Lärfestivalen den 12 augusti Föreläsningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lärfestivalen den 12 augusti 2015. Föreläsningar"

Transkript

1 Lärfestivalen den 12 augusti 2015 Föreläsningar Arbeta formativt med digitala verktyg Talare: Keyspeaker Patricia Diaz Patricia Diaz' senaste bok Arbeta formativt med digitala verktyg är strukturerad kring Dylan Wiliams fem nyckelstrategier för formativ bedömning. Under den här föreläsningen med samma namn berättar Patricia om hur hon och hennes elever använder digitala kanaler som naturliga verktyg för att förbättra och effektivisera det formativa arbetet och för att stödja elevernas lärande. Flera konkreta elevexempel för att bland annat synliggöra lärande och för att stämma av och återkoppla med hjälp av digitala kanaler varvas med tankegångar före, under och efter genomförande. Patricia Diaz är förstelärare och arbetslagsledare på Mikael Elias gymnasium i Stockholm där hon undervisar i engelska och spanska. Hon föreläser om hur digitala verktyg och sociala medier kan användas för att förbättra det formativa arbetet och elevernas lärande. Hon har skrivit böckerna Arbeta formativt med digitala verktyg (Studentlitteratur, 2014) och Webben i undervisningen Hur se vi till att skolan digitaliseras? Talare: Edward Jensinger Edward Jensinger talar om skolans digitalisering. Vad innebär det? Kan alla vara med? Kan någon få avstå? Skolan står inför enorma utmaningar de närmaste åren. Tekniken är på plats men pedagogiken och metoderna är det kanske inte. En dos provokation med en dos nutids- och framtidsspaning utlovas. Allt med en viss glimt i ögat. Edward Jensinger arbetar som områdeschef i Malmö stad. Brain break Talare: Anica Johnson, förstelärare vid Källebergsskolan En energigivande puff framåt i rätt riktning. Tillsammans väcker vi kropp och knopp efter förmiddagens stillasittande. Exempel på brainbreaks du kan genomföra i ditt klassrum utlovas. Lärfestivalen, sid 1

2 Barn i behov av särskilt stöd Dyskalkyli och matematiksvårigheter Talare: Emma Persson, psykolog, och Ulrika Wallinius, logoped, på Barn- och elevstödsenheten Workshop: En översiktlig genomgång kring matematiska svårigheter. Vilka orsaker kan finnas? Vad är dyskalkyli? Vilka tidiga tecken kan man identifiera? Dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter Talare: Erika Lemaire och Karin Westman, logopeder på Barn- och elevstödsenheten Workshop: Med hjälp av fallbeskrivningar går vi igenom skillnader och likheter mellan dyslexi och andra typer av läs- och skrivsvårigheter. Motiverande samtal Talare: Cecilia Gustavsson och Johanna Narbe, psykologer på Barn- och elevstödsenheten Workshop: Motiverande samtal är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling med syfte att främja motivation och åtagande till förändring. Centralt är att fokusera på att öka individens delaktighet och engagemang i sin egen förändring. Metoden utvecklades ursprungligen för att behandla alkoholproblem men används idag på ett mer generellt vis inom t ex. hälso- och sjukvård, skola, arbetsförmedling, socialtjänst. Introduktion kring metodiken och användningsområden, varvat med övningar och träning i motiverande samtals olika tekniker. Kommuntjänster AV Media Skåne Mindomo Talare: Eva Martinsson, AV Media Skåne Workshop: Praktisk workshop på ipad. Vi skapar digitala tankekartor med bilder, filmer, länkar m.m. Ett enkelt verktyg som är användbart för alla åldrar och ämnen. AV Media Skåne Cartoonist Talare: Eva Martinsson, AV Media Skåne Workshop: Praktiskt serieskapande på ipad. Vi skapar tecknade serier, digitalt. Ett enkelt verktyg som är användbart för alla åldrar och ämnen. AV Media Skåne din resurs i skolan Talare: Eva Martinsson, AV Media Skåne Workshop: Praktisk introduktion till Mediekatalogen och alla dess möjligheter. Webbaserade resurser för alla lärare och elever MovieEditor, Mindomo, Cartoonist, AudioEditor samt Läshörnan. Från ABC till läslust (årskurs F-3 UR:s lässatsning) Talare: Carl Sahlin, mediepedagog UR Workshop: Carl Sahlin, mediepedagog på UR presenterar Utbildningsradions största lässatsning någonsin samt hur lärande genom rörlig bild och media stärker barns språkutveckling. Programmen utgår från aktuell språkforskning och de fem språkliga förmågorna som lyfts fram i Lgr 11. Biblioteket en naturlig del av skolan Talare: Per Andersson, skolbibliotekarie Ekenässkolan Workshop: En föreläsning om källor, källkritik och upphovsrätt på webben. Jag pratar om hur elever bör ta sig an webbkällor och om hur lärare kan inkludera kunskap om webbkällor i sin undervisning. Tips på användbara resurser och verktyg utlovas. Lärfestivalen, sid 2

3 Hur kan rörlig bild och media bida till lärande? (7-9 UR Utbildningsradion i skolan) Talare: Carl Sahlin, mediepedagog UR Workshop: Presentation av UR - Utbildningsradions nya sökverktyg och exempel på nya produktioner för åk 7-9. Programmen utgår från Lgr 11. Inläsningstjänst Talare: Patrik Forsmark, utbildningsansvarig för Inläsningstjänst i södra och västra Sverige Workshop: Inlästa läromedel! Vi går igenom hur man lägger böcker i sin bokhylla och hur du och dina elever enkelt kan lyssna på dem. Vi tittar på de senaste versionerna av webbspelaren och appen tillsammans. NE Nationalencyklopedin för de yngsta (F-3) Talare: Edda Detter, kommunikatör och Art Director vid NE, Nationalencyklopedin. Workshop: Alla elever och lärare i Eslövs kommun har NE! Du och dina elever har genom NE tillgång till uppemot program, uppslagsverk anpassade för barn och vuxna, temapaket med över 700 läroplanskopplade övningar, ordböcker på över 20 språk, Världens länder och ipad-appar som hjälper barn i lägre åldrar att på ett lustfyllt sätt lära sig att räkna, skriva och läsa. Med mera. Aldrig har tillgång till objektiv fakta som genom undervisning blir kunskap varit viktigare. Edda Detter, visar hur du hittar och använder lärresurserna från NE. NE Nationalencyklopedin för Juniorer Talare: Edda Detter, kommunikatör och Art Director vid NE, Nationalencyklopedin. Workshop: Junior är dels en anpassad sökfunktion för de yngsta, dels en uppsättning ipad-appar. ipad-apparna hjälper barn i lägre åldrar att på ett lustfyllt sätt lära sig att räkna, skriva och läsa. Du och dina elever har genom NE tillgång även till uppemot program, uppslagsverk anpassade för barn och vuxna, temapaket med över 700 läroplanskopplade övningar, ordböcker på över 20 språk och Världens länder. Med mera. Aldrig har tillgång till objektiv fakta som genom undervisning blir kunskap varit viktigare. Edda Detter visar hur du hittar och använder lärresurserna från NE. Smaka på orden! Arbeta med ord och begrepp Talare: Eva-Marie Nilsson, förstelärare vid Ölyckeskolan Eva-Marie Rudolfsson, förstelärare vid Östra skolan Workshop: Prova en ordberikande lektion där vi arbetar med ord och begrepp i syfte att öka läsförståelsen av olika slags texter. Lektionsmodellen kan användas i alla ämnen i alla årskurser. "Den enskilt viktigaste faktorn för utvecklande av god läsförståelse är ordkunskap. Den är i sin tur beroende av en god omvärldskunskap och förmåga att förstå texter." Barbro Westlund Metoder för lärande Anpassat användande av ipad Talare: Kristofer Bengtsson, samordnare för Skoldatateket, är en del av Barn-och elevstödsenheten. Workshop: För en del elever behöver vi anpassa vad de kan göra på sin ipad. På denna workshop lär vi oss hur man gör dessa anpassningar, diskuterar när och varför vi gör dessa anpassningar och hur vi kommunicerar detta till elev och vårdnadshavare. Lärfestivalen, sid 3

