Hållbarhetsredovisning Loomis Norden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbarhetsredovisning 2014. Loomis Norden"

Transkript

1 Hållbarhetsredovisning 2014 Loomis Norden 1

2 2 Innehåll Loomis Nordens hållbarhetsredovisning 3 Integrity 4 Vi sätter säkerheten främst. Service 6 Kunden är alltid i centrum. People 8 Engagemang för vårt uppdrag. Ett tryggare samhälle 13 Minskad miljöpåverkan 14 Om Loomis 16 Om hållbarhetsredovisningen 17 GRI-tabellen 18» Vi ska alltid ligga steget före när det gäller säkerhetsfrågor. Det är vi skyldiga våra medarbetare och kunder. «Patrik Högberg Regionchef Norden

3 Loomis Nordens hållbarhetsredovisning 3 Det är med glädje jag välkomnar dig till Loomis Nordens hållbarhetsredovisning Med denna redovisning har våra verksamheter i Sverige, Norge, Finland och Danmark tagit ett viktigt steg för ett ökat samarbete och transparens kring vårt affärsetiska arbete. Att säkerställa och förbättra säkerheten för våra kunder, medarbetare och det samhälle vi verkar i är vår prioriterade hållbarhetsfråga. En väl fungerande kontanthantering är en grundläggande tjänst i ett modernt samhälle. Loomis Norden arbetar kontinuerligt för att erbjuda våra kunder den bästa servicen på ett säkert sätt. Genom att utveckla våra erbjudanden och alltid ligga i framkant när det gäller riskhantering och kontroll av risker lägger vi grunden för en värdeskapande och hållbar verksamhet. Under året har vi lagt kraft på ny paketering och utformning av våra tjänster så att våra kunder enkelt och effektivt ska få hjälp. Det ska vara lätt att välja, förstå och köpa Loomis tjänster. Det är tillfredställande att konstatera att den nya paketeringen uppskattas av såväl gamla som nya kunder. Vi har fortsatt att adressera frågan om penningtvätt. Att aktivt förhindra penningtvätt och annan kriminell verksamhet är ständigt aktuellt för oss som hanterar stora mängder kontanter varje dag. Under 2014 presenterades en utredning kring kontanthanteringen i Sverige. Där föreslås bland annat en ny lag som ger ansvar till granskande myndighet att ställa mer långtgående krav på uppräkningsverksamheter. Vi välkomnar lagförslaget. Redan idag arbetar vi i allt väsentligt på det sätt som föreslås bli norm, vilket stärker oss i vårt arbete att alltid ligga steget före när det gäller säkerhetsfrågor. Loomis Norden har viljan och kompetensen att bidra till minskad kriminalitet i samhället, ett arbete som gör skillnad för våra kunder och medarbetare. Med gemensamma ansträngningar kommer vi längre. Redovisningen täcker de nordiska länderna, men våra värderingar och mål delas av Loomis världen över. Patrik Högberg Regionchef Norden

4 4 Integrity: Vi sätter säkerheten främst Våra kunder ska kunna vara trygga i att deras kontanter hanteras på ett säkert och transparent sätt. Transport och hantering av kontanter medför säkerhetsrisker som kan förebyggas genom ett väl förankrat värdegrunds- och säkerhetsarbete. Vi kan alltid redovisa hur våra kunders pengar hanteras genom att vår verksamhet bygger på tydliga säkerhetsrutiner och kontrollfunktioner. Vi utgår från ett regelverk som är framtaget utifrån myndighetskrav, revisioner, kontroller och lång internt upparbetad erfarenhet. Vår verksamhet genomgår regelbundet intern och extern revision. Det ger oss möjlighet till ständiga förbättringar i verksamheten och ökar tryggheten för våra kunder och medarbetare. Våra värderingar People: Vi ska utveckla kunniga medarbetare och bemöta dem med respekt. Service: Vi eftersträvar exceptionell kvalitet, innovationsförmåga, mervärde och att överträffa kundens förväntningar. Integrity: Vi utför vårt arbete med ärlighet, vaksamhet samt hög etik och moral.» Professionell riskhantering är en av våra framgångsfaktorer, det bygger vår affär. Loomis har kunskapen och verktygen för att minska risker i ett tidigt skede. «Jan Schjøtz VD Loomis Danmark

5 ...med våra värderingar och etiska riktlinjer som utgångspunkt 5 Vi arbetar kontinuerligt med förankring av våra värderingar och vår uppförandekod bland alla våra medarbetare. Vi genomför introduktioner för nyanställda och utbildningar i värderingsstyrt ledarskap för chefer. Genom vårt spel, Loomis Decision Game, får medarbetarna möjlighet att diskutera och hitta lösningar på etiska dilemman. Vår whistleblowingtjänst, Loomis Integrity Line, gör det möjligt för våra medarbetare att anonymt rapportera misstankar om agerande som strider mot våra värderingar och vår uppförandekod. Den information som kommer in genom rapporteringskanalen följs alltid upp. Med vår whistleblowingtjänst ökar vi möjligheten att i ett tidigt skede kunna åtgärda eventuella missförhållanden och säkerhetsrisker. Vår uppförandekod i korthet Loomis ska vara branschens mest attraktiva arbetsgivare. Loomis ska minska verksamhetens miljö- och klimatpåverkan. Loomis ska inte acceptera oetiskt beteende. Från och med 2014 har Loomis undertecknat ett internationellt avtal för att främja de mänskliga rättigheterna och värna ett socialt ansvar tillsammans med Union Network International och Svenska transportarbetarnas förbund. Avtalet gäller i Loomis alla verksamhetsländer, och alla anställda är skyldiga att följa avtalet.» Vi menar allvar med våra etiska riktlinjer. Våra medarbetare har ansvar att rapportera om något inte verkar rätt. Loomis Integrity Line är vår kanal som ger alla medarbetare möjlighet att rapportera direkt till koncernledningen. «Ari Perkka HR-chef Loomis Finland

6 6 Service: Kunden är alltid i centrum Loomis vill alltid erbjuda den högsta tillförlitligheten och servicenivån. Vi utvecklar vår verksamhet med ambitionen att överträffa kundernas förväntningar. Med en tydlig paketering och kommunikation av våra tjänster får kunden en trygg och effektiv kontanthantering. En trygg och effektiv kontanthantering Vi lyssnar på våra kunder. Kunddialog och lyhördhet för olika kunders behov är grunden för att kunna vara proaktiv och erbjuda den bästa lösningen för kunden.» En hög säkerhetsmedvetenhet är grunden för att vinna kundernas förtroende, den är också utgångspunkten för all vår tjänsteutveckling. «Loomis har genomfört ett omfattande utvecklingsarbete och har förpackat Nu tjänsterna på har det ett nytt sätt som tydligare möter kundens behov. Vi har också namngivit våra tjänster och kopplat till Maj-Britt Arhelm Marknads- och kommunikationschef symboler för ökad tydlighet. Det ska vara lätt att välja, förstå och köpa Loomis tjänster. blivit enklare att köpa pengar! Enkel Du lämnar själv pengarna i vår servicebox. Bekväm Vi hämtar din kassa hos dig. Komplett Full service och eget värdeskåp. Växel Direkt Växelleverans direkt till din butik. Signatur Skräddarsydda lösningar. Nu har vi gjort enkla paket av våra kontant Vi finns på 15 platser i hela Sverige och är specialister

7 7 78 % nöjda kunder Loomis genomför årliga undersökningar där kundnöjdheten följs upp genom mätningen Nöjd Kund Index (NKI). Våra nöjda kunder är beviset på att vi har lyckats erbjuda en service med hög tillförlitlighet. Våra kunder uppskattar Loomis höga servicenivå när det gäller att utföra våra tjänster i tid och med hög säkerhet. Det är med stolthet vi kan konstatera att vårt ständiga fokus på kompetens och engagemang har gett resultat och värdesätts av våra kunder. Vi kan i år också konstatera att den nya och tydligare paketeringen av våra tjänster har uppskattats av våra kunder. Nöjd Kund Index för Loomis Norden 2014 är 78 av 100, en stark signal om hög kundnöjdhet. Mätningarna och dialogen med kunderna ligger till grund för Loomis förbättrings- och utvecklingsarbete. Det är genom den kontinuerliga dialogen med våra kunder som vi har möjlighet att möta och överträffa deras förväntningar och förbättra kvaliteten på våra tjänster. Loomis styrkor enligt kunderna Våra medarbetare uppträder säkerhetsmedvetet Vi hämtar och levererar kontanter inom avtalade tidsramar Vi är enkla att samarbeta med och har en hög säkerhetsstandard För fjärde året i rad deltog Loomis på SKYDD, Nordens största mässa inom säkerhet, brand och räddning.

8 8 People: Engagemang för vårt uppdrag Loomis sysselsätter ca personer globalt varav personer i Norden. Våra medarbetare är ansiktet ut mot våra kunder och navet i allt vi gör. Genom att utveckla engagerade och kunniga medarbetare lägger vi grunden för en hållbar organisation. Kompetensutveckling Loomis är specialisten på kontanthantering. Vi ska alltid ge våra kunder säkra leveranser, vi har en hög riskmedvetenhet och genomför våra uppdrag med integritet. Detta ställer höga krav på våra medarbetare och vi arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling och förankring av våra etiska riktlinjer. Att möta kundernas förväntningar bygger på medarbetarnas delaktighet och engagemang. Vi erbjuder kompetensutveckling som utgår ifrån varje medarbetares särskilda behov. Loomis Affärsskola i Sverige erbjuder alla medarbetare möjlighet till vidareutveckling. Under 2014 genomfördes utbildningstimmar i de nordiska länderna. Detta innebär i genomsnitt 10 timmar per medarbetare. Våra chefer utbildas i värderingsstyrt och utvecklande ledarskap. Motivering för Loomis utmärkelse: Loomis kan titulera sig ett Karriärföretag 2014 som ett resultat av en hög ambitionsnivå att vara Sverige bästa arbetsgivare 2015 och har genom målinriktat arbete kommit en bra bit på vägen. Genom kontinuerlig uppföljning visar man ett genuint intresse i sina medarbetares professionella utveckling vilket också förstärks av ett program som identifierar och utvecklar de talanger som finns inom bolaget. Dessa faktorer i kombination med en positiv tillväxt sett till antalet anställda anser vi borgar för spännande karriärmöjligheter på Loomis under I våra årliga medarbetarsamtal lägger vi en grund för medarbetarnas individuella utvecklingsplaner. År 2014 blev Loomis utsett till ett Karriärföretag av affärstidningen Dagens Industri, en utmärkelse som visar att Loomis medarbetare har möjlighet till professionell utveckling och goda karriärmöjligheter inom företaget.» Vi arbetar i en högriskbransch. Därför är det avgörande att våra medarbetare vet vad som förväntas av dem i olika situationer. Det är möjligt endast genom välförankrade värderingar och etiska riktlinjer. «Finn Olsen HR-chef Loomis Danmark

9 9 79 % nöjda medarbetare Hos Loomis ska män och kvinnor, unga och äldre ha samma utvecklingsmöjligheter. Vi följer regelbundet upp hur våra medarbetare trivs på sina arbetsplatser. Under 2014 genomfördes medarbetarundersökningar i samtliga nordiska länder med positiva resultat. Nöjd Medarbetarindex för de nordiska länderna under 2014 är i genomsnitt 79 procent. Resultaten från undersökningarna följs upp på såväl lokal som nationell nivå, genom bland annat personalmöten och chefsnätverk. I årets medarbetarundersökning införde vi ett nytt index som mäter graden av engagemang hos medarbetarna. Detta är ett steg i arbetet med fokus på medarbetarengagemang. Loomis Finland tilldelades affärstidningen Kauppalehtis framgångscertifikat. Den danska Arbetsmiljömyndigheten har bedömt att Loomis Danmark har en god arbetsmiljö.» Det är genom ett långsiktigt, flitigt och kundorienterat arbete som vi når positiva resultat. «Harri Veijola VD Loomis Finland Styrkor på arbetsplatsen enligt våra medarbetare Medarbetarna bryr sig om varandra Medarbetarna ges mycket ansvar Medarbetarna är stolta över hur vi bidrar i samhället

10 10» Vi vill vara attraktiva på arbetsmarknaden och rekrytera de bästa medarbetarna. Det gör vi genom att lyssna på våra medarbetares behov och sätta ambitiösa mål. «Maria Ryott HR-chef Loomis Sverige AB Loomis Sverige har antagit utmaningen att bli Sveriges bästa arbetsplats. Vi samverkar med organisationen Great Place to Work som regelbundet utvärderar våra arbetsplatser och erbjuder jämförelse med företag som har fokus på att erbjuda arbetsplatser för framgång. PERSONALOMSÄTTNING Sverige 9% Norge 21% Finland 17% Danmark 12% Avslutade anställningar män kvinnor Totalt Åldersfördelning Totalt Nya anställningar män kvinnor Totalt Åldersfördelning < > 50 Totalt

11 Hälsa & säkerhet 11 Vi arbetar ständigt med att förebygga skade- och hälsorisker genom att säkerställa att vår personal har den utrustning och utbildning som krävs och genom att erbjuda exempelvis hälsoundersökningar, ergonomiutbildningar, säkerhetssamordnare och friskvård. Hög frisknärvaro Frisknärvaron är hög i alla nordiska länder och ligger i genomsnitt på 95 procent. Alla skador, från mindre incidenter till rånsituationer, rapporteras in via de nationella systemen i de nordiska länderna. Under 2014 rapporterades 112 incidenter och 60 skador. Flertalet skador var inte allvarliga utan av övergående karaktär. Vi kompromissar inte med säkerheten Förståelse för och värdering av de risker som finns i samhällets flöde av kontanter är en del av Loomis vardag. Våra största säkerhetsrisker är att värdetransporterna kan utsättas för rån och våra värdedepåer för överfall av olika slag. Vi kan med glädje konstatera att antalet värdetransportrån minskade under Det bekräftar att det förebyggande arbete vi utför och utvecklar tillsammans med organisationer och myndigheter ger resultat. Genom kunskap och bra rutiner kan vi förhindra en del incidenter. Hantering och kontroll av risker ligger alltid till grund för hur uppdragen utformas och utförs. Om våra medarbetare trots de förebyggande åtgärderna utsätts för rån eller andra incidenter har vi fastslagna rutiner och rehabiliteringsprogram på plats.» Det är det systematiska och långsiktiga arbetet med fokus på att alltid minimera hälso- och säkerhetsrisker som ger resultat. «Gry K. Skjønhaug HR-chef Loomis Norge

12 12 MEDARBETARE Total personalstyrka Antal tillsvidareanställda Män Kvinnor 810 Antal visstidsanställda Män 33 Kvinnor 25 Antal heltidsanställda Män 991 Kvinnor 509 Antal deltidsanställda Män 449 Kvinnor 329 ANTAL MÄN OCH KVINNOR PER TJÄNSTEKATEGORI OCH ÅLDER Kollektiv Tjänstemän Ledningsgrupper Totalt (antal) Män 63% 61% 84% Kvinnor 37% 39% 16% Åldersfördelning % 12% 0% % 70% 72% 50-12% 18% 28% ANTAL MÄN OCH KVINNOR I KONCERNSTYRELSEN OCH ÅLDER Antal män 4 Kvinnor 2 Totalt antal 6 Åldersfördelning, antal Totalt antal 6 KOLLEKTIVAVTAL Andel av personalen som omfattas av kollektivavtal Sverige 100% Finland 100% Danmark 100% Norge 26%

13 13 Ett tryggare samhälle Som aktör i en bransch där hot om våld är en realitet vill vi genom våra erfarenheter om förebyggande arbete och djupa kunskap inom riskhantering bidra till minskad kriminalitet i samhället. På så sätt kan vi fortsätta att erbjuda våra kunder och medarbetare en trygg service och trygga arbetsplatser. Vi vill förebygga kriminalitet genom att verka för utsatta unga Loomis vision och mål är att aktivt bidra till att minska kriminaliteten. I samverkan med aktörer som arbetar för att förbättra situationen för utsatta barn och ungdomar kan vi förhindra utanförskap. Loomis inledde 2013 ett pilotprojekt med den svenska organisationen Fryshuset. Fryshuset har en omfattande ungdomsverksamhet som vänder sig till dem som lever eller riskerar att hamna i utanförskap. Samarbetet är unikt och bygger på att skapa en större förståelse mellan ungdomar och myndighetsaktörer och tillsammans utveckla nya alternativa arbetsmetoder för bl.a. konflikthantering och trygghetsfrågor. Vi stöttar Fryshuset med riktade insatser och kopplar dessa till Loomis kärnverksamhet, att på ett säkert sätt hantera stora mängder kontanter. Loomis engagemang och brottsförebyggande arbete kommer att fördjupas och breddas. Genom att bidra till att brottslighet förebyggs på ett tidigt stadium skapar vi indirekt också en tryggare arbetsmiljö för våra anställda. Övriga engagemang Loomis stödjer även Frimerkehjemmet som är ett danskt initiativ för utsatta barn. Loomis samarbetar sedan flera år tillbaka med Botkyrka kommun i Sverige, för att erbjuda engagerande sportverksamhet för ungdomar. Verksamhetens målgrupp är unga tjejer. Sedan 2010 samarbetar Loomis även med Majblomman som hjälper ekonomiskt utsatta barn och deras familjer. Vi bidrar med transporter och kontanthantering. Loomis stödjer Sylva, en fond för cancersjuka barn i Finland. Loomis i Finland erbjuder även praktikplatser till unga för att stötta dem på deras väg ut i arbetslivet. Loomis bidrog med att räkna pengar i samband med en TV-sänd insamlingsgala till förmån för organisationen Kirkens Nødhjelp i Norge. Pengarna som samlades in gick till rent vatten för minst en miljon människor som lider av vattenbrist.» Vi måste på alla sätt och tillsammans jobba för att minska utanförskap. «Patrik Högberg Regionchef Norden

14 14 Minskad miljöpåverkan Värdetransporterna är grunden i vår verksamhet och vi genomför dagligen tusentals transporter på uppdrag av våra kunder. Att minska miljöpåverkan från dessa transporter är prioriterat. Våra värdetransporter En viktig åtgärd för att minska vår miljöpåverkan är att optimera våra rutter, så att vi på ett effektivt och säkert sätt kan utföra våra kunduppdrag. Vi utbildar våra förare att köra bränslesnålt och väljer att köpa bränslesnåla fordon. I Sverige var klimatpåverkan från våra värdetransporter ton koldioxid vilket motsvarar 2,6 kilo koldioxid per kundstopp. Genom ett effektivt utbytesprogram för våra fordon föryngras fordonsparken och vi minskar utsläppen. Loomis Sverige arbetar också aktivt med att minska antalet transporter genom att i samverkan med våra kunder samordna transporterna på ett effektivt sätt. Detta arbete bedrivs på riks- och lokal nivå. I Norge var klimatpåverkan från våra värdetransporter 730 ton koldioxid, en minskning med 25 % från föregående år Det systematiska uppföljningsarbetet inom energi- och klimat ger kunskap att driva ett effektivt förändringsarbete. Bland annat har investeringar gjorts i bilar som släpper ut mindre växthusgaser än tidigare modeller. I Finland har utbildningar i miljövänlig, ekonomisk och säker körning genomförts under året. En bränslesnål körstil ger positiva klimateffekter och är kostnadseffektivt. I Danmark använder Loomis eldrivna säkerhetsfordon och har tagit fram en bilpolicy för att minska utsläppen av växthusgaser. Loomis Danmark utvidgar sin bilpark för värdetransporter med eldrivna fordon som varken släpper ut CO2 eller partiklar i miljön.

15 15 Våra platskontor och tjänsteresor Genom att prioritera miljöriktiga alternativ strävar vi efter att minska vår miljöpåverkan på platskontoren. Ett exempel är uppvärmning genom fjärrvärme, ett annat är att Loomis i Danmark har installerat solceller på sina kontor. Vi arbetar på att minska mängden avfall. Vi strävar efter en hög återvinningsgrad och sorterar det avfall vi orsakar. Utsläppen från våra tjänsteresor står för ca fyra procent av de totala utsläppen från transporter och resor. För att minska vår klimatpåverkan väljer vi så långt som möjligt att resa med tåg istället för flyg. Vi välkomnar delaktighet och samlar in förbättringsförslag från våra medarbetare, bland annat i samband med de årliga medarbetarsamtalen. Det har lett till positiva miljöförbättringar på platskontoren. Genom miljömedvetenhet vid val av produkter och material kan Loomis miljöpåverkan minskas, till exempel vid upphandling av bränslesnåla bilar och bra säkerhetsutrustning. Att transportera kundernas kontanter i återvinningsbara väskor är ett annat exempel. Loomis tar också ett bredare samhällsansvar i samband med inköp. Våra uniformer tillverkas i samverkan med Fair Wear Foundation, ett initiativ för goda arbetsförhållanden i textilindustrin. Hållbara inköp Vi vill öka medvetenheten kring hållbarhetsfrågor genom att ställa krav på våra leverantörer. Vi utvärderar nya leverantörer ur ett miljöperspektiv och arbetar alltid efter försiktighetsprincipen, till exempel när det gäller att fasa ut ämnen som kan vara skadliga. De flesta av våra större leverantörer finns i Europa och redovisar för sitt hållbarhetsarbete.» Jag är stolt över att vårt miljöarbete ger resultat och att vi under 2014 minskade våra klimatutsläpp. Våra kunder ska kunna lita på att vi utför deras tjänster med ansvar för miljön. «Geir Wulsch VD Loomis Norge

16 16 Om Loomis Loomis är ett serviceföretag inom kontanthantering. Vi erbjuder våra kunder att tryggt och effektivt hantera deras kontanter. Vår kundkrets är alla typer av företag och verksamheter med behov av kontanthantering. Loomis sysselsätter medarbetare varav finns i Norden. De nordiska huvudkontoren finns i Stockholm, Oslo, Vanda och Glostrup. Loomis har en decentralicerad organisation för att lokalt hantera den dagliga verksamheten, där möten med kunder och medarbetare sker. Det gäller oavsett om det är värdetransport- eller uppräkningsenheter. Platskontoren har stort inflytande över verksamheten på den lokala marknaden. Loomis AB lyder under den svenska aktiebolagslagen samt svenska börsregler och följer därmed Svensk kod för bolagsstyrning. Loomis styrelse har ambitionen att uppfylla högt ställda krav på bolagsstyrning. Loomis aktie (LOOM B) är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap Norden, sedan Syftet för bolagsstyrning är att skydda aktieägarnas och övriga intressenters intressen. Aktieägare påverkar styrelse och ledning via bolagsstämman. För medarbetarna finns flera kanaler genom vilka de kan påverka, bland annat medarbetarundersökningar, etablerade arbetskommittéer samt regelbundna arbetsplatsträffar. På koncernnivå erbjuder Loomis värdehanteringstjänster i 20 länder: Argentina Brasilien Danmark Dubai Finland Frankrike Hong Kong Norge Portugal Schweiz Slovakien Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Tjeckien Turkiet Tyskland USA Österrike Styrelseordförande Loomis AB: Alf Göransson Koncernchef: Jarl Dahlfors Regionchef Norden: Patrik Högberg

17 17 Om hållbarhetsredovisningen Loomis ska alltid, transparent och tydligt, kunna redovisa hur våra kunders pengar hanteras. Detta är grunden för våra långsiktiga kundrelationer. Vårt företag verkar efter högt ställda etiska krav och med rigorösa säkerhetsrutiner och internkontroller. Redovisningen omfattar Loomis Nordens hållbarhetsarbete under kalenderåret Vi följer riktlinjerna i den internationella standarden Global Reporting Initiative, G4 Core. Loomis prioriterade intressenter är våra kunder, medarbetare, leverantörer, aktieägare och tillsynsmyndigheter. väsentliga för våra intressenter. Syftet med redovisningen är att visa för våra intressenter hur vi, som en samhällsaktör, värnar deras krav och förväntningar på en trygg och säker kontanthantering. Redovisningen är framtagen i samarbete med TripleB. Processen att bestämma rapportinnehåll utgår från de frågor och indikatorer som bedöms vara mest Kontakt Vid frågor rörande hållbarhetsredovisningen kontakta: Maria Ryott HR chef Adress Loomis Sverige AB Vallgatan Solna Telefon: Loomis Norden: Loomis Sverige AB Vallgatan Solna Telefon: Loomis Norge AS Postboks 9056 Gronland 0133 Oslo Telefon: Loomis Suomi Oy PL Vantaa Telefon: Loomis Danmark A/S Sydvestvej Glostrup Telefon:

18 18 GRI-tabellen Allmänna standardupplysningar Strategi och analys G4-1 Uttalande från ledningen 3 Organisationsprofil G4-3 Namn 16 G4-4 Väsentliga produkter, tjänster, varumärken 16 G4-5 Huvudkontorets adress 17 G4-6 Länder där verksamhet bedrivs 16 G4-7 Ägarstruktur och företagsform 16 G4-8 Marknader 16 G4-9 Organisationen storlek 16, Årsredovisning G4-10 Total personalstyrka 12 G14-11 Andel som omfattas av kollektivavtal 12 G4-12 Leverantörer 15 G4-13 Väsentliga förändringar under redovisningsperioden Nej G4-14 Om försiktighetsprincipen 15 G4-15 Principer och initiativ 5, 15 G4-16 Deltagande i strategiska initiativ 5 Identifierade väsentliga aspekter och avgränsningar G4-17 Verksamheter inkluderade i bokslutet Årsredovisning G4-18 Process för att definiera innehåll 17 G4-19 Väsentliga aspekter 19 G4-20 Väsentliga aspekter, internt perspektiv 19 G4-21 Väsentliga aspekter, externt perspektiv 19 G4-22 Väsentliga förändringar Nej G4-23 Väsentliga förändringar avseende omfattning, avgränsningar Nej Intressenter G4-24 Intressenter 17 G4-25 Princip för identifiering av intressenter 17 G4-26 Intressentdialog 7, 9, 16 G4-27 Nyckelfrågor i intressentdialogen 7, 9 Information om redovisningen G4-28 Redovisningsperiod 17 G4-29 Datum för senaste redovisning 17 G4-30 Redovisningscykel 17

19 19 Allmänna standardupplysningar forts. G4-31 Kontaktuppgifter för frågor om rapporten 17 G4-32 Redovisningen följer GRI Core 17 G4-33 Process avseende extern granskning Redovisningen är ej externt granskad Styrning G4-34 Bolagsstyrning 16, Årsredovisning Etik och integritet G4-56 Värderingar och etiska riktlinjerna 4-5 Specifika standardupplysningar Väsentlig aspekt Ekonomi Indikator Ekonomiska resultat G4-EC1 Skapat och levererat direkt eknomiskt värde Årsredovisning Miljö G4-EC7 Utveckling och påverkan av investeringar i infrastruktur och tjänster Usläpp till luft G4-EN15 Direkta utsläpp av växthusgaser 14 G4-EN16 Indirekta utläpp av växthusgaser 14 Transporter G4-EN30 Miljöpåverkan från transporter 14 Anställningsförhållanden och arbetsvillkor Anställning G4-LA1 Personalomsättning 10 Hälsa och säkerhet G4-LA6 Skador och frisknärvaro 11 Utbildning G4-LA9 Genomsnittligt antal utbildningstimmar per anställd G4-LA10 Program för kompetensutveckling 8 G4-LA11 Andel av anställda som får regelbunden uppföljning Jämställdhet och mångfald G4-LA12 Sammansättning av styrelse och ledning 12 Mänskliga rättigheter Icke-diskriminering G4-HR2 Utbildning i policy för Mänskliga Rättigheter 5 Organisationens roll i samhället G4-HR3 Rapporterade fall av diskriminering Inga rapporterade fall Anti-korruption G4-SO4 Utbildning i anti-korruption 5 Ansvar för tjänster G4-SO5 Rapporterade fall och åtgärder relaterat till korruption Inga rapporterade fall Kundundersökning G4-PR5 Rutiner för kundnöjdhet 7

20 20 Loomis Sverige AB, Vallgatan 11, Box 902, Solna Växel: ,

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2013 1 2 Innehåll Inledning 3 Vår verksamhet bygger på starka värderingar och hög integritet. Läs om hur vi bidrar till ett tryggare samhälle. Marknad 6 Vi erbjuder våra kunder en

Läs mer

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014 GRI-index 2014 NCC 2014 1 Om NCC:s GRI-redovisning NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av NCC:s årsredovising. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

GRI-komplement 2013. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Väsentligaste hållbarhetsfrågorna

GRI-komplement 2013. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Väsentligaste hållbarhetsfrågorna GRI-KOMPLEMENT 2013 GRI-komplement 2013 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2013 samt detta GRI-komplement. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt Global Reporting

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Ålandsbanken och hållbarhet tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov 2014 Vår väg till hållbarhet Vi ska vara den självklara värdeskapande

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Nordnet Citizenship bakgrund

Nordnet Citizenship bakgrund Nordnet Citizenship bakgrund GRI-index, bakgrundsdata och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Nordnets årsredovisning Rapporteringen av vårt hållbarhetsarbete (Citizenship) följer sedan

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta GRI-index Från och med verksamhetsåret 2009 följer Stockholms läns landstings miljöredovisning Global Reporting Initiative, GRI, på tillämpningsnivån C. Landstinget har för närvarande inte några planer

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Samhällsansvar i Nordea. Skapa förtroende varje dag

Samhällsansvar i Nordea. Skapa förtroende varje dag Samhällsansvar i Nordea Skapa förtroende varje dag Skapa förtroende varje dag Samhällsansvar: vad är det egentligen? Företagets samhällsansvar, eller CSR som det brukar kallas (Corporate Social Responsibility),

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Peabs etiska riktlinjer

Peabs etiska riktlinjer Peabs etiska riktlinjer Alla ska kunna vara stolta över oss För inte så värst länge sedan var Peab ett litet företag. Då kunde vi utan problem bara sitta ner och prata igenom vad som gällde här. Nu är

Läs mer

Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande

Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande Staten är en betydande företagsägare i Sverige. Inom Regeringskansliet förvaltas 55 företag, varav 40 ägs helt och 15 ägs tillsammans

Läs mer

nordnet citizenship GRI-index

nordnet citizenship GRI-index nordnet citizenship GRI-index GRI-index, bakgrundsdata och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Nordnets årsredovisning Rapporteringen av vårt hållbarhetsarbete (Citizenship) följer sedan

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

HALLBARHETSRAPPORT 2014. 1 september 2013-31 augusti 2014

HALLBARHETSRAPPORT 2014. 1 september 2013-31 augusti 2014 HALLBARHETSRAPPORT 2014. 1 september 2013-31 augusti 2014 Rådgivning Revision Skatt Företagsservice BDO i Sverige (BDO AB) är en revisions- och rådgivningsbyrå som är en del av det världsomspännande nätverket

Läs mer

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015.

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015. Våra hållbarhetsmål För att styra E.ONs hållbarhetsarbete i Norden har vi definierat elva hållbarhetsmål som täcker områdena Miljö, Medarbetare, Kunder och Leverantörer. en är baserade på vårt globala

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnamn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarig: Ledningsgruppen Datum: 110321 Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Innehållsförteckning Wulff Group/Wulff

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Vår uppförandekod gäller all vår verksamhet och vi förutsätter oss att all personal alltid följer dessa riktlinjer.

Vår uppförandekod gäller all vår verksamhet och vi förutsätter oss att all personal alltid följer dessa riktlinjer. Code of Conduct Brev från ledningen Hos oss på Caverion är det viktigt att utveckla företagets långsiktiga verksamhet. Vi strävar inte efter det goda ekonomiska resultatet till varje pris. Vi förstår att

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

GRI-bilaga 2014. Generella standardindikatorer

GRI-bilaga 2014. Generella standardindikatorer GRI-bilaga 2014 Catena AB publicerar i år för andra året i följd en hållbarhetsredovisning enligt riktlinjerna från the Global Reporting Initiative (GRI). Hållbarhetsredovisningen presenteras som ett separat

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Kvalitet Vi är en kvalitetsleverantör av telefonisttjänster. Kvalitet Vår viktigaste källa i kvalitetsarbetet är våra egna kunder. Varje år gör vi därför en kundundersökning där vi mäter vårt NKI (Nöjd-kund-index).

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag nsvarig för dokumentet: Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Wulff Group/ Wulff-Group Plc. (Wulff) är en professionell sälj- och marknadsorganisation av kontorsmaterial. Vår vision är

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) 1 (9) LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Datum för beslut 2013-12-18 Träder ikraft

Läs mer

Korsreferenstabell GRI

Korsreferenstabell GRI Posten Norden Hållbarhetsredovisning 2010: Korsreferenstabell GRI Posten Nordens hållbarhetsredovisning för 2010 är upprättad enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning,

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Riktlinjer för ägarstyrning

Riktlinjer för ägarstyrning 1(5) Riktlinjer för ägarstyrning Dokumenthistorik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 1.0 Riktlinjer för intern styrning och kontroll Riktlinjer för placeringsverksamheten Riktlinjer

Läs mer

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD www.statkraft.com 2 STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD Innehåll Koncernchefen har ordet............... 3 Del I: Att förstå och tillämpa Statkrafts uppförandekod 1. Statkrafts förpliktelse................

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia Författare: Koncernledning Datum: 5 april 2011 (uppdaterad 27 januari 2014) Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia AcadeMedia har upprättat en hållbarhetspolicy för att tydliggöra vårt gemensamma ansvar

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Agenda Vad vi förhåller oss till Strategi Hur följer vi upp och visar efterlevnad av krav i leverantörskedjan? Lärdomar och erfarenheter att ta

Läs mer

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster Nordanå skall vara en attraktiv part när det gäller klimatsmarta logistiktjänster till företag i Sverige samt Europa. Vi skall också vara en attraktiv

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Uppförandekod. för Sjätte AP-fonden

Uppförandekod. för Sjätte AP-fonden Uppförandekod för Sjätte AP-fonden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 Grundläggande för Sjätte AP fondens syn på avkastning och ansvarsfulla investeringar... 3 Krav på affärspartners företag och fonder...

Läs mer

Denna rapport beskriver hur Erik Penser Bankaktiebolag arbetar med hållbarhetsfrågor i förhållande till sina viktigaste intressenter.

Denna rapport beskriver hur Erik Penser Bankaktiebolag arbetar med hållbarhetsfrågor i förhållande till sina viktigaste intressenter. Denna rapport beskriver hur Erik Penser Bankaktiebolag arbetar med hållbarhetsfrågor i förhållande till sina viktigaste intressenter. Rapporten har upprättats i enlighet med Global Reporting Initiatives

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

VD HAR ORDET. VD och koncernchef

VD HAR ORDET. VD och koncernchef UPPFÖRANDEKOD VD HAR ORDET Det är viktigt att vår omvärld kan lita på oss. Lita på vår professionalitet och integritet. Därför måste vi vara professionella i vårt handlande gentemot kunder, leverantörer

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer