FRÅN DEN LJUSA SIDAN Nr april Med positiva nyheter från Israel (Öppna gärna i en webbläsare för att se tidningen i rätt format)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRÅN DEN LJUSA SIDAN Nr. 4 11 april 2013. Med positiva nyheter från Israel (Öppna gärna i en webbläsare för att se tidningen i rätt format)"

Transkript

1 FRÅN DEN LJUSA SIDAN Nr april 2013 Med positiva nyheter från Israel (Öppna gärna i en webbläsare för att se tidningen i rätt format) Från redaktören Med anledning av Israels 65-årsjubileum har jag stuvat om innehållet i detta nummer. Två längre artiklar med anknytning till staten Israels tillblivelse och utveckling har lagts här i vänsterspalten, medan de kortare notiserna flyttats över till högerspalten. För att få plats har blogglänkarna fått utgå. Den sedvanliga dispositionen återkommer i majnummer. Vi önskar Israel på Yom Haatzma ot lycka och framför allt fred. Franz T. Cohn INNEHÅLL I DENNA SPALT Israels 65-årsjubileum Lite statistik om Israel och dess befolkning Svenska piloter deltog i befrielsekriget 1948 Hur Israel bekämpade torkan och förser 8 miljoner med dricksvatten Israels 65-årsjubileum Den femte dagen av månaden Iyar år 5708 enligt den hebreiska tidräkningen proklamerades staten Israel av David Ben Gurion. Dagen inföll den 14 maj I år, 2013, infaller 5 Iyar 5773 den 15 april och jubileet firas omkring detta datum. Många tal kommer att hållas och många artiklar, såväl positiva som kritiska om Israel kommer att publiceras. Detta nummer av Ljusa sidan tillägnas Israels 65- årsjubileum som självständig stat. Här i denna spalt tar vi upp två ämnen som det kanske finns anledning att påminna om och som varit betydelsefulla för landets tillkomst och utveckling som det judiska folkets nationalhem. Det ena handlar om unika skeenden med svensk anknytning som bidrog till Israels seger i Innehåll i denna spalt ISRAEL SAMHÄLLE Israel har fått en ny regering I väntan på den nya statsbudgeten Bland viktiga nya ministrar märks Hur Bennett vill få unga haredim in på arbetsmarknaden 849 nya lagförslag redan på Knessets bord För säkerhets skull ISRAEL EKONOMI Ökande efterfrågan på dataingenjörer Handelsunderskottet i februari minskar till 1,04 mdr dollar Israelisk Medelsvensson har uppfunnits ENERGI Nu flödar naturgasen från Tamarfältet MILJÖ Politisk räv blir miljöminister MEDICINSKA NYHETER Ny medicin mot ADHD klar för fas 3 studier Parkinson - flera metoder att bekämpa sjukdomen AFFÄRSNYHETER Jordgubbsnytt (fler affärsnyheter i nästa nummer) NYHETSKÄLLOR (Bloggadresserna återkommer i nästa nummer) OM DENNA E-TIDNING ISRAEL SAMHÄLLE Israel har fått en ny regering Den leds av premiärminister

2 befrielsekriget 1948 mot en till synes överväldigande övermakt av fem arabstaters arméer. Artikeln heter Svenska piloter deltog i befrielsekriget Det andra ämnet berör den framsynthet som präglade den sionistiska ledningen under David Ben Gurion redan före statens tillkomst och som gällde landets blivande försörjning med vatten beslöts att bygga ett nationellt nät av vattenledningar, som huvudsakligen skulle matas med vatten från Galileiska sjön. I juni 1964 var The National Water Carrier färdig, vilket var en förutsättning för Israels tillväxt och kommande stora befolkningsutveckling. Artikeln heter Hur Israel bekämpade torkan. Lite statistik om Israel och dess befolkning I skrivande stund har Israels befolkning nått 8 miljoner. Av dessa är 1,6 miljoner araber, icke-arabiska kristna samt andra utan angiven religion, mestadels invandrare och släktingar till invandrare från forna Sovjetunionen. Den judiska befolkningen har passerat 6 miljoner strecket, upp från vid statens grundande, och är därmed den största judiska befolkningsgruppen i världen, med USA:s 5,5 miljoner judar (varav 2 milj. i New York) på andra plats. Frankrike kommer på tredje plats med följd av Kanada med och Storbritannien med I hela världen finns 13,8 miljoner judar enligt professor Sergio Della Porta vid Hebreiska universitetet i Jerusalem som är expert på judisk demografi. Antalet judar i arabvärlden och Iran var före Israels bildande Av dessa sökte sig ca till Israel åren De kom helt utblottade, berövade sina tillhörigheter och all egendom. Övriga sökte sig till bl.a. Frankrike och USA eller kom till Israel senare. Kvar år 2000 fanns judar i Marocko, i Iran, i Tunisien samt spillror i övriga arabländer. Källor: och Ynet News 28 mars 2013: Israel s Jewish Population passes 6 million mark. Svenska piloter deltog i befrielsekriget 1948 Tolv svenska trafikflygare värvades av Jewish Agency inför 1948-års krig för att forsla jaktplan och vapen till den nybildade men föga rustade staten Israel. Ledaren för gruppen, den erfarne flygkaptenen Bertil Krokstedt har långt senare skrivit om detta och andra långt ifrån riskfria uppdrag han utfört för Israel. I denna artikel skriver Franz T. Cohn om de svenska flygarnas ovärderliga insatser som säkerligen bidrog till Israels seger över fem reguljära arabiska arméer. Först en kort historik 1) 2). Den 29 november 1947 gav FN sitt bifall till bildandet av en judisk stat i Palestina. Araberna både i Palestina och utanför motsatte sig att bilda en egen stat på det övriga av FN uppdragna området. Då hade redan 1921 den brittiska mandatmakten etablerat en arabisk stat som fick namnet Transjordanien, idag Jordanien. Den franska mandatmakten hade även överlämnat Benyamin Netanyahu som tills vidare även innehar posten som utrikesminister. Den betydelsefulla posten som finansminister har tilldelats Yair Lapid, ledare för partiet Yesh Atid (Det finns en framtid). Yuval Steinitz, tidigare finansminister, konstaterade vid överlämnandet av stafettpinnen den 19 mars att det under hans tid hade uppnåtts hög tillväxt och låg arbetslöshet trots mycket turbulens i världens ekonomi. Av Finansdepartementets generaldirektör Doron Cohen fick Lapid rådet att när alla människor är ute efter mer statliga bidrag, så kom ihåg att det ju ur deras egna fickor du ger. Kvinna ny chef för finansdepartementet Doron Cohen kommer nu att efterträdas av en kvinna med höga kvalifikationer, Yael Andorn. Därutöver är hon gift, har två döttrar och väntar inom kort sitt tredje barn. Haaretz 7 april I väntan på den nya statsbudgeten Några ekonomidata från hela första kvartalet och någon ny statsbudget har ännu inte offentliggjorts. Det står dock klart att där finns ett betydande underskott som måste mötas antingen med höjda skatter eller smärtsamma neddragningar, eller både och. Till och med försvaret kan drabbas. Man väntar nu med spänning på den nya finansministerns budget. Bland viktiga nya ministrar märks försvarsministern Moshe Ya alon, ministern för handel, industri och arbete Naftali Bennett, justitieministern Tzipi Livni med ansvaret även för förhandlingar med palestinierna samt ministern för hälsovård Yael German. Avgångne finansministern Yuval Steinitz har fått posten som minister för Stategic and Intelligence Affairs med

3 Golanområdet i norr till nybildade Syrien. Strider utbröt omedelbart efter omröstningen i FN. Grupper bland de palestinska araberna attackerade judiska bostadsområden. De brittiska mandattrupperna stoppade försöken från Hagana, den hemliga judiska försvarsorganisationen, att få förstärkningar. Någon israelisk armé existerade inte ännu. Den 14 maj 1948 upphörde britternas mandat i Palestina. Ben Gurion, ordförande i Jewish Agency och nu landets första premiärminister deklarerade samma dag den judiska staten Israel, medan britterna snabbt drog sig ur området utan att överlämna administration och samhällstjänster till Jewish Agency. Denna var judarnas eget styre i Palestina. Araberna hade inte något eget styre. Israel saknade vapen annat än handeldvapen som man hade lyckats tillverka eller smuggla in tidigare. Ca unga judiska och en del icke-judiska frivilliga i årsåldern började nu strömma till Israel från olika håll och på skilda vägar, främst från USA. Från Sverige kom det åtta unga män. En av dessa berättar för mig att han fick hålla tillgodo med ett gammalt rostigt gevär från 1800-talet. Hemlig ammunitionstillverkning. Redan under mandattiden hade Hagana etablerat en hemlig verkstad i en källare under ett tvätteri, Tvätteriet arbetade åt engelsmännen och låg nära en brittisk armébas intill Rehovoth. I denna underjordiska verkstad tillverkade man 9 mm patroner till automatgevär typ Sten-gun. Dessa tillverkades hemligt på andra platser. Som mest gjordes patroner om dygnet. Detta är i sig en spännande historia och länken till den anges nedan. Verkstaden, kallad the Ayalon Institute, är idag ett museum värt att besökas. 3) Vapen från Tjeckoslovakien. Några timmar efter självständighetsförklaringen attackerades Israel av fem reguljära arabiska arméer, från Egypten, Syrien, Libanon, Transjordanien och Irak. Den svenske diplomaten Folke Bernadotte kallades in för att medla mellan parterna och han lyckades efter två veckor utverka ett vapenstillestånd som höll från 11 juni till 9 juli. Ett andra vapenstillestånd började 19 juli men då fanns egyptiska trupper kvar och höll Negev, fastän det hade tillerkänts Israel. När väl Israel etablerats, öppnade sig möjligheten att köpa överblivna tyska vapen och jaktplan i Tjeckoslovakien. Det fanns dock bara ett sätt att föra dem till Israel och det var med fraktflyg. Fraktflygplanen kunde köpas som amerikanskt överskottsmateriel men den nya staten saknade utbildade piloter. Svenska piloter rekryteras Det är då som en av Jewish Agencys och staten Israels vapeninköpare, Yekutiel (Xiel) Federmann, tog kontakt med den svenska flygkaptenen Bertil Krokstedt. Denne och flera andra piloter hade friställts av Skandinaviska ansvar för internationella relationer. Se även om den nye miljöministern under rubriken MILJÖ nedan. Den kompletta listan av alla ministrar, viceministrar samt innehavare av landets åtta högsta poster såsom Knessets talman och Högsta domstolens president, finns på Utrikesdepartementets hemsida Hur Bennett vill få unga haredim in på arbetsmarknaden Av Yonah Jeremy Bob (utdrag ur Jerusalem Post 2 april) Staten kommer att fortsätta att finansiera yeshivastudenter till 22 års ålder, varefter de kommer att värvas till armén eller civiltjänst. Ministern för handel, industri och arbete, Naftali Bennett, presenterade tisdagen den 2 april regeringens nya lagförslag, i vilket endast unga Haredim (ultraortodoxa studenter) kommer att undantas från värnplikt. Enligt det nya utkastet till planen, kommer Haredim att kunna skjuta upp sin värnplikt i tre år, under vilken de fortfarande kommer att få statligt stöd för sina Torahstudier. Efter dessa tre år kommer bara att få undantag från tjänsten och fortsätta att finansieras, övriga måste välja militärtjänst eller civiltjänst. Hela artikeln i översättning av Ralph Haglund finns på p= nya lagförslag redan på Knessets bord De nyligen valda knessetledamöterna har inte legat på latsidan sedan de tillträdde. På 20 dagar har 849 nya lagförslag lagts fram. En av ledamöterna medger att han lagt fram alla sina tidigare men avvisade förslag på nytt. Haaretz 3

4 Aero (SAA) som lagts ner när SAS bildats. Mötena i Rom, Stockholm och Genéve var superhemliga som i bästa spionroman, vilket Krokstedt skildrar i en längre artikel i Svensk Tidskrift nr 3-4, 2003 med rubriken En israelisk krigshjälte från Gotland 4). Federmann frågade Krokstedt om han kunde skaffa fram tre besättningar med fyra man i varje som kunde flyga Curtis Commander (som då var världens största fraktflygplan) utan utbildning. Eftersom planet liknade DC-3 tackade Krokstedt omedelbart ja. De 12 svenskarna reste sedan till Prag där de först inkvarterades på ett stort hotell. De fördes sedan till ett militärflygfält utanför staden Zatech i Böhmen, som tyskarnas hade byggt under andra världskriget. Krokstedt berättar hur han efter ett par korta provturer med Curtis Commandern kände att han kunde flyga det trots att handboken saknades. Planen var i himmelsblå färg bemålade med namnet på ett flygbolag från Panama och med en stolt vajande panamaflagg på sina blänkande stjärtar. Lasten angavs på fraktdokumenten vara glasvaror från Böhmen samt ett sportflygplan avsedd för Kejsare Haile Selassie i Addis Abeba, men bestod i själva verket varje resa av ett jaktplan typ Messerschmitt 109 med fällda vingar samt fem ton vapen- och ammunitionslådor. Fd tyska jaktplan fraktas till Israel Nu började en skytteltrafik till Israel med mellanlandning på Korsika för tankning. Slutdestinationen var flygfältet Ekron intill Tel Aviv (det existerar inte längre). Krokstedt berättar hur de på Ekron mottogs som vi var olympiska gudar och att en festmåltid hade forslats ut från någon av guldkrogarna i Tel Aviv to the Swedish gentiles. Under tiden vi smorde kråset tankades flygplanet på nytt och innan soluppgången var vi åter i luften med kurs på det lilla undangömda flygfältet i de böhmiska bergen. Operationen Zebra, skriver Krokstedt, pågick därefter med 3-4 plan per natt till de sista dagarna i augusti 1948, då all personal evakuerades från Zatech. Sammanlagt fraktades 21 Messerschmitt 109 till Israel. Detta var materiel som tyskarna hade lämnat kvar och som de tjeckiska myndigheterna hade sålt till Federmann, dvs. Jewish Agency. Storbritannien vägrade sälja vapen till Israel men försåg araberna med allt de behövde. Förutom de 12 svenska flygarna deltog också amerikanska och andra piloter i operationen. Egyptiskt luftherravälde bröts Det råder ingen tvekan om att de fd tyska Messerschmittplanen som fraktades från Tjeckoslovakien på ett avgörande sätt bidrog till segern över de arabiska arméerna. Med dem kunde det egyptiska luftherraväldet brytas. Egyptiska plan levererade av Storbritannien hade ostört fått bomba bland annat Tel Avivs flygplats och dess elkraftverk Reading. Beersheva befrias april. För säkerhets skull Även om enstaka svenska bedömare anser att risken för ett krig med arabgrannarna har försvunnit, tar Israels hemförsvar (Defense Home Front Command) hotet från Gaza på allvar. Man har nu inventerat tillståndet för de offentliga skyddsrum som ligger i samhällen inom 40 km räckvidd för missiler från Gaza. Ett alarmerande stort antal, 778 skyddsrum befanns vara i dåligt skick, olämpliga för att vistas i ens en kortare tid. De ska nu åtgärdas i samarbete med de lokala myndigheterna. Ynet News 5 april. ISRAEL EKONOMI Ökande efterfrågan på dataingenjörer Efterfrågan på internet- och mjukvaruingenjörer ökade med 12 respektive 10 % under årets första kvartal. Enligt specialistförmedlaren Ethosia Human Resources Ltd. är det halvledarindustrin, däribland ett par nya etableringar i Israel, som söker kunnigt folk. Detaljer finns HÄR. Handelsunderskottet i februari minskar till 1,04 mdr dollar Detta var lägre än motsvarande siffra året innan då den låg på 1,81 mdr dollar. För de första två månaderna var handelsunderskottet 2.05 mdr jämför med 3,89 mdr dollar året innan. Exporten svarar för mer än 40 % av landets ekonomiska aktivitet. Ekonomin växte med 3,1 % under Shekeln har stärkts den senaste tiden och detta kan påverka exporten negativt. Israelisk Medelsvensson har uppfunnits Det är en gift kvinna från Hadera som kallas Mrs. Riki Cohen och är 37 år gammal. Hon existerar endast i sin skapares, finansministern

5 Under det pågående kriget hade egyptiska trupper lyckats skära av Negev ovanför med Beersheva från norra delen av landet och isolera den israeliska Negevbrigaden i söder. Krokstedt och hans team sattes då in för att luftvägen under 27 dagar undsätta israelerna med 1000 ton mat och vatten, bensin, vapen och ammunition, bensin och sjukvårdsmateriel. Aktionen kallades Operation Dustball efter den mycket dammiga och riskfyllda provisoriska landningsbanan i Negevöknen. Efter denna uppladdning gick de israeliska styrkorna till blixtoffensiv. Egyptierna kunde besegras och drivas tillbaka. Ett stort minnesmonument utanför Beersheva5) påminner om denna seger. Ytterligare en luftbro räddar jemenitiska judar Efter kriget 1948 deltog Krokstedt mellan juni 1949 och september 1950 i ytterligare en omfattande israelisk luftbro, Flygande mattan (Operation Magic Carpet), då förföljda och utsatta jemenitiska judar, många i ett eländigt tillstånd, flögs hem till Israel under mycket besvärliga omständigheter i ett antal DC-4 plan. Bertil Krokstedt återvände till Sverige 1951 och arbetade under 15 år för flygbolaget Transair. Under den tiden flög han för FN:s räkning i Kongo samt under beskjutning undsättningstransporter till Biafra. Svensk pilot blir israelisk jaktflygare En av piloterna i Krokstedts svenska team var Ulf Chris Christiernsson från Helsingborg, stridspilot och trafikflygare, även han friställd av SAA. Han fick efter befrielsekriget erbjudande om fast anställning i Israels nya flygvapen och flög Bristol Beaufighter, det brittisktbyggda nattjaktplanet arbetade han ett år på det nya israeliska flygbolaget El Al. Han återvände sedan till olika skandinaviska flygbolag. 6) Det råder ingen tvekan om att de svenska flygarnas insatser har betytt mycket för utgången av Israels befrielsekrig De har hedrats med Israels frihetsmedalj. Alla de frivilliga som deltog har också hedrats. Vapenköpare blir hotellmagnat Det måste även nämnas om Yekutiel (Xiel) Federmann som var en judisk sionist från Chemnitz i Tyskland ( ). Han utvandrade till Palestina 1940 och verkade som vapeninköpare för Jewish Agency. Efter att 1947 ha köpt ett 21-rums gästhus, det enda hotellet som då fanns vid Tel Avivs strand, byggde han u pp en hotellkedja som idag omfattar 14 lyxiga Dan Hotel över hela Israel. FTC Referenser: 1) Patrik Öhberg: Israels uppkomst och historia från biblisk till modern tid. Med kartor. Svensk Israel- Information Hillelförlaget. Boken kan beställas hos 2) Israel krig av Sune Persson i Tidningen Populär Historia 10 november 2009, Yair Lapids sinnesvärld och sägs symbolisera den ekonomiskt svårt ansatta israeliska medelklassen. Tillsammans med sin likaledes fiktiva man tjänar Mrs. Cohen shekel per månad, vilket nu av kritikerna ifrågasätts som medelklassens fattigdomsgräns. Haaretz 3 april. ENERGI Nu flödar naturgasen från Tamarfältet Den 31 mars öppnades kranarna och den långa gasledningen från det nya Tamarfältets fem stycken meter djupa borrhål började flöda. Det sägs ha tagit 30 timmar enbart för att fylla den 150 km långa rörledningen in till Ashdod med gas. Nu kopplar Israel Electric och de privata elkraftverken upp sig mot gasen och slipper elda med dyr dieselolja. Allmänheten hoppas på sänkte elpriser. Gasproduktionen från Tamar rapporteras ligga på stabila 8 miljoner kubikmeter per dag. Den kan höjas väsentligt under sommarmånaderna då elförbrukningen ligger i topp. Operatören Noble Energy anger gasreserven i fältet till 260 biljoner kubikmeter vilket sägs kunna räcka till år Hela projektet tog endast fyra år att genomföra, säger styrelseordföranden och vd för Noble Energy, Charles Davidson stolt. I projektet har Noble Energy och dess partners, de israeliska företagen Delek Group Ltd., Isramco och Dor Alon, investerat 3 miljarder dollar, motsvarande ca 20 mdr kronor. En följdinvestering som staten måste stå för gäller skyddet av gasplattformarna och rörledningarna. Israels sjöförsvar begär ökade anslag för att kunna förhindra attacker mot gasplattformarna ute i Medelhavet. Bland annat behöver man köpa fyra nya patrullbåtar. Ynet News 30 mars och 2 april samt Globes

6 3)http://www.jewishvirtuallibrary.org/ jsource/society_&_culture/ayalon.html 4) Bertil Krokstedt; En israelisk krigshjälte från Gotland, Svensk Tidskrift nr 3-4, ) 6) Kompletterande läsning: Sune Persson: Israel krig, Tidningen Populär Historia 10 november David Ben Gurion: Israel: Years of Challenge, Anthony Blond Ltd. London 1964, 260 sidor. Arthur Koestler: Promise and Fulfilment Palestine , Revised edition PAPERMAC-MacMillan London Hur Israel bekämpade torkan - och förser 8 miljoner med dricksvatten Journalisten David Horovitz har intervjuat Alexander Kushnir som är chef för Israels Vattenmyndighet. Vi återger här en förkortad översättning av Kushnirs redogörelse. Vattenkrisen är över, säger Kushnir på sitt kontor i Tel Aviv. Under många år var läget kritiskt och vi drev stora annonskampanjer för att få allmänheten att spara vatten. I en serie TV-annonser visade vi kändisar, vilkas ansikten sprack upp av torka, berättar Alexander Kushnir. Men nu behövde vi inte längre alarmera israelerna längre på detta sätt. Men är då inte regionen en av världens torraste? Har vi inte blivit varnade att vattenbrist kan leda till nästa krig? Kan vattenbristen i ett av världens torraste områden leda till nästa krig? Kushnirs svar: Jo, israelerna måste fortfarande vara kloka med vattenanvändningen. Men vattenkrisen är över och vi delar även med oss av vattnet till grannarna. David Ben-Gurion var framsynt och byggde landstäckande rörnät Ett metodiskt arbete började med att Israels förste premiärminister David Ben-Gurion vägrade att låta sig styras av otillräckliga vattenkällor. Hans beslut att bygga National Water Carrier (det rikstäckande vattenrörnätet) på 1950-talet, var landets mest betydelsefulla investering i infrastruktur. Den ledde Israel in i storskalig vattenåtervinning och senare till större avsaltningsprojekt. Kushnir utbrister: Från början av 2013 har vi besegrat torkan. Kushnir identifierar att denna vägran att lita på ödets makter var nyckeln till en mycket positiv förändring 4 april. MILJÖ Politisk räv blir miljöminister Miljöfrågorna i Israel har sedan länge handlagts på regeringsnivå. Under den nu avgångne miljöministern Gilad Erdan har ett flertal betydelsefulla åtgärder genomförts. Ett kolkraftverk som skulle byggts i Ashkelon stoppades. Han förhindrade exploateringen av flera stränder för hotellbyggen. Återvinningen av avfall har ökats. Upprustningen av Kishonfloden i Haifa och Israeldalen (Jezreel Valley) har fortsatt genom att gräva en ny flodfåra och sanera den gamla. Intill den nya fåran kommer en ny stor park att anläggas. Erdan efterträds av den 61-årige fd socialdemokratiska veteranpolitikern Amir Peretz från Sderot, som varit ordförande i Histadrut (Israels LO) i tio år fram till 2006 och sedan varit försvarsminister i ett år anslöt sig Peretz till Tzipi Livnis nya parti Hatnua (kan översättas till Rörelsen), som lierade sig med de Gröna inför det nyligen hållna valet och fick sex mandat i nya Knesset. Partiets valplattform omfattade arabisk-israelisk fred, social rättvisa, miljöskydd, integration av de ultraortodoxas och de israeliska arabernas integration i försvar och näringsliv samt religiös pluralism. Partiet belönades med två ministerposter. Livni blev justitieminister medan Peretz blev miljöminister. MEDICINSKA NYHETER Ny medicin mot ADHD klar för fas 3 studier Det nya läkemedlet med arbetsnamnet MG01Cl har utvecklats av två läkare på Hadassa-sjukhuset i Jerusalem, dr Dalia Megiddo och dr Udi Gilboa. Det har genomgått framgångsrika fas

7 när de flesta andra av Israels utmaningar verkade förvärras. "Vi byggde verktygen härför, säger Kushnir med rysk accent. Vi bor intill öknen och har kronisk brist på vatten. Mängden av naturligt vatten per capita i Israel är lägst i hela regionen. Men vi bestämde tidigt att utveckla en modern stat med vatten till jordbruk, industri, hi-tech, och för att upprätthålla vår (västliga - red.anm.) livskvalitet." (Från 1948 till 2013 ökade antalet invånare i staten Israel tiofaldigt från till 8 miljoner.) Den nationella Water Carrier pumpar vatten från Galileiska sjön söderut genom hela landet ända till Beersheva. Övervägd redan innan den moderna staten grundades, var dess planering och inledande konstruktion ett dominerande program för Israels första regering ledd av David Ben Gurion FAKTARUTA Galileiska sjöns yta ligger meter under havsytan. Vattnet måste pumpas ända till 151 meter över havsnivån, en nivåskillnad på ca 370 meter. Detta åstadkoms med två stora pumpstationer nere vid sjön som pumpar upp miljoner kbm per år vilket naturligtvis inte är gratis utan kräver en stor mängd energi. På vägen filtreras vattnet och kloreras innan det distribueras. Mer data på denna länk: De nästan två miljoner kubikmeter som pumpas genom detta rörnät, tillsammans med vatten från underjordiska akviferer (grundvattenkällor), höll Israel bevattnat genom 70-talet. Sedan experimenterade vi med en liten avsaltningsanläggning för havsvatten i Eilat och med återvinning av avloppsvatten genom rening. Vi ställde även krav på industrin att rena sitt avloppsvatten. Förbrukat vatten renas och återanvänds I dag går över 80 % av vårt renade avloppsvatten tillbaka till jordbruket jämfört med Spaniens 17-18%, som är näst bäst. Dessa åtgärder räckte ändå inte, speciellt under torra år då den normala årsnederbörden på ca 1200 miljoner kubikmeter kan sjunka till 900 miljoner. Jordbruket tvingades överge vattenintensiva grödor och blev mycket effektivare med nya metoder som t ex droppbevattning. Israel ökade också användningen av bräckt vatten till jordbruket. "Vi fick inte skada våra naturresurser och tvingades minska det naturliga vattnet till jordbruk och höja priserna, vilket naturligtvis drabbade vår jordbrukssektor." Den massiva borrningen efter vatten hanterades på andra håll i regionen mycket dåligt, vilket medförde stora skador. "I Syrien borrades brunnar överallt och detta förstörde grundvattnet", säger Kushnir. Redan innan det nuvarande inbördeskriget kom det de flesta av veckans dagar inget vatten när syriern vred på sin kran. Avsaltning av havsvatten var lösningen "Befolkningen i Israel har nog med problem och år 2 studier på 120 patienter med Attention Deficit Hyperactivity disorder, förkortat till ADHD. Ett nytt företag, Alcobra, ska fortsätta med stora kliniska tester vilket kräver kapital. Därför går företaget nu ut på Nasdaq-börsen för att få in i storleksordningen miljoner dollar. Globes 19 mars. Parkinson - flera metoder att bekämpa sjukdomen I Israel21c har Abigail Klein Leichman sammanställt ett antal metoder som utvecklats i Israel för att bekämpa eller diagnosticera denna neurologiska sjukdom. Här en kort sammanfattning: - Främst står läkemedlet Azilect som utvecklats av professorerna Finberg och Youdim vid Technion och säljs i 56 länder av Teva. Nästa generations medel mot både Parkinson (PD) och Alzheimer, Ladostigil, är under klinisk prövning. - Behandling av Parkinsonpatienters darrningar med Insightecs ultraljudkirurgi (se Ljusa sidan nr 2, 2013, Operationer utan kniv ger snabb återhämtning ) ska inledas i en klinisk fas 3 studie detta år. - Magnetisk stimulering med riktade magnetfält, utvecklat av företaget Brainsway, har visat goda resultat i Israel och Italien. Fler undersökningar är på gång. - Två nya metoder sägs kunna kartlägga de delar av hjärnan som ger upphov till symptomen från PD. - Kanske kan stamceller stoppa utvecklingen av Parkinson och andra neurodegenerativa sjukdomar. Företaget BrainStorm Cell Therapeutics i Petah Tikvah arbetar med detta. - Antioxidanterna i grönt te lär enligt professor Youdim och dr Silvia Mandel vid Technion kunna förebygga bland annat PD. Det skadar ju inte att prova. - Man har funnit att PDpatienter långt innan

8 2000 var vattenbalansen ansträngd", säger Kushnir. Lösningen var avsaltning i stor skala - den tredje fasen i vattenrevolutionen. Den första stora avsaltningsanläggningen togs i bruk i Ashkelon 2005, följt av Palmahim och Hadera. Snart, då lanläggningarna i Soreq och Ashdod är igång, finns det fem anläggningar - privatfinansierade för ca 11 miljarder kronor. Israel använder nu 2 miljarder kubikmeter vatten per år - något mindre än för ett decennium sedan. Av dessa kommer hälften att vara tillverkade vid årets slut miljoner kubikmeter från avsaltningsanläggningarna och 400 från renat avloppsvatten och bräckt vatten. "Vi har genomfört övergången snabbt och är nu redo för nästa decennium med mindre påverkan av om det regnar tillräckligt eller inte." "I vår region måste du alltid spara vatten" betonar Kushnir. "Det måste vara intelligent vattenanvändning. Men jag tänker inte skrika på folk längre." Sparkampanjerna var effektiva, år 2000 var förbrukningen 100 kubikmeter per person och år. Numera är den 90. Det sparade in en hel avsaltningsanläggning. När du vrider på kranen, ska vatten komma" säger Kushnir. "Vatten är en dyrbar resurs, och vi måste tillverka mycket, vilket kostar energi och pengar. Och det skapar vissa miljöproblem. Vi har vatten men måste använda det klokt. Vi kan öka andelen avsaltat vatten men om det inte behövs kommer vi att ligga kvar på den nuvarande fördelningen " Vi borde ha börjat avsaltning tidigare. "Vi kom mycket nära de svarta linjerna i akviferer och Galileiska sjön som kunde ha orsakat många års skador. Men nu är vi på väg bort även från den röda varningslinjen. Den omedelbara rehabiliteringen av Galileiska sjön ser trevlig ut, men grundvattenkällornas nivå är problemets nyckel och vi är fortfarande en miljard kubikmeter ifrån optimala nivåer." Israel har också blivit effektivare på att ta vara på regnet. "Då kommer vårt grundvatten och källorna att fyllas på." Grannarna får vatten från Israel Israel levererar årligen 30 miljoner kubikmeter dricksvatten till den palestinska myndigheten (PA) och 70 miljoner till Jordanien, i linje med formella avtal. PA har inte byggt ut sin infrastruktur för att kunna ta emot tillgängligt vatten och skulle komma till "lämpliga nivåer" om de gjorde det. "De kan ta en hel del från den östra akviferen. Det finns även naturliga källor som inte utvecklats. Detta är detaljerat formulerat i interimsavtalen under Osloprocessen."Bland judiska nybyggare på Västbanken är vattenförbrukningen på samma nivå som i Israel innanför den Gröna linjen." Kushnir har kontinuerlig kontakt med PA bland annat om deras (bristfälliga) rening av avloppsvatten. PA har anklagat Israel för att dels ta "ockerpriser" för sjukdomen märks på allvar får problem med sin röst, den blir hes och svagare, med lägre andningsvolym mm. Detta kan bekräftas med röstanalys per telefon utvecklat av israeliska företaget exaudios Technology. 2 april. AFFÄRSNYHETER Jordgubbsnytt Jordbruksministeriet presenterade den 5 april de senaste rönen om jordgubbar för israeliska odlare och särskilt inbjudna odlare från Gaza vid en öppen jordgubbsdag i Qalansawa i centrala Israel. Förutom avsmakning av nya sorter, där även allmänheten kunde få äta jordgubbar doppade i choklad, talades det om giftfri odling där man månader före skörd planterar ut nyttiga insekter som äter upp de skadliga. Detta kan naturligtvis endast göras i växthus, medan odlingarna i Gaza alla är under bar himmel ännu så länge. Ynet News 6 april. En video med engelsk text följer med artikeln. NYHETSKÄLLOR Israels utrikesdepartement har en omfattande hemsida med färska officiella nyheter, kommentarer, fakta och videoclip, samt en sökmotor: Israels ambassad i Stockholm har en bra och innehållsrik webbsajt där man kan beställa deras nyhetsbulletin som sänds per e-post. Israelisk TV och radio på engelska och andra språk Välj IBA News TV-nyheter eller radioprogrammen Weekend Report, Sunday edition, Culture Report och Face to Face.

9 vattnet de levererar och dels att Israel vägrar att låta dem borra var som helst över akviferen, vilket tvingar dem att fortsätta att vara beroende av dessa israeliska leveranser. En okontrollerad brunnsborrning skulle kunna leda till samma dåliga vattensituation som i Syrien. Jordanien samarbetar effektivt med Israel. "Vi hjälper varandra. De har vatten men problem med distributionen. Vi arbetar tillsammans på ett projekt med en kanal från Röda Havet till Döda Havet, som skulle kunna generera energi och fylla på den alltmer sjunkande vattennivån och i detta har vi en del olika uppfattningar. De tänker sig en avsaltningsanläggning i Aqaba och har en plan för användning av bräckt vatten. Detta kan lösa ett flertal problem och vi bistår gärna. Det israelisk-jordanska vattenavtalet är ett exempel på en affär där båda sidor gynnas." "Vi har verkligen inte råd att ge upp våra naturresurser, med alla omvälvningar som sker i området" säger Kushnir. Originalartikeln på engelska av David Horovitz finns i The Times of Israel den 26 februari, Översättning och bearbetning av Ralph Haglund och Bo Sallmander. Publiceras med tillstånd av The Times of Israel at timesofisrael.com Tidningar på engelska Jerusalem Post: Ha aretz på engelska: Ynet News. Engelsk hemsida för Israels största dagstidning Yedioth Ahronoth: Globes - finans- och handelstidning: Vad sägs i arabiska och iranska media? och översätter till engelska. Palestinian Media Watch PMW bevakar palestinska media: OM DENNA E-TIDNING Sionistiska Federationen i Sverige ansluten till World Zionist Organization WZO Box 5053, Stockholm. E-post: Sionistiska Federationen vill göra mer för Israel i Sverige. NYTT ÅR - Bli medlem! Medlemsavgift för 2013: 250 kr, för studerande 150 kr Gåvor därutöver är mycket välkomna och nödvändiga för att vårt arbete för Israel i Sverige ska kunna intensifieras! Styrelsen tackar härmed alla våra generösa givare. Plusgiro Redaktör och ansvarig utgivare för detta nyhetsbrev: Franz T. Cohn. Medarbetare: Ralph Haglund, Bo Sallmander, Martin Telinius E-post: Redaktionen Tidigare nummer och gratisprenumeration på Byter du din e-postadress? Vänligen meddela redaktionen din nya adress (och den gamla), så ändrar vi.

10 Copyright: Sionistiska Federationen i Sverige. Notiser får återges utan tillstånd om Från den ljusa sidan nr " anges som källa.

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974

Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974 Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974 Under oljekrisen fyrdubblade OPEC-länderna priset på råolja. Priset på olja steg från $3 per fat till $11 per fat. Här ser man hur en man hamstrar bensin i en

Läs mer

FRÅN DEN LJUSA SIDAN Nr. 1 15 januari 2013. Innehåll i denna spalt

FRÅN DEN LJUSA SIDAN Nr. 1 15 januari 2013. Innehåll i denna spalt FRÅN DEN LJUSA SIDAN Nr. 1 15 januari 2013 Med positiva nyheter från Israel (Öppna gärna i en webbläsare för att se tidningen i rätt format) Sionistiska Federationen i Sverige ansluten till World Zionist

Läs mer

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 1 Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 Konflikten uppstår 1. Vilka frågor diskuterades vid konferensen i Jalta i feb 1945? Vad kom man fram till? 2. Vad bestämdes vid nästa konferens i

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför?

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför? Orsaker till 2VK Versaillesfreden Dolkstötslegenden Rä6 man på rä6 plats i rä6 :d Hitler kom i precis rä6 :d. Lovade råda bot på arbetslöshet och fabgdom. Lyckades. Blev snabbt populär. Rädslan för krig.

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

FRÅN DEN LJUSA SIDAN Nr.12-14 december 2011. Med positiva nyheter från Israel (Öppna gärna i en webbläsare för att se tidningen i rätt format)

FRÅN DEN LJUSA SIDAN Nr.12-14 december 2011. Med positiva nyheter från Israel (Öppna gärna i en webbläsare för att se tidningen i rätt format) FRÅN DEN LJUSA SIDAN Nr.12-14 december 2011 Med positiva nyheter från Israel (Öppna gärna i en webbläsare för att se tidningen i rätt format) Vi önskar alla våra läsare en vilsam helg och ett Gott Nytt

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

Från boken "Vägen till Palestina" av Evert Svensson. Alhambra Förlag

Från boken Vägen till Palestina av Evert Svensson. Alhambra Förlag Fredagsbön i Jerusalem. Hösten 2000, efter att det palestinska upproret - Intifadan - brutit ut, förbjöd den israeliska militären alla palestinska män under 45 år tillträde till Gamla stan och Al Aksamoskén.

Läs mer

MINNS DU NOVEMBER 2012?

MINNS DU NOVEMBER 2012? MINNS DU NOVEMBER 2012? Fråga 1 Ett videoklipp på You Tube har slagit alla rekord och upphovsmannen hamnade i Guinness Rekordbok under november 2012. Vem är det som ligger bakom klippet? 1. Barack Obama

Läs mer

Patrioten, Ledaren, Mannen

Patrioten, Ledaren, Mannen Patrioten, Ledaren, Mannen Sofie Ahlgren, SAMgymnasiet HT-07 Vi ska gå mot frihetens sol eller mot döden; och om vi dör, så kommer vår sak ändå att leva vidare. Andra kommer att följa oss. (Sandino, Augusto

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Arabiens territoriella förmåga att ta emot flyktingar var i slutet på 1940-talet i vart fall inte mindre än t.ex. Finlands förmåga.

Arabiens territoriella förmåga att ta emot flyktingar var i slutet på 1940-talet i vart fall inte mindre än t.ex. Finlands förmåga. Flyktingsituationen efter det andra världskriget och dess lösning - försök till en begränsad översikt. : Lennart Eriksson, lelle@lelles.com statsvetare och sociolog Syftet med denna framställning är dels

Läs mer

FRÅN DEN LJUSA SIDAN Nummer 5 15 maj 2014 Med positiva nyheter från Israel

FRÅN DEN LJUSA SIDAN Nummer 5 15 maj 2014 Med positiva nyheter från Israel FRÅN DEN LJUSA SIDAN Nummer 5 15 maj 2014 Med positiva nyheter från Israel Sionistiska Federationen i Sverige ansluten till World Zionist Organization WZO Box 5053, 102 42 Stockholm. E-post: info@zionit.se

Läs mer

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Du kommer väl ihåg omslaget till Blod och lera? På bilden ser du soldater från första Australienska divisionen som går på en spång nära Hooge, vid

Läs mer

FRÅN DEN LJUSA SIDAN Nummer 11-12 20 november 2013

FRÅN DEN LJUSA SIDAN Nummer 11-12 20 november 2013 FRÅN DEN LJUSA SIDAN Nummer 11-12 20 november 2013 SENASTE NYTT: Israeliskt fältsjukhus igång på tyfondrabbade Filippinerna. Mer under Medicinska nyheter. Sionistiska Federationen i Sverige ansluten till

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Undret vid Dunkerque (Dunkirk).

Undret vid Dunkerque (Dunkirk). Undret vid Dunkerque (Dunkirk). I maj 1940 när Tyskland anfaller Frankrike så finns en stor del av brittiska armén i Frankrike. Tyskland anfaller Frankrike via Belgien och genom Ardennerskogen som ligger

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet:

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: o Stor industriell expansion i slutet 1900talet. USA hade passerat både GB och Tyskland. Världskriget hade betytt ett enormt uppsving.

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

Vems Land? Första upplagan Jerusalems internationella kristna ambassad Finländska avdelningen rf. Översättning: Petra Nylund Fredrik Åbacka

Vems Land? Första upplagan Jerusalems internationella kristna ambassad Finländska avdelningen rf. Översättning: Petra Nylund Fredrik Åbacka Vems Land? Första upplagan Jerusalems internationella kristna ambassad Finländska avdelningen rf Översättning: Petra Nylund Fredrik Åbacka ISBN: 978-952-67422-0-5 Ab Forsberg Rahkola Oy Vems Land? Jerusalems

Läs mer

MINNS DU SOMMAREN 2012?

MINNS DU SOMMAREN 2012? MINNS DU SOMMAREN 2012? Block 1 Fråga 1 Den muslimska fastemånaden Ramadan har passerat under sommaren. Hur många boende i Sverige är muslimer? 1 cirka 15 000 x cirka 150 000 2 cirka 1,5 miljoner En av

Läs mer

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25 Kronologi: Det andra Världskriget 1939 40 Tyskland invaderar Polen den 1.9. Storbritannien och Frankrike förklarar Tyskland krig 3.9. Sovjetunionen rycker in i Polen några veckor senare, efter att Polen

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

FRÅN DEN LJUSA SIDAN Nr. 7-8 19 augusti 2013. Med positiva nyheter från Israel. Innehåll i denna spalt

FRÅN DEN LJUSA SIDAN Nr. 7-8 19 augusti 2013. Med positiva nyheter från Israel. Innehåll i denna spalt FRÅN DEN LJUSA SIDAN Nr. 7-8 19 augusti 2013 Med positiva nyheter från Israel (Öppna gärna i en webbläsare för att se tidningen i rätt format) Vi önskar alla våra läsare ett Gott Nytt Judiskt År 5774.

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland Om oss Moti Klimer, grundaren av Sabra, föddes och växte upp i en ortodox judisk familj

Läs mer

Judendom - lektionsuppgift

Judendom - lektionsuppgift GUC Religionskunskap 1 Lärare: Kattis Lindberg Judendom - lektionsuppgift Läs i NE om antisemitism och lös följande uppgifter tillsammans i gruppen: 1. Beskriv kort antisemitism och vad antisemitism är.

Läs mer

`ÉÅáäá~=táÖëíê ãë=~åñ ê~åçé=îáç== ìíêáâéëéçäáíáëâ~=çéä~ííéå=á=êáâëç~öéå=ommsjmojnr=

`ÉÅáäá~=táÖëíê ãë=~åñ ê~åçé=îáç== ìíêáâéëéçäáíáëâ~=çéä~ííéå=á=êáâëç~öéå=ommsjmojnr= DET TALADE ORDET GÄLLER! `ÉÅáäá~=táÖëíê ãë=~åñ ê~åçé=îáç== ìíêáâéëéçäáíáëâ~=çéä~ííéå=á=êáâëç~öéå=ommsjmojnr= Herr talman, ärade åhörare här på läktaren och du som sitter där hemma och lyssnar framför radio

Läs mer

Kalla kriget 1945-1991

Kalla kriget 1945-1991 Kalla kriget 1945-1991 Sovjetunionen vs. USA Kampen om världsherraväldet Kalla kriget 1 Varför kallas det Kalla Kriget? Kallt krig för att det aldrig blev riktigt hett det blev inte direkt krig, väpnade

Läs mer

Gotlands Militärhistoriska Museer. Albatrossmuseet. Ön Enholmen. Gotlands Försvarsmuseum. Lärbro Krigssjukhus museum GMM

Gotlands Militärhistoriska Museer. Albatrossmuseet. Ön Enholmen. Gotlands Försvarsmuseum. Lärbro Krigssjukhus museum GMM Gotlands Militärhistoriska Museer Albatrossmuseet Ön Enholmen Gotlands Försvarsmuseum Lärbro Krigssjukhus museum GMM Gotlands Militärhistoriska Museer T I N G S TÄ D E F Ä S T N I N G MUSEIRUNDAN hitta

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

Från fabriken Fosfaten till en världsomfattande koncern med jordens vattenresurser i fokus

Från fabriken Fosfaten till en världsomfattande koncern med jordens vattenresurser i fokus Del 1: Fosfaten Från fabriken Fosfaten till en världsomfattande koncern med jordens vattenresurser i fokus Vårt stora behov av rent vatten och växtnäring Allt liv på jorden är beroende av rent vatten.

Läs mer

FRÅN DEN LJUSA SIDAN Nummer 8 20 augusti 2014 Med positiva nyheter från Israel

FRÅN DEN LJUSA SIDAN Nummer 8 20 augusti 2014 Med positiva nyheter från Israel FRÅN DEN LJUSA SIDAN Nummer 8 20 augusti 2014 Med positiva nyheter från Israel Sionistiska Federationen i Sverige ansluten till World Zionist Organization WZO Box 5053, 102 42 Stockholm. E-post: info@zionit.se

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun orebro.se 1 Varje invånare i vår kommun använder ca 100 liter vatten varje dag. Det är dels dricksvatten,

Läs mer

Från u-land till i-land Israels framgångar under 66 år Av Franz T. Cohn. FRÅN DEN LJUSA SIDAN Nummer 4 9 april 2014 Med positiva nyheter från Israel

Från u-land till i-land Israels framgångar under 66 år Av Franz T. Cohn. FRÅN DEN LJUSA SIDAN Nummer 4 9 april 2014 Med positiva nyheter från Israel FRÅN DEN LJUSA SIDAN Nummer 4 9 april 2014 Med positiva nyheter från Israel Staten Israel 66 år Med detta nummer firar vi Israel som självständig judisk stat i 66 år. Samtidigt högtidlighåller vi Pesach

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Arabiska Våren. Konsekvenserna

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Arabiska Våren. Konsekvenserna LINKÖPINGS UNIVERSITET Arabiska Våren Konsekvenserna Magnus Roback, Adam Palm Lamerstedt, Mariwan Nisstany, Gabriel Forsberg, Alexander Öström 12/19/2012 Konsekvenserna? Vi har valt att arbeta med frågan

Läs mer

Klockan klämtar för Mellanöstern:

Klockan klämtar för Mellanöstern: Klockan klämtar för Mellanöstern: Kommer Israels nya regering ställa frågorna om Palestina och Iran på sin spets? John Rydqvist, Samuel Bergenwall Kriget i Syrien och de arabiska folkliga upproren har

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

FRÅN DEN LJUSA SIDAN Nr. 9-15 september 2010. Med positiva nyheter från Israel

FRÅN DEN LJUSA SIDAN Nr. 9-15 september 2010. Med positiva nyheter från Israel FRÅN DEN LJUSA SIDAN Nr. 9-15 september 2010 Med positiva nyheter från Israel Sionistiska Federationen i Sverige ansluten till World Zionist Organization WZO Box 5053, 102 42 Stockholm. E-post: info@zionit.se

Läs mer

UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING

UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING Flyktingsiffrorna i världen Totalt finns det 27.8 miljoner flyktingar, internflyktingar

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR Viktig kunskap för oss som befinner oss i braschens utkant Lennart Ljungfelt, vd Aimpoint Utvecklar och producerar rödpunktsikte. Var först med att lansera produkten för 40 år sedan

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

FRÅN DEN LJUSA SIDAN Nummer 6 13 juni 2014 Med positiva nyheter från Israel

FRÅN DEN LJUSA SIDAN Nummer 6 13 juni 2014 Med positiva nyheter från Israel FRÅN DEN LJUSA SIDAN Nummer 6 13 juni 2014 Med positiva nyheter från Israel Sionistiska Federationen i Sverige ansluten till World Zionist Organization WZO Box 5053, 102 42 Stockholm. E-post: info@zionit.se

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter *

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * De stater som är parter i detta protokoll, som uppmuntras av det överväldigande stödet för konventionen

Läs mer

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631.

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Källor och historisk metod A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Den 20 maj ansatte vi Magdeburg på allvar,

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR HARPSUND (SISTA NATTEN MED GÄNGET) MAGDALENA ANDERSSON 22 AUGUSTI 2014

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR HARPSUND (SISTA NATTEN MED GÄNGET) MAGDALENA ANDERSSON 22 AUGUSTI 2014 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR HARPSUND (SISTA NATTEN MED GÄNGET) MAGDALENA ANDERSSON 22 AUGUSTI 2014 AGENDA Ekonomiska läget Offentliga finanser Inför Harpsund Tre frågor 8ll finansministern POSITIVA

Läs mer

Begreppet integrering/integration betyder enligt samma uppslagsverk:

Begreppet integrering/integration betyder enligt samma uppslagsverk: Varför integration i livet och segregation i döden? Ingela Olsson När jag först fick denna rubrik att tala om på SKKF:s konferens, lät jag den bara vila i mitt huvud. Men efterhand började jag leva mig

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Fel av försvaret att rekrytera skolelever

Fel av försvaret att rekrytera skolelever DEBATTÖREN Joakim Medin, 27 år, Uppsala. Gymnasielärare i Enköping. DEBATTEN Sedan den allmänna värnplikten försvann måste Försvarsmakten hitta nya sätt att rekrytera soldater. I Enköping har detta skett

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

DET KALLA KRIGET KAPITEL 1 VARFÖR BLEV VÄNNERNA FIENDER? Mellan 1941 och 1945 var USA, kriget stod USA och dess allierade på ena

DET KALLA KRIGET KAPITEL 1 VARFÖR BLEV VÄNNERNA FIENDER? Mellan 1941 och 1945 var USA, kriget stod USA och dess allierade på ena DET KALLA KRIGET KAPITEL 1 VARFÖR BLEV VÄNNERNA FIENDER? Mellan 1941 och 1945 var USA, kriget stod USA och dess allierade på ena Storbritannien och Sovjetunionen allierade sidan och Sovjet tillsammans

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 28 Fredag 16 september 2011 NORRBOTTEN Det finns jobb hos LKAB LKAB behöver anställa nya medarbetare. Dom kommande tre åren behöver gruvföretaget 1200 nya arbetare. - Vi försöker få

Läs mer

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod 2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod och 30340 30856,983,953 sitt pn U52 ] 172,983,901 ofta 535,2 551,971,897 i PP 27867 29461*,946.902 dessa 1141 1188,960,876 står

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

Efter en tids uppehåll i skrivandet kommer här ett livstecken och en liten annorlunda flyghälsning från Israel daterad, januari 2008.

Efter en tids uppehåll i skrivandet kommer här ett livstecken och en liten annorlunda flyghälsning från Israel daterad, januari 2008. Shalom på Er alla kända och (O)kända! En kombinerad fältbil och märke på flygplatsen i Megiddo i Israel. Flygplatsen ligger endast 10 km från gränsen till västbanken... Efter en tids uppehåll i skrivandet

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Torsdag 1 april 2010. Räddade livet på kniv-skuren kvinna

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Torsdag 1 april 2010. Räddade livet på kniv-skuren kvinna LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 11 Torsdag 1 april 2010 NORRBOTTEN Räddade livet på kniv-skuren kvinna En 29-årig kvinna knivskars i helgen. Kvinnan var på dans-restaurangen Olivers Inn i Luleå. Hon hittades på golvet

Läs mer

Fotosyntesen. För att växterna ska kunna genomföra fotosyntesen behöver de: Vatten som de tar upp från marken genom sina rötter.

Fotosyntesen. För att växterna ska kunna genomföra fotosyntesen behöver de: Vatten som de tar upp från marken genom sina rötter. Fotosyntesen Fotosyntensen är den viktigaste process som finns på jorden. Utan fotosyntesen skulle livet vara annorlunda för oss människor. Det skulle inte finnas några växter. Har du tänkt på hur mycket

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Kvinnor och män med barn

Kvinnor och män med barn 11 och män med barn Det kan ta tid att få barn De som hade barn eller väntade barn blev tillfrågade om de hade fått vänta länge på den första graviditeten. Inte överraskande varierar tiden man försökt

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade.

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade. 1. Det torra landskapet bredde ut sig framför dem och de visste att de hade en lång riskabel vandring att gå. Inte bara för det lilla vatten de hade kvar utan de visste också vilka faror som lurade där

Läs mer

Tema: Palestinakonflikten Lärarhandledning: Bakom muren

Tema: Palestinakonflikten Lärarhandledning: Bakom muren Tema: Palestinakonflikten Lärarhandledning: Bakom muren Västbanken, Gaza, Israel, Palestina, Betlehem. Geografiska namn som förknippas med konflikter och krig. Öka elevernas förståelse för internationella

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem:

Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem: L/A KRIG I ALLMÄNHET Varför krigar människor? Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem: 1. Människans natur Vissa hävdar att människan är krigisk av sin natur, och att det är därför det

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt

SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt Säkerhet och risk Räddningstjänst Räddningstjänstens riskanalys Riskinventering finns från 1991. Enligt lagen om skydd mot olyckor skall en risk- och sårbarhetsanalys

Läs mer

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT Miljö- och klimatbiståndet syftar till bättre miljö, hållbart nyttjande av naturresurser, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljö- och klimatförändringar.

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi?

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi? Vad är ekonomi? 1 Vi har bara en jord. Dess resurser är begränsade. Ekonomi är hushållning av begränsade resurser. pengar, arbetskraft, miljö, råvaror, energi Vad ska produceras? Vad ska vi lägga vår energi

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 22 Fredag 20 augusti 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 22 Fredag 20 augusti 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 22 Fredag 20 augusti 2010 NORRBOTTEN Färre nattåg till Norrbotten Ett av dom två nattågen från södra Sverige till Norrbotten kommer kanske att tas bort. Då skulle staten spara 40 miljoner

Läs mer

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare Antiken 700 f Kr 500 e Kr Greker och Romare Varför dessa årtalsgränser? Händelser som traderats muntligt från 1200- talet f Kr, krig o myter m hjältar skrivs ned i Iliaden/Odysseen äldsta diktverken i

Läs mer

FRÅN DEN LJUSA SIDAN. Nr.11-15 november 2011 (Öppna helst i en webbläsare, då blir formatet rätt) Med positiva nyheter från Israel

FRÅN DEN LJUSA SIDAN. Nr.11-15 november 2011 (Öppna helst i en webbläsare, då blir formatet rätt) Med positiva nyheter från Israel FRÅN DEN LJUSA SIDAN Nr.11-15 november 2011 (Öppna helst i en webbläsare, då blir formatet rätt) Med positiva nyheter från Israel Sionistiska Federationen i Sverige ansluten till World Zionist Organization

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer