Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 Historik

2 I samma anda som tidigare skribenter delgett sektionens historia skall vi försöka sammanfatta del fyra av R-sektionens 40 år, Ett årtionde präglat av många investeringar och byggen på våra campingar Vid årets början var 963 medlemmar registrerade i Skaraborgsektionen. En säsongsplats på Örlen kostade för medlem 4700 kr inklusive el. På Hökensås ett annorlunda upplägg 3400 kr helår samt el enligt mätare 75 öre/kwh. Detta år fräschades maskinparken upp på båda campingarna. Till Örlen anskaffades en Avant minitraktor och till Hökensås en Ventrac kombimaskin. Båda försedda med klippaggregat och snöblad. En toabarack sattes upp på Örlen för att avlasta den befintliga servicebyggnaden samt ge kortare väg för M-fältets gäster. Även en nymålad stilig telefonkiosk fick plats vid receptionen. Detta var ju tiden då ingen ännu visste vad en smarttelefon skulle bli för något. Idag hade knappast någon funderat på en sådan. På våren detta år fick styrelsen frågan om att köpa grannfastigheten Håkängen på Hökensås. Styrelsen tog beslut om köp efter sedvanlig undersökning och värdering. Köpet blev klart under hösten och därefter började ett omfattande arbete att på fastigheten anlägga nitton campingtomter, el och belysning. Årsmöte och höstmöte avhölls på Sommarland. Samarbetet med Sommarland hade påbörjats inför rikstinget Naturligtvis var även detta år späckat med aktiviteter på båda campingarna. Fisketräff, boccia/varpa, midsommar för att nämna några och givetvis vårt stora åtagande Elmiamässan. Mässan gav även detta år ett gott tillskott till sektionen. Välkommet då de många investeringarna krävde sin del Medlemsantalet hade nu ökat till 1132 familjer. Årsmötet hölls även detta år på Sommarland. 110 röstberättigade medlemmar hade hörsammat kallelsen. Men varför saknades de övriga 1022? På Sommarland hade kanske samtliga fått plats. Under helgen inspekterades campingområdet då sektionen fått förtroendet att arrangera riksting den maj. Ett samarbete med Sommarland som blev mycket uppskattat. För barnfamiljerna fanns naturligtvis mycket att göra, inte minst med Sommarlands attraktioner. Även övriga deltagare kunde säkert hitta intressanta upplevelser. Jan Guillous berättelse om riddaren Arn, bördig från vår byggd, blev verkligt uppmärksammat med en spektakulär show innehållande galopperande hästar, duktiga ryttare och dito skådespelare. Även en medeltida marknadsplats med försäljning av olika föremål, gycklare, sångare och spelmän fanns på plats. Som grädde på moset hade Axevallatravet döpt ett lopp till Caravanloppet. Om någon rikstingsbesökare vann något större belopp har däremot aldrig redovisats. På Hökensås påbörjades under sommaren installationen av godkända eluttag på område Öringen. De gamla centralerna med porslinproppsäkringar måste bytas ut så fort ekonomin tillåter, då de inte är godkända för camping. Från Håkängen blev en friggebod flyttad till Örlen för att kunna användas som uthyrningsstuga. Två mindre sommarhus fick rivas då de var kraftigt angripna av mögel och röta. Dessutom behövdes marken till de planerade campingtomterna. Mycket kan säkert sägas om Skaraborgsektionen, men vi har aldrig varit rädda för att åta oss stora projekt.

3 2005 Ett mörkt år i sektionens historia. Årsmötet hölls detta år på Ålleberg den 9 april. Då revisorerna i sin berättelse påpekade att det saknades styrelsebeslut för delar av köpet av grannfastighetens på Hökensås, beviljade inte årsmötet styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Det skall med kraft framhållas att inga falsarier eller förskingring förekommit. Det är dock uppenbart att det varit samarbetssvårigheter i styrelsen som påverkat beslutsgången. Styrelsen avgick. En expeditions kommitté bestående av tre personer valdes för att sköta löpande ärenden fram till ett extra årsmöte 22 maj. En interimsstyrelse valdes på extra årsmötet att arbeta fram till höstmötet då en ordinarie styrelse valdes. På campingarna arrangerades som vanligt aktiviteter för att nämna några, fisketräff, midsommar, boule, boccia/varpa, allsång och karaoke, spökvandring på Halloween och fackeltåg på nyårskvällen. Den 8-11 september var traditionsenligt 45 medlemsfamiljer på Elmia för att parkera bilar och på så sätt skapa en inte föraktfull summa pengar till R-sektionen. Den 22 oktober var det dags för invigning av det nya området Håkängen. Nitton nya campingtomter skulle införlivas till Camp Hökensås. Många och långa diskussioner om vad det nya området skulle heta hade givit mer eller mindre otänkbara namnförslag. Mörten förkastades direkt. Efter flera månaders slit och flera kubikmeter sten plockats bort från området, låg det nära till hands att området fått namnet Stenbiten. Men nu är det ju så, att stenbit är en saltvattenfisk och därmed diskvalificerad som namngivare på Åsen. Till slut enades man om Regnbågen. Ett bra val enligt den församlade menigheten. Efter invigningen är arbetsnamnet Håkängen borta och det blir hela härligheten Camp Hökensås Medlemsantalet hade nu ökat med 75 nya medlemsfamiljer och sektionen har nu 1217 medlemmar. I takt med inflationen har nu campingavgifterna höjts. Hel säsong på Örlen kostar 4900 kr och på Hökensås 3800 kr och 1,20 kr/kwh. Trafikkommittén var som vanligt aktiva med manöverkörning i Tidaholm och Tibro. Alkoglasögon och krocksläde fick nog många att tänka till ordentligt. E-kortsutbildning erbjuds i klubbens regi. Ett bra initiativ som bland andra lockade undertecknad att som det visade sig ta ett helt nytt B-körkort med tillägg släpvagn. En nyttig påminnelse om att man på 30 år hinner glömma en hel del och att mycket nytt som kommit under tiden, inte tillfogats tidigare trafikkunskaper. Under hösten har styrelsen fått en offert på utbyte av campingtomtcentralerna till CEE- uttag på Örlen. Samtidigt diskuterades behovet av utbyggnad av servicehusets kök och diskutrymme. Eftersom båda behoven var kostnadskrävande beslöts att servicehuset skulle åtgärdas omgående och elcentralerna läggas i investeringsplanen och åtgärdas då ekonomin tillåter. Bryggorna var också i starkt behov av underhåll. Ett gediget arbete lades ned med att byta ut dåligt virke och att få bryggorna på plats i sjön. På Hökensås hade den gamla Fergusontraktorn från 1957 nu tjänat ut. Den ersattes av en begagnad New Holland årsmodell Ett verkligt lyft då den gamla Fergusonen krävde fler och fler timmar i underhåll för att vara körbar Vid årets början hade medlemsantalet sjunkit med 108 medlemmar. Inget att oroa sig för. Inte alla medlemmar betalar sin avgift före årsskiftet. Under en tid hade styrelsen överläggningar med Sommarland om en familjeträff under vecka Detta resulterade i beslut om att sektionen skulle arrangera denna träff. Riksstyrelsen nappade direkt och det var bara att börja planera. Kalkylen räknade med ca 200 campingfordon.

4 Att driva campingplats är som bekant inte något latmansgöra. Det som havs det skavs finns det ett gammalt talesätt. Duschautomaterna på Örlen var utslitna och måste ersättas med nya. Man upptäckte också skador på kaklets fogar som måste åtgärdas innan campingen öppnar. Till Hökensås beslöts att arbetet med belysningen och elcentralerna skulle fortsätta samt att lägga ny takplåt på nya receptionen som färdigställdes och invigdes under påskhelgen. Även Örlens belysning behöver förbättras och ett antal belysningsstolpar transporterades från Åsen till Örlen för uppsättning betyder 35-års jubileum i sektionen och firades i klubblokalen på Hökensås. Ett 80-tal medlemmar fick höra Hubert, Affe och Karl-Johan berätta minnen från förr. God middag följdes av dans långt framåt natten. Efter att ganska nyligen köpt grannfastigheten på Hökensås och arbetat hårt med att anlägga campingtomter där, blev vi lite tagna på sängen när markägare till det område där det hela startade en gång kontaktade styrelsen. Detta hade ju under många år varit ett arrende. Nu ville man sälja marken. Detta är den del av campingen där klubblokalen, bastun, ungdomslokalen och verktygsförrådet ligger och på något sätt centrum på campingen. Här har vi plöjt ned stort kapital avseende vatten, avlopp, el, belysning och asfalt mm. Även om det sved ordentligt i caravan-själen att behöva betala, enligt vår uppfattning, en väl tilltagen köpeskilling hade alternativet att avstå köp blivit betydligt dyrare. Vi hade då förlorat all vår tidigare insats på området. Nu är vi ändå ägare till vår camping. På rikstinget detta år togs beslut om att slopa sektionernas höstmöten och bara ha ett årsmöte på våren. Den nya ordningen gäller från 2008 och innebär att styrelseledamöterna fick förlänga mandattiden med ca 6 månader Nu har medlemsantalet stigit till 1363 familjer. Årsmötet planerades som rörlig träff på Såtenäs flygflottilj F7. Husvagnsuppställning utanför flottiljen men med middag och dans på mässen. Tyvärr var anslutningen till aftonens begivenheter inte tillräcklig, utan middag och dans fick strykas ur programmet. Dessbättre var intresset för studiebesöket på söndagen med visning av Jas 39 Gripen och trp plan 84 Herkules välbesökt. Närvarande på årsmötet var 28 röstberättigade medlemmar. Årets höjdpunkt får man väl kalla familjeträffen på Sommarland den 3-6 juli där hela 331 familjer anmält sig. Dessa familjer genererade tillsammans 670 vuxna och 800 barn/ungdomar. En fantastisk summa som ingen i sin vildaste fantasi hade räknat med. Som grädde på moset till Sommarlands attraktioner var möjlighet till uppstigning med varmluftsballong. Detta blev så välbesökt att dessvärre inte alla som ville prova kunde ges tillfälle, då gasolen tog slut. Jämmer och elände. En husvagn brinner på Hökensås. Tack vare rekommenderade avstånd mellan vagnarna och gynnsam vindriktning vid tillfället brann endast en vagn. Vagnarna på granntomterna fick dock värmeskador som måste repareras. På hösten blir sektionen tillfrågad om att hjälpa till med inkörningen vid rikstinget i Borås Rikstinget arrangerades detta år av N-, P- och O-sektionerna gemensamt. Som goda caravanare ställde vi givetvis upp. Vi har ju goda erfarenheter i ämnet från vårt eget ting 2004 och familjeträffen Våra ordinarie träffar och Elmia genomfördes som vanligt med gott resultat.

5 2009 Fler och fler familjer upptäcker tjusningen och fördelarna med campingliv och även intresset för vår förening ökar medlemmar är nu registrerade i R-sektionen. Att priserna ideligen höjs i vårt samhälle har väl inte undgått någon. En säsongsplats på Örlen kostar nu 5400 kr inkl. el och på Hökensås 4300 kr exkl. el 1,40 kr/ kwh. Vid vårvinterns snösmältning måste campingvärdarna på Hökensås snabbt få fram allt som fans tillgängligt i form av hinkar, baljor och plastpulkor för att samla upp vatten som läckte in genom taket på klubblokalen. Något måste göras åt taket det var alla överens om. En kommitté bildades med Jan- Erik Berg som byggledare. De fick uppdraget att ta fram underlag och kalkyl för ett nytt tak samt tilläggsisolering då uppvärmningskostnaderna stigit oroväckande i takt med elpriset. Båtbryggan på Örlen behövde rustas upp och fick bland annat nytt gångvirke. Stor uppskattning blev visat för det nybyggda köket och diskplatsen som stod klart till säsongens början. Intresset för campinggästernas möjlighet till internetuppkoppling har ökat. R- sektionen anmäler sitt intresse att vara med i det avtal med Telia surfzon som riksstyrelsen förhandlat fram med Telia för alla Caravan Club campingar i Sverige. Under hösten har ett erbjudande inkommit från Riks trafikgrupp om att till Örlen uppsätta en infartsbom med alkolås. Vissa bidrag från vägverket kan sökas. Då den gamla bommen på Örlen har reparationsbehov beslöts arbeta vidare med erbjudandet. Tårtkalas på Örlen Gris-Nils underhåller 20-års jubiléet firades på Örlen den 27 juni. Dragplåster vid denna begivenhet var värmlänningen Gris-Nils som underhöll med sång och mer eller mindre ekivoka historier. Kaffe och tårtkalas fattades inte heller vilket serverades och avnjöts på dansbanan Vi har nu för första gången blivit över 1700 medlemsfamiljer i Skaraborgssektionen. Årsmötet hölls detta år på skyttecentrum i Skövde. 31 röstberättigade medlemmar var närvarande. Även detta år ställdes sektionen inför stora uppgifter. M fältets toabarack på Örlen, som tidigare planerats att bygga nytt tak på, har efter utökad kontroll upptäckts ha mögel och röta i stommen. Beslöts att inte investera i denna sjuka byggnad. Planering inleddes för bygge av nytt servicehus. Arbetet påbörjades med att ta fram ritningar och med dessa inlämnades bygglovsansökan till Tibro kommun.

6 Riksstyrelsen har förhandlat med ett företag om upphandling av hjärtstartare. Alla sektioner har möjlighet att använda sig av detta avtal. Styrelsen beslöt att vi skall ha en hjärtstartare på vardera campingen och att utbildning i HLR skall erbjudas medlemmarna. En begagnad husvagn köptes till sektionen för att användas av trafikkommittén vid körövningar och vid Elmiamässan samt dessutom för korttidsuthyrning på campingarna. Planeringen för ersättning av bommen på Örlen har gått till beslut och blivit uppförd med alkolåsutrustning som innebär att utpasserande trafikanter blåser i ett munstycke. Om ingen alkohol registreras öppnas bommen. Bommen uppmärksammades i press och TV med intervju av vår ordförande. Alkolåsets tillkomst är ju för att ingen i tron att man är ren skall råka illa ut i trafiken. Diskussioner fördes om att arrangera familjeträff på Sommarland igen. Den lyckade träffen 2008 hade gett blodad tand. Beslöts ta kontakt med Sommarland som vi haft ett gott samarbete med tidigare. En ekonomisk kalkyl måste tas fram för fortsatt planering. Våra ordinarie träffar och tävlingar genomfördes som vanligt. Så även Elmia som, vid detta tillfälle på grund av Stefan Livs tragiska bortgång i flygolycka, tvingade oss att improvisera då gator utanför HV- Arena stängdes av i samband med minnesstunden för Stefan Liv. Vi fick beröm av polisen för vårt sätt att lösa de trafikproblem som uppstod, vilket visar att R- sektionen med sin mångåriga medverkan vid Elmiamässan, är väl rustade för allehanda problem som kan uppstå. Som vi hoppades blev klubblokalen på Hökensås färdig till nyårsaftonens festligheter. Omkring nittio personer trivdes till god mat, dansvänlig musik av Hjo-Bo samt att inte förringa, ett icke knarrande dansgolv.

7 2011 Enligt tradition har årsmötena hållits på olika orter i länet. Trots att vår medlemsmatrikel visar att vi nu är 1760 familjer i sektionen beslöts att detta år skulle årsmötet hållas på Hökensås. Vår nyrenoverade klubblokal skulle vid tillfället nyinvigas med lite mingel och klippning av blågult band. Att lokalen blev fullsatt och extrastolar fick tas fram är ju kvitto på att det var ett bra beslut. Den planerade familjeträffen på Sommarland som styrelsen under en tid arbetat med kunde inte genomföras. En alltför olönsam offert från Sommarland kullkastade våra planer. Det är uppenbart att den nya personal som vid tillfället räknat fram offerten inte förstod samarbetet med Caravan Club och vad de hade fått tillbaka i reklam och intäkter. Våra tidigare träffar, tinget 2004 och familjeträffen 2008 hade varit mycket positiva enligt Sommarlands dåvarande ledning. Bygget av servicehus på Örlen påbörjas. Bygglov har meddelats och en byggkommitté bildas med Jonas Karlsson som byggledare. Den gamla toabaracken skänktes bort mot borttransport. Att ett bygge i denna storlek innebär kringarbeten är ju inte ovanligt. För Örlen innebar det att transformatorn måste bytas till en med större kapacitet. Samtidigt måste ny kabel för servicehusets försörjning och M-fältets campingtomter grävas ned. Caravan Club är ju folkbildare till sin natur. Under året fick medlemmarna möjlighet till utbildning i HLR. På Hökensås av hjärtläkaren Daniel Hellner. Brandskyddsutbildning teoretiskt och praktiskt genom brandinspektör Robert Karlssons försorg. Båda dessa utbildare är medlemmar i skaraborgsektionen och höll utbildning utan ersättning. Det är väl detta vi kallar Caravananda? Trafikkommittén hade som vanligt två trafikdagar med manöverbana och promilleglasögon. Man hade även förstärkts med Sven-Gunnar Wallin från Caravan Clubs Riks trafikkommitté som höll information om trafikfrågor. Sektionen har också medverkat med information i ämnet för allmänhet hos husvagn/husbilsförsäljare Ännu ett decennium i Skaraborgssektionens historia kan nu sammanfattas. Vi är nu 1780 medlemmar vi årets början. Säsongsavgifterna kostar nu 5900 kr inkl. el på Örlen och på Hökensås 5000 kr exkl. el 1,40 kr/kwh innebär 40 års- Jubileum vilket bör firas. Planering för en festlig Jubileumskväll i slutet av augusti på Hotell Bellevue i Hjo inleds. Övernattningsmöjligheter ordnades på camping eller hotell. Transferbuss beställdes till Örlen och Hökensås. Vad blev det? Ingenting Med elva medlemmar anmälda gick det ju inte att arrangera en fest. Det är bara att konstatera. Klubbtillhörighetskänslan hos medlemmarna är inte densamma år 2012 som för tio eller tjugo år sedan.

8 När Örlen öppnade för säsongen kunde del av campingen ansluta sina vagnar till elsäkerhetsverkets godkända standard. M- fältets eluttag hade blivit ersatta med CEE uttag, personskyddsautomater och pulsmätare för kwh. Då M-fältet är beläget på arrendemark beslöts kontakta jordägaren och förlänga arrendetiden i akt och mening skydda vår investering. Det hade ju inte varit roligt att i ett värsta fall fått en uppsägning av arrendet kort efter att ha investerat stora pengar på M fältet. På Hökensås har en skänkt rullstolsramp monterats framför entrén till torpet. De tidigare plankorna som fungerat provisoriskt kan nu pensioneras. De gamla golfbanorna som efter hand blivit omöjliga att spela på, beslöts att dessa skulle rivas upp och marken återställas. Nya i vädertåligt material är en så stor investering att för närvarande finns inte utrymme för detta. Planering för fortsatt utbyggnad av campingens eluttag på Örlen fick ändrad inriktning då behörighetsansvarig för sektionens elarbeten redovisade för styrelsen, elsäkerhetsverkets regler för utbyte av eluttag på campingtomterna. Styrelsens tanke att med eget kapital fördela arbete och kostnad över två säsonger måste revideras då arbete som påbörjats, enligt gällande regler, måste slutföras inom tolv månader. Beslöts att låna pengar i bank till investeringen och göra campingen klar med CEE-uttag till säsongsöppning Vi vågar nog påstå att det är få campingar som har samma standard vad det gäller elsäkerhet jämfört med Skaraborgssektionen. Naturligtvis är det som här redovisats för de sista tio åren en komprimerad sammanfattning av vår verksamhet. Man kan väl ändå säga att vi tillsammans lyckats utföra en hel del till sektionen och medlemmarnas fromma. Med hopp om en fortsatt livaktig sektion. Vid tangenterna Mariana och Thomas

Kalvö Koloniby 1988 2008 en sammanfattning över dom första 20 åren

Kalvö Koloniby 1988 2008 en sammanfattning över dom första 20 åren Bertil Sigge Siggelin med sonen Håkan bygger första kolonistugan på C 06 november 1988. foto/ bs Kalvö Koloniby 1988 2008 en sammanfattning över dom första 20 åren December 2007 foto/bs Dom första tio

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Våra första 25 år...

Våra första 25 år... Våra första 25 år... 2 Tjörns Golfklubb Tjörns Golfklubb som ligger mitt på Tjörn fyller i år 25 år. Klubben har under denna tid upplevt både med- och motgångar men har sakta men säkert utvecklats till

Läs mer

Ansvarig: Johan Strömbäck

Ansvarig: Johan Strömbäck 1 (7) Ansvarig: Johan Strömbäck 2 (7) Under senaste åren har varumärket SOF fått en sig en törn i sidan, detta har lett till att SOF inte längre är den populäraste händelsen under läsåret och att SOF säljer

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Bygg- och fastighetsekonomprogrammet Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt - Vilka privatekonomiska och sociala konsekvenser uppkommer för de

Läs mer

Tjörns Golfklubb 10 år En återblick

Tjörns Golfklubb 10 år En återblick Tjörns Golfklubb 10 år En återblick av Lars-Åke Lindeborg Boab Tryckeri AB, Skärhamn 2000 Så började det Idén till en golfbana på Tjörn föddes i samband med att Sven Öhman, som under 80-talet var stadsarkitekt

Läs mer

MASTHUGGS. Målarverkstaden ommålad

MASTHUGGS. Målarverkstaden ommålad Tre förslag om fasaderna Brf Masthuggets historia del 2 Digital-tv via bredband eller kabel? TV-film om gamla Masthugget 1-09nytt MASTHUGGS Bostadsrättsföreningen Masthugget Målarverkstaden ommålad Ledare

Läs mer

Nya utredningar Sid 2-3 Projektledare med blås Sid 4 Tömmarna mitt i handen Sid 7. Mästare på att demontera hus

Nya utredningar Sid 2-3 Projektledare med blås Sid 4 Tömmarna mitt i handen Sid 7. Mästare på att demontera hus Nya utredningar Sid 2-3 Projektledare med blås Sid 4 Tömmarna mitt i handen Sid 7 Mästare på att demontera hus

Läs mer

Örebrosektionen, nr 4, 2014 Årgång 33

Örebrosektionen, nr 4, 2014 Årgång 33 Örebrosektionen, nr 4, 2014 Årgång 33 1 Sektionsstyrelsen Ordförande Håkan Söderman e-post: hakan.soderman@cc-orebro.se Kassör Göran Axelsson e-post: 0703111488@telia.com Sekreterare, marknad/pr Inger

Läs mer

C-UPPSATS. Polarbjörnens uppväxt

C-UPPSATS. Polarbjörnens uppväxt C-UPPSATS 2006:249 Polarbjörnens uppväxt En undersökning av Polarvagnens etablering, utveckling och påverkan i Dorotea kommun Magnus Simonsson Luleå tekniska universitet C-uppsats Historia Institutionen

Läs mer

VIKTIGT: Glöm inte att meddela din nya adress om du flyttar.

VIKTIGT: Glöm inte att meddela din nya adress om du flyttar. Våren 2011 1 Då vi får många nya faddrar varje år kommer denna sida att vara stående i tidningen. Vi vill hälsa alla nya faddrar mycket välkomna till vår förening! CHIGAMBAS-Nytt skickas ut till alla medlemmar

Läs mer

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Rapport Denna rapport är resultatet av en förstudie gjord av Coompanion Kronoberg 2012-2013 i samverkan med Regionförbundet Södra Småland

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Sverok Stockholm Styrelsemöte 24 maj 2008 Protokoll möte 3

Sverok Stockholm Styrelsemöte 24 maj 2008 Protokoll möte 3 Sverok Stockholm Styrelsemöte 24 maj 2008 Protokoll möte 3 Närvarande: Nina Högberg. Petter Blomberg. Anneli Henriksson. Christian Viklund. Mårten Lagerstedt. Sara Karlsson. Björn Södergren. Wilhelm Andersson.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Älvsborgs- Nytt. Insidorna. Nyårsfest på Lassalyckan. Inte så här rörigt! Årgång 10. Inbjudan till årsmöte 4. 40 år med P-sektionen 18-21

Älvsborgs- Nytt. Insidorna. Nyårsfest på Lassalyckan. Inte så här rörigt! Årgång 10. Inbjudan till årsmöte 4. 40 år med P-sektionen 18-21 Älvsborgs- Nytt 1 2009 Årgång 10 Insidorna Nyårsfest på Lassalyckan Inbjudan till årsmöte 4 40 år med P-sektionen 18-21 Träffar 22-23 I dansens virvlar. Det var fullt på dansgolvet när 2009 firades in

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 I december 2010 informerades styrelsen om att SAM var villiga att göra ytterliggare en donation till Y-NEEW, den tredje i ordningen. Styrelsearbetet under våren kom därför

Läs mer

nytt 2-08 MASTHUGGS Vårsalong för femte året i rad

nytt 2-08 MASTHUGGS Vårsalong för femte året i rad Rapport från årets stämma Måsjakt på taken Saddek saknar solidariteten Masthugget allt mer attraktivt nytt Bostadsrättsföreningen MASTHUGGS 2-08 Masthugget Vårsalong för femte året i rad Ledare styrelsens

Läs mer

Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll

Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll VM i Herning - Timo Rajasaari... 2 SIF SvRF - RF... 3 Riksidrottsförbundet - Tanja Zabel och Göran Montan... 6 Hur går vi vidare?... 6 Gruppredovisningar...

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

På Alla Plan. Extra kulor till jul NUMMER 4 ÅR 2005. Nyhetsblad för medlemmar i SEKO Posten Produktion Göteborg

På Alla Plan. Extra kulor till jul NUMMER 4 ÅR 2005. Nyhetsblad för medlemmar i SEKO Posten Produktion Göteborg På Alla Plan Nyhetsblad för medlemmar i SEKO Posten Produktion Göteborg NUMMER 4 ÅR 2005 Extra kulor till jul Löneförhandlingarna för avtalsperioden 1 oktober 2005 till 30 september 2006 är avslutade,

Läs mer

Entreprenörerna om vindens möjligheter

Entreprenörerna om vindens möjligheter Entreprenörerna om vindens möjligheter Vindaffären börjar med ett samtal För att bygga vindkraft krävs mark. LRFs medlemmar står för hälften av all tillgänglig privat mark i Sverige. Förutsättningarna

Läs mer

NR 2/2001. Ordföranden har ordet DETTA NUMMER

NR 2/2001. Ordföranden har ordet DETTA NUMMER DETTA NUMMER Ekonomi och förvaltning: - Ekonomiska reserver i brf Svartvik - Att tjäna pengar på pengar Årsmöte: - Årsstämmans debattfråga Smått & gott: -Bredband till hösten - Minnebergs vårsalong - Intresset

Läs mer

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Oktober 2011 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 LOV i äldreomsorgen en bakgrund... 5 3 Beräkningen av ersättningsnivåerna... 9 4 Underskott

Läs mer

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg 1 Rapport - Dagbok Boliviaprojektet Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014 Åke Söderman. ABF Gävleborg 2 Inledning Så var det dags för den sista uppföljningsresan under Boliviaprojektets 19 genomförda år.

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2012 för Häverö-Edebo-Singö församling

Verksamhetsuppföljning 2012 för Häverö-Edebo-Singö församling Verksamhetsuppföljning 2012 för Häverö-Edebo-Singö församling Grävning för installation av kylanläggnig vid Häverö gravkapell sommaren 2012 1 Inledning av Kyrkoherde Ulf Engström 2 Som kyrkoherde i Häverö-Edebo-Singö

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Östra Östergötland. Verksamhetsåret 2008

Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Östra Östergötland. Verksamhetsåret 2008 Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Östra Östergötland Verksamhetsåret 2008 Brottsofferjouren Östra Östergötland är en lokal förening ansluten till Brottsofferjourernas Riksförbund och som verkar

Läs mer