4 Google Drive Talare: Helen Augustini, förstelärare vid Ekenässkolan Workshop: I min workshop presenterar jag mina erfarenheter av de första åren med ipads i undervisningen på Ekenäs. Jag visar den gemensamma struktur i Google Drive som vi använder; hur elevernas mapparser ut, hur min information till de olika elevgrupperna organiseras samt hur man kommenterar och skriver i gemensamma dokument. Jag kommer vara mycket konkret i min presentation och hoppas att vi efter den, ömsesidigt och prestigelöst, kan dela nybörjarmissar, tips och frågor och att vi alla lämnar denna workshop en aning klokare. Matematik årskurs 1-6 Talare: Camilla Lilliehöök, förstelärare vid Sallerupskolan Workshop: Likhetstecknet För att nå högre måluppfyllelse i matematik måste våra elever vara säkra på grunderna i matematik och en av dem är likhetstecknets betydelse. Hur kan vi arbeta för att öka elevers förståelse för likhetstecknet? När kan vi vara säkra på att våra elever verkligen förstår? Vad kan vi arbeta med redan i förskoleklass för att eleverna ska få de bästa förutsättningarna? Min förhoppning är att du i denna workshop ska få idéer och inspiration till hur du på olika sätt kan arbeta för ökad förståelse för likhetstecknets betydelse. Vi ses! Matteundervisning utan lärobok Talare: Magnus Johnsson, förstelärare vid Fridasroskolan Workshop: Att föra en dialog med eleverna och arbeta med få, men mer omfattande uppgifter är ett alternativ till matteboken. Ett konsekvent uteslutande av lärobok öppnar upp för många andra arbetssätt Jag vill visa på exempel som hjälper eleverna att förstå den matematik de förväntas förstå. Praktisk matematik i och utanför klassrummet, hemuppgifter, samarbete med andra elever, ämnesintegration är några områden jag ger exempel ifrån. Jag vill framförallt slå ett slag för "att våga lämna boken". NO workshop för lärare i årskurs 7-9 Talare: Olga Pugatjova, förstelärare vid Ekenässkolan Workshop: I min workshop vill jag presentera hur vi genom experimenterande och ett elevaktivt arbetssätt kan få elever älska att arbeta med naturvetenskap. I fokus står det lustfyllda lärandet, det enkla materialet och det vetenskapliga förhållningssättet. Välkommen till en workshop som delger ett synsätt där eleven är en aktiv aktör och pedagogen inspiratör! Arbetsgång: - Gemensam introduktion av experiment - Deltagarna genomför experiment - Gemensam diskussion på slutet. Socrative Talare: Stig Lindell, förstelärare vid Ekenässkolan Workshop: Socrative är en gratis internettjänst som kan användas från en webbläsare eller app. Du skapar exittickets eller läxförhör med både bild och text. Använd projektor och se resultaten i realtid. Suverän dokumentation av elevernas resultat som du enkelt sparar på exempelvis Google Drive. Lärfestivalen, sid 4

5 Speakers Corner Debatt om bedömning och betyg Talare: Sara Björk, förstelärare vid Norrevångsskolan Johan Narling, förstelärare vid Ekenässkolan Olle Nylén, förstelärare vid Ekenässkolan Workshop: Är du sugen på att lufta dina åsikter eller att få nya insikter vad det gäller bedömning och betyg? Då skall du komma till denna workshop. Vi utgår från Per Måhls Vanliga missuppfattningar vid bedömning och tar upp kritiska frågorna såsom; - Utgår vi för mycket ifrån det centrala innehållet då vi sätter betyg? - Utgår vi från ovidkommande bedömningsunderlag då vi sätter betyg? Rusta dig med åsikter och var med och gör workshopen till 45 intressanta minuter. Bild skolans viktigaste ämne Talare: Hans Meerveld, lärare vid Ekenässkolan Workshop: Välkommen på en inspirerande workshop där du får titta runt i bildsalen. Jag kommer att presentera några spännande bildprojekt som mina elever har jobbat med under året. Jag kommer även att visa hur jag använder ipad som bildverktyg i min undervisning. Rättighetsbaserad skola Talare: Pia Nystedt Andersson och Linda Dyberg-Ek, lärare vid Västra skolan Workshop: Västra skolan i Eslöv är en av sju pilotskolor i Sverige som är utvald att genomgå en utvecklingsprocess i samarbete med UNICEF. Syftet är att undersöka hur skolans miljö, elevernas trivsel och resultat kan förbättras av att skolans arbete tar sin utgångspunkt i barnkonventionen. Teknik i sagornas värld (årskurs F-6) Talare: Jenny Ottosson, förstelärare vid Källebergsskolan Workshop: Under denna workshop skapar vi era favoritsagofigurer. Med billigt material som kartong och påsnitar/jungfruben gör vi figurerna levande. De rörliga sagofigurerna är utmärkta att använda sig av i elevernas språkutveckling. Kunskapen om länkar, hävarmar och kraftöverföringar går att använda på flera olika nivåer. Workshopen avslutas med ett samtal kring hur kunskapen kan användas i andra konstruktionsarbeten. Workshopen riktar sig främst till årskurs F-6. Google Forms utveckla dina kunskaper i Google Drive Talare: Ulrika Narling, rektor vid Källebergsskolan Workshop: Jobbar du aktivt med Google drive men inte provat funktionen Google form? Jag kommer visa hur man på ett mycket enkelt sätt kan göra en enkät via Google form. Kan vara användbart i många olika situationer som t.ex. när man vill kalla till föräldramöte eller göra en utvärdering. Moderna metoder för moderna språk (Fr, Sp, Ty, Eng 1-6, SvA) Talare: Hannah Billing, lärare vid Ekenässkolan, och Johan Poppen, förstelärare vid Ekenässkolan Workshop: Hur fångar du elevernas intresse de första minuterna av en språklektion? Under workshopen kommer du får pröva och reflektera över olika metoder som gör språkundervisningen varierad, givande och intressant. Vi kommer att använda allt ifrån en mjuk boll till en hård ipad! Skolinspektionens granskning av historieämnet vid Källebergsskolan Talare: Annelie Arvidsson, förstelärare vid Källebergsskolan Workshop: Hur ser skolinspektionen på undervisningen i historia? Vad ska man fokusera på i historieundervisningen? Hur arbetar och fokuserar vi på förmågorna? En lärdom från när Källebergsskolan granskades hösten 2014 kommer presenteras och det blir ett erfarenhetsutbyte med hur vi arbetar med källkritik samt tidsperspektivet då-nu-framtid. Lärfestivalen, sid 5

6 Utveckla din kompetens Historia i Populärmusik (årskurs 4-9 Hi, Sv, Mu) Talare: Eddie Bengtsson och Carin Nilsson, lärare vid Marieskolan Workshop: Ofta kan man använda sig av populärmusik på sina historielektioner, där text och musik anknyter till hisoriska händelser, personer och skeenden. Workshopen kommer att visa exempel på detta. Du kommer få lyssna på och gå igenom ett antal utvalda låtar som väl kan användas i historieundervisningen och göra den ännu mer intressant och spännande för elever. Musik är ett bra medel för att väcka elevers intresse och kan bland annat fungera som en uppstart till ett nytt område, eller som ett relevant avbrott i undervisningen. Mindfullness Talare: Annika Hellborg, kurator vid Barn- och elevstödsenheten Workshop: Händer det att dina elever känner sig stressade eller okoncentrerade? Händer det att elevernas uppmärksamhet/fokus under lektionstid riktas mot något som har hänt på rasten eller i helgen? Då kan Mindfulness vara till hjälp. Här får du veta mer om vad Mindfulness är och hur det kan vara till hjälp i skolan. Vi kommer även att göra någon praktisk övning. Nyfiken på multimodalitet Talare: Monika Englund, förstelärare vid Källebergsskolan Workshop: Vill du prova på att använda andra resurser i din undervisning än det skrivna och talade ordet? Tänker du att du tillsammans med dina elever skulle kunna försöka arbeta mer varierat? Då skall du komma till min workshop där jag visar hur du kan använda dig av bilder och film i din undervisning. Programmering Talare: Karolina Suklevska, lärare vid Källebergsskolan Workshop: Min workshop handlar om hur man med enkla medel kan programmera spel och skapa berättelser med hjälp av ipad i appen Hopscotch. Jag börjar med en genomgång av appens funktioner och hur man använder dessa för att skapa animeringar. Därefter ges tid att testa och upptäcka funktionerna tillsammans. I appen Hopscotch får eleverna möjlighet att arbeta med Tk, Ma, Eng och övriga språk (skapande av berättelser). Ross Green genom kooperativt lärande Talare: Anneke Moerkerken och Karl Witting, specialpedagoger vid Barn- och elevstödsenheten Workshop: Vi arbetar med en text om psykologen Ross Greenes modell för att bemöta och hjälpa barn med dåligt anpassat beteende på ett pedagogiskt-didaktiskt tillvägagångssätt där positivt ömsesidigt beroende och samarbetsfärdigheter övas. Språkinriktad undervisning Talare: Anette Engström, förstelärare vid Eslövs kommuns Mottagningsskola för nyanlända elever Workshop: Språkinriktad undervisning i alla ämnen från vardagsspråk till ämnesspråk! Denna workshop riktar sig till alla pedagoger som känner att man behöver handfasta tips för att nå nyanlända men även språksvaga elever. Här behandlas vilka svårigheter som möter nyanlända elever och hur vi kan arbeta språkstödjande. Alla elever vinner på en språkinriktad undervisning! Lärfestivalen, sid 6

7 Trygghet och studiero Talare: Anna Wichmand Jöregensen och Henrik Levau, förstelärare vid Harlösa skola samt Joakim Nilsson, förstelärare vid Norrevångsskolan Workshop: Trygghet och studiero i en klass spelar en central roll i skolans strävan efter hög måluppfyllelse. Först när eleverna känner sig trygga i sin skolmiljö är de fullt mottagliga för inlärning. Hur skapar vi då trygghet och studiero i våra skolor? Det är en komplex fråga, men i vår workshop hoppas vi kunna bjuda på några bra tips som bygger på såväl forskning som erfarenheter. Detta vill vi i sin tur ska leda till att ni pedagoger känner er stärkta i er ledarroll, för i slutändan är det pedagogen som måste göra skillnad för våra elever och elevgrupper. Kooperativt lärande Talare: Lotta Eriksson, Eva Hansson, Lena Jönsson, Kerstin Larsson, Anna Lundgren och Lena Nilsson, lärare vid Marieskolan, samt Joakim Nilsson, förstelärare vid Norrevångsskolan Workshop: Hur tränar man eleverna att bli aktiva, motiverade och engagerade? Vi kommer att berätta om ett arbetssätt där eleverna på olika sätt lär sig att samarbeta och genom detta tar ansvar för sitt eget lärande. Olika strukturer och färdigheter kommer att förklaras. Dessutom ges möjligheter pröva praktiska kooperativa övningar. Matematik är inte tråkigt Talare: Lolanda Dumitrescu, lärare vid Norrevångsskolan Workshop: I workshopen visar jag på hur man kan ändra elevernas fördomar om att matematik är tråkigt. Jag visar bra källor och uppgifter som kan väcka elevernas intresse och bevisa att det behövs fantasi för att lösa matematiska problem. Rösta upp dig Talare: Sofie Gottschalk, lärare vid Norrevångsskolan, och Lena Larsson, förstelärare vid Källebergsskolan Workshop: Blir du ibland trött, ansträngd eller hes i rösten? Är den för svag eller gäll? Små övningar kan göra stor skillnad i röstkvalité. Lärfestivalen, sid 7

lärande 17-18 februari 2015 på Södra berget i Sundsvall Program

lärande 17-18 februari 2015 på Södra berget i Sundsvall Program lärande 17-18 februari 2015 på Södra berget i Sundsvall Program Välkommen till Mittlärande 2015! Det är med stor glädje vi öppnar dörrarna för andra året av Mittlärande i Sundsvall. Kom och låt dig inspireras

Läs mer

Grundskoleavdelningen Medioteket Skolstöd. Våren 2015. Kompetensutveckling. pedagogiskt stöd. för Stockholms kommunala grundskolor

Grundskoleavdelningen Medioteket Skolstöd. Våren 2015. Kompetensutveckling. pedagogiskt stöd. för Stockholms kommunala grundskolor Grundskoleavdelningen Medioteket Skolstöd Våren 2015 Kompetensutveckling & pedagogiskt stöd för Stockholms kommunala grundskolor Produktion: Utbildningsförvaltningen Redaktion, formgivning och originalproduktion:

Läs mer

Workshops/föreläsningar med pedagoger från grundskolan

Workshops/föreläsningar med pedagoger från grundskolan Föreläsningar och workshops på eftermiddagen 13.00 Inspirationsföreläsning om entreprenörskap, motivation och verklighet Richard Gerver - 13.00-14.00, sal Aulan/Huddingegymnasiet Richard Gerver har blivit

Läs mer

UTBILDNINGSFORUM 13 augusti 2015

UTBILDNINGSFORUM 13 augusti 2015 UTBILDNINGSFORUM 13 augusti 2015 VÄLKOMMEN TILL VÅRT TREDJE UTBILDNINGSFORUM! Ängelholms kommun profilerar sig som Kunskapsstaden 2020. Intentionen är att alla led i våra verksamheter ska genomsyras av

Läs mer

Seminarium/Workshops. 19 augusti på Ljungenskolan INLEDNING 8.15-8.30. Samling på amfiteatern på skolgården!

Seminarium/Workshops. 19 augusti på Ljungenskolan INLEDNING 8.15-8.30. Samling på amfiteatern på skolgården! FRAMTIDENS SKOLA SAMTIDENS LÄRANDE Seminarium/Workshops 19 augusti på Ljungenskolan Välkomna till Kunskapsdagen som arrangeras för och av de kommunala grundskolorna i Kävlinge. Det blir en dag fylld av

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN

IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN ÅRSTASKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN Version 1 2012-09-06 Sammanställd av Martin Claesson SID 2 (21) Vi vill inledningsvis tacka Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Grundskoleavdelningen Medioteket Skolstöd. Hösten 2015. Kompetensutveckling. pedagogiskt stöd. för Stockholms kommunala grundskolor

Grundskoleavdelningen Medioteket Skolstöd. Hösten 2015. Kompetensutveckling. pedagogiskt stöd. för Stockholms kommunala grundskolor Grundskoleavdelningen Medioteket Skolstöd Hösten 2015 Kompetensutveckling & pedagogiskt stöd för Stockholms kommunala grundskolor Produktion: Utbildningsförvaltningen Redaktion, formgivning och originalproduktion:

Läs mer

Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN

Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN Som lärare i Sv/So ser jag verkligen vinster med att synliggöra arbetslivet. Eleverna visar ett större engagemang för

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Varmt välkommen till. Inspirationsdagar. i Göteborg

Varmt välkommen till. Inspirationsdagar. i Göteborg Varmt välkommen till Inspirationsdagar i Göteborg vecka 44 26-27okt 2015 MÅNDAG 26 OKTOBER kl. 09.00-12.00 1. Pedagogiska planeringar, examinationsuppgifter och bedömningsmatriser Målgrupp: grundskolans

Läs mer

ipad i matematikundervisning En undersökning om lärares syn på ipad i årskurs ett till tre.

ipad i matematikundervisning En undersökning om lärares syn på ipad i årskurs ett till tre. Malmö högskola Lärande och samhälle Natur, miljö, samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng ipad i matematikundervisning En undersökning om lärares syn på ipad i årskurs ett till tre. ipad in math education

Läs mer

KURSKATALOG VT 2015 VÅRENS KURSUTBUD OCH BESTÄLLNINGSKURSER. NYTT PROJEKT för MOT NYA HÖJDER - NEDRÄKNINGEN HAR BÖRJAT!

KURSKATALOG VT 2015 VÅRENS KURSUTBUD OCH BESTÄLLNINGSKURSER. NYTT PROJEKT för MOT NYA HÖJDER - NEDRÄKNINGEN HAR BÖRJAT! KURSKATALOG VT 2015 VÅRENS KURSUTBUD OCH BESTÄLLNINGSKURSER NYTT PROJEKT för läsförståelse MOT NYA HÖJDER - NEDRÄKNINGEN HAR BÖRJAT! Kurskatalog för vårterminen 2015 AV-MEDIA KRONOBERG/ REGION KRONOBERG

Läs mer

Stödmaterial. Lgr 11 och webbpublicering. Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen

Stödmaterial. Lgr 11 och webbpublicering. Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen Stödmaterial Lgr 11 och webbpublicering Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen Vi på Webbstjärnan har frågat ett antal lärare om hur de ser på kopplingen

Läs mer

Utvecklingsprojekt som fått bidrag till särskilda insatser i skolan (SIS)

Utvecklingsprojekt som fått bidrag till särskilda insatser i skolan (SIS) En likvärdig utbildning i praktiken Fyra exempel som inspirerar Plats för vinjett 2012 Utvecklingsprojekt som fått bidrag till särskilda insatser i skolan (SIS) En likvärdig utbildning i praktiken Specialpedagogiska

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

14-16 april 2015 Kistamässan. PROGRAM Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet. Välkommen till #SETT2015

14-16 april 2015 Kistamässan. PROGRAM Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet. Välkommen till #SETT2015 14-16 april 2015 Kistamässan ii PROGRAM Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet Välkommen till #SETT2015 Samarbetspartners Arrangörer Välkommen till SETT2015 Det är med stor glädje vi nu

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Anna Frändestam, Ekerö Johanna Lindvall-Jeppås, Sollentuna Vecka 11-13 år 2013. Johannes Petri skola Nacka

Anna Frändestam, Ekerö Johanna Lindvall-Jeppås, Sollentuna Vecka 11-13 år 2013. Johannes Petri skola Nacka Anna Frändestam, Ekerö Johanna Lindvall-Jeppås, Sollentuna Vecka 11-13 år 2013 Johannes Petri skola Nacka Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 VÅGA VISA... 3 SAMMANFATTNING... 4 Starka sidor...

Läs mer

Föreläsningar och workshops på förmiddagen 9.00

Föreläsningar och workshops på förmiddagen 9.00 Föreläsningar och workshops på förmiddagen 9.00 MA - Fantasifull och engagerande matematik Sten Rydh - 9.00-10.30, sal M12/Huddingegymnasiet Hur man med hjälp av laborativ matematik, spel och problemlösning

Läs mer

Med ett urval av programpunkterna. Skolforum 2014. Stockholmsmässan 27-28 oktober skolforum.com

Med ett urval av programpunkterna. Skolforum 2014. Stockholmsmässan 27-28 oktober skolforum.com Med ett urval av programpunkterna. Skolforum 2014 Stockholmsmässan 27-28 oktober skolforum.com Digitalt Datorer och internet har funnits länge i skolans värld. Ersätter de pennan, papperet och boken? Nej,

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet

rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet www.tankesmedjan.nu rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet Rapporter från Tankesmedjan Rapporter från

Läs mer

Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson

Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson Eller hur visar man vägen till självständig och reflekterande läsning? Föreläsningen kommer att handla om Vad är läsförståelse? Vilka olika

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

5+6-7 maj 2015. #framlar www.diu.se/framtidenslarande 2015-04-19

5+6-7 maj 2015. #framlar www.diu.se/framtidenslarande 2015-04-19 5+6-7 maj 2015 #framlar www.diu.se/framtidenslarande 2015-04-19 Framtidens lärande är ett perfekt tillfälle för utvecklande möten för kommunens och skolans medarbetarteam, där varje person bör kunna hitta

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer