teknik;forskning Kundtjänst som sparar papper Klättrande barn Laserpekare märks med för låg effekt sid 5 Sojabönor möjlig gröda i södra Sverige sid 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "teknik;forskning Kundtjänst som sparar papper Klättrande barn Laserpekare märks med för låg effekt sid 5 Sojabönor möjlig gröda i södra Sverige sid 4"

Transkript

1 Sojabönor möjlig gröda i södra Sverige sid 4 Laserpekare märks med för låg effekt sid 5 Klättrande barn studerade sid 6 teknik;forskning Kundtidning från SP-koncernen Kundtjänst som sparar papper SCA Hygiene Products är bland de första att använda SPs nya webbtjänst som minskar pappersarbetet. Digitala kalibreringsbevis sparar tid och pengar för företaget. SID 14 #2.2010

2 ledare/maria khorsand En kärnfråga för SP I SP-koncernen ingår bolagen: CBI Betonginstitutet GLAFO Glasforskningsinstitutet, JTI Institutet för jordbruksoch miljöteknik SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik SMP Svensk Maskinprovning SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut YKI Ytkemiska Institutet Att stärka små- och medelstora företag med hjälp av teknikkompetens, tjänster och laboratorieresurser är en kärnfråga för oss som jobbar på SP. Våra uppdrag sker i nära samverkan med företagen genom hela innovationsprocessen. Det kan vara allt ifrån rena forskningsprojekt till teknikutveckling och tjänster i produktutvecklingen. Vi utnyttjar hela koncernens bredd, både för att nå ut till företag och för att vara med och genomföra utvecklingsprojekt. Ett konkret exempel: I förra numret av T;F berättade vi om Helge Nyberg AB, ett företag som är specialiserat på truckar och lastvagnar för lätt materialhantering. Företaget har fått finansiering från Vinnovas Forska&Väx-program för att göra en förstudie om hur deras förarlösa truckar kan förses med fler funktioner, göras mer intelligenta. SP och Jönköpings Tekniska Högskola bidrar med kompetens. En mycket viktig uppgift är också att skapa internationell tillväxt. Här kan jag exemplifiera med Jönköpingsföretaget Gipeco, som också har fått finansiering från Forska&Väx. Tillsammans med YKI (ett institut i SP-koncernen) jobbar de nu med att utveckla sina rengöringsprodukter. De ska bli effektivare och mer miljöanpassade. I siktet finns en internationell lansering. Det här tycker jag är ett bra exempel på hur ett relativt litet företag kan samverka med ett forskningsinstitut för att få ut vassare produkter på den globala marknaden. En resurs som jag gärna vill lyfta fram lite extra i sammanhanget är våra EU-experter. De är mycket duktiga på att navigera i EU-systemet, hitta nyttig information och arbeta fram ansökningar om forskningsmedel. Det kan vara svårt för mindre företag att själva hålla koll på alla möjligheter som erbjuds, här finns en bra resurs som är öppen för alla. Skulle det dyka upp något där SP-koncernens kompetens inte täcker hela behovet, har vi ett fantastiskt och rikstäckande nätverk att tillgå. Här är några exempel på organisationer som vi samarbetar med (och då tar jag inte med alla universitet och högskolor): Almi Företagspartner, European Enterprise Network, Industriella Utvecklingscentra, RISE (ett nätverk av forskningsinstitut), Teknikmäklarna, Innovationskontoren och Industriell Dynamik. Här finns bred och djup erfarenhet och vana vid att arbeta med små- och medelstora företag. Vill du veta mer? Börja gärna läsa på Där hittar du också namn och telefonnummer till kontaktpersoner. MARIA KHORSAND koncernchef SP 2 TEKNIK;FORSKNING juni 2010

3 teknik;forskning #2/10 som rör 10Forskning sig på ytan 12 tuffa tester Efterfrågan ökar på kassaskåp och annat som är dokumenterat motståndskraftiga mot inbrott. SP förstärker nu sin kompetens på området. Går det att minska energianvändningen i kulturhistoriska hus? Fredrik Ståhl leder en studie som ska undersöka saken. 20 teknik;forskning är SPs kundtidning och utkommer med fyra nummer per år. ansvarig utgivare Cecilia Nielsen, redaktör Staffan Ljung, adress SP, Box 857, Borås, grafisk form: Studio Desktop AB, Stora Brogatan 11 13, Borås. tryck Responstryck, Borås 2010 upplaga ex. ISSN adressändringar eftertryck Eftertryck av tidningens artiklar får göras om källan anges tydligt. Tidningen finns även som PDF på omslagsbild Camilla Peterson, SCA Hygiene Products, foto Bo Håkansson MILJÖsmart 8 kultur? SP har fått i uppdrag av Västra Götalandsregionen att undersöka vad forskningen vet om miljöpåverkan från tjänster i allmänhet och kulturverksamhet i synnerhet. Specialtillverkad färg blandad med insekticider kan långtidsskydda granplantor 18 från snyt baggar. juni 2010 TEKNIK;FORSKNING 3

4 nyheter Kända talare Tomas Kåberger, Energimyndigheten, och Bo Antoni, VD Sveriges Byggindustrier, är två av talarna på SPs byggdagar 29 30/9. kundfrågan Ytkemiska Institutets (YKI) årliga kundträff Member Days samlade representanter från en rad svenska och utländska företag i Stockholm i slutet av april. T;F ställde frågan: Varför jobbar ni med YKI? Anders Reckweg, BASF Danmark För att få nya idéer. Vår verksamhet är oerhört bred och vi har behov av ett ständigt inflöde av idéer. Soja kan odlas i Sverige Det är fullt möjligt att odla sojabönor i södra Sverige. JTI har under några år provodlat och fått sojabönor med proteinhalter på över 40 procent. jordbruk Svensk odling av sojabönor skulle minska behovet av importerad soja som besprutas med bekämpningsmedel och ofta är genmodifierad. JTI har nu sökt forskningsmedel för ett treårigt större odlingsförsök av sojabönor. Vi vill visa att soja kan odlas i Sverige på ett rationellt sätt som är ekonomiskt intressant. Vårt mål är att år 2013 ha etablerat en odling av soja på 100 hektar, säger Fredrik Fogelberg, chef Husdjur och växtnäring vid JTI. Föråldrade sorter Sojaodling har prövats i Sverige vid flera tillfällen under de senaste 50 åren utan större framgång. De försöken var många gånger dåligt dokumenterade och de sorter man använde är nu föråldrade. Tyvärr har USA är världens ledande producent av sojabönor. JTIs forskning visar nu att bönorna kan odlas även i södra Sverige. detta gett en negativ inställning till sojans möjligheter i Sverige. De sojabön sorter vi har i dag är moderna ultrahärdiga GMO-fria sorter från Kanada som på ett helt annat sätt lämpar sig för svensk odling, säger Fredrik Fogelberg. Carina Johansson Matthew Fielden, BiolinScientific Vi får hjälp med utveckling av avancerade analysinstrument. Jag upplever att YKI förstår våra kunders behov väl. Renate Gernandt, Korsnäs YKI har kunskaper inom ytkemi som är viktiga för oss. De fungerar också som problemlösare och bollplank. 4 TEKNIK;FORSKNING juni 2010 Absorptionskyla underskattad teknik Energi Absorptionskylmaskiner har länge dragits med dåligt rykte. En kartläggning som SP gjort på uppdrag av Svensk Fjärrvärme visar att tekniken är underskattad och att problemen med underhåll och drift är relativt små. Höga elpriser ger mycket goda förutsättningar för absorptionskylmaskiner. Mest fördelaktig är tekniken om man har tillgång till frikyla eller driver ett kraftvärmeverk som bränner avfall, säger Åsa Jardeby, energiforskare på SP. Rapporten Inventering av installerade absorptionskylmaskiner drifterfarenheter och argument för köp kan laddas ner på Personcertifiering för arbetsmiljön Bygg På senare år har nya krav för Byggarbetsmiljösamordnare (BAS) införts. Den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete ska kunna styrka kvalifikationerna hos den byggarbetsmiljösamordnare som man utsett. Strävan att minska olycksriskerna ligger bakom. Ett bra sätt att kvalificera personal för uppgiften är att göra en personcertifiering, säger Ulf Petersson på SP Sitac, som nu erbjuder tjänsten. Redovisning av erfarenhet, lämplighetsintyg och kunskapsprov är de olika delarna som ingår i certifieringsprocessen.

5 400 forskare från hela världen deltog i en reologikonferens i Göteborg 7 9 april. Reologi är läran om hur vätskor och halvfasta material deformeras under påverkan av krafter. SIK var medarrangör. Snabbare certifiering SP och Swerea IVF erbjuder nu en smidig one stop shop - lösning för företag som vill prova och certifiera produkter med textilt innehåll inom PPEdirektivet (Personlig Skydds utrustning). Tack vare samarbetet räcker det att ta kontakt med ett av instituten. Efter den första kontakten strävar SP och Swerea IVF efter att certifierings arbete och provning ska kunna utföras parallellt. Processen mot en certi fiering blir därmed snabbare och enklare. Ny vd på Glafo Marianne Grauers, 46, har utsetts till ny vd för Glafo Glasforskningsinstitutet i Växjö. Hon tillträder tjänsten 1 juni. Marianne Grauers kommer närmast från Trafik verket där hon bland annat ansvarat för den byggrelaterade FoU-verksamheten. Ny sik-ordförande Christer Åberg, chef för Arla Foods Sverige, har utsetts till styrelseordförande för SIK. Många laserpekare är undermärkta Många länder har infört förbud mot att använda laserpekare över en viss effekt på allmän plats. I Sverige sattes gränsen i början av 2009 vid 5 mw. Mätteknik En effekt av förbudet är att polisen har lättare att beslagta pekare. För att kunna döma ut straffpåföljder skickas lasrarna till labb, som SP, för undersökning. Vi har fått in ett stort antal laserpekare från olika polismyndigheter. Polisen vill veta vilken effekt pekarna har. Vi mäter även vilken våglängd de arbetar vid, det vill säga färgen, säger Per Olof Hedekvist på SP. Det är inte färgen som skadar Han vill passa på att avliva en myt: De gröna lasrarna är inte farligare än de med andra färger. Det är effekten som orsakar skador, inte färgen. Samtidigt visar SPs mätningar att många beslagtagna laserpekare är undermärkta. Per Olof Hedekvist säger att många pekare är märkta med <5 mw, men i själva verket ligger de ofta i effektlägena mw. 5 mw grönt laserljus är tillräckligt för att peka på OH-duken vid presentationer. Ett lasersikte bör inte heller vara starkare för att inte blända skytten. Det finns inget egentligt användningsområde för starkare handhållna lasrar. Onödiga missuppfattningar Personal från SP anlitas nu även för att utbilda poliser om laserpekarna och vilka risker de medför. Under utbildningarna försöker man dämpa den värsta oron. Att bli träffad av en laserpekare är inte riktigt lika farligt som många tror, hävdar Per Olof Hedekvist. Missuppfattningar skapar onödig stress. Den värsta laserpekaren vi mätt upp inne- Gröna laserpekare är inte farligare än andra. Däremot syns de bättre, säger Per Olof Hedekvist. bar en hög skaderisk, men den är rejält dyr och därmed ovanlig. De vanligaste kan ge besvär och en viss risk för ögonskador, men risken för bestående men är låg. staffan ljung Fotnot: SI-enheten för effekt är watt. En mw är en tusendels watt. foto dick gillberg juni 2010 TEKNIK;FORSKNING 5

6 nyheter Ny YKI-ordförande Vid YKIs stämma i mars valdes Per Lindberg, vd i Billerud, till ny styrelseordförande. hallå där... Annika Gram, industridoktorand på CBI, som har presenterat en avhandling om simulering av självkompakterande betong. Vad är så spännande med betong? Betong är spännande eftersom den kan blandas och användas både på ett väldigt enkelt sätt och likaså kan designas till ett high-tech material för komplicerade användningsområden. Vad gjorde du innan du började på CBI? Jag jobbade inom entreprenörsbranschen på PEAB på olika projekt, ofta med just betong. Vilken nytta har byggbranschen av din forskning? Att kunna simulera en komplicerad gjutning innan den utförs i verkligheten ger möjlighet att undvika onödiga misstag. Man sparar tid, pengar och miljö. Detta är projektets framtidsvision! Vad inriktar du dig på framöver? Fortsatt simulering med fler modeller och nya möjligheter. staffan ljung Antalet bränder i skolor och förskolor, som till exempel denna i Västerås i maj 2009, har ökat igen efter en minskning under Närmare hälften av bränderna visar sig vara anlagda. Kraftig ökning av anlagda skolbränder En studie visar att allt fler skolor sätts i brand. År 2008 anlades 270 skolbränder. Brandskydd Antalet anlagda skolbränder nådde en topp under 2006 med 257 fall, men antalet sjönk under 2007 till 198. Därefter ökade de igen under 2008 till 270. Det här visar en granskning av brandstatistik som gjorts av SP på uppdrag av Brandforsk. Statistik från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap) som sammanställer information från räddningstjänstens insatsrapporter, från Göteborgs stads försäkringsbolag Göta Lejon samt från Försäkringsförbundet har undersökts. Vi ser att antalet bränder i skolor har stigit kraftigt under senare år och att nästan hälften av alla skolbränder är anlagda, säger Per Blomqvist, brandforskare på SP. Det är svårt att helt eliminera risken för anlagd brand. Statistikstudien är ett första steg i en längre process för att minska konsekvenserna av anlagda bränder främst på skolor och daghem. För att identifiera var man bäst gör insatserna är det viktigt att ha så mycket fakta om inträffade anlagda bränder som möjligt, säger Per Blomqvist. staffan ljung foto peter arwidi/scanpix 6 TEKNIK;FORSKNING juni 2010

7 Mindre buller och vibrationer Flervåningshus med lätt stomme blir allt vanligare. Samtidigt medför det ökade risker för ovälkomna ljud och vibrationer, trots att kraven i byggreglerna uppfylls. Nystartade projektet AkuLite ska råda bot på detta. Målet är att utveckla ljud- och vibrationskriterier som stämmer väl överens med människors upplevelser. Dagens kriterier är utformade för tunga byggsystem, säger Klas Hagberg, projektledare på SP Trätek. AkuLite är ett treårigt projekt som leds av SP Trätek. Nya jobb i SP-koncernen SP-koncernen växer. Det innebär att antalet anställda ökar. Vi räknar med att anställa uppåt 100 personer enbart på moderbolaget i år, säger Yvonne Kristiansson, biträdande HR-chef. Tillväxt finns med som en del i SP-koncernens långsiktiga strategi. Ökad synlighet och starkare konkurrenskraft är några tungt vägande skäl. Ett annat skäl är satsningen på kompetensplattformarna. Ska de ökade statliga kompetensmedlen som vi får ge maximal utväxling, så måste personalstyrkan öka. Vi har förstås också pensionsavgångar och medarbetare som säger upp sig att kom pensera för. Bygg fuktsäkert På sajten fuktsakerhet.se finns fakta om fuktskador, inventeringar och mätningar. SP och Formas står bakom. Stopp för små klättrare Hur skyddar man små barn från att drunkna i pooler eller att falla från balkonger? I rapporten Child safety barri ers har SP studerat beteendet hos barn i åldrarna 4 6 år. Barnsäkerhet Drygt 150 barn på en rad förskolor fick klättra över specialkonstruerade hinder under tidtagning. Det är kanske ingen nyhet för de flesta föräldrar, men vi ser att många barn klättrar mycket skickligt. Det innebär att det är svårt att tillverka bra skydd. Viktigt är att försöka fördröja tiden det tar för barn att forcera hinder, så att någon i omgivningen hinner avvärja faran, säger Erica Waller på SP. Försöken visade att hinder som lutade inåt, mot barnet, var mest effektiva. Hinder av det slaget stoppade nästan 90 procent av barnen. Inget barn klarade av att ta sig över inom tio sekunder. Ett annat resultat av försöken visade att vertikala hinder med höjder på 1,1 1,2 meter kunde forceras av hälften av barnen inom 30 sekunder. Även barn i de lägre åldrarna klarade detta. RFID-transpondrar*) avsedda för stockmärkning. Plankkodningsteknik för att följa upp sågutbytet från en stock. Det är två konkreta resultat från träforskningsprojektet Indisputable Key som blivit klart under våren. Försöken genomfördes under noggrant kontrollerade former. Först vägdes och mättes barnen. Därefter fotograferades och filmades de under klättrandet. På så vis kunde forskarna se exakt hur barnen bar sig åt. I dag finns inga heltäckande europeiska standarder för produkter som ska hindra barn att nå farligheter. Men arbetet har startat. EU gav nyligen mandat till en arbetsgrupp att utveckla en ny standard. ANEC, European Association for Consumer Representation in Standardisation, och SP deltar. Child safety barriers (SP Rapport 2009:32) kan laddas ner på under fliken Publikationer. staffan ljung Resultatet av tre års träforskning klart Träteknik Vid ett avslutningsseminarium i Paris i mars presenterades och demonstrerades resultaten från projektet. Under drygt tre år har teknik utvecklats för att följa upp och styra omvandlingen från träd till träprodukter. Automatisk spårbarhet är grundkomponenten för att följa råvaran från stock till färdig produkt. Genom att välja rätt råvara minskas spillet. Produktionsresurserna kan i stället användas till ökad produktion. Många processer ingår, från fällningen av trädet till framtagningen av träkomponenterna i exempelvis ett fönster. Sammantaget ska projektet ge både bättre trävaror och bättre produktionsekonomi, säger Richard Uusijärvi, projektkoordinator på SP Trätek. Indisputable Key är det största EU-projektet som SP någonsin har koordinerat. Budgeten har totalt omfattat 120 miljoner kronor. Mer finns på *) RFID (Radio Frequency IDentification), teknik för att läsa information på avstånd från transpondrar och minnen som kallas för taggar. staffan ljung foto sp juni 2010 TEKNIK;FORSKNING 7

8 miljöforskning Nej, förstås inte men vad vet vi egentligen om tjänstekonsumtionens miljöpåverkan och hur kan man mäta och jämföra den? På uppdrag av Västra Götalandsregionen kartlägger SP vad forskningen vet om miljöpåverkan från tjänster i allmänhet och kulturverksamhet i synnerhet. Vår slutsats hittills är att det är missvisande att anta att tjänster generellt är ett bättre konsumtionsalternativ ur miljösynpunkt. Däremot tror vi att kultur- och tjänstesektorn har ett stort erbjudande till miljön om man vet hur man ska ta tillvara de möjligheter man har att vara ett miljösmart konsumtionsval, säger Jessica Algehed som är projektledare och ansvarig för SPs energi- och miljösystemanalytiska verksamhet. Enligt Jessica Algehed är nästan alla tjänster sammankopplade med användning av en mängd produkter och det är därför mer relevant att prata om tjänste- och produktsystem. Dessa system kan vara bättre eller sämre för miljön. Transporter har stor betydelse för hur miljöfoto istockphoto Är bio och teater mer Att det är mer miljösmart att köpa tjänster i stället för saker är ett påstående som de senaste åren kommit att framstå som en sanning. Politiker såväl som miljöorganisationer säger sig vilja styra vår konsumtion från det materiella till det immateriella för att rädda miljön och klimatet. Men är det så enkelt? text Kajsa Winnes 8 TEKNIK;FORSKNING juni 2010

9 Det är framför allt genom att tränga undan annan konsumtion med högre miljöpåverkan som tjänster kan ses som ett bra alternativ ur miljösynpunkt. SP ska nu kartlägga vad forskningen vet om miljöpåverkan från i synnerhet kulturverksamhet. foto Jonas Kündig/göteborgs stadsteater foto istockphoto miljösmart än prylar? bra ett system är. Till exempel har ett kringresande teatersällskap troligtvis lägre miljöbelastning än en institutionsteater dit många besökare reser långt för varje föreställning. Annan konsumtion trängs ut Det är framför allt genom att tränga undan annan konsumtion med högre miljöpåverkan som tjänster kan ses som ett bra alternativ ur miljösynpunkt. Det kan handla både om att köpa en tjänst med samma funktion som en produkt, till exempel ett medlemskap i en bilpool, och om att köpa en tjänst som gör att man inte har råd att köpa en vara med högre miljöbelastning. Tjänster kan också bidra till minskad miljöpåverkan genom att påverka vårt beteende, till exempel energirådgivning, utbildning och budskap i konsten. För att veta hur en ökad tjänstekonsumtion kan bidra till en positiv miljöutveckling måste vi ha koll på både tjänstens miljöpåverkan och människors konsumtionsbeteende. Annars vet vi ju inte vad som är jämförbart och möjligt att förändra. En tröja är ju inte automatiskt utbytbar mot ett teaterbesök även om det visar sig att det är bättre för miljön att lägga pengarna på teatern, säger Jessica Algehed. Därför samarbetar vi med miljösystemforskare vid Chalmers och konsumtionsforskare vid Göteborgs universitet. Ett jättespännande område Projektet går nu vidare med två parallella examensarbeten där miljöpåverkan och konsumtionsmönster kring Göteborgs Stadsteater, Regionteater Väst och Göteborgsoperan ska kartläggas. I förlängningen tror vi också att det är viktigt att studera andra effekter av ökad tjänstekonsumtion än rent miljömässiga, till exempel att människ or mår bra och får mer fritid. I större skala kommer det troligtvis också att få effekt på ett lands ekonomi. Det här är ett jättespännande område att utforska, säger Jessica Algehed. n Jessica Algehed foto dick gillberg juni 2010 TEKNIK;FORSKNING 9

10 porträttet Lisas forskning går på ren känsla Hur uppfattar människor ytor? Ämnet intresserar många företag som vill tillverka attraktivare produkter. Lisa Skedung på YKI har nyligen publicerat en licentiatavhandling som bjuder på nya kunskaper. Förutom ytkemi är triathlon ett av hennes stora intressen i livet. text staffan ljung foto Mona Heijbel Taktil perception är det vetenskapliga namnet på det som Lisa Skedung arbetar med. Upplevd känsel skulle man kunna säga på vardagssvenska. I hennes projekt, som ingår i excellenscentret Codirect (Controlled Delivery and Release Cent re), samarbetar ytkemister med psykologer på ett tvärvetenskapligt sätt. Målet med avhandlingen var att bestämma hur materials olika ytegenskaper påverkar upplevd taktil perception. Lisa Skedung har låtit försökspersoner känna på pappersytor, närmare bestämt tryckpapper. Därefter har de fått beskriva sina upplevelser. Eftersom taktil perception innebär kontakt och relativ rörelse mellan hud och ytor, har jag studerat fysikaliska egenskaperna som friktion samt ytans topografi. I min avhandling presenterar jag en metod för att mäta just friktion mellan fingrar och ytor, förklarar Lisa Skedung. Flera företag nyfikna Resultaten av hennes forskning har många tänkbara användningsområden. Genom att kontrollera ytornas kemi, struktur och friktion på en produkt kan tillverkaren påverka hur användaren upplever den. Det är av intresse, inte minst för pappersindustrin. Lisa Skedung berättar att flera företag är nyfikna på avhandlingen, däribland stora multinationella företag inom konsumentvaror. Tänkte bli naprapat Efter naturvetenskapliga studier i gymnasiet planerade hon att utbilda sig till något som passade hennes stora idrotts intresse. Idrottslärare eller naprapat var några tänkbara yrken. Till slut blev det KTH och en civilingenjörsutbildning i kemi och kemiteknik. Efter fem år tog hon examen. Redan då fanns tankar på att doktorera. Men det skulle dröja ett par år innan rätt projekt dök upp. Den tiden ägnade hon åt att jobba som studievägledare på KTH. Jag trivdes väldigt bra med det yrket. Det var ett väldigt socialt arbete och stimulerande att hjälpa andra. Under åren på KTH mötte Lisa Skedung också fakta lisa skedung Ålder: 29 Bor: Stockholm Familj: Sambo och barn på gång. Dold talang: Bra på att blanda Strawberry Daiquiris. Lisa tränar cirka fem gånger i veckan för att klara långlopp på skidor under vintern och triathlontävlingar på sommaren. Triathlon handlar om att simma, cykla och löpa allt i ett svep. Lisa Skedung befinner sig på nivån strax under Sverigeeliten. Själv beskriver hon sig som en elitmotionär. 10 TEKNIK;FORSKNING juni 2010

11 fakta Codirect, Controlled Delivery and Release Centre, startades i slutet av 2006 och är ett av åtta Institute Excellence Centres som finansieras av Vinnova, KKstiftelsen och SSF. Centrumet bedriver sin verksamhet vid YKI. Forskningen syftar till att utveckla metoder för att kontrollera leverans och frisättning av aktiva substanser så att rätt mängd kemikalie frigörs på rätt plats vid rätt tidpunkt och i rätt takt. Handpåläggning. Lisa Skedungs forskning handlar om hur ytor upplevs mot huden. I sin avhandling presenterar hon en metod för att mäta friktionen mellan fingrarna och ytan. många lärare och professorer. En av professorerna, Mark Rutland, höll i ett nytt spännande projekt som hon sökte till som doktorand. I augusti 2007 inledde hon doktorandstudierna och i februari 2010 var det dags för halvtid, licentiatexamen. Modeller är nästa steg Nästa steg i Lisa Skedungs forskning är att arbeta mer med modellsystem, modellytor, som sedan ska användas i perceptionsstudier. Jag kommer att tillverka modellytor och sedan mäta de fysikaliska egenskaper på dem. Till sist kopplas de mätningarna till den upplevda känseln. Speciellt ytråhet och friktion är något jag vill fortsätta att fokusera på. Även verkliga material kommer att studeras. Hittills har Lisa Skedung koncentrerat forskningen på tryckpapper. Framöver tror hon att det mer kommer att handla om mjukpapper, som näsdukar och toapapper men också skönhetsprodukter. Jag tror mycket på det här ämnet, taktil perception, som bara är i startfasen. Det finns en stor potential och många spännande tillämpningsområden, inte enbart när det gäller papper. Kosmetika är ett exempel. Överhuvudtaget är ytor som människor kommer i kontakt med ett lockande område för många. n juni 2010 TEKNIK;FORSKNING 11

12 Att prova ett kassaskåp innebär kort och gott att man begår ett regelrätt inbrott i skåpet. Peter Blomgren använder vissa, specificerade inbrottsverktyg. Tiden det tar att komma in i skåpet registreras noggrant. Ju längre tid det tar, desto säkrare anses skåpet vara. Tidsåtgången är även kopplad till den inbrottsklassning som skåpet får. 12 TEKNIK;FORSKNING juni 2010

13 säkerhet Handfasta tester av inbrottsskydd Gnistor och flisor yr när SPs Peter Blomgren arbetar sig in i det 500 kilo tunga kassaskåpet. Inbrottsförsöket är en del i SPs strävan att få ett europeiskt godkännande för att kunna utföra uppdrag enligt en ny provningsstandard. text staffan ljung foto dick gillberg Känsliga ritningar, värdeföremål, vapen, kontanter, smycken Behovet av att skydda värdefulla, farliga eller oersättliga föremål ökar. Det ökar i sin tur efterfrågan på kassaskåp, vapenskåp och dörrar och fönster som är dokumenterat motståndskraftiga mot inbrott. SP, som arbetat länge inom området, satsar nu på att förstärka och bredda sin kompetens ytterligare. Ny utrustning En ny rigg där dörrar, portar och fönster kan provas. En ny lokal som klarar att hantera kassaskåp som väger flera ton och en fullständig uppsättning verktyg, lämpliga för att begå inbrott, hör till nyinvesteringarna som SP gjort. Målet är att få ett godkännande för den europeiska standarden EN Vi ser att intresset för säkerhetslösningar blir allt större. På flera områden är det också nya lagkrav som driver på, till exempel när det gäller vapenskåp. Sammantaget skapar det ökad efterfrågan från företag som vill ha sina produkter säkerhetsklassade och certifierade, säger Lars Andersson, expert på hållfasthetsfrågor på SP. Ny marknad öppnar sig SP är redan ackrediterade av Swedac för standarden EN , men med ett europeiskt godkännande från European Security System Association, ESSA, öppnar sig en väsentligt större marknad. Det gynnar även svenska kunder som kan få provningar utförda på hemmaplan. Vi blir också mer kompletta som leverantör. Vår brandenhet har sedan länge utfört brandprovningar på dessa produkter och är sedan tidigare anslutna till ESSA. När vi nu är betydligt vassare på inbrottsskydd skulle man kunna beskriva SP som något av en one stop shop på området, säger Lars Andersson, som hoppas på ett godkännande under hösten n Allt fler vill skydda sina värdeföremål. Det ökar efterfrågan på säkerhetsklassade kassaskåp, säger Lars Andersson. juni 2010 TEKNIK;FORSKNING 13

14 våra kunder mindre papper i labbet Digitala kalibreringsbevis sparar tid och pengar för SCA Hygiene Products. Företaget är bland de första att använda SPs nya webbtjänst som minskar pappersarbetet. text staffan ljung foto Bo håkansson Tjockleksmätare, centrifuger, manometrar, fuktighetsmätare, tejpapplikatorer, vågar, dragprovare listan över mätdon som används på SCA Hygiene Products laboratorier i Mölndal kan göras lång. Hastighet, tid, längd och massa är några storheter som laboratorieingenjörerna måste ha kontroll på. Företaget tillverkar och marknadsför allt från blöjor och bindor till toalettpapper och näsdukar. Eftersom det rör sig om produkter som ofta används direkt på huden och av små barn är det extra viktigt med hög och jämn produktkvalitet. Här har kalibreringen en nyckelroll. De flesta mätdon kalibreras på plats av SPs personal. En hel del utrustning kräver dock tillgång till mer avancerad mätteknik och transporteras till SP i Borås. Vi använder uppemot 500 olika mätdon och de kalibreras vid två omgångar per år, säger Camilla Peterson på SCA Hygiene Products. 14 TEKNIK;FORSKNING juni 2010

15 En stor mängd olika mätdon används på SCA Hygiene Products. Camilla Peterson ansvarar för koordineringen av dess kalibrering. Eddie Hasth på SP arbetar med kalibreringar och har också varit med och utvecklat den nya webbtjänsten. juni 2010 TEKNIK;FORSKNING 15

16 våra kunder Meningen är att kunden ska få bra överblick och full kontroll över sina mätdon Eddie Hasth Hon ansvarar för koordineringen av alla mätdon och håller i kontakterna med SP som fått i uppdrag att lösa i stort sett hela företagets behov av kalibreringar. Camilla Peterson är också en av totalt cirka 90 laboratorieingenjörer som har sin arbetsplats i Mölndal. Samtliga har tillgång till det nya, digitala mätsystemet. Stora mängder mätdata Cirka 500 mätdon som kalibreras två gånger årligen innebär stora mängder mätdata som ska lagras och vara lättillgängliga vid revisioner och kvalitetskontroller. Traditionellt har detta skett med hjälp av papper. Kalibreringsbevisen har skrivits ut på SP, postats och samlats i pärmar hos SCA Hygiene Products. Under hösten 2009 startade digitaliseringen av kalibreringarna. När Camilla Peterson och hennes kollegor nu vill titta på ett dokument, så loggar de bara in på SPs lösenordsskyddade kundwebbplats. Där finns hela mätdonsregistret, kalibreringsstatus för varje mätdon och kalibreringsbevis. Meningen är att kunden ska få bra överblick och full kontroll över sina mätdon, säger Eddie Hasth som varit med och utvecklat systemet i egenskap av mätexpert på SPs Mått- och Viktenhet. Skräddarsytt för kunden Han berättar att SCA Hygiene Products, som är en stor kund, har fått en hel del funktioner skräddarsydda. Mindre kunder klarar sig oftast bra med det standardpaket funktioner som SP tillhandahåller. Camilla Peterson är en av totalt cirka 90 laboratorieingenjörer som har sin arbetsplats i Mölndal. Camilla Peterson tycker att systemet är överskådligt och fungerar bra. Vi får bättre koll och sparar tid genom att komma bort från pappershanteringen, konstaterar hon. n fakta Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA är ett globalt hygien- och pappersföretag som utvecklar och producerar personliga hygienprodukter, mjuk papper, förpackningslösningar, tryckpapper och sågade trävaror. Produkterna säljs i drygt 100 länder. Mer på sca.com SPs kundwebbplats gör det bland annat möjligt att: ladda ner kalibreringsbevis få överblick över hela mätdonsregistret få information om vilka mätdon som är aktuella för kalibrering se historik för alla mätdon boka kalibreringar hitta kontaktpersoner för tekniska frågor Kalibrering sker genom att ett mätdon jämförs med en känd normal. Kalibreringen är alltså en mätning av hur rätt eller fel mätdonets värde är vid en viss tidpunkt och vid vissa specificerade betingelser som temperatur och luftfuktighet. 16 TEKNIK;FORSKNING juni 2010

YKIs PETER ALBERIUS SER OANADE MÖJLIGHETER

YKIs PETER ALBERIUS SER OANADE MÖJLIGHETER Kundtidning från SP TEKNIK FORSKNING YKIs PETER ALBERIUS SER OANADE MÖJLIGHETER NUMMER 3 2008 KONSTGRÄS TESTAS FÖR BREDDFOTBOLL ANLAGDA BRÄNDER SKA stoppas CE-MÄRKNING SNART OBLIGATORISK 35 30 25 20 %

Läs mer

TEMA ETANOL PROVNING FORSKNING NUMMER 2 2006 NYTT CENTER FÖR TRÄFORSKNING TEKNOLOGERNA VÄLJER SP ENERGIRENOVERING AV HUS

TEMA ETANOL PROVNING FORSKNING NUMMER 2 2006 NYTT CENTER FÖR TRÄFORSKNING TEKNOLOGERNA VÄLJER SP ENERGIRENOVERING AV HUS Aktuellt från SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut PROVNING FORSKNING NYTT CENTER FÖR TRÄFORSKNING TEKNOLOGERNA VÄLJER SP ENERGIRENOVERING AV HUS NUMMER 2 2006 TEMA ETANOL LÄS OM RISKERNA OCH

Läs mer

NY LAG HÖJER TEMPEN PÅ SP TEKNIK FORSKNING NUMMER 4 2008

NY LAG HÖJER TEMPEN PÅ SP TEKNIK FORSKNING NUMMER 4 2008 Kundtidning från SP TEKNIK FORSKNING NUMMER 4 2008 NY LAG HÖJER TEMPEN PÅ SP BETONG SKA BLI BRANDSÄKRARE DELEGATION avvärjer INGENJÖRSBRIST INGVAR SAHLIN ARKITEKT UTAN GRÄNSER Vem ångrar sina teknikstudier?

Läs mer

SP I NY FÖRPACKNING TEKNIK FORSKNING NUMMER 4 2006 TEMA: FÖRPACKNINGAR SP RIGGAR FÖR BÄTTRE VÄRME LAG ATT CYKLA SÄKRARE SÅ BRINNER DET I DIN BUTIK

SP I NY FÖRPACKNING TEKNIK FORSKNING NUMMER 4 2006 TEMA: FÖRPACKNINGAR SP RIGGAR FÖR BÄTTRE VÄRME LAG ATT CYKLA SÄKRARE SÅ BRINNER DET I DIN BUTIK Aktuellt från SP TEKNIK FORSKNING NUMMER 4 2006 SP I NY FÖRPACKNING TEMA: FÖRPACKNINGAR SP RIGGAR FÖR BÄTTRE VÄRME LAG ATT CYKLA SÄKRARE SÅ BRINNER DET I DIN BUTIK Nytt ansikte för SP vid årsskiftet! SP

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

RÄTT KLIMAT FÖR MAT? TEKNIK FORSKNING ÖK ANDE INTRESSE FÖR KLIMATMÄRKTA LIVSMEDEL NUMMER 2 2007

RÄTT KLIMAT FÖR MAT? TEKNIK FORSKNING ÖK ANDE INTRESSE FÖR KLIMATMÄRKTA LIVSMEDEL NUMMER 2 2007 Aktuellt från SP TEKNIK FORSKNING KOLDIOXIDFRIA MIL ÄR PÅ VÄG AGRODIESEL GER RENARE LUFT FORSKNING I ATMOSFÄREN NUMMER 2 2007 RÄTT KLIMAT FÖR MAT? ÖK ANDE INTRESSE FÖR KLIMATMÄRKTA LIVSMEDEL Innovation

Läs mer

FÖLJ MED OFF SHORE PROVNING FORSKNING NUMMER 3 2006 100 MILJONER TILL NYTT I-CENTRA ETIKETTER VISAR MATENS FÄRSKHET MILJÖVÄNLIGARE GUMMI TILL EUROPA

FÖLJ MED OFF SHORE PROVNING FORSKNING NUMMER 3 2006 100 MILJONER TILL NYTT I-CENTRA ETIKETTER VISAR MATENS FÄRSKHET MILJÖVÄNLIGARE GUMMI TILL EUROPA Aktuellt från SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut PROVNING FORSKNING 100 MILJONER TILL NYTT I-CENTRA ETIKETTER VISAR MATENS FÄRSKHET MILJÖVÄNLIGARE GUMMI TILL EUROPA NUMMER 3 2006 FÖLJ MED OFF

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

Det oupptäckta. Om hur innovation löser samhällsproblem

Det oupptäckta. Om hur innovation löser samhällsproblem Det oupptäckta Om hur innovation löser samhällsproblem Det oupptäckta Om hur innovation löser samhällsproblem Ansvarig utgivare: Cecilia Driving, RISE Holding Textproduktion: Gullers Grupp och RISE Holding

Läs mer

& ENERGiEFFEKtiviSERiNG. Nummer 4/2013. tema:?

& ENERGiEFFEKtiviSERiNG. Nummer 4/2013. tema:? förnybar energi förnybar energi & ENERGiEFFEKtiviSERiNG Nummer 4/2013 tema:? Få makroekonomiska nyheter skapar lugn på marknaden. Att producera förnybar el kan tyckas svårt nog. Men utöver det gäller det

Läs mer

Världens värmepumpscentrum

Världens värmepumpscentrum 16 Världens värmepumpscentrum Inom kort inviger IVT i Tranås sin nya utbyggda fabrik. Vi kommer att få en kapacitet att tillverka 80 000 värmepumpar om året, säger Christer Jensmar, produktchef för nordiska

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEWSFACTORY I SAMARBETE MED KTH OCH LIU ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEWSFACTORY I SAMARBETE MED KTH OCH LIU ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEWSFACTORY I SAMARBETE MED KTH OCH LIU ANNONS Industriell Ekologi Distribueras i Ny Teknik den 8 september Konsten att vända miljöutmaningar till affärsmässiga

Läs mer

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället Corporate Responsibility vem bryr sig? Om vår roll i samhället 2 Corporate Responsibility Innehåll Jag kompromissar inte om jämställdhet 4 Håkan Buskhe, E.ON Nordics nye koncernchef, ger raka svar. Mångfald

Läs mer

Årsredovisning 2012. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Årsredovisning 2012. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2012 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Vd:s kommentar 6 Detta är SP 8 SP-koncernens strategi för tillväxt 2012 2014 10 SP:s affärsområden 12 Verksamhet

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus SCA Miljö- och socialt ansvar 2002 Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus 2 SCA:s Miljöredovisning 2001 har av FAR, föreningen för auktoriserade

Läs mer

INDUSTRI & TEKNIK /ARTIKLAR

INDUSTRI & TEKNIK /ARTIKLAR INDUSTRI & TEKNIK /ARTIKLAR DÖRRARNA ÖPPNAS FÖR FLER ALKOBOMMAR Oavsett vilket block som bildar regering efter valet så ser det positivt ut för lanseringen av alkobommar i Sveriges hamnar. Det säger MHF:s

Läs mer

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister ANNONS Hela denna tematidning är en annons från OP Communication ANNONS ANNONS1 Medföljer Dagens Nyheter 13 mars 2012 RENenergi nr 2 2012 Kjell Jansson, vd Svensk Energi Därför är el möjliggöraren i Norden

Läs mer

DRIV KUNSKAP PÅ EXPORT GYNNAR FÖRETAG. Kvalster i stället för kemikalier Nya lösningar för het hästbransch

DRIV KUNSKAP PÅ EXPORT GYNNAR FÖRETAG. Kvalster i stället för kemikalier Nya lösningar för het hästbransch DRIV ETT MAGASIN FRÅN JTI INSTITUTET FÖR JORDBRUKS- OCH MILJÖTEKNIK #2.2013 KUNSKAP PÅ EXPORT GYNNAR FÖRETAG Kvalster i stället för kemikalier Nya lösningar för het hästbransch nyheter Glass från svensk

Läs mer

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Energiföretagaren Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Denna faktaskrift är framtagen i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera

Läs mer

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2013. Nytänkande. skapar skogsindustrins framtid. Övervakning för örnkoll! Torsta AB ett grönt nav i Jämtland

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2013. Nytänkande. skapar skogsindustrins framtid. Övervakning för örnkoll! Torsta AB ett grönt nav i Jämtland EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2013 Nytänkande skapar skogsindustrins framtid Övervakning för örnkoll! Torsta AB ett grönt nav i Jämtland Ledaren Framtidstro ger virkesvärde och fina sidovinster! Värdet

Läs mer

ljushuvud skolans energiundervisning får ny form

ljushuvud skolans energiundervisning får ny form information och nyheter från EnErgimyndighEtEn nummer 4 2011 Maria StrøMMe nanotekniken ändrar vårt sätt att leva Tysklands avveckling ökar prisrörelserna mjölkgården som drivs av egen biogas Ökad press

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Miljövärdering. Premiär för. Profilen: Catarina Warfvinge ser hur vi går mot mer hållbart byggande. Tema:

Miljövärdering. Premiär för. Profilen: Catarina Warfvinge ser hur vi går mot mer hållbart byggande. Tema: En tidning om förnyelsebar energi nr 2 2013 Profilen: Catarina Warfvinge ser hur vi går mot mer hållbart byggande Premiär för Geoenergidagen Tema: Miljövärdering Om framtidssäker el och certifieringar

Läs mer

40 GRADER I UTEPOOLEN

40 GRADER I UTEPOOLEN E N T I D N I N G O M F Ö R N Y E L S E B A R E N E R G I N R 1 2010 med extramaterial GENERALDIREKTÖREN: FJÄRRVÄRMEN BEHÖVER KONKURRENS BANDY OCH BASKET RÄDDAR EKONOMIN TEMA: Energieffektivisering DOKTORN

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Vedråvara, logistik och effektivitet

Vedråvara, logistik och effektivitet Vedråvara, logistik och effektivitet Föredrag från STFI-Packforsks Renserikonferens Kalmar/Mönsterås april 2008 Report nr: 366, April 2008 en rapport från STFI-Packforsk 2 3 Förord Denna publikation återger

Läs mer

idé sparar kryddväxter nytänkande tid och pengar Läsplattorna förenklar Nya tider kräver Matias Leinikkas Tåligare och godare 2.2011 Mer än du tror

idé sparar kryddväxter nytänkande tid och pengar Läsplattorna förenklar Nya tider kräver Matias Leinikkas Tåligare och godare 2.2011 Mer än du tror Midroc 2.2011 Mer än du tror Nya tider kräver nytänkande Ett öppnare synsätt ökar kreativiteten. Tåligare och godare kryddväxter Heliospectra utvecklar energisnåla system för belysning. Matias Leinikkas

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

GREEN HIGHWAY magasin

GREEN HIGHWAY magasin sundsvall östersund Trondheim En utvecklingszon för framtidens transporter www.greenhighway.nu GREEN HIGHWAY magasin 2013/2014 >> Guider Nya Affärer Hållbarhet Globalt GREEN HIGHWAY magasin I din hand

Läs mer