April - Augusti nr 2/2013 Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "April - Augusti nr 2/2013 Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län"

Transkript

1 April - Augusti nr 2/2013 Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län

2 I DETTA NUMMER När informationsbrist kräver en lagstiftning Sid 4 Stigs möten med människor på Humlegården Sid 6 Rullstolsrugby - något för dig? Sid 8 Årests kurser för medlemsföreningarna i ABF Sid 13 Aktiviteter i länets lokalföreningar Sid Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län NHR Föreningsnytt ges ut av NHR Stockholms län och utkommer med fyra (4) nummer om året. Insändare måste åtföljas av namn och adress, även när insändaren önskar vara anonym. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och korta ner insända bidrag. Utgivning under 2013 Nr Manusstopp Utkommer 1. 1/12 14/1 2. 1/3 1/4 3. 1/8 1/9 4. 1/10 1/11 Ansvarig utgivare: Kenneth Bäck Redaktör: Sven Arnehed Tryck: SIB-TRYCK HOLDING AB Adress: NHR Föreningsnytt NHR Stockholms län Fatbursgatan Stockholm E-post: Telefon: PlusGiro: Annonspriser - Helsida 5 000:- (baksida) - Helsida 4 500:- (insida) - Halvsida 4 000:- (baksida) - Halvsida 4 000:- (insida) - 1/4-sida 2 500:- - 1/8-sida 1 500:- Helår ger 25% rabatt Vi har ett annonssararbete med ReumatikerKontakt och RTP-S Aktuellt Prenumeration 200 kr/år OBS! Endast för icke medlemmar! Är du i behov av NHR Föreningsnytt som taltidning? Kontakta redaktionen, Kansliet på Fatbursgatan Kalendariet Sid Vi arbetar på NHR Stockholms och NHR Stockholms läns kansli: Christian Axell ekonomi Telefon: e-post: Pia Laurell Telefon: Sociala frågor, handikappolitiska frågor (kommun), protokoll e-post: Krokusarna tar över världen? Foto: Sven Arnehed Jennifer Peduru-Aratchi Telefon: /50 sven arnehed Telefon: Sussie Granby-Klövfors Telefon: (Gunilla Ålbrink sjukskr) NHR STOCKHOLM Kansli Telefon: Växel, medlemsregister E-post: Handikappolitiska frågor (landsting), länsförbundets kansli, NHR Föreningsnytt e-post: Studier, föreläsningar, sektioner, kontaktpersoner, Café Fatburen e-post: E-post:

3 Inledare Lasse Persson Dags att ta - ett steg framåt? För 34 år sedan, 1979, antog Förbundsstämman i Sundsvall namnet Neurologiskt Handikappades Riksförbund. Då hade vi sedan bildandet 1957 haft namnet MS-Förbundet. Då ska man ha i minnet att själva ursprunget, det som idag är NHR Stockholm, bildades 1950 och antog då namnet Sclerosis Dissaminatasammanslutningen i Stockholm. Vid Förbundsongressen 2009 fick förbundsstyrelsen i uppdrag att se över namnfrågan för Neurologiskt Handikappades Riksförbund. Anledningen till det var att en bred diskussion om ordet Handikappades förts i rörelsen och många ansåg och anser fortfarande att ordet är negativt och står för något som inte är särskilt lockande. Framför allt är yngre personer mycket negativt inställda till ordet handikapp. Vid den här tiden, hösten 2009, hade de flesta av de andra organisationerna bytt, eller bytte, namn och införde i sina namn ord som enligt min mening var lite svåra att härleda och framför allt att minnas. Dessutom hade ju golfspelarna lagt beslag på ordet handikapp. Förbundsstyrelsen, FS, har företagit en marknadsundersökning, såväl utåt bland allmänheten som inåt bland medlemmar och resultatet är minst sagt nedslående. En (1) procent av de tillfrågade visste eller hade en aning om vad NHR står för och ingen visste vilken organisation som ska kopplas ihop med nyckelpigan. Skam till sägandes så är det faktiskt ganska många medlemmar som inte vet att nyckelpigan är en symbol för vårt förbund. På 34 år har vi alltså inte lyckats marknadsföra namnet Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR. Många tror fortfarande att NHR är en underavdelning till DHR, i synnerhet är det representanter från massmedia som lider av denna grova missuppfattning. Det förslag som föreligger inför kongressen i september är det som syns mitt i denna artikel, nämligen NEURO Förbundet. De olika föreningarna och länsförbunden kan lägga till Stockholm, Södertälje- Nykvarn eller Stockholms län eller vilket det nu handlar om. Nyckelpigan ersätts av en neuron, en typ av cell i nervsystemet. Kongressen har alltså att anta eller förkasta förslaget eftersom det är det enda förslag som finns. Är det då nödvändigt att byta namn? Ja, jag tror det! Vi behöver bli lite enklare, lite klatschigare för att locka medlemmar i en tid när det inte är inne att vara medlem i en organisation av vår typ. Framför allt behöver vi tala om hur bra vi är att driva frågor som är viktiga för personer med neurologiska diagnoser och inte glömma att berätta hur långt vi redan nått och att dessa resultat inte får tas för givna. Vi måste tala om att vårt förbund gör skillnad i vardagen, inte bara för våra medlemmar utan för alla som har en neurologisk diagnos. Vi bryr oss! Lasse Persson NHR Föreningsnytt 3

4 När informationsbrist kräver en lagstiftning slutet av januari hände I något speciellt inom hälsooch sjukvården. Vi fick ett delbetänkande, med ett förslag på en patientlagstiftning. Patienternas rättigheter ska samlas i en ny lag. Varför är det så speciellt att samla gamla lagar under ett nytt tak? Jo, det blir mycket tydligt vilka rättigheter patienten har. Och tydlighet är, som mycket annat, en bristvara inom hälso- och sjukvården. Om allt går som planerat kommer patientlagen att träda i kraft 1 januari år Och än så länge finns inget som tyder på något annat. År 2015 kan bli året då vården tar ett viktigt steg och tydligare börjar utgå från patienternas perspektiv. Men det kommer inte att ske utan NHR:s kunskap och stöd. Att som idag bara prata och inte leva upp till hälso- och sjukvårdens viktigaste föresatser om patientens medinflytande är en kvalitetsbrist i sig. Men betyder också att patienternas tillfrisknande försenas och att vården blir onödigt dyr. Därför är det viktigt att vi i NHR fram till år 2015 driver på utvecklingen. Ser till att det finns en gemensam bild för vad vård utifrån patientens perspektiv innebär inom neurologin och hur vi närmar oss den målsättningen. Patientlagen ska reglera på vilket sätt informationen ska anpassas utifrån bland annat mottagarens ålder, mognad och andra individu- 4 NHR Föreningsnytt ella förutsättningar. Den som ger information ska också vara skyldig att försäkra sig om att patienten har förstått informationen. Man kan tycka att tydlig information och delaktighet borde vara självklart, att det inte borde krävas en lagstiftning. Men dina och NHR:s erfarenheter säger något annat. Även Vårdanalys externa utvärderingen "Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård - en extern utvärdering" slår fast att det finns en omfattande och oroande brist på överensstämmelse mellan de skyldigheter som anges i hälso- och sjukvårdslagen gentemot patienter och den verklighet som patienter möter. Den erfarenheten samt kunskap om hur hälsooch sjukvården ska informera patienterna för att skapa delaktighet, måste komma beslutsfattarna till del. Då vi kan gå från dagens underprioriterade informationsskyldighet i vården till att skapa en vård som ser vinsterna i delaktighet. Som ser att det gör oss friskare snabbare. God och tillräcklig information är avgörande för att patienten skall kunna utnyttja sin rätt till medbestämmande över behandlingar, vårdplanering med mera. Information är viktig för att patienter ska kunna vara medaktörer i sin egen vård. Patientlagen lyfter fram att patienter som vill ta ställning till olika behandlingsalternativ och välja vårdgivare ska erbjudas sådana beslutsstöd. Idag är verkligheten annorlunda. En internationell jämförelse anger att färre än hälften av de svenska patienterna fått en specialistläkare som upplyser dem om vilka behandlingsmöjligheter som finns. Långt ifrån alla patienter får med andra ord det stöd som krävs för att hantera och följa sin egen sjukdomsutveckling. Därför måste vi visa hälso- och sjukvården hur de ska ge beslutstöd till oss som lever med neurologisk diagnos. Det är vi som har kunskapen om våra liv och våra behov och den måste vården få ta del av. Alternativet är att patienter tillfrisknar onödigt långsamt. Det kan inte vi acceptera. Varken patienterna eller samhället har råd att vänta. Nu när möjligheten finns att tydlig påverka hälsooch sjukvården behöver Neurologiskt Handikappades Riksförbund din berättelse, dina tips och ditt engagemang. Börja med att dela med dig av positiva eller mindre positiva berättelser om information och delaktighet från hälso- och sjukvården på facebook.com/nervsystemet. Max Ney Opinionsbildare, NHR Publicerat den 14 mar 2013 på NHR:s hemsida

5 På mångas begäran gör vi om succén ROCK N ROLLAFTON med The Fairlines Fredag 26 april från kl 18:00! Kvarntorp, Näsby Allé 72, i Täby Entré inkl förtäring 250:- för medlemmar, 300:- för övriga! Dryck kan köpas på plats. Först på plan, begränsat antal platser! För information ring Kjell Björn eller Rogardt Wikström Betala senast 10 april till BankGiro VARMT VÄLKOMNA! Samarrangemang av NHR Haninge-Tyresö, NHR Norrort, NHR Rospiggen och NHR Täby-Vallentuna NHR Föreningsnytt 5

6 Stigs möten med medmänniskor på Humlegården Oförglömliga minnen av människomöten på Humlegården ska jag nu här försöka berätta om. I ett av förra årets nummer av Föreningsnytt, under rubriken En NHR-resa som börjar på Humlegården i Sigtuna 1994, och slutar i Hagaparken i Solna 2012 skrev jag en artikel med i stort sett samma budskap. En hyllning till Humlegården är vad jag är ute efter, vilket jag hoppas framgår. Under mina många behandlingar på Humlegården har jag givetvis mött människor av de mest skilda slag. Några av dem kom att stå mig närmare än andra, och det är dessa jag nu kommer att koncentrera mig på. Torbjörn Å. var cirka 15 år äldre än jag, var en oerhört positiv själ som alltid gick i svaromål när någon klagade på någonting, vilket han själv nästan aldrig gjorde. För egen del var han definitivt rullstolsbunden. Han kunde i ett klagosammanhang tex säga. Jag gläds åt att jag, när min assistent på kvällen ska lägga mig, kan stå vid min sängkant en halv minut, och under den vrida mig ett kvarts varv så att jag får ryggen mot sängen. Han berättade också att han fick sin MS-diagnos 1946 och därmed haft MS i mer än 50 år. När en och annan betvivlade det, kunde han nästan exakt tala om hur många som i dag lever i Sverige med MS och som gjort det i mer än 50 år. Verkligen tänkvärt. Mitt antal vistelser på Humlan slog han inte, men beträffande Vintersol, dit jag bara varit en enda gång, slog han mig med bred marginal. Mer än ett dussin gånger hann han vara där, och det ofta på egen bekostnad Tyvärr finns du inte längre kvar i detta livet, men tack T för alla härliga stunder vi haft tillsammans, på Humlegården eller i något av våra hem. Bosse J. från norra delen av vårt land fick länge komma till Humlan varje år, och jag minns när han rapporterade att han hade varit där 38 gånger. Då var det inte mycket värt att komma dragandes med Bosse såg illa, hade ett högtalande armbandsur och satt mer än ofta vid en av Humlans då många vävstolar. En synnerligen flitig vävare skulle man kunna säga. Oräkneliga meter hann han därmed under sina många gästspel på Humlan skapa. Tore P. från Gävle har jag också många ljusa minnen av. Bla från kortare bilresor vi företog mellan Sigtuna och Uppsala. Jag minns också hans berättelse om hur han en gång i tiden erbjöds 13 veckors rehabilitering på Vintersol. Ja faktiskt 13 veckor. Men det måste han tacka nej till den gången, för han väntade just då sitt eget första barn. Ja, se det var helt andra tider det. Tretton veckor. Elvie E. tillhörde också de från norr kommande gästerna på Humlan. Hon var helt låst vid sin rullstol och hade mycket svårt att vara med i någon av de aktiviteter som pågick under dagarna. Hon var rökare men klarade inte av, på grund av muskelsvagheter, att öppna sitt cigarettpaket, tända sin cigarett, eller föra cigaretten till och från sin mun. Att dra in och blåsa ut röken, var det enda hon klarade på egen hand. Jag hjälpte henne med detta ibland, och hon var mig evigt tacksam för det. Jag bestämde mig så en dag för att under min vistelse på Humlan denna gång, få henne att sluta med sitt rökande. Jag gjorde några trevande försök, men icke. Så berättade jag för henne om mina planer, men när hon då berättade för mig att detta var de enda stunder hon hade tillfälle att prata med en medmänniska, för personalen hade nästan aldrig tid, ja då beslöt jag att skrinlägga mina planer. När vi så, vid en av våra rökpauser, hade tillfälle att prata om annat, kom vi en gång att byta några ord om hennes namn Elvie, och då fick jag följande berättat. Hennes mor var en stor Elvis Presley-älskare och under havandetiden spelades Elvis mest hela dagarna. Mamman hoppades också på att hennes väntade barn skulle bli en pojke och han skulle i så fall döpas till just Elvis. Nu blev det ju inte så. Det blev en dotter istället, och namnproblemet löste mamman med att döpa dottern till Elvie. Att Elvie hela sitt liv hatat sitt eget namn framgick mycket tydligt, och det är ju också ganska lättförståeligt. Ja, för Elvie var ju bara en ersättning för Elvis, ett simpelt Elvis-surrogat kan man kanske säga. Olle Ö. blir den sista i denna rad av Humlanvänner. Vi lärde känna varandra så sent som för en handfull år sedan men hann, trots Olles alltför tidiga bortgång, träffas och trivas tillsammans ett gott antal gånger. Några andra Humlanvänner nämns redan i ovannämnda NHR-resa, och många fler hör egentligen hemma här, men av utrymmesskäl mm lämnas de utanför. Dock är av dessa ingen nämnd och ingen heller glömd. Under mina ganska många, och mycket välgörande vistelser på Humlegården har jag givetvis också hunnit ha kontakter med ganska många av ställets personal, men även på den punkten varierar förstås bla kontakternas intensitet, om jag så får uttrycka mig. I skrivande stund tänker jag i första hand på Marina, Cia, Annika, Astrid och Magnus samt x, y och z Vid pennan Stig Norrby 6 NHR Föreningsnytt

7 Assistans efter dina önskemål Vår assistans bygger på den kunskap och erfarenhet som vi har på Rehab Station Stockholm av att bedriva framgångsrik neurologisk rehabilitering. Kontakta Annika Törnsten på telefon eller för mer information. Vi har tillstånd från Socialstyrelsen Välkomna till NHR Stocklholms Pubkvällar 12 april kl 18:00 21:00 Med ett kvartston - med andra ord Kenneth och Lasse. Vi träffas på Fatbursgatan 19 Entré 100 kr inkl en pubtallrik och en valfri dryck. Mer att äta och dricka finns att köpa. Lotteri och fina vinster och dragning under kvällen. Först till kvarn gäller, begränsat antal platser, så anmäl dig i god tid till NHR Stockholms kansli eller maila 14 juni kl 18:00-21:00 På Humlegården i Sigtuna med coverbandet Acoustic Steel band! Bandet spelar skön och gungig rock & pop. Glöm inte medlemskort! I med samarbete med Humlegården, Stora Gatan 64 i Sigtuna Entré 100 kr inkl pubtallrik och en valfri dryck. Mer att äta och dricka finns att köpa! Lotteri med fina vinster och dragning under kvällen. Först till kvarn gäller, begränsat antal platser, så anmäl dig i god tid NHR Stockholms kansli eller maila Lanka Te & Krydd Import TEA, SPICES AND COFFEE FROM ALL OVER THE WORLD NHR Föreningsnytt 7

8 Vill du vara med i en av de tuffaste och mest fartfyllda handikappidrotterna? Team Frösunda gör en satsning på rullstolsrugby och söker efter dig som vill vara med om en spännande utmaning. Idag finns rullstolsrugby i fem lag fördelade på Stockholm, Göteborg, Malmö och Köping. Vår förhoppning är att sporten växer med fler lag i fler städer. Du behöver inga förkunskaper vi ger dig en fullständig introduktion i sporten. Det enda du behöver är viljan och intresset. Kontakta oss i Team Frösunda så berättar vi mer! Kontaktuppgifter hittar du längre ner. Rullstolsrugby bjuder på kvickt spel, högt tempo och hårda tag. Det är lagidrott när den är som bäst! Tuffa tacklingar och högt tempo Rullstolsrugby spelas på en basketplan (28x15 meter) med mål och målgård på vardera kortsida. Varje lag har fyra spelare på planen och poäng gör man genom att ta sig över mållinjen med minst två av rugbystolens hjul och med kontroll över bollen. En match pågår i 4 x 8 minuter och som i alla kontaktsporter gör motståndarna allt för att bollförande lag inte ska få sina poäng. Så tacklingar och smällar kännetecknar denna sport. Vill du vara med? Klassningssystem utifrån funktionsnedsättning I rullstolsrugby använder man sig av ett klassningssystem som innebär att man välkomnar många oavsett funktionsnedsättning. Varje spelare får 0,5-3,5 poäng utifrån funktionsnedsättning (klassningsdomare bedömmer mag- och ryggfunktion, liksom arm-, hand- och fingerfunktion). Ju större funktionsnedsättning desto lägre poäng. De fyra spelare som finns på planen 8 NHR Föreningsnytt

9 Då ska du prova på rullstolsrugby! Stefan Jansson är född och uppvuxen i Köping men bor idag utanför Stockholm. Stefan började med rullstolsrugby i Norrbacka HIF när han var 14 år och spelar nu med Köping Hillbillies. Han är utbildad fritidsledare och har arbetat som ledare på ungdomsläger. Idag arbetar Stefan för Team Frösunda. Egen idrott: Rullstolsrugby får tillsammans uppnå högst 8 poäng. Rullstolsrugby är en sport som välkomnar deltagare med olika form av funktionsnedsättningar. Kontakta mig om du vill vara med eller har några frågor! Stefan Jansson Övernattningslägenhet sökes i Stockholm, gärna centralt, handikappanpassning är ett måste. Vi är två rullstolsburna, vuxna personer, boende i Karlstad, som kommer att vistas i Stockholm 4-5 dagar per månad, ibland längre perioder. Kontakta oss gärna på tel eller e-post SIDENMÅLERI OCH AKVARELL MARIANNE THORELL VÄLKOMMEN TILL VERNISSAGE Lördagen den 23 mars, 2013 kl Utställningen pågår t.o.m. 4 april Öppet: 23/3-28/3 kl Påsken 29/3-1/4 kl /4-4/4 kl Maude Spaander och Lars Lindgren Galleri Riddaren, Köpmanbrinken 8, Gamla Stan, Stockholm, NHR Föreningsnytt 9

10 Stiftelsen Willy och Bertha Michaels fond Avkastning av fondens kapital ska användas för att ges som bidrag till vård för NHR Stockholms medlemmar på någon anläggning där det ges kvalificerad neurologisk rehabilitering. Medlemmar som under det senaste året fått avslag av landstinget för sådan vistelse kan ansöka om bidrag ur fonden. Bidrag ur Willy och Bertha Michaels fond kan ej erhållas två (2) år i följd. Fonden står öppen för ansökningar t o m 30 april Ansökan ska vara poststämplad senast ansökningsdatum och skickas till: NHR Stockholm, Fatbursgatan 19, Stockholm För att ansökan ska behandlas ska sökanden vara medlema i NHR Stockholm sedan minst ett (1) år. Ansökningsformulär kan rekvireras från NHR Stockholms kansli, tfn Kontaktperson på kansliet är Jennifer Peduru-Aratchi. Till ansökningsformuläret ska bifogas: landstingets besked om avslag, redogörelse för den egna ekonomin, egen sjukdomsbild och kopia på remiss/läkarintyg för utlandsvård/rehabilitering. Besked om beviljat bidrag eller avslag ges senast juni månad. Vi söker föräldrar och familjer som vill medverka i en ny tv-serie om föräldraskap! Har du tankar om hur underbart och svårt det är att vara förälder eller barn? Skulle du kunna tänka dig att dela med dig av din vardag, dina erfarenheter och ditt familjeliv i ett tv-program? Ska du få barn? Eller ska ditt barn rent av flytta hemifrån? Eller ska två familjer bli en ny? Har du lust att berätta om stora och eviga ämnen som livsval, skuldkänslor, oro, kärlek, kaos, drömmar, ilska? Eller någon annan känsla som ibland väller fram och gör föräldraskapet extra utmanande? UR producerar under 2013 en serie som ska ge kraft och kunskap till föräldrar om allt som rör relationer och familjeliv, hur de än ser ut. Vi vill göra en serie där många röster hörs barns, pappors, mammors, oavsett ålder! Barn till någon är man ju hela livet. Och förälder även till vuxna barn. Vi letar särskilt efter familjer med erfarenhet av någon form av funktionsnedsättning, hos barn eller vuxna, eftersom vi är trötta på den ensidiga mediebilden av människor med funktionsnedsättning. I den här serien ligger fokus på föräldraskapet och det som förenar, inte det som är avvikande. Sedan har varje människa sin egen historia. Det är den vi vill höra! Intresserad? Maila: Ring: eller Per Karlsson Researcher 10 NHR Föreningsnytt

11 Välkomna till en kväll med Tarot Tjejkväll onsdag den 14 maj kl 17:00 20:00 Tarot är en mycket gammal metod för spådom. Andvänds för att få svar och en ledning på frågor man vill ställa. Törs du ställa frågan? Kostnad 100kr, inkl. generös räksmörgås, 1 glas vin/öl Anmäl dig senast tisd. 7/ eller via mejl NHR Föreningsnytt 11

12 Följ med på en dagskryssning till Åland måndagen den 20 maj med nya Viking lines Grace till Mariehamn och med Amorella hem till Stockholm igen! Frukost och smörgåsbord (inkl dryck) c:a pris 470 kr Anmäl dig till kansliet sista anmälningsdag 18/4 Bindande anmälan efter sista anmälningsdagen, därefter gäller Viking lines avbokningsregler Skepp ohoj Ålandskryssning Sommarutflykt Vill du följa med på en dagsutflykt till Norsborg i Botkyrka onsd 23 maj? Vi börjar dagen vid 10-tiden vid Café Lugnet, ett torp från 1700-talet. Där serveras kaffe med dopp för 10 kr Vi fortsätter sedan kulturstigen, som är tillgänglig för rullstolar, ner till Brunna i Hallunda, det tar c:a en halvtimme. Där kommer en grupp från Hallunda Dagliga verksamhet servera oss en god lunch för 100 kr.det finns också möjlighet att besöka deras egna hantverksbutik. Där det finns, keramik, vetevärmare, egna tillverkade choklad praliner och mycket andra hantverk. På Café Lugnet finns en liten toalett (tyvärr inte tillgänglig med rullstol) Men på Brunna och även i anslutning till hantverksbutiken så finns det anpassade toaletter. Anmälan senast måndag den 13/5 till kansliet eller via mejl Bussresa till medeltidsmarknad NHR Stockholm gör en resa till Söderköpings medeltidsmarknad Start fredag förmiddag 30 augusti vid kansliet och hemfärd söndag eftermiddag 1 september I resan ingår: Lunch i Vreta eller Stavsjö. Två nätter i Norrköping. Två luncher och två middagar. 12 NHR Föreningsnytt Lördagen tillbringar vi i Söderköping och deras medltidsmarknad med tornespel! På söndag innan hemfärd besöker vi Arbetets Museum i Norrköping. Priset på denna bussresa blir max kr Lämna intresseanmälan till kansliet senast den 1 juli tel eller e-post

13 relse. Efter lunch delar vi in oss i grupper utifrån styrelsens olika funktioner för en introduktion i respektive uppdrag. TID Lördag 27 april VAR ABF:s lokaler, Esplanaden 3C, Sundbyberg Se ABF Norra Stor-Stockholms hemsida: Föreningskunskap steg 1 Arr.nr Kurs för förtroendevalda och övriga som har uppdrag i föreningen. Meningen med föreningen, styrelsearbetet och mötesteknik. Vi går igenom de grundläggande begrepp vi möter i föreningslivet och mötesvärlden. Hur ska vi arbeta i föreningen för att på bästa sätt kunna påverka och få inflytande i samhället? Kursen fortsätter med steg 2 i november, se nedan. Pris: 500 kr (gäller även assistenter och medhjälpare) TID Fredag-söndag, september, fredag söndag VAR Nynäsgården Sociala medier Steg 1 Arr.nr Grundkurs i att lära sig använda sociala medier. Vad gör vi för dem som inte kan använda sociala medier fullt ut? Vad är syftet och vad är mervärdet? TID Lördag 5 oktober VAR ABF:s lokaler, Sundbyberg Välkommen till årets kurser på ABF! ABF Norra Stor-Stockholm har, på distriktsstyrelsens uppdrag, hand om samarbetet med Funktionshinderrörelsen i Stockholms län. Målgrupp för verksamheten är studieaktiva, förtroendevalda och medlemmar med särskilda uppdrag i föreningarna. På kurserna träffas vi över föreningsgränserna. Målet för verksamheten är att med utbildning och kultur stärka föreningarna och ge medlemmarna förutsättningar att verka för ett samhälle för alla, förändra negativa attityder och sprida kunskap om funktionsnedsättning. Styrelsens roll som arbetsgivare Arr.nr Många ideella föreningar funderar på att anställa personal, vanligen för att stödja styrelsen i arbetet. Precis som alla andra arbetsgivare måste föreningslivet följa de lagar och regler som gäller i samhället. Under den här dagen presenteras de rättigheter och skyldigheter som en arbetsgivare har. Vi kommer att gå igenom en del punkter som är viktiga att tänka på: Arbetsgivaransvaret Före anställningen Anställningsformer Anställningsavtal/Anställd med lönebidrag Skatter och arbetsgivaravgifter Arbetsmiljö Lagar, regler och avtal Kompetensutveckling och utbildning Försäkringar och tjänstepension Att avsluta en anställning TID Lördag 13 april VAR ABF:s lokaler, Esplanaden 3C, Sundbyberg Funktionsutbildning för styrelser Kursen vänder sig till dig som är ny styrelseledamot och inleds med en gemensam genomgång av styrelsens ansvar och uppdrag samt kännetecken för en välfungerande sty- Omvärldsbevakning Arr.nr Omfattar en bred uppsättning verktyg för att samla in, analysera, värdera och förmedla information som hjälper företag och organisationer att nå nya grupper och utveckla sin verksamhet. Genom omvärldsanalys kan man identifiera trender i omvärlden och konstruera idéer om hur dessa trender kommer att utvecklas och påverka verksamheten. Den här utbildningen vill ge dig några verktyg för att kunna strategiskt analysera omvärldsfaktorer som kan påverka din organisation/förening i framtiden. TID Lördag 19 oktober VAR ABF:s lokaler, Sundbyberg Sociala medier Steg 2 Arr nr: Fortsättningskurs där vi går igenom hur vi kan använda sociala medier i våra föreningar. TID Lördag 9 november VAR ABF:s lokaler, Sundbyberg Föreningskunskap steg 2 Arr nr: Fortsättning av Föreningskunskap steg 1 Om kommuner och landsting, vilka former finns för samverkan, var finns makten? Vi tar också upp föreningens ekonomiska förutsättningar. Pris: 500 kr (gäller även assistenter och medhjälpare) TID Fredag - söndag, november, fredag söndag VAR Nynäsgården Anmälan till: Kommittén för studier med Funktionshinderrörelsen i Stockholms län c/o ABF Norra Stor-Stockholm, Box 1162, Sundbyberg e-post: tel: Ange Arr nr, namn, personnummer, adress, telefon, e-post, föreningstillhörighet och eventuella särskilda önskemål eller behov utifrån din funktionsnedsättning. Sista anmälningsdag är 3 veckor före kursstart för internatkurserna och 1 vecka före kursstart för endagskurser. NHR Föreningsnytt 13

14 NHR Nacka-Värmdö Litterär filmkväll i Nacka Tisdag 14 maj kl Bjuder NHR Nacka-Värmdö, genom Stig Norrby, i Nacka Handikappforums lokaler, på Järla skolväg 23, på filmen Henrietta, efter Stig SLAS Claessons bok Henrietta ska du också glömma. Jan Loffe Carlsson, Per Oscarsson, Claire Wikholm m fl medverkar. Manus och regi L. Forsberg. Efter filmen bjuder föreningen på varm korv med bröd och dryck, och tillfälle till trivsamma samtal. Anmäl dig senast dagen före till Anna-Greta Johansson per tel Stig Norrby 14 NHR Föreningsnytt

15 NHR Järfälla-Upplandsbro Hälsokväll Med speciell information om ALOE VERA produkter. Även tillfälle att köpa produkter. Tid 18 april kl ca Lokal: Kopparvägen 17, Kallhäll. Vi bjuder på pastasallad,bröd,ost och dryck. Max. 25 personer. Först till kvarn Anmälan senast 14 april till Lena Gustafsson tel , e-post: VÄLKOMNA PUB AFTON fredagen den 17 maj 2013 Kl Lokal: HSO lokalen Kopparvägen 17, Kallhäll Underhållning, samt paj, sallad, och ett glas vin/öl. Kostnad 100 Kr. För den som önskar finns öl/vin att köpa till självkostnadspris. Anmälan senast 12 maj till Lena Gustafsson tel e-postadress: Max. 25 personer. Först till kvarn VÄLKOMNA Tankar om koltrastar. Koltrastarna var en gång i tiden såväl skogsfåglar som flyttfåglar, men. Idag ses många vintern igenom, och återfinns då ofta i bl.a. städernas parker. Bilden är tagen sistlidna vinter, medan de samlade krafter till vårens stundande konserter. När detta tidningsnummer kommer ut så har du kanske redan avnjutit en och annan konsert. Stig Norrby, kåsör, fågelskådare, fågelälskare och NHR-medlem från Nacka NHR Föreningsnytt 15

16 NHR Haninge-Tyresö 12/4 Vårlunch på Restaurangskolan Riksäpplet Marinens väg 30 i Handen Fredagen den 12 april klockan c:a Medlemmar i NHR får för 50:- (övriga betalar 150:-) Tre-rätters lunch med lättöl/vatten. Starkare dryck betalar du själv. Anmälan bindande anmälan senast tisdagen den 26/3 till Margaretha eller Gudrun Tala om vid anmälan om du vill äta kött, fisk eller vegetariskt. 10/5 Vi fiskar (strömming) vid Nacka Strand. Augustendalsvägen 54. Ta med egen fiskeutrustning, gärna picknickkorg också. Det går bra att åka bil ända fram till kajen. 12/6 Våravslutning med korvgrillning. Vi ses vid Nedre Rudans grillplats onsdagen 12 juni c:a kl. 13. Samling vid handikapparkeringen vid röda scoutstugan, Rudanvägen. Föreningen bjuder på korv, bröd och dricka. Promenad kanske runt sjön på handikappanpassade Maxingeslingan. Anmälan senast 10 juni så vi vet hur mycket vi ska handla. Ring Gudrun eller Gunilla /8 Utflykt till Tyresta By. Vi ses vid ingången lördagen 24 augusti vid 13-tiden. Här kan vi njuta av naturen, grilla korv, fika på caféet, handla i butiken. Promenera på rullstols- och barnvagnsvänliga stigar. Det är spelmansstämma också med musik överallt. 17/8 Glöm inte Haningedagen. NHR Haninge-Tyresö är representerat. VÄLKOMMEN Styrelsen 16 NHR Föreningsnytt

Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013

Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013 Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013 Handlingsplanen för Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, är vägledande för vilka frågor vi ska

Läs mer

Medlemsblad NR: 3 2013

Medlemsblad NR: 3 2013 Medlemsblad NR: 3 2013 Styrelsen önskar en GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Hoppas ni har haft en skön höst och förvinter trots storm, regn, snö & kyla men över naturens lagar kan vi inte styra. Vi får alltid

Läs mer

Fritidsbladet. Aktiviteter

Fritidsbladet. Aktiviteter Fritidsbladet Aktiviteter Sommar 2015 Aktivitetsinformation Bokning Ange alltid namn födelsenummer (underlag till faktureringen), adress, samt telefonnummer, när du anmäler dig till en aktivitet. Du måste

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 2. 2014

DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR ÄNGELHOLM. dhr.angelholm@gmail.com MOBIL. 070 58 180 51 ORGANISATIONSNR: 839400-5931 BANKGIRO: 414-8698 Hemsida. dhr-angelholm.se ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Organisationen för dig med neurologisk sjukdom eller funktionsnedsättning

Organisationen för dig med neurologisk sjukdom eller funktionsnedsättning Organisationen för dig med neurologisk sjukdom eller funktionsnedsättning Neurologiskt Handikappades RIksförbund Välkommen till oss! I nom Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) vet vi hur det är

Läs mer

Fritidskatalog Våren 2010

Fritidskatalog Våren 2010 Fritidskatalog Våren 2010 HEJ! I denna katalog hittar du vårens fritidsaktiviteter. Hoppas att du ska hitta något som du tycker är roligt. Vi ser fram emot att så många som möjligt kan komma och ha kul

Läs mer

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg!

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Du som själv har antikroppar eller om ditt barn har det är hjärtligt välkommen till denna träff/kurs. Detta är ett unikt tillfälle

Läs mer

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Robert Rauschenberg, Monogram, 1955-59 Estate of Robert Rauschenberg/BUS 2012, Stockholm/VAGA, NY. Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Välkomna till visningar och verkstad

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

Fritidsnytt Augusti-September 2017

Fritidsnytt Augusti-September 2017 Augusti-September 2017 2015-03-24 Länsdans Datum: Plats: Tid: Avresa: Kostnad: : Fredag 25 augusti ABB, Magneten Västerås 19.30-23.00 18.45 från Q8 100 kr inträde och 100 kr buss Senast tisdag 22 augusti

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD MÖTESPLATSER Kom för att träffa andra anhöriga under en enkel samvaro. Det serveras kaffe till självkostnadspris och vanligtvis görs en aktivitet. Kom ensam

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla människor är olika. Vissa klarar sig helt själva. Människor med funktionshinder kan behöva hjälp för att kunna leva ett bra liv. Ordet funktionshinder

Läs mer

Nr 1 2011 Årgång 20 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR TUBERÖS SKLEROS. Innehåller inbjudan till sommarens familjehelg

Nr 1 2011 Årgång 20 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR TUBERÖS SKLEROS. Innehåller inbjudan till sommarens familjehelg Nr 1 2011 Årgång 20 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR TUBERÖS SKLEROS Innehåller inbjudan till sommarens familjehelg Fakta om TS Tuberös skleros (TS) är en genetisk sjukdom med mycket varierande symtom. En person

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

Adress LSS Funktionsstöd- Fritid. Fritidsprogram Maj- Augusti 2015. NÄR DU SKA ANMÄLA DIG! Ring, skriv, faxa eller skicka e-post till:

Adress LSS Funktionsstöd- Fritid. Fritidsprogram Maj- Augusti 2015. NÄR DU SKA ANMÄLA DIG! Ring, skriv, faxa eller skicka e-post till: Adress LSS Funktionsstöd- Fritid Fritidsprogram Maj- Augusti 2015 NÄR DU SKA ANMÄLA DIG! Ring, skriv, faxa eller skicka e-post till: Fritidskonsulent Christer Holmström 013-20 67 44 E-post: chrhol@linkoping.se

Läs mer

AKTIVITETSKALENDER HÖSTEN 2017

AKTIVITETSKALENDER HÖSTEN 2017 AKTIVITETSKALENDER HÖSTEN 0 Fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning Kontakt: Yvonne Wallin tfn. 00 0 yvonne.wallin@ludvika.se START dagar för några aktiviteter BAD måndag september SKYTTE

Läs mer

FRITIDSPROGRAM November 2012

FRITIDSPROGRAM November 2012 FRITIDSPROGRAM November 2012 Teater Mimulus Eldshow Kulturnatten 21/9 i Museiparken 1 FRITIDSAKTIVITETER FÖR DIG SOM BOR I KARLSTADS OCH HAMMARÖ KOMMUN Karlstads Kommuns Fritidsverksamhet (LSS) För personer

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Kassör Bodil Gustafsson 711 50 15 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Ledamot

Läs mer

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet.

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet. Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-01-14 ÅIK:s Gympa Nr 1-3 ** start v4 ** Prova på GRATIS första veckan! Pris till den deltagare som har högst närvaro på 1 aktivitet.

Läs mer

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul Hösten 2015 Dans Bowling Musikcafé Simning Disco Grillning vid Glänninge Och annat kul I Samarbete med bl a Fub Laholm, Höks Hi, Fritid Halmstad, m fl. Hej! Från och med den 1:e januari 2015 finns fritidsprogrammet

Läs mer

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten första kvartalet 2008

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten första kvartalet 2008 RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten första kvartalet 2008 1 Ordförande har ordet Inför 2008 har vi lyckats få mer bassängtid på 21:an, ortopedens rehab bassäng på UMAS. Varje måndag 17.00-19.00 och

Läs mer

M E D L E M S B L A D Nr.1 Februari 2013. Hej alla medlemmar och vänner till Dyslexiförbundet FMLS i Stockholms Län och lokalföreningar. idéer!

M E D L E M S B L A D Nr.1 Februari 2013. Hej alla medlemmar och vänner till Dyslexiförbundet FMLS i Stockholms Län och lokalföreningar. idéer! M E D L E M S B L A D Nr.1 Februari 2013 Välkommen till Dyslexiförbundet F M L S, Stockholms länsavdelning och dess Lokalföreningar med förnyade krafter och med nya friska idéer! Hej alla medlemmar och

Läs mer

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Förbundsexpeditionen Box 522 101 30 Stockholm 08-613 50 00 www.abf.se C Central utbildningskatalog Central utbildningskatalog C Centralt arrangerade utbildningar för ABFs centrala

Läs mer

AKTIVITETSKALENDER Våren 2017

AKTIVITETSKALENDER Våren 2017 Träna tillsammans! AKTIVITETSKALENDER Våren 0 Fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning Kontakt: Yvonne Wallin tfn. 00 0 yvonne.wallin@ludvika.se Häng mé på Party - dansa och kom loss! mars

Läs mer

Programridning! Dressyrkurs för rutinerade storhästekipge!

Programridning! Dressyrkurs för rutinerade storhästekipge! Programridning! Dressyrkurs för rutinerade storhästekipge! Cicki bjuder in till PROGRAMKURS Lördag 23 november med start 13.00 Söndag 24 november med start 08.00 Lördag: Kursen börjar kl 13.00 på lördagen

Läs mer

Sprallsång höst 2014. Välkommen till Stallet och Sprallsången. Kom klockan 11.00 12.00 eller klockan 13.00 14.00. 18 okt 8 nov 22 nov 6 dec

Sprallsång höst 2014. Välkommen till Stallet och Sprallsången. Kom klockan 11.00 12.00 eller klockan 13.00 14.00. 18 okt 8 nov 22 nov 6 dec Sprallsång höst 2014 Välkommen till Stallet och Sprallsången Kom klockan 11.00 12.00 eller klockan 13.00 14.00. 18 okt 8 nov 22 nov 6 dec Stallet Folk- och världsmusik, ingång från Blasieholms torg 10,

Läs mer

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014!

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Gdj Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Datum: 17-18 maj 2014 Plats: IOGT-NTO, Vattentorget i Växjö Snart är det åter dags för lokalföreningar, distrikt och regionkontor att mötas

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Hösten 2011

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Hösten 2011 RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Hösten 2011 I detta nummer: ett flertal tillfällen till härliga samkväm t.ex. Höstgille, Tygresa, Fotboll och diverse hantverkskvällar, bara att ta för sig!

Läs mer

Distriktsinfo nr 2/2008

Distriktsinfo nr 2/2008 Folkdansringen i Uppland Distriktsinfo nr 2/2008? I detta nummer: Sidan 2 Från årsmötet... Sidan 3 En påminnelse Upplandsschottisen Sidan 4 Ett stort grattis till.. Sidan 5 Mingelkväll forts.. Sidan 6-7

Läs mer

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta Riksmöte 2009 20-22 november - Stockholm Du borde bli ombud! Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen som dig. - Du får tre dagars intensiv och

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

AKTIVITETSKALENDER VÅREN 2016

AKTIVITETSKALENDER VÅREN 2016 AKTIVITETSKALENDER VÅREN Fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning Kontakt: Yvonne Wallin tfn. 00-0 yvonne.wallin@ludvika.se Träna inför Alla som deltar i träningarna vid minst hälften av

Läs mer

Äldrekulturveckan september Program på Katrineholms äldreboenden. Foto: Hanna Maxstad

Äldrekulturveckan september Program på Katrineholms äldreboenden. Foto: Hanna Maxstad Äldrekulturveckan 21-25 september 2015 Program på Katrineholms äldreboenden Foto: Hanna Maxstad 1 Samlat program för äldrekulturveckan 2015 invigs äldrekulturveckan på Yngaregården klockan 11.00, invigningstalare

Läs mer

Glödlampan. hsod.se. December 2015. Innehåll detta nummer Handikappföreningarna. Besök oss på

Glödlampan. hsod.se. December 2015. Innehåll detta nummer Handikappföreningarna. Besök oss på Glödlampan December 2015 2010-02-15 SÖRMLAND Innehåll detta nummer Handikappföreningarna Sörmland 50-års Jubileum Att ta tag i inför 2016 Alla föreningar skall ha möjlighet att driva sina frågor i LRFF.

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Fortsättningskurs i litterär gestaltning

Fortsättningskurs i litterär gestaltning Fortsättningskurs i litterär gestaltning Ystad 29 okt 3 nov Fördjupningskurs. Att skriva färdigt. Fördjupningskursen vänder sig till dig som har kommit en bit i ditt skrivande och vill få djuplodande feedback

Läs mer

Kulturcenter Oxbackens mötesplats Oxbacksgatan 5, Västerås. Öppettider måndag fredag kl.09:00 16:00 Telefon ,

Kulturcenter Oxbackens mötesplats Oxbacksgatan 5, Västerås. Öppettider måndag fredag kl.09:00 16:00 Telefon , MÅNADSPROGRAM Maj 2017 Välkommen till våra aktiviteter i maj! Kulturcenter Oxbackens mötesplats Oxbacksgatan 5, 724 61 Västerås. Öppettider måndag fredag kl.09:00 16:00 Telefon 021-390190, 021-390129 Veckoprogram

Läs mer

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum SPF Seniorerna Rosenkälla - Endagsresa Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum Tisdag den 31 mars 2015 En endagsresa till - Artipelag - den nya privata konsthallen vid Baggensfjärden, på Värmdö, som invigdes

Läs mer

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning april-maj Askim-Frölunda-Högsbos Träffpunkter Tema: Göteborg i våra hjärtan Altplatsen Kustträffen Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post,

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Kursledare: Jenny Mårtensson, erfaren kommunikatör och skribent, diplomerad i intuitivt/kreativt skrivande.

Kursledare: Jenny Mårtensson, erfaren kommunikatör och skribent, diplomerad i intuitivt/kreativt skrivande. EVENEMANG VÅREN 2013 På Albert har vi ständigt lite smakfulla och välarrangerade kvällar på gång. Nedan finner ni ett antal av dessa som är planerade för våren 2013. Håll utkik för den kan komma att fyllas

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

SPORTLOV! För ett aktivt sportlov för barn och ungdomar!

SPORTLOV! För ett aktivt sportlov för barn och ungdomar! snämnden SPORTLOV! Aktiviteter i samarbete mellan Älmhults föreningar och Kultur- och Fritidsnämnden För ett aktivt sportlov för barn och ungdomar! Postadress Box 500, 343 23 Älmhult Besöksadress Stortorget

Läs mer

Kompis med kroppen. 5. Bra för mig bra för miljön

Kompis med kroppen. 5. Bra för mig bra för miljön Kompis med kroppen 5. Bra för mig bra för miljön 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, föräldern, syskon, tränare eller någon annan du känner om varför de tycker att man ska äta

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

ORDFÖRANDE HAR ORDET

ORDFÖRANDE HAR ORDET VINTER 2011 ORDFÖRANDE HAR ORDET Det gamla året är snart slut och det nya hälsar vi välkommet. Jag tackar er alla för det gångna året och för allt ni har gjort för föreningen. Jag hoppas mycket på ert

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

Fritidsprogram. Maj augusti 2017

Fritidsprogram. Maj augusti 2017 Fritidsprogram Maj augusti 2017 Disco på Berget. Fredag 5 maj. DJ: Jajja KOSTNAD 50 kronor Personal går in gratis! Fika och godisförsäljning finns! TID OCH PLATS Fredag 5 maj Klockan: 18.30-21.00 Kvällsverksamheten

Läs mer

Dansa Salsa En kurs för dig som bor i gruppbostad eller arbetar på daglig verksamhet.

Dansa Salsa En kurs för dig som bor i gruppbostad eller arbetar på daglig verksamhet. Dansa Salsa En kurs för dig som bor i gruppbostad eller arbetar på daglig verksamhet. Välkommen på Salsakurs. Salsa är en dans från Cuba som dansas över hela världen. Klicka här så får du se en film om

Läs mer

Badet har öppet för personer med funktionsnedsättning. Medföljare får också bada. Badkort för sommaren kostar inget. Badet öppnar lördagen den 3 juni

Badet har öppet för personer med funktionsnedsättning. Medföljare får också bada. Badkort för sommaren kostar inget. Badet öppnar lördagen den 3 juni Badet har öppet för personer med funktionsnedsättning. Medföljare får också bada. Badkort för sommaren kostar inget. Badet öppnar lördagen den 3 juni Stora Sköndalsbadet har en handikappanpassad 25-metersbassäng.

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

25/7-17/9 2015. Här är några av sommarens aktivitetern: Teater i Gunneboskogen 2/7. Strandkväll i Åsa 20/8

25/7-17/9 2015. Här är några av sommarens aktivitetern: Teater i Gunneboskogen 2/7. Strandkväll i Åsa 20/8 Fritidsverksamhet för dig som har funktionsnedsättning Sommarprogram 25/7-17/9 2015 Här är några av sommarens aktivitetern: Teater i Gunneboskogen 2/7 Strandkväll i Åsa 20/8 Kvällsutflykt till Flusåsparken

Läs mer

3 bäddsrum 400: /person och natt. Bo två nätter utan städning: 350: /person och natt

3 bäddsrum 400: /person och natt. Bo två nätter utan städning: 350: /person och natt Vi vill härmed bjuda in dig och dina vänner till årets Post-sm i kubb! Denna gång vid Väsmans strand i Ludvika, med utsikt över vidderna, där Dan Andersson en gång i tiden vandrade! Ta tillfället i akt,

Läs mer

Bad- och relaxkalender

Bad- och relaxkalender Bad- och relaxkalender Våren 2015 www.storsjobadet.se 063-14 31 79 Januari 5 Familjedag på relaxen 10.00-18.00 Ta med era barn och ungdomar till relaxen för en härlig stund tillsammans, med aufguss, bubbelpooler

Läs mer

Fritidsnytt. Nr 2/2013

Fritidsnytt. Nr 2/2013 Fritidsnytt Nr 2/2013 Här kommer höstens program! Här kommer en del av de aktiviteter som erbjuds denna termin. Det finns aktiviteter som du känner igen sedan innan, och vi erbjuder nya cirklar som vi

Läs mer

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow Program våren 2015 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Föreningsbladet Program höst en 2017

Föreningsbladet Program höst en 2017 Foto: Rudi Zaloga Föreningsbladet Program hösten 2017 I Motala kommun finns en arbetsgrupp som arbetar inom LSS för att du ska få en bra och meningsfull fritid. Detta häfte är ett exempel på vad som finns

Läs mer

Program våren Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men var är Egon? Lira Stråkkvartett

Program våren Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men var är Egon? Lira Stråkkvartett Program våren 2017 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är Välkomna! Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men

Läs mer

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby Inbjuder till för alla som har ett levande intresse för ishockey i åldern från 20 år och uppåt. Den 7-8 februari 2009 går resan till

Läs mer

Program våren 2016 1

Program våren 2016 1 Program våren 2016 1 VÄ LKOMMEN TILL VÄ RENS ÄKTIVITETER Hej på er! Efter en kall och mot slutet snöig vinter går vi nu mot vår och sommar igen. Vi ser fram emot att träffa Er på våra aktiviteter som finns

Läs mer

Lördagsateljén. Anmäl dig på vår hemsida:

Lördagsateljén. Anmäl dig på vår hemsida: Anmäl dig på vår hemsida: www.krita.nu Lördagsateljén Öppen konstateljé där du självständigt kan skapa konst och vara kreativ. Erfarna ledare kan vid behov assistera dig. Välj om du vill måla, teckna,

Läs mer

Projektet En hemlighet känd av många

Projektet En hemlighet känd av många Projektet En hemlighet känd av många Fredag 12/2 Helgen inleddes med presentation av daltagare efter middag på hotell Scandic Star i Sollentuna av kursledare Helena Svensson och Veronica Svensk. Deltagarna

Läs mer

Assistansia AB betalar portot. Frankeras ej. Kundnummer 20471619. Assistansia AB. 708 00 Örebro. Svarspost

Assistansia AB betalar portot. Frankeras ej. Kundnummer 20471619. Assistansia AB. 708 00 Örebro. Svarspost Assistansia AB Svarspost Kundnummer 20471619 708 00 Örebro Frankeras ej. Assistansia AB betalar portot. Assistansia AB arbetar med Personlig assistans för funktionshindrade. Det är kundernas önskemål som

Läs mer

Schema för mottagningen! (OBS ändringar kan förekomma)

Schema för mottagningen! (OBS ändringar kan förekomma) Schema för mottagningen! (OBS ändringar kan förekomma) Grill, lek och häng i Slottsskogen - 27/8 torsdag Vi möts vid Götaplatsen (högst upp på Avenyn vid Poseidon- fontänen) kl. 14.00. Ring till Johanna

Läs mer

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Anhörigstöd inom Vård och Omsorg Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen

Läs mer

Fritidsprogram. Februari 2017

Fritidsprogram. Februari 2017 Fritidsprogram Februari 2017 Dans Lördag 25 februari Välkomna på dans i Kisa! Församlingsgården, Ulrikagatan 2. Klockan 16.00-19.00 Frallan med band AVRESA 14.15 Ändhållplats Ekholmsv. 14.30 Tinnis P-plats

Läs mer

Fritidsnytt. Nr 1/2012

Fritidsnytt. Nr 1/2012 Fritidsnytt Nr 1/2012 Här kommer vårens program! Här kommer en del av de aktiviteter som erbjuds denna termin. Det finns aktiviteter som du känner igen sedan innan, och vi erbjuder nya cirklar som vi hoppas

Läs mer

Reumatikerföreningen Vänersborg

Reumatikerföreningen Vänersborg Rabatter för medlemmar i Vänersborg Hälsokostbutiken Nature i Vänersborg ger 10% rabatt Skor, tofflor och läsglasögon m.m Reumatikerföreningen Vänersborg 100:- rabatt på Floating ord. Pris 475:- 50:- rabatt

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Sommarkul med Fritidsgården Fenix!

Sommarkul med Fritidsgården Fenix! snämnden Sommarkul med! Anmäl dig idag till sommarens roligaste veckor! Fredagen den 17/2 Postadress Box 500, 343 23 Älmhult Besöksadress Stortorget 1 Telefon 0476-550 00 (vx) Fax 0476-552 00 Organisationsnr

Läs mer

MEDLEMSBLAD AUGUSTI-OKTOBER 2011 INFORMATION. Kansliet

MEDLEMSBLAD AUGUSTI-OKTOBER 2011 INFORMATION. Kansliet MEDLEMSBLAD AUGUSTI-OKTOBER 2011 INFORMATION Kansliet Kansliet har öppet mån, tis och tors kl. 9.00-15.30. Övriga tider finns telefonsvarare. Tel. 031-12 10 03. Mejl: goteborg.magotarm@telia.com Vår kanslist

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Detta utskick innehåller följande:

Detta utskick innehåller följande: Detta utskick innehåller följande: Resor & lägerprogrammet Inbjudan till FUB:s Årsmöte Talldungen, Haverdal 2015 (Ansökan kan laddas ned på www.fubjonkoping.org eller hämtas på FUB-Gården) Reportage från

Läs mer

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Skoterutflykt Ekonomiska föreningens skoterutflykt blir i år lördagen den 20 mars. Färden

Läs mer

FUB verksamhet Våren 2014

FUB verksamhet Våren 2014 FUB verksamhet Våren 2014 Bad Vi disponerar Herrljunga Simhall, där lilla bassängen är extra uppvärmd. Separata duschrum finns och tag med fikapengar. Start: Onsdag 15 januari Tid: kl. 18.30 20.00 Plats:

Läs mer

POSTTRAMPET LUDVIKA 10 september 2005

POSTTRAMPET LUDVIKA 10 september 2005 POSTTRAMPET LUDVIKA 10 september 2005 Postens IF Ludvika och Postens Idrottsförbund inbjuder till POSTTRAMPET. Motionsklassen kommer att cykla på natursköna cykelbanor anlagda på gamla järnvägsbankar på

Läs mer

Sommarsemester. Arrangeras av Fritidsverksamheten Stöd- och serviceenheten

Sommarsemester. Arrangeras av Fritidsverksamheten Stöd- och serviceenheten Sommarsemester 2011 Arrangeras av Stöd- och serviceenheten Vi möts Sommarkurs på Önnestads folkhögskola 4 8 juli 2011 Spela teater. Spela trumma. Spela boll. Spela roll Du ska ta plats! Sjunga, dansa och

Läs mer

Vårprogram 2015 med tema Arbetets konst

Vårprogram 2015 med tema Arbetets konst Vårprogram 2015 med tema Arbetets konst Sveriges Konstföreningar har Arbetets konst som konstbildningstema för året. Vi i Göteborgsdistriktet har valt att följa detta tema för vårens aktiviteter. Vi ser

Läs mer

MÅNADSPROGRAM JULI OCH AUGUSTI Malmabergs Mötesplats. Släggargatan Västerås Telefon:

MÅNADSPROGRAM JULI OCH AUGUSTI Malmabergs Mötesplats. Släggargatan Västerås Telefon: MÅNADSPROGRAM JULI OCH AUGUSTI 2016 Malmabergs Mötesplats Släggargatan 3 723 37 Västerås Telefon: 021-39 18 70 Veckoschema Malmabergs Mötesplats Måndagar Ipad, dator, mobil 13.30-15.30 Tisdagar Balansgrupp

Läs mer

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Där är varmt välkommen till oss på Anhörigcenter och vi vill helst att du kommer innan du sliter ut dig

Läs mer

STAND UP PADDLING & YOGA PÅ RÅGSKÄR I STOCKHOLMS YTTERSKÄRGÅRD MED RUNMARÖ SUP & YOGI PAL

STAND UP PADDLING & YOGA PÅ RÅGSKÄR I STOCKHOLMS YTTERSKÄRGÅRD MED RUNMARÖ SUP & YOGI PAL STAND UP PADDLING & YOGA PÅ RÅGSKÄR I STOCKHOLMS YTTERSKÄRGÅRD MED RUNMARÖ SUP & YOGI PAL Långt ut i Stockholms unika ytterskärgård, i Bullerö naturreservat, ligger ett litet torp alldeles vid vattenbrynet

Läs mer

Detta utskick innehåller följande:

Detta utskick innehåller följande: Detta utskick innehåller följande: Fritids- och Idrottsprogrammet Styrelsen har ordet/föreningsmöten Sommarfesten Hemmavinsten Melbystrand lägret (platser kvar) Medlemsrådgivare & Rättsombud Styrelsen

Läs mer

Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning

Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning Sommaren 2015 Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning Främst för dig som omfattas av LSS, till exempel går i särskolan, på Lärvux, arbetar i daglig verksamhet eller bor i gruppbostad. Studieförbundet

Läs mer

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog CHÖSTEN 2010

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog CHÖSTEN 2010 C Central utbildningskatalog Central utbildningskatalog CHÖSTEN 2010 C Centralt arrangerade utbildningar för ABFs centrala medlems organisationer och organisationer med samarbetsavtal hösten 2010 Arbetarnas

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.nu 1(18) Grupper för person som har en

Läs mer