April - Augusti nr 2/2013 Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "April - Augusti nr 2/2013 Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län"

Transkript

1 April - Augusti nr 2/2013 Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län

2 I DETTA NUMMER När informationsbrist kräver en lagstiftning Sid 4 Stigs möten med människor på Humlegården Sid 6 Rullstolsrugby - något för dig? Sid 8 Årests kurser för medlemsföreningarna i ABF Sid 13 Aktiviteter i länets lokalföreningar Sid Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län NHR Föreningsnytt ges ut av NHR Stockholms län och utkommer med fyra (4) nummer om året. Insändare måste åtföljas av namn och adress, även när insändaren önskar vara anonym. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och korta ner insända bidrag. Utgivning under 2013 Nr Manusstopp Utkommer 1. 1/12 14/1 2. 1/3 1/4 3. 1/8 1/9 4. 1/10 1/11 Ansvarig utgivare: Kenneth Bäck Redaktör: Sven Arnehed Tryck: SIB-TRYCK HOLDING AB Adress: NHR Föreningsnytt NHR Stockholms län Fatbursgatan Stockholm E-post: Telefon: PlusGiro: Annonspriser - Helsida 5 000:- (baksida) - Helsida 4 500:- (insida) - Halvsida 4 000:- (baksida) - Halvsida 4 000:- (insida) - 1/4-sida 2 500:- - 1/8-sida 1 500:- Helår ger 25% rabatt Vi har ett annonssararbete med ReumatikerKontakt och RTP-S Aktuellt Prenumeration 200 kr/år OBS! Endast för icke medlemmar! Är du i behov av NHR Föreningsnytt som taltidning? Kontakta redaktionen, Kansliet på Fatbursgatan Kalendariet Sid Vi arbetar på NHR Stockholms och NHR Stockholms läns kansli: Christian Axell ekonomi Telefon: e-post: Pia Laurell Telefon: Sociala frågor, handikappolitiska frågor (kommun), protokoll e-post: Krokusarna tar över världen? Foto: Sven Arnehed Jennifer Peduru-Aratchi Telefon: /50 sven arnehed Telefon: Sussie Granby-Klövfors Telefon: (Gunilla Ålbrink sjukskr) NHR STOCKHOLM Kansli Telefon: Växel, medlemsregister E-post: Handikappolitiska frågor (landsting), länsförbundets kansli, NHR Föreningsnytt e-post: Studier, föreläsningar, sektioner, kontaktpersoner, Café Fatburen e-post: E-post:

3 Inledare Lasse Persson Dags att ta - ett steg framåt? För 34 år sedan, 1979, antog Förbundsstämman i Sundsvall namnet Neurologiskt Handikappades Riksförbund. Då hade vi sedan bildandet 1957 haft namnet MS-Förbundet. Då ska man ha i minnet att själva ursprunget, det som idag är NHR Stockholm, bildades 1950 och antog då namnet Sclerosis Dissaminatasammanslutningen i Stockholm. Vid Förbundsongressen 2009 fick förbundsstyrelsen i uppdrag att se över namnfrågan för Neurologiskt Handikappades Riksförbund. Anledningen till det var att en bred diskussion om ordet Handikappades förts i rörelsen och många ansåg och anser fortfarande att ordet är negativt och står för något som inte är särskilt lockande. Framför allt är yngre personer mycket negativt inställda till ordet handikapp. Vid den här tiden, hösten 2009, hade de flesta av de andra organisationerna bytt, eller bytte, namn och införde i sina namn ord som enligt min mening var lite svåra att härleda och framför allt att minnas. Dessutom hade ju golfspelarna lagt beslag på ordet handikapp. Förbundsstyrelsen, FS, har företagit en marknadsundersökning, såväl utåt bland allmänheten som inåt bland medlemmar och resultatet är minst sagt nedslående. En (1) procent av de tillfrågade visste eller hade en aning om vad NHR står för och ingen visste vilken organisation som ska kopplas ihop med nyckelpigan. Skam till sägandes så är det faktiskt ganska många medlemmar som inte vet att nyckelpigan är en symbol för vårt förbund. På 34 år har vi alltså inte lyckats marknadsföra namnet Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR. Många tror fortfarande att NHR är en underavdelning till DHR, i synnerhet är det representanter från massmedia som lider av denna grova missuppfattning. Det förslag som föreligger inför kongressen i september är det som syns mitt i denna artikel, nämligen NEURO Förbundet. De olika föreningarna och länsförbunden kan lägga till Stockholm, Södertälje- Nykvarn eller Stockholms län eller vilket det nu handlar om. Nyckelpigan ersätts av en neuron, en typ av cell i nervsystemet. Kongressen har alltså att anta eller förkasta förslaget eftersom det är det enda förslag som finns. Är det då nödvändigt att byta namn? Ja, jag tror det! Vi behöver bli lite enklare, lite klatschigare för att locka medlemmar i en tid när det inte är inne att vara medlem i en organisation av vår typ. Framför allt behöver vi tala om hur bra vi är att driva frågor som är viktiga för personer med neurologiska diagnoser och inte glömma att berätta hur långt vi redan nått och att dessa resultat inte får tas för givna. Vi måste tala om att vårt förbund gör skillnad i vardagen, inte bara för våra medlemmar utan för alla som har en neurologisk diagnos. Vi bryr oss! Lasse Persson NHR Föreningsnytt 3

4 När informationsbrist kräver en lagstiftning slutet av januari hände I något speciellt inom hälsooch sjukvården. Vi fick ett delbetänkande, med ett förslag på en patientlagstiftning. Patienternas rättigheter ska samlas i en ny lag. Varför är det så speciellt att samla gamla lagar under ett nytt tak? Jo, det blir mycket tydligt vilka rättigheter patienten har. Och tydlighet är, som mycket annat, en bristvara inom hälso- och sjukvården. Om allt går som planerat kommer patientlagen att träda i kraft 1 januari år Och än så länge finns inget som tyder på något annat. År 2015 kan bli året då vården tar ett viktigt steg och tydligare börjar utgå från patienternas perspektiv. Men det kommer inte att ske utan NHR:s kunskap och stöd. Att som idag bara prata och inte leva upp till hälso- och sjukvårdens viktigaste föresatser om patientens medinflytande är en kvalitetsbrist i sig. Men betyder också att patienternas tillfrisknande försenas och att vården blir onödigt dyr. Därför är det viktigt att vi i NHR fram till år 2015 driver på utvecklingen. Ser till att det finns en gemensam bild för vad vård utifrån patientens perspektiv innebär inom neurologin och hur vi närmar oss den målsättningen. Patientlagen ska reglera på vilket sätt informationen ska anpassas utifrån bland annat mottagarens ålder, mognad och andra individu- 4 NHR Föreningsnytt ella förutsättningar. Den som ger information ska också vara skyldig att försäkra sig om att patienten har förstått informationen. Man kan tycka att tydlig information och delaktighet borde vara självklart, att det inte borde krävas en lagstiftning. Men dina och NHR:s erfarenheter säger något annat. Även Vårdanalys externa utvärderingen "Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård - en extern utvärdering" slår fast att det finns en omfattande och oroande brist på överensstämmelse mellan de skyldigheter som anges i hälso- och sjukvårdslagen gentemot patienter och den verklighet som patienter möter. Den erfarenheten samt kunskap om hur hälsooch sjukvården ska informera patienterna för att skapa delaktighet, måste komma beslutsfattarna till del. Då vi kan gå från dagens underprioriterade informationsskyldighet i vården till att skapa en vård som ser vinsterna i delaktighet. Som ser att det gör oss friskare snabbare. God och tillräcklig information är avgörande för att patienten skall kunna utnyttja sin rätt till medbestämmande över behandlingar, vårdplanering med mera. Information är viktig för att patienter ska kunna vara medaktörer i sin egen vård. Patientlagen lyfter fram att patienter som vill ta ställning till olika behandlingsalternativ och välja vårdgivare ska erbjudas sådana beslutsstöd. Idag är verkligheten annorlunda. En internationell jämförelse anger att färre än hälften av de svenska patienterna fått en specialistläkare som upplyser dem om vilka behandlingsmöjligheter som finns. Långt ifrån alla patienter får med andra ord det stöd som krävs för att hantera och följa sin egen sjukdomsutveckling. Därför måste vi visa hälso- och sjukvården hur de ska ge beslutstöd till oss som lever med neurologisk diagnos. Det är vi som har kunskapen om våra liv och våra behov och den måste vården få ta del av. Alternativet är att patienter tillfrisknar onödigt långsamt. Det kan inte vi acceptera. Varken patienterna eller samhället har råd att vänta. Nu när möjligheten finns att tydlig påverka hälsooch sjukvården behöver Neurologiskt Handikappades Riksförbund din berättelse, dina tips och ditt engagemang. Börja med att dela med dig av positiva eller mindre positiva berättelser om information och delaktighet från hälso- och sjukvården på facebook.com/nervsystemet. Max Ney Opinionsbildare, NHR Publicerat den 14 mar 2013 på NHR:s hemsida

5 På mångas begäran gör vi om succén ROCK N ROLLAFTON med The Fairlines Fredag 26 april från kl 18:00! Kvarntorp, Näsby Allé 72, i Täby Entré inkl förtäring 250:- för medlemmar, 300:- för övriga! Dryck kan köpas på plats. Först på plan, begränsat antal platser! För information ring Kjell Björn eller Rogardt Wikström Betala senast 10 april till BankGiro VARMT VÄLKOMNA! Samarrangemang av NHR Haninge-Tyresö, NHR Norrort, NHR Rospiggen och NHR Täby-Vallentuna NHR Föreningsnytt 5

6 Stigs möten med medmänniskor på Humlegården Oförglömliga minnen av människomöten på Humlegården ska jag nu här försöka berätta om. I ett av förra årets nummer av Föreningsnytt, under rubriken En NHR-resa som börjar på Humlegården i Sigtuna 1994, och slutar i Hagaparken i Solna 2012 skrev jag en artikel med i stort sett samma budskap. En hyllning till Humlegården är vad jag är ute efter, vilket jag hoppas framgår. Under mina många behandlingar på Humlegården har jag givetvis mött människor av de mest skilda slag. Några av dem kom att stå mig närmare än andra, och det är dessa jag nu kommer att koncentrera mig på. Torbjörn Å. var cirka 15 år äldre än jag, var en oerhört positiv själ som alltid gick i svaromål när någon klagade på någonting, vilket han själv nästan aldrig gjorde. För egen del var han definitivt rullstolsbunden. Han kunde i ett klagosammanhang tex säga. Jag gläds åt att jag, när min assistent på kvällen ska lägga mig, kan stå vid min sängkant en halv minut, och under den vrida mig ett kvarts varv så att jag får ryggen mot sängen. Han berättade också att han fick sin MS-diagnos 1946 och därmed haft MS i mer än 50 år. När en och annan betvivlade det, kunde han nästan exakt tala om hur många som i dag lever i Sverige med MS och som gjort det i mer än 50 år. Verkligen tänkvärt. Mitt antal vistelser på Humlan slog han inte, men beträffande Vintersol, dit jag bara varit en enda gång, slog han mig med bred marginal. Mer än ett dussin gånger hann han vara där, och det ofta på egen bekostnad Tyvärr finns du inte längre kvar i detta livet, men tack T för alla härliga stunder vi haft tillsammans, på Humlegården eller i något av våra hem. Bosse J. från norra delen av vårt land fick länge komma till Humlan varje år, och jag minns när han rapporterade att han hade varit där 38 gånger. Då var det inte mycket värt att komma dragandes med Bosse såg illa, hade ett högtalande armbandsur och satt mer än ofta vid en av Humlans då många vävstolar. En synnerligen flitig vävare skulle man kunna säga. Oräkneliga meter hann han därmed under sina många gästspel på Humlan skapa. Tore P. från Gävle har jag också många ljusa minnen av. Bla från kortare bilresor vi företog mellan Sigtuna och Uppsala. Jag minns också hans berättelse om hur han en gång i tiden erbjöds 13 veckors rehabilitering på Vintersol. Ja faktiskt 13 veckor. Men det måste han tacka nej till den gången, för han väntade just då sitt eget första barn. Ja, se det var helt andra tider det. Tretton veckor. Elvie E. tillhörde också de från norr kommande gästerna på Humlan. Hon var helt låst vid sin rullstol och hade mycket svårt att vara med i någon av de aktiviteter som pågick under dagarna. Hon var rökare men klarade inte av, på grund av muskelsvagheter, att öppna sitt cigarettpaket, tända sin cigarett, eller föra cigaretten till och från sin mun. Att dra in och blåsa ut röken, var det enda hon klarade på egen hand. Jag hjälpte henne med detta ibland, och hon var mig evigt tacksam för det. Jag bestämde mig så en dag för att under min vistelse på Humlan denna gång, få henne att sluta med sitt rökande. Jag gjorde några trevande försök, men icke. Så berättade jag för henne om mina planer, men när hon då berättade för mig att detta var de enda stunder hon hade tillfälle att prata med en medmänniska, för personalen hade nästan aldrig tid, ja då beslöt jag att skrinlägga mina planer. När vi så, vid en av våra rökpauser, hade tillfälle att prata om annat, kom vi en gång att byta några ord om hennes namn Elvie, och då fick jag följande berättat. Hennes mor var en stor Elvis Presley-älskare och under havandetiden spelades Elvis mest hela dagarna. Mamman hoppades också på att hennes väntade barn skulle bli en pojke och han skulle i så fall döpas till just Elvis. Nu blev det ju inte så. Det blev en dotter istället, och namnproblemet löste mamman med att döpa dottern till Elvie. Att Elvie hela sitt liv hatat sitt eget namn framgick mycket tydligt, och det är ju också ganska lättförståeligt. Ja, för Elvie var ju bara en ersättning för Elvis, ett simpelt Elvis-surrogat kan man kanske säga. Olle Ö. blir den sista i denna rad av Humlanvänner. Vi lärde känna varandra så sent som för en handfull år sedan men hann, trots Olles alltför tidiga bortgång, träffas och trivas tillsammans ett gott antal gånger. Några andra Humlanvänner nämns redan i ovannämnda NHR-resa, och många fler hör egentligen hemma här, men av utrymmesskäl mm lämnas de utanför. Dock är av dessa ingen nämnd och ingen heller glömd. Under mina ganska många, och mycket välgörande vistelser på Humlegården har jag givetvis också hunnit ha kontakter med ganska många av ställets personal, men även på den punkten varierar förstås bla kontakternas intensitet, om jag så får uttrycka mig. I skrivande stund tänker jag i första hand på Marina, Cia, Annika, Astrid och Magnus samt x, y och z Vid pennan Stig Norrby 6 NHR Föreningsnytt

7 Assistans efter dina önskemål Vår assistans bygger på den kunskap och erfarenhet som vi har på Rehab Station Stockholm av att bedriva framgångsrik neurologisk rehabilitering. Kontakta Annika Törnsten på telefon eller för mer information. Vi har tillstånd från Socialstyrelsen Välkomna till NHR Stocklholms Pubkvällar 12 april kl 18:00 21:00 Med ett kvartston - med andra ord Kenneth och Lasse. Vi träffas på Fatbursgatan 19 Entré 100 kr inkl en pubtallrik och en valfri dryck. Mer att äta och dricka finns att köpa. Lotteri och fina vinster och dragning under kvällen. Först till kvarn gäller, begränsat antal platser, så anmäl dig i god tid till NHR Stockholms kansli eller maila 14 juni kl 18:00-21:00 På Humlegården i Sigtuna med coverbandet Acoustic Steel band! Bandet spelar skön och gungig rock & pop. Glöm inte medlemskort! I med samarbete med Humlegården, Stora Gatan 64 i Sigtuna Entré 100 kr inkl pubtallrik och en valfri dryck. Mer att äta och dricka finns att köpa! Lotteri med fina vinster och dragning under kvällen. Först till kvarn gäller, begränsat antal platser, så anmäl dig i god tid NHR Stockholms kansli eller maila Lanka Te & Krydd Import TEA, SPICES AND COFFEE FROM ALL OVER THE WORLD NHR Föreningsnytt 7

8 Vill du vara med i en av de tuffaste och mest fartfyllda handikappidrotterna? Team Frösunda gör en satsning på rullstolsrugby och söker efter dig som vill vara med om en spännande utmaning. Idag finns rullstolsrugby i fem lag fördelade på Stockholm, Göteborg, Malmö och Köping. Vår förhoppning är att sporten växer med fler lag i fler städer. Du behöver inga förkunskaper vi ger dig en fullständig introduktion i sporten. Det enda du behöver är viljan och intresset. Kontakta oss i Team Frösunda så berättar vi mer! Kontaktuppgifter hittar du längre ner. Rullstolsrugby bjuder på kvickt spel, högt tempo och hårda tag. Det är lagidrott när den är som bäst! Tuffa tacklingar och högt tempo Rullstolsrugby spelas på en basketplan (28x15 meter) med mål och målgård på vardera kortsida. Varje lag har fyra spelare på planen och poäng gör man genom att ta sig över mållinjen med minst två av rugbystolens hjul och med kontroll över bollen. En match pågår i 4 x 8 minuter och som i alla kontaktsporter gör motståndarna allt för att bollförande lag inte ska få sina poäng. Så tacklingar och smällar kännetecknar denna sport. Vill du vara med? Klassningssystem utifrån funktionsnedsättning I rullstolsrugby använder man sig av ett klassningssystem som innebär att man välkomnar många oavsett funktionsnedsättning. Varje spelare får 0,5-3,5 poäng utifrån funktionsnedsättning (klassningsdomare bedömmer mag- och ryggfunktion, liksom arm-, hand- och fingerfunktion). Ju större funktionsnedsättning desto lägre poäng. De fyra spelare som finns på planen 8 NHR Föreningsnytt

9 Då ska du prova på rullstolsrugby! Stefan Jansson är född och uppvuxen i Köping men bor idag utanför Stockholm. Stefan började med rullstolsrugby i Norrbacka HIF när han var 14 år och spelar nu med Köping Hillbillies. Han är utbildad fritidsledare och har arbetat som ledare på ungdomsläger. Idag arbetar Stefan för Team Frösunda. Egen idrott: Rullstolsrugby får tillsammans uppnå högst 8 poäng. Rullstolsrugby är en sport som välkomnar deltagare med olika form av funktionsnedsättningar. Kontakta mig om du vill vara med eller har några frågor! Stefan Jansson Övernattningslägenhet sökes i Stockholm, gärna centralt, handikappanpassning är ett måste. Vi är två rullstolsburna, vuxna personer, boende i Karlstad, som kommer att vistas i Stockholm 4-5 dagar per månad, ibland längre perioder. Kontakta oss gärna på tel eller e-post SIDENMÅLERI OCH AKVARELL MARIANNE THORELL VÄLKOMMEN TILL VERNISSAGE Lördagen den 23 mars, 2013 kl Utställningen pågår t.o.m. 4 april Öppet: 23/3-28/3 kl Påsken 29/3-1/4 kl /4-4/4 kl Maude Spaander och Lars Lindgren Galleri Riddaren, Köpmanbrinken 8, Gamla Stan, Stockholm, NHR Föreningsnytt 9

10 Stiftelsen Willy och Bertha Michaels fond Avkastning av fondens kapital ska användas för att ges som bidrag till vård för NHR Stockholms medlemmar på någon anläggning där det ges kvalificerad neurologisk rehabilitering. Medlemmar som under det senaste året fått avslag av landstinget för sådan vistelse kan ansöka om bidrag ur fonden. Bidrag ur Willy och Bertha Michaels fond kan ej erhållas två (2) år i följd. Fonden står öppen för ansökningar t o m 30 april Ansökan ska vara poststämplad senast ansökningsdatum och skickas till: NHR Stockholm, Fatbursgatan 19, Stockholm För att ansökan ska behandlas ska sökanden vara medlema i NHR Stockholm sedan minst ett (1) år. Ansökningsformulär kan rekvireras från NHR Stockholms kansli, tfn Kontaktperson på kansliet är Jennifer Peduru-Aratchi. Till ansökningsformuläret ska bifogas: landstingets besked om avslag, redogörelse för den egna ekonomin, egen sjukdomsbild och kopia på remiss/läkarintyg för utlandsvård/rehabilitering. Besked om beviljat bidrag eller avslag ges senast juni månad. Vi söker föräldrar och familjer som vill medverka i en ny tv-serie om föräldraskap! Har du tankar om hur underbart och svårt det är att vara förälder eller barn? Skulle du kunna tänka dig att dela med dig av din vardag, dina erfarenheter och ditt familjeliv i ett tv-program? Ska du få barn? Eller ska ditt barn rent av flytta hemifrån? Eller ska två familjer bli en ny? Har du lust att berätta om stora och eviga ämnen som livsval, skuldkänslor, oro, kärlek, kaos, drömmar, ilska? Eller någon annan känsla som ibland väller fram och gör föräldraskapet extra utmanande? UR producerar under 2013 en serie som ska ge kraft och kunskap till föräldrar om allt som rör relationer och familjeliv, hur de än ser ut. Vi vill göra en serie där många röster hörs barns, pappors, mammors, oavsett ålder! Barn till någon är man ju hela livet. Och förälder även till vuxna barn. Vi letar särskilt efter familjer med erfarenhet av någon form av funktionsnedsättning, hos barn eller vuxna, eftersom vi är trötta på den ensidiga mediebilden av människor med funktionsnedsättning. I den här serien ligger fokus på föräldraskapet och det som förenar, inte det som är avvikande. Sedan har varje människa sin egen historia. Det är den vi vill höra! Intresserad? Maila: Ring: eller Per Karlsson Researcher 10 NHR Föreningsnytt

11 Välkomna till en kväll med Tarot Tjejkväll onsdag den 14 maj kl 17:00 20:00 Tarot är en mycket gammal metod för spådom. Andvänds för att få svar och en ledning på frågor man vill ställa. Törs du ställa frågan? Kostnad 100kr, inkl. generös räksmörgås, 1 glas vin/öl Anmäl dig senast tisd. 7/ eller via mejl NHR Föreningsnytt 11

12 Följ med på en dagskryssning till Åland måndagen den 20 maj med nya Viking lines Grace till Mariehamn och med Amorella hem till Stockholm igen! Frukost och smörgåsbord (inkl dryck) c:a pris 470 kr Anmäl dig till kansliet sista anmälningsdag 18/4 Bindande anmälan efter sista anmälningsdagen, därefter gäller Viking lines avbokningsregler Skepp ohoj Ålandskryssning Sommarutflykt Vill du följa med på en dagsutflykt till Norsborg i Botkyrka onsd 23 maj? Vi börjar dagen vid 10-tiden vid Café Lugnet, ett torp från 1700-talet. Där serveras kaffe med dopp för 10 kr Vi fortsätter sedan kulturstigen, som är tillgänglig för rullstolar, ner till Brunna i Hallunda, det tar c:a en halvtimme. Där kommer en grupp från Hallunda Dagliga verksamhet servera oss en god lunch för 100 kr.det finns också möjlighet att besöka deras egna hantverksbutik. Där det finns, keramik, vetevärmare, egna tillverkade choklad praliner och mycket andra hantverk. På Café Lugnet finns en liten toalett (tyvärr inte tillgänglig med rullstol) Men på Brunna och även i anslutning till hantverksbutiken så finns det anpassade toaletter. Anmälan senast måndag den 13/5 till kansliet eller via mejl Bussresa till medeltidsmarknad NHR Stockholm gör en resa till Söderköpings medeltidsmarknad Start fredag förmiddag 30 augusti vid kansliet och hemfärd söndag eftermiddag 1 september I resan ingår: Lunch i Vreta eller Stavsjö. Två nätter i Norrköping. Två luncher och två middagar. 12 NHR Föreningsnytt Lördagen tillbringar vi i Söderköping och deras medltidsmarknad med tornespel! På söndag innan hemfärd besöker vi Arbetets Museum i Norrköping. Priset på denna bussresa blir max kr Lämna intresseanmälan till kansliet senast den 1 juli tel eller e-post

13 relse. Efter lunch delar vi in oss i grupper utifrån styrelsens olika funktioner för en introduktion i respektive uppdrag. TID Lördag 27 april VAR ABF:s lokaler, Esplanaden 3C, Sundbyberg Se ABF Norra Stor-Stockholms hemsida: Föreningskunskap steg 1 Arr.nr Kurs för förtroendevalda och övriga som har uppdrag i föreningen. Meningen med föreningen, styrelsearbetet och mötesteknik. Vi går igenom de grundläggande begrepp vi möter i föreningslivet och mötesvärlden. Hur ska vi arbeta i föreningen för att på bästa sätt kunna påverka och få inflytande i samhället? Kursen fortsätter med steg 2 i november, se nedan. Pris: 500 kr (gäller även assistenter och medhjälpare) TID Fredag-söndag, september, fredag söndag VAR Nynäsgården Sociala medier Steg 1 Arr.nr Grundkurs i att lära sig använda sociala medier. Vad gör vi för dem som inte kan använda sociala medier fullt ut? Vad är syftet och vad är mervärdet? TID Lördag 5 oktober VAR ABF:s lokaler, Sundbyberg Välkommen till årets kurser på ABF! ABF Norra Stor-Stockholm har, på distriktsstyrelsens uppdrag, hand om samarbetet med Funktionshinderrörelsen i Stockholms län. Målgrupp för verksamheten är studieaktiva, förtroendevalda och medlemmar med särskilda uppdrag i föreningarna. På kurserna träffas vi över föreningsgränserna. Målet för verksamheten är att med utbildning och kultur stärka föreningarna och ge medlemmarna förutsättningar att verka för ett samhälle för alla, förändra negativa attityder och sprida kunskap om funktionsnedsättning. Styrelsens roll som arbetsgivare Arr.nr Många ideella föreningar funderar på att anställa personal, vanligen för att stödja styrelsen i arbetet. Precis som alla andra arbetsgivare måste föreningslivet följa de lagar och regler som gäller i samhället. Under den här dagen presenteras de rättigheter och skyldigheter som en arbetsgivare har. Vi kommer att gå igenom en del punkter som är viktiga att tänka på: Arbetsgivaransvaret Före anställningen Anställningsformer Anställningsavtal/Anställd med lönebidrag Skatter och arbetsgivaravgifter Arbetsmiljö Lagar, regler och avtal Kompetensutveckling och utbildning Försäkringar och tjänstepension Att avsluta en anställning TID Lördag 13 april VAR ABF:s lokaler, Esplanaden 3C, Sundbyberg Funktionsutbildning för styrelser Kursen vänder sig till dig som är ny styrelseledamot och inleds med en gemensam genomgång av styrelsens ansvar och uppdrag samt kännetecken för en välfungerande sty- Omvärldsbevakning Arr.nr Omfattar en bred uppsättning verktyg för att samla in, analysera, värdera och förmedla information som hjälper företag och organisationer att nå nya grupper och utveckla sin verksamhet. Genom omvärldsanalys kan man identifiera trender i omvärlden och konstruera idéer om hur dessa trender kommer att utvecklas och påverka verksamheten. Den här utbildningen vill ge dig några verktyg för att kunna strategiskt analysera omvärldsfaktorer som kan påverka din organisation/förening i framtiden. TID Lördag 19 oktober VAR ABF:s lokaler, Sundbyberg Sociala medier Steg 2 Arr nr: Fortsättningskurs där vi går igenom hur vi kan använda sociala medier i våra föreningar. TID Lördag 9 november VAR ABF:s lokaler, Sundbyberg Föreningskunskap steg 2 Arr nr: Fortsättning av Föreningskunskap steg 1 Om kommuner och landsting, vilka former finns för samverkan, var finns makten? Vi tar också upp föreningens ekonomiska förutsättningar. Pris: 500 kr (gäller även assistenter och medhjälpare) TID Fredag - söndag, november, fredag söndag VAR Nynäsgården Anmälan till: Kommittén för studier med Funktionshinderrörelsen i Stockholms län c/o ABF Norra Stor-Stockholm, Box 1162, Sundbyberg e-post: tel: Ange Arr nr, namn, personnummer, adress, telefon, e-post, föreningstillhörighet och eventuella särskilda önskemål eller behov utifrån din funktionsnedsättning. Sista anmälningsdag är 3 veckor före kursstart för internatkurserna och 1 vecka före kursstart för endagskurser. NHR Föreningsnytt 13

14 NHR Nacka-Värmdö Litterär filmkväll i Nacka Tisdag 14 maj kl Bjuder NHR Nacka-Värmdö, genom Stig Norrby, i Nacka Handikappforums lokaler, på Järla skolväg 23, på filmen Henrietta, efter Stig SLAS Claessons bok Henrietta ska du också glömma. Jan Loffe Carlsson, Per Oscarsson, Claire Wikholm m fl medverkar. Manus och regi L. Forsberg. Efter filmen bjuder föreningen på varm korv med bröd och dryck, och tillfälle till trivsamma samtal. Anmäl dig senast dagen före till Anna-Greta Johansson per tel Stig Norrby 14 NHR Föreningsnytt

15 NHR Järfälla-Upplandsbro Hälsokväll Med speciell information om ALOE VERA produkter. Även tillfälle att köpa produkter. Tid 18 april kl ca Lokal: Kopparvägen 17, Kallhäll. Vi bjuder på pastasallad,bröd,ost och dryck. Max. 25 personer. Först till kvarn Anmälan senast 14 april till Lena Gustafsson tel , e-post: VÄLKOMNA PUB AFTON fredagen den 17 maj 2013 Kl Lokal: HSO lokalen Kopparvägen 17, Kallhäll Underhållning, samt paj, sallad, och ett glas vin/öl. Kostnad 100 Kr. För den som önskar finns öl/vin att köpa till självkostnadspris. Anmälan senast 12 maj till Lena Gustafsson tel e-postadress: Max. 25 personer. Först till kvarn VÄLKOMNA Tankar om koltrastar. Koltrastarna var en gång i tiden såväl skogsfåglar som flyttfåglar, men. Idag ses många vintern igenom, och återfinns då ofta i bl.a. städernas parker. Bilden är tagen sistlidna vinter, medan de samlade krafter till vårens stundande konserter. När detta tidningsnummer kommer ut så har du kanske redan avnjutit en och annan konsert. Stig Norrby, kåsör, fågelskådare, fågelälskare och NHR-medlem från Nacka NHR Föreningsnytt 15

16 NHR Haninge-Tyresö 12/4 Vårlunch på Restaurangskolan Riksäpplet Marinens väg 30 i Handen Fredagen den 12 april klockan c:a Medlemmar i NHR får för 50:- (övriga betalar 150:-) Tre-rätters lunch med lättöl/vatten. Starkare dryck betalar du själv. Anmälan bindande anmälan senast tisdagen den 26/3 till Margaretha eller Gudrun Tala om vid anmälan om du vill äta kött, fisk eller vegetariskt. 10/5 Vi fiskar (strömming) vid Nacka Strand. Augustendalsvägen 54. Ta med egen fiskeutrustning, gärna picknickkorg också. Det går bra att åka bil ända fram till kajen. 12/6 Våravslutning med korvgrillning. Vi ses vid Nedre Rudans grillplats onsdagen 12 juni c:a kl. 13. Samling vid handikapparkeringen vid röda scoutstugan, Rudanvägen. Föreningen bjuder på korv, bröd och dricka. Promenad kanske runt sjön på handikappanpassade Maxingeslingan. Anmälan senast 10 juni så vi vet hur mycket vi ska handla. Ring Gudrun eller Gunilla /8 Utflykt till Tyresta By. Vi ses vid ingången lördagen 24 augusti vid 13-tiden. Här kan vi njuta av naturen, grilla korv, fika på caféet, handla i butiken. Promenera på rullstols- och barnvagnsvänliga stigar. Det är spelmansstämma också med musik överallt. 17/8 Glöm inte Haningedagen. NHR Haninge-Tyresö är representerat. VÄLKOMMEN Styrelsen 16 NHR Föreningsnytt

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Fritidsbladet. Aktiviteter

Fritidsbladet. Aktiviteter Fritidsbladet Aktiviteter Sommar 2015 Aktivitetsinformation Bokning Ange alltid namn födelsenummer (underlag till faktureringen), adress, samt telefonnummer, när du anmäler dig till en aktivitet. Du måste

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog CHÖSTEN 2010

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog CHÖSTEN 2010 C Central utbildningskatalog Central utbildningskatalog CHÖSTEN 2010 C Centralt arrangerade utbildningar för ABFs centrala medlems organisationer och organisationer med samarbetsavtal hösten 2010 Arbetarnas

Läs mer

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum SPF Seniorerna Rosenkälla - Endagsresa Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum Tisdag den 31 mars 2015 En endagsresa till - Artipelag - den nya privata konsthallen vid Baggensfjärden, på Värmdö, som invigdes

Läs mer

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD MÖTESPLATSER Kom för att träffa andra anhöriga under en enkel samvaro. Det serveras kaffe till självkostnadspris och vanligtvis görs en aktivitet. Kom ensam

Läs mer

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning april-maj Askim-Frölunda-Högsbos Träffpunkter Tema: Göteborg i våra hjärtan Altplatsen Kustträffen Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post,

Läs mer

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg!

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Du som själv har antikroppar eller om ditt barn har det är hjärtligt välkommen till denna träff/kurs. Detta är ett unikt tillfälle

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Nr 1 2011 Årgång 20 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR TUBERÖS SKLEROS. Innehåller inbjudan till sommarens familjehelg

Nr 1 2011 Årgång 20 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR TUBERÖS SKLEROS. Innehåller inbjudan till sommarens familjehelg Nr 1 2011 Årgång 20 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR TUBERÖS SKLEROS Innehåller inbjudan till sommarens familjehelg Fakta om TS Tuberös skleros (TS) är en genetisk sjukdom med mycket varierande symtom. En person

Läs mer

Fortsättningskurs i litterär gestaltning

Fortsättningskurs i litterär gestaltning Fortsättningskurs i litterär gestaltning Ystad 29 okt 3 nov Fördjupningskurs. Att skriva färdigt. Fördjupningskursen vänder sig till dig som har kommit en bit i ditt skrivande och vill få djuplodande feedback

Läs mer

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se 1 RTP-Malmö www.malmo.rtp.se Verksamheten fjärde kvartalet 2004 Ordförande har ordet Hej på Er igen! Jag får börja med att ta tillbaka mina ord om sommaren. Hur som helst blev den bra mot slutet. Jag tog

Läs mer

ORDFÖRANDE HAR ORDET

ORDFÖRANDE HAR ORDET VINTER 2011 ORDFÖRANDE HAR ORDET Det gamla året är snart slut och det nya hälsar vi välkommet. Jag tackar er alla för det gångna året och för allt ni har gjort för föreningen. Jag hoppas mycket på ert

Läs mer

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Robert Rauschenberg, Monogram, 1955-59 Estate of Robert Rauschenberg/BUS 2012, Stockholm/VAGA, NY. Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Välkomna till visningar och verkstad

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Förbundsexpeditionen Box 522 101 30 Stockholm 08-613 50 00 www.abf.se C Central utbildningskatalog Central utbildningskatalog C Centralt arrangerade utbildningar för ABFs centrala

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Kassör Bodil Gustafsson 711 50 15 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Ledamot

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Höstens Fritidsprogram

Höstens Fritidsprogram Höstens Fritidsprogram 2011 Hej, Nu är det dags för ett nytt fritidsprogram. I höstens program hoppas jag att du hittar något kul att göra. Glöm inte att titta in på Fritidens hemsida www.fffvarberg.se

Läs mer

Sprallsång höst 2014. Välkommen till Stallet och Sprallsången. Kom klockan 11.00 12.00 eller klockan 13.00 14.00. 18 okt 8 nov 22 nov 6 dec

Sprallsång höst 2014. Välkommen till Stallet och Sprallsången. Kom klockan 11.00 12.00 eller klockan 13.00 14.00. 18 okt 8 nov 22 nov 6 dec Sprallsång höst 2014 Välkommen till Stallet och Sprallsången Kom klockan 11.00 12.00 eller klockan 13.00 14.00. 18 okt 8 nov 22 nov 6 dec Stallet Folk- och världsmusik, ingång från Blasieholms torg 10,

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla människor är olika. Vissa klarar sig helt själva. Människor med funktionshinder kan behöva hjälp för att kunna leva ett bra liv. Ordet funktionshinder

Läs mer

Kultur och Fritid Sommarens fritidsprogram 2011

Kultur och Fritid Sommarens fritidsprogram 2011 Kultur och Fritid Sommarens fritidsprogram 2011 Höstens fritidsprogram delas ut på Spezialdagen. För mer information se aktivitet Spezialdagen Hej, Nu är det dags för ett nytt fritidsprogram. I sommarens

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014!

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Gdj Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Datum: 17-18 maj 2014 Plats: IOGT-NTO, Vattentorget i Växjö Snart är det åter dags för lokalföreningar, distrikt och regionkontor att mötas

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Sommarsemester. Arrangeras av Fritidsverksamheten Stöd- och serviceenheten

Sommarsemester. Arrangeras av Fritidsverksamheten Stöd- och serviceenheten Sommarsemester 2011 Arrangeras av Stöd- och serviceenheten Vi möts Sommarkurs på Önnestads folkhögskola 4 8 juli 2011 Spela teater. Spela trumma. Spela boll. Spela roll Du ska ta plats! Sjunga, dansa och

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

FRITIDSPROGRAM November

FRITIDSPROGRAM November FRITIDSPROGRAM November 2013 En månad fylld av DANS 1 FRITIDSAKTIVITETER FÖR DIG SOM BOR I KARLSTADS OCH HAMMARÖ KOMMUN Karlstads Kommuns Fritidsverksamhet (LSS) För personer med funktionsnedsättning i

Läs mer

Fritidsprogram. Höst och vinter

Fritidsprogram. Höst och vinter Fritidsprogram Höst och vinter Hej, Nu är det dags för ett nytt fritidsprogram. I höstens program hoppas jag att du hittar något kul att göra. Glöm inte att titta in på Fritidens hemsida www.fffvarberg.se

Läs mer

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet.

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet. Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-01-14 ÅIK:s Gympa Nr 1-3 ** start v4 ** Prova på GRATIS första veckan! Pris till den deltagare som har högst närvaro på 1 aktivitet.

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.nu 1(18) Grupper för person som har en

Läs mer

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby Inbjuder till för alla som har ett levande intresse för ishockey i åldern från 20 år och uppåt. Den 7-8 februari 2009 går resan till

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 1. 2015

DHR Ängelholm NR. 1. 2015 DHR Ängelholm NR. 1. 2015 ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL. 076 05 905 09 LIZ LINDEROS TEL. 042-598 75 MOBIL. 073 66

Läs mer

Ordförande har ordet..

Ordförande har ordet.. Detta exemplar av vår informationsskrift är något begränsad jämfört med de vanliga informationsbreven. Skälet är att detta är ett mellanexemplar eftersom vi kände att en viss uppdatering var nödvändig.

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

Bad- och relaxkalender

Bad- och relaxkalender Bad- och relaxkalender Våren 2015 www.storsjobadet.se 063-14 31 79 Januari 5 Familjedag på relaxen 10.00-18.00 Ta med era barn och ungdomar till relaxen för en härlig stund tillsammans, med aufguss, bubbelpooler

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

POSTTRAMPET LUDVIKA 10 september 2005

POSTTRAMPET LUDVIKA 10 september 2005 POSTTRAMPET LUDVIKA 10 september 2005 Postens IF Ludvika och Postens Idrottsförbund inbjuder till POSTTRAMPET. Motionsklassen kommer att cykla på natursköna cykelbanor anlagda på gamla järnvägsbankar på

Läs mer

DHR ÄNGELHOLM. NR. 2. 2012. Informationsblad om det som händer i föreningen. kurser, fester, resor och andra aktiviteter.

DHR ÄNGELHOLM. NR. 2. 2012. Informationsblad om det som händer i föreningen. kurser, fester, resor och andra aktiviteter. DHR ÄNGELHOLM. NR. 2. 2012 Informationsblad om det som händer i föreningen. kurser, fester, resor och andra aktiviteter. DHR ÄNGELHOLM. BRUKSGATAN 5. 26233 ÄNGELHOLM. MOBIL. 070 5818051 ORGANISATIONSNR:

Läs mer

Läger Sommar 2014. Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad

Läger Sommar 2014. Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad Läger Sommar 2014 Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad & Tomelilla, Simrishamn, Skurup, Sjöbo och Ystads kommun Arrangerar läger för ungdomar med högfungerande Autism/AS 23 juni-28 juni 2014

Läs mer

Passalbladet November 2013

Passalbladet November 2013 Passalbladet November 2013 Månadens recept Hej på er alla Passalare! Pumpasoppa Nu har jag, Lena, fått äran att skriva här i Passalbladet. Jag vill uppmärksamma er alla på att Passal har fått en ny hemsida.

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Hösten 2011

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Hösten 2011 RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Hösten 2011 I detta nummer: ett flertal tillfällen till härliga samkväm t.ex. Höstgille, Tygresa, Fotboll och diverse hantverkskvällar, bara att ta för sig!

Läs mer

Sommaraktiviteter 2013

Sommaraktiviteter 2013 Sommaraktiviteter 2013 Nu är det snart sommar igen och med sommaren kommer det som vanligt roliga aktiviteter. Det som gäller även detta år är att anmälan är bindande, vilket betyder att om du tackar ja

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

25/7-17/9 2015. Här är några av sommarens aktivitetern: Teater i Gunneboskogen 2/7. Strandkväll i Åsa 20/8

25/7-17/9 2015. Här är några av sommarens aktivitetern: Teater i Gunneboskogen 2/7. Strandkväll i Åsa 20/8 Fritidsverksamhet för dig som har funktionsnedsättning Sommarprogram 25/7-17/9 2015 Här är några av sommarens aktivitetern: Teater i Gunneboskogen 2/7 Strandkväll i Åsa 20/8 Kvällsutflykt till Flusåsparken

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013 Semesterprogram Sommaren 2013 LSS Funktionsstöd/Fritid och Kultur inbjuder Dig att delta i vår semesterverksamhet sommaren 2013. Resorna och lägren är första hand till för dig som är över 21 år och bor

Läs mer

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor -Stockholm hösten 2010

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor -Stockholm hösten 2010 Medlemsblad för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm År 2010 nr 3, Årgång 29 Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor -Stockholm hösten 2010 Onsdag 1 september Torsdag 2 september Tisdag 7 september Söndag

Läs mer

Mer information finns på www.trelleborg.se/hostlov och www.facebook.com/kulturfritidtrelleborg.

Mer information finns på www.trelleborg.se/hostlov och www.facebook.com/kulturfritidtrelleborg. Höstlovskul vecka 44 Höstlovslediga barn är välkomna till Badhuset, Biblioteket, fritidsgårdarna, Parken och Söderslättshallen vecka 44! På programmet finns bland annat dans, innefotbollsturnering, gipsporträtt,

Läs mer

Hälsans hus. Herrgärdets Mötesplats. Månadsprogram oktober. MÅNADSPROGRAM Oktober

Hälsans hus. Herrgärdets Mötesplats. Månadsprogram oktober. MÅNADSPROGRAM Oktober MÅNADSPROGRAM Oktober Herrgärdets Mötesplats Hälsans hus 2015 Månadsprogram oktober Herrgärdets mötesplats Knutsgatan 2D Telefon: 021-39 03 06 Dagverksamhet: 021-39 03 06 Reception: 021-39 03 00 Restaurang:

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6 gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 2 Maj 2011 Ät bra orka mera sidan 2 Erik gick ner i vikt sidan 3 Lättläst bok om dikter sidan 4 Cirkus i Berlin sidan 6 Lättläst

Läs mer

Med Vänliga Hälsningar Fritidsassistent Angelika Hallberg

Med Vänliga Hälsningar Fritidsassistent Angelika Hallberg HEJ! Här kommer nu 2014 års resor och läger med FUB. De resor och läger som finns med i programmet ordnas inte bara av FUB utan vi samarbetar även med Jönköpings kommun, Länsförbundet FUB, Smålands HIF,

Läs mer

Smaka! Här får du välja bland spännande menyer tillagade av prisbelönta kockar i en inspirerande miljö du väljer själv er smakupplevelse!

Smaka! Här får du välja bland spännande menyer tillagade av prisbelönta kockar i en inspirerande miljö du väljer själv er smakupplevelse! Smaka! I din hand håller du presentkortet Smaka på Norrköping. Här får du välja bland spännande menyer tillagade av prisbelönta kockar i en inspirerande miljö du väljer själv er smakupplevelse! Med presentkortet,

Läs mer

Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter!

Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter! Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter! Kallelse till medlemsmöte i KLIPPAN för att välja styrelse (bifogas) Vårprogram för Träffpunkten i Täby (bifogas) Ny styrelse i FUB i Södra Roslagen Ordförande:

Läs mer

Finike marina under mars månad, o allt det lilla som där händer!

Finike marina under mars månad, o allt det lilla som där händer! Resebrev nr 2, 2013 Finike marina under mars månad, o allt det lilla som där händer! Lite om vad som händer i marinan, o det är inte lite det! Egentligen så är denna period mest tänkt till att jobba på

Läs mer

MEDLEMSBLAD AUGUSTI-OKTOBER 2011 INFORMATION. Kansliet

MEDLEMSBLAD AUGUSTI-OKTOBER 2011 INFORMATION. Kansliet MEDLEMSBLAD AUGUSTI-OKTOBER 2011 INFORMATION Kansliet Kansliet har öppet mån, tis och tors kl. 9.00-15.30. Övriga tider finns telefonsvarare. Tel. 031-12 10 03. Mejl: goteborg.magotarm@telia.com Vår kanslist

Läs mer

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Hej! Nu, när vi har mött barnen igen och allt börjar få form och fason i arbetsrutinerna, är det dags att planera framåt. En mötesplats för inspiration:

Läs mer

3 bäddsrum 400: /person och natt. Bo två nätter utan städning: 350: /person och natt

3 bäddsrum 400: /person och natt. Bo två nätter utan städning: 350: /person och natt Vi vill härmed bjuda in dig och dina vänner till årets Post-sm i kubb! Denna gång vid Väsmans strand i Ludvika, med utsikt över vidderna, där Dan Andersson en gång i tiden vandrade! Ta tillfället i akt,

Läs mer

Projektet En hemlighet känd av många

Projektet En hemlighet känd av många Projektet En hemlighet känd av många Fredag 12/2 Helgen inleddes med presentation av daltagare efter middag på hotell Scandic Star i Sollentuna av kursledare Helena Svensson och Veronica Svensk. Deltagarna

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Skoterutflykt Ekonomiska föreningens skoterutflykt blir i år lördagen den 20 mars. Färden

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Resor och Läger Sommaren 2013

Resor och Läger Sommaren 2013 Resor och Läger Sommaren 2013 Fritid LSS i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad har ett gemensamt utbud av resor och lägerverksamhet. et är anpassat till hur många som följer med eller får plats

Läs mer

Sommarkul med Fritidsgården Fenix!

Sommarkul med Fritidsgården Fenix! snämnden Sommarkul med! Anmäl dig idag till sommarens roligaste veckor! Fredagen den 17/2 Postadress Box 500, 343 23 Älmhult Besöksadress Stortorget 1 Telefon 0476-550 00 (vx) Fax 0476-552 00 Organisationsnr

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

Studiecirklar på din fritid våren 2009

Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar och kultur för personer med intellektuell funktionsnedsättning SV Stockholm Sektionen för personer med funktionsnedsättningar SV Stockholm har studiecirklar

Läs mer

JULENS AKTIVITETER 2014

JULENS AKTIVITETER 2014 JULENS AKTIVITETER 2014 BLANDAT PONNY HÄST PRIVATLEKTION Välkommen till stallet VARJE DAG!! On 24 Juliga dagar i stallet! To 25 Fr 26 Lö 27 2 5 2 5 Barnkurs de små Julkurs för de små!! Ridning och pyssel

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Där är varmt välkommen till oss på Anhörigcenter och vi vill helst att du kommer innan du sliter ut dig

Läs mer

Personalföreningen Trikumo vänder sig till dig som är anställd på minst 40% i Borgholms kommun, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund.

Personalföreningen Trikumo vänder sig till dig som är anställd på minst 40% i Borgholms kommun, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Trikumo program 2011 Personalföreningen Trikumo vänder sig till dig som är anställd på minst 40% i Borgholms kommun, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Trikumo står för Trivsel, Kultur och Motion.

Läs mer

Äventyret kan börja...

Äventyret kan börja... Företag 2013-2014 Äventyret kan börja... PRODUKTIVA UPPLEVELSER FÖR FÖRETAG Företag 2013-2014 Produktiva upplevelser Större effektivitet och mera nöje Boda Borg i Karlskoga ger företagsgrupper upp till

Läs mer

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 maj - 31 augusti 2015 Anhörigcenter Anhörigcenter är en informations- och mötesplats som vänder sig till dig som inom familjen, släkten eller vänkretsen stödjer en närstående

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Hej, Nu är det dags för ett nytt fritidsprogram. I sommarens program hoppas jag att du hittar något roligt att göra.

Hej, Nu är det dags för ett nytt fritidsprogram. I sommarens program hoppas jag att du hittar något roligt att göra. Fritidsprogrammet Sommaren 2014 Hej, Nu är det dags för ett nytt fritidsprogram. I sommarens program hoppas jag att du hittar något roligt att göra. Glöm inte att titta in på Fritidens hemsida www.fffvarberg.dinstudio.se

Läs mer

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Anhörigstöd inom Vård och Omsorg Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen

Läs mer

STAND UP PADDLING & YOGA PÅ RÅGSKÄR I STOCKHOLMS YTTERSKÄRGÅRD MED RUNMARÖ SUP & YOGI PAL

STAND UP PADDLING & YOGA PÅ RÅGSKÄR I STOCKHOLMS YTTERSKÄRGÅRD MED RUNMARÖ SUP & YOGI PAL STAND UP PADDLING & YOGA PÅ RÅGSKÄR I STOCKHOLMS YTTERSKÄRGÅRD MED RUNMARÖ SUP & YOGI PAL Långt ut i Stockholms unika ytterskärgård, i Bullerö naturreservat, ligger ett litet torp alldeles vid vattenbrynet

Läs mer

Programblad Hösten 2015

Programblad Hösten 2015 Programblad Hösten 2015 INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET ENSKEDE - ÅRSTA Ordföranden har ordet Hej igen och välkomna åter. Nu är det dags för höstens aktiviteter. Vår duktiga programkommitté: Ingrid,

Läs mer

Socialpsykiatrins. Aktiviteter. våren 2014. Socialpsykiatrin

Socialpsykiatrins. Aktiviteter. våren 2014. Socialpsykiatrin Socialpsykiatrins Aktiviteter våren 2014 Socialpsykiatrin Hej igen! Här kommer info om vårens aktiviteter; både nyheter och favoriter i repris. Socialpsykiatrins Träfflokaler är mötesplats för kreativitet,

Läs mer

12 maj - 15 augusti. 35 aktiva dagar i sommar 2015 vid Grillplatsen Vattugatan 49 i Kungshall, Nybro

12 maj - 15 augusti. 35 aktiva dagar i sommar 2015 vid Grillplatsen Vattugatan 49 i Kungshall, Nybro 12 maj - 15 augusti 35 aktiva dagar i sommar 2015 vid Grillplatsen Vattugatan 49 i Kungshall, Nybro G U L A L S P O N T A N K U F Ö R A L L A Å L D R A R Ingen föranmälan Alla välkomna Hela programmet

Läs mer

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Välkomna med på en resa till Österrike och Slovakien. Vi börjar i Salzburg de första två dagarna. Staden där så många berömdheter

Läs mer

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta frågorna handlar

Läs mer

Sommarsemester. Arrangeras av Fritidsverksamheten Stöd- och serviceenheten

Sommarsemester. Arrangeras av Fritidsverksamheten Stöd- och serviceenheten Sommarsemester 2010 Arrangeras av Stöd- och serviceenheten Dagsemester vid scoutstugan i Åhus I år finns det möjlighet att åka till Scoutstugan under dagtid lördag till onsdag vecka 27-28. Du kan söka

Läs mer

Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning

Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning Sommaren 2015 Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning Främst för dig som omfattas av LSS, till exempel går i särskolan, på Lärvux, arbetar i daglig verksamhet eller bor i gruppbostad. Studieförbundet

Läs mer

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson LISAS DAGBOK när autismen tar över Thomas Filipsson Barnläkaren var tydlig och korrekt Det är något som inte stämmer. Orden är hämtade från den 8 maj 1995. På avdelning 15 på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Läs mer

Fritidsnytt. Nr 1/2015

Fritidsnytt. Nr 1/2015 Fritidsnytt Nr 1/2015 Här kommer vårens program! Här kommer en del av de aktiviteter som erbjuds denna termin. Det finns aktiviteter som du känner igen sedan innan, och vi erbjuder nya cirklar som vi hoppas

Läs mer

PLANERA DIN KUNDAKTIVITET I. Jönköping

PLANERA DIN KUNDAKTIVITET I. Jönköping PLANERA DIN KUNDAKTIVITET I Jönköping restauranger i Jönköping Tegel Matbar Galleri Sjön Köket levererar rustika, europeiska smaker i modern tappning under benämningen easy eating. Med ca 50 meter från

Läs mer