Motioner och utlåtanden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motioner och utlåtanden"

Transkript

1 Motioner och utlåtanden

2 A.Organisation stadgefrågor... 3 B. Medlemsavgifter övriga ekonomiska frågor...55 C. Studier information...63 D. Kompetensutveckling...72 E. Lönepolitik förhandlingar...73 F. Allmänna anställningsvillkor...88 G. Arbetstidsfrågor...90 H. Arbetsrätt övrig lagstiftning...91 I. Försäkringar enligt lag och avtal pensioner medlemsförsäkringar J. Miljö arbetsmiljö K. Näringspolitik L. Skatter M. Övrigt SEKO Facket för Service och Kommunikation Grafisk form: MacGunnar Information & Media 03.07

3 m o t i o n e r o c h u t l å t a n d e n A. Organisation stadgefrågor A 1 Motion inlämnad av: Sektion Telia och Sektion Respons, SEKO Örebro. Motion om samverkansformer inom förbundets branscher Innan avregleringshysterin fått fullt genomslag inom stora delar av förbundets branscher, fanns en stabilitet, kontinuitet och ordnade former för anställningstrygghet, anställningsvillkor och likartade kollektivavtal för våra medlemmar. Den fackliga samverkan inom branschen, reglerades via ansvariga som utsetts av förbundet och träffar med utsedda representanter från företagsråd och kommitté, anordnades med jämna intervaller. Likafrågor, som till exempel anställningstrygghet, anställningsvillkor, och kollektivavtal för våra medlemmar, stod högt upp på agendan på dessa träffar. Detta branschforum var uppskattad av avdelningar och klubbar runt om i landet och SEKO levde upp till epitetet, det medlemsnära facket. Vilken situation har vi att hantera idag, 2003, utan denna branschsamverkan inom SEKO och hur ser verkligheten ut för våra medlemmar och de fackligt förtroendevalda som ska representera dom? På den avreglerade marknaden, skjuter entreprenörer och bemanningsföretag upp som svampar ur jorden och där alla, helst vill köpa av någon annan, som i sin tur vill köpa av någon annan, och så vidare. Vem och i vilket forum inom SEKO och aktuell bransch hanterar dessa viktiga frågor? Vem och inom vilket forum, följer upp att dessa företag har branschneutrala kollektivavtal och att anställningsvillkoren för våra medlemmar är acceptabla. Tyvärr måste vi konstatera att avregleringen har inneburit att fackligt förtroendevalda inom samma bransch, men olika företag, springer åt var sitt håll och förändrar anställningsvillkor, anställningstrygghet och kollektivavtal för medlemmar, med motivet att få nya affärer och själva överleva på marknaden. Kan vi acceptera detta arbetssätt där våra medlemmar är de stora förlorarna? Svaret är självfallet nej! Nu måste vi snabbt och gemensamt fatta beslut och komma tillbaka till ett arbetssätt där våra medlemmar inom ett företag och bransch, kan lita på att SEKOs värderingar har full genomslagskraft. Ingen medlem ska behöva ha ett oacceptabelt anställningsförhållande, där företagets konkurrenskraft bygger på försämrade villkor! Därför föreslår jag/vi förbundsmötet besluta: att en arbetsorganisation/arbetsform skapas under första halvåret 2004, med ansvarigt utsedda personer per bransch inom förbundet. Uppgiften är att ansvara för branschfrågor och anordnande av tvärträffar där målgruppen är förtroendevalda inom olika företag i samma bransch. 3

4 f ö r b u n d s m ö t e A 2 Motion inlämnad av: SEKO Sydöstra Tele-klubb, IT-Sydost, SEKO Sydöstra. Motion om samverkansformer inom förbundets branscher Innan avregleringshysterin fått fullt genomslag inom stora delar av förbundets branscher, fanns en stabilitet, kontinuitet och ordnade former för anställningstrygghet, anställningsvillkor och likartade kollektivavtal för våra medlemmar. Den fackliga samverkan inom branschen, reglerades via ansvariga som utsetts av förbundet och träffar med utsedda representanter från företagsråd och kommitté, anordnades med jämna intervaller. Likafrågor, som till exempel anställningstrygghet, anställningsvillkor, och kollektivavtal för våra medlemmar, stod högt upp på agendan på dessa träffar. Detta branschforum var uppskattad av avdelningar och klubbar runt om i landet och SEKO levde upp till epitetet, det medlemsnära facket. Vilken situation har vi att hantera idag, 2003, utan denna branschsamverkan inom SEKO och hur ser verkligheten ut för våra medlemmar och de fackligt förtroendevalda som ska representera dom? På den avreglerade marknaden, skjuter entreprenörer och bemanningsföretag upp som svampar ur jorden och där alla, helst vill köpa av någon annan, som i sin tur vill köpa av någon annan, och så vidare. Vem och i vilket forum inom SEKO och aktuell bransch hanterar dessa viktiga frågor? Vem och inom vilket forum, följer upp att dessa företag har branschneutrala kollektivavtal och att anställningsvillkoren för våra medlemmar är acceptabla. Tyvärr måste vi konstatera att avregleringen har inneburit att fackligt förtroendevalda i samma bransch, men inom olika företag, springer åt var sitt håll och förändrar anställningsvillkor, anställningstrygghet och kollektivavtal för medlemmar, med motivet att få nya affärer och själva överleva på marknaden. Kan vi acceptera detta arbetssätt där våra medlemmar är de stora förlorarna? Svaret är självfallet nej! Nu måste vi snabbt och gemensamt fatta beslut och komma tillbaka till ett arbetssätt där våra medlemmar inom ett företag och bransch, kan lita på att SEKOs värderingar har full genomslagskraft. Ingen medlem ska behöva ha ett oacceptabelt anställningsförhållande, där företagets konkurrenskraft bygger på försämrade villkor! Därför föreslår vi förbundsmötet besluta: att en arbetsorganisation/arbetsform är klar till årsskiftet , med ansvarigt utsedda personer per bransch inom förbundet. Uppgiften är att ansvara för branschfrågor och anordnande av tvärträffar, där målgruppen är förtroendevalda inom olika företag i samma bransch. 4

5 m o t i o n e r o c h u t l å t a n d e n A 3 Motion inlämnad av: SEKO tele Klubb Malmö, SEKO Skåne. Motion om samverkansformer inom förbundets branscher Innan avregleringshysterin fått fullt genomslag inom stora delar av förbundets branscher, fanns en stabilitet, kontinuitet och ordnade former för anställningstrygghet, anställningsvillkor och likartade kollektivavtal för våra medlemmar. Den fackliga samverkan inom branschen, reglerades via ansvariga som utsetts av förbundet och träffar med utsedda representanter från företagsråd och kommitté, anordnades med jämna intervaller. Likafrågor, som till exempel anställningstrygghet, anställningsvillkor, och kollektivavtal för våra medlemmar, stod högt upp på agendan på dessa träffar. Detta branschforum var uppskattad av avdelningar och klubbar runt om i landet och SEKO levde upp till epitetet, det medlemsnära facket. Vilken situation har vi att hantera idag, 2003, utan denna branschsamverkan inom SEKO och hur ser verkligheten ut för våra medlemmar och de fackligt förtroendevalda som ska representera dom? På den avreglerade marknaden, skjuter entreprenörer och bemanningsföretag upp som svampar ur jorden och där alla, helst vill köpa av någon annan, som i sin tur vill köpa av någon annan, och så vidare. Vem och i vilket forum inom SEKO och aktuell bransch hanterar dessa viktiga frågor? Vem och inom vilket forum, följer upp att dessa företag har branschneutrala kollektivavtal och att anställningsvillkoren för våra medlemmar är acceptabla. Tyvärr måste vi konstatera att avregleringen har inneburit att fackligt förtroendevalda inom samma bransch, men olika företag, springer åt var sitt håll och förändrar anställningsvillkor, anställningstrygghet och kollektivavtal för medlemmar, med motivet att få nya affärer och själva överleva på marknaden. Kan vi acceptera detta arbetssätt där våra medlemmar är de stora förlorarna? Svaret är självfallet nej! Nu måste vi snabbt och gemensamt fatta beslut och komma tillbaka till ett arbetssätt där våra medlemmar inom ett företag och bransch, kan lita på att SEKOs värderingar har full genomslagskraft. Ingen medlem ska behöva ha ett oacceptabelt anställningsförhållande, där företagets konkurrenskraft bygger på försämrade villkor! Därför föreslår vi förbundsmötet besluta: att en arbetsorganisation/arbetsform skapas under första halvåret 2004, med ansvarigt utsedda personer per bransch inom förbundet. Uppgiften är att ansvara för branschfrågor och anordnande av tvärträffar där målgruppen är förtroendevalda inom olika företag i samma bransch. 5

6 f ö r b u n d s m ö t e A 4 Motion inlämnad av: Arianne Sundman, Klubb Telecom, SEKO Västernorrland. Motion om samverkansformer inom förbundets branscher Innan avregleringshysterin fått fullt genomslag inom stora delar av förbundets branscher, fanns en stabilitet, kontinuitet och ordnade former för anställningstrygghet, anställningsvillkor och likartade kollektivavtal för våra medlemmar. Den fackliga samverkan inom branschen, reglerades via ansvariga som utsetts av förbundet och träffar med utsedda representanter från företagsråd och kommitté, anordnades med jämna intervaller. Likafrågor, som till exempel anställningstrygghet, anställningsvillkor, och kollektivavtal för våra medlemmar, stod högt upp på agendan på dessa träffar. Detta branschforum var uppskattad av avdelningar och klubbar runt om i landet och SEKO levde upp till epitetet, det medlemsnära facket. Vilken situation har vi att hantera idag, 2003, utan denna branschsamverkan inom SEKO och hur ser verkligheten ut för våra medlemmar och de fackligt förtroendevalda som ska representera dom? På den avreglerade marknaden, skjuter entreprenörer och bemanningsföretag upp som svampar ur jorden och där alla, helst vill köpa av någon annan, som i sin tur vill köpa av någon annan, och så vidare. Vem och i vilket forum inom SEKO och aktuell bransch hanterar dessa viktiga frågor? Vem och inom vilket forum, följer upp att dessa företag har branschneutrala kollektivavtal och att anställningsvillkoren för våra medlemmar är acceptabla. Tyvärr måste vi konstatera att avregleringen har inneburit att fackligt förtroendevalda inom samma bransch, men olika företag, springer åt var sitt håll och förändrar anställningsvillkor, anställningstrygghet och kollektivavtal för medlemmar, med motivet att få nya affärer och själva överleva på marknaden. Kan vi acceptera detta arbetssätt där våra medlemmar är de stora förlorarna? Svaret är självfallet nej! Nu måste vi snabbt och gemensamt fatta beslut och komma tillbaka till ett arbetssätt där våra medlemmar inom ett företag och bransch, kan lita på att SEKOs värderingar har full genomslagskraft. Ingen medlem ska behöva ha ett oacceptabelt anställningsförhållande, där företagets konkurrenskraft bygger på försämrade villkor! Därför föreslår vi förbundsmötet besluta: att en arbetsorganisation/arbetsform skapas under första halvåret 2004, med ansvarigt utsedda personer per bransch inom förbundet. Uppgiften är att ansvara för branschfrågor och anordnande av tvärträffar där målgruppen är förtroendevalda inom olika företag i samma bransch. 6

7 m o t i o n e r o c h u t l å t a n d e n A 5 Motion inlämnad av: SEKO Östra. Motion om samverkansformer inom förbundets branscher Innan avregleringshysterin fått fullt genomslag inom stora delar av förbundets branscher, fanns en stabilitet, kontinuitet och ordnade former för anställningstrygghet, anställningsvillkor och likartade kollektivavtal för våra medlemmar. Den fackliga samverkan inom branschen, reglerades via ansvariga som utsetts av förbundet och träffar med utsedda representanter från företagsråd och kommitté, anordnades med jämna intervaller. Likafrågor, som till exempel anställningstrygghet, anställningsvillkor, och kollektivavtal för våra medlemmar, stod högt upp på agendan på dessa träffar. Detta branschforum var uppskattad av avdelningar och klubbar runt om i landet och SEKO levde upp till epitetet, det medlemsnära facket. Vilken situation har vi att hantera idag 2003, utan denna branschsamverkan inom SEKO och hur ser verkligheten ut för våra medlemmar och de fackligt förtroendevalda som ska representera dem? På den avreglerade marknaden, skjuter entreprenörer och bemanningsföretag upp som svampar ur jorden och där alla, helst vill köpa av någon annan, som i sin tur vill köpa av någon annan, och så vidare. Vem och i vilket forum inom SEKO och aktuell bransch hanterar dessa viktiga frågor? Vem och inom vilket forum, följer upp att dessa företag har branschneutrala kollektivavtal och att anställningsvillkoren för våra medlemmar är acceptabla. Tyvärr måste vi konstatera att avregleringen har inneburit att fackligt förtroendevalda inom samma bransch, men olika företag, springer åt var sitt håll och förändrar anställningsvillkor, anställningstrygghet och kollektivavtal för medlemmar, med motivet att få nya affärer och själva överleva på marknaden. Kan vi acceptera detta arbetssätt där våra medlemmar är de stora förlorarna? Svaret är självfallet nej! Nu måste vi snabbt och gemensamt fatta beslut och komma tillbaka till ett arbetssätt där våra medlemmar inom ett företag och bransch, kan lita på att SEKOs värderingar har full genomslagskraft. Ingen medlem ska behöva ha ett oacceptabelt anställningsförhållande, där företagets konkurrenskraft bygger på försämrade villkor! Därför föreslår vi kongressen besluta: att en arbetsorganisation/arbetsform skapas under första halvåret 2004, med ansvarigt utsedda personer per bransch inom förbundet. Uppgiften är att ansvara för branschfrågor och anordnande av tvärträffar där målgruppen är förtroendevalda inom olika företag i samma bransch. 7

8 f ö r b u n d s m ö t e A 6 Motion inlämnad av: SEKO Göteborg Klubb Telecom Väst, SEKO Göteborg. Samverkansformer inom förbundets branscher Innan avregleringshysterin fått fullt genomslag inom stora delar av förbundets branscher, fanns en stabilitet, kontinuitet och ordnade former för anställningstrygghet, anställningsvillkor och likartade kollektivavtal för våra medlemmar. Den fackliga samverkan inom branschen, reglerades via ansvariga som utsetts av förbundet och träffar med utsedda representanter från företagsråd och kommitté, anordnades med jämna intervaller. Likafrågor, som till exempel anställningstrygghet, anställningsvillkor, och kollektivavtal för våra medlemmar, stod högt upp på agendan på dessa träffar. Detta branschforum var uppskattad av avdelningar och klubbar runt om i landet och SEKO levde upp till epitetet, det medlemsnära facket. Vilken situation har vi att hantera idag, 2003, utan denna branschsamverkan inom SEKO och hur ser verkligheten ut för våra medlemmar och de fackligt förtroendevalda som ska representera dom? På den avreglerade marknaden, skjuter entreprenörer och bemanningsföretag upp som svampar ur jorden och där alla, helst vill köpa av någon annan, som i sin tur vill köpa av någon annan, och så vidare. Vem och i vilket forum inom SEKO och aktuell bransch hanterar dessa viktiga frågor? Vem och inom vilket forum, följer upp att dessa företag har branschneutrala kollektivavtal och att anställningsvillkoren för våra medlemmar är acceptabla. Tyvärr måste vi konstatera att avregleringen har inneburit att fackligt förtroendevalda inom samma bransch, men olika företag, springer åt var sitt håll och förändrar anställningsvillkor, anställningstrygghet och kollektivavtal för medlemmar, med motivet att få nya affärer och själva överleva på marknaden. Kan vi acceptera detta arbetssätt där våra medlemmar är de stora förlorarna? Svaret är självfallet nej! Nu måste vi snabbt och gemensamt fatta beslut och komma tillbaka till ett arbetssätt där våra medlemmar i företagsfacken inom respektive bransch, kan lita på att SEKOs värderingar har full genomslagskraft. Ingen medlem ska behöva ha ett oacceptabelt anställningsförhållande, där företagets konkurrenskraft bygger på försämrade villkor! Därför föreslår vi förbundsmötet besluta: att en arbetsorganisation/arbetsform skapas under första halvåret 2004, med ansvarigt utsedda personer per bransch inom förbundet. Uppgiften är att ansvara för branschfrågor och anordnande av tvärträffar där målgruppen är förtroendevalda inom olika företag i samma bransch. att förbundet initialt bär kostnaderna för denna arbetsorganisation, åtminstone tills former och kostnader klarnat. 8

9 m o t i o n e r o c h u t l å t a n d e n Utlåtande Nr. 1 över motionerna A 1, A 2, A 3, A 4, A 5, A 6 samt A 34, åttonde att-satsen Yrkande: Motion A 1 att en arbetsorganisation/arbetsform skapas under första halvåret 2004, med ansvarigt utsedda personer per bransch inom förbundet. Uppgiften är att ansvara för branschfrågor och anordnande av tvärträffar där målgruppen är förtroendevalda inom företag i samma bransch. Motion A 2, A 3, A 4, A 5, A 6, första att-satsen att en arbetsorganisation/arbetsform är klar till årsskiftet med ansvarigt utsedda personer per bransch inom förbundet. Uppgiften är att ansvara för branschfrågor och anordnande av branschträffar, där målgruppen är förtroendevalda inom olika företag i samma bransch. Motion A 6, andra att-satsen att förbundet initialt bär kostnaderna för denna arbetsorganisation, åtminstone tills former och kostnader klarnat. Motion A 34, åttonde att-satsen att i samarbete med den företagsfackliga verksamheten skapa de forum och mötesplatser som redovisas i motionen. Utlåtande: En av anledningarna till att Statsanställdas Förbund (tillsammans med Sjöfolksförbundet nuvarande SEKO) bildades var förhandlingsrättens framväxt för de statligt anställda på 1960-talet. Mellan de nio förbund som tillsammans bildade SF fanns ingen gemensam yrkesstruktur utan den främsta gemensamma nämnaren var förhandlingsrätten och att man var statligt anställd. (vissa undantag fanns vägarbetare) Även vad gäller traditioner och kulturer fanns det skillnader mellan de olika förbunden. Skillnader som än idag lever kvar i både synsätt och arbetssätt inom förbundets olika branschområden, även om det nu är drygt 30 år sedan SF bildades. Ett flertal av de förbund som bildade SF var också uppbyggda kring ett företag. Postförbundet organiserade medlemmar inom Postverket och Teleförbundet organiserade inom Televerket. Detta förhållande präglar än idag många av förbundets verksamheter även om det sedan en tid tillbaka inte längre är så, utan inom de flesta branscher finns idag flera företag. En av fackets huvudfrågor är löne- och villkorsfrågor. Kring lönebildning, villkor och kollektivavtal har facket byggt en stark organisation med en demokratisk beslutsprocess. Organisationen är dels uppbyggd för att försvara uppnådda löner och villkor samt motverka dumping av lönerna. Dels för att flytta fram positionerna ytterligare genom avtalskrav och förhandlingar. På så sätt sätter arbetet med lönebildningen också agendan för det fackliga arbetet samt intresseinriktningen på det fackliga arbetet. Från början var arbetet inom SF/SEKO starkt centraliserat. Alla ombudsmän var anställda på förbundskontoret. Även förhandlingar på företagsnivå (Postverket) genomför- 9

10 f ö r b u n d s m ö t e des av centralt anställda ombudsmän. Det var alltså för förbundsledning och förbundsstyrelse förhållandevis lätt och överblickbart att styra och samordna såväl förhandlingsarbetet som det övriga fackliga arbetet. Sedan ett antal år tillbaka har den starka centraliseringen förbytts i en decentralisering och en uppsplittring av tidigare homogena affärsverk som Posten, Telia etc. Betraktat som organisation är facket en idéburen intresseorganisation. Nuvarande organisation innehåller dels en linjeorganisation med 17 geografiska avdelningar som bas. (vissa avdelningar från den tidigare organisationen har valt att stå utanför den geografiska avdelningen) Dels en i huvudsak funktionell uppbyggd organisation kopplad till företag/koncern exempelvis SEKO post eller SEKO Sjöfolk. Vissa av de funktionella organisationerna är också rikstäckande. Alla organisationer, så även SEKO, är ofta en kompromiss mellan motstridiga intressen. Det är också i spänningsfältet mellan dessa motstridiga intressen organisationsförändringarna sker. Facket, såväl som alla andra organisationer, påverkas också av de trender och moden som sköljer över arbetslivet i hur verksamheter organiseras på det mest optimala sättet i förhållande till syfte och mål. Den funktionella organisationen är en renodlad förhandlingsorganisation och följer det cykliska förlopp med vilket förhandlingar sker inom respektive verksamhetsområde. Vilket innebär att aktiviteter åker berg- och dalbana beroende på hur intensivt förhandlingsarbetet är. De geografiska avdelningarna har ett mer jämt flöde av aktiviteter även om det även här finns toppar som till exempel första maj eller valrörelser. Det finns alltså en inbyggd motsättning i dagens SEKO-organisation, den mellan linjeorganisationen och den funktionella organisationen. Ordet motsättningen ska inte feltolkas ty båda har samma mål och uppgift att uppnå det bästa resultatet för SEKOs medlemmar men i viss utsträckning ser vägen till detta mål lite olika ut för avdelningarna resp. företagsfacket. Att leda, styra och samordna en mängd olika verksamheter i en organisation som SEKO är inte helt lätt. Tidvis har problemen också underskattats. Det viktiga är att skapa ett fungerande samspel mellan klubb, avdelning, företagsfack och förbundskontor. Men tvärfunktionella dialoger och utbyte av erfarenheter mellan olika branscher är minst lika viktiga och får inte glömmas bort. Ett fungerande samspel kräver, förutom formella forum, också individer som är beredda att ikläda sig rollen som motor i arbetet. Förbundsstyrelsen delar därför i stort den problembeskrivning som finns i motionerna. En del av arbetet med att skapa forum av den typ motionärerna efterlyser har redan påbörjats eller har fungerat så sedan lång tid tillbaka, utan formellt stöd i stadgar. Energiområdet är ett exempel där branschen hålls ihop av ansvarig ombudsman på förbundskontoret och regelbundna träffar sker med fackliga företrädare från olika företag inom verksamhetsområdet. Resultatet är positivt och arbetet bidrar till att minska avståndet mellan organisationens olika delar. Tele/It-branschen har genomfört en träff där fackliga företrädare från olika företag träffats och diskuterat gemensamma frågor. Ansvarig för detta är förhandlingsavdelningen på förbundskontoret och de som jobbar inom avtalsområdet. I den verksamhet som hitintills skett har kostnaderna burits solidariskt av 10

11 m o t i o n e r o c h u t l å t a n d e n de inblandade. Ett kommande stadgeförslag som reglerar hur branschfrågorna ska hanteras kommer också att behandla de ekonomiska realiteterna kring sådan verksamhet. Förbundsstyrelsen kommer att lägga ett formellt förslag om inrättande av forum av den typ motionärerna föreslår. De närmare detaljerna kommer att framgå av förslaget. Förbundsstyrelsens förslag: att anse motionerna A 1, A 2, A 3, A 4, A 5, A 6, första att-satsen samt A 34, åttonde att-satsen för besvarad. att avslå motion A 6, andra att-satsen. 11

12 f ö r b u n d s m ö t e A 7 Motion inlämnad av: SEKO Gotland. Förbundets organisation Det har nu gått ytterligare ett antal år sedan SEKOs dåvarande förbundsmöte 1997 tog inriktningsbeslutet, om att gå mot förbundsavdelningar med en geografisk struktur. Beslutet innehöll också ett tillägg om att frivillighet skulle få gälla inom en överskådlig tid. Denna frivillighet tycker SEKO Gotland är förverkad, om SEKO som förbund ska fortsätta samtalen med Grafiska Fackförbundet och Svenska Elektrikerförbundet bör man trots allt ha en klar och tydlig struktur över sitt eget förbundsområde. Förbundets avdelningsstruktur måste även bli så tydlig så att medlemmar och övriga delar inom arbetarrörelsens organisation hittar SEKO överallt: i hela landet vilket idag är svårt. SEKO Gotland föreslår förbundsmötet att besluta: att frivilligheten från förbundsmötesbeslutet 1997 upphör. att förbundsmötesbeslutet från samma förbundsmöte om inrättandet av 17 geografiska förbundsavdelningar ska gälla. A 8 Motion inlämnad av: SEKO Skåne. SEKOs organisation Vid tidigare förbundsmöte beslutades om att SEKOs organisation skulle bygga på 17 Geografiska avdelningar med ansvar för dom SEKO-gemensamma frågorna enligt förbundets stadgar. Vidare beslutades det om att anslutning till de Geografiska avdelningarna skulle ske på frivillighetens grund samt: att enskild klubb kunde ansluta sig till Geografisk avdelning. Vi kan nu konstatera att merparten av tidigare avdelningar och klubbar valt att gå samman för att förverkliga den SEKO-gemensamma organisationen. Under 2000 upphörde SEKO kontoren och de Geografiska avdelningarna bildades i hela landet. Dock kvarstår det efter tre år ett mindre antal avdelningar som valt att vara kvar som egna avdelningar, vilket gör att vi i dagsläget inte har en enhetlig och välfungerande organisation. Vissa branscher har helt eller delvis valt att stå utanför. Konstateras kan att det både fördyrar och försvårar målsättningen om en stark och effektiv organisation. Samtidigt pågår en förnyad diskussion kring samgående med Grafiker och Elektriker för en gemensam starkare organisation, politiskt, ekonomiskt samt för att hålla samman kollektivavtalen. Vår uppfattning är att SEKOs organisation med geografiska avdelningar måste genomföras fullt ut för att eventuellt kunna sjösätta en ny organisation. Vi föreslår därför förbundsmötet besluta: att frivilligheten för avdelning/klubb att ansluta sig till SEKOs geografiska avdelningar upphör. att organisationsförändringen ska vara genomförd senast

13 m o t i o n e r o c h u t l å t a n d e n A 9 Motion inlämnad av: SEKO Örebro. SEKOs organisation Enligt tidigare beslut har vi en organisation som hitintills varit frivillig att ansluta sig till. Vi har dels geografiska avdelningar, dels branschavdelningar. Denna organisation skapar förvirring hos både medlemmar och utomstående. Dom geografiska avdelningarna företräder idag cirka 85 procent av förbundets medlemmar, resterande medlemmar ingår i branschavdelningar. Vid arbetet med närstående organisationer, exempelvis LO, men också för enskilda medlemmar uppstår både sammanblandningar och extra arbete. Särskilt nya arbetslösa medlemmar har ibland haft svårt att hitta rätt SEKO-avdelning. När dessutom vissa branschavdelningar har haft svårt att bibehålla medlemmar just på grund av att man är en liten avdelning så finns det bekymmer med att följa stadgarna fullt ut. Vi inser att när man fattade beslut om en ny organisation så var det nödvändigt med mjuka övergångsregler, men dessa kan inte vara för evigt. Under en längre tid har dessutom förbundets ekonomi varit ansträngd. Då är det extra viktigt att titta på alla utgifter, små som stora, för att komma till rätta med ett underskott i budgeten som annars riskerar att växa. Vi menar att förbundet idag har extra kostnader till följd av två parallella organisationer vilket inte längre kan anses som försvarbart vare sig ur demokratisk eller ekonomisk aspekt. Vi yrkar således: att förbundsmötet beslutar att frivillighet för att ansluta sig till geografiska avdelningar tas bort. att SEKOs stadgar i enlighet med motionen arbetas om så att begreppet avdelning tydliggörs. A 10 Motion inlämnad av: SEKO Sjöfolk. Motion till SEKOs förbundsmöte 2003 Den extrakongress i Svenska Sjöfolksförbundet som sammanträdde den augusti 1995 skulle ta ett beslut om ett eventuellt samgående med Statsanställdas Förbund och bilda ett nytt förbund, SEKO, Facket för Service och Kommunikation. Det var ett oerhört demokratiskt beslut med en otrolig insats från Svenska sjöfolkförbundets sida när det gällde förarbete med information ut till medlemmar om samgåendet och det var med en förkrossande majoritet som beslutet fattades om ett samgående med SF. Redan i juni 1994 påbörjades förhandlingarna mellan SSF och Statsanställdas förbund om ett samgående och när man läser Svenska Sjöfolksförbundets förslag till beslut som skulle presenteras för extrakongressen så kan vi bland annat läsa följande: Överenskommelsen innebär att sjöfolket bildar en avdelning inom SEKO 13

14 f ö r b u n d s m ö t e med i princip samma organisatoriska struktur som idag. Avdelningen leds av en styrelse, vald av ett representantskap. Avdelningen får en egen ekonomi Vidare står det att: Sjöfolkets avdelning får en betydande möjlighet till självständighet i sjöfolksfrågor, vilket ger förutsättningar för en bibehållen identitet som sjöfolk. Det var med ett par krav och givna premisser som gjorde att nästan samtliga ombud från sjöfolkets sida ställde sig positiva till en sammanslagning. Vi var garanterade ett par hjärtefrågor i form av den framarbetade/förhandlade överenskommelse som låg till grund för ett samgående. I denna överenskommelse var den största och primära hjärtfrågan om huruvida vi skulle vara organiserade, och vi tycker att den fortfarande är lika viktig idag som för knappt åtta år sedan, då beslutet togs. Med facit i hand och om det som håller på att hända kommer att hända under förbundsmötet i september, nämligen att frivilligheten försvinner ifrån stadgarna, då hade med all sannolikhet alla de positiva medlemmar som röstade ja, aldrig röstat ja. Tyvärr så anser avdelning sjöfolk att vi befunnit oss i en tid under ständigt hot, ett hot mot vårt sätt och vår rätt att själv få bestämma hur vi vill och ska vara organiserade. Detta hot mot vårt sätt att vara organiserade inleddes redan vid 1996 års förbundsmöte när beslutet om att bilda geografiska avdelningar fattades och vi alltsedan dess varit föremål för påtryckningar från våra förbundskollegor om att sjöfolk ska rätta sig i ledet, vare sig vi vill frivilligt eller inte. Nu tror vi inte, och det trodde vi inte i debatterna vid samgåendet heller, att det är en gangsterorganisation som vi skulle fusionera oss med, utan en respekterad LO-kollega med respekt för moral, demokrati och solidaritet. Därför har vi hopp om att SEKO ärligt och villigt kan hjälpa till i processen så att avdelning sjöfolk fortsättningsvis kan vara och agera såsom en rikstäckande branschorganisation. Det är just därför avdelning sjöfolk envist fortsättningsvis vill och ska vara en rikstäckande branschavdelning. Till stöd för vår övertygelse har vi tagit fram, enligt oss, ett axplock bland de argument som stöder våra påståenden och vårt sätt att se på hur vi i sjöfolket ska vara organiserade för att ge våra medlemmar den bästa service man kan kräva och få av en organisation. Vi hävdar att facklig styrka, två korta ord som innehåller nästan allt som fackföreningen står för och framför allt där den klassiska innebörden egentligen säger Enade vi stå, söndrade vi falla. Vi är övertygade om att vi är rätt organiserade så att våra medlemmar kan få den bästa servicen vi kan ge. I det fall vi skulle bli uppstyckade och utspridda i geografiska avdelningar så skulle inte servicen försvinna, men vi är rädda att servicen och den dagliga kontakten med våra medlemmar skulle bli sämre än den som våra sjöfolksmedlemmar får och har av oss idag. Vidare så innebär en uppstyckning att sjöfolket med den historik vi har, både som eget förbund och som avdelning i ett stort förbund, att vi genom åren och med största respekt både från övriga arbetarrörelsen och bland politiker lyckats med ett antal konststycken inom fackligt politiskt opinionsarbete. Vi har lyckats att hindra och ändra tokiga beslut som sjöfolket varit hotade 14

motioner och utlåtanden

motioner och utlåtanden motioner och utlåtanden Motioner och utlåtanden 2013 Livsmedelsarbetareförbundet produktion Bilda Förlag & Idé omslagsillustration Anna Gunneström tryck TMG Sthlm, Bromma, 2013.03 Li1303 Innehåll Organisationsfrågor

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

livsmedelsarbetareförbundets kongress 30/5-3/6 2009 frihet Motioner och utlåtanden

livsmedelsarbetareförbundets kongress 30/5-3/6 2009 frihet Motioner och utlåtanden livsmedelsarbetareförbundets kongress 30/5-3/6 2009 frihet Motioner och utlåtanden 2009 Svenska Livsmedelsarbetareförbundet produktion Bilda Idé omslagsillustration Anna Gunneström tryck 08 Tryck, Bromma

Läs mer

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG 1 Förord I höstas fick jag frågan om jag ville intervjua företrädare inom 6F om hur de såg på sitt samarbete och framtiden. Uppdraget var rakt och tydligt: Tala med oss och

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Motioner & utlåtanden

Motioner & utlåtanden Motioner & utlåtanden REGISTER REGISTER Organisation... 2 Stadgemotioner... 4 Yrkesroll... 31 Jämställdhet... 34 Rättshjälp... 36 Arbetsmiljö... 40 Studier... 42 Politisk påverkan... 46 Medlemskap... 94

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är 2 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet

Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet kongressens beslut Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet Kongressperiod 2012 2016 @ 2011 Handelsanställdas förbund Foto David Bicho Tryck september 2011 art nr HA 19016 Innehåll att göra

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner Innehåll Utskott 1 1 1. Auktoriserade revisorer i Vision 2 2. Bevara Visionstidningen i dess nuvarande form 3 3. Forum för framtidsgrupper i landet mötas och samverka

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2002 2003 SEKO Facket för Service och Kommunikation Projektledning: Åsa Jansson Grafisk form: MacGunnar Information & Media Tryck: EO Print AB, Stockholm 2003 03.07 1 300 Innehåll

Läs mer

En stark facklig utbildning och folkbildning

En stark facklig utbildning och folkbildning FACKLIG UTBILDNING 2005 En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det livslånga lärandet 2002 2004 Slutrapport FACKLIG UTBILDNING En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det

Läs mer

Motioner med yttranden

Motioner med yttranden Motioner med yttranden Motioner och yttranden Innehåll Motion Sida Värdegrund 1. Martin Klepke angående värdegrund i stadgar och idéprogram 5 2. Mälardalens frilansklubb angående Journalistförbundets värdegrund

Läs mer

LO-rörelsens framtid

LO-rörelsens framtid LO-rörelsens framtid En debattskrift av Svante Pedersson Om LOs vägval vid 2008 års LO-kongress Fjärde omarbetade upplagan 2008-04-28 Redaktör: Lasse Pedersson Svante Pedersson Fjärde omarbetade upplagan

Läs mer

SKTFs Förbundsmöte 2008 MOTIONER A B C D

SKTFs Förbundsmöte 2008 MOTIONER A B C D SKTFs Förbundsmöte 2008 MOTIONER A B C D A. VÄRLDENS MODERNASTE VÄLFÄRD Motion A 1 Blir civilsamhällets återkomst solidaritetens upprättelse? Motion A 2 Vad kan SKTF lära av Trondheimsmodellen? Motion

Läs mer

motioner och utlåtanden

motioner och utlåtanden motioner och utlåtanden Motioner och utlåtanden Byggnads kongress 2010 REGISTER Allmänna kommunikations- och informationsfrågor (AK)...4 Arbetsmarknadspolitik och sysselsättning (AM)...9 Arbetsrätt Arbetsmiljö

Läs mer

Innehållsförteckning Yttrande Sida

Innehållsförteckning Yttrande Sida Innehållsförteckning Yttrande Sida Y001... 1 Y002... 16 Y003... 31 Y004... 34 Y005... 70 Y006... 92 Y007... 106 Y008... 123 Y009... 139 Y010... 142 Y011... 145 Y012... 166 Y013... 186 Y014... 191 Y015...

Läs mer

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Strategisk plan för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Arbetet med de arbetsmarknadspolitiska frågorna ska utgå från ett jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv och vila på Kommunals

Läs mer

FLYTT OCH MER SAMARBETE DAGS FÖR TREDJE STEGET

FLYTT OCH MER SAMARBETE DAGS FÖR TREDJE STEGET FLYTT OCH MER SAMARBETE DAGS FÖR TREDJE STEGET 1 Förord Innehållsförteckning: De intervjuade 4 Nöjda företrädare vill bredda märkessättning 7 Fem av sex flyttar ihop 17 Social dumping allt vanligare 25

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Facklig framtid handlar om förnyelse och förändring

Facklig framtid handlar om förnyelse och förändring DEBATTARTIKEL Lars-Olof Pettersson Facklig framtid handlar om förnyelse och förändring Facket har tappat medlemmar, organisationsgrad och framför allt inflytande under senare år. Den fackliga kartan ritas

Läs mer

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 20 3 Policy- och verksamhetsinriktning 2013-2016 Kapitel 1. Arbetsglädje & stolthet... 4 1.1 Våra prioriteringar... 4 1.2

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Motioner och utlåtanden 3 Hb Jh

Motioner och utlåtanden 3 Hb Jh Motioner och utlåtanden 3 Hb Jh Motioner och utlåtanden Motionerna Bb 1 Bb 12, samt Bb 32, Bb 44, Bb 52, Bb 53, Bb 58 och Bb 61 återfinns i förbundsstyrelsens stadgerapport Motionerna Ha 21 och Ha 22 återfinns

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 1 Innehåll Det här är Byggnads...3 Johan Lindholm, ordförande...4 RESURSER Byggnads resurser...6 Så här användes förbundets resurser 2013...7 Årets dominerande frågor viktiga

Läs mer