Äntligen Härjedaling E N L I T E N P R E S E N T A T I O N A V D I N N Y A H E M K O M M U N

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Äntligen Härjedaling E N L I T E N P R E S E N T A T I O N A V D I N N Y A H E M K O M M U N"

Transkript

1 Äntligen Härjedaling E N L I T E N P R E S E N T A T I O N A V D I N N Y A H E M K O M M U N

2 Hjärtligt välkommen till Härliga Härjedalen! Låt mig gratulera Dig till att du äntligen blivit Härjedaling! Jag anser nämligen att vi som bor här är ovanligt lyckligt lottade, som får leva mitt i en ren, vacker och lockande natur med enastående möjligheter till både rik vardag och fritid. För det är knappast en slump att så många turister besöker Härjedalen, både sommar och vinter. Jag är också stolt över att kunna säga att du kommer till en välskött kommun med god service till våra medborgare. Som nyinflyttad kan det vara bra att få lite baskunskaper om din nya hemkommun. Hur Härjedalen har utvecklats genom århundradena och hur det ser ut i dag. Du kommer att finna en kommun präglad av stark livskraft, trots att omständigheterna ibland varit kärva. I dag är utvecklingsmöjligheterna goda för både människor och företag. Framtidstron är stark, näringslivet är varierat och våra välkända turistdestinationer Vemdalen, Funäsdalen och Lofsdalen växer för varje år. 2 Men för att vi ska kunna skapa en tryggare framtid tillsammans, behöver vi bli fler som bor och verkar i Härjedalen. Därför är du som nyinflyttad väldigt betydelsefull för vår kommun. Jag hoppas att du ska trivas och att du väljer att stanna kvar här. Jag hoppas också att du med dina kunskaper och erfarenheter ska bidra till kommunens fortsatta utveckling. Än en gång välkommen till Härliga Härjedalen! Gottfrid Jonsson Kommunstyrelsens ordförande

3 Ramundberget Mittådalen Bruksvallarna Fjällnäs Tänndalen Funäsdalen Ljusnedal Messlingen Särvsjön Grundsjön Strådalen Lofsdalen Härjedalen är en Lofssjön av Sveriges största Glöte Röragssjön kommuner till ytan den omfattar hela kvadratkilometer. Eftersom vi är knappt som bor här, så har vi gott om svängrum. Men Härjedalen besöks också av omkring turister varje år, ganska jämnt fördelade på sommar och vinter, vilket bidrar till att skapa underlag för samhällsservice även i kommunens mindre byar. Här är vi nära himlen fyra femtedelar av kommunen ligger högre än 500 meter över havet och Härjedalen innehar en lång rad rekord Tännäs har Sveriges högst belägna kyrka; Högvålen är Sveriges högst belägna by; Sveriges högst belägna landsväg går över fjällplatån Flatruet och ingenstans går trädgränsen högre än på Anåfjällets sluttningar. På 1940-talet hade landskapet Härjedalen hela elva kommuner: Tännäs Medskogen Långå Vemdalsskalet Lossen 84 Hede Vemdalen Lillhärdal, Svegs köping, Svegs landskommun, Linsell, Älvros, 315 Fjällvattnet Björnrike Hedeviken Hede, Vemdalen, Tännäs, Ytterhogdal, Överhogdal Vålkojan Rogen 311 Brändåsen Sonfjällets och Ängersjö. Efter kommunreformer Bredåsjön Ränningsvallen Ransundet Vemhån nationalpark 45 Högvålen 1952, 1967 och 1974 var alla Råndalen Överhogdal Dalsvallen Havern Stensån sammanslagna till en enda: 84 Minne Sörvattnet Linsell Ytterhogdal 314 Fåssjödal Härjedalens kommun, Svartåsvallen Remmet Glissjöberg Flor Duvberg som i stort har samma gränser Dravagen Mosätt Sundsätt Storån Överberg Ytterberg Aspan 84 som landskapet, men med några Svegssjön 45 Älvros Huskölen Äggen Djursvallen Herrö Krokströmmen Sveg Kolsätt 84 Vänsjö större undantag, som till exempel Ängersjö att Storsjö och Ljungdalen i norr 45 Härjeåsjön tillhör Bergs kommun med jämtländska Lillhärdal Olingdal Lövnäsvallen Orrmo Svenstavik som huvudort. Åsen Östansjö Orrmosjön För att upprätthålla en god servicenivå, trots avstånden mellan kommundelarna, finns på tre av de gamla centralorterna Hede, Funäsdalen och Ytterhogdal ett kommunalt lokalkontor. Ljusnan Ljusnan 3

4 Härjedalen från början 4 De första spåren av mänsklig verksamhet i Härjedalen avsattes för omkring år sedan, alltså under äldre stenåldern. Grupper av jägare och fiskare sökte sig ända upp till fjällvärlden, och tog sig boplatser längs landskapets älvar och sjöstränder där ett överflöd av fisk och villebråd skapade förutsättningar för överlevnad. redan på 600-talet efter Kristus förekom odlingar i Härjedalen det har analyser av pollen visat. Men inlandsklimatet och höjden över havet gör att landskapet aldrig varit särskilt intressant för jordbruk bara en halv procent av Härjedalens yta är uppodlad. Däremot har boskapsskötseln varit basen för människornas överlevnad genom århundradena skogsbete och myrslåtter har fått ersätta odlad äng och åker. Den förste till namnet kände härjedalingen är Härjulf Hornbrytare en fredlös viking som någon gång på 800-talet sökte sig till en obebyggd dalgång i trakten av Lillhärdal. Ån i dalen kallades för Herja redan på 1200-talet, möjligen efter Härjulf. Och Herjeådalen fick så småningom ge namn åt hela landskapet. Enligt en nordisk sägen gjorde den norske hövdingen Sverre Sigurdsson anspråk på Härjedalen på 1100-talet, och Härjedalen var alltså norskt från vikingatid till medeltid. Det är kanske en av förklaringarna till att härjedalingarnas handelsvägar oftast gick västerut mot Norge.

5 Åtrådda varor som salt, säd och tyg, byttes mot skinn och järn. Pälsjakt har bedrivits i Härjedalen sedan förhistorisk tid, och tonvis med järn framställdes med järnoxid från myrarna som råvara. Härjedalens landskapssigill och vapen användes redan på 1600-talet och föreställer just smidesverktyg. Men invånarna i vår glest befolkade avsidesprovins har haft svårt att få verka i fred. Genom flera århundraden har Härjedalen kommit i kläm i de otaliga krigen mellan Sverige, Norge och Danmark. Våra grannar har turats om att plundra och bränna Härjedalens byar, och gränsfejderna har varit så många att härjedalingarna ibland knappt vetat vilket land de tillhört. Vid freden vid Brömsebro 1645 blev Härjedalen definitivt svenskt. Men århundraden av norskt inflytande har satt tydliga spår i språket, folkmusiken, byggnadskonsten och i kulturarvet i stort. Enligt de historiska skrifterna kom samerna relativt sent till Härjedalen. Försöken till etablering utanför Skarsfjället och Helagsfjället i västra Härjedalen under 1600-talet stoppades av bönderna med stöd av myndigheterna. Senare avsattes vissa skattefjäll för samernas behov. Härjedalssamerna bedrev till en början tamrenskötsel med mjölkhushållning och intensivt vaktade hjordar på ett par hundra djur. Från 1870-talet skedde en omläggning till köttproduktion med hjordar på tusentals djur som fick ströva relativt fritt. 5

6 Rennäringens krav på utökade betesmarker skapade intressekonflikter med Härjedalens bönder och skogsbrukare konflikter som delvis består än i dag. Vid mitten av 1800-talet började Härjedalens skogar exploateras, och en stor del av den manliga befolkningen fick säsongsarbete inom skogsbruket. Skogen har fortfarande stor ekonomisk betydelse för Härjedalen, men en långt driven mekanisering har minskat antalet anställda dramatiskt. Även djurböndernas skara har minskat till ett minimum. Turismen har under de senaste decennierna alltmer övertagit rollen som basnäring i vår karga men vackra kommun. 6 Det är kommunens näringslivskontor som har till uppgift att skapa förutsättningar för ett starkare näringsliv i Härjedalen. Där har man satt upp konkreta mål för vad man ska åstadkomma till år 2015: Befolkningen ska uppgå till minst invånare och antalet sysselsatta ska öka med minst 400 personer. Näringslivskontorets bedömning är att merparten av de nya jobben finns inom sektorerna turism, bioenergi och distansoberoende tjänster, men man arbetar givetvis för en positiv utveckling i alla branscher.

7 Härjedalen på 2010-talet HÄRJEDALEN ÄR EN ATTRAKTIV KOMMUN DÄR DET ÄR LÄTT ATT LEVA Tre kärnvärden visar vad vi står för och vad vi vill: LIVSKRAFT Företagsamhet, nyfikenhet och utvecklingslust präglar såväl näringsliv som skolor, ÄKTHET Med naturen, kulturen och traditionen som utgångspunkt står Härjedalen för kvalitet, kunnande NÄRHET Härjedalen ska finnas mitt i världen och präglas av närhet, värme, öppenhet och tolerans. byar och föreningar. och hållbar utveckling. - VÅR GEMENSAMMA FRAMTIDSTRO SKA SKAPA TILLVÄXT I HÄRJEDALEN - 7

8 Sveg 8 Sveg var tingsplats redan på 1200-talet och orten har sitt namn av att Ljusnan gör en krök vid platsen sveigr på fornnordiska. På Storön i älven byggdes redan under medeltiden ortens första kyrka platsen låg centralt för de kringliggande nybyggena Herrö, Byn, Äggen och Ulvkälla. I småbyarna kring centralorten finns några av Sveriges bäst bevarade gamla bymiljöer. Äggen har inte mindre än tre byggnader från 1300-talet. Även Sveg var ursprungligen en bondby, men redan vid slutet av 1700-talet fanns planer på att skapa ett centrum för handel en köping. I början av 1900-talet fick Sveg sin första plan, med gator, torg och byggnadstomter. Utvecklingen tog fart när järnvägen drogs till byn 1909, och Sveg blev köping Sveg är Härjedalens största ort och sedan 1974 säte för kommunens administration. I dag bor omkring personer i Svegsområdet. Större byar i trakten är Linsell, Glissjöberg och Älvros. Centralorten har en rad tillverkande industrier: Armat producerar plåttak och plåtfasader, Brand Factory är ett digitalt tryckeri för storformat

9 och Svegs såg producerar kubikmeter sågade trävaror om året. I Sveg finns också datorsupportföretaget Sykes nordenkontor med omkring 300 anställda, och företaget Citymark som förmedlar företagslokaler över hela Sverige. Härjedalens Miljöbränsle AB tillverkar briketter och pellets av trä och bränntorv. Företaget ingår också i det svensk-kinesiska, EUstödda bioenergiprojekt som utvecklar teknik för att producera etanol, el och förädlade biobränslen av skogsråvara, samtidigt som överskottsvärmen nyttiggörs i växthus. I Sveg finns Härjedalens enda trafikflygplats. Här finns också den enda folkhögskolan i kommunen: Bäckedal. Flygfoto över centrala Sveg Utflyktstips Gammelgården är hembygdsgård och friluftsmuseum med ett 30-tal hus från byarna kring Sveg. Här finns också omkring bruksföremål från förr. Duvberg har den bäst bevarade bymiljön i Jämtlands län de flesta av husen är byggda under och 1800-talen. Även Ytterberg har ett 50-tal hus från 1700-talet och bägge byarna bjuder dessutom på fascinerande utsikt över nedre Härjedalen. Älvros gamla kyrka har anor från 1500-talet och var nyligen nominerad i tävlingen om Sveriges vackraste kyrka. Templet är litet och dockskåpslikt, med underbara väggmålningar. Remsgården i Glissjöbergsremmet är ett praktexempel på härjedalsk byggnadskonst och bevarad på ursprunglig plats, där den uppfördes på 1700-talet. Gården har unika tak- och väggmålningar. Värt att veta Författaren Henning Mankell är uppvuxen i Sveg och traktens miljöer återkommer ständigt i hans böcker. Andra kulturpersonligheter som härstammar från svegsbygden är underhållarna Tomas Hedengran och Torgny Kingen Karlsson. Riksbekante dragspelaren Roland Cedermark växte upp i Älvros. Gymnasieskolan i Sveg har en skidlinje som utbildar framtidens storåkare. Skidstadion vid centralorten är välanvänd och snösäker, men används även sommartid då Svegs IK och Härjedalens kommun skapat även en rullskidbana i området. Det senaste tillskottet är en skjutvall för skidskytteträning. Svegs curlingklubb har inomhusbanor och har skapat många spelare i världselitklass genom åren. 9

10 10 Hembygdsgården Gammelträde i Ytterhogdal Ytterhogdal Ytterhogdal tillhör landskapet Hälsingland men ingår i Härjedalens kommun. Socknen har inte som övriga Härjedalen tillhört Norge utan var svensk även före freden i Brömsebro. Fiskrika sjön Havern lockade förmodligen till sig de första bosättarna Fåssjö fick bygdens första kyrka, men byn raderades nästan ut helt av digerdöden på 1300-talet. I och med att hogdalsbygden ingick i 1600-talets svensk-finska union, förekom en viss finsk kolonisation i trakten under detta sekel. Vid den här tiden tilläts finnarna att bosätta sig och odla upp i skogsbygderna. Ytter- och Överhogdal har fått sina namn efter ån Hoan. Tillsammans med Ängersjö bildar man Ytterhogdals församling, med omkring invånare de flesta i Ytterhogdal. Hogdalsbygden arbetar hårt för att locka till sig tillverkningsindustrier, och idag är Rosenberger Sverige AB en av arbetsgivarna. Företaget tillverkar bland annat kablar till elektronikindustrin.

11 Interiör från Överhogdals forngård Utflyktstips Överhogdals forngård är ett museum, uppbyggt kring Överhogdalsbonaderna en av Europas märkligaste kulturskatter. Den äldsta av de fem vävnaderna är från 800-talet, och med det en av de allra äldsta textilier, funna ovan jord, som finns bevarade. Ängersjö skogsmuseum är en hyllning till Härjedalens alla skogsarbetare, och visar hur skogsarbetet utfördes från mitten av 1800-talet och fram till det moderna skogsbruket. Värt att veta Riksbekanta silversmeden Rosa Taikon bor och verkar i byn Flor utanför Ytterhogdal sedan mer än 30 år. Rosa Taikon för den romska silvertraditionen vidare, och arbetar i så kallad filigranteknik ett hantverk som redan de gamla egyptierna använde sig av, men som Rosa Taikon drivit till sin yttersta förfining, till gränsen för vad som är möjligt. Tord Grip, stjärnfotbollstränaren Sven-Göran Erikssons assistent, kommer från Ytterhogdal. Det finns de som hävdar att Tord i själva verket är orsaken till Svennis internationella framgångar hur som helst delar Tord regelbundet med sig av sina kunskaper till de ungdomar som besöker träningsläger i Härjedalens fotbollsmetropol. 11

12 Lillhärdal 12 Lillhärdal är enligt sagan Härjedalens urbygd. Socknens namn förekommer redan 1430, då Litla Herjadal nämns som annex till Sveg. Byns lite undangömda läge bidrog till att den inte blev så utsatt för härjningar i äldre krigstider. Isoleringen har också varit välgörande för bevarandet av den säregna, ålderdomliga dialekten. Under andra hälften av 1600-talet tog häxanklagelserna fart i Sverige, och i Lillhärdal hölls några av landets första häxprocesser. Några förmenta häxor avrättades vid Spångmyrholmen utanför byn 1672, och kropparna brändes på bål. På denna plats restes hösten 2005 en minnessten över de avrättade kvinnorna. I mitten av 1950-talet fick Lillhärdal uppleva en alldeles egen guldrusch man hade hittat malm med hög guldhalt och det planerades för gruvdrift i stor skala. Men guldfynden blev med tiden allt mer betraktade som bluff och några gruvor blev det aldrig. I dag bor omkring 800 bofasta i lillhärdalsbygden. Många arbetspendlar till Sveg, men på senare år har allt mera kraftfulla försök gjorts för att utveckla turismen i bygden. Ett EU-projekt kring snöskoterturism är navet i satsningen. Det nyväckta intresset för häxprocesserna har bland annat lett till en TV-serie av Jan Guillou, Häxornas tid, som delvis spelats in i Lillhärdal. En permanent utställning i Häxhuset speglar detta mörka inslag i Härjedalens historia.

13 En del av Lillhärdal ur fågelperspektiv Utflyktstips Hembygdsgården Högen är en av Sveriges äldsta och bäst bevarade gårdar, med husen byggda i fyrkant runt gårdstunet. Den här nordsvenska byggnadsstilen var allmän i äldre tid ned till Dalarna ett försvar mot såväl vilda djur som mänskliga fiender och väder och vind. S:t Uriels kapell är byggt, mitt i vildmarken, av Evert Sundien i samfundet Liberala katolska kyrkan. Här finns bland annat en Zendo ett rum för meditation enligt zenbuddhistisk tradition. Ett exklusivt besöksmål är naturreservatet Lillhärjeåbygget ett levande fjälljordbruk i väglöst land. Värt att veta Artur Herrdin från Lillhärdal var decenniet efter andra världskriget en av Sveriges allra bästa skidlöpare, med seger i Lahtis femmil som en av de främsta meriterna. Lillhärdals stolthet idag är skidskytten Anna Carin Olofsson, guldmedaljör vid OS i Turin Salixkungen, kyrkoherden i Lillhärdal Sven Johan Enander, var kring förrförra sekelskiftet en mycket känd man i vetenskapliga kretsar. Han fick sitt smeknamn på grund av sitt stora kunnande om pilar och viden släktet Salix men var över huvud taget en ryktbar botanisk forskningsresande som reste jorden runt. Lillhärdal har en alldeles egen helgdag Böndagshelgen som infaller under hösten, måndagen efter fjärde bönsöndagen. Traditionen är en kvarleva från gamla tider, och var påkallad av tjänstefolket som behövde en extra ledig dag för flyttbestyr i samband med att de bytte husbonde. 13

14 Lofsdalen 14 Vid foten av fjället Hovärken i Lofsåns dalgång ligger Lofsdalen Härjedalens tredje stora turistområde, vid sidan av Funäsdalen och Vemdalen. Här gjorde den nya näringen sitt intåg på allvar först på talet, men idag är Lofsdalen en fullfjädrad vintersportort. Både Lofsdalen och grannbyn Glöte tillhör de tidigast bebodda orterna i Härjedalen byarna är nämnda i brev från 1400-talet. Här passerade också den gamla pilgrimsvägen mot Trondheim dit medeltidens katoliker sökte sig för att tillbe Olav den helige, Nordens viktigaste helgon, vid hans grav i Nidarosdomen. Numera kretsar praktiskt taget allt näringsliv i bygden kring turismen området rymmer omkring turistbäddar och samhällsplanerarna räknar med en fortsatt stark tillväxt i Lofsdalsfjällen de närmaste åren. Lofsdalen har i dag omkring hundratalet åretruntboende, och ungefär lika många bor i Glöte.

15 Sörvattenvallarna - en typisk fäbod i Härjedalen Utflyktstips Sömlingshogna är en av fjälltopparna söder om Lofssjön den högsta för övrigt, med krönet meter över havet. Strax under ligger Våffelstugan med fantastisk utsikt över norska fjällen i väster, Hovärken och Sonfjället i norr och Lofsån i dalgången nedanför. På Sörvattenvallarna kan man studera hur typiska härjedalska fäbodar var uppbyggda. Här ligger husen tätt samman vid randen av kalfjället, med en milsvid utsikt över det storslagna landskapet. Rombovallen är en gammal begravningsplats från medeltiden. Den ligger strax utanför Lofsdalen, alldeles invid den gamla pilgrimsstigen till Trondheim. Den här delen av pilgrimsleden kallades för Rombovägen Romboländare kallades förr det folk som bodde i Svealands slättbygder. I den återuppbyggda själastugan vid vallen kan man fundera en stund över tillvarons mysterier, innan man vandrar ett stycke på den väl uppmärkta vandringsleden. Värt att veta Än i dag firas Olsmäss (Olofsmässa) i Härjedalen i slutet av juli, även om innebörden förändrats från helgondyrkan till hembygds- och hemvändarfest. Enligt traditionen skulle också slåttern vara avslutad vid Olsmäss, vilket var värt att fira i bondesamhällets Härjedalen. Eric Lindblom från Strådalen kom från en utfattig familj, men blev så småningom den förmodligen rikaste härjedalingen genom tiderna. Han utvandrade till Kalifornien där han till att börja med verkade som skräddare. Men 1898 provade han sin lycka som guldletare i Alaska, och gjorde tillsammans med två andra skandinaver ett av de största guldfynden i Alaskas historia det så kallade Nome-fältet. 15

16 Vemdalen 16 Lars Widenfalks skulptur Nybyggarna vid Vemdalens kyrka Vemdalen var på 1800-talet Härjedalens huvudort med landskapets enda provinsialläkare, apotek, postkontor, länsman och kronofogde. Vid laga skiftet var Vemdalen den största byn i Härjedalen, räknat efter antalet hemman. I dag har byn omkring 900 fastboende. Denna gamla kulturbygd har anor från förkristen tid. Under medeltiden tillhörde man Hede kyrka, men på 1500-talet blev Vemdalen egen socken. Några mil söderut efter ån Vemans dalgång ligger den andra större byn i vemdalsområdet Vemhån. Jord- och skogsbruk var allenarådande näringar fram till en bit in på 1900-talet. Men på 1930-talet byggdes Vemdalsskalets högfjällshotell och en ny epok var inledd. De första decennierna handlade det fortfarande om bygdeturism i liten skala. Men skidliftarna och nedfarterna har stadigt ökat i antal både på Skalet och i Björnrike områdets andra turistcentrum, som började uppföras på 1960-talet. Både Vemdalsskalet och Björnrike ingår numera som viktiga delar i Skistarkoncernen. Totalt finns omkring turistbäddar i vemdalsområdet. Några få tillverkande företag finns i dagens Vemdalen Vemdalia tillverkar möbler och andra specialsnickerier. Vemhus Bygg är ett lokalt byggföretag som vuxit kraftigt under senare år och är Vemhåns största arbetsgivare.

17 Håsjön i Vemhån Utflyktstips Vemdalens vackra, åttkantiga rokokokyrka från 1763, med sin fristående klockstapel, dominerar byns centrum. Ett flertal av bygdens skickligaste målare och konsthantverkare har hjälpts åt med inredningen bland andra Härjedalens legendariske schatullmakare Jöns Ljungberg från Ljungdalen som införde rokokon till landskapet. Här har han stått för utformningen av den fantastiska predikstolen. Vemdalens naturstig strax utanför byn skildrar traktens geologiska historia, men berättar också om försöken att framställa järn i masugn på talet. Malmen höll inte önskvärd kvalitet och projektet blev ganska snart nedlagt. Värt att veta Vemdalen var Härjedalens första marknadsplats och användes redan under medeltiden. Marknaden hölls av tradition den 16 september, och lockade besökare från när och fjärran huvudsakligen var det boskap och hästar som här bytte ägare. Vemdalen fick sin första skola Skolhuset finns fortfarande kvar, men är numera ombyggt till värdshus. Vemhån var ovanligt länge en by i väglöst land först vid slutet av talet fick man landsväg. Fram till dess klövjades gods och varor längs stigar sommartid och framför allt på provisoriska vintervägar över myrar och frusna vattendrag. Vid Sömlingsbäcken 5 km nordväst om Vemhån finns en gammal vadmalsstamp. Det gick åt mycket vadmal för att kläda traktens bönder och skogsarbetare. Här i Vemhån fabricerades stora mängder av det speciella ylletyget under 1800-talets andra hälft och i början av talet. Stampen är restaurerad och är en av få bevarade i Sverige. Vid Sömlingsbäcken anlades också byns första vattenkraftverk, som försåg hela byn med elektricitet. 17

18 Hede 18 bygden domineras av det pampiga Sonfjället som syns vida omkring. Nationalparken på fjällets sida har alltid varit ett av Sveriges förnämsta björnområden, även om björnen numera blivit vanlig i hela kommunen. Historiskt var Hedeviken bygdens huvudort tingsplatsen Trosavik användes redan på 1200-talet. Men allt eftersom skogsbruket övertog jordbrukets roll som huvudnäring, blev det Hede som stod för tillväxten. Hede har i ett antal decennier hyst en stor del av Härjedalens tillverkande industrier. Idag är skogsmaskintillverkaren Tiger Cat, vacuumpumpföretaget Piab, legoföretaget Nord Steelex, Bengt Slöjdare och Hedehus de största företagen i bygden. Men turismen har även här kommit att få en allt större betydelse för sysselsättningen. Wemerskolan ingår i Härjedalens gymnasieskola och utbildar ett 70-tal elever inom sektorn hotell och restaurang. Mellan Hede och Hedeviken ligger flygplatsen Hedlanda, som inte har reguljär passagerartrafik, men som används flitigt av privat- och taxiflyg. Hede har omkring invånare. Andra orter i hedebygden är Hedeviken, Långå, Råndalen och Ransundet. I Hede församling bor omkring personer.

19 Utflyktstips Nyvallens fäbod ligger på Sonfjällets sluttning strax under trädgränsen. Fäboden är levande med kor och getter och här tillverkas smör, ost och messmör. Nyvallens naturum informerar om Sonfjällets nationalpark, och från vallen går vandringsleder in i nationalparken och upp mot Sonfjällets topp med utsikt över större delen av vår kommun. Långå skans är en stjärnformad försvarsanläggning som byggdes vid mitten av 1600-talet, strax efter att Härjedalen blivit svenskt, då man var rädd för anfall från norrmännen. Anfallet uteblev dock och skansen fick förfalla till dess att Karl XII på nytt krigade med Norge, men inte heller den gången behövde skansen användas. Ransundets vilthägn hyser hjort, ren, mufflon och vildsvin, men ger också mycket information om Härjedalen. Hede urskog är ett 15 hektar stort naturreservat mellan Hede och Råndalen. Här är 400 år gamla tallar ingen ovanlighet och överallt finns gamla torrakor och kullfallna stammar. Många träd har också gamla brandskador som minne av forna skogsbränder den senaste inträffade här i början av 1800-talet. En skoglig katedral väl värd att uppleva. Dalsvallen ligger mitt i vildmarken med 16 km till närmaste granne men 4 km till Sonfjällets nationalpark. Härifrån utgår guidade björnvandringar och Dalsvallen har blivit en känd vistelseort bland björnforskare och naturfotografer. Värt att veta Republiken Jamtlands president, underhållaren Ewert Ljusberg, är född och uppvuxen i Hede. Han har publicerat både skivor och böcker på härjedalsmål. Hede har en av landets få fullskaliga hoppbackar, och Hede IK har arrangerat ett flertal SM under senare år. Backrekordet är 106 meter. Hedes gamla sockensigill har bild av en oxe och en fiske, och antyder vilka näringar som förr var viktigast i området. 19

20 Funäsdalen 20 Funäsdalen är den största orten i västra Härjedalen. Byn klättrar på nedre delen av Funäsdalsbergets sluttning mot Funäsdalssjön höjdskillnaden från sjön till toppen av det branta berget är nästan 400 meter. Under medeltiden var Tännäs områdets huvudort med pastoratets kyrka. På senare år har Funäsdalen alltmer kommit att dominera bygdens utveckling. Men ännu en bit in på 1700-talet fanns i Funäsdalen bara 17 rökar, eller hushåll som vi säger nu för tiden, medan Tännäs hade 11. I dag har Funäsdalen omkring invånare. Dalgången har i långa tider varit den naturliga genomfarten för resande till och från Norge marknaden i Röros var en viktig samlingspunkt för Härjedalens befolkning. Men bland forbönderna, som förr skötte varutransporterna med häst och släde, var dalgången fruktad för sina häftiga snöfall och kraftiga snödrivor. Dalgången är snösäker, står det i dagens turistbroschyrer. Turismen är en nästan allenarådande näring i hela västra Härjedalen, och alla byar kring Funäsdalen är välkända turistorter: Fjällnäs, Tänndalen, Hamra, Bruksvallarna, Ramundberget, Ljusnedal, Messlingen och Tännäs. Sammantaget bildar västra Härjedalen ett av Nordens största och viktigaste vintersportområden, med otaliga skidbackar och gigantiska spårsystem för både längdskidor och snöskoter.

21 Bara en större tillverkningsindustri finns i trakten Härjedalskök. Företaget tillverkar utbytesluckor till kök och badrum, med omkring 35 anställda i Ljusnedal. Totalt bor omkring personer året runt i funäsdalsområdet. Men i västra Härjedalen finns också omkring turistbäddar. Under högsäsong ökar befolkningen till uppemot personer, om man räknar med även de tillfälliga och privata besökarna. Utflyktstips Härjedalens fjällmuseum i Funäsdalen, med utställningar som skildrar forna tiders vardagsliv i fjällbygden för bönder, samer och gruvarbetare. Rogens naturum i Tännäs, som är inkörsporten till sjön Rogen och dess omgivningar detta storslagna naturreservat i gränsområdet mellan Härjedalen, Dalarna och Norge. Ruändans hällmålningar i Messlingen, med år gamla, stiliserade men mycket formsäkra, djurteckningar i rödockra av älg, ren och björn Bruksområdet i Ljusnedal, som minner om gruvepoken i västra Härjedalen. Här producerades koppar vid slutet av 1600-talet och senare järn. Gruvdriften med hyttor och smedjor avslutades Kratern efter meteoriten Tor som slog ned för år sedan 6 kilometer öster om Funäsdalen Sveriges enda vetenskapligt dokumenterade meteoritnedslag efter istiden. Platsen ligger 300 meter från riksväg 84. Mittådalen, västra Härjedalens samiska centrum, med utställningar och försäljning av samiska produkter. Djupdalsvallen vid Mittåkläppen en av Härjedalens allra vackraste fäbodar. Värt att veta Västra Härjedalen har Sveriges enda stam av frilevande myskoxar. År 1971 vandrade fem djur in från Norge och gav upphov till en liten hjord på 30-talet djur när gruppen var som störst. Myskoxens kärnområde ligger väster om Tännäs, mot norska gränsen. Fjällnäs är den äldsta turistorten i Härjedalen här tog Högfjällspensionatet redan 1882 emot stadsbor som behövde byta ut stadens dunster mot frisk fjälluft. Västra Härjedalens dramatiska natur har alltid lockat konstnärer till provinsen. Lars Nylund, Magdalena Brunzell, Gunilla Ellis och Thord Vaktnäs är några av dem som är verksamma i området i dag. 21

22 Samhällsservicen kan vara omfattande, även i en utpräglad glesbygdskommun som vår. Naturligtvis bidrar våra många turister till att skapa ett bärkraftigt underlag. Men mångfalden speglar också en politisk vilja, att skapa en kommun där det är lätt att leva. Härjedalen har också en mängd fritidsanläggningar och arenor och ett stort antal ideella föreningar som erbjuder ett helt spektrum av aktiviteter som ger oss möjligheter till en rik och aktiv fritid. O R T E R bruksvallarna fjällnäs funäsdalen fåssjö glissjöberg glöte hede hedeviken D I V E R S E S E R V I C E AdvokAtbyrå l Apotek l l l Apoteksombud l l l l l l l l l l Arbetsförmedling l l l bank l l l l bankomat l l l l bensinstation l l l l l l l l l l l l bibliotek l l l l l l l l bilbärgning l l l l l bilprovning l l biluthyrning l l l l biograf l l l l l bostadsförmedling l bussgods l l l l l l l l l l l l distriktssköterska l l l l fastighetsmäklare l l l l flygplats l l l folkhögskola l fritidsgård l l l l l l l l förskola l l l l l l l l l l försäkringskassa l l grundskola l l l l l l l l l gymnasieskola l l kommunkontor l l l l livsmedelsbutik l l l l l l l l l l l l l l l läkare l l (l) l (l) pastorsexpedition l l l l polis l l l postens företagscenter l postombud l l l l l revisionsbyrå l l l räddningstjänst l l l l l l l servicehus/äldreboende l l l l l l skattekontor l systembolag l l systembolagets utlämn.ställe l l l l l l tandläkare l l l l taxi l l l l l l l l l l l turistbyrå l l l l l l l veterinär l l Aktuella uppgifter september 2009 lillhärdal linsell ljusnedal lofsdalen långå messlingen sveg tänndalen tännäs vemdalen vemhån ytterhogdal älvros ängersjö överhogdal 22 Avstånd mellan kommunens större orter Sveg Hede km Sveg Vemdalen km Hede Vemdalen km Sveg Ytterhogdal km Sveg Lillhärdal km Hede Funäsdalen km Sveg Lofsdalen km Ytterhogdal Vemdalen km Avstånd från omvärlden Oslo Sveg km Stockholm Sveg km Malmö Sveg km Sundsvall Sveg km Göteborg Sveg km Östersund Sveg km

Information och boende

Information och boende U P P T Ä C K U P P L E V Ö V E R R A S K A S M E D S M A K A V S O M M A R Härjedalen ligger mitt i Sverige men ändå i en annan värld. En värld där snart sagt varje väg och stig leder till välgörande

Läs mer

Romboleden. frihet. delande. tystnad. Vandra längs pilgrimsleder över. Skandinaviska halvön. Trondheim. Skarvdörrspasset.

Romboleden. frihet. delande. tystnad. Vandra längs pilgrimsleder över. Skandinaviska halvön. Trondheim. Skarvdörrspasset. N Vandra längs pilgrimsleder över frihet Skandinaviska halvön Trondheim S Skarvdörrspasset delande Bruksvallarna Funäsdalen Rombovallen Snösvallen tystnad snösvallen, härjulf hornbrytares boplats Strax

Läs mer

Satsa på Härjedalen! Sveg

Satsa på Härjedalen! Sveg [så mycket bättre] Funäsdalen Vemdalen Hede Satsa på Härjedalen! Lofsdalen Lillhärdal Sveg Härjedalens kommun Ytterhogdal Yta: 11 934 km 2 Här bor: ca 10 300 personer Yta/person: drygt 1 km 2 Läge: Mitt

Läs mer

GRUMS Kommun i Värmland

GRUMS Kommun i Värmland GRUMS Kommun i Värmland www.grums.se ATT BO I GRUMS Grums är centralt beläget mellan städerna Stockholm, Göteborg och Oslo. Här finns också knutpunkten mellan de båda Europavägarna E 18 och E 45. Vår kommun

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUN. Hällefors Grythyttan Loka

HÄLLEFORS KOMMUN. Hällefors Grythyttan Loka HÄLLEFORS KOMMUN Hällefors Grythyttan Loka Hällefors kommun Hällefors kommun har ett fantastiskt läge i natursköna Bergslagen. Centralt belägen mellan storstad och landsbygd, omkring 3 timmar ifrån Stockholm,

Läs mer

Ett öppet nät som erbjuder en modern infrastruktur för TV, telefoni och bredband i Härjedalen.

Ett öppet nät som erbjuder en modern infrastruktur för TV, telefoni och bredband i Härjedalen. Ett öppet nät som erbjuder en modern infrastruktur för TV, telefoni och bredband i Härjedalen. Ett öppet fibernät som ger dig full frihet. Välkommen till stadsnätet i fjällvärlden. Härjeåns Fibernät är

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

På Grönklittsgruppens tre konferensanläggningar Orsa Grönklitt, Tänndalen och Mora Parken ger vi dig möjlighet att skapa unika, effektiva och roliga

På Grönklittsgruppens tre konferensanläggningar Orsa Grönklitt, Tänndalen och Mora Parken ger vi dig möjlighet att skapa unika, effektiva och roliga TR MÖTESPLATSER3 1 På Grönklittsgruppens tre konferensanläggningar Orsa Grönklitt, Tänndalen och Mora Parken ger vi dig möjlighet att skapa unika, effektiva och roliga konferenser. Vi hjälper dig att ge

Läs mer

Utskriftversion av: http://www.gp.se/resor/researtiklar/1.1168590-avlagsen-mysig-klassiker

Utskriftversion av: http://www.gp.se/resor/researtiklar/1.1168590-avlagsen-mysig-klassiker Detta är en utskrift från från Göteborgs-Posten. STÄNG Utskriftversion av: http://www.gp.se/resor/researtiklar/1.1168590-avlagsen-mysig-klassiker Publicerad 22 decem ber 2012 Bild: Mats Tornberg RESOR

Läs mer

Vill bo nära naturen och nära staden...

Vill bo nära naturen och nära staden... Vill bo nära naturen och nära staden... Älska Säffle! Älska Säffle 1 Välj dina egna vägar. 2 Älska Säffle Allt nära Är du en av många människor som bär på en dröm om ett bra boende? Vill bo nära naturen

Läs mer

Vikar Bladet Vinter & vår 2015

Vikar Bladet Vinter & vår 2015 2015 mars - maj Vikar Bladet Vinter & vår 2015 Trosavik Slöjd& Café Nya Öppettider på Trosavik from 12/2 tom 12/4 Alla dagar 10-16 From 13/4 lågsäsongs öppet Fre, lö & sö 10-16 Vi har öppet för möten,

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Sveriges dödbok 1901-2009 (utgiv. 2010), Begravda i Sverige (utgiv. 2009), Inventerade gravstenar i Jämtland (läget 2010) Begravda i Sveriges Dödbok

Sveriges dödbok 1901-2009 (utgiv. 2010), Begravda i Sverige (utgiv. 2009), Inventerade gravstenar i Jämtland (läget 2010) Begravda i Sveriges Dödbok Sveriges dödbok 1901-2009 (utgiv. 2010), Begravda i Sverige (utgiv. 2009), Inventerade gravstenar i Jämtland (läget 2010) Begravda i Sveriges Dödbok Sverige Inventerade gravstenar Antal Kommun Församling

Läs mer

historien om jaktvillans resa nedför berget

historien om jaktvillans resa nedför berget historien om jaktvillans resa nedför berget Det var en gång... Runt förra sekelskiftet var jakt och friluftsliv mycket populärt bland överklassen. På den tiden var Åre en kurort. Högsäsong var sommartid

Läs mer

Sammanfattning dialogdagen

Sammanfattning dialogdagen Sammanfattning dialogdagen 2014-10 10-24 Skriven av: Marie Lövnord, Victor Ericsson och Linda Bergström Innehåll 1. Inledning.. sida 1 2. Bilaga 1.. sida 2 3. Bilaga 2.. sida 3-5 4. Bilaga 3.. sida 6-7

Läs mer

Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva

Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva Att leva, arbeta och bo på Bjärehalvön är att välja ett liv med både hjärta och puls. Mötesplatsen Båstad erbjuder ett levande kultur- och nöjesliv och en

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT 7 DAGAR SÖDER UT: Dag 1 - Trogir Vi rekommenderar er att segla norr ut er under första dag till staden Trogir. Trogir är en riktig pärla och

Läs mer

H Ä R J E D A L E N a t t l e v a

H Ä R J E D A L E N a t t l e v a HÄRJEDALEN att leva S V E G L O F S D A L E N F U N Ä S D A L E N V E M D A L E N Är du trött på vardagsstress, trängsel och köer? Känner du dig besvärad över att tiden aldrig räcker till? Har du lånat

Läs mer

Härjedalens hembygdsgårdar

Härjedalens hembygdsgårdar Härjedalens hembygdsgårdar Innehåll Överhogdal...4 Ytterhogdal...6 Älvros...8 Lillhärdal...10 Sveg...12 Remmet...14 Vemdalen...16 Hede...18 Funäsdalen...20 Vänsjö, Ängersjö och Linsell...22 Fornminnesparken

Läs mer

Fu- Skarvruets Högfjällshotell 840 98 Tänndalen Www.skarvruet.com info@skarvruet.com och arrangeras av Funäsdalens Utvecklingscenter

Fu- Skarvruets Högfjällshotell 840 98 Tänndalen Www.skarvruet.com info@skarvruet.com och arrangeras av Funäsdalens Utvecklingscenter Fu- Alla medlemmar med familjer, i Riksföreningen Autism och Riksförbundet Attention, är välkomna till Under 4 olika veckor, vintern 2010 Kontaktpersoner: Petra Krusell Telefon: 0703 669620 Telefon: 0684

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Härjedalen Tid at leva

Härjedalen Tid at leva Härjedalen Tid att leva Är du trött på vardagsstress, trängsel och köer? Känner du dig besvärad över att tiden aldrig räcker till? Har du lånat så mycket till din bostad att räntorna både stör din nattsömn

Läs mer

Green Park Village. BBCG Construction - Akbük

Green Park Village. BBCG Construction - Akbük Green Park Village BBCG Construction - Akbük Green Park Village Green Park Village har ett utmärkt läge i ett pittoreskt och lugnt område i Akbük med fantastisk havsutsikt åt ena hållet och tallar och

Läs mer

Jordbrukets tekniska utveckling.

Jordbrukets tekniska utveckling. /BOD Inläsningsfrågor i ämnet: Jordbrukets tekniska utveckling. För cirka 6000 år sedan började de första invånarna i Sverige bruka jorden. Dess för innan var de jakt och samlare. Då började de även bli

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Utflyktsmål i Västerbottens län

Utflyktsmål i Västerbottens län Lättläst om Utflyktsmål i Västerbottens län I Västerbotten finns det mycket att titta på. Här får du tips om några av de mest intressanta platserna i länet. VÄSTERBOTTEN INNEHÅLL Sida Inland/fjäll 3 Skellefteå

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Vandringsturism i Vindelfjällen Journalnummer: 2010-1118 Namn på länsstyrelse

Läs mer

Uddevalla är centrum

Uddevalla är centrum Uddevalla Fyrbodal Uddevallas historia 1998 firade Uddevalla 500 år som stad. Det har varit 500 dramatiska år. En ansenlig ålder för en stad som både bitit i nederlagets äpple och smakat framgångens sötma,

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Nu är det dags att söka sommarjobb på Jamtli

Nu är det dags att söka sommarjobb på Jamtli Nu är det dags att söka sommarjobb på Jamtli Är du intresserad av teater, musik, historia, undervisning, turism, jordbruk, djur eller skogsarbete? Tycker du om att arbeta med barnverksamhet? Är du intresserad

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Backanäset i Töcksmark socken

Backanäset i Töcksmark socken , Töcksmark, 2006, startsida Tre värmländska gravar och ett bröstvärn från 1905 Från mitten av augusti och fyra veckor framåt grävde vi ut tre gravar från forntiden på en bit utanför Töcksfors samhälle,

Läs mer

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2013 Fakta i fickformat Enköpings kommun Enköpings kommun Befolkning 40800 Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 5 mil från Uppsala och 8 mil från

Läs mer

Fantastiska Georgien. 12 dagars rundresa

Fantastiska Georgien. 12 dagars rundresa Ltd georgien Fantastiska Georgien 12 dagars rundresa Dag 1: avresa: Från Stockholm eller Köpenhamn. Dag 2: Tbilisi Tidigt på morgonen anländer vi till Georgien och huvudstaden Tbilisi. Vi möts på flygplatsen

Läs mer

Hasse Andersson - Avtryck i naturen

Hasse Andersson - Avtryck i naturen Hasse Andersson - Avtryck i naturen En i gänget Efter nio timmar i bil anländer jag till Kongsvold fjällstation i Norge. Klockan är halv fyra och solen står fortfarande högt på himlen. Det är september

Läs mer

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2012 Fakta i fickformat Enköpings kommun FOTO Enköpings kommuns bildarkiv, Getty Images Enköpings kommun Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 6

Läs mer

BO i FÖRSLÖV. Vi bygger för framtiden BÅSTADHEM LINÄNGEN. Nya toppmoderna lägenheter, nära service och natur

BO i FÖRSLÖV. Vi bygger för framtiden BÅSTADHEM LINÄNGEN. Nya toppmoderna lägenheter, nära service och natur BO i FÖRSLÖV Vi bygger för framtiden BÅSTADHEM LINÄNGEN Nya toppmoderna lägenheter, nära service och natur FÖRSLÖVS HISTORIA Efter istiden hade människor vandrat in söderifrån via en fast landbrygga från

Läs mer

Vävresa till Kenya. Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya.

Vävresa till Kenya. Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya. Vävresa till Kenya 3-18 mars 2015 Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya. Vi skickar dig förslag på flygavgångar som du själv betalar. Biljetten kommer att ligga på runt 5000 kr ToR till

Läs mer

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 Lyckebyån som resurs: Arkeologiska lämningar, husgrunder, efter en borganläggning från 1200-talet, exempel på ett tidigt utnyttjande av det strategiska läget. Slåttermader

Läs mer

Upptäck Novgorod vikingastad och ortodoxt centrum, 4 dagar. Avgång: 30 september - 3 oktober 2010 Avresa från Stockholm eller från Köpenhamn

Upptäck Novgorod vikingastad och ortodoxt centrum, 4 dagar. Avgång: 30 september - 3 oktober 2010 Avresa från Stockholm eller från Köpenhamn Upptäck Novgorod vikingastad och ortodoxt centrum, 4 dagar Avgång: 30 september - 3 oktober 2010 Avresa från Stockholm eller från Köpenhamn Sofiakatedralen i Novgorod Denna resa går till Novgorod län som

Läs mer

En allhelgonadag och kväll. Lerum. Piren i Aspen

En allhelgonadag och kväll. Lerum. Piren i Aspen Lerum Lerums kyrkogård En allhelgonadag och kväll. Piren i Aspen Wammebro Lång tid efter att inlandsisen smält undan låg Lerumsdalen fortfarande under vatten. Så småningom gjorde landhöjningen att havsviken

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Skidåkning i Tomasboda

Skidåkning i Tomasboda Skidåkning i Tomasboda Sammanställning av räknare vintern 2010-2011 på skidspåren i Kilsbergen Thomas Eriksson Aira natur- och kulturinformation Frösvidal 542 70592 Örebro T 019-611 56 00 F 070-317 52

Läs mer

Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st

Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st Vinnare! Närmaste gissning och mest antal rätt i tipspromenaden har: Vuxenfrågor 1. Hugo Sandberg, Täby 2. Thomas Granbohm,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information.

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information. Kommunstyrelsen 2012-05-02 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information. 62 Projekt Biogas Mellannorrland 63 Gruppbostad

Läs mer

Lokal plan för DALSTORP

Lokal plan för DALSTORP Lokal plan för DALSTORP www.dalstorp.se Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Dalstorp...4 5 Slogan för Dalstorp...4 6 Trender

Läs mer

42 tomter med bästa läge

42 tomter med bästa läge 42 tomter med bästa läge Hotellet med vackra rum och mysiga små stugor lockar både golfare och företagsresenärer. Här finns bra konferensmöjligheter, fina rum för privata fester och välfylld vinkällare.

Läs mer

Välkommen till. Nordanstig. i norra Hälsingland. Här förverkligar du dina livsdrömmar

Välkommen till. Nordanstig. i norra Hälsingland. Här förverkligar du dina livsdrömmar Välkommen till Nordanstig i norra Hälsingland Här förverkligar du dina livsdrömmar N O R D A N S T I G - Naturligtvis. Här förverkligar du dina livsdrömmar. I norra Hälsingland, nära Sveriges mittpunkt,

Läs mer

När var vikingatiden?

När var vikingatiden? När var vikingatiden? Syfte: Att förstå hur de olika tidsåldrarna är positionerade och ge en visuellt minnesunderlag. Att se hur långa perioderna är i förhållande till varandra. Att träna historiemedvetandet,

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Gustav Thane, renovering och anpassning av smedja Journalnummer:

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

E S E N L Ä R A R H A N D L E D N I N G T I L L N YA L A N D S K A P S S E R I E N U P P T Ä C K S V E R I G E

E S E N L Ä R A R H A N D L E D N I N G T I L L N YA L A N D S K A P S S E R I E N U P P T Ä C K S V E R I G E EN I R E S S P LANDSKA UPPTÄCK LANDSKAPET SVERIGE SKÅNE ÄMNE: SO, GEOGRAFI MÅLGRUPP: FRÅN 9 ÅR KURSPLAN, LGR 11 GEOGRAFI Syfte BESKRIVNING OCH MÅLDOKUMENT Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till

Läs mer

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18 2014-02-18 1 (5) Inspirationsartikel Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett inspirationsdokument för skolor och ungdomar att arbeta vidare med. Inspirationsdokumentet ska

Läs mer

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 Rena din själ där ren möter säl Seskarö Strandby Släpp vardagen i samma stund som du kör över bron till Seskarö. Ta in skogen, havet och friden. Kör vägen

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Hos oss kommer du att trivas i den internationella miljön och bland trevliga människor.

Hos oss kommer du att trivas i den internationella miljön och bland trevliga människor. Haparanda är Sveriges östligaste tätort. Namnet, en försvenskning av finskans Haaparanta, betyder ordagrant aspstrand. Staden ligger alldeles invid riksgränsen mot Finland och gränsar direkt till den finländska

Läs mer

VÅRT EUROPA - CENTRALA EUROPA

VÅRT EUROPA - CENTRALA EUROPA VÅRT EUROPA - CENTRALA EUROPA Europa är en liten världsdel. Människorna bor tätt. Här bor mer än sju hundra miljoner. Europa består nästan av femtio länder. Mer än hälften är med i EU, den Europeiska unionen.

Läs mer

Kapitel 3. Från Kråset till Damsängen

Kapitel 3. Från Kråset till Damsängen Kapitel 3 Från Kråset till Damsängen Kråset mot Åsvallehult Efter Vriggebodammen kommer vi fram till Hjälmarydsbron i Sveagatans förlängning, norr om den finns Kråset som under en lång tid varit en omtyckt

Läs mer

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 S/S Näckten S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 Tunadals AB beställde 1877 från W Lindberg, Stockholm en båt som byggdes och levererades samma år. Skrovet var av järn med styrhytt och kaptenshytt som överbyggnad.

Läs mer

Manual till Puls geografi Sverige år 4, Interaktiv skrivtavla

Manual till Puls geografi Sverige år 4, Interaktiv skrivtavla Manual till Puls geografi Sverige år 4, Interaktiv skrivtavla I den här manualen kan du läsa om hur du kan arbeta med Puls Geografi Sverige år 4 på en interaktiv skrivtavla. Tanken är att övningarna ska

Läs mer

UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN

UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN Med ett fantastiskt läge vid havet......mitt i centrala Strömstad, ligger Laholmen Hotell. Hotellet ligger högt beläget med en fantastisk utsikt över havet i väster samtidigt

Läs mer

14, 15, 16 maj 2009. Välkommen till Hälsinglands Vävdagar 2009!

14, 15, 16 maj 2009. Välkommen till Hälsinglands Vävdagar 2009! 14, 15, 16 maj 2009 Välkommen till Hälsinglands Vävdagar 2009! Företagare i branschen har försäljning av garn, vävstolar, vävredskap m m i Holma-Helsinglands fabrikslokaler i Sörforsa. Textila utställningar,

Läs mer

Flyingebygden ett Öresund i miniatyr

Flyingebygden ett Öresund i miniatyr Flyingebygden ett Öresund i miniatyr 2003-01-01 av Gunnar Petersson, ordförande Flyinge Utveckling www.flyinge.nu Sammanfattning Föreningen Flyinge Utveckling (FU) vill skapa en väl integrerad bygd inom

Läs mer

JORDEN SEDD FRÅN HIMLEN AV YANN ARTHUS-BERTRAND UNDERVISNINGSMATERIAL PRAKTISKA ÖVNINGAR

JORDEN SEDD FRÅN HIMLEN AV YANN ARTHUS-BERTRAND UNDERVISNINGSMATERIAL PRAKTISKA ÖVNINGAR JORDEN SEDD FRÅN HIMLEN AV YANN ARTHUS-BERTRAND UNDERVISNINGSMATERIAL PRAKTISKA ÖVNINGAR I. DE NATURLIGA MILJÖERN II. RESURSERNA 1) SÖTVATTNET 2) MARKEN 3) SKOGEN 4) HAVEN OCH OCEANERNA III. MÄNNISKAN

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse.

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Jóhann F ś Ridresor Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Nu välkomnar han alla oss, som han har lärt känna under sina år i Sverige, att komma hem till honom

Läs mer

Idrottsanläggningar i Östersunds kommun

Idrottsanläggningar i Östersunds kommun Idrottsanläggningar i s kommun 2014-01-22 Tommy Lindgren Anläggning Inriktning/innehåll Huvudsaklig verksamhet Område Ansvarig Badanläggningar Brunflobadet badhus, 25 m bassäng simning, simskola, vattengymnastik

Läs mer

VACKRA CHAMONIX-MONT-BLANC ENASTÅENDE SKIDÅKNING

VACKRA CHAMONIX-MONT-BLANC ENASTÅENDE SKIDÅKNING RESA CHAMONX VACKRA CHAMONIX-MONT-BLANC Chamonix, egentligen Chamonix-Mont-Blanc, är en ort belägen i regionen Rhône-Alpes i östra Frankrike, vid foten av Alpernas högsta berg Mont Blanc. Chamonix är till

Läs mer

Himmeta. -Den öppna, ljusa bygden

Himmeta. -Den öppna, ljusa bygden Himmeta -Den öppna, ljusa bygden Välkommen till Himmeta En plats för barnen I Himmeta får barnen: barnomsorg i Himmetamodellen, med en kombination av dagbarnvårdare och förskolan Lingonet som ligger vid

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Markhistoriska kunskapers betydelse för naturvården - i naturliga fodermarker

Markhistoriska kunskapers betydelse för naturvården - i naturliga fodermarker Markhistoriska kunskapers betydelse för naturvården - i naturliga fodermarker Anna Dahlström Avdelningen för agrarhistoria, SLU Kristianstad, 5 april 2006 Vad är problemet med historielöshet i naturvården?

Läs mer

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling Tema 5. Kultur FAKTABLAD. Vasa hamns historia och utveckling Ända sedan förkristen tid har folk varit bosatta vid kusten i det område där Vasa stad och Korsholms kommun nu finns, och idkat handel och sjöfart.

Läs mer

Dokumentärfilm: Gården Producerad av Magdalena Dziurlikowska och Niklas Rydén Tid: 29.53

Dokumentärfilm: Gården Producerad av Magdalena Dziurlikowska och Niklas Rydén Tid: 29.53 GÅRDEN Dokumentärfilm: Gården Producerad av Magdalena Dziurlikowska och Niklas Rydén Tid: 29.53 Det är svårt att förstå om man inbillar sig att det alltid har sett ut som det nu gör. Det har inte alltid

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag.

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag. Samhällsservice Cecilia och Jo han har en dotter som är 3 år. Hon he ter Astrid och går på förskolan. En dag när Cecilia hämtar Astrid ser hon det här anslaget. Jag förstår anslag. SOMMARFEST! Alla föräldrar

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

En undersökning om samhällsservice i tätort

En undersökning om samhällsservice i tätort En undersökning om samhällsservice i tätort och på landsbygden d 20-204 Service för en fungerande vardag En god samhällsservice behövs för att få vardagen att fungera där man bor. TNS Sifo har på uppdrag

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Stötens nya område med det bästa läget i hela Sälen

Stötens nya område med det bästa läget i hela Sälen Stötens nya område med det bästa läget i hela Sälen Stöten, med Sälens högsta fallhöjd. Stöten har Sälenfjällens högsta fallhöjd på skidbackarna och erbjuder det bästa du kan tänka dig av vinteraktiviteter.

Läs mer

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM Ydre kommun Ydre är en av Sveriges minsta kommuner med en befolkning på ca 4000 personer, vilket samtidigt kanske är den

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

Resa Skåne runt. 10-13 augusti 2015. Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut.

Resa Skåne runt. 10-13 augusti 2015. Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut. Resa Skåne runt 10-13 augusti 2015 Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut. Så sa en man som hette Stjernswärd i mitten av 1800-talet

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

>>Vingåkers kommun erbjuder byggklara tomter. Från 20 000 kr, inkl bygglov<<

>>Vingåkers kommun erbjuder byggklara tomter. Från 20 000 kr, inkl bygglov<< >>s kommun erbjuder byggklara tomter. Från 20 000 kr, inkl bygglov

Läs mer

Att lyckas iväst. För dig som funderar på att etablera ditt företag i Hässelby eller Vällingby. broschyrtryck.indd 1 2010-03-10 22.

Att lyckas iväst. För dig som funderar på att etablera ditt företag i Hässelby eller Vällingby. broschyrtryck.indd 1 2010-03-10 22. Att lyckas iväst För dig som funderar på att etablera ditt företag i Hässelby eller Vällingby broschyrtryck.indd 1 2010-03-10 22.57 Välkommen till Hässelby-Vällingby! Hässelby-Vällingby ligger i den västra

Läs mer

Det norrländska rummet

Det norrländska rummet A N N A L A G E R S T E D T Det norrländska rummet Vardagsliv och socialt samspel i medeltidens bondesamhälle Skrifter från forskningsprojektet Flexibilitet som tradition, Ängersjöprojektet 10 Stockholm

Läs mer

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne Bättre liv i Skåne Bättre liv i Skåne Grafisk formgivning: Annelie Christensen, Enheten för kommunikation, Region Skåne Fotograf: Kasper Dudzik, Ingram, Dan Ljungsvik, Håkan Sandbring Tryck: AM-Tryck &

Läs mer

FRÖSAKULL. Kvarteret Havsporten 24 LÄGENHETER I HALMSTAD. 130805_bofakta_frosakull.indd 1 2013-08-28 14:44:20

FRÖSAKULL. Kvarteret Havsporten 24 LÄGENHETER I HALMSTAD. 130805_bofakta_frosakull.indd 1 2013-08-28 14:44:20 FRÖSAKULL Kvarteret Havsporten 24 LÄGENHETER I HALMSTAD 130805_bofakta_frosakull.indd 1 2013-08-28 14:44:20 Välkommen till Frösakull! I Frösakull, Tylösands närmsta granne, ligger Kv Havsporten idylliskt

Läs mer

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020.

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020. 1000 miljarder SEK = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020 NORGE Tromsö Narvik Kiruna FINLAND Murmansk RYSSLAND Gällivare SVERIGE Pajala Luleå Kalix Kemi

Läs mer

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas.

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. 1. Namn på projektet: Mooseum 2. Kontaktperson för projektet (projektledare):

Läs mer

Kommunens fem ledord. Växande Hållbarhet Närhet Upplevelser Möjligheter

Kommunens fem ledord. Växande Hållbarhet Närhet Upplevelser Möjligheter Kommunens fem ledord Växande Hållbarhet Närhet Upplevelser Möjligheter Vi växer för en hållbar framtid Hållbarhet handlar om både ekologiska, ekonomiska och sociala dimensioner. Vi kan växa befolkningsmässigt,

Läs mer

Fjällgården Lindahl Vid foten av Portfjället

Fjällgården Lindahl Vid foten av Portfjället Fjällgården Lindahl Vid foten av Portfjället FJÄLLGÅRDEN LINDAHL Ligger i rofylld omgivning vid foten av Portfjället. Här finns inga grannar på flera kilometrar, så här är tillfället för dig som verkligen

Läs mer

Letar du efter din egen plats på landet? Kanske vi kan hjälpa dig?

Letar du efter din egen plats på landet? Kanske vi kan hjälpa dig? Letar du efter din egen plats på landet? Kanske vi kan hjälpa dig? Projektet Bo i Himmeta-Bro kom till på initiativ av Himmeta- Bro bygderåd och finansieras delvis av EUunderstöd. Vårt uppdrag är att samla

Läs mer

Akvarellkurs på Golden Club Cabanas i södra Portugal. Landskapsmåleri i akvarell

Akvarellkurs på Golden Club Cabanas i södra Portugal. Landskapsmåleri i akvarell Akvarellkurs på Golden Club Cabanas i södra Portugal Landskapsmåleri i akvarell Kurserna utgår från det klassiska landskapsmåleriet och går mot det mer förenklade och abstrakta gestaltandet av landskapet

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer