Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN"

Transkript

1 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket Ufs/BALTICO Säljenheten NORRKÖPING NORRKÖPING tel: +46 (0) tel: +46 (0) fax: +46 (0) fax: +46 (0) e-post: e-post: Prenumerationsavgift: 954 kr (inkl moms). Ufs utkommer med ett nummer i veckan. Bäringar är rättvisande från 0 medurs till 360 och räknas beträffande uppgifter om fyrsken från sjön mot fyren. Övriga uppgifter om tidskriftens redigering återfinns i Ufs A som medföljer något av årets första nummer. Ansvar för sakinnehållet i Ufs åvilar uppgiftslämnaren. LFV Tryck i Norrköping 2013 ISSN

2 2 Innehåll / Contents Berörda sjökort / Affected charts Sjökort/Charts Notiser/Notices Sida/Page (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T)

3 3 Nr (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T)

4 4 Tillkännagivanden / Announcements Notiser/Notices Rubrik/Title Sida/Page 8440 Nytryckta sjökort. Nytt sjökort 18 nr 4. Ny edition av kort: 5, 42, 61, 429, 512, 619, 6141, 6143, / Printing of charts. New chart no 4. New edition of charts: 5, 42, 61, 429, 512, 619, 6141, 6143, (T) Förteckning över icke detonerade sprängladdningar. / Unexploded charges on the seabed. 21 Återkommande information / Recurrent information Sida/Page Uppgift om vattenstånd i Vänern 24 P- och T- förteckning 20 februari Ufs-häftet publiceras även i pdf-format med färgbilder på Sjöfartsverkets hemsida: The Ufs-booklet is also published in pdf-format with colour pictures on our website: UNDERRÄTTELSER / NOTICES Bottenhavet / Sea of Bothnia * 8446 Sjökort/Chart: 523 Sverige. Bottenhavet. Ångermanälven. O om Litanön. Tavla avlägnad. Tavlan i nedanstående position är permanent avlägsnad och tas bort ur sjökortet. Stryk tavla 62-58,3N 17-49,5E Bsp Bottenhavet N 2009/s12 Sweden. Sea of Bothnia. River Ångermanälven. E of Litanön. Painted board withdrawn. The painted board in below position has been permanently withdrawn and shall be deleted from the chart. Delete painted board 62-58,3N 17-49,5E

5 5 Nr 438 Sjöfartsverket, Norrköping. Publ. 20 februari 2013 Rigabukten / Gulf of Riga 8433 Sjökort/Chart: 6 Sverige. Rigabukten. Estland. Hiiumadal. Inför lysbojar. Inför Inför lysboj S kardinal lysboj W kardinal Q(6)+LFl W 15s a) 59-01,10N 22-18,08E Q(9) W 15s b) 59-03,14N 22-27,37E Sweden. Gulf of Riga. Estonia. Hiiumadal. Insert light buoys. Insert Insert S kardinal light buoy W kardinal light buoy Q(6)+LFl W 15s a) 59-01,10N 22-18,08E Q(9) W 15s b) 59-03,14N 22-27,37E

6 6 EST NTM nr 11:161. Publ. 20 februari 2013 Norra Östersjön / Northern Baltic * 8426 Sjökort/Chart: 6145, 615, 616 Sverige. Norra Östersjön. S om Nämdö. Gillinge. Ängskär. Ändrad djupinformation. I skärgården kring Gillinge och Ängskär har djupinformationen ändrats. De viktigaste förändringarna redovisas här och finns i sin helhet redovisade i ENC och i kommande sjökortstryck. Ändra 2,9 m till 1,9 m a) 59-07,64N 18-39,36E O om Rödkobb utbredning för grund med djup 1,7 m b) 59-07,50N 18-41,45E NO om Harö Inför grund med djup 2,7 m c) 59-07,67N 18-41,42E O om St. Immarskär grund med djup 2 m d) 59-07,60N 18-41,40E O om St. Immarskär Ändra 3,5 m till 2,8 m e) 59-09,32N 18-40,16E NO om Kråklund Inför grund med djup 2,8 m f) 59-07,02N 18-42,78E S om Rönnkobben grund med djup 2,7 m g) 59-07,38N 18-43,04E NNO om Rönnkobben grund med djup 2,8 m h) 59-07,82N 18-43,18E O om Stora Gåsskär Ändra 2,4 m till 1,5 m i) 59-07,87N 18-44,34E NNO om Västerbåden 2,8 m till tre undervattensstenar j) 59-08,58N 18-42,82E O om Brännskär Bsp Stockholm M 2011/s37, s48, s49, Bsp Stockholm M 2013/s37, s48, s49

7 7 Nr 438 Sweden. Northern Baltic. S of Nämdö. Gillinge. Ängskär. Amendments to depth. Amend depth information around the island Gillinge and Ängskär. The amendments are shown in ENC and in next printing of affected chart. Below are the most important changes shown. Amend 2,9 m to 1,9 m a) 59-07,64N 18-39,36E E of Rödkobb the depth contour for shoal with depth 1,7 m b) 59-07,50N 18-41,45E NE of Harö Insert shoal with depth 2,7 m c) 59-07,67N 18-41,42E E of St. Immarskär shoal with depth 2 m d) 59-07,60N 18-41,40E E of St. Immarskär Amend 3,5 m to 2,8 m e) 59-09,32N 18-40,16E NE of Kråkskär Insert shoal with depth 2,8 m f) 59-07,02N 18-42,78E S of Rönnkobben shoal with depth 2,7 m g) 59-07,38N 18-43,04E NNE of Rönnkobben shoal with depth 2,8 m h) 59-07,82N 18-43,18E E of Stora Gåsskär Amend 2,4 m to 1,5 m i) 59-07,87N 18-44,34E NNE of Västerbåden 2,8 m to three underwater rocks j) 59-08,58N 18-42,82E E of Brännskär Hydrographica Publ. 20 februari 2013

8 8 * 8447 (T) Sjökort/Chart: 6141 Sverige. Norra Östersjön. Stockholm. Hammarbyleden. Kajanläggningsarbete. Utmärkning av arbetsområde. Tidpunkt: 15 februari - 31 december 2013 Kajanläggninigsarbete pågår i ett område i Södra Hammarbyhamnen närmast Hammarbyslussen. Arbetsområdet är utmärkt med fyra gula lysprickar. Inför special lysprick a) 59-18,200N 18-04,856E special lysprick b) 59-18,209N 18-04,893E special lysprick c) 59-18,218N 18-04,932E special lysprick d) 59-18,229N 18-04,978E Bsp Mälaren 2010/s38, Bsp Mälaren 2012/s40, Bsp Stockholm M 2011/s06, Bsp Stockholm M 2013/s06 Sweden. Northern Baltic. Stockholm. Hammarbyleden. Harbuor works. Buoyage. Time: 15 February - 31 December 2013 Work in progress with a quay in an area in Södra Hammarbyhamnen nearest Hammarbyslussen. The working area is marked with four yellow special light spar bouys. Insert special light spar buoy a) 59-18,200N 18-04,856E special light spar buoy b) 59-18,209N 18-04,893E special light spar buoy c) 59-18,218N 18-04,932E special light spar buoy d) 59-18,229N 18-04,978E Skanska Publ. 20 februari 2013

9 9 Nr 438 * 8449 (T) Sjökort/Chart: 6141 Sverige. Norra Östersjön. Stockholm. Sydöstra Kvarnholmen. Svindersviken. Utläggning av bottengående geotextilskärmar. Tid: 18 februari och tillsvidare. Bottengående geotextilskärmar har lagts ut utanför kajerna på den sydöstra delen av Kvarnholmen i syfte att förhindra uppgrumling av vattnet i samband med anläggningsarbeten. Skärmens flytkropp är försedd med en röd-orange boj var 30:e meter, varav ett flertal av dessa även är försedda med belysning och radarreflektorer. Se bifogad sjökortsbild. Kvarnholmen, Svindersviken 59-18,9N 18-08,7E Visas ej i ENC. Bsp Stockholm M 2011/s07, s10, Bsp Stockholm M 2013/s07, s10 Sweden. Northern Baltic. Stockholm. Southeastern part of Kvarnholmen. Bight of Svindersviken. Floating silt fence deployed. Time: From 18 February until further notice. A floating silt fence has been deployed along the quayside at the southeastern corner of Kvarnholmen in order to prevent the spread of turbid water. Orange-red coloured buoys are attached to the float every 30 meters, of which some also are fitted with a light and radar reflector. Refer to chartlet for a detailed overview. Kvarnholmen, Bight of Svindersviken 59-18,9N 18-08,7E Not shown in ENC. Faveo Projektledning AB. Publ. 20 februari 2013

10 10 Södra Östersjön / Southern Baltic * 8454 (T) Sjökort/Chart: 7, 74, 742, 743, 8 Sverige. Södra Östersjön. Inseglingen till Åhus. Rinkaby. Skjutvarning. Position: Ca 55-56N 14-22E Restriktionsområde R38A RINKABY Under angiven tid pågår skarpskjutning på Rinkaby skjutfält, varvid farvattnen utanför Åhus berörs. Därmed är det i sjökorten markerade området R38A avlyst ut till angivet avstånd från stranden. Orange blixtljus, Q Or, tänds vid skjutfältsgränserna när skjutning pågår. Skjutningarna avbryts för att medge passage för yrkessjöfarten. Ytterligare upplysningar: tel (endast under pågående skjutning). Information om kommande skjutningar kan erhållas på tel Mars Tid Riskavstånd ,2 M Visas ej i ENC. Bsp Hanöbukten 2008/s22, s23, Bsp Hanöbukten 2011/s22, s23 Sweden. Southern Baltic. Approaches to Åhus. Rinkaby. Firing exercises. Position: Ap N 14-22E Firing restriction area R38A RINKABY The restriction area R38A will be closed for vessels during times given in the table. The exercises will be interrupted to allow passage of merchant vessels. During practice orange quick light, Q Or, is shown from shore. For further information call (only during firings). Information about coming firings: March Time Range ,2 M Not shown in ENC. * 8453 (T) Sjökort/Chart: 7, 74, 743, 8, 839 Sverige. Södra Östersjön. S om Åhus. Ravlunda. Skjutvarning. Position: Ca 55-46N 14-20E Restriktionsområde R34 RAVLUNDA Under angivna tider pågår skarpskjutning på Ravlunda skjutfält, varvid farvattnen mellan Åhus och Simrishamn berörs. Därmed är det i sjökortet markerade området R34 avlyst ut till angivet avstånd från stranden. Orange blixtljus, Q Or, tänds vid skjutfältsgränserna när skjutning pågår. Ytterligare upplysningar: tel Information om kommande skjutningar kan erhållas på tel Mars Tid Riskavstånd ,3 M ,3 M

11 11 Nr , ,3 M ,3 M M ,3 M ,7 M ,4 M ,3 M ,3 M ,7 M ,7 M ,7 M ,7 M Visas ej i ENC. Bsp Hanöbukten 2008/s28, s29, s30, Bsp Hanöbukten 2011/s04, s28, s29, s30 Sweden. Southern Baltic. S of Åhus. Ravlunda. Firing exercises. Position: Ap N 14-20E Firing restriction area R34 RAVLUNDA Restriction area R34 will be closed for vessels during stated times. During practice orange quick light, Q Or, is shown from shore. For further information call Information about upcoming firings: March Time Range ,3 M ,3 M 08, ,3 M ,3 M ,3 M ,3 M ,7 M ,4 M ,3 M ,3 M ,7 M ,7 M ,7 M ,7 M Not shown in ENC. Södra Skånska Regementet, Södra Sandby. Publ. 20 februari 2013

12 12 * 8451 (T) Sjökort/Chart: 7, 74, 8, 839 Sverige. Södra Östersjön. O om Ystad. Kabusa. Skjutvarning. Position: Ca 55-23N 13-57E Restriktionsområde R55A KABUSA Under angivna tider pågår skarpskjutning på Kabusa skjutfält, varvid farvattnen mellan Ystad och Kåsehuvud berörs. Därmed är det i sjökortet markerade området R55A avlyst ut till angivet avstånd från stranden. Ytterligare upplysningar lämnas på VHF kanal 16 Kabusa skjutfält eller tel Information om kommande skjutningar kan erhållas på tel Mars Tid Riskavstånd ,9 M Visas ej i ENC. Bsp Sydkusten 2012/s06, s27, s28 Sweden. Southern Baltic. E of Ystad. Kabusa. Firing exercises. Position: Ap N 13-57E Firing restriction area R55A KABUSA Restriction area R55A will be closed for vessels during stated times. For further information call Kabusa skjutfält on VHF Ch 16 or call Information about coming firings: March Time Range ,9 M Not shown in ENC. Södra Skånska Regementet, Södra Sandby. Publ. 20 februari 2013 Sydvästra Östersjön / South-Western Baltic 8432 Sjökort/Chart: 74, 921 Danmark. Sydvästra Östersjön. Öresund. V och S om fyren Falsterborev. Vrak. Vrak har rapporterat finnas på följande positioner: Inför vrak, 21,6 m a) 55-18,576N 12-35,430E ca 2,2 M V om Falsterborev vrak, 23,3 m b) 55-08,760N 12-36,471E ca 9,8 M S om Falsterborev vrak, 24,0 m c) 55-09,498N 12-36,845E ca 9,1 M S om Falsterborev Ändra djup på vrak till 17,3 m d) 55-11,330N 12-38,057E ca 7,2 M S om Falsterborev Inför hinder, 19,0 m e) 55-15,837N 12-38,164E ca 2,8 m S om Falsterborev

13 13 Nr 438 vrak, 11,0 m f) 55-19,855N 12-38,283E ca 1,4 M NV om Falsterborev vrak, 21,8 m g) 55-14,876N 12-40,005E ca 3,6 M S om Falsterborev vrak, 21,8 m h) 55-14,260N 12-40,467E ca 4,3 M S om Falsterborev vrak, 14,7 m i) 55-22,075N 12-37,253E ca 3,7 M NV om Falsterborev Ändra djup på vrak till 15,5 m j) 55-21,615N 12-37,009E ca 3,3 M NV om Falsterborev Bsp Sydkusten 2012/s05, s23 Denmark. South-Western Baltic. The Sound. W and S of light Falsterborev. Wreck. Insert wreck on following positions: Insert wreck, 21,6 m a) 55-18,576N 12-35,430E approx 2,2 M W of Falsterborev wreck, 23,3 m b) 55-08,760N 12-36,471E approx 9,8 M S of Falsterborev wreck, 24,0 m c) 55-09,498N 12-36,845E approx 9,1 M S of Falsterborev Amend Insert Amend depth above wreck to 17,3 m obstruction, 19,0 m d) 55-11,330N 12-38,057E approx 7,2 M S of Falsterborev e) 55-15,837N 12-38,164E approx 2,8 M S of Falsterborev wreck, 11,0 m f) 55-19,855N 12-38,283E approx 1,4 M NW of Falsterborev wreck, 21,8 m g) 55-14,876N 12-40,005E approx 3,6 M S of Falsterborev wreck, 21,8 m h) 55-14,260N 12-40,467E approx 4,3 M S of Falsterborev wreck, 14,7 m i) 55-22,075N 12-37,253E approx 3,7 M NW of Falsterborev depth above wreck to 15,5 m j) 55-21,615N 12-37,009E approx 3,3 M NW of Falsterborev Danish NtM 2013:5/ Publ. 20 februari 2013

14 14 Skagerrak / Skagerrak * 8439 Sjökort/Chart: 932 Sverige. Skagerrak. Stenungsund. PetroPort. Förtöjningsboj indragen. Se: 2012:425/8185, 2013:432/8353, 2013:436/8418 Förtöjningbojen mellan de två hamnpirarna ska avlägsnas ur sjökortet. Stryk förtöjningsboj 58-05,39N 11-48,90E Bsp Västkusten N 2010/s37, Bsp Västkusten N 2012/s37 Sweden. Skagerrak. Stenungsund. PetroPort. Mooring buoy withdrawn. See: 2012:425/8185, 2013:432/8353, 2013:436/8418 The mooring buoy between the two jetties shall be deleted from the chart. Delete mooring buoy 58-05,39N 11-48,90E Sjöfartsverket, Marstand. Publ. 20 februari 2013

15 15 Nr 438 * 8356 Sjökort/Chart: 932 Sverige. Skagerrak. Stenungsund. Saltkajen. Talludden. Betongkajen. Djup. En sjömätning i området mellan Saltkajen och Betongkajen har påvisat mindre djup än vad sjökortet redovisar. De viktigaste förändringarna framgår nedan. Ytterligare förändringar av djupinformationen meddelas i Ufs när sjömätningen blivit fullständigt utvärderad. Stryk Ändra muddrade ytor 9,5m och 7m och inför djup 7,5m djup 6m till 4,4m samt 6m djupkurva enligt sjökortsbild Ändra djupkurvor enligt sjökortsbild c) a) 58-04,92N 11-48,11E Saltkajen b) 58-04,65N 11-48,83E Talludden Bsp Västkusten N 2010/s25, s36, s37, Bsp Västkusten N 2012/s25, s36, s37 Sweden. Skagerrak. Stenungsund. Saltkajen. Talludden. Betongkajen. Less depths. A hydrographic survey in the waters between Saltkajen and Betongkajen reveals less depths than previously charted. The most significant changes are shown below. Further changes to depths will be published in Ufs when the survey has been fully evaluated. Delete Amend Amend dredged area 9,5m and 7m and insert depth 7,5m depth 6m to 4,4m and 6m depth contour according to chartlet depth contours according to chartlet a) 58-04,92N 11-48,11E Saltkajen b) 58-04,65N 11-48,83E Talludden c)

16 16 Sjöfartsverket, Norrköping. Publ. 20 februari 2013 * 8450 (T) Sjökort/Chart: 93, 932 Sverige. Skagerrak. Måseskärs gamla fyr. Fyren tänds tillfälligt 6-8 mars Tidpunkt: Den 6-8 mars 2013 Måseskärs gamla släckta fyr kommer att hållas tänd under angiven tid visande samma ljuskaraktär som den nya fyren, Fl(3) W 30s, men med VITT SKEN HORISONTEN RUNT. Måseskärs gamla fyr 58-05,6N 11-19,8E Anm: Måseskärs gamla Heidenstamfyr kommer att hållas tänd till minne av Leif Lehmann med anledning av hans begravning den 7 mars 2013 i Masthuggskyrkan i Göteborg. Efter det att fyren släcktes 1978 bildade Leif personligen Stiftelsen Måseskär. Stiftelsen har sedan 1988 enligt avtal med Sjöfartsverket under Leif engagerade ledning ansvarat för vård och underhåll av fyren och byggnaderna på Måseskär. Genom Leifs insats har ett svenskt maritimt kulturarv kunnat bevaras.

17 17 Nr 438 Sweden. Skagerrak. Måseskär old lighthouse. Light temporarily lit 6-8 March Time: 6-8 March 2013 The old, extinguished, lighthouse at Måseskär will be lit during the stated time. The light will show the same character as the new lighthouse, Fl(3) W 30s, but it will show WHITE LIGHT ALL AROUND THE HORIZON. Måseskär old lighthouse 58-05,6N 11-19,8E Foto från norr, nya fyren i bakgrunden. Photo from north, the new light in the background.(photo: E Hillberg) Stiftelsen Måseskär. Publ. 20 februari 2013

18 18 TILLKÄNNAGIVANDEN / ANNOUNCEMENTS Bottenviken / Bay of Bothnia * 8440 Sjökort/Chart: 2, 42, 429, 5, 512, 6, 61, 611, 612, 613, 6141, 6142, 6143, 6144, 6145, 619 Sverige. Bottenviken. Norra Kvarken. Bottenhavet. Ålands hav och Skärgårdshavet. Norra Östersjön. Nytryckta sjökort. Nytt sjökort nr 4. Ny edition av kort: 5, 42, 61, 429, 512, 619, 6141, 6143, Följande sjökort över Bottenviken, Kvarken, Bottenhavet, Ålands hav och Norra Östersjön utkommer i ny tryckning i mitten av mars 2013: Sjökort Edition/Reprint Anmärkning NYTT KORT** NEW EDITION* NEW EDITION* Kortet redovisar ny trafikseparering i Norra Kvarken, gällande från 1 maj NEW EDITION* NEW EDITION* Kortet redovisar ny trafikseparering i Norra Kvarken, gällande från 1 maj NEW EDITION* Kortet redovisar ny trafikseparering i Norra Kvarken, gällande från 1 maj NEW EDITION* NEW EDITION* NEW EDITION* NEW EDITION* * En sjökortstryckning som benämns NEW EDITION innehåller, jämfört med föregående tryckning, viktiga förändringar som inte har kunnat beskrivas i Ufs på ett tillräckligt detaljerat sätt. Föregående edition av sjökortet upphör att gälla då det inte längre med hjälp av Ufs kan hållas uppdaterat på ett fullgott sätt (sjökortet uppfyller inte längre SOLAS krav på rättade sjökort). ** Sjökort 4 (INT 1025) är ett nytt sjökort i skala 1: som täcker Bottenviken och Kvarken.

19 19 Nr 438 Sweden. Bay of Bothnia. The Quark. Sea of Bothnia. Sea of Åland and Archipelago Sea. Northern Baltic. Printing of charts. New chart no 4. New edition of charts: 5, 42, 61, 429, 512, 619, 6141, 6143, A new printing of following nautical charts, covering the Swedish north and eastcoast will be available from the middle of March 2013: Chart Edition/Reprint Note NEW CHART** NEW EDITION* NEW EDITION* The chart shows a new TSS in Norra Kvarken, that will be implemented 1 May NEW EDITION* NEW EDITION* The chart shows a new TSS in Norra Kvarken, that will be implemented 1 May NEW EDITION* The chart shows a new TSS in Norra Kvarken, that will be implemented 1 May NEW EDITION* NEW EDITION* NEW EDITION* NEW EDITION* * A NEW EDITION is a printing of an existing chart, containing changes significant to navigation which not have been fully described in the Swedish NtM. The previous edition will be cancelled as it can not any longer be maintained by NtM. ** Chart 4 (INT 1025) is a new chart in scale 1: covering the northern part of Gulf of Bothnia. Sjöfartsverket, Norrköping. Publ. 20 februari 2013

20 20 * 8443 Sjökort/Chart: 615, 616, 6162, 6163, 617, 6171, 6172, 6173, 6181, 62, 621, 6211, 6212 Sverige. Norra Östersjön. Nytryckta sjökort. Ny edition av kort: 615, 616, 6162, 6172, 6181, 62 Följande sjökort över N Östersjön utkommer i ny tryckning i mitten av mars 2013: Sjökort Edition/Reprint NEW EDITION* NEW EDITION* NEW EDITION* NEW EDITION* NEW EDITION* NEW EDITION* * En sjökortstryckning som benämns NEW EDITION innehåller, jämfört med föregående tryckning, viktiga förändringar som inte har kunnat beskrivas i Ufs på ett tillräckligt detaljerat sätt. Föregående edition av sjökortet upphör att gälla då det inte längre med hjälp av Ufs kan hållas uppdaterat på ett fullgott sätt (sjökortet uppfyller inte längre SOLAS krav på rättade sjökort). Sweden. Northern Baltic. Printing of charts. New edition of charts: 615, 616, 6162, 6172, 6181, 62 A new printing of following nautical charts, covering Northern Baltic, will be available from the middle of March 2013: Chart Edition/Reprint NEW EDITION* NEW EDITION* NEW EDITION* NEW EDITION*

21 21 Nr NEW EDITION* NEW EDITION* * A NEW EDITION is a printing of an existing chart, containing changes significant to navigation which not have been fully described in the Swedish NtM. The previous edition will be cancelled as it can not any longer be maintained by NtM. Sjöfartsverket, Norrköping. Publ. 20 februari 2013 Ej områdesbundet / not area bound * 8448 (T) Sverige. Ej områdesbundet. Förteckning över icke detonerade sprängladdningar. Notiser som utgår: 2011:364/7331(T) På angivna positioner har fällts en sprängladdning som ej detonerat. Risk finns för vådasprängning om laddningen rubbas, varför försiktighet bör iakttas vid trålning eller motsvarande verksamhet. Område Sjökort År, månad NORRA ÖSTERSJÖN Mysingen, Bjurshaga 616, ,1N 18-11,7E Mysingen 616, ,8N 18-11,7E O om Utö 6163, ,3N 18-27,0E SV om Utö 6171, ,75N 17-57,45E S om Utö ,8N 18-19,8E S om Utö ,7N 18-14,5E S om Utö ,46N 18-26,23E V om Kopparstenarna 61, ,0N 18-45,2E SO om Hävringe ,5N 17-33,8E O om Arkö 62, N 17-23E MELLERSTA ÖSTERSJÖN ONO om Västervik 62, ,35N 17-14,86E SO om Storkläppen 62, ,1N 17-11,7E GOTLAND O om Bungeör ,4N 19-09,0E SÖDRA ÖSTERSJÖN S Kalmarsund 714, 74, ,55N 16-07,45E S om Öland 74, 71, ,2N 16-30,9E

22 22 S om Öland 74, 71, ,9N 16-30,8E S om Öland 74, 71, ,3N 16-28,6E S om Öland 74, 71, ,1N 16-31,9E S om Öland 74, 71, ,0N 16-30,5E S om Hasslö 821, 74, ,71N 15-25,31E SSO om Gåsfeten 821, 74, ,2N 15-19,2E S om Gåsfeten 821, 74, ,2N 15-10,0E SO om Hanö 74, ,4N 15-09,4E SO om Hanö 74, ,1N 15-03,8E SO om Tärnö 821, 742, 74, 7 SO om Tärnö 821, 742, 74, ,6N 15-03,0E ,1N 15-02,6E O om Hanö 742, 74, ,3N 14-56,0E KATTEGATT SV om Vinga 92, 93, ,37N 11-21,50E SKAGERRAK VSV om fyren Väderöbod 93, ,9N 10-32,8E SV om Väderöbod ,29N 10-48,78E OSO Brofjordens angöring 9331, 933, ,56N 11-16,69E S om Väderöarna 934, ,4N 11-06,9E S om Syd-Koster 934, 937, ,2N 11-00,2E N om Skagen 93, ,4N 10-30,1E Sweden. not area bound. Unexploded charges on the seabed. Cancel: 2011:364/7331(T) Unexploded charges exist on listed positions. Area Charts Year, month NORTHERN BALTIC Mysingen, Bjurshaga 616, ,1N 18-11,7E Mysingen 616, ,8N 18-11,7E E of Utö 6163, ,3N 18-27,0E SW of Utö 6171, ,75N 17-57,45E S of Utö ,8N 18-19,8E S of Utö ,7N 18-14,5E S of Utö ,46N 18-26,23E W of Kopparstenarna 61, ,0N 18-45,2E

23 23 Nr 438 SE of Hävringe ,5N 17-33,8E E of Arkö 62, N 17-23E CENTRAL BALTIC ENE of Västervik 62, ,35N 17-14,86E SE of Storkläppen 62, ,1N 17-11,7E GOTLAND E of Bungeör ,4N 19-09,0E SOUTHERN BALTIC S Kalmarsund 714, 74, ,55N 16-07,45E S of Öland 74, 71, ,2N 16-30,9E S of Öland 74, 71, ,9N 16-30,8E S of Öland 74, 71, ,3N 16-28,6E S of Öland 74, 71, ,1N 16-31,9E S of Öland 74, 71, ,0N 16-30,5E S of Hasslö 821, 74, ,71N 15-25,31E SSE of Gåsfeten 821, 74, ,2N 15-19,2E S of Gåsfeten 821,74, ,2N 15-10,0E SE of Hanö 74, ,4N 15-09,4E SE of Hanö 74, ,1N 15-03,8E SE of Tärnö 821, 742, 74, 7 SE of Tärnö 821, 742, 74, ,6N 15-03,0E ,1N 15-02,6E E of Hanö 742, 74, ,3N 14-56,0E KATTEGAT SW of Vinga 92, 93, ,37N 11-21,50E SKAGERRAK WSW of Väderöbod light 93, ,9N 10-32,8E SW of Väderöbod ,29N 10-48,78E ESE Brofjordens approach 9331, 933, ,56N 11-16,69E S of Väderöarna 934, ,4N 11-06,9E S of Syd-Koster 934, 937, ,2N 11-00,2E N of Skagen 93, ,4N 10-30,1E Sjöfartsverket, Norrköping. Publ. 20 februari 2013

24 24 ÅTERKOMMANDE INFORMATION / RECURRENT INFORMATION Vattenståndet i Vänern Den 20 februari var vattenståndet ca 82 cm över sjökortens referensyta. P- och T- förteckning 20 februari 2013 Bottenviken Notis Start Slut Rubrik 2012:426/8280(T) tv Luleå. Brändöfjärden. Klubbnäset. Indragning av utprickning inför vintern. 2013:436/8427(T) O om Byske. Tåme. Skjutvarning. 2013:437/8431(T) tv Karlsborg. Rekommendation för fartygsanlöp. 2013:437/8395(P) tv Karlsborg. Djupuppgifter. Utmärkning. Norra Kvarken 2010:319/6612(T) tv SO om Umeå. Fyren Nordvalen. Felaktiga sektorer. 2013:432/8368(T) tv DW-routen. Utmärkning tilfälligt indragen 2013:436/8419(T) Västra Kvarken. V om Holmön. Förbud mot brytande av isränna. 2012:428/8292(P) tv Nya trafiksepareringssystem, TSS IN NORRA KVARKEN. Nya dubbelriktade rutter. Mindre korrigering av positioner. Bottenhavet 2011:354/7206(T) tv Projektet Mona Lisa. Sjömätning. 2012:399/7850(T) tv Sundsvallsfjärden. Nya E4 bron. Bro byggs. Arbetsområde inrättat. Utmärkning. 2012:407/7996(T) tv Sundsvall. Nya E4 bron. Dumpning av muddermassor. Tipplatser. 2012:421/8199(T) tv Inseglingsleden till Gävle. Omläggning, breddning och fördjupning. 2013:436/8421(T) tv Campsgrund, Dittmansgrund, Oldbergs grund, V Finngrundsbanken Ö, Sylen. Bojar intagna för vintern. 2012:420/8207(P) tv SO om Örnsköldsvik. Fyren Skommarskaten. Sektorering ändras.

25 25 Nr 438 Notis Start Slut Rubrik Ålands hav och Skärgårdshavet 2011:338/6971(T) tv Inseglingen till Hallstavik. Fyren Strömsviken Övre. Otillförlitliga sektorer. 2011:370/7384(T) tv SAMBAH projektet. Utrustning på botten. Bojar. Korrigeringar. 2013:436/8421(T) tv Campsgrund, Dittmansgrund, Oldbergs grund, V Finngrundsbanken Ö, Sylen. Bojar intagna för vintern. Finska viken 2011:370/7384(T) tv SAMBAH projektet. Utrustning på botten. Bojar. Korrigeringar. Rigabukten 2011:370/7384(T) tv SAMBAH projektet. Utrustning på botten. Bojar. Korrigeringar. Norra Östersjön 2010:301/6244(T) tv O om Utö. SSV om fyren Huvudskär. Tillfälligt provområde. Varning. 2010:306/6395(T) tv Norrköpings hamn. Sänkt leddjupgående. 2010:323/6714(T) tv V om Ornö. Lilla Långholmen. Sjömärke raserat. 2011:360/7294(T) tv Nyköpings Hamn. Fyren Nyköpings Hamn Övre släckt tillsvidare. Reparationsarbeten. 2011:370/7384(T) tv SAMBAH projektet. Utrustning på botten. Bojar. Korrigeringar. 2012:385/7640(T) Stockholm hamn. Frihamnen. Hamnbyggnationer. Avlyst område. Försiktig passage. 2012:416/8146(T) tv Stockholms skärgård. Trälhavet. Furusundsleden. Lerviksudde - Östanå färjeläge. Bogsering och rörutläggning. Farled tillfälligt avstängd. 2012:423/8230(T) tv Stockholm. Nacka. Bergs oljehamn. Bojar etableras. Utläggning försenad. 2012:429/8317(T) tv Norra farleden till Oxelösund. Kummel Kampensbåde. Tillfällig lykta.

26 26 Notis Start Slut Rubrik 2012:430/8333(T) Inloppet till Nyköping. Örsbaken. Lysprick tillfälligt ersatt med prick. 2012:431/8339(T) Stockholms skärgård. SSV om Dalarö. Segelholmen - Aspkobben - Björkö. Förbud mot brytande av isränna. 2013:433/8378(T) tv Oxelösund. Järnverkskajen. Dykarbeten och arbeten under kajläget. Förlängd tid. 2013:434/8386(T) Stockholm. Danviksbroarna. Bemanning och öppning. 2013:434/8394(T) tv Stockholms skärgård. Erstaviken. Älgö - Gåsön. Förbud mot brytande av isränna. 2013:434/8397(T) tv Stockholms skärgård. Rindö, Ramsö och Tynningö. Förbud mot brytande av isränna. 2013:435/8398(T) tv NV om Arkösund. Sundet mellan Gränsö och fastlandet. Isränneförbud. 2013:434/8400(T) tv Stockholms skärgård. SSV om Dalarö. Björkö - Ornö. Björkösund. Förbud mot brytande av isränna. 2013:435/8411(T) tv Arholma, fyren Simpnäsgrynnanfyren Tyvö. Möja, fyren Stenkobbsgrund-Bergs brygga. Förbud mot att bryta isränna. 2013:435/8415(T) Stockholm. Saltsjön. Vasadjupet. Ladugårdslandsviken. Provborrningar. 2013:436/8422(T) Stockholm. Hammarbyslussen. Slussen stängd februari. 2013:436/8425(T) Stockholm. Hammarbyleden. Provborrningar. 2013:437/8430(T) Stockholm. Hammarbyleden. Danviksbron. Underhållsarbete. Bron öppnas inte. Segelfri höjd reducerad. 2013:437/8434(T) tv Stockholm. Sundet mellan Storholmen - Lidingö. Förbud mot brytande av isränna. 2013:438/8447(T) Stockholm. Hammarbyleden. Kajanläggningsarbete. Utmärkning av arbetsområde.

27 27 Nr 438 Notis Start Slut Rubrik 2013:438/8449(T) tv Stockholm. Sydöstra Kvarnholmen. Svindersviken. Utläggning av bottengående geotextilskärmar. 2012:409/4998(P) tv Stockholms skärgård. V om Muskö. Skramsösund. Genomfart tillåten. Förbud mot ankring, fiske och dykning. 2012:405/7964(P) tv Nynäshamn. Flytande vågbrytare. Utprickning och ändring av fyrsektor. 2013:432/8370(P) tv Stockholms skärgård. Norra Ljusterö. Åsättra. Muddringsarbeten. Ny tid. Mälaren och Södertälje kanal 2013:432/8361(T) Södertälje. Södra kanalbroarna. Gällande tider för broöppning. 2013:434/8384(T) tv Stockholm. Nockebybron. Underhållsarbeten. Ponton utlagd. Förlängd tid. 2013:434/8401(T) tv Mälaren. Förbud mot att bryta isränna. 2013:437/8402(T) Stockholm. Riddarfjärden. Söderström. Anläggningsarbeten. Avlysning av vattenområde. 2013:435/8410(T) tv Södertälje-Bornhuvud. Ytterholm- Västerås-Köping. Fartbegränsning vintertid. 2013:436/8420(T) tv NV om Nockebybron. Lambarön. Förbud mot att bryta isränna. 2012:413/8075(P) tv Oknöfjärden - Västerås. Ändrad djupinformation. Mellersta Östersjön 2011:370/7384(T) tv SAMBAH projektet. Utrustning på botten. Bojar. Korrigeringar. 2012:418/8178(T) Gotland. Visby. Kaj nr 4. Tillfällig avstängning. 2013:437/8438(T) Öland. Kårehamn. Yttergrund. Kabel utlägges. 2012:407/8004(P) tv Inloppet till Visby hamn. Undervattensarbeten.

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 492 2014-05-01 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Nr 498 2014-06-12. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 498 2014-06-12. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 498 2014-06-12 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 288 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 251 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr 497 2014-06-05. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 497 2014-06-05. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 497 2014-06-05 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping. Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping. Notices to Mariners, SWEDEN Nr 49 Sista häftet för i år Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 324 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN 14 januari 2004 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 330 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 320 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 107 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr 490 2014-04-17. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 490 2014-04-17. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 490 2014-04-17 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 402 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN 10 mars 2004 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 124 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 2003:10 Den 6 mars 2003 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON

Läs mer

Ufs Underrättelser för sjöfarande

Ufs Underrättelser för sjöfarande Nr 2003:38 Den 18 september 2003 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON

Läs mer

Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm

Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm 1 Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm Detta dokument innehåller frågor och svar som kommer bli prövade vid examinering för lotsdispens inom lotsområde Stockholm Du finner

Läs mer

Register. 1994 Geografiskt ordnat efter sjö- och kustområden

Register. 1994 Geografiskt ordnat efter sjö- och kustområden Register Underrättelser för sjöfarande 1994 Geografiskt ordnat efter sjö- och kustområden UNDERRÄTTELSER I denna avdelning av registret är notisrubrikerna sorterade i geografisk ordning. För svenska notiser

Läs mer

Ökända grund. Vinnare i tävlingen ökända grund

Ökända grund. Vinnare i tävlingen ökända grund Vinnare i tävlingen ökända grund Niklas Hammarkvist, Sjöfartsverket. Lars-Göran Nyström, Transportstyrelsen. Mats Tengnér, Stockholmradio. 2014-02-20 En sammanställning av vinnarna i tävlingen ökända grund.

Läs mer

ÅRETS SJÖKORTSKATALOG

ÅRETS SJÖKORTSKATALOG ÅRETS SJÖKORTSKATALOG 2014 Hej, Ännu en båtsommar närmar sig och många av oss har redan börjat drömma om sommarens båtsemestrar och utflykter. Inför säsongen 2014 har Sjöfartsverket ett flertal nya utgåvor

Läs mer

Ostkustens trafikområde

Ostkustens trafikområde Uppdaterad : 2010 05-21 Detta är en sammanställning av maximala dimensioner och marginaler erfarenhetsmässigt med en godtagbar säkerhet kan lotsas under normala förhållanden i olika farleder / hamnar inom

Läs mer

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens författningssamling HVMFS FIFS 1994:14 Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om märkning och utmärkning av fiskeredskap 1 Senast uppdaterad 2011-07-01 Observera att endast

Läs mer

Register. Underrättelser för sjöfarande. Geografiskt ordnat efter sjö- och kustområden UNDERRÄTTELSER

Register. Underrättelser för sjöfarande. Geografiskt ordnat efter sjö- och kustområden UNDERRÄTTELSER Register Underrättelser för sjöfarande 1993 Geografiskt ordnat efter sjö- och kustområden UNDERRÄTTELSER I denna avdelning av registret är notisrubrikerna sorterade i geografisk ordning. För svenska notiser

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Inledande bestämmelser

Inledande bestämmelser 2 (6) INLEDANDE BESTÄMMELSER... 2 TRAFIKBESTÄMMELSER... 3 FÖRTÖJNING, FÖRHALNING, FÖRFLYTTNING MM.... 3 ANMÄLNINGSSKYLDIGHET M M... 4 LASTNING, LOSSNING, UPPLÄGGNING AV GODS M M... 5 SÄRSKILDA ORDNINGSFÖRESKRIFTER...

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Agenda: Möte 3 angående väder- och isinformation på NAVTEX SMHI Stockholmradio Sjöfartsverket.

Agenda: Möte 3 angående väder- och isinformation på NAVTEX SMHI Stockholmradio Sjöfartsverket. 1 (10) DAGORDNING Farledsavdelningen Sjökarteenheten Handläggare, direkttelefon Dnr: Svante Håkansson, 011-19 10 07 Agenda: Möte 3 angående väder- och isinformation på NAVTEX SMHI Stockholmradio Sjöfartsverket.

Läs mer

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E VÄLKOMMEN OMBORD PÅ M/S TRUBADUREN S S H K O W A L A N D J D E U MED R S B E K R S Ä Y T T N S S G I N 2014 Alla uppgifter är preliminära Boka online eller kontakta oss på telefon 031-13 77 77 www.skargardslinjen.se

Läs mer

årets sjökortskatalog

årets sjökortskatalog årets sjökortskatalog 2015 Hej För många av oss erbjuder våra havs- och skärgårdsområden möjlighet till rekreation och återhämtning under sommarmånaderna där farlederna skapar tillgänglighet för såväl

Läs mer

Sjökortskatalog PK765

Sjökortskatalog PK765 2011 Sjökortskatalog PK765 SJÖFARTSVERKET ÄR EN statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Verksamheten bedrivs utifrån regeringens instruktion

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Gotland nytt område i övervakningen

Gotland nytt område i övervakningen INGEN ÖVERGÖDNING nytt område i övervakningen Sedan 1993 har en årlig miljöövervakning av de vegetationsklädda bottnarna i Asköområdet skett. Från år 2 ingår även fem lokaler på i det nationella programmet.

Läs mer

Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a

Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a Serie RO (Rapport Oceanografi) The series of RO (Reports of Oceanography) 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E VÄLKOMMEN OMBORD PÅ M/S TRUBADUREN S S H K O W A L A N D J D E U MED R S B E K R S Ä Y T T N S S G I N 2013 Alla uppgifter är preliminära Boka online eller kontakta oss på telefon 031-13 77 77 www.skargardslinjen.se

Läs mer

Begrepp med anknytning till farlederna

Begrepp med anknytning till farlederna ANVISNING 1(9) Rättsgrund Ersätter anvisningen Begrepp med anknytning till farlederna, Sjöfartsverkets informationsblad 7/12.7.2005 Dnr 1342/610/2005 Giltighetstid Från 31.10. 2011 tillsvidare Nyckelord

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable SVETSKLASSER WELDING CLASSES Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept. GUM1 tb_tvåspråkig 2006-05-09 1 (7) ÄNDRINGSFRTECKNING RECORD OF CHANGES Ändring nummer

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 27115008HSLF Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Flowcrete Sweden Entreprenörer.

Flowcrete Sweden Entreprenörer. Flowcrete Sweden Entreprenörer. Flowcrete Swedens s flooring systems are installed by a highly trained, approved and licend contractor network, who offer an unrivalled rvice across Sweden. You can e a

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Dagensbåtliv.se ger här färdtips på Åland, några naturhamnar och ett par exotiska hamnar som inte brukar förekomma i turistbroschyrer.

Dagensbåtliv.se ger här färdtips på Åland, några naturhamnar och ett par exotiska hamnar som inte brukar förekomma i turistbroschyrer. 1 Version 2013 07 08 Färdtips Åland Dagensbåtliv.se ger här färdtips på Åland, några naturhamnar och ett par exotiska hamnar som inte brukar förekomma i turistbroschyrer. Vi har samlat egna färdvägar och

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Ministermötet i Köpenhamn

Ministermötet i Köpenhamn HELCOM, BSAP och BSAP vad innebär vårt senaste åtagande på Ministermötet i Köpenhamn Ministermötet i Köpenhamn Anders Alm, KSLA Seminarium Stockholm 12 februari 2014 Baltic Sea Action Plan (BSAP) Utsläppsmålen

Läs mer

Bojen Nr 2 2014 Utgiven 2014-07-03 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad Ansluten till Östergötlands båtförbund

Bojen Nr 2 2014 Utgiven 2014-07-03 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad Ansluten till Östergötlands båtförbund Utvärdering ny utmärkning av farled Under sommaren kommer Sjöfartsverket att prova ut en ny utmärkningsmetod i vår farled utanför Stegeborgs båthamn som leder från Arkösund till Mem. Bakgrunden till projektet

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter; SJÖFS 2014:9 Utkom från trycket den 11 december 2014

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Principerna för redovisning och tillämpning av leddjupgåendet

Principerna för redovisning och tillämpning av leddjupgåendet ANVISNING 1(7) Rättsgrund Sjötrafiklagen (463/1996), 26, 2 mom. sådant det lyder ändrat i lagen om ändring av sjötrafiklagen 1294/2009 Ersätter Sättet att redovisa leddjupgåendet Sjöfartsverkets informationsblad

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

46 hamnar och 35 stränder hissar Blå Flagg

46 hamnar och 35 stränder hissar Blå Flagg PRESSMEDDELANDE 5 juni 2011 46 hamnar och 35 stränder hissar Blå Flagg Den internationella miljömärkningen Blå Flagg är den enda av sitt slag som riktar sig till hamnar och stränder. Blå Flagg står för

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI VILDA NYHETER KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VILDA VIKINGAR I SKANE På en ö, i en park mitt i stan och på ansvariga på Vilda vikingar. en helt vanlig lägeräng Vildaläger Nu används platsen inte längre

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter

Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter Statistik från satellit Storstadsnatur Konferens om grönstruktur och landskap i Stockholmsregionen Tisdagen den 4 maj 2010 Marianne.Eriksson@scb.se

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry Swedish ports A linchpin in Swedish industry 95% of Swedish foreign trade is transported through a port Continuously increasing foreign trade 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 Total imports

Läs mer

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea Folkets hus 15 juni 2011 Trelleborgs Hamn Ro-Ro specialisten Omsättning 2010: 201 msek Resultat efter finansiella post.: 20 msek Antal anställda: Direkt 120 Tonnage 2010: 10,8 mton Antal anlöp: 6 000 Verksamhetsområden:

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Sverigebarometern 2011

Sverigebarometern 2011 2011-05-16 Kontaktperson För mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. Sverigebarometern 2011 Fakta.

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70

Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70 Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70 LG Lundberg. Född 1938. Bor och verkar i Stockholm. Separatutställningar i urval 2011

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

INGE LENNMARK Omfång: 8 sid. (8599 tecken) Hörnet Tel.018-37 30 39 SE-740 30 BJÖRKLINGE

INGE LENNMARK Omfång: 8 sid. (8599 tecken) Hörnet Tel.018-37 30 39 SE-740 30 BJÖRKLINGE Bilder till INNANHAV Äldre bildmaterial (Från tiden innan arkivnummersystemet togs i bruk) Äldre arkivmaterial 225, 227, 263, 281, Blåstång i Stockholms Skärgård 1968 (ca 15 filmer) 163, 235, 293, Skräp

Läs mer

Kajen i Sanna är tyvärr avstängd (2006) p g a rasrisk.

Kajen i Sanna är tyvärr avstängd (2006) p g a rasrisk. Lill-Lubban 62 10,2N 17 31,0E Kryssarklubbens......nya anläggning innanför Galtström, en väl skyddad hamn i god och uppfriskande miljö som är väl värd ett besök, perfekt som natthamn för den som långfärdsseglar

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder

NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder Lillieborg (Norway) 2011-04-18 NCC AB Market presence Housing development Aug-12 to Sep 13: ~4 100 Privately

Läs mer

Säl och havsörn i miljöövervakningen. Charlotta Moraeus, Björn Helander, Olle Karlsson, Tero Härkönen, och Britt-Marie Bäcklin

Säl och havsörn i miljöövervakningen. Charlotta Moraeus, Björn Helander, Olle Karlsson, Tero Härkönen, och Britt-Marie Bäcklin Säl och havsörn i miljöövervakningen Charlotta Moraeus, Björn Helander, Olle Karlsson, Tero Härkönen, och Britt-Marie Bäcklin Övervakning av effekter på populationer Studier av beståndsutveckling för gråsäl,

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI

UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI 1998-03-21 Sjötrafikavdelningen

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer