Förord. Walter Ljungquists ronaner. Kri. terier p& indexerade personer. Principer f ör katal ogposten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förord. Walter Ljungquists ronaner. Kri. terier p& indexerade personer. Principer f ör katal ogposten"

Transkript

1

2 Förord Kri. terier p& indexerade personer Principer f ör katal ogposten Alf1abetis1c f örtechning över Walter L jungquists ronianer ned angivande av indexerade personer Alfabetisk förteckning över indexerade personer i Walter Ljungquists ronaner

3 FÖRORD I mitt arbete med att göra e tt gestaltregister över Walter L jungquists romaner, har jag som f örebild använt G1111wor Weinmanns nförleclcning över ett urval gestalter i Vilhelm Mobergs skönlitterära verkm. Jag har i stort f öl jt samma kriterier och principer vid urvalet av gestalter, I någon m,&n awiker kriterierna p% indexerade personer fr511 Gunwor Wle irunanns arbete, vilket hänger samnian med författarnas olika satt att behandla gestalterna. Elva av Walter I,jongqnists nitton romaner ar uppbyggda kring ett slags alter ego, Jerlr Dandelin, och rnannislrorna kring honom, I denna svit dar Jerk ömsom ar centralfigur, ömsom bif im eller iakttagare ingir : nrevolt i grönslcatl, "Liljor i Saron", nkamniarorgelv, "ilrevet fran Caspern, "Paulan, ftidssian", "1 ~torrnen'~, "IiRISantl, "Erilra, ErikaI1, "Vaggarna har ögonn samt "w. Dessa romaner kan dock, 1:iksoin Walter Ljmgquists övriga verk, 18sas fristående. Från novellsamlingen "En dörr star p& glantw (1937), har jag inte medtagit n&pa gestalter. Ingen av dem Aterkomer i ntgon av romanerna. Denna förteckning grundar sig på ett subjektivt urval av gestalter ur Walter Ljungquists romaner med lika snbjelrtiva kommentarer,

4 KRITERIER. PK INDEXEltACE PERSONER i, Titelfigurer, huvudpersoner. 2. Självständiga karalctärer med egna tankar, Iriinslor etc, 3, Självstiindiga karaktarer som beslrrivs av författaren, 4. Personer som har stor betydelse för eller stort inflytande p& huvudpersoner, 8. Personer son p3 ett avgörande satt ingriper i eller förändrar huvudpersoners liv, 1. Beskrivnlng ges av de indexerade personerna samt deras inbördes relationer och eventuellt också den situation, som de uppträder i, I vissa fall anges dock endast sl%ktförh~llanden, 2. Efternamn används normalt som huvudappslag. I de fall diir person far annat namn genom adoption, giftermal eller namnbyte anvands det ursprungliga namnet som huvuduppslag, Hiinvisningar ges frbn det/ de namn personen senare far under sin levnad. X samtliga fall finns hänvisningar p3 förnamn och öknamn/ smeknamn, 3. Förnamn anviinds som huvndord endast nar efternamnet är okht. 4. Hanvisningar skrives p& särskild rad under "seii, 5, För att underlätta en eventuell samanslagning med andra register av denna typ utsattes författarnamnet för varje katalogpost.

5 ALFABETISK FORTECKNIIJG OVER FYALTEB LJUNGQUISTS BOBWm (REDOVISADE I SVENSK BOEO.ÖRTECKNING) EIED ANGIVANDE AF INDEXERADE PERSONIER Azalea (1948), Erilra, Erika (1963), roman av Walter L jungquist, ronan av Walter L jungquist. Indexerade personer : Indexerade personer : -Bast, Jörgen Elcsell, Harriet (visp II) Gempe l Ilagelin, Eo Koch, Ingalill Koch, Patricia (alias Azalea, Pat, Estelle Bonnot, Vera NemiiPler, Bgar Tebel: du Pont, 'Ebund Ring, Elisabet Samson, Ulla (visp I) Tollander, Sune ' Brevet frih Casper (1955), roman av IlValter Ljungquist. Indexerade personer : Agrell, Alin Charlott Agrell, Eiigen. Aronsson, Elin Dandel in, Carl Gustav Dande l in, Jerk Grandien, Carl-Augnst Grandien, Claes Jesper (~as~er) Grandien, Edmond Jules Grandien, Elisabet (~ö~fert ~lisabetj Grandien, Eelena Göpfert, Andreas Gopfert, Johannes Göpfert, Paula Agrell, Eugen Borr, Alfhild Dandelin, Carl Gustav Dandel in, Fel ix Leopold (~eo) Dandelin, Hinke Dande l in, Jerfr Dandel in, Olga El i Granat, Knut er ilro) Grandien, Carl-August Grandien, Claes Jesper (~as~er) Karlsson, Filip (~aul inas ~ili?) Koppel, August in Luacl:e, Tor sten unken) Mortens, Sture hndolf, Pernilla Ringertz, Aurora Selnia Stafve, Erika St orm, Konrad Rreide, Carl-Otto Weide, Dorotea (~ee) Farviil, sommar! (1940), roman av Walter Ljungquist. Indexeraae personer: Cornelins, Jan Cornel ius, Marie-Louise Franzén, Hanpns (~am~e) Franzdn, Paul ina Sir i Winnerstedt, Carl Fredrik

6 - (1960), Kallan (1961), roman av Walter Ljungquist, r oman av IVal t er L jungqui s t, Indexerade personer: Indexerade personer: Agr el l, Eugen Alf, Bruno Alice, syster Anderberg, Lotten Bagge, Sven Dandelin, Anneli bandel in, Felix Leopold (~eo) Dandelin, Greta Dande l in, IIinke Dandel in, JerIt Dandelin, Lisbet Dandelin, Sara Ekborg, Rapa Eliasson, Torn (~ö~ferf, ~ora) Göpf ert, Paula Lef f ler, Britt-Louise (%se) Nicander (alias Nick, sjörövaren) Nordin, kva d andeli in, va) Nordrum, Arne Nordrum, Irma Pontin, Chiqnits (ôlias Chic, Quita, Dandelin, ~hi~uita) Schönning, Elof Schönning,, Maud Öman, fru Indexerade personer: Brundin, Emma Dandel in, Jerk Fontane l l, T om Qvarf ort, Annika ('Topsy) Qvarfort, Cecilia Qvarf ort, Lisbet (~ontanell, is bet) Agrell, Eugen Boge, El isabet Dandelin, Carl-Gustav Dandelin, Felix Leopold (~eo) Dande l in, Rinke Dandelin, Jerk Dandel in, Olga Granat, linut li er il ro) Ikrlsson, Filip (~snlinan. pilip) Schiöler, Charlott (~ot~en) Storm, Augusta Storm, Konrad Liljor i Saron (1952), roman av Valter Ljnngquist. Indexerade personer: Dandelin, Anneli Dandelin, Hinke Dandelin, Jerk Dandelin, Lisbet Frida Gode, Aron Emanuel Gode, Gunilla Gode, Hemning Gode, Isabella (alias Bella,.. Dandel in, sabell la) Gode, Konstantin Gode, Salomon Gode, Vilhelmina

7 Nycklar till okänt rum (1950), Panla (1956), roman av 'Walter L jungqnist. roman av Walter Ljtmgquist. Indexerade personer : Indexerade personer: Gall, Lena (alias Pax, Sörbrunn, ena), Gall, Torlben Agrell, Eugen Rautila, Auri Dandel in, Jerk Sörbrunn, Elias Eliasson, Tora (~ö~fert, ors) Grandien, Elisabet (Göpfert, ~14sabet) Grandien, Helena Göpf ert, Andreas Ombyte av tag: (1933), Göpfert, Paula roman av Walter Ljungquist. Hristin Keander, Bo Indexerade personer : Odevall, Irma Jansson, Gertrnd ge ans in^, &je) Jundell, Joakim i im) Ossian (1!358), roman av Walter Ljungquist. Indexerado personer : Brage, EdPa a andel in, ~dla) Brage, Elias Brage, Odrt Dandelin, Carl-Fredrik Dandel in, Felix Leopold (~eo) Dande l in, Jerk Flyckt, handa ( ~ iedell r, ~manda) Flyckt, Fritiof Friedell, Ossian Nord, Valborg (hage, valborg) Rosengren,, Lydia Resande med okänt Bagage (1938), roman av \Ya1 ter L jungquist, Indexerade personer : Callander, Finn Carlberg, Gunilla Csstrup, Rocny (~is~uit) Fridell, Assar Buber, Bodil Hnber, friherrinna Jnne l l, Jörgen Revolt i grönska (1951)~ roman av Walter Ljungquist. Indexerade personer : Dande l in, Jerk Dandelin, Tryggve Hill, Jöran Hill, Lisbritt Hi l l, Vivefra Nicander (alias Nick, S jöröuaren) Pontin, Agneta Pontin, Chiquita (alias Chic, Qnita Dande l in, chiqni ta j Pontin, Erhard Pontin, Puclr Porotin, Ragna Pontin, Torsten

8 Släkten står p& trappan (1935), roman av Walter L jungquist. Indexerade personer: Almctedt, Robert (~lm, ~ichard) Bölsche, Margareta Bölsche, Flatanael Cullander,, Ifenriet ta Cullander, Otf o Gelsted, Ily Humme l, Bt~rbr O Laurell, Berta (~lmstedt, er ta) Laurell, Clas Laurell, Esa Laure l l, Janne Laurel l, ;To Laurell, Pontus Laurell, Torkel Naesstadins, Ton Rassnan, Binders Tollin, Ciemens Tollin, Kjell (~ae sstadins, JO) Göpf ert, Andreas Gapfert, Johannes Göpf ert, Paula Bill, Lisbritt Hill, Sören Jaensson, Espen ICalldin, Bo Rleberg, Ef la Kristin Leffler, Britt-Louise (~ise) Micander (alias Nick, sjörövaren) Nordrum, Irma Odeval l, Irma Pontin, Agneta Pontin, Chiquita (alias Chic, Quita, Dandelin, ~hi~uita) Pont in, Julius Pontin, Torsten Qvarf ort, Annika ( ~ o ~ s ~ ) ' Qvarfort, Cecilia Qvarfost, Lisbet Schönning, Elof schönning, kfaud Öman, fru SOrJ dina trad (1075), r oman av Iifalter L jungquist. Indexerade personer: Agrell, Eugen Alf, Bruno Alice, syster Anderberg, Lotten Bugge, Hjiirdis Bugge, Svea Carlzon, Ilils Ture (Viebe, Anders) Chrispien, Ralla Dandelin, Felix Leopold (~eo) Dandelin, Rinke Dandel in, Jerk Dandelin, Tryggve Ek, Gottfrbid Eliasson, Tora (Göpfert, ~ora) Eriksson, hiargot Fontanell, Tom Pre jd, Carsten Grandien, Carl-August Grandien, Claes Jesper (casper) Grandien, Edmond Grandien, Elisabet (Gö~fert, isab bet) Vandring med månen (i 041), roman av Balter Ljungqui-st. Indexera.de personer : Hass, Leopold (farbror 1'2ille) Iiagglund, Jonas Hägglnnd, Per Kallander, Carl-August Kallander, Dan Lycke, Torsten Beissinger, Pia Törsleff, Johannes

9 Vii~gnrna :har ögon (1965), roman av '\Valter L jungquist. Indexeradie per s oner : Agrell, Eiugen Dandelin, Carl-Gustav Dandelin, Felix Leopold (~eo) Dande l in, IIinlre Dandelin, Jerk Dsndelin, Olga Elna Pahlhn, Ingeborg Gode, Isabella (alias Bella, Dandelin, d sabel la) Granat, filut (~eriko) G6pf er t, ]Paul n Hilding Jansson, biaria Ihrlsson, Filip auli linas yilip) Rnndolf, IPernilla Renard, Henri Schiöler, Charlott (lotten) Selma Stafve, Erika Weide, Carl-Ctto Hreide, Dorotea (~ea) Vi~skal (1944 j, roman av!val ter L jungquirst. Indexerade personer: Fagerberg, Sigge (~olst, sigge) Flora Grnndholm, Ture Hägg, Erik Krantz, Sune Ossian Lambert, Egon Lambert, Gerd Lambert, Gösta Lambert, Ida Lambert, Ingemar Lambert, Jenny Lambert, Linda Lambert, Oda (~(~antz, Lambert, Ruben Lambert, Rutger Patkull, Viggo da)

10 Agrell, Ami Charlstt Föremal f öx- Claes Jesper Grandiens ILivslcSnga Irärlelr. Eugen Agrellls nior. L jungqui st, Ylal ter Brevet fra11 Casper Anderberg, Lotten Patient på vilohemnet Lugnet. I storiiiien Agrell, Eugen Jerk Dandel.in och Paula Göpferts van sedan barndomen, u, Richard se Almstedt, Robert Ljungqnist, Walter Almstedt, Berta Brevet fran Casper se Laurell, Berta. Kal l an Paula Alms-tedt, Robert Viggarna harr ögon Sörj dina triid Ingenjör. Gift med Berta Laurell, Ljungquist, Vialtcr Slakten star p& trappan - Alf, Bruno F.d. skadespelare. Patient p% vi1 oheamet Lugne t. L jungquist, Walter Sörj dina +,rad d Aronsson, Elin Johanne s Göpf ert s hush&llerslrs. Bevif tnade johannes Göpf ert a valdsama död, Brevet fr8n Casper Alice, syster Sjuksköterska p& vilohemmet Lugne t. Ljungqaist, \Valter Sörj dina t;riid Azalea se Koch, Patricia

11 - Bast, Jörgen Förf attare,, Känner Patricia Koch under namnet Hagar Tetzel, som hushallade f öir honom i s ju nanader. L jangquist, Walter Azalea Bella se Gode, 1~abeii.s Rra~e, Elias Ossian Friedells hetlevrade far. Ljnngquist, Walter Ossian Brape, Oda Elias Brages första hustru. Os s ian - Bise se Leffler,, Britt-Louise Brage, Valborg se Nord, Valborg Bisquit se Castrup,, Ronny Bope, El isabet Jerk Dandel. ins leklcamrat. Kusin till Charlott Sehiöler. Kal lan Bonnot, Est;elle se Koch, Pa~tricia - Borr, Alfhi.ld Erika Stafves moster, Brundin, Ema Cecilia Qvarf orts halvsyster och L jungqnict, Ivalt er Kammar or ge 1 Bagge, Hjördis Gift ned Sven Bugge. Bume, Sven Provinsialläkare. Llikare &t patienterna p& vilohemnot Lugnet. L jnngquist, Walter Sörj dina träd Brage, Edla. Elias Brages syster och Felix Leopold b ande lins mor Ljungquist, Valter Ossian Bölsche, Margareta Har ett nångårigt forhallande med Richard Alm. Faster till Natanael Bölsche. L jnngqiiist,, Walter Slakten st%r p& trappan

12 Bölsche, :NatanaeE Musiker. 'Barbro Rummels fästman och tillika ayssling. L jnngqui s t, \Val ter Slakten atar p& trappan CalXander, Finn Komminister. hmmal viin till Jörgen Juneli. L jungqui st, \Val ter Resande med okiint bagage Carlberg, Gunilla Kantor. Bi~dil Hubers väninna. Ljungqni sit, Walter Resande med okänt bagage Chriapien, kfalla Patient p& vilohemmet Lugnet. Cornel ius, Jan Journalist. Vas tidigare gift med hlarie-louise Cornelius. Farväl, sommar! Cornelius, Biarie-Louise Fredrik Winnerstedts fosterdotter. Var tidigare gift med Jan Gornelius, Farval, somnar! l! Cnflander, Henrietta! l. Carlzon, Nils Ture SlRktens grand old lady. I I Patient p& vilohemniet Lugnet, L jungqui st, liral ter l I L jungqui st, Walter Sörj dina träd Slakten står p& trappan i Casper se Grandien, Claes Jesper Castrnp, Itonny Bodil EIubers väninna. Gifter sig med Jörgen Junell. Ljungquisf, Valter Resande mcd okaat bagage Cul l ander, Of t o Ungkarl. Henriefta Cnllanders son. Slakten står på trappan D Dandelin, Anneli Hinke Dandelin och Isabella Godes dotter. L jungquist, IVal ter - Chic Liljor i Saron se Pontin, Chiquita Dandelin, Ava se Nordin, Ava

13 Dandelin, Carl-Fredrik Lanthandlare. Jerlr Dandelins farfar, Ger under langa tider ossian Friedell ett hem. Dandelin, Carl Gustav '~antor oclz larare. Olga Dandelins make. Jerli Dandelins far. L jungquist, Walter Brevet frkn Casper. Käl lan Taggarna har ögon Dande l in, Hinke Pärghand1,are, Jerk Dande lins aldre bror. Ett första äktenskap med Isabella Gode slutar med skilsmessa. Gifter sedermera om sig ned hva Nordin. L jungquist, 1Yalter Kal l an Li l j or i Saron Vaggarna har ögon Dandelin, Isabella se Gode, Isabella Dandelin, Chiquita se Pontin, Chiquita Dandelin, Edla se Brage, Edla Dandelin, Felix Leopold (~eo) Konstnär, Jerk Dandelins farbror. L jungqnist, Walter X stormen Kal lan Ossian Vaggarna liar ögon Dande l in, Gret a Hinke Danclelin och Ava Nordins dotter, Dandelin, Jerh Författarens alter ego. Barndom, ungdon, vuxenliv, J.D. ar ömson centralfigur, ömsom bifigur eller iakttagare. Brevet fran Casper Erilta, Erika Kanmar or ge l Käl l an Liljor i Saron Ossian Paul a Revolt i grönska Vaggarna har Ögon Dandelin, Lisbet Hinke Dandelin och Isabella Godes dotter. Liljor i Saron Dande l in, O1 ga Gift med Carl Oustav Dandelin. Jerk Dandelins mor. Dör n&r Jerk ar tolv ar. Ljungqnist, Walter Kallan Väggarna har ögon

14 Dandel in, Sara Eliasson, Tora Hinke Dandelin och Ava Nordins dotter, Ear svara hemförh&llanden, Far som 9-&ring Paula Göpfert till fostermor. Dandelin, Tryggve Jerk Dandelin och Chiquita Pontins son. L jungqui sk, \%l ter Revolt i grönska Sörj dina träd Ljungqnist, Walter Paula Sörj dina träd - Elna Rildings skygga syster. L jungqui s t, \Val ter Vaggarna har ögon - Ek, Gottfrid Patient p& vilohemet Lugnet, L jungquist;, Walter Sörj dina tred Eriksson, lyiargot Patient på vilohemmet Lugnet, L jungqui st, Walter Ekborq, Ragna Jerk Dandellins stiidhji-llp,., - De har en erotisk f örbindel se. Ljungquist,, Walter Fagerberg, Sigge Sjöman. Efterlyst för drap. Gör Gösta Lamberts bel;antsltap. Yiigskiil Eksell, Harriet Bohemisk rrialeristuderande. L jungquist,, Walter Azalea - El i Rättare hos Aurora Ringertz. Ingriper varhel st han behövs. L jungquist, Nalt er Fabldn, Ingeborg Organist. Jerk Dandelina lärarinna i smaskolan. L jnngqui st, Walter Väggarna har ögon Farbror Palle se Hass, Leopold

15 I F1 ora Linda Lamlberts yngre syster. Ear ett förh&:llande med Erik Hägg. L jungqui st, Walter viagskal Frejd, Carsten Patient p& vilohemmet Lugnet. Fridn Flsckt, huanda Hush&llerska hos familjen Gode, Ossian Friedells viljestarka mor. Får namnet Friedell genom giftermal, Ljungqniat, Walter Liljor i Saron Ljungquisli;, Walter Ossian Flgclct, Fxbitiof Skr addare,, Amanda Plyckts f ar. Ossian Fridell, Assar Anstalid hos friherrinnan Huber. Resande med ok8nt bagage. Fontanell, Lisbet se Qvarf ort, Lisbet. Friedell, handa se Flyckt, banda Friedeli, Ossian Utpräglat konstnalig, För under Fontanell, Tom större delen av sitt liv en Författarel. Lisbet Qvarf orts make vagabonderande tillvaro, och tillika kusin, L jungquist, Valter L jungquist,, Walter Ossian Kammarorgel Franzén, Hampus - Gall, Lena Med.lic, P'aulina Franzhns son, L jungquist, Walter Farväl, sommar! Omkomn~er i en eldsvada d& hon sammanbor med Elias Sörbrunn, L jungquist, Walter Nycklar till olrant rum Franzbn, Paulina Hampus Franzdns mor. Carl Fredrik - Gall, Torben Winnerstedts älskarinna. Författare, Gift med Lena Gall, Drabbas av minnesförlust genom en chockartad uppleve l se. Farväl, sommar! Nycklar till oiränt rum

16 Gelsted, Ty Henrietta Cullanders enda barnbarn, Torkel Lamells fiist~ö, Ljungquist, \Valter Släkten star på trappan Gode, Konstantin Ror inte tillsammans med övriga familjen till följd av svar osänja med Salomon Gode, L jnngquist, Walter Liljor i Saron Gempe 1 Vetenslrapi~mtin. Sager sig hit samlat -alla Jörgen Basts gestalter f ör att visa hur verklighelsfalsk hela romankonstruktionen ar. Knner Patricia Koch under namnet LTag~r Tetzel. L jungquis~t, Sval ter Azalea - Gode, Ar on Emanuel Salomon och Konstantin Godes åldrige far. L jungquist, Walter Liljor i Caron _. Gode, Gunilla Overspänd un,gmö. Har en förbindelse med Jerk Ilandelin, Ljungquisf, Walter Liljor i Saron - Gode, Hemiing Särling. Sköter fanil jens husdjur, Beger sig ibland ut p3 luffen. Ljungquist,, Walter Liljor i Siaron Gode, Sal omon Gift med Vilhelmina Gode, Ljunggnist, Walter Liljor i Saron - Gode, Vilhelmina Gift med Salomon Gode. Flyr ofta till en drömiirld undan verklighelen. Liljor i Saron Granat, Knut Jerk Dandel ins leldcamat. L jringquist, Walter Kallan Väggarna har ögon Grandien, Carl-August Kompanjon med brodern Edmond Jules. L jnngquist, Walter Brevet från Casper Grandien, Claes Jesper Försvinner för alltid fran sitt hem - Gode, Isablella samma natt som Johannes Göpfert Hinke Dandelins f örsta hustru. Har en dödas, Anses ha vallaf Johannes förbindelse med Jerk Dandelin, Göpferts död. L jungquist,, Walter Liljor i Ssron Väggarna har ögon Ljunggnist, \Valter Brevet fr5n Casper Sörj dina träd

17 Grandien, Edmond Jules Kompanjon med brodern Carl-Auflst, Brevet från Casper srandien, Elisabet Gift med,4ndreas Göpfert. Paula Göpferts laor. E$% passionerat förhallande i ungdomen med svåjiern Johannes Göpf ert f &r ett dranatisat slut. hfedi~lålders har hon ett förhallande ined Eugen Agrell, L jungqui sk, \Val ter Brevet fran Casper Panla Grandien, Relena Paula Göpferts nosler, L jungquist, Walter Brevet frrn Casper Paula Göpf ert, Johannes Läkare. Andreas Göpferts bror. Har förhallanden med Elisabet Grandien och Ann Charlott Agrel'l. Blir skjuten i passionsdrama. Brevet fran Casper Giipf ert, Panla F.d. liirarinna, Driver vilohemmet Lugnet utan vinstintresse. Jerlc Dandelin och Eugen Agrells nangariga väninna. Tora Eliassons adoptivnor, Brevet fran Casper Paula Taggarna har ögon Göpf ert, Tora se Eliasson, Tora Grundholm,, Ture Godsägare, Svag f ör den llpittoreska" fam. Lambert, isht. Linda Lambert, L jungquist, Walter vägskäl BT Hagelin, Bo Kanner Patrlcia #och som Vera Newatil l er. Ljungguist, Walter Azalea G'öpfert, Aindreas Kapten. Gift med Elisabet Grandien. Paula Göpferts far. Bror till Johannes Hampe Göpf ert. se Franzhn, Hampus L jungquist,, Vialter Brevet fran Casper Paula Göpfert, Elisabet se Grandien, Elisabet Bass, Leopold 7 Handelsresande och poetisk vagabond. Gammal vän till Carl-Augast Kiillander. L jungqui st, Valter Vandring med manen

18

19 Jans s on, :har ia Hushallar hos fam. Dandelin efter Olga Dandelins död, L jungquist, Val ter Väggarna har ögon Ser iko se Granat, Knut Junde l l,,joakim Student. Delade i tonåren stort teaterintresse med Gertrud Jansson. L jungqui slt, \Vall ter Ombyte av t&g Junell, Jörgen Författare. Gifter sig med Ronny Castrup. Resande med okänt bagage. - Rim se Jundell, Joakim Iioeh, Ingalill Desillusionerad konsulsdoiter med svag ekonomi, Den f öraldral ösa Patricia Koch adopterades av Ingalill Kochs föraldrar, Azalea $och, Patrieia Aventyrersira med ryskt ursnrxng, U'pptrtider under olika namn: Azalea, Pat, Estelle Bonnot, Vera Nerniiller, Hagar Tetzel Azalea Koppel, Augustin Bor hos fan, Ringertz. L jungqui st, Walter Erika, %rika I I l! l i I Kalldin, 130 Advokat, Anlitas av Paula Göpfert, L jungquist,, Walter Sörj dina triid Karlsson, Filip Jerk Dandell ins barndolmsvi3n. Ljungquist,, IS'alter Kal l an Viggarna har ögon gleberg, Ellla Patient.pA. vilohemmet Lugnet. L jungquisf, Y!alter Sörj dina träd Krantz, Oda se Lambert. Oda Krantz, Sune Ossian Handlar bl, a. med slcrot och hembränt, Gift med Oda Lambert. Vägskäl Kristin Eugen Agrells hembitrade. Ljungguist, Walter Paula

20 Kallander, Carl-August Lambert, Jenny Af f arsinnc?havare. Dan Kallandors f ar, Oda Lambert och Vigga Patlnills dotter. Blir skjuten vid Sigge LjungquisL, Walter Fagerbergs gripande. Vandring med månen viagslcai Kallander, Dan Kontorist som *ämnar bli författase. Studerar livet och manniskorne för att hämta stoff. Lambert, Linda Gift med Egon Lambert. I L jungquisf, lyalter ' L jungqui st, Walter Vandring nied rn&nen Vugskal Lambert, E!gon Konstnär1 i g laggning, Spelar dansmusik p& t,illstaliningstr i tralrten. Gift med Linda Lambert. L jungquist,, Walter Vigslräl' Lambert, Gerd Egon och Llinda Lamberts dotter. L jungquist, Ylalter Vagskal Lambert, Oda Gift ned Sune Ossian Ibantz. Jenny Lamberts mor. L.jungquist, Val ter Vägskäl Lambert, Ruben Spelar dansmusik pi% tillstallningar i tralrten. Ida och Rutger Lamberts son. L jungqui st, Tval ter Vigskäl Lambert, Gösta Konstnär. Ida och Rutger Lamberts f osterson. Vigskäl Lambert, Ida Gift med Rutger Lambert. L jungquist, Walter Vag skal Lambert, Ingemar Egon och Linda Laniberta son. L jnngqui st, Walter Vagskal Lambert, Rutger Gift med Ida Lanibert. Vägskäl Laurell,, Berta ~ i fmed t Robert Almstedt, Slakten star p& trappan Laurell, Clas Ingenjör. Gift med Isa Laurell, Ljungquist, lyalter Slalrten står på trappan

21 Laurell, ][sa Gift med Clas Laurell. Foralskad i Pontus Laurell. Slalrten sst;&r p3 trappan Laurell, Janne Skald och notisehef. Far till Jo, Pontus och Torkel Lanrell. L jungqui st, Tyal ter. SlPkten sl&r p& trappan Lotten se Schiöler, Charlott Luncke, Torsten Jerk Dandelins lekkamrat Lunken se Lnncke, Torsten Laurell, Jo Textilkonstnärinna. Gift ned Tom Naesstadins. L jungquist,, lalter Slakten strar på trappan Lvcke, Torsten Förf attare. Vin till Per Hagglund. Vandring med manen Laurell, I'ontns Studerandel, Bror till Jo och Torkel Laure 11. L jungquist,, Tval ter Slakten stdr p& trappan ifortens, Sture Stins med stillskapstallanger. Blir eftersänd när ~lfhild Flor; ställer till med gastabud. L jungquist, Valter Laurell, Torkel Amanuens. Ty Gelsteds fästman, N L jungquist,, Walter Slakten st,& på trappan Naesstadius,.Jo se Laurell, Jo Leffler, Elritt-Louise SmAskollErarinna. Förlovad med Jerk Dandelin under n%gra ar. L jungquist,, \Val ter Sörj dina träd Naesstadius, Tom Författare, Gift med Jo Laurell, L jungquist, Valter Slakten star p& trappan Le o -. se Dandelin, Felix Leopold Neander, Bo Studerande. Har ett förhallande med Paula Göpfert, L jungquist, Valter Paul a

22 Newniiller, Vera se Koch, Yatricia Nicander Sagverksarlbetare och f.d. sjöman. Mangårig v;rn till Jerk Dandelin. Ljungquist, Valter Revolt i grönska Sörj dina Lr äd - Pat se Koch, Patricia, Patkul l, Vi ggo Violinist. Dog före dottern Jenny Lamberts f ödelse. Vägskii1 Nick se Nicander Paulinas Filip se Karlsson, Filip, 1 - Nord, Valborg Elias Brages andra hustriz. Gör allt för att bistå och skydda Ossian Friedell. L jungqui st, \Val ter Ossian Nordin, Avrs Hinlre Dandelins andra hustru. L jungquist, Walter Nordrum, Arne Löjtnant. :Förlovad med Chiquita Pontin. Pax se Gall, Lena Pont in, Agneta Torsten Pontins andra hustru, Revolt i grönska Pontin, Chiquita Gift med Jerk Dandelin. Ljnngquist, Walter Revolt i grönska Nordrum, Irma Patient p% vilohemmet Lugnet. Syster till Arne Nordrum. L jungquist, Walter Odeval l, Irma Paula Gopferts faster, Paul a Sörj dina triid Pontin, Erhard Chiquita Pontins brorson. L jungqui st, liralter Revolt i grönska Eont in, Julius Konstnär. Chiquita Pontins far. Revolt i grönska Sörj dina träd

23 Pontin, Puclr Chiquita Pontins brorsdotter. L jnngquist, lyal ter Revolt i grönslra 1 Pontin, Ragna Torsten Yontins första hustru, Revolt i grönska Pontin, Torsten Cbiquita Pontins bror. Ljungquist, Y!u.ltes Revolt i grönska Q guita se Pontin, Chiquita Qvarfort, Annika Invalid, Lisbet Qvarforts syster, L jungqui st, Walter Kammar or ge 1 hndolf, Pernilla Kantor. Ofullg&nget msikgeni. Viggarna har ogon Rassman, Anders Pensionerad f ollssirolliirare, I-Ienrietta Cullandera svärson. L jungquist, \Ya1 ter Slakten star p& trappan Rautiln, Deltar i sökandet efter Torben Galls identitet. Nycklar till okänt rnm Reissinoer, Pia Sk&despelerska. Dan Kallanders f öl jeslagerska p& en s judagarsodyssé. Vandring med manen Qvarf ort, Cecilia Annika och Lisbet Qvarforts farmor. Ton: Fontanells mormor. Kammar or ae l Sörj dina träd Qvarfort, Lisbet Gift med Tom Fontanell.. L jungquist, Walter Kamnar or ge l Sörj dina träd Renard, Henri Dorotea Weides fästman som stupar vid Amiens. Vaggarna har ögon Ring, Elisabet Frappant dam, Känner Patricia Koch under namnet Estelle Bonnot. L jungqni st, Walter Azalea 1

24 Rinjiertz, Aurora Erika Stafves moster. Sebastian, Rut Patient p% vilohemmet Lugnet. L jungqiiist, Walter Rosengren, Lydia Brztiksfröken i Carl-Axel Dandelins lanthandel, Lydia nosengren och Ossian Friedell hyser en mangarig, outtalad karlek för varandra. Ljungguist, Walter Oasian Samson, Ulla Bohemisk m&leristaderando, Kanner Patricia Koch under namnet Pat. L jungquist, Valter Azalea Schiöler, Charlott Jerk Dandelins lekkamrat. Kusin till Elisabet Boge, L jungquist, lyalter Kal l an Väggarna har ögon Schönninq, Elof Kamrer p& vilohemmet Lugnet. hiaud Schönnings farfar. L jungqnist, Walter Sörj dina trrd Selma IInshållersXra hos femil.ien Weide. L jnngqnist,.walter Vaggarna har Ögon Sörj dins trad - Siri Husa hos Carl-Fredrik S?inners.tedt, Tycke uppstar mellan Siri och Jan Cornelius, Farviil, s omar! Sj ör övaren se Nicander Stafve, Erika Jerk Dandelins kamrat di5 hon bor. hos sin moster Aurora Ringertz. L jnngquist, Walter ErPka, Erika Viiggarnn har ögon Storm, Aupsta Tvätterska. Konra& Storms mor. Kal l an Sc hönninq, hiaud Föräldralös. Bor tillsamnians med sin Storm, Konrad farfar Elof Schönning p5 vilohemmet Jerk Dundelins lekkamrat. Lugne t. 1 Erika, Erilra Kal lan

25 Sörbrunn, Elias Konstnär, Omlrommer i en eldsvada d& han sainmanbor med Lena Gall. E jungqui st, Walter Nycklar till okänt rum Törsleff, Johannes Gastfri och vidsynt kyrkoherde. L jungqaist, Walter Vandring med månen S örbrunn, Lena se Gall, ILena Tee se Weide, Dorotea Te tzel, Htirgar se, Koch,' Pntricia. Tollander,, Sune. Välbärgad direktör, En tid var ~atricia ].{och anstiilid hos honom under namiet Vera NemUller. L jungqui sit, \Val ter Azalea Tollin, Clemens Pensionerad postmästare. Brorson till Henrietta Cullander. Weide; Carl-Otto F.d. byggmästare, Dorotea Weide far. L jungquist, Walter Vaggarna har ögon Weide Dorotea -9 Rik och oberoende. Olga Dandelins väninna. Jerk Dandelins älskarinna. Ljnngquist, Walter Sörj dina triid Väggarna har ögon Viebe, Anders se Carlzon, Nils Ture Winnerstedt, Carl Fredrik Marie-Louise Cornelius' fosterfar. Ljungquist, Valter Farväl, sommar: L jungquist, 'Walter SlBkten sd%r på trappan Tollin, Kjell Studerande. Brorson till Clemens Tollin. Visp 11 se Eksell, Harriet L jnngqui sit, Walter Slakten sitar på trappan Öman, fru Kokerska p& viloherrimet Lugnet. L jungquist, Walter Sörj dina triid

26

27 BADA BORÅS AKADEMISKA DIGITALA ARKIV Detta är ett inskannat och digitaliserat specialarbete från BHS (Bibliotekshögskolan) vid Högskolan i Borås. Specialarbeten skrevs som examensarbete på bibliotekarieutbildningen mellan åren 1974 och Bibliotek & läranderesurser (BLR) vid Högskolan i Borås har utfört digitaliseringen och har använt de exemplar som funnits i bibliotekets samlingar i befintligt skick. De digitaliserade specialarbetena är publicerade i Borås Akademiska Digitala Arkiv (BADA), som är högskolans system för digital publicering. Upphovsrätten tillhör författarna. Publiceringsår i BADA: 2011

D E T TR Ä D EN GER ALMANACKA 2015

D E T TR Ä D EN GER ALMANACKA 2015 D E T TR Ä D EN GER ALMANACKA 2015 SÅ GÖR ETT TRÄD NYTTA Löv från träden gödslar jorden och gör att den håller sig fuktig. Träd ger foder till djuren. Träd tar upp koldioxid från luften. Vissa träd har

Läs mer

Smedstorpssläktens medlemsblad 1990

Smedstorpssläktens medlemsblad 1990 Smedstorpssläktens medlemsblad 1990 Ordföranden har ordet Sommaren närmar sig med stormsteg och därmed också vårt nästa släktmöte. I december samlades styrelsen hos mig för planering av verksamheten under

Läs mer

e n bo k fö r ve m so m he l s t

e n bo k fö r ve m so m he l s t e n bo k fö r ve m so m he l s t 1 sara kerstin emma disa leon jon bertil inez lea siri maj lucas maria rabieh olof iseline william hugo mira 2 e n bo k fö r ve m so m he l s t toffer Ahmad blenda jill

Läs mer

H~GSKOLAN I BORAS BIBLIOTEKET

H~GSKOLAN I BORAS BIBLIOTEKET H~GSKOLAN I BORAS BIBLIOTEKET l. INLEDNING Herrgards romaner tillhör den lxttare underhallning slitteraturen. Debatten om denna s k triviallitteratur eller liittare underhållningslitteratur contra den

Läs mer

Bokprovning på Svenska barnboksinstitutet: En dokumentation

Bokprovning på Svenska barnboksinstitutet: En dokumentation Bokprovning på Svenska barnboksinstitutet: En dokumentation Årgång 2014: 12 mars 28 maj 2015 Svenska barnboksinstitutet (Sbi) Odengatan 61, 113 22 STOCKHOLM tel 08 54 54 20 50 e-post: info@sbi.kb.se www.sbi.kb.se

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Innehåll sid. Ordförandebrev 3 Örkelljunga 4 Vandringsmannen 4 Grattis Johan 5 - Sten Svensson Släktforskning

Läs mer

ÖckeröÖarnas SLÄKTFORSKAR FÖRENING MEDLEMSTIDNING ÅRGÅNG. Ångbåtsbryggan vid Hönö Heden. Kröckle Kyrka, Hönö Röd

ÖckeröÖarnas SLÄKTFORSKAR FÖRENING MEDLEMSTIDNING ÅRGÅNG. Ångbåtsbryggan vid Hönö Heden. Kröckle Kyrka, Hönö Röd NR 2 2014 2011 ÅRGÅNG ÅRGÅNG 16 13 ÖckeröÖarnas MEDLEMSTIDNING SLÄKTFORSKAR FÖRENING Ångbåtsbryggan vid Hönö Heden Kröckle Kyrka, Hönö Röd Ordföranden har ordet Höstmöte Vi har bokat in ett höstmöte den

Läs mer

(Enligt kyrkoböckerna för Alva socken år 1828 bör pastor B----r vara kyrkoherde Olof Bolander. Min anm.)

(Enligt kyrkoböckerna för Alva socken år 1828 bör pastor B----r vara kyrkoherde Olof Bolander. Min anm.) 1 Gotlands första poetissa Gullbritt Thorsell Fördjupningsarbete i gutamål 7.5 poäng 2009 Handledare: Anna Støvring Nielsen Gotlands första poetisssa Bakgrund Jag läste en dikt skriven på gutamål år 1830

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Strindberg. hyllad & hatad

Strindberg. hyllad & hatad fokus Strindberg hyllad & hatad För 100 år sedan avled August Strindberg. Hans självpåtagna roll som geni och häcklare av makten skaffade honom många fiender, men också en stor beundrarskara. Trots sin

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Till minnet av Gunnel Öberg

Till minnet av Gunnel Öberg Till minnet av Gunnel Öberg 1 T A C K! Till Kerstin som stått mig nära under arbetet. Liksom Kajsa och Johan. Han tog initiativ till publicering och har gett mig värdefulla synpunkter. Jag känner stor

Läs mer

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial Det goda mötet Samtalscirklar runt bemötande Studiematerial Samtalscirklar runt bemötande En studieplan Detta är en studieplan för dig som ska deltaga i samtalscirklar runt bemötandefrågor. Vi kommer att

Läs mer

V å r a Ö a r Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 9/2007

V å r a Ö a r Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 9/2007 V å r a Ö a r Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 9/2007 Tebacken under sju generationer Av Siri Dahlberg Ordet te eller tä var den lokala benämningen på fägata. Det finns flera te

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

Per Stenström, vd för koncernen Bertegruppen som äger Berte Qvarn. Helena Stenström är produktutvecklare på Sia Glass. Xxxx

Per Stenström, vd för koncernen Bertegruppen som äger Berte Qvarn. Helena Stenström är produktutvecklare på Sia Glass. Xxxx Per Stenström, vd för koncernen Bertegruppen som äger Berte Qvarn. Helena Stenström är produktutvecklare på Sia Glass. Xxxx 42 du&co 4 2009 Per Stenström och Helena Stenström kvalitetssäkrar ägglikörglassen.

Läs mer

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst mel Blomberg Mymmel Blomberg FoU SocialCentrum Region Halland FoU-verksamheten på Region

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

Västra Torsås SOCKENBLAD Nr 1 2015 Bild av Witold Kowol

Västra Torsås SOCKENBLAD Nr 1 2015 Bild av Witold Kowol Västra Torsås SOCKENBLAD Nr 1 2015 Bild av Witold Kowol Bild av Ingvar Andersson I detta nummer de lokala föreningarnas program för våren/ sommaren 2015. Fortsättning på följetången. Nu försäljning av

Läs mer

Selma Lagerlöf. Frågobgrån Kronan

Selma Lagerlöf. Frågobgrån Kronan t RÖSTRATT FOR KVINNOR Tidning utgiven av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. MOTTO: Vi kunna aldrig göra så mycket för en stor sak som en stor sak kan göra for oss. II. ARG. STOCKHOLM, 1

Läs mer

Farliga och ofarliga tåg

Farliga och ofarliga tåg Farliga och ofarliga tåg S äkerheten sattes högt vid SJ och det dröjde ända till den 5 mars 1903 innan något allvarligt inträffade i osbytrakten. Då spårade ett tåg av rälsen vid Loshult, varvid 28-årige

Läs mer

ORDFÖRANDENS RADER. För snart är den här, sommaren, så skynda er att njuta av våren! Kram Katarina. SWEA Oslo nr. 1/06. Styrelse för SWEA-Oslo

ORDFÖRANDENS RADER. För snart är den här, sommaren, så skynda er att njuta av våren! Kram Katarina. SWEA Oslo nr. 1/06. Styrelse för SWEA-Oslo SWEA bladet, Oslo nr. 1 2006 årg. 14 Adress: Postboks 2549 Solli 0202 Oslo www.chapters-swea.org/oslo/ Ansvarig utgivare: Katarina Silfverskiöld tel. 22 14 28 85 Redaktör: Maria Christophersen Hielte tel.

Läs mer

Vägledning. för de unga

Vägledning. för de unga Vägledning för de unga Budskap till ungdomar från första presidentskapet VÅRA KÄRA UNGA MÄN OCH KVINNOR, vi har stort förtroende för er. Ni är älskade söner och döttrar till Gud och han har er i sina

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Medlemsblad för Johan Nordlander - sällskapet Red: Lars-Erik Edlund Nr 3-41981 Årg 2

Medlemsblad för Johan Nordlander - sällskapet Red: Lars-Erik Edlund Nr 3-41981 Årg 2 Medlemsblad för Johan Nordlander - sällskapet Red: Lars-Erik Edlund Nr 3-41981 Årg 2 INNEHÅLL LEDARE Roland Otterbjörk. En treårings föresatser 1 ART I KLAR Bengt Audén. Bottniska prästers namn 1550-1650

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord? Av Gösta Carlestam

En bild säger mer än tusen ord? Av Gösta Carlestam En bild säger mer än tusen ord? Av Gösta Carlestam Enligt ett kinesiskt ordspråk så säger en bild mer än tusen ord. Den fotografiska bilden har en stor betydelse som sanningsvittne och för spridning av

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer