Bränsle. Hemmets elfrossare. Exotik. Moped med ström. i Grottabacka. av skogens trä. Ny generation i skärgårdsbutiken Givande arbete. Sidan 6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bränsle. Hemmets elfrossare. Exotik. Moped med ström. i Grottabacka. av skogens trä. Ny generation i skärgårdsbutiken Givande arbete. Sidan 6."

Transkript

1 Borgå Energi -bolagens kundtidning 2/2010 Ny generation i skärgårdsbutiken Givande arbete Sidan 6 Hemmets elfrossare Sidan 5 Exotik i Grottabacka Sidan 11 Bränsle av skogens trä Sidan 15 Moped med ström Sidan 12

2 ledare BILD: Eeva Kangas Ett nytt århundrade Borgå Energi fyller i höst 110 år. Jag kan med glädje konstatera, att bolaget fortsättningsvis utvecklats och varit aktivt i många sammanhang. Utan en engagerad personal och en lojal kundkrets hade framgången inte varit möjlig. Mitt varma tack till såväl bolagets anställda som dess kunder. I en översikt, som utkommer i början på september, redogörs närmare för Borgå Energis första decennium under det påbörjade andra verksamhetsårhundradet. Någon egentlig historik är det inte, uppmärksamheten riktas på vissa centrala teman. Den etthundraårshistorik, som publicerades år 2000, får en fortsättning senare, kanske då bolaget når 125-års ålder. Regeringen tar till käppen Som det nu ser ut ändras energibeskattningen vid årsskiftet. Den skall i fortsättningen bygga på bränslets energiinnehåll samt de koldioxid- och andra utsläpp bränslet förorsakar. Regeringen vill styra energikonsumtionen i en miljövänligare riktning. Som käpp använder man sig av beskattningen. Den skärps i enlighet med de olika bränslenas miljöpåverkan. Att ta miljöargument som utgångspunkt för skattereformen är i linje med strävandena att minska utsläppen. Ändå ter sig till exempel höjningen av accisen på naturgas mångfalt över en natt oskälig. Priset på naturgas väntas stiga med 40 procent som en följd av accishöjningen. Fjärrvärmen blir därigenom i sin tur upp till 12 procent dyrare beroende på, i vilken omfattning värmeproduktionen baserar sig på naturgas. Borgå Energi producerar en knapp tredjedel av sin fjärrvärme med naturgas. Inemot 70 procent produceras utsläppsfritt med bioenergi. I Lovisa är andelen omkring 80 procent. Där används ingen naturgas. I det här skedet är det svårt att säga, hur stort tryck den nya energibeskattningen sätter på Borgå Energis tariffer. Bolagets verksamhetsprincip är att producera el och värme närmast till självkostnadspris. Därför är det klart att skattehöjningar avspeglar sig på prissättningen i form av en tilläggskostnad. Det är beklagligt om energiskattereformen i större omfattning försvagar fjärrvärmens konkurrenskraft. Med hjälp av fjärrvärmen har de av uppvärmningen förorsakade utsläppen kännbart kunnat minskas och energianvändningen effektiveras. Naturgasen är inte optimal vad gäller strävan att minska miljöutsläppen, men ett klart bättre alternativ än olja och kol. Dessutom är naturgaseldade värmekraftverk som det Borgå Energi har i Harabacka mycket effektiva anläggningar för produktion av både värme och el. Naturgasen saknar inte betydelse på vägen mot det förnybara samhället. Infrastrukturen för naturgas är användbar också för biogas, som är ett på allt sätt grönt bränsle. Biogasen kan på sikt ha samma nytta av ett naturgasnät som vindkraft och biobränslen har av el- och fjärrvärmenät redan nu. Patrick Wackström verkställande direktör Innehåll Elförsäljning per telefon... 4 Stora löften kan visa sig sakna täckning. Hemmets strömförbrukning... 5 Hushållsmaskinernas och apparaternas förbrukning överraskar, och hur är det med stand by förbrukningen? Skärgårdsboden betjänar i Pellinge... 6 Bybutiken i Söderby har det mesta och håller öppet året om. Den nya generationens butiksinnehavare har ordet. Vattenkraftverket i Laukkoski igen i drift? Utredningar pågår. Exotik i Grottabacka Middag i Asterix-stil. Svara och vinn! Läsartävlingen I kundtidningen 1/2010 frågade vi hur långt är Borgå Energis fjärrvärmenät i Borgå. Det rätta svaret är 130 kilometer. Vi fick 551 svar. Bland de som deltog utlottades en pulsmätare av märket Suunto (värde 200 ). Den lyckliga vinnaren är Mirjam Englund, som mottog sitt pris av fjärrvärmeplanerare Max Backman. Elmopederna kommer Vi tog en provtur och kastar en blick på de eldrivna fordonens framtid. Hakevuori Från trä i skogen till flis och energi. Nyheter Kolibri ger flexiblare kundbetjäning. Eldristributionssäkerheten förbättras i Borgnäs. Uppdaterade elförbrukningsuppgifter. Osla-bonusen upphör. Det konsumeras mycket ström i Borgå. Välkommen till Energidagen!...Mittuppslaget Energidagen på Borgå Energi den Med tidningen följer också Bilaga med elleveransvillkoren. Mitt svar: Namn: s.12 Hur många år fyller Borgå Energi i år? Bland dem som svarat lottar vi ut en julstädning (värd 200 euro). Skicka ditt svar till oss senast Mittuppslaget Adressaten betalar portot Borgå Energi -bolagen Utgivare Borgå Energi -bolagen Mannerheimgatan 24, PB Borgå tfn (019) fax (019) chefredaktör Nina Fransas REDAKTIONSRÅD Mikael Hämäläinen, Niina Kokko, Tomas Nordström, Ari Raunio, Markus Weckström redaktion & layout peak press & productions oy Skepparegatan 2, Lovisa Nordenskiöldsgatan 23, Borgå redaktionschef Seppo Iisalo redaktör Rolf Gabrielsson AD Sanna Nylén pärmbild Studio Lindell/Oscar TRYCKERI Kirjapaino Uusimaa Industrivägen 19, PB 15, Borgå UPPLAGA kpl Adress: Postnummer: Telefon: Kod SVARFÖRSÄNDELSE 2 3

