April - Augusti nr 2/2013 Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "April - Augusti nr 2/2013 Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län"

Transkript

1 April - Augusti nr 2/2013 Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län

2 I DETTA NUMMER När informationsbrist kräver en lagstiftning Sid 4 Stigs möten med människor på Humlegården Sid 6 Rullstolsrugby - något för dig? Sid 8 Årests kurser för medlemsföreningarna i ABF Sid 13 Aktiviteter i länets lokalföreningar Sid Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län NHR Föreningsnytt ges ut av NHR Stockholms län och utkommer med fyra (4) nummer om året. Insändare måste åtföljas av namn och adress, även när insändaren önskar vara anonym. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och korta ner insända bidrag. Utgivning under 2013 Nr Manusstopp Utkommer 1. 1/12 14/1 2. 1/3 1/4 3. 1/8 1/9 4. 1/10 1/11 Ansvarig utgivare: Kenneth Bäck Redaktör: Sven Arnehed Tryck: SIB-TRYCK HOLDING AB Adress: NHR Föreningsnytt NHR Stockholms län Fatbursgatan Stockholm E-post: Telefon: PlusGiro: Annonspriser - Helsida 5 000:- (baksida) - Helsida 4 500:- (insida) - Halvsida 4 000:- (baksida) - Halvsida 4 000:- (insida) - 1/4-sida 2 500:- - 1/8-sida 1 500:- Helår ger 25% rabatt Vi har ett annonssararbete med ReumatikerKontakt och RTP-S Aktuellt Prenumeration 200 kr/år OBS! Endast för icke medlemmar! Är du i behov av NHR Föreningsnytt som taltidning? Kontakta redaktionen, Kansliet på Fatbursgatan Kalendariet Sid Vi arbetar på NHR Stockholms och NHR Stockholms läns kansli: Christian Axell ekonomi Telefon: e-post: Pia Laurell Telefon: Sociala frågor, handikappolitiska frågor (kommun), protokoll e-post: Krokusarna tar över världen? Foto: Sven Arnehed Jennifer Peduru-Aratchi Telefon: /50 sven arnehed Telefon: Sussie Granby-Klövfors Telefon: (Gunilla Ålbrink sjukskr) NHR STOCKHOLM Kansli Telefon: Växel, medlemsregister E-post: Handikappolitiska frågor (landsting), länsförbundets kansli, NHR Föreningsnytt e-post: Studier, föreläsningar, sektioner, kontaktpersoner, Café Fatburen e-post: E-post:

3 Inledare Lasse Persson Dags att ta - ett steg framåt? För 34 år sedan, 1979, antog Förbundsstämman i Sundsvall namnet Neurologiskt Handikappades Riksförbund. Då hade vi sedan bildandet 1957 haft namnet MS-Förbundet. Då ska man ha i minnet att själva ursprunget, det som idag är NHR Stockholm, bildades 1950 och antog då namnet Sclerosis Dissaminatasammanslutningen i Stockholm. Vid Förbundsongressen 2009 fick förbundsstyrelsen i uppdrag att se över namnfrågan för Neurologiskt Handikappades Riksförbund. Anledningen till det var att en bred diskussion om ordet Handikappades förts i rörelsen och många ansåg och anser fortfarande att ordet är negativt och står för något som inte är särskilt lockande. Framför allt är yngre personer mycket negativt inställda till ordet handikapp. Vid den här tiden, hösten 2009, hade de flesta av de andra organisationerna bytt, eller bytte, namn och införde i sina namn ord som enligt min mening var lite svåra att härleda och framför allt att minnas. Dessutom hade ju golfspelarna lagt beslag på ordet handikapp. Förbundsstyrelsen, FS, har företagit en marknadsundersökning, såväl utåt bland allmänheten som inåt bland medlemmar och resultatet är minst sagt nedslående. En (1) procent av de tillfrågade visste eller hade en aning om vad NHR står för och ingen visste vilken organisation som ska kopplas ihop med nyckelpigan. Skam till sägandes så är det faktiskt ganska många medlemmar som inte vet att nyckelpigan är en symbol för vårt förbund. På 34 år har vi alltså inte lyckats marknadsföra namnet Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR. Många tror fortfarande att NHR är en underavdelning till DHR, i synnerhet är det representanter från massmedia som lider av denna grova missuppfattning. Det förslag som föreligger inför kongressen i september är det som syns mitt i denna artikel, nämligen NEURO Förbundet. De olika föreningarna och länsförbunden kan lägga till Stockholm, Södertälje- Nykvarn eller Stockholms län eller vilket det nu handlar om. Nyckelpigan ersätts av en neuron, en typ av cell i nervsystemet. Kongressen har alltså att anta eller förkasta förslaget eftersom det är det enda förslag som finns. Är det då nödvändigt att byta namn? Ja, jag tror det! Vi behöver bli lite enklare, lite klatschigare för att locka medlemmar i en tid när det inte är inne att vara medlem i en organisation av vår typ. Framför allt behöver vi tala om hur bra vi är att driva frågor som är viktiga för personer med neurologiska diagnoser och inte glömma att berätta hur långt vi redan nått och att dessa resultat inte får tas för givna. Vi måste tala om att vårt förbund gör skillnad i vardagen, inte bara för våra medlemmar utan för alla som har en neurologisk diagnos. Vi bryr oss! Lasse Persson NHR Föreningsnytt 3

4 När informationsbrist kräver en lagstiftning slutet av januari hände I något speciellt inom hälsooch sjukvården. Vi fick ett delbetänkande, med ett förslag på en patientlagstiftning. Patienternas rättigheter ska samlas i en ny lag. Varför är det så speciellt att samla gamla lagar under ett nytt tak? Jo, det blir mycket tydligt vilka rättigheter patienten har. Och tydlighet är, som mycket annat, en bristvara inom hälso- och sjukvården. Om allt går som planerat kommer patientlagen att träda i kraft 1 januari år Och än så länge finns inget som tyder på något annat. År 2015 kan bli året då vården tar ett viktigt steg och tydligare börjar utgå från patienternas perspektiv. Men det kommer inte att ske utan NHR:s kunskap och stöd. Att som idag bara prata och inte leva upp till hälso- och sjukvårdens viktigaste föresatser om patientens medinflytande är en kvalitetsbrist i sig. Men betyder också att patienternas tillfrisknande försenas och att vården blir onödigt dyr. Därför är det viktigt att vi i NHR fram till år 2015 driver på utvecklingen. Ser till att det finns en gemensam bild för vad vård utifrån patientens perspektiv innebär inom neurologin och hur vi närmar oss den målsättningen. Patientlagen ska reglera på vilket sätt informationen ska anpassas utifrån bland annat mottagarens ålder, mognad och andra individu- 4 NHR Föreningsnytt ella förutsättningar. Den som ger information ska också vara skyldig att försäkra sig om att patienten har förstått informationen. Man kan tycka att tydlig information och delaktighet borde vara självklart, att det inte borde krävas en lagstiftning. Men dina och NHR:s erfarenheter säger något annat. Även Vårdanalys externa utvärderingen "Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård - en extern utvärdering" slår fast att det finns en omfattande och oroande brist på överensstämmelse mellan de skyldigheter som anges i hälso- och sjukvårdslagen gentemot patienter och den verklighet som patienter möter. Den erfarenheten samt kunskap om hur hälsooch sjukvården ska informera patienterna för att skapa delaktighet, måste komma beslutsfattarna till del. Då vi kan gå från dagens underprioriterade informationsskyldighet i vården till att skapa en vård som ser vinsterna i delaktighet. Som ser att det gör oss friskare snabbare. God och tillräcklig information är avgörande för att patienten skall kunna utnyttja sin rätt till medbestämmande över behandlingar, vårdplanering med mera. Information är viktig för att patienter ska kunna vara medaktörer i sin egen vård. Patientlagen lyfter fram att patienter som vill ta ställning till olika behandlingsalternativ och välja vårdgivare ska erbjudas sådana beslutsstöd. Idag är verkligheten annorlunda. En internationell jämförelse anger att färre än hälften av de svenska patienterna fått en specialistläkare som upplyser dem om vilka behandlingsmöjligheter som finns. Långt ifrån alla patienter får med andra ord det stöd som krävs för att hantera och följa sin egen sjukdomsutveckling. Därför måste vi visa hälso- och sjukvården hur de ska ge beslutstöd till oss som lever med neurologisk diagnos. Det är vi som har kunskapen om våra liv och våra behov och den måste vården få ta del av. Alternativet är att patienter tillfrisknar onödigt långsamt. Det kan inte vi acceptera. Varken patienterna eller samhället har råd att vänta. Nu när möjligheten finns att tydlig påverka hälsooch sjukvården behöver Neurologiskt Handikappades Riksförbund din berättelse, dina tips och ditt engagemang. Börja med att dela med dig av positiva eller mindre positiva berättelser om information och delaktighet från hälso- och sjukvården på facebook.com/nervsystemet. Max Ney Opinionsbildare, NHR Publicerat den 14 mar 2013 på NHR:s hemsida

5 På mångas begäran gör vi om succén ROCK N ROLLAFTON med The Fairlines Fredag 26 april från kl 18:00! Kvarntorp, Näsby Allé 72, i Täby Entré inkl förtäring 250:- för medlemmar, 300:- för övriga! Dryck kan köpas på plats. Först på plan, begränsat antal platser! För information ring Kjell Björn eller Rogardt Wikström Betala senast 10 april till BankGiro VARMT VÄLKOMNA! Samarrangemang av NHR Haninge-Tyresö, NHR Norrort, NHR Rospiggen och NHR Täby-Vallentuna NHR Föreningsnytt 5

6 Stigs möten med medmänniskor på Humlegården Oförglömliga minnen av människomöten på Humlegården ska jag nu här försöka berätta om. I ett av förra årets nummer av Föreningsnytt, under rubriken En NHR-resa som börjar på Humlegården i Sigtuna 1994, och slutar i Hagaparken i Solna 2012 skrev jag en artikel med i stort sett samma budskap. En hyllning till Humlegården är vad jag är ute efter, vilket jag hoppas framgår. Under mina många behandlingar på Humlegården har jag givetvis mött människor av de mest skilda slag. Några av dem kom att stå mig närmare än andra, och det är dessa jag nu kommer att koncentrera mig på. Torbjörn Å. var cirka 15 år äldre än jag, var en oerhört positiv själ som alltid gick i svaromål när någon klagade på någonting, vilket han själv nästan aldrig gjorde. För egen del var han definitivt rullstolsbunden. Han kunde i ett klagosammanhang tex säga. Jag gläds åt att jag, när min assistent på kvällen ska lägga mig, kan stå vid min sängkant en halv minut, och under den vrida mig ett kvarts varv så att jag får ryggen mot sängen. Han berättade också att han fick sin MS-diagnos 1946 och därmed haft MS i mer än 50 år. När en och annan betvivlade det, kunde han nästan exakt tala om hur många som i dag lever i Sverige med MS och som gjort det i mer än 50 år. Verkligen tänkvärt. Mitt antal vistelser på Humlan slog han inte, men beträffande Vintersol, dit jag bara varit en enda gång, slog han mig med bred marginal. Mer än ett dussin gånger hann han vara där, och det ofta på egen bekostnad Tyvärr finns du inte längre kvar i detta livet, men tack T för alla härliga stunder vi haft tillsammans, på Humlegården eller i något av våra hem. Bosse J. från norra delen av vårt land fick länge komma till Humlan varje år, och jag minns när han rapporterade att han hade varit där 38 gånger. Då var det inte mycket värt att komma dragandes med Bosse såg illa, hade ett högtalande armbandsur och satt mer än ofta vid en av Humlans då många vävstolar. En synnerligen flitig vävare skulle man kunna säga. Oräkneliga meter hann han därmed under sina många gästspel på Humlan skapa. Tore P. från Gävle har jag också många ljusa minnen av. Bla från kortare bilresor vi företog mellan Sigtuna och Uppsala. Jag minns också hans berättelse om hur han en gång i tiden erbjöds 13 veckors rehabilitering på Vintersol. Ja faktiskt 13 veckor. Men det måste han tacka nej till den gången, för han väntade just då sitt eget första barn. Ja, se det var helt andra tider det. Tretton veckor. Elvie E. tillhörde också de från norr kommande gästerna på Humlan. Hon var helt låst vid sin rullstol och hade mycket svårt att vara med i någon av de aktiviteter som pågick under dagarna. Hon var rökare men klarade inte av, på grund av muskelsvagheter, att öppna sitt cigarettpaket, tända sin cigarett, eller föra cigaretten till och från sin mun. Att dra in och blåsa ut röken, var det enda hon klarade på egen hand. Jag hjälpte henne med detta ibland, och hon var mig evigt tacksam för det. Jag bestämde mig så en dag för att under min vistelse på Humlan denna gång, få henne att sluta med sitt rökande. Jag gjorde några trevande försök, men icke. Så berättade jag för henne om mina planer, men när hon då berättade för mig att detta var de enda stunder hon hade tillfälle att prata med en medmänniska, för personalen hade nästan aldrig tid, ja då beslöt jag att skrinlägga mina planer. När vi så, vid en av våra rökpauser, hade tillfälle att prata om annat, kom vi en gång att byta några ord om hennes namn Elvie, och då fick jag följande berättat. Hennes mor var en stor Elvis Presley-älskare och under havandetiden spelades Elvis mest hela dagarna. Mamman hoppades också på att hennes väntade barn skulle bli en pojke och han skulle i så fall döpas till just Elvis. Nu blev det ju inte så. Det blev en dotter istället, och namnproblemet löste mamman med att döpa dottern till Elvie. Att Elvie hela sitt liv hatat sitt eget namn framgick mycket tydligt, och det är ju också ganska lättförståeligt. Ja, för Elvie var ju bara en ersättning för Elvis, ett simpelt Elvis-surrogat kan man kanske säga. Olle Ö. blir den sista i denna rad av Humlanvänner. Vi lärde känna varandra så sent som för en handfull år sedan men hann, trots Olles alltför tidiga bortgång, träffas och trivas tillsammans ett gott antal gånger. Några andra Humlanvänner nämns redan i ovannämnda NHR-resa, och många fler hör egentligen hemma här, men av utrymmesskäl mm lämnas de utanför. Dock är av dessa ingen nämnd och ingen heller glömd. Under mina ganska många, och mycket välgörande vistelser på Humlegården har jag givetvis också hunnit ha kontakter med ganska många av ställets personal, men även på den punkten varierar förstås bla kontakternas intensitet, om jag så får uttrycka mig. I skrivande stund tänker jag i första hand på Marina, Cia, Annika, Astrid och Magnus samt x, y och z Vid pennan Stig Norrby 6 NHR Föreningsnytt

7 Assistans efter dina önskemål Vår assistans bygger på den kunskap och erfarenhet som vi har på Rehab Station Stockholm av att bedriva framgångsrik neurologisk rehabilitering. Kontakta Annika Törnsten på telefon eller för mer information. Vi har tillstånd från Socialstyrelsen Välkomna till NHR Stocklholms Pubkvällar 12 april kl 18:00 21:00 Med ett kvartston - med andra ord Kenneth och Lasse. Vi träffas på Fatbursgatan 19 Entré 100 kr inkl en pubtallrik och en valfri dryck. Mer att äta och dricka finns att köpa. Lotteri och fina vinster och dragning under kvällen. Först till kvarn gäller, begränsat antal platser, så anmäl dig i god tid till NHR Stockholms kansli eller maila 14 juni kl 18:00-21:00 På Humlegården i Sigtuna med coverbandet Acoustic Steel band! Bandet spelar skön och gungig rock & pop. Glöm inte medlemskort! I med samarbete med Humlegården, Stora Gatan 64 i Sigtuna Entré 100 kr inkl pubtallrik och en valfri dryck. Mer att äta och dricka finns att köpa! Lotteri med fina vinster och dragning under kvällen. Först till kvarn gäller, begränsat antal platser, så anmäl dig i god tid NHR Stockholms kansli eller maila Lanka Te & Krydd Import TEA, SPICES AND COFFEE FROM ALL OVER THE WORLD NHR Föreningsnytt 7

8 Vill du vara med i en av de tuffaste och mest fartfyllda handikappidrotterna? Team Frösunda gör en satsning på rullstolsrugby och söker efter dig som vill vara med om en spännande utmaning. Idag finns rullstolsrugby i fem lag fördelade på Stockholm, Göteborg, Malmö och Köping. Vår förhoppning är att sporten växer med fler lag i fler städer. Du behöver inga förkunskaper vi ger dig en fullständig introduktion i sporten. Det enda du behöver är viljan och intresset. Kontakta oss i Team Frösunda så berättar vi mer! Kontaktuppgifter hittar du längre ner. Rullstolsrugby bjuder på kvickt spel, högt tempo och hårda tag. Det är lagidrott när den är som bäst! Tuffa tacklingar och högt tempo Rullstolsrugby spelas på en basketplan (28x15 meter) med mål och målgård på vardera kortsida. Varje lag har fyra spelare på planen och poäng gör man genom att ta sig över mållinjen med minst två av rugbystolens hjul och med kontroll över bollen. En match pågår i 4 x 8 minuter och som i alla kontaktsporter gör motståndarna allt för att bollförande lag inte ska få sina poäng. Så tacklingar och smällar kännetecknar denna sport. Vill du vara med? Klassningssystem utifrån funktionsnedsättning I rullstolsrugby använder man sig av ett klassningssystem som innebär att man välkomnar många oavsett funktionsnedsättning. Varje spelare får 0,5-3,5 poäng utifrån funktionsnedsättning (klassningsdomare bedömmer mag- och ryggfunktion, liksom arm-, hand- och fingerfunktion). Ju större funktionsnedsättning desto lägre poäng. De fyra spelare som finns på planen 8 NHR Föreningsnytt

9 Då ska du prova på rullstolsrugby! Stefan Jansson är född och uppvuxen i Köping men bor idag utanför Stockholm. Stefan började med rullstolsrugby i Norrbacka HIF när han var 14 år och spelar nu med Köping Hillbillies. Han är utbildad fritidsledare och har arbetat som ledare på ungdomsläger. Idag arbetar Stefan för Team Frösunda. Egen idrott: Rullstolsrugby får tillsammans uppnå högst 8 poäng. Rullstolsrugby är en sport som välkomnar deltagare med olika form av funktionsnedsättningar. Kontakta mig om du vill vara med eller har några frågor! Stefan Jansson Övernattningslägenhet sökes i Stockholm, gärna centralt, handikappanpassning är ett måste. Vi är två rullstolsburna, vuxna personer, boende i Karlstad, som kommer att vistas i Stockholm 4-5 dagar per månad, ibland längre perioder. Kontakta oss gärna på tel eller e-post SIDENMÅLERI OCH AKVARELL MARIANNE THORELL VÄLKOMMEN TILL VERNISSAGE Lördagen den 23 mars, 2013 kl Utställningen pågår t.o.m. 4 april Öppet: 23/3-28/3 kl Påsken 29/3-1/4 kl /4-4/4 kl Maude Spaander och Lars Lindgren Galleri Riddaren, Köpmanbrinken 8, Gamla Stan, Stockholm, NHR Föreningsnytt 9

10 Stiftelsen Willy och Bertha Michaels fond Avkastning av fondens kapital ska användas för att ges som bidrag till vård för NHR Stockholms medlemmar på någon anläggning där det ges kvalificerad neurologisk rehabilitering. Medlemmar som under det senaste året fått avslag av landstinget för sådan vistelse kan ansöka om bidrag ur fonden. Bidrag ur Willy och Bertha Michaels fond kan ej erhållas två (2) år i följd. Fonden står öppen för ansökningar t o m 30 april Ansökan ska vara poststämplad senast ansökningsdatum och skickas till: NHR Stockholm, Fatbursgatan 19, Stockholm För att ansökan ska behandlas ska sökanden vara medlema i NHR Stockholm sedan minst ett (1) år. Ansökningsformulär kan rekvireras från NHR Stockholms kansli, tfn Kontaktperson på kansliet är Jennifer Peduru-Aratchi. Till ansökningsformuläret ska bifogas: landstingets besked om avslag, redogörelse för den egna ekonomin, egen sjukdomsbild och kopia på remiss/läkarintyg för utlandsvård/rehabilitering. Besked om beviljat bidrag eller avslag ges senast juni månad. Vi söker föräldrar och familjer som vill medverka i en ny tv-serie om föräldraskap! Har du tankar om hur underbart och svårt det är att vara förälder eller barn? Skulle du kunna tänka dig att dela med dig av din vardag, dina erfarenheter och ditt familjeliv i ett tv-program? Ska du få barn? Eller ska ditt barn rent av flytta hemifrån? Eller ska två familjer bli en ny? Har du lust att berätta om stora och eviga ämnen som livsval, skuldkänslor, oro, kärlek, kaos, drömmar, ilska? Eller någon annan känsla som ibland väller fram och gör föräldraskapet extra utmanande? UR producerar under 2013 en serie som ska ge kraft och kunskap till föräldrar om allt som rör relationer och familjeliv, hur de än ser ut. Vi vill göra en serie där många röster hörs barns, pappors, mammors, oavsett ålder! Barn till någon är man ju hela livet. Och förälder även till vuxna barn. Vi letar särskilt efter familjer med erfarenhet av någon form av funktionsnedsättning, hos barn eller vuxna, eftersom vi är trötta på den ensidiga mediebilden av människor med funktionsnedsättning. I den här serien ligger fokus på föräldraskapet och det som förenar, inte det som är avvikande. Sedan har varje människa sin egen historia. Det är den vi vill höra! Intresserad? Maila: Ring: eller Per Karlsson Researcher 10 NHR Föreningsnytt

11 Välkomna till en kväll med Tarot Tjejkväll onsdag den 14 maj kl 17:00 20:00 Tarot är en mycket gammal metod för spådom. Andvänds för att få svar och en ledning på frågor man vill ställa. Törs du ställa frågan? Kostnad 100kr, inkl. generös räksmörgås, 1 glas vin/öl Anmäl dig senast tisd. 7/ eller via mejl NHR Föreningsnytt 11

12 Följ med på en dagskryssning till Åland måndagen den 20 maj med nya Viking lines Grace till Mariehamn och med Amorella hem till Stockholm igen! Frukost och smörgåsbord (inkl dryck) c:a pris 470 kr Anmäl dig till kansliet sista anmälningsdag 18/4 Bindande anmälan efter sista anmälningsdagen, därefter gäller Viking lines avbokningsregler Skepp ohoj Ålandskryssning Sommarutflykt Vill du följa med på en dagsutflykt till Norsborg i Botkyrka onsd 23 maj? Vi börjar dagen vid 10-tiden vid Café Lugnet, ett torp från 1700-talet. Där serveras kaffe med dopp för 10 kr Vi fortsätter sedan kulturstigen, som är tillgänglig för rullstolar, ner till Brunna i Hallunda, det tar c:a en halvtimme. Där kommer en grupp från Hallunda Dagliga verksamhet servera oss en god lunch för 100 kr.det finns också möjlighet att besöka deras egna hantverksbutik. Där det finns, keramik, vetevärmare, egna tillverkade choklad praliner och mycket andra hantverk. På Café Lugnet finns en liten toalett (tyvärr inte tillgänglig med rullstol) Men på Brunna och även i anslutning till hantverksbutiken så finns det anpassade toaletter. Anmälan senast måndag den 13/5 till kansliet eller via mejl Bussresa till medeltidsmarknad NHR Stockholm gör en resa till Söderköpings medeltidsmarknad Start fredag förmiddag 30 augusti vid kansliet och hemfärd söndag eftermiddag 1 september I resan ingår: Lunch i Vreta eller Stavsjö. Två nätter i Norrköping. Två luncher och två middagar. 12 NHR Föreningsnytt Lördagen tillbringar vi i Söderköping och deras medltidsmarknad med tornespel! På söndag innan hemfärd besöker vi Arbetets Museum i Norrköping. Priset på denna bussresa blir max kr Lämna intresseanmälan till kansliet senast den 1 juli tel eller e-post

13 relse. Efter lunch delar vi in oss i grupper utifrån styrelsens olika funktioner för en introduktion i respektive uppdrag. TID Lördag 27 april VAR ABF:s lokaler, Esplanaden 3C, Sundbyberg Se ABF Norra Stor-Stockholms hemsida: Föreningskunskap steg 1 Arr.nr Kurs för förtroendevalda och övriga som har uppdrag i föreningen. Meningen med föreningen, styrelsearbetet och mötesteknik. Vi går igenom de grundläggande begrepp vi möter i föreningslivet och mötesvärlden. Hur ska vi arbeta i föreningen för att på bästa sätt kunna påverka och få inflytande i samhället? Kursen fortsätter med steg 2 i november, se nedan. Pris: 500 kr (gäller även assistenter och medhjälpare) TID Fredag-söndag, september, fredag söndag VAR Nynäsgården Sociala medier Steg 1 Arr.nr Grundkurs i att lära sig använda sociala medier. Vad gör vi för dem som inte kan använda sociala medier fullt ut? Vad är syftet och vad är mervärdet? TID Lördag 5 oktober VAR ABF:s lokaler, Sundbyberg Välkommen till årets kurser på ABF! ABF Norra Stor-Stockholm har, på distriktsstyrelsens uppdrag, hand om samarbetet med Funktionshinderrörelsen i Stockholms län. Målgrupp för verksamheten är studieaktiva, förtroendevalda och medlemmar med särskilda uppdrag i föreningarna. På kurserna träffas vi över föreningsgränserna. Målet för verksamheten är att med utbildning och kultur stärka föreningarna och ge medlemmarna förutsättningar att verka för ett samhälle för alla, förändra negativa attityder och sprida kunskap om funktionsnedsättning. Styrelsens roll som arbetsgivare Arr.nr Många ideella föreningar funderar på att anställa personal, vanligen för att stödja styrelsen i arbetet. Precis som alla andra arbetsgivare måste föreningslivet följa de lagar och regler som gäller i samhället. Under den här dagen presenteras de rättigheter och skyldigheter som en arbetsgivare har. Vi kommer att gå igenom en del punkter som är viktiga att tänka på: Arbetsgivaransvaret Före anställningen Anställningsformer Anställningsavtal/Anställd med lönebidrag Skatter och arbetsgivaravgifter Arbetsmiljö Lagar, regler och avtal Kompetensutveckling och utbildning Försäkringar och tjänstepension Att avsluta en anställning TID Lördag 13 april VAR ABF:s lokaler, Esplanaden 3C, Sundbyberg Funktionsutbildning för styrelser Kursen vänder sig till dig som är ny styrelseledamot och inleds med en gemensam genomgång av styrelsens ansvar och uppdrag samt kännetecken för en välfungerande sty- Omvärldsbevakning Arr.nr Omfattar en bred uppsättning verktyg för att samla in, analysera, värdera och förmedla information som hjälper företag och organisationer att nå nya grupper och utveckla sin verksamhet. Genom omvärldsanalys kan man identifiera trender i omvärlden och konstruera idéer om hur dessa trender kommer att utvecklas och påverka verksamheten. Den här utbildningen vill ge dig några verktyg för att kunna strategiskt analysera omvärldsfaktorer som kan påverka din organisation/förening i framtiden. TID Lördag 19 oktober VAR ABF:s lokaler, Sundbyberg Sociala medier Steg 2 Arr nr: Fortsättningskurs där vi går igenom hur vi kan använda sociala medier i våra föreningar. TID Lördag 9 november VAR ABF:s lokaler, Sundbyberg Föreningskunskap steg 2 Arr nr: Fortsättning av Föreningskunskap steg 1 Om kommuner och landsting, vilka former finns för samverkan, var finns makten? Vi tar också upp föreningens ekonomiska förutsättningar. Pris: 500 kr (gäller även assistenter och medhjälpare) TID Fredag - söndag, november, fredag söndag VAR Nynäsgården Anmälan till: Kommittén för studier med Funktionshinderrörelsen i Stockholms län c/o ABF Norra Stor-Stockholm, Box 1162, Sundbyberg e-post: tel: Ange Arr nr, namn, personnummer, adress, telefon, e-post, föreningstillhörighet och eventuella särskilda önskemål eller behov utifrån din funktionsnedsättning. Sista anmälningsdag är 3 veckor före kursstart för internatkurserna och 1 vecka före kursstart för endagskurser. NHR Föreningsnytt 13

14 NHR Nacka-Värmdö Litterär filmkväll i Nacka Tisdag 14 maj kl Bjuder NHR Nacka-Värmdö, genom Stig Norrby, i Nacka Handikappforums lokaler, på Järla skolväg 23, på filmen Henrietta, efter Stig SLAS Claessons bok Henrietta ska du också glömma. Jan Loffe Carlsson, Per Oscarsson, Claire Wikholm m fl medverkar. Manus och regi L. Forsberg. Efter filmen bjuder föreningen på varm korv med bröd och dryck, och tillfälle till trivsamma samtal. Anmäl dig senast dagen före till Anna-Greta Johansson per tel Stig Norrby 14 NHR Föreningsnytt

15 NHR Järfälla-Upplandsbro Hälsokväll Med speciell information om ALOE VERA produkter. Även tillfälle att köpa produkter. Tid 18 april kl ca Lokal: Kopparvägen 17, Kallhäll. Vi bjuder på pastasallad,bröd,ost och dryck. Max. 25 personer. Först till kvarn Anmälan senast 14 april till Lena Gustafsson tel , e-post: VÄLKOMNA PUB AFTON fredagen den 17 maj 2013 Kl Lokal: HSO lokalen Kopparvägen 17, Kallhäll Underhållning, samt paj, sallad, och ett glas vin/öl. Kostnad 100 Kr. För den som önskar finns öl/vin att köpa till självkostnadspris. Anmälan senast 12 maj till Lena Gustafsson tel e-postadress: Max. 25 personer. Först till kvarn VÄLKOMNA Tankar om koltrastar. Koltrastarna var en gång i tiden såväl skogsfåglar som flyttfåglar, men. Idag ses många vintern igenom, och återfinns då ofta i bl.a. städernas parker. Bilden är tagen sistlidna vinter, medan de samlade krafter till vårens stundande konserter. När detta tidningsnummer kommer ut så har du kanske redan avnjutit en och annan konsert. Stig Norrby, kåsör, fågelskådare, fågelälskare och NHR-medlem från Nacka NHR Föreningsnytt 15

16 NHR Haninge-Tyresö 12/4 Vårlunch på Restaurangskolan Riksäpplet Marinens väg 30 i Handen Fredagen den 12 april klockan c:a Medlemmar i NHR får för 50:- (övriga betalar 150:-) Tre-rätters lunch med lättöl/vatten. Starkare dryck betalar du själv. Anmälan bindande anmälan senast tisdagen den 26/3 till Margaretha eller Gudrun Tala om vid anmälan om du vill äta kött, fisk eller vegetariskt. 10/5 Vi fiskar (strömming) vid Nacka Strand. Augustendalsvägen 54. Ta med egen fiskeutrustning, gärna picknickkorg också. Det går bra att åka bil ända fram till kajen. 12/6 Våravslutning med korvgrillning. Vi ses vid Nedre Rudans grillplats onsdagen 12 juni c:a kl. 13. Samling vid handikapparkeringen vid röda scoutstugan, Rudanvägen. Föreningen bjuder på korv, bröd och dricka. Promenad kanske runt sjön på handikappanpassade Maxingeslingan. Anmälan senast 10 juni så vi vet hur mycket vi ska handla. Ring Gudrun eller Gunilla /8 Utflykt till Tyresta By. Vi ses vid ingången lördagen 24 augusti vid 13-tiden. Här kan vi njuta av naturen, grilla korv, fika på caféet, handla i butiken. Promenera på rullstols- och barnvagnsvänliga stigar. Det är spelmansstämma också med musik överallt. 17/8 Glöm inte Haningedagen. NHR Haninge-Tyresö är representerat. VÄLKOMMEN Styrelsen 16 NHR Föreningsnytt

Januari/Mars nr 1/2012. Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län

Januari/Mars nr 1/2012. Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län Januari/Mars nr 1/2012 Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län I DETTA NUMMER Aktuellt i länet: Sid 4-13 Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län Porträttet: Kjell Björn

Läs mer

Juni/Augusti nr 3/2012. Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län

Juni/Augusti nr 3/2012. Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län Juni/Augusti nr 3/2012 Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län I DETTA NUMMER Våra ombud inom NHR Medlemsavgiften och Autogiro Reseberättelse från Nepal Sid 4-6 Förlängd anmälningstid

Läs mer

September/Oktober nr 4/2012. Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län

September/Oktober nr 4/2012. Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län September/Oktober nr 4/2012 Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län I DETTA NUMMER Från Humlegården till Hagaparken Humlegården i konkurs Resegaranti Neurodagen 2012 Ett besök på Vintersol

Läs mer

KONTAKTEN. Storföreläsning 8 okt om farmakogenetik. Internationella Reumatikerdagen 12 okt. Storföreläsning 25 nov. Arbetsmarknadsdebatt 3 dec

KONTAKTEN. Storföreläsning 8 okt om farmakogenetik. Internationella Reumatikerdagen 12 okt. Storföreläsning 25 nov. Arbetsmarknadsdebatt 3 dec REUMATIKER KONTAKTEN Nr 4, Årgång 35, 2013 Storföreläsning 8 okt om farmakogenetik Internationella Reumatikerdagen 12 okt Storföreläsning 25 nov om sambandet mellan reumatism och hjärt- och kärlsjukdomar

Läs mer

Leva sitt liv trots skadan På sladd i lera!

Leva sitt liv trots skadan På sladd i lera! RTP-S Nr 4. 2009 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP i STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT Leva sitt liv trots skadan På sladd i lera! Vi önskar alla annonsörer God Jul & Gott Nytt År PS PRÄNTAB & SÄTTAB Alafors - Tel. 0303-74

Läs mer

KONTAKTEN. Distriktscafé om Patientsäkerhetsfrågor. Staden blockerar handikapparkeringar med snöhögar

KONTAKTEN. Distriktscafé om Patientsäkerhetsfrågor. Staden blockerar handikapparkeringar med snöhögar REUMATIKER KONTAKTEN Nr 2, Årgång 35, 2013 Distriktscafé om Patientsäkerhetsfrågor Staden blockerar handikapparkeringar med snöhögar Fler caféer under våren Rapport från temadag om IBM - Inklusionskroppsmyosit

Läs mer

Postpolio och trötthet Möten om armproteser Handikapprörelsen kritiserar orättvisorna

Postpolio och trötthet Möten om armproteser Handikapprörelsen kritiserar orättvisorna RTP-S Nr 1 2011 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN Postpolio och trötthet Möten om armproteser Handikapprörelsen kritiserar orättvisorna Vill du veta mer om Olivia Rehabilitering? Under 2010 har

Läs mer

RTP-S. Glögg och Galapagos på RTP-S sid 3 Påverka din livskvalitet Mindfulness sid 4 Väck glömda muskler Feldenkrais sid 6. Nr 1.

RTP-S. Glögg och Galapagos på RTP-S sid 3 Påverka din livskvalitet Mindfulness sid 4 Väck glömda muskler Feldenkrais sid 6. Nr 1. RTP-S Nr 1. 2008 FÖR TRAFIK-, OLYCKSFALLS- OCH POLIOSKADADE I STOCKHOLMS LÄN Glögg och Galapagos på RTP-S sid 3 Påverka din livskvalitet Mindfulness sid 4 Väck glömda muskler Feldenkrais sid 6 Innehåll

Läs mer

FÖR TRAFIK-, OLYCKSFALLS- OCH POLIOSKADADE I STOCKHOLMS LÄN

FÖR TRAFIK-, OLYCKSFALLS- OCH POLIOSKADADE I STOCKHOLMS LÄN RTP-S FÖR TRAFIK-, OLYCKSFALLS- OCH POLIOSKADADE I STOCKHOLMS LÄN NR 1 2007 Färdtjänst en ständig huvudvärk sid 9 Whiplashkommissionens rapport kritiseras sid 11 Över alla hinder sid 14 2 RTP-S Aktuellt

Läs mer

Nr 1 2012 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN. Låt 2012 bli ditt bästa år hittills! Katharinas värld och verklighet Ett år har gått

Nr 1 2012 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN. Låt 2012 bli ditt bästa år hittills! Katharinas värld och verklighet Ett år har gått Nr 1 2012 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN Låt 2012 bli ditt bästa år hittills! Katharinas värld och verklighet Ett år har gått Vi har avtal med Stockholm avseende neurologisk rehabilitering!

Läs mer

synapsen Jeppe har hittat rätt skola Nr 4 2013 Årgång 32 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Jeppe har hittat rätt skola Nr 4 2013 Årgång 32 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2013 Årgång 32 Jeppe har hittat rätt skola Krister skrev till Livsbild. Trots allt svårt som hänt så har mitt liv blivit så bra. Kurshelg för unga om att

Läs mer

RTP-S Nr 4. 2008 FÖR TRAFIK-, OLYCKSFALLS- OCH POLIOSKADADE I STOCKHOLMS LÄN Kerstin elitidrottare och konstnär Ett bra liv för vem och hur länge?

RTP-S Nr 4. 2008 FÖR TRAFIK-, OLYCKSFALLS- OCH POLIOSKADADE I STOCKHOLMS LÄN Kerstin elitidrottare och konstnär Ett bra liv för vem och hur länge? RTP-S Nr 4. 2008 FÖR TRAFIK-, OLYCKSFALLS- OCH POLIOSKADADE I STOCKHOLMS LÄN Kerstin elitidrottare och konstnär Ett bra liv för vem och hur länge? Team Olivia! Vill du ha en personlig assistans där vi

Läs mer

Nr 4 2012. Rapport från RTP-dagen Hjälpmedelsmässa i Västerås Träning och postpolio

Nr 4 2012. Rapport från RTP-dagen Hjälpmedelsmässa i Västerås Träning och postpolio Nr 4 2012 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN Rapport från RTP-dagen Hjälpmedelsmässa i Västerås Träning och postpolio Rehabilitera dig på Valjeviken! På NHR;s anläggning Valjeviken har du möjligheter

Läs mer

Nr 4 2004. För Trafik & Polioskadade. God Jul & Gott Nytt År

Nr 4 2004. För Trafik & Polioskadade. God Jul & Gott Nytt År Nr 4 2004 För Trafik & Polioskadade God Jul & Gott Nytt År Ledare FN:s STANDARDREGLER FÖR DELAKTIGHET OCH JÄMLIKHET STÄNDIGT AKTUELLA I media presenteras ofta förslag till förändringar som skall drabba

Läs mer

En dröm går i uppfyllelse!

En dröm går i uppfyllelse! Nr 3 2013 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN At En dröm går i uppfyllelse! Medica Expo 2013 hela vårdens mässa Ingelas protesdagbok Historien får oss att förstå nuet Prova på att paddla kajak och

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING Nr 3 2010 Årgång 55 STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING KommUNIKation nr 3 2010 1 INNEHÅLL 3. ORDFÖRANDESPALt 4. tore talar till punkt tidskrift om stamning Årgång 55, ISSN 1650-875 ANSVARIG UTGIVARE Anita Blom

Läs mer

Årsmöten 2004. dhr. DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 33 Nr 1 - jan 2004. DHR Stockholmsavdelningen Lördagen den 27 mars

Årsmöten 2004. dhr. DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 33 Nr 1 - jan 2004. DHR Stockholmsavdelningen Lördagen den 27 mars dhr DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 33 Nr 1 - jan 2004 Årsmöten 2004 DHR Stockholmsavdelningen Lördagen den 27 mars DHR Motorklubben Torsdagen den 26 februari DHR Söder om Söder Söndagen

Läs mer

NYKTER TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I IOGT-NTO GÖTEBORG & BOHUSLÄNS DISTRIKT #1-2 2015

NYKTER TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I IOGT-NTO GÖTEBORG & BOHUSLÄNS DISTRIKT #1-2 2015 NYKTER TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I IOGT-NTO GÖTEBORG & BOHUSLÄNS DISTRIKT #1-2 2015 Profil VÅREN 2015 FOLKNYKTERHETENS VECKA FIKA FÖR ALLA AFTER WORK ATT VÄLJA NYKTER HET EN BALANSAKT I LIVET! INNEHÅLL

Läs mer

Skärgårdstur och fiske i rullstol Aktiv höst med Hkp-coach

Skärgårdstur och fiske i rullstol Aktiv höst med Hkp-coach RTP-S Nr 3. 2009 FÖR TRAFIK-, OLYCKSFALLS- OCH POLIOSKADADE I STOCKHOLMS LÄN Skärgårdstur och fiske i rullstol Aktiv höst med Hkp-coach RTP 184x66.pdf 1 2009-04-21 19:17:05 C M Y CM MY CY CMY K Under hösten

Läs mer

SYNAPSEN. Epilepsiföreningens medlemstidning. Överkörd av färdtjänsten. Fortsättning följer om Britta. Ali blev tagen för buse

SYNAPSEN. Epilepsiföreningens medlemstidning. Överkörd av färdtjänsten. Fortsättning följer om Britta. Ali blev tagen för buse Epilepsiföreningens medlemstidning SYNAPSEN 2006 nr 1 Årgång 25 Överkörd av färdtjänsten Läs mer sid 4 6 Fortsättning följer om Britta Läs mer sid 7 Ali blev tagen för buse Läs mer sid 12 13 Mötesplats

Läs mer

tidningen 6/2012 Ny kanslichef PR för vården Psoriasis i Kina Vinn böcker Tema Värmland

tidningen 6/2012 Ny kanslichef PR för vården Psoriasis i Kina Vinn böcker Tema Värmland Psoriasis 6/2012 tidningen Ny kanslichef PR för vården Psoriasis i Kina Vinn böcker Tema Värmland Psoriasis kan påverka huden, lederna och självkänslan Vi har följt Sara under 2009-2011 för att se vilken

Läs mer

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2011 Årgång 30 Hanne från Norge på inspirationsturné Tänk om vi kunde ta vara på erfarenheter från öst och väst, säger Christina Doctare. Överförmyndarnämnd

Läs mer

Familjehemmet. Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna. och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna. och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 32 Nr 1 april 2014 Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna och fler intressanta artiklar I detta nummer Nr 1 2014 Mamma/barn i familjehem...

Läs mer

tel. 011-16 99 97 eller norrkoping@neuroforbundet.se Sid 14 Färdtjänsten har blivit en total kata strof efter 1 juli

tel. 011-16 99 97 eller norrkoping@neuroforbundet.se Sid 14 Färdtjänsten har blivit en total kata strof efter 1 juli Norrköping Sid 3 Ordförande Sid 4 Föreningsträffar i Norrköping Sid 6 Cirklar Finspång Sid 10 Ordförande HFF Träffar Sid 11 Föreningsträffar i Finspång Söderköping Sid 12 Rapport från Söderköping Sid 13

Läs mer

NÄRHET, RELATION och KÄRLEK. Pedagogiska tips för dig som vill arbeta med kurser och cirklar med detta tema

NÄRHET, RELATION och KÄRLEK. Pedagogiska tips för dig som vill arbeta med kurser och cirklar med detta tema NÄRHET, RELATION och KÄRLEK Pedagogiska tips för dig som vill arbeta med kurser och cirklar med detta tema M ånga cirkelledare och andra intresserade av temat; Närhet, Relation och Kärlek har hört av sig

Läs mer

synapsen Tobias vill vidga synen på epilepsi Nr 1 2009 Årgång 28 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Tobias vill vidga synen på epilepsi Nr 1 2009 Årgång 28 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 1 2009 Årgång 28 Tobias vill vidga synen på epilepsi Ella har eget boende tack vare ett team personliga assistenter som täcker in dygnets alla timmar. Vi

Läs mer

NR 2 : 2014 Slöseri inom sjukvården Slöseri inom sjukvården 6 Kultur i Stockholm Kultur i Stockholm Delta i EU-valet Delta i EU-valet

NR 2 : 2014 Slöseri inom sjukvården Slöseri inom sjukvården 6 Kultur i Stockholm Kultur i Stockholm Delta i EU-valet Delta i EU-valet NR 2 : 2014 stockholms län Slöseri inom sjukvården 6 Kultur i Stockholm 7 Delta i EU-valet 12 Distriktets årsmöte 14 LEDARE VARFÖR BETALAR MORMOR MER SKATT ÄN PAPPA? Det tål verkligen att diskuteras Nyligen

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

2/2014 I DETTA NUMMER: Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksårsmöte 2014. Riksteaterns Tyst Teater. Ändringar i diskrimineringslagen

2/2014 I DETTA NUMMER: Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksårsmöte 2014. Riksteaterns Tyst Teater. Ändringar i diskrimineringslagen VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: VIS Riksårsmöte 2014 Riksteaterns Tyst Teater Ändringar i diskrimineringslagen... och mycket mer 2/2014 besök oss gärna på internet: www.visriks.nu

Läs mer