Bouppteckningar. Vad är en bouppteckning Fattigbevis Ett exempel på bouppteckning Mått och pengar Var finns bouppteckningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bouppteckningar. Vad är en bouppteckning Fattigbevis Ett exempel på bouppteckning Mått och pengar Var finns bouppteckningar"

Transkript

1 Bouppteckningar Vad är en bouppteckning Fattigbevis Ett exempel på bouppteckning Mått och pengar Var finns bouppteckningar Tsff Kerstin Carlborg 1

2 Bouppteckning enligt Skatteverkets hemsida När någon har avlidit ska ni som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Det innebär att ni går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makens eller makans tillgångar och skulder. När ska bouppteckningen göras? Ni ska normalt göra bouppteckningen inom tre månader efter dödsfallet. Ni kan dock söka anstånd hos det aktuella skattekontoret inom samma tidsperiod. Vad ska bouppteckningen innehålla? Bouppteckningen ska innehålla själva bouppteckningen i original.. En dödsboanmälan ersätter ibland en bouppteckning Det är inte ovanligt att avlidna saknar tillgångar och försäkringar som täcker begravningskostnader och liknande. Då kan dödsboet vända sig till socialkontoret i den avlidnes hemkommun. Socialkontoret prövar om det går att göra en dödsboanmälan. Om den avlidne var gift eller registrerad partner ska man ta hänsyn till hans eller hennes andel i det gemensamma giftorättsgodset när man beräknar tillgångarna Tsff Kerstin Carlborg 2

3 De historiska bouppteckningarna Holsten Persson lät den 25 januari 1598 uppbjuda en systerdel i Vad som han inlöst från sin syster Anna Persdotteri Gäsjö, och en broderdel i Vad, som han inlöst från sin broder SpjälboPersson, samt jord i Vad som han bytt till sig från Hans Persson i Vik, Söderbärke. Ur Dalarnas domböcker -Äldsta informationen om arvsskiften och ägande finns i gamla domböcker. -Adelns bouppteckningar är bevarade i hovrätternas arkiv från cirka Städernas bouppteckningar börjar på allvar på 1660-talet utom i Malmö där de börjar redan på den danska tiden, sent 1500-tal. -Det finns bouppteckningar i Hasslerörfrån 1719 och i Valla från Kanske snarare kan finnas, alla finns absolut inte! Tsff Kerstin Carlborg 3

4 Vad kan vi, som släktforskare, hitta? Uppgifter om den avlidna och efterlevande (make/maka, barn, ingifta makar, avlidnas barns barn) Inventarium av fast och lös egendom, utestående skuld. Förteckning av dödsboets skulder inklusive innestående arv, morgongåva etc. Arvsskifte eller fördelning av boets resterande tillgångar eller konkurs om skulderna överstiger tillgångarna. Ibland finns också hur lösöret ska fördelas mellan arvingarna om ingen efterlevande make finns Tsff Kerstin Carlborg 4

5 Numera har ordet med mark- och skogsägande att göra 1) motsv. AFVITTRA 1.Förrätta afvittring.viger Prestenkling, eller enka, förr än afvitringlagliga skedd är; miste embetesitt. GB 12: 1 (Lag 1734). Genom afvitringengöres veterligt, huru mycket, som rätteligen tillhör den döda makans arfvingar. Med afvitringmenas nemligenintet annat, än bodelning mellan dessa och den efterlefvandemakan. (ur Svenska akademins ordbok) Tsff Kerstin Carlborg 5

6 Ett exempel från St:a Katarina fs Anno 1696 Brudfolck Lysning In November Stads Capitein öfr Stadswackten her. Gabriel Söderman födder hans förra hustru Christina Palmström döder för 1 åhr sädan och i S Clara begrafwen, hans wittne war stadsleutnanten Hustru Catharina Wedeling födder i Calmmar, hennes förre man borgaren och skepparen Weber döder i Engelland för 1 ¼ åhr sädan, dhe hade båda arffs Collegy Remiss d 17 december 1696; d 20 December 1696, wigde af her:mag: Westman Tsff Kerstin Carlborg 6

7 Fattigbevis och dödsboanmälan Om det inte fanns tillräckliga tillgångar att täcka bouppteckningskostnaden kunde de efterlevande eller någon annan vittnesgill person, t.ex. hyresvärden, lämna in ett fattigbevis, som skulle godkännas. Motsvarar exakt dagens dödsboanmälan. qvarlåtenskapen hvar vid min faders död af så ringa och värdelös beskaffenhet så att ingenting fans som till bouppteckning uptagas kan detta allt intygar jag under edlig förbliktelse Jag har bara sett fattigbevis i ArkivDigital från Stockholm men de fanns säkert i hela landet och kan förklara att man inte hittar bouppteckningar. PS. Bouppteckningen kan också vara utplockad för att ingå i en konkurs Tsff Kerstin Carlborg 7

8 Att leta efter och hitta bouppteckningar Exempel 1, från Landsarkivet i Göteborg (Västra Götaland och Värmland), Fredsbergs socken. Greta Larsdotter död i Fredsberg den 17 oktober 1829 Gå in i ArkivDigital på Fredsbergs församling och klicka på Bouppteckningar Undenäs fs hänvisar bara till bou , sök i stället på Valla Häradsrätt Tsff Kerstin Carlborg 8

9 Hasslerörs häradsrätt, längst ner finns Bouppteckningsregister Bouppteckningar i bokstavsordning efter nämnda personer i bou. Hasslerörs-häradsrätt-BouReg Bild-212-sid-413 Larsdotter, Greta, klockade Lars Svenssons h (Fredsberg) Haga 1829: Tsff Kerstin Carlborg 9

10 Tsff Kerstin Carlborg 10

11 Bouppteckningarna för 1829, sid 1299 Bouppteckningen innehåller 1. Vems bou, arvingar, evförmyndare, makar, var de bor osv 2. Inventarieförteckning efter tämligen fasta rubriker 3. Fast egendom 4. Skuld och gäld 5. Underskrift, bevittning, pengar till de fattiga. 6. Eventuellt ett arvskifte Tsff Kerstin Carlborg 11

12 Information i bouppteckningen Klockaren och nuvarande Änkemannen Lars Svensson i Haga.. Greta Larsdotter efterlämnade förnämnde änkeman samt 5 barn 4 söner och 1 dotter, af hwilka älsta sonen Sven, möndig, son Lars, son Anders, Son Carl Johan samt dotter Brita omöndige. Om fadern dog utsågs en eller två förmyndare för barnen, ofta släktingar. Barnens förmyndare war dess Morfader Staffan Markusson Sumpfiskare samt Lars Andersson dödgrävare hwar med förmyndarna sig consenserade Stockholm den 4 oktober Tsff Kerstin Carlborg 12

13 Information i bouppteckningen Tillgångar -Silfver -Then -Huserådssaker -Jernsaker -Brögg o träkäril -Allehanda saker -Sängkläder -Qvinsgångkläder -Åker och kjöre redskap -Kreatur -Fast egendom Tsff Kerstin Carlborg 13

14 Vikt: vad väger bägaren? Lod Ett lod = 1/32 skålpund = 4 Qvintin= 13,3 gram. Bägaren väger 53,2 gram! Tsff Kerstin Carlborg 14

15 Vikt: vad väger bolstret? Lispund En lispund = 1/20 skeppspund = 20 skålpund = 8,502 kg. Skålpund Ett skålpund = 32 lod = 128 Qvintin= 8848 ass = 425 gram Bolstret väger 14,8 kg! Tsff Kerstin Carlborg 15

16 Penningvärde: vad är kon värd? Svar: 1552 SEK 1 Riksdaler Banco motsvarar 129,30 SEK Sök historia.se.prisomräknaren ligger överst på sidan. Om riksdaler: sök wikipedia riksdaler PS. Hästen är värd 3880 SEK Tsff Kerstin Carlborg 16

17 Gäld och skuld -Till Anders Larsson i Norrqvarn, köpeskillning för den fasta egendomen 420 Rd -Till Handelsman Lundgren i Mariestad för salt och fisk, 10 Rd -Till KronoLänsman Carlborg 8 Rd -Till Bäcks kjörka enligt sedel Klockaren Lars Svensson var klockare i Bäck trots att han bodde i Fredsberg, precis på församlingsgränsen Tsff Kerstin Carlborg 17

18 Slutresultat Summa tillgångar 736 Summa skulder 625 Resultat 111 Rd Hälften till den efterlevande, hälften till barnen! Tsff Kerstin Carlborg 18

19 "Dör bonde eller husfru och leva barn efter dem, då arve son två lotter och dotter tredjedelen." År 1734 års lag, landsbygd Kristoffers Landslag, Ärvdabalken I. År 1734 års lag, städer Hassle socken 1821 Hassle-HV Bild-26 Bilagor till lysnings och vigselbok Barnen ärver lika f.o.m Stockholm, 1764 Son och dotter ärver lika! Tsff Kerstin Carlborg 19

20 Hur gick det sedan för klockaren Lars Svensson? Han ägde först ½ mantal av Haga, sålde allt till Anders Larsson, men köpte tillbaka ¼ (därav skulden till Anders Larsson i Norrqvarni bouppteckningen) Han gifte om sig 1831 med änkan Maja Lisa Ruda och de bodde på gården i Haga, som då brukades av sonen Lars. Förpantningsägaren Lars Svensson dog 1838 i förkylning. Laga skiftet 1841: EnkanRuda behåller i lifstidensina hus der de nu står samt tilldelas en fjerdedelav Kattkärrshagen närmast sina hus Hon dog Kattkärrshagen, Haga idag Tsff Kerstin Carlborg 20

21 Exempel 2, från SVAR Bouppteckningar Tsff Kerstin Carlborg 21

22 Sök Välj Notera häradsrätt och volym och nr.= sid Gå till ArkivDigital och hitta bouppteckn Tsff Kerstin Carlborg 22

23 Vad finns? Källan är registrerade bouppteckningar ur tio register som är upprättade av landsarkiven i Härnösand, Uppsala, Vadstena och Östersund. Bou-info från dessa län finns, dock inte alla Häradsrätter. Under varje län finns mer detaljerade uppgifter. SVAR finns att tillgå på föreningens datorer. Stockholms stad finns under: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (Justitiekollegium, Förmyndarkammaren) i Arkiv Digital! Tsff Kerstin Carlborg 23

24 Om man ändå inte hittar något! Alt 1. Finns bouppteckningar från häradsrätten i arkivdigitalmen inget register (vare sig på SVAR eller i ArkivDigital) kan man leta sida upp och sida ner i volymen från lämpligt dödsår. Men det gjordes inte bouppteckningar efter alla, så letandet kan vara förgäves. Alt 2. Om man går helt bet eller om bouppteckningen är gjord senare än vad som finns i ArkivDigital. Sök på internet beställ bouppteckning Välj Riksarkivet.se/bouppteckningoch fyll i beställningsblanketten https://riksarkivet.se/bouppteckning Men var medveten om att det kostar! Tsff Kerstin Carlborg 24

Får mor göra vad hon vill med fars arv?

Får mor göra vad hon vill med fars arv? Arvsrätt - svara på tidningsfrågor. Fråga 1. I min frus och mitt ömsesidiga testamente stadgas att den efterlevande skall ärva den först bortgångna med äganderätt. Innebär detta att den efterlevande har

Läs mer

Arv. kortfattad information om ärvdabalken

Arv. kortfattad information om ärvdabalken Arv kortfattad information om ärvdabalken Ärvdabalken innehåller regler om bland annat bouppteckning, arv och testamente. Hela ärvdabalken hittar du i Svensk författningssamling SFS 1958:637. Den finns

Läs mer

arvsfrågor Vem ärver?

arvsfrågor Vem ärver? arvsfrågor Vem ärver? 2 Inledning Innehållsförteckning: Inledning...3 Boutredning...4 Bouppteckning...5 Vad är en bouppteckning?...5 Vad får göras före bouppteckningen?...6 Hur går bouppteckningen till?...6

Läs mer

arvsfrågor Vem ärver?

arvsfrågor Vem ärver? arvsfrågor Vem ärver? Inledning Innehållsförteckning: InleDnIng...3 BouTreDnIng...4 BouppTecknIng...5 Vad är en bouppteckning?...5 Vad får göras före bouppteckningen?...6 Hur går en bouppteckning till?...6

Läs mer

arvsfrågor Vem ärver vad?

arvsfrågor Vem ärver vad? arvsfrågor Vem ärver vad? 2 Inledning Vi människor lever i en föränderlig värld där både små och stora saker hela tiden påverkar oss. Så länge vi själva lever kan vi fatta beslut och utföra handlingar,

Läs mer

Börja släktforska med ArkivDigital

Börja släktforska med ArkivDigital Börja släktforska med ArkivDigital ArkivDigital fungerar ungefär som en resebyrå. Vi ordnar allt sådant som behövs för en bekväm resa. Men med oss reser du i tiden, inte i rummet. Färden går till din

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Arv och testamente Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse

Läs mer

Familjerätt och successionsrätt

Familjerätt och successionsrätt Familjerätt och successionsrätt Texten är sammanställd av Stefan Zetterström, universitetsadjunkt i civilrätt, Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Familjerätt kan sägas omfatta äktenskapsrätt,

Läs mer

Gåva Familjeskydd Äktenskapsförord Arv och testamente. Privata Affärer ger dig på 12 sidor svaren på de viktigaste familjejuridiska frågorna.

Gåva Familjeskydd Äktenskapsförord Arv och testamente. Privata Affärer ger dig på 12 sidor svaren på de viktigaste familjejuridiska frågorna. Privata Affärer ger dig på 12 sidor svaren på de viktigaste familjejuridiska frågorna. Bli proffs på familjejuridik Nästa år försvinner arvs- och gåvoskatterna. Det är den största privatekonomiska nyheten

Läs mer

Bouppteckning Denna information gäller för dödsfall som inträffar fr.o.m. den 1 januari 2005

Bouppteckning Denna information gäller för dödsfall som inträffar fr.o.m. den 1 januari 2005 SKV 461 utgåva 4 Bouppteckning Denna information gäller för dödsfall som inträffar fr.o.m. den 1 januari 2005 Den här broschyren vänder sig till dödsboet efter en avliden person. Här finns information

Läs mer

Betaltjänst för dödsbo

Betaltjänst för dödsbo Betaltjänst för dödsbo Betaltjänst för dödsbo Vi hjälper dig att betala dödsboets löpande räkningar upp till åtta månader eller fram till dess att bouppteckningen är registrerad och stämplad hos Skatteverket.

Läs mer

Studier i släkten Utfalls/von Utfalls äldre personhistoria

Studier i släkten Utfalls/von Utfalls äldre personhistoria Studier i släkten Utfalls/von Utfalls äldre personhistoria Amiralen Johan von Utfall får symbolisera släkten som den ende jag kan få fram en bild på. Han får här stå för sjöfarten som var en central del

Läs mer

Viktor Klingbergs skulder

Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingberg var född 1856. Han studerade i Uppsala från 1877 och avlade medicine kandidatexamen 1885, och hade sedan flera korta förordnanden som läkare på olika platser;

Läs mer

Familjejuridik TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR

Familjejuridik TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR Familjejuridik TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndig heter, orga nisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i

Läs mer

När man flyttar ihop KAPITEL 5. Innehåll: Praktikfall Unga sambor

När man flyttar ihop KAPITEL 5. Innehåll: Praktikfall Unga sambor KAPITEL 5 När man flyttar ihop Innehåll: Praktikfall Unga sambor Rätt eller fel? Vad säger lagen? 1. Oklar gemenskap 2. Vems är pengarna? 3. Viktigt vigselval? 4. Val av efternamn 5. Vem blir ägare? 6.

Läs mer

Hur hittar jag mitt torp i arkiven?

Hur hittar jag mitt torp i arkiven? LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 2 Hur hittar jag mitt torp i arkiven? Anteckningar om fastighetsforskning Gunilla Lundberg Ehnström Andra reviderade upplagan, nätversion, 2008 (första upplagan

Läs mer

EXAMENSARBETE. Särkullbarns omedelbara arvsrätt. Rättvist mot efterlevande make och gemensamma bröstarvingar? Linéa Nilsson

EXAMENSARBETE. Särkullbarns omedelbara arvsrätt. Rättvist mot efterlevande make och gemensamma bröstarvingar? Linéa Nilsson EXAMENSARBETE Särkullbarns omedelbara arvsrätt Rättvist mot efterlevande make och gemensamma bröstarvingar? Linéa Nilsson Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Din bostadsrätt En bostadsrättslägenhet övergår till ny bostadsrättshavare på flera olika sätt. Det vanligaste är genom köp. Andra exempel är gåva, bodelning

Läs mer

INLEDNING.1 ALLMÄN...1. Socialtjänstens ansvar.1 Dödsboanmälan...1

INLEDNING.1 ALLMÄN...1. Socialtjänstens ansvar.1 Dödsboanmälan...1 1 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN INLEDNING.1 ALLMÄN...1 Socialtjänstens ansvar.1 Dödsboanmälan...1 Dödsboförvaltning. 1 Begravning..2 Ekonomiskt bistånd till begravningskostnad..2 Internationella

Läs mer

Familjerätt. Information. lagreglerna

Familjerätt. Information. lagreglerna Familjerätt FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJE RÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAM ILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJE RÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT

Läs mer

Historien om Arvid Wennersten. * 30 augusti 1844 23 september 1901

Historien om Arvid Wennersten. * 30 augusti 1844 23 september 1901 Historien om Arvid Wennersten * 30 augusti 1844 23 september 1901 Förord Arvid var min farfarsfar och det svarta fåret i vår släkt. Min pappa Gösta var road av sin släkt och han hade samlat på sig en hel

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN BESLUTADE AV KOMMUNSTYRELSEN 2006-06-14 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-09-04 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN INLEDNING... 3 ALLMÄNT... 3 Socialtjänstens ansvar... 4 Dödsboanmälan... 4 Dödsboförvaltning...

Läs mer

Innehåll Brev om början Vilka bör få veta Hämta tillhörigheter Tillse bostad och djur Dödsbevis, dödsorsaksintyg Brev om sorg Att inte lämna någon

Innehåll Brev om början Vilka bör få veta Hämta tillhörigheter Tillse bostad och djur Dödsbevis, dödsorsaksintyg Brev om sorg Att inte lämna någon STÖTTEBREV Till: Dig som måste ordna Sova är viktigt, att orka somna kan vara svårt när känslorna stannat i tomhet. Sova en stund är ändå viktigt. Kanske är du den som mitt i sorgen måste försöka vara

Läs mer

Skatteregler för dödsbon

Skatteregler för dödsbon SKV 465 utgåva 1 Skatteregler för dödsbon Denna broschyr riktar sig till dödsboet efter en avliden person. Den innehåller information om när och hur dödsboet ska deklarera och de särskilda skatteregler

Läs mer

Så här fungerar det. Ansökningsblankett finns längst bak.

Så här fungerar det. Ansökningsblankett finns längst bak. Så här fungerar det Ansökningsblankett finns längst bak. Det här är Hypotekspension Hypotekspension är den livstidstrygga lösningen för dig som är äldre än sextio år, och som vill förvandla outnyttjat

Läs mer

swedgen tour DisKULOGEN Bokmässan Gamla fakturor med Släktforskarnytt nr 91 2010-12 25 kr

swedgen tour DisKULOGEN Bokmässan Gamla fakturor med Släktforskarnytt nr 91 2010-12 25 kr nr 91 2010-12 25 kr DisKULOGEN med Släktforskarnytt Bokmässan Gamla fakturor Medlemstidning för Föreningen Dis: Föreningen för datorhjälp i släktforskningen swedgen tour 2010 innehåll Kort & gott 4 Kallelse

Läs mer

Juridiken genom hela livet. påverkar hur ditt och dina anhörigas liv kommer att utveckla sig. Här går vi på 11 sidor igenom det du bör tänka på.

Juridiken genom hela livet. påverkar hur ditt och dina anhörigas liv kommer att utveckla sig. Här går vi på 11 sidor igenom det du bör tänka på. Planera Spara med rätt val Sid37 Foto: Istockphoto 5 checklistor för livets olika skeden Juridiken genom hela livet Juridiken påverkar hur ditt och dina anhörigas liv kommer att utveckla sig. Här går vi

Läs mer

Denlillasocknen i Det Stora Swerige Folket i Döderhult på 1600-talet Gunnar Källenius har skrivit en bok om Döderhults. Februari 2000 Nr 52

Denlillasocknen i Det Stora Swerige Folket i Döderhult på 1600-talet Gunnar Källenius har skrivit en bok om Döderhults. Februari 2000 Nr 52 Februari 2000 Nr 52 PERSON- och LOKALHISTORISKT FORSKARCENTRUM OSKARSHAMN VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTET Vad är nu detta? frågar sig säkert mången medlem, som bor långt från Oskarshamn. Tror han verkligen att

Läs mer