Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 Historik

2 I samma anda som tidigare skribenter delgett sektionens historia skall vi försöka sammanfatta del fyra av R-sektionens 40 år, Ett årtionde präglat av många investeringar och byggen på våra campingar Vid årets början var 963 medlemmar registrerade i Skaraborgsektionen. En säsongsplats på Örlen kostade för medlem 4700 kr inklusive el. På Hökensås ett annorlunda upplägg 3400 kr helår samt el enligt mätare 75 öre/kwh. Detta år fräschades maskinparken upp på båda campingarna. Till Örlen anskaffades en Avant minitraktor och till Hökensås en Ventrac kombimaskin. Båda försedda med klippaggregat och snöblad. En toabarack sattes upp på Örlen för att avlasta den befintliga servicebyggnaden samt ge kortare väg för M-fältets gäster. Även en nymålad stilig telefonkiosk fick plats vid receptionen. Detta var ju tiden då ingen ännu visste vad en smarttelefon skulle bli för något. Idag hade knappast någon funderat på en sådan. På våren detta år fick styrelsen frågan om att köpa grannfastigheten Håkängen på Hökensås. Styrelsen tog beslut om köp efter sedvanlig undersökning och värdering. Köpet blev klart under hösten och därefter började ett omfattande arbete att på fastigheten anlägga nitton campingtomter, el och belysning. Årsmöte och höstmöte avhölls på Sommarland. Samarbetet med Sommarland hade påbörjats inför rikstinget Naturligtvis var även detta år späckat med aktiviteter på båda campingarna. Fisketräff, boccia/varpa, midsommar för att nämna några och givetvis vårt stora åtagande Elmiamässan. Mässan gav även detta år ett gott tillskott till sektionen. Välkommet då de många investeringarna krävde sin del Medlemsantalet hade nu ökat till 1132 familjer. Årsmötet hölls även detta år på Sommarland. 110 röstberättigade medlemmar hade hörsammat kallelsen. Men varför saknades de övriga 1022? På Sommarland hade kanske samtliga fått plats. Under helgen inspekterades campingområdet då sektionen fått förtroendet att arrangera riksting den maj. Ett samarbete med Sommarland som blev mycket uppskattat. För barnfamiljerna fanns naturligtvis mycket att göra, inte minst med Sommarlands attraktioner. Även övriga deltagare kunde säkert hitta intressanta upplevelser. Jan Guillous berättelse om riddaren Arn, bördig från vår byggd, blev verkligt uppmärksammat med en spektakulär show innehållande galopperande hästar, duktiga ryttare och dito skådespelare. Även en medeltida marknadsplats med försäljning av olika föremål, gycklare, sångare och spelmän fanns på plats. Som grädde på moset hade Axevallatravet döpt ett lopp till Caravanloppet. Om någon rikstingsbesökare vann något större belopp har däremot aldrig redovisats. På Hökensås påbörjades under sommaren installationen av godkända eluttag på område Öringen. De gamla centralerna med porslinproppsäkringar måste bytas ut så fort ekonomin tillåter, då de inte är godkända för camping. Från Håkängen blev en friggebod flyttad till Örlen för att kunna användas som uthyrningsstuga. Två mindre sommarhus fick rivas då de var kraftigt angripna av mögel och röta. Dessutom behövdes marken till de planerade campingtomterna. Mycket kan säkert sägas om Skaraborgsektionen, men vi har aldrig varit rädda för att åta oss stora projekt.

3 2005 Ett mörkt år i sektionens historia. Årsmötet hölls detta år på Ålleberg den 9 april. Då revisorerna i sin berättelse påpekade att det saknades styrelsebeslut för delar av köpet av grannfastighetens på Hökensås, beviljade inte årsmötet styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Det skall med kraft framhållas att inga falsarier eller förskingring förekommit. Det är dock uppenbart att det varit samarbetssvårigheter i styrelsen som påverkat beslutsgången. Styrelsen avgick. En expeditions kommitté bestående av tre personer valdes för att sköta löpande ärenden fram till ett extra årsmöte 22 maj. En interimsstyrelse valdes på extra årsmötet att arbeta fram till höstmötet då en ordinarie styrelse valdes. På campingarna arrangerades som vanligt aktiviteter för att nämna några, fisketräff, midsommar, boule, boccia/varpa, allsång och karaoke, spökvandring på Halloween och fackeltåg på nyårskvällen. Den 8-11 september var traditionsenligt 45 medlemsfamiljer på Elmia för att parkera bilar och på så sätt skapa en inte föraktfull summa pengar till R-sektionen. Den 22 oktober var det dags för invigning av det nya området Håkängen. Nitton nya campingtomter skulle införlivas till Camp Hökensås. Många och långa diskussioner om vad det nya området skulle heta hade givit mer eller mindre otänkbara namnförslag. Mörten förkastades direkt. Efter flera månaders slit och flera kubikmeter sten plockats bort från området, låg det nära till hands att området fått namnet Stenbiten. Men nu är det ju så, att stenbit är en saltvattenfisk och därmed diskvalificerad som namngivare på Åsen. Till slut enades man om Regnbågen. Ett bra val enligt den församlade menigheten. Efter invigningen är arbetsnamnet Håkängen borta och det blir hela härligheten Camp Hökensås Medlemsantalet hade nu ökat med 75 nya medlemsfamiljer och sektionen har nu 1217 medlemmar. I takt med inflationen har nu campingavgifterna höjts. Hel säsong på Örlen kostar 4900 kr och på Hökensås 3800 kr och 1,20 kr/kwh. Trafikkommittén var som vanligt aktiva med manöverkörning i Tidaholm och Tibro. Alkoglasögon och krocksläde fick nog många att tänka till ordentligt. E-kortsutbildning erbjuds i klubbens regi. Ett bra initiativ som bland andra lockade undertecknad att som det visade sig ta ett helt nytt B-körkort med tillägg släpvagn. En nyttig påminnelse om att man på 30 år hinner glömma en hel del och att mycket nytt som kommit under tiden, inte tillfogats tidigare trafikkunskaper. Under hösten har styrelsen fått en offert på utbyte av campingtomtcentralerna till CEE- uttag på Örlen. Samtidigt diskuterades behovet av utbyggnad av servicehusets kök och diskutrymme. Eftersom båda behoven var kostnadskrävande beslöts att servicehuset skulle åtgärdas omgående och elcentralerna läggas i investeringsplanen och åtgärdas då ekonomin tillåter. Bryggorna var också i starkt behov av underhåll. Ett gediget arbete lades ned med att byta ut dåligt virke och att få bryggorna på plats i sjön. På Hökensås hade den gamla Fergusontraktorn från 1957 nu tjänat ut. Den ersattes av en begagnad New Holland årsmodell Ett verkligt lyft då den gamla Fergusonen krävde fler och fler timmar i underhåll för att vara körbar Vid årets början hade medlemsantalet sjunkit med 108 medlemmar. Inget att oroa sig för. Inte alla medlemmar betalar sin avgift före årsskiftet. Under en tid hade styrelsen överläggningar med Sommarland om en familjeträff under vecka Detta resulterade i beslut om att sektionen skulle arrangera denna träff. Riksstyrelsen nappade direkt och det var bara att börja planera. Kalkylen räknade med ca 200 campingfordon.

4 Att driva campingplats är som bekant inte något latmansgöra. Det som havs det skavs finns det ett gammalt talesätt. Duschautomaterna på Örlen var utslitna och måste ersättas med nya. Man upptäckte också skador på kaklets fogar som måste åtgärdas innan campingen öppnar. Till Hökensås beslöts att arbetet med belysningen och elcentralerna skulle fortsätta samt att lägga ny takplåt på nya receptionen som färdigställdes och invigdes under påskhelgen. Även Örlens belysning behöver förbättras och ett antal belysningsstolpar transporterades från Åsen till Örlen för uppsättning betyder 35-års jubileum i sektionen och firades i klubblokalen på Hökensås. Ett 80-tal medlemmar fick höra Hubert, Affe och Karl-Johan berätta minnen från förr. God middag följdes av dans långt framåt natten. Efter att ganska nyligen köpt grannfastigheten på Hökensås och arbetat hårt med att anlägga campingtomter där, blev vi lite tagna på sängen när markägare till det område där det hela startade en gång kontaktade styrelsen. Detta hade ju under många år varit ett arrende. Nu ville man sälja marken. Detta är den del av campingen där klubblokalen, bastun, ungdomslokalen och verktygsförrådet ligger och på något sätt centrum på campingen. Här har vi plöjt ned stort kapital avseende vatten, avlopp, el, belysning och asfalt mm. Även om det sved ordentligt i caravan-själen att behöva betala, enligt vår uppfattning, en väl tilltagen köpeskilling hade alternativet att avstå köp blivit betydligt dyrare. Vi hade då förlorat all vår tidigare insats på området. Nu är vi ändå ägare till vår camping. På rikstinget detta år togs beslut om att slopa sektionernas höstmöten och bara ha ett årsmöte på våren. Den nya ordningen gäller från 2008 och innebär att styrelseledamöterna fick förlänga mandattiden med ca 6 månader Nu har medlemsantalet stigit till 1363 familjer. Årsmötet planerades som rörlig träff på Såtenäs flygflottilj F7. Husvagnsuppställning utanför flottiljen men med middag och dans på mässen. Tyvärr var anslutningen till aftonens begivenheter inte tillräcklig, utan middag och dans fick strykas ur programmet. Dessbättre var intresset för studiebesöket på söndagen med visning av Jas 39 Gripen och trp plan 84 Herkules välbesökt. Närvarande på årsmötet var 28 röstberättigade medlemmar. Årets höjdpunkt får man väl kalla familjeträffen på Sommarland den 3-6 juli där hela 331 familjer anmält sig. Dessa familjer genererade tillsammans 670 vuxna och 800 barn/ungdomar. En fantastisk summa som ingen i sin vildaste fantasi hade räknat med. Som grädde på moset till Sommarlands attraktioner var möjlighet till uppstigning med varmluftsballong. Detta blev så välbesökt att dessvärre inte alla som ville prova kunde ges tillfälle, då gasolen tog slut. Jämmer och elände. En husvagn brinner på Hökensås. Tack vare rekommenderade avstånd mellan vagnarna och gynnsam vindriktning vid tillfället brann endast en vagn. Vagnarna på granntomterna fick dock värmeskador som måste repareras. På hösten blir sektionen tillfrågad om att hjälpa till med inkörningen vid rikstinget i Borås Rikstinget arrangerades detta år av N-, P- och O-sektionerna gemensamt. Som goda caravanare ställde vi givetvis upp. Vi har ju goda erfarenheter i ämnet från vårt eget ting 2004 och familjeträffen Våra ordinarie träffar och Elmia genomfördes som vanligt med gott resultat.

5 2009 Fler och fler familjer upptäcker tjusningen och fördelarna med campingliv och även intresset för vår förening ökar medlemmar är nu registrerade i R-sektionen. Att priserna ideligen höjs i vårt samhälle har väl inte undgått någon. En säsongsplats på Örlen kostar nu 5400 kr inkl. el och på Hökensås 4300 kr exkl. el 1,40 kr/ kwh. Vid vårvinterns snösmältning måste campingvärdarna på Hökensås snabbt få fram allt som fans tillgängligt i form av hinkar, baljor och plastpulkor för att samla upp vatten som läckte in genom taket på klubblokalen. Något måste göras åt taket det var alla överens om. En kommitté bildades med Jan- Erik Berg som byggledare. De fick uppdraget att ta fram underlag och kalkyl för ett nytt tak samt tilläggsisolering då uppvärmningskostnaderna stigit oroväckande i takt med elpriset. Båtbryggan på Örlen behövde rustas upp och fick bland annat nytt gångvirke. Stor uppskattning blev visat för det nybyggda köket och diskplatsen som stod klart till säsongens början. Intresset för campinggästernas möjlighet till internetuppkoppling har ökat. R- sektionen anmäler sitt intresse att vara med i det avtal med Telia surfzon som riksstyrelsen förhandlat fram med Telia för alla Caravan Club campingar i Sverige. Under hösten har ett erbjudande inkommit från Riks trafikgrupp om att till Örlen uppsätta en infartsbom med alkolås. Vissa bidrag från vägverket kan sökas. Då den gamla bommen på Örlen har reparationsbehov beslöts arbeta vidare med erbjudandet. Tårtkalas på Örlen Gris-Nils underhåller 20-års jubiléet firades på Örlen den 27 juni. Dragplåster vid denna begivenhet var värmlänningen Gris-Nils som underhöll med sång och mer eller mindre ekivoka historier. Kaffe och tårtkalas fattades inte heller vilket serverades och avnjöts på dansbanan Vi har nu för första gången blivit över 1700 medlemsfamiljer i Skaraborgssektionen. Årsmötet hölls detta år på skyttecentrum i Skövde. 31 röstberättigade medlemmar var närvarande. Även detta år ställdes sektionen inför stora uppgifter. M fältets toabarack på Örlen, som tidigare planerats att bygga nytt tak på, har efter utökad kontroll upptäckts ha mögel och röta i stommen. Beslöts att inte investera i denna sjuka byggnad. Planering inleddes för bygge av nytt servicehus. Arbetet påbörjades med att ta fram ritningar och med dessa inlämnades bygglovsansökan till Tibro kommun.

6 Riksstyrelsen har förhandlat med ett företag om upphandling av hjärtstartare. Alla sektioner har möjlighet att använda sig av detta avtal. Styrelsen beslöt att vi skall ha en hjärtstartare på vardera campingen och att utbildning i HLR skall erbjudas medlemmarna. En begagnad husvagn köptes till sektionen för att användas av trafikkommittén vid körövningar och vid Elmiamässan samt dessutom för korttidsuthyrning på campingarna. Planeringen för ersättning av bommen på Örlen har gått till beslut och blivit uppförd med alkolåsutrustning som innebär att utpasserande trafikanter blåser i ett munstycke. Om ingen alkohol registreras öppnas bommen. Bommen uppmärksammades i press och TV med intervju av vår ordförande. Alkolåsets tillkomst är ju för att ingen i tron att man är ren skall råka illa ut i trafiken. Diskussioner fördes om att arrangera familjeträff på Sommarland igen. Den lyckade träffen 2008 hade gett blodad tand. Beslöts ta kontakt med Sommarland som vi haft ett gott samarbete med tidigare. En ekonomisk kalkyl måste tas fram för fortsatt planering. Våra ordinarie träffar och tävlingar genomfördes som vanligt. Så även Elmia som, vid detta tillfälle på grund av Stefan Livs tragiska bortgång i flygolycka, tvingade oss att improvisera då gator utanför HV- Arena stängdes av i samband med minnesstunden för Stefan Liv. Vi fick beröm av polisen för vårt sätt att lösa de trafikproblem som uppstod, vilket visar att R- sektionen med sin mångåriga medverkan vid Elmiamässan, är väl rustade för allehanda problem som kan uppstå. Som vi hoppades blev klubblokalen på Hökensås färdig till nyårsaftonens festligheter. Omkring nittio personer trivdes till god mat, dansvänlig musik av Hjo-Bo samt att inte förringa, ett icke knarrande dansgolv.

7 2011 Enligt tradition har årsmötena hållits på olika orter i länet. Trots att vår medlemsmatrikel visar att vi nu är 1760 familjer i sektionen beslöts att detta år skulle årsmötet hållas på Hökensås. Vår nyrenoverade klubblokal skulle vid tillfället nyinvigas med lite mingel och klippning av blågult band. Att lokalen blev fullsatt och extrastolar fick tas fram är ju kvitto på att det var ett bra beslut. Den planerade familjeträffen på Sommarland som styrelsen under en tid arbetat med kunde inte genomföras. En alltför olönsam offert från Sommarland kullkastade våra planer. Det är uppenbart att den nya personal som vid tillfället räknat fram offerten inte förstod samarbetet med Caravan Club och vad de hade fått tillbaka i reklam och intäkter. Våra tidigare träffar, tinget 2004 och familjeträffen 2008 hade varit mycket positiva enligt Sommarlands dåvarande ledning. Bygget av servicehus på Örlen påbörjas. Bygglov har meddelats och en byggkommitté bildas med Jonas Karlsson som byggledare. Den gamla toabaracken skänktes bort mot borttransport. Att ett bygge i denna storlek innebär kringarbeten är ju inte ovanligt. För Örlen innebar det att transformatorn måste bytas till en med större kapacitet. Samtidigt måste ny kabel för servicehusets försörjning och M-fältets campingtomter grävas ned. Caravan Club är ju folkbildare till sin natur. Under året fick medlemmarna möjlighet till utbildning i HLR. På Hökensås av hjärtläkaren Daniel Hellner. Brandskyddsutbildning teoretiskt och praktiskt genom brandinspektör Robert Karlssons försorg. Båda dessa utbildare är medlemmar i skaraborgsektionen och höll utbildning utan ersättning. Det är väl detta vi kallar Caravananda? Trafikkommittén hade som vanligt två trafikdagar med manöverbana och promilleglasögon. Man hade även förstärkts med Sven-Gunnar Wallin från Caravan Clubs Riks trafikkommitté som höll information om trafikfrågor. Sektionen har också medverkat med information i ämnet för allmänhet hos husvagn/husbilsförsäljare Ännu ett decennium i Skaraborgssektionens historia kan nu sammanfattas. Vi är nu 1780 medlemmar vi årets början. Säsongsavgifterna kostar nu 5900 kr inkl. el på Örlen och på Hökensås 5000 kr exkl. el 1,40 kr/kwh innebär 40 års- Jubileum vilket bör firas. Planering för en festlig Jubileumskväll i slutet av augusti på Hotell Bellevue i Hjo inleds. Övernattningsmöjligheter ordnades på camping eller hotell. Transferbuss beställdes till Örlen och Hökensås. Vad blev det? Ingenting Med elva medlemmar anmälda gick det ju inte att arrangera en fest. Det är bara att konstatera. Klubbtillhörighetskänslan hos medlemmarna är inte densamma år 2012 som för tio eller tjugo år sedan.

8 När Örlen öppnade för säsongen kunde del av campingen ansluta sina vagnar till elsäkerhetsverkets godkända standard. M- fältets eluttag hade blivit ersatta med CEE uttag, personskyddsautomater och pulsmätare för kwh. Då M-fältet är beläget på arrendemark beslöts kontakta jordägaren och förlänga arrendetiden i akt och mening skydda vår investering. Det hade ju inte varit roligt att i ett värsta fall fått en uppsägning av arrendet kort efter att ha investerat stora pengar på M fältet. På Hökensås har en skänkt rullstolsramp monterats framför entrén till torpet. De tidigare plankorna som fungerat provisoriskt kan nu pensioneras. De gamla golfbanorna som efter hand blivit omöjliga att spela på, beslöts att dessa skulle rivas upp och marken återställas. Nya i vädertåligt material är en så stor investering att för närvarande finns inte utrymme för detta. Planering för fortsatt utbyggnad av campingens eluttag på Örlen fick ändrad inriktning då behörighetsansvarig för sektionens elarbeten redovisade för styrelsen, elsäkerhetsverkets regler för utbyte av eluttag på campingtomterna. Styrelsens tanke att med eget kapital fördela arbete och kostnad över två säsonger måste revideras då arbete som påbörjats, enligt gällande regler, måste slutföras inom tolv månader. Beslöts att låna pengar i bank till investeringen och göra campingen klar med CEE-uttag till säsongsöppning Vi vågar nog påstå att det är få campingar som har samma standard vad det gäller elsäkerhet jämfört med Skaraborgssektionen. Naturligtvis är det som här redovisats för de sista tio åren en komprimerad sammanfattning av vår verksamhet. Man kan väl ändå säga att vi tillsammans lyckats utföra en hel del till sektionen och medlemmarnas fromma. Med hopp om en fortsatt livaktig sektion. Vid tangenterna Mariana och Thomas

Vid betalningen av vissa fakturor skedde beklagligt nog en del fel i attestrutinerna. Fakturor som inte var korrekta blev av misstag betalda för

Vid betalningen av vissa fakturor skedde beklagligt nog en del fel i attestrutinerna. Fakturor som inte var korrekta blev av misstag betalda för Revisorernas berättelse samt Styrelsens kommentarer på densamme. För tydlighetens och enkelhetens skull skrivs styrelsens kommentarer i blå text direkt under varje enskild revisionspunkt enligt nedan.

Läs mer

Vi kommer också att besluta om en eventuell utbyggnad av klubbstugan och redovisa några byggalternativ. Se bifogad beskrivning och dagordning

Vi kommer också att besluta om en eventuell utbyggnad av klubbstugan och redovisa några byggalternativ. Se bifogad beskrivning och dagordning Till samtliga medlemmar i vår förening! KALLELSE till årsmöte i Motala Vätterfiskeklubb Du hälsas härmed välkommen till vårt årsmöte: Tid: onsdagen den 18 mars, klockan 19:00 Plats: Motala Södra Båtklubb

Läs mer

R-Nytt Nr 1-2015 1 1

R-Nytt Nr 1-2015 1 1 R-Nytt Nr 1-2015 1 1 Ansvarig utgivare: Thomas Andreasson Telefon: 0512-50754 Mobil: 0730-841989 Epost: ordf@cc-r.se Örlenbadets Familjecamping Campingvägen 8 543 94 Tibro Telefon 0504-222 55 E-post: cc-orlen@tibronet.se

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård Kvällen inleddes med att Anders Rönndal från Öresundskraft och Ulf Liljefors från Höganäs Energi informerade

Läs mer

PROTOKOLL ÖVER ÅRSMÖTE i Ramsö Fastighetsägareförening Söndag den 1 juni 2008 kl på Kustbohemmet

PROTOKOLL ÖVER ÅRSMÖTE i Ramsö Fastighetsägareförening Söndag den 1 juni 2008 kl på Kustbohemmet PROTOKOLL ÖVER ÅRSMÖTE i Ramsö Fastighetsägareförening Söndag den 1 juni 2008 kl.10.30 på Kustbohemmet 1. Mötet öppnas. Mötet öppnades och alla hälsades välkomna av Monica Åkerlund-Baumgarten. 2. Val av

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

Höstmötet HaningeStrand

Höstmötet HaningeStrand Höstmötet 2015 1 En golfsäsong Ett år Årsplan Varför? 2 Nyår En golfsäsong Ett år Årsplan Höstmöte Stämma Upptaktskonferens Kommittéer Höstmöte Kommittéer Konferens Plan nästa år Budget nästa år Avgifter

Läs mer

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej!

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej! 2015-03-07 E-information 2015/1 Hej! Vi närmar oss med stormsteg årets Tattoo som kommer att bli lite annorlunda. Det handlar mycket om att, trots ökade kostnader, få det att gå ihop så det gäller att

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Projektplan. Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun. IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF

Projektplan. Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun. IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF Projektplan Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF Inledning 1. Projektnamn Konstgräsanläggning Stallaholmsområdet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2015 MATVIKS BRYGGFÖRENING. Org. nr

ÅRSREDOVISNING 2015 MATVIKS BRYGGFÖRENING. Org. nr ÅRSREDOVISNING 2015 MATVIKS BRYGGFÖRENING Org. nr 802435-9492 1 MATVIKSDAGEN den 21 augusti 2015 Musik med trogen publik och.. 2 . full kommers! 3 Dagordning i Matviks Bryggförenings Årsstämma den 4 april

Läs mer

Närvarande: Mikael Dahlström, Håkan Hedrén, Joakim Karlmark, Ny Björn Gustafsson, Jonas Furuholm, Peter Bergkvist samt Stefan Hansson (utan rösträtt)

Närvarande: Mikael Dahlström, Håkan Hedrén, Joakim Karlmark, Ny Björn Gustafsson, Jonas Furuholm, Peter Bergkvist samt Stefan Hansson (utan rösträtt) Årsmöte, Stockholms Låsbågesällskap, 11 december 2004 Närvarande: Mikael Dahlström, Håkan Hedrén, Joakim Karlmark, Ny Björn Gustafsson, Jonas Furuholm, Peter Bergkvist samt Stefan Hansson (utan rösträtt)

Läs mer

Välkomna till. Årsmöte 2016. Lindåsskolans matsal. Onsdag 23 mars 18.30

Välkomna till. Årsmöte 2016. Lindåsskolans matsal. Onsdag 23 mars 18.30 Välkomna till Årsmöte 2016 Lindåsskolans matsal Onsdag 23 mars 18.30 Kallelse Styrelsen för Anläggningssamfälligheten Östra Lindås kallar härmed medlemmarna till årsmöte 2016. Mötet kommer att hållas i

Läs mer

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 I FÖRENINGSHUSET Fullmakt och dagordning för årsmöte bifogat för bilagor till dagordning hänvisas till

Läs mer

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6)

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) 1 Stämmans öppnande Ordförande Lennart Eriksson hälsade välkomna och förklarade stämman öppnad. 2 Röstlängd Röstlängd upprättades. Närvarande var 30 fastigheter. Se

Läs mer

Trehörna Skola. ...i framtiden. Annette Ståhlberg Projektledare Trehörna Skolas Framtid. Katarina Börjesson Ordförande Trehörna Byalag

Trehörna Skola. ...i framtiden. Annette Ståhlberg Projektledare Trehörna Skolas Framtid. Katarina Börjesson Ordförande Trehörna Byalag Trehörna Skola...i framtiden Annette Ståhlberg Projektledare Trehörna Skolas Framtid Katarina Börjesson Ordförande Trehörna Byalag Trehörna skolbyggnad Stora generösa utrymmen på alla tre plan, ca 900kvm

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2013 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

First Camp Ekerum OBJEKTSBESKRIVNING. www.bocamp.se

First Camp Ekerum OBJEKTSBESKRIVNING. www.bocamp.se First Camp Ekerum OBJEKTSBESKRIVNING www.bocamp.se Välkommen till First Camp Ekerum Campingen ligger mycket attraktivt alldeles vid Kalmarsund endast en dryg mil från sommarmetropolen Borgholm med dess

Läs mer

Års m ö t e 09030 1 Skä str a byaf ör e n i n g

Års m ö t e 09030 1 Skä str a byaf ör e n i n g Till årsmötet anlände ett 25tal medlemmar 1 Helena Hälsar alla välkommna till årsmötet och öppnar mötet 2 Fråga om mötet är behörigt utlyst: ja 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet: Ordförand

Läs mer

Ramsö Fastighetsägareförening

Ramsö Fastighetsägareförening Ramsö Fastighetsägareförening Protokoll från årsmöte 2013 söndagen den 9 juni 2013 på Kustbohemmet, Ramsö 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Monica Åkerlund-Baumgarten öppnade mötet och hälsade

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn Årsmöte 2014 för Sandviksbryggornas Samfällighetsförening Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00 Folkets Hus Nynäshamn Kaffe serveras ca kl 11.30 Foto, Hans Rickberg Välkomna Styrelsen 1 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

Välkommen till Kapellskär

Välkommen till Kapellskär Välkommen till Kapellskär Allmän information Caravan Club, Stockholmssektionens, campingplats i Kapellskär har totalt 101 platser varav 61 platser är fördelade på sex ängar, reserverade för säsongsboende.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse FÖRENINGEN LÄSTRINGEBYGDEN Verksamhetsberättelse För år 2014 Föreningen Lästringebygden 2015-01-22 Verksamhetsberättelse för år 2014, innehållande Miljöplan, Balans- och Resultaträkning, Budgetförslag

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Olsnäs Vatten & Avlopp Sista chansen till en bred gemensam lösning

Olsnäs Vatten & Avlopp Sista chansen till en bred gemensam lösning Till samtliga fastighetsägare i Olsnäs Olsnäs Vatten & Avlopp Sista chansen till en bred gemensam lösning Bakgrund och status Du har i dagarna mottagit ett brev från Leksands Kommun avseende Vatten- och

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013

Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013 Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013 Under våren fick vi byggnadslovet för båthuset. Byggnadslovet var villkorat på ett antal punkter. Bl.a. är kioskrampens utformning och tid för när den

Läs mer

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen 2005-12-11 1 Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen Närvarande: 28 st. medlemmar 1. Mötets öppnande Vice ordföranden Peter Elgström

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens tolfte verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2006. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från den 15 september 2014 och att lägga detta till handlingarna.

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från den 15 september 2014 och att lägga detta till handlingarna. VISITA Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2014-12-15 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Sten Fylkner Jan Kristiansson Michaël Koch Per Olding Sekreterare Katarina Alfredsson 1 Ansvarsnämnden

Läs mer

PROTOKOLL från styrelsemöte 16 februari 2010

PROTOKOLL från styrelsemöte 16 februari 2010 PROTOKOLL från styrelsemöte 16 februari 2010 Tid: Tisdagen 2010-02-16, 19.30 21.00 Plats: Linda Ersten, Slottsvägen 9 Närvarande: Linda Ersten Anders Nygren Jonas Sjöberg Christer Wallin, ordförande 1.

Läs mer

Närvarande: Lars-Åke Brincner, Gert Karlsson, Peter Olsson, Matthias Gneupel, Lisbeth Nygaard Karlsson.

Närvarande: Lars-Åke Brincner, Gert Karlsson, Peter Olsson, Matthias Gneupel, Lisbeth Nygaard Karlsson. Protokoll styrelsemöte 25/11 2012 Hotell Amigo Emmaboda Närvarande: Lars-Åke Brincner, Gert Karlsson, Peter Olsson, Matthias Gneupel, Lisbeth Nygaard Karlsson. Anmält förhinder Janne Larsson, Magnus Stenberg,

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År Önskar Vi alla Bråvikare

God Jul och Gott Nytt År Önskar Vi alla Bråvikare God Jul och Gott Nytt År Önskar Vi alla Bråvikare Månadsbrev november- januari 2013/2014 för Bråvikens GK Nu börjar det lacka mot jul och vår bana har gått i vinteride. Nästa månadsbrev kommer i februari

Läs mer

Årsstämma 2011-05-16 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2011-05-16 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick Årsstämma 2011-05-16 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Lagerbladet, Snickaregatan 22 Datum: 2011-05-16 Utskriven: 2011-05-17 Närvarande medlemmar: 44

Läs mer

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll ordinarie föreningsstämma 2014-05-18 Sida 1 av 5 Hemsida: www.gise.se E-post: foreningen@gise.se GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-18 Protokoll

Läs mer

Trehörna Skola. ...i framtiden. Annette Ståhlberg Projektledare Trehörna Skolas Framtid. Katarina Börjesson Ordförande Trehörna Byalag

Trehörna Skola. ...i framtiden. Annette Ståhlberg Projektledare Trehörna Skolas Framtid. Katarina Börjesson Ordförande Trehörna Byalag Trehörna Skola...i framtiden Annette Ståhlberg Projektledare Trehörna Skolas Framtid Katarina Börjesson Ordförande Trehörna Byalag Dagsläget i Trehörna Ca 350 invånare Naturskönt belägen vid sjö Skolbyggnaden

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Sara och Sami talar ut Arbetsmaterial för läsaren Författare: Tomas Dömstedt

Sara och Sami talar ut Arbetsmaterial för läsaren Författare: Tomas Dömstedt Sara och Sami talar ut Arbetsmaterial för läsaren Författare: Tomas Dömstedt Om arbetsmaterialet Det här arbetsmaterialet följer sidorna i boken. Till varje sida finns det ordförklaringar och frågor att

Läs mer

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV CAMPINGSTUGOR. Nr 87-92 och 93-100

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV CAMPINGSTUGOR. Nr 87-92 och 93-100 PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV CAMPINGSTUGOR Nr 87-92 och 93-100 Östersunds kommun erbjuder härmed två byggnadslängor för försäljning och borttransport. Byggnaderna är belägna på Östersunds

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Årsmötets öppnande Årsmötet förklarades öppnat. Röstlängd/närvaroförteckning 46 hushåll var representerade. Stämmans behöriga utlysande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

Brandsäker camping. Tips och råd till dig som campinggäst

Brandsäker camping. Tips och råd till dig som campinggäst Brandsäker camping Tips och råd till dig som campinggäst Minska risken för brand Husvagnar, husbilar och tält brinner snabbt ofta är branden över på några minuter. Som campinggäst måste du hjälpa till

Läs mer

Protokoll av årsmötet med Furuby Sockenlag 2013-03-03 Församlingshemmet Furuby

Protokoll av årsmötet med Furuby Sockenlag 2013-03-03 Församlingshemmet Furuby Protokoll av årsmötet med Furuby Sockenlag 2013-03-03 Församlingshemmet Furuby 1. Mötets öppnandes av ordförande (ca 25 personer). 2. Dagordningen (bilaga 1) godkändes. 3. Val av poster till att leda årsmötesförhandlingarna

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

2017 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript NSW Education Standards Authority

2017 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript NSW Education Standards Authority 2017 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2017 NSW Education Standards Authority Section 1, Part A Question 1, Text 1 Stockholm stad firar jubileum

Läs mer

Örlenbadets Familjecamping Caravan Club Camping Hökensås Omslagsfoto: Fackeltåget till Blåhults Kapell

Örlenbadets Familjecamping Caravan Club Camping Hökensås Omslagsfoto: Fackeltåget till Blåhults Kapell R-Nytt Nr 1-2016 1 Ansvarig utgivare: Thomas Andreasson Telefon: 0512-50754 Mobil: 0730-841989 Epost: ordf@cc-r.se Örlenbadets Familjecamping Campingvägen 8 543 94 Tibro Telefon 0504-222 55 E-post: cc-orlen@tibronet.se

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte

Dagordning vid VMBK:s årsmöte Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2016-11-22 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

Protokoll Extra stämma/årsmöte 28 september 2016, Hangvar Fiberförening Tid: Plats: Hangvar Bygdegård Närvarande: 30 personer

Protokoll Extra stämma/årsmöte 28 september 2016, Hangvar Fiberförening Tid: Plats: Hangvar Bygdegård Närvarande: 30 personer Protokoll Extra stämma/årsmöte 28 september 2016, Hangvar Fiberförening Tid: 18.30 Plats: Hangvar Bygdegård Närvarande: 30 personer 1 Val av ordförande och sekreterare för mötet. Ordförande: Rune Kahlbom

Läs mer

Protokoll för Mk Scandias styrelsemöte 15.04.22

Protokoll för Mk Scandias styrelsemöte 15.04.22 Protokoll för Mk Scandias styrelsemöte 15.04.22 Närvaro: Lars Axelsson, Magnus Sandberg, Jan Österberg, Jan Johansson, Max Lundgren, Annelie Feuk, Ulf Klasa, Helén Toivonen, Tomas Karlsson, Besök; Tabita

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

Seniorschack Stockholm 2014-03-28 sida 1(5) Styrelseprotokoll Protokoll från styrelsemöte Seniorschack Stockholm nr 2/2014

Seniorschack Stockholm 2014-03-28 sida 1(5) Styrelseprotokoll Protokoll från styrelsemöte Seniorschack Stockholm nr 2/2014 Seniorschack Stockholm 2014-03-28 sida 1(5) Protokoll från styrelsemöte Seniorschack Stockholm nr 2/2014 Tid: 27 februari 2014 Plats: Schacksalongerna, Ringvägen 9 C Närvarande: Sven-Gunnar Samuelsson

Läs mer

NÄSBYVIKENS BÅTSÄLLSKAP

NÄSBYVIKENS BÅTSÄLLSKAP NÄSBYVIKENS BÅTSÄLLSKAP Näsbyviken den 5 mars 2010 Kallelse till årsmöte med NÄSBYVIKENS BÅTSÄLLSKAP Måndag 22 mars 2010 kl 19.00 i NBS klubbhus Föredragningslista 1. Mötets öppnande. 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 061122 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 22 november 2006, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 65 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

Diskussionsunderlag årsmöte 2011

Diskussionsunderlag årsmöte 2011 Diskussionsunderlag årsmöte 2011 Hur hanterar vi tillväxten i klubben? Fler båtar på tisdagstävlingarna ställer ger längre tid innan alla båtar kommer upp på kajen. Styrelsens förslag är att i steg ett

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 EDESÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Org.nr. 716417-2160

ÅRSREDOVISNING 2011 EDESÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Org.nr. 716417-2160 Bilaga 1 sid 1 Edesö samfällighet ÅRSREDOVISNING 2011 EDESÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Org.nr. 716417-2160 FÖRVALTNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för sförening avger härmed förvaltningsberättelse för

Läs mer

Solberga Hålta Organisationsnummer Protokoll fört vid årsmöte den 27 januari 2017

Solberga Hålta Organisationsnummer Protokoll fört vid årsmöte den 27 januari 2017 Antal närvarande medlemmar: 55 1. Mötets öppnande Ordförande Gunnar Gustafsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Parentation Parentation genomfördes för våra avlidna medlemmar under året: Genadi

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Hej alla. Med vänliga hälsningar:

Hej alla. Med vänliga hälsningar: Hej alla Denna soliga lördagsmorgon befinner jag mig på Visingsö och kan därför dessvärre inte delta på arbetsdagen. Vad gäller föreningens ekonomi kan jag meddela att får räkenskapsåret 2008 har vi i

Läs mer

RESULTATRAPPORT. KUNDUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET HUSBILSDESTINATION VÄSTSVERIGE Genomförd under sommaren 2012

RESULTATRAPPORT. KUNDUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET HUSBILSDESTINATION VÄSTSVERIGE Genomförd under sommaren 2012 RESULTATRAPPORT KUNDUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET HUSBILSDESTINATION VÄSTSVERIGE Genomförd under sommaren 2012 Innehåll Rapporten är indelad i följande avsnitt Avsnitt Bakgrund Husbilsdestination Västsverige

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens elfte verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2005. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 051123 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 23 november 2005, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 50 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens trettonde verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2007. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

www.cc-r.se Örlenbadets Familjecamping Campingvägen 8 543 94 Tibro Telefon 0504-222 55 E-post: cc-orlen@tibronet.se

www.cc-r.se Örlenbadets Familjecamping Campingvägen 8 543 94 Tibro Telefon 0504-222 55 E-post: cc-orlen@tibronet.se R-Nytt Nr 2-2015 1 Ansvarig utgivare: Thomas Andreasson Telefon: 0512-50754 Mobil: 0730-841989 Epost: ordf@cc-r.se Örlenbadets Familjecamping Campingvägen 8 543 94 Tibro Telefon 0504-222 55 E-post: cc-orlen@tibronet.se

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Mullhyttans Bygdeförenings styrelse avger följande verksamhetsberättelse för år 2012. STYRELSEN har haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Wivianne Högman, ordförande Lena

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Falsterbo Vägförening den 8 juli 2013 på Flommens GK, Falsterbo. Närvarande: se bifogad närvaroförteckning. Vägföreningens ordföranden Bo Ejlertsson hälsade

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning...

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning... Årsmöte 2014 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2013... 3 Resultat- och balansräkning... 4 Revisorernas berättelse... 5 Verksamhetsplan... 5 Budget 2014... 7 Dessa handlingar är under granskning

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2005-02-17 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs till mötets ordförande. 3 Mats Nordin väljs

Läs mer

Protokoll fört på Årsmötet med Berghemsvänner den 2 mars 2013.

Protokoll fört på Årsmötet med Berghemsvänner den 2 mars 2013. Protokoll fört på Årsmötet med Berghemsvänner den 2 mars 2013. Närvarande: 15 föreningsmedlemmar. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötet var med behörighet kallat 3.

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Val/sunds Samfällighetsförening i OIK's klubblokal.

Protokoll fört vid årsmöte i Val/sunds Samfällighetsförening i OIK's klubblokal. Protokoll fört vid årsmöte i Val/sunds Samfällighetsförening 2013-04-16 i OIK's klubblokal. 1. Mötets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat. 2. Fastställande av dagordning/årsmötets

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Sammanträde nr 3 Hotell Ett, Oskarshamn 19 mars 2015, klockan 13.00-14.30 Beslutande Ingegerd Karlsson, ordf. Bo Andersson AnnKatrin Kreutz Håkan Olovsson Hmida Benatallah Dan Nilsson Lars

Läs mer

Godkännande av arrendeavtal mellan Kalmar kommun och Kalmar Golfklubb på del av fastigheterna Kläckeberga 10:1 och 10:2 m.fl.

Godkännande av arrendeavtal mellan Kalmar kommun och Kalmar Golfklubb på del av fastigheterna Kläckeberga 10:1 och 10:2 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Klara Johansson 2015-10-21 KS 2015/0927 50265 Kommunfullmäktige Godkännande av arrendeavtal mellan Kalmar kommun och Kalmar Golfklubb på del av fastigheterna

Läs mer

GK Antilopens årsmöte 6 mars Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65

GK Antilopens årsmöte 6 mars Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65 GK Antilopens årsmöte 6 mars 2016 Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65 1 Innehållsförteckning GK Antilopens årsmöte 6 mars 2016 Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65 Kallelse och dagordning årsmöte Verksamhetsberättelse

Läs mer

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et Portvaktens Samfällighet Årsstämma 2013 Presentation av Styrelsen Mikael Gisslegård, ordförande Leif Sandlert, kassör Ann Weidensjö, sekreterare Emelie Nordenhök, ledamot Göran Baurén, ledamot Maï Vodinh,

Läs mer

Endags träningstävling i Basic!

Endags träningstävling i Basic! Endags träningstävling i Basic! Tips och råd för arrangörer av Patrick Roos 1 Syfte med endags träningstävling i Basic Att tävla eller arrangera tävling är ett stort steg för många R/C-flygare och klubbar.

Läs mer

Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00

Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00 Årsmötesprotokoll 2014-04-09 Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00 1. Mötets öppnande. Föreningens ordförande

Läs mer

Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande

Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande Sida 1 (1) Möte Styrelsemöte 5/2014 (548) Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna Plats Deltagare Lennart Brattgård Birgitta Billstam Leif Carlsson Urban Frej Lars

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014

Kallelse till årsmöte 2014 Kvarteret Brevbärarens Samfällighetsförening El- och garagesektionen Kallelse till årsmöte 2014 Medlemmarna i El- & Garagesektionen kallas till årsmöte. Rösträtt har de fastighetsägare som har p-plats

Läs mer

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 1 juni 2014 kl 16:00 i föreningens egen lokal Täppgränd 11 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

Eds Brukshundklubb. Klubbmästare 2012. Tina Johansson med Chili

Eds Brukshundklubb. Klubbmästare 2012. Tina Johansson med Chili Eds Brukshundklubb Klubbmästare 2012 Tina Johansson med Chili Verksamhetsberättelse 2012 Hej allihop! Nu vill jag som ordförande säga några saker. V i kan åter lägga ett år till handlingarna. Under det

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE Page 1 of 5

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE Page 1 of 5 Page 1 of 5 SOLNA FÄLTRITTKLUBB Järvavägen 7 170 79 Solna www.sfrk.nu Närvarande: Anne Nordgren Thomas Tonndorf Anita Söderqvist Inger Nordström Marie Tholl Claes Karlström Madeleine Westberg, del av mötet

Läs mer