Hållbarhetsredovisning Loomis Norden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbarhetsredovisning 2014. Loomis Norden"

Transkript

1 Hållbarhetsredovisning 2014 Loomis Norden 1

2 2 Innehåll Loomis Nordens hållbarhetsredovisning 3 Integrity 4 Vi sätter säkerheten främst. Service 6 Kunden är alltid i centrum. People 8 Engagemang för vårt uppdrag. Ett tryggare samhälle 13 Minskad miljöpåverkan 14 Om Loomis 16 Om hållbarhetsredovisningen 17 GRI-tabellen 18» Vi ska alltid ligga steget före när det gäller säkerhetsfrågor. Det är vi skyldiga våra medarbetare och kunder. «Patrik Högberg Regionchef Norden

3 Loomis Nordens hållbarhetsredovisning 3 Det är med glädje jag välkomnar dig till Loomis Nordens hållbarhetsredovisning Med denna redovisning har våra verksamheter i Sverige, Norge, Finland och Danmark tagit ett viktigt steg för ett ökat samarbete och transparens kring vårt affärsetiska arbete. Att säkerställa och förbättra säkerheten för våra kunder, medarbetare och det samhälle vi verkar i är vår prioriterade hållbarhetsfråga. En väl fungerande kontanthantering är en grundläggande tjänst i ett modernt samhälle. Loomis Norden arbetar kontinuerligt för att erbjuda våra kunder den bästa servicen på ett säkert sätt. Genom att utveckla våra erbjudanden och alltid ligga i framkant när det gäller riskhantering och kontroll av risker lägger vi grunden för en värdeskapande och hållbar verksamhet. Under året har vi lagt kraft på ny paketering och utformning av våra tjänster så att våra kunder enkelt och effektivt ska få hjälp. Det ska vara lätt att välja, förstå och köpa Loomis tjänster. Det är tillfredställande att konstatera att den nya paketeringen uppskattas av såväl gamla som nya kunder. Vi har fortsatt att adressera frågan om penningtvätt. Att aktivt förhindra penningtvätt och annan kriminell verksamhet är ständigt aktuellt för oss som hanterar stora mängder kontanter varje dag. Under 2014 presenterades en utredning kring kontanthanteringen i Sverige. Där föreslås bland annat en ny lag som ger ansvar till granskande myndighet att ställa mer långtgående krav på uppräkningsverksamheter. Vi välkomnar lagförslaget. Redan idag arbetar vi i allt väsentligt på det sätt som föreslås bli norm, vilket stärker oss i vårt arbete att alltid ligga steget före när det gäller säkerhetsfrågor. Loomis Norden har viljan och kompetensen att bidra till minskad kriminalitet i samhället, ett arbete som gör skillnad för våra kunder och medarbetare. Med gemensamma ansträngningar kommer vi längre. Redovisningen täcker de nordiska länderna, men våra värderingar och mål delas av Loomis världen över. Patrik Högberg Regionchef Norden

4 4 Integrity: Vi sätter säkerheten främst Våra kunder ska kunna vara trygga i att deras kontanter hanteras på ett säkert och transparent sätt. Transport och hantering av kontanter medför säkerhetsrisker som kan förebyggas genom ett väl förankrat värdegrunds- och säkerhetsarbete. Vi kan alltid redovisa hur våra kunders pengar hanteras genom att vår verksamhet bygger på tydliga säkerhetsrutiner och kontrollfunktioner. Vi utgår från ett regelverk som är framtaget utifrån myndighetskrav, revisioner, kontroller och lång internt upparbetad erfarenhet. Vår verksamhet genomgår regelbundet intern och extern revision. Det ger oss möjlighet till ständiga förbättringar i verksamheten och ökar tryggheten för våra kunder och medarbetare. Våra värderingar People: Vi ska utveckla kunniga medarbetare och bemöta dem med respekt. Service: Vi eftersträvar exceptionell kvalitet, innovationsförmåga, mervärde och att överträffa kundens förväntningar. Integrity: Vi utför vårt arbete med ärlighet, vaksamhet samt hög etik och moral.» Professionell riskhantering är en av våra framgångsfaktorer, det bygger vår affär. Loomis har kunskapen och verktygen för att minska risker i ett tidigt skede. «Jan Schjøtz VD Loomis Danmark

5 ...med våra värderingar och etiska riktlinjer som utgångspunkt 5 Vi arbetar kontinuerligt med förankring av våra värderingar och vår uppförandekod bland alla våra medarbetare. Vi genomför introduktioner för nyanställda och utbildningar i värderingsstyrt ledarskap för chefer. Genom vårt spel, Loomis Decision Game, får medarbetarna möjlighet att diskutera och hitta lösningar på etiska dilemman. Vår whistleblowingtjänst, Loomis Integrity Line, gör det möjligt för våra medarbetare att anonymt rapportera misstankar om agerande som strider mot våra värderingar och vår uppförandekod. Den information som kommer in genom rapporteringskanalen följs alltid upp. Med vår whistleblowingtjänst ökar vi möjligheten att i ett tidigt skede kunna åtgärda eventuella missförhållanden och säkerhetsrisker. Vår uppförandekod i korthet Loomis ska vara branschens mest attraktiva arbetsgivare. Loomis ska minska verksamhetens miljö- och klimatpåverkan. Loomis ska inte acceptera oetiskt beteende. Från och med 2014 har Loomis undertecknat ett internationellt avtal för att främja de mänskliga rättigheterna och värna ett socialt ansvar tillsammans med Union Network International och Svenska transportarbetarnas förbund. Avtalet gäller i Loomis alla verksamhetsländer, och alla anställda är skyldiga att följa avtalet.» Vi menar allvar med våra etiska riktlinjer. Våra medarbetare har ansvar att rapportera om något inte verkar rätt. Loomis Integrity Line är vår kanal som ger alla medarbetare möjlighet att rapportera direkt till koncernledningen. «Ari Perkka HR-chef Loomis Finland

6 6 Service: Kunden är alltid i centrum Loomis vill alltid erbjuda den högsta tillförlitligheten och servicenivån. Vi utvecklar vår verksamhet med ambitionen att överträffa kundernas förväntningar. Med en tydlig paketering och kommunikation av våra tjänster får kunden en trygg och effektiv kontanthantering. En trygg och effektiv kontanthantering Vi lyssnar på våra kunder. Kunddialog och lyhördhet för olika kunders behov är grunden för att kunna vara proaktiv och erbjuda den bästa lösningen för kunden.» En hög säkerhetsmedvetenhet är grunden för att vinna kundernas förtroende, den är också utgångspunkten för all vår tjänsteutveckling. «Loomis har genomfört ett omfattande utvecklingsarbete och har förpackat Nu tjänsterna på har det ett nytt sätt som tydligare möter kundens behov. Vi har också namngivit våra tjänster och kopplat till Maj-Britt Arhelm Marknads- och kommunikationschef symboler för ökad tydlighet. Det ska vara lätt att välja, förstå och köpa Loomis tjänster. blivit enklare att köpa pengar! Enkel Du lämnar själv pengarna i vår servicebox. Bekväm Vi hämtar din kassa hos dig. Komplett Full service och eget värdeskåp. Växel Direkt Växelleverans direkt till din butik. Signatur Skräddarsydda lösningar. Nu har vi gjort enkla paket av våra kontant Vi finns på 15 platser i hela Sverige och är specialister

7 7 78 % nöjda kunder Loomis genomför årliga undersökningar där kundnöjdheten följs upp genom mätningen Nöjd Kund Index (NKI). Våra nöjda kunder är beviset på att vi har lyckats erbjuda en service med hög tillförlitlighet. Våra kunder uppskattar Loomis höga servicenivå när det gäller att utföra våra tjänster i tid och med hög säkerhet. Det är med stolthet vi kan konstatera att vårt ständiga fokus på kompetens och engagemang har gett resultat och värdesätts av våra kunder. Vi kan i år också konstatera att den nya och tydligare paketeringen av våra tjänster har uppskattats av våra kunder. Nöjd Kund Index för Loomis Norden 2014 är 78 av 100, en stark signal om hög kundnöjdhet. Mätningarna och dialogen med kunderna ligger till grund för Loomis förbättrings- och utvecklingsarbete. Det är genom den kontinuerliga dialogen med våra kunder som vi har möjlighet att möta och överträffa deras förväntningar och förbättra kvaliteten på våra tjänster. Loomis styrkor enligt kunderna Våra medarbetare uppträder säkerhetsmedvetet Vi hämtar och levererar kontanter inom avtalade tidsramar Vi är enkla att samarbeta med och har en hög säkerhetsstandard För fjärde året i rad deltog Loomis på SKYDD, Nordens största mässa inom säkerhet, brand och räddning.

8 8 People: Engagemang för vårt uppdrag Loomis sysselsätter ca personer globalt varav personer i Norden. Våra medarbetare är ansiktet ut mot våra kunder och navet i allt vi gör. Genom att utveckla engagerade och kunniga medarbetare lägger vi grunden för en hållbar organisation. Kompetensutveckling Loomis är specialisten på kontanthantering. Vi ska alltid ge våra kunder säkra leveranser, vi har en hög riskmedvetenhet och genomför våra uppdrag med integritet. Detta ställer höga krav på våra medarbetare och vi arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling och förankring av våra etiska riktlinjer. Att möta kundernas förväntningar bygger på medarbetarnas delaktighet och engagemang. Vi erbjuder kompetensutveckling som utgår ifrån varje medarbetares särskilda behov. Loomis Affärsskola i Sverige erbjuder alla medarbetare möjlighet till vidareutveckling. Under 2014 genomfördes utbildningstimmar i de nordiska länderna. Detta innebär i genomsnitt 10 timmar per medarbetare. Våra chefer utbildas i värderingsstyrt och utvecklande ledarskap. Motivering för Loomis utmärkelse: Loomis kan titulera sig ett Karriärföretag 2014 som ett resultat av en hög ambitionsnivå att vara Sverige bästa arbetsgivare 2015 och har genom målinriktat arbete kommit en bra bit på vägen. Genom kontinuerlig uppföljning visar man ett genuint intresse i sina medarbetares professionella utveckling vilket också förstärks av ett program som identifierar och utvecklar de talanger som finns inom bolaget. Dessa faktorer i kombination med en positiv tillväxt sett till antalet anställda anser vi borgar för spännande karriärmöjligheter på Loomis under I våra årliga medarbetarsamtal lägger vi en grund för medarbetarnas individuella utvecklingsplaner. År 2014 blev Loomis utsett till ett Karriärföretag av affärstidningen Dagens Industri, en utmärkelse som visar att Loomis medarbetare har möjlighet till professionell utveckling och goda karriärmöjligheter inom företaget.» Vi arbetar i en högriskbransch. Därför är det avgörande att våra medarbetare vet vad som förväntas av dem i olika situationer. Det är möjligt endast genom välförankrade värderingar och etiska riktlinjer. «Finn Olsen HR-chef Loomis Danmark

9 9 79 % nöjda medarbetare Hos Loomis ska män och kvinnor, unga och äldre ha samma utvecklingsmöjligheter. Vi följer regelbundet upp hur våra medarbetare trivs på sina arbetsplatser. Under 2014 genomfördes medarbetarundersökningar i samtliga nordiska länder med positiva resultat. Nöjd Medarbetarindex för de nordiska länderna under 2014 är i genomsnitt 79 procent. Resultaten från undersökningarna följs upp på såväl lokal som nationell nivå, genom bland annat personalmöten och chefsnätverk. I årets medarbetarundersökning införde vi ett nytt index som mäter graden av engagemang hos medarbetarna. Detta är ett steg i arbetet med fokus på medarbetarengagemang. Loomis Finland tilldelades affärstidningen Kauppalehtis framgångscertifikat. Den danska Arbetsmiljömyndigheten har bedömt att Loomis Danmark har en god arbetsmiljö.» Det är genom ett långsiktigt, flitigt och kundorienterat arbete som vi når positiva resultat. «Harri Veijola VD Loomis Finland Styrkor på arbetsplatsen enligt våra medarbetare Medarbetarna bryr sig om varandra Medarbetarna ges mycket ansvar Medarbetarna är stolta över hur vi bidrar i samhället

10 10» Vi vill vara attraktiva på arbetsmarknaden och rekrytera de bästa medarbetarna. Det gör vi genom att lyssna på våra medarbetares behov och sätta ambitiösa mål. «Maria Ryott HR-chef Loomis Sverige AB Loomis Sverige har antagit utmaningen att bli Sveriges bästa arbetsplats. Vi samverkar med organisationen Great Place to Work som regelbundet utvärderar våra arbetsplatser och erbjuder jämförelse med företag som har fokus på att erbjuda arbetsplatser för framgång. PERSONALOMSÄTTNING Sverige 9% Norge 21% Finland 17% Danmark 12% Avslutade anställningar män kvinnor Totalt Åldersfördelning Totalt Nya anställningar män kvinnor Totalt Åldersfördelning < > 50 Totalt

11 Hälsa & säkerhet 11 Vi arbetar ständigt med att förebygga skade- och hälsorisker genom att säkerställa att vår personal har den utrustning och utbildning som krävs och genom att erbjuda exempelvis hälsoundersökningar, ergonomiutbildningar, säkerhetssamordnare och friskvård. Hög frisknärvaro Frisknärvaron är hög i alla nordiska länder och ligger i genomsnitt på 95 procent. Alla skador, från mindre incidenter till rånsituationer, rapporteras in via de nationella systemen i de nordiska länderna. Under 2014 rapporterades 112 incidenter och 60 skador. Flertalet skador var inte allvarliga utan av övergående karaktär. Vi kompromissar inte med säkerheten Förståelse för och värdering av de risker som finns i samhällets flöde av kontanter är en del av Loomis vardag. Våra största säkerhetsrisker är att värdetransporterna kan utsättas för rån och våra värdedepåer för överfall av olika slag. Vi kan med glädje konstatera att antalet värdetransportrån minskade under Det bekräftar att det förebyggande arbete vi utför och utvecklar tillsammans med organisationer och myndigheter ger resultat. Genom kunskap och bra rutiner kan vi förhindra en del incidenter. Hantering och kontroll av risker ligger alltid till grund för hur uppdragen utformas och utförs. Om våra medarbetare trots de förebyggande åtgärderna utsätts för rån eller andra incidenter har vi fastslagna rutiner och rehabiliteringsprogram på plats.» Det är det systematiska och långsiktiga arbetet med fokus på att alltid minimera hälso- och säkerhetsrisker som ger resultat. «Gry K. Skjønhaug HR-chef Loomis Norge

12 12 MEDARBETARE Total personalstyrka Antal tillsvidareanställda Män Kvinnor 810 Antal visstidsanställda Män 33 Kvinnor 25 Antal heltidsanställda Män 991 Kvinnor 509 Antal deltidsanställda Män 449 Kvinnor 329 ANTAL MÄN OCH KVINNOR PER TJÄNSTEKATEGORI OCH ÅLDER Kollektiv Tjänstemän Ledningsgrupper Totalt (antal) Män 63% 61% 84% Kvinnor 37% 39% 16% Åldersfördelning % 12% 0% % 70% 72% 50-12% 18% 28% ANTAL MÄN OCH KVINNOR I KONCERNSTYRELSEN OCH ÅLDER Antal män 4 Kvinnor 2 Totalt antal 6 Åldersfördelning, antal Totalt antal 6 KOLLEKTIVAVTAL Andel av personalen som omfattas av kollektivavtal Sverige 100% Finland 100% Danmark 100% Norge 26%

13 13 Ett tryggare samhälle Som aktör i en bransch där hot om våld är en realitet vill vi genom våra erfarenheter om förebyggande arbete och djupa kunskap inom riskhantering bidra till minskad kriminalitet i samhället. På så sätt kan vi fortsätta att erbjuda våra kunder och medarbetare en trygg service och trygga arbetsplatser. Vi vill förebygga kriminalitet genom att verka för utsatta unga Loomis vision och mål är att aktivt bidra till att minska kriminaliteten. I samverkan med aktörer som arbetar för att förbättra situationen för utsatta barn och ungdomar kan vi förhindra utanförskap. Loomis inledde 2013 ett pilotprojekt med den svenska organisationen Fryshuset. Fryshuset har en omfattande ungdomsverksamhet som vänder sig till dem som lever eller riskerar att hamna i utanförskap. Samarbetet är unikt och bygger på att skapa en större förståelse mellan ungdomar och myndighetsaktörer och tillsammans utveckla nya alternativa arbetsmetoder för bl.a. konflikthantering och trygghetsfrågor. Vi stöttar Fryshuset med riktade insatser och kopplar dessa till Loomis kärnverksamhet, att på ett säkert sätt hantera stora mängder kontanter. Loomis engagemang och brottsförebyggande arbete kommer att fördjupas och breddas. Genom att bidra till att brottslighet förebyggs på ett tidigt stadium skapar vi indirekt också en tryggare arbetsmiljö för våra anställda. Övriga engagemang Loomis stödjer även Frimerkehjemmet som är ett danskt initiativ för utsatta barn. Loomis samarbetar sedan flera år tillbaka med Botkyrka kommun i Sverige, för att erbjuda engagerande sportverksamhet för ungdomar. Verksamhetens målgrupp är unga tjejer. Sedan 2010 samarbetar Loomis även med Majblomman som hjälper ekonomiskt utsatta barn och deras familjer. Vi bidrar med transporter och kontanthantering. Loomis stödjer Sylva, en fond för cancersjuka barn i Finland. Loomis i Finland erbjuder även praktikplatser till unga för att stötta dem på deras väg ut i arbetslivet. Loomis bidrog med att räkna pengar i samband med en TV-sänd insamlingsgala till förmån för organisationen Kirkens Nødhjelp i Norge. Pengarna som samlades in gick till rent vatten för minst en miljon människor som lider av vattenbrist.» Vi måste på alla sätt och tillsammans jobba för att minska utanförskap. «Patrik Högberg Regionchef Norden

14 14 Minskad miljöpåverkan Värdetransporterna är grunden i vår verksamhet och vi genomför dagligen tusentals transporter på uppdrag av våra kunder. Att minska miljöpåverkan från dessa transporter är prioriterat. Våra värdetransporter En viktig åtgärd för att minska vår miljöpåverkan är att optimera våra rutter, så att vi på ett effektivt och säkert sätt kan utföra våra kunduppdrag. Vi utbildar våra förare att köra bränslesnålt och väljer att köpa bränslesnåla fordon. I Sverige var klimatpåverkan från våra värdetransporter ton koldioxid vilket motsvarar 2,6 kilo koldioxid per kundstopp. Genom ett effektivt utbytesprogram för våra fordon föryngras fordonsparken och vi minskar utsläppen. Loomis Sverige arbetar också aktivt med att minska antalet transporter genom att i samverkan med våra kunder samordna transporterna på ett effektivt sätt. Detta arbete bedrivs på riks- och lokal nivå. I Norge var klimatpåverkan från våra värdetransporter 730 ton koldioxid, en minskning med 25 % från föregående år Det systematiska uppföljningsarbetet inom energi- och klimat ger kunskap att driva ett effektivt förändringsarbete. Bland annat har investeringar gjorts i bilar som släpper ut mindre växthusgaser än tidigare modeller. I Finland har utbildningar i miljövänlig, ekonomisk och säker körning genomförts under året. En bränslesnål körstil ger positiva klimateffekter och är kostnadseffektivt. I Danmark använder Loomis eldrivna säkerhetsfordon och har tagit fram en bilpolicy för att minska utsläppen av växthusgaser. Loomis Danmark utvidgar sin bilpark för värdetransporter med eldrivna fordon som varken släpper ut CO2 eller partiklar i miljön.

15 15 Våra platskontor och tjänsteresor Genom att prioritera miljöriktiga alternativ strävar vi efter att minska vår miljöpåverkan på platskontoren. Ett exempel är uppvärmning genom fjärrvärme, ett annat är att Loomis i Danmark har installerat solceller på sina kontor. Vi arbetar på att minska mängden avfall. Vi strävar efter en hög återvinningsgrad och sorterar det avfall vi orsakar. Utsläppen från våra tjänsteresor står för ca fyra procent av de totala utsläppen från transporter och resor. För att minska vår klimatpåverkan väljer vi så långt som möjligt att resa med tåg istället för flyg. Vi välkomnar delaktighet och samlar in förbättringsförslag från våra medarbetare, bland annat i samband med de årliga medarbetarsamtalen. Det har lett till positiva miljöförbättringar på platskontoren. Genom miljömedvetenhet vid val av produkter och material kan Loomis miljöpåverkan minskas, till exempel vid upphandling av bränslesnåla bilar och bra säkerhetsutrustning. Att transportera kundernas kontanter i återvinningsbara väskor är ett annat exempel. Loomis tar också ett bredare samhällsansvar i samband med inköp. Våra uniformer tillverkas i samverkan med Fair Wear Foundation, ett initiativ för goda arbetsförhållanden i textilindustrin. Hållbara inköp Vi vill öka medvetenheten kring hållbarhetsfrågor genom att ställa krav på våra leverantörer. Vi utvärderar nya leverantörer ur ett miljöperspektiv och arbetar alltid efter försiktighetsprincipen, till exempel när det gäller att fasa ut ämnen som kan vara skadliga. De flesta av våra större leverantörer finns i Europa och redovisar för sitt hållbarhetsarbete.» Jag är stolt över att vårt miljöarbete ger resultat och att vi under 2014 minskade våra klimatutsläpp. Våra kunder ska kunna lita på att vi utför deras tjänster med ansvar för miljön. «Geir Wulsch VD Loomis Norge

16 16 Om Loomis Loomis är ett serviceföretag inom kontanthantering. Vi erbjuder våra kunder att tryggt och effektivt hantera deras kontanter. Vår kundkrets är alla typer av företag och verksamheter med behov av kontanthantering. Loomis sysselsätter medarbetare varav finns i Norden. De nordiska huvudkontoren finns i Stockholm, Oslo, Vanda och Glostrup. Loomis har en decentralicerad organisation för att lokalt hantera den dagliga verksamheten, där möten med kunder och medarbetare sker. Det gäller oavsett om det är värdetransport- eller uppräkningsenheter. Platskontoren har stort inflytande över verksamheten på den lokala marknaden. Loomis AB lyder under den svenska aktiebolagslagen samt svenska börsregler och följer därmed Svensk kod för bolagsstyrning. Loomis styrelse har ambitionen att uppfylla högt ställda krav på bolagsstyrning. Loomis aktie (LOOM B) är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap Norden, sedan Syftet för bolagsstyrning är att skydda aktieägarnas och övriga intressenters intressen. Aktieägare påverkar styrelse och ledning via bolagsstämman. För medarbetarna finns flera kanaler genom vilka de kan påverka, bland annat medarbetarundersökningar, etablerade arbetskommittéer samt regelbundna arbetsplatsträffar. På koncernnivå erbjuder Loomis värdehanteringstjänster i 20 länder: Argentina Brasilien Danmark Dubai Finland Frankrike Hong Kong Norge Portugal Schweiz Slovakien Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Tjeckien Turkiet Tyskland USA Österrike Styrelseordförande Loomis AB: Alf Göransson Koncernchef: Jarl Dahlfors Regionchef Norden: Patrik Högberg

17 17 Om hållbarhetsredovisningen Loomis ska alltid, transparent och tydligt, kunna redovisa hur våra kunders pengar hanteras. Detta är grunden för våra långsiktiga kundrelationer. Vårt företag verkar efter högt ställda etiska krav och med rigorösa säkerhetsrutiner och internkontroller. Redovisningen omfattar Loomis Nordens hållbarhetsarbete under kalenderåret Vi följer riktlinjerna i den internationella standarden Global Reporting Initiative, G4 Core. Loomis prioriterade intressenter är våra kunder, medarbetare, leverantörer, aktieägare och tillsynsmyndigheter. väsentliga för våra intressenter. Syftet med redovisningen är att visa för våra intressenter hur vi, som en samhällsaktör, värnar deras krav och förväntningar på en trygg och säker kontanthantering. Redovisningen är framtagen i samarbete med TripleB. Processen att bestämma rapportinnehåll utgår från de frågor och indikatorer som bedöms vara mest Kontakt Vid frågor rörande hållbarhetsredovisningen kontakta: Maria Ryott HR chef Adress Loomis Sverige AB Vallgatan Solna Telefon: Loomis Norden: Loomis Sverige AB Vallgatan Solna Telefon: Loomis Norge AS Postboks 9056 Gronland 0133 Oslo Telefon: Loomis Suomi Oy PL Vantaa Telefon: Loomis Danmark A/S Sydvestvej Glostrup Telefon:

18 18 GRI-tabellen Allmänna standardupplysningar Strategi och analys G4-1 Uttalande från ledningen 3 Organisationsprofil G4-3 Namn 16 G4-4 Väsentliga produkter, tjänster, varumärken 16 G4-5 Huvudkontorets adress 17 G4-6 Länder där verksamhet bedrivs 16 G4-7 Ägarstruktur och företagsform 16 G4-8 Marknader 16 G4-9 Organisationen storlek 16, Årsredovisning G4-10 Total personalstyrka 12 G14-11 Andel som omfattas av kollektivavtal 12 G4-12 Leverantörer 15 G4-13 Väsentliga förändringar under redovisningsperioden Nej G4-14 Om försiktighetsprincipen 15 G4-15 Principer och initiativ 5, 15 G4-16 Deltagande i strategiska initiativ 5 Identifierade väsentliga aspekter och avgränsningar G4-17 Verksamheter inkluderade i bokslutet Årsredovisning G4-18 Process för att definiera innehåll 17 G4-19 Väsentliga aspekter 19 G4-20 Väsentliga aspekter, internt perspektiv 19 G4-21 Väsentliga aspekter, externt perspektiv 19 G4-22 Väsentliga förändringar Nej G4-23 Väsentliga förändringar avseende omfattning, avgränsningar Nej Intressenter G4-24 Intressenter 17 G4-25 Princip för identifiering av intressenter 17 G4-26 Intressentdialog 7, 9, 16 G4-27 Nyckelfrågor i intressentdialogen 7, 9 Information om redovisningen G4-28 Redovisningsperiod 17 G4-29 Datum för senaste redovisning 17 G4-30 Redovisningscykel 17

19 19 Allmänna standardupplysningar forts. G4-31 Kontaktuppgifter för frågor om rapporten 17 G4-32 Redovisningen följer GRI Core 17 G4-33 Process avseende extern granskning Redovisningen är ej externt granskad Styrning G4-34 Bolagsstyrning 16, Årsredovisning Etik och integritet G4-56 Värderingar och etiska riktlinjerna 4-5 Specifika standardupplysningar Väsentlig aspekt Ekonomi Indikator Ekonomiska resultat G4-EC1 Skapat och levererat direkt eknomiskt värde Årsredovisning Miljö G4-EC7 Utveckling och påverkan av investeringar i infrastruktur och tjänster Usläpp till luft G4-EN15 Direkta utsläpp av växthusgaser 14 G4-EN16 Indirekta utläpp av växthusgaser 14 Transporter G4-EN30 Miljöpåverkan från transporter 14 Anställningsförhållanden och arbetsvillkor Anställning G4-LA1 Personalomsättning 10 Hälsa och säkerhet G4-LA6 Skador och frisknärvaro 11 Utbildning G4-LA9 Genomsnittligt antal utbildningstimmar per anställd G4-LA10 Program för kompetensutveckling 8 G4-LA11 Andel av anställda som får regelbunden uppföljning Jämställdhet och mångfald G4-LA12 Sammansättning av styrelse och ledning 12 Mänskliga rättigheter Icke-diskriminering G4-HR2 Utbildning i policy för Mänskliga Rättigheter 5 Organisationens roll i samhället G4-HR3 Rapporterade fall av diskriminering Inga rapporterade fall Anti-korruption G4-SO4 Utbildning i anti-korruption 5 Ansvar för tjänster G4-SO5 Rapporterade fall och åtgärder relaterat till korruption Inga rapporterade fall Kundundersökning G4-PR5 Rutiner för kundnöjdhet 7

20 20 Loomis Sverige AB, Vallgatan 11, Box 902, Solna Växel: ,

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2013 1 2 Innehåll Inledning 3 Vår verksamhet bygger på starka värderingar och hög integritet. Läs om hur vi bidrar till ett tryggare samhälle. Marknad 6 Vi erbjuder våra kunder en

Läs mer

Hållbarhetsredovisning Loomis Norden

Hållbarhetsredovisning Loomis Norden Hållbarhetsredovisning 2015 Loomis Norden 1 2 3 Innehåll Loomis Nordens hållbarhetsredovisning Loomis Nordens hållbarhetsredovisning 3 Integrity 4 Vi utför vårt arbete med ärlighet, vaksamhet samt hög

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Informationen nedan kompletterar Munksjös hållbarhetsinformation i årsredovisning 2014.

Informationen nedan kompletterar Munksjös hållbarhetsinformation i årsredovisning 2014. Global Reporting Initiative (GRI) Global Reporting Initiative (GRI) är en oberoende, nätverksbaserad organisation som har utvecklat det globalt ledande ramverket för hållbarhetsredovisning. GRI är en frivillig

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014 GRI-index 2014 NCC 2014 1 Om NCC:s GRI-redovisning NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av NCC:s årsredovising. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

GRI-KOMPLEMENT MEd INdEx 2014

GRI-KOMPLEMENT MEd INdEx 2014 GRI-KOMPLEMENT med Index 2014 GRI-komplement 2014 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2014 samt detta GRI-komplement med Index. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt

Läs mer

HEBA GRI-bilaga 2015

HEBA GRI-bilaga 2015 HEBA GRI-bilaga 2015 Bakgrundsinformation, metoder, antaganden och kompletterande fakta för hållbarhetsinformation presenterad i HEBAs årsredovisning. Med start 2015 följer redovisningen av HEBAs hållbarhetsarbete

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

FÖR ETT HÅLLBART NÄRINGSLIV

FÖR ETT HÅLLBART NÄRINGSLIV Rådgivning Revision Skatt Företagsservice FÖR ETT HÅLLBART NÄRINGSLIV HÅLLBARHETSRAPPORT 2015/16 1 september 2015 31 augusti 2016 BDO Sverige www.bdo.se RÅDGIVNING Att driva företag handlar till stor del

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Nordnet Citizenship bakgrund

Nordnet Citizenship bakgrund Nordnet Citizenship bakgrund GRI-index, bakgrundsdata och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Nordnets årsredovisning Rapporteringen av vårt hållbarhetsarbete (Citizenship) följer sedan

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna hållbarhetsredovisning följer GRI:s, Global Reporting Initiative, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor av intresse för intressenter.

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Generella standardindikatorer Läshänvisning Kommentar

Generella standardindikatorer Läshänvisning Kommentar 1/5 GRI-INDEX Ragn-Sells redovisar hetsarbetet enligt GRI:s riktlinjer G4, nivå Core. I nedanstående tabell anges var i vår digitala hetsredovisning för 2015 information för respektive indikator finns

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

2014/15. Hållbarhetsredovisning Steg för steg mot ett hållbart Dustin

2014/15. Hållbarhetsredovisning Steg för steg mot ett hållbart Dustin 2014/15 Hållbarhetsredovisning Steg för steg mot ett hållbart Dustin Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner.

Läs mer

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i VISION JM skapar hus att trivas i OM UPPFÖRANDE KODEN Syftet med uppförandekoden är att säkerställa ett korrekt agerande i vårt dagliga arbete och att ge vägledning i viktiga frågeställningar. Uppförandekoden

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Innehålls- förteckning enligt gri g3

Innehålls- förteckning enligt gri g3 Innehållsförteckning enligt GRI G3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENLIGT GRI 2 Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2010 i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen

Läs mer

SOS Alarms uppförandekod

SOS Alarms uppförandekod SOS Alarms uppförandekod SOS Alarm har ett viktigt uppdrag och som offentligägt ägt bolag och som en ansvarfull samhällsaktör förväntas SOS Alarm alltid agera föredömligt. Detta innebär att vi i alla våra

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Hållbarhetsarbete 2013/2014

Hållbarhetsarbete 2013/2014 Hållbarhetsarbete 2013/2014 Vad är hållbarhetsarbete? Det ansvarsfulla företaget: Agerar etiskt i affärsrelationer och i marknadsföring Arbetar aktivt för en sund arbetsmiljö Arbetar för en minskad negativ

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Innehållsförteckning enligt GRI G3

Innehållsförteckning enligt GRI G3 Innehållsförteckning enligt GRI G3 Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2009 i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen uppfyller tillämplighetsnivå

Läs mer

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013 Fouriertransform AB GRI-komplement 2013 Om Fouriertransforms hållbarhetsrapportering 2013 Fouriertransform redovisar för fjärde året i rad sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna från Global

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution. * Vår vägvisare * MTD betyder morgontidig distribution. Det som kännetecknar framgångsrika företag är förmågan att skapa värden för sina kunder. Att helt enkelt göra nytta. Ett starkt varumärke, goda relationer

Läs mer

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad:

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad: Aura Light Uppförandekod Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: 2016-07-08 Senast reviderad: Inledning I Aura Lights uppförandekod kan du läsa om våra etiska riktlinjer som utgör grunden för hur

Läs mer

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Ålandsbanken och hållbarhet tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov 2014 Vår väg till hållbarhet Vi ska vara den självklara värdeskapande

Läs mer

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vår vision: Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco. SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.se www.swecogroup.com Code of Conduct Code of Conduct Brev från

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

De bästa mötesplatserna i Skandinavien tar samhällsansvar

De bästa mötesplatserna i Skandinavien tar samhällsansvar De bästa mötesplatserna i Skandinavien tar samhällsansvar STEEN & STRØM... finns representerat i 3 länder driver 54 köpcentrum har 400 anställda har 5 000 leverantörer har 3 300 butiker omfattar 25 000

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Utsläpp av växthusgaser

Utsläpp av växthusgaser Under 2016 har stor vikt lagts på insatser för att öka energieffektiviseringen i butik, bland annat genom att installera lock och dörrar på kylar och frysar samt översyn av belysning och ventilation. Energianvändningen

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Kvalitet Vi är en kvalitetsleverantör av telefonisttjänster. Kvalitet Vår viktigaste källa i kvalitetsarbetet är våra egna kunder. Varje år gör vi därför en kundundersökning där vi mäter vårt NKI (Nöjd-kund-index).

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. Det här är ICA Gruppen, omslag, En stark affärsmodell, ICA Gruppens segment,

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. Det här är ICA Gruppen, omslag, En stark affärsmodell, ICA Gruppens segment, ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Medarbetarpolicy i Landstinget

Medarbetarpolicy i Landstinget MISSIV 2012-06-13 LJ2012/690 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Medarbetarpolicy i Landstinget Bakgrund I samband med att Landstingets chefspolicy omarbetades under 2011 aktualiserades frågan

Läs mer

B3IT Code of Conduct (Uppförandekod)

B3IT Code of Conduct (Uppförandekod) B3IT Code of Conduct (Uppförandekod) Hörnstenar i B3IT-koncernens arbete är kundorientering, skickliga medarbetare och ett engagerat ledarskap. Vår långsiktiga framgång beror på vår förmåga att skapa värde

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

Regiondirektören. Chefs- och ledarkriterier i Region Skåne. Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM. Alf Jönsson Regiondirektör BESLUT

Regiondirektören. Chefs- och ledarkriterier i Region Skåne. Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM. Alf Jönsson Regiondirektör BESLUT Regiondirektören Alf Jönsson Tfn: +46 44 309 31 21 Mail: alf.jonsson@skane.se BESLUT Datum 2016-03-29 Dnr 1600180 1 (6) Chefs- och ledarkriterier i Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM.

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

GRI-REDOVISNING GRI-index 2015

GRI-REDOVISNING GRI-index 2015 GRI-index 2015 1 Om NCC:s GRI-redovisning NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av NCC:s årsredovisning. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för redovisning

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 VÅRT FORTSATTA STÖD Jag kan med stolthet meddela att Water Company ger sitt fortsatta stöd för United Nations Global Compacts tio principer gällande Mänskliga

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Hållbart 2013. HÅLLBARHETSREDOVISNING 1 september 2012-31 augusti 2013. Rådgivning Revision Skatt Företagsservice

Hållbart 2013. HÅLLBARHETSREDOVISNING 1 september 2012-31 augusti 2013. Rådgivning Revision Skatt Företagsservice Hållbart 2013. HÅLLBARHETSREDOVISNING 1 september 2012-31 augusti 2013 Rådgivning Revision Skatt Företagsservice INNEHÅLL. 3 4 VI HJÄLPER ANDRA ATT GÖRA RÄTT. VÅR HÅLLBARA AFFÄR. 6 8-9 KOMPETENTA MEDARBETARE.

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015.

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015. Våra hållbarhetsmål För att styra E.ONs hållbarhetsarbete i Norden har vi definierat elva hållbarhetsmål som täcker områdena Miljö, Medarbetare, Kunder och Leverantörer. en är baserade på vårt globala

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Optimized Portfolio Management 1 Ansvarsfulla investeringar, inledning OPM

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer