Förord. Walter Ljungquists ronaner. Kri. terier p& indexerade personer. Principer f ör katal ogposten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förord. Walter Ljungquists ronaner. Kri. terier p& indexerade personer. Principer f ör katal ogposten"

Transkript

1

2 Förord Kri. terier p& indexerade personer Principer f ör katal ogposten Alf1abetis1c f örtechning över Walter L jungquists ronianer ned angivande av indexerade personer Alfabetisk förteckning över indexerade personer i Walter Ljungquists ronaner

3 FÖRORD I mitt arbete med att göra e tt gestaltregister över Walter L jungquists romaner, har jag som f örebild använt G1111wor Weinmanns nförleclcning över ett urval gestalter i Vilhelm Mobergs skönlitterära verkm. Jag har i stort f öl jt samma kriterier och principer vid urvalet av gestalter, I någon m,&n awiker kriterierna p% indexerade personer fr511 Gunwor Wle irunanns arbete, vilket hänger samnian med författarnas olika satt att behandla gestalterna. Elva av Walter I,jongqnists nitton romaner ar uppbyggda kring ett slags alter ego, Jerlr Dandelin, och rnannislrorna kring honom, I denna svit dar Jerk ömsom ar centralfigur, ömsom bif im eller iakttagare ingir : nrevolt i grönslcatl, "Liljor i Saron", nkamniarorgelv, "ilrevet fran Caspern, "Paulan, ftidssian", "1 ~torrnen'~, "IiRISantl, "Erilra, ErikaI1, "Vaggarna har ögonn samt "w. Dessa romaner kan dock, 1:iksoin Walter Ljmgquists övriga verk, 18sas fristående. Från novellsamlingen "En dörr star p& glantw (1937), har jag inte medtagit n&pa gestalter. Ingen av dem Aterkomer i ntgon av romanerna. Denna förteckning grundar sig på ett subjektivt urval av gestalter ur Walter Ljungquists romaner med lika snbjelrtiva kommentarer,

4 KRITERIER. PK INDEXEltACE PERSONER i, Titelfigurer, huvudpersoner. 2. Självständiga karalctärer med egna tankar, Iriinslor etc, 3, Självstiindiga karaktarer som beslrrivs av författaren, 4. Personer som har stor betydelse för eller stort inflytande p& huvudpersoner, 8. Personer son p3 ett avgörande satt ingriper i eller förändrar huvudpersoners liv, 1. Beskrivnlng ges av de indexerade personerna samt deras inbördes relationer och eventuellt också den situation, som de uppträder i, I vissa fall anges dock endast sl%ktförh~llanden, 2. Efternamn används normalt som huvudappslag. I de fall diir person far annat namn genom adoption, giftermal eller namnbyte anvands det ursprungliga namnet som huvuduppslag, Hiinvisningar ges frbn det/ de namn personen senare far under sin levnad. X samtliga fall finns hänvisningar p3 förnamn och öknamn/ smeknamn, 3. Förnamn anviinds som huvndord endast nar efternamnet är okht. 4. Hanvisningar skrives p& särskild rad under "seii, 5, För att underlätta en eventuell samanslagning med andra register av denna typ utsattes författarnamnet för varje katalogpost.

5 ALFABETISK FORTECKNIIJG OVER FYALTEB LJUNGQUISTS BOBWm (REDOVISADE I SVENSK BOEO.ÖRTECKNING) EIED ANGIVANDE AF INDEXERADE PERSONIER Azalea (1948), Erilra, Erika (1963), roman av Walter L jungquist, ronan av Walter L jungquist. Indexerade personer : Indexerade personer : -Bast, Jörgen Elcsell, Harriet (visp II) Gempe l Ilagelin, Eo Koch, Ingalill Koch, Patricia (alias Azalea, Pat, Estelle Bonnot, Vera NemiiPler, Bgar Tebel: du Pont, 'Ebund Ring, Elisabet Samson, Ulla (visp I) Tollander, Sune ' Brevet frih Casper (1955), roman av IlValter Ljungquist. Indexerade personer : Agrell, Alin Charlott Agrell, Eiigen. Aronsson, Elin Dandel in, Carl Gustav Dande l in, Jerk Grandien, Carl-Augnst Grandien, Claes Jesper (~as~er) Grandien, Edmond Jules Grandien, Elisabet (~ö~fert ~lisabetj Grandien, Eelena Göpfert, Andreas Gopfert, Johannes Göpfert, Paula Agrell, Eugen Borr, Alfhild Dandelin, Carl Gustav Dandel in, Fel ix Leopold (~eo) Dandelin, Hinke Dande l in, Jerfr Dandel in, Olga El i Granat, Knut er ilro) Grandien, Carl-August Grandien, Claes Jesper (~as~er) Karlsson, Filip (~aul inas ~ili?) Koppel, August in Luacl:e, Tor sten unken) Mortens, Sture hndolf, Pernilla Ringertz, Aurora Selnia Stafve, Erika St orm, Konrad Rreide, Carl-Otto Weide, Dorotea (~ee) Farviil, sommar! (1940), roman av Walter Ljungquist. Indexeraae personer: Cornelins, Jan Cornel ius, Marie-Louise Franzén, Hanpns (~am~e) Franzdn, Paul ina Sir i Winnerstedt, Carl Fredrik

6 - (1960), Kallan (1961), roman av Walter Ljungquist, r oman av IVal t er L jungqui s t, Indexerade personer: Indexerade personer: Agr el l, Eugen Alf, Bruno Alice, syster Anderberg, Lotten Bagge, Sven Dandelin, Anneli bandel in, Felix Leopold (~eo) Dandelin, Greta Dande l in, IIinke Dandel in, JerIt Dandelin, Lisbet Dandelin, Sara Ekborg, Rapa Eliasson, Torn (~ö~ferf, ~ora) Göpf ert, Paula Lef f ler, Britt-Louise (%se) Nicander (alias Nick, sjörövaren) Nordin, kva d andeli in, va) Nordrum, Arne Nordrum, Irma Pontin, Chiqnits (ôlias Chic, Quita, Dandelin, ~hi~uita) Schönning, Elof Schönning,, Maud Öman, fru Indexerade personer: Brundin, Emma Dandel in, Jerk Fontane l l, T om Qvarf ort, Annika ('Topsy) Qvarfort, Cecilia Qvarf ort, Lisbet (~ontanell, is bet) Agrell, Eugen Boge, El isabet Dandelin, Carl-Gustav Dandelin, Felix Leopold (~eo) Dande l in, Rinke Dandelin, Jerk Dandel in, Olga Granat, linut li er il ro) Ikrlsson, Filip (~snlinan. pilip) Schiöler, Charlott (~ot~en) Storm, Augusta Storm, Konrad Liljor i Saron (1952), roman av Valter Ljnngquist. Indexerade personer: Dandelin, Anneli Dandelin, Hinke Dandelin, Jerk Dandelin, Lisbet Frida Gode, Aron Emanuel Gode, Gunilla Gode, Hemning Gode, Isabella (alias Bella,.. Dandel in, sabell la) Gode, Konstantin Gode, Salomon Gode, Vilhelmina

7 Nycklar till okänt rum (1950), Panla (1956), roman av 'Walter L jungqnist. roman av Walter Ljtmgquist. Indexerade personer : Indexerade personer: Gall, Lena (alias Pax, Sörbrunn, ena), Gall, Torlben Agrell, Eugen Rautila, Auri Dandel in, Jerk Sörbrunn, Elias Eliasson, Tora (~ö~fert, ors) Grandien, Elisabet (Göpfert, ~14sabet) Grandien, Helena Göpf ert, Andreas Ombyte av tag: (1933), Göpfert, Paula roman av Walter Ljungquist. Hristin Keander, Bo Indexerade personer : Odevall, Irma Jansson, Gertrnd ge ans in^, &je) Jundell, Joakim i im) Ossian (1!358), roman av Walter Ljungquist. Indexerado personer : Brage, EdPa a andel in, ~dla) Brage, Elias Brage, Odrt Dandelin, Carl-Fredrik Dandel in, Felix Leopold (~eo) Dande l in, Jerk Flyckt, handa ( ~ iedell r, ~manda) Flyckt, Fritiof Friedell, Ossian Nord, Valborg (hage, valborg) Rosengren,, Lydia Resande med okänt Bagage (1938), roman av \Ya1 ter L jungquist, Indexerade personer : Callander, Finn Carlberg, Gunilla Csstrup, Rocny (~is~uit) Fridell, Assar Buber, Bodil Hnber, friherrinna Jnne l l, Jörgen Revolt i grönska (1951)~ roman av Walter Ljungquist. Indexerade personer : Dande l in, Jerk Dandelin, Tryggve Hill, Jöran Hill, Lisbritt Hi l l, Vivefra Nicander (alias Nick, S jöröuaren) Pontin, Agneta Pontin, Chiquita (alias Chic, Qnita Dande l in, chiqni ta j Pontin, Erhard Pontin, Puclr Porotin, Ragna Pontin, Torsten

8 Släkten står p& trappan (1935), roman av Walter L jungquist. Indexerade personer: Almctedt, Robert (~lm, ~ichard) Bölsche, Margareta Bölsche, Flatanael Cullander,, Ifenriet ta Cullander, Otf o Gelsted, Ily Humme l, Bt~rbr O Laurell, Berta (~lmstedt, er ta) Laurell, Clas Laurell, Esa Laure l l, Janne Laurel l, ;To Laurell, Pontus Laurell, Torkel Naesstadins, Ton Rassnan, Binders Tollin, Ciemens Tollin, Kjell (~ae sstadins, JO) Göpf ert, Andreas Gapfert, Johannes Göpf ert, Paula Bill, Lisbritt Hill, Sören Jaensson, Espen ICalldin, Bo Rleberg, Ef la Kristin Leffler, Britt-Louise (~ise) Micander (alias Nick, sjörövaren) Nordrum, Irma Odeval l, Irma Pontin, Agneta Pontin, Chiquita (alias Chic, Quita, Dandelin, ~hi~uita) Pont in, Julius Pontin, Torsten Qvarf ort, Annika ( ~ o ~ s ~ ) ' Qvarfort, Cecilia Qvarfost, Lisbet Schönning, Elof schönning, kfaud Öman, fru SOrJ dina trad (1075), r oman av Iifalter L jungquist. Indexerade personer: Agrell, Eugen Alf, Bruno Alice, syster Anderberg, Lotten Bugge, Hjiirdis Bugge, Svea Carlzon, Ilils Ture (Viebe, Anders) Chrispien, Ralla Dandelin, Felix Leopold (~eo) Dandelin, Rinke Dandel in, Jerk Dandelin, Tryggve Ek, Gottfrbid Eliasson, Tora (Göpfert, ~ora) Eriksson, hiargot Fontanell, Tom Pre jd, Carsten Grandien, Carl-August Grandien, Claes Jesper (casper) Grandien, Edmond Grandien, Elisabet (Gö~fert, isab bet) Vandring med månen (i 041), roman av Balter Ljungqui-st. Indexera.de personer : Hass, Leopold (farbror 1'2ille) Iiagglund, Jonas Hägglnnd, Per Kallander, Carl-August Kallander, Dan Lycke, Torsten Beissinger, Pia Törsleff, Johannes

9 Vii~gnrna :har ögon (1965), roman av '\Valter L jungquist. Indexeradie per s oner : Agrell, Eiugen Dandelin, Carl-Gustav Dandelin, Felix Leopold (~eo) Dande l in, IIinlre Dandelin, Jerk Dsndelin, Olga Elna Pahlhn, Ingeborg Gode, Isabella (alias Bella, Dandelin, d sabel la) Granat, filut (~eriko) G6pf er t, ]Paul n Hilding Jansson, biaria Ihrlsson, Filip auli linas yilip) Rnndolf, IPernilla Renard, Henri Schiöler, Charlott (lotten) Selma Stafve, Erika Weide, Carl-Ctto Hreide, Dorotea (~ea) Vi~skal (1944 j, roman av!val ter L jungquirst. Indexerade personer: Fagerberg, Sigge (~olst, sigge) Flora Grnndholm, Ture Hägg, Erik Krantz, Sune Ossian Lambert, Egon Lambert, Gerd Lambert, Gösta Lambert, Ida Lambert, Ingemar Lambert, Jenny Lambert, Linda Lambert, Oda (~(~antz, Lambert, Ruben Lambert, Rutger Patkull, Viggo da)

10 Agrell, Ami Charlstt Föremal f öx- Claes Jesper Grandiens ILivslcSnga Irärlelr. Eugen Agrellls nior. L jungqui st, Ylal ter Brevet fra11 Casper Anderberg, Lotten Patient på vilohemnet Lugnet. I storiiiien Agrell, Eugen Jerk Dandel.in och Paula Göpferts van sedan barndomen, u, Richard se Almstedt, Robert Ljungqnist, Walter Almstedt, Berta Brevet fran Casper se Laurell, Berta. Kal l an Paula Alms-tedt, Robert Viggarna harr ögon Sörj dina triid Ingenjör. Gift med Berta Laurell, Ljungquist, Vialtcr Slakten star p& trappan - Alf, Bruno F.d. skadespelare. Patient p% vi1 oheamet Lugne t. L jungquist, Walter Sörj dina +,rad d Aronsson, Elin Johanne s Göpf ert s hush&llerslrs. Bevif tnade johannes Göpf ert a valdsama död, Brevet fr8n Casper Alice, syster Sjuksköterska p& vilohemmet Lugne t. Ljungqaist, \Valter Sörj dina t;riid Azalea se Koch, Patricia

11 - Bast, Jörgen Förf attare,, Känner Patricia Koch under namnet Hagar Tetzel, som hushallade f öir honom i s ju nanader. L jangquist, Walter Azalea Bella se Gode, 1~abeii.s Rra~e, Elias Ossian Friedells hetlevrade far. Ljnngquist, Walter Ossian Brape, Oda Elias Brages första hustru. Os s ian - Bise se Leffler,, Britt-Louise Brage, Valborg se Nord, Valborg Bisquit se Castrup,, Ronny Bope, El isabet Jerk Dandel. ins leklcamrat. Kusin till Charlott Sehiöler. Kal lan Bonnot, Est;elle se Koch, Pa~tricia - Borr, Alfhi.ld Erika Stafves moster, Brundin, Ema Cecilia Qvarf orts halvsyster och L jungqnict, Ivalt er Kammar or ge 1 Bagge, Hjördis Gift ned Sven Bugge. Bume, Sven Provinsialläkare. Llikare &t patienterna p& vilohemnot Lugnet. L jnngquist, Walter Sörj dina träd Brage, Edla. Elias Brages syster och Felix Leopold b ande lins mor Ljungquist, Valter Ossian Bölsche, Margareta Har ett nångårigt forhallande med Richard Alm. Faster till Natanael Bölsche. L jnngqiiist,, Walter Slakten st%r p& trappan

12 Bölsche, :NatanaeE Musiker. 'Barbro Rummels fästman och tillika ayssling. L jnngqui s t, \Val ter Slakten atar p& trappan CalXander, Finn Komminister. hmmal viin till Jörgen Juneli. L jungqui st, \Val ter Resande med okiint bagage Carlberg, Gunilla Kantor. Bi~dil Hubers väninna. Ljungqni sit, Walter Resande med okänt bagage Chriapien, kfalla Patient p& vilohemmet Lugnet. Cornel ius, Jan Journalist. Vas tidigare gift med hlarie-louise Cornelius. Farväl, sommar! Cornelius, Biarie-Louise Fredrik Winnerstedts fosterdotter. Var tidigare gift med Jan Gornelius, Farval, somnar! l! Cnflander, Henrietta! l. Carlzon, Nils Ture SlRktens grand old lady. I I Patient p& vilohemniet Lugnet, L jungqui st, liral ter l I L jungqui st, Walter Sörj dina träd Slakten står p& trappan i Casper se Grandien, Claes Jesper Castrnp, Itonny Bodil EIubers väninna. Gifter sig med Jörgen Junell. Ljungquisf, Valter Resande mcd okaat bagage Cul l ander, Of t o Ungkarl. Henriefta Cnllanders son. Slakten står på trappan D Dandelin, Anneli Hinke Dandelin och Isabella Godes dotter. L jungquist, IVal ter - Chic Liljor i Saron se Pontin, Chiquita Dandelin, Ava se Nordin, Ava

13 Dandelin, Carl-Fredrik Lanthandlare. Jerlr Dandelins farfar, Ger under langa tider ossian Friedell ett hem. Dandelin, Carl Gustav '~antor oclz larare. Olga Dandelins make. Jerli Dandelins far. L jungquist, Walter Brevet frkn Casper. Käl lan Taggarna har ögon Dande l in, Hinke Pärghand1,are, Jerk Dande lins aldre bror. Ett första äktenskap med Isabella Gode slutar med skilsmessa. Gifter sedermera om sig ned hva Nordin. L jungquist, 1Yalter Kal l an Li l j or i Saron Vaggarna har ögon Dandelin, Isabella se Gode, Isabella Dandelin, Chiquita se Pontin, Chiquita Dandelin, Edla se Brage, Edla Dandelin, Felix Leopold (~eo) Konstnär, Jerk Dandelins farbror. L jungqnist, Walter X stormen Kal lan Ossian Vaggarna liar ögon Dande l in, Gret a Hinke Danclelin och Ava Nordins dotter, Dandelin, Jerh Författarens alter ego. Barndom, ungdon, vuxenliv, J.D. ar ömson centralfigur, ömsom bifigur eller iakttagare. Brevet fran Casper Erilta, Erika Kanmar or ge l Käl l an Liljor i Saron Ossian Paul a Revolt i grönska Vaggarna har Ögon Dandelin, Lisbet Hinke Dandelin och Isabella Godes dotter. Liljor i Saron Dande l in, O1 ga Gift med Carl Oustav Dandelin. Jerk Dandelins mor. Dör n&r Jerk ar tolv ar. Ljungqnist, Walter Kallan Väggarna har ögon

14 Dandel in, Sara Eliasson, Tora Hinke Dandelin och Ava Nordins dotter, Ear svara hemförh&llanden, Far som 9-&ring Paula Göpfert till fostermor. Dandelin, Tryggve Jerk Dandelin och Chiquita Pontins son. L jungqui sk, \%l ter Revolt i grönska Sörj dina träd Ljungqnist, Walter Paula Sörj dina träd - Elna Rildings skygga syster. L jungqui s t, \Val ter Vaggarna har ögon - Ek, Gottfrid Patient p& vilohemet Lugnet, L jungquist;, Walter Sörj dina tred Eriksson, lyiargot Patient på vilohemmet Lugnet, L jungqui st, Walter Ekborq, Ragna Jerk Dandellins stiidhji-llp,., - De har en erotisk f örbindel se. Ljungquist,, Walter Fagerberg, Sigge Sjöman. Efterlyst för drap. Gör Gösta Lamberts bel;antsltap. Yiigskiil Eksell, Harriet Bohemisk rrialeristuderande. L jungquist,, Walter Azalea - El i Rättare hos Aurora Ringertz. Ingriper varhel st han behövs. L jungquist, Nalt er Fabldn, Ingeborg Organist. Jerk Dandelina lärarinna i smaskolan. L jnngqui st, Walter Väggarna har ögon Farbror Palle se Hass, Leopold

15 I F1 ora Linda Lamlberts yngre syster. Ear ett förh&:llande med Erik Hägg. L jungqui st, Walter viagskal Frejd, Carsten Patient p& vilohemmet Lugnet. Fridn Flsckt, huanda Hush&llerska hos familjen Gode, Ossian Friedells viljestarka mor. Får namnet Friedell genom giftermal, Ljungqniat, Walter Liljor i Saron Ljungquisli;, Walter Ossian Flgclct, Fxbitiof Skr addare,, Amanda Plyckts f ar. Ossian Fridell, Assar Anstalid hos friherrinnan Huber. Resande med ok8nt bagage. Fontanell, Lisbet se Qvarf ort, Lisbet. Friedell, handa se Flyckt, banda Friedeli, Ossian Utpräglat konstnalig, För under Fontanell, Tom större delen av sitt liv en Författarel. Lisbet Qvarf orts make vagabonderande tillvaro, och tillika kusin, L jungquist, Valter L jungquist,, Walter Ossian Kammarorgel Franzén, Hampus - Gall, Lena Med.lic, P'aulina Franzhns son, L jungquist, Walter Farväl, sommar! Omkomn~er i en eldsvada d& hon sammanbor med Elias Sörbrunn, L jungquist, Walter Nycklar till olrant rum Franzbn, Paulina Hampus Franzdns mor. Carl Fredrik - Gall, Torben Winnerstedts älskarinna. Författare, Gift med Lena Gall, Drabbas av minnesförlust genom en chockartad uppleve l se. Farväl, sommar! Nycklar till oiränt rum

16 Gelsted, Ty Henrietta Cullanders enda barnbarn, Torkel Lamells fiist~ö, Ljungquist, \Valter Släkten star på trappan Gode, Konstantin Ror inte tillsammans med övriga familjen till följd av svar osänja med Salomon Gode, L jnngquist, Walter Liljor i Saron Gempe 1 Vetenslrapi~mtin. Sager sig hit samlat -alla Jörgen Basts gestalter f ör att visa hur verklighelsfalsk hela romankonstruktionen ar. Knner Patricia Koch under namnet LTag~r Tetzel. L jungquis~t, Sval ter Azalea - Gode, Ar on Emanuel Salomon och Konstantin Godes åldrige far. L jungquist, Walter Liljor i Caron _. Gode, Gunilla Overspänd un,gmö. Har en förbindelse med Jerk Ilandelin, Ljungquisf, Walter Liljor i Saron - Gode, Hemiing Särling. Sköter fanil jens husdjur, Beger sig ibland ut p3 luffen. Ljungquist,, Walter Liljor i Siaron Gode, Sal omon Gift med Vilhelmina Gode, Ljunggnist, Walter Liljor i Saron - Gode, Vilhelmina Gift med Salomon Gode. Flyr ofta till en drömiirld undan verklighelen. Liljor i Saron Granat, Knut Jerk Dandel ins leldcamat. L jringquist, Walter Kallan Väggarna har ögon Grandien, Carl-August Kompanjon med brodern Edmond Jules. L jnngquist, Walter Brevet från Casper Grandien, Claes Jesper Försvinner för alltid fran sitt hem - Gode, Isablella samma natt som Johannes Göpfert Hinke Dandelins f örsta hustru. Har en dödas, Anses ha vallaf Johannes förbindelse med Jerk Dandelin, Göpferts död. L jungquist,, Walter Liljor i Ssron Väggarna har ögon Ljunggnist, \Valter Brevet fr5n Casper Sörj dina träd

17 Grandien, Edmond Jules Kompanjon med brodern Carl-Auflst, Brevet från Casper srandien, Elisabet Gift med,4ndreas Göpfert. Paula Göpferts laor. E$% passionerat förhallande i ungdomen med svåjiern Johannes Göpf ert f &r ett dranatisat slut. hfedi~lålders har hon ett förhallande ined Eugen Agrell, L jungqui sk, \Val ter Brevet fran Casper Panla Grandien, Relena Paula Göpferts nosler, L jungquist, Walter Brevet frrn Casper Paula Göpf ert, Johannes Läkare. Andreas Göpferts bror. Har förhallanden med Elisabet Grandien och Ann Charlott Agrel'l. Blir skjuten i passionsdrama. Brevet fran Casper Giipf ert, Panla F.d. liirarinna, Driver vilohemmet Lugnet utan vinstintresse. Jerlc Dandelin och Eugen Agrells nangariga väninna. Tora Eliassons adoptivnor, Brevet fran Casper Paula Taggarna har ögon Göpf ert, Tora se Eliasson, Tora Grundholm,, Ture Godsägare, Svag f ör den llpittoreska" fam. Lambert, isht. Linda Lambert, L jungquist, Walter vägskäl BT Hagelin, Bo Kanner Patrlcia #och som Vera Newatil l er. Ljungguist, Walter Azalea G'öpfert, Aindreas Kapten. Gift med Elisabet Grandien. Paula Göpferts far. Bror till Johannes Hampe Göpf ert. se Franzhn, Hampus L jungquist,, Vialter Brevet fran Casper Paula Göpfert, Elisabet se Grandien, Elisabet Bass, Leopold 7 Handelsresande och poetisk vagabond. Gammal vän till Carl-Augast Kiillander. L jungqui st, Valter Vandring med manen

18

19 Jans s on, :har ia Hushallar hos fam. Dandelin efter Olga Dandelins död, L jungquist, Val ter Väggarna har ögon Ser iko se Granat, Knut Junde l l,,joakim Student. Delade i tonåren stort teaterintresse med Gertrud Jansson. L jungqui slt, \Vall ter Ombyte av t&g Junell, Jörgen Författare. Gifter sig med Ronny Castrup. Resande med okänt bagage. - Rim se Jundell, Joakim Iioeh, Ingalill Desillusionerad konsulsdoiter med svag ekonomi, Den f öraldral ösa Patricia Koch adopterades av Ingalill Kochs föraldrar, Azalea $och, Patrieia Aventyrersira med ryskt ursnrxng, U'pptrtider under olika namn: Azalea, Pat, Estelle Bonnot, Vera Nerniiller, Hagar Tetzel Azalea Koppel, Augustin Bor hos fan, Ringertz. L jungqui st, Walter Erika, %rika I I l! l i I Kalldin, 130 Advokat, Anlitas av Paula Göpfert, L jungquist,, Walter Sörj dina triid Karlsson, Filip Jerk Dandell ins barndolmsvi3n. Ljungquist,, IS'alter Kal l an Viggarna har ögon gleberg, Ellla Patient.pA. vilohemmet Lugnet. L jungquisf, Y!alter Sörj dina träd Krantz, Oda se Lambert. Oda Krantz, Sune Ossian Handlar bl, a. med slcrot och hembränt, Gift med Oda Lambert. Vägskäl Kristin Eugen Agrells hembitrade. Ljungguist, Walter Paula

20 Kallander, Carl-August Lambert, Jenny Af f arsinnc?havare. Dan Kallandors f ar, Oda Lambert och Vigga Patlnills dotter. Blir skjuten vid Sigge LjungquisL, Walter Fagerbergs gripande. Vandring med månen viagslcai Kallander, Dan Kontorist som *ämnar bli författase. Studerar livet och manniskorne för att hämta stoff. Lambert, Linda Gift med Egon Lambert. I L jungquisf, lyalter ' L jungqui st, Walter Vandring nied rn&nen Vugskal Lambert, E!gon Konstnär1 i g laggning, Spelar dansmusik p& t,illstaliningstr i tralrten. Gift med Linda Lambert. L jungquist,, Walter Vigslräl' Lambert, Gerd Egon och Llinda Lamberts dotter. L jungquist, Ylalter Vagskal Lambert, Oda Gift ned Sune Ossian Ibantz. Jenny Lamberts mor. L.jungquist, Val ter Vägskäl Lambert, Ruben Spelar dansmusik pi% tillstallningar i tralrten. Ida och Rutger Lamberts son. L jungqui st, Tval ter Vigskäl Lambert, Gösta Konstnär. Ida och Rutger Lamberts f osterson. Vigskäl Lambert, Ida Gift med Rutger Lambert. L jungquist, Walter Vag skal Lambert, Ingemar Egon och Linda Laniberta son. L jnngqui st, Walter Vagskal Lambert, Rutger Gift med Ida Lanibert. Vägskäl Laurell,, Berta ~ i fmed t Robert Almstedt, Slakten star p& trappan Laurell, Clas Ingenjör. Gift med Isa Laurell, Ljungquist, lyalter Slalrten står på trappan

21 Laurell, ][sa Gift med Clas Laurell. Foralskad i Pontus Laurell. Slalrten sst;&r p3 trappan Laurell, Janne Skald och notisehef. Far till Jo, Pontus och Torkel Lanrell. L jungqui st, Tyal ter. SlPkten sl&r p& trappan Lotten se Schiöler, Charlott Luncke, Torsten Jerk Dandelins lekkamrat Lunken se Lnncke, Torsten Laurell, Jo Textilkonstnärinna. Gift ned Tom Naesstadins. L jungquist,, lalter Slakten strar på trappan Lvcke, Torsten Förf attare. Vin till Per Hagglund. Vandring med manen Laurell, I'ontns Studerandel, Bror till Jo och Torkel Laure 11. L jungquist,, Tval ter Slakten stdr p& trappan ifortens, Sture Stins med stillskapstallanger. Blir eftersänd när ~lfhild Flor; ställer till med gastabud. L jungquist, Valter Laurell, Torkel Amanuens. Ty Gelsteds fästman, N L jungquist,, Walter Slakten st,& på trappan Naesstadius,.Jo se Laurell, Jo Leffler, Elritt-Louise SmAskollErarinna. Förlovad med Jerk Dandelin under n%gra ar. L jungquist,, \Val ter Sörj dina träd Naesstadius, Tom Författare, Gift med Jo Laurell, L jungquist, Valter Slakten star p& trappan Le o -. se Dandelin, Felix Leopold Neander, Bo Studerande. Har ett förhallande med Paula Göpfert, L jungquist, Valter Paul a

22 Newniiller, Vera se Koch, Yatricia Nicander Sagverksarlbetare och f.d. sjöman. Mangårig v;rn till Jerk Dandelin. Ljungquist, Valter Revolt i grönska Sörj dina Lr äd - Pat se Koch, Patricia, Patkul l, Vi ggo Violinist. Dog före dottern Jenny Lamberts f ödelse. Vägskii1 Nick se Nicander Paulinas Filip se Karlsson, Filip, 1 - Nord, Valborg Elias Brages andra hustriz. Gör allt för att bistå och skydda Ossian Friedell. L jungqui st, \Val ter Ossian Nordin, Avrs Hinlre Dandelins andra hustru. L jungquist, Walter Nordrum, Arne Löjtnant. :Förlovad med Chiquita Pontin. Pax se Gall, Lena Pont in, Agneta Torsten Pontins andra hustru, Revolt i grönska Pontin, Chiquita Gift med Jerk Dandelin. Ljnngquist, Walter Revolt i grönska Nordrum, Irma Patient p% vilohemmet Lugnet. Syster till Arne Nordrum. L jungquist, Walter Odeval l, Irma Paula Gopferts faster, Paul a Sörj dina triid Pontin, Erhard Chiquita Pontins brorson. L jungqui st, liralter Revolt i grönska Eont in, Julius Konstnär. Chiquita Pontins far. Revolt i grönska Sörj dina träd

23 Pontin, Puclr Chiquita Pontins brorsdotter. L jnngquist, lyal ter Revolt i grönslra 1 Pontin, Ragna Torsten Yontins första hustru, Revolt i grönska Pontin, Torsten Cbiquita Pontins bror. Ljungquist, Y!u.ltes Revolt i grönska Q guita se Pontin, Chiquita Qvarfort, Annika Invalid, Lisbet Qvarforts syster, L jungqui st, Walter Kammar or ge 1 hndolf, Pernilla Kantor. Ofullg&nget msikgeni. Viggarna har ogon Rassman, Anders Pensionerad f ollssirolliirare, I-Ienrietta Cullandera svärson. L jungquist, \Ya1 ter Slakten star p& trappan Rautiln, Deltar i sökandet efter Torben Galls identitet. Nycklar till okänt rnm Reissinoer, Pia Sk&despelerska. Dan Kallanders f öl jeslagerska p& en s judagarsodyssé. Vandring med manen Qvarf ort, Cecilia Annika och Lisbet Qvarforts farmor. Ton: Fontanells mormor. Kammar or ae l Sörj dina träd Qvarfort, Lisbet Gift med Tom Fontanell.. L jungquist, Walter Kamnar or ge l Sörj dina träd Renard, Henri Dorotea Weides fästman som stupar vid Amiens. Vaggarna har ögon Ring, Elisabet Frappant dam, Känner Patricia Koch under namnet Estelle Bonnot. L jungqni st, Walter Azalea 1

24 Rinjiertz, Aurora Erika Stafves moster. Sebastian, Rut Patient p% vilohemmet Lugnet. L jungqiiist, Walter Rosengren, Lydia Brztiksfröken i Carl-Axel Dandelins lanthandel, Lydia nosengren och Ossian Friedell hyser en mangarig, outtalad karlek för varandra. Ljungguist, Walter Oasian Samson, Ulla Bohemisk m&leristaderando, Kanner Patricia Koch under namnet Pat. L jungquist, Valter Azalea Schiöler, Charlott Jerk Dandelins lekkamrat. Kusin till Elisabet Boge, L jungquist, lyalter Kal l an Väggarna har ögon Schönninq, Elof Kamrer p& vilohemmet Lugnet. hiaud Schönnings farfar. L jungqnist, Walter Sörj dina trrd Selma IInshållersXra hos femil.ien Weide. L jnngqnist,.walter Vaggarna har Ögon Sörj dins trad - Siri Husa hos Carl-Fredrik S?inners.tedt, Tycke uppstar mellan Siri och Jan Cornelius, Farviil, s omar! Sj ör övaren se Nicander Stafve, Erika Jerk Dandelins kamrat di5 hon bor. hos sin moster Aurora Ringertz. L jnngquist, Walter ErPka, Erika Viiggarnn har ögon Storm, Aupsta Tvätterska. Konra& Storms mor. Kal l an Sc hönninq, hiaud Föräldralös. Bor tillsamnians med sin Storm, Konrad farfar Elof Schönning p5 vilohemmet Jerk Dundelins lekkamrat. Lugne t. 1 Erika, Erilra Kal lan

25 Sörbrunn, Elias Konstnär, Omlrommer i en eldsvada d& han sainmanbor med Lena Gall. E jungqui st, Walter Nycklar till okänt rum Törsleff, Johannes Gastfri och vidsynt kyrkoherde. L jungqaist, Walter Vandring med månen S örbrunn, Lena se Gall, ILena Tee se Weide, Dorotea Te tzel, Htirgar se, Koch,' Pntricia. Tollander,, Sune. Välbärgad direktör, En tid var ~atricia ].{och anstiilid hos honom under namiet Vera NemUller. L jungqui sit, \Val ter Azalea Tollin, Clemens Pensionerad postmästare. Brorson till Henrietta Cullander. Weide; Carl-Otto F.d. byggmästare, Dorotea Weide far. L jungquist, Walter Vaggarna har ögon Weide Dorotea -9 Rik och oberoende. Olga Dandelins väninna. Jerk Dandelins älskarinna. Ljnngquist, Walter Sörj dina triid Väggarna har ögon Viebe, Anders se Carlzon, Nils Ture Winnerstedt, Carl Fredrik Marie-Louise Cornelius' fosterfar. Ljungquist, Valter Farväl, sommar: L jungquist, 'Walter SlBkten sd%r på trappan Tollin, Kjell Studerande. Brorson till Clemens Tollin. Visp 11 se Eksell, Harriet L jnngqui sit, Walter Slakten sitar på trappan Öman, fru Kokerska p& viloherrimet Lugnet. L jungquist, Walter Sörj dina triid

26

27 BADA BORÅS AKADEMISKA DIGITALA ARKIV Detta är ett inskannat och digitaliserat specialarbete från BHS (Bibliotekshögskolan) vid Högskolan i Borås. Specialarbeten skrevs som examensarbete på bibliotekarieutbildningen mellan åren 1974 och Bibliotek & läranderesurser (BLR) vid Högskolan i Borås har utfört digitaliseringen och har använt de exemplar som funnits i bibliotekets samlingar i befintligt skick. De digitaliserade specialarbetena är publicerade i Borås Akademiska Digitala Arkiv (BADA), som är högskolans system för digital publicering. Upphovsrätten tillhör författarna. Publiceringsår i BADA: 2011

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3 Tabell 1 Ander Gustaf Malmström. Född 11.7.1819 Sibbo, Pigby, Petas. Bonde. Död 25.8.1890 Sibbo, Box, Storbengts. Bonde på Petas, och från 1852 på Storbengts, som tydligen inköpts för hans räkning. Anders

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271 Gården nr 106 1886-1890 Källa AI:24a Sid 217 Kling, Fred. Henning, Fabriksidkare f 1861 6/9 Blomberg, Hilda Catharina, Hustru f 1858 17/1 Johan Arthur, Tvilling Son f 1884 19/5 Carl Thure, Tvilling Son

Läs mer

Mor till 14 barn, varav 12 uppnådde vuxen ålder 4 flickor och 10 pojkar. I tidig ålder dog Bengt (3 maj maj 1889) Uno ( )

Mor till 14 barn, varav 12 uppnådde vuxen ålder 4 flickor och 10 pojkar. I tidig ålder dog Bengt (3 maj maj 1889) Uno ( ) Mor Anna född Söderbom 1866 1919 JJB:s första fru Mor till 14 barn, varav 12 uppnådde vuxen ålder 4 flickor och 10 pojkar I tidig ålder dog Bengt (3 maj 1889-23 maj 1889) Uno (1905 1907) Anna Söderbom

Läs mer

Gravar utan gravrättsinnehavare.

Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravrätt. 1 1 26b Gravsatta Jönsson, Gunvor Anna S 1 1 36-37 Bergström, Gustav Bergström, Edit 1 10 12-12a Andersson, GERDA Olivia Andersson, KARL Johan 1 10 32-32a Jansson

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

The Hahlin Family fron Dorotea Sweden. Tommy Ekdahl

The Hahlin Family fron Dorotea Sweden. Tommy Ekdahl The Family fron Dorotea Sweden by Tommy Table of Contents Register Report of Michael Aron Håkansson...2 Hourglass Tree of Enar...5 Hourglass Tree of Yvonne Berith...6 Introduction...7 Index...8 1 The Family

Läs mer

M i t t arbete har varit att ur tv& argangar av dessa bada tidskrifter,

M i t t arbete har varit att ur tv& argangar av dessa bada tidskrifter, Indexering av ett antal facktidskrifter inom ämnet arbetsterapiaför arbetsterapiverksamheten vid Regionsjukhuset i Linkopinq Tidskriften Arbetsterapeuten är det fackliga organet för Förbundet Sveriges

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Om Anders Gustaf bodde i Krabbsjön under hela sin uppväxttid vet jag inte då husförhörslängd 1852-1862 inte undersökts

Om Anders Gustaf bodde i Krabbsjön under hela sin uppväxttid vet jag inte då husförhörslängd 1852-1862 inte undersökts Släktforskning Anna Lisas föräldrar, syskon och deras ättlingar Fadern Göras Anders Gustaf Andersson Födelsebok 1833 Grangärde Anders Gustaf f: 18/12 döpt: 19/12 Föräldrar: Faddrar: Anders Olsson och hustru

Läs mer

ANDERS GÖRAN JOHANNESSON

ANDERS GÖRAN JOHANNESSON En Släktforskningrapport För ANDERS GÖRAN JOHANNESSON Skapad den 28 februari 2010 "The Complete Genealogy Reporter" 2006-2009 Nigel Bufton Software under license to MyHeritage Family Tree Builder INNEHÅLL

Läs mer

Nilsbygget??????? Horveryds Västragård. Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet.

Nilsbygget??????? Horveryds Västragård. Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet. Nilsbygget??????? Horveryds Västragård Sida 201 År Boende Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet. 1892 Grenadjär Klaes Emil Gustavsson Gräns. Flyttade hit från

Läs mer

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör.

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA J A Lundins farfars släkt i Holmestad Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. 82 Brännebrona... 1 Anor till Nils* Magnusson Lundin... 2

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Fagerstedtgrenen - Isak Peter Nilsson Fagerstedt

Fagerstedtgrenen - Isak Peter Nilsson Fagerstedt Linköping 2010-12-12 1 Fagerstedtgrenen - Isak Peter Nilsson Fagerstedt Det var mitt efternamn som gjorde att jag påbörjade min släktforskning år 1994. Från flera håll hade jag hört att namnet Fagerstedt

Läs mer

J A Lundins morfars släkt

J A Lundins morfars släkt 84 RALLATORP J A Lundins morfars släkt Skylten utanför Rallatorps gård i Forshem 84 RALLATORP... 1 Anor till Stina Johansdotter... 2 Olof Göransson... 3 Johannes Olofsson... 3 Lars Olofsson... 4 Rallatorp

Läs mer

Fiskarebo. Lundholmen

Fiskarebo. Lundholmen Fiskarebo Lundholmen Sida 52 Backstuga under Lundholmen. Nu tillhör marken Sunnerby Ågård. Sista inv. Johan August Karlsson, f. 1861 i Moheda, och hustrun Eva Nilsdotter, f. 1868 i Blädinge. De flyttade

Läs mer

2012-01-08 Släktmatrikel för Eva Karolina Ekeroth Sida 1

2012-01-08 Släktmatrikel för Eva Karolina Ekeroth Sida 1 2012-01-08 Släktmatrikel för Eva Karolina Ekeroth Sida 1 Proband Eva Karolina Ekeroth. Född 1844-01-10 i Nössemark(P) (Nössemark (P) AI:9 1861-1866 sid 366 Stora Solhelm). Flyttade 1866-11-26 från Stora

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Tillträdde Rosengren Carl Magnus Östergötlands län, S:t Kars 1795-02-0 Död: --- Gustaf IV Adolf Holstein Gottorpska ätten 1792-03-29 1809-03-13 Olsdotter Anna Malmöhus

Läs mer

= Josefina Vilhelmina Jansdotter f Korsbro Gottröra (AB) d Oxhalsö Blidö (AB) g Ljusterö (AB)

= Josefina Vilhelmina Jansdotter f Korsbro Gottröra (AB) d Oxhalsö Blidö (AB) g Ljusterö (AB) 1:1 Utskrivet med Holger8 2015-07-03 August Skog f. 1841-02-17 Söderöra d. 1910-03-01 Båtsman No 20 (Familj 1) = Josefina Vilhelmina Jansdotter f. 1844-06-25 Korsbro Gottröra (AB) d. 1928-04-30 g. 1865-10-22

Läs mer

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt.

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. kontakt: forskargruppen@telia.com www.håtuna-håbo-tibble.se TORPET KURN, FICK SENARE NAMNET KARLSLUND Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. Inger Löfstedt

Läs mer

Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm

Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm Kapitel VIII Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm 091019 Släktöversikt Av bevarade noteringar i kyrkböcker från 1700-talet går det att utläsa att skepparsläkten Norman från Torekov

Läs mer

Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn

Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn RÅV A 29 Jansson Torsten V. RÅV A 30 Jansson F. Oskar RÅV A 35, 36 Johansson Selma K S Johansson Sven Johan RÅV A 39, 40 Larsson Sofia Larsson Johannes RÅV A 43, 44

Läs mer

19, 20, 21, Hjalmar Lundin

19, 20, 21, Hjalmar Lundin 3 2017-01-17 tis Alicia Hörnberg 0660-77344 Emma Holma 070-897 68 99 Hanna Hultén 0730-261262 0660-433810 2017-01-18 ons Hans Jørgen Skogheim 0709740 Julius Sondell 070-2123028 Anders Sondell 066033 070-3192379

Läs mer

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Carl Leonard Olofsson. Född 1889-05-04 i Hertsånger, Nysätra (AC). Död 1944-11-02 i Ekeby (T). Flyttade 1922 från Hertsånger,

Läs mer

Stamtavla för Maja Lisa Nilsdotter

Stamtavla för Maja Lisa Nilsdotter Stamtavla för Maja Lisa Nilsdotter Generation 1 1. Maja Lisa Nilsdotter. Maja Lisa föddes 1803-03-27 i Gissebo, Hjorted (H). Hon dog 1882-10-20 i Ekedalen, Hjorted (H), 79 år gammal. Hon begravdes 1882-10-27.

Läs mer

KATALOGISERING AV LYRIK FOR TIDAHOLMS BIBLIOTEK

KATALOGISERING AV LYRIK FOR TIDAHOLMS BIBLIOTEK 1 KATALOGISERING AV LYRIK FOR TIDAHOLMS BIBLIOTEK Tidaholms bibliotek ar huvudbibliotek i Tidaholms kommun. Bokbestandet ar ca 32 000 volymer. Av dessa ar ca BOO vo Iymer placerade pa signum Hc-03(s)(som

Läs mer

18/ Sida 1. Generation I. Generation II

18/ Sida 1. Generation I. Generation II 18/11 2012 Sida 1 0:1 Renström, Olga Cecilia (307:345). Sömmerska. Född 22/10 1908 i Knappa, Ölserud (S). Död 11/12 1953 i Knappa, Ölserud (S). (Far 1:2, Mor 1:3) Generation I 1:2 Far Renström, Olof Peter

Läs mer

LEIF KARLSSON MAGNUS ODÉN ÅKE ERIKSSON MATS ÅKERIND ANNIKA BRODIN SÖDERLUND ERIK PROOS GUIDO RIPKE

LEIF KARLSSON MAGNUS ODÉN ÅKE ERIKSSON MATS ÅKERIND ANNIKA BRODIN SÖDERLUND ERIK PROOS GUIDO RIPKE VSM 2013 sorganisation Fredag 16 augusti Tävlingsledare Bitr. tävlingsledare HANS LOFORS/ANDERS WETTERBERG LEIF KARLSSON Teknisk ledare MAGNUS ODÉN Sjukvård CAROLINE GYLLENHAMMAR Starter Starters FÖRBUNDS

Läs mer

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården 1 A 1 14 Fager Lovisa 1 A 1 15-17 Aronsson Agnes, Alda, Oscar W 1 A 2 nr.1-3 Wiberg Bertil, Viktor, Fanny, Fredrik 1 A 2 15-16 Nilsdotter,

Läs mer

I= Barn, 2=barnbarn, 3= barnbarnsbarn, 4= barnbarns barnbarn 5= barnbarns barnbarns barn

I= Barn, 2=barnbarn, 3= barnbarnsbarn, 4= barnbarns barnbarn 5= barnbarns barnbarns barn SJÖREDS SLÄKTEN Johan Severin Bengtsson född i Hölseböke, Asige 19/5 186-193 gift 1893 med Lydia Maria f Svensdotter i Kjettebo 6/5 1871 1968..Flyttade från Pugabol till Sjöred 1911. Johans föräldrar hette

Läs mer

Bilaga C. BILAGA C - Markavvattning Leveäniemi dagbrott - Fastighetsförteckning Ledningsdragning

Bilaga C. BILAGA C - Markavvattning Leveäniemi dagbrott - Fastighetsförteckning Ledningsdragning FASTIGHETSBETECKNING ÄGARE SVAPPAVAARA 5:3 Statens Fastighetsverk SVAPPAVAARA 9:13 Luossavaara-Kiirunavaara AB SVAPPAVAARA 14:3 Statens Fastighetsverk SVAPPAVAARA 27:1 Statens Fastighetsverk SVAPPAVAARA

Läs mer

Innehåll 2 Inledning 3 Uppgiften 3 Hjälpmedel 3 Undertitel eller anmärkning? 4 Anmarkning: bibliograf i ochleller bilaga 6

Innehåll 2 Inledning 3 Uppgiften 3 Hjälpmedel 3 Undertitel eller anmärkning? 4 Anmarkning: bibliograf i ochleller bilaga 6 Innehåll 2 Inledning 3 Uppgiften 3 Hjälpmedel 3 Undertitel eller anmärkning? 4 Anmarkning: bibliograf i ochleller bilaga 6 INLEDNING Immigrant-Institutet, som grundades 1973 i Stockholm, är en ideell förening

Läs mer

Utdrag ur fastighetsregistret. 2007-09-25

Utdrag ur fastighetsregistret. 2007-09-25 NAMN BOSTADR POSTNR POSTADR DJURÖN 1:5 SVENSKA LANTMÄNNEN EK.FÖR. BOX 30192 104 25 STOCKHOLM DJURÖN 1:6 SVENSKA LANTMÄNNEN EK.FÖR. BOX 30192 104 25 STOCKHOLM DJURÖN 1:164 DJURÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖR SIV RYSTEDT

Läs mer

Eriksdal, Kasen. Sammanställt av Siv Bergquist 2013-06-10. Den ursprungliga stugan i Kasen. Stugan bestod av ett stort kök och en liten kammare.

Eriksdal, Kasen. Sammanställt av Siv Bergquist 2013-06-10. Den ursprungliga stugan i Kasen. Stugan bestod av ett stort kök och en liten kammare. 1 Eriksdal, Kasen Sammanställt av Siv Bergquist 2013-06-10 Den ursprungliga stugan i Kasen. Stugan bestod av ett stort kök och en liten kammare. Min morfar, Erik Gustaf Eriksson, finns med i husförhörslängden

Läs mer

Bibliotekshllgskolan Specialar.. l, =:l51 c

Bibliotekshllgskolan Specialar.. l, =:l51 c Bibliotekshllgskolan Specialar. l, =:l51 c I POROIID... 0.00.2 IrnEDIJIBG... 0.3 BIBLIOGIIAFI... 0.000000.4. 5 EXBMPEL l?a INDEXERADE DIKTER...~..~ Detta specialarbete ar en del av Svenskt lyrikindex,

Läs mer

Ord och fraser: Familjen. Uttal. Fraser om familjen. Grammatik:

Ord och fraser: Familjen. Uttal. Fraser om familjen. Grammatik: Lektion 6 Ord och fraser: Familjen Uttal Fraser om familjen Grammatik: Verb: Hjälpverb + infinitiv Som Satsadverbial Possessiva pronomen Familj och släkt Jag heter Åsa och är gift med min man som heter

Läs mer

Från Gunnar Tonnquists släktbok, del 1 TÅNNKVIST

Från Gunnar Tonnquists släktbok, del 1 TÅNNKVIST Från Gunnar Tonnquists släktbok, del 1 TÅNNKVIST Tabell 1 Jean Påvelsson. Död 1801 i Grönahög (P) [disbyt ]. Gift med Kjerstin Svensdotter. Petter Jeansson Stomberg. Född 1770 i Grönahög (P) Död 1852 i

Läs mer

Träna svenska A och B. Häfte 9 Familj och släkt

Träna svenska A och B. Häfte 9 Familj och släkt Träna svenska A och B Häfte 9 Familj och släkt Lina Bertil Malin Karl Alfred Familjen Alms släkt Anna Familj Johan Pia Elins föräldrar Beata syskon kusiner Elin Albin Maria Familj Martin syskon syskon

Läs mer

Marken avstyckad från Solhaga Marklanda 1:54. Trädgården. uppbyggdes med början när Solhagahuset var byggt 1938. Ägaren där,

Marken avstyckad från Solhaga Marklanda 1:54. Trädgården. uppbyggdes med början när Solhagahuset var byggt 1938. Ägaren där, MARKLANDA NORRA BYS FASTIGHETER Av Gunnar Fröberg 2014 Solhaga trädgård Marklanda 1:68 Marken avstyckad från Solhaga Marklanda 1:54. Trädgården uppbyggdes med början när Solhagahuset var byggt 1938. Ägaren

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

Selma Josefina gifte sig med Sven i Holmia.

Selma Josefina gifte sig med Sven i Holmia. Buchau - Bochou Carlsson Christiansson Johansson Eriksson Det sägs att det kom två vandrande gesäller någon gång på 1600-tal från Tyskland med efternamnet Buchau. Senare troligen stavat både Buchou, Bouchow

Läs mer

Kyrkogårdsinventering, kvarter Rosen

Kyrkogårdsinventering, kvarter Rosen Öknamn i Örkened Kyrkogårdsinventering, kvarter Rosen Rosen:1 Ragnar* George Newman * 19011019, 19830801 Eva* Linnéa Newman * 19111003, 19940720 Tarrassa Eva ( ) Rosen:2 Ernst* Gotthard Stenberg * 1903,

Läs mer

Gården nr Källa AI:10a Sid 54

Gården nr Källa AI:10a Sid 54 Gården nr 45 1782-1791 Källa AI:6a Sid 48 Mäst. Joh. Gustaf Lom f 1752 Jonas Forsberg f 1730. Död Hustr Cherstin Andersdr f 1736 Son. Jonas f 1773 Änk. Christina Hagman f 1703. Död Änk. Maja Lindström

Läs mer

CEDERSCHIÖLD. häst) och hans 2:a hustru Katarina Poppelman (halvsyster till Gunnars mf fm mf mm Margareta Samuelsdotter). Se även stamtabell.

CEDERSCHIÖLD. häst) och hans 2:a hustru Katarina Poppelman (halvsyster till Gunnars mf fm mf mm Margareta Samuelsdotter). Se även stamtabell. Sönerna till borgmästaren i Gävle Peter Hansson Hellsing kallade sig Gavelius. Sonsonen Petrus Gavelius (1625-1697) var assessor vid Göta hovrätt och adlades Cederschiöld. Den nu fortlevande grenen härstammar

Läs mer

Wiktor Hoffmar f Gävle (X)

Wiktor Hoffmar f Gävle (X) 1:1 Utskrivet med Holger8 2016-02-04 Karl Mikael f. 1964-04-12 (Familj 14) = Barn utan känd moder Karl Tomas Hoffmar f. 1965-05-02 (Familj 15) = Barn utan känd moder Ingrid Margareta f. 1968-07-21 (Familj

Läs mer

Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08

Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08 Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08 Svea Linnéa Kraft 1909 1953 Johanna Charlotta Lundell 1876 1931 Johanna Nylin 1839-1920 Johan Frans Lundell 1840-1924 Anna Stina Hollsten 1807 1843 Anders Jansson

Läs mer

Ali & Eva KAPITEL 6 LÄSFÖRSTÅELSE

Ali & Eva KAPITEL 6 LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 6 LÄSFÖRSTÅELSE Rätt eller fel? rätt fel det kan man inte veta 1. har sovit hela natten utan att vakna. 2. öppnar alltid förskolan på måndagar. 3. Det fanns en pyjamas i paketet som fick av Eva

Läs mer

Eskilstunabarnen Adèle Fredrik Maria

Eskilstunabarnen Adèle Fredrik Maria Eskilstunabarnen Pappa Oskar Fredrik Björkman 1845-1910 var gift två gånger, med Adèle och sedan Agda. Farfar och hans far var torpare och trädgårdsmästare. Farfar hade en bror, Gustaf Björkman, präst

Läs mer

Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga.

Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga. Ängstugan nr 512 Rotegårdar var Bro, Långudden, Oppeby och Jursta i Ludgo 1678-1705 Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga. 1700 Mantalslängden uppger soldat

Läs mer

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Ingrid Wallberg. Född 1790-05-07 i Oslättfors bruk, Hille (X). Utom äktenskap Karl Erik Pierrou. f.d. Spiksmeden. Född 1816-12-25

Läs mer

Sida 1. Tabell 1

Sida 1. Tabell 1 2011-04-15 Sida 1 Tabell 1 Jonas Anders Kjellberg. Född 1788. Död 1877 i Tådene (R). Gift med Amalia Tranchell. Född 1804. Död 1888 i Tådene (R). Jonas Henrik Reinhold "John" Kjellberg. Född 1823 i Göteborg.

Läs mer

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson Hildur Elisabeth Nilsson föddes i nr. 2 Gamla Köpstad i Träslövs församling fredagen den 30 april 1909. Hon var det näst yngsta av 6 syskon. Fyra bröder och två systrar. En av bröderna, Oskar Gottfrid

Läs mer

Anfäder Astrid Viktoria Laura Leffler

Anfäder Astrid Viktoria Laura Leffler Anfäder Astrid Viktoria Laura Leffler Astrid Viktoria Laura Leffler. Född 1899-09-16 Finnby, Rimbo församling (Uppland) 1). Död 1962-10-23 Rävsta, Angarns församling (Uppland) 2). Far: I:1 Robert Jansson

Läs mer

Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell)

Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell) Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell) Gerda föddes den 1 september 1882 i Östra Kannebäck. Hon var tredje dottern i familjen. Hennes föräldrar var sjökaptenen

Läs mer

Hjärtligt välkommen till Isabella & Henriks bröllop

Hjärtligt välkommen till Isabella & Henriks bröllop Hjärtligt välkommen till Isabella & Henriks bröllop Värdpar Christian och Sara Andersson Toastmaster Christian Andersson Sångledare Jonas Ekdahl Bestman Johan Persson Tärna Karin Andersson Solist Linda

Läs mer

Boende i SKOGSBORG i SÖDERKÖPING

Boende i SKOGSBORG i SÖDERKÖPING Ola Lönnqvist 2012-04-25 Boende i SKOGSBORG i SÖDERKÖPING 1* SKOGSBORG inom Egnahemsområdet i Drothems församling, Söderköping Källa: Drothem AIIa:5 för åren 1906-1910 sidan 159 54/10000 Litt O Ägare C

Läs mer

SLUTRESULTAT. Avstånd

SLUTRESULTAT. Avstånd SLUTRESULTAT Avstånd Station 1 1/7-300 meter Station 2 1/3-440 meter Station 3 L2-390 meter Station 4 C40-430 meter Station 5 1 / 8-280 meter Station 6 S20H - 310 meter Statistik Klass Antal deltagare

Läs mer

Proband. I:1 f. I:2 m. II:3 mf. Generation I

Proband. I:1 f. I:2 m. II:3 mf. Generation I Proband Margit Irene Nordfjell Bygdén. Född 1917-05-11 i Jonstorp, Lycksele (AC) (Lycksele AII:1c 1900-20 s.476 b.1/6). (Far I:1, s ) Generation I I:1 f Axel Ludvig Bygdén. Född 1885-05-04 i Kyrkbyn, Lycksele

Läs mer

STORA SOLÖ. 1 mantal frälse.

STORA SOLÖ. 1 mantal frälse. 1 STORA SOLÖ. 1 mantal frälse. NIKOLAI SOCKEN. 1734 1911. En gård från 1734-1833 GÅRD 1 och GÅRD 2 Från 1833 1940. ½ mantal vardera. 2 S:t Solö. 1734 1753. 1734 Pehr???-son h. Maria s. Pähr Pehrsson h

Läs mer

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Källor 100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Berit Margareta Lilja. Född 1939-09-10 Stockholm stad, Katarina. Begravd 1966-05-21 Norrköpings

Läs mer

Katalog Alla personer

Katalog Alla personer Katalog Alla personer Förnamn Efternamn Datum Plats Datum död Plats död Far Mor Abram Fahlen 1879-06-04 Dal, Västernorrlands Olof Fahlen Alma Chrstina 1871-03-06 Stora Tuna, Kopparbergs 1947-12-26 Stora

Läs mer

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Gunnar Tonnquists släkt 4 Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Tabell Johan Alfred Sjöberg (fk Tånnqvist). Soldat, lantbrukare. Född 20 jun 859 i Kårabo, Tånnö (F). Död 6 dec 947 i

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16

Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16 Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16 David Rickard Arne Sjöstedt 1916 2006 Eugenia Josefina Liljeberg 1876 1938 Ulrika Josefina Söderström 1850-1889 Per Johan Liljeberg 1844-1921 Margreta Carlsdotter

Läs mer

Gren 1, 200m Frisim Damer, Finaler. Plac.Namn Född Poäng FINA 50m 100m 150m Tid Status Förening

Gren 1, 200m Frisim Damer, Finaler. Plac.Namn Född Poäng FINA 50m 100m 150m Tid Status Förening Sida: 1 Resultat Totalt - Med poäng och mellantider Tävling: Septembersim Tävlingsort: Tyresö Arrangör: Tyresö SS Tävlingsledare: Christina Bruhn Tävlingssekreterare: Mikael Grindbo Gren 1, 200m Frisim

Läs mer

Resultatlista Kanot SM 2015

Resultatlista Kanot SM 2015 17:00 91 D 18 K-1 1000 m B-Final 1 1 Evelina Höglund Fagervik 05:56,28 2 Johanna Kühne Fagervik 06:00,16 3 Elin Fransson Malmö 06:11,40 4 Moa Kolvereid Hofors 06:13,24 5 Emma Havner Kungälv 06:32,54 6

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

2. Omkr 1705 Erik Matsson Anders 1705 Född i Båtstorp. 3. Omkr 1706 Erik Larsson Erik 1706 Född i Båtstorp

2. Omkr 1705 Erik Matsson Anders 1705 Född i Båtstorp. 3. Omkr 1706 Erik Larsson Erik 1706 Född i Båtstorp BÅTSTORP Första gången Båtstorp nämns i skrift är på 1520-talet då det ingår i arvet efter Birgitta Tordsdotter (Bonde) i Smedby. Från början har det varit ett torp (=nyodling) och det mantalssattes ganska

Läs mer

Claes-Elis och Elsa Ljungs släktarkiv.

Claes-Elis och Elsa Ljungs släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Claes-Elis och Elsa Ljungs släktarkiv. 2014-10-07 Historik Handlingarna omfattar åren 1846-2007 Claes-Elis Ljung född 18 september 1900 och död 22 februari 1974 framgångsrik

Läs mer

Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 7B Astrid Hallströms arkiv (1881-1986)

Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 7B Astrid Hallströms arkiv (1881-1986) Handskrift 7B Astrid Hallströms arkiv (1881-1986) Astrid Hallström var född i Göteborg som dotter till kulturhistorikern Wilhelm Berg och hans hustru Emy Gumaelius. Efter utbildningen arbetade hon som

Läs mer

Husumskidan PRELIMINÄR STARTLISTA

Husumskidan PRELIMINÄR STARTLISTA tid H 0-6 Intervallstart klassisk stil 400 m 1 11:00:00 2 11:00:30 3 11:01:00 4 11:01:30 5 11:02:00 6 11:02:30 7 11:03:00 8 11:03:30 9 WALLENIUS Nils 11:03:30 10 NYBERG Vilhelm Banafjäls 11:04:00 11 NILSSON

Läs mer

Bilder Rösebo. Vår Bygd Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Rösebo. Vår Bygd Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Rösebo Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Rösebo, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Medlemmar i logen Dalslands Sköld

Läs mer

Lilla Lugnet OFFICIELLA RESULTAT

Lilla Lugnet OFFICIELLA RESULTAT 2016-05-29 Lilla Lugnet Knattar 0-5 år Masstart klassisk stil 0,5km 1 2 21 3 25 4 29 30 5 18 19 6 27 7 23 8 24 22 9 10 16 26 11 20 31 17 28 12 13 14 15 ALVÉN Kasper ALVÉN Sixten BERGGREN Dexter BERGMAN

Läs mer

Torpvandring. Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten. Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00. Utsikt från Backstugan Ånstorp

Torpvandring. Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten. Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00. Utsikt från Backstugan Ånstorp Torpvandring Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00 Utsikt från Backstugan Ånstorp Lerbäcks hembygdsförening Torpinventeringskommittén Bertil Engdahl

Läs mer

FÄ=Fryksände, GM=Gräsmark, GS=Gunnarskog, MS=Mangskog, RS=Ransäter, ÖF=Östra Fågelvik, ÖM=Östmark, ÖÄ=Östra Ämtervik.

FÄ=Fryksände, GM=Gräsmark, GS=Gunnarskog, MS=Mangskog, RS=Ransäter, ÖF=Östra Fågelvik, ÖM=Östmark, ÖÄ=Östra Ämtervik. II-1 II-2 II-3 II-4 II-5 II-6 Personförteckning i Olov Bergqvist släktforskning per tisdag 30 oktober 2012 s. 1 (5) 1585 Henrik Henriksson Laaininen Far t III-2 1570 Anders Olsson Far t III-3 1570 Simon

Läs mer

Minnen Marianne Hellman

Minnen Marianne Hellman Barndomsminnen från somrarna hos mina kära morföräldrar Alexander och Ida Andersson Min morfar Alexander Andersson född den 17 augusti 1875 köpte Pukaberg 1:2 av Carl Andersson och hans hustru Adelina

Läs mer

Sammanställt av: Gunnar Ekman, Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Sammanställt av: Gunnar Ekman, Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Gabriel Pierrou. Mästersmed på Tolvfors. Född beräknat 1777. Död drunknad 1809-08-20 i Valbo (X). Gift 1799-10-20 i Tolvfors

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

S1_007 Nils Gustav Petersson 1/12

S1_007 Nils Gustav Petersson 1/12 S1_007 Nils Gustav Petersson 1/12 Gustav Petersson Gustav föddes 1864-03-01 som fjärde barnet av åtta på gården Börje Börsgård, Nygård i Träslövs församling. De två äldsta syskonen dog dock inom en vecka

Läs mer

Namn Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Workshop 4. St Petersburg Lördag kl 13.00. Makramé Söndag kl 9.00. Vattengympa Lördag kl 14.

Namn Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Workshop 4. St Petersburg Lördag kl 13.00. Makramé Söndag kl 9.00. Vattengympa Lördag kl 14. Namn Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Workshop 4 Agneta Ol Lördag kl Agneta As Agneta We Lördag Anci Ås kl Anette Ek Angelika Lu Anna Li Anna-Stina Br Ann-christin An Ann-Christine Oh Anneli Sv Annette

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare Häverö kvarter I 1 Inspektor Joh Almquist famgrav 5 Prosten Johan Gustaf Höjer Gustafva Sofia Nobelius J G Höjer 1887 6 Prosten P E Frisk sonen A E Frisk P E Frisk

Läs mer

Bilder Kopperud. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Kopperud. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Kopperud Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Kopperud, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här Bostadshus på Kopperud nr 10,

Läs mer

Sven Kinnander. Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2, s 1)

Sven Kinnander. Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2, s 1) Sven Kinnander Tabell 1 Sven Andersson Kinnander. Bonde i Bäckgården, Fullösa. Född 4 sep 1767 i Forshem, (R). Död 1821 i Fullösa (R) (IvarNyberg/disbyt). Gift 1798 (IvarNyberg/disbyt) med Elin Larsdotter.

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 6 januari, 1865 Ekenäs, Målilla, Kalmar län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 6 januari, 1865 Ekenäs, Målilla, Kalmar län Utskriftsdatum: 2014-09-13 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Annummer: Förnamn: Efternamn: 8 Nils Oskar Gustafsson Födelsedatum: Födelseplats: 6 januari, 1865 Ekenäs, Målilla, Kalmar län Dödsdatum:

Läs mer

Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla

Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla Tabell 1 Johan Wilhelm Ekedahl (4:588). Handlande. Född 13 feb 1828 i Ekelsjö, Bringetofta (F). Döpt 15 feb 1828. Flyttade 1842 från Ekelsjö, Bringetofta (F) till Malmbäck

Läs mer

Håkansd:r Bothilda. Carlsdotter Hilma. Johanson Anders. Svanström Karl Viberg Greta. Carlsson Frans

Håkansd:r Bothilda. Carlsdotter Hilma. Johanson Anders. Svanström Karl Viberg Greta. Carlsson Frans 2012-11-22 Antavla Malin Isabel Sander f. Björck Sida 1 Svensson Nils Andersd:r Bengta Sander f. Nilsson Karl 1879-1959 2 Sander Rickard 1907-1988 Svensson Dahl August Möller Anna Dahl Hilma 1889-1959

Läs mer

Ebbes kvarn under Stensholm

Ebbes kvarn under Stensholm Ebbes kvarn under Stensholm Ebbes kvarn under Stensholm: Kartposition N: 6407680 O: 1410380 och torp kartposition N: 6407650 O: 1410290. Varför kvarnen kom att heta Ebbes Kvarn är ett spörsmål som forskare

Läs mer

(Nils) Govart Stark en berättelse om ett människoöde

(Nils) Govart Stark en berättelse om ett människoöde 12.1.1. (Nils) Govart Stark en berättelse om ett människoöde Känslor. Det mesta handlar om känslor. Det som berör. Jag kan verifiera något på en sorts vetenskaplig grund och argumentera utifrån detta.

Läs mer

SANDBROLOPPET 2009 I Terränglöpning Björklinge SOK söndag 25 oktober 2009.

SANDBROLOPPET 2009 I Terränglöpning Björklinge SOK söndag 25 oktober 2009. K1 P 9 Start 11:00 1,3 km 1 58 Arvid Schön 2001 05:07 2 55 Daniel Mannoun 2001 05:14 3 3 Knut-Erik Vassvik 2000 05:34 4 85 Albin Eriksson 05:45 5 59 Kevin Woodward IFK Märsta 06:01 6 485 Fabian Sjöstedt

Läs mer

Järpens IF, jobb på Västgård Game Fair 28-31/7-16. Torsdag 28:e Juli. Fredag 29:e Juli

Järpens IF, jobb på Västgård Game Fair 28-31/7-16. Torsdag 28:e Juli. Fredag 29:e Juli Järpens IF, jobb på Västgård Game Fair 28-31/7-16 Allmän information: Alla pass för Kassorna och Campingen startar med samling vid Kansliet vid "Kalls fabrik" där genomgång kommer att ske av Egon från

Läs mer

SR:s öppna sprintmästerskap

SR:s öppna sprintmästerskap Lopp 101 Åtta med styrman damer senior A 500m 1 Uppsala Akademiska RS 1 Johanna Andersson 01:55,0 2 Sofia Dahlbäck 3 Ida Andersson 4 Alma Jula 5 Helena Helhke 6 Anna Malvina Svennung 7 Anna Jentzen 8 Maria

Läs mer

HARALD LARSSONS ANOR

HARALD LARSSONS ANOR HARALD LARSSONS ANOR Generation I 1:1 Proband Harald Larsson, f. 1888-01-21 i Landskrona, d. 1975-11-19 i Stockholm (Hässelby). Möbel- och inredningsarkitekt. Gift 1920-05- 21 Mary Charlotta Hållenius,

Läs mer

Fröstorp (Ranten) 1/8 mtl. Fröstorp (Ranten) Fröstorp Kronogård. Fröstorp Kronogård. Hov Nordgård

Fröstorp (Ranten) 1/8 mtl. Fröstorp (Ranten) Fröstorp Kronogård. Fröstorp Kronogård. Hov Nordgård 1 Fröstorp (Ranten) Andreas Jacobsson f 1784 i Od h Greta Andersdotter f 1796 i Fröstorp s Johannes f 1818 s Olaus f 1822 d Eva f 1826 Fröstorp (Ranten) Andreas Jonsson f 1762 i Fröstorp h Ella Andersdotter

Läs mer

Guide till att skriva en dödsannons

Guide till att skriva en dödsannons Guide till att skriva en dödsannons Westlings Begravningsbyrå kan göra döds- och tackannonser i alla större dagstidningar i Sverige. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni får ett korrektur direkt.

Läs mer

Vännäs Skidfestival PRELIMINÄRA RESULTAT

Vännäs Skidfestival PRELIMINÄRA RESULTAT 2012-02-12 Vännäs Skidfestival Herrar Motion - 2.0km 1 1 ÅDAHL Oskar H 7-8 1 2 BJÖRKMAN David 2 5 NORDMARK Edwin 3 8 TÖRNBLOM Arvid Hissjö SK 4 3 TÖRNBLOM Ivar Hissjö SK D 7-8 1 9 ARVIDSSON Nea 2 10 ÅDAHL

Läs mer

CK Masters Mountainbike Race

CK Masters Mountainbike Race CK Masters Mountainbike Race Klass Pojkar 10-12 år. Distans: 2 varv x 3 km = 6 km. Start: 10:00:00. 231 ANDERSSON Carl IK Hakarpspojkarna 232 HELIN Mathias IK Ymer 233 JOHANSSON Jesper Hjo Velocipedklubb

Läs mer

Agneta Petersson LT Agneta Petersson matan Agneta Torstensson Amanda Aronsson Ami Frid Anette Dahlström Anette Jonsson LT Anette Jonsson Anette

Agneta Petersson LT Agneta Petersson matan Agneta Torstensson Amanda Aronsson Ami Frid Anette Dahlström Anette Jonsson LT Anette Jonsson Anette Agneta Petersson LT Agneta Petersson matan Agneta Torstensson Amanda Aronsson Ami Frid Anette Dahlström Anette Jonsson LT Anette Jonsson Anette Lidholm Anette Nygern Anette Persson Anita Larsson Ann Kristin

Läs mer