Miljöfokus ger SKF energi. Standarder bas i global expansion. Standard Magazine. KTH skapar framtidens material. Bygg unika former

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöfokus ger SKF energi. Standarder bas i global expansion. Standard Magazine. KTH skapar framtidens material. Bygg unika former"

Transkript

1 STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE Standard Magazine Nr 3 September 2013 Pris 65 kr 14 sidor om konstruktion och tillverkning FORSKNING KTH skapar framtidens material ADDERANDE TILLVERKNING Bygg unika former KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Volvo Cars 3 bästa tips Miljöfokus ger SKF energi Standarder bas i global expansion HÅLLBARA STÄDER MASKINSÄKERHET SVETSBETECKNINGAR

2 innehåll nr Standard Magazine 03 Standardiserat Större frihet med nya svetsbeteckningar. 05 Noterat Hållbara städer. 06 Reportage Samma prestanda över hela världen viktigt för SKF. Trend På KTH utvecklas framtidens produktionsteknik. Funktion Adderande tillverkning, så funkar det. Utblick Ta hand om tillgångarna effektivt. Tre frågor till... Kristina Friberg på Volvo Cars: Kvalitetsledning ett måste. SIS Inside Maskinsäkerhetsspecialister gör nytta. STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE Hållbara städer viktig fråga för SIS SIS tycker det är viktigt med hållbara städer och därför har vi varit med från start i ett initiativ från CEN, den europeiska standardiseringsorganisationen som startade Där ingår SIS i den samordningsgrupp som för närvarande kartlägger vilka goda exempel som finns i Sverige och var det behövs ny standardisering för att hjälpa till i utvecklingen av hållbara städer. SIS prioriterar arbetet inom hållbara städer och vi har en viktig roll i att samordna svenska intressen och synpunkter, och föra fram dem på internationell nivå. Eftersom svenska företag ligger långt fram inom IT och teknik finns det stora möjligheter att vårt samordnade arbete kan få stor effekt på de kommande standarderna. Sedan starten har två möten hållits i Europa och SIS har även arrangerat två möten för svenska företag och myndigheter. Intresset har varit väldigt stort, och nu i höst intensifieras arbetet och det kommer att utredas vilka nya standarder som ska tas fram. Det pågår redan ett flertal projekt på SIS som berör hållbara städer på ett eller annat sätt, till exempel energieffektivisering i bostäder, stadsplanering för ökad trygghet och trafiksäkerhet. Intresset för samordning har funnits länge och nu tas följaktligen stegen för att knyta ihop många olika tjänster och tekniker så att vi kan utveckla städer som är hållbara för kommande generationer. Därför är det ett ypperligt tillfälle för svenska organisationer att engagera sig. De standarder och överenskommelser som ska tas fram kommer att ligga till grund för den framtida utvecklingen av hållbara städer. För dig och din organisation erbjuder SIS unika möjligheter att vara med och påverka! Läs mer om SIS satsning inom hållbara städer på sidan 5 här i tidningen. Charlotta Nilsson, VD SIS ANSVARIG UTGIVARE Susanne Hallberg CHEFREDAKTÖR Lovisa Krebs FORM OCH PRODUKTION Appelberg Publishing Group. Redaktör Petra Lodén, AD Markus Ljungblom OMSLAG Svante Örnberg TRYCK Alloffset PRIS 65 kr. Prenumeration 240 kr/år TELEFON ADRESS Stockholm BESÖKSADRESS Sankt Paulsgatan 6 WEBBADRESS sis.se STANDARD MAGAZINE ges ut av SIS, Swedish Standards Institute. Den utkommer fyra gånger per år och är en av förmånerna kopplade till medlemskapet i SIS. SIS huvuduppgift är att driva svenskt deltagande i internationellt standardiseringsarbete så att svenska företag, myndigheter och andra organisationer får möjlighet att påverka innehållet i internationella standarder. Vi har en viktig roll i att samordna svenska intressen och synpunkter. facebook.com/svenskstandard 2 STANDARD MAGAZINE

3 Standardiserat Svetsning BETECKNINGAR FÖR SVETS OCH LÖDFÖRBAND Den globala standarden för svetsbeteckningar, SS-ISO 2553 Ritningsregler Svets- och lödförband Beteckningar på ritningar, revideras parallellt inom ISO och CEN. En samman slagning av ISO- standarden och den amerikanska standarden AWS A2.4 har gjorts som innebär vissa justeringar och tillägg till det nuvarande betecknings systemet. Den nya standarden heter SS-EN ISO Den nya utgåvan ges ut som svensk standard vid årsskiftet. För mer information kontakta SIS projektledare Annika Palm, Läs mer på sis.se/tk117 Frihet att styra produktionen TEXT Petra Lodén FOTO Getty Images nart finns en ny standard för svetsbeteckningar klar. Standarden, som är global, håller just nu på att omarbetas. I samband med detta finns ett förslag från svensk sida på hur utrustning och kompetensen hos den som arbetar med svetsning kan utnyttjas mer effektivt. Genom att flytta ansvaret från konstruktion till produktion ökar kvaliteten samtidigt som kostnaderna minskar. Med den nya standarden utnyttjas resurser och kunskap optimalt. Det blir både en kvalitetshöjning och en kostnadsbesparing, säger Irene Ericsson som är metodansvarig för produktriskbedömning och ansvarig för klassning av krav på Scania. Hon sitter också med i SIS kommitté Svetsbeteckningar SIS/TK 117. Tidigare angav konstruktören på ritningen både vilka fogar och metoder som skulle användas vid svetsning. Det kunde innebära problem om produktionsanläggningen saknade viss utrustning eller arbetade enligt en annan metod som kanske fungerade lika bra, men stred mot ritningen. Konstruktören var då tvungen att rita om och det kostar förstås tid och pengar, förklarar Irene Ericsson. Tanken med den nya standarden är att konstruktören med hjälp av svetsbeteckningarna ska tala om hur slutresultatet ska bli, men inte hur produktionen ska gå till. Standarden lämnar därmed utrymme för val av utrustning och metod till produktionsenheten och ger dem större frihet att styra sin tillverkning. Den nya standarden berör alla som kommer i kontakt med svetsning, från konstruktion till produktion, och publiceras vid årsskiftet STANDARD MAGAZINE 3

4 Noterat Mindre risk för oljespill Arbetet med att ta fram en nationell standard för spillskydd har dragit igång. Det handlar om att minimera risker för människor och miljö vid olje- och kemikaliespill som inträffar vid vanlig drift och olyckor. Det behövs god beredskap för att hantera spill i den dagliga verksamheten. Beredskapen för spill berör både fasta och rörliga arbetsställen samt transporter både till lands och till sjöss. Standarden kommer att ingå i serien för miljöledningssystem, ISO Initiativet till arbetet kommer från näringslivet och en som engagerat sig i frågan är Magnus Lundberg, Environmental and Safety Officer på Tetra Pak Packaging Solutions. Han påpekar att spill ofta Ökat fokus på ledningens engagemang och bättre möjligheter att koppla miljö till andra hållbarhetsfrågor. KRISTINA SANDBERG, SIS, MED ANLEDNING AV NYA ISO SOM KOMMER I SLUTET AV Tvisterna mellan konsumenter och hantverkare är många men nu ska det bli tydligare vad som ingår i hantverkstjänster. På initiativ av Konsumentverket och enskilda hantverksföretag samlar SIS branschen och startar upp ett standardiseringsarbete som förhoppningsvis ska kunna förebygga mycket missnöje och konflikter. Hur samarbetet ska fungera mellan konsumenten och hantverkaren, både före, under och efter arbetets utförande, blir föremål för standardisering. Vi hoppas få en bred representation av leder till personskada eller skada på egendom. Att den yttre miljön skadas vid spill på Tetra Pak är ovanligt, det har till stor del att göra med att riskanalyser genomförs som visar var spillredskap bör placeras ut. På Tetra Pak finns rutiner för spillskydd. Företaget har tagit fram en symbol för märkning av spillredskap och utbildar personalen i att hantera den. Vill du veta mer eller vara med i SIS arbetsgrupp som utvecklar standarden, kontakta Anneli Rafiq, projektledare för spillskydd GOTT OCH HÅLLBART Vi kan äta både gott och hållbart. Det visade LRF och Jordbruksverket med sitt evenemang År 2050 är klimatfrågan löst vad äter vi då?, som vann SIS pris som Almedalens mest hållbara evenemang Hållbarhetspriset är ett erkännande för det arbete som Jordbruksverket gör till nytta för konsumenterna. Priset är också en uppmaning till det offentliga Sverige att vara ett föredöme och ta ansvar för att den mat som uppphandlas är klimatsmart producerad, säger Jordbruksverkets generaldirektör Leif Denneberg. Minskat missnöje med hantverkaren marknaden i arbetet och vi välkomnar alla intresserade, såväl enskilda hantverksföretag som branschorganisationer och myndigheter. Det ligger ju i båda parters intresse att det klart framgår vad man kommit överens om, säger Fredrik Fehn, projektledare på SIS. ISTOCKPHOTO B BOKTIPS MATERIALNYCKELN 3.0 Din guide till metalliska material. Med hjälp av tjänsten kan du snabbt och enkelt söka information om material och tillhörande standarder var i världen du än befinner dig. Du kan enkelt göra jämförelser av metalliska material och översättningar mellan nya och gamla beteckningar för metallegeringar och metallprodukter. All data sammansättning, egenskaper, indraget samt närliggande material och standarder presenteras sedan överskådligt på en materialsida. Materialnyckeln 3.0 är ett utmärkt verktyg för dig som har produktion i ett utomeuropeiskt land eftersom du kan få fram beteckningar från Sverige, Europa, Japan, Kina och USA. Årsavgift: kr Art.nr: ONL Vägledning för att uppfylla material- och produktkrav enligt PED Direktivet 97/23/EG om tryckbärande anordningar VÄGLEDNING FÖR ATT UPPFYLLA MATERIAL- OCH PRODUKTVAL ENLIGT PED En vägledning för dig som arbetar med Tryckkärlsdirektivet (Direktiv 97/23/ EG, PED) och behöver välja material och komponenter vid tillverkning av tryckbärande anordningar. Vägledningen tar ett samlat grepp om de många olika frågeställningar som uppkommer kring användningen av harmoniserade standarder och vänder sig till alla som arbetar i någon del av kedjan vid konstruktion, tillverkning och kontroll. Pris: 495 kr Art.nr: BCK För att köpa tjänsten eller handboken kontakta kundtjänst: eller 4 STANDARD MAGAZINE

5 Noterat Hållbara städer nytt brett projekt Nu fattas beslut om framtidens standarder inom hållbara städer. Sverige ligger långt fram och har god chans att visa upp vad vi gör och vad vi vill göra. Det pågår en omfattande flytt av människor till städer, en urban tillväxt som väntas fortgå. Idag bor 73 procent av Europas befolkning i städer och år 2050 beräknas 70 procent av världens befolkning bo i urbana miljöer. För att dessa jättestäder ska fungera krävs hållbara lösningar, smarta system för energi, transporter, sophantering och så vidare. Det handlar om att skapa lösningar för de enorma utmaningar vi står inför i framtiden. Vi måste utnyttja resurser bättre och ta hänsyn till både miljö, ekonomi och sociala aspekter och utveckling. För det krävs att vi har de rätta verktygen, säger Anneli Rafiq, projektledare på SIS. De europeiska standardiseringsorganisationerna CEN och CENELEC har bildat en koordinationsgrupp som ska vara rådgivare inom området hållbara städer och samhällen. SIS har varit med från start och speglar det europeiska arbetet. Ett första steg är att kartlägga de initiativ på området som finns idag. Vi har precis haft ett första möte där sakkunniga och intresserade fick lämna synpunkter på vilka utmaningar framtidens städer står inför och hur standarder kan bidra till att lösa morgondagens Anneli Rafiq är projektledare på SIS och ansvarar för det nya standardiseringsområdet hållbara städer. utmaningar och vilka standarder marknaden efterfrågar, säger Anneli Rafiq. Ett brett samarbete är en förutsättning för att hitta lösningar inom ett komplext område som hållbara städer. SIS samarbetar därför med de två andra standardiseringsorganisationerna SEK Svensk Elstandard och ITS. Nästa steg är att föreslå nya standardiseringsområden som inte täcks in idag och här har Sverige stor möjlighet att påverka. Det är viktigt att vi är med från början och kan påverka standardiseringsarbetet. SIS håller på att starta upp en koordineringsgrupp som ska samla svenska intressenter på området och vi bjuder in alla intresserade aktörer att delta i den gruppen, säger Anneli Rafiq. Målgruppen är mycket bred, allt från stadsplanerare, trafikplanerare, politiker, medborgare, intresse- och branschorganisationer, arkitekter, forskare till alla vi medborgare. Sverige ligger långt fram på området hållbara städer och ligger i frontlinjen och det bör vi visa upp för resten av Europa. Jag tänker bland annat på projekt inom energieffektivisering, hållbarhet i byggnadsverk, sociala projekt och byggande av smarta och hållbara områden, exempelvis Norra Djurgårdsstaden. Den 31 december ska kartläggningen vara färdig och under våren ska gruppen jobba vidare med att föreslå vilka områden som behöver standardiseras. Y SIS I MEDIA Den som köper hantverkstjänster måste ges en bättre chans att förstå vad man köper. En standardisering av information före, under och efter ett beställt arbete skulle ge bättre spelregler för både köpare och utförare samt hålla oschysta aktörer borta, skriver fyra konsument-, bygg- och standardiseringsaktörer. DN Debatt, SVT och Aftonbladet 15 juli Spillskydd ska få en egen internationell standard. Vi hoppas kunna skapa samma medvetenhet som kring brandskydd säger Johan Robach från miljöteknikföretaget Ikaros Cleantech. Standarden ska avhjälpa bristen på rutiner, nomenklatur, färgkod, märkning och systematik kring spillskydd. Arbetarskydd 17 augusti Jordbruksverket och LRF har fått pris av SIS, Swedish Standards Institute, för bästa hållbara evenemang i Almedalen: År 2050 är klimatfrågan löst. Vad äter vi då?. Juryn tog fasta på kombinationen av ny teoretisk kunskap och klimatsmart lunch som gav hopp inför framtiden det är möjligt att minska vårt klimatavtryck när vi tänker nytt. Det här var en jätterolig utmärkelse att bli nominerad till och det är ännu roligare att vinna säger Leif Denneberg, Jordbruksverkets generaldirektör. Matlandet.se 6 juli Mer för företagen att leva upp till. När miljöledningsstandarden ISO nu görs om ska det leda till större faktisk miljönytta. Det förutspår Kristina Sandberg, verksamhetsområdeschef på SIS. Men först ska världens länder enas om innehållet. Av alla punkter som formulerats så ser jag ökat fokus på ledningens engagemang, förutsättningarna att koppla miljö till andra hållbarhetsfrågor samt ambitionen att skapa större faktisk miljönytta som de viktigaste. Miljörapporten juni Spill av olja och kemikalier sker dagligen inom industrin och kan orsaka halkolyckor, frätskador och förgiftning. Men nu ska SIS ta fram en nationell standard för systematiskt spillskydd. Orsaken är att det idag råder stora skillnader kring tolkningen och hanteringen av regler kring spill. Arbetsliv 31 juli STANDARD MAGAZINE 5

6 Reportage SKF En veteran på standarder Industrikoncernen SKF är ett framgångsrikt svenskt exempel på hur innovationer och standarder har gått hand i hand. Standardisering har alltid varit en fundamental del i företagets utveckling, säger SKF:s standardiseringschef Magnus Olofsson. Svartoxiderat cylindriskt högkapacitets rullager som används i vindturbin växlar. TEXT Lena Lidberg FOTO Svante Örnberg, SKF Till höger: SKF har utvecklat en rad produkter för solenergimarknaden som hjälper till att vrida och luta solfångarna. Redan när Aktiebolaget Svenska Kullagerfabriken startade i Göteborg år 1907 var siktet inställt på export. Trots dåtida handelshinder och tullar gick den internationella expansionen mycket snabbt. På 1920-talet var företaget väletablerat i både Europa, Nord- och Sydamerika, Asien, Australien och Afrika. Tidigt behövde produktionen samordnas mellan olika länder. Det gjorde att standardiseringsarbetet tog fart, berättar SKF:s standardiseringschef Magnus Olofsson. Idag är SKF-koncernen världens ledande leverantör av produkter och tjänster inom rullningslager och tätningar. Utöver lagren producerar SKF även andra typer av roterande men även linjära lösningar som syftar till att minimera friktion. Andra viktiga områden är övervaknings- och smörjsystem. Företagets applikationer används i allt från hemelektronik och fordon till vindkraftverk och medicinteknik. Vi använder oss av både generiska standarder, till exempel ledningssystem, och industrispecifika standarder. Det vanligaste hos oss är dock ISO:s produktstandarder, förklarar Magnus Olofsson. Produktstandarderna har stor betydelse för allt som har med mått, prestanda och benämningar att göra. Andra viktiga delar kretsar kring metoder för att göra mätningar, beräkningar och utvärderingar. Standarderna är viktiga instrument gentemot kunderna, men även internt. Ett av skälen är att en SKFprodukt ska se likadan ut och ha samma prestanda, oavsett var i världen den har tillverkats. Standardisering har varit en fundamental del i byggandet av SKF. Vi har varit med och drivit och lett den globala standardiseringen i vår bransch ända sedan 6 STANDARD MAGAZINE

7 företaget grundades. Starkast är vi på lagersidan, där vi har vår långa historik. Där har vi varit mest engagerade i olika standardiseringsgrupper, och där använder vi flest standarder, säger Magnus Olofsson. På hans avdelning, Group Standards & Practices, koordineras SKF:s standardiseringsarbete, både det interna och det externa. Avdelningen har tio anställda, baserade i såväl Europa som Asien. Själv har Magnus Olofsson sin arbetsplats på huvudkontoret i Göteborg. Men det är inte bara medarbetare från standardiseringsavdelningen som deltar i de tekniska kommittéerna. Vi tar in deltagare från alla möjliga delar av koncernen, beroende på var expertkunskaperna finns. Standardiseringstänkandet är vida spritt i hela företaget, konstaterar Magnus Olofsson. En av de saker som utmärker SKF är att standardiseringen även är tydligt integrerad i den strategiska produktutvecklingen. Företaget bedriver en hel del forskning och utveckling internt, men även i samarbete med universitet och högskolor. Bland annat leder SKF en rad så kallade UTC-program, University Technology Centre. Två svenska exempel finns på Luleå tekniska universitet och på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Magnus Olofsson ÅLDER: 40 år BOR: Göteborg FAMILJ: Fru och två barn ARBETAR MED: Ansvarig för företagsintern och internationell produktstandardisering. Standardisering har varit en fundamental del i byggandet av SKF. I Luleå pågår bland annat olika forskningsprojekt kring övervakningssystem för applikationer, däribland vibrationsmätningar. På Chalmers finns program kring till exempel miljöpåverkan och kvalitetsfrågor. Standarder är en viktig del i vår forskning och utveckling, påpekar Michael Svensson, chef för SKF:s produktutveckling för lager i industriapplikationer. Vi tittar på våra kunders situation och utgår från de specifika krav som olika branscher ställer, i allt från flygindustri till livsmedelsindustri. Sedan försöker vi sätta oss in i vad marknaden vill ha och kommer att kräva i framtiden, och hur vi bäst kan koppla det till våra forskningsprogram och till standardisering. I utvecklingsarbetet går SKF även in för att effektivisera produktionen och göra produkterna användbara i flera led. SKF har en unik position på marknaden i och med att vi är verksamma inom alla typer av applikationer när det gäller lager. Det gör att vi kan ta lärdom från många olika sektorer. Om vi tar fram något bra för järnvägsindustrin TRE SAKER DU INTE VISSTE OM SKF 1 Volvo var 2 SKF grundades 3 Företaget leds ursprungligen ett dotterbolag till SKF blev Volvo ett självständigt bolag genom en aktieutdelning till SKF:s aktieägare och redan 1908 fanns bolaget representerat i Tyskland, Frankrike, Finland, Schweiz, Belgien, Danmark, Österrike och Australien. sedan 2003 av skotten Tom Johnstone fick han utmärkelsen Sveriges roligaste börs-vd. kan det tas vidare till stålindustrin, eller vice versa. Möjligheten att kopiera från oss själva är en av våra starka delar, framhåller Michael Svensson. På hans avdelning finns 130 medarbetare. En stor del av SKF:s forskning och utveckling, särskilt på tillverkningssidan, sker i Sverige. Så tror jag att det kommer att fortsätta vara, det är här som vi har våra rötter. Men vi behöver också leva nära marknaden utomlands och få influenser från alla våra kunder runt om i världen. Enligt Michael Svensson är det framför allt frågor kring miljöpåverkan och energi utnyttjande som numera står i fokus i forsknings- och utvecklingsarbetet. Drivkraften är att reducera energiåtgången under STANDARD MAGAZINE 7

8 Reportage SKF Ryssland och Kina har de senaste åren blivit väldigt aktiva när det gäller internationella industristandarder. De satsar stora pengar och har en god uppbackning. Ovan: Vid SSAB:s stål verk i Luleå används ett system för till stånds övervakning från SKF i travers kranarna. produktens hela livscykel, exempelvis vid tillverkningen och vid användandet i kundens applikationer. Här strävar vi efter att leda standardiseringsarbetet i den riktningen. Ett annat område där SKF försöker se om standarder kan vara en lösning berör optimal livslängd för företagets produkter. Här önskar vi att det fanns en formel eller en metodik för att välja rätt lagerprodukt för rätt funktion. Ett exempel: om vårt lager håller mycket längre än den bil som lagret används i har vi på SKF kanske överutnyttjat våra resurser. Samtidigt vill vi förstås undvika det omvända det vill säga att vår produkt sätter begränsningar för bilens livslängd. Där vill vi undersöka om det går att komma framåt med hjälp av standarder, säger Michael Svensson. När SKF engagerar sig i standardiseringsgrupper sker det ofta utifrån idéer som har kläckts internt. Men man bevakar också externa idéer och ansluter sig till kommittéer där man vill vara med och påverka och bidra med kunskap. Ibland deltar vi som medlemmar, och ibland satsar vi på ordförandeskapet. Det är ett stort ansvar att leda en kommitté, men ibland vill vi se till att driva på arbetet, påpekar Magnus Olofsson. SKF har varit aktivt i både SIS och ISO sedan de båda organisationerna bildades. Företagets behov av global standardisering har varit stort sedan start, och har ökat med tiden. Jag vill inte säga att nationella standarder har spelat ut sin roll vi måste förstås ta hänsyn till de standarder som gäller på respektive marknad men de har definitivt fått minskad betydelse för oss. I de fall då vi engagerar oss i nationell standardisering är det för att verka för internationell standardisering. En av de kommittéer där vi lägger mest energi är ISO/TC 4, för rullningslager, och deras underkommittéer. Jag är själv med i flera av dem, berättar Magnus Olofsson. SKF har i många år satsat stora resurser på 8 STANDARD MAGAZINE

9 standardisering. Frågan är då går det på något sätt att räkna hem alla dessa investeringar? En sådan kalkyl är snudd på omöjlig att göra, säger Magnus Olofsson. Men naturligtvis är det lönsamt för oss, både på kort och på lång sikt. Annars skulle vi inte vara så aktiva som vi är. Hans kollega Michael Svensson gör en jämförelse: Vi har samma typ av ekvation inom forskning och utveckling. Även där är det svårt att direkt kunna räkna hem projekten. Det billigaste är förstås att inte satsa alls, men det kan bli väldigt dyrt på sikt. Magnus Olofsson hoppas samtidigt att Sverige och svenska organisationer ska fortsätta ha en stark röst inom global standardisering. Han ser just nu en karta som förändras. Både Ryssland och Kina har de senaste åren blivit väldigt aktiva när det gäller internationella industristandarder. De satsar stora pengar och har en god uppbackning genom forskningsinstitutioner och nationella strategier. I grunden är det positivt att fler länder engagerar sig, då kan vi få fram bättre standarder. Men jag tycker ändå att Sverige som nation bör fundera över hur vi bäst kan göra oss hörda. Kanske behöver vi stärka samarbetet med övriga EU-länder. LAGERTEKNIK SKF är världsledande inom lagerteknik och tillverkar i princip alla typer av kuloch rullager, bland annat sfäriska rullager. SKF STARTEN AV SKF år 1907 är nära förknippad med ingenjören Sven Wingquist och hans uppfinning av det dubbelradiga, sfäriska kullagret. Sven Wingquist var en av grundarna och den förste VD:n. SKF:s huvudkontor och en av lagertillverkningsanläggningarna ligger fortfarande i Göteborg, men i dag finns totalt 140 SKF-enheter i 32 länder. Koncernen har cirka anställda och omsätter drygt 64 miljarder kronor (2012). SKF:s verksamhet är indelad i fem plattformar: lager och lagerenheter, tätningar, mekatronik (mekanik, elektronik och datateknik i samverkan), service och smörjsystem. Kunder finns i mer än 40 branscher, däribland flyg-, vindkrafts-, järnvägs-, metall- och livsmedelsindustri. Dessutom används produkterna vid tillverkning av till exempel bilar och lätta lastbilar, verktygsmaskiner och medicinteknik. SKF:s forskning och utveckling har resulterat i ett stort antal innovationer som har lagt grunden för nya standarder, produkter och lösningar inom lagervärlden, men även inom till exempel förebyggande underhåll och automatiska smörjsystem. I fjol registrerade SKF 663 nya uppfinningar och fick 421 nya förstagångspatent godkända. Koncernen är globalt certifierad enligt miljöledningssystemet ISO och arbetsmiljöledningssystemet OHSAS Verksamheten är också kvalitetscertifierad enligt antingen ISO 9001 eller andra särskilda industristandarder. Mer information finns på STANDARD MAGAZINE 9

10 Trend Produktionsteknik Höga krav På ett 3D-hologram som finns på en platta på ett bord kan forskarna vrida och vända på ett objekt. på framtidens material Lättare, starkare och mer resurssnåla material. Flexiblare produktionsprocesser. KTH:s forskningslaboratorium XPRES utvecklar framtidens produktionsteknik. TEXT Petra Lodén FOTO Fredrik Sandberg/Scanpix XPRES XPRES (Excellence in production research) är ett samarbete mellan KTH, Mälardalens högskola och Swerea och är en del av regeringens satsning på strategisk forskning. XPRES labs har tre fokusområden: Tillverkning med nya och framtida material och metoder. Produktframtagning med hänsyn till ett livscykelperspektiv. Adaptiv produktionsteknik. Forskningen på XPRES utgår från bland annat standarder för utbyte av produktdata, SS-ISO 10303, STEP-NC, en metod som effektiviserar produktionen och ISO om miljöpåverkan. Läs mer på xpres.se eller sis.se/tk279 För ett och ett halvt år sedan invigdes ett forskningslaboratorium, XPRES, på KTH där den senaste teknologin inom produktionsteknik utvecklas. XPRES labs har ett digitalt och ett fysiskt laboratorium där produktionsprocesser och system kopplas ihop med digital teknik genom visualisering. Forskarna kan använda 3D-modellering och simulering och göra produktionstekniska experiment. Visionen är att bli en av Europas främsta forsknings- och utbildningsmiljöer. Forskningen sker framför allt inom områden som svenska företag är starka på. Exempelvis avancerad komponenttillverkning såsom kugghjul till växellådor för tunga fordon. Där ställs höga krav på både hållfasthet och låg vibration, materialen ska vara lätta, starka och tysta, berättar Thomas Lundholm, forskare på Industriell produktion vid KTH och föreståndare för XPRES. Vårt fokus är strategiskt viktiga komponenter och vi samarbetar med bland andra Scania, Volvo och Sandvik och även med internationella standardiseringsorganet ISO. Svensk produktionsteknik ligger långt fram inom standardisering. Hållbarhet och livscykelperspektiv är viktigt i forskningen. Thomas Lundholm berättar att XPRESlabbet testar att tillverka komponenter med kallformning för att få kompakta högpåkända produkter 10 STANDARD MAGAZINE

11 Navid Shariat på KTH använder en jättelik pekskärm för att laborera med arbetsflöden i en experimentfabrik. Magnus Lundgren illustrerar genom att mäta med ett vanligt skjutmått och få resultatet projicerat på modellen i bakgrunden hur toleranshantering kan förenklas med STEP-NC. Standarderna gör det enklare för företagen att få nya innovationer att bli accepterade på en global marknad. (som klarar höga påfrestningar) och resurssnål tillverkning. Det måste först ske genom simulering, för att få fram rätt processparametrar. Förutom krav på mer resurssnåla material kommer framtida tillverkning kräva effektivare informationsutbyte mellan konstruktion och produktion, från underleverantörer och mellan maskiner. I forskningen är standarder en viktig del. Vi är med och utvecklar standarder, och ofta är det ett krav från finansiären att projekten ska leda till internationella standarder, säger Thomas Lundholm. Standarderna gör det enklare för företagen att få nya innovationer att bli accepterade på en global marknad, de innebär mer effektiva, hållbara och flexibla produktionsmetoder. Ytterligare framtida trender är mer flexibel och kundanpassad tillverkning, så kallad adaptiv tillverkning, även vid tillverkning av stora serier. Det innebär att kunna ställa om produktionen och anpassa systemen när kundens behov förändras. Alla fordon med dieselmotorer måste minska utsläppen av kväveoxider kraftigt när Euro 6-normen träder i kraft. FÖR ATT BEGRÄNSA föroreningarna från fordon inför EU allt strängare krav för utsläpp från motorfordon och berörda reservdelar. Normerna kallas Euro 5, som gäller idag, och Euro 6 som blir obligatoriskt för alla tunga lastbilar från Euro 6 innebär en stor minskning av utsläppsnivåerna jämfört med Euro 5. Utsläppen av kväveoxider och partiklar är omkring en femtedel jämfört med Euro 5. XPRES labs samarbetar SKÄRPTA KRAV med Scania för att möta de nya emissionskraven. Ett avslutat projekt handlade om bearbetning av CGI (compacted graphite iron) det material som används i motorblocket till V8:an. CGI är ett gjutstål som tål höga påkänningar i V:et mellan cylinderraderna och höga förbränningstryck. Andra projekt handlar om produktionsberedning för att klara de snäva toleranser som krävs på grund av de nya utsläppsnormerna STANDARD MAGAZINE 11

12 Funktion Adderande tillverkning DIREKTTILLVERKNING I 3D Enkelt förklarat innebär adderande tillverkning att en ritning av exempelvis ett dentalimplantat skickas till en maskin som bygger upp data i horisontella lager. Därefter byggs implantatet lager för lager, vilket kan göras i olika material, till exempel metall eller plast. Bygg vilken form du vill TEXT Lars Österlind ILLUSTRATION Alexander Rauscher 1. Materialet kan till exempel bestå av plast eller metallpulver. Tandimplantat, bränsle munstycken, skift nycklar, kapsyl - öppnare och konst gjorda höftledskulor. Användningsområdena för adderande tillverkning är närmast oändliga. Standarderna är än så länge få. Om 3D-skrivartekniken har det sagts att den kommer att förändra världen. Klart är att den radikalt ändrar förutsättningarna för tillverkning av vissa produkter. Tekniken lämpar sig särskilt väl för detaljerade objekt. Typiskt är att det går att göra väldigt komplicerade geometrier väldigt lätt, säger Klas Boivie, senior forskare på norska SINTEF Raufoss Manufacturing AS. Istället för 3D-skrivare talar Klas Boivie hellre om adderande tillverkning (eller additiv som är en direkt överföring från engelskan) som ett samlingsnamn för hela teknologiområdet, vilket innefattar ett flertal tillverkningsprocesser. Processerna brukar delas PULVER- BEHÅLLARE PULVER- BÄDD BYGG- PLATTFORM INTERNATIONELLA STANDARDER Det pågår ett internationellt arbete med att ta fram globala standarder för adderande (additiv) tillverkning. SIS har en viktig roll och är ansvarig för en av ISO:s arbetsgrupper: terminologi. Fler deltagare är välkomna, arbetet i kommittén fokuserar på att expandera till att omfatta fler svenska företag som jobbar med tillverkning av system, legotillverkning eller som är användare. För mer information, kontakta SIS projektledare Johan Wahren, Läs mer på sis.se/tk STANDARD MAGAZINE

13 Inte bara prototyper 2. En koncentrerad energi källa upphettar partiklarna lokalt så att de smälter eller binds samman efter en digital modell. 3. För varje lager som binds samman höjs pulverbädden ett skikt, allteftersom modellen växer fram. Även om det idag finns maskiner att köpa för hemmabruk för några tusen kronor är det främst inom olika industrigrenar som adderande tillverkning lär växa mest de närmaste åren. Sedan de första Rapid Prototyping maskinerna togs fram i mitten av 1980-talet har tekniken utvecklats och förfinats, vilket gör att inte bara prototyper kan framställas utan även slut produkter av mycket hög kvalitet. Fördelarna gäller framför allt för små detaljer i små serier i dyra material. Flyg- och implantat industrin har kommit längst. Flygindustrin Ett nytt bränsle munstycke för jetmotorer, som är 25 procent lättare och håller upp till fem gånger längre än den produkt som togs fram på konventionell väg. Tandläkarbranschen Dentalimplantat skräddarsys åt respektive patient. Rymdindustrin Astronauter kan bli självförsörjande vad gäller verktyg och komponenter som behövs i rymden. Ortopediska implantat Höftledskulor som gör att benet lättare växer fast i implantatet och som enkelt kan specialtillverkas för varje patient. Industriella komponenter Gripdon för den tillverkande industrin som gör det enkelt att uppdatera och ändra konstruktionen efter hand. in efter grundläggande tillverkningsprincip och maskingeometri i sju olika kategorier. Det är inte ett nytt verktyg utan en helt ny verktygs låda. Adderande tillverkning har en stor framtid, men det saknas gemensamma standarder, säger Klas Boivie. Inom ISO pågår ett arbete med att ta fram globala standarder för adderande tillverkningsteknologier. De samarbetar med ASTM International om att utveckla gemensamma standarder. De första beräknas komma under Det är kunderna som ska driva vilka standarder som ska finnas, men det är svårt att få med dem eftersom branschen ännu är ung, säger Johan Nordkvist, patentchef på Arcam, en svensk tillverkare av 3D-skrivare. För hemmabrukaren är behovet av standarder inte så stort eftersom producent och konsument är samma person. Men för industriellt bruk behövs standarder så att både leverantör och kund är överens om vilka krav och förväntningar man kan ha på en produkt, säger Klas Boivie STANDARD MAGAZINE 13

14 Utblick Asset management Effektiv förvaltning SPARAR RESURSER Stora värden finns knutna i tillgångar som fastigheter, fjärrvärme och fabriker. Snart finns ett nytt ledningssystem som gör det lättare att förvalta resurserna på ett optimalt sätt. ISO lanseras om ett par månader och passar både små och stora organisationer. TEXT Lena Lidberg FOTO Gallery Stock En av initiativtagarna till det svenska deltagandet i ISO är Sven Jansson, ansvarig för programområdet överföring och distribution på Elforsk, som fokuserar på forskning och utveckling inom elsektorn. Sven Jansson hade länge funderat på hur el- och kraftbolagen kan hitta nya lösningar för att effektivisera näten och bedriva underhåll på ett optimalt sätt, när han kom i kontakt med standardiseringsarbetet kring förvaltning av tillgångar. Elnäten är exempel på en tillgång som är ganska hårt reglerad av myndigheterna. Förbättringsprojekten blir ofta tekniskt inriktade, men det är också viktigt att analysera metoder och val av åtgärder. Behöver man till exempel byta ut vissa delar av näten, eller krävs det en total nyinvestering? I det beslutsfattandet blir standarden ett viktigt stöd, säger Sven Jansson. Arbetet med ISO är hans första uppdrag i standardiseringsvärlden. Med tanke på det har han gjort en snabb karriär. Sven Jansson har inte bara deltagit i den internationella kommittén utan även varit ordförande i den svenska kommittén Asset management, SIS/TK 552. ISO-kommittén har haft deltagare från 31 länder, däribland Australien, Storbritannien, USA, Japan, Kina, Indien, Mexiko och Nederländerna. Tyngdpunkten i det nya ledningssystemet ligger på fysiska tillgångar, men här finns även gränsytor mot bland annat immateriella tillgångar som patent. 14 STANDARD MAGAZINE

15 För underhåll och förvaltning av tillgångar som är hårt reglerade, exempelvis elnät, blir den nya standarden ett viktigt stöd. Sven Jansson, områdesanvarig på Elforsk. Förvaltning av tillgångar ISO serien är en ny ledningssystem standard för asset management, förvaltning av tillgångar. Den består av tre delar: Overview, principles and terminology Requirements Guidelines on the application of ISO Asset management Requirement standard En svensk översättning är planerad till februari ISO anknyter till både ISO 9000 och till andra standarder för underhåll och förvaltning. Det blir även möjligt att certifiera sig mot ISO Exempel på verksamheter som kan omfattas av den nya standarden är vägar och järnvägar, gruvor, energi, tekniskt avancerade fastigheter, fjärrvärme, pappersbruk, vatten, fabriker, kommuner, landsting, mjukvaruproducenter med flera. För mer information, kontakta SIS projektledare Per Forsberg, Läs mer om SIS kommitté Asset management på sis.se/tk552

16 Utblick Asset management Standarden är väldigt bred. Jag tycker att den passar för alla typer av organisationer och verksamheter, inte bara storföretag eller infrastruktur, säger Sven Jansson. Som exempel nämner han en hyresvärd som kanske äger en liten fastighet eller en bilverkstad som kanske ska besluta om man ska specialisera sig på en eller flera bilmodeller. Grundfrågorna är ofta allmängiltiga: Hur hanterar man sitt ägande? Hur sköter man sina tillgångar och rutinerna kring underhåll? När och hur ska man reinvestera och satsa på att förnya värdet? Standarden innehåller internationella best practice - exempel och kan användas även när man ska göra bolagsförvärv eller ingå partnerskap med andra organisationer. Dessutom kan den bli ett stöd i förvaltningen av samhällets välfärd. Inom kommuner och landsting ser han framför sig hur ISO kan komma till nytta vid förnyelse - beslut kring allt från sjukhus till avloppssystem. I standarden finns verktyg för ett strukturerat tänkande. Om man tänker långsiktigt kring nybyggnationer och underhåll av till exempel ett daghem går det kanske att undvika att daghemmet ersätts av baracker några år senare. Standarden innehåller internationella best practice - exempel. Sven Jansson, Elforsk Ett av de länder som är föregångare inom asset management är Australien. I ett stort örike som detta ställs höga krav på att el- och vattenförsörjningen fungerar så effektivt som möjligt. Även Storbritannien finns med i framkant. De har kommit långt också på industrisidan. ISO väntas bli klar för lansering i oktober november. En svensk översättning är planerad till februari Utöver Sven Jansson från Elforsk har flera andra svenska organisationer deltagit i standardiseringsarbetet, däribland Vattenfall och Tetra Pak. Tillsammans lyfte svenskarna fram frågor kring bland annat riskaspekter, goodwill och kund perspektiv och bidrog till att det fick ett stort genomslag i standarden. Själv ägnade Sven Jansson mycket tid åt definitioner och översiktsdokument. Han arbetade hårt för att kommittén skulle använda en lättbegriplig engelska, så att både förhandlingar och översättningar skulle förenklas. En av standardens styrkor är att den ger mer ordning och reda i olika rutiner. Jag hoppas dessutom att den ska bidra till ett mer kundinriktat perspektiv i många verksamheter, säger han. SYSTEMATISK HANTERING PÅ VATTENFALL VATTENFALL, en av Europas största producenter av el och värme, äger många stora, fasta tillgångar som till exempel kärnkraftverk, vindkraftverk och gasturbinanläggningar. Allt detta måste skötas på ett kostnadseffektivt sätt. För att kunna lita på att vi fattar rätt beslut och spenderar pengar på rätt ställen krävs en systematisk informationshantering. Där kommer ISO att bli en röd tråd för oss när det gäller att koppla policy och planer till konkreta åtgärder. Den nya standarden kommer att bli ett rättesnöre i all vår tillgångsförvaltning, konstaterar Mattias Androls, Asset Manager i Vattenfalls koncernstab. I hans arbetsgrupp, Group Asset Management, samordnas bland annat Vattenfalls investeringar. Mattias Androls ser framför sig hur den internationella asset management-standarden ska ge koncernen ett mer enhetligt ramverk i förvaltningsarbetet. Standarden ger oss en stomme att utgå från i processerna med att styra och följa upp verksamheter och i arbetet med att organisera oss internt. Verktygen kommer bland annat att användas i de effektiviseringar som vi står inför. Där blir det viktigt att hela tiden utmana hur vi underhåller våra anläggningar, även när elpriserna sjunker eller marknaden förändras på annat sätt. Mattias Androls har ingått både i den svenska kommittén SIS/TK 552 och den internationella arbetsgruppen ISO/TC 251. Det är första gången som han deltar i standardiseringsarbete. Vid en internationell jämförelse tror jag att svenska företag och organisationer har goda förutsättningar att dra nytta av ISO Vi har ett prestigelöst arbetssätt och en icke-hierarkisk kultur, vilket nog är en fördel i dessa sammanhang, säger han. Vattenfall äger många stora tillgångar. På bilden Rotliden vindkraftverk. FOTO: ANNAKARIN DRUGGE 16 STANDARD MAGAZINE

17 3 frågor till... Kristina Friberg Processägare för Critical Concern Action Process på Volvo Car Group och som jobbat med kvalitetsledningssystem sedan TEXT Petra Lodén FOTO Svante Örnberg Ledningssystemet har varit till stor hjälp vid vår etablering i Kina. Det är ett måste att arbeta standardiserat. ANPASSAD FÖR BILINDUSTRIN Tillsammans med ISO 9001 definierar den tekniska specifikationen SS-ISO/TS kvalitetsledningssystemkrav för konstruktion och utveckling, tillverkning och service av fordonsrelaterade produkter. Etablerad Volvokultur Hur jobbar Volvo Cars med kvalitetsledning? Vi har ett brett synsätt, vi ser det inte bara som kvalitetsledning utan som verksamhetsledning. Vi har arbetat länge med ledningssystem, det är ett stöd i vår verksamhet och ett krav att vara ISO-certifierade från vissa av våra kunder. Dessutom är det viktigt för våra medarbetare att de känner att de kan påverka sitt arbete, att förenkla och samtidigt förbättra. Med ett standardiserat arbetssätt följer många saker. Ordning och reda, men även gemensamt arbetssätt, språk och företagskultur. Det handlar om vårt förbättringsarbete, våra fabriker har kommit långt inom bland annat Lean och där har ISO 9001 och ISO varit ett stöd. Volvo Cars har numera en kinesisk ägare och standardiseringen har verkligen varit en hjälp. Uppstarten av tillverkningen i de nybyggda fabrikerna i Kina hade inte varit möjlig att genomföra på så kort tid utan ett ledningssystem, det är ett måste att arbeta standardiserat. Vi måste kunna upprepa vårt arbetssätt om och om igen. Vilka trender ser du? I en globaliserad värld blir ett globalt arbetssätt ännu viktigare. Vi fortsätter att jobba med vårt kundorienterade förbättringsarbete i processer och med att bredda tankesättet. Vi arbetar enligt vår beslutade strategiska riktning med fokus på Designed Around You som bygger på att utforma kring människors behov. Lösningar måste bli mindre komplicerade och teknik enklare och mer intuitiv att använda. Vilka tips vill du ge andra som inte jobbar med kvalitetsledning? Det är viktigt att ha med sig företagsledningen. Kvalitetsledning måste vara motiverat och efterfrågat. Mitt tips är att göra det enkelt, att börja i liten skala, skapa engagemang och anpassa till ditt företag. Det är viktigt att planera och följa upp arbetet under införandet. Använd ISO-standarer. Fördelen med att arbeta standardiserat är att man inte behöver uppfinna hjulet igen. Varje gång det kommer ett nytt projekt är det annars risk att var och en gör på sitt sätt. Det kan man spara pengar på! STANDARD MAGAZINE 17

18 SIS Inside Underhåll och utbildning ger säkrare maskiner Safe Lock från Troax stoppar maskinen när dörren öppnas. Det kommer att bli svårare att gå förbi säkerhetsutrustningen kring maskiner för att snabbt lösa ett fel. Det är ett resultat av revideringen av standarderna inom maskinsäkerhet. TEXT Petra Lodén FOTO Troax Det går att undvika många arbetsplatsolyckor inom tillverkningsindustrin om fler får utbildning och maskinerna underhålls regelbundet. Det säger Kim Dahl på Troax som tillverkar maskinskydd och som deltar i standardiseringsarbetet för maskinsäkerhet, både på nationell och internationell nivå. Han säger att det fuskas alltför ofta i industrin en medarbetare tar sig in till en maskin på eget bevåg för att försöka lösa ett problem. Låt maskinen jobba. Många vill hjälpa till och kliver in innanför säkerhetsskyddet och riskerar att råka ut för en olycka, säger Kim Dahl. En maskin som regelbundet genomgått service drabbas sannolikt inte av ett oväntat stopp. Den som sköter maskinen har ansvar att se till att den fungerar enligt gällande föreskrifter och att säkerheten inte bryts, går sönder eller manipuleras. Eventuella fel ska även rapporteras till ledningen. De allra flesta maskiner som finns på svenska industriföretag är bra och lever upp till standarderna, men medarbetarna måste få bättre utbildning. Allt fler moment automatiseras och det krävs allt mer specialistkunskap, säger Kim Dahl. Den som gått kurs i maskinsäkerhet kommer att bli en värdefull person i verksamheten, spår han. Han menar också att Sverige har ett gott rykte internationellt när det gäller standardiseringsarbete. Vi har en bra ställning, vi är omtyckta och andra länder lyssnar på oss. SIS gör ett viktigt arbete när de skapar nätverk för olika kompetenser. MASKINSÄKERHET Två viktiga standarder inom maskinsäkerhet uppdateras för närvarande. De blir mer konkreta och enklare att använda. Senare i höst kommer en uppdaterad version av standarden SS-EN 1088 Maskinsäkerhet Förreglingsanordningar för kombinering med skydd Principer för konstruktion och urval. Den får då en ny beteckning: SS-EN ISO Nästa år kommer en uppdatering av SS-EN 953 Maskinsäkerhet Skydd Allmänna krav för konstruktion och tillverkning av fasta och öppningsbara skydd. Även den får då en ny beteckning: SS-EN ISO Läs mer på sis.se/tk282 2 frågor till 2 Larry Varför har du certifi erat dig som maskinsäkerhetsspecialist? Vilken nytta ser du med certifieringen? Falk, gruppchef maskinsäkerhet och mekanik Rejlers Ingenjörer Det skapar trygghet för kunden, det validerar och verifierar min kunskapsnivå. Jag har jobbat med maskinsäkerhet sedan 1995 och sitter med i SIS kommitté Maskinsäkerhet SIS/TK282. Personcertifiering är som en bilbesiktning, för även om jag tycker att jag kan det här med maskinsäkerhet så är det skillnad att ha det på papper som bevis. Framför allt när jag träffar nya kunder och i offertsammanhang. Det visar var vi sätter ribban, även om vi har ännu högre krav internt så visar det för kunderna att vi nått en viss nivå. Anders Jansson, vd och ägare Atoma Extended Det är ofta ett krav från kunderna att vi är certifierade mot till exempel ISO Där anges att vi ska validera att våra tjänster stämmer med kraven. En opartisk tredjepartscertifiering som maskinsäkerhetsspecialist innebär att jag kan verifiera att jag har den kunskap som behövs. Det gör det lättare att få kunder. I till exempel Tyskland används titlar flitigt, så är det inte i Sverige. Certifieringen är ett sätt att visa att jag har rätt kompetens och att den är uppdaterad. Kunskap är färskvara och jag rekommenderar alla att gå kurser. Många sanningar har gått ur tiden och det kan innebära katastrof för användaren om de lever kvar. 18 STANDARD MAGAZINE

19 SIS Inside g NYA ANSIKTEN Gerhard Kopplin är ny ordförande för Transportbehållare för farligt gods, SIS/TK 291. Gerhard Kopplin är utbildad ingenjör för flygplansdesign och har arbetat med produktutveckling inom industriella kopplingar för lastning och lossning av vätskor och gaser i 21 år. Sedan sju år tillbaka är Gerhard anställd på Mann Teknik i Mariestad där han är tekniskt ansvarig för avdelningen konstruktion och produktutveckling. Jan-Olof Levin är ny ordförande för Samordningsgruppen för Miljö, SIS/SG Miljö. Jan-Olof är professor i kemisk yrkeshygien vid Umeå universitet och VD för Fenix Environmental AB. Jan-Olof har tidigare arbetat som forskare och chef på Arbetslivsinstitutet i Umeå, från 1975 och fram till Jan-Olof är också ordförande för SIS kommitté för Luftkvalité, SIS/TK 423. Christer Holmgren är ny ordförande i SIS/TK 579 Facilities Management. Christer är sedan 2009 förvaltningschef vid Landstingsservice i Kalmar län, som ansvarar för hela landstingets yttre service, med en driftsbudget på närmare 500 mkr och en investeringsbudget på 350 mkr. Christer är sedan 2011 även VD för Kalmar Läns Beställningscentral AB, som hanterar samtliga Landstingets fordon, med uppdrag att omstrukturera och effektivisera verksamheten. Han tillhör Landstingets ledningsgrupp och är föredragande inför landstingsstyrelsen och i olika politiska utskott. Ladda ner SIS partnersymbol Du och ditt företag driver utvecklingen framåt när ni deltar i en eller flera av SIS tekniska kommittéer. Det är intressant för dina kunder att veta, så se till att berätta det och visa ert engagemang och arbete. Ladda ner SIS partnersymbol till er webbplats och visa att ni är samarbetspartner med SIS. Du väljer själv var den ska placeras på sidan. Lägg upp den så att dina kunder kan klicka på symbolen och länka till den kommitté som ni deltar i. Här hittar du symbolen: Logga in på SIS Livelink. Gå in under SIS Info. Öppna mappen Symbol SIS Standard Developer och ladda ner den symbol du är intresserad av. Den finns som både stående och liggande och i tre färgställningar. AKTUELLA S UTBILDNINGAR Nyhet Svetsbeteckningar och konsekvensklassningar För dig som behöver veta mer om det nya beteckningssystemet och konsekvensklassning har SIS tagit fram två nya utbildningar. Seminarium: Nya svetsbeteckningar och ny standard för konsekvensklassning. Hur påverkas du? Workshop: Svetsbeteckningar och konsekvensklasser för svetsförband Maskinsäkerhet från grunder till certifierad specialist Våra utbildningar inom maskinsäkerhet ger dig teoretiska Maskindirektivets krav. Maskinsäkerhet och CE-märkning, grundkurs p NYA MEDLEMMAR 21 maj 21 augusti 2013 Addalot Consulting AB, Amap Sustainability, Anders Sjödén Konsultbyrå, Borlänge kommun, Botkyrka kommun, Consid AB, Edge HR AB, Empir Väst AB, Grolls AB, Gustafsson Skinn & Läder AB, Hermods AB, Hjärt-Lungfonden, HLR Konsulten Sverige AB, Husbyggnadsvaror HBV Förening, InfoMentor PODB AB, Innovationsbron AB, Karlstads kommun, Kvalitex Omsorg, Laerdal Medical AB, Learnify AB, Liber AB, Limetta AB, Linnéuniversitetet, Master Training Education AB, MittMedia Förvaltnings AB, MittSverige Vatten AB, MRV, Branschorg EN-certifierade minireningsverk i Sverige, Naturvårdsverket, Peab Industri Sverige AB, Pearson Sweden AB, Physio-Control, Ping Pong AB, Proffice Partner Solutions AB, Regionförbundet Västerbottens Län, Riksbyggen ek för, Sandvikens kommun, Sanoma Utbildning AB, Scania CV AB (Publ), Sensus studieförbund Skåne-Blekinge, Simmons akustik & utveckling AB, Softronic AB, Stendals El AB, Svenska HLR rådet, Svenska Läromedel Service AB, Söderhamns kommun, TATAA Biocenter AB, Totalförsvarets Forskningsinstitut FOI CBRN Skydd, Westinghouse Electric Sweden AB, WH Servicebolagen i Sverige AB, Woodsafe Timber Protection AB, Ängelholms kommun, Örebro Universitet Praktisk riskbedömning och CE-märkning, påbyggnadskurs Personcertifiering Maskinsäkerhetsspecialist För mer information besök sis.se/utbildning Säkra maskinstyrsystem STANDARD MAGAZINE 19

20 POSTTIDNING B AVSÄNDARE: SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE STOCKHOLM Mer kontroll. Precis som på ritningen. Noll osäkerhet. Så blir det när man jobbar med standarder. Därför står Sveriges företag bakom SIS. Vi försöker tillsammans hitta gemensamma vägar till effektivitet. Allt ska fungera ihop. Det ska vara lätt att kolla upp att allt har gjorts på rätt sätt. Det blir så mycket enklare när alla vet precis vad som gäller. I många företag finns en brist på kunskap kring konkurrenskraften i att använda standardisering fullt ut. Ett enkelt kunskapslyft för några nyckelpersoner via någon av SIS utbildningar kan ge stora vinster både i effektivitet och i lönsamhet. Utnyttja tillgången på utbildning och fakta. Ta chansen att låta medarbetare delta i framtagningar av ny standard inom ert verksamhetsfält. Varför låta någon annans metod bli standard när er egen kan bli det? Och håll er uppdaterade. Självklart finns alla svenska och internationella standarder tillgängliga på nätet via våra prenumerationstjänster eller som shop one. Arbetslivet kan bli enklare. Gå in på sis.se/kontroll Förstånd ska vara standard.

Vad Va? d Hur? Exempel Ex Om SIS Januari 2011

Vad Va? d Hur? Exempel Ex Om SIS Januari 2011 Vad? Hur? Exempel Om SIS Januari 2011 Vad är SIS och standardisering? Det är inte pengar som får världen att fungera. Det är standarder. 2011-01-24 5 SIS tre produktområden En kund till SIS kan: påverka

Läs mer

VAD ÄR SYSTEMATISKT SPILLSKYDDSARBETE?

VAD ÄR SYSTEMATISKT SPILLSKYDDSARBETE? VAD ÄR SYSTEMATISKT SPILLSKYDDSARBETE? SYSTEMATISKT SPILLSKYDDSARBETE EN SYSTEMATISKT METODIK FÖR GOD SPILLSKYDDSARBETE EGENKONTROLL Systematiskt Spillskyddsarbete är en tjänst från miljöteknikföretaget

Läs mer

Hållbart och långsiktigt kvalitetsarbete vad har hänt och vad kommer att behöva hända? Kristina Sandberg

Hållbart och långsiktigt kvalitetsarbete vad har hänt och vad kommer att behöva hända? Kristina Sandberg Hållbart och långsiktigt kvalitetsarbete vad har hänt och vad kommer att behöva hända? World Quality Day, 12 november 2009 Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef, Ledningssystem SIS, Swedish Standards

Läs mer

Vad är SIS och standardisering? SIS tre produktområden. Vad? Hur? SIS Förlag. Oktober 2005

Vad är SIS och standardisering? SIS tre produktområden. Vad? Hur? SIS Förlag. Oktober 2005 Vad? Hur? SIS Förlag Vad är SIS och standardisering? Oktober 2005 SIS tre produktområden SIS, Swedish Standards Institute En kund till SIS kan: påverka standarders inriktning och innehåll få tillgång till

Läs mer

SIS och Ledningssystem för hållbar IT

SIS och Ledningssystem för hållbar IT SIS och Ledningssystem för hållbar IT Standardisering En framgångsrik beprövad modell för att ta fram accepterade lösningar på gemensamma utmaningar hos företag, myndigheter och organisationer 2014-11-14

Läs mer

tveckla standarder kort om hur det går till

tveckla standarder kort om hur det går till tveckla standarder kort om hur det går till Det här är SIS SIS är en organisation som arbetar med standarder, både att ta fram dem och att sprida kunskap om dem. Vårt arbete är långsiktigt och präglas

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet en introduktion

Ledningssystem för kvalitet en introduktion ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet en introduktion Innehåll 3 Vad är ett ledningssystem för kvalitet? 3 ISO 9001 4 Varför ska man ha ett kvalitetsledningssystem? 5 Hur man börjar? 7 Vad betyder certifiering?

Läs mer

Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder

Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder Fredrik Fehn Swedish Standards Institute Peter Nohrstedt SKL Kommentus standarder & upphandling? Vilka är SIS? Ideell medlemsförening

Läs mer

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 SIS på 1 minut Sveriges medlem i CEN och ISO Neutral plattform + processmetodik INNEHÅLLET skapar experter! Ideell förening

Läs mer

Vår kunskap blir din konkurrensfördel

Vår kunskap blir din konkurrensfördel Vår kunskap blir din konkurrensfördel Ett teknikkonsultföretag för processindustrin Improvus ett teknikkonsultbolag Improvus har sin bas i Stockholm och verkar i hela Europa. Vi är specialiserade inom

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

SIS Ledningssystem. Infomrationsmöte Grön IT, 2010-08-25. Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef Ledningssystem SIS Swedish Standards Institute

SIS Ledningssystem. Infomrationsmöte Grön IT, 2010-08-25. Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef Ledningssystem SIS Swedish Standards Institute SIS Ledningssystem Infomrationsmöte Grön IT, 2010-08-25 Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef Ledningssystem SIS Swedish Standards Institute 2010-08-25 2 Vad är SIS? SIS, Swedish Standards Institute

Läs mer

Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri

Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri Premiär! OKTober 2012 Grace, Love & Understanding Robotautomation AFFÄRER verktygs- Maskiner Lean-baserad tillverkning www.maexpo.se 1 Lean-baserad

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Standardisering trender i en föränderlig värld. Henning Törner SIS, Swedish Standards Institute henning.torner@sis.se

Standardisering trender i en föränderlig värld. Henning Törner SIS, Swedish Standards Institute henning.torner@sis.se Standardisering trender i en föränderlig värld Henning Törner SIS, Swedish Standards Institute henning.torner@sis.se Vid förändring behövs standarder Förändringens vindar hos SIS Produkter Arbetssätt Nya

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya affärsmöjligheter Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

KURSPROGRAM. Maskinsäkerhet

KURSPROGRAM. Maskinsäkerhet Maskinsäkerhet KURSINFORMATION Innehåll: KURSINFORMATION:» Våra kurser kan genomföras i hela Sverige och anpassas efter era önskemål gällande innehåll, nivå och längd... 03» Våra kurser vänder sig till...

Läs mer

Ledningssystem för tillgångar (Asset Management) SS-ISO 55000, 55001 och 55002

Ledningssystem för tillgångar (Asset Management) SS-ISO 55000, 55001 och 55002 Ledningssystem för tillgångar (Asset Management) SS-ISO 55000, 55001 och 55002 Sven Jansson Programområdesansvarig Överföring & Distribution Elforsk AB 101 53 Stockholm Tel 08-677 27 32 Mobil 0706-99 27

Läs mer

Resultat från den första Workshopen

Resultat från den första Workshopen Resultat från den första Workshopen Martin Risberg, Swerea Ola Isaksson, GKN Aerospace Sweden Kopplingar till andra agendor och initiativ SIP Lättvikt SIP Produktion 2030 SIP Metalliska material SIP Innovair

Läs mer

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad AUTOMATION TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad Om TEK Med lokal förankring erbjuder vi dig kostnadseffektiv utbildning

Läs mer

Bengt Rydstedt, Projektledare Ledningssystem för informationssäkerhet. Sponsorer:

Bengt Rydstedt, Projektledare Ledningssystem för informationssäkerhet. Sponsorer: Bengt Rydstedt, Projektledare Ledningssystem för informationssäkerhet Sponsorer: Ögonoptik Glasögonbågar, SS-EN ISO 12870 Termiska egenskaper hos fönster SS-EN ISO 10077-1 Betong, del 1 SS-EN 206-1 Belysningsstolpar,

Läs mer

Det händer saker i din bransch. Vill du vara en av dem som bestämmervad?

Det händer saker i din bransch. Vill du vara en av dem som bestämmervad? Det händer saker i din bransch. Vill du vara en av dem som bestämmervad? I en värld där ingenting är statiskt, finns det ett viktigt val att göra. Antingen sitter du nöjd och betraktar det som sker. Eller

Läs mer

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson 2011-01-20 Asfaltdagen 2011 Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige Per Andersson Varför bildades Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional

Läs mer

FM-standarder. IFMA:s frukostmöte 2012 02 23 i Göteborg Bertil Oresten FM Konsulterna AB

FM-standarder. IFMA:s frukostmöte 2012 02 23 i Göteborg Bertil Oresten FM Konsulterna AB FM-standarder IFMA:s frukostmöte 2012 02 23 i Göteborg Bertil Oresten FM Konsulterna AB Global marknad kräver globalt tänkande ISO International Organization for Standardization CEN Europeiska standardiseringskommittén

Läs mer

Standardisering kunskap och påverkan. Bodil Möller

Standardisering kunskap och påverkan. Bodil Möller Standardisering kunskap och påverkan Bodil Möller Svensk standardisering Standardiseringens organisation Globalt IEC ISO ITU Europeiskt CENELEC CEN ETSI Svenskt SEK SIS ITS Fakta SIS Verksamheten bedrivs

Läs mer

Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar.

Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. När jag stod här för ett år sen hade vi lämnat den djupa nedgången bakom oss och förväntningarna var att 2010 skulle bli ett år

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för?

En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för? Titel En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för? Angelica Hafström, Innovationsstrateg, Innovare R&D och kommittérepresentant SIS/TK 532 Nationell innovationskonferens, Luleå 2015-02-05

Läs mer

Internationella standarder inom rengöring, desinfektion och sterilisering

Internationella standarder inom rengöring, desinfektion och sterilisering Internationella standarder inom rengöring, desinfektion och sterilisering (Tuula Cammersand) Sarah Sim, projektledare SIS, MSc, PhD SIS i Sverige 2017 Ideell förening, ägs av medlemmar företag, myndigheter,

Läs mer

Vad är SIS och standardisering?

Vad är SIS och standardisering? Vad är SIS och standardisering? Det är inte pengar som får världen att fungera. Det är standarder. 2008-07-31 4 Fjärrkommunikation med debiteringsmätare Projektet innebär i huvudsak svensk medverkan i

Läs mer

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Näringslivsorganisationer och standardiseringsorgan kan bidra till att öka medvetenheten bland små och medelstora företag om nyttan

Läs mer

Ett sekel av standarder

Ett sekel av standarder Ett sekel av standarder SIS har i snart 100 år varit en av världens främsta standardiseringsorganisationer som bidragit till samhällsnytta och hjälpt många svenska företag till global export genom att

Läs mer

INDUSTRISERVICE FÖR BÄTTRE SNURR

INDUSTRISERVICE FÖR BÄTTRE SNURR INDUSTRISERVICE FÖR BÄTTRE SNURR Varje dag, året om, hjälper vi industrin att snurra både säkrare och mer effektivt. Vi finns lokalt där du som kund finns. Djup kompetens gör att vi kan utveckla både ditt

Läs mer

Vi gör idéer till verklighet.

Vi gör idéer till verklighet. Vi gör idéer till verklighet. Ufab utvecklar produkter med hög precision. Vi bidrar också till att höja våra kunders konkurrenskraft. Vi inser hur viktig vår leverantörsroll är. Våra kunskaper ska bidra

Läs mer

Vad gör SIS? - exempel på hur SIS hjälper företag med deras standardiseringsbehov

Vad gör SIS? - exempel på hur SIS hjälper företag med deras standardiseringsbehov Vad gör SIS? - exempel på hur SIS hjälper företag med deras standardiseringsbehov Elforsk 7 november, 2013 Anna Furness-Lindén Swedish Standards Institute Vad gör SIS? 1. Utvecklar 2. Förvaltar 3. Tillhandahåller

Läs mer

Standardisering inom Tryckkärlstål SIS/TK 137. Otto Björnberg SIS Swedish Standards Institute

Standardisering inom Tryckkärlstål SIS/TK 137. Otto Björnberg SIS Swedish Standards Institute Standardisering inom Tryckkärlstål SIS/TK 137 Otto Björnberg SIS Swedish Standards Institute Dagens presentation Material- och produktkrav enligt Direktivet för tryckbärande anordningar PED 2013-04-17

Läs mer

Ledningssystem för tillgångar (Asset Management) SS-ISO 5500x-serien

Ledningssystem för tillgångar (Asset Management) SS-ISO 5500x-serien Ledningssystem för tillgångar (Asset Management) SS-ISO 5500x-serien De tre nya standarderna SS_ISO 5500x SS-ISO 55000 Ledningssystem för tillgångar - Översikt, principer och terminologi SS-ISO 55001 Ledningssystem

Läs mer

Kompetensförsörjning från strategi till resultat

Kompetensförsörjning från strategi till resultat Kompetensförsörjning från strategi till resultat 1 2011 SIS Förlag AB Redaktör Joachim Bowin SIS HB 355 Kompetensförsörjning från strategi till resultat ISBN 978-91-7162-804-6 ISSN 0347-2019 Tryckeri Edita,

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

ABC - Hur certifiera verksamheten?

ABC - Hur certifiera verksamheten? ABC - Hur certifiera verksamheten? Läser du detta så kan ett skäl vara att ni funderar på att införa ett ledningssystem i verksamheten. Det tycker vi är jättebra. En certifiering är dock ingen garanti

Läs mer

Sveriges mest engagerade teknik- och IT-konsulter

Sveriges mest engagerade teknik- och IT-konsulter Sveriges mest engagerade teknik- och IT-konsulter NÖJD KUND LÖNSAMHET NÖJD MEDARBETARE AFFÄRSMODELLEN Det här är vad vi gör På Alten utvecklar och levererar vi teknik och IT- kompetens till världsledande

Läs mer

Vilka utmaningar har du?

Vilka utmaningar har du? Miljöledning Vilka utmaningar har du? 4 4 4 Höja effektiviteten Öka kundnöjdheten Mer fritid Anta utmaningarna med våra senaste standarder och handböcker. Vi underlättar ditt miljöarbete Att arbeta med

Läs mer

MILJÖDRIVEN PRODUKTUTVECKLING

MILJÖDRIVEN PRODUKTUTVECKLING TJÄNA PENGAR PÅ MILJÖDRIVEN inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 juni 2010 TALARE MODERATOR Marie Hagberg Kvalitets- och miljöchef MTR Stockholm KEYNOTE SPEAKER Sara Paulsson Manager Design for

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Lönsam verksamhet. Elforsk, 2014-11-05. Elisabeth Darius, tf VD, SIS

Lönsam verksamhet. Elforsk, 2014-11-05. Elisabeth Darius, tf VD, SIS Lönsam verksamhet Elforsk, 2014-11-05 Elisabeth Darius, tf VD, SIS Agenda 1. Standardisering och standarder är lönsamt 1. Alltmer intressant att mäta 2. Vi vet det! 3. Hur har andra mätt? 2. SIS och SIS

Läs mer

Hos oss är kunskap standard

Hos oss är kunskap standard Abonnemang Sveriges största tekniska förlag SIS Förlag AB ger ut allt som rör standarder och deras tillämpning. Vi erbjuder alltid aktuell information och kunskap om tekniska lösningar och hur de tillämpas,

Läs mer

Hållbar livsmedelsproduktion i städer. Förslag till nya svenska standarder

Hållbar livsmedelsproduktion i städer. Förslag till nya svenska standarder Hållbar livsmedelsproduktion i städer Förslag till nya svenska standarder Hållbar livsmedelsproduktion i städer förslag till nya svenska standarder Bakgrund Swedish Standards Institute (SIS) har fått in

Läs mer

Omfattande revidering av ISO 14001 väntar

Omfattande revidering av ISO 14001 väntar 2010-10-02 Handläggare, tfn Anneli Rafiq, +46 8 555 520 52 E-post anneli.rafiq@sis.se Omfattande revidering av ISO 14001 väntar SIS, Swedish Standards Institute Framtidens miljöledningssystem bör enligt

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Exempel på vad Lantmäteriet gör gällande standarder, standardisering och specifikationer:

Exempel på vad Lantmäteriet gör gällande standarder, standardisering och specifikationer: Exempel på vad Lantmäteriet gör gällande standarder, standardisering och specifikationer: SIS/TK 323 Geodata TK 323 Geodata är ett projektområde inom Swedish Standards Institute (SIS) för standardisering

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Hur har du lyckats skapa ett så framgångsrikt

Hur har du lyckats skapa ett så framgångsrikt TEXT LINDA THOMSEN HÖGFELDT & JOHAN JARNEVING FOTO SEBASTIAN BERGER, NICKE JOHANSSON, AASHITH SHETTY & ANDERS DEROS Flygplansinteriördesignern Stefan Sommer, Semcon Tyskland DE SENASTE ÅREN har Stefan

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Ledningssystem för hållbar IT-användning. Förslag till ny standardisering

Ledningssystem för hållbar IT-användning. Förslag till ny standardisering Ledningssystem för hållbar IT-användning Förslag till ny standardisering Grön IT Möjligheter och potentialer SIDA 3 Behov Många företag har tagit initiativ till att minska sin energiförbrukning och miljöpåverkan

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Europa standardiserar BIM. 25 november, 2014 ULI

Europa standardiserar BIM. 25 november, 2014 ULI Europa standardiserar BIM 25 november, 2014 ULI SIS, Swedish Standards Institute Sveriges medlem i CEN (europastandarder) och ISO (globala standarder) SS Svensk standard Ideell förening, ägs av medlemmar

Läs mer

Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet

Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet Produktbroschyr Förbättra effektiviteten, transportera mer last och minska miljöpåverkan Lastväxlaren Hiab Multilift XR18SL Pro Future passar perfekt

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Det ärinte pengar som får världen att fungera.

Det ärinte pengar som får världen att fungera. Det ärinte pengar som får världen att fungera. Det är standarder. Varför börjar du läsa just här i övre vänstra hörnet? Varför lämnar du raden här, och flyttar blicken hit till den här raden? Varför följer

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Verksamhetsplan för SIS/TK 349 Sterilisering av medicintekniska produkter

Verksamhetsplan för SIS/TK 349 Sterilisering av medicintekniska produkter VERKSAMHETSPLAN 1(7) 2008-11-26 Handläggare, tfn Tuula Cammersand, 08-555 520 59 E-post tuula.cammersand@sis.se Verksamhetsplan för SIS/TK 349 Sterilisering av medicintekniska produkter 1 Bakgrund 3 2

Läs mer

Fler exporterande företag,

Fler exporterande företag, Fler exporterande företag, Fler exporterande företag, tjänster tjänster och produkter och produkter inom smartainom elnätsmarta elnät En strategi från forskning till internationalisering En strategi från

Läs mer

Utbildningar SP Brandteknik 2013

Utbildningar SP Brandteknik 2013 Utbildningar SP Brandteknik 2013 Har dina medarbetare rätt kompetens för att möta de nya krav som ställs? SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Rätt utbildning är alltid en god investering för ut-veckling,

Läs mer

Lots för fabrikslayout. Frukostmöte Automation Region 5 maj 2015

Lots för fabrikslayout. Frukostmöte Automation Region 5 maj 2015 Lots för fabrikslayout Gunilla Sivard KTH Xpres Frukostmöte Automation Region 5 maj 2015 Lots för fabrikslayout Ett sätt att sprida resultat från ett antal industriella forskningsprojekt ihop med Scania

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

VVS- och VA-industrins branschorganisation

VVS- och VA-industrins branschorganisation Delaktig Synlig Konkurrenskraftig VVS- och VA-industrins branschorganisation Jag har mött en organisation som gör skillnad och påverkar Det är med entusiasm och en stor portion ödmjukhet som jag har tagit

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Standardisering inom OFP. Otto Björnberg SIS Swedish Standards Institute

Standardisering inom OFP. Otto Björnberg SIS Swedish Standards Institute Standardisering inom OFP Otto Björnberg SIS Swedish Standards Institute Dagens presentation Standardiseringen nationellt/internationellt Påverkan på OFP På gång inom OFP-standardiseringen 2012-03-27 2

Läs mer

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process En essä i kursen Produktutveckling med formgivning, KN3060 Patrick Larsson, Mälardalens högskola, 2007-04-26 Inledning Kommunikation definieras som överföring

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

VATTEN ENERGI PRODUKT STANDARDER OCH MILJÖ HÖR DET IHOP? SIS, Swedish Standards Institute och Naturvårdsverket

VATTEN ENERGI PRODUKT STANDARDER OCH MILJÖ HÖR DET IHOP? SIS, Swedish Standards Institute och Naturvårdsverket L U F T VATTEN STANDARDER M A R K OCH MILJÖ ENERGI HÖR DET IHOP? PRODUKT SIS, Swedish Standards Institute och Naturvårdsverket Visste du att standarder kan ge stora miljövinster? Har standardisering med

Läs mer

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb Avdelningschef Koncerngemensamma projekt Nationella projekt Gruppledare Gruppchef Projektledare Internationella projekt Forskare Seniorforskare Labbingenjör Specialist Doktorand Tekniker Forskningsledare

Läs mer

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE STEG 1 BESTÄM VILKA OMRÅDEN NI SKA ARBETA MED Börja med att ta reda på vilka interna och externa krav och önskemål som finns. När ni har gjort det kan ni välja

Läs mer

Vi ser många positiva resultat

Vi ser många positiva resultat Business Excellence - ett framgångsrikt arbetssätt på SKF Med Business Excellence kan SKF se till att leverera ytterligare värde till sina kunder. Arbetssättet har på ett framgångsrikt sätt införts vid

Läs mer

NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN. Kunskapsnavet inom Life Science

NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN. Kunskapsnavet inom Life Science NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN Unna dig en dag med lärande diskussioner! Kunskapsnavet inom Life Science Nordic Medical Advisor Sagsjövägen, 428 81 Kållered. Tel: 031-795

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

STF SVENSKA TEXTILFILTER AB

STF SVENSKA TEXTILFILTER AB SVENSKTILLVERKAT SEDAN 1972 STF SVENSKA TEXTILFILTER AB VENTILATION RÖKGASRENING VÅT F ILT RERING STOFTAVSKILJNING SERVICE VI TILLVERKAR FILTER Så enkelt skulle vi kunna förklara vad vi gör här på Svenska

Läs mer

Revision av ISO 14001 Användarna tycker till

Revision av ISO 14001 Användarna tycker till 1 (8) Revision av ISO 14001 Användarna tycker till Resultat av SIS nationella undersökning oktober 2012 SIS, Swedish Standards Institute SIS is the Swedish member of ISO and CEN Postadress: 118 80 STOCKHOLM

Läs mer

Modernt Underhåll för ledare

Modernt Underhåll för ledare Modernt Underhåll för ledare Mot målet EFNMS Certifierad Underhållsexpert: European Expert in Maintenance Management Modernt Underhåll för ledare Åtta lärarledda utbildningsdagar med tillhörande webbaserade

Läs mer

MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM. Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det?

MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM. Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det? 1(5) MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det? Innebär det inte bar a en massa byråkrati och papper?

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526 Scanacons erfarenheter av Kinaetablering SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren Rosenbad, 100526 Innehåll Om Scanacon Vår etablering i Kina Varför? Hur? Erfarenheter! Våra tips till

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

A solution that lifts

A solution that lifts Fork A solution that lifts Form A solution that lifts A solution that lifts Heat A solution that lifts A solution that lifts Receptet på framgång Vår vision är att nå långt. Att få befintliga och presumtiva

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet

Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet Ravema Ledande partner till nordisk verkstadsindustri En omfattande rationaliseringsprocess pågår ständigt för att stärka den nordiska verkstadsindustrins

Läs mer

Det är inte pengar som får världen att fungera... ...det är standarder! Ett modernt samhälle kan knappast fungera utan standarder SIS

Det är inte pengar som får världen att fungera... ...det är standarder! Ett modernt samhälle kan knappast fungera utan standarder SIS Standardisering för kvalitet inom äldrevård och omsorg Informationsmöte 2 maj 2012 Marie Brandvold, verksamhetsområdeschef SIS, Swedish Standards Institute Vad är SIS? Varför behövs standarder? Varför

Läs mer

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter.

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. Som medlem i IUC Sjuhärads NätVerkstan ingår ditt företag i ett nätverk där

Läs mer