Å RSREDOV ISNING 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å RSREDOV ISNING 2012"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2012 UMEÅ ENERGI ÅRSREDOVISNING

2 Att förenkla våra kunders samtidigt skapa hållbarhet det är vår övergripande Vi vill förbättra miljön och fler arbetstillfällen och ta Umeå även fortsättningsvis och trygg stad att bo i. Jag otrolig förmån att få vara arbete och att få känna att är Umeåbornas eget energi 2 UMEÅ ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012

3 vardag och Innehåll i regionen Miljöarbetet 4 AO Sol, Vind & Vatten 6 AO Elnät 7 målsättning. AO Värme 8 AO UmeNet 9 AO Elhandel 10 klimatet, bidra till ett ansvar för att ska vara en bra ser det som en Året som gått 11 SIFFRORNA Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkningar 18 Balansräkningar 19 Kassaflödesanalyser 21 Tilläggsupplysningar 22 Revisionsberättelse 30 Granskningsrapport 30 Koncernöversikt 5 år 31 Personal 32 Klimat och miljö 34 en del av vårt vi verkligen företag. GÖRAN ERNSTSON, VD OCH KONCERNCHEF, UMEÅ ENERGI AB UMEÅ ENERGI ÅRSREDOVISNING

4 Häng med oss mot en hållbar framtid För några år sedan konkretiserade vi på Umeå Energi vårt klimatarbete. Vi enades om ambitionen att vara helt klimatneutrala år Det innebär att vi inte ska tillföra något nettotillskott av klimatpåverkande gaser till atmosfären. För att uppnå det måste vi minimera våra egna utsläpp och samtidigt klimatkompensera för att uppväga de utsläpp som är oundvikliga. Vi är stolta över vårt klimatarbete och har spetsat det ytterligare genom att bestämma att all el som vi säljer ska komma från förnybara källor som sol, vind, vatten och bio bränsle. Som elkund hos oss gör du alltså automatiskt något bra för miljön. Vi har gjort många stora och små saker för klimatet under I slutet av året installerades ytterligare en pelletspanna i vår anläggning i Hörnefors, vilket innebär att fjärrvärmeproduktionen där nästan är helt förnybar. Vi uppmuntrar våra kunder att använda e-faktura, vi installerar program för videokonferenser på medarbetarnas datorer och har infört nettodebitering för att underlätta för kunderna att producera egen förnybar el. Det är viktigt för oss att bidra till ny miljöforskning och därför har vi upplåtit mark, personalresurser samt finansiering till ett forskningsprojekt där målsättningen är att massodla alger och därefter omvandla dem till biobränsle. Forskningen, som på sikt kan leda till en minskad klimatpåverkan, leds av doktor Francesco Gentili vid SLU. Tidigare har algprojektet huserat uppe på taket till kraftvärmeverket Dåva 1, men under 2012 byggdes fyra nya och större algbassänger och projektet flyttade ned på marken. När bassängerna invigdes i oktober invigningstalade Stefan Löfven, Socialdemokraternas partiordförande. 4 UMEÅ ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012

5 All el som Umeå Energi säljer är hundra procent förnybar. Det är ett viktigt steg mot att skapa en bättre framtid. UMEÅ ENERGI ÅRSREDOVISNING

6 KÄRNAN FINNS I SOL, VIND OCH VATTEN Umeå Energis ambition är att vara helt klimatneutrala år I det arbetet har Sol, Vind & Vatten en viktig roll tack vare sin förnybara energiproduktion. Under 2012 har vi ägt tolv vindkraftverk; ett i Holmsund, fem i Håcksta utanför Hudiksvall, fem i Hörnefors samt ett på Granberget i Robertsfors. Under året har dock Sol, Vind & Vatten arbetat för att sälja vindkraftsparken i Håcksta (en affär som gick i lås i mars 2013, då en tysk aktör köpte den), på grund av att vi vill plocka hem vindkraften till regionen och gynna arbetstillfällena här. Samtidigt investerar vi på Granberget utanför Robertsfors och ska sätta upp ytterligare tre vindkraftverk där. Våra vindkraftstekniker servar både egna och andras vindsnurror och hjälper flera olika aktörer med administration, driftövervakning och tekniskt kunnande. Vi vill stötta vindkraften i regionen och behöver inte alltid äga vindkraftverken själv. Då det gäller solenergi har Sol, Vind & Vatten ett stort projekt under sina vingar. Vi bygger just nu, tillsammans med AB Bostaden, en av Sveriges största solcellsanläggningar där sol celler monteras på taken inom ramen för projektet Hållbara Ålidhem. På affärsområde Sol, Vind & Vatten samlar Umeå Energi det som är för nybart. Här finns koncernens vindkraftsparker och flera duktiga vindkraftstekniker, och vi ansvarar för uppförandet av en av Sveriges största solcellsanläggningar. 6 UMEÅ ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012

7 VI BIDRAR TILL ETT VÄXANDE UMEÅ Vårt affärsområde Elnät levererar el till ditt hus eller företag och mäter hur mycket du har förbrukat oavsett vilken elleverantör du har valt. Dagens moderna samhälle kräver mer eller mindre avbrottsfri elförsörjning vilket ställer höga krav på leveranssäkerhet. Dessa krav samt Umeå kommuns fortsatta tillväxt gör att vi fortsätter att investera och underhålla vårt elnät. Senaste årens undersökningar visar att vi har ett av landets mest stabila elnät vad gäller elavbrott, men trots detta kan vi hålla ett av landets lägsta elnätspris. Det är vårt bidrag till en enklare vardag för våra kunder. Under 2012 har vi inlett två stora arbeten: vi har dragit fram elnätet till Söderslätts handelsområde för att förbereda Ikeas etablering samt börjat bygga en ny 130-kV-ledning mellan Dåva och Holmsund. Ledningen ska vara helt klar i maj 2013 och kommer trygga elförsörjningen i Umeåregionen ytterligare. Umeå Energis elnät når kundanläggningar och är hela 480 mil långt. Umeå Energi har ett av Sveriges mest leveranssäkra elnät. Här behöver du som kund nästan aldrig leta fram ficklampan på grund av strömavbrott. UMEÅ ENERGI ÅRSREDOVISNING

8 ENKLARE VARDAG MED BEKVÄM VÄRME Affärsområde Värme producerar el, fjärrvärme och fjärrkyla av biobränsle och avfall, vilket innebär att vi utvinner energi ur det som inte går att återvinna. Det är både smart och rent! I dag finns fjärrvärme i alla Umeås stadsdelar, inklusive Holmsund, Hörnefors, Sävar och Bjurholm, och ett stort antal kunder har valt att ansluta sig. Fjärrvärmen produceras framför allt i våra två moderna kraftvärme verk på Dåva. Genom ny teknik och tydligare fokus på energieffektivisering har sättet att använda fjärrvärme blivit annorlunda. Samtidigt har förutsättningarna för fjärrvärmeproduktion förändrats. Därför har vi påbörjat arbetet med nya, mer följsamma prisavtal för våra företagskunder. De nya avtalen ger våra kunder större valfrihet, men också större möjlighet att påverka sina kostnader. Under sommaren 2012 gjorde vi en stor underhålls- satsning på fjärrvärmenätet på bland annat Carlshem, Ålidhem, Ålidhöjd, Tunnelbacken och Sofiehem. Det är en viktig åtgärd för att även i framtiden kunna leverera bekväm värme och skönt varmvatten till Umeåborna. Vi har också lanserat serviceavtal för fjärrvärme till våra privatkunder, vilket underlättar kundernas vardag. Och kom ihåg, tack vare att du och så många andra väljer den trygga fjärrvärmen begränsas klimatpåverkan och utsläppen av luftföroreningar. Det bidrar till en bättre miljö i Umeå. Fjärrvärme produceras i Umeå Energis två kraftvärmeverk på Dåva. Det är en resurseffektiv uppvärmningsform som har bidragit till en bättre miljö i Umeå. 8 UMEÅ ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012

9 BREDBANDET SOM SATTE STAN PÅ VÄRLDSKARTAN För några år sedan lyfte UmeNet Umeå till en topplacering på världslistan över snabba bredbands städer. Där har vi hållit oss kvar och det är faktiskt bara några asiatiska storstäder som är snabbare än oss. Bedriften beror till stor del på UmeNets ny fikenhet på ny teknik och tidiga satsning på att bygga ut fibernätet. Redan 1994 började vi bygga ut fiber till enskilda fastigheter och i dag har 95 procent av Umeåborna tillgång till bredband. Vi erbjuder dig uppemot Mbit/s i kabeln, och det är alltid dubbelriktad hastighet, så det går lika snabbt att ladda ner som att ladda upp. Bland annat för detta utsågs UmeNet till Årets Operatör 2012 på Tele komgalan och har enligt juryn satt Sverige och Umeå på världskartan. UmeNet är ett öppet stadsnät, vilket innebär att vi står för fibern, men att kunden själv väljer vilken tjänsteleverantör som ska leverera till exempel tv, bredband och telefoni. För oss är det viktigt att kunderna kan välja fritt och därför knyter vi ständigt nya tjänsteleverantörer till oss. UmeNet ger Umeåborna ett bredband i världsklass. Det är snabbast i hela västvärlden, prisbelönt och dubbelriktat. UMEÅ UMEÅ ENERGI ENERGI ÅRSREDOVISNING

10 ALLTID AVTAL MED FÖRNYBAR EL På affärsområde Elhandel säljer vi el till privat- och företagskunder i hela Sverige, och vi ger råd i frågor som gäller elhandel, kraftmarknad, elavtal, bindningstider och elpriser. Från och med 2012 säljer vi bara el från förnybara källor, vilket innebär att du som tecknar avtal med oss alltid får hundra procent förnybar el, oavsett vilket avtal du väljer. Det är ett självklart val för oss, eftersom vi strävar efter en hållbar framtid. Den förnybara elen är ursprungsmärkt och producerad i våra egna vindkraftsparker, i kraftvärmeverken på Dåva och i Umeå kommuns del i vattenkraftverket Stornorrfors, men vi köper även in ursprungsmärkt el från elbörsen Nordpool. Hos Elhandel kan du teckna det elavtal som passar dig bäst. Vi har både rörliga priser som följer elbörsen på Nordpool, fasta elavtal i ett, två och tre år och förvaltade avtal för företagskunder. Elhandels grundavtal är rörligt pris, Börs-El och Fast Elpris. Under 2012 tog Umeå Energi ett viktigt beslut. All el som företaget säljer ska vara hundra procent förnybar och komma från sol, vind, vatten och biomassa UMEÅ ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012

11 ÅRET SOM GÅTT MAJ Nu ska forskningen kring energi effektiva byggnader, grönare teknik och god miljö ekonomi bli ännu bättre. Detta tack vare att Umeå Energi, Bostaden, Umeva och Umeå universitet tillsammans går in med 28 miljoner kronor för att stärka kompetensen på området. Umeås kunskap blir därmed unik i landet. JANUARI Ett smidigt sätt att inventera lagret av biobränsle är att använda ett radiostyrt flygplan som styrs av en dator och är utrustat med en kamera som tar bilder per flygning. På så vis får högarna av biobränsle på Dåva ett mer exakt värde, vilket är viktigt i planerandet av bränslemixen i kraftvärmeverken. APRIL Umeå Energi bidrar med energirådgivning i Föreningen Medmänniskas lägergård Tavelsjö baden. Tidigare har företaget skänkt och installerat en diskmaskin och en köksfläkt till föreningslokalen Bakfickan, gett varma handskar till försäljarna av tidningen Vasaplan och valt att löpande köpa annonsplatser just i Vasaplan. JUNI Umeå Energi inför nettodebitering för att underlätta för privatpersoner att producera egen förnybar el. De kunder som installerar till exempel solceller kan därmed leverera överskottsel ut på nätet och få avdrag på sin elfaktura. OKTOBER Den nya 130-kilovolts ledningen mellan Dåva och Holmsund börjar byggas. Den är runt två mil lång och består av både luftledning och nedgrävd kabel. När den är färdig våren 2013 gör den ett av Sveriges bästa elnät ännu bättre. JUNI Umeå Energi inviger sin nya vattenturbin, som produ cerar el i ett vattendrag på Umeå Energicentrum. Turbinen är en demoanläggning som pedagogiskt visar barn hur el och förnybar energi fungerar. Umeå Energi är först i världen med att ha en sådan turbin i drift. HÖST För att stötta ungdomar i skolarbetet startar Umeå Energi projektet läxhjälpen tillsammans med Ersboda SK. Under en termin kommer energiföretagets personal till Ersängsskolan och hjälper högstadieeleverna med läxan i matematik, NO och teknik. Det går även bra för idrottslagen som Umeå Energi sponsrar Dalen, Iksu och Björklöven sprider positiv energi i Umeå! SOMMAR Bandashia Bus och Jan Lian underhåller Umeå borna vid midsommarfirandet på Umeå Energicentrum i Klabböle. Björksta Folkdanslag uppträder och under dagen varvas skattjakt, ponnyridning och ansiktsmålning för barnen. På folkfesten Kraftskivan i augusti uppträder bland annat Ulrik Munther, rapparen Cleo och Tobbe Trollkarl. I år får Umeåborna själva välja vilka lokala band som ska uppträda lyckliga vinnare är Evident och Verkligheten. DECEMBER När Umeå Energi lanserar ljusterapi i stans busskurer sprids nyheten som en löpeld över jordklotet. BBC, Pravda, Scientific American, Der Spiegel och Shenzhen Daily i den kinesiska tiomiljonersstaden Shenzhèn är bara några få av de medier som rapporterar om detta. Ljusterapikampanjen skapas för att fira att all el som Umeå Energi säljer kommer från 100 procent förnybara källor, som sol, vind och vatten. DECEMBER Istället för julklapp väljer medarbetarna att skänka pengar till bland annat Majblomman, Barncancerfonden och Friends. På så vis kommer pengarna till verklig nytta. UMEÅ ENERGI ÅRSREDOVISNING

12 Koncernledning På bilden, nedre raden fr v Anders Hjalmarsson, affärsutvecklare, tel , Mari-Louise Johansson, HR-chef Umeå Energi AB, tel , Jan Ridfeldt, AO-chef Umeå Energi Värme AB, tel , Karin Hedlund, administrativ chef Umeå Energi AB, tel , övre raden fr v Jan Eriksson, tf AO-chef Umeå Energi Elnät AB, tel , Agneta Filén, marknadschef och AO-chef Umeå Energi Elhandel AB, tel , Mats Berggren, AO-chef Umeå Energi UmeNet AB, tel , Göran Ernstson, vd och koncernchef Umeå Energi AB, tel , 12 UMEÅ ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012

13 Styrelse På bilden, sittande fr v Anna-Karin Jonsson (S), , Gunilla Berglund (M), , Mikael Berglund (S), , Javad Erfanian Mehr, facklig representant Vision, , sittande, bakre raden fr v Torbjörn Wennebro (C), , Lars Hammarstedt (S), , Christer Vredin (KD), , Conny Svensson (FP), , stående fr v Torbjörn Hornliden (MP), , Ingemar Odeblad, facklig representant SACO, , Hans Blomqvist, facklig representant Ledarna, , Frånvarande Lennart Arvidsson (V), , Roger Bertilsson, facklig representant för SEKO, , Jörgen Boström (S), , Margareta Nilsson (S), , UMEÅ ENERGI ÅRSREDOVISNING

14 Förvaltningsberättelse Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för 2012, bolagets 48:e verksamhetsår. (Föregående års siffror anges inom parentes.) ÄGARFÖRHÅLLANDE OCH KONCERNSTRUKTUR Moderbolaget, Umeå Energi AB, är ett helägt dotterbolag till Umeå Kommunföretag AB (UKF). Umeå Energi AB äger i sin tur samtliga aktier i Umeå Energi Elhandel AB, Umeå Energi Elnät AB, Umeå Energi UmeNet AB, Umeå Energi Sol, Vind & Vatten AB, 49,0 % av aktierna i BioEndev AB och 2,6 % av aktierna i Norrlands Etanolkraft AB. VERKSAMHET Koncernens verksamhet är indelad i fem affärsområden (AO): Värme, Elnät, Elhandel, UmeNet och Sol, Vind & Vatten. AO Värme innefattar produktion, försäljning och distribution av fjärrvärme och fjärrkyla inom Umeå kommun och Bjurholms kommun samt produktion och försäljning av el. Dessutom erbjuds Umeå kommun och andra kunder avfallsbehandling i form av förbränning. Verksamheten bedrivs i moderbolaget. Under året har också torvbrytning i egen regi påbörjats vid Basarmyran utanför Fredrika inom Åsele kommun. AO Elnät innefattar eldistribution inom Umeå kommuns gränser förutom Botsmarksområdet, entreprenadtjänster samt byggande och underhåll av vägbelysning. Verksamheten bedrivs i dotterbolaget Umeå Energi Elnät AB. AO Elhandels verksamhet, som bedrivs i dotterbolaget Umeå Energi Elhandel AB, omfattar försäljning och inköp av el. AO UmeNet erbjuder byggande, drift, underhåll och service samt uthyrning av kanalisation, fiber och kapacitet. Verksamheten bedrivs i dotterbolaget Umeå Energi UmeNet AB. AO Sol, Vind & Vatten producerar och säljer elkraft baserad på förnybara energikällor såsom sol, vind och vatten. Verksamheten inom affärsområdet startade under 2009 och omfattar vindkraftproduktion, projekt inom solenergi och service av vindkraftanläggningar. Verksamhet har under året bedrivits i dotterbolaget Umeå Energi Sol, Vind & Vatten AB och i moderbolaget. OMSÄTTNING OCH RESULTAT Koncernen Koncernens intäkter uppgick till 1 526,2 Mkr (1 625,2), en minskning med 99 Mkr från Resultat efter skatt uppgick till 136,9 Mkr (65,9). Resultat efter finansnetto var 126,0 Mkr (89,4). Räntabiliteten på sysselsatt kapital uppgick till 5,5 % (5,2). Räntabiliteten på totalt kapital uppgick till 5,2 % (4,7) samt på justerat eget kapital 15,7 % (12,1). Soliditeten uppgick till 19 % (16). Moderbolaget Moderbolagets intäkter uppgick till 870,2 Mkr (855,1), varav 176 Mkr (175) avsåg försäljning till dotterföretag. Av moderbolagets rörelsekostnader utgjorde 52,8 Mkr (45,3) inköp från dotterföretag. Moderbolagets resultat efter finansnetto uppgick till 27,9 Mkr (14,0), där 32,4 Mkr härrör från AO Värme och -4,5 Mkr är övriga omkostnader samt nedskrivning av aktier. Efter bokslutsdispositioner och skatt redovisas ett nettoresultat på 0 Mkr (0). Miljöpåverkan Koncernen bedriver tio tillståndspliktiga och nio anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken. De tillståndspliktiga verksamheterna är: Dåva kraftvärmeverk, fjärrvärme- och elproduktion samt bränsleplaner Ålidhemsanläggningen, fjärrvärmeproduktion Backens panncentral, fjärrvärmeproduktion Ryttarens panncentral, fjärrvärmeproduktion Landstingets panncentral Röbäcks panncentral Panncentral Volvo Hörnefors vindkraftspark, elproduktion Basarmyran, Åsele, torvbrytning Granbergets vindkraftspark, Robertsfors, elproduktion De anmälningspliktiga verksamheterna är: Håcksta vindkraftpark, Hudiksvall, elproduktion Ålö panncentral, värmeproduktion för Ålöfabriken Brännlands panncentral, värmeproduktion för industrifastighet Bjurholms panncentral, fjärrvärmeproduktion Hörnefors panncentral, fjärrvärmeproduktion Vindkraftverk, Holmsund, elproduktion Granitens värmepumpsanläggning, fjärrvärme- och fjärrkylaproduktion Sävar 61:264 och 61:275, mellanlagring av biobränsle Graniten 3, mellanlagring av biobränsle Samtliga verksamheter påverkar miljön genom utsläpp till luft och vatten, buller och avfall i form av aska och slagg. Den tillståndspliktiga produktionen i dessa verksamheter sysselsätter ca 100 av företagets anställda. Umeå Energi har ett certifierat ledningssystem enligt ISO sedan år 2001 och har som koncernövergripande mål att vara klimatneutrala år AFFÄRSOMRÅDE ELNÄT Försäljning och resultat Affärsområdets intäkter uppgick till 333,7 Mkr (307,4), varav 39,7 Mkr (24,9) härrörde från vägbelysnings- och entreprenadverksamhet. Försäljning till moder- och systerföretag var 17,8 Mkr (22,0). Försäljningen motsvarar totalt GWh (1 413), varav lågspänningskunderna svarade för 825 GWh (800). Resultatet efter finansnetto uppgick till 77,1 Mkr (66,9), varav vägbelysnings- och entreprenadverksamheten svarade för 5,3 Mkr (3,4). Verksamheten har bedrivits utan några omfattande störningar i elleveranserna. Vid årets slut var antalet kundanläggningar (57 177). AFFÄRSOMRÅDE ELHANDEL Försäljning och resultat Affärsområdets intäkter uppgick till 498,6 Mkr (657,4), varav försäljning till moder- och systerföretag var 37,8 Mkr (53,1). Prisnivån för slutkunder har sammantaget varit lägre jämfört med föregående år. Elförsäljningen uppgick till GWh (1 225). Antalet kunder var vid årsskiftet (54 462). Resultatet efter finansnetto uppgick till 24,1 Mkr (7,7). Inköp Den totala elanskaffningen uppgick till GWh (1 225). All kraft köps på elmarknaden. Marknadspriset på inköpt el har varit fallande och har sammantaget varit lägre än AFFÄRSOMRÅDE UMENET Försäljning och resultat Affärsområdets intäkter uppgick till 52,2 Mkr (47,7), varav försäljning till moder- och systerföretag var 1,7 Mkr (1,6). Resultatet efter finansnetto uppgick till 6,2 Mkr (4,2). Vid årets slut var antalet kunder (6 326). Metoden för beräkning av antal kunder har reviderats under året från att ha varit t ex antal nyttjare till att vara de kunder som blir direkt fakturerade. AFFÄRSOMRÅDE VÄRME Försäljning och resultat Affärsområdets intäkter uppgick till 745,5 Mkr (698,9) med en försäljning om 894 GWh (826) värme och 164 GWh (154) el. Resultatet efter finansnetto uppgick till 32,4 Mkr (-8,4). 14 UMEÅ ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012

15 Vid årets slut var antalet fjärrvärmekunder (7 159) och antalet fjärrkyla kunder 48 (48). Produktion Totalt producerades GWh (992) värme och 211 GWh (198) el. Produktionsmixen har bestått av avfall, biobränsle, olja, värmepumpar, el samt inköp av färdig värme. AFFÄRSOMRÅDE SOL, VIND & VATTEN Försäljning och resultat Affärsområdets intäkter uppgick till 35,0 Mkr (40,0) varav försäljning till koncernföretag uppgick till 91,8 % (57,0). Totalt ingår 12 vindkraftverk (17) med en totaleffekt på 22,6 MW. Produktion Totalt producerades 53,6 GWh (71,7) el. Rörelseresultat efter finansnetto uppgick till -9,3 Mkr (-3,4). INVESTERINGAR Koncernens investeringar i fastigheter och maskiner/inventarier uppgick till totalt 194 Mkr (144), varav 74 Mkr (69) på AO Elnät, 75 Mkr (41) på AO Värme, 29 Mkr (24) på AO UmeNet, 9 Mkr (0) på AO Sol, Vind & Vatten och 7 Mkr (10) på koncernnivå. Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 18 Mkr varav 11 Mkr (6) i moderbolaget, 7 Mkr (3) i AO UmeNet och 1 Mkr (1) i AO Elnät avseende systemutveckling i verksamhetssystem, provisioneringssystem och för ärende- och mätvärdeshantering. Koncernen har investerat i aktier och andelar för 4 Mkr (1). FINANSIERING OCH LIKVIDITET Koncernens betalningsberedskap har varit god. Finansiering sker via checkräkningskredit genom koncernkonto. Årets investeringar har finansierats med egna medel. Självfinansieringsgraden uppgick till 176 % (235). För leasebar maskinutrustning inom Dåva 2 har moderbolaget tecknat ett finansiellt leasingavtal som lyftes kommersiellt den 1 juni Moderbolagets lånestock har på balansdagen minskat med 158 Mkr (405). Genomsnittliga skuldräntan på bolagets totala skulder inklusive avsättningar och kortfristiga skulder var 3,1 % (3,4). RISK Risk ingår som en aktiv del i all affärsverksamhet. Dess två huvudområden är rörelserisker och finansiella risker. Dessa hanteras av ledningen och affärsområdena med målsättningen att skapa en fungerande kontroll över resultat och kassaflöden i nutid och i framtiden. För de finansiella riskerna har styrelsen fastställt ett finansieringsreglemente och en riskpolicy för elhandeln. BOKSLUTSDISPOSITIONER Moderbolaget har lämnat koncernbidrag till Umeå Energi Sol, Vind & Vatten AB med 9,3 Mkr (3,4). Moderbolaget har erhållit koncernbidrag Umeå Energi Elnät AB med 37,1 Mkr (27,1) samt Umeå Energi Elhandel AB med 24,1 Mkr (7,7). Maskiner och inventarier har i Moderbolaget avskrivits utöver plan med 77,5 Mkr (86,9), i Umeå Energi Elnät AB med 40,0 Mkr (40,0) och i Umeå Energi UmeNet AB med 6,2 Mkr (4,2). PERSONAL Koncernens pensionsåtagande tryggas genom pensionsstiftelse och genom försäkringslösning. VERKSAMHETEN Koncernens marknadsandel är fortsatt mycket hög på den prioriterade hemmamarknaden var 3,3 % varmare än ett normalår jämfört med 2011 som var 13,5 % varmare än ett normalår har ur temperatursynpunkt varit att betrakta som ganska normalt. Mars och november var dock mycket milda vilket innebar att försäljningen av värme och produktionen av el blev mindre än planerat. Detta har medfört att försäljningsvolymerna av värme, el- och elcertifikat blev lägre än förväntat under året för AO Värme har också inneburit fortsatt sjunkande prisnivåer för el och elcertifikaten är på alltjämt låga nivåer, vilket påverkat resultatet negativt. Tillgängligheten i huvudproduktionsanläggningarna Dåva 1 och Dåva 2 har varit god under året och de årliga revisionerna har förlöpt enligt plan. Den goda tillgängligheten på Dåva 1 och något ökande marknadspriser på avfallsbehandlingstjänster har gett ökande avfallsintäkter under Kostnaden för bränsle har fortsatt att utvecklas positivt vilket även detta ger en positiv effekt på resultatet. Den totala kostnaden per producerad kwh varit i nivå med plan. Elförsäljningen från Dåva uppgick till 163 GWh (154) och täcker behovet av hushållsel för cirka villor. Sammantaget ger detta att lönsamheten inom AO Värme förbättrats under året och verksamheten går nu med vinst. Eldistributionsanläggningarna är i gott skick och några allvarligare störningar på nätet har inte förekommit. Energiförlusterna i nätet är på en fortsatt låg nivå och uppgår till 2,8 % (3,0 %) Från den 1 januari 2006 infördes en lag om avbrottsersättning. Under 2012 utbetalades 12 kkr (54) i avbrottsersättning till kund, en mycket låg nivå. Nätet har hållit en hög tillgänglighet och leveranskvalitet utan några större och mer omfattande strömavbrott. Planerade avbrott har varit 15,71 minuter, (4) i genomsnitt per kund och år. Oplanerade avbrott 2,92 minuter, (23) i genomsnitt per kund och år. Under januari påverkades dock verksamheten av upprepade störningar i leveranserna via Stornorrfors orsakade av Vattenfall AB. Problemen medförde att vi fick en onormal driftläggning på vårt regionnät under stora delar av året då Vattenfall inte kunde uppfylla sina leveransåtaganden mot oss. Detta resulterade dock i minskade kostnader mot Vattenfall för vårt regionnätsabonnemang. Inom AO Elhandel är konkurrensen på den svenska elmarknaden alltjämt hård. Under större del av året har elpriserna varit fallande och elcertifikatspriserna är alltjämt på låga nivåer. Den genomlysning av elhandelsprocessen som initierats tidigare år har övergått i ordinarie verksamhet där fokus är att bl a minimera risk i syfte att nå en jämn lönsamhetsnivå. År 2012 har varit ett framgångsrikt år för AO Elhandel med ett gott ekonomiskt resultat. Framgången har nåtts genom hårt arbete i kombination med en gynnsam marknadssituation, utan de senaste årens svängningar i marknadspris. Bolaget startade året med en ny vd. Under dennas ledning inrättades en ny ledningsgrupp bestående av kompetenser från hela Umeå Energikoncernen. I ledningsgruppen igår ekonomichef, it-chef, försäljningschef, marknadsföringschef, kundservicechef och HR-chef. Tillsammans har gruppen effektivt fattat beslut som säkrat risk och möjliggjort viktig utveckling. Större beslut under året har varit att övergå till diskretionär indexförvaltning av Umeå Energis produktion och nätförluster samt att avsluta eget balansansvar. Dessa beslut är ett led i arbetet att strukturera risk och att flytta fokus mot kundgränssnittet. AO UmeNet har fortsatt att arbeta utifrån den långsiktigt fastlagda strategin med ett fortsatt mycket gott resultat. AO UmeNet har arbetat både med förtätning i befintliga strukturer samt med nybyggnation. Utöver detta har arbetet fortsatt med att erbjuda drift, underhåll och service till fibernät som ägs av andra. Vi har även fortsatt arbetet med att ansluta ett flertal hyreshus. Under 2012 har UmeNet lanserat nya samarbeten med externa tjänsteleverantörer där bland annat IP-tv-leveransen har utökats. Vidare har det tillkommit möjligheten att få tillgång till videokonferens via det öppna stadsnätet UmeNet. Lönsamheten är fortsatt god i bolaget. Inom AO Sol, Vind & Vatten genererar vindkraftsinvesteringarna i parkerna Hudiksvall, Hörnefors och Robertsfors full elproduktion. Vindnivåerna var under 2012 nära normala nivåer och uppmättes till 101 % (104). Prisnivån på el och elcertifikat har väsentlig betydelse för lönsamheten inom affärsområdet. Då dessa under 2012 inte varit gynnsamma resulterar det i ett negativt resultat för AO Sol, Vind & Vatten. Umeå Energi har ett direkt och indirekt engagemang i SEKAB tillsammans med energibolagen i Övik och Skellefteå. Under föregående år konverterades räntefordringar till aktier i Nekab, Norrlands Etanolkraft AB. UMEÅ ENERGI ÅRSREDOVISNING

16 Dessa nedskrevs år 2011 från värdet 0,9 till 0 Mkr. Under 2012 har delägar lånet till Nekab ökat med 2,0 Mkr. Av försiktighetsskäl har 20,0 Mkr av totalt lämnade delägarlån 52,9 Mkr till Nekab nedskrivits under 20 Mkr gjordes Inget ytterligare behov av nedskrivning bedöms aktuellt då resultatet för 2012 är positivt och Sekab redovisar en betydande resultatförbättring. Härutöver har Umeå Energi en ansvarsförbindelse till SEKAB uppgående till 45 Mkr. Hela koncernen har involverats i ett långsiktigt arbete i syfte att skapa och bibehålla en genuin förbättringskultur, där ständiga förbättringar alltid är närvarande i vardagen. En långsiktig effektiviseringsstrategi är utarbetad där tydliga strategiska målområden såsom kund och marknad, ekonomi och finans, medarbetare, effektiva processer samt förnyelse och utveckling har mål som noggrant följs upp. Som exempel på ett pågående arbete inom effektiva processer kan nämnas det processarbete som pågår inom och mellan flera verksamhetsområden där införandet av ett koncernövergripande verksamhetssystem innebär att översyn och fokus läggs på planering, uppföljning och gemensamma arbetssätt. Umeå Energi står bakom en ny elkraftingenjörsutbildning som startade hösten Inom energibranschen råder det stor brist på elkraftingenjörer och därför har Umeå Energi tillsammans med tolv andra energibolag ställt sig bakom och finansierat en elkraftingenjörsutbildning allt för att säkra att det i framtiden ska finnas kompetenta medarbetare. Att ha bra ledare innebär att kunna attrahera, behålla och utveckla medarbetare för framtiden. Under 2012 har pågått ett ledarutvecklingsprogram för alla chefer för att skapa en gemensam grund att stå på och ett gemensamt synsätt på ledarskap. Utbildningen kommer att pågå under en tvåårsperiod och är obligatorisk för alla chefer. FRAMTIDA UTVECKLING Umeå Energi har stor betydelse för utvecklingen i Umeå kommun både på kort och på lång sikt. Arbetet inom bolaget bedrivs med stor hänsyn till miljön och med fokus på trygg och uthållig energiförsörjning i kommunen. Staden knyts samman av våra nät och vi är med och bidrar till utvecklingen av Umeås infrastruktur. Vår vision är att ge kunderna en enklare vardag och regionen en hållbar framtid. Vi vill vara ett föredöme i energibranschen, i samhället, med våra kunder och våra medarbetare. Vi strävar efter att bli ett än mer marknadsorienterat bolag. Vi kommer att utveckla våra tjänster nära kund kopplade till våra basaffärer. Vårt arbetssätt och organsation är mer kund- och marknadsorienterat och våra löften till våra kunder är enkelhet, närhet och ansvarstagande. Som Umeåbornas eget energibolag är det viktigt för oss att staden utvecklas och att vi, vilket också uttrycks i våra ägardirektiv, bidrar till att göra Umeå till en attraktiv kommun att bo och utvecklas i. Vårt långsiktiga verksamhetsmål att ständigt nå fler kunder i Umeå stödjer investeringar i nya kundanslutningar, fler bredbandskunder och ett av västvärldens snabbaste stadsnät. Det långsiktiga verksamhetsmålet att vi ska vara klimatneutrala 2018 har en påtaglig inverkan på alla beslut. Flera år med stora investeringar för bättre miljö, där vår biobränsleeldade kraftvärmeanläggning Dåva 2 är ett tydligt bevis. Dåva 2 ger produktion av värme och el med förnybart bränsle. Investeringar i vindkraft samt påbörjade investeringar i solcellsanläggningar stödjer också verksamhetsmålet Klimatneutral Med egen produktion av el och värme med förnybara bränslen, bio och vind och med 100 procent förnybar el till alla våra elhandelskunder tar vi betydelsefulla kliv för vårt ansvar för ett hållbart samhälle. Som Umeåbornas eget energibolag ger vi tillbaka till vår region i form av en bra miljö, stadsutveckling och genom stöd till idrott och kultur samt vårt sociala ansvarstagande. En ekonomi i balans innebär bl a att våra investeringar ska vara lönsamma och att vi vårdar och förvaltar de investeringar vi genomfört. Vi effektiviserar vår verksamhet bl a genom arbetssättet Lean på UE-vis, som för oss innebär ständiga förbättringar. Vi står för trygghet och säkra leveranser av el, värme och bredband vilket framgår tydligt i de kundundersökningar vi gör. För 2013 planeras investeringar i nivån 250 Mkr och kommer kunna självfinansieras till 100 %. Hög tillgänglighet och god prestanda hos våra kraftvärmeverk Dåva 1 och 2 är även fortsättningsvis av yttersta vikt för affärsområde Värmes ekonomiska resultat. Optimering av drift och underhåll av Dåvaanläggningarna kommer att vara ett högprioriterat område. Försäljningen och utbyggnaden av fjärrvärme till främst villakunder ligger på en lägre nivå de närmaste åren. Insatserna kommer att läggas på förtätningar där nätet redan är utbyggt, inbegripet nyexploatering av större fastigheter. Det ekonomiska resultatet i värmerörelsen bedöms för kommande år vara positivt. Energitjänster där vi stödjer våra kunder i deras arbete för en hållbar utveckling och erbjuder tjänster i form av service av kundernas anläggningar, statistik och rådgivning kommer att bli allt viktigare. Vi erbjuder bland annat möjlighet att teckna serviceavtal och efterfrågan är mycket stor. En skada på en komponent, en dysa, inträffade vid kraftvärmeanläggningen Dåva 2 i maj månad De följder med avbrott och fördyring av bränsle som följde på skadan uppgick till ca 8 Mkr. Skadan är inte färdigbedömd av försäkringsbolaget och inget bedömt ersättningsvärde har medtagits i räkenskaperna. Kraven på att nätbolagen ska ha så få avbrott som möjligt har skärpts från och med Med stöd av risk- och sårbarhetsanalyser kommer vi att fortsätta investera för att förbättra elnätet ytterligare och öka leveranssäkerheten. Kraven på uppföljning av varje kunds strömavbrott har skärpts vilket innebär vidareutveckling av de it-stöd vi använder i dag. Den nya nätregleringen trädde ikraft den 1 januari 2012 vilket innebär att våra intäkter ska godkännas på förhand av Energimarknadsinspektionen. Vi bedömer att vi klarar av att hålla en av landests lägsta avgifter, hög tillgänglighet och fortsatt god avkastning. Vi har därför valt att inte överklaga beslutet vilket 86 st andra nätföretag valt att göra. Leveranssäkerheten i nätet styr investeringarna inom AO Elnät. Vi har ett av landets mest leveranssäkra elnät med mycket få avbrott. Regeringen har efter lång handläggning beviljat tillstånd att bygga den för oss strategiskt viktiga 145 kv ledningen mellan Dåva och Holmsund. Projektet färdigställs under 2013 och är den enskilt största investeringen för vår leveranssäkerhet. Mikroproduktion kommer att bli allt vanligare och Umeå Energi Elnät gör det lättare för våra kunder att producera egen förnybar energi. Genom s k nettodebitering kan privatpersoner som producerar egen förnybar el få avdrag på elfakturan. Vi har kommit en bit på väg när det gäller utvecklingen av så kallade smarta elnät, vilket märks bland annat på våra korta avbrottstider men det kommer att medföra ytterligare investeringar. Arbetet med att skapa en säkrare elhandelsverksamhet avseende såväl riskhantering som kontroll av riskfaktorer och systemstöd, genomgång av avtal och prisnivåer samt säkerställande av rapportering och uppföljning fortsätter. Ett noga övervägt och viktigt beslut som har fattats för elhandelsverksamheten var att all el som säljs ska vara hundra procent förnybar. Det resulterade också i årets viktiga höjdpunkt i kommunikation med kunderna; kampanjen 100 procent grön el som gav massmedial uppmärksamhet runt hela jorden och mer än ettusen nya kunder. Totalt antal kunder har dock minskat under året. En förhandlingsstrategi har varit att avsluta avtal med låg marginal och stor risk. Kundtappet orsakad av konkurrens har hejdats och framför allt minskat i och med kampanjen 100 procent grön el. För kommande år kommer fokus fortsatt att vara kundkommunikation och nöjda kunder i kombination med en intern effektiv verksamhet med riskkontroll och effektivt systemutnyttjande. Inom affärsområdet Sol, Vind & Vatten samlas Umeå Energis vindkraftverk och andra projekt som befrämjar vårt arbete med förnyelsebar elproduktion inom affärsområdet. Fler projekt är aktuella för bedömning och mark- och miljötillstånd har förvärvats för en park i Robertsfors. Under 2013 kommer tre vindkraftverk om vardera 3 MWh att uppföras i Robertsfors och el kommer att produceras from december Helårsproduktionen för dessa verk beräknas uppgå till cirka 25 GWh. Nya 16 UMEÅ ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Årsredovisning 2004 1 Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Lerum Energiproduktion AB, med organisationsnummer 556527-7638, får

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Nybro Energi AB. Nybro Energi AB - Org. Nr. 556527-9162. Årsredovisning 2013

Nybro Energi AB. Nybro Energi AB - Org. Nr. 556527-9162. Årsredovisning 2013 Nybro Energi AB Nybro Energi AB - Org. Nr. 556527-9162 Årsredovisning 2013 Innehåll Sida INNEHÅLL VD har ordet Förvaltningsberättelse Flerårsjämförelse 4-5 6-9 10-11 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Sista pusselbiten på plats

Sista pusselbiten på plats Årsredovisning 2015 2 Vd-förord Sista pusselbiten på plats Övik Energi redovisar för 2015 ett resultat efter finansiella poster på 41,7 miljoner kronor. Resultatet har påverkats positivt av de genomförda

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI 2013 KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNINGAR 71

GÖTEBORG ENERGI 2013 KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNINGAR 71 Resultaträkningar KONCERNEN MODERFÖRETAGET Belopp i mkr Not 2013 2012 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 6 922 6 956 3 861 3 902 Anslutningsavgifter 95 89 43 43 Aktiverat arbete för egen räkning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-05-31 (9 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar ÅRSREDOVISNING 2005-01-01 2005-12-31 för Reg nr 556530-0612 Årsredovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse 1 - resultaträkning 2 - balansräkning 3-4 - finansieringsanalys 5 - noter 6-8 1 STYRELSENS

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer