Hållbarhetsredovisning Loomis Norden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbarhetsredovisning 2014. Loomis Norden"

Transkript

1 Hållbarhetsredovisning 2014 Loomis Norden 1

2 2 Innehåll Loomis Nordens hållbarhetsredovisning 3 Integrity 4 Vi sätter säkerheten främst. Service 6 Kunden är alltid i centrum. People 8 Engagemang för vårt uppdrag. Ett tryggare samhälle 13 Minskad miljöpåverkan 14 Om Loomis 16 Om hållbarhetsredovisningen 17 GRI-tabellen 18» Vi ska alltid ligga steget före när det gäller säkerhetsfrågor. Det är vi skyldiga våra medarbetare och kunder. «Patrik Högberg Regionchef Norden

3 Loomis Nordens hållbarhetsredovisning 3 Det är med glädje jag välkomnar dig till Loomis Nordens hållbarhetsredovisning Med denna redovisning har våra verksamheter i Sverige, Norge, Finland och Danmark tagit ett viktigt steg för ett ökat samarbete och transparens kring vårt affärsetiska arbete. Att säkerställa och förbättra säkerheten för våra kunder, medarbetare och det samhälle vi verkar i är vår prioriterade hållbarhetsfråga. En väl fungerande kontanthantering är en grundläggande tjänst i ett modernt samhälle. Loomis Norden arbetar kontinuerligt för att erbjuda våra kunder den bästa servicen på ett säkert sätt. Genom att utveckla våra erbjudanden och alltid ligga i framkant när det gäller riskhantering och kontroll av risker lägger vi grunden för en värdeskapande och hållbar verksamhet. Under året har vi lagt kraft på ny paketering och utformning av våra tjänster så att våra kunder enkelt och effektivt ska få hjälp. Det ska vara lätt att välja, förstå och köpa Loomis tjänster. Det är tillfredställande att konstatera att den nya paketeringen uppskattas av såväl gamla som nya kunder. Vi har fortsatt att adressera frågan om penningtvätt. Att aktivt förhindra penningtvätt och annan kriminell verksamhet är ständigt aktuellt för oss som hanterar stora mängder kontanter varje dag. Under 2014 presenterades en utredning kring kontanthanteringen i Sverige. Där föreslås bland annat en ny lag som ger ansvar till granskande myndighet att ställa mer långtgående krav på uppräkningsverksamheter. Vi välkomnar lagförslaget. Redan idag arbetar vi i allt väsentligt på det sätt som föreslås bli norm, vilket stärker oss i vårt arbete att alltid ligga steget före när det gäller säkerhetsfrågor. Loomis Norden har viljan och kompetensen att bidra till minskad kriminalitet i samhället, ett arbete som gör skillnad för våra kunder och medarbetare. Med gemensamma ansträngningar kommer vi längre. Redovisningen täcker de nordiska länderna, men våra värderingar och mål delas av Loomis världen över. Patrik Högberg Regionchef Norden

4 4 Integrity: Vi sätter säkerheten främst Våra kunder ska kunna vara trygga i att deras kontanter hanteras på ett säkert och transparent sätt. Transport och hantering av kontanter medför säkerhetsrisker som kan förebyggas genom ett väl förankrat värdegrunds- och säkerhetsarbete. Vi kan alltid redovisa hur våra kunders pengar hanteras genom att vår verksamhet bygger på tydliga säkerhetsrutiner och kontrollfunktioner. Vi utgår från ett regelverk som är framtaget utifrån myndighetskrav, revisioner, kontroller och lång internt upparbetad erfarenhet. Vår verksamhet genomgår regelbundet intern och extern revision. Det ger oss möjlighet till ständiga förbättringar i verksamheten och ökar tryggheten för våra kunder och medarbetare. Våra värderingar People: Vi ska utveckla kunniga medarbetare och bemöta dem med respekt. Service: Vi eftersträvar exceptionell kvalitet, innovationsförmåga, mervärde och att överträffa kundens förväntningar. Integrity: Vi utför vårt arbete med ärlighet, vaksamhet samt hög etik och moral.» Professionell riskhantering är en av våra framgångsfaktorer, det bygger vår affär. Loomis har kunskapen och verktygen för att minska risker i ett tidigt skede. «Jan Schjøtz VD Loomis Danmark

5 ...med våra värderingar och etiska riktlinjer som utgångspunkt 5 Vi arbetar kontinuerligt med förankring av våra värderingar och vår uppförandekod bland alla våra medarbetare. Vi genomför introduktioner för nyanställda och utbildningar i värderingsstyrt ledarskap för chefer. Genom vårt spel, Loomis Decision Game, får medarbetarna möjlighet att diskutera och hitta lösningar på etiska dilemman. Vår whistleblowingtjänst, Loomis Integrity Line, gör det möjligt för våra medarbetare att anonymt rapportera misstankar om agerande som strider mot våra värderingar och vår uppförandekod. Den information som kommer in genom rapporteringskanalen följs alltid upp. Med vår whistleblowingtjänst ökar vi möjligheten att i ett tidigt skede kunna åtgärda eventuella missförhållanden och säkerhetsrisker. Vår uppförandekod i korthet Loomis ska vara branschens mest attraktiva arbetsgivare. Loomis ska minska verksamhetens miljö- och klimatpåverkan. Loomis ska inte acceptera oetiskt beteende. Från och med 2014 har Loomis undertecknat ett internationellt avtal för att främja de mänskliga rättigheterna och värna ett socialt ansvar tillsammans med Union Network International och Svenska transportarbetarnas förbund. Avtalet gäller i Loomis alla verksamhetsländer, och alla anställda är skyldiga att följa avtalet.» Vi menar allvar med våra etiska riktlinjer. Våra medarbetare har ansvar att rapportera om något inte verkar rätt. Loomis Integrity Line är vår kanal som ger alla medarbetare möjlighet att rapportera direkt till koncernledningen. «Ari Perkka HR-chef Loomis Finland

6 6 Service: Kunden är alltid i centrum Loomis vill alltid erbjuda den högsta tillförlitligheten och servicenivån. Vi utvecklar vår verksamhet med ambitionen att överträffa kundernas förväntningar. Med en tydlig paketering och kommunikation av våra tjänster får kunden en trygg och effektiv kontanthantering. En trygg och effektiv kontanthantering Vi lyssnar på våra kunder. Kunddialog och lyhördhet för olika kunders behov är grunden för att kunna vara proaktiv och erbjuda den bästa lösningen för kunden.» En hög säkerhetsmedvetenhet är grunden för att vinna kundernas förtroende, den är också utgångspunkten för all vår tjänsteutveckling. «Loomis har genomfört ett omfattande utvecklingsarbete och har förpackat Nu tjänsterna på har det ett nytt sätt som tydligare möter kundens behov. Vi har också namngivit våra tjänster och kopplat till Maj-Britt Arhelm Marknads- och kommunikationschef symboler för ökad tydlighet. Det ska vara lätt att välja, förstå och köpa Loomis tjänster. blivit enklare att köpa pengar! Enkel Du lämnar själv pengarna i vår servicebox. Bekväm Vi hämtar din kassa hos dig. Komplett Full service och eget värdeskåp. Växel Direkt Växelleverans direkt till din butik. Signatur Skräddarsydda lösningar. Nu har vi gjort enkla paket av våra kontant Vi finns på 15 platser i hela Sverige och är specialister

7 7 78 % nöjda kunder Loomis genomför årliga undersökningar där kundnöjdheten följs upp genom mätningen Nöjd Kund Index (NKI). Våra nöjda kunder är beviset på att vi har lyckats erbjuda en service med hög tillförlitlighet. Våra kunder uppskattar Loomis höga servicenivå när det gäller att utföra våra tjänster i tid och med hög säkerhet. Det är med stolthet vi kan konstatera att vårt ständiga fokus på kompetens och engagemang har gett resultat och värdesätts av våra kunder. Vi kan i år också konstatera att den nya och tydligare paketeringen av våra tjänster har uppskattats av våra kunder. Nöjd Kund Index för Loomis Norden 2014 är 78 av 100, en stark signal om hög kundnöjdhet. Mätningarna och dialogen med kunderna ligger till grund för Loomis förbättrings- och utvecklingsarbete. Det är genom den kontinuerliga dialogen med våra kunder som vi har möjlighet att möta och överträffa deras förväntningar och förbättra kvaliteten på våra tjänster. Loomis styrkor enligt kunderna Våra medarbetare uppträder säkerhetsmedvetet Vi hämtar och levererar kontanter inom avtalade tidsramar Vi är enkla att samarbeta med och har en hög säkerhetsstandard För fjärde året i rad deltog Loomis på SKYDD, Nordens största mässa inom säkerhet, brand och räddning.

8 8 People: Engagemang för vårt uppdrag Loomis sysselsätter ca personer globalt varav personer i Norden. Våra medarbetare är ansiktet ut mot våra kunder och navet i allt vi gör. Genom att utveckla engagerade och kunniga medarbetare lägger vi grunden för en hållbar organisation. Kompetensutveckling Loomis är specialisten på kontanthantering. Vi ska alltid ge våra kunder säkra leveranser, vi har en hög riskmedvetenhet och genomför våra uppdrag med integritet. Detta ställer höga krav på våra medarbetare och vi arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling och förankring av våra etiska riktlinjer. Att möta kundernas förväntningar bygger på medarbetarnas delaktighet och engagemang. Vi erbjuder kompetensutveckling som utgår ifrån varje medarbetares särskilda behov. Loomis Affärsskola i Sverige erbjuder alla medarbetare möjlighet till vidareutveckling. Under 2014 genomfördes utbildningstimmar i de nordiska länderna. Detta innebär i genomsnitt 10 timmar per medarbetare. Våra chefer utbildas i värderingsstyrt och utvecklande ledarskap. Motivering för Loomis utmärkelse: Loomis kan titulera sig ett Karriärföretag 2014 som ett resultat av en hög ambitionsnivå att vara Sverige bästa arbetsgivare 2015 och har genom målinriktat arbete kommit en bra bit på vägen. Genom kontinuerlig uppföljning visar man ett genuint intresse i sina medarbetares professionella utveckling vilket också förstärks av ett program som identifierar och utvecklar de talanger som finns inom bolaget. Dessa faktorer i kombination med en positiv tillväxt sett till antalet anställda anser vi borgar för spännande karriärmöjligheter på Loomis under I våra årliga medarbetarsamtal lägger vi en grund för medarbetarnas individuella utvecklingsplaner. År 2014 blev Loomis utsett till ett Karriärföretag av affärstidningen Dagens Industri, en utmärkelse som visar att Loomis medarbetare har möjlighet till professionell utveckling och goda karriärmöjligheter inom företaget.» Vi arbetar i en högriskbransch. Därför är det avgörande att våra medarbetare vet vad som förväntas av dem i olika situationer. Det är möjligt endast genom välförankrade värderingar och etiska riktlinjer. «Finn Olsen HR-chef Loomis Danmark

9 9 79 % nöjda medarbetare Hos Loomis ska män och kvinnor, unga och äldre ha samma utvecklingsmöjligheter. Vi följer regelbundet upp hur våra medarbetare trivs på sina arbetsplatser. Under 2014 genomfördes medarbetarundersökningar i samtliga nordiska länder med positiva resultat. Nöjd Medarbetarindex för de nordiska länderna under 2014 är i genomsnitt 79 procent. Resultaten från undersökningarna följs upp på såväl lokal som nationell nivå, genom bland annat personalmöten och chefsnätverk. I årets medarbetarundersökning införde vi ett nytt index som mäter graden av engagemang hos medarbetarna. Detta är ett steg i arbetet med fokus på medarbetarengagemang. Loomis Finland tilldelades affärstidningen Kauppalehtis framgångscertifikat. Den danska Arbetsmiljömyndigheten har bedömt att Loomis Danmark har en god arbetsmiljö.» Det är genom ett långsiktigt, flitigt och kundorienterat arbete som vi når positiva resultat. «Harri Veijola VD Loomis Finland Styrkor på arbetsplatsen enligt våra medarbetare Medarbetarna bryr sig om varandra Medarbetarna ges mycket ansvar Medarbetarna är stolta över hur vi bidrar i samhället

10 10» Vi vill vara attraktiva på arbetsmarknaden och rekrytera de bästa medarbetarna. Det gör vi genom att lyssna på våra medarbetares behov och sätta ambitiösa mål. «Maria Ryott HR-chef Loomis Sverige AB Loomis Sverige har antagit utmaningen att bli Sveriges bästa arbetsplats. Vi samverkar med organisationen Great Place to Work som regelbundet utvärderar våra arbetsplatser och erbjuder jämförelse med företag som har fokus på att erbjuda arbetsplatser för framgång. PERSONALOMSÄTTNING Sverige 9% Norge 21% Finland 17% Danmark 12% Avslutade anställningar män kvinnor Totalt Åldersfördelning Totalt Nya anställningar män kvinnor Totalt Åldersfördelning < > 50 Totalt

11 Hälsa & säkerhet 11 Vi arbetar ständigt med att förebygga skade- och hälsorisker genom att säkerställa att vår personal har den utrustning och utbildning som krävs och genom att erbjuda exempelvis hälsoundersökningar, ergonomiutbildningar, säkerhetssamordnare och friskvård. Hög frisknärvaro Frisknärvaron är hög i alla nordiska länder och ligger i genomsnitt på 95 procent. Alla skador, från mindre incidenter till rånsituationer, rapporteras in via de nationella systemen i de nordiska länderna. Under 2014 rapporterades 112 incidenter och 60 skador. Flertalet skador var inte allvarliga utan av övergående karaktär. Vi kompromissar inte med säkerheten Förståelse för och värdering av de risker som finns i samhällets flöde av kontanter är en del av Loomis vardag. Våra största säkerhetsrisker är att värdetransporterna kan utsättas för rån och våra värdedepåer för överfall av olika slag. Vi kan med glädje konstatera att antalet värdetransportrån minskade under Det bekräftar att det förebyggande arbete vi utför och utvecklar tillsammans med organisationer och myndigheter ger resultat. Genom kunskap och bra rutiner kan vi förhindra en del incidenter. Hantering och kontroll av risker ligger alltid till grund för hur uppdragen utformas och utförs. Om våra medarbetare trots de förebyggande åtgärderna utsätts för rån eller andra incidenter har vi fastslagna rutiner och rehabiliteringsprogram på plats.» Det är det systematiska och långsiktiga arbetet med fokus på att alltid minimera hälso- och säkerhetsrisker som ger resultat. «Gry K. Skjønhaug HR-chef Loomis Norge

12 12 MEDARBETARE Total personalstyrka Antal tillsvidareanställda Män Kvinnor 810 Antal visstidsanställda Män 33 Kvinnor 25 Antal heltidsanställda Män 991 Kvinnor 509 Antal deltidsanställda Män 449 Kvinnor 329 ANTAL MÄN OCH KVINNOR PER TJÄNSTEKATEGORI OCH ÅLDER Kollektiv Tjänstemän Ledningsgrupper Totalt (antal) Män 63% 61% 84% Kvinnor 37% 39% 16% Åldersfördelning % 12% 0% % 70% 72% 50-12% 18% 28% ANTAL MÄN OCH KVINNOR I KONCERNSTYRELSEN OCH ÅLDER Antal män 4 Kvinnor 2 Totalt antal 6 Åldersfördelning, antal Totalt antal 6 KOLLEKTIVAVTAL Andel av personalen som omfattas av kollektivavtal Sverige 100% Finland 100% Danmark 100% Norge 26%

13 13 Ett tryggare samhälle Som aktör i en bransch där hot om våld är en realitet vill vi genom våra erfarenheter om förebyggande arbete och djupa kunskap inom riskhantering bidra till minskad kriminalitet i samhället. På så sätt kan vi fortsätta att erbjuda våra kunder och medarbetare en trygg service och trygga arbetsplatser. Vi vill förebygga kriminalitet genom att verka för utsatta unga Loomis vision och mål är att aktivt bidra till att minska kriminaliteten. I samverkan med aktörer som arbetar för att förbättra situationen för utsatta barn och ungdomar kan vi förhindra utanförskap. Loomis inledde 2013 ett pilotprojekt med den svenska organisationen Fryshuset. Fryshuset har en omfattande ungdomsverksamhet som vänder sig till dem som lever eller riskerar att hamna i utanförskap. Samarbetet är unikt och bygger på att skapa en större förståelse mellan ungdomar och myndighetsaktörer och tillsammans utveckla nya alternativa arbetsmetoder för bl.a. konflikthantering och trygghetsfrågor. Vi stöttar Fryshuset med riktade insatser och kopplar dessa till Loomis kärnverksamhet, att på ett säkert sätt hantera stora mängder kontanter. Loomis engagemang och brottsförebyggande arbete kommer att fördjupas och breddas. Genom att bidra till att brottslighet förebyggs på ett tidigt stadium skapar vi indirekt också en tryggare arbetsmiljö för våra anställda. Övriga engagemang Loomis stödjer även Frimerkehjemmet som är ett danskt initiativ för utsatta barn. Loomis samarbetar sedan flera år tillbaka med Botkyrka kommun i Sverige, för att erbjuda engagerande sportverksamhet för ungdomar. Verksamhetens målgrupp är unga tjejer. Sedan 2010 samarbetar Loomis även med Majblomman som hjälper ekonomiskt utsatta barn och deras familjer. Vi bidrar med transporter och kontanthantering. Loomis stödjer Sylva, en fond för cancersjuka barn i Finland. Loomis i Finland erbjuder även praktikplatser till unga för att stötta dem på deras väg ut i arbetslivet. Loomis bidrog med att räkna pengar i samband med en TV-sänd insamlingsgala till förmån för organisationen Kirkens Nødhjelp i Norge. Pengarna som samlades in gick till rent vatten för minst en miljon människor som lider av vattenbrist.» Vi måste på alla sätt och tillsammans jobba för att minska utanförskap. «Patrik Högberg Regionchef Norden

14 14 Minskad miljöpåverkan Värdetransporterna är grunden i vår verksamhet och vi genomför dagligen tusentals transporter på uppdrag av våra kunder. Att minska miljöpåverkan från dessa transporter är prioriterat. Våra värdetransporter En viktig åtgärd för att minska vår miljöpåverkan är att optimera våra rutter, så att vi på ett effektivt och säkert sätt kan utföra våra kunduppdrag. Vi utbildar våra förare att köra bränslesnålt och väljer att köpa bränslesnåla fordon. I Sverige var klimatpåverkan från våra värdetransporter ton koldioxid vilket motsvarar 2,6 kilo koldioxid per kundstopp. Genom ett effektivt utbytesprogram för våra fordon föryngras fordonsparken och vi minskar utsläppen. Loomis Sverige arbetar också aktivt med att minska antalet transporter genom att i samverkan med våra kunder samordna transporterna på ett effektivt sätt. Detta arbete bedrivs på riks- och lokal nivå. I Norge var klimatpåverkan från våra värdetransporter 730 ton koldioxid, en minskning med 25 % från föregående år Det systematiska uppföljningsarbetet inom energi- och klimat ger kunskap att driva ett effektivt förändringsarbete. Bland annat har investeringar gjorts i bilar som släpper ut mindre växthusgaser än tidigare modeller. I Finland har utbildningar i miljövänlig, ekonomisk och säker körning genomförts under året. En bränslesnål körstil ger positiva klimateffekter och är kostnadseffektivt. I Danmark använder Loomis eldrivna säkerhetsfordon och har tagit fram en bilpolicy för att minska utsläppen av växthusgaser. Loomis Danmark utvidgar sin bilpark för värdetransporter med eldrivna fordon som varken släpper ut CO2 eller partiklar i miljön.

15 15 Våra platskontor och tjänsteresor Genom att prioritera miljöriktiga alternativ strävar vi efter att minska vår miljöpåverkan på platskontoren. Ett exempel är uppvärmning genom fjärrvärme, ett annat är att Loomis i Danmark har installerat solceller på sina kontor. Vi arbetar på att minska mängden avfall. Vi strävar efter en hög återvinningsgrad och sorterar det avfall vi orsakar. Utsläppen från våra tjänsteresor står för ca fyra procent av de totala utsläppen från transporter och resor. För att minska vår klimatpåverkan väljer vi så långt som möjligt att resa med tåg istället för flyg. Vi välkomnar delaktighet och samlar in förbättringsförslag från våra medarbetare, bland annat i samband med de årliga medarbetarsamtalen. Det har lett till positiva miljöförbättringar på platskontoren. Genom miljömedvetenhet vid val av produkter och material kan Loomis miljöpåverkan minskas, till exempel vid upphandling av bränslesnåla bilar och bra säkerhetsutrustning. Att transportera kundernas kontanter i återvinningsbara väskor är ett annat exempel. Loomis tar också ett bredare samhällsansvar i samband med inköp. Våra uniformer tillverkas i samverkan med Fair Wear Foundation, ett initiativ för goda arbetsförhållanden i textilindustrin. Hållbara inköp Vi vill öka medvetenheten kring hållbarhetsfrågor genom att ställa krav på våra leverantörer. Vi utvärderar nya leverantörer ur ett miljöperspektiv och arbetar alltid efter försiktighetsprincipen, till exempel när det gäller att fasa ut ämnen som kan vara skadliga. De flesta av våra större leverantörer finns i Europa och redovisar för sitt hållbarhetsarbete.» Jag är stolt över att vårt miljöarbete ger resultat och att vi under 2014 minskade våra klimatutsläpp. Våra kunder ska kunna lita på att vi utför deras tjänster med ansvar för miljön. «Geir Wulsch VD Loomis Norge

16 16 Om Loomis Loomis är ett serviceföretag inom kontanthantering. Vi erbjuder våra kunder att tryggt och effektivt hantera deras kontanter. Vår kundkrets är alla typer av företag och verksamheter med behov av kontanthantering. Loomis sysselsätter medarbetare varav finns i Norden. De nordiska huvudkontoren finns i Stockholm, Oslo, Vanda och Glostrup. Loomis har en decentralicerad organisation för att lokalt hantera den dagliga verksamheten, där möten med kunder och medarbetare sker. Det gäller oavsett om det är värdetransport- eller uppräkningsenheter. Platskontoren har stort inflytande över verksamheten på den lokala marknaden. Loomis AB lyder under den svenska aktiebolagslagen samt svenska börsregler och följer därmed Svensk kod för bolagsstyrning. Loomis styrelse har ambitionen att uppfylla högt ställda krav på bolagsstyrning. Loomis aktie (LOOM B) är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap Norden, sedan Syftet för bolagsstyrning är att skydda aktieägarnas och övriga intressenters intressen. Aktieägare påverkar styrelse och ledning via bolagsstämman. För medarbetarna finns flera kanaler genom vilka de kan påverka, bland annat medarbetarundersökningar, etablerade arbetskommittéer samt regelbundna arbetsplatsträffar. På koncernnivå erbjuder Loomis värdehanteringstjänster i 20 länder: Argentina Brasilien Danmark Dubai Finland Frankrike Hong Kong Norge Portugal Schweiz Slovakien Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Tjeckien Turkiet Tyskland USA Österrike Styrelseordförande Loomis AB: Alf Göransson Koncernchef: Jarl Dahlfors Regionchef Norden: Patrik Högberg

17 17 Om hållbarhetsredovisningen Loomis ska alltid, transparent och tydligt, kunna redovisa hur våra kunders pengar hanteras. Detta är grunden för våra långsiktiga kundrelationer. Vårt företag verkar efter högt ställda etiska krav och med rigorösa säkerhetsrutiner och internkontroller. Redovisningen omfattar Loomis Nordens hållbarhetsarbete under kalenderåret Vi följer riktlinjerna i den internationella standarden Global Reporting Initiative, G4 Core. Loomis prioriterade intressenter är våra kunder, medarbetare, leverantörer, aktieägare och tillsynsmyndigheter. väsentliga för våra intressenter. Syftet med redovisningen är att visa för våra intressenter hur vi, som en samhällsaktör, värnar deras krav och förväntningar på en trygg och säker kontanthantering. Redovisningen är framtagen i samarbete med TripleB. Processen att bestämma rapportinnehåll utgår från de frågor och indikatorer som bedöms vara mest Kontakt Vid frågor rörande hållbarhetsredovisningen kontakta: Maria Ryott HR chef Adress Loomis Sverige AB Vallgatan Solna Telefon: Loomis Norden: Loomis Sverige AB Vallgatan Solna Telefon: Loomis Norge AS Postboks 9056 Gronland 0133 Oslo Telefon: Loomis Suomi Oy PL Vantaa Telefon: Loomis Danmark A/S Sydvestvej Glostrup Telefon:

18 18 GRI-tabellen Allmänna standardupplysningar Strategi och analys G4-1 Uttalande från ledningen 3 Organisationsprofil G4-3 Namn 16 G4-4 Väsentliga produkter, tjänster, varumärken 16 G4-5 Huvudkontorets adress 17 G4-6 Länder där verksamhet bedrivs 16 G4-7 Ägarstruktur och företagsform 16 G4-8 Marknader 16 G4-9 Organisationen storlek 16, Årsredovisning G4-10 Total personalstyrka 12 G14-11 Andel som omfattas av kollektivavtal 12 G4-12 Leverantörer 15 G4-13 Väsentliga förändringar under redovisningsperioden Nej G4-14 Om försiktighetsprincipen 15 G4-15 Principer och initiativ 5, 15 G4-16 Deltagande i strategiska initiativ 5 Identifierade väsentliga aspekter och avgränsningar G4-17 Verksamheter inkluderade i bokslutet Årsredovisning G4-18 Process för att definiera innehåll 17 G4-19 Väsentliga aspekter 19 G4-20 Väsentliga aspekter, internt perspektiv 19 G4-21 Väsentliga aspekter, externt perspektiv 19 G4-22 Väsentliga förändringar Nej G4-23 Väsentliga förändringar avseende omfattning, avgränsningar Nej Intressenter G4-24 Intressenter 17 G4-25 Princip för identifiering av intressenter 17 G4-26 Intressentdialog 7, 9, 16 G4-27 Nyckelfrågor i intressentdialogen 7, 9 Information om redovisningen G4-28 Redovisningsperiod 17 G4-29 Datum för senaste redovisning 17 G4-30 Redovisningscykel 17

19 19 Allmänna standardupplysningar forts. G4-31 Kontaktuppgifter för frågor om rapporten 17 G4-32 Redovisningen följer GRI Core 17 G4-33 Process avseende extern granskning Redovisningen är ej externt granskad Styrning G4-34 Bolagsstyrning 16, Årsredovisning Etik och integritet G4-56 Värderingar och etiska riktlinjerna 4-5 Specifika standardupplysningar Väsentlig aspekt Ekonomi Indikator Ekonomiska resultat G4-EC1 Skapat och levererat direkt eknomiskt värde Årsredovisning Miljö G4-EC7 Utveckling och påverkan av investeringar i infrastruktur och tjänster Usläpp till luft G4-EN15 Direkta utsläpp av växthusgaser 14 G4-EN16 Indirekta utläpp av växthusgaser 14 Transporter G4-EN30 Miljöpåverkan från transporter 14 Anställningsförhållanden och arbetsvillkor Anställning G4-LA1 Personalomsättning 10 Hälsa och säkerhet G4-LA6 Skador och frisknärvaro 11 Utbildning G4-LA9 Genomsnittligt antal utbildningstimmar per anställd G4-LA10 Program för kompetensutveckling 8 G4-LA11 Andel av anställda som får regelbunden uppföljning Jämställdhet och mångfald G4-LA12 Sammansättning av styrelse och ledning 12 Mänskliga rättigheter Icke-diskriminering G4-HR2 Utbildning i policy för Mänskliga Rättigheter 5 Organisationens roll i samhället G4-HR3 Rapporterade fall av diskriminering Inga rapporterade fall Anti-korruption G4-SO4 Utbildning i anti-korruption 5 Ansvar för tjänster G4-SO5 Rapporterade fall och åtgärder relaterat till korruption Inga rapporterade fall Kundundersökning G4-PR5 Rutiner för kundnöjdhet 7

20 20 Loomis Sverige AB, Vallgatan 11, Box 902, Solna Växel: ,

www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle

www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle www.pwc.se/corporate-responsibility Inledning foto: charlotte@clic.se I denna redovisning [s. 4] Strategi & styrning Den hållbarhetspolicy

Läs mer

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Redovisningens syfte och mål Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle

www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle www.pwc.se/corporate-responsibility Inledning Hållbarhet i fokus I denna redovisning [s. 4] Marknad Idag efterfrågas tjänster

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Hållbarhetsredovisning Taxi Stockholm 2014. En hållbar resa

Hållbarhetsredovisning Taxi Stockholm 2014. En hållbar resa Hållbarhetsredovisning Taxi Stockholm 2014 En hållbar resa Kort om oss Taxi Stockholms 850 åkare är alla medlemmar i Taxi Trafikförening u.p.a, en ekonomisk förening. Medlemmarna i föreningen är knutna

Läs mer

Hållbarhetsredovisning. SBAB Bank AB (publ)

Hållbarhetsredovisning. SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2014 SBAB Bank AB (publ) SBAB Bank AB (publ) AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) SBAB Bank AB (publ) Baselregelverkets Pelare 3 INNEHÅLL Innehåll Läs mer på sbab.se Kort

Läs mer

Hållbarhetssrapport 2012/13

Hållbarhetssrapport 2012/13 Hållbarhetssrapport 2012/13 Utdrag ur årsredovisning 2012/13 Hållbar utveckling Clas Ohlson är ett renodlat detaljhandelsföretag med 174 butiker och e-handel i Sverige, Norge, Finland och Storbritannien.

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2013 2 VD-ORD VD-ord Innehåll VD-ord 2 Mål och strategi 3 Ekonomisk hållbarhet 5 Social hållbarhet 9 Miljömässig hållbarhet 12 Redovisning och styrning av hållbarhetsarbetet

Läs mer

hållbarhetsredovisning cramo 2011 Cramo sverige ab cramo instant ab

hållbarhetsredovisning cramo 2011 Cramo sverige ab cramo instant ab hållbarhetsredovisning för cramo 2011 Cramo sverige ab cramo instant ab 1 I n n e h å l l 2011, ett händelserikt år 3 Hållbara affärer 4 Hållbarhet i vår verksamhet 8 Vår miljöpåverkan 12 Engagerade medarbetare

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning Hållbarhet inom Länsförsäkringar Frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet har för Länsförsäkringar alltid varit mer en naturlig del av verksamheten än en vald strategi.

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2012 Hertz arbetar sedan länge för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. De produkter och tjänster som Hertz erbjuder kan

Läs mer

Hållbarhets redovisning 2014

Hållbarhets redovisning 2014 Hållbarhets redovisning 2014 2 3 BRING CITYMAIL HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAIL ÄR EN DEL AV LÖSNINGEN PÅ DE PROBLEM SOM SAMHÄLLET STÅR INFÖR. VI SKA GENOM VÅR VERKSAMHET BIDRA TILL ETT HÅLLBART

Läs mer

Vår VD har ordet. Välkommen. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB. Höjdpunkter 2013

Vår VD har ordet. Välkommen. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB. Höjdpunkter 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING RELACOM AB 2013 Innehåll 3 Vår VD har ordet 4 Om Hållbarhetsredovisningen 6 Om Relacom 8 Strategier och mål 10 Miljö 14 Kundrelationer 20 Medarbetare 26 Vårt samhällsengagemang 28

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning värmeanvändning under branschsnittet förnybar energi mindre koldioxidutsläpp sedan 2002 Fabeges hållbarhetsår 2013 Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning 50 procent lägre

Läs mer

2013/2014 HÅLLBARHETS- REDOVISNING

2013/2014 HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2013/2014 HÅLLBARHETS- REDOVISNING Innehåll Vd-ord 3 Året som gått 5 Om oss 7 Medarbetare 10 Ansvar från böna till kopp 15 Kaffeodling 19 Transport 23 Förädling 24 Leverans 29 Konsumtion 30 Samhällsansvar

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2012 2 VD-ord Innehåll VD har ordet 2 Strategi och mål 3 En hållbar ekonomi 5 Nöjda medarbetare ger nöjda kunder 8 Samhällsengagemang 11 Klimatsmart bank 12 Ansvar,

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning Bostadsbolagets hållbarhetsredovisning ingår som en enskild del i bolagets årsredovisning. Här beskrivs hur bolaget arbetar med hållbar utveckling inom miljö, samhälle och ekonomi,

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll Höjdpunkter under 2012... 3 Koncernchefens kommentarer... 4 5 Detta är Peab Nordens Samhällsbyggare... 6 9 Exempel från vår verksamhet...10 11 Dialog med omvärlden...

Läs mer

UNICEF SVERIGE 2013. Hållbarhetsredovisning. Årsredovisning och förvaltningsberättelse

UNICEF SVERIGE 2013. Hållbarhetsredovisning. Årsredovisning och förvaltningsberättelse UNICEF SVERIGE 2013 UNICEF Hållbarhetsredovisning SVERIGE 2013 Årsredovisning och förvaltningsberättelse 1 Juni 2014 Barns rättigheter är en förutsättning för hållbar utveckling Att prata om hållbarhet

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning värmeanvändning under branschsnittet förnybar energi mindre koldioxidutsläpp sedan 2002 Fabeges hållbarhetsår 2013 Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning 50 procent lägre

Läs mer

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar Hållbarhetsredovisning 2011/2012 2 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 Om redovisningen 2013 fyller KPMG 90

Läs mer

Hållbarhets redovisning 2013

Hållbarhets redovisning 2013 Hållbarhets redovisning 2013 2 3 BRING CITYMAIL HÅLLBARHETSREDOVISNING På sikt vill vi förstås bli klimatneutrala av egen kraft. Men den resan kan vi inte göra själva. Då måste både du, jag och alla andra

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING B R I N G C I T Y M A I L H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G Innehåll Inledning...3 Tankar från VD...4 Bring Citymail vilka är vi?...7 Strategi och ansats...11

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Swedbank i korthet 2 Ordförande har ordet 2 VD har ordet 3 Framsteg 2013 4 Swedbank i en föränderlig värld 5 Hållbarhetsstrategi 6 Väsentlighetsanalys 7 Hållbarhet

Läs mer

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010 Urban Passport MQs hållbarhetsredovisning Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent be- skrivning avseende MQs arbete med hållbarhetsfrågor. et är att

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

clas ohlson Hållbarhetsrapport 2013/14 Expansion med hållbarhetsfrågorna

clas ohlson Hållbarhetsrapport 2013/14 Expansion med hållbarhetsfrågorna clas ohlson Hållbarhetsrapport 2013/14 Expansion med hållbarhetsfrågorna högt på agendan Med visionen att utveckla Clas Ohlson till en ledande internationell detaljhandelskedja med hög lönsamhet tillför

Läs mer