3 Vad sägs om en elräkning, som är flera procent mindre än vad det lokala energibolaget fakturerar? Och gratis ström i en månad på köpet! Text: Rolf Gabrielsson BILDER: Sanna Nylén Grafik: Milla Ketolainen Tuffa tag i telefonförsäljningen av el Dylika rätt lockande erbjudanden kommer elförsäljarna med i telefon. Inget att undra över om någon nappar på kroken och byter elleverantör. Ibland har det ändå gått så att det rätt snart efter leverantörsbytet kommer ett meddelande om att det aktuella elpaketet utgår ur bolagets produktsortiment. I fortsättningen levereras elektricitet till ett nytt pris om kunden inte säger upp avtalet. Några uppgifter om hur mycket priset stiger och vad det nya elavtalet kostar ges inte. Ett samtal till elbolaget avslöjar efter en stunds insisterande att elpriset stiger med nästan det dubbla. Plötsligt är den förra leverantören, det lokala energibolaget igen ett klart fördelaktigare alternativ. Känt fenomen Försäljning av el per telefon är ett bekant fenomen också i Borgåtrakten. Borgå Energis försäljningschef Markus Weckström ger rådet att förhålla sig kritiskt till erbjudanden, som låter lockande. Det har kommit som en obehaglig överraskning för många att det man kommit överens om i telefon tolkas som ett ingått avtal och snt/kwh Medelpriset på el Moms 23 % Elenergi leveransplikt, inkl. moms Elöverföring inkl. moms och elskatt Totalpris inkl. skatter Grundavgift, försäljning 3x25 A Grundavgift, elöverföring 3x25 A Elenergin kostar årligen totalt Hushållskonsumtion Eluppvärmning 5000 kwh/år kwh/år tidtariff dag/natt 6,30 snt/kwh 6,15 / 4,89 snt/kwh dag/natt 3,756 snt/kwh 3,756 / 2,596 snt/kwh 10,056 snt/kwh 9,906 / 7,486 snt/kwh 2,02 /mån 4,54 /mån 7,56 /mån 12,10 /mån 617, ,22 Borgå Energis listpriser i jämförelse med medelprisen i Finland Energipris moms 22 % Användningsgrupp: 2000 kwh/år Källa: Energimarknadsverket Pris enl. allmän prislista, Finland Priserbjudanden i Finland, för viss tid (1år) Priserbjudanden i Finland, för viss tid (2 år) Borgå Energi Ab:s listpris BILD: Eeva Kangas Det här består elektricitetspriset av (hushållsström) Elanskaffning 36 % Elförsäljning 7 % Elöverföring 32 % Elskatt 7 % Mervärdesskatt 18 % Källa: Energimarknadsverket inte som en anbudsbegäran. För kunden har det varit svårt att förstå att avtal ingåtts utan underskrifter. Elpriset har inte heller nödvändigtvis varit så förmånligt som telefonförsäljaren påstått och lovat. Det har hänt att det pris kunden fått inte varit lägre än det lokala bolagets, varför den utlovade nyttan uteblivit, konstaterar Weckström. Problemet är att få utantill kommer ihåg hur många cent per kilowatt han eller hon betalar för sin elektricitet. Weckström uppmanar kunder, som bytt leverantör, att kontrollera prisnivån med Borgå Energi efter den första avtalsperioden. Vi har som princip att sälja ström till ett lägre pris än genomsnittet. Telefonförsäljning är ett tvivelaktigt sätt att sälja el på, säger Markus Weckström. En eller två räkningar Nästan hälften av elräkningen består av en överföringsavgift. Om elenergin levereras av ett annat bolag måste man ändå betala det lokala bolaget för nätanvändningen. Det kommer två räkningar. Genom att köpa energin av den lokala elnätsägaren slipper man undan med en räkning, där både el- och nätavgiften finns med. Enligt Weckström är telefonförsäljning allt som allt ett tvivelaktigt sätt att sälja elektricitet. Han ogillar speciellt att en målgrupp tycks vara personer, vilka till exempel på grund av sin ålder eller utlänningsbakgrund kan ha svårare än andra att bedöma hur fördelaktigt erbjudandet i verkligheten är. Det har också hänt att telefonförsäljaren hävdat att det lokala bolaget inom kort kommer att höja sina priser, varför det skulle löna sig att byta bolag. Weckström poängterar att inget energibolag kan känna till ett annat bolags kommande priser. Vart går elektriciteten? Hushållsmaskiner och apparater har en mycket varierande elförbrukning. Torktumlare och skåp förbrukar överraskande mycket ström, men en flitig användning av strykjärn eller DVD-spelare kostar däremot inte mycket. TEXT: Seppo Iisalo Priserna i tabellen är exempel på nya apparaters genomsnittliga användningskostnader. I praktiken ökar bland annat temperaturreglagets inställning, användningsintensitet och sätt, placeringsställe, skötsel samt eventuell stand by el förbrukningen. Förrädisk standby el Underhållningselektroniken förbrukar upp till en tredjedel av hushållselen, beroende på familjens storlek och mängden elektroniska apparater procent. Ungefär hälften är BILD: Päivi Ahvonen stand by förbrukning. En enskild apparats elförbrukning är liten jämförd med till exempel hemmets hushållsmaskiner, men sammanlagt kan de förbruka mer än till exempel disk- och tvättmaskiner. Tilläggsuppgifter: Energiansäästö kodinkoneiden valinnassa ja käytössä. TTS tutkimuksen tiedote 1/2010 Exempel på hushållsmaskiners och apparaters årliga användningskostnader Diskmaskin Kylskåp Kyl-frys Frys Elspis (4 personers hushåll) 38 Tvättmaskin Torktumlare Torkskåp 108 Dammsugare 8 Ångstrykjärn 5 Bildrörstelevision LCD-television LCD-television plasmatelevision Digibox 5 Bandande digibox 10 DVD-spelare 2 Dator Bärbar dator 12 Bredbandsmodem 5 Exempel på olika apparaters stand by eleffekter Mikrovågsugn Induktionskokplatta Spis med klocka Klockradio TV Digibox Dator Cd-spelare 2 6 W 8 18 W 2 6 W 1 3 W 1 13 W 1 13 W 8 20 W 0 18 W 4 5

4 eihminen emänniska Bybutiken som har och vet allt Blir det elavbrott på Pellinge har folk vant sig att ringa till den lokala butiken. Men det är inte den enda service butiken står till tjänst med. Text: Rolf Gabrielsson bilder: Studio Lindell/Oscar Dagens inköp gjorda. Två generationer skärgårdshandelsmän, eller kanske rent av tre. Gerda Englund (t.v.), Erika Virkkunen med lilla fröken Virkkunen, som var åtta veckor gammal då intervjun gjordes och då inte ännu hade döpts. 6 7

5 Till sin hjälp i butiken under den brådaste sommartiden har Erika Virkkunen bland annat Alexandra Rosqvist. bybutiken i Söderby vet man vad strömavbrottet beror på och hur länge det väntas I vara. Praxis är att butiken gör felanmälan och skaffar närmare uppgifter om felet för att sedan i sin tur kunna ge informationen vidare. Jo, så här har det varit i många herrans år, intygar Gerda Englund, som ägde och drev butiken i Söderby på Stor-Pellinge i över 30 år. Vid det här laget är också Erika Virkkunen införstådd med tågordningen. Hon tog i fjol tillsammans med Gerda Englunds dotter Gunnel över butiksrörelsen. Det här hör till det jag fått lära mig. Jag jobbade några somrar här i butiken tidigare tillsammans med Gerda, innan det blev aktuellt med övertagandet, och redan då förstod jag hur viktig butiken är också som informationsställe. Många felanmälningar har ändå inte behövt göras de senaste åren. Gerda Englund ger Borgå Energi en eloge för att bolaget skött eldistributionen väl. Några långa avbrott har just inte förekommit. Mycket att fråga Butikens upplysningsroll är ändå fortsatt viktig. Folk kommer med de mest besynnerliga frågor, berättar Erika Virkkunen. Vad heter mitt gu barn, och Johansson, han med jordgubbarna, vad heter han i förnamn? I regel har man kunnat besvara frågorna. Nu finns också ett serviceblad med nyttig basinformation att tillgå för dem, som bor och vistas i Pellinge-arkipelagen. Lyckad generationsväxling Butiken i Söderby har funnits på samma plats ända sedan den grundades av Felix och Ingrid Andersson år Tio år senare gick butiken över i det lokala handelslagets ägo. Handelslaget fusionerades år 1969 med regionhandelslaget Osla, som drev butiken till år 1977 då Gerda Englund tog vid. Enligt Osla var butiken olönsam och de bestämde sig för att lägga ned verksamheten, minns hon. Gerda Englund lyckades där Osla misslyckades. Hon drev butiken framgångsrikt i 31 år, ända tills hon i fjol pensionerade sig och gav över stafettpinnen till dottern och Erika Virkkunen. De köpte rörelsen och grundade företaget Söderby-Boden Oy/Ab. För Erika Virkkunen betydde det stora utmaningar och förändringar. Hon är Någon dans på rosor är det inte. formgivare till utbildningen med beklädnad som studieinriktning. Någon företagarerfarenhet hade hon inte. Det betydde kurser och en massa pappersexcersis. Kanske jag inte börjat om jag hade vetat vilket enormt papperskrig det är att starta ett företag. Tack och lov hade vi stor hjälp av vår bokförare och nyföretagarcentralen. Krävande men tillika givande Erika stötte också genast på ett centralt problem för unga kvinnliga företagare. Hur gör man när man får barn, frågar hon med åtta veckor gamla ännu odöpta dottern i famnen? Det finns inget stöd att få för att hålla mammaledigt och anställa en vikarie. Enligt henne borde det skapas stöd för företagarfamiljer i dylika situationer. Det skulle sänka tröskeln för kvinnor att bli företagare. För Erika Virkkunens del blir situationen inte lättare av att också sambon Jon Englund är företagare, plus att han dessutom är deltidsanställd. Även om det varit och är jobbigt ångrar hon ändå inte sitt beslut att bli skärgårdshandelsman. Någon dans på rosor är det inte, men ett bättre och mera givande arbete kan jag inte föreställa mig. Service året om På vintern är det lugnare, men några tankar på att ändra öppethållningstiderna har Erika inte. Nog håller vi öppet året om som hittills. Det är så många, som anlitar oss och litar på oss. Och jag är ju ensam här på vintern, vilket minskar omkostnaderna. På sommaren, då det är högsäsong, är det som mest fyra som betjänar i butiken. Fritidsfolket mångdubblar den fasta bosättningen på närmare 300 personer. Livligast är det på sommarfredagarna. Glass och drycker går åt i stora mängder liksom jordgubbar, grillmat och andra typiska sommarlivsmedel. Utöver det finns också det mesta annat att få. Det man inte har skaffar man, det må sedan vara virke, spik eller kanske skottkärror Det finns också medicinskåp och ombudsmannapost i butiken. Hemtransport hör till serviceutbudet plus att man saluför en del specialvaror och delikatesser i samarbete med en handelsbod i Rosala. Mycket är annorlunda Lokalt odlat och producerat försöker man så långt det går gynna. Men byråkratin och olika bestämmelser gör det ofta svårt. Det finns får och höns i Pellinge, men vi kan varken sälja lokalt producerat lammkött eller lokalt producerade ägg. Fisken skall vara vakuumförpackad, men som väl är finns ändå sådan lokalt att få, konstaterar Erika. Hinder är emellertid enligt henne till för att övervinnas och hon har också många utvecklingsidéer. Caféverksamheten skall till exempel byggas ut och varusortimentet ytterligare breddas. Redan nu är sortimentet omfattande och annat än då Gerda Englund började för tiotals år sedan. Det är som natt och dag, utbrister hon. Dåförtiden såldes till exempel mycket taggtråd och bensin. Bränsleförsäljningen lades sedermera ner, men nu går det istället åt mycket gas, i synnerhet sommartid. Skärgården långt elektrifierad Skärgården på Borgå Energis verksamhetsområde är till stora delar elektrifierad. Enda undantagen är sådana mindre holmar, som ligger långt från transformatorer och högspänningsnät och dit det därför blir mycket dyrt att dra el. Herrskär och ögruppen intill utgör det enda större området, som ännu är utan nätström, berättar Borgå Energis försäljningschef Markus Weckström. En elanslutning i skärgården kostar euro om avståndet till en transformator är högst 600 meter. På Tove Janssons tid Om avståndet är större ger vi ett kostnadsförslag. Alternativen till nätström är vindkraft och solenergi. De ger bägge gratis ekoström. Elaggregat är en annan möjlighet, men de behöver bränsle för att fungera. Ett vindkraftspaket lämpat för stugbruk kan man i bästa fall få för ca euro. En motsvarande solpanellösning, som ger tillräckligt med el för belysning, tv, vattenpump och kylskåp, kostar ungefär euro. Johanna Eriksson är stamkund i Söderby-Boden, som funnits på samma plats i över 80 år. Bland det pellingebosatta fritidsfolket hat det alltid funnits många kända personer. Tove Jansson var på sin tid en flitig kund i Söderby-Boden. Gerda Englund minns henne väl. En gång hade Tove brorsdottern Sofia med sig, som fick syn på en dockservice i plåt, som vi hade till försäljning. Den vill jag ha, sade Sofia direkt. Tove svarade att man inte kan få något, som man inte älskar så mycket att man helt enkelt inte kan leva utan det. Lilla Sofia gick runt servicen en stund och utbrast sedan att hon nog inte kan leva utan den. -Jamen, då måste du få den, löd Toves svar. 8 9

6 enyheter euutiset sammanställda av: Rolf Gabrielsson eföretag Ny utredning om vattenkraftverket i Laukkoski Borgå Energi strävar alltjämt efter att återuppta driften i vattenkraftverket i Laukkoski. Som bäst utreder man med vilka tekniska lösningar det över 90 år gamla kraftverket kunde förnyas på ett lönsamt sett. Det har nu stått oanvänt i ca fem år. Borgå Energi hade i över sju år en ansökan om moderniseringslov och effekthöjning anhängiggjord i olika myndighets- och rättsinstanser. Avsikten var att ersätta den nuvarande enda turbinen med tre nya och installera modern automatik. Effekten skulle tredubblas från 100 kw till knappt 300 kw. Kostnadsförslaget var för ett par år sedan drygt en halv miljon euro. Däri ingick också en ny kraftverksbyggnad, som skulle uppföras i stället för den delvis rivningsfärdiga nuvarande byggnaden. Den har i tiden byggts för kvarn- och sågverksamhet vid forsen. Borgå Energi avstod från det pågående projektet eftersom den redan överenskomna lösningen inte fick godkännande. Produktionschef Tommi Vierikko berättar, att man nu försöker gå vidare inom ramen för det gamla lovet, som fortfarande är i kraft. Vi har grundligt gått igenom alla konstruktioner och utreder nu de ekonomiska förutsättningarna att göra en något anspråkslösare modernisering. Maskinerna och nätanslutningen måste så vi så förnyas, men vad gäller produktiviteten rör man sig nu på en lägre nivå. Effektuttaget skulle kanske bli kw i stället för 300 kw, som man ursprungligen eftersträvade. Om beräkningarna och utredningarna visar att en sådan investering vore lönsam, har de lovbeviljande myndigheterna förstås fortfarande sista ordet. Det har hunnit rinna tusentals megawatt grön energi förbi det gamla vattenkraftverket i Jokimäki i Borgnäs under de många år, som myndigheterna behandlat Borgå Energis ansökan om lov att förnya kraftverket. Kom ihåg Borgå Energis Energidag 11.9 se mittuppslaget Fortsatt ökad elförbrukning Elförbrukningen i Finland ökade med 8,6 procent under årets andra kvartal. I april-juni för ett år sedan minskade förbrukningen med 12,3 procent. Redan under årets första kvartal ökade elförbrukningen med 8,2 procent jämfört med motsvarande tid året innan. Under det första halvåret 2010 har elförbrukningen vuxit med över åtta procent. Vändningen skedde i fjol höstas, framgår det av Energiindustrins statistik. Trots de höga tillväxtsiffrorna förbrukas det alltjämt klart mindre elektricitet än före den ett par år långa ekonomiska recessionen. I januari-juni var elkonsumtionen 44,6 terawattimmar. Nästan 35 procent täcktes med kombinerad el- och värmeproduktion (CHP), drygt 24 procent med kärnkraft, 16 procent med kondenskraft och 15 procent med vattenkraft. Vindkraften stod för 0,3 procent och nettoimporten av el för knappa tio procent. Exotik i Grottabacka Högt uppe på berget har man en hänförande utsikt. Skogen omkring är som tagen ur en saga. Längre ner flyter Borgå å. På Kannonnokkas täckta terrass stiger stämningen. text och bilder: Susa Heiska Den exotiska platsen finns i Grottabacka i Borgå. Man kan ta sig dit med bil, men också med åbarkass eller roende med kyrkobåt från åstranden i centrum av Borgå. I Kannonnokka ordnas tillställningar av de mest olika slag; bröllop, svensexor, födelsedagsmottagningar och olika familjefester. Företag utnyttjar stället som rekreationsoch mötesplats för personalen. Den här kvällen går inspirerat av vildsvinen i Asterix-temats tecken. Stämningen tätnar då ett stort rökt vildsvin bärs in. Det verkligt speciella med den här platsen är nämligen en åtta hektar stor vildsvinsfarm med omkring 100 vildsvin alla naturenligt utfodrade och rasrena. Vildsvinen lever i skogshägnet året om och får griskultingar på våren. De små randiga grisarna föds i regel i mars-april och är en upplevelse i sig att se. Det är stor viktskillnad mellan könen. I farmförhållanden kan galtarna med sina huggtänder nå en vikt på nästan 300 kg medan suggorna stannar klart under 200 kg. Kannonnokka grundades år 2005 av markägaren och vildsvinsfarmaren Kenneth Sevelius och Ari Kuokka, som kläckte Kannonnokka-idén. Milla Toivonen kom i vårvintras med som tredje aktionär. Hon sköter bokningar och arrangemang. För den kulinaristiska biten svarar ställets egen kock, Jari Pekanlehto. Han ordnar också kockskola för intresserade kunder. Kannonnokka Oy, Grottabacka - Borgå Kvällens tema är Asterix. På menyn står vildsvin á la Kannonnokka. I kåtan kan upptill 25 personer vintertid äta

7 Stöpseln i väggen, that s it. Med elskoter kör man grönt Elektriciteten håller på att slå sig igenom som drivkraft i fordonsvärlden. Elbilar är inte längre någon kuriositet och nu kommer tvåhjulingarna. Vi testade en sådan. TEXT: Rolf Gabrielsson BILDER: Studio Lindell/Oscar För en motorcyklist, som vant sig vid motorljud och bensinlukt, är elskotern en märklig bekantskap. Strömmen på i vanlig ordning, men efter det är ingenting som vanligt. För att komma i väg behöver man inte göra annat än vrida på gashandtaget, den elektriska borstlösa navmotorn i bakhjulet ger steglöst kraft och så gott som ljudlöst. Motorn på 3 kw skulle bra klara av högre hastigheter än 45 km/h, som toppfarten begränsats till för att skotern skall kunna registreras som moped. Accelerationen är helt i klass med det, som en mopedskoter med förbränningsmotor presterar. Väcker förvåning Elskotern är lätt och stabil att köra. Hjulen är rejäla 13-tummare. Ekipaget väger omkring 180 kg, men lättare alternativ finns också att få. Någon bromshjälp har man inte av motorn. Vartdera hjulet är försett med skivbroms. Bägge används med handtag på styret, någon bromspedal finns inte. I synnerhet i korsningar med trafikljus tittar många förvånat på skotern då den inte ger något ljud ifrån sig. Har motorn slock- nat verkar en och annan undra. Men lika ljudlöst accelererar skotern i väg, till fortsatt förvåning. Avsaknaden på motorknatter kan vara en orsak till att ungdomen inte riktigt diggar elskotrar. Det något högre priset jämfört med en vanlig mopedskoter är kanske en annan orsak, menar Krister Celan, vars företag Fixcelteh i Borgå importerar och säljer elskotrar. Det är ännu en hel del fördomar förknippade med dem, mest intresserad verkar den något äldre generationen vara. Framtidens fortskaffningsmedel Celan är emellertid övertygad om att de eldrivna fortskaffningsmedlen med tiden slår igenom inom alla åldersklasser. Så har det redan gått i många länder. Till exempel i Kina, där största delen av elskotrarna på marknaden tillverkas, finns det städer, där man inte ens får köra med skotrar, som har förbränningsmotor. I en tid, då miljökraven blir allt strängare, är elskotern ett utmärkt fortskaffningsmedel. Den är i sig själv utsläppsfri, och i synnerhet om den laddas med utsläppsfritt producerad elektricitet kör man så grönt som Borgå Energis testskoter Märke och modell: JST-EM10 Motor: 3000W, borstlös Ackumulator: 5 silikonackumulatorer á 12V/46Ah Max fart: 45 km/h (L1e) Backtagningsförmåga: ungefär 25 grader Körsträcka/laddning: km Laddningstid: 6-8 h (4A) Laddningsgånger: över 300 Bromsar: skivbroms fram och bak Lastkapacitet: 150 kg Däck: 120/ Däcktryck: 250 kpa Fälgar: 2.5 x 13 Fjädring: fram hydraulisk, bak spiralfjädring Registrerad för två personer Garanti: 1 år/6000 km (gäller inte slitdelar som däck, lampor etc.) Ackumulatorernas garanti ett halvt år. Pris: euro Import och försäljning: Fixceltech, Verkstadsvägen 40, Borgå, tfn

8 det bara går. Och dyrt är det inte. På en laddning åker man km och elektriciteten till det kostar mindre än 20 cent. Det tar 6-8 timmar att ladda de fem silikonackumulatorerna från noll. Att ladda dem är inte svårare än att ladda vilken elektrisk apparat som helst stöpseln i väggen, that s it. En mätare på styret visar hur mycket ström som finns kvar på samma sätt som en vanlig bränslemätare. Rolf Gabrielsson, som tog en provtur med elskotern och tecknade ned sina intryck, har bland annat jobbat som Trafikskyddets informationschef. Plus och minus miljövänlig ljudlös förmånlig i drift lättkörd rätt högt pris lång laddningstid (från tom) kort ackumulatorgaranti ingen bromspedal Från trä till bioenergi Borgå Energi använder årligen ca kubikmeter träbränsle. Såväl värmekraftverket i Tolkis som bolagets fjärrvärmecentraler i Lovisa och Ebbo eldas med trä. eföretag Eldrivna fordon i trafikbruk Förändring % Totalt ,9 Bilar totalt ,7 Personbil ,7 Paketbil ,6 Motorcykel 2 2 0,0 Moped ,8 Lätt fyrhjuling (L6e) ,2 Fyrhjuling (L7e) ,0 Motorredskap ,1 Källa: Statistikcentralen och TraFi Lätt fyrhjuling (L6e) = Mopedbil, vars effekt är högst 4 kw och högsta tillåtna hastighet 45 kmh Fyrhjuing (L7e) = Avsedd för vägtrafik, högsta tillåtna effekt 15 kw, ingen fordonsbestämd hastighetsbegränsninga Flisproduktionen och -lastningen sköter Hakevuori i en och samma process med hjälp av flistugg och fliscontainer. Flisen sprutar direkt från tuggen i containern, som sedan transporteras bort med lastbil. Drygt tio minuter och containern på 40 kubikmeter är full. Flisens energiinnehåll motsvarar ca liter olja. teksti: Rolf Gabrielsson KUVAT: Seppo Sirkka, Hakevuori Oy Bränslevalet har gjort Borgå Energis fjärrvärmeverksamhet till Finlands renaste i sin storleksklass. Omkring två tredjedelar av bränsletransporterna sköts av Hakevuori Oy. Askolabolaget har specialiserat sig på transport men också produktion av flis. Den mängd träbränsle, som bolaget årligen hanterar, uppgår till närmare en halv miljon kubikmeter. Flisen produceras i huvudsak av hyggesrester, klenvirke och stubbar. I Askola har företaget ett fyra hektar stort terminalfält, där stubbar, hyggesrester och annat dåligt virke samt färdig flis lagras som buffert för vinterns efterfrågetoppar. Normalt sker leveranserna till kunderna direkt från de platser i terrängen, där flisen produceras. Skogsavverkningarna utgör början på träets omvandling till bioenergi. Hakevuori avverkar också själv, men mest producerar och transporterar man flis från andra aktörers hyggen. Ström i trafikströmmen Hakevuori Oy Monnby, Askola I Tolkis matas flisen in i värmekraftverkets värmepanna, där den omvandlas till bioenergi. Anläggningen slukar ungefär kubikmeter flis i dygnet, då värmekonsumtionen är som störst. Storstädernas dåliga luftkvalitet och andra problem förknippade med stadstrafiken har påskyndat utvecklingen av elbilar och andra eldrivna fordon. I bakgrunden finns också vetskapen om att oljetillgångarna är begränsade. Någon masstillverkning kan man ändå tillsvidare tala om högst när det gäller tvåhjulingar. Alla stora biltillverkare har emellertid utvecklingsprojekt på gång och nya modeller är på kommande. Ett tekniskt hinder på vägen mot större tillverkningsvolymer är ackumulatorernas vikt liksom de långa laddningstiderna och de förhållandevis korta sträckor man kan köra med en laddning. Problemen håller dock på att lösas i takt med ackumulatorteknikens snabba utveckling. I många länder stöder samhället elbilismen med till exempel skattelättnader eller rena penningbelopp. I Finland planeras en sänkning av drivkraftsskatten på elbilar. En total bilskattebefrielse torde ändå vara det enda effektivas sättet att öka efterfrågan på nätströmsladdade bilar. Så har man gjort i exempelvis Norge och Danmark. Den finländska biltillverkaren Valmet Automotive satsar kraftigt på utveckling av elektrisk fordonsteknologi. På kommande har man både en nätströmsladdad Fisker Karma hybridelbil och en THINK City stadselbil, som började säljas i augusti. Dessutom har bolaget konstruerat en konceptbil kallad Eva. Tilläggsuppgifter

9 enyheter sammanställda av: Rolf Gabrielsson Flexiblare kundbetjäning med Kolibri Kolibri är Borgå Energis nya kundbetjänings- och faktureringssystem. Det har utvecklats av Logica i samarbete med Borgå Energi och fyra andra energibolag. Systemet gagnar såväl kunder som bolaget. Med Kolibri kan vi administrera försäljning, fakturering, kundförhållanden och avtal. Det fyller också myndigheternas krav på eldistribution och -försäljning, uppger kundbetjäningschef Rosita Holmberg. För kunderna betyder Kolibri konkret bland annat en möjlighet att inom vissa gränser välja förfallodag för elfakturan. Fakturan ändrar något utseende, men den innehåller också i fortsättningen i stort sett samma uppgifter som hittills. Lätt nättjänst Det nya systemet är enligt Holmberg mera flexibelt än de tidigare. Däri har också integrerats en nättjänst, via vilken kunderna till exempel kan uppge sin elmätarställning samt förutse och följa med sin egen elförbrukning. Om kunden har en fjärravläsbar mätare kan han eller hon via Kolibri Extra grafiskt följa med sin månatliga förbrukning, förklarar BILD: Virpi Lehtinen Holmberg. Avsikten är att i framtiden koncentrera också fjärrvärme- och naturgasförsäljningen samt faktureringen av dessa till Kolibri. Fortsatt personlig betjäning Fastän det nya systemet för med sig mycket nytt och nättjänsten är en central del av en modern kundbetjäning är det inte meningen Var och en kan själv välja betjäningssätt, poängterar Rosita Holmberg. att slopa andra och mera traditionella betjäningsformer. Den som vill kan också i fortsättning få personlig betjäning, poängterar Rosita Holmberg. Ingen kund tvingas uträtta sina ärenden via nätet. Kunden väljer. Eldistributionen i Borgnäs förbättras Borgå Elnät Ab förbättrar de närmaste åren eldistributionen i Borgnäs. Den fyra miljoner euro stora investeringen omfattar en ny elstation och en ny kraftledning. Eldistributionen till de centrala och södra delarna av Borgnäs sker för närvarande från en över 10 kilometer längre bort belägen elstation i Veckkoski. Avståndet är utmanande för eldistributionen i den kraftigt växande kommunen. Med den här investeringen får vi centrum av Borgnäs anslutet till ett jordkabelnät, vilket märkbart minskar och förkortar strömavbrotten, konstaterar Borgå Elnäts verkställande direktör Magnus Nylander. För att förbättra situationen planeras en ny elstation nära kommunens nya industriområde. Det är meningen att elmatningen skall skötas med en ny kraftledning från Finngrid Oyj:s elstation i Andersböle i Borgå. Markplaneringen för den ca 13,5 kilometer långa kraftledningsgatan är gjord och som det nu ser ut kan kraftledningen börja dras och elstationen börja byggas år 2014, vilket betyder att allt borde vara klart år Uppdatera elförbrukningsuppgifterna Borgå Energis kundbetjäningschef Rosita Holmberg konstaterar, att det ligger i kundens eget intresse att fylla i och returnera mätaravläsningskorten inom utsatt tid. Förvisso förutsätter också elleveransvillkoren att man gör det, men eftersom uppskattningsfaktureringen baserar sig på den förra mätaravläsningen kan det hända att räkningen inte längre överensstämmer med den verkliga förbrukningen, den kan vara för stor eller för liten. Enligt Holmberg kan situationen ha ändrats till exempel som en följd av att man bytt uppvärmningssätt i bostaden. Om kunden ersatt eluppvärmning med fjärrvärme minskar elförbrukningen kännbart. På motsvarande sätt ökar förbrukningen om man installerar till exempel en luftvärmepump i en fjärrvärmeansluten bostad för att få det svalare inomhus när solen gassar som värst. Rosita Holmberg berättar att Borgå Energis kunder i regel mycket samvetsgrant läser av sina mätare och sänder uppgifterna till bolaget inom den utsatta tiden. När det gäller sommarstugor kan det ibland gå så att kortet når kunden först då stugan redan bommats igen för vintern. Därför lönar det sig att läsa av mätaren vid säsongavslutningen oberoende av om avläsningskortet kommit eller inte. OBS! AVVIKELSER I VÅR KUNDBETJÄNING Borgå Energi tar i bruk ett nytt kundbetjänings- och faktureringssystem för administration av elkundernas kund- och faktureringsuppgifter samt uppgifterna om förbrukningsställen. Under övergångsperioden förekommer avvikelser i vår kundbetjäning och fakturering, så som eventulla förändringar i faktureringsrytmen. Vi beklagar eventuella dröjsmål under övergången. Luonnollinen valinta Ett naturligt val ELRÄKNINGEN DIREKT TILL DIN NÄTBANK! Teckna ett avtal i din egen nätbank och du märker hur behändigt det är med e-faktura. Den är lätt och trygg att använda. - e-räkningen kommer direkt till din nätbank - du behöver inte mata in uppgifter och undviker misstag eftersom all data redan finns - ett enkelt och tryggt betalningssätt - räkningen betalas inte utan ditt godkännande - ett ypperligt arkiveringssätt, inga borttappade pappersfakturor mera - e-fakturan sparar tid och papper - e-fakturan skonar miljön OSLA-bonusen upphör Borgå Energi har sagt upp S-bonussamarbetsavtalet och följer därmed många andra energibolags exempel. Som Borgå Energis kund har hushåll kunnat få S-bonus hos OSLA för sina elräkningar. Efter den första september kan man inte längre ansluta sig till systemet. Bonus betalas ända till årsskiftet åt de omkring kunder, som finns med i systemet. De pengar Borgå Energi sparar kommer i fortsättningen att användas till att minska trycket på tarifferna, varvid alla kunder gagnas. Elförbrukningen i Borgå landets sjunde största Borgå föll ifjol två pinnhåll på tio i topp listan över elförbrukningen i landets kommuner. Från att år 2008 legat på femte plats är placeringen nu sjunde. Orsaken är kommunfusionerna. Kouvola och Villmanstrand, som bägge vuxit som ett resultat av fusionerna, steg till andra respektive tredje efter Helsingfors, som behöll sin första plats. Efter topptrion följer Jämsä, Raumo, Uleåborg, Borgå, Esbo, Vanda och Imatra. Elförbrukningen var år 2009 i Borgå 2211 GWh när den i Helsingfors var 4743 GWh. 16 Tilläggsuppgifter om e-fakturan får du genom att kontakta vår kundbetjäning ,

El- och värmeproduktion 2010

El- och värmeproduktion 2010 Energi 2011 El- och värmeproduktion 2010 El- och värmeproduktionen ökade år 2010 Den inhemska elproduktionen gick upp med 12 procent, fjärrvärmeproduktionen med 9 procent och produktionen av industrivärme

Läs mer

Energiförbrukning 2010

Energiförbrukning 2010 Energi 2011 Energiförbrukning 2010 Totalförbrukningen av energi ökade med 10 procent år 2010 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,46 miljoner terajoule (TJ) år 2010, vilket

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

Överföringsprodukter, moms 24 %

Överföringsprodukter, moms 24 % Nättariff 1.1.2015 Nättariff 1.1.2015 Vi erbjuder följande tjänster mot de avgifter som nämns i nättariffen: Vi distribuerar elenergi från produktionsanläggningen till kunden, mäter elförbrukningen, ansvarar

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem...

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... Vi levererar el och värme till människor och företag - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... 100% förnybar Du får enbart förnybar energi hos oss (sol, vind, vatten, biobränsle). Lokala Drygt100

Läs mer

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER En del av verktyget: www.seeeffect.se SeeEffect har utvecklats i samarbete mellan Interactive Institute - Swedish ICT och Håll Sverige Rent. Projektet finansieras av Energimyndigheten.

Läs mer

El- och värmeproduktion 2012

El- och värmeproduktion 2012 Energi 2013 El- och värmeproduktion 2012 Andelen förnybara energikällor inom el- och värmeproduktionen ökade år 2012 År 2012 producerades 67,7 TWh el i Finland. Produktionen minskade med fyra procent från

Läs mer

El- och värmeproduktion 2009

El- och värmeproduktion 2009 Energi 2010 El och värmeproduktion 2009 Produktionen av el och industrivärme minskade år 2009 Enligt Statistikcentralens statistik över el och värmeproduktionen minskade elproduktionen och totalförbrukningen

Läs mer

From juni 2012 tankar vi Preems Evolution.2-diesel, med 30% förnybar råvara.

From juni 2012 tankar vi Preems Evolution.2-diesel, med 30% förnybar råvara. Sex bilar med olika motorstyrka och utväxling, i en jakt för att hitta den för uppdraget optimala dragbilen. För enkelhetens skull lackerade i olika färger. From juni 2012 tankar vi Preems Evolution.2-diesel,

Läs mer

Spara pengar och på miljön. med lågemissionsbilar

Spara pengar och på miljön. med lågemissionsbilar Spara pengar och på miljön med lågemissionsbilar Parkeringsrabatt för lågemissionsbilar Du får en rabatt på 50 procent på din parkeringsavgift i Helsingfors ifall du äger en personbil som uppfyller kriterierna

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Energianskaffning, -förbrukning och -priser

Energianskaffning, -förbrukning och -priser Energi 2011 Energianskaffning, förbrukning och priser 2010, 4:e kvartalet Totalförbrukningen av energi ökade med 9 procent år 2010 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008 Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö Rapport oktober 2008 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning

Energiskaffning och -förbrukning Energi 2012 Energiskaffning och -förbrukning 2011, 4:e kvartalet Totalförbrukningen av energi sjönk med 5 procent år 2011 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi

Läs mer

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme är en effektiv och hållbar energilösning som ger dig en enkel och pålitlig vardag. Det är den vanligaste uppvärmningsformen i

Läs mer

El- och värmeproduktion 2011

El- och värmeproduktion 2011 Energi 2012 El- och värmeproduktion 2011 Energiproduktionen och fossila bränslen nedåtgående år 2011 Komplettering 18.10.2012. Tillägg av översikten El- och värmeproduktionen samt bränslen 2011. Den inhemska

Läs mer

Nättariff LNI Verkko Oy

Nättariff LNI Verkko Oy Nättariff 1.5.2012 LNI Verkko Oy Nättariff 1.5.2012 Vi erbjuder följande tjänster mot de avgifter som nämns i nättariffen: Vi distribuerar elenergi från produktionsanläggningen till kunden, mäter elförbrukningen,

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten.

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten. spara pengar och dämpa växthuseffekten Med rätt tryck i däcken rullar bilen bättre. Det minskar bränsleförbrukningen. Det tjänar du pengar på. Samtidigt minskar du dina utsläpp av växthusgasen koldioxid.

Läs mer

Energianskaffning, -förbrukning och -priser

Energianskaffning, -förbrukning och -priser Energi 2010 Energianskaffning, förbrukning och priser 2010, 3:e kvartalet Totalförbrukningen av energi steg med 8,8 procent under januari september Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var

Läs mer

Vad är energi? Förmåga att utföra arbete.

Vad är energi? Förmåga att utföra arbete. Vad är energi? Förmåga att utföra arbete. Vad är arbete i fysikens mening? Arbete är att en kraft flyttar något en viss vägsträcka. Vägen är i kraftens riktning. Arbete = kraft väg Vilken är enheten för

Läs mer

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari.

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari. På www.toptensverige.se och energimyndigheten hittar du bra produkter. * värsta = används många timmar (h) per dag och använder mycket energi (kwh) OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2012

Energiskaffning och -förbrukning 2012 Energi 2013 Energiskaffning och -förbrukning 2012 Träbränslen var den största energikällan år 2012 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,37 miljoner terajoule (TJ) år 2012,

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer

Jordskraporna kommer att bli mitten av torg och även utgöra centrumet för stadsparken. På skyskraporna så kan vi anlägga mindre grönområden.

Jordskraporna kommer att bli mitten av torg och även utgöra centrumet för stadsparken. På skyskraporna så kan vi anlägga mindre grönområden. Inledning För en hållbar utveckling behövs alternativa energikällor som aldrig tar slut. Vi behöver vettiga transportalternativ som inte släpper ut giftiga gaser och fortfarande kan vara effektivt och

Läs mer

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

Lönsamhetsberäkning för småskalig biodiesel CHP

Lönsamhetsberäkning för småskalig biodiesel CHP Inledning Lönsamhetsberäkning för småskalig biodiesel CHP I förstudie kommer lönsamhetsberäkningar att göras för ett biodieselaggregat som har möjlighet att producera både el och värme hädanefter CHP.

Läs mer

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011 Det lyser i landet 2 Fingrid i korthet Elektricitet är en oskiljaktig del av varje finländares vardag. Finland fungerar med el. Fingrid är ett företag som ansvarar för att stamnätet dvs. elöverföringssystemet

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

Frågor & Svar samt Spartips

Frågor & Svar samt Spartips Gårdstensbostäder presenterar Frågor & Svar samt Spartips om individuell mätning Juni 2010 Installation av individuell mätning finns nu snart i hela Gårdsten. Denna folder förklarar en del frågor som du

Läs mer

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt!

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! På vår webbplats goteborgenergi.se kan du läsa mer om hur fjärrvärme fungerar! Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Läs mer

ELHYBRID ÄR MODELLEN. Niina har gjort sitt val NR 04 2015. Fastpris mest populärt. Använd Din Sida. Dags att söka pengar SID 03 SID 06 SID 07

ELHYBRID ÄR MODELLEN. Niina har gjort sitt val NR 04 2015. Fastpris mest populärt. Använd Din Sida. Dags att söka pengar SID 03 SID 06 SID 07 DU & DinEl NR 04 2015 ELAVTAL Fastpris mest populärt SID 03 VANLIGA FRÅGOR Använd Din Sida SID 06 MILJÖFONDEN Dags att söka pengar SID 07 Niina har gjort sitt val ELHYBRID ÄR MODELLEN EN TIDNING FRÅN 02

Läs mer

Bengt- Erik Löfgren. Fastbränsle är vår största energbärare: Men är alla low hanging fruits redan plockade? SERO Nässjö 8 maj 2014

Bengt- Erik Löfgren. Fastbränsle är vår största energbärare: Men är alla low hanging fruits redan plockade? SERO Nässjö 8 maj 2014 Fastbränsle är vår största energbärare: Men är alla low hanging fruits redan plockade? SERO Nässjö 8 maj 2014 Bengt- Erik Löfgren PelletsFörbundet/ÄFAB Sockerbruksgatan 1 531 40 LIDKÖPING Telefon 0510

Läs mer

El- och värmeproduktion 2013

El- och värmeproduktion 2013 Energi 2014 El och värmeproduktion 2013 Andelen av fossila bränslen ökade inom el och värmeproduktionen år 2013 År 2013 producerades 68,3 TWh el i Finland. Produktionen ökade med en procent från året innan.

Läs mer

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön BILD Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön En värdefull investering Det råder inte längre något tvivel om att ditt val av uppvärmning påverkar klimatet. Våra hem behöver värme under en stor del av

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Allmänheten och växthuseffekten 2006

Allmänheten och växthuseffekten 2006 Allmänheten och växthuseffekten Allmänhetens kunskap om och inställning till växthuseffekten, med fokus på egna åtgärder, statliga styrmedel och företagens ansvar Frågorna om allmänhetens kunskaper om

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

Vindkraft, innehåll presentation

Vindkraft, innehåll presentation Vindkraft. Vindkraft, innehåll presentation Vad är vindkraft? Vad är el? Energiläget i Sverige och mål Typer av verk Projektering Byggnation Äga Planerade etableringar i Sverige Projektgarantis erbjudande

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Finsk energipolitik efter 2020

Finsk energipolitik efter 2020 Finsk energipolitik efter 2020 Norges energidager 2016 13.10.2016 Bettina Lemström Innehåll Finlands målsättningar och åtaganden Nuläget Framtida utveckling, energi- och klimatstrategins basskenarie Eventuella

Läs mer

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter.

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. FACIT Instuderingsfrågor 1 Energi sid. 144-149 1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. Utan solen skulle det bli flera hundra minusgrader kallt på jorden

Läs mer

det är så mycket man kan göra med el.

det är så mycket man kan göra med el. det är så mycket man kan göra med el. Förr värmde man sig vid öppen eld. Sen med kaminer och kakelugnar. Och man slutade jobba när det blev mörkt. Förr i världen levde folk nära naturen på ett helt annat

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

Mindre och bättre energi i svenska växthus

Mindre och bättre energi i svenska växthus kwh/kvm På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-02-11 Mindre och bättre energi i svenska växthus De svenska växthusen använder mindre energi per odlad yta nu än för elva år sedan. De håller

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Harry Frank Energiutskottet KVA Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Seminarium 2 dec 2010 Harry Fr rank KVA - 1 12/3/2010 0 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien rank KVA - 2 Förenklad energikedja

Läs mer

Fingrid. Kraft med ansvar.

Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid i korthet Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2015 400 kv stamnät 220 kv stamnät 110 kv stamnät likströmsförbindelse andras nät Elektricitet är en oskiljaktig del av

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling När jag såg filmen tänkte jag på hur dåligt vi tar hand om vår jord och att vi måste göra något åt det. Energi är ström,bensin och vad vi släpper ut och det är viktigt att

Läs mer

Nu kommer solen 2014-03-31

Nu kommer solen 2014-03-31 Nu kommer solen 2014-03-31 Dagen har nu blivit längre än natten Solenergisäsongen har börjat och varar till och med oktober. Det är nu dags att installera solceller! Uppmätt energi från 5 kw solcellsanläggning

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Premiär för Mina Sidorappen Med Vattenfall i mobilen får du koll på elen Nyhet! Styr ditt hem med Smart Plug Få energi från solen FOTO: Henrik Trygg,

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

Biokraftvärme isverigei framtiden

Biokraftvärme isverigei framtiden Biokraftvärme isverigei framtiden Kjell Andersson Svebio Ekonomisk tillväxt och utsläpp av växthusgaser 1990 2009 1 Sveriges energianvändning 2010 Vindkraft; Naturgas; 3,2 TWh (0,8%) 14,4 TWh 3,6%) Värmepumpar

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2011

Energiskaffning och -förbrukning 2011 Energi 2012 Energiskaffning och -förbrukning 2011 Totalförbrukningen av energi minskade med 5 procent år 2011 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,39 miljoner terajoule

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

Vinn. Vi bjuder på fröer från Frökungen. en luftvärmepump Värde 21 375 kr. Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar

Vinn. Vi bjuder på fröer från Frökungen. en luftvärmepump Värde 21 375 kr. Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2015 Vi bjuder på fröer från Frökungen Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar Vinn en luftvärmepump Värde 21 375 kr Så enkelt

Läs mer

AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 8.2.2013

AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 8.2.2013 AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 8.2.2013 Svarsdirektiv Svarsutrymmet är en sida för frågorna 1 3. Svar som överstiger utrymmet eller svar med mer än en textrad per radstreck beaktas inte. Svarsutrymmet

Läs mer

Med blicken riktad mot framtiden bolagiserar Landskrona från och med den 1 januari 2011 de kommunala verksamheterna elnät, fjärr-

Med blicken riktad mot framtiden bolagiserar Landskrona från och med den 1 januari 2011 de kommunala verksamheterna elnät, fjärr- Med blicken riktad mot framtiden bolagiserar Landskrona från och med den 1 januari 2011 de kommunala verksamheterna elnät, fjärrvärme och stadsnät i ett gemensamt bolag Landskrona Energi AB. Detta är Landskronabornas

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

! HÄNG PÅ! UPPSALA SOLENERGIPROJEKT. Energibesparing, smarta lösningar Information & utbildning Gemensamma inköp Gemensamma projekt

! HÄNG PÅ! UPPSALA SOLENERGIPROJEKT. Energibesparing, smarta lösningar Information & utbildning Gemensamma inköp Gemensamma projekt UPPSALA SOLENERGIPROJEKT! 2020 hus med solceller till år 2020!! HÄNG PÅ! Energibesparing, smarta lösningar Information & utbildning Gemensamma inköp Gemensamma projekt Kontakt: uppsalasol@gmail.com Skrindvägen

Läs mer

Prislista. mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013. www.iuj.fi

Prislista. mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013. www.iuj.fi Prislista mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013 www.iuj.fi 1.4.2013 Kontaktuppgifter och öppettider Domargårds avfallscentral Öppet Ritabackavägen 20, 06200 Borgå må - fr 7-18, la 9-14 tel. 020

Läs mer

Energiförbrukning. Totalförbrukningen av energi sjönk med 4 procent år 2008. Andelen förnybar energi steg till nästan 28 procent

Energiförbrukning. Totalförbrukningen av energi sjönk med 4 procent år 2008. Andelen förnybar energi steg till nästan 28 procent Energi 2009 Energiförbrukning 2008 Totalförbrukningen av energi sjönk med 4 procent år 2008 År 2008 var totalförbrukningen av energi i Finland 1,42 miljoner terajoule (TJ), vilket var 4,2 procent mindre

Läs mer

Vid inträdesprovet till agroteknologi får man använda formelsamlingen som publicerats på nätet.

Vid inträdesprovet till agroteknologi får man använda formelsamlingen som publicerats på nätet. Vid inträdesprovet till agroteknologi får man använda formelsamlingen som publicerats på nätet. Här är a)-delens mångvalsfrågor. I inträdesprovet ingår antingen samma frågor eller liknande frågor. Bekanta

Läs mer

Priserna på olja och el sjönk under första kvartalet

Priserna på olja och el sjönk under första kvartalet Energi 2015 Energipriser 2015, 1:a kvartalet Priserna på olja och el sjönk under första kvartalet Enligt Statistikcentralens uppgifter sjönk konsumentpriserna på bränslen klart under första kvartalet,

Läs mer

Energisamhällets framväxt

Energisamhällets framväxt Energisamhällets framväxt Energisamhället ett historiskt perspektiv Muskelkraft från djur och människor den största kraftkällan tom 1800-talets mitt Vindkraft, vattenkraft och ångkraft dominerar Skogen

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Upphandling av elenergi för trafikkontorets elförbrukning.

Upphandling av elenergi för trafikkontorets elförbrukning. Dnr Sida 1 (5) 2015-03-25 Handläggare Elisabeth Kollberg 08-508 263 55 Till Trafiknämnden 2015-04-13 trafikkontorets elförbrukning. Förslag till beslut 1. Trafiknämnden godkänner att upphandling av elenergi

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG

FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG Kallt vatten Varmt vatten FJÄRRVÄRME GEMENSAM ENERGI TANKEN MED FJÄRRVÄRME ÄR ENKEL: VI DELAR PÅ EN VÄRMEKÄLLA I STÄLLET FÖR ATT ALLA SKA HA SIN EGEN. Värmeverken i

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme Prislista småhus Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning.

Läs mer

Energihushållning. s 83-92 i handboken

Energihushållning. s 83-92 i handboken Energihushållning s 83-92 i handboken 13 mars 2013 Innehåll Vad är energi? Energikällor Miljöpåverkan Grön el Energieffektivisering Energitips Hur ser det ut i er verksamhet? Vad behövs energi till? bostäder

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Bästa/Värsta. Visste du att

Bästa/Värsta. Visste du att Låt maten tina i kylen. Mikrovågsugnen är 3-4 gånger så effektiv som spisen när det gäller uppvärmning av mindre portioner mat. Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning

Energiskaffning och -förbrukning Energi 2015 Energiskaffning och -förbrukning 2014, 4:e kvartalet Totalförbrukningen av energi sjönk med 2 procent ifjol Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi

Läs mer

Vad kan vätgas göra för miljön? H 2. Skåne. Vi samverkar kring vätgas i Skåne!

Vad kan vätgas göra för miljön? H 2. Skåne. Vi samverkar kring vätgas i Skåne! H 2 Skåne Vi vill öka den skånska tillväxten inom miljöteknikområdet och med stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden arbetar vi i projektet Vätgassamverkan i Skåne. Genom nätverkande och gemensamma

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning

Energiskaffning och -förbrukning Energi 213 Energiskaffning och -förbrukning 213, 2:a kvartalet Med träbränslen producerades mer energi än tidigare Korrigerad 23.9.213. Den korrigerade siffran är markerad med rött, var tidigare 33,3.

Läs mer

Bränslens värmevärden, verkningsgrader och koefficienter för specifika utsläpp av koldioxid samt energipriser

Bränslens värmevärden, verkningsgrader och koefficienter för specifika utsläpp av koldioxid samt energipriser Bränslens värmevärden, verkningsgrader och koefficienter för specifika utsläpp av koldioxid samt energipriser Den här informationen innefattar uppgifter om bränslens värmevärden, typiska verkningsgrader

Läs mer

E.ON Elnät. Personlig service när ditt företag behöver kraft

E.ON Elnät. Personlig service när ditt företag behöver kraft E.ON Elnät Personlig service när ditt företag behöver kraft Thomas Thorkelsson, chef för avdelningen för stora kunder på E.ON Elnät. Hos E.ON Elnät får du en egen kontaktperson som du kan ringa om du får

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Inflyttningsavgift? Tariff? Abonnemang Allmänna Avtalsvillkoren Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer