Lärfestivalen den 12 augusti Föreläsningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lärfestivalen den 12 augusti 2015. Föreläsningar"

Transkript

1 Lärfestivalen den 12 augusti 2015 Föreläsningar Arbeta formativt med digitala verktyg Talare: Keyspeaker Patricia Diaz Patricia Diaz' senaste bok Arbeta formativt med digitala verktyg är strukturerad kring Dylan Wiliams fem nyckelstrategier för formativ bedömning. Under den här föreläsningen med samma namn berättar Patricia om hur hon och hennes elever använder digitala kanaler som naturliga verktyg för att förbättra och effektivisera det formativa arbetet och för att stödja elevernas lärande. Flera konkreta elevexempel för att bland annat synliggöra lärande och för att stämma av och återkoppla med hjälp av digitala kanaler varvas med tankegångar före, under och efter genomförande. Patricia Diaz är förstelärare och arbetslagsledare på Mikael Elias gymnasium i Stockholm där hon undervisar i engelska och spanska. Hon föreläser om hur digitala verktyg och sociala medier kan användas för att förbättra det formativa arbetet och elevernas lärande. Hon har skrivit böckerna Arbeta formativt med digitala verktyg (Studentlitteratur, 2014) och Webben i undervisningen Hur se vi till att skolan digitaliseras? Talare: Edward Jensinger Edward Jensinger talar om skolans digitalisering. Vad innebär det? Kan alla vara med? Kan någon få avstå? Skolan står inför enorma utmaningar de närmaste åren. Tekniken är på plats men pedagogiken och metoderna är det kanske inte. En dos provokation med en dos nutids- och framtidsspaning utlovas. Allt med en viss glimt i ögat. Edward Jensinger arbetar som områdeschef i Malmö stad. Brain break Talare: Anica Johnson, förstelärare vid Källebergsskolan En energigivande puff framåt i rätt riktning. Tillsammans väcker vi kropp och knopp efter förmiddagens stillasittande. Exempel på brainbreaks du kan genomföra i ditt klassrum utlovas. Lärfestivalen, sid 1

2 Barn i behov av särskilt stöd Dyskalkyli och matematiksvårigheter Talare: Emma Persson, psykolog, och Ulrika Wallinius, logoped, på Barn- och elevstödsenheten Workshop: En översiktlig genomgång kring matematiska svårigheter. Vilka orsaker kan finnas? Vad är dyskalkyli? Vilka tidiga tecken kan man identifiera? Dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter Talare: Erika Lemaire och Karin Westman, logopeder på Barn- och elevstödsenheten Workshop: Med hjälp av fallbeskrivningar går vi igenom skillnader och likheter mellan dyslexi och andra typer av läs- och skrivsvårigheter. Motiverande samtal Talare: Cecilia Gustavsson och Johanna Narbe, psykologer på Barn- och elevstödsenheten Workshop: Motiverande samtal är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling med syfte att främja motivation och åtagande till förändring. Centralt är att fokusera på att öka individens delaktighet och engagemang i sin egen förändring. Metoden utvecklades ursprungligen för att behandla alkoholproblem men används idag på ett mer generellt vis inom t ex. hälso- och sjukvård, skola, arbetsförmedling, socialtjänst. Introduktion kring metodiken och användningsområden, varvat med övningar och träning i motiverande samtals olika tekniker. Kommuntjänster AV Media Skåne Mindomo Talare: Eva Martinsson, AV Media Skåne Workshop: Praktisk workshop på ipad. Vi skapar digitala tankekartor med bilder, filmer, länkar m.m. Ett enkelt verktyg som är användbart för alla åldrar och ämnen. AV Media Skåne Cartoonist Talare: Eva Martinsson, AV Media Skåne Workshop: Praktiskt serieskapande på ipad. Vi skapar tecknade serier, digitalt. Ett enkelt verktyg som är användbart för alla åldrar och ämnen. AV Media Skåne din resurs i skolan Talare: Eva Martinsson, AV Media Skåne Workshop: Praktisk introduktion till Mediekatalogen och alla dess möjligheter. Webbaserade resurser för alla lärare och elever MovieEditor, Mindomo, Cartoonist, AudioEditor samt Läshörnan. Från ABC till läslust (årskurs F-3 UR:s lässatsning) Talare: Carl Sahlin, mediepedagog UR Workshop: Carl Sahlin, mediepedagog på UR presenterar Utbildningsradions största lässatsning någonsin samt hur lärande genom rörlig bild och media stärker barns språkutveckling. Programmen utgår från aktuell språkforskning och de fem språkliga förmågorna som lyfts fram i Lgr 11. Biblioteket en naturlig del av skolan Talare: Per Andersson, skolbibliotekarie Ekenässkolan Workshop: En föreläsning om källor, källkritik och upphovsrätt på webben. Jag pratar om hur elever bör ta sig an webbkällor och om hur lärare kan inkludera kunskap om webbkällor i sin undervisning. Tips på användbara resurser och verktyg utlovas. Lärfestivalen, sid 2

3 Hur kan rörlig bild och media bida till lärande? (7-9 UR Utbildningsradion i skolan) Talare: Carl Sahlin, mediepedagog UR Workshop: Presentation av UR - Utbildningsradions nya sökverktyg och exempel på nya produktioner för åk 7-9. Programmen utgår från Lgr 11. Inläsningstjänst Talare: Patrik Forsmark, utbildningsansvarig för Inläsningstjänst i södra och västra Sverige Workshop: Inlästa läromedel! Vi går igenom hur man lägger böcker i sin bokhylla och hur du och dina elever enkelt kan lyssna på dem. Vi tittar på de senaste versionerna av webbspelaren och appen tillsammans. NE Nationalencyklopedin för de yngsta (F-3) Talare: Edda Detter, kommunikatör och Art Director vid NE, Nationalencyklopedin. Workshop: Alla elever och lärare i Eslövs kommun har NE! Du och dina elever har genom NE tillgång till uppemot program, uppslagsverk anpassade för barn och vuxna, temapaket med över 700 läroplanskopplade övningar, ordböcker på över 20 språk, Världens länder och ipad-appar som hjälper barn i lägre åldrar att på ett lustfyllt sätt lära sig att räkna, skriva och läsa. Med mera. Aldrig har tillgång till objektiv fakta som genom undervisning blir kunskap varit viktigare. Edda Detter, visar hur du hittar och använder lärresurserna från NE. NE Nationalencyklopedin för Juniorer Talare: Edda Detter, kommunikatör och Art Director vid NE, Nationalencyklopedin. Workshop: Junior är dels en anpassad sökfunktion för de yngsta, dels en uppsättning ipad-appar. ipad-apparna hjälper barn i lägre åldrar att på ett lustfyllt sätt lära sig att räkna, skriva och läsa. Du och dina elever har genom NE tillgång även till uppemot program, uppslagsverk anpassade för barn och vuxna, temapaket med över 700 läroplanskopplade övningar, ordböcker på över 20 språk och Världens länder. Med mera. Aldrig har tillgång till objektiv fakta som genom undervisning blir kunskap varit viktigare. Edda Detter visar hur du hittar och använder lärresurserna från NE. Smaka på orden! Arbeta med ord och begrepp Talare: Eva-Marie Nilsson, förstelärare vid Ölyckeskolan Eva-Marie Rudolfsson, förstelärare vid Östra skolan Workshop: Prova en ordberikande lektion där vi arbetar med ord och begrepp i syfte att öka läsförståelsen av olika slags texter. Lektionsmodellen kan användas i alla ämnen i alla årskurser. "Den enskilt viktigaste faktorn för utvecklande av god läsförståelse är ordkunskap. Den är i sin tur beroende av en god omvärldskunskap och förmåga att förstå texter." Barbro Westlund Metoder för lärande Anpassat användande av ipad Talare: Kristofer Bengtsson, samordnare för Skoldatateket, är en del av Barn-och elevstödsenheten. Workshop: För en del elever behöver vi anpassa vad de kan göra på sin ipad. På denna workshop lär vi oss hur man gör dessa anpassningar, diskuterar när och varför vi gör dessa anpassningar och hur vi kommunicerar detta till elev och vårdnadshavare. Lärfestivalen, sid 3

4 Google Drive Talare: Helen Augustini, förstelärare vid Ekenässkolan Workshop: I min workshop presenterar jag mina erfarenheter av de första åren med ipads i undervisningen på Ekenäs. Jag visar den gemensamma struktur i Google Drive som vi använder; hur elevernas mapparser ut, hur min information till de olika elevgrupperna organiseras samt hur man kommenterar och skriver i gemensamma dokument. Jag kommer vara mycket konkret i min presentation och hoppas att vi efter den, ömsesidigt och prestigelöst, kan dela nybörjarmissar, tips och frågor och att vi alla lämnar denna workshop en aning klokare. Matematik årskurs 1-6 Talare: Camilla Lilliehöök, förstelärare vid Sallerupskolan Workshop: Likhetstecknet För att nå högre måluppfyllelse i matematik måste våra elever vara säkra på grunderna i matematik och en av dem är likhetstecknets betydelse. Hur kan vi arbeta för att öka elevers förståelse för likhetstecknet? När kan vi vara säkra på att våra elever verkligen förstår? Vad kan vi arbeta med redan i förskoleklass för att eleverna ska få de bästa förutsättningarna? Min förhoppning är att du i denna workshop ska få idéer och inspiration till hur du på olika sätt kan arbeta för ökad förståelse för likhetstecknets betydelse. Vi ses! Matteundervisning utan lärobok Talare: Magnus Johnsson, förstelärare vid Fridasroskolan Workshop: Att föra en dialog med eleverna och arbeta med få, men mer omfattande uppgifter är ett alternativ till matteboken. Ett konsekvent uteslutande av lärobok öppnar upp för många andra arbetssätt Jag vill visa på exempel som hjälper eleverna att förstå den matematik de förväntas förstå. Praktisk matematik i och utanför klassrummet, hemuppgifter, samarbete med andra elever, ämnesintegration är några områden jag ger exempel ifrån. Jag vill framförallt slå ett slag för "att våga lämna boken". NO workshop för lärare i årskurs 7-9 Talare: Olga Pugatjova, förstelärare vid Ekenässkolan Workshop: I min workshop vill jag presentera hur vi genom experimenterande och ett elevaktivt arbetssätt kan få elever älska att arbeta med naturvetenskap. I fokus står det lustfyllda lärandet, det enkla materialet och det vetenskapliga förhållningssättet. Välkommen till en workshop som delger ett synsätt där eleven är en aktiv aktör och pedagogen inspiratör! Arbetsgång: - Gemensam introduktion av experiment - Deltagarna genomför experiment - Gemensam diskussion på slutet. Socrative Talare: Stig Lindell, förstelärare vid Ekenässkolan Workshop: Socrative är en gratis internettjänst som kan användas från en webbläsare eller app. Du skapar exittickets eller läxförhör med både bild och text. Använd projektor och se resultaten i realtid. Suverän dokumentation av elevernas resultat som du enkelt sparar på exempelvis Google Drive. Lärfestivalen, sid 4

5 Speakers Corner Debatt om bedömning och betyg Talare: Sara Björk, förstelärare vid Norrevångsskolan Johan Narling, förstelärare vid Ekenässkolan Olle Nylén, förstelärare vid Ekenässkolan Workshop: Är du sugen på att lufta dina åsikter eller att få nya insikter vad det gäller bedömning och betyg? Då skall du komma till denna workshop. Vi utgår från Per Måhls Vanliga missuppfattningar vid bedömning och tar upp kritiska frågorna såsom; - Utgår vi för mycket ifrån det centrala innehållet då vi sätter betyg? - Utgår vi från ovidkommande bedömningsunderlag då vi sätter betyg? Rusta dig med åsikter och var med och gör workshopen till 45 intressanta minuter. Bild skolans viktigaste ämne Talare: Hans Meerveld, lärare vid Ekenässkolan Workshop: Välkommen på en inspirerande workshop där du får titta runt i bildsalen. Jag kommer att presentera några spännande bildprojekt som mina elever har jobbat med under året. Jag kommer även att visa hur jag använder ipad som bildverktyg i min undervisning. Rättighetsbaserad skola Talare: Pia Nystedt Andersson och Linda Dyberg-Ek, lärare vid Västra skolan Workshop: Västra skolan i Eslöv är en av sju pilotskolor i Sverige som är utvald att genomgå en utvecklingsprocess i samarbete med UNICEF. Syftet är att undersöka hur skolans miljö, elevernas trivsel och resultat kan förbättras av att skolans arbete tar sin utgångspunkt i barnkonventionen. Teknik i sagornas värld (årskurs F-6) Talare: Jenny Ottosson, förstelärare vid Källebergsskolan Workshop: Under denna workshop skapar vi era favoritsagofigurer. Med billigt material som kartong och påsnitar/jungfruben gör vi figurerna levande. De rörliga sagofigurerna är utmärkta att använda sig av i elevernas språkutveckling. Kunskapen om länkar, hävarmar och kraftöverföringar går att använda på flera olika nivåer. Workshopen avslutas med ett samtal kring hur kunskapen kan användas i andra konstruktionsarbeten. Workshopen riktar sig främst till årskurs F-6. Google Forms utveckla dina kunskaper i Google Drive Talare: Ulrika Narling, rektor vid Källebergsskolan Workshop: Jobbar du aktivt med Google drive men inte provat funktionen Google form? Jag kommer visa hur man på ett mycket enkelt sätt kan göra en enkät via Google form. Kan vara användbart i många olika situationer som t.ex. när man vill kalla till föräldramöte eller göra en utvärdering. Moderna metoder för moderna språk (Fr, Sp, Ty, Eng 1-6, SvA) Talare: Hannah Billing, lärare vid Ekenässkolan, och Johan Poppen, förstelärare vid Ekenässkolan Workshop: Hur fångar du elevernas intresse de första minuterna av en språklektion? Under workshopen kommer du får pröva och reflektera över olika metoder som gör språkundervisningen varierad, givande och intressant. Vi kommer att använda allt ifrån en mjuk boll till en hård ipad! Skolinspektionens granskning av historieämnet vid Källebergsskolan Talare: Annelie Arvidsson, förstelärare vid Källebergsskolan Workshop: Hur ser skolinspektionen på undervisningen i historia? Vad ska man fokusera på i historieundervisningen? Hur arbetar och fokuserar vi på förmågorna? En lärdom från när Källebergsskolan granskades hösten 2014 kommer presenteras och det blir ett erfarenhetsutbyte med hur vi arbetar med källkritik samt tidsperspektivet då-nu-framtid. Lärfestivalen, sid 5

6 Utveckla din kompetens Historia i Populärmusik (årskurs 4-9 Hi, Sv, Mu) Talare: Eddie Bengtsson och Carin Nilsson, lärare vid Marieskolan Workshop: Ofta kan man använda sig av populärmusik på sina historielektioner, där text och musik anknyter till hisoriska händelser, personer och skeenden. Workshopen kommer att visa exempel på detta. Du kommer få lyssna på och gå igenom ett antal utvalda låtar som väl kan användas i historieundervisningen och göra den ännu mer intressant och spännande för elever. Musik är ett bra medel för att väcka elevers intresse och kan bland annat fungera som en uppstart till ett nytt område, eller som ett relevant avbrott i undervisningen. Mindfullness Talare: Annika Hellborg, kurator vid Barn- och elevstödsenheten Workshop: Händer det att dina elever känner sig stressade eller okoncentrerade? Händer det att elevernas uppmärksamhet/fokus under lektionstid riktas mot något som har hänt på rasten eller i helgen? Då kan Mindfulness vara till hjälp. Här får du veta mer om vad Mindfulness är och hur det kan vara till hjälp i skolan. Vi kommer även att göra någon praktisk övning. Nyfiken på multimodalitet Talare: Monika Englund, förstelärare vid Källebergsskolan Workshop: Vill du prova på att använda andra resurser i din undervisning än det skrivna och talade ordet? Tänker du att du tillsammans med dina elever skulle kunna försöka arbeta mer varierat? Då skall du komma till min workshop där jag visar hur du kan använda dig av bilder och film i din undervisning. Programmering Talare: Karolina Suklevska, lärare vid Källebergsskolan Workshop: Min workshop handlar om hur man med enkla medel kan programmera spel och skapa berättelser med hjälp av ipad i appen Hopscotch. Jag börjar med en genomgång av appens funktioner och hur man använder dessa för att skapa animeringar. Därefter ges tid att testa och upptäcka funktionerna tillsammans. I appen Hopscotch får eleverna möjlighet att arbeta med Tk, Ma, Eng och övriga språk (skapande av berättelser). Ross Green genom kooperativt lärande Talare: Anneke Moerkerken och Karl Witting, specialpedagoger vid Barn- och elevstödsenheten Workshop: Vi arbetar med en text om psykologen Ross Greenes modell för att bemöta och hjälpa barn med dåligt anpassat beteende på ett pedagogiskt-didaktiskt tillvägagångssätt där positivt ömsesidigt beroende och samarbetsfärdigheter övas. Språkinriktad undervisning Talare: Anette Engström, förstelärare vid Eslövs kommuns Mottagningsskola för nyanlända elever Workshop: Språkinriktad undervisning i alla ämnen från vardagsspråk till ämnesspråk! Denna workshop riktar sig till alla pedagoger som känner att man behöver handfasta tips för att nå nyanlända men även språksvaga elever. Här behandlas vilka svårigheter som möter nyanlända elever och hur vi kan arbeta språkstödjande. Alla elever vinner på en språkinriktad undervisning! Lärfestivalen, sid 6

7 Trygghet och studiero Talare: Anna Wichmand Jöregensen och Henrik Levau, förstelärare vid Harlösa skola samt Joakim Nilsson, förstelärare vid Norrevångsskolan Workshop: Trygghet och studiero i en klass spelar en central roll i skolans strävan efter hög måluppfyllelse. Först när eleverna känner sig trygga i sin skolmiljö är de fullt mottagliga för inlärning. Hur skapar vi då trygghet och studiero i våra skolor? Det är en komplex fråga, men i vår workshop hoppas vi kunna bjuda på några bra tips som bygger på såväl forskning som erfarenheter. Detta vill vi i sin tur ska leda till att ni pedagoger känner er stärkta i er ledarroll, för i slutändan är det pedagogen som måste göra skillnad för våra elever och elevgrupper. Kooperativt lärande Talare: Lotta Eriksson, Eva Hansson, Lena Jönsson, Kerstin Larsson, Anna Lundgren och Lena Nilsson, lärare vid Marieskolan, samt Joakim Nilsson, förstelärare vid Norrevångsskolan Workshop: Hur tränar man eleverna att bli aktiva, motiverade och engagerade? Vi kommer att berätta om ett arbetssätt där eleverna på olika sätt lär sig att samarbeta och genom detta tar ansvar för sitt eget lärande. Olika strukturer och färdigheter kommer att förklaras. Dessutom ges möjligheter pröva praktiska kooperativa övningar. Matematik är inte tråkigt Talare: Lolanda Dumitrescu, lärare vid Norrevångsskolan Workshop: I workshopen visar jag på hur man kan ändra elevernas fördomar om att matematik är tråkigt. Jag visar bra källor och uppgifter som kan väcka elevernas intresse och bevisa att det behövs fantasi för att lösa matematiska problem. Rösta upp dig Talare: Sofie Gottschalk, lärare vid Norrevångsskolan, och Lena Larsson, förstelärare vid Källebergsskolan Workshop: Blir du ibland trött, ansträngd eller hes i rösten? Är den för svag eller gäll? Små övningar kan göra stor skillnad i röstkvalité. Lärfestivalen, sid 7

STUDIEDAG OM IT & LÄRANDE

STUDIEDAG OM IT & LÄRANDE VARBERGS KOMMUN & LIN EDUCATION PRESENTERAR: STUDIEDAG OM IT & LÄRANDE 24 SEPTEMBER - ÅK 6-9 HÅSTENSSKOLAN & PINGSTKYRKAN Välkomna till en heldag kring IT och lärande. Du får under dagen en gemensam föreläsning

Läs mer

DIGITAL KOMPETENS I GRUNDSKOLAN

DIGITAL KOMPETENS I GRUNDSKOLAN ATT GÖRA EN SKILLNAD SOM GÖR EN SKILLNAD Lin Education lever efter mantrat Att göra en skillnad som gör en skillnad. För oss är det inte tekniken som utvecklar skolan, snarare är det så att förändrad pedagogik

Läs mer

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger - att lära av varandra".

Läs mer

Formativ bedömning 2014

Formativ bedömning 2014 Formativ bedömning 2014 kunskap utveckling inspiration Formativ bedömning från teori till praktik Nyckelstrategierna som hjälper eleverna att komma igång med det formativa tänkandet steg för steg Vilka

Läs mer

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter!

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med

Läs mer

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje Skolbibliotek 2011 AKTUELL FORSKNING & HÖGINTRESSANTA PRAKTIKFALL Nya krav, möjligheter och metoder! TALARE Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt

Läs mer

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)!

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger

Läs mer

AV MEDIA SKÅNE står för sjuttonde året som arrangör av läromedelsmässan. på YLLAN i Kristianstad.

AV MEDIA SKÅNE står för sjuttonde året som arrangör av läromedelsmässan. på YLLAN i Kristianstad. Läromedelsmässa! Läromedelsmässa! AV MEDIA SKÅNE står för sjuttonde året som arrangör av läromedelsmässan av läromedelsmässan på YLLAN i Kristianstad. på YLLAN i Kristianstad. AV Media Skåne står för sjuttonde

Läs mer

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-04-28 IT-PLAN The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-2016 1 Innehållsförteckning IT-STRATEGI... 3 Nuläge... 3 Teknik... 3 Kommunikation... 3 Därför

Läs mer

Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor.

Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor. Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor. Plats: Rodengymnasiet Tid: 15 augusti 8.00-16.30 "digital kompetens innefattar säker och kritisk användning av informationssamhällets

Läs mer

IT-strategi. Essviks skola 2015

IT-strategi. Essviks skola 2015 IT-strategi Essviks skola 2015 Vision och mål Vision På Essviks skola ska alla elever ha möjlighet att använda digitala verktyg för ett livslångt och lustfyllt lärande. Inför framtiden ska eleverna kunna

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Onsdag den 5 mars 2014 Yllan, Kristianstad Förskola årskurs 9

Onsdag den 5 mars 2014 Yllan, Kristianstad Förskola årskurs 9 Arbetsglädje MEDIA SKÅNE...arrangeras av AV Media Skåne Onsdag den 5 mars 2014 Yllan, Kristianstad Förskola årskurs 9 Utställning 13.30-17.30 Välkommen till mässan som innehåller resurser för modalt lärande.

Läs mer

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Jenny Darmell Förstelärare Sjuntorpskolan 4-9 Bakgrund Beskrivning av uppdraget Områdeschefen har utifrån de resultat som finns,

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Ansökan till Pedagogpriset. Bakgrund

Ansökan till Pedagogpriset. Bakgrund Ansökan till Pedagogpriset Bakgrund Hösten 2013 skulle det komma en större grupp ettor till oss på Slottsskolan. Detta gjorde att ledningen beslutade att vi skulle övergå till ett tre-parallellt system

Läs mer

Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014

Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014 Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014 Grupp 1 Vi känner att vi implementerat no hands up och använder oss av det på en för oss lagom nivå. Vid varje nytt möte så går vi igenom föregående mötesinnehåll.

Läs mer

När skolan lyfter! En dag i Köping med skolutveckling i fokus

När skolan lyfter! En dag i Köping med skolutveckling i fokus När skolan lyfter! En dag i Köping med skolutveckling i fokus De flesta av oss är överens om att skola och utbildning är i behov av stora förändringar. Det handlar om ledarskap, pedagogik, individualisering,

Läs mer

SÄRLASKOLAN. Skolan för bestående kunskap

SÄRLASKOLAN. Skolan för bestående kunskap SÄRLASKOLAN Skolan för bestående kunskap Välkommen till Särlaskolan Särlaskolan är en F 9-skola i centrala Borås med en stabil lärarkår. Här finns 32 lärare på högstadiet. 75 procent (24 st!) av dem har

Läs mer

Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 15-16

Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 15-16 Kurs: Svenska- läsa, skriva, tala, lyssna Tidsperiod v.9-23 Skola Nordalsskolan Årskurs 5 Lärare Lena Gustavsson, Staffan Henning, Anne Sundqvist & Mia Fredriksson Kursen kommer att handla om: Vi kommer

Läs mer

kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö!

kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö! kurskatalog vt-13 SIKTA står för Skolans IKT- Arbete i Lund. Det är en fortbildning som erbjuds kommunens pedagoger och skolledare. I fortbildningspaketet kan man välja bland kurser som på olika sän visar

Läs mer

Carl von Linné 300 år

Carl von Linné 300 år Carl von Linné 300 år Foto: Tommy Westberg Lena Carlstedt, Falköping, 2007 Innehåll INNEHÅLL...2 BAKGRUND...3 MÅL...4 RESURSER...4 Freemind...5 Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik...6 Växten

Läs mer

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal Har du frågor om om ipad i skolan? Titta här om du kan hitta ett svar på din fråga! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Frågor om problem Vad händer

Läs mer

Lärande och IKT i skolan aktuell forskning och praktik

Lärande och IKT i skolan aktuell forskning och praktik Program förskolan, fritidshem, grundskolan F- 6 Kl. 9.00 13.00 9.00-9.10 9.10-10.10 Välkomsthälsning Yvonne Larsson & Sylvana Sofkova Hashemi, Högskolan Väst Didaktikens verktyg - s fria webbplats i multimodalt

Läs mer

alternativa verktyg i skolan

alternativa verktyg i skolan alternativa inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 speciellt inbjuden: barnatro Ab Micke Gunnarsson praktikfall från: Örebro universitet Anne-Sofie Strand kalmar kommun Susanna Quiros-Haag

Läs mer

Minnesanteckningar från Forum för Samråd 20013-10-02

Minnesanteckningar från Forum för Samråd 20013-10-02 Minnesanteckningar från Forum för Samråd 20013-10-02 Killebäckskolan sal B 105, kl 18.00-20.00 Närvarande: Pär Jonsson, rektor Föräldrarepresentanter: åk 5- Anuska Acosta, åk 6- Linda Eliasson, åk 7- Ursula

Läs mer

Atea Skola. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande

Atea Skola. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande Atea Skola Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande Inom Atea ser vi tre områden som måste fungera för att det ska bli riktigt bra när man satsar på IKT i skola och förskola, tre områden

Läs mer

NYA MALMÖ LATIN MLF KONFERENS HTG 16SEPTEMBER JONAS HEDMAN

NYA MALMÖ LATIN MLF KONFERENS HTG 16SEPTEMBER JONAS HEDMAN NYA MALMÖ LATIN MLF KONFERENS HTG 16SEPTEMBER JONAS HEDMAN DISPOSITION Verksamhet Motiverande samtal (MI) Digitalt arbete Formativ bedömning Prov/studietid Hemmasittarprojekt MLF-MALMÖ LATIN FÖRSTÄRKT

Läs mer

Inspiration och verktyg för att utveckla din undervisning

Inspiration och verktyg för att utveckla din undervisning Inspiration och verktyg för att utveckla din undervisning Med Learnifys enkla verktyg kan du och dina elever skapa och publicera egna digitala lärresurser, starta bloggar för till exempel tema, laborationer

Läs mer

Pedagogiska cafeér vårterminen 14

Pedagogiska cafeér vårterminen 14 Pedagogiska cafeér vårterminen 14 För ökad måluppfyllelse för barn och elever i Kungsbacka kommun erbjuder Specialpedagogiskt centrum följande innehåll i vårterminens 2014 års pedagogiska caféer Anmälan

Läs mer

Med läslust mot målen

Med läslust mot målen Med läslust mot målen Tidiga medvetna insatser för högre måluppfyllelse Norra Ängby skolor Vultejusv 20 16856 Bromma Kontaktperson Ingrid Engback 08-170300 ingrid.engback@utbildning.stockholm.se Bakgrund

Läs mer

BFL- lärträff den 23 september 2013

BFL- lärträff den 23 september 2013 BFL- lärträff den 23 september 2013 Grupp 1 Vad är formativ respektive summativ bedömning för dig? Vi går laget runt och berättar. Vi reflekterar över vad uppgiften gett oss. Vi konstaterar att alla har

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Helsingborgs Läs- och skrivutvecklare

Helsingborgs Läs- och skrivutvecklare Helsingborgs Läs- och skrivutvecklare Läs- och skrivutvecklarnas uppdrag syftar till att främja tidig läs- och skrivutveckling inom Kunskapsstaden Helsingborg. Margaret Berglund Lågstadielärare, Specialpedagog/Talpedagog

Läs mer

läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER

läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER 1 Att kunna läsa och skriva Verksamhetsområde Utbildning genomgick år 2007 en organisationsförändring med syfte att underlätta för verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

IT-plan för Risebergaskolan. Vision och målsättning. IT-organisation. Tekniska förutsättningar. Kompetens Personal

IT-plan för Risebergaskolan. Vision och målsättning. IT-organisation. Tekniska förutsättningar. Kompetens Personal IT-plan för Risebergaskolan rev. 2014-06-16 Malmö stad Risebergaskolan IT-plan för Risebergaskolan Vision och målsättning Vårt mål är att ge alla våra elever grunden i den digitala kompetens som de kommer

Läs mer

Studieteknik Hur lär jag mig att lära?

Studieteknik Hur lär jag mig att lära? Studieteknik Hur lär jag mig att lära? Helena Jacobsson helena.jacobsson56@gmail.com Helena Jacobsson 20130411 1 Vad är läsning? Läsning= Avkodning x Förståelse av språk x Motivation Matteuseffekten Dalby

Läs mer

Program för studiedagen den 19 september 2011

Program för studiedagen den 19 september 2011 Program för studiedagen den 19 september 2011 PASS 1 kl 8 9:45 Språkbiten Lina Rahm Hallberg och Anders Gransö Platengymnasiets aula Antal personer ca 250 Målgrupp: Alla lärare F 6 Fika i Platens café!

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 2015-08-05 Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 Emma Niklasson, rektor Väskolan F-3 och fritidshem emma.niklasson@kristianstad.se 044-134060 1 Innehåll 1. Våra

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

1 Frågor årskurs 2 grundskola

1 Frågor årskurs 2 grundskola 1 Frågor årskurs 2 grundskola Skalan som används är 4- gradig och visualiseras med glada och ledsna gubbar. Det går även att svara Vet inte. Bakgrundsfrågor Är du (pojke/flicka) Var bor du? (lista med

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning Rapport 2012:10 Läsundervisning inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning För att klara av studierna och nå en hög måluppfyllelse är det viktigt att eleverna har en god läsförmåga.

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

Föra och följa matematiska resonemang, Berätta för andra hur du tänker och lyssna på andras matematiska tankegångar.

Föra och följa matematiska resonemang, Berätta för andra hur du tänker och lyssna på andras matematiska tankegångar. Sparsörskolan Lokal pedagogisk planering Klass: 6A Ansvarig lärare: Fanny Olausson och Linda Wahlberg Ämne/område: Ja mfo relse, uppskattning och ma tning av vikt och volym samt avrundning och o verslagsra

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

EN NY VERKLIGHET MED NYA UTMANINGAR - FÅR VI HJÄLP AV DIGITALA VERKTYG?

EN NY VERKLIGHET MED NYA UTMANINGAR - FÅR VI HJÄLP AV DIGITALA VERKTYG? EN NY VERKLIGHET MED NYA UTMANINGAR - FÅR VI HJÄLP AV DIGITALA VERKTYG? Bildspel: www.steinberg.se www.facebook.com/ johnsteinberg1 www.kvartssamtal.se JOHN STEINBERG JOHN STEINBERG USA, bosatt i Sverige

Läs mer

Bild i skolan 2015. talare

Bild i skolan 2015. talare inspiration utveckling kunskap Bild i skolan 2015 Bildanalys och bildkommunikation fördjupa dina kunskaper och öka elevernas förståelse för bildens integrering med andra uttrycksformer Ta del av det senaste

Läs mer

It och digital kompetens. Katarina Lycken Rüter Undervisningsråd Projektledare It i skolan

It och digital kompetens. Katarina Lycken Rüter Undervisningsråd Projektledare It i skolan It och digital kompetens Katarina Lycken Rüter Undervisningsråd Projektledare It i skolan It förändrar praktiken Nya var Av vem? VAD? Nya hur Med vem? Nya när För vem? Dagens innehåll Två Tre konkreta

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

Retorikplan för Ludvika kommun skriven läsåren 2010 13. Reviderad våren 2013. RETORIKPLAN för Ludvika kommun

Retorikplan för Ludvika kommun skriven läsåren 2010 13. Reviderad våren 2013. RETORIKPLAN för Ludvika kommun RETORIKPLAN för Ludvika kommun 1 Syfte och mål för våra elever Våga, vilja och kunna - tala inför andra - framföra sina åsikter - ta ställning för och emot Respektera de andra i gruppen Få stärkt självförtroende

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Skolbibliotekets två främsta funktioner är att inspirera eleverna att känna läslust samt att hjälpa eleverna att förbättra sin förmåga att söka

Läs mer

Österlengymnasiet 2009-08-14

Österlengymnasiet 2009-08-14 Österlengymnasiet 2009-08-14 Pedagogik vid läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lyckad dyslexipedagogik kräver Yrkesskicklighet Attityd Tid Undervisning Som om det finns en elev med dyslexi Kommunikation

Läs mer

IKT Hjulsbroskolans handlingsplan

IKT Hjulsbroskolans handlingsplan IKT Hjulsbroskolans handlingsplan All personal kan, vill och vågar använda digitala verktyg - IKT-grupp utarbetar en handlingsplan. - Punkt på arbetslaget för att inspirera och prova olika sätt. - Kompetensutveckling

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 Varje elev till nästa nivå 1 innehåll Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

Riktlinjer för användandet av Diamantdiagnoser som en del i den strukturerade arbetsmodellen DigiLys. Räkna med flyt

Riktlinjer för användandet av Diamantdiagnoser som en del i den strukturerade arbetsmodellen DigiLys. Räkna med flyt Räkna med flyt Som ett led i att höja elevernas resultat införs ett kommunövergripande arbetssätt med diagnoser och tillhörande analysarbete. Diamants aritmetikdel ska vara ett redskap för lärarna i deras

Läs mer

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 I denna rapport presenteras elevernas resultat på ett övergripande sätt samt utvärdering och analys av nuläget. Utvärderingen ligger till

Läs mer

Trygg i skolan 2014. talare

Trygg i skolan 2014. talare Trygg i skolan 2014 kunskap utveckling inspiration Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman från Skolinspektionen berättar om BEO:s verksamhet Så här lyckas ni med implementeringen av er likabehandlingsplan

Läs mer

Christel Jansson, specialpedagog, utvecklingsstrateg, koordinator i Höörs kommun Leder utvecklingsarbete, pusslar lärgrupper och bloggar om

Christel Jansson, specialpedagog, utvecklingsstrateg, koordinator i Höörs kommun Leder utvecklingsarbete, pusslar lärgrupper och bloggar om Lika men olika lika Christel Jansson, specialpedagog, utvecklingsstrateg, koordinator i Höörs kommun Leder utvecklingsarbete, pusslar lärgrupper och bloggar om skolutveckling på www.skola2011.blogspot.se

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-8

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-8 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 RAPPORT ENKÄT 1 (10) Datum 6/5 2013 Barn och utbildningsnämnden Monica Andersson IT-pedagog 0640-16 377, monica.andersson@krokom.se Rapport från satsningen En dator per elev

Läs mer

Ett modernt läromedel där bok och webb hänger ihop

Ett modernt läromedel där bok och webb hänger ihop Ett modernt läromedel där bok och webb hänger ihop Bok-och-webb är ett ord som vi har hittat på själva. Men det är förstås inte bara ett ord. En bok-och-webb är ett nytt och modernt läromedel som drar

Läs mer

It-strategi för ett bättre lärande med målbilder Verktyg för självskattning

It-strategi för ett bättre lärande med målbilder Verktyg för självskattning It-strategi för ett bättre lärande med målbilder Verktyg för Claes Johannesson Rektorsträff 23 maj 2014 It-strategi för ett bättre lärande med 12 målbilder 1 Förbättrad digital kompetens hos alla 1.1 Förtrogenhet

Läs mer

Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång. Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21

Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång. Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21 Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21 v.42 Kursstart. Ni börjar med att titta på den inspelade kursintroduktionen på Fronter.

Läs mer

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Vi utbildar världsmedborgare! Projektledare och rektor Renée Dahlberg,

Läs mer

GOOGLE APPS FOR EDUCATION

GOOGLE APPS FOR EDUCATION GOOGLE APPS FOR EDUCATION #isjöbo INFORMATION TILL PERSONAL 20150819 Familjeförvaltningen DIGITALISERING #isjöbo Skolans styrdokument, vår läroplan och kursplaner ställer krav på digitalisering och vi

Läs mer

Gunnarsbo/Sandhems Skolområde F-5

Gunnarsbo/Sandhems Skolområde F-5 Gunnarsbo/Sandhems Skolområde F-5 Lokal handlingsplan Matematik Att ge stöd till en positiv matematikutveckling samt att kompensera svårigheter. Målet med denna handlingsplan är att förebygga matematiksvårigheter

Läs mer

Med ett urval av programpunkterna. Skolforum 2014. Stockholmsmässan 27-28 oktober skolforum.com

Med ett urval av programpunkterna. Skolforum 2014. Stockholmsmässan 27-28 oktober skolforum.com Med ett urval av programpunkterna. Skolforum 2014 Stockholmsmässan 27-28 oktober skolforum.com Digitalt Datorer och internet har funnits länge i skolans värld. Ersätter de pennan, papperet och boken? Nej,

Läs mer

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-30 96 % av lärarna använder Internet som resurs för att hitta fakta och lektionstips,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Lokal pedagogisk planering för tyska år 9

Lokal pedagogisk planering för tyska år 9 Barn- och utbildningsnämnden 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Skogstorpsskolan Cecilia Härsing, lärare i tyska Lokal pedagogisk planering för tyska år 9 Syfte Undervisningen i tyska år 9 utformas

Läs mer

Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015

Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015 Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015 Bakgrund Vid läsårsavslut analyserar ämneslag, arbetslag och skolledning de olika resultat som finns för verksamheten.

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2012/13 skall sändas in till Bu-kansliet senast 30 juni resp 30 sept

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2012/13 skall sändas in till Bu-kansliet senast 30 juni resp 30 sept SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2012/13 skall sändas in till Bu-kansliet senast 30 juni resp 30 sept för förskoleklass- grundskola grundsärskola år 2012/13. Resultatuppföljning på sid 1 samt på separata blanketter,

Läs mer

Fredag 23 oktober 2015

Fredag 23 oktober 2015 9.30-10.45 Fredag 23 oktober 2015 Vi reserverar oss för eventuella ändringar Kongressalen Asperö Saltö Inledningspass Dyslexiförbundet FMLS ordförande Bengt-Erik Johansson Karin Pleijel, ordförande i utbildningsnämnden

Läs mer

Lång handledning. Jag läser om resor. Eva Eriksson

Lång handledning. Jag läser om resor. Eva Eriksson Lång handledning Jag läser om resor Eva Eriksson 1 Handledning till Jag läser om resor Bakgrund I mitten av 90-talet arbetade jag med läsinlärning på träningsskolan, ett mycket roligt och stimulerande

Läs mer

Välkomna! Skoldatatekskonferens för Västra Sverige 20 maj 2010. Gunilla Almgren Bäck gunilla.almgren-back@grkom.se. Lars Björn lars.bjorn@grkom.

Välkomna! Skoldatatekskonferens för Västra Sverige 20 maj 2010. Gunilla Almgren Bäck gunilla.almgren-back@grkom.se. Lars Björn lars.bjorn@grkom. Skoldatatekskonferens för Västra Sverige 20 maj 2010 Välkomna! Skoldatatek: En resurs i kommunens skolutveckling En naturlig del i kommunens elevstöd: - Verkar för inkluderande lösningar. I samverkan med

Läs mer

Varmt välkommen till. Inspirationsdagar. i Göteborg

Varmt välkommen till. Inspirationsdagar. i Göteborg Varmt välkommen till Inspirationsdagar i Göteborg vecka 44 26-27okt 2015 MÅNDAG 26 OKTOBER kl. 09.00-12.00 1. Pedagogiska planeringar, examinationsuppgifter och bedömningsmatriser Målgrupp: grundskolans

Läs mer

Entreprenöriellt lärande

Entreprenöriellt lärande Entreprenöriellt lärande Sara Bruun och Johnny Gustafsson So-lärare och entreprenöriella pedagoger Läraren har en dubbel utmaning Ge stöd till de elever som har svårt att hänga med. Lärarna ska även stimulera

Läs mer

Strategi för skolutveckling

Strategi för skolutveckling Strategi för skolutveckling Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3 2. VÅRA INTENTIONER... 4 3. FÖR ATT VI SKA NÅ FRAM... 5 3.1. Pedagogisk personal ska... 5 3.2. Förskolechef

Läs mer

Tid / Lokal Föreläsare Titel Målgrupp. Ulrika Ryan Lära matematik med datorn Grundskolans tidigare år

Tid / Lokal Föreläsare Titel Målgrupp. Ulrika Ryan Lära matematik med datorn Grundskolans tidigare år Föreläsningar Tisdag 18 februari Tid / Lokal Föreläsare Titel Målgrupp 9.00-10.00 Ulrika Ryan Lära matematik med datorn Camilla Carlsson Dokumentera med hjälp av imovie Karin Murberg IT i vardagen Lollo

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9 Varje elev till nästa nivå 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra skola. Vi

Läs mer

KULTURSKOLA EN PLATS FÖR FILM NORRKÖPING 6-7 NOVEMBER 2014

KULTURSKOLA EN PLATS FÖR FILM NORRKÖPING 6-7 NOVEMBER 2014 KULTURSKOLA EN PLATS FÖR FILM KONFERENS OM FILM- OCH MEDIEPEDAGOGIK I KULTURSKOLAN NORRKÖPING 6-7 NOVEMBER 2014 VÄLKOMMEN TILL TVÅ SPÄNNANDE DAGAR MED INSPIRATION OCH DISKUSSION OM FILMSKAPANDE I KULTURSKOLAN!

Läs mer

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Övergripandemål... 4 4. Delmål... 4 Att 15 ungdomar lär känna sina styrkor

Läs mer

Max18skolan Gymnasiet. Hälsa

Max18skolan Gymnasiet. Hälsa Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt att må bra och har rätt till vård och hjälp om de blir sjuka eller skadar sig. Genom

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Folkasboskolan Fredriksbergskolan Långängskolan Sköllersta skola Stocksätterskolan Transtenskolan Östansjö skola

Folkasboskolan Fredriksbergskolan Långängskolan Sköllersta skola Stocksätterskolan Transtenskolan Östansjö skola Folkasboskolan Fredriksbergskolan Långängskolan Sköllersta skola Stocksätterskolan Transtenskolan Östansjö skola Hallsbergs kommuns grundskolor Våra barn och ungdomar är viktiga för oss därför erbjuder

Läs mer

Delaktighet och inflytande 84 66 93 78 84 81. Skolmiljö 85 85 94 74 71 70. Kunskap och lärande 92 81 95 83 92 92. Bemötande 93 86 98 81 92 91

Delaktighet och inflytande 84 66 93 78 84 81. Skolmiljö 85 85 94 74 71 70. Kunskap och lärande 92 81 95 83 92 92. Bemötande 93 86 98 81 92 91 Regiongemensam elevenkät 21 Skolrapport Antal svarande, n=26; Svarsfrekvens=1% Index per frågeområde samt NKI 211 212 213 21 Västra Göteborg ÅK5 totalt 21 Göteborg ÅK5 totalt 21 Trivsel och trygghet 95

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

ESP språkutvecklingsnivåer A1-A2, B1-B2, C1-C2

ESP språkutvecklingsnivåer A1-A2, B1-B2, C1-C2 Barn- och utbildningsförvaltningen Modersmålsundervisning Iákovos Demetriádes Europeisk Språkportfolio, verktygslådan för modersmål och svenska som andraspråk 3 ESP och modersmålsundervisningen ESP språkutvecklingsnivåer

Läs mer

Välkommen! Nyckelpersonsträff 2 Nätverk Fritidshem 25/3 2015

Välkommen! Nyckelpersonsträff 2 Nätverk Fritidshem 25/3 2015 Välkommen! Nyckelpersonsträff 2 Nätverk Fritidshem 25/3 2015 Förmiddagens ordning 8.30 Introduktion (SAM) - tillbakablick 08.45 Överflygning och nedslag i kapitlen Förutsättningar för arbetet i fritidshem

Läs mer

Specialpedagogik 2015

Specialpedagogik 2015 Specialpedagogik 2015 kunskap utveckling inspiration Läs- och skrivsvårigheter ta del av insatser från förskola till högskola, även engelskundervisningen belyses Elever i matematiksvårigheter förstå, förenkla

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att KÄRLEK Under vårterminen i årskurs 8 kommer vi att arbeta med temat kärlek. Alla måste vi förhålla oss till kärleken på gott och ont; ibland får den oss att sväva på små moln, ibland får den oss att må

Läs mer