Förord. Walter Ljungquists ronaner. Kri. terier p& indexerade personer. Principer f ör katal ogposten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förord. Walter Ljungquists ronaner. Kri. terier p& indexerade personer. Principer f ör katal ogposten"

Transkript

1

2 Förord Kri. terier p& indexerade personer Principer f ör katal ogposten Alf1abetis1c f örtechning över Walter L jungquists ronianer ned angivande av indexerade personer Alfabetisk förteckning över indexerade personer i Walter Ljungquists ronaner

3 FÖRORD I mitt arbete med att göra e tt gestaltregister över Walter L jungquists romaner, har jag som f örebild använt G1111wor Weinmanns nförleclcning över ett urval gestalter i Vilhelm Mobergs skönlitterära verkm. Jag har i stort f öl jt samma kriterier och principer vid urvalet av gestalter, I någon m,&n awiker kriterierna p% indexerade personer fr511 Gunwor Wle irunanns arbete, vilket hänger samnian med författarnas olika satt att behandla gestalterna. Elva av Walter I,jongqnists nitton romaner ar uppbyggda kring ett slags alter ego, Jerlr Dandelin, och rnannislrorna kring honom, I denna svit dar Jerk ömsom ar centralfigur, ömsom bif im eller iakttagare ingir : nrevolt i grönslcatl, "Liljor i Saron", nkamniarorgelv, "ilrevet fran Caspern, "Paulan, ftidssian", "1 ~torrnen'~, "IiRISantl, "Erilra, ErikaI1, "Vaggarna har ögonn samt "w. Dessa romaner kan dock, 1:iksoin Walter Ljmgquists övriga verk, 18sas fristående. Från novellsamlingen "En dörr star p& glantw (1937), har jag inte medtagit n&pa gestalter. Ingen av dem Aterkomer i ntgon av romanerna. Denna förteckning grundar sig på ett subjektivt urval av gestalter ur Walter Ljungquists romaner med lika snbjelrtiva kommentarer,

4 KRITERIER. PK INDEXEltACE PERSONER i, Titelfigurer, huvudpersoner. 2. Självständiga karalctärer med egna tankar, Iriinslor etc, 3, Självstiindiga karaktarer som beslrrivs av författaren, 4. Personer som har stor betydelse för eller stort inflytande p& huvudpersoner, 8. Personer son p3 ett avgörande satt ingriper i eller förändrar huvudpersoners liv, 1. Beskrivnlng ges av de indexerade personerna samt deras inbördes relationer och eventuellt också den situation, som de uppträder i, I vissa fall anges dock endast sl%ktförh~llanden, 2. Efternamn används normalt som huvudappslag. I de fall diir person far annat namn genom adoption, giftermal eller namnbyte anvands det ursprungliga namnet som huvuduppslag, Hiinvisningar ges frbn det/ de namn personen senare far under sin levnad. X samtliga fall finns hänvisningar p3 förnamn och öknamn/ smeknamn, 3. Förnamn anviinds som huvndord endast nar efternamnet är okht. 4. Hanvisningar skrives p& särskild rad under "seii, 5, För att underlätta en eventuell samanslagning med andra register av denna typ utsattes författarnamnet för varje katalogpost.

5 ALFABETISK FORTECKNIIJG OVER FYALTEB LJUNGQUISTS BOBWm (REDOVISADE I SVENSK BOEO.ÖRTECKNING) EIED ANGIVANDE AF INDEXERADE PERSONIER Azalea (1948), Erilra, Erika (1963), roman av Walter L jungquist, ronan av Walter L jungquist. Indexerade personer : Indexerade personer : -Bast, Jörgen Elcsell, Harriet (visp II) Gempe l Ilagelin, Eo Koch, Ingalill Koch, Patricia (alias Azalea, Pat, Estelle Bonnot, Vera NemiiPler, Bgar Tebel: du Pont, 'Ebund Ring, Elisabet Samson, Ulla (visp I) Tollander, Sune ' Brevet frih Casper (1955), roman av IlValter Ljungquist. Indexerade personer : Agrell, Alin Charlott Agrell, Eiigen. Aronsson, Elin Dandel in, Carl Gustav Dande l in, Jerk Grandien, Carl-Augnst Grandien, Claes Jesper (~as~er) Grandien, Edmond Jules Grandien, Elisabet (~ö~fert ~lisabetj Grandien, Eelena Göpfert, Andreas Gopfert, Johannes Göpfert, Paula Agrell, Eugen Borr, Alfhild Dandelin, Carl Gustav Dandel in, Fel ix Leopold (~eo) Dandelin, Hinke Dande l in, Jerfr Dandel in, Olga El i Granat, Knut er ilro) Grandien, Carl-August Grandien, Claes Jesper (~as~er) Karlsson, Filip (~aul inas ~ili?) Koppel, August in Luacl:e, Tor sten unken) Mortens, Sture hndolf, Pernilla Ringertz, Aurora Selnia Stafve, Erika St orm, Konrad Rreide, Carl-Otto Weide, Dorotea (~ee) Farviil, sommar! (1940), roman av Walter Ljungquist. Indexeraae personer: Cornelins, Jan Cornel ius, Marie-Louise Franzén, Hanpns (~am~e) Franzdn, Paul ina Sir i Winnerstedt, Carl Fredrik

6 - (1960), Kallan (1961), roman av Walter Ljungquist, r oman av IVal t er L jungqui s t, Indexerade personer: Indexerade personer: Agr el l, Eugen Alf, Bruno Alice, syster Anderberg, Lotten Bagge, Sven Dandelin, Anneli bandel in, Felix Leopold (~eo) Dandelin, Greta Dande l in, IIinke Dandel in, JerIt Dandelin, Lisbet Dandelin, Sara Ekborg, Rapa Eliasson, Torn (~ö~ferf, ~ora) Göpf ert, Paula Lef f ler, Britt-Louise (%se) Nicander (alias Nick, sjörövaren) Nordin, kva d andeli in, va) Nordrum, Arne Nordrum, Irma Pontin, Chiqnits (ôlias Chic, Quita, Dandelin, ~hi~uita) Schönning, Elof Schönning,, Maud Öman, fru Indexerade personer: Brundin, Emma Dandel in, Jerk Fontane l l, T om Qvarf ort, Annika ('Topsy) Qvarfort, Cecilia Qvarf ort, Lisbet (~ontanell, is bet) Agrell, Eugen Boge, El isabet Dandelin, Carl-Gustav Dandelin, Felix Leopold (~eo) Dande l in, Rinke Dandelin, Jerk Dandel in, Olga Granat, linut li er il ro) Ikrlsson, Filip (~snlinan. pilip) Schiöler, Charlott (~ot~en) Storm, Augusta Storm, Konrad Liljor i Saron (1952), roman av Valter Ljnngquist. Indexerade personer: Dandelin, Anneli Dandelin, Hinke Dandelin, Jerk Dandelin, Lisbet Frida Gode, Aron Emanuel Gode, Gunilla Gode, Hemning Gode, Isabella (alias Bella,.. Dandel in, sabell la) Gode, Konstantin Gode, Salomon Gode, Vilhelmina

7 Nycklar till okänt rum (1950), Panla (1956), roman av 'Walter L jungqnist. roman av Walter Ljtmgquist. Indexerade personer : Indexerade personer: Gall, Lena (alias Pax, Sörbrunn, ena), Gall, Torlben Agrell, Eugen Rautila, Auri Dandel in, Jerk Sörbrunn, Elias Eliasson, Tora (~ö~fert, ors) Grandien, Elisabet (Göpfert, ~14sabet) Grandien, Helena Göpf ert, Andreas Ombyte av tag: (1933), Göpfert, Paula roman av Walter Ljungquist. Hristin Keander, Bo Indexerade personer : Odevall, Irma Jansson, Gertrnd ge ans in^, &je) Jundell, Joakim i im) Ossian (1!358), roman av Walter Ljungquist. Indexerado personer : Brage, EdPa a andel in, ~dla) Brage, Elias Brage, Odrt Dandelin, Carl-Fredrik Dandel in, Felix Leopold (~eo) Dande l in, Jerk Flyckt, handa ( ~ iedell r, ~manda) Flyckt, Fritiof Friedell, Ossian Nord, Valborg (hage, valborg) Rosengren,, Lydia Resande med okänt Bagage (1938), roman av \Ya1 ter L jungquist, Indexerade personer : Callander, Finn Carlberg, Gunilla Csstrup, Rocny (~is~uit) Fridell, Assar Buber, Bodil Hnber, friherrinna Jnne l l, Jörgen Revolt i grönska (1951)~ roman av Walter Ljungquist. Indexerade personer : Dande l in, Jerk Dandelin, Tryggve Hill, Jöran Hill, Lisbritt Hi l l, Vivefra Nicander (alias Nick, S jöröuaren) Pontin, Agneta Pontin, Chiquita (alias Chic, Qnita Dande l in, chiqni ta j Pontin, Erhard Pontin, Puclr Porotin, Ragna Pontin, Torsten

8 Släkten står p& trappan (1935), roman av Walter L jungquist. Indexerade personer: Almctedt, Robert (~lm, ~ichard) Bölsche, Margareta Bölsche, Flatanael Cullander,, Ifenriet ta Cullander, Otf o Gelsted, Ily Humme l, Bt~rbr O Laurell, Berta (~lmstedt, er ta) Laurell, Clas Laurell, Esa Laure l l, Janne Laurel l, ;To Laurell, Pontus Laurell, Torkel Naesstadins, Ton Rassnan, Binders Tollin, Ciemens Tollin, Kjell (~ae sstadins, JO) Göpf ert, Andreas Gapfert, Johannes Göpf ert, Paula Bill, Lisbritt Hill, Sören Jaensson, Espen ICalldin, Bo Rleberg, Ef la Kristin Leffler, Britt-Louise (~ise) Micander (alias Nick, sjörövaren) Nordrum, Irma Odeval l, Irma Pontin, Agneta Pontin, Chiquita (alias Chic, Quita, Dandelin, ~hi~uita) Pont in, Julius Pontin, Torsten Qvarf ort, Annika ( ~ o ~ s ~ ) ' Qvarfort, Cecilia Qvarfost, Lisbet Schönning, Elof schönning, kfaud Öman, fru SOrJ dina trad (1075), r oman av Iifalter L jungquist. Indexerade personer: Agrell, Eugen Alf, Bruno Alice, syster Anderberg, Lotten Bugge, Hjiirdis Bugge, Svea Carlzon, Ilils Ture (Viebe, Anders) Chrispien, Ralla Dandelin, Felix Leopold (~eo) Dandelin, Rinke Dandel in, Jerk Dandelin, Tryggve Ek, Gottfrbid Eliasson, Tora (Göpfert, ~ora) Eriksson, hiargot Fontanell, Tom Pre jd, Carsten Grandien, Carl-August Grandien, Claes Jesper (casper) Grandien, Edmond Grandien, Elisabet (Gö~fert, isab bet) Vandring med månen (i 041), roman av Balter Ljungqui-st. Indexera.de personer : Hass, Leopold (farbror 1'2ille) Iiagglund, Jonas Hägglnnd, Per Kallander, Carl-August Kallander, Dan Lycke, Torsten Beissinger, Pia Törsleff, Johannes

9 Vii~gnrna :har ögon (1965), roman av '\Valter L jungquist. Indexeradie per s oner : Agrell, Eiugen Dandelin, Carl-Gustav Dandelin, Felix Leopold (~eo) Dande l in, IIinlre Dandelin, Jerk Dsndelin, Olga Elna Pahlhn, Ingeborg Gode, Isabella (alias Bella, Dandelin, d sabel la) Granat, filut (~eriko) G6pf er t, ]Paul n Hilding Jansson, biaria Ihrlsson, Filip auli linas yilip) Rnndolf, IPernilla Renard, Henri Schiöler, Charlott (lotten) Selma Stafve, Erika Weide, Carl-Ctto Hreide, Dorotea (~ea) Vi~skal (1944 j, roman av!val ter L jungquirst. Indexerade personer: Fagerberg, Sigge (~olst, sigge) Flora Grnndholm, Ture Hägg, Erik Krantz, Sune Ossian Lambert, Egon Lambert, Gerd Lambert, Gösta Lambert, Ida Lambert, Ingemar Lambert, Jenny Lambert, Linda Lambert, Oda (~(~antz, Lambert, Ruben Lambert, Rutger Patkull, Viggo da)

10 Agrell, Ami Charlstt Föremal f öx- Claes Jesper Grandiens ILivslcSnga Irärlelr. Eugen Agrellls nior. L jungqui st, Ylal ter Brevet fra11 Casper Anderberg, Lotten Patient på vilohemnet Lugnet. I storiiiien Agrell, Eugen Jerk Dandel.in och Paula Göpferts van sedan barndomen, u, Richard se Almstedt, Robert Ljungqnist, Walter Almstedt, Berta Brevet fran Casper se Laurell, Berta. Kal l an Paula Alms-tedt, Robert Viggarna harr ögon Sörj dina triid Ingenjör. Gift med Berta Laurell, Ljungquist, Vialtcr Slakten star p& trappan - Alf, Bruno F.d. skadespelare. Patient p% vi1 oheamet Lugne t. L jungquist, Walter Sörj dina +,rad d Aronsson, Elin Johanne s Göpf ert s hush&llerslrs. Bevif tnade johannes Göpf ert a valdsama död, Brevet fr8n Casper Alice, syster Sjuksköterska p& vilohemmet Lugne t. Ljungqaist, \Valter Sörj dina t;riid Azalea se Koch, Patricia

11 - Bast, Jörgen Förf attare,, Känner Patricia Koch under namnet Hagar Tetzel, som hushallade f öir honom i s ju nanader. L jangquist, Walter Azalea Bella se Gode, 1~abeii.s Rra~e, Elias Ossian Friedells hetlevrade far. Ljnngquist, Walter Ossian Brape, Oda Elias Brages första hustru. Os s ian - Bise se Leffler,, Britt-Louise Brage, Valborg se Nord, Valborg Bisquit se Castrup,, Ronny Bope, El isabet Jerk Dandel. ins leklcamrat. Kusin till Charlott Sehiöler. Kal lan Bonnot, Est;elle se Koch, Pa~tricia - Borr, Alfhi.ld Erika Stafves moster, Brundin, Ema Cecilia Qvarf orts halvsyster och L jungqnict, Ivalt er Kammar or ge 1 Bagge, Hjördis Gift ned Sven Bugge. Bume, Sven Provinsialläkare. Llikare &t patienterna p& vilohemnot Lugnet. L jnngquist, Walter Sörj dina träd Brage, Edla. Elias Brages syster och Felix Leopold b ande lins mor Ljungquist, Valter Ossian Bölsche, Margareta Har ett nångårigt forhallande med Richard Alm. Faster till Natanael Bölsche. L jnngqiiist,, Walter Slakten st%r p& trappan

12 Bölsche, :NatanaeE Musiker. 'Barbro Rummels fästman och tillika ayssling. L jnngqui s t, \Val ter Slakten atar p& trappan CalXander, Finn Komminister. hmmal viin till Jörgen Juneli. L jungqui st, \Val ter Resande med okiint bagage Carlberg, Gunilla Kantor. Bi~dil Hubers väninna. Ljungqni sit, Walter Resande med okänt bagage Chriapien, kfalla Patient p& vilohemmet Lugnet. Cornel ius, Jan Journalist. Vas tidigare gift med hlarie-louise Cornelius. Farväl, sommar! Cornelius, Biarie-Louise Fredrik Winnerstedts fosterdotter. Var tidigare gift med Jan Gornelius, Farval, somnar! l! Cnflander, Henrietta! l. Carlzon, Nils Ture SlRktens grand old lady. I I Patient p& vilohemniet Lugnet, L jungqui st, liral ter l I L jungqui st, Walter Sörj dina träd Slakten står p& trappan i Casper se Grandien, Claes Jesper Castrnp, Itonny Bodil EIubers väninna. Gifter sig med Jörgen Junell. Ljungquisf, Valter Resande mcd okaat bagage Cul l ander, Of t o Ungkarl. Henriefta Cnllanders son. Slakten står på trappan D Dandelin, Anneli Hinke Dandelin och Isabella Godes dotter. L jungquist, IVal ter - Chic Liljor i Saron se Pontin, Chiquita Dandelin, Ava se Nordin, Ava

13 Dandelin, Carl-Fredrik Lanthandlare. Jerlr Dandelins farfar, Ger under langa tider ossian Friedell ett hem. Dandelin, Carl Gustav '~antor oclz larare. Olga Dandelins make. Jerli Dandelins far. L jungquist, Walter Brevet frkn Casper. Käl lan Taggarna har ögon Dande l in, Hinke Pärghand1,are, Jerk Dande lins aldre bror. Ett första äktenskap med Isabella Gode slutar med skilsmessa. Gifter sedermera om sig ned hva Nordin. L jungquist, 1Yalter Kal l an Li l j or i Saron Vaggarna har ögon Dandelin, Isabella se Gode, Isabella Dandelin, Chiquita se Pontin, Chiquita Dandelin, Edla se Brage, Edla Dandelin, Felix Leopold (~eo) Konstnär, Jerk Dandelins farbror. L jungqnist, Walter X stormen Kal lan Ossian Vaggarna liar ögon Dande l in, Gret a Hinke Danclelin och Ava Nordins dotter, Dandelin, Jerh Författarens alter ego. Barndom, ungdon, vuxenliv, J.D. ar ömson centralfigur, ömsom bifigur eller iakttagare. Brevet fran Casper Erilta, Erika Kanmar or ge l Käl l an Liljor i Saron Ossian Paul a Revolt i grönska Vaggarna har Ögon Dandelin, Lisbet Hinke Dandelin och Isabella Godes dotter. Liljor i Saron Dande l in, O1 ga Gift med Carl Oustav Dandelin. Jerk Dandelins mor. Dör n&r Jerk ar tolv ar. Ljungqnist, Walter Kallan Väggarna har ögon

14 Dandel in, Sara Eliasson, Tora Hinke Dandelin och Ava Nordins dotter, Ear svara hemförh&llanden, Far som 9-&ring Paula Göpfert till fostermor. Dandelin, Tryggve Jerk Dandelin och Chiquita Pontins son. L jungqui sk, \%l ter Revolt i grönska Sörj dina träd Ljungqnist, Walter Paula Sörj dina träd - Elna Rildings skygga syster. L jungqui s t, \Val ter Vaggarna har ögon - Ek, Gottfrid Patient p& vilohemet Lugnet, L jungquist;, Walter Sörj dina tred Eriksson, lyiargot Patient på vilohemmet Lugnet, L jungqui st, Walter Ekborq, Ragna Jerk Dandellins stiidhji-llp,., - De har en erotisk f örbindel se. Ljungquist,, Walter Fagerberg, Sigge Sjöman. Efterlyst för drap. Gör Gösta Lamberts bel;antsltap. Yiigskiil Eksell, Harriet Bohemisk rrialeristuderande. L jungquist,, Walter Azalea - El i Rättare hos Aurora Ringertz. Ingriper varhel st han behövs. L jungquist, Nalt er Fabldn, Ingeborg Organist. Jerk Dandelina lärarinna i smaskolan. L jnngqui st, Walter Väggarna har ögon Farbror Palle se Hass, Leopold

15 I F1 ora Linda Lamlberts yngre syster. Ear ett förh&:llande med Erik Hägg. L jungqui st, Walter viagskal Frejd, Carsten Patient p& vilohemmet Lugnet. Fridn Flsckt, huanda Hush&llerska hos familjen Gode, Ossian Friedells viljestarka mor. Får namnet Friedell genom giftermal, Ljungqniat, Walter Liljor i Saron Ljungquisli;, Walter Ossian Flgclct, Fxbitiof Skr addare,, Amanda Plyckts f ar. Ossian Fridell, Assar Anstalid hos friherrinnan Huber. Resande med ok8nt bagage. Fontanell, Lisbet se Qvarf ort, Lisbet. Friedell, handa se Flyckt, banda Friedeli, Ossian Utpräglat konstnalig, För under Fontanell, Tom större delen av sitt liv en Författarel. Lisbet Qvarf orts make vagabonderande tillvaro, och tillika kusin, L jungquist, Valter L jungquist,, Walter Ossian Kammarorgel Franzén, Hampus - Gall, Lena Med.lic, P'aulina Franzhns son, L jungquist, Walter Farväl, sommar! Omkomn~er i en eldsvada d& hon sammanbor med Elias Sörbrunn, L jungquist, Walter Nycklar till olrant rum Franzbn, Paulina Hampus Franzdns mor. Carl Fredrik - Gall, Torben Winnerstedts älskarinna. Författare, Gift med Lena Gall, Drabbas av minnesförlust genom en chockartad uppleve l se. Farväl, sommar! Nycklar till oiränt rum

16 Gelsted, Ty Henrietta Cullanders enda barnbarn, Torkel Lamells fiist~ö, Ljungquist, \Valter Släkten star på trappan Gode, Konstantin Ror inte tillsammans med övriga familjen till följd av svar osänja med Salomon Gode, L jnngquist, Walter Liljor i Saron Gempe 1 Vetenslrapi~mtin. Sager sig hit samlat -alla Jörgen Basts gestalter f ör att visa hur verklighelsfalsk hela romankonstruktionen ar. Knner Patricia Koch under namnet LTag~r Tetzel. L jungquis~t, Sval ter Azalea - Gode, Ar on Emanuel Salomon och Konstantin Godes åldrige far. L jungquist, Walter Liljor i Caron _. Gode, Gunilla Overspänd un,gmö. Har en förbindelse med Jerk Ilandelin, Ljungquisf, Walter Liljor i Saron - Gode, Hemiing Särling. Sköter fanil jens husdjur, Beger sig ibland ut p3 luffen. Ljungquist,, Walter Liljor i Siaron Gode, Sal omon Gift med Vilhelmina Gode, Ljunggnist, Walter Liljor i Saron - Gode, Vilhelmina Gift med Salomon Gode. Flyr ofta till en drömiirld undan verklighelen. Liljor i Saron Granat, Knut Jerk Dandel ins leldcamat. L jringquist, Walter Kallan Väggarna har ögon Grandien, Carl-August Kompanjon med brodern Edmond Jules. L jnngquist, Walter Brevet från Casper Grandien, Claes Jesper Försvinner för alltid fran sitt hem - Gode, Isablella samma natt som Johannes Göpfert Hinke Dandelins f örsta hustru. Har en dödas, Anses ha vallaf Johannes förbindelse med Jerk Dandelin, Göpferts död. L jungquist,, Walter Liljor i Ssron Väggarna har ögon Ljunggnist, \Valter Brevet fr5n Casper Sörj dina träd

17 Grandien, Edmond Jules Kompanjon med brodern Carl-Auflst, Brevet från Casper srandien, Elisabet Gift med,4ndreas Göpfert. Paula Göpferts laor. E$% passionerat förhallande i ungdomen med svåjiern Johannes Göpf ert f &r ett dranatisat slut. hfedi~lålders har hon ett förhallande ined Eugen Agrell, L jungqui sk, \Val ter Brevet fran Casper Panla Grandien, Relena Paula Göpferts nosler, L jungquist, Walter Brevet frrn Casper Paula Göpf ert, Johannes Läkare. Andreas Göpferts bror. Har förhallanden med Elisabet Grandien och Ann Charlott Agrel'l. Blir skjuten i passionsdrama. Brevet fran Casper Giipf ert, Panla F.d. liirarinna, Driver vilohemmet Lugnet utan vinstintresse. Jerlc Dandelin och Eugen Agrells nangariga väninna. Tora Eliassons adoptivnor, Brevet fran Casper Paula Taggarna har ögon Göpf ert, Tora se Eliasson, Tora Grundholm,, Ture Godsägare, Svag f ör den llpittoreska" fam. Lambert, isht. Linda Lambert, L jungquist, Walter vägskäl BT Hagelin, Bo Kanner Patrlcia #och som Vera Newatil l er. Ljungguist, Walter Azalea G'öpfert, Aindreas Kapten. Gift med Elisabet Grandien. Paula Göpferts far. Bror till Johannes Hampe Göpf ert. se Franzhn, Hampus L jungquist,, Vialter Brevet fran Casper Paula Göpfert, Elisabet se Grandien, Elisabet Bass, Leopold 7 Handelsresande och poetisk vagabond. Gammal vän till Carl-Augast Kiillander. L jungqui st, Valter Vandring med manen

18

19 Jans s on, :har ia Hushallar hos fam. Dandelin efter Olga Dandelins död, L jungquist, Val ter Väggarna har ögon Ser iko se Granat, Knut Junde l l,,joakim Student. Delade i tonåren stort teaterintresse med Gertrud Jansson. L jungqui slt, \Vall ter Ombyte av t&g Junell, Jörgen Författare. Gifter sig med Ronny Castrup. Resande med okänt bagage. - Rim se Jundell, Joakim Iioeh, Ingalill Desillusionerad konsulsdoiter med svag ekonomi, Den f öraldral ösa Patricia Koch adopterades av Ingalill Kochs föraldrar, Azalea $och, Patrieia Aventyrersira med ryskt ursnrxng, U'pptrtider under olika namn: Azalea, Pat, Estelle Bonnot, Vera Nerniiller, Hagar Tetzel Azalea Koppel, Augustin Bor hos fan, Ringertz. L jungqui st, Walter Erika, %rika I I l! l i I Kalldin, 130 Advokat, Anlitas av Paula Göpfert, L jungquist,, Walter Sörj dina triid Karlsson, Filip Jerk Dandell ins barndolmsvi3n. Ljungquist,, IS'alter Kal l an Viggarna har ögon gleberg, Ellla Patient.pA. vilohemmet Lugnet. L jungquisf, Y!alter Sörj dina träd Krantz, Oda se Lambert. Oda Krantz, Sune Ossian Handlar bl, a. med slcrot och hembränt, Gift med Oda Lambert. Vägskäl Kristin Eugen Agrells hembitrade. Ljungguist, Walter Paula

20 Kallander, Carl-August Lambert, Jenny Af f arsinnc?havare. Dan Kallandors f ar, Oda Lambert och Vigga Patlnills dotter. Blir skjuten vid Sigge LjungquisL, Walter Fagerbergs gripande. Vandring med månen viagslcai Kallander, Dan Kontorist som *ämnar bli författase. Studerar livet och manniskorne för att hämta stoff. Lambert, Linda Gift med Egon Lambert. I L jungquisf, lyalter ' L jungqui st, Walter Vandring nied rn&nen Vugskal Lambert, E!gon Konstnär1 i g laggning, Spelar dansmusik p& t,illstaliningstr i tralrten. Gift med Linda Lambert. L jungquist,, Walter Vigslräl' Lambert, Gerd Egon och Llinda Lamberts dotter. L jungquist, Ylalter Vagskal Lambert, Oda Gift ned Sune Ossian Ibantz. Jenny Lamberts mor. L.jungquist, Val ter Vägskäl Lambert, Ruben Spelar dansmusik pi% tillstallningar i tralrten. Ida och Rutger Lamberts son. L jungqui st, Tval ter Vigskäl Lambert, Gösta Konstnär. Ida och Rutger Lamberts f osterson. Vigskäl Lambert, Ida Gift med Rutger Lambert. L jungquist, Walter Vag skal Lambert, Ingemar Egon och Linda Laniberta son. L jnngqui st, Walter Vagskal Lambert, Rutger Gift med Ida Lanibert. Vägskäl Laurell,, Berta ~ i fmed t Robert Almstedt, Slakten star p& trappan Laurell, Clas Ingenjör. Gift med Isa Laurell, Ljungquist, lyalter Slalrten står på trappan

21 Laurell, ][sa Gift med Clas Laurell. Foralskad i Pontus Laurell. Slalrten sst;&r p3 trappan Laurell, Janne Skald och notisehef. Far till Jo, Pontus och Torkel Lanrell. L jungqui st, Tyal ter. SlPkten sl&r p& trappan Lotten se Schiöler, Charlott Luncke, Torsten Jerk Dandelins lekkamrat Lunken se Lnncke, Torsten Laurell, Jo Textilkonstnärinna. Gift ned Tom Naesstadins. L jungquist,, lalter Slakten strar på trappan Lvcke, Torsten Förf attare. Vin till Per Hagglund. Vandring med manen Laurell, I'ontns Studerandel, Bror till Jo och Torkel Laure 11. L jungquist,, Tval ter Slakten stdr p& trappan ifortens, Sture Stins med stillskapstallanger. Blir eftersänd när ~lfhild Flor; ställer till med gastabud. L jungquist, Valter Laurell, Torkel Amanuens. Ty Gelsteds fästman, N L jungquist,, Walter Slakten st,& på trappan Naesstadius,.Jo se Laurell, Jo Leffler, Elritt-Louise SmAskollErarinna. Förlovad med Jerk Dandelin under n%gra ar. L jungquist,, \Val ter Sörj dina träd Naesstadius, Tom Författare, Gift med Jo Laurell, L jungquist, Valter Slakten star p& trappan Le o -. se Dandelin, Felix Leopold Neander, Bo Studerande. Har ett förhallande med Paula Göpfert, L jungquist, Valter Paul a

22 Newniiller, Vera se Koch, Yatricia Nicander Sagverksarlbetare och f.d. sjöman. Mangårig v;rn till Jerk Dandelin. Ljungquist, Valter Revolt i grönska Sörj dina Lr äd - Pat se Koch, Patricia, Patkul l, Vi ggo Violinist. Dog före dottern Jenny Lamberts f ödelse. Vägskii1 Nick se Nicander Paulinas Filip se Karlsson, Filip, 1 - Nord, Valborg Elias Brages andra hustriz. Gör allt för att bistå och skydda Ossian Friedell. L jungqui st, \Val ter Ossian Nordin, Avrs Hinlre Dandelins andra hustru. L jungquist, Walter Nordrum, Arne Löjtnant. :Förlovad med Chiquita Pontin. Pax se Gall, Lena Pont in, Agneta Torsten Pontins andra hustru, Revolt i grönska Pontin, Chiquita Gift med Jerk Dandelin. Ljnngquist, Walter Revolt i grönska Nordrum, Irma Patient p% vilohemmet Lugnet. Syster till Arne Nordrum. L jungquist, Walter Odeval l, Irma Paula Gopferts faster, Paul a Sörj dina triid Pontin, Erhard Chiquita Pontins brorson. L jungqui st, liralter Revolt i grönska Eont in, Julius Konstnär. Chiquita Pontins far. Revolt i grönska Sörj dina träd

23 Pontin, Puclr Chiquita Pontins brorsdotter. L jnngquist, lyal ter Revolt i grönslra 1 Pontin, Ragna Torsten Yontins första hustru, Revolt i grönska Pontin, Torsten Cbiquita Pontins bror. Ljungquist, Y!u.ltes Revolt i grönska Q guita se Pontin, Chiquita Qvarfort, Annika Invalid, Lisbet Qvarforts syster, L jungqui st, Walter Kammar or ge 1 hndolf, Pernilla Kantor. Ofullg&nget msikgeni. Viggarna har ogon Rassman, Anders Pensionerad f ollssirolliirare, I-Ienrietta Cullandera svärson. L jungquist, \Ya1 ter Slakten star p& trappan Rautiln, Deltar i sökandet efter Torben Galls identitet. Nycklar till okänt rnm Reissinoer, Pia Sk&despelerska. Dan Kallanders f öl jeslagerska p& en s judagarsodyssé. Vandring med manen Qvarf ort, Cecilia Annika och Lisbet Qvarforts farmor. Ton: Fontanells mormor. Kammar or ae l Sörj dina träd Qvarfort, Lisbet Gift med Tom Fontanell.. L jungquist, Walter Kamnar or ge l Sörj dina träd Renard, Henri Dorotea Weides fästman som stupar vid Amiens. Vaggarna har ögon Ring, Elisabet Frappant dam, Känner Patricia Koch under namnet Estelle Bonnot. L jungqni st, Walter Azalea 1

24 Rinjiertz, Aurora Erika Stafves moster. Sebastian, Rut Patient p% vilohemmet Lugnet. L jungqiiist, Walter Rosengren, Lydia Brztiksfröken i Carl-Axel Dandelins lanthandel, Lydia nosengren och Ossian Friedell hyser en mangarig, outtalad karlek för varandra. Ljungguist, Walter Oasian Samson, Ulla Bohemisk m&leristaderando, Kanner Patricia Koch under namnet Pat. L jungquist, Valter Azalea Schiöler, Charlott Jerk Dandelins lekkamrat. Kusin till Elisabet Boge, L jungquist, lyalter Kal l an Väggarna har ögon Schönninq, Elof Kamrer p& vilohemmet Lugnet. hiaud Schönnings farfar. L jungqnist, Walter Sörj dina trrd Selma IInshållersXra hos femil.ien Weide. L jnngqnist,.walter Vaggarna har Ögon Sörj dins trad - Siri Husa hos Carl-Fredrik S?inners.tedt, Tycke uppstar mellan Siri och Jan Cornelius, Farviil, s omar! Sj ör övaren se Nicander Stafve, Erika Jerk Dandelins kamrat di5 hon bor. hos sin moster Aurora Ringertz. L jnngquist, Walter ErPka, Erika Viiggarnn har ögon Storm, Aupsta Tvätterska. Konra& Storms mor. Kal l an Sc hönninq, hiaud Föräldralös. Bor tillsamnians med sin Storm, Konrad farfar Elof Schönning p5 vilohemmet Jerk Dundelins lekkamrat. Lugne t. 1 Erika, Erilra Kal lan

25 Sörbrunn, Elias Konstnär, Omlrommer i en eldsvada d& han sainmanbor med Lena Gall. E jungqui st, Walter Nycklar till okänt rum Törsleff, Johannes Gastfri och vidsynt kyrkoherde. L jungqaist, Walter Vandring med månen S örbrunn, Lena se Gall, ILena Tee se Weide, Dorotea Te tzel, Htirgar se, Koch,' Pntricia. Tollander,, Sune. Välbärgad direktör, En tid var ~atricia ].{och anstiilid hos honom under namiet Vera NemUller. L jungqui sit, \Val ter Azalea Tollin, Clemens Pensionerad postmästare. Brorson till Henrietta Cullander. Weide; Carl-Otto F.d. byggmästare, Dorotea Weide far. L jungquist, Walter Vaggarna har ögon Weide Dorotea -9 Rik och oberoende. Olga Dandelins väninna. Jerk Dandelins älskarinna. Ljnngquist, Walter Sörj dina triid Väggarna har ögon Viebe, Anders se Carlzon, Nils Ture Winnerstedt, Carl Fredrik Marie-Louise Cornelius' fosterfar. Ljungquist, Valter Farväl, sommar: L jungquist, 'Walter SlBkten sd%r på trappan Tollin, Kjell Studerande. Brorson till Clemens Tollin. Visp 11 se Eksell, Harriet L jnngqui sit, Walter Slakten sitar på trappan Öman, fru Kokerska p& viloherrimet Lugnet. L jungquist, Walter Sörj dina triid

26

27 BADA BORÅS AKADEMISKA DIGITALA ARKIV Detta är ett inskannat och digitaliserat specialarbete från BHS (Bibliotekshögskolan) vid Högskolan i Borås. Specialarbeten skrevs som examensarbete på bibliotekarieutbildningen mellan åren 1974 och Bibliotek & läranderesurser (BLR) vid Högskolan i Borås har utfört digitaliseringen och har använt de exemplar som funnits i bibliotekets samlingar i befintligt skick. De digitaliserade specialarbetena är publicerade i Borås Akademiska Digitala Arkiv (BADA), som är högskolans system för digital publicering. Upphovsrätten tillhör författarna. Publiceringsår i BADA: 2011

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Claes-Elis och Elsa Ljungs släktarkiv.

Claes-Elis och Elsa Ljungs släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Claes-Elis och Elsa Ljungs släktarkiv. 2014-10-07 Historik Handlingarna omfattar åren 1846-2007 Claes-Elis Ljung född 18 september 1900 och död 22 februari 1974 framgångsrik

Läs mer

Ord och fraser: Familjen. Uttal. Fraser om familjen. Grammatik:

Ord och fraser: Familjen. Uttal. Fraser om familjen. Grammatik: Lektion 6 Ord och fraser: Familjen Uttal Fraser om familjen Grammatik: Verb: Hjälpverb + infinitiv Som Satsadverbial Possessiva pronomen Familj och släkt Jag heter Åsa och är gift med min man som heter

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla 1. David Nygren, Malmö 2. Magnus Asp, Hässleholm Jöns (Nils Björks bror) och Cecila Horney: dottern Esters 3. Nils-Erik

Läs mer

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master Klass: Nybörjare P 6-7år Distans: 1km Snitthast: 17,6km/h 1 124 TORBRINK Vile Mölndals CK 2 127 ENBERG Vilmer Varbergs MTB 3 122 TEMAR John IK Hakarpspojkarna 4 130 LEIRE Jonas CK Master 5 444 KARLSSON

Läs mer

Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26

Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26 Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26 Adolf Fritiof Bernhard Carlsson 1911-1997 Edeborg Adina Carla Margareta 1895-1976 Märta Adelia Florence Concordia 1891-1985 Etly Augusta Erika Kornelia 1899-1940

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 DXR K2 Elin Egnor Malmberget Sara Ek Gällivare Leona Engfors Gällivare Evelina Engman Gällivare Susanne Engman Gällivare Sandra Eriksson

Läs mer

SLÄKTEN KUNGBERG. Kongeberga 1 på 1/4 mantal frälse (Frälsegård/Lillegård).

SLÄKTEN KUNGBERG. Kongeberga 1 på 1/4 mantal frälse (Frälsegård/Lillegård). SLÄKTEN KUNGBERG Släkten Kungberg härstammar från Kungberga by i Runtuna socken i Södermanlands län. Släktnamnet antogs den 14 juni 1776 av den minderåriga volontären Lars Ericsson, född den 4 juni 1763

Läs mer

Abrahamstorp. År Boende 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta..

Abrahamstorp. År Boende 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta.. Abrahamstorp Trismålen Sida 1 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta.. Sven Torsson (1792-08-06- ), Katrina Jönsdotter (1781-05-08- ). Änkan Märta

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna,

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna, Westlings Begravningsbyrå, Fondkistan i Eskilstuna kan göra döds och tackannonser i alla de större dagstidningar i Sverige. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni får ett korrektur direkt. Ni kan där

Läs mer

Rollista ur Mord på Slottet

Rollista ur Mord på Slottet Rollista ur Mord på Slottet Rollista: Harald Gyllenstierna: Greve och kvällens nyckelperson. Veronica Gyllenstierna: Harald Gyllenstiernas ex-fru och numer affärspartner. Inez Gyllenstierna: Haralds nuvarande

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

1 1020 Postgiro 450,00 2 3890 Övr ersättn och intäkter 450,00 7 130206 Gunilla Nilsson

1 1020 Postgiro 450,00 2 3890 Övr ersättn och intäkter 450,00 7 130206 Gunilla Nilsson Ovre Jumkils Bygdegårdsförening Verifikationslista Sida: 1 1 130104 Årsavgift Plusgiro (?) Osäker på vad detta är, men troligen är det årsavgift för plusgirokontot 1 1020 Postgiro 900,00 2 4110 Administration

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening Alhonen Raimo Hägerstens Allé 12, 7tr 770 92 21 1:17 Raija 129 37 HÄGERSTEN 97 52 48 Ander Robert Sunnerdahlsvägen 11 Schöldsten-Ander Helene 167 62 Bromma 34 33 78 1:25 fam_ander@hotmail.com 070 926 61

Läs mer

Ludwig van Beethoven symf 9 Tema "An die Freude" Konsertmaterial för elevorkester arr. Jan Alm

Ludwig van Beethoven symf 9 Tema An die Freude Konsertmaterial för elevorkester arr. Jan Alm Ludwig van Beethoven sym 9 Tema "An die Freude" Konsertmaterial ör elevorkester arr. an Alm De a är e arbetsmaterial som kan användas å olika sä, allte er behov och möjligheter. A Melodi utan legato ör

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Inga Frida Olivia Grönlund. Skollärarinna. Född 1896-03-28 i Kall (Z). Död 1967-07-24 i Åsmon, Ådals-Liden (Y). (Far I:1, Mor

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Bouppteckningar? - A i Närpes Socken

Bouppteckningar? - A i Närpes Socken Bouppteckningar? - A i Närpes Socken (? = utan efternamn) Namn Yrke / Titel By?, Christina Isacsdotter skräddare dotter? Död: 00.00.1793 Bouppt.datum: 06.03.1795 Källa: Syd-Österb. doms. E9a7:7 mor Anna

Läs mer

Nr. 2 2014. Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen. Ett nummer fullt med minnen från sommaren!

Nr. 2 2014. Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen. Ett nummer fullt med minnen från sommaren! Nr. 2 2014 Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen Ett nummer fullt med minnen från sommaren! Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp)

Läs mer

Onsdag 5 maj 2010 kl.18.30 på Gafsele Bygdegård.

Onsdag 5 maj 2010 kl.18.30 på Gafsele Bygdegård. Protokoll fört vid ordinarie bystämma i Gafsele Byamän. Onsdag 5 maj 2010 kl.18.30 på Gafsele Bygdegård. Enligt bilaga. Tid/plats Närvaro Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens stämma Öppnande

Läs mer

RESULTAT FRÅN NORDISKA SJUKHUSSPELEN 2014 DEN 22-25 MAJ I GÖTEBORG.

RESULTAT FRÅN NORDISKA SJUKHUSSPELEN 2014 DEN 22-25 MAJ I GÖTEBORG. RESULTAT FRÅN NORDISKA SJUKHUSSPELEN BADMINTON 2014 DEN 22-25 MAJ I GÖTEBORG. Singel 1. Fredrik Ingemnsson RMK, Jönköping 2. Jusman Komaleri OUS Oslo 3. Espen Ditmansen Drammen 4. Nils-Gunnar Juel OUS

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

2) Dottern Maria Elisabet, gift år 1909 med Ture Karlsson Egna- Hem 55. Boxholm. 4) Sonen. Elis Andreas Karlsson, gift 1916, Artillerig, 2.

2) Dottern Maria Elisabet, gift år 1909 med Ture Karlsson Egna- Hem 55. Boxholm. 4) Sonen. Elis Andreas Karlsson, gift 1916, Artillerig, 2. Avskrift. År 1942 den 7 februari förrättades arvskifte i boet efter änkomannen Anders Vilhelm Karlsson från Bredgård Egna-Hem nr 48 l Ekeby socken, vilken avlidet den 6 april 1939, och därvid så som dödsbodelägare

Läs mer

Daniel Mörner (M) Åke Niklasson (C) Mahlin Engstrand (S) Mohammed Bitar (S)

Daniel Mörner (M) Åke Niklasson (C) Mahlin Engstrand (S) Mohammed Bitar (S) PROTOKOLL 1(5) Plats och tid A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:00-20:20 Närvarande ledamöter Klas Nordh (FP), ordförande Mikael Berglund (M) Inge Nilsson (M) Jan Skog (M) Dan Björk (M) Rose-Marie Fihn

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Stellan Kramer Cup 2006 Klass A-klassen Rond 3 Spelform Blandat Datum 2006-08-09 Antal pristagare Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat Särskiljning CUT 1 P Lindberg/O Lindberg 23,5 20-19.0-21.5

Läs mer

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Skissboken - osignerad - sändes till Upplands-Bro Kulturnämnd på 70-talet från någon person i Värmland därför att ett flertal bilder kunde relateras

Läs mer

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Numa Petersons handels- och fabriksaktiebolag Svensson, August Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Stockholm 1903 EOD Miljoner

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen

Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen Promemoria 2013-06-19 Arbetsmarknadsdepartementet Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen Regeringen förordnar med stöd av 3 kap. 1 lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister följande

Läs mer

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Rotenäs Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Rotenäs, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Resande till eller från USA.

Läs mer

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Bilder och minnesfragment Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Detta album består av mammas efterlämnade bilder, brev och andra sparade minnen som jag och syskonen tog hand om efter hennes död. Lelle,

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

VIOLETTA - KARAKTÄRSBESKRIVNING

VIOLETTA - KARAKTÄRSBESKRIVNING VIOLETTA - KARAKTÄRSBESKRIVNING Premiär måndagen den 14 oktober klockan 16.00 - Höstens nya must- see serie VIOLETTA Violetta är en smart och levnadsglad tjej. Hon har en fantastisk sångröst som hon ärvt

Läs mer

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Hans Andersson Pernilla Mårtensdotter Född 1736 född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Begr 25/11 1791 i Reng (55 år) Död 10/2

Läs mer

HöGsKOLA~ I Rc;RAs Institutionen bibliotekshögskolan SPECIALARBETE

HöGsKOLA~ I Rc;RAs Institutionen bibliotekshögskolan SPECIALARBETE HöGsKOLA~ I Rc;RAs Institutionen bibliotekshögskolan SPECIALARBETE KATALOGISERING OCH KLASSIFIKATION AV ESTNISK LITTERATUR VID IMMIGRANT-INSTITUTETS BIBLIOTEK Kadri Thalström Nr l982:23d-- ISSN 0347-1128

Läs mer

Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander. IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200 br Joel Steinvall

Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander. IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200 br Joel Steinvall Gren Distans Namn Klubb Klass Tid Placering 2 200 br Cristiaan Stenberg Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200

Läs mer

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården.

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Text till ljudarbetet Du och jag och alla andra Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Anette ljuger för Kaj. Stina och Lisa är grannar. De har så mycket

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunens ledningsgrupp Kommunledningskontoret Social omsorg Susanne Rosenström Socialchef Utbildning Kerstin Lingebrant Utbildningschef Samhällsbyggnad LSS/Arbetsmarknadsenheten

Läs mer

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng Placeringar Dam 1 109 Anette Bergström Storvreta 154 / 6 2 152 Seidy Åkerlöf Gimo 134 / 8 3 94 Inga-Lill Sundström Lövstabruk 125 / 4 4 73 Therese Andersson Knivsta 125 5 74 Elisabet Andersson Knivsta

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e Lagerlöf, Selma R 33 a -- e Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: a Innehållsförteckning R 33: Anteckningar rörande tillkomsten av Nils Holgerssons underbara

Läs mer

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Havstornsudd 1964 Foto Alf Nordström Namnet på torpet som ligger otillgängligt till, om man vill ta sig dit landvägen, har stavats på olika

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Kärleksboktips. För vuxna. Kärleksboktips för både stora och små! Samuel August från Sevedstorp och Hanna i Hult av Astrid Lindgren

Kärleksboktips. För vuxna. Kärleksboktips för både stora och små! Samuel August från Sevedstorp och Hanna i Hult av Astrid Lindgren Kärleksboktips Kärleksboktips för både stora och små! För vuxna Samuel August från Sevedstorp och Hanna i Hult av Astrid Lindgren Astrid Lindgren berättar den sanna historien om sina föräldrars livslånga

Läs mer

Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804

Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804 Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804 A 1 Brita Iffarsdotter * ca 1635, framräknat, i Skärkind Far: Iffar Börgesson (* ca 1587, + 11/1 1663, Backa, Skärkind, begr 18/1 1663) Ryttare,

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Årsmöte - Elevkåren 2013-04 - 26 Konsertsalen

Årsmöte - Elevkåren 2013-04 - 26 Konsertsalen Årsmöte - Elevkåren 2013-04 - 26 Konsertsalen 1 Mötets öppnande Ordförande Jenny Lisshammar förklarade mötet öppnat 2 Fastställande av röstlängd Alla deltagare ropades upp och röstlängden fastställdes

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto John Bauer Junior Open 2009 Klass Damjunior Rond 1 Spelform Slagtävling Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Datum 2009-05-16 Resultat 1 Louise Larsson Karlstads

Läs mer

-B a han disk ska nog allt gå bra...

-B a han disk ska nog allt gå bra... Man behöver inte alltid köpa diamanter till en prinsessa, tuggummin går också bra - Fredrika 7 år När man gift sig reser man bort en vecka för att beställa en bebis - Hugo 7 år Pappor köper en ring som

Läs mer

RESULT GOLDEN ARM 2015

RESULT GOLDEN ARM 2015 RESULT GOLDEN ARM 2015 7. L-G Fahlborg Dalabrytarna 8. Mats Lundqvist Arvidsjaur 9. ReijoYllitalo Hedemora LEFT Sub junior 1. Amanda Kristensson Skåne Armsport 2. Karla Gullberg Rauk Arm 3. Feliz Horste

Läs mer

DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03

DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03 DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03 Placering S.nr F.kl T.kl Förare / kartläsare Klubb Bil Anmälare Övrigt Totaltid 1 29 A 4 Mikael Lundberg / Anders Lundberg SMK Gävle / SMK Gävle VW Golf 03:40,60 2

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

I... Ett urval ur verkligheten... 2

I... Ett urval ur verkligheten... 2 . Utstallningar i bibliotek...*...*..**. I... r 1 Ett urval ur verkligheten... 2 Utstlllningens syfte... 3 Bildurval... 3 Tekniska och praktiska upplysningar... 4 Böcker om Thailand och Sydostasien...

Läs mer

Deltagarlista 28:e Mora Cup 2012

Deltagarlista 28:e Mora Cup 2012 1 av 12 2012-04-25 07:35 Deltagarlista 28:e Mora Cup 2012 Tävling Mora Cup 2012 Utskriftsdatum 02 april 2012 Tävlingsort Mora Utskriftstid 18:57 Arrangör Simsällskapet Mora Bassäng 25m Tävlingsledare Pia

Läs mer

Hej alla barn och föräldrar!

Hej alla barn och föräldrar! Hej alla barn och föräldrar! Under den gångna veckan har barnen arbetat mycket entusiastiskt med olika uppgifter och utmaningar. Vi har besökt skolans bibliotek där barnen lånat böcker samt övat på hur

Läs mer

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1 Bankboken Cup Regionsfinal NÄSSJÖ GK Klass: Flickor 13 Datum: 2004-07-13 1 Emma Gillström NÄSSJÖ GK 93 2 Caroline Olsson LAGANS GK 96 3 Cecilia Sätermo TRANÅS GK 99 4 Cajsa Aranäs KALMAR GK 101 5 Lisa

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 HUMOR ENGAGEMANG LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

Föreningen Stiftelser i Samverkan 1 Årsmöte 2015 röstlängd

Föreningen Stiftelser i Samverkan 1 Årsmöte 2015 röstlängd Föreningen Stiftelser i Samverkan 1 Årsmöte 2015 röstlängd Henriette Ahlzén Stiftelsen Ruth och Richard Julins Minnesfond vid Sophiahemmet Ann-Kristin Andersson Sune o Charlotta Hays Stiftelse Karin Axelsson

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

FÖRSTADSFRÖKNARNAS DUETT

FÖRSTADSFRÖKNARNAS DUETT FÖRSTADSFRÖKNARNAS DUETT HAVER NI SETT KARLSSON TEXT och MUSIK: Emil Norlander (1865 1935). svensk revyförfattare, journalist och kåsör (pseud. Don Basuno). Som barn blev Emil klar över konsten när han

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Handskrift 7B. Astrid Hallströms arkiv (1881 1986)

Handskrift 7B. Astrid Hallströms arkiv (1881 1986) Handskrift 7B. Astrid Hallströms arkiv (1881 1986) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Astrid Hallström var född i Göteborg som dotter till kulturhistorikern Wilhelm

Läs mer

En orolig själs liv. Av fastighetsskötaren för banken

En orolig själs liv. Av fastighetsskötaren för banken En orolig själs liv Av fastighetsskötaren för banken 1 En orolig själs liv Copyright 2012, Ulf Hultberg Ansvarig utgivare: Ulf Hultberg Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-2252-3 2 Ingress Är det

Läs mer

Borgsjö församling, Medelpad: Register över bouppteckningar 1778-1844

Borgsjö församling, Medelpad: Register över bouppteckningar 1778-1844 1815 Östby Torps tingslags häradsrätt FII:2 (1802-1820) 55 Olofsson, Mårten 1820 Ovansjö Torps tingslags häradsrätt FII:2 (1802-1820) 180 Pålsdotter, Christina 1826 Torps tingslags häradsrätt FII:3 (1820-1831)

Läs mer

PROTOKOLL: FLYGSEKTIONENS SEKTIONSMÖTE 3, 2013

PROTOKOLL: FLYGSEKTIONENS SEKTIONSMÖTE 3, 2013 Sida 1(7) PROTOKOLL: FLYGSEKTIONENS SEKTIONSMÖTE 3, 2013 Närvarande ur styrelsen, 14 oktober: Joakim Trobeck, Jennifer Idman,, Josefine Severholt (ankommer under punkt 6.1), Petra Hesselmar (ankommer under

Läs mer

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Sommarträning Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Välkommen till en underbar träningssommar! Här är sommarens schema, ett ständigt aktuellt schema hittar du på friskissvettis.se/karlstad

Läs mer