FRÅN DEN LJUSA SIDAN Nr april Med positiva nyheter från Israel (Öppna gärna i en webbläsare för att se tidningen i rätt format)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRÅN DEN LJUSA SIDAN Nr. 4 11 april 2013. Med positiva nyheter från Israel (Öppna gärna i en webbläsare för att se tidningen i rätt format)"

Transkript

1 FRÅN DEN LJUSA SIDAN Nr april 2013 Med positiva nyheter från Israel (Öppna gärna i en webbläsare för att se tidningen i rätt format) Från redaktören Med anledning av Israels 65-årsjubileum har jag stuvat om innehållet i detta nummer. Två längre artiklar med anknytning till staten Israels tillblivelse och utveckling har lagts här i vänsterspalten, medan de kortare notiserna flyttats över till högerspalten. För att få plats har blogglänkarna fått utgå. Den sedvanliga dispositionen återkommer i majnummer. Vi önskar Israel på Yom Haatzma ot lycka och framför allt fred. Franz T. Cohn INNEHÅLL I DENNA SPALT Israels 65-årsjubileum Lite statistik om Israel och dess befolkning Svenska piloter deltog i befrielsekriget 1948 Hur Israel bekämpade torkan och förser 8 miljoner med dricksvatten Israels 65-årsjubileum Den femte dagen av månaden Iyar år 5708 enligt den hebreiska tidräkningen proklamerades staten Israel av David Ben Gurion. Dagen inföll den 14 maj I år, 2013, infaller 5 Iyar 5773 den 15 april och jubileet firas omkring detta datum. Många tal kommer att hållas och många artiklar, såväl positiva som kritiska om Israel kommer att publiceras. Detta nummer av Ljusa sidan tillägnas Israels 65- årsjubileum som självständig stat. Här i denna spalt tar vi upp två ämnen som det kanske finns anledning att påminna om och som varit betydelsefulla för landets tillkomst och utveckling som det judiska folkets nationalhem. Det ena handlar om unika skeenden med svensk anknytning som bidrog till Israels seger i Innehåll i denna spalt ISRAEL SAMHÄLLE Israel har fått en ny regering I väntan på den nya statsbudgeten Bland viktiga nya ministrar märks Hur Bennett vill få unga haredim in på arbetsmarknaden 849 nya lagförslag redan på Knessets bord För säkerhets skull ISRAEL EKONOMI Ökande efterfrågan på dataingenjörer Handelsunderskottet i februari minskar till 1,04 mdr dollar Israelisk Medelsvensson har uppfunnits ENERGI Nu flödar naturgasen från Tamarfältet MILJÖ Politisk räv blir miljöminister MEDICINSKA NYHETER Ny medicin mot ADHD klar för fas 3 studier Parkinson - flera metoder att bekämpa sjukdomen AFFÄRSNYHETER Jordgubbsnytt (fler affärsnyheter i nästa nummer) NYHETSKÄLLOR (Bloggadresserna återkommer i nästa nummer) OM DENNA E-TIDNING ISRAEL SAMHÄLLE Israel har fått en ny regering Den leds av premiärminister

2 befrielsekriget 1948 mot en till synes överväldigande övermakt av fem arabstaters arméer. Artikeln heter Svenska piloter deltog i befrielsekriget Det andra ämnet berör den framsynthet som präglade den sionistiska ledningen under David Ben Gurion redan före statens tillkomst och som gällde landets blivande försörjning med vatten beslöts att bygga ett nationellt nät av vattenledningar, som huvudsakligen skulle matas med vatten från Galileiska sjön. I juni 1964 var The National Water Carrier färdig, vilket var en förutsättning för Israels tillväxt och kommande stora befolkningsutveckling. Artikeln heter Hur Israel bekämpade torkan. Lite statistik om Israel och dess befolkning I skrivande stund har Israels befolkning nått 8 miljoner. Av dessa är 1,6 miljoner araber, icke-arabiska kristna samt andra utan angiven religion, mestadels invandrare och släktingar till invandrare från forna Sovjetunionen. Den judiska befolkningen har passerat 6 miljoner strecket, upp från vid statens grundande, och är därmed den största judiska befolkningsgruppen i världen, med USA:s 5,5 miljoner judar (varav 2 milj. i New York) på andra plats. Frankrike kommer på tredje plats med följd av Kanada med och Storbritannien med I hela världen finns 13,8 miljoner judar enligt professor Sergio Della Porta vid Hebreiska universitetet i Jerusalem som är expert på judisk demografi. Antalet judar i arabvärlden och Iran var före Israels bildande Av dessa sökte sig ca till Israel åren De kom helt utblottade, berövade sina tillhörigheter och all egendom. Övriga sökte sig till bl.a. Frankrike och USA eller kom till Israel senare. Kvar år 2000 fanns judar i Marocko, i Iran, i Tunisien samt spillror i övriga arabländer. Källor: och Ynet News 28 mars 2013: Israel s Jewish Population passes 6 million mark. Svenska piloter deltog i befrielsekriget 1948 Tolv svenska trafikflygare värvades av Jewish Agency inför 1948-års krig för att forsla jaktplan och vapen till den nybildade men föga rustade staten Israel. Ledaren för gruppen, den erfarne flygkaptenen Bertil Krokstedt har långt senare skrivit om detta och andra långt ifrån riskfria uppdrag han utfört för Israel. I denna artikel skriver Franz T. Cohn om de svenska flygarnas ovärderliga insatser som säkerligen bidrog till Israels seger över fem reguljära arabiska arméer. Först en kort historik 1) 2). Den 29 november 1947 gav FN sitt bifall till bildandet av en judisk stat i Palestina. Araberna både i Palestina och utanför motsatte sig att bilda en egen stat på det övriga av FN uppdragna området. Då hade redan 1921 den brittiska mandatmakten etablerat en arabisk stat som fick namnet Transjordanien, idag Jordanien. Den franska mandatmakten hade även överlämnat Benyamin Netanyahu som tills vidare även innehar posten som utrikesminister. Den betydelsefulla posten som finansminister har tilldelats Yair Lapid, ledare för partiet Yesh Atid (Det finns en framtid). Yuval Steinitz, tidigare finansminister, konstaterade vid överlämnandet av stafettpinnen den 19 mars att det under hans tid hade uppnåtts hög tillväxt och låg arbetslöshet trots mycket turbulens i världens ekonomi. Av Finansdepartementets generaldirektör Doron Cohen fick Lapid rådet att när alla människor är ute efter mer statliga bidrag, så kom ihåg att det ju ur deras egna fickor du ger. Kvinna ny chef för finansdepartementet Doron Cohen kommer nu att efterträdas av en kvinna med höga kvalifikationer, Yael Andorn. Därutöver är hon gift, har två döttrar och väntar inom kort sitt tredje barn. Haaretz 7 april I väntan på den nya statsbudgeten Några ekonomidata från hela första kvartalet och någon ny statsbudget har ännu inte offentliggjorts. Det står dock klart att där finns ett betydande underskott som måste mötas antingen med höjda skatter eller smärtsamma neddragningar, eller både och. Till och med försvaret kan drabbas. Man väntar nu med spänning på den nya finansministerns budget. Bland viktiga nya ministrar märks försvarsministern Moshe Ya alon, ministern för handel, industri och arbete Naftali Bennett, justitieministern Tzipi Livni med ansvaret även för förhandlingar med palestinierna samt ministern för hälsovård Yael German. Avgångne finansministern Yuval Steinitz har fått posten som minister för Stategic and Intelligence Affairs med

3 Golanområdet i norr till nybildade Syrien. Strider utbröt omedelbart efter omröstningen i FN. Grupper bland de palestinska araberna attackerade judiska bostadsområden. De brittiska mandattrupperna stoppade försöken från Hagana, den hemliga judiska försvarsorganisationen, att få förstärkningar. Någon israelisk armé existerade inte ännu. Den 14 maj 1948 upphörde britternas mandat i Palestina. Ben Gurion, ordförande i Jewish Agency och nu landets första premiärminister deklarerade samma dag den judiska staten Israel, medan britterna snabbt drog sig ur området utan att överlämna administration och samhällstjänster till Jewish Agency. Denna var judarnas eget styre i Palestina. Araberna hade inte något eget styre. Israel saknade vapen annat än handeldvapen som man hade lyckats tillverka eller smuggla in tidigare. Ca unga judiska och en del icke-judiska frivilliga i årsåldern började nu strömma till Israel från olika håll och på skilda vägar, främst från USA. Från Sverige kom det åtta unga män. En av dessa berättar för mig att han fick hålla tillgodo med ett gammalt rostigt gevär från 1800-talet. Hemlig ammunitionstillverkning. Redan under mandattiden hade Hagana etablerat en hemlig verkstad i en källare under ett tvätteri, Tvätteriet arbetade åt engelsmännen och låg nära en brittisk armébas intill Rehovoth. I denna underjordiska verkstad tillverkade man 9 mm patroner till automatgevär typ Sten-gun. Dessa tillverkades hemligt på andra platser. Som mest gjordes patroner om dygnet. Detta är i sig en spännande historia och länken till den anges nedan. Verkstaden, kallad the Ayalon Institute, är idag ett museum värt att besökas. 3) Vapen från Tjeckoslovakien. Några timmar efter självständighetsförklaringen attackerades Israel av fem reguljära arabiska arméer, från Egypten, Syrien, Libanon, Transjordanien och Irak. Den svenske diplomaten Folke Bernadotte kallades in för att medla mellan parterna och han lyckades efter två veckor utverka ett vapenstillestånd som höll från 11 juni till 9 juli. Ett andra vapenstillestånd började 19 juli men då fanns egyptiska trupper kvar och höll Negev, fastän det hade tillerkänts Israel. När väl Israel etablerats, öppnade sig möjligheten att köpa överblivna tyska vapen och jaktplan i Tjeckoslovakien. Det fanns dock bara ett sätt att föra dem till Israel och det var med fraktflyg. Fraktflygplanen kunde köpas som amerikanskt överskottsmateriel men den nya staten saknade utbildade piloter. Svenska piloter rekryteras Det är då som en av Jewish Agencys och staten Israels vapeninköpare, Yekutiel (Xiel) Federmann, tog kontakt med den svenska flygkaptenen Bertil Krokstedt. Denne och flera andra piloter hade friställts av Skandinaviska ansvar för internationella relationer. Se även om den nye miljöministern under rubriken MILJÖ nedan. Den kompletta listan av alla ministrar, viceministrar samt innehavare av landets åtta högsta poster såsom Knessets talman och Högsta domstolens president, finns på Utrikesdepartementets hemsida Hur Bennett vill få unga haredim in på arbetsmarknaden Av Yonah Jeremy Bob (utdrag ur Jerusalem Post 2 april) Staten kommer att fortsätta att finansiera yeshivastudenter till 22 års ålder, varefter de kommer att värvas till armén eller civiltjänst. Ministern för handel, industri och arbete, Naftali Bennett, presenterade tisdagen den 2 april regeringens nya lagförslag, i vilket endast unga Haredim (ultraortodoxa studenter) kommer att undantas från värnplikt. Enligt det nya utkastet till planen, kommer Haredim att kunna skjuta upp sin värnplikt i tre år, under vilken de fortfarande kommer att få statligt stöd för sina Torahstudier. Efter dessa tre år kommer bara att få undantag från tjänsten och fortsätta att finansieras, övriga måste välja militärtjänst eller civiltjänst. Hela artikeln i översättning av Ralph Haglund finns på p= nya lagförslag redan på Knessets bord De nyligen valda knessetledamöterna har inte legat på latsidan sedan de tillträdde. På 20 dagar har 849 nya lagförslag lagts fram. En av ledamöterna medger att han lagt fram alla sina tidigare men avvisade förslag på nytt. Haaretz 3

4 Aero (SAA) som lagts ner när SAS bildats. Mötena i Rom, Stockholm och Genéve var superhemliga som i bästa spionroman, vilket Krokstedt skildrar i en längre artikel i Svensk Tidskrift nr 3-4, 2003 med rubriken En israelisk krigshjälte från Gotland 4). Federmann frågade Krokstedt om han kunde skaffa fram tre besättningar med fyra man i varje som kunde flyga Curtis Commander (som då var världens största fraktflygplan) utan utbildning. Eftersom planet liknade DC-3 tackade Krokstedt omedelbart ja. De 12 svenskarna reste sedan till Prag där de först inkvarterades på ett stort hotell. De fördes sedan till ett militärflygfält utanför staden Zatech i Böhmen, som tyskarnas hade byggt under andra världskriget. Krokstedt berättar hur han efter ett par korta provturer med Curtis Commandern kände att han kunde flyga det trots att handboken saknades. Planen var i himmelsblå färg bemålade med namnet på ett flygbolag från Panama och med en stolt vajande panamaflagg på sina blänkande stjärtar. Lasten angavs på fraktdokumenten vara glasvaror från Böhmen samt ett sportflygplan avsedd för Kejsare Haile Selassie i Addis Abeba, men bestod i själva verket varje resa av ett jaktplan typ Messerschmitt 109 med fällda vingar samt fem ton vapen- och ammunitionslådor. Fd tyska jaktplan fraktas till Israel Nu började en skytteltrafik till Israel med mellanlandning på Korsika för tankning. Slutdestinationen var flygfältet Ekron intill Tel Aviv (det existerar inte längre). Krokstedt berättar hur de på Ekron mottogs som vi var olympiska gudar och att en festmåltid hade forslats ut från någon av guldkrogarna i Tel Aviv to the Swedish gentiles. Under tiden vi smorde kråset tankades flygplanet på nytt och innan soluppgången var vi åter i luften med kurs på det lilla undangömda flygfältet i de böhmiska bergen. Operationen Zebra, skriver Krokstedt, pågick därefter med 3-4 plan per natt till de sista dagarna i augusti 1948, då all personal evakuerades från Zatech. Sammanlagt fraktades 21 Messerschmitt 109 till Israel. Detta var materiel som tyskarna hade lämnat kvar och som de tjeckiska myndigheterna hade sålt till Federmann, dvs. Jewish Agency. Storbritannien vägrade sälja vapen till Israel men försåg araberna med allt de behövde. Förutom de 12 svenska flygarna deltog också amerikanska och andra piloter i operationen. Egyptiskt luftherravälde bröts Det råder ingen tvekan om att de fd tyska Messerschmittplanen som fraktades från Tjeckoslovakien på ett avgörande sätt bidrog till segern över de arabiska arméerna. Med dem kunde det egyptiska luftherraväldet brytas. Egyptiska plan levererade av Storbritannien hade ostört fått bomba bland annat Tel Avivs flygplats och dess elkraftverk Reading. Beersheva befrias april. För säkerhets skull Även om enstaka svenska bedömare anser att risken för ett krig med arabgrannarna har försvunnit, tar Israels hemförsvar (Defense Home Front Command) hotet från Gaza på allvar. Man har nu inventerat tillståndet för de offentliga skyddsrum som ligger i samhällen inom 40 km räckvidd för missiler från Gaza. Ett alarmerande stort antal, 778 skyddsrum befanns vara i dåligt skick, olämpliga för att vistas i ens en kortare tid. De ska nu åtgärdas i samarbete med de lokala myndigheterna. Ynet News 5 april. ISRAEL EKONOMI Ökande efterfrågan på dataingenjörer Efterfrågan på internet- och mjukvaruingenjörer ökade med 12 respektive 10 % under årets första kvartal. Enligt specialistförmedlaren Ethosia Human Resources Ltd. är det halvledarindustrin, däribland ett par nya etableringar i Israel, som söker kunnigt folk. Detaljer finns HÄR. Handelsunderskottet i februari minskar till 1,04 mdr dollar Detta var lägre än motsvarande siffra året innan då den låg på 1,81 mdr dollar. För de första två månaderna var handelsunderskottet 2.05 mdr jämför med 3,89 mdr dollar året innan. Exporten svarar för mer än 40 % av landets ekonomiska aktivitet. Ekonomin växte med 3,1 % under Shekeln har stärkts den senaste tiden och detta kan påverka exporten negativt. Israelisk Medelsvensson har uppfunnits Det är en gift kvinna från Hadera som kallas Mrs. Riki Cohen och är 37 år gammal. Hon existerar endast i sin skapares, finansministern

5 Under det pågående kriget hade egyptiska trupper lyckats skära av Negev ovanför med Beersheva från norra delen av landet och isolera den israeliska Negevbrigaden i söder. Krokstedt och hans team sattes då in för att luftvägen under 27 dagar undsätta israelerna med 1000 ton mat och vatten, bensin, vapen och ammunition, bensin och sjukvårdsmateriel. Aktionen kallades Operation Dustball efter den mycket dammiga och riskfyllda provisoriska landningsbanan i Negevöknen. Efter denna uppladdning gick de israeliska styrkorna till blixtoffensiv. Egyptierna kunde besegras och drivas tillbaka. Ett stort minnesmonument utanför Beersheva5) påminner om denna seger. Ytterligare en luftbro räddar jemenitiska judar Efter kriget 1948 deltog Krokstedt mellan juni 1949 och september 1950 i ytterligare en omfattande israelisk luftbro, Flygande mattan (Operation Magic Carpet), då förföljda och utsatta jemenitiska judar, många i ett eländigt tillstånd, flögs hem till Israel under mycket besvärliga omständigheter i ett antal DC-4 plan. Bertil Krokstedt återvände till Sverige 1951 och arbetade under 15 år för flygbolaget Transair. Under den tiden flög han för FN:s räkning i Kongo samt under beskjutning undsättningstransporter till Biafra. Svensk pilot blir israelisk jaktflygare En av piloterna i Krokstedts svenska team var Ulf Chris Christiernsson från Helsingborg, stridspilot och trafikflygare, även han friställd av SAA. Han fick efter befrielsekriget erbjudande om fast anställning i Israels nya flygvapen och flög Bristol Beaufighter, det brittisktbyggda nattjaktplanet arbetade han ett år på det nya israeliska flygbolaget El Al. Han återvände sedan till olika skandinaviska flygbolag. 6) Det råder ingen tvekan om att de svenska flygarnas insatser har betytt mycket för utgången av Israels befrielsekrig De har hedrats med Israels frihetsmedalj. Alla de frivilliga som deltog har också hedrats. Vapenköpare blir hotellmagnat Det måste även nämnas om Yekutiel (Xiel) Federmann som var en judisk sionist från Chemnitz i Tyskland ( ). Han utvandrade till Palestina 1940 och verkade som vapeninköpare för Jewish Agency. Efter att 1947 ha köpt ett 21-rums gästhus, det enda hotellet som då fanns vid Tel Avivs strand, byggde han u pp en hotellkedja som idag omfattar 14 lyxiga Dan Hotel över hela Israel. FTC Referenser: 1) Patrik Öhberg: Israels uppkomst och historia från biblisk till modern tid. Med kartor. Svensk Israel- Information Hillelförlaget. Boken kan beställas hos 2) Israel krig av Sune Persson i Tidningen Populär Historia 10 november 2009, Yair Lapids sinnesvärld och sägs symbolisera den ekonomiskt svårt ansatta israeliska medelklassen. Tillsammans med sin likaledes fiktiva man tjänar Mrs. Cohen shekel per månad, vilket nu av kritikerna ifrågasätts som medelklassens fattigdomsgräns. Haaretz 3 april. ENERGI Nu flödar naturgasen från Tamarfältet Den 31 mars öppnades kranarna och den långa gasledningen från det nya Tamarfältets fem stycken meter djupa borrhål började flöda. Det sägs ha tagit 30 timmar enbart för att fylla den 150 km långa rörledningen in till Ashdod med gas. Nu kopplar Israel Electric och de privata elkraftverken upp sig mot gasen och slipper elda med dyr dieselolja. Allmänheten hoppas på sänkte elpriser. Gasproduktionen från Tamar rapporteras ligga på stabila 8 miljoner kubikmeter per dag. Den kan höjas väsentligt under sommarmånaderna då elförbrukningen ligger i topp. Operatören Noble Energy anger gasreserven i fältet till 260 biljoner kubikmeter vilket sägs kunna räcka till år Hela projektet tog endast fyra år att genomföra, säger styrelseordföranden och vd för Noble Energy, Charles Davidson stolt. I projektet har Noble Energy och dess partners, de israeliska företagen Delek Group Ltd., Isramco och Dor Alon, investerat 3 miljarder dollar, motsvarande ca 20 mdr kronor. En följdinvestering som staten måste stå för gäller skyddet av gasplattformarna och rörledningarna. Israels sjöförsvar begär ökade anslag för att kunna förhindra attacker mot gasplattformarna ute i Medelhavet. Bland annat behöver man köpa fyra nya patrullbåtar. Ynet News 30 mars och 2 april samt Globes

6 3)http://www.jewishvirtuallibrary.org/ jsource/society_&_culture/ayalon.html 4) Bertil Krokstedt; En israelisk krigshjälte från Gotland, Svensk Tidskrift nr 3-4, ) 6) Kompletterande läsning: Sune Persson: Israel krig, Tidningen Populär Historia 10 november David Ben Gurion: Israel: Years of Challenge, Anthony Blond Ltd. London 1964, 260 sidor. Arthur Koestler: Promise and Fulfilment Palestine , Revised edition PAPERMAC-MacMillan London Hur Israel bekämpade torkan - och förser 8 miljoner med dricksvatten Journalisten David Horovitz har intervjuat Alexander Kushnir som är chef för Israels Vattenmyndighet. Vi återger här en förkortad översättning av Kushnirs redogörelse. Vattenkrisen är över, säger Kushnir på sitt kontor i Tel Aviv. Under många år var läget kritiskt och vi drev stora annonskampanjer för att få allmänheten att spara vatten. I en serie TV-annonser visade vi kändisar, vilkas ansikten sprack upp av torka, berättar Alexander Kushnir. Men nu behövde vi inte längre alarmera israelerna längre på detta sätt. Men är då inte regionen en av världens torraste? Har vi inte blivit varnade att vattenbrist kan leda till nästa krig? Kan vattenbristen i ett av världens torraste områden leda till nästa krig? Kushnirs svar: Jo, israelerna måste fortfarande vara kloka med vattenanvändningen. Men vattenkrisen är över och vi delar även med oss av vattnet till grannarna. David Ben-Gurion var framsynt och byggde landstäckande rörnät Ett metodiskt arbete började med att Israels förste premiärminister David Ben-Gurion vägrade att låta sig styras av otillräckliga vattenkällor. Hans beslut att bygga National Water Carrier (det rikstäckande vattenrörnätet) på 1950-talet, var landets mest betydelsefulla investering i infrastruktur. Den ledde Israel in i storskalig vattenåtervinning och senare till större avsaltningsprojekt. Kushnir utbrister: Från början av 2013 har vi besegrat torkan. Kushnir identifierar att denna vägran att lita på ödets makter var nyckeln till en mycket positiv förändring 4 april. MILJÖ Politisk räv blir miljöminister Miljöfrågorna i Israel har sedan länge handlagts på regeringsnivå. Under den nu avgångne miljöministern Gilad Erdan har ett flertal betydelsefulla åtgärder genomförts. Ett kolkraftverk som skulle byggts i Ashkelon stoppades. Han förhindrade exploateringen av flera stränder för hotellbyggen. Återvinningen av avfall har ökats. Upprustningen av Kishonfloden i Haifa och Israeldalen (Jezreel Valley) har fortsatt genom att gräva en ny flodfåra och sanera den gamla. Intill den nya fåran kommer en ny stor park att anläggas. Erdan efterträds av den 61-årige fd socialdemokratiska veteranpolitikern Amir Peretz från Sderot, som varit ordförande i Histadrut (Israels LO) i tio år fram till 2006 och sedan varit försvarsminister i ett år anslöt sig Peretz till Tzipi Livnis nya parti Hatnua (kan översättas till Rörelsen), som lierade sig med de Gröna inför det nyligen hållna valet och fick sex mandat i nya Knesset. Partiets valplattform omfattade arabisk-israelisk fred, social rättvisa, miljöskydd, integration av de ultraortodoxas och de israeliska arabernas integration i försvar och näringsliv samt religiös pluralism. Partiet belönades med två ministerposter. Livni blev justitieminister medan Peretz blev miljöminister. MEDICINSKA NYHETER Ny medicin mot ADHD klar för fas 3 studier Det nya läkemedlet med arbetsnamnet MG01Cl har utvecklats av två läkare på Hadassa-sjukhuset i Jerusalem, dr Dalia Megiddo och dr Udi Gilboa. Det har genomgått framgångsrika fas

7 när de flesta andra av Israels utmaningar verkade förvärras. "Vi byggde verktygen härför, säger Kushnir med rysk accent. Vi bor intill öknen och har kronisk brist på vatten. Mängden av naturligt vatten per capita i Israel är lägst i hela regionen. Men vi bestämde tidigt att utveckla en modern stat med vatten till jordbruk, industri, hi-tech, och för att upprätthålla vår (västliga - red.anm.) livskvalitet." (Från 1948 till 2013 ökade antalet invånare i staten Israel tiofaldigt från till 8 miljoner.) Den nationella Water Carrier pumpar vatten från Galileiska sjön söderut genom hela landet ända till Beersheva. Övervägd redan innan den moderna staten grundades, var dess planering och inledande konstruktion ett dominerande program för Israels första regering ledd av David Ben Gurion FAKTARUTA Galileiska sjöns yta ligger meter under havsytan. Vattnet måste pumpas ända till 151 meter över havsnivån, en nivåskillnad på ca 370 meter. Detta åstadkoms med två stora pumpstationer nere vid sjön som pumpar upp miljoner kbm per år vilket naturligtvis inte är gratis utan kräver en stor mängd energi. På vägen filtreras vattnet och kloreras innan det distribueras. Mer data på denna länk: De nästan två miljoner kubikmeter som pumpas genom detta rörnät, tillsammans med vatten från underjordiska akviferer (grundvattenkällor), höll Israel bevattnat genom 70-talet. Sedan experimenterade vi med en liten avsaltningsanläggning för havsvatten i Eilat och med återvinning av avloppsvatten genom rening. Vi ställde även krav på industrin att rena sitt avloppsvatten. Förbrukat vatten renas och återanvänds I dag går över 80 % av vårt renade avloppsvatten tillbaka till jordbruket jämfört med Spaniens 17-18%, som är näst bäst. Dessa åtgärder räckte ändå inte, speciellt under torra år då den normala årsnederbörden på ca 1200 miljoner kubikmeter kan sjunka till 900 miljoner. Jordbruket tvingades överge vattenintensiva grödor och blev mycket effektivare med nya metoder som t ex droppbevattning. Israel ökade också användningen av bräckt vatten till jordbruket. "Vi fick inte skada våra naturresurser och tvingades minska det naturliga vattnet till jordbruk och höja priserna, vilket naturligtvis drabbade vår jordbrukssektor." Den massiva borrningen efter vatten hanterades på andra håll i regionen mycket dåligt, vilket medförde stora skador. "I Syrien borrades brunnar överallt och detta förstörde grundvattnet", säger Kushnir. Redan innan det nuvarande inbördeskriget kom det de flesta av veckans dagar inget vatten när syriern vred på sin kran. Avsaltning av havsvatten var lösningen "Befolkningen i Israel har nog med problem och år 2 studier på 120 patienter med Attention Deficit Hyperactivity disorder, förkortat till ADHD. Ett nytt företag, Alcobra, ska fortsätta med stora kliniska tester vilket kräver kapital. Därför går företaget nu ut på Nasdaq-börsen för att få in i storleksordningen miljoner dollar. Globes 19 mars. Parkinson - flera metoder att bekämpa sjukdomen I Israel21c har Abigail Klein Leichman sammanställt ett antal metoder som utvecklats i Israel för att bekämpa eller diagnosticera denna neurologiska sjukdom. Här en kort sammanfattning: - Främst står läkemedlet Azilect som utvecklats av professorerna Finberg och Youdim vid Technion och säljs i 56 länder av Teva. Nästa generations medel mot både Parkinson (PD) och Alzheimer, Ladostigil, är under klinisk prövning. - Behandling av Parkinsonpatienters darrningar med Insightecs ultraljudkirurgi (se Ljusa sidan nr 2, 2013, Operationer utan kniv ger snabb återhämtning ) ska inledas i en klinisk fas 3 studie detta år. - Magnetisk stimulering med riktade magnetfält, utvecklat av företaget Brainsway, har visat goda resultat i Israel och Italien. Fler undersökningar är på gång. - Två nya metoder sägs kunna kartlägga de delar av hjärnan som ger upphov till symptomen från PD. - Kanske kan stamceller stoppa utvecklingen av Parkinson och andra neurodegenerativa sjukdomar. Företaget BrainStorm Cell Therapeutics i Petah Tikvah arbetar med detta. - Antioxidanterna i grönt te lär enligt professor Youdim och dr Silvia Mandel vid Technion kunna förebygga bland annat PD. Det skadar ju inte att prova. - Man har funnit att PDpatienter långt innan

8 2000 var vattenbalansen ansträngd", säger Kushnir. Lösningen var avsaltning i stor skala - den tredje fasen i vattenrevolutionen. Den första stora avsaltningsanläggningen togs i bruk i Ashkelon 2005, följt av Palmahim och Hadera. Snart, då lanläggningarna i Soreq och Ashdod är igång, finns det fem anläggningar - privatfinansierade för ca 11 miljarder kronor. Israel använder nu 2 miljarder kubikmeter vatten per år - något mindre än för ett decennium sedan. Av dessa kommer hälften att vara tillverkade vid årets slut miljoner kubikmeter från avsaltningsanläggningarna och 400 från renat avloppsvatten och bräckt vatten. "Vi har genomfört övergången snabbt och är nu redo för nästa decennium med mindre påverkan av om det regnar tillräckligt eller inte." "I vår region måste du alltid spara vatten" betonar Kushnir. "Det måste vara intelligent vattenanvändning. Men jag tänker inte skrika på folk längre." Sparkampanjerna var effektiva, år 2000 var förbrukningen 100 kubikmeter per person och år. Numera är den 90. Det sparade in en hel avsaltningsanläggning. När du vrider på kranen, ska vatten komma" säger Kushnir. "Vatten är en dyrbar resurs, och vi måste tillverka mycket, vilket kostar energi och pengar. Och det skapar vissa miljöproblem. Vi har vatten men måste använda det klokt. Vi kan öka andelen avsaltat vatten men om det inte behövs kommer vi att ligga kvar på den nuvarande fördelningen " Vi borde ha börjat avsaltning tidigare. "Vi kom mycket nära de svarta linjerna i akviferer och Galileiska sjön som kunde ha orsakat många års skador. Men nu är vi på väg bort även från den röda varningslinjen. Den omedelbara rehabiliteringen av Galileiska sjön ser trevlig ut, men grundvattenkällornas nivå är problemets nyckel och vi är fortfarande en miljard kubikmeter ifrån optimala nivåer." Israel har också blivit effektivare på att ta vara på regnet. "Då kommer vårt grundvatten och källorna att fyllas på." Grannarna får vatten från Israel Israel levererar årligen 30 miljoner kubikmeter dricksvatten till den palestinska myndigheten (PA) och 70 miljoner till Jordanien, i linje med formella avtal. PA har inte byggt ut sin infrastruktur för att kunna ta emot tillgängligt vatten och skulle komma till "lämpliga nivåer" om de gjorde det. "De kan ta en hel del från den östra akviferen. Det finns även naturliga källor som inte utvecklats. Detta är detaljerat formulerat i interimsavtalen under Osloprocessen."Bland judiska nybyggare på Västbanken är vattenförbrukningen på samma nivå som i Israel innanför den Gröna linjen." Kushnir har kontinuerlig kontakt med PA bland annat om deras (bristfälliga) rening av avloppsvatten. PA har anklagat Israel för att dels ta "ockerpriser" för sjukdomen märks på allvar får problem med sin röst, den blir hes och svagare, med lägre andningsvolym mm. Detta kan bekräftas med röstanalys per telefon utvecklat av israeliska företaget exaudios Technology. 2 april. AFFÄRSNYHETER Jordgubbsnytt Jordbruksministeriet presenterade den 5 april de senaste rönen om jordgubbar för israeliska odlare och särskilt inbjudna odlare från Gaza vid en öppen jordgubbsdag i Qalansawa i centrala Israel. Förutom avsmakning av nya sorter, där även allmänheten kunde få äta jordgubbar doppade i choklad, talades det om giftfri odling där man månader före skörd planterar ut nyttiga insekter som äter upp de skadliga. Detta kan naturligtvis endast göras i växthus, medan odlingarna i Gaza alla är under bar himmel ännu så länge. Ynet News 6 april. En video med engelsk text följer med artikeln. NYHETSKÄLLOR Israels utrikesdepartement har en omfattande hemsida med färska officiella nyheter, kommentarer, fakta och videoclip, samt en sökmotor: Israels ambassad i Stockholm har en bra och innehållsrik webbsajt där man kan beställa deras nyhetsbulletin som sänds per e-post. Israelisk TV och radio på engelska och andra språk Välj IBA News TV-nyheter eller radioprogrammen Weekend Report, Sunday edition, Culture Report och Face to Face.

FRÅN DEN LJUSA SIDAN Nr. 7-8 19 augusti 2013. Med positiva nyheter från Israel. Innehåll i denna spalt

FRÅN DEN LJUSA SIDAN Nr. 7-8 19 augusti 2013. Med positiva nyheter från Israel. Innehåll i denna spalt FRÅN DEN LJUSA SIDAN Nr. 7-8 19 augusti 2013 Med positiva nyheter från Israel (Öppna gärna i en webbläsare för att se tidningen i rätt format) Vi önskar alla våra läsare ett Gott Nytt Judiskt År 5774.

Läs mer

FRÅN DEN LJUSA SIDAN Nr. 1 15 januari 2013. Innehåll i denna spalt

FRÅN DEN LJUSA SIDAN Nr. 1 15 januari 2013. Innehåll i denna spalt FRÅN DEN LJUSA SIDAN Nr. 1 15 januari 2013 Med positiva nyheter från Israel (Öppna gärna i en webbläsare för att se tidningen i rätt format) Sionistiska Federationen i Sverige ansluten till World Zionist

Läs mer

FRÅN DEN LJUSA SIDAN Nummer 11-12 20 november 2013

FRÅN DEN LJUSA SIDAN Nummer 11-12 20 november 2013 FRÅN DEN LJUSA SIDAN Nummer 11-12 20 november 2013 SENASTE NYTT: Israeliskt fältsjukhus igång på tyfondrabbade Filippinerna. Mer under Medicinska nyheter. Sionistiska Federationen i Sverige ansluten till

Läs mer

FRÅN DEN LJUSA SIDAN Nummer 8 20 augusti 2014 Med positiva nyheter från Israel

FRÅN DEN LJUSA SIDAN Nummer 8 20 augusti 2014 Med positiva nyheter från Israel FRÅN DEN LJUSA SIDAN Nummer 8 20 augusti 2014 Med positiva nyheter från Israel Sionistiska Federationen i Sverige ansluten till World Zionist Organization WZO Box 5053, 102 42 Stockholm. E-post: info@zionit.se

Läs mer

file://c:\documents and Settings\mlindberg\My Documents\privat\zionit\Ljusa sidan\...

file://c:\documents and Settings\mlindberg\My Documents\privat\zionit\Ljusa sidan\... Page 1 of 7 Länk till automatisk registrering Avprenumerera Skicka vidare Till Hemsidan FRÅN DEN LJUSA SIDAN Nr. 11-15 november 2009 Med positiva nyheter från Israel Zionistiska Federationen i Sverige

Läs mer

Tre steg mot överlevnad, eller ett mot avgrunden?

Tre steg mot överlevnad, eller ett mot avgrunden? Ny Solidaritet Internationell tidning för statskonst, fysisk ekonomi, vetenskap, kultur Årg. 39 nr 1 januari 2013 Institutionell revolt i USA mot Wall Street och Obama Sid 10-11 Tre steg mot överlevnad,

Läs mer

KyrkA och samhälle ur kvinnors perspektiv :: NUMMER 1/2014. tema: kristna i mellanöstern

KyrkA och samhälle ur kvinnors perspektiv :: NUMMER 1/2014. tema: kristna i mellanöstern KyrkA och samhälle ur kvinnors perspektiv :: NUMMER 1/2014 tema: kristna i mellanöstern Nyhetsbrev från Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK Innehåll 2 Kortnytt 3 Ledaren Ulla-Stina Rask 4 Intervju med Rola

Läs mer

Vems är världens vatten?

Vems är världens vatten? Vems är världens vatten? Innehåll Vatten, krig och icke-våld 2 Tre aspekter på den globala vattenkrisen 3 Den första: Oförnuftig förbrukning Den andra: Förorenade vatten, förstörd miljö Den tredje: Människor

Läs mer

MYTER&FAKTA MITCHELL G BARD OM ISRAEL OCH ARABVÄRLDEN. Livets Ords Förlag Box 17, 751 03 Uppsala www.livetsord.se

MYTER&FAKTA MITCHELL G BARD OM ISRAEL OCH ARABVÄRLDEN. Livets Ords Förlag Box 17, 751 03 Uppsala www.livetsord.se MYTER&FAKTA OM ISRAEL OCH ARABVÄRLDEN MITCHELL G BARD Livets Ords Förlag Box 17, 751 03 Uppsala www.livetsord.se MYTER OCH FAKTA Copyright 2002 Mitchell G Bard, http://www.jewishvirtuallibrary.org Originalets

Läs mer

Halva sanningen finns på den andra sidan

Halva sanningen finns på den andra sidan en tidskrift från lunds missionssällskap nr 4 2011 årgång 166 Halva sanningen finns på den andra sidan Västra Jerusalem Rabbinen på barrikaderna 14 Östra Jerusalem Det lilla huset i Sheikh Jarrah 24 Analys

Läs mer

NOVEMBER 2012 DEN NYA VÄGEN IN ETT MIGRANTPERSPEKTIV VERONICA NORDLUND OCH LISA PELLING

NOVEMBER 2012 DEN NYA VÄGEN IN ETT MIGRANTPERSPEKTIV VERONICA NORDLUND OCH LISA PELLING NOVEMBER 2012 DEN NYA VÄGEN IN ETT MIGRANTPERSPEKTIV VERONICA NORDLUND OCH LISA PELLING Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 3 Bakgrund och metod... 4 Urval... 4 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande...

Läs mer

En rapport till samhället. hur Sverige blev penningtvättens paradis. Av: Bahman Azadfar. Första utgåvan 2014. 2014, Stoppa Penningtvätt

En rapport till samhället. hur Sverige blev penningtvättens paradis. Av: Bahman Azadfar. Första utgåvan 2014. 2014, Stoppa Penningtvätt En rapport till samhället om hur Sverige blev penningtvättens paradis Av: Bahman Azadfar Första utgåvan 2014 2014, Stoppa Penningtvätt www.stoppapenningtvatt.nu ISBN978-91-981311-2-3 Till: Sveriges kompetenta

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Våghals. magazine. Risktagaren Richard Branson har alltid koll på oddsen. nr 1 2009

Våghals. magazine. Risktagaren Richard Branson har alltid koll på oddsen. nr 1 2009 Intrum Kredit hanteringsmagasinet från Intrum Justitia nr 1 2009 magazine Snabblånen ökar Dagens unga vill inte vänta p å det goda livet. De vill ha allt och de vill ha det nu. Bättre vård Smartare uppföljning

Läs mer

Jom Ha atzmaot Nationaldagstal av Henry Nordin Personligt möte med den messianska församlingen i Kiev

Jom Ha atzmaot Nationaldagstal av Henry Nordin Personligt möte med den messianska församlingen i Kiev Nr 3 2010 Årg 83 Jom Ha atzmaot Nationaldagstal av Henry Nordin Personligt möte med den messianska församlingen i Kiev Israels Vänner grundades 1923 med sitt säte i Malmö. Israels Vänner är en allkristen

Läs mer

10.1. Strategin för okonventionell krigföring, en manual för kriget mot Syrien... 60 10.2. Erfarenheter från Syrien... 62 11.1 Svenskar strider med

10.1. Strategin för okonventionell krigföring, en manual för kriget mot Syrien... 60 10.2. Erfarenheter från Syrien... 62 11.1 Svenskar strider med Innehåll 1.1. År 635 till 1516. Från kalifstyre till ottomanvälde... 5 1.2. 1914-1920. Frankrikes och Storbritanniens svek och Syriens grundande... 5 1.3. 1920-1946 Franskt kolonialstyre, härska genom

Läs mer

nr 2 2007 (nr 192 från starten) årgång 33 Pris 25:- FRIHETENS RÖST för västerländsk demokrati Vilda vänsterpartiet Iraks ekonomi Ungern www.contra.

nr 2 2007 (nr 192 från starten) årgång 33 Pris 25:- FRIHETENS RÖST för västerländsk demokrati Vilda vänsterpartiet Iraks ekonomi Ungern www.contra. nr 2 2007 (nr 192 från starten) årgång 33 Pris 25:- Vilda vänsterpartiet Iraks ekonomi Ungern FRIHETENS RÖST för västerländsk demokrati oberoende borgerlig tidskrift utges sex gånger årligen ISSN 0347-6472

Läs mer

INNEHÅLL. Karisma Nytt april 2014

INNEHÅLL. Karisma Nytt april 2014 INNEHÅLL Sid 2 Vi behöver be Låt mitt folk få gå Sid 6 Fältmarskalken kallade... Sid 7 Församlingens förfall Sid 7 Vad är Sionismen Sid 8 Är det en ny judisk Förintelse på gång? Sid 9 Fransk anti-semitism

Läs mer

VÄST SAHARA. POLITIKen i det västsahariska

VÄST SAHARA. POLITIKen i det västsahariska VÄST SAHARA Nr 1 2013 Pris 30 kronor Svenskt riksdagsbeslut om erkännande 6 De riktigt små barnen drabbas alltid först 10 Unik skola för funktionshindrade barn 12 POLITIKen i det västsahariska MODEt En

Läs mer

HABARI INFORMATION OM TANZANIA. 34 årg. Nr 1 2002. Barbro Johanssons skola - Uhuru 40 år - Häxkonst/Solidaritet - Globalseminarium

HABARI INFORMATION OM TANZANIA. 34 årg. Nr 1 2002. Barbro Johanssons skola - Uhuru 40 år - Häxkonst/Solidaritet - Globalseminarium HABARI INFORMATION OM TANZANIA 34 årg Nr 1 2002 Barbro Johanssons skola - Uhuru 40 år - Häxkonst/Solidaritet - Globalseminarium TIDNINGEN HABARI utges av SVENSK-TANZANISKA FÖRENINGEN SVETAN www.svetan.org

Läs mer

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Rapport Denna rapport är resultatet av en förstudie gjord av Coompanion Kronoberg 2012-2013 i samverkan med Regionförbundet Södra Småland

Läs mer

Nummer 1 2002 Pris 25 kr

Nummer 1 2002 Pris 25 kr Nummer 1 2002 Pris 25 kr Innehåll ges ut av Palestinagrupperna i Sverige (PGS). Tidskriften kommer ut med fyra nummer per år. Presslagt 020212 Upplaga 2500 Foto framsida: Birgitta Elfström Ansvarig utgivare

Läs mer

Internettiden från början på 1990-talet. Sociala medier i marknadsföringen. Ekonomi, Samhälle, Historia och Religion #2 2010. Tema: Sociala medier

Internettiden från början på 1990-talet. Sociala medier i marknadsföringen. Ekonomi, Samhälle, Historia och Religion #2 2010. Tema: Sociala medier Ekonomi, Samhälle, Historia och Religion #2 2010 Tema: Sociala medier Aktuell ekonomi 3 Sociala medier i marknadsföringen Regeringen har nu lagt ett lagförslag om att avskaffa revisionsplikten för mindre

Läs mer

Varför EU? Confessions of Engagerad Ungdom

Varför EU? Confessions of Engagerad Ungdom 22 Vad är EU? EU är en union (Europeiska Unionen) med 27 demokratiska medlemsländer. Unionens mål är att medlemsländerna och de 495 miljoner invånarna i EU ska få fred, välstånd, frihet och säkerhet. EU

Läs mer

möt angel mobilt center barnbybabyn ett av tio miljoner barn i Filippinerna som behöver hjälp som blev barnbychef hjälper traumatiserade barn i GAZA

möt angel mobilt center barnbybabyn ett av tio miljoner barn i Filippinerna som behöver hjälp som blev barnbychef hjälper traumatiserade barn i GAZA En tidning från SOS-Barnbyar # 1 2009 möt angel ett av tio miljoner barn i Filippinerna som behöver hjälp barnbybabyn som blev barnbychef mobilt center hjälper traumatiserade barn i GAZA BARNBYAR NR 1

Läs mer

HABARI INFORMATION OM TANZANIA. 41 årg. Nr 4 2009. Tema: Klimat och energi

HABARI INFORMATION OM TANZANIA. 41 årg. Nr 4 2009. Tema: Klimat och energi HABARI INFORMATION OM TANZANIA 41 årg Nr 4 2009 Tema: Klimat och energi Ur innehållet: Klimatkrisen, Vi-skogen, Mat och biobränsle, Biogas, Vindkraft, Miljöteknik. TIDNINGEN HABARI REDAKTION utges av SVENSK-TANZANISKA

Läs mer

Forma det Europa du vill leva i.

Forma det Europa du vill leva i. 2 Studiematerial 2014 4 Forma det Europa du vill leva i. Vad skiljer rött från blått i Europapolitiken? Är våra kollektivavtal hotade? Vad görs för att minska arbetslösheten? Hur går det med välfärden?

Läs mer

Folkrepubliken Kina. Studiehandledning till Utbildningsradions programserie om Kina 2012

Folkrepubliken Kina. Studiehandledning till Utbildningsradions programserie om Kina 2012 Folkrepubliken Kina Studiehandledning till Utbildningsradions programserie om Kina 2012 Grunden för Kina som ett sammmanhållet rike lades drygt två hundra år f.kr, under den förste kejsarens tid. Det var

Läs mer

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 102 februari 2007 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 102 februari 2007 1 Bild: ROBERT NYBERG

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 102 februari 2007 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 102 februari 2007 1 Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 102 februari 2007 pris 20 kr Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta nr 102 februari 2007 1 KRITISKA EU-FAKTA Nummer 102 Februari 2007 LEDARE Kritiska

Läs mer