Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN"

Transkript

1 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket Ufs/BALTICO Säljenheten NORRKÖPING NORRKÖPING tel: +46 (0) tel: +46 (0) fax: +46 (0) fax: +46 (0) e-post: e-post: Prenumerationsavgift: 954 kr (inkl moms). Ufs utkommer med ett nummer i veckan. Bäringar är rättvisande från 0 medurs till 360 och räknas beträffande uppgifter om fyrsken från sjön mot fyren. Övriga uppgifter om tidskriftens redigering återfinns i Ufs A som medföljer något av årets första nummer. Ansvar för sakinnehållet i Ufs åvilar uppgiftslämnaren. LFV Tryck i Norrköping 2013 ISSN

2 2 Innehåll / Contents Berörda sjökort / Affected charts Sjökort/Charts Notiser/Notices Sida/Page (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T)

3 3 Nr (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T)

4 4 Tillkännagivanden / Announcements Notiser/Notices Rubrik/Title Sida/Page 8440 Nytryckta sjökort. Nytt sjökort 18 nr 4. Ny edition av kort: 5, 42, 61, 429, 512, 619, 6141, 6143, / Printing of charts. New chart no 4. New edition of charts: 5, 42, 61, 429, 512, 619, 6141, 6143, (T) Förteckning över icke detonerade sprängladdningar. / Unexploded charges on the seabed. 21 Återkommande information / Recurrent information Sida/Page Uppgift om vattenstånd i Vänern 24 P- och T- förteckning 20 februari Ufs-häftet publiceras även i pdf-format med färgbilder på Sjöfartsverkets hemsida: The Ufs-booklet is also published in pdf-format with colour pictures on our website: UNDERRÄTTELSER / NOTICES Bottenhavet / Sea of Bothnia * 8446 Sjökort/Chart: 523 Sverige. Bottenhavet. Ångermanälven. O om Litanön. Tavla avlägnad. Tavlan i nedanstående position är permanent avlägsnad och tas bort ur sjökortet. Stryk tavla 62-58,3N 17-49,5E Bsp Bottenhavet N 2009/s12 Sweden. Sea of Bothnia. River Ångermanälven. E of Litanön. Painted board withdrawn. The painted board in below position has been permanently withdrawn and shall be deleted from the chart. Delete painted board 62-58,3N 17-49,5E

5 5 Nr 438 Sjöfartsverket, Norrköping. Publ. 20 februari 2013 Rigabukten / Gulf of Riga 8433 Sjökort/Chart: 6 Sverige. Rigabukten. Estland. Hiiumadal. Inför lysbojar. Inför Inför lysboj S kardinal lysboj W kardinal Q(6)+LFl W 15s a) 59-01,10N 22-18,08E Q(9) W 15s b) 59-03,14N 22-27,37E Sweden. Gulf of Riga. Estonia. Hiiumadal. Insert light buoys. Insert Insert S kardinal light buoy W kardinal light buoy Q(6)+LFl W 15s a) 59-01,10N 22-18,08E Q(9) W 15s b) 59-03,14N 22-27,37E

6 6 EST NTM nr 11:161. Publ. 20 februari 2013 Norra Östersjön / Northern Baltic * 8426 Sjökort/Chart: 6145, 615, 616 Sverige. Norra Östersjön. S om Nämdö. Gillinge. Ängskär. Ändrad djupinformation. I skärgården kring Gillinge och Ängskär har djupinformationen ändrats. De viktigaste förändringarna redovisas här och finns i sin helhet redovisade i ENC och i kommande sjökortstryck. Ändra 2,9 m till 1,9 m a) 59-07,64N 18-39,36E O om Rödkobb utbredning för grund med djup 1,7 m b) 59-07,50N 18-41,45E NO om Harö Inför grund med djup 2,7 m c) 59-07,67N 18-41,42E O om St. Immarskär grund med djup 2 m d) 59-07,60N 18-41,40E O om St. Immarskär Ändra 3,5 m till 2,8 m e) 59-09,32N 18-40,16E NO om Kråklund Inför grund med djup 2,8 m f) 59-07,02N 18-42,78E S om Rönnkobben grund med djup 2,7 m g) 59-07,38N 18-43,04E NNO om Rönnkobben grund med djup 2,8 m h) 59-07,82N 18-43,18E O om Stora Gåsskär Ändra 2,4 m till 1,5 m i) 59-07,87N 18-44,34E NNO om Västerbåden 2,8 m till tre undervattensstenar j) 59-08,58N 18-42,82E O om Brännskär Bsp Stockholm M 2011/s37, s48, s49, Bsp Stockholm M 2013/s37, s48, s49

7 7 Nr 438 Sweden. Northern Baltic. S of Nämdö. Gillinge. Ängskär. Amendments to depth. Amend depth information around the island Gillinge and Ängskär. The amendments are shown in ENC and in next printing of affected chart. Below are the most important changes shown. Amend 2,9 m to 1,9 m a) 59-07,64N 18-39,36E E of Rödkobb the depth contour for shoal with depth 1,7 m b) 59-07,50N 18-41,45E NE of Harö Insert shoal with depth 2,7 m c) 59-07,67N 18-41,42E E of St. Immarskär shoal with depth 2 m d) 59-07,60N 18-41,40E E of St. Immarskär Amend 3,5 m to 2,8 m e) 59-09,32N 18-40,16E NE of Kråkskär Insert shoal with depth 2,8 m f) 59-07,02N 18-42,78E S of Rönnkobben shoal with depth 2,7 m g) 59-07,38N 18-43,04E NNE of Rönnkobben shoal with depth 2,8 m h) 59-07,82N 18-43,18E E of Stora Gåsskär Amend 2,4 m to 1,5 m i) 59-07,87N 18-44,34E NNE of Västerbåden 2,8 m to three underwater rocks j) 59-08,58N 18-42,82E E of Brännskär Hydrographica Publ. 20 februari 2013

8 8 * 8447 (T) Sjökort/Chart: 6141 Sverige. Norra Östersjön. Stockholm. Hammarbyleden. Kajanläggningsarbete. Utmärkning av arbetsområde. Tidpunkt: 15 februari - 31 december 2013 Kajanläggninigsarbete pågår i ett område i Södra Hammarbyhamnen närmast Hammarbyslussen. Arbetsområdet är utmärkt med fyra gula lysprickar. Inför special lysprick a) 59-18,200N 18-04,856E special lysprick b) 59-18,209N 18-04,893E special lysprick c) 59-18,218N 18-04,932E special lysprick d) 59-18,229N 18-04,978E Bsp Mälaren 2010/s38, Bsp Mälaren 2012/s40, Bsp Stockholm M 2011/s06, Bsp Stockholm M 2013/s06 Sweden. Northern Baltic. Stockholm. Hammarbyleden. Harbuor works. Buoyage. Time: 15 February - 31 December 2013 Work in progress with a quay in an area in Södra Hammarbyhamnen nearest Hammarbyslussen. The working area is marked with four yellow special light spar bouys. Insert special light spar buoy a) 59-18,200N 18-04,856E special light spar buoy b) 59-18,209N 18-04,893E special light spar buoy c) 59-18,218N 18-04,932E special light spar buoy d) 59-18,229N 18-04,978E Skanska Publ. 20 februari 2013

9 9 Nr 438 * 8449 (T) Sjökort/Chart: 6141 Sverige. Norra Östersjön. Stockholm. Sydöstra Kvarnholmen. Svindersviken. Utläggning av bottengående geotextilskärmar. Tid: 18 februari och tillsvidare. Bottengående geotextilskärmar har lagts ut utanför kajerna på den sydöstra delen av Kvarnholmen i syfte att förhindra uppgrumling av vattnet i samband med anläggningsarbeten. Skärmens flytkropp är försedd med en röd-orange boj var 30:e meter, varav ett flertal av dessa även är försedda med belysning och radarreflektorer. Se bifogad sjökortsbild. Kvarnholmen, Svindersviken 59-18,9N 18-08,7E Visas ej i ENC. Bsp Stockholm M 2011/s07, s10, Bsp Stockholm M 2013/s07, s10 Sweden. Northern Baltic. Stockholm. Southeastern part of Kvarnholmen. Bight of Svindersviken. Floating silt fence deployed. Time: From 18 February until further notice. A floating silt fence has been deployed along the quayside at the southeastern corner of Kvarnholmen in order to prevent the spread of turbid water. Orange-red coloured buoys are attached to the float every 30 meters, of which some also are fitted with a light and radar reflector. Refer to chartlet for a detailed overview. Kvarnholmen, Bight of Svindersviken 59-18,9N 18-08,7E Not shown in ENC. Faveo Projektledning AB. Publ. 20 februari 2013

10 10 Södra Östersjön / Southern Baltic * 8454 (T) Sjökort/Chart: 7, 74, 742, 743, 8 Sverige. Södra Östersjön. Inseglingen till Åhus. Rinkaby. Skjutvarning. Position: Ca 55-56N 14-22E Restriktionsområde R38A RINKABY Under angiven tid pågår skarpskjutning på Rinkaby skjutfält, varvid farvattnen utanför Åhus berörs. Därmed är det i sjökorten markerade området R38A avlyst ut till angivet avstånd från stranden. Orange blixtljus, Q Or, tänds vid skjutfältsgränserna när skjutning pågår. Skjutningarna avbryts för att medge passage för yrkessjöfarten. Ytterligare upplysningar: tel (endast under pågående skjutning). Information om kommande skjutningar kan erhållas på tel Mars Tid Riskavstånd ,2 M Visas ej i ENC. Bsp Hanöbukten 2008/s22, s23, Bsp Hanöbukten 2011/s22, s23 Sweden. Southern Baltic. Approaches to Åhus. Rinkaby. Firing exercises. Position: Ap N 14-22E Firing restriction area R38A RINKABY The restriction area R38A will be closed for vessels during times given in the table. The exercises will be interrupted to allow passage of merchant vessels. During practice orange quick light, Q Or, is shown from shore. For further information call (only during firings). Information about coming firings: March Time Range ,2 M Not shown in ENC. * 8453 (T) Sjökort/Chart: 7, 74, 743, 8, 839 Sverige. Södra Östersjön. S om Åhus. Ravlunda. Skjutvarning. Position: Ca 55-46N 14-20E Restriktionsområde R34 RAVLUNDA Under angivna tider pågår skarpskjutning på Ravlunda skjutfält, varvid farvattnen mellan Åhus och Simrishamn berörs. Därmed är det i sjökortet markerade området R34 avlyst ut till angivet avstånd från stranden. Orange blixtljus, Q Or, tänds vid skjutfältsgränserna när skjutning pågår. Ytterligare upplysningar: tel Information om kommande skjutningar kan erhållas på tel Mars Tid Riskavstånd ,3 M ,3 M

11 11 Nr , ,3 M ,3 M M ,3 M ,7 M ,4 M ,3 M ,3 M ,7 M ,7 M ,7 M ,7 M Visas ej i ENC. Bsp Hanöbukten 2008/s28, s29, s30, Bsp Hanöbukten 2011/s04, s28, s29, s30 Sweden. Southern Baltic. S of Åhus. Ravlunda. Firing exercises. Position: Ap N 14-20E Firing restriction area R34 RAVLUNDA Restriction area R34 will be closed for vessels during stated times. During practice orange quick light, Q Or, is shown from shore. For further information call Information about upcoming firings: March Time Range ,3 M ,3 M 08, ,3 M ,3 M ,3 M ,3 M ,7 M ,4 M ,3 M ,3 M ,7 M ,7 M ,7 M ,7 M Not shown in ENC. Södra Skånska Regementet, Södra Sandby. Publ. 20 februari 2013

12 12 * 8451 (T) Sjökort/Chart: 7, 74, 8, 839 Sverige. Södra Östersjön. O om Ystad. Kabusa. Skjutvarning. Position: Ca 55-23N 13-57E Restriktionsområde R55A KABUSA Under angivna tider pågår skarpskjutning på Kabusa skjutfält, varvid farvattnen mellan Ystad och Kåsehuvud berörs. Därmed är det i sjökortet markerade området R55A avlyst ut till angivet avstånd från stranden. Ytterligare upplysningar lämnas på VHF kanal 16 Kabusa skjutfält eller tel Information om kommande skjutningar kan erhållas på tel Mars Tid Riskavstånd ,9 M Visas ej i ENC. Bsp Sydkusten 2012/s06, s27, s28 Sweden. Southern Baltic. E of Ystad. Kabusa. Firing exercises. Position: Ap N 13-57E Firing restriction area R55A KABUSA Restriction area R55A will be closed for vessels during stated times. For further information call Kabusa skjutfält on VHF Ch 16 or call Information about coming firings: March Time Range ,9 M Not shown in ENC. Södra Skånska Regementet, Södra Sandby. Publ. 20 februari 2013 Sydvästra Östersjön / South-Western Baltic 8432 Sjökort/Chart: 74, 921 Danmark. Sydvästra Östersjön. Öresund. V och S om fyren Falsterborev. Vrak. Vrak har rapporterat finnas på följande positioner: Inför vrak, 21,6 m a) 55-18,576N 12-35,430E ca 2,2 M V om Falsterborev vrak, 23,3 m b) 55-08,760N 12-36,471E ca 9,8 M S om Falsterborev vrak, 24,0 m c) 55-09,498N 12-36,845E ca 9,1 M S om Falsterborev Ändra djup på vrak till 17,3 m d) 55-11,330N 12-38,057E ca 7,2 M S om Falsterborev Inför hinder, 19,0 m e) 55-15,837N 12-38,164E ca 2,8 m S om Falsterborev

13 13 Nr 438 vrak, 11,0 m f) 55-19,855N 12-38,283E ca 1,4 M NV om Falsterborev vrak, 21,8 m g) 55-14,876N 12-40,005E ca 3,6 M S om Falsterborev vrak, 21,8 m h) 55-14,260N 12-40,467E ca 4,3 M S om Falsterborev vrak, 14,7 m i) 55-22,075N 12-37,253E ca 3,7 M NV om Falsterborev Ändra djup på vrak till 15,5 m j) 55-21,615N 12-37,009E ca 3,3 M NV om Falsterborev Bsp Sydkusten 2012/s05, s23 Denmark. South-Western Baltic. The Sound. W and S of light Falsterborev. Wreck. Insert wreck on following positions: Insert wreck, 21,6 m a) 55-18,576N 12-35,430E approx 2,2 M W of Falsterborev wreck, 23,3 m b) 55-08,760N 12-36,471E approx 9,8 M S of Falsterborev wreck, 24,0 m c) 55-09,498N 12-36,845E approx 9,1 M S of Falsterborev Amend Insert Amend depth above wreck to 17,3 m obstruction, 19,0 m d) 55-11,330N 12-38,057E approx 7,2 M S of Falsterborev e) 55-15,837N 12-38,164E approx 2,8 M S of Falsterborev wreck, 11,0 m f) 55-19,855N 12-38,283E approx 1,4 M NW of Falsterborev wreck, 21,8 m g) 55-14,876N 12-40,005E approx 3,6 M S of Falsterborev wreck, 21,8 m h) 55-14,260N 12-40,467E approx 4,3 M S of Falsterborev wreck, 14,7 m i) 55-22,075N 12-37,253E approx 3,7 M NW of Falsterborev depth above wreck to 15,5 m j) 55-21,615N 12-37,009E approx 3,3 M NW of Falsterborev Danish NtM 2013:5/ Publ. 20 februari 2013

14 14 Skagerrak / Skagerrak * 8439 Sjökort/Chart: 932 Sverige. Skagerrak. Stenungsund. PetroPort. Förtöjningsboj indragen. Se: 2012:425/8185, 2013:432/8353, 2013:436/8418 Förtöjningbojen mellan de två hamnpirarna ska avlägsnas ur sjökortet. Stryk förtöjningsboj 58-05,39N 11-48,90E Bsp Västkusten N 2010/s37, Bsp Västkusten N 2012/s37 Sweden. Skagerrak. Stenungsund. PetroPort. Mooring buoy withdrawn. See: 2012:425/8185, 2013:432/8353, 2013:436/8418 The mooring buoy between the two jetties shall be deleted from the chart. Delete mooring buoy 58-05,39N 11-48,90E Sjöfartsverket, Marstand. Publ. 20 februari 2013

15 15 Nr 438 * 8356 Sjökort/Chart: 932 Sverige. Skagerrak. Stenungsund. Saltkajen. Talludden. Betongkajen. Djup. En sjömätning i området mellan Saltkajen och Betongkajen har påvisat mindre djup än vad sjökortet redovisar. De viktigaste förändringarna framgår nedan. Ytterligare förändringar av djupinformationen meddelas i Ufs när sjömätningen blivit fullständigt utvärderad. Stryk Ändra muddrade ytor 9,5m och 7m och inför djup 7,5m djup 6m till 4,4m samt 6m djupkurva enligt sjökortsbild Ändra djupkurvor enligt sjökortsbild c) a) 58-04,92N 11-48,11E Saltkajen b) 58-04,65N 11-48,83E Talludden Bsp Västkusten N 2010/s25, s36, s37, Bsp Västkusten N 2012/s25, s36, s37 Sweden. Skagerrak. Stenungsund. Saltkajen. Talludden. Betongkajen. Less depths. A hydrographic survey in the waters between Saltkajen and Betongkajen reveals less depths than previously charted. The most significant changes are shown below. Further changes to depths will be published in Ufs when the survey has been fully evaluated. Delete Amend Amend dredged area 9,5m and 7m and insert depth 7,5m depth 6m to 4,4m and 6m depth contour according to chartlet depth contours according to chartlet a) 58-04,92N 11-48,11E Saltkajen b) 58-04,65N 11-48,83E Talludden c)

16 16 Sjöfartsverket, Norrköping. Publ. 20 februari 2013 * 8450 (T) Sjökort/Chart: 93, 932 Sverige. Skagerrak. Måseskärs gamla fyr. Fyren tänds tillfälligt 6-8 mars Tidpunkt: Den 6-8 mars 2013 Måseskärs gamla släckta fyr kommer att hållas tänd under angiven tid visande samma ljuskaraktär som den nya fyren, Fl(3) W 30s, men med VITT SKEN HORISONTEN RUNT. Måseskärs gamla fyr 58-05,6N 11-19,8E Anm: Måseskärs gamla Heidenstamfyr kommer att hållas tänd till minne av Leif Lehmann med anledning av hans begravning den 7 mars 2013 i Masthuggskyrkan i Göteborg. Efter det att fyren släcktes 1978 bildade Leif personligen Stiftelsen Måseskär. Stiftelsen har sedan 1988 enligt avtal med Sjöfartsverket under Leif engagerade ledning ansvarat för vård och underhåll av fyren och byggnaderna på Måseskär. Genom Leifs insats har ett svenskt maritimt kulturarv kunnat bevaras.

17 17 Nr 438 Sweden. Skagerrak. Måseskär old lighthouse. Light temporarily lit 6-8 March Time: 6-8 March 2013 The old, extinguished, lighthouse at Måseskär will be lit during the stated time. The light will show the same character as the new lighthouse, Fl(3) W 30s, but it will show WHITE LIGHT ALL AROUND THE HORIZON. Måseskär old lighthouse 58-05,6N 11-19,8E Foto från norr, nya fyren i bakgrunden. Photo from north, the new light in the background.(photo: E Hillberg) Stiftelsen Måseskär. Publ. 20 februari 2013

18 18 TILLKÄNNAGIVANDEN / ANNOUNCEMENTS Bottenviken / Bay of Bothnia * 8440 Sjökort/Chart: 2, 42, 429, 5, 512, 6, 61, 611, 612, 613, 6141, 6142, 6143, 6144, 6145, 619 Sverige. Bottenviken. Norra Kvarken. Bottenhavet. Ålands hav och Skärgårdshavet. Norra Östersjön. Nytryckta sjökort. Nytt sjökort nr 4. Ny edition av kort: 5, 42, 61, 429, 512, 619, 6141, 6143, Följande sjökort över Bottenviken, Kvarken, Bottenhavet, Ålands hav och Norra Östersjön utkommer i ny tryckning i mitten av mars 2013: Sjökort Edition/Reprint Anmärkning NYTT KORT** NEW EDITION* NEW EDITION* Kortet redovisar ny trafikseparering i Norra Kvarken, gällande från 1 maj NEW EDITION* NEW EDITION* Kortet redovisar ny trafikseparering i Norra Kvarken, gällande från 1 maj NEW EDITION* Kortet redovisar ny trafikseparering i Norra Kvarken, gällande från 1 maj NEW EDITION* NEW EDITION* NEW EDITION* NEW EDITION* * En sjökortstryckning som benämns NEW EDITION innehåller, jämfört med föregående tryckning, viktiga förändringar som inte har kunnat beskrivas i Ufs på ett tillräckligt detaljerat sätt. Föregående edition av sjökortet upphör att gälla då det inte längre med hjälp av Ufs kan hållas uppdaterat på ett fullgott sätt (sjökortet uppfyller inte längre SOLAS krav på rättade sjökort). ** Sjökort 4 (INT 1025) är ett nytt sjökort i skala 1: som täcker Bottenviken och Kvarken.

19 19 Nr 438 Sweden. Bay of Bothnia. The Quark. Sea of Bothnia. Sea of Åland and Archipelago Sea. Northern Baltic. Printing of charts. New chart no 4. New edition of charts: 5, 42, 61, 429, 512, 619, 6141, 6143, A new printing of following nautical charts, covering the Swedish north and eastcoast will be available from the middle of March 2013: Chart Edition/Reprint Note NEW CHART** NEW EDITION* NEW EDITION* The chart shows a new TSS in Norra Kvarken, that will be implemented 1 May NEW EDITION* NEW EDITION* The chart shows a new TSS in Norra Kvarken, that will be implemented 1 May NEW EDITION* The chart shows a new TSS in Norra Kvarken, that will be implemented 1 May NEW EDITION* NEW EDITION* NEW EDITION* NEW EDITION* * A NEW EDITION is a printing of an existing chart, containing changes significant to navigation which not have been fully described in the Swedish NtM. The previous edition will be cancelled as it can not any longer be maintained by NtM. ** Chart 4 (INT 1025) is a new chart in scale 1: covering the northern part of Gulf of Bothnia. Sjöfartsverket, Norrköping. Publ. 20 februari 2013

20 20 * 8443 Sjökort/Chart: 615, 616, 6162, 6163, 617, 6171, 6172, 6173, 6181, 62, 621, 6211, 6212 Sverige. Norra Östersjön. Nytryckta sjökort. Ny edition av kort: 615, 616, 6162, 6172, 6181, 62 Följande sjökort över N Östersjön utkommer i ny tryckning i mitten av mars 2013: Sjökort Edition/Reprint NEW EDITION* NEW EDITION* NEW EDITION* NEW EDITION* NEW EDITION* NEW EDITION* * En sjökortstryckning som benämns NEW EDITION innehåller, jämfört med föregående tryckning, viktiga förändringar som inte har kunnat beskrivas i Ufs på ett tillräckligt detaljerat sätt. Föregående edition av sjökortet upphör att gälla då det inte längre med hjälp av Ufs kan hållas uppdaterat på ett fullgott sätt (sjökortet uppfyller inte längre SOLAS krav på rättade sjökort). Sweden. Northern Baltic. Printing of charts. New edition of charts: 615, 616, 6162, 6172, 6181, 62 A new printing of following nautical charts, covering Northern Baltic, will be available from the middle of March 2013: Chart Edition/Reprint NEW EDITION* NEW EDITION* NEW EDITION* NEW EDITION*

21 21 Nr NEW EDITION* NEW EDITION* * A NEW EDITION is a printing of an existing chart, containing changes significant to navigation which not have been fully described in the Swedish NtM. The previous edition will be cancelled as it can not any longer be maintained by NtM. Sjöfartsverket, Norrköping. Publ. 20 februari 2013 Ej områdesbundet / not area bound * 8448 (T) Sverige. Ej områdesbundet. Förteckning över icke detonerade sprängladdningar. Notiser som utgår: 2011:364/7331(T) På angivna positioner har fällts en sprängladdning som ej detonerat. Risk finns för vådasprängning om laddningen rubbas, varför försiktighet bör iakttas vid trålning eller motsvarande verksamhet. Område Sjökort År, månad NORRA ÖSTERSJÖN Mysingen, Bjurshaga 616, ,1N 18-11,7E Mysingen 616, ,8N 18-11,7E O om Utö 6163, ,3N 18-27,0E SV om Utö 6171, ,75N 17-57,45E S om Utö ,8N 18-19,8E S om Utö ,7N 18-14,5E S om Utö ,46N 18-26,23E V om Kopparstenarna 61, ,0N 18-45,2E SO om Hävringe ,5N 17-33,8E O om Arkö 62, N 17-23E MELLERSTA ÖSTERSJÖN ONO om Västervik 62, ,35N 17-14,86E SO om Storkläppen 62, ,1N 17-11,7E GOTLAND O om Bungeör ,4N 19-09,0E SÖDRA ÖSTERSJÖN S Kalmarsund 714, 74, ,55N 16-07,45E S om Öland 74, 71, ,2N 16-30,9E

22 22 S om Öland 74, 71, ,9N 16-30,8E S om Öland 74, 71, ,3N 16-28,6E S om Öland 74, 71, ,1N 16-31,9E S om Öland 74, 71, ,0N 16-30,5E S om Hasslö 821, 74, ,71N 15-25,31E SSO om Gåsfeten 821, 74, ,2N 15-19,2E S om Gåsfeten 821, 74, ,2N 15-10,0E SO om Hanö 74, ,4N 15-09,4E SO om Hanö 74, ,1N 15-03,8E SO om Tärnö 821, 742, 74, 7 SO om Tärnö 821, 742, 74, ,6N 15-03,0E ,1N 15-02,6E O om Hanö 742, 74, ,3N 14-56,0E KATTEGATT SV om Vinga 92, 93, ,37N 11-21,50E SKAGERRAK VSV om fyren Väderöbod 93, ,9N 10-32,8E SV om Väderöbod ,29N 10-48,78E OSO Brofjordens angöring 9331, 933, ,56N 11-16,69E S om Väderöarna 934, ,4N 11-06,9E S om Syd-Koster 934, 937, ,2N 11-00,2E N om Skagen 93, ,4N 10-30,1E Sweden. not area bound. Unexploded charges on the seabed. Cancel: 2011:364/7331(T) Unexploded charges exist on listed positions. Area Charts Year, month NORTHERN BALTIC Mysingen, Bjurshaga 616, ,1N 18-11,7E Mysingen 616, ,8N 18-11,7E E of Utö 6163, ,3N 18-27,0E SW of Utö 6171, ,75N 17-57,45E S of Utö ,8N 18-19,8E S of Utö ,7N 18-14,5E S of Utö ,46N 18-26,23E W of Kopparstenarna 61, ,0N 18-45,2E

23 23 Nr 438 SE of Hävringe ,5N 17-33,8E E of Arkö 62, N 17-23E CENTRAL BALTIC ENE of Västervik 62, ,35N 17-14,86E SE of Storkläppen 62, ,1N 17-11,7E GOTLAND E of Bungeör ,4N 19-09,0E SOUTHERN BALTIC S Kalmarsund 714, 74, ,55N 16-07,45E S of Öland 74, 71, ,2N 16-30,9E S of Öland 74, 71, ,9N 16-30,8E S of Öland 74, 71, ,3N 16-28,6E S of Öland 74, 71, ,1N 16-31,9E S of Öland 74, 71, ,0N 16-30,5E S of Hasslö 821, 74, ,71N 15-25,31E SSE of Gåsfeten 821, 74, ,2N 15-19,2E S of Gåsfeten 821,74, ,2N 15-10,0E SE of Hanö 74, ,4N 15-09,4E SE of Hanö 74, ,1N 15-03,8E SE of Tärnö 821, 742, 74, 7 SE of Tärnö 821, 742, 74, ,6N 15-03,0E ,1N 15-02,6E E of Hanö 742, 74, ,3N 14-56,0E KATTEGAT SW of Vinga 92, 93, ,37N 11-21,50E SKAGERRAK WSW of Väderöbod light 93, ,9N 10-32,8E SW of Väderöbod ,29N 10-48,78E ESE Brofjordens approach 9331, 933, ,56N 11-16,69E S of Väderöarna 934, ,4N 11-06,9E S of Syd-Koster 934, 937, ,2N 11-00,2E N of Skagen 93, ,4N 10-30,1E Sjöfartsverket, Norrköping. Publ. 20 februari 2013

24 24 ÅTERKOMMANDE INFORMATION / RECURRENT INFORMATION Vattenståndet i Vänern Den 20 februari var vattenståndet ca 82 cm över sjökortens referensyta. P- och T- förteckning 20 februari 2013 Bottenviken Notis Start Slut Rubrik 2012:426/8280(T) tv Luleå. Brändöfjärden. Klubbnäset. Indragning av utprickning inför vintern. 2013:436/8427(T) O om Byske. Tåme. Skjutvarning. 2013:437/8431(T) tv Karlsborg. Rekommendation för fartygsanlöp. 2013:437/8395(P) tv Karlsborg. Djupuppgifter. Utmärkning. Norra Kvarken 2010:319/6612(T) tv SO om Umeå. Fyren Nordvalen. Felaktiga sektorer. 2013:432/8368(T) tv DW-routen. Utmärkning tilfälligt indragen 2013:436/8419(T) Västra Kvarken. V om Holmön. Förbud mot brytande av isränna. 2012:428/8292(P) tv Nya trafiksepareringssystem, TSS IN NORRA KVARKEN. Nya dubbelriktade rutter. Mindre korrigering av positioner. Bottenhavet 2011:354/7206(T) tv Projektet Mona Lisa. Sjömätning. 2012:399/7850(T) tv Sundsvallsfjärden. Nya E4 bron. Bro byggs. Arbetsområde inrättat. Utmärkning. 2012:407/7996(T) tv Sundsvall. Nya E4 bron. Dumpning av muddermassor. Tipplatser. 2012:421/8199(T) tv Inseglingsleden till Gävle. Omläggning, breddning och fördjupning. 2013:436/8421(T) tv Campsgrund, Dittmansgrund, Oldbergs grund, V Finngrundsbanken Ö, Sylen. Bojar intagna för vintern. 2012:420/8207(P) tv SO om Örnsköldsvik. Fyren Skommarskaten. Sektorering ändras.

25 25 Nr 438 Notis Start Slut Rubrik Ålands hav och Skärgårdshavet 2011:338/6971(T) tv Inseglingen till Hallstavik. Fyren Strömsviken Övre. Otillförlitliga sektorer. 2011:370/7384(T) tv SAMBAH projektet. Utrustning på botten. Bojar. Korrigeringar. 2013:436/8421(T) tv Campsgrund, Dittmansgrund, Oldbergs grund, V Finngrundsbanken Ö, Sylen. Bojar intagna för vintern. Finska viken 2011:370/7384(T) tv SAMBAH projektet. Utrustning på botten. Bojar. Korrigeringar. Rigabukten 2011:370/7384(T) tv SAMBAH projektet. Utrustning på botten. Bojar. Korrigeringar. Norra Östersjön 2010:301/6244(T) tv O om Utö. SSV om fyren Huvudskär. Tillfälligt provområde. Varning. 2010:306/6395(T) tv Norrköpings hamn. Sänkt leddjupgående. 2010:323/6714(T) tv V om Ornö. Lilla Långholmen. Sjömärke raserat. 2011:360/7294(T) tv Nyköpings Hamn. Fyren Nyköpings Hamn Övre släckt tillsvidare. Reparationsarbeten. 2011:370/7384(T) tv SAMBAH projektet. Utrustning på botten. Bojar. Korrigeringar. 2012:385/7640(T) Stockholm hamn. Frihamnen. Hamnbyggnationer. Avlyst område. Försiktig passage. 2012:416/8146(T) tv Stockholms skärgård. Trälhavet. Furusundsleden. Lerviksudde - Östanå färjeläge. Bogsering och rörutläggning. Farled tillfälligt avstängd. 2012:423/8230(T) tv Stockholm. Nacka. Bergs oljehamn. Bojar etableras. Utläggning försenad. 2012:429/8317(T) tv Norra farleden till Oxelösund. Kummel Kampensbåde. Tillfällig lykta.

26 26 Notis Start Slut Rubrik 2012:430/8333(T) Inloppet till Nyköping. Örsbaken. Lysprick tillfälligt ersatt med prick. 2012:431/8339(T) Stockholms skärgård. SSV om Dalarö. Segelholmen - Aspkobben - Björkö. Förbud mot brytande av isränna. 2013:433/8378(T) tv Oxelösund. Järnverkskajen. Dykarbeten och arbeten under kajläget. Förlängd tid. 2013:434/8386(T) Stockholm. Danviksbroarna. Bemanning och öppning. 2013:434/8394(T) tv Stockholms skärgård. Erstaviken. Älgö - Gåsön. Förbud mot brytande av isränna. 2013:434/8397(T) tv Stockholms skärgård. Rindö, Ramsö och Tynningö. Förbud mot brytande av isränna. 2013:435/8398(T) tv NV om Arkösund. Sundet mellan Gränsö och fastlandet. Isränneförbud. 2013:434/8400(T) tv Stockholms skärgård. SSV om Dalarö. Björkö - Ornö. Björkösund. Förbud mot brytande av isränna. 2013:435/8411(T) tv Arholma, fyren Simpnäsgrynnanfyren Tyvö. Möja, fyren Stenkobbsgrund-Bergs brygga. Förbud mot att bryta isränna. 2013:435/8415(T) Stockholm. Saltsjön. Vasadjupet. Ladugårdslandsviken. Provborrningar. 2013:436/8422(T) Stockholm. Hammarbyslussen. Slussen stängd februari. 2013:436/8425(T) Stockholm. Hammarbyleden. Provborrningar. 2013:437/8430(T) Stockholm. Hammarbyleden. Danviksbron. Underhållsarbete. Bron öppnas inte. Segelfri höjd reducerad. 2013:437/8434(T) tv Stockholm. Sundet mellan Storholmen - Lidingö. Förbud mot brytande av isränna. 2013:438/8447(T) Stockholm. Hammarbyleden. Kajanläggningsarbete. Utmärkning av arbetsområde.

27 27 Nr 438 Notis Start Slut Rubrik 2013:438/8449(T) tv Stockholm. Sydöstra Kvarnholmen. Svindersviken. Utläggning av bottengående geotextilskärmar. 2012:409/4998(P) tv Stockholms skärgård. V om Muskö. Skramsösund. Genomfart tillåten. Förbud mot ankring, fiske och dykning. 2012:405/7964(P) tv Nynäshamn. Flytande vågbrytare. Utprickning och ändring av fyrsektor. 2013:432/8370(P) tv Stockholms skärgård. Norra Ljusterö. Åsättra. Muddringsarbeten. Ny tid. Mälaren och Södertälje kanal 2013:432/8361(T) Södertälje. Södra kanalbroarna. Gällande tider för broöppning. 2013:434/8384(T) tv Stockholm. Nockebybron. Underhållsarbeten. Ponton utlagd. Förlängd tid. 2013:434/8401(T) tv Mälaren. Förbud mot att bryta isränna. 2013:437/8402(T) Stockholm. Riddarfjärden. Söderström. Anläggningsarbeten. Avlysning av vattenområde. 2013:435/8410(T) tv Södertälje-Bornhuvud. Ytterholm- Västerås-Köping. Fartbegränsning vintertid. 2013:436/8420(T) tv NV om Nockebybron. Lambarön. Förbud mot att bryta isränna. 2012:413/8075(P) tv Oknöfjärden - Västerås. Ändrad djupinformation. Mellersta Östersjön 2011:370/7384(T) tv SAMBAH projektet. Utrustning på botten. Bojar. Korrigeringar. 2012:418/8178(T) Gotland. Visby. Kaj nr 4. Tillfällig avstängning. 2013:437/8438(T) Öland. Kårehamn. Yttergrund. Kabel utlägges. 2012:407/8004(P) tv Inloppet till Visby hamn. Undervattensarbeten.

Ufs. Nr 531 2015-01-29. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 531 2015-01-29. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 531 2015-01-29 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 212 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 492 2014-05-01 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Nr 549 2015-06-04. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 549 2015-06-04. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 549 2015-06-04 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 583 2016-01-28 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 249 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 613 2016-08-25 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 213 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 2003:30 Den 24 juli 2003 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 584 2016-02-04 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping. Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping. Notices to Mariners, SWEDEN Nr 43 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 596 2016-04-28 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 262 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 296 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping. Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping. Notices to Mariners, SWEDEN Nr 144 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 229 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 150 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 364 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 525 2014-12-18 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 510 2014-09-04 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 288 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 644 2017-03-30 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 580 2016-01-07 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 557 2015-07-30 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Nr 498 2014-06-12. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 498 2014-06-12. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 498 2014-06-12 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 582 2016-01-21 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 178 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 129 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 225 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 524 2014-12-11 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 174 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 462 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Nr 530 2015-01-22. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 530 2015-01-22. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 530 2015-01-22 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 41 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 220 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 291 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 30 2004-08-11 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 266 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 251 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 109 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN 21 januari 2004 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 543 2015-04-23 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Nr 539 2015-03-26. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 539 2015-03-26. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 539 2015-03-26 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 103 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 523 2014-12-04 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 153 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 570 2015-10-29 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN 4 februari 2004 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 80 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 599 2016-05-19 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 592 2016-03-31 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 259 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 555 2015-07-16 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 593 2016-04-07 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 489 2014-04-10 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 502 2014-07-10 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 265 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs Underrättelser för sjöfarande

Ufs Underrättelser för sjöfarande Nr 13 31 mars 2004 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion

Läs mer

Ufs. Nr 486 2014-03-20. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 486 2014-03-20. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 486 2014-03-20 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 36 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 143 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 443 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 96 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 2003:20 Den 15 maj 2003 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 373 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 261 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 480 2014-02-06 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 84 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 306 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 491 2014-04-24 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 255 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 210 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 516 2014-10-16 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 81 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 603 2016-06-16 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Nr 488 2014-04-03. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 488 2014-04-03. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 488 2014-04-03 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer