Facit - Tänk och Räkna 5b

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Facit - Tänk och Räkna 5b"

Transkript

1 Mätning oh sttistik Fit Tänk oh Räkn minuter i minuter i hlv minuter i minuter i. eller eller.9.. eller eller s 00 s 0 s 0 s 0 min 90 min min 0 min h h 0 h h h min h min min s min s ygn h ygn h ygn h 0 ygn h mån mån mån mån 0 h Klokn.0 Klokn 0.00 h min h min om hon hr sällskp me Sr 0. om hon tr närmst vägen hem. Hon är hemm. min s min s min s min s min s min s 9 0 min s h min h min h min Hn måste strt. Restien är h min Melln Söery oh Mellnerg 0 s min 0 s min s min s min 0 s kortre I love you My Hert oh In the Sky Det finns kvr h min Den visr C C C C C C C Tänk oh Räkn Gleerups Utilning AB

2 Mätning oh sttistik 9 C C C Temperturen steg 9 0 e C C C C 9 C 0 C C C på ntten 0 C C C C C Innetemperturen är 0 C C C C C C 0 e,, oh, 0, oh, 0, oh 0 Simrishmn Kungsvik > < > > 9 0 Vttennivån är m lägre än normlt. Viken Sknör m skilln Viken oh Simrishmn Klgshmn oh Sknör m m m m Skonummer Avprikning Frekvens 9 Tänk oh Räkn Gleerups Utilning AB

3 Mätning oh sttistik Frekvens 9 ilr pssere 0 Rö il vr vnligst Blå 0 9 Böker Avprikning Frekvens 0 Frekvens Skonummer Poäng Avprikning Frekvens Frekvens 0 0 Antl öker Poäng Frekvens Meeltemperturen är C 0 Rö Blå Vit Svrt Gul Grön Grå Färg Meelväret är m Tänk oh Räkn Gleerups Utilning AB

4 Mätning oh sttistik Meelväret är skonummer, I meeltl öker/elev 9 0 mål Typväret är Typväret är Typväret är 9 Meelväret är 9 (,) (,) (0,) (,) e (,0) 0 0 A (,) B (0,) C (,) D (,0) E (,) F (0,) G (,) H (,0) I (0,) (,) (,) (,) (0,) (,) (,) oh (,) 9 C.00 (Asolut senst.0) Klokn. (0,0) 90 Bussen som går.0 9 min (Hn kommer till frmor.0 oh måste åk ärifrån.0). Tänk oh Räkn Gleerups Utilning AB

5 Mätning oh sttistik s 0 s h h h 0 C 0 F C F 0 0 C 0 F C C Joel spele längst. Hn spele 0 min längre. Meelväret är 0 g 99 Meelväret är Typväret är 00 A (,) B (,) 0 h min 0 h min C C C C 0 J C C 0 (,0) oh (0,) smt (,0) oh (0,) (,0) oh (0,) (,0) oh (0,) (,0) oh (0,) (,0) oh (0,) osv osv h min min.0 I jnuri oh eemer I juli Då finns et gott om jorgur Simon ploke minst Tänk oh Räkn Gleerups Utilning AB

6 Mätning oh sttistik 9 Mttis öke mest 0 Melln 9 kg oh 9 kg Den en låten är min 0 s oh en nr är min 0 s Vän å timglsen smtiigt. När et lill timglset är slut finns et min kvr i et stor. Börj titgningen nu! Låt resten v snen rinn ut ur et stor ( min). Vän stor glset oh låt ll sn rinn ut ( min). ( min + min = 0 min) Fyr klokor.0 två ygn senre Kortre ti än ½ h. s min s 9. gr (Ett år 0 gr oh en mån 0 gr). 9 år måner 0 gr 0 00 liter C 00 s 000 linkningr Geometri J J J J figur sioytor hörn knter rätlok prism 9 tresiig pyrmi 0 m 00 m Två rätlok eller två prismor e Ku Tresiig pyrmi Prism Rätlok Cyliner Tänk oh Räkn Gleerups Utilning AB

7 Geometri 9, m m, m 0 st Sexhörning D B C A D C B A e e Nej! Hr mn åe en rät oh en rk vinkel finns et r 90 kvr. Om 90 els lir et r spetsig vinklr. Vis in lärre. Vis in lärre. Vis in lärre. Tänk oh Räkn Gleerups Utilning AB

8 Geometri Vis in lärre. Den störst vinkeln är 0 Vrje vinkel är 0 0 m, oh Spetsvinklig tringlr: ABD oh BDF Rätvinklig tringlr: BEF oh BDE Truvinklig tringel: BCF Spetsvinklig tringlr: BCD oh ABD Rätvinklig tringlr: BCE, CDE, ABE oh ADE Truvinklig tringlr: ACD oh ABC 9 m, oh m, m, m, m, m, m m Svren vrierr, m x 0,0 m m, m x, m, m 0 m m m Längen är m Dimetern är 9 m A = m B = 0 m C = m D = m E = m F = m 0, 00 oh 00 0, 0 oh 0 Högst två truig vinklr Högst tre spetsig vinklr 9 m 9 m m m 0 m 9 m Tänk oh Räkn Gleerups Utilning AB

9 Geometri m 0 m 0 m 00 m m 9 m m 0, m 0 m Den sk vr m Den sk vr m Den sk vr m m 0 m Siorn sk vr m 0 m m 0 m Svren vrierr 0 m m 0 m 9 m m = 00 m Svren vrierr Svren vrierr 0 00 m 00 m Vis in lärre Vis in lärre 90 m x m 0 m x 90 m 0 m 0 m 00 m 0 00 m, m x, m m Svren vrierr Sträkn lir, m Sträkn lir mm Sträkn lir 0, m A = m B = m C = m D =, m A = m B = 0 m C = m D =, m mm 0 mm 0, m 00 mm = 0 m lång mm =, m 0 mm = m Tänk oh Räkn Gleerups Utilning AB 9

10 Geometri Förminskning Förstoring Vis in lärre Vis in lärre Ingen symmetrilinje finns 0 Figur = 9 grön oh rö Figur = grön oh rö Figur = grön oh rö Figur = 9 grön oh rö 0 Vis in lärre hörn sioytor 9 knter 0 m 0 Vis in lärre 0 Spetsig vinkel st Ingen st st Ingen Knske st men förmoligen ingen Rom, fyrhörning, sexhörning oh tringel. Figur = ollr Figur = ollr Figur = ollr Figur = ollr Vis in lärre 0 m m m m 90 0 e f 0 g Figur = ollr Figur = 9 ollr Figur = ollr Figur = ollr Tänk oh Räkn Gleerups Utilning AB 0

11 Geometri Vis in lärre 0 0 Så här om hon väner åt höger å gångern. Treje vinkeln är 90 9 m m 0 Svren vrierr Svren vrierr m m m m 9 m 0 m 0 90 melln N oh SV eller NV oh S eller V oh SO eller 0 9 Västerut Norrut Jg fortsätter i smm riktning som förut. Svren vrierr. st st st st st 9, m e 0 m 00 kr m x m eller 9, m x 0 m eller m x m eller Tänk oh Räkn Gleerups Utilning AB

12 Geometri 00 m, m Bråk e f g h = = = 9 = = 0 = = = 9 = = = = = = 9 0 öker öker öker öker Tänk oh Räkn Gleerups Utilning AB

13 Bråk h h 9 > < 0 < < > 0 < < = = = = = = = 9 Tänk oh Räkn Gleerups Utilning AB

14 Bråk 0 9 = = = = 9 = 0 = eller = = = 9 = = 9 = = 0 oh = = = = 0 0 = = 9 = = = 0 = = Vis lärren Vis lärren Vis lärren = = 0 = = = = = = = = = = = = Lin Pontus Hon sprer 0 kr = = 9 = = = ; = 9 = ; = 9 eller Tänk oh Räkn Gleerups Utilning AB

15 Bråk = = = 9 > < 0 < l l l km km km < > = > Lik stor ; ; ; ; 9 0 Viktor hr flest. 00 g 0 g 0 g 00 m 0 m 00 m 00 m 0 m 00 m 0 m m 0 m 9 km km km km 0 m 0 m 0 sior = = 9 + = + = Tänk oh Räkn Gleerups Utilning AB

16 Bråk = = 9 9 = = km + km km + km eller km + km 0 0 = 0 km smmnlgt. 9 9 = 0 Hon he ätit v hoklkkn. = = = = eller = = eller = Det är kvr v kkn. Tänk oh Räkn Gleerups Utilning AB

17 Bråk = = 9 m längre = = = 0 9 m kortre = 0 9 = 9 9 = Tänk oh Räkn Gleerups Utilning AB

18 Bråk 9 90 km km km Sträkn CD är längst km km km = = 9 kg 9 km km 9 99 l läsk l sft 9 liter sft 00 l sft 9 = = = = = 9 = = 0 Bå hr l sft 0 0 Bå är = liter < liter Tänk oh Räkn Gleerups Utilning AB

19 Bråk 0 0 eftersom övrig är eftersom övrig är kg = kg = kg st st / = = 0 0 = = / = = / = kg kg = kg kg = kg l läsk l rik l yoghurt km kg gls = = eller 9 rn 9 0 v kkn v kkn pelsin / = 9 / = = / = / = Tänk oh Räkn Gleerups Utilning AB 9

20 Bråk pizz liter i vrje gls = 0, 0 = 0, 0 l = 0, 0 m kg 9 = 0,9 0 e 0 =, 0 =, = 0, 0 = 0, =, 00 =,0 0 =, 0, 0,,, 0,0 0,,, =, 0, kg ost A oh D B oh C E oh F 0,9 kg fisk st st st ölor Tänk oh Räkn Gleerups Utilning AB 0

21 Bråk 9 Groorn 0 ölor 0 groor fiskr fiskr fiskr 0 kr 0 kr e 0 öker = = v ygnet 9 = = 0,,0 Tänk oh Räkn Gleerups Utilning AB

22 Bråk genom tt rit 9 eller genom tt räkn v 0 = v 0 = 0 e 9 liter irklr 9 irklr irklr irklr öker öker A = B = A = B = 9 C = D = C = D = Tänk oh Räkn Gleerups Utilning AB

23 Bråk 0 oh + = + = = = = = = Brn : eller Brn : Brn : Brn : Brn : Brn : 9 l 0 pizz pizz g 0 g l vtten pket jäst tsk slt msk olj l mjöl Tänk oh Räkn Gleerups Utilning AB

24 Bråk l vtten pket jäst tsk slt msk olj l mjöl De får pizz vr. flsk 9 rö klossr rö kloss 90 gul kloss gul klossr 9 rö klossr rö klossr 9 De får kk vr. De får pelsin oh päron vr. 9 lök Proent 0% = 00 % = 00 0% = 0 0 = 0% 0% % % 0% 0% = 0 % = 0% = 0 Färg: 0% = Färg: % = Färg: % = Vit: 0% = Vit: % = Vit: % = 00% = Tänk oh Räkn Gleerups Utilning AB

25 Proent Färg: 0% = 0 Färg: % = Färg: 0% = Vit: 0% = 0 Vit: % = Vit: 0% = 00% 0 m 0 m 0 m m m 0% 0 m 0 m 0 m m m % m 0 m m m m % m 0 m m m m 0 kr Färg: % = Vit: % = 00 kr kr kr 00 kr kr pärlor 9 00 kr 00 kr 00 kr % 0% 0% % 0 rutor 0% 0 % kvr tt klipp. kssetter vfilmer skivor elever kr kr,0 m, m m 0 m, m 0, m 0 kg 0 kg kg 0, kg 0% 0% 0% 0% % % 0% 0% % % l 0% gls 0% % % 9 % % Tänk oh Räkn Gleerups Utilning AB

26 Proent 0 % 0% % % öker % 0% % sior 0% 0% 0% 0% 0% 0 = = 0% ,0 = = 0% 00 0,0 = 0 = 0% ,90 = = 0 00 % % 9% % e % f 00% % = 0, = 00 % = 0, = 00 % = 0,0 = 00 % 9 % 0% 0 % % 0% v < 0% eftersom v = 0% 0,0 = 0 = 00 0 = 0% 0 0,0 = = = 0% elever elever elever elever 90 elever yklr elever åker uss elever promenerr 90 elever ,0 0% % 0,0 0, %,0 0 00,0 = = = 00% 0 00 Tänk oh Räkn Gleerups Utilning AB

27 Proent e 9 0 kr kr 0 kr 0 kr 0 kr kr kr 0 kr 0 kr kr 0 kr kr kr kr,0 kr,0 kr kr 0 kr kr kr kr 0 kr kr kr kr Hn ör välj 0% eftersom et är 90 kr rtt. 0 kr kr 0 kr kr kr/kg 0 kr 0, kg hokl 0 kr rtt 0 m 9 m 0 g 0 kr hg 0 g % 0 v hoklkkorn kr kr/kg = % 00 = % 00 = 0% 0 0% 0% 0% % Tänk oh Räkn Gleerups Utilning AB

28 Proent 0 % 0% 00% 0% kr kr 0 0, % 0,0 0% 0,0 0% 0% 0, % 0,0 ollr 9 ollr ollr ollr 9 kr kr kr kr 0 0 kr kr 0 kr illigre 0, 0% 0, % 9 0 rutor 0 rutor rutor rutor 9 0 kr 0 kr kr 0 kr Tänk oh Räkn Gleerups Utilning AB

29 Proent 9 9 = 0% = % = % kr 00 kr 9 Skräk Tekne Övrigt Dokumentärer Ation 9 9 Inneny 0% Orientering % Fotoll 0% Ishokey % Musik 0% Musik Inneny Ishokey Orientering Fotoll Fotoll Tänk oh Räkn Gleerups Utilning AB 9

30 Proent m hg köttfärs kr 90 kr 00 B oh C A oh B smt C oh E E 0, l 0 pizzor Repetition , 00, , 990, Tänk oh Räkn Gleerups Utilning AB 0

31 Repetition 0 9 oh oh ; ; 9 0 är störst 0 0, 0,0, 0, 0,,,,,,9,,0 e, Tänk oh Räkn Gleerups Utilning AB

32 Repetition 9,,,,9,,,9,0,,,,9,0, 9 9, ;, ;,0 ;,0 ;,0, 9, 0 9 e f e f e f ; ; 000 ; ; ; ; 000 ; 000 ; 000 ; ; ; ; 0 00,,,, e, f, 9 0, 0,9 0,, e,0 f, 0,,9 0,, e, f, 0,9 0,,90,0 e, f,0 0,,,, Tänk oh Räkn Gleerups Utilning AB

33 Repetition,9, 9,0,9,,,, = e f e 00 f e 0 f e f e 9 f = = 9 0 elever Tänk oh Räkn Gleerups Utilning AB

34 Repetition,0 9,0,0,0 Hlsnet 9 0,0,0,0 h rn rn Flest ntl rn motionerr h., C, C 0, C, C 0,0 Temp C, Lin kste äst 0, år 9, 9 0, m 90 9,0 9, 9 år mån år mån år mån år mån,0, Kl. 9 9 år mån 0 gr 0 s s 90 s 0 s 0 0 C C / / e C f 9 C min 0 min 0 min ½ min 99 h 0 h h h Tänk oh Räkn Gleerups Utilning AB

35 Repetition 9 h min h min ygn h 0 min, h h s 0,0 m,0 m,0 m 0 0,0 m 0,9 m, m 0 00 m 00 m 0 m 0 0 m 9 m, m 0 0 mm 0 mm mm 0 mm mm 00 mm 0 m m m 0 m 0 m m m m e m m f m m m 000 m 0 00 m 00 m e 0 m f m 09 km,9 km,0 km 0, km e 0,0 km f 0,00 km 0 km 9 m km m km m km 0 m e km 0 m f km m 9 m oh 90 mm 0 m oh m 0, m oh 0 m 000 g 0 g 0 g 00 g 00 g 0 g 0, kg,0 kg 9,00 kg hg 0, hg 0,0 hg kg 0 g 9 kg 0 g 0 kg g kg 0 g kg 00 g 0 kg 00 g 000 kg 0 kg 0 kg 9 00 kg 00 kg 009 kg 0 ton, ton,0 ton, ton 9,0 ton,00 ton ton 0 kg ton 0 kg ton 9 kg ton 0 kg ton 00 kg ton 90 kg, ton,0 kg kg 0 g kg g g 0, g kg oh 000 g 00 g oh, kg 0 g oh 0,0 kg A C B Tänk oh Räkn Gleerups Utilning AB

36 Repetition 9 m m oh m eller m oh 9 m eller m oh, m eller st st Ingen Vis in lärre m 0 0% % 0% 0% 0 0 e C E B A e D m m m 9 Vis in lärre m m 0 m m x, m % 0% 0% 9 0% % % 0% m 0 kg 0 kg kr kr kr kr 0 kr kr 00 kr 0 kr 0 kr, m m 900 m 0% 0% 0% Tänk oh Räkn Gleerups Utilning AB

37 Tränrutorn Trän minuter i minuter i eller 9 minuter över hlv minuter over. 0. h min 9 h min Lörg Tisg.0,.0,.00,.0,.0.0,.,.,.,.0 h Trän min 0 min 00 s 00 s mån h 0 h h min h 0 min år mån 0 gr mån Trän...0. h min 9 min s min s 9. Trän min s min s min s min s min h min..0 h min Tänk oh Räkn Gleerups Utilning AB

38 Trän C C C 0 C 0 + C B A D Trän Åler Avprikning Frekvens 9 0 Frekvens,, 0 oh > < elever elever elever Åler Trän 00 m, m, km Trän A = (,) B = (0,) C = (,) D = (,) E = (0,0) Trän 9 Rätlok Ku, rätlok Fyrsiig pyrmi Cyliner e Cyliner 9 sioytor C 0 hörn Trän 0 Dimetern är 0 m 90 mm Trän oh f,, oh g e = 90 = 0,, oh e är spetsig vinklr, f oh h är truig vinklr g är en rät vinkel Trän 0 9 Tänk oh Räkn Gleerups Utilning AB

39 Trän m O = m m Trän m m 0 m 0 0 m m Trän m, m m m Trän 0 Trän m m m 90 oh 0 m 0 0 = 90 = Trän m 0 m m m Tänk oh Räkn Gleerups Utilning AB 9

40 Trän 9 m 0 m m m Trän 0 m (0 mm) Vis in lärre v figuren är grön 0 fjäreelr 0 fjäreelr 0 fjäreelr Trän 9 9,,,, 0 = = = Trän T.ex oh T.ex 9 oh T.ex oh Eftersom en hel är är = 9. Alltså är =. = 0 är å 0 = är å Tänk oh Räkn Gleerups Utilning AB 0

41 Trän 9 = = = Trän 0 min 0 min min mån mån mån 00 g 0 g 00 g l l l 00 m 0 m 00 m Trän 9 Trän 9 0 = Trän Tänk oh Räkn Gleerups Utilning AB

42 Trän / = / = 0 l Trän 9 0, 0,9,, , kg,0 kg kg = 0, kg 0 kg = 0,0 kg 00 kg =, kg 0 Trän 0 0% % 0% 0% e % f % % % % % Trän % % 0% 0% kloss klossr klossr klossr klossr Trän l l, l 0, l kr kr kr 0 kr kr kr kr 0 kr kr 0 kr kr 0 kr Trän 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% % 0% Trän 0 = 0% 00 0, = 0% 0,0 = 0% 0 = 0% 00 Tänk oh Räkn Gleerups Utilning AB

43 % % % 0% 0, oh 00 9 Trän kr kr kr 0 kr kr kr kr 0 kr 0 kr Tänk oh Räkn Gleerups Utilning AB

Addera. Skriv mellanled. Subtrahera Skriv mellanled. 532-429 1685-496 1 1 10 10 10

Addera. Skriv mellanled. Subtrahera Skriv mellanled. 532-429 1685-496 1 1 10 10 10 Namn: Hela och halva tusental till 00 000 Addera och subtrahera. 000+ 000= 000 000+ 00 = 00 000-000= 000 000-00 = 00 Skriv talen i fallande ordningsföljd. 000 0 00 0 00 0 00 00 0 000 0 00 0 00 0 00 0 00

Läs mer

d) 4 25 e) 900 + 800 f) 103 95 a) 17 500 b) 679 c) 112 752 149 kr. Hur mycket får Magda tillbaka när hon betalar? Ledtråd: Svaret är inte 31 kr.

d) 4 25 e) 900 + 800 f) 103 95 a) 17 500 b) 679 c) 112 752 149 kr. Hur mycket får Magda tillbaka när hon betalar? Ledtråd: Svaret är inte 31 kr. Till vart och ett av bokens sex kapitel hör fyra läxor. Varje läxa innehåller 12 uppgifter samt ett veckans problem. I facit kan du kontrollera om du löst uppgifterna rätt. Läxa 1 Efter avsnitt 1.1 1 a)

Läs mer

TIMSS population 2 Matematik (Algebra)

TIMSS population 2 Matematik (Algebra) TIMSS population 2 Matematik (Algebra) I1. Benny ville lösa ett problem med tre på varandra följande heltal, som tillsammans ger summan 81. Han skrev ner ekvationen (n - 1) + n + (n + 1) = 81. Vad står

Läs mer

Vikt och volym. Kapitel 4 Vikt och volym

Vikt och volym. Kapitel 4 Vikt och volym Vikt och volym Kapitel 4 Vikt och volym I kapitlet får eleverna arbeta med vikt och volym. Avsnittet om volym tar upp enheterna liter, deciliter och centiliter. Avsnittet om vikt tar upp enheterna kilogram,

Läs mer

handbok armering i grunden www.treart.se, xxx 20XX

handbok armering i grunden www.treart.se, xxx 20XX hnok rmering i grunen www.trert.se, xxx 20XX 48 49 innehåll 1. ARMERINGENS ROLL SID 7 2. ARMERINGSSTÅL SID 11 3. ARMERINGSNÄT SID 17 BE Groups sortiment omfttr: STÅL & RÖR SPECIALSTÅL ARMERING ROSTFRITT

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2001. Del II

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2001. Del II Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2011. Anvisningar Provtid

Läs mer

Högskoleprovet Kvantitativ del

Högskoleprovet Kvantitativ del Högskoleprovet Kvantitativ del Här följer anvisningar till de kvantitativa delproven XYZ, KVA, NOG och DTK. Provhäftet innehåller 40 uppgifter och den totala provtiden är 55 minuter. Ägna inte för lång

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2010. NATIONELLT KURSPROV

Läs mer

Prov Antal uppgifter Uppgiftsnummer Rekommenderad provtid

Prov Antal uppgifter Uppgiftsnummer Rekommenderad provtid 2015-03-28 Provpass 2 Högskoleprovet Svarshäfte nr. Kvantitativ del j Provet innehåller 40 uppgifter Instruktion Detta provhäfte består av fyra olika delprov. Dessa är XYZ (matematisk problemlösning),

Läs mer

Jag vill inte Lärarmaterial

Jag vill inte Lärarmaterial sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Dina och Isak. De har varit tillsammans länge och Isak har flyttat in till Dina. Dina älskar Isak och tycker att de har det

Läs mer

1 25 % = 4 1 % = 0,01 10 % = 0,10 40 % = 0,40 7 % = 0,07 3,5 % = 0,035

1 25 % = 4 1 % = 0,01 10 % = 0,10 40 % = 0,40 7 % = 0,07 3,5 % = 0,035 % = 00 0 % = 0 20 % = 5 25 % = 4 50 % = 2 % = 0,0 0 % = 0,0 40 % = 0,40 7 % = 0,07 3,5 % = 0,035 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Loppet ett spel om diskriminering

Loppet ett spel om diskriminering Loppet är ett spel som vill diskutera olika former av diskriminering och fördomar. Det ger inga färdiga svar till spelarna, utan syftar till att väcka tankar om fördomar och ställa frågor om hur diskriminering

Läs mer

MATTE MED FINGERKÄNSLA

MATTE MED FINGERKÄNSLA MATTE MED FINGERKÄNSLA Konkret matematik i nybörjarundervingen Författare och bilder: Janne Junttila och Kerttu Ristola, Oulun Matikkamaa (Mattelandet i Uleåborg) Översättning till svenska: Christel Forsblom

Läs mer

Läs in Räkna ut A Läs in Räkna ut a

Läs in Räkna ut A Läs in Räkna ut a LÄS IN RÄKNA UT A Innehåll Stryk under, ringa in, kryssa Till höger och till vänster 6 Hitta rätt mönster 8 I ordning 10 Följ ledtrådarna 14 Hemliga språk och koder 18 Tabeller och diagram 0 Tänk logiskt

Läs mer

Tid. Kapitel 6 Tid. Borggården sidan 6 Diagnos sidan 19 Rustkammaren sidan 20 Tornet sidan 25 Sammanfattning sidan 31 Utmaningen sidan 32

Tid. Kapitel 6 Tid. Borggården sidan 6 Diagnos sidan 19 Rustkammaren sidan 20 Tornet sidan 25 Sammanfattning sidan 31 Utmaningen sidan 32 Tid Kapitel 6 Tid 4B-boken inleds med ett kapitel om tid. Här tar vi upp de olika enheterna som används för att mäta tid, från år till sekund. Eleverna får träna på att omvandla mellan olika enheter för

Läs mer

Eulers polyederformel och de platonska kropparna

Eulers polyederformel och de platonska kropparna Eulers polyederformel och de platonska kropparna En polyeder är en kropp i rummet som begränsas av sidoytor som alla är polygoner. Exempel är tetraedern och kuben, men klotet och konen är inte polyedrar.

Läs mer

Lös Rubiks kub i 8 steg

Lös Rubiks kub i 8 steg Du Kan Fixa KUB Lös Rubiks kub i 8 steg ALEGA Skolmateriel AB STEG 1 LÄR KÄNNA KUBEN DELARNA I RUBIKS KUB KANT - BITARNA Kantbitarna har 2 färger. Det finns 12 kantbitar. De är placerade i mitten av en

Läs mer

Hur många registreringsskyltar finns det som inte innehåller samma tecken mer än en

Hur många registreringsskyltar finns det som inte innehåller samma tecken mer än en Föreläsning 10 Multiplikationsprincipen Additionsprincipen Permutationer Kombinationer Generaliserade permutationer och kombinationer. Binomialsatsen Multinomialsatsen Lådprincipen (Duvslagsprincipen)

Läs mer

De falska breven. Arbetsmaterial till. Om boken

De falska breven. Arbetsmaterial till. Om boken Om boken Boken handlar om en tjej som får ett brev från Erik. Erik har hon känt för länge sedan. Då var han tyst och blyg men nu är han annorlunda, mer mogen. De skriver flera brev för att till slut träffas.

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar.

Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar. NYHETSBREV FRÅN GÖRAN ADLÉN tankar om TRENDER juli 2010 Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar. När du gör saker, se till att göra det så lustfyllt som det bara går!

Läs mer

1. En scout söker sin tro och respekterar andras

1. En scout söker sin tro och respekterar andras 1. En scout söker sin tro och respekterar andras Ett frågetecken - Vad är skillnaden på att tro och att veta? Ta en sekund till att fundera på skillnaden mellan tro och vetande. Rita upp en linje på marken.

Läs mer

Prov Antal uppgifter Uppgiftsnummer Rekommenderad provtid

Prov Antal uppgifter Uppgiftsnummer Rekommenderad provtid Övningsprov Högskoleprovet Kvantitativ del elprovet innehåller 40 uppgifter Instruktion etta provhäfte består av fyra olika delprov. essa är XYZ (matematik), KV (kvantitativa jämförelser), NOG (kvantitativa

Läs mer

Nu är jag en helt vanlig person som är med i livet. Intervju med Jannice Andersson

Nu är jag en helt vanlig person som är med i livet. Intervju med Jannice Andersson Nu är jag en helt vanlig person som är med i livet. Intervju med Jannice Andersson Jannice, 29 år, har gått ner 40 kg. Cecilia Bergh i Intervju med Jannice Andersson Jannice: - För två år sen vägde jag

Läs mer

Anvisningar Del I. Namn: Födelsedatum: Komvux/gymnasieprogram: Provtid

Anvisningar Del I. Namn: Födelsedatum: Komvux/gymnasieprogram: Provtid Anvisningar Del I Provtid Hjälpmedel Miniräknarfri del Uppgift 14 Kravgränser 90 minuter för del I. Vi rekommenderar att du använder högst 45 minuter för arbetet med den miniräknarfria delen. Du får inte

Läs mer

Vi är kompisar ändå. En riktig vän. Ensam och utanför. Älska grodor! Vi behöver inte göra samma saker. att vara en bra kompis

Vi är kompisar ändå. En riktig vän. Ensam och utanför. Älska grodor! Vi behöver inte göra samma saker. att vara en bra kompis Nr 4 2014 Vänskap att vara en bra kompis En riktig vän Hur ska en vän vara och hur kan du bli en bra vän? Rafiki har frågat Preeti, Alex, Emy och många fler. Läs vad de tycker på sidan 6. Ensam och utanför

Läs mer

Se till att ingen sömsmån blir för lång så att det sträcker sig förbi diket som du ska sy i.

Se till att ingen sömsmån blir för lång så att det sträcker sig förbi diket som du ska sy i. Om det bildas jack i kanten på stycket så putsar jag ner jacket. Se till att ingen sömsmån blir för lång så att det sträcker sig förbi diket som du ska sy i. Pressa på täcket lite och försäkra dig om att

Läs mer

Bridge. på 10 minuter

Bridge. på 10 minuter Bridge på 10 minuter STEG FÖR STEG Det bästa sättet att lära sig spela bridge på är att börja med en förenklad form av spelet. Varje giv består av två moment, efter det att man delat ut korten: budgivning

Läs mer

Min dag med Agneta Hägg den kulturälskande läraren med gröna fingrar

Min dag med Agneta Hägg den kulturälskande läraren med gröna fingrar Min dag med Agneta Hägg den kulturälskande läraren med gröna fingrar Agneta Hägg är 57 år och jobbar som mellanstadielärare i klass 5B i Norsjö. Hennes föräldrar är från Norsjö men hon växte upp i Vännäs.

Läs mer