Äntligen Härjedaling E N L I T E N P R E S E N T A T I O N A V D I N N Y A H E M K O M M U N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Äntligen Härjedaling E N L I T E N P R E S E N T A T I O N A V D I N N Y A H E M K O M M U N"

Transkript

1 Äntligen Härjedaling E N L I T E N P R E S E N T A T I O N A V D I N N Y A H E M K O M M U N

2 Hjärtligt välkommen till Härliga Härjedalen! Låt mig gratulera Dig till att du äntligen blivit Härjedaling! Jag anser nämligen att vi som bor här är ovanligt lyckligt lottade, som får leva mitt i en ren, vacker och lockande natur med enastående möjligheter till både rik vardag och fritid. För det är knappast en slump att så många turister besöker Härjedalen, både sommar och vinter. Jag är också stolt över att kunna säga att du kommer till en välskött kommun med god service till våra medborgare. Som nyinflyttad kan det vara bra att få lite baskunskaper om din nya hemkommun. Hur Härjedalen har utvecklats genom århundradena och hur det ser ut i dag. Du kommer att finna en kommun präglad av stark livskraft, trots att omständigheterna ibland varit kärva. I dag är utvecklingsmöjligheterna goda för både människor och företag. Framtidstron är stark, näringslivet är varierat och våra välkända turistdestinationer Vemdalen, Funäsdalen och Lofsdalen växer för varje år. 2 Men för att vi ska kunna skapa en tryggare framtid tillsammans, behöver vi bli fler som bor och verkar i Härjedalen. Därför är du som nyinflyttad väldigt betydelsefull för vår kommun. Jag hoppas att du ska trivas och att du väljer att stanna kvar här. Jag hoppas också att du med dina kunskaper och erfarenheter ska bidra till kommunens fortsatta utveckling. Än en gång välkommen till Härliga Härjedalen! Gottfrid Jonsson Kommunstyrelsens ordförande

3 Ramundberget Mittådalen Bruksvallarna Fjällnäs Tänndalen Funäsdalen Ljusnedal Messlingen Särvsjön Grundsjön Strådalen Lofsdalen Härjedalen är en Lofssjön av Sveriges största Glöte Röragssjön kommuner till ytan den omfattar hela kvadratkilometer. Eftersom vi är knappt som bor här, så har vi gott om svängrum. Men Härjedalen besöks också av omkring turister varje år, ganska jämnt fördelade på sommar och vinter, vilket bidrar till att skapa underlag för samhällsservice även i kommunens mindre byar. Här är vi nära himlen fyra femtedelar av kommunen ligger högre än 500 meter över havet och Härjedalen innehar en lång rad rekord Tännäs har Sveriges högst belägna kyrka; Högvålen är Sveriges högst belägna by; Sveriges högst belägna landsväg går över fjällplatån Flatruet och ingenstans går trädgränsen högre än på Anåfjällets sluttningar. På 1940-talet hade landskapet Härjedalen hela elva kommuner: Tännäs Medskogen Långå Vemdalsskalet Lossen 84 Hede Vemdalen Lillhärdal, Svegs köping, Svegs landskommun, Linsell, Älvros, 315 Fjällvattnet Björnrike Hedeviken Hede, Vemdalen, Tännäs, Ytterhogdal, Överhogdal Vålkojan Rogen 311 Brändåsen Sonfjällets och Ängersjö. Efter kommunreformer Bredåsjön Ränningsvallen Ransundet Vemhån nationalpark 45 Högvålen 1952, 1967 och 1974 var alla Råndalen Överhogdal Dalsvallen Havern Stensån sammanslagna till en enda: 84 Minne Sörvattnet Linsell Ytterhogdal 314 Fåssjödal Härjedalens kommun, Svartåsvallen Remmet Glissjöberg Flor Duvberg som i stort har samma gränser Dravagen Mosätt Sundsätt Storån Överberg Ytterberg Aspan 84 som landskapet, men med några Svegssjön 45 Älvros Huskölen Äggen Djursvallen Herrö Krokströmmen Sveg Kolsätt 84 Vänsjö större undantag, som till exempel Ängersjö att Storsjö och Ljungdalen i norr 45 Härjeåsjön tillhör Bergs kommun med jämtländska Lillhärdal Olingdal Lövnäsvallen Orrmo Svenstavik som huvudort. Åsen Östansjö Orrmosjön För att upprätthålla en god servicenivå, trots avstånden mellan kommundelarna, finns på tre av de gamla centralorterna Hede, Funäsdalen och Ytterhogdal ett kommunalt lokalkontor. Ljusnan Ljusnan 3

4 Härjedalen från början 4 De första spåren av mänsklig verksamhet i Härjedalen avsattes för omkring år sedan, alltså under äldre stenåldern. Grupper av jägare och fiskare sökte sig ända upp till fjällvärlden, och tog sig boplatser längs landskapets älvar och sjöstränder där ett överflöd av fisk och villebråd skapade förutsättningar för överlevnad. redan på 600-talet efter Kristus förekom odlingar i Härjedalen det har analyser av pollen visat. Men inlandsklimatet och höjden över havet gör att landskapet aldrig varit särskilt intressant för jordbruk bara en halv procent av Härjedalens yta är uppodlad. Däremot har boskapsskötseln varit basen för människornas överlevnad genom århundradena skogsbete och myrslåtter har fått ersätta odlad äng och åker. Den förste till namnet kände härjedalingen är Härjulf Hornbrytare en fredlös viking som någon gång på 800-talet sökte sig till en obebyggd dalgång i trakten av Lillhärdal. Ån i dalen kallades för Herja redan på 1200-talet, möjligen efter Härjulf. Och Herjeådalen fick så småningom ge namn åt hela landskapet. Enligt en nordisk sägen gjorde den norske hövdingen Sverre Sigurdsson anspråk på Härjedalen på 1100-talet, och Härjedalen var alltså norskt från vikingatid till medeltid. Det är kanske en av förklaringarna till att härjedalingarnas handelsvägar oftast gick västerut mot Norge.

5 Åtrådda varor som salt, säd och tyg, byttes mot skinn och järn. Pälsjakt har bedrivits i Härjedalen sedan förhistorisk tid, och tonvis med järn framställdes med järnoxid från myrarna som råvara. Härjedalens landskapssigill och vapen användes redan på 1600-talet och föreställer just smidesverktyg. Men invånarna i vår glest befolkade avsidesprovins har haft svårt att få verka i fred. Genom flera århundraden har Härjedalen kommit i kläm i de otaliga krigen mellan Sverige, Norge och Danmark. Våra grannar har turats om att plundra och bränna Härjedalens byar, och gränsfejderna har varit så många att härjedalingarna ibland knappt vetat vilket land de tillhört. Vid freden vid Brömsebro 1645 blev Härjedalen definitivt svenskt. Men århundraden av norskt inflytande har satt tydliga spår i språket, folkmusiken, byggnadskonsten och i kulturarvet i stort. Enligt de historiska skrifterna kom samerna relativt sent till Härjedalen. Försöken till etablering utanför Skarsfjället och Helagsfjället i västra Härjedalen under 1600-talet stoppades av bönderna med stöd av myndigheterna. Senare avsattes vissa skattefjäll för samernas behov. Härjedalssamerna bedrev till en början tamrenskötsel med mjölkhushållning och intensivt vaktade hjordar på ett par hundra djur. Från 1870-talet skedde en omläggning till köttproduktion med hjordar på tusentals djur som fick ströva relativt fritt. 5

6 Rennäringens krav på utökade betesmarker skapade intressekonflikter med Härjedalens bönder och skogsbrukare konflikter som delvis består än i dag. Vid mitten av 1800-talet började Härjedalens skogar exploateras, och en stor del av den manliga befolkningen fick säsongsarbete inom skogsbruket. Skogen har fortfarande stor ekonomisk betydelse för Härjedalen, men en långt driven mekanisering har minskat antalet anställda dramatiskt. Även djurböndernas skara har minskat till ett minimum. Turismen har under de senaste decennierna alltmer övertagit rollen som basnäring i vår karga men vackra kommun. 6 Det är kommunens näringslivskontor som har till uppgift att skapa förutsättningar för ett starkare näringsliv i Härjedalen. Där har man satt upp konkreta mål för vad man ska åstadkomma till år 2015: Befolkningen ska uppgå till minst invånare och antalet sysselsatta ska öka med minst 400 personer. Näringslivskontorets bedömning är att merparten av de nya jobben finns inom sektorerna turism, bioenergi och distansoberoende tjänster, men man arbetar givetvis för en positiv utveckling i alla branscher.

7 Härjedalen på 2010-talet HÄRJEDALEN ÄR EN ATTRAKTIV KOMMUN DÄR DET ÄR LÄTT ATT LEVA Tre kärnvärden visar vad vi står för och vad vi vill: LIVSKRAFT Företagsamhet, nyfikenhet och utvecklingslust präglar såväl näringsliv som skolor, ÄKTHET Med naturen, kulturen och traditionen som utgångspunkt står Härjedalen för kvalitet, kunnande NÄRHET Härjedalen ska finnas mitt i världen och präglas av närhet, värme, öppenhet och tolerans. byar och föreningar. och hållbar utveckling. - VÅR GEMENSAMMA FRAMTIDSTRO SKA SKAPA TILLVÄXT I HÄRJEDALEN - 7

8 Sveg 8 Sveg var tingsplats redan på 1200-talet och orten har sitt namn av att Ljusnan gör en krök vid platsen sveigr på fornnordiska. På Storön i älven byggdes redan under medeltiden ortens första kyrka platsen låg centralt för de kringliggande nybyggena Herrö, Byn, Äggen och Ulvkälla. I småbyarna kring centralorten finns några av Sveriges bäst bevarade gamla bymiljöer. Äggen har inte mindre än tre byggnader från 1300-talet. Även Sveg var ursprungligen en bondby, men redan vid slutet av 1700-talet fanns planer på att skapa ett centrum för handel en köping. I början av 1900-talet fick Sveg sin första plan, med gator, torg och byggnadstomter. Utvecklingen tog fart när järnvägen drogs till byn 1909, och Sveg blev köping Sveg är Härjedalens största ort och sedan 1974 säte för kommunens administration. I dag bor omkring personer i Svegsområdet. Större byar i trakten är Linsell, Glissjöberg och Älvros. Centralorten har en rad tillverkande industrier: Armat producerar plåttak och plåtfasader, Brand Factory är ett digitalt tryckeri för storformat

9 och Svegs såg producerar kubikmeter sågade trävaror om året. I Sveg finns också datorsupportföretaget Sykes nordenkontor med omkring 300 anställda, och företaget Citymark som förmedlar företagslokaler över hela Sverige. Härjedalens Miljöbränsle AB tillverkar briketter och pellets av trä och bränntorv. Företaget ingår också i det svensk-kinesiska, EUstödda bioenergiprojekt som utvecklar teknik för att producera etanol, el och förädlade biobränslen av skogsråvara, samtidigt som överskottsvärmen nyttiggörs i växthus. I Sveg finns Härjedalens enda trafikflygplats. Här finns också den enda folkhögskolan i kommunen: Bäckedal. Flygfoto över centrala Sveg Utflyktstips Gammelgården är hembygdsgård och friluftsmuseum med ett 30-tal hus från byarna kring Sveg. Här finns också omkring bruksföremål från förr. Duvberg har den bäst bevarade bymiljön i Jämtlands län de flesta av husen är byggda under och 1800-talen. Även Ytterberg har ett 50-tal hus från 1700-talet och bägge byarna bjuder dessutom på fascinerande utsikt över nedre Härjedalen. Älvros gamla kyrka har anor från 1500-talet och var nyligen nominerad i tävlingen om Sveriges vackraste kyrka. Templet är litet och dockskåpslikt, med underbara väggmålningar. Remsgården i Glissjöbergsremmet är ett praktexempel på härjedalsk byggnadskonst och bevarad på ursprunglig plats, där den uppfördes på 1700-talet. Gården har unika tak- och väggmålningar. Värt att veta Författaren Henning Mankell är uppvuxen i Sveg och traktens miljöer återkommer ständigt i hans böcker. Andra kulturpersonligheter som härstammar från svegsbygden är underhållarna Tomas Hedengran och Torgny Kingen Karlsson. Riksbekante dragspelaren Roland Cedermark växte upp i Älvros. Gymnasieskolan i Sveg har en skidlinje som utbildar framtidens storåkare. Skidstadion vid centralorten är välanvänd och snösäker, men används även sommartid då Svegs IK och Härjedalens kommun skapat även en rullskidbana i området. Det senaste tillskottet är en skjutvall för skidskytteträning. Svegs curlingklubb har inomhusbanor och har skapat många spelare i världselitklass genom åren. 9

10 10 Hembygdsgården Gammelträde i Ytterhogdal Ytterhogdal Ytterhogdal tillhör landskapet Hälsingland men ingår i Härjedalens kommun. Socknen har inte som övriga Härjedalen tillhört Norge utan var svensk även före freden i Brömsebro. Fiskrika sjön Havern lockade förmodligen till sig de första bosättarna Fåssjö fick bygdens första kyrka, men byn raderades nästan ut helt av digerdöden på 1300-talet. I och med att hogdalsbygden ingick i 1600-talets svensk-finska union, förekom en viss finsk kolonisation i trakten under detta sekel. Vid den här tiden tilläts finnarna att bosätta sig och odla upp i skogsbygderna. Ytter- och Överhogdal har fått sina namn efter ån Hoan. Tillsammans med Ängersjö bildar man Ytterhogdals församling, med omkring invånare de flesta i Ytterhogdal. Hogdalsbygden arbetar hårt för att locka till sig tillverkningsindustrier, och idag är Rosenberger Sverige AB en av arbetsgivarna. Företaget tillverkar bland annat kablar till elektronikindustrin.

11 Interiör från Överhogdals forngård Utflyktstips Överhogdals forngård är ett museum, uppbyggt kring Överhogdalsbonaderna en av Europas märkligaste kulturskatter. Den äldsta av de fem vävnaderna är från 800-talet, och med det en av de allra äldsta textilier, funna ovan jord, som finns bevarade. Ängersjö skogsmuseum är en hyllning till Härjedalens alla skogsarbetare, och visar hur skogsarbetet utfördes från mitten av 1800-talet och fram till det moderna skogsbruket. Värt att veta Riksbekanta silversmeden Rosa Taikon bor och verkar i byn Flor utanför Ytterhogdal sedan mer än 30 år. Rosa Taikon för den romska silvertraditionen vidare, och arbetar i så kallad filigranteknik ett hantverk som redan de gamla egyptierna använde sig av, men som Rosa Taikon drivit till sin yttersta förfining, till gränsen för vad som är möjligt. Tord Grip, stjärnfotbollstränaren Sven-Göran Erikssons assistent, kommer från Ytterhogdal. Det finns de som hävdar att Tord i själva verket är orsaken till Svennis internationella framgångar hur som helst delar Tord regelbundet med sig av sina kunskaper till de ungdomar som besöker träningsläger i Härjedalens fotbollsmetropol. 11

12 Lillhärdal 12 Lillhärdal är enligt sagan Härjedalens urbygd. Socknens namn förekommer redan 1430, då Litla Herjadal nämns som annex till Sveg. Byns lite undangömda läge bidrog till att den inte blev så utsatt för härjningar i äldre krigstider. Isoleringen har också varit välgörande för bevarandet av den säregna, ålderdomliga dialekten. Under andra hälften av 1600-talet tog häxanklagelserna fart i Sverige, och i Lillhärdal hölls några av landets första häxprocesser. Några förmenta häxor avrättades vid Spångmyrholmen utanför byn 1672, och kropparna brändes på bål. På denna plats restes hösten 2005 en minnessten över de avrättade kvinnorna. I mitten av 1950-talet fick Lillhärdal uppleva en alldeles egen guldrusch man hade hittat malm med hög guldhalt och det planerades för gruvdrift i stor skala. Men guldfynden blev med tiden allt mer betraktade som bluff och några gruvor blev det aldrig. I dag bor omkring 800 bofasta i lillhärdalsbygden. Många arbetspendlar till Sveg, men på senare år har allt mera kraftfulla försök gjorts för att utveckla turismen i bygden. Ett EU-projekt kring snöskoterturism är navet i satsningen. Det nyväckta intresset för häxprocesserna har bland annat lett till en TV-serie av Jan Guillou, Häxornas tid, som delvis spelats in i Lillhärdal. En permanent utställning i Häxhuset speglar detta mörka inslag i Härjedalens historia.

13 En del av Lillhärdal ur fågelperspektiv Utflyktstips Hembygdsgården Högen är en av Sveriges äldsta och bäst bevarade gårdar, med husen byggda i fyrkant runt gårdstunet. Den här nordsvenska byggnadsstilen var allmän i äldre tid ned till Dalarna ett försvar mot såväl vilda djur som mänskliga fiender och väder och vind. S:t Uriels kapell är byggt, mitt i vildmarken, av Evert Sundien i samfundet Liberala katolska kyrkan. Här finns bland annat en Zendo ett rum för meditation enligt zenbuddhistisk tradition. Ett exklusivt besöksmål är naturreservatet Lillhärjeåbygget ett levande fjälljordbruk i väglöst land. Värt att veta Artur Herrdin från Lillhärdal var decenniet efter andra världskriget en av Sveriges allra bästa skidlöpare, med seger i Lahtis femmil som en av de främsta meriterna. Lillhärdals stolthet idag är skidskytten Anna Carin Olofsson, guldmedaljör vid OS i Turin Salixkungen, kyrkoherden i Lillhärdal Sven Johan Enander, var kring förrförra sekelskiftet en mycket känd man i vetenskapliga kretsar. Han fick sitt smeknamn på grund av sitt stora kunnande om pilar och viden släktet Salix men var över huvud taget en ryktbar botanisk forskningsresande som reste jorden runt. Lillhärdal har en alldeles egen helgdag Böndagshelgen som infaller under hösten, måndagen efter fjärde bönsöndagen. Traditionen är en kvarleva från gamla tider, och var påkallad av tjänstefolket som behövde en extra ledig dag för flyttbestyr i samband med att de bytte husbonde. 13

14 Lofsdalen 14 Vid foten av fjället Hovärken i Lofsåns dalgång ligger Lofsdalen Härjedalens tredje stora turistområde, vid sidan av Funäsdalen och Vemdalen. Här gjorde den nya näringen sitt intåg på allvar först på talet, men idag är Lofsdalen en fullfjädrad vintersportort. Både Lofsdalen och grannbyn Glöte tillhör de tidigast bebodda orterna i Härjedalen byarna är nämnda i brev från 1400-talet. Här passerade också den gamla pilgrimsvägen mot Trondheim dit medeltidens katoliker sökte sig för att tillbe Olav den helige, Nordens viktigaste helgon, vid hans grav i Nidarosdomen. Numera kretsar praktiskt taget allt näringsliv i bygden kring turismen området rymmer omkring turistbäddar och samhällsplanerarna räknar med en fortsatt stark tillväxt i Lofsdalsfjällen de närmaste åren. Lofsdalen har i dag omkring hundratalet åretruntboende, och ungefär lika många bor i Glöte.

15 Sörvattenvallarna - en typisk fäbod i Härjedalen Utflyktstips Sömlingshogna är en av fjälltopparna söder om Lofssjön den högsta för övrigt, med krönet meter över havet. Strax under ligger Våffelstugan med fantastisk utsikt över norska fjällen i väster, Hovärken och Sonfjället i norr och Lofsån i dalgången nedanför. På Sörvattenvallarna kan man studera hur typiska härjedalska fäbodar var uppbyggda. Här ligger husen tätt samman vid randen av kalfjället, med en milsvid utsikt över det storslagna landskapet. Rombovallen är en gammal begravningsplats från medeltiden. Den ligger strax utanför Lofsdalen, alldeles invid den gamla pilgrimsstigen till Trondheim. Den här delen av pilgrimsleden kallades för Rombovägen Romboländare kallades förr det folk som bodde i Svealands slättbygder. I den återuppbyggda själastugan vid vallen kan man fundera en stund över tillvarons mysterier, innan man vandrar ett stycke på den väl uppmärkta vandringsleden. Värt att veta Än i dag firas Olsmäss (Olofsmässa) i Härjedalen i slutet av juli, även om innebörden förändrats från helgondyrkan till hembygds- och hemvändarfest. Enligt traditionen skulle också slåttern vara avslutad vid Olsmäss, vilket var värt att fira i bondesamhällets Härjedalen. Eric Lindblom från Strådalen kom från en utfattig familj, men blev så småningom den förmodligen rikaste härjedalingen genom tiderna. Han utvandrade till Kalifornien där han till att börja med verkade som skräddare. Men 1898 provade han sin lycka som guldletare i Alaska, och gjorde tillsammans med två andra skandinaver ett av de största guldfynden i Alaskas historia det så kallade Nome-fältet. 15

16 Vemdalen 16 Lars Widenfalks skulptur Nybyggarna vid Vemdalens kyrka Vemdalen var på 1800-talet Härjedalens huvudort med landskapets enda provinsialläkare, apotek, postkontor, länsman och kronofogde. Vid laga skiftet var Vemdalen den största byn i Härjedalen, räknat efter antalet hemman. I dag har byn omkring 900 fastboende. Denna gamla kulturbygd har anor från förkristen tid. Under medeltiden tillhörde man Hede kyrka, men på 1500-talet blev Vemdalen egen socken. Några mil söderut efter ån Vemans dalgång ligger den andra större byn i vemdalsområdet Vemhån. Jord- och skogsbruk var allenarådande näringar fram till en bit in på 1900-talet. Men på 1930-talet byggdes Vemdalsskalets högfjällshotell och en ny epok var inledd. De första decennierna handlade det fortfarande om bygdeturism i liten skala. Men skidliftarna och nedfarterna har stadigt ökat i antal både på Skalet och i Björnrike områdets andra turistcentrum, som började uppföras på 1960-talet. Både Vemdalsskalet och Björnrike ingår numera som viktiga delar i Skistarkoncernen. Totalt finns omkring turistbäddar i vemdalsområdet. Några få tillverkande företag finns i dagens Vemdalen Vemdalia tillverkar möbler och andra specialsnickerier. Vemhus Bygg är ett lokalt byggföretag som vuxit kraftigt under senare år och är Vemhåns största arbetsgivare.

17 Håsjön i Vemhån Utflyktstips Vemdalens vackra, åttkantiga rokokokyrka från 1763, med sin fristående klockstapel, dominerar byns centrum. Ett flertal av bygdens skickligaste målare och konsthantverkare har hjälpts åt med inredningen bland andra Härjedalens legendariske schatullmakare Jöns Ljungberg från Ljungdalen som införde rokokon till landskapet. Här har han stått för utformningen av den fantastiska predikstolen. Vemdalens naturstig strax utanför byn skildrar traktens geologiska historia, men berättar också om försöken att framställa järn i masugn på talet. Malmen höll inte önskvärd kvalitet och projektet blev ganska snart nedlagt. Värt att veta Vemdalen var Härjedalens första marknadsplats och användes redan under medeltiden. Marknaden hölls av tradition den 16 september, och lockade besökare från när och fjärran huvudsakligen var det boskap och hästar som här bytte ägare. Vemdalen fick sin första skola Skolhuset finns fortfarande kvar, men är numera ombyggt till värdshus. Vemhån var ovanligt länge en by i väglöst land först vid slutet av talet fick man landsväg. Fram till dess klövjades gods och varor längs stigar sommartid och framför allt på provisoriska vintervägar över myrar och frusna vattendrag. Vid Sömlingsbäcken 5 km nordväst om Vemhån finns en gammal vadmalsstamp. Det gick åt mycket vadmal för att kläda traktens bönder och skogsarbetare. Här i Vemhån fabricerades stora mängder av det speciella ylletyget under 1800-talets andra hälft och i början av talet. Stampen är restaurerad och är en av få bevarade i Sverige. Vid Sömlingsbäcken anlades också byns första vattenkraftverk, som försåg hela byn med elektricitet. 17

18 Hede 18 bygden domineras av det pampiga Sonfjället som syns vida omkring. Nationalparken på fjällets sida har alltid varit ett av Sveriges förnämsta björnområden, även om björnen numera blivit vanlig i hela kommunen. Historiskt var Hedeviken bygdens huvudort tingsplatsen Trosavik användes redan på 1200-talet. Men allt eftersom skogsbruket övertog jordbrukets roll som huvudnäring, blev det Hede som stod för tillväxten. Hede har i ett antal decennier hyst en stor del av Härjedalens tillverkande industrier. Idag är skogsmaskintillverkaren Tiger Cat, vacuumpumpföretaget Piab, legoföretaget Nord Steelex, Bengt Slöjdare och Hedehus de största företagen i bygden. Men turismen har även här kommit att få en allt större betydelse för sysselsättningen. Wemerskolan ingår i Härjedalens gymnasieskola och utbildar ett 70-tal elever inom sektorn hotell och restaurang. Mellan Hede och Hedeviken ligger flygplatsen Hedlanda, som inte har reguljär passagerartrafik, men som används flitigt av privat- och taxiflyg. Hede har omkring invånare. Andra orter i hedebygden är Hedeviken, Långå, Råndalen och Ransundet. I Hede församling bor omkring personer.

19 Utflyktstips Nyvallens fäbod ligger på Sonfjällets sluttning strax under trädgränsen. Fäboden är levande med kor och getter och här tillverkas smör, ost och messmör. Nyvallens naturum informerar om Sonfjällets nationalpark, och från vallen går vandringsleder in i nationalparken och upp mot Sonfjällets topp med utsikt över större delen av vår kommun. Långå skans är en stjärnformad försvarsanläggning som byggdes vid mitten av 1600-talet, strax efter att Härjedalen blivit svenskt, då man var rädd för anfall från norrmännen. Anfallet uteblev dock och skansen fick förfalla till dess att Karl XII på nytt krigade med Norge, men inte heller den gången behövde skansen användas. Ransundets vilthägn hyser hjort, ren, mufflon och vildsvin, men ger också mycket information om Härjedalen. Hede urskog är ett 15 hektar stort naturreservat mellan Hede och Råndalen. Här är 400 år gamla tallar ingen ovanlighet och överallt finns gamla torrakor och kullfallna stammar. Många träd har också gamla brandskador som minne av forna skogsbränder den senaste inträffade här i början av 1800-talet. En skoglig katedral väl värd att uppleva. Dalsvallen ligger mitt i vildmarken med 16 km till närmaste granne men 4 km till Sonfjällets nationalpark. Härifrån utgår guidade björnvandringar och Dalsvallen har blivit en känd vistelseort bland björnforskare och naturfotografer. Värt att veta Republiken Jamtlands president, underhållaren Ewert Ljusberg, är född och uppvuxen i Hede. Han har publicerat både skivor och böcker på härjedalsmål. Hede har en av landets få fullskaliga hoppbackar, och Hede IK har arrangerat ett flertal SM under senare år. Backrekordet är 106 meter. Hedes gamla sockensigill har bild av en oxe och en fiske, och antyder vilka näringar som förr var viktigast i området. 19

20 Funäsdalen 20 Funäsdalen är den största orten i västra Härjedalen. Byn klättrar på nedre delen av Funäsdalsbergets sluttning mot Funäsdalssjön höjdskillnaden från sjön till toppen av det branta berget är nästan 400 meter. Under medeltiden var Tännäs områdets huvudort med pastoratets kyrka. På senare år har Funäsdalen alltmer kommit att dominera bygdens utveckling. Men ännu en bit in på 1700-talet fanns i Funäsdalen bara 17 rökar, eller hushåll som vi säger nu för tiden, medan Tännäs hade 11. I dag har Funäsdalen omkring invånare. Dalgången har i långa tider varit den naturliga genomfarten för resande till och från Norge marknaden i Röros var en viktig samlingspunkt för Härjedalens befolkning. Men bland forbönderna, som förr skötte varutransporterna med häst och släde, var dalgången fruktad för sina häftiga snöfall och kraftiga snödrivor. Dalgången är snösäker, står det i dagens turistbroschyrer. Turismen är en nästan allenarådande näring i hela västra Härjedalen, och alla byar kring Funäsdalen är välkända turistorter: Fjällnäs, Tänndalen, Hamra, Bruksvallarna, Ramundberget, Ljusnedal, Messlingen och Tännäs. Sammantaget bildar västra Härjedalen ett av Nordens största och viktigaste vintersportområden, med otaliga skidbackar och gigantiska spårsystem för både längdskidor och snöskoter.

21 Bara en större tillverkningsindustri finns i trakten Härjedalskök. Företaget tillverkar utbytesluckor till kök och badrum, med omkring 35 anställda i Ljusnedal. Totalt bor omkring personer året runt i funäsdalsområdet. Men i västra Härjedalen finns också omkring turistbäddar. Under högsäsong ökar befolkningen till uppemot personer, om man räknar med även de tillfälliga och privata besökarna. Utflyktstips Härjedalens fjällmuseum i Funäsdalen, med utställningar som skildrar forna tiders vardagsliv i fjällbygden för bönder, samer och gruvarbetare. Rogens naturum i Tännäs, som är inkörsporten till sjön Rogen och dess omgivningar detta storslagna naturreservat i gränsområdet mellan Härjedalen, Dalarna och Norge. Ruändans hällmålningar i Messlingen, med år gamla, stiliserade men mycket formsäkra, djurteckningar i rödockra av älg, ren och björn Bruksområdet i Ljusnedal, som minner om gruvepoken i västra Härjedalen. Här producerades koppar vid slutet av 1600-talet och senare järn. Gruvdriften med hyttor och smedjor avslutades Kratern efter meteoriten Tor som slog ned för år sedan 6 kilometer öster om Funäsdalen Sveriges enda vetenskapligt dokumenterade meteoritnedslag efter istiden. Platsen ligger 300 meter från riksväg 84. Mittådalen, västra Härjedalens samiska centrum, med utställningar och försäljning av samiska produkter. Djupdalsvallen vid Mittåkläppen en av Härjedalens allra vackraste fäbodar. Värt att veta Västra Härjedalen har Sveriges enda stam av frilevande myskoxar. År 1971 vandrade fem djur in från Norge och gav upphov till en liten hjord på 30-talet djur när gruppen var som störst. Myskoxens kärnområde ligger väster om Tännäs, mot norska gränsen. Fjällnäs är den äldsta turistorten i Härjedalen här tog Högfjällspensionatet redan 1882 emot stadsbor som behövde byta ut stadens dunster mot frisk fjälluft. Västra Härjedalens dramatiska natur har alltid lockat konstnärer till provinsen. Lars Nylund, Magdalena Brunzell, Gunilla Ellis och Thord Vaktnäs är några av dem som är verksamma i området i dag. 21

22 Samhällsservicen kan vara omfattande, även i en utpräglad glesbygdskommun som vår. Naturligtvis bidrar våra många turister till att skapa ett bärkraftigt underlag. Men mångfalden speglar också en politisk vilja, att skapa en kommun där det är lätt att leva. Härjedalen har också en mängd fritidsanläggningar och arenor och ett stort antal ideella föreningar som erbjuder ett helt spektrum av aktiviteter som ger oss möjligheter till en rik och aktiv fritid. O R T E R bruksvallarna fjällnäs funäsdalen fåssjö glissjöberg glöte hede hedeviken D I V E R S E S E R V I C E AdvokAtbyrå l Apotek l l l Apoteksombud l l l l l l l l l l Arbetsförmedling l l l bank l l l l bankomat l l l l bensinstation l l l l l l l l l l l l bibliotek l l l l l l l l bilbärgning l l l l l bilprovning l l biluthyrning l l l l biograf l l l l l bostadsförmedling l bussgods l l l l l l l l l l l l distriktssköterska l l l l fastighetsmäklare l l l l flygplats l l l folkhögskola l fritidsgård l l l l l l l l förskola l l l l l l l l l l försäkringskassa l l grundskola l l l l l l l l l gymnasieskola l l kommunkontor l l l l livsmedelsbutik l l l l l l l l l l l l l l l läkare l l (l) l (l) pastorsexpedition l l l l polis l l l postens företagscenter l postombud l l l l l revisionsbyrå l l l räddningstjänst l l l l l l l servicehus/äldreboende l l l l l l skattekontor l systembolag l l systembolagets utlämn.ställe l l l l l l tandläkare l l l l taxi l l l l l l l l l l l turistbyrå l l l l l l l veterinär l l Aktuella uppgifter september 2009 lillhärdal linsell ljusnedal lofsdalen långå messlingen sveg tänndalen tännäs vemdalen vemhån ytterhogdal älvros ängersjö överhogdal 22 Avstånd mellan kommunens större orter Sveg Hede km Sveg Vemdalen km Hede Vemdalen km Sveg Ytterhogdal km Sveg Lillhärdal km Hede Funäsdalen km Sveg Lofsdalen km Ytterhogdal Vemdalen km Avstånd från omvärlden Oslo Sveg km Stockholm Sveg km Malmö Sveg km Sundsvall Sveg km Göteborg Sveg km Östersund Sveg km

BIDRAG ÅR 2012. Kommunstyrelse. Socialnämnd. Glötegårdens FH 1 570. Glöte Snöskoterklubb 8 000. Herrö Byalag 31 000 6 000. Härjedalens AK 106 000

BIDRAG ÅR 2012. Kommunstyrelse. Socialnämnd. Glötegårdens FH 1 570. Glöte Snöskoterklubb 8 000. Herrö Byalag 31 000 6 000. Härjedalens AK 106 000 BIDRAG ÅR 2012 1 FÖRENINGSBIDRAG (utgiftsslag 4531) 092 02 701 01 459 01 422 01 471 01 601 01 139 01 799 01 459 02 422 17 481 01 601 81 459 11 452 02-06 489 03 452 12 489 05 453 01 489 12 Svegsområdet

Läs mer

BIDRAG ÅR 2009. Kommunstyrelse. Kulturnämnd. Byalaget i Överberg 147 000. Glissjöbergs-Mosätt Byalag 31 000. Glötegårdens FH 1 895 33 700

BIDRAG ÅR 2009. Kommunstyrelse. Kulturnämnd. Byalaget i Överberg 147 000. Glissjöbergs-Mosätt Byalag 31 000. Glötegårdens FH 1 895 33 700 BIDRAG ÅR 2009 1 FÖRENINGSBIDRAG (utgiftsslag 4531) 003 01 471 01 799 01 459 01 422 01 601 01 003 21 481 01 459 02 422 03 600 01 139 01-27 489 03 452 02-06 601 81 181 01-06 489 05 452 12 651 01 459 11

Läs mer

Romboleden. frihet. delande. tystnad. Vandra längs pilgrimsleder över. Skandinaviska halvön. Trondheim. Skarvdörrspasset.

Romboleden. frihet. delande. tystnad. Vandra längs pilgrimsleder över. Skandinaviska halvön. Trondheim. Skarvdörrspasset. N Vandra längs pilgrimsleder över frihet Skandinaviska halvön Trondheim S Skarvdörrspasset delande Bruksvallarna Funäsdalen Rombovallen Snösvallen tystnad snösvallen, härjulf hornbrytares boplats Strax

Läs mer

Information och boende

Information och boende U P P T Ä C K U P P L E V Ö V E R R A S K A S M E D S M A K A V S O M M A R Härjedalen ligger mitt i Sverige men ändå i en annan värld. En värld där snart sagt varje väg och stig leder till välgörande

Läs mer

BIDRAG ÅR Kommunstyrelse. Socialnämnd. Dominoz Glöte Snöskoterklubb Härjedalens Automobilklubb

BIDRAG ÅR Kommunstyrelse. Socialnämnd. Dominoz Glöte Snöskoterklubb Härjedalens Automobilklubb BIDRAG ÅR 2013 1 FÖRENINGSBIDRAG (utgiftsslag 4531) 003 01 701 01 459 01 422 01 471 01 601 01 092 02 799 01 459 02 422 03 481 01 139 01 452 02-06 489 03 139 17 452 12 489 05 459 11 489 07 489 12 Svegsområdet

Läs mer

BIDRAG ÅR Kommunstyrelse. Kulturnämnd. Filadelfiaförsamlingen Glissjöbergs-Mosätt Byalag Glötegårdens FH 6 000

BIDRAG ÅR Kommunstyrelse. Kulturnämnd. Filadelfiaförsamlingen Glissjöbergs-Mosätt Byalag Glötegårdens FH 6 000 BIDRAG ÅR 2007 1 FÖRENINGSBIDRAG (utgiftsslag 4531) 003 01 471 01 701 01 459 01 422 01 601 01 011 01 481 01 799 01 459 02 422 03 601 81 092 01-02 489 03 426 03 139 01-17 489 05 452 02-06 181 01-05 452

Läs mer

RMM=ãáä=Éäå í=á=kçêêä~åçk dê åëä ë=âçããìåáâ~íáçå=á=e êàéç~äéåk

RMM=ãáä=Éäå í=á=kçêêä~åçk dê åëä ë=âçããìåáâ~íáçå=á=e êàéç~äéåk VÄLKOMMEN TILL HÄRJEÅNS www.harjeans.se RMM=ãáä=Éäå í=á=kçêêä~åçk dê åëä ë=âçããìåáâ~íáçå=á=e êàéç~äéåk HÄRJEÅNSKONCERNEN HÄRJEÅNS HÄRJEÅNS KRAFT 100% KRAFTPRODUKTION HÄRJEÅNS NÄT 100% ELDISTRIBUTION KOMMUNIKATIONSNÄT

Läs mer

BIDRAG ÅR Kommunstyrelse. Kulturnämnd. Byalaget i Överberg Glissjöbergs-Mosätt Byalag Glötegårdens FH 4 000

BIDRAG ÅR Kommunstyrelse. Kulturnämnd. Byalaget i Överberg Glissjöbergs-Mosätt Byalag Glötegårdens FH 4 000 BIDRAG ÅR 2008 1 FÖRENINGSBIDRAG (utgiftsslag 4531) 003 01 471 01 799 01 459 01 422 01 600 01 003 21 481 01 459 02 422 03 601 81 092 02 489 03 452 02-06 139 01-27 489 05 452 12 181 01-06 453 01 459 11

Läs mer

Ytterhogdals- Överhogdals- och Ängersjö Församling.

Ytterhogdals- Överhogdals- och Ängersjö Församling. Ytterhogdals- Överhogdals- och Ängersjö Församling. Bakgrund/historik GRÄNSTRAKTER Under flera perioder har Jämtland och Härjedalen tillhört Norge/Danmark. Det innebär att Ytterhogdal- Överhogdals- och

Läs mer

Samtliga veckans ord v VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37)

Samtliga veckans ord v VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37) Samtliga veckans ord v 35-42 VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37) bytesdjur ett djur som äts av ett annat djur mossa växer över stenar och trädrötter promenera kan vara skönt att göra i skogen barrskog skog

Läs mer

GRUMS Kommun i Värmland

GRUMS Kommun i Värmland GRUMS Kommun i Värmland www.grums.se ATT BO I GRUMS Grums är centralt beläget mellan städerna Stockholm, Göteborg och Oslo. Här finns också knutpunkten mellan de båda Europavägarna E 18 och E 45. Vår kommun

Läs mer

Eurotourism www.eurotourism.com

Eurotourism www.eurotourism.com Turistguide Härjedalen Fyra måsten när du besöker Härjedalen Härjedalens Fjällmuseum Inlandsbanan Älvros gamla kyrka Världens största träbjörn Kommunfakta 01 Antal invånare 10 764 Yta 11 364 km² Centralort

Läs mer

Lokal plan för Skölvene bygd. Som att bo mitt i ett sommarlov

Lokal plan för Skölvene bygd. Som att bo mitt i ett sommarlov Lokal plan för Skölvene bygd Som att bo mitt i ett sommarlov Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen... 3 2 Vem har tagit fram planen och hur... 3 3 Beskrivning av Skölvene bygd...3 4 Vad

Läs mer

Välkommen till Bengtsfors vid Dalslands Kanal

Välkommen till Bengtsfors vid Dalslands Kanal Välkommen till Bengtsfors vid Dalslands Kanal Saker vi är EXTRA stolta över... I vår kommun präglas landskapet av spricksjöar och vidsträckta skogar. Sjöarna används extra flitigt i samband med Dalsland

Läs mer

S verige internationaliserades tidigt

S verige internationaliserades tidigt Forbonden och det Nordiska kallblodet Historisk bakgrund S verige internationaliserades tidigt i historien. Ett ursprung var nog Vikingarna som trots ryktet som krigare mest var handelsmän med stor reslust.

Läs mer

Vandringsleder. Sommar

Vandringsleder. Sommar Vandringsleder I och omkring Kittelfjäll och Henriksfjäll finns en rad trevliga utflyktsmål som bjuder på både natur- och kulturupplevelser och om det är rätt säsong och tid möjligheter till fiske samt

Läs mer

Riksintressen & skyddade naturområden kring Höganäs

Riksintressen & skyddade naturområden kring Höganäs Riksintressen & skyddade naturområden kring Höganäs 2013-08-20 Ebba Löfblad & Gun Lövblad, Profu i Göteborg AB Lennart Lindeström, Svensk MKB AB BILAGA C:3 till MKB 1 Inledning En genomgång har gjorts

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUN. Hällefors Grythyttan Loka

HÄLLEFORS KOMMUN. Hällefors Grythyttan Loka HÄLLEFORS KOMMUN Hällefors Grythyttan Loka Hällefors kommun Hällefors kommun har ett fantastiskt läge i natursköna Bergslagen. Centralt belägen mellan storstad och landsbygd, omkring 3 timmar ifrån Stockholm,

Läs mer

Club Eriks Sverigeresor Vi reser till Höga Kusten

Club Eriks Sverigeresor Vi reser till Höga Kusten Club Eriks noga utvalda upplevelser Club Eriks Sverigeresor Vi reser till Höga Kusten Höga kusten är ett unikt kustområde i Ångermanland som sedan istiden haft en landhöjning på 800 meter, vilket är världsunikt,

Läs mer

År 1718 var drygt svenska soldater samlade för en attack mot Norge. Huvudarmén stod utanför Halden i södra Norge. Där föll Karl XII 30

År 1718 var drygt svenska soldater samlade för en attack mot Norge. Huvudarmén stod utanför Halden i södra Norge. Där föll Karl XII 30 År 1718 var drygt 60.000 svenska soldater samlade för en attack mot Norge. Huvudarmén stod utanför Halden i södra Norge. Där föll Karl XII 30 november. I Jämtland var general Armfeldt och 10.000 soldater

Läs mer

Serviceplan för Säters kommun 2015-2018

Serviceplan för Säters kommun 2015-2018 Serviceplan för Säters kommun 2015-2018 Inledning Stöd till kommersiell service är ett av de ekonomiska verktyg som Länsstyrelsen kan använda för att stödja och stimulera tillgången till dagligvaror och

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Det finns också mer att se hos andra hembygdsföreningar i Skåne.

Det finns också mer att se hos andra hembygdsföreningar i Skåne. Det Det finns finns också också mer mer att att se se hos hos andra andra hembygdsföreningar hembygdsföreningar i i Skåne. Skåne. Det finns också mer att se hos andra hembygdsföreningar i Skåne. Broby

Läs mer

Hansta gård, gravfält och runstenar

Hansta gård, gravfält och runstenar Hansta gård, gravfält och runstenar Gården Hägerstalund som ligger strax bakom dig, fick sitt namn på 1680-talet efter den dåvarande ägaren Nils Hägerflycht. Tidigare fanns två gårdar här som hette Hansta.

Läs mer

U P P T Ä C K U P P L E V Ö V E R R A S K A S

U P P T Ä C K U P P L E V Ö V E R R A S K A S U P P T Ä C K U P P L E V Ö V E R R A S K A S M E D S M A K A V S O M M A R Härjedalens äventyr Härjedalen ligger mitt i Sverige men ändå i en annan värld. En värld där snart sagt varje väg och stig leder

Läs mer

Stenåldern. * Från ca 12 000 år fkr till ca 2000 år fkr *

Stenåldern. * Från ca 12 000 år fkr till ca 2000 år fkr * Stenåldern * Från ca 12 000 år fkr till ca 2000 år fkr * När det blev varmare smälte isen så sakta. Lite för varje år. Sten och grus var allt som fanns kvar när isen hade smält. Först började det växa

Läs mer

Örnanäs. Skånes första kulturreservat

Örnanäs. Skånes första kulturreservat Örnanäs Skånes första kulturreservat Om kulturreservatet Örnanäs Läge: Osby kommun, ca 9 kilometer nordost om Sibbhult och 9 kilometer söder om Lönsboda. Se karta. Yta: 70 hektar land Länsstyrelsen är

Läs mer

LANDSKAPSSERIEN UPPTÄCK SVERIGE LANDSKAPET VÄSTMANLAND LÄRARHANDLEDNING TILL LANDSKAPSSERIEN UPPTÄCK SVERIGE

LANDSKAPSSERIEN UPPTÄCK SVERIGE LANDSKAPET VÄSTMANLAND LÄRARHANDLEDNING TILL LANDSKAPSSERIEN UPPTÄCK SVERIGE LANDSKAPSSERIEN UPPTÄCK SVERIGE LANDSKAPET VÄSTMANLAND ! till arbetsformer med material Syftet med det rikliga olika kunskapskrav, och elevaktiv undervisning. tudiematerialet passar din undervisning och

Läs mer

Satsa på Härjedalen! Sveg

Satsa på Härjedalen! Sveg [så mycket bättre] Funäsdalen Vemdalen Hede Satsa på Härjedalen! Lofsdalen Lillhärdal Sveg Härjedalens kommun Ytterhogdal Yta: 11 934 km 2 Här bor: ca 10 300 personer Yta/person: drygt 1 km 2 Läge: Mitt

Läs mer

Närheten till stan har medfört, att allt fler av de icke jordägande röbäcksborna sökt sig till Umeå för sin utkomst.

Närheten till stan har medfört, att allt fler av de icke jordägande röbäcksborna sökt sig till Umeå för sin utkomst. Så var det Förr Omkring 500 e Kr hade de inre delarna av Röbäcksslätten och sandåsen, där de äldre delarna av byn nu ligger torrlagts och det blev möjligt för människor att bosätta sig där. Stenåldersfynd

Läs mer

SVARTÅN FRÅN SÄBYSJÖN TILL SOMMEN

SVARTÅN FRÅN SÄBYSJÖN TILL SOMMEN SVARTÅN FRÅN SÄBYSJÖN TILL SOMMEN EN BILDBERÄTTELSE OM SVARTÅN FRÅN SÄBYSJÖN TILL SJÖN SOMMEN EIJE FASTH Kapitel 1 Från Säbysjön till Vriggebo En bildberättelse om Svartån från Säbysjön till sjön Sommen

Läs mer

Serviceplan

Serviceplan Serviceplan 2016-2018 Serviceplanens syfte är att öka engagemang, förståelse & kunskap kring service som en del av kommunens arbete med näringslivs- & landsbygdsutveckling samt att tillgång till service

Läs mer

Välkommen till Västergården på Hjälmö

Välkommen till Västergården på Hjälmö Elevblad Hjälmö Bilaga 4:1 Välkommen till Västergården på Hjälmö Den här gården är skärgårdsjordbrukets hjärta och centrum. Det är härifrån allt utgår, här bor djuren på vintern, här finns bostadshusen

Läs mer

Lokal plan för Fölene

Lokal plan för Fölene Lokal plan för Fölene Innehållsförteckning 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Fölene...3 4 Vad är det bästa med Fölene?...4 5 Slogan för Fölene...4

Läs mer

Västra Hisings härad (som omfattade socknarna Torslanda, Björlanda, Säve, Backa och Rödbo) tillhörde Norge fram till freden i Roskilde 1658.

Västra Hisings härad (som omfattade socknarna Torslanda, Björlanda, Säve, Backa och Rödbo) tillhörde Norge fram till freden i Roskilde 1658. [b]lite om Hisingens historia[/b] [h]hisingen[/h] Hisingen är till ytan Sveriges fjärde största ö (Gotland 2 994 km² Öland 1 347 km² Orust 346 km² Hisingen 199 km² Värmdö 181 km² Tjörn 148 km² Väddö och

Läs mer

New York är en av världens mest kända städer. Här har New York valts som exempel på hur man kan tänka och arbeta geo-grafiskt.

New York är en av världens mest kända städer. Här har New York valts som exempel på hur man kan tänka och arbeta geo-grafiskt. New York är en av världens mest kända städer. Här har New York valts som exempel på hur man kan tänka och arbeta geo-grafiskt. Vad vet du om New York? Säkert en hel del, för New York är en stad som många

Läs mer

enkelhet frihet andlighet Jamt NorgeVagen Vandra längs pilgrimsleder över Skandinaviska halvön Trondheim Storsjö kapell Skarvdörrspasset

enkelhet frihet andlighet Jamt NorgeVagen Vandra längs pilgrimsleder över Skandinaviska halvön Trondheim Storsjö kapell Skarvdörrspasset enkelhet Vandra längs pilgrimsleder över Skandinaviska halvön O N V Trondheim S Storsjö kapell Skarvdörrspasset frihet Oviken Revsund Hackås andlighet Jämt-Norgevägen tar sin början i Jämtkrogen med Trondheim

Läs mer

http://sv.wikipedia.org/wiki/norrk%c3%b6ping http://sv.wikipedia.org/wiki/j%c3%b6nk%c3%b6ping

http://sv.wikipedia.org/wiki/norrk%c3%b6ping http://sv.wikipedia.org/wiki/j%c3%b6nk%c3%b6ping Norrköping Norrköping fick stadsrättigheter 1384 då människor redan bott kring Motala ströms fall under lång tid. Nu finns det 83 561 invånare, staden är 3 477,94 hektar stor och varje kvadratmeter rymmer

Läs mer

LEVANDE LANDSBYGD. På Göperud i nordöstra kommundelen bedrivs fortfarande småskaligt jordbruk. EU-bidrag är en förutsättning för lönsamhet.

LEVANDE LANDSBYGD. På Göperud i nordöstra kommundelen bedrivs fortfarande småskaligt jordbruk. EU-bidrag är en förutsättning för lönsamhet. MULLSJÖ KOMMUN 63 LEVANDE LANDSBYGD På Göperud i nordöstra kommundelen bedrivs fortfarande småskaligt jordbruk. EU-bidrag är en förutsättning för lönsamhet. HUR SER DET UT? Jordbruk, skogsbruk Antalet

Läs mer

Barbro Björkhem. Barbro Björkhem

Barbro Björkhem. Barbro Björkhem Barbro Björkhem Barbro Björkhem 2012 Pilgrimssnäckor på stigen Copyright 2012, Barbro Björkhem Ansvarig utgivare: Barbro Björkhem Framställt på vulkan.se ISBN:978-91-637-0087-3 1 Innehåll Pilgrimssnäckor

Läs mer

Upptäck Käringberget

Upptäck Käringberget Upptäck Käringberget Fem kulturlämningar i Ekopark Käringberget, Fredrika EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav Området Käringberget

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 142/12 2012-10-03 Myn 2

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 142/12 2012-10-03 Myn 2 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 142/12 2012-10-03 Myn 2 LOKALA HÄLSOSKYDDSFÖRESKRIFTER Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Härjedalens kommun Med stöd av

Läs mer

ÄVENTYRSVANDRING 2011

ÄVENTYRSVANDRING 2011 Vi som gjorde vandringen var Elsa, Eva Marie, Eva, Lena, Gertrud och Inga-Lill. Pingstafton tog vi ett tidigt tåg från Malmö till Mjölby och bytte till bussen som släppte av oss i Hästholmen. Packningen

Läs mer

Arvidsjaurs Natur & Kultur Guide. Sjöar 37 % Dystrofa sjöar 7 % Alpina vattendrag

Arvidsjaurs Natur & Kultur Guide. Sjöar 37 % Dystrofa sjöar 7 % Alpina vattendrag Älvar BYSKEÄLVEN - GYÖHKAHE Natura 2000 Till Byskeälven räknas förutom själva älvfåran även källflöden och biflöden. Från Guollasjåkkå, Västra och Östra Jerfojaur, Jerfer Seudnur, Västra Kikkejaur, Arvidsjaursjön

Läs mer

Stenåldern. De första människorna i Norden bodde i enkla hus/tält för att de flyttade ofta då de följde maten det vill säga de vilda djuren.

Stenåldern. De första människorna i Norden bodde i enkla hus/tält för att de flyttade ofta då de följde maten det vill säga de vilda djuren. Stenåldern Innan det blev stenålder var hela Norden täckt av tjock is. Isen kunde bli upp till 3 km tjock. När isen smälte kom de första människorna till det som nu är Sverige. De första som kom var jägare

Läs mer

Eurotourism

Eurotourism Fyra måsten när du besöker Munkedal Våra kyrkor med deras unika historia Se våra fornminnen som finns över hela kommunen Njut av svalkande bad i både salt och sötvatten Färlevstenen 01 Kommunfakta Antal

Läs mer

Lokal plan för DALSTORP

Lokal plan för DALSTORP Lokal plan för DALSTORP www.dalstorp.se Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Dalstorp...4 5 Slogan för Dalstorp...4 6 Trender

Läs mer

HEMAVAN/TÄRNABY VÅREN 2015

HEMAVAN/TÄRNABY VÅREN 2015 HEMAVAN/TÄRNABY VÅREN 2015 Så var det då dags att flyga till nordligare delar av Sverige. Åtta gubbar från Veterangänget hade bokat genom Magnus och Janne en resa till skid och skoterparadiset Hemavan.

Läs mer

Friska fläktar i Lungsjön

Friska fläktar i Lungsjön Friska fläktar i Lungsjön Maria och Jürg Hug flyttade från schweiziska Bern till Lungsjön i Ångermanland i somras. Varför? Se själv, säger Jürg, slår ut med armarna och blickar ut över sjön och de solstänkta

Läs mer

På Grönklittsgruppens tre konferensanläggningar Orsa Grönklitt, Tänndalen och Mora Parken ger vi dig möjlighet att skapa unika, effektiva och roliga

På Grönklittsgruppens tre konferensanläggningar Orsa Grönklitt, Tänndalen och Mora Parken ger vi dig möjlighet att skapa unika, effektiva och roliga TR MÖTESPLATSER3 1 På Grönklittsgruppens tre konferensanläggningar Orsa Grönklitt, Tänndalen och Mora Parken ger vi dig möjlighet att skapa unika, effektiva och roliga konferenser. Vi hjälper dig att ge

Läs mer

Varumärkesplattform. Antagen i kommunfullmäktige , 109

Varumärkesplattform. Antagen i kommunfullmäktige , 109 Varumärkesplattform Antagen i kommunfullmäktige 2015-11-23, 109 Om varumärket Kiruna Kiruna kommuns varumärkesplattform är grunden som den interna och externa kommunikationen vilar på. Vårt agerande, vad

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

Det bästa av Småland i fickformat

Det bästa av Småland i fickformat Nu har vi gett Dig en liten uppfattning om hur vi har det i Bottnaryd. Hoppas det inspirerar till ett besök antingen som turist eller som ny Bottnarydsbo vi kommer att göra allt för att Du ska trivas!

Läs mer

Uddevalla är centrum

Uddevalla är centrum Uddevalla Fyrbodal Uddevallas historia 1998 firade Uddevalla 500 år som stad. Det har varit 500 dramatiska år. En ansenlig ålder för en stad som både bitit i nederlagets äpple och smakat framgångens sötma,

Läs mer

Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på

Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på Välkommen till Söderby En vandring i svensk forntid Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på gårdens ägor finns spåren av en välbevarad odlingsmiljö från den äldre järn-åldern, århundradena

Läs mer

Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst

Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst 3 Välkommen till Kristinehamn Konstnären Pablo Picasso valde att ställa sin 15 meter höga skulptur Jacqueline i Kristinehamn. Han ville att skulpturen skulle

Läs mer

Lokal Utvecklingsplan

Lokal Utvecklingsplan Lokal Utvecklingsplan Enåkers-bygden Heby kommun, Uppsala län Januari 2009 Det kommer att krävas mycket arbete och ta lång tid, men det är en stor utmaning för oss alla som bor i bygden. Och arbetet har

Läs mer

Hasse Andersson - Avtryck i naturen

Hasse Andersson - Avtryck i naturen Hasse Andersson - Avtryck i naturen En i gänget Efter nio timmar i bil anländer jag till Kongsvold fjällstation i Norge. Klockan är halv fyra och solen står fortfarande högt på himlen. Det är september

Läs mer

Destination Läckö-Kinnekulle 31. Europeiska Vandringsdagar 13-16 maj 2016

Destination Läckö-Kinnekulle 31. Europeiska Vandringsdagar 13-16 maj 2016 Destination Läckö-Kinnekulle 31. Europeiska Vandringsdagar 13-16 maj 2016 Välkommen till Destination Läckö-Kinnekulle! Vi vill hälsa dig hjärtligt välkommen till Destination Läckö-Kinnekulle med Götene

Läs mer

Odensvi en bygd med engagemang

Odensvi en bygd med engagemang Odensvi en bygd med engagemang Välkommmen till Odensvi! Odensviborna har i alla tider värnat sin bygd, vilket också inkluderar förändring i tidens anda. Många minns säkert arbetet med kommunikation under

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

Skogsstyrelsens författningssamling

Skogsstyrelsens författningssamling Skogsstyrelsens författningssamling ISSN 0347-5212 Förordning om gränserna för fjällnära skog; utfärdad den 23 maj 1991. SKSFS 1991:3 Utkom från trycket den den 25 juni 1991 Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Välkommen till vandringsleden på Långhultamyren

Välkommen till vandringsleden på Långhultamyren Välkommen till vandringsleden på Långhultamyren Långhultamyren är ett naturreservat på nästan 800 hektar. Det är först och främst det stora myrarna som vi vill skydda. Men du är självklart välkommen att

Läs mer

Hållbart från grunden

Hållbart från grunden Hållbart från grunden Under ett helt år har en grupp elever på Bäckedals folkhögskola i Sveg provat att leva som självhushållande småbönder. I samarbete med kulturreservatet Lillhärjåbygget i väglöst land,

Läs mer

Banja Luka. Banja Luka är dessutom väldigt känd för sin gröna natur och många gästvänliga ställen att besöka.

Banja Luka. Banja Luka är dessutom väldigt känd för sin gröna natur och många gästvänliga ställen att besöka. Banja Luka Staden Banja Luka nämns för första gången år 1494, även fast området har varit bosatt sedan antiken, vilket innebär att det här är en stad med lång historia. Banja Luka befinner sig i norra

Läs mer

Norra Dalarnas glesbygd. Projektets samhällsintresse

Norra Dalarnas glesbygd. Projektets samhällsintresse Projekt Tre Toppar Projekt Tre Toppar syftar till att skapa nya skidområden på Städjans väst- och ostsluttning. Det kommer även medföra en sammanlänkning av Idre Fjäll och Fjätervålen. Projektet innebär

Läs mer

Nu är det dags att söka sommarjobb på Jamtli

Nu är det dags att söka sommarjobb på Jamtli Nu är det dags att söka sommarjobb på Jamtli Är du intresserad av teater, musik, historia, undervisning, turism, jordbruk, djur eller skogsarbete? Tycker du om att arbeta med barnverksamhet? Är du intresserad

Läs mer

arkeolog person som har till yrke att studera hur människor levde för mycket länge sedan

arkeolog person som har till yrke att studera hur människor levde för mycket länge sedan RUNRIKET anhörig person som man är nära släkt med arkeolog person som har till yrke att studera hur människor levde för mycket länge sedan avsluta göra så att något blir klart ben hård del av skelettet

Läs mer

Kläder, skor, hus, möbler, redskap och annat nödvändigt

Kläder, skor, hus, möbler, redskap och annat nödvändigt Näringsliv Redan för flera hundra år sedan bodde det människor i Finland. De odlade, fiskade och jagade den mat de behövde. Kläder, skor, hus, möbler, redskap och annat nödvändigt tillverkade man själv

Läs mer

- 5 - Johan Nilsson Alf-Rune Sandberg

- 5 - Johan Nilsson Alf-Rune Sandberg Estland 2012 Under vintern/våren 2012 hölls en studiecirkel om Estland och i mitten av maj begav sig 18 av föreningens medlemmar dit under en nio dagar lång resa. Redan från bussfönstret på väg mot Stockholm

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR. Var vänlig fyll i ett eget frågeformulär, även om ni är flera personer i hushållet som har fått formuläret.

FRÅGEFORMULÄR. Var vänlig fyll i ett eget frågeformulär, även om ni är flera personer i hushållet som har fått formuläret. FRÅGEFORMULÄR Det är helt frivilligt att besvara frågorna i det här frågeformuläret. Om Du inte vill delta, eller väljer att avbryta efter att ha besvarat ett antal frågor, så behöver Du inte förklara

Läs mer

Enkla frågor. Interpellationer. Motioner. Sakärenden. Ärendet behandlas av kommunstyrelsen 2015-06-02. 10. Ej färdigberedda medborgarförslag, rapport

Enkla frågor. Interpellationer. Motioner. Sakärenden. Ärendet behandlas av kommunstyrelsen 2015-06-02. 10. Ej färdigberedda medborgarförslag, rapport 1 ORGAN PLATS Kommunfullmäktige Hotell Funäsdalen TID Måndag 8 juni 2015, kl 13.00 Avresa med buss fr Medborgarhuset, Sveg kl 08.00 via Vemdalen och Hede. Kl. 10.30 12 information på Hotell Funäsdalen

Läs mer

Arkeologisk utredning Svalsta, Grödinge socken Stockholms län December 2004

Arkeologisk utredning Svalsta, Grödinge socken Stockholms län December 2004 Arkeologisk utredning Svalsta, Grödinge socken Stockholms län December 2004 ArkeoDok Rapport 2005:2 Visby 2005-01-24 Arkeologisk utredning över Svalsta, Grödinge socken, Botkyrka kommun, Stockholms län

Läs mer

Fyra måsten när du besöker Gällivare. Besök gruvan Gällivare/Malmberget Gällivare Museum besök Myggmuséet

Fyra måsten när du besöker Gällivare. Besök gruvan Gällivare/Malmberget Gällivare Museum besök Myggmuséet Turistguide Gällivare Fyra måsten när du besöker Gällivare Besök gruvan Gällivare/Malmberget Gällivare Museum besök Myggmuséet Paddla i Laponia världsarvet Fiska drömöringen 01 Kommunfakta Antal invånare

Läs mer

BRASTAD OCH BRODALEN

BRASTAD OCH BRODALEN BRASTAD OCH BRODALEN Bakgrund Brastad är centralort i kommunens norra del. Under 1970- och 80- talen växte samhället kraftigt. Flera tillverkningsindustrier som skapade arbetstillfällen och den ökade befolkningen

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Pånvallen en bosättning vid Smalpån

Pånvallen en bosättning vid Smalpån Pånvallen en bosättning vid Smalpån Pånvallen är ett torpställe, som under 1800-talet beboddes av sk dagsverkstorpare. År 1823 hörde Pånvallen under Tunvågens by och finns med på avvittringskartan över

Läs mer

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014 Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014 För att kunna bilda ett utvecklingsområde för Lokalt ledd utveckling med leadermetoden och få medel till framtida projekt skrivs

Läs mer

Lokal plan för Hudene

Lokal plan för Hudene Lokal plan för Innehållsförteckning 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av...3 4 Vad är det bästa med?...4 5 Slogan för...4 6 Trender...5 7 Naturområden...5

Läs mer

Fu- Skarvruets Högfjällshotell 840 98 Tänndalen Www.skarvruet.com info@skarvruet.com och arrangeras av Funäsdalens Utvecklingscenter

Fu- Skarvruets Högfjällshotell 840 98 Tänndalen Www.skarvruet.com info@skarvruet.com och arrangeras av Funäsdalens Utvecklingscenter Fu- Alla medlemmar med familjer, i Riksföreningen Autism och Riksförbundet Attention, är välkomna till Under 4 olika veckor, vintern 2010 Kontaktpersoner: Petra Krusell Telefon: 0703 669620 Telefon: 0684

Läs mer

Övriga fjällområden med planerad utökning av antal bäddar är Vemdalen, Tänndalen och Funäsdalen där ett ökat behov av dricksvatten kan förväntas.

Övriga fjällområden med planerad utökning av antal bäddar är Vemdalen, Tänndalen och Funäsdalen där ett ökat behov av dricksvatten kan förväntas. Härjedalens kommun Regionala prioriteringar inom kommunen:»» 11 grundvattenresurser i jord: G15, G17, G20, G22G27, G59, G63, i anslutning till tio sjöar/vattendrag med möjlighet till inducering: Y12, Y13,

Läs mer

Fyra måsten när du besöker Arvidsjaur. Äventyrsbadet Lappstaden. Guide utanför Lappstaden, Arvidsjaur. Foto: Peter Manner

Fyra måsten när du besöker Arvidsjaur. Äventyrsbadet Lappstaden. Guide utanför Lappstaden, Arvidsjaur. Foto: Peter Manner Turistguide Arvidsjaur Fyra måsten när du besöker Arvidsjaur Äventyrsbadet Lappstaden Vår underbara natur Hängengården i Glommersträsk Kommunfakta 01 Antal invånare 6 791 Yta 5 708 km² Centralort Arvidsjaur

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN 2009-2012

UTVECKLINGSPLAN 2009-2012 --------------------------------------------------------------------------------Föreningen Ja Järna-------- UTVECKLINGSPLAN 2009-2012 HISTORIK Myrbacka eller Dala-Järna, är numera centralort i Järnabygden.

Läs mer

Vikar Bladet Vinter & vår 2015

Vikar Bladet Vinter & vår 2015 2015 mars - maj Vikar Bladet Vinter & vår 2015 Trosavik Slöjd& Café Nya Öppettider på Trosavik from 12/2 tom 12/4 Alla dagar 10-16 From 13/4 lågsäsongs öppet Fre, lö & sö 10-16 Vi har öppet för möten,

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Hävvi i Glen HB Journalnummer:

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS TOMT MITT I SKÅNE BOSJÖKLOSTER

MÖJLIGHETERNAS TOMT MITT I SKÅNE BOSJÖKLOSTER MÖJLIGHETERNAS TOMT MITT I SKÅNE BOSJÖKLOSTER I mellersta Skåne, ca 2 km söder om Höör och ca 0,9 km norr om Västra och Östra Ringsjöarna, är ett markområde av fastigheten Bosjökloster 1:33 till salu.

Läs mer

Järnhantering. Fram till 1645 hörde Härjedalen, med vissa smärre avbrott, till Norge.

Järnhantering. Fram till 1645 hörde Härjedalen, med vissa smärre avbrott, till Norge. Järnhantering Fram till 1645 hörde Härjedalen, med vissa smärre avbrott, till Norge. Norge tillhörde i sin tur Danmark som vid den tiden var en stormakt. För att kunna vara en krigförande stormakt krävdes

Läs mer

FRITIDSVANEUNDERSÖKNING 2009 Grundskolan. Tänk på att enkäten gäller din FRITID, inte skoltid! 3 eller fl er ggr/ vecka. 1-2 ggr/ vecka. 19.

FRITIDSVANEUNDERSÖKNING 2009 Grundskolan. Tänk på att enkäten gäller din FRITID, inte skoltid! 3 eller fl er ggr/ vecka. 1-2 ggr/ vecka. 19. 4)"N 01 200902 01S Vad gör du på din fritid? Hur ofta sysslar du med följande: 1. Basket 2. Fotboll 3. Handboll 4. Ishockey 5. Inline hockey 6. Innebandy 7. Bordtennis 8. Tennis, badminton, squash 9. Boxning/brottning

Läs mer

S:t Olof. delandeo. bekymmersloshet. enkelhet. Pilgrimsleden. Vandra längs pilgrimsleder över. Skandinaviska halvön. Trondheim

S:t Olof. delandeo. bekymmersloshet. enkelhet. Pilgrimsleden. Vandra längs pilgrimsleder över. Skandinaviska halvön. Trondheim Pilgrimsleden S:t Olof Vandra längs pilgrimsleder över delandeo Skandinaviska halvön N V bekymmersloshet Trondheim Åre Mörsil Östersund Pilgrimstad Bräcke S Selånger enkelhet Pilgrimsleden S:t Olof Pilgrimsleden

Läs mer

Hos oss kommer du att trivas i den internationella miljön och bland trevliga människor.

Hos oss kommer du att trivas i den internationella miljön och bland trevliga människor. Haparanda är Sveriges östligaste tätort. Namnet, en försvenskning av finskans Haaparanta, betyder ordagrant aspstrand. Staden ligger alldeles invid riksgränsen mot Finland och gränsar direkt till den finländska

Läs mer

Ett öppet nät som erbjuder en modern infrastruktur för TV, telefoni och bredband i Härjedalen.

Ett öppet nät som erbjuder en modern infrastruktur för TV, telefoni och bredband i Härjedalen. Ett öppet nät som erbjuder en modern infrastruktur för TV, telefoni och bredband i Härjedalen. Ett öppet fibernät som ger dig full frihet. Välkommen till stadsnätet i fjällvärlden. Härjeåns Fibernät är

Läs mer

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020.

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020. 1000 miljarder SEK = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020 NORGE Tromsö Narvik Kiruna FINLAND Murmansk RYSSLAND Gällivare SVERIGE Pajala Luleå Kalix Kemi

Läs mer

Skidåkning i Tomasboda

Skidåkning i Tomasboda Skidåkning i Tomasboda Sammanställning av räknare vintern 2010-2011 på skidspåren i Kilsbergen Thomas Eriksson Aira natur- och kulturinformation Frösvidal 542 70592 Örebro T 019-611 56 00 F 070-317 52

Läs mer

Kapitel 3. Från Kråset till Damsängen

Kapitel 3. Från Kråset till Damsängen Kapitel 3 Från Kråset till Damsängen Kråset mot Åsvallehult Efter Vriggebodammen kommer vi fram till Hjälmarydsbron i Sveagatans förlängning, norr om den finns Kråset som under en lång tid varit en omtyckt

Läs mer

historien om jaktvillans resa nedför berget

historien om jaktvillans resa nedför berget historien om jaktvillans resa nedför berget Det var en gång... Runt förra sekelskiftet var jakt och friluftsliv mycket populärt bland överklassen. På den tiden var Åre en kurort. Högsäsong var sommartid

Läs mer

BO i FÖRSLÖV. Vi bygger för framtiden BÅSTADHEM LINÄNGEN. Nya toppmoderna lägenheter, nära service och natur

BO i FÖRSLÖV. Vi bygger för framtiden BÅSTADHEM LINÄNGEN. Nya toppmoderna lägenheter, nära service och natur BO i FÖRSLÖV Vi bygger för framtiden BÅSTADHEM LINÄNGEN Nya toppmoderna lägenheter, nära service och natur FÖRSLÖVS HISTORIA Efter istiden hade människor vandrat in söderifrån via en fast landbrygga från

Läs mer

ALLEMANSRÄTT OCH SKIDÅKNING INTE STÖRA - INTE FÖRSTÖRA

ALLEMANSRÄTT OCH SKIDÅKNING INTE STÖRA - INTE FÖRSTÖRA ALLEMANSRÄTT OCH SKIDÅKNING INTE STÖRA - INTE FÖRSTÖRA INLEDNING Tack vare Allemansrätten kan vi bedriva organiserat friluftsliv. Som förespråkare av friluftslivet vill Friluftsfrämjandet hjälpa till att

Läs mer

Renässansen Antiken återupptäcks

Renässansen Antiken återupptäcks Renässansen Antiken återupptäcks Norditalienska stadsstater Städer i norra Italien var självstyrande, t.ex. Venedig och Florens. Handel med Kina och Indien gjorde dem rika. Köpmän n och hantverkare blir

Läs mer