Dimensioner. Monteringsfärdigt till Citytunneln. Nya teknikresurser. aluminiumkunder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dimensioner. Monteringsfärdigt till Citytunneln. Nya teknikresurser. aluminiumkunder"

Transkript

1 Nya Dimensioner En tidning från BE Group Sverige AB u Nr Tunnplåtsaffärer trots bistra tider sid 6 Sveriges starkaste nu på dansgolvet! sid 6 BE Group levererar Armering till IKEA sid 6 Hundra förbättringar på ett halvår! sid 8 Kapat och borrat till sågverket sid 10 Just in time till Golden gate sid 12 Nya teknikresurser för aluminiumkunder sid 6 Monteringsfärdigt till Citytunneln sid 4

2 Om att försöka se till livets ljusare sidor Det kan vara på sin plats att göra som Monty Python i filmen Life of Brian: Always Look on the Bright Side of Life att alltid försöka se till livets ljusare sidor, även om det för tillfället kan se hopplöst ut. I dessa dystra tider, när konjunkturen dyker, marknaden förtvinar och antalet varsel och konkurser ökar, kan en sådan attityd måhända vara provocerande. Ändå finns det fog för den det finns faktiskt ett antal positiva detaljer som mitt i all bedrövelse också måste nämnas, till exempel: n För att möta det kraftiga konjunkturfallet genomför vi en intensiv kundbearbetning. Att den strategin ger resultat ser vi i rapporter från det gemensamägda tunnplåtbolaget ArcelorMittal BE Group SSC AB. De har fått en bra start på det nya året! Som VD Matts Persson säger: Det är hos kunderna vi utvecklar våra affärer, inte bakom våra skrivbord. n Vi gör nu en stor satsning på kompetensutveckling av vår personal, samtidigt som målet är att öka andelen service av vår försäljning. Vi blir alltså ännu kunnigare på produktionsservice och kan erbjuda våra kunder ännu mer kostnadseffektiva tjänster. n Vi har inlett arbetet med ett nytt koncerngemensamt IT-system för att knyta ihop affärerna i de nio länder där koncernen är verksam. Detta är en av de största investeringarna som BE Group gör. Ett modernt och vältrimmat system gör oss ännu säkrare som leverantör. n Trots dramatiskt minskad försäljning under fjärde kvartalet 2008 åstadkom vår koncern ett helårsresultat som var ett av de bästa i bolagets historia. Det ska vi vara nöjda med. n Mycket talar för sämre efterfrågan och lägre marginaler under 2009 och återhämtningen lär dröja. Å andra sidan är BE Group en stor, modern och flexibel koncern med stark marknadsposition i nio länder. Den positionen tänker vi behålla. Dialogen med gamla och nya kunder är nu viktigare än någonsin. Se där, fem sätt att se positivt på BE Group. Å andra sidan: vi genomför även ett tungt besparingsprogram, men var så säker på att vi trots det kan leverera! Det visar reportagen i denna tidning. Henrik Fries, tf VD Lars Bergström ny koncernchef för BE GROUP Lars Bergström har utsetts till ny VD och koncernchef för BE Group. Han har lång erfarenhet inom svensk verkstadsindustri, bland annat inom ABB-koncernen. Under fem år var han VD och koncernchef för då börsnoterade KMT, Karoline Machine Tools. Närmast kommer han från HTC Group, en koncern aktiv inom professionell golvbehandling, där han varit VD och koncernchef. Mot bakgrund av BE Groups allt starkare fokus på service kommer Lars Bergströms erfarenhet från verkstadsindustrin att vara en stor tillgång för utvecklingen av koncernens affärer, säger Carl-Erik Ridderstråle, styrelseordförande i BE Group. Det blir väldigt spännande att få leda ett internationellt börsnoterat företag som BE Group. Bolaget är välskött och det ska bli inspirerande att få driva det vidare med inriktning på internationell expansion och ökad serviceförsäljning, säger Lars Bergström. Lars Bergström tillträder under våren och efterträder Håkan Jeppsson, som lämnar BE Group för att bli VD och koncernchef för Ratosägda Inwido. I glappet mellan de båda kommer Torbjörn Clementz att vara tillförordnad VD han är vice VD och CFO på BE Group. Lars Bergström, ny koncernchef för BE Group. Ansvarig utgivare: Henrik Fries Redaktör: Jens Karlsson Adress: BE Group Sverige AB Box Malmö Tel Fax Produktion: Björn Lundquist AB, Malmö Tel E-post: 2

3 Som kund till BE Group är chansen god att du får träffa Peter Skoog. Han är ny försäljningschef och han tycker om att göra kundbesök. Maskineriet kärvar Stort prisfall och svårbedömd framtid Jag gillar att vara synlig och tycker om att bygga upp relationer. Mina rötter inom försäljningen är starka. Peter Skoog växte upp på Österlen, i en by strax norr om Simrishamn. Hans yrkeskarriär har gått från Svedala Arbrå via Trellex och G & L Beijer Industri till BE Group Sverige AB. Marknadsläget är svårt och vi får nog vänta länge på en uppgång värd namnet, skriver BE Groups inköps direktör Per Horstmann. Peter Skoog ny försäljningschef på BE Group Sverige AB. Branschen präglas av den avsevärt försämrade orderingången och det gäller alla led från stålproducenter till slutförbrukare. Till stora delar torde den minskade orderingången bero på den allmänna försvagningen i ekonomin som är en direkt följd av finanskrisen. Privatpersoner håller hårdare i plånboken och även företag har blivit försiktigare. Dessutom har tillgången på kapital blivit mindre vilket begränsar utrymmet för investeringar samtidigt som många företag får likviditetsproblem, delvis därför att de inte hinner sänka kostnaderna i samma takt som intäkterna minskar. Den minskade efterfrågan har lett till lägre priser som i sin tur har lett till lägre efterfrågan. (Varför köpa idag om man tror det blir billigare imorgon?) Vi har fått en negativ spiral som är svår att bryta. Den kraftigt minskade efterfrågan har lett till ett stort prisfall från förra årets tredje kvartal till årsskiftet. Det har inte synts lika tydligt i Sverige som i övriga Europa eftersom den försvagade kronan delvis har dolt prishöjningarna. BE Groups försäljning (tonnaget) sjönk under det fjärde kvartalet med 20 procent jämfört med föregående år. För de flesta av stålproducenterna blev det ännu värre. Många av dem har uppgivit att försäljningen sjunkit med över 50 procent. Skillnaden beror på att alla distributörer försöker minska sina lager i första hand och därmed köper så lite som möjligt från sina leverantörer. Vad händer framöver då? Ja, det är svårt att säga. Huvudfrågan är hur djup och långvarig den globala konjunktursvackan kommer att vara? En ordentlig ökning av den verkliga efterfrågan krävs för att det ska bli riktigt bra igen och det kan ta flera år! Däremot är det många bedömare som tror sig se åtminstone några tecken på en stabilisering av marknaden redan nu: n Stålproducenterna har skurit ner sin produktion för att balansera en lägre efterfrågan. n Distributörernas överlager kommer så småningom att försvinna varvid producenternas försäljning kommer att öka samtidigt som prispressen blir mindre. n Skrotpriset har haft en uppåtgående trend de senaste månaderna. n Efter en period av kraftigt sänkta priser från producenterna har vi de senaste veckorna sett en utplaning och för vissa produkter (till exempel armering och långa produkter) till och med en prisökning. Det är nog viktigt att ändå inte hoppas för mycket på en snar återhämtning av marknaden. Den vanligaste uppfattningen bland analytikerna är att vi får vänta länge på en uppgång värd namnet. Framgång föder framgång Det ska vara kul att jobba med mig, slår han fast. Jag är van att jobba efter mål och är inte rädd att följa upp dessa. Men det är viktigt att bryta ner målen till lättbegripliga bitar som individ mår man bra av att veta vad som förväntas av en. Det underlättar också om man delar med sig av sina success-stories. Framgång föder framgång. Gäller att vara med när racet går Att byta jobb mitt i en lågkonjunktur kan tyckas vågat, men det är inget som oroar Peter Skoog. Det råkade bli så. Å andra sidan vänder konjunkturen snart upp igen. När det racet sätter i gång gäller det att vara med från start med välfyllda lager! De BE-kunder som spelar golf kan mycket väl få gå en match mot Peter Skoog under BE Open. Men var beredd på en hård omgång Peter Skoog är en bra golfspelare, uppvuxen som han är vid en golfbana. Jag går faktiskt fortfarande runt på 8,8 i handicap, trots att det numera inte blir så mycket tid över till golfen. 3

4 5 000 ritningar borrhål Monteringsfärdiga baldakiner till Citytunneln BE Groups chaufför Kent-Inge Nilsson lastar av de monteringsfärdiga delarna på perrongen i den underjordiska stationen. Citytunneln i Malmö är en av de större infrastruktursatsningarna i Sverige. En del av projektet innebär att Malmö Central får en ny, spektakulär underjordisk station. Hit levererar BE Group monteringsfärdiga delar till två 350 meter långa stålbaldakiner. Öresundsbron och Malmö Centralstation binds samman av Citytunneln som nu är färdigborrad. Nu pågår installationsarbetet och stationerna färdigställs, spår dras och kringbyggnationer växer fram. I december 2010 är tunneln helt färdig. Därefter kommer nio av tio tåg som anländer till Malmö C att passera i den underjordiska delen som binder samman dagens järnvägsspår med Citytunneln. De fyra järnvägsspåren nere i den Baldakiner för el, fläkt och belysning. stora underjordiska stationen är ännu inte lagda, vilket gör att BE Groups bil kan rulla fram längs med perrongen för att lasta av. På turbilens flak ligger några av de monteringsfärdiga delar som tillsammans bildar stålbaldakinerna ovanför perrongerna. Baldakinerna utgör en slags servicedäck där alla el-, fläkt- och belysningsinstallationer samlas (se bild). Baldakindelarna är tillverkade i varmförzinkat stål och levereras monteringsfärdiga till entreprenören NCC. Under 26 veckor levereras totalt 170 ton stål och var fjortonde dag rullar BEbilen ner i tunneln. Malmö Central Nedre gör att Malmö C binds samman med Citytunneln. I taket ovanför perrongen löper baldakinerna som BE Group levererar material till. Ett lättmonterat jättemekano Det är inte mängden material som är det speciella i detta uppdrag, utan upplägget. BE Group tar här ett totalansvar för att delarna levereras helt monteringsfärdiga till stationsbygget. Tony Häggström, BE Group, berättar: Det speciella är att alla delar till 4

5 Vi levererar allt monteringsfärdigt i samarbete med våra partners, säger Thomas Anderberg, kundansvarig på BE Group. Raka vägen till köpenhamn n Citytunneln är en 17 km lång järnvägsförbindelse genom Malmö, varav 6 km består av parallella tunnlar under centrala Malmö. Malmö C byggs ut med en underjordisk station. Vid Triangeln i centrala Malmö och i Hyllie strax söder om staden byggs nya stationer. Citytunnelprojeket består av de rödmarkerade avsnitten. baldakinerna har olika mått och specifikationer. Totalt handlar det om ritningar och alla borrhål måste hamna exakt rätt! Innan leveransen till tunneln har BE Group sett till att materialet har kapats och borrats vid anläggningen i Norrköping, svetsats och monterats av Stål & Rörmontage AB i Sölvesborg och varmförzinkats av BE Groups partner JIWE. Slutligen har allt packats och märkts upp vid BE Groups anläggning i Malmö. Varje del är unik och har en tydlig märkning som gör det lätt och smidigt för entreprenören NCC att montera dem. n Citytunneln började byggas år 2005 och beräknas vara klar i december Under 2011 börjar tågen rulla i tunneln. n Malmö C är idag en så kallad säckstation. När Malmö C Nedre och Citytunneln står färdiga kan tågen fortsätta under Malmö C utan att behöva vända. Citytunneln förkortar restiden till Köpenhamn och ökar trafikkapaciteten i regionen. Varje del är tydligt uppmärkt med brickor, vilket gör det lätt för entreprenören NCC att montera varje del på avsedd plats. Det är ett jättemekano som är väldigt lättmonterat, säger arbetsledaren Johan Rubin från NCC. Det är guld värt att varje del är märkt med brickor som anger sektion eftersom varje detalj är unik. Allt levereras som ett paket vid rätt tidpunkt och till rätt plats så att det blir lätt för byggaren att montera. Det är det som vi på BE Group kallar Set Package, säger BE Groups Robert Larsson. Kraven på materialen i Citytunneln är höga. Hög hållfasthet och sträckgränser krävs och galvning och svetsning måste vara av högsta kvalitet. Vi jobbar efter samma miljöklassning som om vi vore ute i havsbandet, det vill säga miljöklass fyra, säger Lars- Åke Sjökvist, NCCs platschef för Malmö Central Nedre. Glada miner på den blivande perrongen i Malmö C Nedre: Robert Larsson, BE, Johan Rubin och Lars-Åke Sjö kvist, NCC, samt Tony Häggström, BE. Allt du behöver veta om ytbehandling och varmförzinkning! n Ökad kunskap och utvidgat samarbete är bästa vägen till säkrare kvalitet och förbättrad lönsamhet. Därför ger BE Group och samarbetspartnern JIWE intresserade kunder möjlighet att fördjupa sig i processen kring ytbehandling och varmförzinkning. Utbildningen sker vid på-vägenhem -möten kl Huvudpunkterna i programmet är rundvisning på fabriken och genomgång av ytbehandling. Det hela avslutas med lättare förtäring. Alla utbildningstillfällen är kostnadsfria. Kontakta din säljare på BE Group för bokning och mer info. Välj någon av dessa dagar: n Eskilstuna: Tisdag 17/3 (anmälan 10/3) Onsdag 20/ 5 (anmälan 13/5) Vill du veta mer om BE Groups upplägg av leveranserna till Citytunneln? Kontakta Thomas Anderberg, Tony Häggström eller Robert Larsson, n Sölvesborg. Onsdag 18/3 (anmälan 8/3) Onsdag 22/4 (anmälan 12/4) 5

6 Matts Persson: B ättre än förväntat. Nya Muskler Tunnplåtsbolaget: Året började bättre än väntat Det gemensamägda tunnplåtbolaget ArcelorMittal BE Group SSC AB har fått en bra start på det nya året. Med tanke på marknadsläget har året börjat bättre än förväntat, säger VD Matts Persson. Vi följer nu vår reviderade budget för 2009, vilket vi naturligtvis tycker är bra. Har ni tagit nya affärer? Vi är klara med merparten av våra avtal och har ett antal nya kunder i vår portfölj. Det ser onekligen intressant ut! Finns det fler förklaringar till den positiva inledningen på året? Vi har haft en hög marknadsnärvaro under hösten och det ger nu resultat. Vi är ute oftare hos kunderna och diskuterar med dem. Det är hos kunderna vi utvecklar våra affärer, inte bakom våra skrivbord. En annan förklaring är att företagsnamnet ArcelorMittal BE Group SSC AB nu är inarbetat. Det är en stor fördel att kunna jobba med två så starka varumärken som ArcelorMittal och BE Group. En bidragande framgångsfaktor är vår kompetenta och motiverade personal! Varför koncentrerar ni verksamheten till Karlstad? Konjunkturläget gör det tyvärr nödvändigt att ta till mer drastiska åtgärder. Syftet är att skapa en ökad effektivitet med bibehållen servicegrad och även i framtiden vara en stark aktör på tunnplåtsmarknaden. Thomas Flodin, maskinoperatör med ansvar för den nya aluminium kapen. Snäva toleranser, fina snittytor och inget behov av efterbearbetning. Även sågning av aluminiumplåt ger perfekta och gradfria snittytor, exakta mått och snäva toleranser. BE levererar armeringen när ikea bygger nytt Det nya IKEA-varuhuset strax intill Öresundsbron i södra Malmö kommer att vila på stora mängder armering från BE Group. Med sina kvadratmeter butiksyta blir det nya varuhuset näst störst i Sverige och det kommer att gå åt mycket betong och armering! Det nya varuhuset blir IKEAs tredje i Malmö sedan I slutet av året räknar man med att flytta från Bulltofta till Svågertorp. Sedan Öresundsbron blev klar år 2000 har många stora butiksetableringar lockats till detta område strax innan bron. Här passerar både motorväg och järnväg och nu när IKEA flyttar hit blir Svågertorp ännu hetare. Betongsliparna i Göteborg AB har fått i uppdrag att gjuta IKEAs stora betonggolv och ska göra det med armering från BE Group. Vi har samarbetat i minst tio år, 6

7 för Aluminium Foto: Mikael Schulz/Agent Bauer/TV4 Maskinbeteckning: Profilma 600 R-XL Kapområde: Platt: 210 x 240 mm Fyrkant: 210 x 210 mm Runt: 210 mm. Kaptolerans ± 0,2 mm upp till 3 m Minsta kaplängd: 10 mm Med den allra senaste tekniken på plats går nu BE Group på marknadsoffensiv med en kampanj riktad till förbrukare av aluminium. På bilden: Anders Henriksson. Peter Larsson betonar kundnyttan i den nya maskininvesteringen. säger Ove Eriksson, BEs produktchef armering. Vi bidrar med 730 ton fingerskarvade armeringsnät och ytterligare 150 ton vanlig armering samt tillbehör. IKEA har 17 varuhus i Sverige. Kungens Kurva är störst med kvadratmeter. Det finns 253 IKEA-varuhus i 24 länder. Koncernen omsätter 21,2 miljarder euro, sysselsätter personer och har leverantörer i 54 olika länder. För att tillgodose många aluminiumkunders önskemål om snabba leveranser av stora volymer av produktionsanpassat material har BE Group nu satsat på en höghastighetsklingkap vid sidan av övrig kaputrustning. Med denna klingkap Profilma 600 R-XL kan vi nu erbjuda hög kvalitet och samtidigt snabbt effektuera stora volymer, säger Peter Larsson, produktchef aluminium på BE Group. Höghastighetskapen ger fina snitt ytor utan behov av efterbearbetning. Buntkapning av större serier Ett effektivt materialflöde är förutsättningen för smidig produktion BE Group erbjuder nu buntkapning av större serier för bättre kundekonomi. Inte nog med att vi nu har alla resurser i egen regi och därmed kan erbjuda bästa ekonomi, kvalitet och produktionshastighet nu tar ett steg till med det som vi kallar Set Package, säger Peter Larsson. BE Groups Set Package-koncept underlättar för kunden genom att återkommande order som innehåller en eller flera serviceaktiviteter och olika materialslag får ett enda artikelnummer. n BE Group erbjuder marknadens alla former av aluminium: plåt, coils, durkplåt, stång, stångprofiler och rör. För att få veta mer om vad BE Group erbjuder inom aluminium, kontakta din BE-säljare på telefon IKEA lämnar Bulltofta i Malmö och flyttar närmare Öresundsbron. Världens starkaste nu även på dansgolvet Att världens starkaste man även kan dansa fick mången TV-tittare att lyfta på ögonbrynen speciellt de som vant sig vid att se Magnus Samuelsson på underleverantörsmässan på Elmia, iförd BE Groups t-tröja med devisen BE STRONGER WITH BE. Förutom att agera styrkemaskot på uppdrag av BE Group har Magnus engagerats av TV4 att delta i fjärde säsongen av tittarsuccén Let s dance. Över två miljoner TV-tittare lockas varje fredag under tio veckor att se 150 kilo tunge och två meter långe Magnus Samuelsson lyfta sin betydligt lättare och kortare danspartner Annika Sjöö högt upp över dansgolvet i en yster rumba! Magnus Samuelsson, The Giant Swede, var tidigare mest känd för att han 1998 tog hem titeln som Världens starkaste man. Han har stått på prispallen fem gånger och har vunnit Sveriges starkaste man nio gånger. Nu är det lackskor, hetsande rytmer och rullande höfter som gäller! 7

8 Många små steg mot Högre kvalitet, färre reklamationer och maximal leveranssäkerhet det är resultatet av ett målmedvetet och konsekvent förbättringsarbete vid BE Groups produktionsanläggning i Malmö. Anläggningen i Norrköping ligger inte långt efter. Det är driftchefen i Malmö, Aleksandar Karabeleski, som har varit den drivande kraften bakom förändringsarbetet som i mångt och mycket har följt tankarna bakom Lean Production den resurssnåla produktionsmetoden (se sidoartikel). Vi har kommit så här långt tack vare att vi har tagit många små steg framåt. På ett halvår har vi lyckats genomföra över 100 dokumenterade förbättringar i anläggningen! Aleksandar Karabeleski kom i kontakt med Lean Production när han för några år sedan var produktionsansvarig på Gambro i Lund. När han blev driftchef för BE Groups anläggning i Malmö bestämde han sig för att införa resurssnåla produktionsmetoder även här. Bättre kvalitet Detta har förändringsarbetet hittills lett fram till vid anläggningen i Malmö: Över hundra förbättringar under ett halvår tack vare Lean Production Aleksandar Karabeleski, driftchef på BE Group i Malmö, noterar påtagliga skillnader till det bättre sedan man började arbeta enligt Lean Production. n Ökad produktivitet anläggningen producerar 30 procent mer än tidigare med mindre personal. n Avsevärt förbättrad produktkvalitet reklamationerna har minskat rejält. n Halverad ledtid för produktionsorder. n Hundraprocentigt förbättrad leverans precision. n Genomloppstiderna har halverats. n Kraftigt minskade ytbehov, färre mellanlager och bättre flöden. n Ökad motivation, idérikedom och arbetsglädje hos personalen. Hur har man då lyckats nå dessa påtagliga resultat? Sunt förnuft, helt enkelt. Det handlar om att vi har skapat en positiv atmosfär med vilja till förbättringar, berättar Aleksandar Karabeleski. Ökat engagemang Anläggningen ska prestera en förbättring i veckan per avdelning. Genomförda förbättringar dokumenteras och visas på vita tavlor, där det framgår vem som ligger bakom förbättringarna. Detta leder till ökat engagemang och ansvarstagande hos medarbetarna. 8

9 framgången Allt för kunden Rene Pazur till höger leder en produktionsgenomgång för fr v Benny Haraldsson, Sabina Demirovic, Magnus Berglund, Roger Hägerklint och Jonas Markus. En resurssnål produktion måste ha effektiva flöden och ett minimum av störningar. Det kräver i sin tur systematik i rutinerna och att ISO 9001 lyfts till nya nivåer. Det gäller att hela tiden jaga förluster i verksamheten, berättar Aleksandar Karabeleski. Någonstans kostar förlusterna pengar. Onödiga förluster kostar Att producera fel, för mycket eller för tidigt är exempel på förluster. Att vänta på att något ska hända är också en förlust. Onödiga transporter av material, flaskhalsar i produktionen och omarbetningar är andra förluster. Buffertlager är inte bra de leder till Vill du veta mer om hur BE Group arbetar med Lean Production? Kontakta Aleksandar Karabeleski, , ökade ledtider, döljer problem och minskar benägenhet att lösa underliggande problem i organisationen. Jag frågar aldrig vem som gjorde fel, utan varför det gick fel. Vi vill inte ha en anklagande kultur. I stället har vi ett förändringsarbete som har gett oss högre produktkvalitet, färre reklamationer och därmed ökad konkurrenskraft, säger Aleksandar Karabeleski. Ytterligare förklaringar till att anläggningen har kunnat öka produktiviteten är att underhållet schemaläggs och samordnas för att minska onödiga stopptider. Personalen har fått högre kompetens så många som möjligt ska kunna byta arbetsuppgifter om det blir brist på någon avdelning. Förbättringar i lager och produktion. Anders Holmberg, Josef Matusik, Sabina Demirovic, Rickard Ahlandsberg, Johan Andersson, René Pazur, Mikael Fransén, Lars Johansson och Christer Olsson lyssnar till Aleksandar Karabeleskis genomgång. BE Group har två lager- och produktionsanläggningar, en i Malmö och en Norr köping. Produktionsservice är en betydande och växande del av verksamheten: kapning, borrning, gasskärning, klippning, spaltning, sågning samt blästring och målning. Lean Production är en industriell metod för att öka produktionseffektiviteten. De grundläggande principerna bottnar i idéer som inspirerade Henry Ford när han skapade sitt löpande band en tillverkning som faktiskt inte var speciellt kostnadseffektiv med dagens mått mätt. När Japan efter andra världskriget lade om sin militära industri till civil produktion skapade Toyota det världsberömda TPS, Toyota Production System. Man anpassade produktionen efter efterfrågad kvantitet, gick över till linjeproduktion, kortade omställningstiderna och tillverkade mindre batcher. Därigenom blev det möjligt att sänka kostnaderna, variera produktsortimentet, höja kvaliteten samt korta genomloppstiderna allt för att möta kundernas krav. I mitten av 1970-talet hade Toyotas produktionssystem utvecklats till ett av de mest effektiva produktionssystemen och kunde möta marknadens krav på flexibilitet. Metodiken är grunden till det som i dag kallas Lean Production. Huvudprincipen är att eliminera slöseri. Alla aktiviteter som genomförs i en verksamhet kategoriseras utifrån om de ökar värdet på produkten eller inte. De aktiviteter som inte är värdeadderande är slöseri och ska systematiskt elimineras. Toyota är världens största biltillverkare och produktionssystemet har väckt stort intresse världen över. Lean produktion, som en gång var speciellt anpassat för tillverkningsindustrin, tillämpas i dag inom många sektorer. 9

10 Man ska göra det man är bra på! Magnus Engström, ägare till snabbväxande Tranås Byggsvets köper allt stål av BE och får det levererat kapat, borrat och målat direkt till verkstad eller byggplats. Alla hål på rätt plats! Vi följer med Magnus Engström till sågverket i Hjältevad, några mil öster om småländska Eksjö. Här i blötsnön reser sig ett väldigt stålskelett. Det är sågverkskoncernen Vida som bygger ut sågverket för att kunna öka produktionen från till kubikmeter trävaror om året. Magnus Engströms företag Tranås Byggsvets har fått uppdraget att uppföra stålbyggnaden i samarbete med BE Group. Varje gång Magnus Engström räknar på ett nytt uppdrag och det har blivit många på senare år vänder han sig till BE Group för att få pris på stålet, inte till någon annan. Täta affärsrelationer Jag är en lojal kund hos BE Group det vinner båda parter på. Vårt samarbete fungerar väldigt bra, säger Magnus. Affärsrelationen mellan Tranås Byggsvets och BE Group började när Magnus Michael Andersson, ny BE-säljare som haft ansvaret för leveranserna till Tranås Byggsvets. Mårten Holmberg, produktansvarig service, prisar samarbetet med Tranås Byggsvets. pappa Stig Engström startade företaget Nu när företaget ägs och drivs av Stigs barn har kontakterna med BE Group blivit ännu tätare så täta att BE Group nämns som huvudleverantör i den nya eleganta företagspresentationen. Magnus och han syster Maria, som numera heter Arbenäs i efternamn, hade ambitionen att företaget skulle växa när de tog över. Upptagningsområdet breddades och aktionsradien är nu 7 8 mil runt om Tranås. Det betyder att man tar 10

11 Snabbare produktion med högre precision Här är fem goda skäl att utnyttja BE Groups resurser för kapning och borrning: 1 Snabbare produktion. Färdiga detaljer, klara att sätta samman med bultförband, ökar byggtakten avsevärt. Man slipper gradning och viss ytbehandling som krävs vid svetsmontage. Kapning och borrning i den integrerade kap- och borrlinjen går flera gånger snabbare än motsvarande manuellt arbete. 2 Bättre ekonomi. Genom att köpa färdigt material slipper man dyra maskininvesteringar som kräver hög nyttjandegrad för att löna sig och kan bedriva lagerlös produktion till fördelaktiga villkor. Monteringsklart material frigör golvyta, personal och kapital resurser som i stället kan utnyttjas till kärnverksamhet eller till nya verksamheter. 3 Högre precision. Alla mätfel elimineras eftersom kapning och borrning styrs av mått- och dimensionsvärden. Toleransvärdena mäts i tiondels millimeter, det betyder hög överensstämmelse och minimala passningsproblem vid till exempel bultgenomföring. 4 mindre spill. Man slipper insamling, containerhyra med mera när BE Group tar hand om spillhanteringen på ett kretsloppsanpassat sätt. 5 Minskade transporter sparar pengar, tid och miljö. BE Groups leveranser sker med fast turbilssystem över hela landet. På många turer lossar chaufförerna själva med egen kran för att spara tid och underlätta för kunden. Kapat, borrat, blästrat och målat snabbt på plats med bultförbad. uppdrag i Nässjö, Vetlanda, Jönköping, Motala, Linköping, Eksjö och nu senast Hjältevad. Vi har dessutom breddat vårt erbjudande utöver byggkonstruktioner och sysslar nu även med räcken, trappor och grindar. Vi har faktiskt vuxit med 300 procent de fem senaste åren! Flitig e-handelskund Hårt tidspressat projekt När Magnus får in större uppdrag koncentrerar han sig på montage och lägger ut all kapning, borrning och skärning. I min bransch är leveranssäkerheten jätteviktig. Att BE Group kan kapa, borra och måla är en stor fördel för oss. Till bygget i Hjältevad fick vi snabbt hundra ton HEA- och HEB- balk samt en hel del hålprofiler där vartenda hål var på rätt plats helt fantastiskt. Projektet var dessutom hårt tidspressat. Allt skulle fram på två månader från ritning till färdigt montage! Magnus Engström har sällskap av två personer från BE Group vid besöket i Hjältevad: Mårten Holmberg, produktansvarig service, och Michael Andersson, kundansvarig säljare. Michael är nyanställd och kom direkt in i hetluften med leveranserna till Tranås Byggsvets. Vårt samarbete är välsmort, säger Mårten Holmberg. Han litar på att vi har rätt pris och kan leverera en bra produkt på utlovad tid. Att låta oss kapa, borra och måla sänker hans kostnader, och han slipper skrot- och restbitshantering. Kapitalbindningen minskar dessutom när materialet levereras färdigt för montage. Man ska göra det man är bra på, kommenterar Magnus Engström. Vill du veta mer om BE Groups erbjudanden när det gäller kapning och borrning samt målning? Kontakta Mårten Holmberg Magnus Engström är en av BE Groups allra flitigaste e-handelskunder. Jag gillar att kunna lägga mina beställningar på BE ONLINE när det passar mig bäst. Jag går in och ser på orderhistoriken, repeterar gamla beställningar och kan följa hur mina ordrar ligger. Jag uppskattar att BE ringer och berättar om inte allt mot förmodan är med på flaket. Läs mer om möjligheter och fördelar med BE ONLINE på 11

12 Avsändare: BE Group Sverige AB Box Malmö När Golden Gate-bron i San Francisco byggdes gick det åt väldiga mängder stål. Leveranserna från stålverken på östkusten var ett tidigt exempel på just in time-tänkande. Just in time! De arbetare som råkade falla från Golden Gate-bron när den byggdes men klarade sig blev medlemmar i Half-Way-to-Hell Club. När den berömda hängbron över Golden Gate-sundet invigdes 28 maj 1937 blev den med sitt brospann på meter världens längsta. Det fick den vara ända till 1964 då New York fick sin Verrazano Narrows Bridge, som var några meter längre byggdes Humber Bridge i England med ett spann på meter, vilket inte var mycket jämfört med danska Stora Bält-brons meter (1997) och japanska Akashi Kaikyo-brons meter (1998). Just in time Stålet till Golden Gate-bron tillverkades av Bethlehem Steel i olika stålverk i New Jersey, Maryland och Pennsylvania på östkusten. Stålet fraktades i sektioner från Philadelphia via Panama-kanalen till San Francisco, dit de anlände för att omgående monteras ett framsynt agerande enligt just in time-principen. Väl framme vid byggplatsen lyfte stora kranar upp balkarna som fästes med bultar. Tio entreprenörer med en lång rad underleverantörer delade på uppgiften att bygga bron. Arbetarna använde faktiskt hjälmar, vilket tidigare inte varit så vanligt, och under bron hängde ett säkerhetsnät. Trots det fick elva män sätta livet till under byggnadsarbetena. Tio av dem dog samtidigt när en byggnadsställning kollapsade och föll igenom säkerhetsnätet 17 februari Säkerhetsnätet räddade dock livet på 19 andra arbetare som vid olika tillfällen föll från bron de blev automatiskt medlemmar i Half-Way-to-Hell Club. Vattenburen zinkprimer Bron är målad i en karakteristisk rödorange färg (PMS 173) som enligt arkitekten Irving Morrow korresponderade fint mot den omgivande naturen och kontrasterade mot himmel och hav. Den blybaserade originalfärgen höll ända till 1965, då den successivt byttes ut mot en vattenburen zinkprimer som ytbehandlades med akrylfärg ett drygt arbete som pågick ända till I dag kämpar 17 stålarbetare och 38 målare med vind, kyla, regn och dimma högt uppe i bron för att byta ut rostande stålbalkar och nitar och bättra på rostskyddet. Originalnitarna ersätts med galvaniserade ASTM A-325-bultar som håller betydligt bättre. 227 meter över havsytan Några fakta om bron: Brons totala vikt är ton. Den är 27 meter bred och den segelfria höjden är 67 meter. Brotornen reser sig 227 meter över havsytan. Bron bärs upp av två metertjocka meter långa kablar som löper över de båda huvudtornen och förankras i gigantiska ankare på respektive sida av sundet. Varje kabel består i sin tur av galvaniserade ståltrådar. Drömmen att bygga en bro över Golden Gate-sundet hade sysselsatt konstruktörer och politiker i över hundra år. Från öppningsdagen 28 maj 1937 till augusti 2008 passerade fordon över bron.

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

OBS! Nyhet på vårt lager! Slipad plåt DP20 VI KAN ROSTFRITT STÅL!

OBS! Nyhet på vårt lager! Slipad plåt DP20 VI KAN ROSTFRITT STÅL! OBS! Nyhet på vårt lager! Slipad plåt DP20 VI KAN ROSTFRITT STÅL! Samordna dina inköp hos en erfaren leverantör med regional såväl som internationell förankring och som alltid jobbat fristående för att

Läs mer

www.begroup.se Företagspresentation

www.begroup.se Företagspresentation www.begroup.se Företagspresentation Samordna dina inköp hos en erfaren leverantör med regional och internationell förankring. Vi har alltid jobbat fristående från verk och därigenom skapar vi det bästa

Läs mer

Hållfasthet. Kommer det bära eller brista?

Hållfasthet. Kommer det bära eller brista? Hållfasthet Kommer det bära eller brista? Kommer det bära eller brista? Vad är det som avgör om ett föremål håller eller går sönder? Vilket eller vilka material är föremålet gjort av? Vilken form har föremålet?

Läs mer

BE GRUNDLÄGGNING STÅLKÄRNOR. Stålkärnor från nyvalsning eller lagerhållare.

BE GRUNDLÄGGNING STÅLKÄRNOR. Stålkärnor från nyvalsning eller lagerhållare. GRUNDLÄGGNING BE GRUNDLÄGGNING STÅLKÄRNOR Stålkärnor från nyvalsning eller lagerhållare. Stålsort S355J2. Lagerlängder om 6- eller 8 meter eller anpassning efter ert behov. Vi erbjuder kompletta stålkärnor

Läs mer

for Finish and Function

for Finish and Function for Finish and Function Precisionsgjutning i gips är ypperligt för prototyper, 1 10 exemplar via Rapid Casting korta serier, 10-1000 exemplar komplicerad design med exempelvis inre hålrum tunt gods, ned

Läs mer

Ungt företag med stark marknadsposition

Ungt företag med stark marknadsposition Ungt företag med stark marknadsposition Westmetall AB är en lokal lagerhållare av halvfabrikat inom aluminium, stål, rostfritt och koppar. Till bygg- och verkstadsindustrin levereras standardprodukter

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS 2 3 Affärsidé Nimo-Verken förser marknaden med högkvalitativa och innovativa produkter för klädvårdsrummet. Nimo-Verken är en lönsam och trygg partner för utveckling

Läs mer

LASERSKÄRNING. och plåtbearbetning

LASERSKÄRNING. och plåtbearbetning LASERSKÄRNING och plåtbearbetning Häfla Bruks AB grundades 1682 och har sedan dess kontinuerligt varit verksamma inom tillverkning av järn, stål och metallprodukter på samma plats i norra Östergötland.

Läs mer

FAS Converting Machinery s leverantörsvillkor

FAS Converting Machinery s leverantörsvillkor FAS Converting Machinery s leverantörsvillkor Innehållsförteckning Leverantörskort och sekretessavtal... 1 FAS Converting Machinery s utvecklingsavdelning... 2 Offerter... 2 Beställningar... 2 Ordererkännande...

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, STF, Std arbete 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 Leanspelet! FLÖDESSPELET /LEANSPELET VI MÄTER:

Läs mer

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild!

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! jubileum Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! Bröderna Perssons Specialsnickeri i Bromölla är ett av Sveriges ledande specialsnickerier. Efter 30 års verksamhet är vi idag 23 medarbetare

Läs mer

Handelsstål & Armering Produktsortiment

Handelsstål & Armering Produktsortiment Handelsstål & Armering Produktsortiment Innehållsförteckning Definitioner sida 3 Försäljningsvillkor sida 4 PLattstång sida 5 Plattstång-varmvalsad Plattstång-varmförzinkad Komprimerad Axel Rundstång-varmvalsad

Läs mer

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING www..se BETONGBORRNING OCH MEJSLING Du har köpt det bästa verktyget, nu kan du köpa det bästa tillbehöret för arbetsuppgiften. FRÅGA EFTER DEWALT BORR OCH

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

Gör livet enklare Uddeholm Machining

Gör livet enklare Uddeholm Machining Gör livet enklare Uddeholm Machining komponenter i världens bästa verktygsstål Tid är viktigt Att spara tid är centralt i industrin. Därför betalar det sig att låta någon annan göra en del av jobbet. Uddeholm

Läs mer

Nyheter från din kommun

Nyheter från din kommun Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Historik, verksamhet och ägandeförhållanden. Ekonomi. Företagsledning. Affärsidé. Kundpolicy. Personalpolicy 1.FÖRETAGSBESKRIVNING

Historik, verksamhet och ägandeförhållanden. Ekonomi. Företagsledning. Affärsidé. Kundpolicy. Personalpolicy 1.FÖRETAGSBESKRIVNING 1.FÖRETAGSBESKRIVNING Historik, verksamhet och ägandeförhållanden Svets & Montage I P AB, 556378-9535, bildades år 1980 av grundaren Ingmar Persson. Under årens lopp har företaget vuxit i lugn och stabil

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Företagsbesök v.38. Målsättning: Besöka 20 unika företag som representerar olika sektorer av det lokala näringslivet

Företagsbesök v.38. Målsättning: Besöka 20 unika företag som representerar olika sektorer av det lokala näringslivet Företagsbesök v.38 Målsättning: Besöka 20 unika företag som representerar olika sektorer av det lokala näringslivet Syfte:.Inhämta kunskap & synpunkter.stimulera till naturliga möten mellan kommun och

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet.

Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet. Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet. Small components. Big business. På 40-talet var Bufab Lann en liten men gedigen svarvarverkstad.

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

När du har höga krav

När du har höga krav När du har höga krav Vi kan tunnplåtsbearbetning Plåtspecialisten är ett familjeägt företag som sedan 1948 utvecklats från ett gediget hantverksföretag till en modern kontraktstillverkare. Våra kunder

Läs mer

Fallstudie Lars Höglund AB

Fallstudie Lars Höglund AB Hösten 2004 Fallstudie Lars Höglund AB En fallstudie inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. INNEHÅLLSFÖRTECKNING LARS HÖGLUND AB, TÖCKSFORS...1

Läs mer

Gör bra, få bra. Styrande dokument Redovisande dokument Hantering av avvikande produkter/tjänster Korrigerande åtgärder Förebyggande åtgärder

Gör bra, få bra. Styrande dokument Redovisande dokument Hantering av avvikande produkter/tjänster Korrigerande åtgärder Förebyggande åtgärder Gör bra, få bra Detta dokument utgör Data Networks VBY ABs kvalitets och miljöledningssystem och innehåller information om hur vi arbetar med kvalitet och miljö. Dokumentet motsvarar kraven i aktuell ISO

Läs mer

Noblessa ska vara den ledande, tryggaste, mest effektiva köksleverantören i Skandinavien och leverera mest värde för pengarna.

Noblessa ska vara den ledande, tryggaste, mest effektiva köksleverantören i Skandinavien och leverera mest värde för pengarna. En del av Noblessa ska vara den ledande, tryggaste, mest effektiva köksleverantören i Skandinavien och leverera mest värde för pengarna. 2 3 VÅR VISION Noblessa ska vara den ledande köksleverantören. Vi

Läs mer

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER Logistik Lean production Ekonomi Produktionsteknik Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Våra ämnesområden Våra kurser täcker följande ämnesområden. För att se hela vårt

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar utan direkta investeringar Christian Carlén: - Industrial Management AB www.condustria.se - Productivity Potential Assessment Sweden AB www.ppaonline.se Projekt : - Lidhs Verktyg AB - Automatlego AB Agenda

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Lagersortiment 2014:03 NR 94, 2015-02-05

Lagersortiment 2014:03 NR 94, 2015-02-05 Lagersortiment 2014:03 NR 94, 2015-02-05 Villkor STÅL Balk Stångstål Konstruktionsrör Stålrör Varmvalsad plåt Tunnplåt Armering Kallbearbetad stång / Automatstål Legerat konstruktionsstål Slipade plattor

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

EdmoLift, din kompletta legoleverantör

EdmoLift, din kompletta legoleverantör Laserskärning Bockning Svetsning Ytbehandling Montering EdmoLift, din kompletta legoleverantör EdmoLift är en komplett legoleverantör med toppmodern maskinpark, vår personal har lång erfarenhet av legoarbeten

Läs mer

Lagersortiment 2014:03 NR 92, 2014-08-19

Lagersortiment 2014:03 NR 92, 2014-08-19 Lagersortiment 2014:03 NR 92, 2014-08-19 Villkor STÅL Balk Stångstål Konstruktionsrör Stålrör Varmvalsad plåt Tunnplåt Armering Kallbearbetad stång / Automatstål Legerat konstruktionsstål Slipade plattor

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Fordonsvågar. Robust vågbrygga av stål Ortotropisk konstruktion för lång livslängd

Fordonsvågar. Robust vågbrygga av stål Ortotropisk konstruktion för lång livslängd Fordonsvågar VTS200 Kraftig konstruerad för lång livslängd Robust för tuffa miljöer POWERCELL MTX Noggrann service låga underhållskostnader Låg profil ger ökad körsäkerhet Robust vågbrygga av stål Ortotropisk

Läs mer

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG OLSSONS ÅKERI Under alla år har Volvo varit och är alltjämt den största uppdragsgivaren. På senare tid har även SCA kommit in som en stor kund. Vår huvudsysselsättning

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

Delårsrapport 2014-07-01 till 2014-09-30. TiksPac AB (publ) 556856-0063

Delårsrapport 2014-07-01 till 2014-09-30. TiksPac AB (publ) 556856-0063 Delårsrapport 2014-07-01 till 2014-09-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 1 Första kvartalet 2014-07-01 till 2014-09-30 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 4 411 Rörelseresultatet uppgick till 544 Resultat

Läs mer

Text: Johan Bergquist

Text: Johan Bergquist Mitt i centrala Göteborg, i ett myller av spårvagnar och bussar, bygger Peab ett nytt hotell. Men trots att en lastbil anländer oftare än var 18:e minut har det efter tio månader inte varit några trafik

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

HOS OSS ÄR DU ALDRIG EN I MÄNGDEN

HOS OSS ÄR DU ALDRIG EN I MÄNGDEN HOS OSS ÄR DU ALDRIG EN I MÄNGDEN Över 14 000 artiklar i lager PÅFYLLNADSLAGER Det tar lång tid att leta rätt artiklar, i rätt dimensioner och kvalitet till ett bra pris. Ofta används inte ens hela kvantiteten

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Vi kan erbjuda våra kunder beprövade kreativa standard- och speciallösningar

Vi kan erbjuda våra kunder beprövade kreativa standard- och speciallösningar 2 Vi kan erbjuda våra kunder beprövade kreativa standard- och speciallösningar Modern produktion kräver ständig effektivisering. Effektivisering i form av minskade produktionskostnader men också i form

Läs mer

Kundanpassade rullformade profiler

Kundanpassade rullformade profiler Kundanpassade rullformade profiler Under snart femtio år har vi gjort profiler till vår profil ROBUST RULLPROFILER tillverkar rullformade profiler för industrin. Det har vi gjort i snart femtio år. Utan

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

Vi gör idéer till verklighet.

Vi gör idéer till verklighet. Vi gör idéer till verklighet. Ufab utvecklar produkter med hög precision. Vi bidrar också till att höja våra kunders konkurrenskraft. Vi inser hur viktig vår leverantörsroll är. Våra kunskaper ska bidra

Läs mer

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

AFFÄRSIDÉ Svets & Montage Industri Partner AB ska, på bas av hög teknisk nivå, tillhandahålla metallprodukter, industritjänster och systemlösningar i

AFFÄRSIDÉ Svets & Montage Industri Partner AB ska, på bas av hög teknisk nivå, tillhandahålla metallprodukter, industritjänster och systemlösningar i AFFÄRSIDÉ Svets & Montage Industri Partner AB ska, på bas av hög teknisk nivå, tillhandahålla metallprodukter, industritjänster och systemlösningar i en helhet som ger kunden stabilitet, trygghet och kvalitet.

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

A solution that lifts

A solution that lifts Fork A solution that lifts Form A solution that lifts A solution that lifts Heat A solution that lifts A solution that lifts Receptet på framgång Vår vision är att nå långt. Att få befintliga och presumtiva

Läs mer

ffitgf Fress release Aktiebolaget SKF (7 321). var cirka l3 procent. Försåljningen under andra kvartalet 1994 uppgick till 8 576 Mkr

ffitgf Fress release Aktiebolaget SKF (7 321). var cirka l3 procent. Försåljningen under andra kvartalet 1994 uppgick till 8 576 Mkr ffitgf Aktiebolaget SKF Fress release Halvårsrapport från SKF 1994 Koncernen SKF-koncernens resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick för första halvåret 1994 till 817 miljoner kronor,

Läs mer

Hur arbetar en intraprenör?

Hur arbetar en intraprenör? Hur arbetar en intraprenör? Fördjupningsuppgift i entreprenörskap / entreprenörskap och företagande En entreprenör är som du vet en person som är idérik, lösningsfokuserad, kreativ, riskvillig och driven.

Läs mer

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING PLÅTBEARBETNING Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling 2 Innehåll Lager och konstruktion 3 Laserskärning av plåt 4-5 Laserskärning

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN PLATS 03 TILLVÄXTPROCENT 98,94 % ApQ El följer en blå tråd Det var inte ApQ El som uppfann hjulet, men det är nästan så att man kan tro det. VD Anders Qvarfort HUVUDKONTOR Malmö STARTÅR 1997 TILLVÄXT 6

Läs mer

LAGERSORTIMENT 2011 Nr 73, 2011-07-11

LAGERSORTIMENT 2011 Nr 73, 2011-07-11 LAGERSORTIMENT 2011 Nr 73, 2011-07-11 Villkor STÅL Balk Stångstål Konstruktionsrör Stålrör Varmvalsad plåt Tunnplåt Armering Kallbearbetad stång Legerat konstruktionsstål Slipade plattor Verktygsstål Kallformade

Läs mer

Linköpings- pirken ett symmetriskt mästerverk. Av Björn Borg

Linköpings- pirken ett symmetriskt mästerverk. Av Björn Borg Linköpings- pirken ett symmetriskt mästerverk. Av Björn Borg Jag träffade upphovsmannen av Linköpingspirken, Börje Nilsson, en vacker sommardag hemma i hans trevliga lägenhet i södra Linköping. När vi

Läs mer

Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar

Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar Aktuellt på bostadsmarknaden januari juni 2015 Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 10 2015 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2013

Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 för Postens Kamratklubb, Lund. Styrelse Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt Vi lägger grunden för framgångsrika byggprojekt Under ytan sedan mer än hundra år Vi kan vår sak och vi vill hålla kontroll över hela kedjan. På Skanska Grundläggning finns oerhört mycket erfarenhet och

Läs mer

Ägare & företagsledning

Ägare & företagsledning Med rötterna i Småland En erfaren yngling! Fameco Group är ett ungt företag, trots det har vi gjort en lång resa. Från ursprunget som små familjeföretag, startade på 1940-talet, till en företagsgrupp med

Läs mer

Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09

Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09 Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09 TEXT: Rikard Lehmann. FOTO: Hampus Brefelt, The Studio, Malmö Vänd blad Fair Trade - ett vinnarekoncept för Paula och Kajsa i Terre de Femmes Det skiljer

Läs mer

Med rätt kunskap kommer man långt.

Med rätt kunskap kommer man långt. PRODUKTION Med rätt kunskap kommer man långt. Har du egna byggprodukter att utveckla eller legotillverka? Vänd dig med förtroende till Arqdesign Produktion! Vi vet hur viktigt det är att allt material

Läs mer

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som NÄRINGSLIV 12/13 Hoppas på en södra infart 1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som företagare på

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

LÄTTDURK HÄFLA BRUKS AB

LÄTTDURK HÄFLA BRUKS AB LÄTTDURK HÄFLA BRUKS AB HÄFLA BRUK Tradition, kunskap och utveckling Att ett företag som Häfla Bruk, som har sina rötter över 300 år tillbaka i tiden, bygger på tradition är ganska givet. Under dessa

Läs mer

Segjärnssystem för schaktfritt ledningsbyggande

Segjärnssystem för schaktfritt ledningsbyggande Segjärnssystem för schaktfritt ledningsbyggande Schaktfritt ledningsbyggande Det moderna samhället ställer krav på hög tillgänglighet. Kostnaden för en avstängd väg eller gata centralt i en stad är stor.

Läs mer

25 År i branschen 1985-2010! Lagerlista

25 År i branschen 1985-2010! Lagerlista ranschen 25 År i b1985-2010! Lagerlista Ett handslag fast som stål. När vi lovar en sak står vi för det. Punkt. Göteborgs Handelsstål är något av en uppstickare inom stålbranschen, men att Veckans affärer

Läs mer

LKAB MEKANISKA EN KOMPLETT MEKANISK VERKSTAD

LKAB MEKANISKA EN KOMPLETT MEKANISK VERKSTAD LKAB MEKANISKA EN KOMPLETT MEKANISK VERKSTAD EN AV MALMFÄLTENS STÖRSTA MEKANISKA VERKSTÄDER En del av LKAB sedan 1975 Omsätter ca 175 miljoner kronor Ingår i LKAB Berg & Betong-koncernen Cirka 80 anställda

Läs mer

KRAFT TRÄNING RESULTAT INTRA/ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! START DATUM 2015 FÖR MER BUSINESS TYDLIGARE LEDARSKAP HÖGRE VÄLMÅENDE.

KRAFT TRÄNING RESULTAT INTRA/ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! START DATUM 2015 FÖR MER BUSINESS TYDLIGARE LEDARSKAP HÖGRE VÄLMÅENDE. KRAFT & RESULTAT TRÄNING START DATUM 2015 1 Juni 16 Sept MER BUSINESS TYDLIGARE LEDARSKAP HÖGRE VÄLMÅENDE FÖR INTRA/ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! FÖR INTRA/ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! Mer BUSINESS,

Läs mer

Kommuninvest svindlande affärer med skattebetalarnas pengar

Kommuninvest svindlande affärer med skattebetalarnas pengar Kommuninvest svindlande affärer med skattebetalarnas pengar Helsingborg stämmer Kommuninvest Helsingborgs stad stämmer Kommuninvest och vill ha tillbaka pengar som med förlust placerats i amerikanska kommunobligationer.

Läs mer

Beskrivning av Min AffärsTV AB. och kravprofil för rekrytering av Säljare. Kinna 2010-11-24

Beskrivning av Min AffärsTV AB. och kravprofil för rekrytering av Säljare. Kinna 2010-11-24 Beskrivning av Min AffärsTV AB och kravprofil för rekrytering av Säljare Kinna 2010-11-24 Executive Search: Detta dokument är baserat på information som Min AffärsTV AB (nedan kallat Min AffärsTV) har

Läs mer

Vision som ger växtkraft

Vision som ger växtkraft Lean on Leab Här får du veta hur vi arbetar för att ständigt bli en ännu bättre kontraktstillverkare som lever upp till nyckelorden Långsiktighet, Pålitlighet och Stabilitet. Vision som ger växtkraft

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

VI SERVAR MÄNNISKOR OCH DERAS MASKINER

VI SERVAR MÄNNISKOR OCH DERAS MASKINER VI SERVAR MÄNNISKOR OCH DERAS MASKINER MED SERVICEAVTAL HAR DU ALLTID DESSA FÖRMÅNER: RABATT PÅ TIMDEBITERINGEN VID FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL RABATT PÅ RESERVDELAR SOM FÖRBRUKAS VID FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Tog og vei ga regionvekst i en fei!

Tog og vei ga regionvekst i en fei! Tog og vei ga regionvekst i en fei! Historien om to byer I to land - Öresundsbron 3 september 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Skapar broar och tunnlar nya regioner? NEJ ofta är förhoppningarna

Läs mer

STÄNKSKYDD FÖR ALLA KÖK

STÄNKSKYDD FÖR ALLA KÖK STÄNKSKYDD FÖR ALLA KÖK 1 INNEHÅLL ALLMÄNT... 3 TIPS OCH RÅD... 3 PLANERA FÖR MONTAGE AV STÄNKSKYDD... 4 ELANSLUTNINGAR... 4 FLÄKT/VENTILATIONSDON/SPISKÅPA... 5 BELYSNING... 5 KRANAR... 5 SKARVAR... 6

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

Dekorativa staket. Moderna staket som harmonierar med omgivningen och bidrar med säkerhet i stadsmiljön.

Dekorativa staket. Moderna staket som harmonierar med omgivningen och bidrar med säkerhet i stadsmiljön. Dekorativa staket 5 Moderna staket som harmonierar med omgivningen och bidrar med säkerhet i stadsmiljön. Staket Lisbon Med ledstång. Smälter perfekt in i alla omgivningar samtidigt som det bibehåller

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar Så gör du fler exportaffärer Fem företag berättar Vi hjälper dig till fler och säkrare exportaffärer Möt fem svenska företag från fem branscher. De verkar på olika marknader och skiljer sig i storlek och

Läs mer

INNEHÅLL 20 21 6 9 12 13 28 29 15 16 17 18 32 33

INNEHÅLL 20 21 6 9 12 13 28 29 15 16 17 18 32 33 Lagerlista 2013 Hej! Det du nu håller i din hand är en lagerlista från Stockholms närmsta stållager. Angivna dimensioner finns normalt på lager i Bromma och/eller Södertälje. Om det du söker inte finns

Läs mer