Dimensioner. Monteringsfärdigt till Citytunneln. Nya teknikresurser. aluminiumkunder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dimensioner. Monteringsfärdigt till Citytunneln. Nya teknikresurser. aluminiumkunder"

Transkript

1 Nya Dimensioner En tidning från BE Group Sverige AB u Nr Tunnplåtsaffärer trots bistra tider sid 6 Sveriges starkaste nu på dansgolvet! sid 6 BE Group levererar Armering till IKEA sid 6 Hundra förbättringar på ett halvår! sid 8 Kapat och borrat till sågverket sid 10 Just in time till Golden gate sid 12 Nya teknikresurser för aluminiumkunder sid 6 Monteringsfärdigt till Citytunneln sid 4

2 Om att försöka se till livets ljusare sidor Det kan vara på sin plats att göra som Monty Python i filmen Life of Brian: Always Look on the Bright Side of Life att alltid försöka se till livets ljusare sidor, även om det för tillfället kan se hopplöst ut. I dessa dystra tider, när konjunkturen dyker, marknaden förtvinar och antalet varsel och konkurser ökar, kan en sådan attityd måhända vara provocerande. Ändå finns det fog för den det finns faktiskt ett antal positiva detaljer som mitt i all bedrövelse också måste nämnas, till exempel: n För att möta det kraftiga konjunkturfallet genomför vi en intensiv kundbearbetning. Att den strategin ger resultat ser vi i rapporter från det gemensamägda tunnplåtbolaget ArcelorMittal BE Group SSC AB. De har fått en bra start på det nya året! Som VD Matts Persson säger: Det är hos kunderna vi utvecklar våra affärer, inte bakom våra skrivbord. n Vi gör nu en stor satsning på kompetensutveckling av vår personal, samtidigt som målet är att öka andelen service av vår försäljning. Vi blir alltså ännu kunnigare på produktionsservice och kan erbjuda våra kunder ännu mer kostnadseffektiva tjänster. n Vi har inlett arbetet med ett nytt koncerngemensamt IT-system för att knyta ihop affärerna i de nio länder där koncernen är verksam. Detta är en av de största investeringarna som BE Group gör. Ett modernt och vältrimmat system gör oss ännu säkrare som leverantör. n Trots dramatiskt minskad försäljning under fjärde kvartalet 2008 åstadkom vår koncern ett helårsresultat som var ett av de bästa i bolagets historia. Det ska vi vara nöjda med. n Mycket talar för sämre efterfrågan och lägre marginaler under 2009 och återhämtningen lär dröja. Å andra sidan är BE Group en stor, modern och flexibel koncern med stark marknadsposition i nio länder. Den positionen tänker vi behålla. Dialogen med gamla och nya kunder är nu viktigare än någonsin. Se där, fem sätt att se positivt på BE Group. Å andra sidan: vi genomför även ett tungt besparingsprogram, men var så säker på att vi trots det kan leverera! Det visar reportagen i denna tidning. Henrik Fries, tf VD Lars Bergström ny koncernchef för BE GROUP Lars Bergström har utsetts till ny VD och koncernchef för BE Group. Han har lång erfarenhet inom svensk verkstadsindustri, bland annat inom ABB-koncernen. Under fem år var han VD och koncernchef för då börsnoterade KMT, Karoline Machine Tools. Närmast kommer han från HTC Group, en koncern aktiv inom professionell golvbehandling, där han varit VD och koncernchef. Mot bakgrund av BE Groups allt starkare fokus på service kommer Lars Bergströms erfarenhet från verkstadsindustrin att vara en stor tillgång för utvecklingen av koncernens affärer, säger Carl-Erik Ridderstråle, styrelseordförande i BE Group. Det blir väldigt spännande att få leda ett internationellt börsnoterat företag som BE Group. Bolaget är välskött och det ska bli inspirerande att få driva det vidare med inriktning på internationell expansion och ökad serviceförsäljning, säger Lars Bergström. Lars Bergström tillträder under våren och efterträder Håkan Jeppsson, som lämnar BE Group för att bli VD och koncernchef för Ratosägda Inwido. I glappet mellan de båda kommer Torbjörn Clementz att vara tillförordnad VD han är vice VD och CFO på BE Group. Lars Bergström, ny koncernchef för BE Group. Ansvarig utgivare: Henrik Fries Redaktör: Jens Karlsson Adress: BE Group Sverige AB Box Malmö Tel Fax Produktion: Björn Lundquist AB, Malmö Tel E-post: 2

3 Som kund till BE Group är chansen god att du får träffa Peter Skoog. Han är ny försäljningschef och han tycker om att göra kundbesök. Maskineriet kärvar Stort prisfall och svårbedömd framtid Jag gillar att vara synlig och tycker om att bygga upp relationer. Mina rötter inom försäljningen är starka. Peter Skoog växte upp på Österlen, i en by strax norr om Simrishamn. Hans yrkeskarriär har gått från Svedala Arbrå via Trellex och G & L Beijer Industri till BE Group Sverige AB. Marknadsläget är svårt och vi får nog vänta länge på en uppgång värd namnet, skriver BE Groups inköps direktör Per Horstmann. Peter Skoog ny försäljningschef på BE Group Sverige AB. Branschen präglas av den avsevärt försämrade orderingången och det gäller alla led från stålproducenter till slutförbrukare. Till stora delar torde den minskade orderingången bero på den allmänna försvagningen i ekonomin som är en direkt följd av finanskrisen. Privatpersoner håller hårdare i plånboken och även företag har blivit försiktigare. Dessutom har tillgången på kapital blivit mindre vilket begränsar utrymmet för investeringar samtidigt som många företag får likviditetsproblem, delvis därför att de inte hinner sänka kostnaderna i samma takt som intäkterna minskar. Den minskade efterfrågan har lett till lägre priser som i sin tur har lett till lägre efterfrågan. (Varför köpa idag om man tror det blir billigare imorgon?) Vi har fått en negativ spiral som är svår att bryta. Den kraftigt minskade efterfrågan har lett till ett stort prisfall från förra årets tredje kvartal till årsskiftet. Det har inte synts lika tydligt i Sverige som i övriga Europa eftersom den försvagade kronan delvis har dolt prishöjningarna. BE Groups försäljning (tonnaget) sjönk under det fjärde kvartalet med 20 procent jämfört med föregående år. För de flesta av stålproducenterna blev det ännu värre. Många av dem har uppgivit att försäljningen sjunkit med över 50 procent. Skillnaden beror på att alla distributörer försöker minska sina lager i första hand och därmed köper så lite som möjligt från sina leverantörer. Vad händer framöver då? Ja, det är svårt att säga. Huvudfrågan är hur djup och långvarig den globala konjunktursvackan kommer att vara? En ordentlig ökning av den verkliga efterfrågan krävs för att det ska bli riktigt bra igen och det kan ta flera år! Däremot är det många bedömare som tror sig se åtminstone några tecken på en stabilisering av marknaden redan nu: n Stålproducenterna har skurit ner sin produktion för att balansera en lägre efterfrågan. n Distributörernas överlager kommer så småningom att försvinna varvid producenternas försäljning kommer att öka samtidigt som prispressen blir mindre. n Skrotpriset har haft en uppåtgående trend de senaste månaderna. n Efter en period av kraftigt sänkta priser från producenterna har vi de senaste veckorna sett en utplaning och för vissa produkter (till exempel armering och långa produkter) till och med en prisökning. Det är nog viktigt att ändå inte hoppas för mycket på en snar återhämtning av marknaden. Den vanligaste uppfattningen bland analytikerna är att vi får vänta länge på en uppgång värd namnet. Framgång föder framgång Det ska vara kul att jobba med mig, slår han fast. Jag är van att jobba efter mål och är inte rädd att följa upp dessa. Men det är viktigt att bryta ner målen till lättbegripliga bitar som individ mår man bra av att veta vad som förväntas av en. Det underlättar också om man delar med sig av sina success-stories. Framgång föder framgång. Gäller att vara med när racet går Att byta jobb mitt i en lågkonjunktur kan tyckas vågat, men det är inget som oroar Peter Skoog. Det råkade bli så. Å andra sidan vänder konjunkturen snart upp igen. När det racet sätter i gång gäller det att vara med från start med välfyllda lager! De BE-kunder som spelar golf kan mycket väl få gå en match mot Peter Skoog under BE Open. Men var beredd på en hård omgång Peter Skoog är en bra golfspelare, uppvuxen som han är vid en golfbana. Jag går faktiskt fortfarande runt på 8,8 i handicap, trots att det numera inte blir så mycket tid över till golfen. 3

4 5 000 ritningar borrhål Monteringsfärdiga baldakiner till Citytunneln BE Groups chaufför Kent-Inge Nilsson lastar av de monteringsfärdiga delarna på perrongen i den underjordiska stationen. Citytunneln i Malmö är en av de större infrastruktursatsningarna i Sverige. En del av projektet innebär att Malmö Central får en ny, spektakulär underjordisk station. Hit levererar BE Group monteringsfärdiga delar till två 350 meter långa stålbaldakiner. Öresundsbron och Malmö Centralstation binds samman av Citytunneln som nu är färdigborrad. Nu pågår installationsarbetet och stationerna färdigställs, spår dras och kringbyggnationer växer fram. I december 2010 är tunneln helt färdig. Därefter kommer nio av tio tåg som anländer till Malmö C att passera i den underjordiska delen som binder samman dagens järnvägsspår med Citytunneln. De fyra järnvägsspåren nere i den Baldakiner för el, fläkt och belysning. stora underjordiska stationen är ännu inte lagda, vilket gör att BE Groups bil kan rulla fram längs med perrongen för att lasta av. På turbilens flak ligger några av de monteringsfärdiga delar som tillsammans bildar stålbaldakinerna ovanför perrongerna. Baldakinerna utgör en slags servicedäck där alla el-, fläkt- och belysningsinstallationer samlas (se bild). Baldakindelarna är tillverkade i varmförzinkat stål och levereras monteringsfärdiga till entreprenören NCC. Under 26 veckor levereras totalt 170 ton stål och var fjortonde dag rullar BEbilen ner i tunneln. Malmö Central Nedre gör att Malmö C binds samman med Citytunneln. I taket ovanför perrongen löper baldakinerna som BE Group levererar material till. Ett lättmonterat jättemekano Det är inte mängden material som är det speciella i detta uppdrag, utan upplägget. BE Group tar här ett totalansvar för att delarna levereras helt monteringsfärdiga till stationsbygget. Tony Häggström, BE Group, berättar: Det speciella är att alla delar till 4

5 Vi levererar allt monteringsfärdigt i samarbete med våra partners, säger Thomas Anderberg, kundansvarig på BE Group. Raka vägen till köpenhamn n Citytunneln är en 17 km lång järnvägsförbindelse genom Malmö, varav 6 km består av parallella tunnlar under centrala Malmö. Malmö C byggs ut med en underjordisk station. Vid Triangeln i centrala Malmö och i Hyllie strax söder om staden byggs nya stationer. Citytunnelprojeket består av de rödmarkerade avsnitten. baldakinerna har olika mått och specifikationer. Totalt handlar det om ritningar och alla borrhål måste hamna exakt rätt! Innan leveransen till tunneln har BE Group sett till att materialet har kapats och borrats vid anläggningen i Norrköping, svetsats och monterats av Stål & Rörmontage AB i Sölvesborg och varmförzinkats av BE Groups partner JIWE. Slutligen har allt packats och märkts upp vid BE Groups anläggning i Malmö. Varje del är unik och har en tydlig märkning som gör det lätt och smidigt för entreprenören NCC att montera dem. n Citytunneln började byggas år 2005 och beräknas vara klar i december Under 2011 börjar tågen rulla i tunneln. n Malmö C är idag en så kallad säckstation. När Malmö C Nedre och Citytunneln står färdiga kan tågen fortsätta under Malmö C utan att behöva vända. Citytunneln förkortar restiden till Köpenhamn och ökar trafikkapaciteten i regionen. Varje del är tydligt uppmärkt med brickor, vilket gör det lätt för entreprenören NCC att montera varje del på avsedd plats. Det är ett jättemekano som är väldigt lättmonterat, säger arbetsledaren Johan Rubin från NCC. Det är guld värt att varje del är märkt med brickor som anger sektion eftersom varje detalj är unik. Allt levereras som ett paket vid rätt tidpunkt och till rätt plats så att det blir lätt för byggaren att montera. Det är det som vi på BE Group kallar Set Package, säger BE Groups Robert Larsson. Kraven på materialen i Citytunneln är höga. Hög hållfasthet och sträckgränser krävs och galvning och svetsning måste vara av högsta kvalitet. Vi jobbar efter samma miljöklassning som om vi vore ute i havsbandet, det vill säga miljöklass fyra, säger Lars- Åke Sjökvist, NCCs platschef för Malmö Central Nedre. Glada miner på den blivande perrongen i Malmö C Nedre: Robert Larsson, BE, Johan Rubin och Lars-Åke Sjö kvist, NCC, samt Tony Häggström, BE. Allt du behöver veta om ytbehandling och varmförzinkning! n Ökad kunskap och utvidgat samarbete är bästa vägen till säkrare kvalitet och förbättrad lönsamhet. Därför ger BE Group och samarbetspartnern JIWE intresserade kunder möjlighet att fördjupa sig i processen kring ytbehandling och varmförzinkning. Utbildningen sker vid på-vägenhem -möten kl Huvudpunkterna i programmet är rundvisning på fabriken och genomgång av ytbehandling. Det hela avslutas med lättare förtäring. Alla utbildningstillfällen är kostnadsfria. Kontakta din säljare på BE Group för bokning och mer info. Välj någon av dessa dagar: n Eskilstuna: Tisdag 17/3 (anmälan 10/3) Onsdag 20/ 5 (anmälan 13/5) Vill du veta mer om BE Groups upplägg av leveranserna till Citytunneln? Kontakta Thomas Anderberg, Tony Häggström eller Robert Larsson, n Sölvesborg. Onsdag 18/3 (anmälan 8/3) Onsdag 22/4 (anmälan 12/4) 5

6 Matts Persson: B ättre än förväntat. Nya Muskler Tunnplåtsbolaget: Året började bättre än väntat Det gemensamägda tunnplåtbolaget ArcelorMittal BE Group SSC AB har fått en bra start på det nya året. Med tanke på marknadsläget har året börjat bättre än förväntat, säger VD Matts Persson. Vi följer nu vår reviderade budget för 2009, vilket vi naturligtvis tycker är bra. Har ni tagit nya affärer? Vi är klara med merparten av våra avtal och har ett antal nya kunder i vår portfölj. Det ser onekligen intressant ut! Finns det fler förklaringar till den positiva inledningen på året? Vi har haft en hög marknadsnärvaro under hösten och det ger nu resultat. Vi är ute oftare hos kunderna och diskuterar med dem. Det är hos kunderna vi utvecklar våra affärer, inte bakom våra skrivbord. En annan förklaring är att företagsnamnet ArcelorMittal BE Group SSC AB nu är inarbetat. Det är en stor fördel att kunna jobba med två så starka varumärken som ArcelorMittal och BE Group. En bidragande framgångsfaktor är vår kompetenta och motiverade personal! Varför koncentrerar ni verksamheten till Karlstad? Konjunkturläget gör det tyvärr nödvändigt att ta till mer drastiska åtgärder. Syftet är att skapa en ökad effektivitet med bibehållen servicegrad och även i framtiden vara en stark aktör på tunnplåtsmarknaden. Thomas Flodin, maskinoperatör med ansvar för den nya aluminium kapen. Snäva toleranser, fina snittytor och inget behov av efterbearbetning. Även sågning av aluminiumplåt ger perfekta och gradfria snittytor, exakta mått och snäva toleranser. BE levererar armeringen när ikea bygger nytt Det nya IKEA-varuhuset strax intill Öresundsbron i södra Malmö kommer att vila på stora mängder armering från BE Group. Med sina kvadratmeter butiksyta blir det nya varuhuset näst störst i Sverige och det kommer att gå åt mycket betong och armering! Det nya varuhuset blir IKEAs tredje i Malmö sedan I slutet av året räknar man med att flytta från Bulltofta till Svågertorp. Sedan Öresundsbron blev klar år 2000 har många stora butiksetableringar lockats till detta område strax innan bron. Här passerar både motorväg och järnväg och nu när IKEA flyttar hit blir Svågertorp ännu hetare. Betongsliparna i Göteborg AB har fått i uppdrag att gjuta IKEAs stora betonggolv och ska göra det med armering från BE Group. Vi har samarbetat i minst tio år, 6

7 för Aluminium Foto: Mikael Schulz/Agent Bauer/TV4 Maskinbeteckning: Profilma 600 R-XL Kapområde: Platt: 210 x 240 mm Fyrkant: 210 x 210 mm Runt: 210 mm. Kaptolerans ± 0,2 mm upp till 3 m Minsta kaplängd: 10 mm Med den allra senaste tekniken på plats går nu BE Group på marknadsoffensiv med en kampanj riktad till förbrukare av aluminium. På bilden: Anders Henriksson. Peter Larsson betonar kundnyttan i den nya maskininvesteringen. säger Ove Eriksson, BEs produktchef armering. Vi bidrar med 730 ton fingerskarvade armeringsnät och ytterligare 150 ton vanlig armering samt tillbehör. IKEA har 17 varuhus i Sverige. Kungens Kurva är störst med kvadratmeter. Det finns 253 IKEA-varuhus i 24 länder. Koncernen omsätter 21,2 miljarder euro, sysselsätter personer och har leverantörer i 54 olika länder. För att tillgodose många aluminiumkunders önskemål om snabba leveranser av stora volymer av produktionsanpassat material har BE Group nu satsat på en höghastighetsklingkap vid sidan av övrig kaputrustning. Med denna klingkap Profilma 600 R-XL kan vi nu erbjuda hög kvalitet och samtidigt snabbt effektuera stora volymer, säger Peter Larsson, produktchef aluminium på BE Group. Höghastighetskapen ger fina snitt ytor utan behov av efterbearbetning. Buntkapning av större serier Ett effektivt materialflöde är förutsättningen för smidig produktion BE Group erbjuder nu buntkapning av större serier för bättre kundekonomi. Inte nog med att vi nu har alla resurser i egen regi och därmed kan erbjuda bästa ekonomi, kvalitet och produktionshastighet nu tar ett steg till med det som vi kallar Set Package, säger Peter Larsson. BE Groups Set Package-koncept underlättar för kunden genom att återkommande order som innehåller en eller flera serviceaktiviteter och olika materialslag får ett enda artikelnummer. n BE Group erbjuder marknadens alla former av aluminium: plåt, coils, durkplåt, stång, stångprofiler och rör. För att få veta mer om vad BE Group erbjuder inom aluminium, kontakta din BE-säljare på telefon IKEA lämnar Bulltofta i Malmö och flyttar närmare Öresundsbron. Världens starkaste nu även på dansgolvet Att världens starkaste man även kan dansa fick mången TV-tittare att lyfta på ögonbrynen speciellt de som vant sig vid att se Magnus Samuelsson på underleverantörsmässan på Elmia, iförd BE Groups t-tröja med devisen BE STRONGER WITH BE. Förutom att agera styrkemaskot på uppdrag av BE Group har Magnus engagerats av TV4 att delta i fjärde säsongen av tittarsuccén Let s dance. Över två miljoner TV-tittare lockas varje fredag under tio veckor att se 150 kilo tunge och två meter långe Magnus Samuelsson lyfta sin betydligt lättare och kortare danspartner Annika Sjöö högt upp över dansgolvet i en yster rumba! Magnus Samuelsson, The Giant Swede, var tidigare mest känd för att han 1998 tog hem titeln som Världens starkaste man. Han har stått på prispallen fem gånger och har vunnit Sveriges starkaste man nio gånger. Nu är det lackskor, hetsande rytmer och rullande höfter som gäller! 7

8 Många små steg mot Högre kvalitet, färre reklamationer och maximal leveranssäkerhet det är resultatet av ett målmedvetet och konsekvent förbättringsarbete vid BE Groups produktionsanläggning i Malmö. Anläggningen i Norrköping ligger inte långt efter. Det är driftchefen i Malmö, Aleksandar Karabeleski, som har varit den drivande kraften bakom förändringsarbetet som i mångt och mycket har följt tankarna bakom Lean Production den resurssnåla produktionsmetoden (se sidoartikel). Vi har kommit så här långt tack vare att vi har tagit många små steg framåt. På ett halvår har vi lyckats genomföra över 100 dokumenterade förbättringar i anläggningen! Aleksandar Karabeleski kom i kontakt med Lean Production när han för några år sedan var produktionsansvarig på Gambro i Lund. När han blev driftchef för BE Groups anläggning i Malmö bestämde han sig för att införa resurssnåla produktionsmetoder även här. Bättre kvalitet Detta har förändringsarbetet hittills lett fram till vid anläggningen i Malmö: Över hundra förbättringar under ett halvår tack vare Lean Production Aleksandar Karabeleski, driftchef på BE Group i Malmö, noterar påtagliga skillnader till det bättre sedan man började arbeta enligt Lean Production. n Ökad produktivitet anläggningen producerar 30 procent mer än tidigare med mindre personal. n Avsevärt förbättrad produktkvalitet reklamationerna har minskat rejält. n Halverad ledtid för produktionsorder. n Hundraprocentigt förbättrad leverans precision. n Genomloppstiderna har halverats. n Kraftigt minskade ytbehov, färre mellanlager och bättre flöden. n Ökad motivation, idérikedom och arbetsglädje hos personalen. Hur har man då lyckats nå dessa påtagliga resultat? Sunt förnuft, helt enkelt. Det handlar om att vi har skapat en positiv atmosfär med vilja till förbättringar, berättar Aleksandar Karabeleski. Ökat engagemang Anläggningen ska prestera en förbättring i veckan per avdelning. Genomförda förbättringar dokumenteras och visas på vita tavlor, där det framgår vem som ligger bakom förbättringarna. Detta leder till ökat engagemang och ansvarstagande hos medarbetarna. 8

9 framgången Allt för kunden Rene Pazur till höger leder en produktionsgenomgång för fr v Benny Haraldsson, Sabina Demirovic, Magnus Berglund, Roger Hägerklint och Jonas Markus. En resurssnål produktion måste ha effektiva flöden och ett minimum av störningar. Det kräver i sin tur systematik i rutinerna och att ISO 9001 lyfts till nya nivåer. Det gäller att hela tiden jaga förluster i verksamheten, berättar Aleksandar Karabeleski. Någonstans kostar förlusterna pengar. Onödiga förluster kostar Att producera fel, för mycket eller för tidigt är exempel på förluster. Att vänta på att något ska hända är också en förlust. Onödiga transporter av material, flaskhalsar i produktionen och omarbetningar är andra förluster. Buffertlager är inte bra de leder till Vill du veta mer om hur BE Group arbetar med Lean Production? Kontakta Aleksandar Karabeleski, , ökade ledtider, döljer problem och minskar benägenhet att lösa underliggande problem i organisationen. Jag frågar aldrig vem som gjorde fel, utan varför det gick fel. Vi vill inte ha en anklagande kultur. I stället har vi ett förändringsarbete som har gett oss högre produktkvalitet, färre reklamationer och därmed ökad konkurrenskraft, säger Aleksandar Karabeleski. Ytterligare förklaringar till att anläggningen har kunnat öka produktiviteten är att underhållet schemaläggs och samordnas för att minska onödiga stopptider. Personalen har fått högre kompetens så många som möjligt ska kunna byta arbetsuppgifter om det blir brist på någon avdelning. Förbättringar i lager och produktion. Anders Holmberg, Josef Matusik, Sabina Demirovic, Rickard Ahlandsberg, Johan Andersson, René Pazur, Mikael Fransén, Lars Johansson och Christer Olsson lyssnar till Aleksandar Karabeleskis genomgång. BE Group har två lager- och produktionsanläggningar, en i Malmö och en Norr köping. Produktionsservice är en betydande och växande del av verksamheten: kapning, borrning, gasskärning, klippning, spaltning, sågning samt blästring och målning. Lean Production är en industriell metod för att öka produktionseffektiviteten. De grundläggande principerna bottnar i idéer som inspirerade Henry Ford när han skapade sitt löpande band en tillverkning som faktiskt inte var speciellt kostnadseffektiv med dagens mått mätt. När Japan efter andra världskriget lade om sin militära industri till civil produktion skapade Toyota det världsberömda TPS, Toyota Production System. Man anpassade produktionen efter efterfrågad kvantitet, gick över till linjeproduktion, kortade omställningstiderna och tillverkade mindre batcher. Därigenom blev det möjligt att sänka kostnaderna, variera produktsortimentet, höja kvaliteten samt korta genomloppstiderna allt för att möta kundernas krav. I mitten av 1970-talet hade Toyotas produktionssystem utvecklats till ett av de mest effektiva produktionssystemen och kunde möta marknadens krav på flexibilitet. Metodiken är grunden till det som i dag kallas Lean Production. Huvudprincipen är att eliminera slöseri. Alla aktiviteter som genomförs i en verksamhet kategoriseras utifrån om de ökar värdet på produkten eller inte. De aktiviteter som inte är värdeadderande är slöseri och ska systematiskt elimineras. Toyota är världens största biltillverkare och produktionssystemet har väckt stort intresse världen över. Lean produktion, som en gång var speciellt anpassat för tillverkningsindustrin, tillämpas i dag inom många sektorer. 9

10 Man ska göra det man är bra på! Magnus Engström, ägare till snabbväxande Tranås Byggsvets köper allt stål av BE och får det levererat kapat, borrat och målat direkt till verkstad eller byggplats. Alla hål på rätt plats! Vi följer med Magnus Engström till sågverket i Hjältevad, några mil öster om småländska Eksjö. Här i blötsnön reser sig ett väldigt stålskelett. Det är sågverkskoncernen Vida som bygger ut sågverket för att kunna öka produktionen från till kubikmeter trävaror om året. Magnus Engströms företag Tranås Byggsvets har fått uppdraget att uppföra stålbyggnaden i samarbete med BE Group. Varje gång Magnus Engström räknar på ett nytt uppdrag och det har blivit många på senare år vänder han sig till BE Group för att få pris på stålet, inte till någon annan. Täta affärsrelationer Jag är en lojal kund hos BE Group det vinner båda parter på. Vårt samarbete fungerar väldigt bra, säger Magnus. Affärsrelationen mellan Tranås Byggsvets och BE Group började när Magnus Michael Andersson, ny BE-säljare som haft ansvaret för leveranserna till Tranås Byggsvets. Mårten Holmberg, produktansvarig service, prisar samarbetet med Tranås Byggsvets. pappa Stig Engström startade företaget Nu när företaget ägs och drivs av Stigs barn har kontakterna med BE Group blivit ännu tätare så täta att BE Group nämns som huvudleverantör i den nya eleganta företagspresentationen. Magnus och han syster Maria, som numera heter Arbenäs i efternamn, hade ambitionen att företaget skulle växa när de tog över. Upptagningsområdet breddades och aktionsradien är nu 7 8 mil runt om Tranås. Det betyder att man tar 10

11 Snabbare produktion med högre precision Här är fem goda skäl att utnyttja BE Groups resurser för kapning och borrning: 1 Snabbare produktion. Färdiga detaljer, klara att sätta samman med bultförband, ökar byggtakten avsevärt. Man slipper gradning och viss ytbehandling som krävs vid svetsmontage. Kapning och borrning i den integrerade kap- och borrlinjen går flera gånger snabbare än motsvarande manuellt arbete. 2 Bättre ekonomi. Genom att köpa färdigt material slipper man dyra maskininvesteringar som kräver hög nyttjandegrad för att löna sig och kan bedriva lagerlös produktion till fördelaktiga villkor. Monteringsklart material frigör golvyta, personal och kapital resurser som i stället kan utnyttjas till kärnverksamhet eller till nya verksamheter. 3 Högre precision. Alla mätfel elimineras eftersom kapning och borrning styrs av mått- och dimensionsvärden. Toleransvärdena mäts i tiondels millimeter, det betyder hög överensstämmelse och minimala passningsproblem vid till exempel bultgenomföring. 4 mindre spill. Man slipper insamling, containerhyra med mera när BE Group tar hand om spillhanteringen på ett kretsloppsanpassat sätt. 5 Minskade transporter sparar pengar, tid och miljö. BE Groups leveranser sker med fast turbilssystem över hela landet. På många turer lossar chaufförerna själva med egen kran för att spara tid och underlätta för kunden. Kapat, borrat, blästrat och målat snabbt på plats med bultförbad. uppdrag i Nässjö, Vetlanda, Jönköping, Motala, Linköping, Eksjö och nu senast Hjältevad. Vi har dessutom breddat vårt erbjudande utöver byggkonstruktioner och sysslar nu även med räcken, trappor och grindar. Vi har faktiskt vuxit med 300 procent de fem senaste åren! Flitig e-handelskund Hårt tidspressat projekt När Magnus får in större uppdrag koncentrerar han sig på montage och lägger ut all kapning, borrning och skärning. I min bransch är leveranssäkerheten jätteviktig. Att BE Group kan kapa, borra och måla är en stor fördel för oss. Till bygget i Hjältevad fick vi snabbt hundra ton HEA- och HEB- balk samt en hel del hålprofiler där vartenda hål var på rätt plats helt fantastiskt. Projektet var dessutom hårt tidspressat. Allt skulle fram på två månader från ritning till färdigt montage! Magnus Engström har sällskap av två personer från BE Group vid besöket i Hjältevad: Mårten Holmberg, produktansvarig service, och Michael Andersson, kundansvarig säljare. Michael är nyanställd och kom direkt in i hetluften med leveranserna till Tranås Byggsvets. Vårt samarbete är välsmort, säger Mårten Holmberg. Han litar på att vi har rätt pris och kan leverera en bra produkt på utlovad tid. Att låta oss kapa, borra och måla sänker hans kostnader, och han slipper skrot- och restbitshantering. Kapitalbindningen minskar dessutom när materialet levereras färdigt för montage. Man ska göra det man är bra på, kommenterar Magnus Engström. Vill du veta mer om BE Groups erbjudanden när det gäller kapning och borrning samt målning? Kontakta Mårten Holmberg Magnus Engström är en av BE Groups allra flitigaste e-handelskunder. Jag gillar att kunna lägga mina beställningar på BE ONLINE när det passar mig bäst. Jag går in och ser på orderhistoriken, repeterar gamla beställningar och kan följa hur mina ordrar ligger. Jag uppskattar att BE ringer och berättar om inte allt mot förmodan är med på flaket. Läs mer om möjligheter och fördelar med BE ONLINE på 11

12 Avsändare: BE Group Sverige AB Box Malmö När Golden Gate-bron i San Francisco byggdes gick det åt väldiga mängder stål. Leveranserna från stålverken på östkusten var ett tidigt exempel på just in time-tänkande. Just in time! De arbetare som råkade falla från Golden Gate-bron när den byggdes men klarade sig blev medlemmar i Half-Way-to-Hell Club. När den berömda hängbron över Golden Gate-sundet invigdes 28 maj 1937 blev den med sitt brospann på meter världens längsta. Det fick den vara ända till 1964 då New York fick sin Verrazano Narrows Bridge, som var några meter längre byggdes Humber Bridge i England med ett spann på meter, vilket inte var mycket jämfört med danska Stora Bält-brons meter (1997) och japanska Akashi Kaikyo-brons meter (1998). Just in time Stålet till Golden Gate-bron tillverkades av Bethlehem Steel i olika stålverk i New Jersey, Maryland och Pennsylvania på östkusten. Stålet fraktades i sektioner från Philadelphia via Panama-kanalen till San Francisco, dit de anlände för att omgående monteras ett framsynt agerande enligt just in time-principen. Väl framme vid byggplatsen lyfte stora kranar upp balkarna som fästes med bultar. Tio entreprenörer med en lång rad underleverantörer delade på uppgiften att bygga bron. Arbetarna använde faktiskt hjälmar, vilket tidigare inte varit så vanligt, och under bron hängde ett säkerhetsnät. Trots det fick elva män sätta livet till under byggnadsarbetena. Tio av dem dog samtidigt när en byggnadsställning kollapsade och föll igenom säkerhetsnätet 17 februari Säkerhetsnätet räddade dock livet på 19 andra arbetare som vid olika tillfällen föll från bron de blev automatiskt medlemmar i Half-Way-to-Hell Club. Vattenburen zinkprimer Bron är målad i en karakteristisk rödorange färg (PMS 173) som enligt arkitekten Irving Morrow korresponderade fint mot den omgivande naturen och kontrasterade mot himmel och hav. Den blybaserade originalfärgen höll ända till 1965, då den successivt byttes ut mot en vattenburen zinkprimer som ytbehandlades med akrylfärg ett drygt arbete som pågick ända till I dag kämpar 17 stålarbetare och 38 målare med vind, kyla, regn och dimma högt uppe i bron för att byta ut rostande stålbalkar och nitar och bättra på rostskyddet. Originalnitarna ersätts med galvaniserade ASTM A-325-bultar som håller betydligt bättre. 227 meter över havsytan Några fakta om bron: Brons totala vikt är ton. Den är 27 meter bred och den segelfria höjden är 67 meter. Brotornen reser sig 227 meter över havsytan. Bron bärs upp av två metertjocka meter långa kablar som löper över de båda huvudtornen och förankras i gigantiska ankare på respektive sida av sundet. Varje kabel består i sin tur av galvaniserade ståltrådar. Drömmen att bygga en bro över Golden Gate-sundet hade sysselsatt konstruktörer och politiker i över hundra år. Från öppningsdagen 28 maj 1937 till augusti 2008 passerade fordon över bron.

Dimensioner. Specat. & klart. när MFF får ny arena sid 6. på specialstål sid 4. rullar i gång sid 8. serviceerbjudande sid 9. helt i stål sid 10

Dimensioner. Specat. & klart. när MFF får ny arena sid 6. på specialstål sid 4. rullar i gång sid 8. serviceerbjudande sid 9. helt i stål sid 10 Nya Dimensioner En tidning från BE Group Sverige AB u Nr 2 2008 l Fortsatt satsning på specialstål sid 4 l Det nya tunnplåtsbolaget rullar i gång sid 8 l plasmaskärning nytt serviceerbjudande sid 9 l Bostadshusen

Läs mer

Dimensioner. Logistikcentrum i absolut. framkant! Logistik l Rådgivning l Återvinning

Dimensioner. Logistikcentrum i absolut. framkant! Logistik l Rådgivning l Återvinning Nya Dimensioner En tidning från Bröderna Edstrand u Nr 4 2006 Logistikcentrum i absolut Runda konstruktionsrör i lager Sverige har för få företag Ingen avmattning i sikte Compact living från Racks Besked

Läs mer

Dimensioner. BE storsatsar. i Malmö och Norrköping. BE Group nu även i S:t Petersburg. Serviceteam nära kunderna. dygnet runt

Dimensioner. BE storsatsar. i Malmö och Norrköping. BE Group nu även i S:t Petersburg. Serviceteam nära kunderna. dygnet runt Nya Dimensioner En tidning från Bröderna Edstrand u Nr 2 2006 BE storsatsar i Malmö och Norrköping BE Online dygnet runt BE Group nu även i S:t Petersburg Serviceteam nära kunderna En kraftsamling för

Läs mer

Dimensioner. Hotade kattdjur räddas. Järnmalmen tvingar kiruna att flytta Sid 12. inom grundläggning Sid 7. Reportage från Nordens Ark Sid 4

Dimensioner. Hotade kattdjur räddas. Järnmalmen tvingar kiruna att flytta Sid 12. inom grundläggning Sid 7. Reportage från Nordens Ark Sid 4 Nya Dimensioner En tidning från BE Group Sverige AB u Nr 2 2010 BE Group blir bredare inom grundläggning Sid 7 Järnmalmen tvingar kiruna att flytta Sid 12 Nyvalsat rakt in i verkstaden Sid 6 Hotade kattdjur

Läs mer

Dimensioner. Ett plus ett blir tre! BE Online i kundernas vardag. Bygger utan att störa sid 4. Platta produkter från Hela världen sid 6

Dimensioner. Ett plus ett blir tre! BE Online i kundernas vardag. Bygger utan att störa sid 4. Platta produkter från Hela världen sid 6 Nya Dimensioner En tidning från BE Group Sverige AB u Nr 2 2012 Bygger utan att störa sid 4 Ett plus ett blir tre! Nytänkare i klippan går egna vägar sid 10 Platta produkter från Hela världen sid 6 BE

Läs mer

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen A magazine EN TIDNING for FÖR employees ANSTÄLLDA VID VOLVO at LASTVAGNAR the tuve plant UMEÅ volvo #2 2009 HYTTEN ENERGIBESPARING! Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen av 2.300

Läs mer

DIMENSIONER ROSTFRIA NYA KOMPONENTER. RAKT IN I PRODUKTIONEN sid 4

DIMENSIONER ROSTFRIA NYA KOMPONENTER. RAKT IN I PRODUKTIONEN sid 4 NYA DIMENSIONER EN TIDNING FRÅN BE GROUP SVERIGE AB u NR 1 2014 ROSTFRIA KOMPONENTER RAKT IN I PRODUKTIONEN sid 4 ÄNNU HÅRDARE SLITPLÅT sid 3 MÅTTBESTÄLLD GROVPLÅT sid 3 TILLVERKNING FLYTTAR HEM sid 6

Läs mer

Dimensioner. Hela servicepaketet! Så stannar jobben kvar i Sverige. EM-pallen orkade även kulstötare. BE ska bli störst på aluminium

Dimensioner. Hela servicepaketet! Så stannar jobben kvar i Sverige. EM-pallen orkade även kulstötare. BE ska bli störst på aluminium Nya Dimensioner En tidning från Bröderna Edstrand u Nr 3 2006 Så stannar jobben kvar i Sverige Hela servicepaketet! Portsystem 2000 i Habo utnyttjar BE:s servicetjänster EM-pallen orkade även kulstötare

Läs mer

Dimensioner. Rostfritt. Uppåt väggarna sid 7. Produktionsservice

Dimensioner. Rostfritt. Uppåt väggarna sid 7. Produktionsservice Nya Dimensioner En tidning från BE Group Sverige AB u Nr 4 2011 Rostfritt Uppåt väggarna sid 7 Johan Arkler, arbetsledare på centrallagret för rostfritt och aluminium i Norrköping, där volymerna av rostfria

Läs mer

Dimensioner. Magnelis Trotsar. rostensid 4. Rusning efter specialstål. Tunnplåtsnyhet: 1 450 ton balk till Gävle hamn sid 3

Dimensioner. Magnelis Trotsar. rostensid 4. Rusning efter specialstål. Tunnplåtsnyhet: 1 450 ton balk till Gävle hamn sid 3 Nya Dimensioner En tidning från BE Group Sverige AB u Nr 1 2011 BE Group i Ostrava: Intressant logistikupplägg för nordiska industriföretag sid 10 Rusning efter specialstål sid 8 Roger Johansson ny koncernchef

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

Nolato Magasin. Framgång i Kina för Nolato. Ny kundstrategi grund för val. Hårda krav för motorsågar. Nr 10. Juni 2003

Nolato Magasin. Framgång i Kina för Nolato. Ny kundstrategi grund för val. Hårda krav för motorsågar. Nr 10. Juni 2003 Nolato Magasin Nr 10. Juni 2003 Framgång i Kina för Nolato På mindre än tre år har Nolato Beijing utvecklats från noll till 450 anställda. Med flexibla produktionslösningar och hög kvalitet har man fått

Läs mer

TTS SIKTAR HÖGT. Ljuset kommer från Fagerhult. Cadcraft i pole position i designracet. Cadcraft visar vägen. så rustar du för bättre tider

TTS SIKTAR HÖGT. Ljuset kommer från Fagerhult. Cadcraft i pole position i designracet. Cadcraft visar vägen. så rustar du för bättre tider Cadcrafts lösning var en revolution hos oss Pär Hammar, NordDesign Kök TTS SIKTAR HÖGT Cadcraft visar vägen Ljuset kommer från Fagerhult Cadcraft i pole position i designracet Tema Integration så rustar

Läs mer

kontakt Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä

kontakt Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 4 september 2013 Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä Södradag på

Läs mer

Dick. Dimensioner. bygger i stål sid

Dick. Dimensioner. bygger i stål sid Nya Dimensioner En tidning från BE Group Sverige AB u Nr 3 2013 6 000 stålbyggnader under 60 år! sid 4 Filminspelning i stållagret sid 3 Stålbyggnadspriset till Lecor sid 3 Svetsad armering spar tid sid

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

PROTONEN Nyheter från Proton Group

PROTONEN Nyheter från Proton Group PROTONEN Nyheter från Proton Group 1:2014 Ny funktion ger eko i hela koncernen Proton Engineerings nya VD vill back to basics Det pekar uppåt för Proton Caretec innehåll ledaren Nr 1:2014 4 5 Aktuellt

Läs mer

Uppländskt lantbruk siktar

Uppländskt lantbruk siktar LEDAREN Tack för värdefulla stämmor! SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 2 2011 Unibake bygger för engelska bullar SIDAN 6 Erik Herland har perspektiv på politiken SIDAN

Läs mer

Tänk om... Sunt förnuft. Enkla lösningar. Midroc 2.2012. Mer än du tror. ...tänk nytt, tänk önskat läge. lade grunden till Midroc

Tänk om... Sunt förnuft. Enkla lösningar. Midroc 2.2012. Mer än du tror. ...tänk nytt, tänk önskat läge. lade grunden till Midroc Midroc 2.2012 Mer än du tror Sunt förnuft lade grunden till Midroc Enkla lösningar ger stora resultat på Alucrom Tänk om......tänk nytt, tänk önskat läge Ledare Foto: Hans Berggren Innehåll Inledning Genom

Läs mer

INNEHÅLL Nr 4 12 september 2008

INNEHÅLL Nr 4 12 september 2008 2 FREDAG 12 SEPTEMBER 2008 Lars-Henrik Andersson KRÖNIKAN Lars-Henrik Andersson Näringslivsredaktör lars-henrik.andersson@ 0920-26 28 26 Nystart med starta eget Under sommaren har Norrbottens Affärer bytt

Läs mer

Malmös nya mässa växer fram

Malmös nya mässa växer fram Midroc 1.2011 Mer än du tror Malmös nya mässa växer fram Bygget är i full gång i det expansiva området Hyllie i Malmö. Ett av Nordens största energiprojekt Under tre år har projektet förberetts för att

Läs mer

ÖKAD DELAKTIGHET GER BÄTTRE RESULTAT FÖRDJUPAT SAMARBETE MED ITALIENSKA VEZZOLI

ÖKAD DELAKTIGHET GER BÄTTRE RESULTAT FÖRDJUPAT SAMARBETE MED ITALIENSKA VEZZOLI timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.scatimber.com 12015 Höga krav på målad panel ÖKAD DELAKTIGHET GER BÄTTRE RESULTAT FÖRDJUPAT SAMARBETE MED ITALIENSKA VEZZOLI Peter Sjöström, produktchef

Läs mer

uppsving lönsamhet Effektivt koncept för Asko Cylinda besparingar på Lidan Marine Högskolor och företag i samverkan skapar ökad Stora

uppsving lönsamhet Effektivt koncept för Asko Cylinda besparingar på Lidan Marine Högskolor och företag i samverkan skapar ökad Stora uppsving LÖNSAM OCH ROLIG KOMPETENSUTVECKLING Högskolor och företag i samverkan skapar ökad lönsamhet Effektivt koncept för Asko Cylinda Stora besparingar på Lidan Marine Bättre-kurs blev vändpunkt för

Läs mer

KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS

KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS T I D N I N G F Ö R P E A B S A K T I E Ä G A R E, A N S T Ä L L D A O C H K U N D E R N R 3 S E P T E M B E R 2 0 0 7 KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS Peabs kvinnliga nätverk ska skapa

Läs mer

lindabdirect Snabbt, exakt och enkelt IT-hjälpmedel från Lindab ger konstruktör och entreprenör enklare vardag Fokus kundsupport

lindabdirect Snabbt, exakt och enkelt IT-hjälpmedel från Lindab ger konstruktör och entreprenör enklare vardag Fokus kundsupport magasinet från Lindab med fokus på lösningar för ett förenklat byggande www.lindab.com Rock, rythm and tap med Jeerk på Melodifestivalen Fokus kundsupport Snabbt, exakt och enkelt IT-hjälpmedel från Lindab

Läs mer

Nummer 9. Ökad jämställdhet skapar. Midroc är ny partner när Boliden. Svensk miljöinnovation viktig för FRAMTIDEN

Nummer 9. Ökad jämställdhet skapar. Midroc är ny partner när Boliden. Svensk miljöinnovation viktig för FRAMTIDEN Nummer 9 Ökad jämställdhet skapar BALANS och DYNAMIK Midroc är ny partner när Boliden INVESTERAR I NY GRUVA Svensk miljöinnovation viktig för FRAMTIDEN GRUPPDYNAMIK SKAPAR vinnande team Foto: Hans Berggren

Läs mer

HITTA BRA LEVERANTÖRER I

HITTA BRA LEVERANTÖRER I NUMMER 5 VINTER 2014 ANDERSTORP BOR BREDARYD BROARYD BURSERYD FORSHEDA GISLAVED GNOSJÖ HESTRA HILLERSTORP HOK HORDA KULLTORP NISSAFORS REFTELE RYDAHOLM SKEPPSHULT SKILLINGARYD SMÅLANDSSTENAR VAGGERYD VÄRNAMO

Läs mer

Svenskt stål. Från naturresurs till toppförädling. Stor bredd hos BUFAB Lann Produktnyheter Högre krav på stålbyggnation www.svenskverkstad.

Svenskt stål. Från naturresurs till toppförädling. Stor bredd hos BUFAB Lann Produktnyheter Högre krav på stålbyggnation www.svenskverkstad. NR 1 18 FEBRUARI 2010 ÅRG 95 Svenskt stål Från naturresurs till toppförädling Stor bredd hos BUFAB Lann Produktnyheter Högre krav på stålbyggnation 1 LÖNSAMHET Öka Din Smart svarvning CVD belagd PVD belagd

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer