eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen"

Transkript

1 eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen - 1 Energismart! Företag och lantbruk sparar pengar genom att bli energismarta, säger Roger Gunnarsson, Energi kontor Sydost. Under senare tid har 500 företag analyserats i Småland. Kontentan är att de kan spara hela 22 procent av sin energiförbrukning. I sambarbete med NOVA Högskole- Centrum introducerar Energikontor Sydost nu en helt ny utbildning i effektivare energianvändning, Den ska generera i ökad lönsamhet för företagen och stora miljövinster. Vill du hjälpa till att stoppa klimatförändringarna? Då är det hög tid att tänka på vad du äter för mat. Innan maten landar i köket har den ofta åkt långt. Köp därför alltid mat med lokal anknytning.

2 2 TÄNK RÄTT ENERGI! Var kan jag få objektiva och gratis råd om uppvärmning? Finns det några bidrag eller avdrag för mig? Hur kan jag bli energismart? Hur mycket kan mitt företag spara? Vilka bra uppvärmningsalternativ finns det? RING DIN KOMMUNALA ENERGIRÅDGIVARE! Energirådgivarna SYDOST Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö, EnergicentrumEtt , Älmhult Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo

3 3 Ny energi Ny klimatsmart utbildning, en småländsk lustgård som sprudlar av energi och Nobels freds - pris till miljökämpen Al Gore. Energifrågan är hetare än någonsin! Fokusområden i detta nummer av Energipoolen är energieffektivisering inom företag och lantbruk, samt framtidsmöjligheter gällande bioenergi. Vi visar upp goda exempel från vårt närområde, samt beskriver hur en del energieffektiviseringsprojekt drivits inom industrin. Att spara energi på smarta sätt är nödvändigt för att våra lokala industrier ska stärkas gentemot omvärlden. Energikontor Sydost har därför, tillsammans med NOVA högskolecent - rum i Oskarshamn och Linköpings universitet, tagit fram en utbildning för er inom industrin som vill tjäna mera pengar. Helt enkelt genom att bli energismartare! Eden of Sweden Kärnkraftverken på OKG i Osk ars - hamns kommun släpper förresten varje sekund ut 100 kubikmeter kylvatten, rakt ut i Östersjön. Jo, du läste rätt, liter vatten i sekunden! Under den kallaste delen av året håller vattnet, som används för att kyla reaktorerna i de tre kärnkraft verken, som lägst en temperatur på elva plusgrader. Energin som finns i detta vatten skulle räcka för att värma upp våra tre största städer Stockholm, Göte - borg och Malmö! Detta energislöseri har ändå nu fortgått utan åtgärd i över 20 år. Under begreppet Eden of Sweden undersöker därför Energikontor Syd - ost tillsammans med företag, KTH och Regionförbundet i Kalmar län med flera, hur vi i en sådan lustgård skulle kunna ta tillvara på denna enorma resurs på ett bra sätt. Prisad miljöinsats Samtidigt står det klart att Nobels freds - pris för år 2007 delas mellan FNs klimatpanel IPCC och den tidigare amerikanske vicepresidenten Al Gore. IPCC och Gore får priset för sina insatser för att bygga upp och sprida större kunskap om de klimatförändringar som människan bidragit till och för deras insatser för att hindra utvecklingen mot en allt varmare jord. Detta miljöarbete har alltså varit så betydelsefullt att det tilldelas Nobels fredspris! Al Gores film En obekväm sanning har fått ett stort antal människor att få upp ögonen för vad som håller på att hända med vår planet. Den norska nobelkommittén menar vidare att FNs klimatpanel IPCC under de senaste två årtiondena har fått allt fler att inse att det finns en direkt koppling mellan människans livsstil och den globala uppvärmningen. Varsammare energianvändning Klimathotet blev från och med i fjol extremt uppmärksammat, både i medierna och bland politiker, beslutsfattare och allmänhet. De flesta bedömare tycks ense om att det var den så kallade Sternrapporten, sammanställd av den brittiske ekonom - en Sir Nicholas Stern på uppdrag av dåvarande premiärministern Tony Blair, som bröt fördämningarna. Den presenterades den 30 oktober i fjol. Sedan dess har klimatfrågorna varit på allas läppar. Slutsatserna i Sternrapporten pekar bland annat på att vår energianvändning i alla dess former måste bli mera varsam. Vi måste, som jag tidigare påpekat, börja använda energin med omsorg och anstränga oss för att utnyttja naturlig energi i form av sol, vind och biobränsle. I detta nummer av Energipoolen ger vi på Energikontor Sydost som vanligt tips och råd om och kring hur du kan spara energi och miljön, samtidigt som kostnader för exempelvis uppvärmning och transporter kan minskas. Jag hoppas att du som läsare inspireras av läsningen och att du får många goda idéer som du sedan genomför i ditt hem, på ditt företag eller för vidare för att inspirera andra. Kom ihåg: Vi måste hjälpas åt för att bli framgångsrika! Roger Gunnarsson, ansvarig utgivare för Energipoolen och projektledare Energikontor Sydost. Växjö: PG Vejdes väg Växjö Tel: Fax: Oskarshamn: Hantverksgatan Oskarshamn Tel: Fax: Ansvarig utgivare: Roger Gunnarsson, Energikontor Sydost. Redaktion: Roger Gunnarsson, Energikontor Sydost, Mikael Petersson och Andreas Hult, KrePart AB. Produktion: Box 4010, Oskarshamn Tel , Fax , Växjö: Tel , Fax Texter: Jonas Frykman, David Färdigh, Mattias Isefjord, Andreas Hul, Magnus Tyrberg, Åsa Karlsson, Kjell Jacobsson och Roger Gunnarsson. Bilder: Curt-Robert Lindqvist och David Färdigh med flera. Layout/original/annonsproduktion: KrePart Ateljé. Upplaga: ex. Distribution: Företag och jordbruk i Småland och Blekinge. Tidningen delas ut vid aktiviteter arrangerade av Energikontor Sydost. Den finns också att få hos regionens samtliga energirådgivare och på Energikontor Sydost i Växjö och Oskarshamn. Tryck: Pressgrannar, Norrköping Energipoolen i samarbete med: BioNETT

4 4 På rätt kurs ny utbildning i effektivare energianvändning på NOVA Vill du tjäna pengar på en effektiv energianvändning och få bra arbetsmetoder för detta? Anmäl dig då till kursen Effektivare energianvändning på NOVA Högskole - Centrum i Oskarshamn, uppmanar Roger Gunnarsson på Energikontor Sydost. NOVA HögskoleCentrum har tillsam - mans med Linköpings universitet och Energikontor Syd ost tagit fram en kurs, som framförallt riktar sig till industrier och företag som vill tjäna mera pengar men även stärka sitt varumärke och sin konkurrenskraft. Om ni vill sänka energikostnad erna rejält, eller har en tillstånds pliktig verksamhet, är denna kurs ypper lig för att möta kommande krav från myndig - heter gällande energianalyser, säger Roger Gunnarsson. Stora pengar att tjäna Experter från Energikontor Sydost har sedan 2004 tillsammans med Linköpings universitet genomfört över 500 energianalyser på små och medelstora företag i Småland. Resultaten av dessa energianalyser visar på mycket stora besparingspotentialer. I genomsnitt har energianvändningen effektiviserats med över 22 procent. Här finns således stora pengar att tjäna, för alla typer av företag och verksamheter. Utvärderingar på senare tid har visat på att en väldigt stor del av de an - alys erade företagen verkligen genom - fört föreslagna åtgärder och sparat mycket pengar. Detta är bakgrunden till att vi nu vill erbjuda en skräddarsydd energieffektiviserings utbildning till företagen och industrierna i vår region. Vi vill helt enkelt ge regionens företag en möj lighet att bli världsledande inom området. Målsättningen är självklar: ökad lönsamhet för att trygga sysselsättningen i regionen. Praktik Kursen ger dig verktyg, förslag på åtgärder och idéer för att smart minska energi användningen och stärka ditt företags varumärke, genom en minskad klimatpåverkan och minskade energi - kostnader. Under kursen erhåller du kunskaper och verktyg för att energieffektivisera, samt genomför en energi - systemanalys. Du får konkreta åtgärder och praktik - fall presenterade som kan användas direkt inom det egna företaget. Kursupplägg Kursen består av: gemensamma halvdagsseminarier under ledning av olika föreläsare. eget arbete i form av självstudier samt projektarbete för en energisystemanalys, företrädesvis på det egna företaget. ett uppföljningstillfälle där implementering av åtgärder som framkommit ur energisystemanalyserna följs upp. Mål: Efter avslutad kurs ska deltag - arna: kunna tillämpa kunskaper inom energitillförsel och energianvändning i ett systemperspektiv kunna tillämpa metoder för att utföra energisystemanalyser av verksamhetens energianvändning. ha genomfört och redovisat en energisystemanalys av det egna företaget. känna till projektupplägg inom energiområdet. Ökad konk En effektivare energianvändning ger ökad konkurrenskraft. Svensk forskning visar att små insatser kan ge stort resultat både för ekonomi och miljö. Nova HögskoleCentrums fokusering på energifrågor är intressant, lovvärd och jätteviktig för regionen. Det nätverk som byggs upp och den kunskap som samlas i Oskarshamn kan komma att ge stora vinster. Det säger Louise Trygg. Hon är teknisk doktor i energisystem vid Linköpings Universitet och något av en expert på energieffektivisering. Energieffektivisering handlar om att använda energi på ett så smart sätt som möjligt, så att du kan få samma nytta för en lägre ekonomisk och miljö - mässig kostnad. Efter att ha studerat ett drygt trettiotal industriföretag i Oskarshamn, Ulricehamn och Örnsköldsvik kan Louise Trygg konstatera att det finns stora möj - ligheter till att minska såväl elanvänd - ningen som den totala energianvändningen. I sin analys kom hon fram till att energieffektiviseringar på uppåt 40 procent är möjliga. För många industrier är det möjligt att kraftigt sänka elförbrukning genom

5 5 Fokus på energi Oskarshamn är bra på energi. Vi bor i en energität region där energifrågor ligger i fokus och det ska vi ta tillvara på, menar Nova HögskoleCentrums rektor Bengt Karlsson. Nova Högskole - Centrum sparar inte på krafterna i sin fokusering på energi. Både miljön och det regionala näringslivet blir vinnare när Nova omsätter ledande forskning till praktisk nytta. Oskarshamn är bra på energi. Vi bor i en energität region där energifrågor ligger i fokus och det ska vi ta tillvara på, menar Nova HögskoleCentrums rektor Bengt Karlsson. Oskarshamns kärnkraftverk och SKB är givna exempel, men Bengt Karlsson fortsätter att räkna upp det ena efter det andra företaget i regionen som han menar har en koppling till energi - branschen. I nära samarbete med näringslivet i regionen och bland annat KTH och Linköpings Universitet har Nova valt en tydlig nischning mot energi. Nova erbjuder en akademisk plattform som främjar en fortsatt god utveckling i regionen genom samarbete mellan ledande energiforskare, universitetsvärden, näringslivet och det övriga samhället. Jag tror att medvetandet om energi - frågor kommer att fortsätta växa både i Sverige och internationellt. När intresset för energiområdet ökar stärks det också Oskarshamnsregionen. Denna positiva utveckling har enligt Bengt Karlsson redan börjat märkas. Ett exempel är att The Union of Baltic Cities, en samarbetsorganisation för hundratalet städer runt Öster sjön, nyligen utsågs Oskarshamn att leda den gemensamma kommission som arbetar med energifrågor i regionen. Sedan ett drygt halvår har energikommission - en sitt högkvarter i Oskarshamn och kan ta tillvara på Novas akademiska nätverk. Lönsam utbildning Nova Högskolecentrums nära sam - arbete med universitetsvärlden och näringslivet bidrar till skolans utform - ning av program och kurser. Ett exempel är den energitekniska KY-utbildningen Drift och underhåll, vilken är ett direkt önskemål från det regionala näringslivet. Som ett led i Novas vilja att sprida kunskap om ny energiforskning startar under våren kursen Effektivare energianvändning. Nya forskarrön från bland annat Linköpings Universitet visar att företag snabbt och relativt enkelt både kan sänka sina koldioxidutsläpp och spara pengar. Självklart är intresset stort när det går att tjäna pengar på en bättre miljö! Roland Hallberg, områdesutvecklare på Nova HögskoleCentrum, är minst lika entusiastisk: Beräkningar från Linköping upp - skattar att det är möjligt med energibesparingar på 20 till 25 procent. Att komma i närheten av det är givetvis jätteviktigt för företagen i regionen. Kursen Effektivare Energianvändning är ett direkt samarbete med Energi kontor Sydost och Linköpings Universitet. Målgruppen är driftspersonal och beslutsfattare på företag i regionen. Under kursens gång kommer deltag arna bland annat få handledning i att analysera energisystemen på sina egna företag. Jag tror att den här kursen kommer att bli både spännande och riktigt lönsam för företagen som deltar, säger Roland Hallberg. urrenskraft så enkla åtgärder som att stänga av maskiner och fläktsystem under nätterna då de inte används. Det handlar om att systematiskt se över vart elen tar vägen. Ofta visar det sig finnas en stor potential att spara el under tiden då produktionen inte är igång. Konkurrenskraft Enligt Louise Trygg är dagens energi - förbrukning ett resultat av många år med ett lågt elpris. I takt med att elpriset stigit har inställningen också börjat förändras och det har blivit större fokus på energifrågor. Både miljö och ekonomi gör att det finns en dubbel drivkraft för företag att satsa på energieffektivisering. Om vi tänker oss att priset kommer att fortsätta stiga under åren framöver blir det en fråga om konkurrenskraft och överlevnad. Baserat på sin forskning och sina studier av svenska industriföretag har Louise Trygg tagit fram en modell för energisystemsanalyser. Under våren kommer modellen att ingå i en kurs i energieffektivisering på Nova Hög - skolecentrum. Det kommer att bli en jätterolig kurs som jag verkligen tycker att folk ska gå. Vi går in i detalj och lär oss hur man gör en analys på sitt eget företag och hur man sedan lyfter fram resultatet på ett bra sätt för företagsledningen. Louise Trygg är teknisk doktor i energisystem vid Linköpings Universitet och något av en expert på energieffektivisering.

6 6 EcoTec har utvecklat pellets- teknologin i över tio år! Resultatet et är extraordinära a brännare från KWh. Vi värmer människor EcoTec MiniQ Kompletta värmesystem, Pel- letsbrännare, Pelletspannor, Pelletsförråd, Vattenmantlad pelletskamin, Kombinerad pellets- & vedkamin, Solpa- neler, Ackumulatortankar, ulatortankar, Varmluftspanna, Havrebrän- nare, Stora fastighetspannor och brännare. EcoTec Tyr EcoTec BioLine 20 EcoTec UniQ Miljövänligt & ekonomiskt Vår miljö tål inte hur mycket som helst. Därför är det av största vikt att ta sitt ansvar och använda förnyelsebara, miljövänliga och dessutom billiga energikällor. Tellus har under många år försett marknaden med effektiva pannor, brännare och kaminer av bästa märke. Ett högt kvalitetstänkande i kombination med hög teknisk kompetens och ett kontinuerligt utvecklingsarbete har genererat kunder som alla har sänkt sina energikostnader drastiskt. Tellus kan hjälpa dig också. Oavsett vilket biobränsle du vill använda dig av. Och oavsett om det handlar om en större panncentral, en mindre panna för pellets, ved, flis eller spannmål eller en pelletskamin. Tellus A25 ger mycket stora valmöjligheter, både vad gäller val av bränsle och var brännaren ska placeras. Sandåsavägen 1, Oskarshamn Tel Ronnys VVS Service Lovisagatan 21, Jönköping Tel Järnforsens Rörledningsaffär Nynäsvägen 8, Järnforsen Tel Söderbergs Rörservice Eriksmåla 110, Eriksmåla Tel , Västra Tullen, Vimmerby Tel , Koppargränden 1, Karlshamn Tel Solängsvägen 2, Växjö Tel Ullevi 10, Gamleby Tel

7 7 Ökad lönsamhet & bättre miljö ESME Energianalysarbetet är grunden för ett omfattande paket. Flera besök av energirådgivaren istället för bara ett besök. Företagsförlagd energiutbildning av personalen. Företaget får hjälp till självhjälp. Programmet ska stimulera till eget arbete vilket en viktig ingrediens. Tillgång till energikunskapsdatabas. Beslutsstöd. Kontinuerlig support. Energianalyser är bra. Problemet är att allt för få företag orkar med att genomföra energieffektivisering på egen hand. ESME är ett projekt som både kommer att spara miljön och stora pengar åt företagen. Det menar Kjell Jacobsson, projektledare vid Energikontor Sydost. ESME (Energy Efficiency in Small and Mediumsized Enterprises) är framtidens melodi. Jag tror helt enkelt inte att många företag har råd att stå utanför. Energianalyser i företag har varit en viktig del i Energikontor Sydosts arbete under de senaste åren. I en region som Småland, med en stor koncentra tion av småföretag och entre - prenörskap, främst inom tillverknings - industrin, bidrar företagens energianvändning i stor utsträckning till koldioxidutsläppen. Energieffektivisering i småföretag ger dessutom inte bara positiva effekt er för miljön, utan även för småföretag - en själva, då energibesparingar är en minskning av utgifter som företagen kan tillgodoräkna sig som en direkt vinst. Trots detta ekonomiska incitament har det emellertid visat sig att få före - slagna åtgärder genomförs i företag som genomgått en energianalys, säger Kjell Jacobsson. Detta kan bland annat förklaras av brist på rutiner för beslutsfattande och avsaknad av admi - nistrativa resurser som kan följa upp arbetet. Men ibland också finansieringsproblem. Stor vikt För att stärka klimatarbetet i regionen var det därför av stor vikt att fortsätta arbeta med småföretagens energianvändning, och vidareutveckla metoder för att uppnå en högre grad av genom - förande. ESME kan bli räddningen. projektet syftar till att höja medvetan - det hos småföretag kring hur kostnadsbesparingar och skydd av miljön kan uppnås genom effektiv energianvändning och ökad användning av förnyelsebar energi. Projektet genomfördes i två olika etapper i Småland. Den första handlade om generell information och inspiration till företag genom seminarium och informationsträffar, vilket sedan följdes av ett antal traditionella energianalyser. Seminarierna tar upp arbetet med energianalyser och visar att det varken behöver vara svårt eller särskilt tidskrävande. Stora besparingar Etapp ett riktades in på Värnamo, Gis - laved och Gnosjö kommuner. Informationsmöten hölls för att väcka intresset för energifrågor. Dessutom hölls seminarier om hur man genomför en energianalys. Sammanlagt 18 före tag blev analyser - ade av energirådgivare. Analyserna visade att det fanns en potential att minska energianvändningen mellan 5 och 38 procent. Mest sparpotential fanns inom värme och kyla. Om alla föreslagna åtgärder genomförs, skulle kwh eller 2,4 miljoner kron - or sparas vid ett genom snittligt energi - pris på 50 öre/kwh för företagen. Ny metod Den andra etappen handlar om att utveckla en ny metod för energiarbete i småföretag. Modellen, som kallas Energismart företag, baseras på tidig - are erfarenheter. Den syftar till att ge företagen ett långsiktigt stöd, som ska resultera i genomförande av före slagna åtgärder. I stället för att energirådgivaren endast erbjuder en energianalys samt eventu - ellt seminarier för företaget, och sedan lämnar till dem själva att genomföra åtgärderna, skriver energirådgivaren tillsammans med företaget ett samarbetsavtal som löper på cirka ett års tid. Energianalysen genomförs, samtidigt som personalen utbildas i energifrågor. Energirådgivaren finns sedan som ett kontinuerligt stöd genom hela genom - förandeprocessen. Behöver företaget information, tips eller besluts stöd, kan de kontakta energirådgivaren. På så sätt lämnas företaget aldrig ensamt i sitt arbete, samtidigt som de själva måste ta initiativen. Energirådgivaren fungerar som en kunskapsbas och ger hjälp till självhjälp. Företagets ledning är också involverat genom hela processen. Efter genomfört program ska företaget kunna belönas med utmärkelsen Energi - smart företag. Energismart företag testades i ytter - ligare tolv småföretag. Eftersom modellen innebär en ettårig process, har inget av dessa företag avslutat programmet. Analyserna visade dock att det finns en potential att minska energi använd - ningen mellan 8 och 29 procent inom företagen i etapp två. Mest sparpotential fanns inom värme-, kyla, ventilation samt belysning. Eftersom projektet handlar om energi - effektivisering och kostnadsbespar - ingar, som utförs långsiktigt, är det ännu för tidigt att se vilka effekter projektet får för regionen, säger Kjell Jacob sson på Energikontor Sydost. Men det handlar om stora besparingar både för miljö och företag. Gratis och värdefullt Nu är goda råd från regionens alla energi rådgivare ännu mera värdefulla. Höstens utbildningsserie har resulterat i att energi råd - givarna har blivit betydligt vassare vad gäller rådgivning till små och medelstora företag. Enligt Roger Gunnarsson, projektledare vid Energikontor Syd ost har utbildningen gett energirådgiv arna en mycket bättre kunskapsbas och kompetens gällande frågor som rör energieffektivisering inom företag och industri. Den har också gett goda tips och råd som är användbara i det praktiska rådgivningsarbetet. Utbildning som finansierades av Energimyndigheten var mycket omtyckt bland deltagarna och gav energirådgivarna kunskaper inom följande områden: Energianalys och energiledning. Belysning, kyla, ventilation, tryck - luft, etcetera. Uppvärmning av material och vatten. Klimatskal i lokaler. Effektivisering av processer, motorer, kompressorer, etcetera. Krav på energihushållning enligt Miljöbalken. Enkla mät- och styrsystem in - klusive utrustning. Konverteringar mellan olika uppvärmningssätt fördelar och nackdelar. Informationssamlande vilka uppgifter behövs för en bra analys? Samordning mellan olika system. Effektivisering av uppvärmningssystem. Att tänka på vid upphandling och avtal checklistor etcetera. Olika sätt för energirådgivning till företag. Nu kan du som företagare kontakta din kommunala energirådgivare för objektiva energieffektiviseringsråd! Gör det i dag det tjänar alla på!

8 8 NOVA HögskoleCentrum erbjuder Effektivare energianvändning Vill du öka lönsamheten i ditt företag? NOVA ger tillsammans med Linköpings Universitet och Energikontor Sydost den företagsanpassade utbildningen "Effektivare energianvändning". Kursen syftar till att visa på metoder/arbetssätt för en effektivare energianvändning för små och stora företag. Kursstart 29 januari Intresseanmälan görs senast 30 november Drift- och underhållstekniker; Energi En Kvalificerad Yrkesutbildning med goda framtidsutsikter och stor bredd. Det finns en stark koncentration av energi- och processrelaterade företag i Oskarshamnsregionen som har ett stort rekryteringsbehov. Nytt intag hösten Sista anökningsdag 15 april. Läs mer på Varvsgatan 15, Oskarshamn Box 706, Oskarshamn

9 9 En unik energikälla Att minska energiförbrukningen är det lättaste sättet att öka vinsten i ett företag. Swebo Flis & Energi är en av pionjärerna i bioenergibranschen, som efter drygt 30 år fortsätter sin revolution. I dag sprider företaget till och med värme med hjälp av hästgödsel! Swebos pelletsbrännare med modul - erande styrning ger endast den effekt huset kan ta emot, vilket sparar både miljö och plånbok tack vare en lägre bränsleförbrukning. Med hjälp av sensorer känner den modulerande styrningen hela tiden av exakt vilket energibehov fastigheten har, vilket gör att pelletsbrännaren får en betydligt jämnare och ekonomisk gång. En traditionell brännare som antingen brinner på, näst in till, fulleffekt eller inte alls, ger en förlust vid varje uppstart och stopptillfälle, förklarar marknadschef Magnus Jansson. Swebo Flis & Energi erbjuder Sveriges största bioenergisortiment till både villaägare och storskaliga indu - strier. Från den minsta av företagets pelletsbrännare med effekten 20 kilo - Watt, till stora värmecentraler på flera MegaWatt, till eget golvvärmesystem och tillbehör. Ett lönsamt hästjobb I Swebos förbränningsanläggning BioTherm, som är en vidareutveckling av flispannan med samma namn, blandas till exempel hästspilling (!) med spån från boxarna och eldas som vilket vanligt biobränsle som helst ända upp till en fukthalt av max 50 procent. Automatiskt och luktfritt! Flis kan eldas med en fukthalt upp till 63 procent, lämpligt för skogsav - fall i olika former. Timrå Ridstadion utanför Sundsvall sparade på bara fyra månader kilowattimmar i förbrukning. Därtill kronor för varje ton hästgödsel som inte längre behövde hämtas och deponeras. Den unika förbränningsmodulen, som även sväljer rent slaktavfall, är resul - tatet av ett sju år långt samarbete med forskare vid Luleå tekniska universitet. Swebo Flis & Energi har även sam - arbete med ETC (Energitekniskt Centrum Piteå) samt industrifonden Sustainable Technologies Fund. Denna fond som investerar i uthållig och miljövänlig teknik, har satsat 15 miljoner i Swebo. Vår styrka är att vi är breda och har väldigt många lösningar som hela tid - en bygger på kundens behov. Vi har alltid satsat mycket på forskning och utveckling och tog tidigt också ett principbeslut på att hålla industri - standard på alla våra produkter även till privatkunder. Går en grön framtid tillmötes Trots en stor marknadsexpansion vilar inte företaget på sina lagrar utan arbetar redan nu med nya, innovativa lösningar som de tror kommer att sätta nya standarder på bioenergimarknaden. Inom en snar framtid kommer en mindre variant av företagets succé Swebo BioTherm och deras nya waste - pelletsbrännare (förbränner alla typer av pellets, även sekunda med hög ask - halt som inte kan eldas med en vanlig pelletsbrännare) ut på marknaden. Vi nöjer oss aldrig med en bra produkt, det finns alltid något som går att förbättra, effekter att höja och utsläpp att minska. Vi arbetar mycket efter uttrycket fråga inte varför utan i stället varför inte? säger Magnus Jansson. Öka vinsten Swebo BioTherm Häst kan drivas med vilket biobränsle som helst som namnet antyder till och med hästgödsel! Här är goda råd många. 310 företag har fått energirådgivning under fyra år. Energirådgivning till företag inom småländska höglandets sex kommun - er (Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda) har pågått under fyra år. Totalt har 310 företag besökts och fått goda råd om hur deras energianvändning ska kunna effektiv - iseras och ställas om till ett mera hållbart energisystem. Bara i Eksjö kommun har 71 företag fått rådgivning. Syftet har varit att öka medvetenhet - en beträffande energianvändningens miljöbelastning och att minska företagens energianvändning. I ett examensarbete vid Linköpings Universitet som utvärderat projektet konstateras att 42 procent av de före - slagna åtgärderna redan utförts eller planerats. Planerade eller utförda åtgärder kan vara inom ventilation, belysning, tryckluft, byggnadsåtgärder och effektstyrning. Kan spara mycket Projektet har bekostats med medel från Energimyndigheten och EUs strukturfond mål 2 södra. Arbetet har bedrivits i samverkan mellan de kommunala energirådgivarna, Energikon - tor Sydost och ALMI Företagsutveck - ling i Jönköping. Företagen inom höglandet har en möjlig energibesparingspotential på 91 GWh per år, det motsvarar faktiskt hela Eksjö stads elförbrukning per år eller all energianvändning i cirka villor och ett utsläpp av ton kol - dioxid per år. Bespar ingen inom företagen varierar mellan 10 och 60 procent av energianvändningen. I medeltal kan företag en spara cirka 20 procent av sin energi användning med relativt kort återbetal ningstid. Slutsatsen i projektet minskad energianvändning är det lättaste sättet att öka vinsten för företaget.

10 10 TYSK VÄRMEPUMPS- TEKNIK NU TILL FASTIGHETER.

11 11 Effektiv energi Energieffektivisering är ett svårt ord att uttala. I praktiken är det hur enkelt som helst. Om man vet hur man gör. Det hela började med att personalen på kontoret klagade på att luften inte var riktigt bra. Tjänstemännens skyddsombud Bo Titusson började då undersöka olika metoder som skulle avhjälpa problem - atiken. Resultatet blev en omfatt ande energi effektivisering som sparat många sköna slantar för Ekenäs Mekaniska i Ekenässjön utanför Vetlanda. Mellan 2001 och 2005 har vi minskat kostnaderna med cirka kronor per år, säger en stolt Bosse Titusson. Hur går man då till väga? På en produktionsindustri är det en hel del faktorer som spelar in. Det är ventilation, uppvärmning, belysning och maskinpark. Allt drar energi och allt kostar pengar. Det gäller att veta var man ska effektivisera för att göra den största besparingen. Ekenäs Mekaniska började med att se om sitt värmesystem som stod och gick även under årets varma månader. Bo Titusson ger underhållschefen Anders Elm en klapp på axeln för ett gott arbete med underhållet av ventilationsanläggningarna. Även om vi inte använde värmen så gick fortfarande systemet. Det helt enkelt där och kostade pengar. Men det var ju en enkel match, minns Bosse. Mer att spara Värre var att hitta energi tjuvarna i ventilationssystemet. Där fick Titusson hjälp av Peter Karls - son på Energikontor Sydost. Det var en ovärderlig hjälp, säger Bosse. Det blev betydligt lättare att beräkna en energibalans när Peter varit här och då blev det också betydligt lättare att se vart pengarna tog vägen egentligen. Nu har också Ekenäs Mekaniska bestämt hur varmt det ska vara i produktions- respektive kontorsdel av företaget. Något som gör det enklare att spara pengar och hålla de anställda nöjda. Nu är det bestämt att det ska vara 18,6 grader i produktionen och 21,5 grader på kontoret. Alla är nöjda med det och vi kan ständigt hålla en jämn temperatur på vår arbetsplats. Peter Karlsson, som är projektledare på Energikontor Sydost, ser dock att det fortfarande finns mycket att spara på inom företaget. Framförallt kan de spara på belysningen. Köpa nya armatur er som är mer effektiva och ger ett bättre ljus - utbyte. 30 procent av energianvändningen ligger ju trots allt på just belysningen. Dessutom finns det ytterligare sätt att spara. Just i detta fall så finns det fler industrier inom samma geografiska område som kan gå samman och skaffa en gemensam värmeanläggning. Ett perfekt exempel på detta finns i Oskarshamn. Där gick batterifabrik - en SAFT och Bomans Fanérfabrik samman med Oskarshamn Energi och byggde en ny ångpanna för de gemen - samma behoven, säger Peter Karlsson avslutningsvis. Guldkantad analys Ekenäs mekaniska har fortsatt att effektivisera sin verksamhet sedan År 2006 hade företaget minskat energi-användningen med 30 procent jämfört med 2001 samtidigt som omsättningen ökat med hela 80 procent. Det konstaterar Magnus Tyrberg, projektledare vid Enerigikontor Sydost i sin energianalys av företaget. Så här gjorde Ekenäs Mekaniska: 1. Ledningen avsatte en halv tjänst. Tjänstemannen jobbade endast med en - ergi frågor. För att lyckas med effektivise ringsarbetet måste det vara förankrat och stödjas i ledningen annars blir inga åtgärder genomförda! Dessutom måste det finnas budget för att göra investeringar. 2. Upprättande av en energibalans. En energibalans upprättades och det kunde ganska snart konstateras vilka de stora elförbrukarna var. För Ekenäs Mekaniska var detta elpannan, belys - ningen och ventilationen som tillsammans stod för 70 procent av energianvändningen. Saker som inte hade med produktionen att göra. Ta reda på vart energin tar vägen. Vilka är de stora förbrukarna och vad ska vi fokusera på. Bo Titusson trycker på vikten av att föra statistik på energianvändningen. I och med detta kan man identifiera av vikelser, men också verifiera bespar ingar. 3. Detaljgranska högförbrukarna. Kolla driftbehov, prata med personal - en med mera. Vissa processer är enklare att kartlägga än andra, ventilationen är exempel vis knepigare och Bo Titusson upprättade en aggregatförteckning där han noter - ade drifttider, effekter, betjänings ut - rymmen och liknande för att på så sätt se vilka aggregat som var de verkliga energislukarna. Han har sedan gått igenom fläkt för fläkt för att se om de fyller någon funktion eller inte. 4. Många små åtgärder har gett stora besparingar. De åtgärder som har gjorts är av mindre omfattning. Det handlar om att se till att det finns fungerande tidur, installation av frekvensomformare för att anpassa ventilationsflödena till dagens behov, enkla timers som kan användas då personalen jobbar övertid med mera. Det fanns tidigare fläktar som gick kontinuerligt eftersom de en gång hade ställts om vid övertidsarbete. Bo berättar att ingen investering har gjorts med en återbetalningstid på över ett år och att flertalet investeringarna har legat omkring kronor. Bo Titusson, som även är skyddsombud, anser att arbetsmiljön har blivit bättre energibesparingarna är egentligen bara en bonus. I dag jobbar Bo inte alls lika mycket med energifrågor. Eftersom företaget gjorde en satsning för några år sedan så har tänket förankrats ner på golv - et. Det är ju personalen som ser vilka motorer som går i onödan, vilka tryckluftskopplingar som läcker och så vidare.

eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen

eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen - 1 Energismart! Företag och lantbruk sparar pengar genom att bli energismarta, säger Roger Gunnarsson,

Läs mer

eneroi Energieffektivisera! En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen

eneroi Energieffektivisera! En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen - 1 Det råder stor framtidstro inom kärnkraftsindustrin. Under de närmaste åren ska exempelvis tio miljarder

Läs mer

Förnyelsebar energi, energieffektivisering. användning av fossila bränslen är verktyg för att komma tillrätta med klimatförändringarna.

Förnyelsebar energi, energieffektivisering. användning av fossila bränslen är verktyg för att komma tillrätta med klimatförändringarna. - eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen 1 Naturlig energi! Människan ligger bakom den pågående klimatförändringen. De ökande koldioxidutsläppen

Läs mer

eneroi Vi smyger runt om natten på industrierna som Sherlock Holmes i jakten på energibovar.

eneroi Vi smyger runt om natten på industrierna som Sherlock Holmes i jakten på energibovar. - eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen. Våren 2011 1 Emåmejeriet energieffektiviserar genom projektet Från ord till handling. Vi smyger runt

Läs mer

Världens värmepumpscentrum

Världens värmepumpscentrum 16 Världens värmepumpscentrum Inom kort inviger IVT i Tranås sin nya utbyggda fabrik. Vi kommer att få en kapacitet att tillverka 80 000 värmepumpar om året, säger Christer Jensmar, produktchef för nordiska

Läs mer

eneroi poolen Tung energirabatt på OskarshamnsVarvet 2.2012 Daniel Uppsäll ny tf vd på Energikontor Sydost

eneroi poolen Tung energirabatt på OskarshamnsVarvet 2.2012 Daniel Uppsäll ny tf vd på Energikontor Sydost LÖSNING PÅ VÄG. Stefan Nilsson rapporterar direkt från bilmässan i Paris. Sid 10 11 LYSANDE LED. En del av lösningen och framtidens ljuskälla flyger högt igen. Sid 13 eneroi poolen 2.2012 LÖNSAM AFFÄR.

Läs mer

VÄXJÖ! Europas grönaste stad

VÄXJÖ! Europas grönaste stad eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen - 1 VÄXJÖ! Europas grönaste stad Möjlighet till smarta och energieffektiva lösningar finns runt om kring

Läs mer

eneroi Bergvärme är både ekonomiskt och miljömässigt gynnsamt!

eneroi Bergvärme är både ekonomiskt och miljömässigt gynnsamt! - eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen 1 Trots ett brutet nyckelben, räknar Björn Ferry med att komma till skott i Världscuppremiären i Östersund.

Läs mer

eneroi poolen 1.2013 Miljöfordon i tjänsten lönsamt men snårigt Mariano bygger tak så in i vassen!

eneroi poolen 1.2013 Miljöfordon i tjänsten lönsamt men snårigt Mariano bygger tak så in i vassen! GRÖN FRAMTID. Förnybar energi kan ge 60 000 nya jobb, menar Ulf Hansson. Sid 2 BUSSIGT. Studie visar att batteridriven kollektivtrafik är billigare än traditionell. Sid 12 eneroi poolen 1.2013 KLiMATSMART

Läs mer

eneroi Genom att jobba aktivt med miljöfrågor sparar vi pengar och säkrar vår konkurrenskraft.

eneroi Genom att jobba aktivt med miljöfrågor sparar vi pengar och säkrar vår konkurrenskraft. - eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen 1 Daniel Hedin byggde ett eget vindkraftverk i stället för att förbanna blåsten. Miljöfordon Syd har

Läs mer

RUNDGÅNG. 90 procent av en gammal Volvolastbil återvinns. Jag rullar igen! Sid 13

RUNDGÅNG. 90 procent av en gammal Volvolastbil återvinns. Jag rullar igen! Sid 13 KLIMATAVTAL. Oskarshamn och Mörbylånga har redan skrivit på. Sävsjö står näst på tur. Sid 6 RUNDGÅNG. 90 procent av en gammal Volvolastbil återvinns. Jag rullar igen! Sid 13 eneroi poolen 2.2011 MAT BLIR

Läs mer

LJUSGLIMTAR JAKTEN PÅ FRAMTIDENS ENERGILAGRING NU SYNS RESULTATET AV KOMMUNERNAS ENERGISATSNINGAR

LJUSGLIMTAR JAKTEN PÅ FRAMTIDENS ENERGILAGRING NU SYNS RESULTATET AV KOMMUNERNAS ENERGISATSNINGAR INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 5 2014 INTERVJUN MAGNUS HALL Tuff omställning för Vattenfall VINDKRAFTENS DOLDA KOSTNADER JAKTEN PÅ FRAMTIDENS ENERGILAGRING KLIMATSATSNINGAR LANDET

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Rapport Denna rapport är resultatet av en förstudie gjord av Coompanion Kronoberg 2012-2013 i samverkan med Regionförbundet Södra Småland

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering första steget till ett hållbart företagande! Kartläggning av 10 västerbottniska företag 1 redaktör, projektledare ulrika lundberg foto mikael lundgren, bild i norr tryck och layout

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

RÄTT ARVODE. Bo bättre TJÄNA PÅ. Elda inte för kråkorna. Stor undersökning: Så mycket får bostadsrättsstyrelserna TÄVLINGAR

RÄTT ARVODE. Bo bättre TJÄNA PÅ. Elda inte för kråkorna. Stor undersökning: Så mycket får bostadsrättsstyrelserna TÄVLINGAR b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 3 2009 det föreningen behöver veta RÄTT ARVODE Stor undersökning: Så mycket får bostadsrättsstyrelserna Elda inte för kråkorna TEMA

Läs mer

Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering

Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Foto Erik André December 2006 Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Miljösamverkan Västra Götaland dec 2006 Denna handledning har

Läs mer

Medvind för vindkraft

Medvind för vindkraft ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2007 Medvind för vindkraft Nu gäller det att komma bort från beroendet av fossila bränslen och minska utsläppen av CO2. Läs mer

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (47) Avdelningen för främjande Enheten för marknadsnära åtgärder Ronak Naderi 016-544 22 74 ronak.naderi@energimyndigheten.se Energieffektivisering och garanterad energibesparing

Läs mer

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister ANNONS Hela denna tematidning är en annons från OP Communication ANNONS ANNONS1 Medföljer Dagens Nyheter 13 mars 2012 RENenergi nr 2 2012 Kjell Jansson, vd Svensk Energi Därför är el möjliggöraren i Norden

Läs mer

Magasin. Het inredningsdetalj som ger skön värme. Stockhorvan. Ekonomisk och miljövänlig pellets. Sveriges bekvämaste pelletsanläggning

Magasin. Het inredningsdetalj som ger skön värme. Stockhorvan. Ekonomisk och miljövänlig pellets. Sveriges bekvämaste pelletsanläggning Stockhorvan Magasin nyheter & information från stockhorvan i hultsfred Sveriges bekvämaste pelletsanläggning 100% nöjd kundgaranti Pelletsproduktion med kärlek och omtanke Ekonomisk och miljövänlig pellets

Läs mer

Vi går från ord till handling

Vi går från ord till handling och minskad energianvändning med 20 procent så når vi dit! De kom munala bostadsbolagen ligger redan i framkant när det gäller arbetet med energieffektivisering, men det finns mer att göra! konstaterar

Läs mer

Energieffektivt företagande i Norrbotten

Energieffektivt företagande i Norrbotten Rapport Energieffektivt företagande i Norrbotten Slutrapport September 2007 Finansiärer: 1 Redaktör: Tord Pettersson, Nenet Layout: Lena Ahlbäck, Lulegrafi ska 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning...6

Läs mer

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 1 2015 INTERVJUN IBRAHIM BAYLAN Redo att lösa kärnkraftsfrågan SÅ MINSKAR SVERIGE DE GLOBALA UTSLÄPPEN OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

Per Malm. Vi har en skyldighet att göra staden vackrare Johan Röklander sparar energi i Jönköping SID 8

Per Malm. Vi har en skyldighet att göra staden vackrare Johan Röklander sparar energi i Jönköping SID 8 EN TIDNING OM ENERGI, KLIMAT OCH MILJÖ FÖR DIG I JÖNKÖPINGS LÄN Nr 4 2012 KLIMATSMART JÖNKÖPINGS LÄN + PLUSENERGILÄN 2050 Vi har en skyldighet att göra staden vackrare Johan Röklander sparar energi i Jönköping

Läs mer

Nå energi- och klimatmålen 2050 svårt men inte omöjligt

Nå energi- och klimatmålen 2050 svårt men inte omöjligt Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Nå energi- och klimatmålen 2050 svårt men inte omöjligt En antologi om vägval för offentliga fastighetsägare Förord Att bygga och förvalta

Läs mer