, men de finns även bogserade energiuppagande skydd på marknaden, TA (Trailer Aenuaor). Här hiar du hela Arbesmiljöverkes beslu: Forbud_Bilbargning.pdf Glöm ine brandsläckare För ine länge sedan böfälldes en Seraåkare med en S 328 DT för a fordone ine uppfyllde en ny besämmelse från 1 november Bussen saknade brandsläckare på övervåningen. Tydligen har informaionen om dea ine nå u och därför åerger vi exen här nedan: Dubbeldäckare skall urusas med vå eller flera brandsläckare, av vilka den ena skall placeras i närheen av förarplasen och den andra på övre däck. Fordon i klasserna A & B skall urusas med mins en brandsläckare på varje däck, och dessa skall ha e lägsa provresula av 8A 34B ill CEN Sandard EN3 Del 1 och en minsa kapacie av 2 kg. På de nedre däcke i fordon i klasserna I, II och III skall de finnas mins en brandsläckare med e lägsa provresula av 21A 113B ill CEN Sandard EN3 Del 1 och en minsa kapacie av 6 kg, och på de övre däcke mins en brandsläckare med e lägsa provresula av 8A 34B ill CEN Sandard EN3 och en minsa kapacie av 2 kg. Brandsläckarna skall ine innehålla halogenkolväe som släckningsmedel.

15 Sera Teknik 15 Sark konsrukion väger lä Johan Lenegård Efermarknadschef daimler.com Kersin Ecker 24h Service / Marknadsföring daimler.com Peer Börjesson Servicenäkoordinaor daimler.com Rober Ek Verksadschef SC Velanda Verksadsjänser och idsbesällning ring Lars Forssröm Sällförerädande verksadschef Verksadsjänser och idsbesällning ring Claes Fischer Reservdelschef Reservdelsbesällning Velanda Ring Fax Sefan Adolfsson Uesäljare Teknisk kundjäns Förr kunde sex man uan problem bära fackverke ill en Sera-buss. I dag behövs de många fler för a lyfa en av de beydlig yngre bussarna i 400-serien. Bilden visar illverkningen på fabriken i Neu-Ulm. Från allra försa sund, redan 1951, började Seras banbryande verksamhe inom håller den oala fordonsviken nere och ger underhållskosnader. Sålrören i fackverke bussillverkningen. När de gäller a uveckla och illverka illförliliga fordon av hög kvalie, urusade med all den eknik som gör bussresande rafiksäker och bekväm för passagerarna, har Sera allid lega i äen. Av bland anna dessa anledningar anser många förare a Sera är lä och behaglig a köra. Den självbärande karossen är Seras kännemärke och har följ med från allra försa sund. Sera är för övrig en förkorning av SElbsTRAgend, de yska orde för självbärande, de vill säga de svesade fackverk av fyrkansrör som konsrukionen bygger på. Fördelarna med en självbärande kaross är en sabil och mycke sark konsrukion. Efersom bussen ine har någon ram blir oalviken lägre och urymme under passagerarnas föer kan unyjas maximal ill bland anna bagage. De svesade fackverke är ine bara lä och sark, de uppar och begränsar dessuom uifrån kommande krafer effekiv, om olyckan skulle vara framme. För bussägaren är de också en fördel a fackverke är lä a reparera i samband med skador, de reducerar kosnaderna och förkorar sillesånde. Den individuella hjulupphängningen förbärar köregenskaperna och ger passagerarna många, bland anna lång livslängd och låga en komforablare resa. TKD Velanda Marcus Noemark: Andreas Peersson: Magnus Björnåker: TKD Sockholm Rüdiger Fendler Magnus Damsed Jourelefon Skade- och räddningslarm Här kan du med knappval välja: Bärgning och reparaionshjälp 1 Teknisk suppor Sera, Velanda 2 Teknisk suppor Mercedes-Benz, Spånga 3 Reservdelsjouren Velanda Om du är i ulande när du får problem ringer du:

16 B Reuradress: EvoBus AB, Box 114, Velanda. Sera-Familjen uges av EvoBus Sverige AB e föreag i Daimler-koncernen Lasaresgaan 30 Box Velanda Telefon Fax Ansvarig ugivare Anna Johansson Produkion Tamme Publishing AB, Täby Tryck och repro Painoyhymä OY, Borgå, Finland Tidningen ukommer vå gånger per år i en upplaga på 3500 exemplar Sera försäljning i Sverige Thomas Ek Jonas Hedquis Lovisa Isaksson Anna Johansson Ulf Jonasson E-posadress: Omslagsbild: Seras ComforClass 500 hade officiell premiär under juli. Här visas en S 515 HD

Truckar och trafik farligt för förare

Truckar och trafik farligt för förare De händer en del i rafiken. För några år sedan körde en av Peer Swärdhs arbeskamraer av vägen. Pressade ider, ruckar och unga fordon. På åkerie finns många risker. Arbesgivaren är ansvarig för arbesmiljön,

Läs mer

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen Tunga lyf och lie skäll för den som fixar felen De fixar soppe i avloppe, de rasiga gångjärne, den läckande vämaskinen. De blir uskällda, igenkända, välkomnade. A jobba hemma hos människor har sina särskilda

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn ByggeboNy Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn Geingplåga Arbesförmedlingen på plas i Alvarsberg Kenh i hyresgäsernas jäns Sark posiiv rend Den posiiva renden håller i sig. Under sommaren har

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Damm och buller när avfall blir el

Damm och buller när avfall blir el Damm och buller när avfall blir el Här blir avfall värme och el, rä och flis eldas i sora pannor. De är rör med ånga, hjullasare och långradare, damm och buller. En miljö som både kan ge skador och sjukdomar

Läs mer

Många risker när bilen mals till plåt

Många risker när bilen mals till plåt Många risker när bilen mals ill plå Lasbilar kommer med ujäna bilar och anna skro. En griplasare lyfer upp de på e rullband och all glider in i en kvarn. Där mals meallen ill småbiar. De är ung och farlig.

Läs mer

Glada barnröster kan bli för höga

Glada barnröster kan bli för höga Glada barnröser kan bli för höga På Silverbäckens förskola är ambiionerna höga. Här vill man mycke, och kanske är de jus därför de blir sressig ibland. De säger Therese Wesin, barnsköare och skyddsombud.

Läs mer

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom Välkommen ill och Illusraion: www.isockphoo.com # 6 OKTOBER 2009 årg 3 SkandinaviSk SjukvårdSinformaion agera mo juno blom hedersvåld försvara ungdomarnas räigheer Själavårdarna inom Kriminalvården samalar

Läs mer

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM ekion 4 agersyrning (S) Rev 013005 NM Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifer som hanerar en specifik problemsällning i age. Nivå innehåller

Läs mer

Bygget är det roligaste vi gjort

Bygget är det roligaste vi gjort d r ö m h u s1 Humlebacken. E Karlsonhus på 1,5 plan med sammanlag 218 kvadrameer. Här bor Mikael och Viveka Gulda med barnen Josefin, 17 år, och Max, 14 år, sam de vå heliga birmakaerna Beckham och Hamle.

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén FÖRDJUPNNGS-PM Nr 4. 2010 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen Av Marcus Widén 1 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen dea fördjupnings-pm redovisas a en ofa använd approximaiv meod för beräkning av

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Saisiska cenralbyrån 2010 Balance of Paymens. Third quarer 2010 Saisics Sweden 2010 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2 Lekion 3 Projekplanering (PP) as posiion Projekplanering Rev. 834 MR Nivå 1 Uppgif PP1.1 Lieraur: Olhager () del II, kap. 5. Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. e är indelade i fyra nivåer

Läs mer

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster Tjänseprisindex för deekiv- och bevakningsjänser; säkerhesjänser Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.60 TPI- rappor nr 17 Camilla Andersson/Kamala Krishnan Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik,

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Third quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Importera bilen. från USA. Att köpa bil i USA är den. Den låga dollarkursen gör det lönsamt för dig att köpa bilen i USA. Du kan spara 250 000 kr.

Importera bilen. från USA. Att köpa bil i USA är den. Den låga dollarkursen gör det lönsamt för dig att köpa bilen i USA. Du kan spara 250 000 kr. Imporera bilen från USA Den låga dollarkursen gör de lönsam för dig a köpa bilen i USA. Du kan spara 50 000 kr. Av Mikael Sjerna/virginia,usa A köpa bil i USA är den bäsa bilaffären du kan göra i dag.

Läs mer

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering Tjänseprisindex för varulagring och magasinering Branschbeskrivning för SNI-grupp 63.12 TPI-rappor nr 14 Kaarina Båh Chrisian Schoulz Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik, SCB November 2005

Läs mer

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Second quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

bra boende Mer än Nr 2/2006

bra boende Mer än Nr 2/2006 Mer än bra boende Nr 2/2006 Vi ska skapa Sveriges bäsa allmännyiga bosadsbolag! HFAB är e av Sveriges io sörsa allmännyiga bosadsbolag och Halmsads i särklass sörsa hyresvärd. Vi har e rekordår bakom oss

Läs mer

Skillnaden mellan KPI och KPIX

Skillnaden mellan KPI och KPIX Fördjupning i Konjunkurläge januari 2008 (Konjunkurinsiue) Löner, vinser och priser 7 FÖRDJUPNNG Skillnaden mellan KP och KPX Den långsikiga skillnaden mellan inflaionsaken mä som KP respekive KPX anas

Läs mer

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801 Ekonomisk saisik/ Enheen för prissaisik 2010-06-22 1(12) Tjänseprisindex (TP) 2010 PR0801 denna beskrivning redovisas förs allmänna uppgifer om undersökningen sam dess syfe, regelverk och hisorik. Därefer

Läs mer

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Saisiska cenralbyrån 213 Balance of Paymens. Fourh quarer 212 Saisics Sweden 213 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30 Tekniska högskolan vid LiU Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam TENTAMEN I TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18 Sal: Provkod:

Läs mer

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum & Naurum Väservik -där Kulur och Naur mös SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum www.vaserviksmuseum.se Väserviks Museum Skolprogram Smide Prova a smida en hasp eller anna enklare

Läs mer

Shoppinghelg. Lördag 27/10 kl.10-15 Söndag 28/10 kl. 12-16. Gallerian lördag kl. 10-16 söndag kl. 12-16. i Varberg

Shoppinghelg. Lördag 27/10 kl.10-15 Söndag 28/10 kl. 12-16. Gallerian lördag kl. 10-16 söndag kl. 12-16. i Varberg i Varberg Lördag 7/1 kl.1-15 Söndag 8/1 kl. 1-16 Gallerian lördag kl. 1-16 söndag kl. 1-16 Foo: Annelie Billing/Raja for you Ränderna går aldrig ur på Polarn O. Pyre! sid 4 All från sopunnor ill klassiska

Läs mer

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver NATIONAL- EKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 21-5-17 Sammanfaade av Birgi Filppa, Karin Siredo och Elisabeh Gusafsson Ordförande: Anders Björklund Inledare: Sefan Ingves, Riksbankschef Kommenaor: Pehr

Läs mer

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning Version: R 2.1 Ar. r.: 0865 00 Funkion Radio-syrenheen möjliggör en radiosyrd ändning/ släckning och ljusdämpning av en belysning. Inkopplingsljussyrkan kan sparas i apparaen som memory-värde. Bejäning

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Saisiska cenralbyrån 2008 Balance of Paymens. Third quarer 2008 Saisics Sweden 2008 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Nr 2 2014 Årgång 2. Vä l ko m m e n i n t i l l e t t r u m fö r h e l a l i ve t! ÄNGLAMARKEN. om att vårda Guds skapelse

Nr 2 2014 Årgång 2. Vä l ko m m e n i n t i l l e t t r u m fö r h e l a l i ve t! ÄNGLAMARKEN. om att vårda Guds skapelse Nr 2 2014 Årgång 2 Vä l ko m m e n i n i l l e r u m fö r h e l a l i ve! ÄNGLAMARKEN om a vårda Guds skapelse ÖPPNING Kalla den änglamarken eller himlajorden om du vill, jorden vi ärvde Änglamark, skona

Läs mer

OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN

OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN MJÄLTBRANDS VARNING! OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN Om du eller någon du känner har sympom som beskrivs i denna broschyr åk ill närmase sjukhus omedelbar! VILKA ÄR TECKNEN OCH SYMPTOMEN ATT SE

Läs mer

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation 1 Om anal anpassningsbara paramerar i Murry Salbys ekvaion Murry Salbys ekvaion beskriver a koldioxidhalen ändringshasighe är proporionell mo en drivande kraf som är en emperaurdifferens. De finns änkbara

Läs mer

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt PROGRAMFÖRKLARING En rik friid å alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under e helår DINA MÖJLIGHETER Ta ag i di projek LOPPAN & ANDERS vå glada kulurarbeare på Friidsfesivalen akiv Kulur & Friid Espen Jensen

Läs mer

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning Tjänseprisindex för Rengöring och soning Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.7 TPI-rappor nr 18 Thomas Olsson Tjänseprisindex, Priser (MP/PR), SCB 2007 Förord Som e led i a förbära den ekonomiska saisiken

Läs mer

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet Personlig assisans en billig och effekiv form av valfrihe, egenmak och inegrie En jämförelse mellan kosnaderna för personlig assisans och kommunal hemjäns 1 Denna rappor är en försa del av e projek vars

Läs mer

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail Tex: Mikael Simovis & Tomas Forsberg Illusraion: Jonas Englund Sor es: Wachguard Halon Cronlab Symanec Microsof Cleanmail Ren e-pos med 26 Skräppos är e sor problem för både i-avdelning och användare.

Läs mer

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual Elekoniska skydd Lågspänningsuusning Användarmanual Building a Newavancer Elecicl'élecicié World Qui fai auan? Elekoniska skydd Inodukion ill de elekoniska skydde Lära känna de elekoniska skydde Funkionsöversik

Läs mer

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker Fördjupning i Konjunkurläge juni 12 (Konjunkurinsiue) Konjunkurläge juni 12 75 FÖRDJUPNING Konsumion, försikighessparande och arbeslöshesrisker De förvänade inkomsborfalle på grund av risk för arbeslöshe

Läs mer

Marfans Syndrom 4 / 2013. Jubileumstidning, Marfanföreningen 20 år! och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen

Marfans Syndrom 4 / 2013. Jubileumstidning, Marfanföreningen 20 år! och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande illsånd Medlemsbullein för Svenska Marfanföreningen 4 / 2013 h c o l u J! d r o Å G y N Go Jubileumsidning, Marfanföreningen 20 år! Syrelsen Hör

Läs mer

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer:

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer: Blanchard kapiel 9 Penninmänd, Inflaion och Ssselsänin Daens förelf reläsnin Effeker av penninpoliik. Tre relaioner: Kap 9: sid. 2 Phillipskurvan Okuns la AD-relaionen Effeken av penninpoliik på kor och

Läs mer

Spa. När Lotta Hellman ska förklara vad hon menar med sinnlighet. reslust tema spa

Spa. När Lotta Hellman ska förklara vad hon menar med sinnlighet. reslust tema spa reslus ema spa Spa SPANING PÅ Sinnlighe och upplevelse är de vikigase ingredienserna i en lyckad spaviselse för spa experen Loa Hellman. Här ipsar hon om några sällen där hon har hia jus dea. Tex Peer

Läs mer

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14 Timmar, kapial och eknologi vad beyder mes? Bilaga ill Långidsuredningen SOU 2008:14 Förord Långidsuredningen 2008 uarbeas inom Finansdeparemene under ledning av Srukurenheen. I samband med uredningen

Läs mer

För ett magiskt liv. Motivation för skoltrötta. Kom på Carolinas seminarium Gör din grej!

För ett magiskt liv. Motivation för skoltrötta. Kom på Carolinas seminarium Gör din grej! HÖSTEN 2013! a g n ä l r e Ef Kom på Carolinas seminarium Gör din grej! Inspiraion a hia jus din unika energikälla För e magisk liv Carolinas fina kalender och dagbok hjälper dig a skapa di drömliv Moivaion

Läs mer

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys Skuldkrisen Föreläsning KAU Bo Sjö Världsbanken och IMF Grund i planeringen efer 2:a världskrige Världsbanken Ger (hårda) lån ill sora infrasrukurprojek i uvecklingsländer. Hisorisk se, lyckas bra, lånen

Läs mer

VINDKRAFTSPOLICY. för Hallstahammars och Köpings kommuner 2013-01-25

VINDKRAFTSPOLICY. för Hallstahammars och Köpings kommuner 2013-01-25 VINDKRAFTSPOLICY för Hallsahammars och Köpings kommuner 2013-01-25 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Köpings kommun 2013-03-25, 14 Hallsahammars kommun, 2013-04-29 48 Besällning: Hallsahammars kommun Arbesgrupp:

Läs mer

DET KVALITATIVA DISTANSARBETSRUMMET - en pedagogisk studie av begrepp som beskriver miljön

DET KVALITATIVA DISTANSARBETSRUMMET - en pedagogisk studie av begrepp som beskriver miljön DET KVALITATIVA DISTANSARBETSRUMMET - en edagogisk sudie av begre som beskriver miljön TCO Uveckling AB, Disanslaboraorie, Raor 999: Sefan Junesrand, Inés Leal, Camilla Edvinsson & Tone Perelius "De kvaliaiva

Läs mer

Jabsco Rule Marinproduktguide

Jabsco Rule Marinproduktguide Jabsco Rule Marinprodukguide Tryckvaensysem Lika bekväm som hemma 6 Foo: Fairline Boas plc 5 7 Sensor-Max VSD ryckvaenpumpar Prisbelöna pumpar som erbjuder alla de fördelar som följer med variabel varval

Läs mer

Jag klarar mig inte utan en rostfri bänk. Matkreatören Hannu Sarenström:

Jag klarar mig inte utan en rostfri bänk. Matkreatören Hannu Sarenström: Hannus ö är mysig lanlig, med surgolv och hur myce arbesyor som hels. De änns verligen a de bor någon som älsar a laga ma här. Mareaören Hannu Sarensröm: Jag larar mig ine uan en rosfri bän 36 all om Kö

Läs mer

Vi har hittat socialpolitiken!

Vi har hittat socialpolitiken! n LG Karlsson: Fas 3 är rena 1800-ale n RFHL Uppsala: Poliikerna blåse oss 3/2010 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Vad vill de, egenligen? Oberoende

Läs mer

hennes minne Inger Forsgren ny ordförande En dåres dagbok miljoner Tips & trix Så fixar du en cold turkey på buprenorfin Värdig vård

hennes minne Inger Forsgren ny ordförande En dåres dagbok miljoner Tips & trix Så fixar du en cold turkey på buprenorfin Värdig vård n RFHL-kongressen: Inger Forsgren ny ordförande n Psykvård: En dåres dagbok 2/2012 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för Räigheer, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling, RFHL. Tips & rix Så fixar du en

Läs mer

särtryck ur TechWorld nummer 7/ 8 / 9 2012 ANALYS ANALYS windows server 2012 skolan

särtryck ur TechWorld nummer 7/ 8 / 9 2012 ANALYS ANALYS windows server 2012 skolan särryck ur TechWorld nummer 7/ 8 / 9 2012 windows server 2012 skolan Tex: Henrik Elmsjö WINDOWS SERVER 2012 SKOLAN Lekion 1: Nyheer i Hyper-V och näverk Under hösen släpper Microsof Windows Server 2012.

Läs mer

Massivträ som väggmaterial - en jämförande studie av energiförbrukning och termisk komfort

Massivträ som väggmaterial - en jämförande studie av energiförbrukning och termisk komfort Massivrä som väggmaerial - en jämförande sudie av energiförbrukning och ermisk komfor Examensarbee inom civilingenjörsprogramme Väg- och vaenbyggnad L E N A G O L L V I K Insiuionen för bygg- och miljöeknik

Läs mer

bra boende Mer än Nr 1 / 2007

bra boende Mer än Nr 1 / 2007 Mer än bra boende Nr 1 / 2007 HFAB:s vd Jonas Hansson i samspråk med personal som ubildas för a kunna ge ökad service ill hyresgäser 65+. Mycke på gång i områdena De gångna åre har vari e fanasisk år för

Läs mer

sjuka av medicinen TEMAnummer Trappa upp livet istället Detta händer i kroppen Allt om läkemedelsberoende!

sjuka av medicinen TEMAnummer Trappa upp livet istället Detta händer i kroppen Allt om läkemedelsberoende! n Nedrappning: Trappa upp live isälle n Biverkningar: Dea händer i kroppen 2/2011 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. TEMAnummer All om läkemedelsberoende!

Läs mer

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar Kan arbesmarknadens parer minska jämviksarbeslösheen? Teori och modellsimuleringar Göran Hjelm * Working aper No.99, Dec 2006 Ugiven av Konjunkurinsiue Sockholm 2006 * Analysen i denna rappor bygger på

Läs mer

OLJA TILL VARJE PRIS. Text & Bild: Linus Karlsson & Emelie Rosén ETC 18 ETC REPORTAGE REPORTAGE

OLJA TILL VARJE PRIS. Text & Bild: Linus Karlsson & Emelie Rosén ETC 18 ETC REPORTAGE REPORTAGE 18 Rörmokaren Joseph Baromgo kommer från en by nära oljefälen. Han säger a de som bor här är förlorarna, men han ror a Uganda som land kommer a bli rikare. 19 OLJA TILL VARJE PRIS Tex & Bild: Linus Karlsson

Läs mer

Vad är den naturliga räntan?

Vad är den naturliga räntan? penning- och valuapoliik 20:2 Vad är den naurliga ränan? Henrik Lundvall och Andreas Wesermark Förfaarna är verksamma vid avdelningen för penningpoliik, Sveriges riksbank. Vilken realräna bör en cenralbank

Läs mer

D-UPPSATS. Prisutvecklingen av järnmalm 1970-2000

D-UPPSATS. Prisutvecklingen av järnmalm 1970-2000 D-UPPSATS 2006:126 Prisuvecklingen av järnmalm 1970-2000 En jämförelse av Hoellingmodellen och den fakiska uvecklingen Timo Ryhänen Luleå ekniska universie D-uppsas Naionalekonomi Insiuionen för Indusriell

Läs mer

sämre & dyrare så blir vården PETER I NIO Bostödjarna utnyttjade mig Full fart med ny styrelse vägrades medicin

sämre & dyrare så blir vården PETER I NIO Bostödjarna utnyttjade mig Full fart med ny styrelse vägrades medicin n Jannes svåra id: Bosödjarna unyjade mig n Nya FRIO: Full far med ny syrelse 4/2010 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Dokumen En kokerskas kamp mo kommunen

Läs mer

Diverse 2(26) Laborationer 4(26)

Diverse 2(26) Laborationer 4(26) Diverse 2(26) (Reglereknik) Marin Enqvis Reglereknik Insiuionen för sysemeknik Linköpings universie Föreläsare och examinaorer: Marin Enqvis (ISY) Simin Nadjm-Tehrani (IDA) Lekionsassisener: Jonas Callmer

Läs mer

BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s Internkontrollplan 2015 (utdrag ur LOGGEN) till styrelsemöte 20150924

BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s Internkontrollplan 2015 (utdrag ur LOGGEN) till styrelsemöte 20150924 () 36 Finansiella risker/redovisningsrisker Pågår () 32 Finansiella risker/redovisningsrisker Saus Konroll vid näsa inerna Ärende säng BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s (udrag ur LOGGEN) ill syrelsemöe

Läs mer

Brandklassad vägg med trästomme

Brandklassad vägg med trästomme Brandklassad vägg med räsomme Brandkrav och uförande Examensarbee inom högskoleingenjörsprogramme Byggingenjör TOBIAS PERSSON Insiuionen för bygg- och miljöeknik Avdelningen för byggnadseknologi CHALMERS

Läs mer

Utveckling av testrigg för mätning av däckfriktion mot vinterväglag

Utveckling av testrigg för mätning av däckfriktion mot vinterväglag Förord Förord Dea examensarbee ugör en del i e sörre forskningsprojek för a öka kunskapen inom ämnesområde vinerväglag. Syfe med examensarbee är a konsruera en esrigg som en sar på forskningsprojeke. Tesriggen

Läs mer

bra boende Mer än Nr 3/2006

bra boende Mer än Nr 3/2006 Mer än bra boende Nr 3/2006 Vi bygger en sad Trång men rivsam i sudenlyan. Fia Johansson har flya från Sockholm ill Halmsad. Hon pluggar på Högskolan. Kaen heer Lakris. där människor växer HFAB har illdelas

Läs mer

Konjunkturinstitutets finanspolitiska tankeram

Konjunkturinstitutets finanspolitiska tankeram Konjunkurinsiues finanspoliiska ankeram SPECIALSTUDIE NR 16, MARS 2008 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och ekonomin sam bedriver forskning

Läs mer

Modeller och projektioner för dödlighetsintensitet

Modeller och projektioner för dödlighetsintensitet Modeller och projekioner för dödlighesinensie en anpassning ill svensk populaionsdaa 1970- Jörgen Olsén juli 005 Presenerad inför ubildningsuskoe inom Svenska Akuarieföreningen den 1 sepember 005 Modeller

Läs mer

UNIVERSEN. VÄNSKAPSid 11 13. 20 år av. Bara upploppet kvar för rektor och prorektor Sid 4. Studenter tar plats som mentorer Sid 8

UNIVERSEN. VÄNSKAPSid 11 13. 20 år av. Bara upploppet kvar för rektor och prorektor Sid 4. Studenter tar plats som mentorer Sid 8 VÄNSKAPSid 11 13 UNIVERSEN # 7 december -11 årg 42 En idning för Uppsala universies medarbeare 20 år av Bara upploppe kvar för rekor och prorekor Sid 4 Sudener ar plas som menorer Sid 8 Han jobbar allra

Läs mer

Dags för stambyte i KPI? - Nuvarande metod för egnahem i KPI

Dags för stambyte i KPI? - Nuvarande metod för egnahem i KPI SAISISKA CENRALBYRÅN Pm ill Nämnden för KPI 1(21) Dags för sambye i KPI? - Nuvarande meod för egnahem i KPI För beslu Absrac I denna pm preseneras hur nuvarande meod för egnahem i KPI beräknas, moiveras

Läs mer

UNIVERSEN. #3 april -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Trehundrafemtio år av nationsliv

UNIVERSEN. #3 april -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Trehundrafemtio år av nationsliv UNIVERSEN #3 april -10 årg 41 En idning för Uppsala universies medarbeare Merier i porföljen Sid 7 Hur alar poliiker i Almedalen? Sid 13 De kan kaasrofer Sid 4-5 Foo: STAFFAN CLAESSON Fler nyheer och nyiga

Läs mer

#3 april -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare

#3 april -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare UNIVERSEN #3 april -08 årg 39 En idning för Uppsala universies medarbeare Träffsäker rekryering FOTO: STAFFAN CLAESSON SON Fler nyheer hiar du på www.universen.uu.se/. Nyiga länkar på www.uu.se/inern KARRIÄRVÄGAR

Läs mer

UNIVERSEN. # 1 februari -13 årg 44 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Nyckelfråga för forskningen Sid 8 11

UNIVERSEN. # 1 februari -13 årg 44 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Nyckelfråga för forskningen Sid 8 11 UNIVERSEN # 1 februari -13 årg 44 En idning för Uppsala universies medarbeare Tema: Öppen illgång Nyckelfråga för forskningen Sid 8 11 Åsiker går isär om slopa bidrag Sid 4 5 Klarecken för Campus Goland

Läs mer

Tjänsteprisindex för Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rapport nr 15

Tjänsteprisindex för Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rapport nr 15 Tjänseprisindex för Fasighesförmedling och fasighesförvalning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rappor nr 15 Marin Kullendorff Tjänseprisindex, Enheen för prissaisik, Ekonomisk saisik,

Läs mer

Kreditderivat: introduktion och översikt

Kreditderivat: introduktion och översikt Kredideriva: inrodukion och översik Alexander Herbersson, Cenrum för Finans/Ins. för Naionalekonomi Alexander.Herbersson@economics.gu.se FKC seminarium, 2007-11-08 Kredideriva: inrodukion och översik p.

Läs mer

UNIVERSEN. #2 mars -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Resurs för Rysslandsstudier. Sid 4 6

UNIVERSEN. #2 mars -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Resurs för Rysslandsstudier. Sid 4 6 UNIVERSEN #2 mars -10 årg 41 En idning för Uppsala universies medarbeare Snabba dopingeser Sid 9 Oellokören övar för full Sid 15 Resurs för Rysslandssudier Sid 4 6 Foo: STAFFAN CLAESSON Fler nyheer och

Läs mer

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering Fakuleen för hälso- och livsveenskap Eamensarbee Väjö kommun En jämförande sudie om svårigheer vid miljömålsformulering Sara Berglund Huvudområde: Miljöveenskap Nivå: Grundnivå Nr: 2013:M9 Eamensarbees

Läs mer

Inredningskatalog trädgårdshusen 1 i tyresö

Inredningskatalog trädgårdshusen 1 i tyresö Inredninskaalo rädårdshusen 1 i yresö 2 A flya är spännande. Vi vill a du ska rivas och känna lädje över din nya bosad. För de allra flesa människor är de viki a få säa sin personlia präel på si hem. Besqab

Läs mer

Egnahemsposten i konsumentprisindex. KPI-utredningens förslag. Specialstudie Nr 2, maj 2002

Egnahemsposten i konsumentprisindex. KPI-utredningens förslag. Specialstudie Nr 2, maj 2002 Egnahemsposen i konsumenprisindex En granskning av KPI-uredningens förslag Specialsudie Nr 2, maj 22 Ugiven av Konjunkurinsiue Sockholm 22 Konjunkurinsiue (KI) gör analyser och prognoser över den svenska

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning SV Insallaions- och sköselanvisning V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P H15/H20/H30/H30-3P/H60 Gullberg & Jansson AB Smälaregaan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 34 05 90 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail:

Läs mer

Lunds universitets magasin Nr 2 2011 Klassfrågan het igen... LU startar stiftelse i USA

Lunds universitets magasin Nr 2 2011 Klassfrågan het igen... LU startar stiftelse i USA LUM Lunds universies magasin Nr 2 2011 Klassfrågan he igen... LU sarar sifelse i USA omsvärmad En dealjskiss ill eaerridån i Medborgarhuse i Hägersen (1957). 1947 års kvinna Ovan: E idig självporrä (1943)

Läs mer

Generell dimensionering av ett grundelement i Sandwich

Generell dimensionering av ett grundelement i Sandwich Projeknummer Kund Rappornummer D4.089.00 Läa karossmoduler TR08-006 Daum Referens Revision 008-0-7 Regisrerad Ufärdad av Granskad av Godkänd av Klassificering Open Generell dimensionering av e grundelemen

Läs mer

Ingen medicin kan bota ett trauma 4/2009 oberoende. Hälsofrågan blev politik. Socialjouren tog mitt barn!

Ingen medicin kan bota ett trauma 4/2009 oberoende. Hälsofrågan blev politik. Socialjouren tog mitt barn! n Spruubye: Hälsofrågan blev poliik n En mors skräck: Socialjouren og mi barn! 4/2009 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Barnperspekiv Samhälle är ingen

Läs mer

skattjakt! Gissa politikerna! Tävling:) bästa livsplatsen 2011 Följ med på Stroke Så når du vården Dans du kan rädda liv riv ur och spara

skattjakt! Gissa politikerna! Tävling:) bästa livsplatsen 2011 Följ med på Stroke Så når du vården Dans du kan rädda liv riv ur och spara h ö s bäsa livsplasen 2011 Sroke du kan rädda liv Så når du vården riv ur och spara Dans för alla åldrar Följ med på skajak! Tävling:) En invånaridning ill dig i Halland Gissa poliikerna! Långsam farväl

Läs mer

SKÄRP DIG! I det nya coach-sverige sitter lösningen till allt i ditt huvud. Följ med till en arbetsförmedling där jobben ska komma med tankekraft.

SKÄRP DIG! I det nya coach-sverige sitter lösningen till allt i ditt huvud. Följ med till en arbetsförmedling där jobben ska komma med tankekraft. n Hinsehäxan: Vi är ine lika inför lagen! n Tramadol-besvär: Blev paranoid av ableerna 3/2009 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. SKÄRP DIG! I de nya coach-sverige

Läs mer

Vad sägs om att snygga till en ö? Och ragga kunder på Strand! Drömmer du om nya kunder? Så här ser du till att träffa dem!

Vad sägs om att snygga till en ö? Och ragga kunder på Strand! Drömmer du om nya kunder? Så här ser du till att träffa dem! Vad sägs om a snygga ill en ö? Och ragga kunder på Srand! Nu behöver du ine gå över ön efer nya kunder. Helgen den 17-18 mars slår vi upp dörrarna ill Öliv 2012, Golands nya boendemässa på Wisby Srand.

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Att studera eller inte studera. Vad påverkar efterfrågan av högskole- och universitetsutbildningar i Sverige?

Att studera eller inte studera. Vad påverkar efterfrågan av högskole- och universitetsutbildningar i Sverige? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universie Examensarbee C Förfaare: Ameli Frenne Handledare: Björn Öcker Termin och år: VT 2009 A sudera eller ine sudera. Vad påverkar eferfrågan av högskole- och

Läs mer

REVISIONSMYNDIGHETEN. Kontroll av den förvaltande myndighetens efterlevnad av artikel 125.4 c rörande

REVISIONSMYNDIGHETEN. Kontroll av den förvaltande myndighetens efterlevnad av artikel 125.4 c rörande REVISIONSMYNDIGHETEN Konroll av den förvalande myndigheens eferlevnad av arikel 125.4 c rörande bedömning av risken för bedrägerier och effekiva och proporionella besämmelser om bedrägeribekämpning för

Läs mer

Nekas vård. Kjells mat är som medicin. RFHL reser till Istanbul. Intagen fick benen amputerade. Vården Bemötande färgat av fördomar riskerar liv

Nekas vård. Kjells mat är som medicin. RFHL reser till Istanbul. Intagen fick benen amputerade. Vården Bemötande färgat av fördomar riskerar liv n X-cons: Kjells ma är som medicin n Kvinnojour: RFHL reser ill Isanbul 3/2011 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Vården Bemöande färga av fördomar riskerar

Läs mer

Thomas Gull Kinds Järn ordförande 0706-09 36 64. Sture Björk Vianor kassör 0730-39 44 64 STYRELSEN. Preem Per Bynander ICA Kvantum suppleant

Thomas Gull Kinds Järn ordförande 0706-09 36 64. Sture Björk Vianor kassör 0730-39 44 64 STYRELSEN. Preem Per Bynander ICA Kvantum suppleant Svenlju nga pa k Svenlju nga Kö pin de l ee gh an & e ic rv Se Hos oss är de läare a sara föreag Thomas Gull Kinds Järn ordförande 0706-09 36 64 Sure Björk Vianor kassör 0730-39 44 64 STYRELSEN Carlén

Läs mer

Setra firar 60 år. Setra firar 60 år / Följ med på en resa genom sex decennier. Följ med på en resa genom sex decennier 1

Setra firar 60 år. Setra firar 60 år / Följ med på en resa genom sex decennier. Följ med på en resa genom sex decennier 1 Setra firar 60 år En period som bjudit på mängder av uppfinningar, ett nytt säkerhetstänkande och en plats bland världens allra främsta när det gäller utveckling av bussteknik. De här 60 åren har kantats

Läs mer

Analys och modellering av ljusbåglängdsregleringen i pulsad MIG/MAG-svetsning

Analys och modellering av ljusbåglängdsregleringen i pulsad MIG/MAG-svetsning Analys och modellering av ljusbåglängdsregleringen i pulsad MIG/MAG-svesning Examensarbee uför i Reglereknik av Andreas Pilkvis LiTH-ISY-EX-- Linköping Analys och modellering av ljusbåglängdsregleringen

Läs mer

Utveckling av portföljstrategier baserade på svagt kointegrerade finansiella instrument med AdaBoosting. Helena Nilsson

Utveckling av portföljstrategier baserade på svagt kointegrerade finansiella instrument med AdaBoosting. Helena Nilsson Uveckling av porföljsraegier baserade på svag koinegrerade finansiella insrumen med AdaBoosing Helena Nilsson Februari 15, 2009 Absrac Financial analyss are consanly rying o find new rading sraegies in

Läs mer

TESTET NIO NAS-ENHETER

TESTET NIO NAS-ENHETER Snabbf TESTADE NAS-ENHETER Raid 5-enheer Dell Powervaul 725N DTC NAS Xeon 3000 Iomega NAS A305m Övriga DTC NAS P4 2400C ICP Microsorage NAS-2000 Lacie Eherne Disk Linksys EFG-120 =Bäs i es DTC NAS XEON

Läs mer

UNIVERSEN. #7 oktober -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare

UNIVERSEN. #7 oktober -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare UNIVERSEN #7 okober -08 årg 39 En idning för Uppsala universies medarbeare Vulkanisk hea Sid 4 Foo: BÖRJE DAHRÉN Fler nyheer hiar du på www.universen.uu.se/ Nyiga länkar på www.uu.se/inern Försärkning

Läs mer

Betalningsbalans och utlandsställning

Betalningsbalans och utlandsställning 1(24) Avd/Enhe/Or Ufärdare Källor - Bealningsbalans och ulandssällning 2014 Källor och meoder 2014 2(24) Avd/Enhe/Or Ufärdare Innehåll 1 Inernaionell nomenklaur... 3 2 Bealningsbalansen... 3 2.1 Allmän

Läs mer

Solcellsanläggning. din bästa investering för framtiden

Solcellsanläggning. din bästa investering för framtiden Solcellsanläggning din bäsa invesering för framiden Solcellsanläggningar frånen av Sveriges ledande leveranörer Skandinavisk Design Tysk kvalie GermanSolar har mer än 13 års erfarenhe och har ill lika

Läs mer

Är terminspriserna på Nord Pool snedvridna?

Är terminspriserna på Nord Pool snedvridna? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universie Examensarbee D Förfaare: Handledare: Pär Holmberg och Erik Glans Termin och år: Höserminen 2007 Är erminspriserna på Nord Pool snedvridna? En sudie av

Läs mer

Monetära modellers prognosförmåga för den svenska kronans utveckling

Monetära modellers prognosförmåga för den svenska kronans utveckling NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Universie Examensarbee D Förfaare: Per Jonsson Handledare: Annika Alexius HT 2005 Moneära modellers prognosförmåga för den svenska kronans uveckling Sammanfaning

Läs mer