Jannica Ljunggren (red.) Bildningsförvaltningen i Svenskfinland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jannica Ljunggren (red.) Bildningsförvaltningen i Svenskfinland"

Transkript

1 Jannica Ljunggren (red.) Bildningsförvaltningen i Svenskfinland

2 FÖRFATTARE Jannica Ljunggren PÄRMBILD Heli Sorjonen 1 upplagan ISBN (pdf) Finlands Kommunförbund Helsingfors 2012 Finlands Kommunförbund Andra linjen 14, Helsingfors PB 200, Helsingfors Tfn Fax

3 Innehåll 1 Inledning Metod Åland Brändö Eckerö Finström Föglö Geta Hammarland Jomala Kumlinge Kökar Lemland Lumparland Mariehamn Saltvik Sottunga Sund Vårdö Östra Nyland Borgå Lappträsk Lovisa Mörskom Pyttis Västra Nyland Hangö Ingå Lojo Raseborg Sjundeå Huvudstadsregionen Vanda Esbo Grankulla Helsingfors Kyrkslätt Sibbo

4 Bildningsförvaltningen i Svenskfinland 39 Norra Österbotten Jakobstad Karleby Kronoby Larsmo Nykarleby Pedersöre Södra Österbotten Kristinestad Kaskö Korsholm Korsnäs Malax Närpes Vasa Vörå Åboland Kimitoön Pargas Åbo Svensk- och tvåspråkig yrkesutbildning i Finland Medborgar- och arbetarinstitut i svensk-finland Sammandrag

5 1 Inledning Under de senaste åren har det flera gånger efterlyst fakta över hur det svenspråkiga bildningsväsendets förvaltning organiserats i Finland. I och med att Kommunförbundet beviljades finansiering via Svenska Kulturfonden kunde denna utredning förverkligas. För utredningen har direktör Anneli Kangasvieri, avdelningen för undervisning och kultur vid Finlands Kommunförbund ansvarat samt sakkunnig Kurt Torsell och projektarbetare Jannica Ljunggren, som jobbade som projektarbetare. Projektet förverkligades i samarbete med Kommunförbundets svenska sekretariat samt forsknings och utvecklingsenheten vid Kommunförbundet. Utbildningsförvaltningen är organiserad på olika sätt i våra kommuner. En del kommuner har en nämnd, andra en sektion för de respektive språkgrupperna. En del kommuner har en svensk skoldirektör, andra en direktör med ansvar för båda språkgrupperna. Förhoppningsvis kan denna rapport stå som grund för en fortsatt utredning som ska ge förslag och rekommendationer till vilka språkaspekter som borde beaktas med tanke på kommunallagsreformen. Inför reformer är det viktigt att ha beredskap att på bästa möjliga sätt organisera den svenska bildningsförvaltningen i kommunerna. I rapporten ges en helhetsbild av dagsläget och bakgrundsfakta för kommande beslut. Utredningen består av tre delar; regionutredningar, kommunvisa fakta och en beskrivning över hur yrkesutbildningen och det fria bildningsarbetet är organiserad. Ett stort tack till finansiären Svenska Kulturfonden, alla kommuner och övriga som deltagit i arbetet och bidragit till att denna rapport kunde göras. Anneli Kangasvieri, Kurt Torsell och Jannica Ljunggren 5

6 Bildningsförvaltningen i Svenskfinland 2 Metod För insamling av information om de tvåspråkiga och enspråkigt svenska kommunerna har använts flera metoder. Nämndernas, sektionernas och direktionernas uppgifter samt delegering av beslutanderätt inom bildningsväsendet har erhållits från kommunernas förvaltningsstadgor, instruktioner för bildningsväsendet eller skolstadgor. De flesta dokument har funnits på kommunernas hemsidor men många av dokumenten har även skickats per e-post. Under juni månad ringdes tjänstemännen inom bildningssektorn personligen upp. Vid kontakt med tjänstemännen erhölls uppgifter om antalet barn i svenskspråkig barndagvård, förskola samt eftermiddagsverksamhet och även sådana uppgifter som vi inte lyckats få via de kommunvisa dokument vi haft tillgång till. Alla tjänstemän har vi inte lyckats nå men då har förvaltningsstadgan, instruktionen för bildningssektorn eller skolstadgan förmedlat den viktigaste informationen. Via Statistikcentralen och Ålands statistik- och utredningscentral har statistik uppgifter om kommunerna erhållits. Antalet elever i grundskolan är taget från Statistikcentralen, uppgifterna är från år Före publicering har alla kommuner getts möjlighet att granska och kommentera kommunernas uppgifter. 6

7 3 Åland Kommuner: Brändö, Eckerö, Finström, Föglö, Kökar, Sottunga, Jomala, Lemland, Hammarland, Geta, Lumparland, Mariehamn, Saltvik, Kumlinge, Sund och Vårdö Kommunerna på Åland samarbetar kring utbildning genom att flera kommuner har gemensam skoldirektör. Regionen har två högstadiedistrikt dit tio kommuner hör medan de övriga kommunerna har egen grundläggande utbildning med årskurserna 7 9. Ålands landsting har hand om gymnasieutbildningen på Åland, gymnasiet är beläget i Mariehamn. Dagvården hör till socialväsendet i 12 kommuner. I fyra kommuner, Sund, Vårdö, Saltvik och Geta, underlyder dagvården bildningsväsendet. Skolorna på Åland har inte direktioner. 3.1 Bildningsväsendet Bildningsväsendet ser väldigt olika ut i de Åländska kommunerna. Nedan är en förteckning, kommunvis, över vilka verksamheter som underlyder bildningsväsendet. Lumparland, Lemland och Hammarland grundläggande utbildningen och fri bildning Sund och Vårdö dagvård, förskola, grundläggande utbildning, kulturverksamhet, biblioteksverksamhet, morgon- och eftermiddagsverksamhet Saltvik dagvård, förskola, grundläggande utbildning, fri bildning, kultur-, idrotts-, ungdoms- och biblioteksverksamhet Mariehamn grundläggande utbildning, morgon- och eftermiddagsverksamhet, fri bildning, kultur-, fritids-, idrotts-, ungdoms- och biblioteksverksamhet Föglö grundläggande utbildning, fri bildning och biblioteksverksamhet Kökar grundläggande utbildning, fri bildning, idrotts- och ungdomsverksamhet Sottunga grundläggande utbildning, idrotts- och ungdomsverksamhet Brändö grundläggande utbildning, eftermiddagsverksamhet, fri bildning, ungdoms- och idrottsverksamhet Kumlinge grundläggande utbildning, fri bildning, kultur-, idrotts-, ungdoms- och biblioteksverksamhet Geta barnomsorg och grundläggande utbildning Jomala grundläggande utbildning Finström grundläggande utbildning, morgon- och eftermiddagsverksamhet Eckerö grundläggande utbildning 7

8 Bildningsförvaltningen i Svenskfinland Ledningsstruktur för utbildningsverksamhet Skoldirektör Gemensam Egen Samtliga kommuner har en skoldirektör eller bildningschef som är ledande tjänsteman för den grundläggande utbildningen. Mariehamn, Brändö, Saltvik och Kumlinge har egna skoldirektörer. Eckerö, Jomala, Lemland, Hammarland och Lumparland har en gemensam skoldirektör, dessa kommuner hör till Södra högstadiedistriktet. För kommunerna Föglö, Kökar och Sottunga finns en skoldirektör. Finström, Geta, Sund och Vårdö delar på skoldirektörstjänsten, dessa kommuner hör till Norra högstadiedistriktet. Saltvik hör även till det Norra högstadiedistriktet, de har två egna skoldirektörer, en från varje skola i kommunen Nämnder Alla kommuner förutom Jomala har en nämnd som ansvarar för den grundläggande utbildningen i kommunen. På Jomala är det kommunstyrelsen som handhar ärenden gällande skolfrågor. I de kommuner som tillhör högstadiedistrikten finns även en förbundsstyrelse som övervakar den grundläggande utbildningen 7 9 och fungerar på samma vis som en skolnämnd. Nedan en förteckning över de uppgifter och den beslutanderätt som de flesta kommuners nämnder har i regionen samt högstadiedistriktens uppgift och beslutanderätt. En utförligare förteckning över nämndernas och högstadiedistriktens uppgifter och beslutanderätt finns i kommunkorten. Skolnämndernas uppgifter och beslutanderätt Högstadiedistriktens förbundsstyrelse - tillsvidareanställning av personal - leda kommunalförbundets verksamhet, - ansvara för skolskjuts ekonomiplan och förvaltning - övervaka skolans budget - ansvara för skolskjutsar - ge förslag om budget - tillsvidareanställning av personal - godkänna skolans arbetsplan - övervaka att målen för grundskolan förverkligas - ansvara för skolutveckling Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster I samtliga kommuner hör skolhälsovårdaren till Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS). Olika slag av terapeuter fungerar i de flesta kommuner under Ålands hälso- och sjukvård, dock har flera kommuner svarat att terapeuttjänster även kan köpas privat. På Brändö hör olika slag av terapeuter till Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP) i Mariehamn. 8

9 Terapeuter (ex. ergo, talterapeut) Skolhälsovårdare Skolkurator Skolpsykolog Har ej Övrigt Köptjänst Ålands hälso och sjukvård (ÅHS) Bildningsväsendet/högstadiedis trikt I Saltvik hör terapeuterna till bildningsväsendet. Skolkuratorn hör i de flesta kommuner till bildningsväsendet. I fem kommuner, Brändö, Kumlinge, Kökar, Föglö och Sottunga, finns inte någon skolkurator men i akuta fall kan denna tjänst köpas. Skolpsykologen hör i de flesta kommuner till bildningsväsendet. I fyra kommuner, Föglö, Sottunga, Kökar och Kumlinge, fungerar skolpsykologtjänsten genom köpavtal. Brändö har ingen skolpsykolog men i akuta fall kan en skolpsykolog köpas privat Statistik Totala mängden svenska barn och unga i olika verksamheter i regionen Dagvård Förskola 284 Morgon- och eftermiddagsverksamhet 301 Grundläggande utbildning Gymnasium 461 Statistik över antalet barn i dagvård och förskola saknas från kommunerna Geta och Sund. Statistik över morgon- och eftermiddagsverksamhet saknas från kommunerna Sund, Geta och Vårdö Kultur-, idrotts-, ungdoms- och biblioteksverksamhet Kommunerna Finström, Lemland, Lumparland, Sottunga, Geta har en nämnd för kultur-, idrotts-, ungdoms- och biblioteksverksamhet. På Brändö underlyder ungdoms- och idrottsverksamheten bildningsnämnden medan kultur- och biblioteksverksamheten underlyder biblioteks- och kulturnämnden. I Mariehamn beslutar både bildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden om ärenden gällande kultur-, idrotts-, ungdoms- och biblioteksverksamhet. I kommunerna Saltvik, Kumlinge, Sund, Vårdö underlyder idrotts-, ungdoms- kultur- och biblioteksverksamheten bildningsväsendet. Hammarland har både en biblioteksnämnd och en fritidsnämnd. På Föglö underlyder biblioteksverksamheten bildningsväsendet medan idrotts-, ungdoms och kulturverksamhet underlyder fritidsnämnden. I Eckerö är det närings- och kulturnämnden samt skol- och fritidsnämnden som handhar ärenden gällande kultur-, idrotts-, ungdoms- och biblioteksverksamhet. I Jomala är det Kommunstyrelsen som handhar alla ärenden gällande ungdoms- idrotts-, kultur- och biblioteksverksamhet. 9

10 Bildningsförvaltningen i Svenskfinland 4 Brändö Invånarantal: 480 Språkförhållande: Svenska: 82,1 % Finska: 14 % Övriga: 4 % 4.1 Bildningsväsendet Verksamheter som underlyder bildningsväsendet Grundläggande utbildning Eftermiddagsverksamhet Fri bildning Ungdomsverksamhet Idrottsverksamhet Dagvård och förskola hör till socialväsendet där socialsekreteraren är ledande tjänsteman och även föredragande i socialnämnden. Kultur- och biblioteksverksamhet underlyder biblioteks- och kulturnämnden Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård Kommundirektör Skoldirektör Socialsekreterare Nämnd och ledande tjänstemän På Brändö finns en skolnämnd där skoldirektören är beredande och föredragande. Skolkansliet bereder och verkställer ärenden som beslutits i skolnämnden. Skoldirektören är ledande tjänsteman för all verksamhet som lyder under bildningsväsendet. Skolnämndens uppgift och beslutanderätt besluta om målsättning och riktlinjer för verksamheterna inom bildningsväsendet ansvara för verksamhets- och ekonomiplanering ansvarar för uppföljning och utvärdering ansvara för en god arbetsmiljö för elever och personal 10

11 4.1.4 Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster Skolpsykolog Skolkurator Skolhälsovårdare Olika slag av terapeuter (ex. tal- och ergoterapeut) Verksamhetsområde Finns ej Finns ej Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP) Mariehamn Skolpsykolog och skolkurator kan i akuta fall köpas privat Statistik Statistik över antalet svenska barn och ungdomar inom olika verksamhetsområden Dagvård 10 Förskola 3 Morgon-, eftermiddagsverksamhet 5 Grundläggande utbildning 38 11

12 Bildningsförvaltningen i Svenskfinland 5 Eckerö Invånarantal: 978 Språkförhållande: Svenska: 89 % Finska: 5,4 % Övriga: 5,6 % 5.1 Bildningsväsendet Till bildningsväsendet hör den grundläggande utbildningen. I kommunens regi ordnas grundläggande utbildning för årskurserna 1-6. Grundläggande utbildning för årskurserna 7-9 ordnas av kommunalförbundet Södra Ålands högstadiedistrikt. Kommuner som hör till distriktet är Eckerö, Jomala, Lumparland, Lemland och Hammarland. Alla kommuner i distriktet har en gemensam skoldirektör. Den grundläggande utbildningens årskurser 7-9 är belägen i Jomala kommun. Dagvård, förskola, morgon- och eftermiddagsverksamhet hör till socialväsendet och handhas av socialnämnden. Socialsekreteraren är både föredragande och beredande i nämnden, i beredningsärenden samarbetar socialsekreteraren med daghemsföreståndarna och morgon- och eftermiddagsverksamhetsledarna. För kultur-, idrotts-, ungdoms- och biblioteksverksamhet ansvarar närings- och kulturnämnden Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård Kommundirektör Skoldirektör Socialsekreterare Ledande tjänstemän Verksamhet Dagvård och förskola Morgon- och eftermiddagsverksamhet Grundläggande utbildning Fri bildning Ledande tjänsteman Ledande föreståndare Socialsekreterare Skoldirektör Kontaktperson I kommunen utses en kontakperson för medborgarinstitutet och denna person är ledande tjänsteman för den fria bildningen Nämnd och förbundsstyrelse Nämnd/sektion Föredragande Ansvarsområde Skol- och fritidsnämnd Skoldirektör Grundläggande utbildning, fri bildning 12

13 Skolnämndens uppgift och beslutanderätt bereda ärenden som skall handläggas i kommun-fullmäktige eller i kommunstyrelsen tillsvidareanställning av personal övervakar av skolans ekonomi avge förslag till budget godkänna skolans arbetsplan godkänna skolans ordningsregler ansvara för skolskjutsar besluta om ärenden gällande skol- och fritidsfrå-gor Södra Ålands högstadiedistrikts förbundsstyrelses uppgift och beslutanderätt övervaka att målen för grundskolan förverkligas övervaka att grundskolan utvecklas ansvara för att verksamheten vid behov utreds utfärda bestämmelser, direktiv och anvisningar för den verksamhet och personal som underlyder styrelsen bereda ärenden som skall handläggas av förbundsfullmäktige övervaka ekonomin enligt gällande bestämmelser utarbeta förslag till budget ansvara för skolskjutsar godkänna skolans ordningsregler avge verksamhetsberättelse till förbundsfullmäktige Södra Ålands högstadiedistrikt förvaltas av ett kommunalförbund. Förbundsstyrelsen fungera även som en skolnämnd Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster Skolpsykolog Skolkurator Skolhälsovårdare Olika slag av terapeuter (ex. tal- och ergoterapeut) Verksamhetsområde Södra Ålands högstadiedistrikt Södra Ålands högstadiedistrikt Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) eller köpas privat Statistik Statistik över antalet svenska barn och ungdomar inom olika verksamhetsområden Dagvård 45 Förskola 9 Eftermiddagsverksamhet 12 Grundläggande utbildning 77 13

14 Bildningsförvaltningen i Svenskfinland 6 Finström Invånarantal: 2527 Språkförhållande: Svenska: 92,5 % Finska: 3,2 % Övriga: 4,4 % 6.1 Bildningsväsendet Verksamheter som underlyder bildningsväsendet Grundläggande utbildningen Morgon- och eftermiddagsverksamhet I kommunens regi ordnas grundläggande utbildning för årskurserna 1-6. Grundläggande utbildning för årskurserna 7-9 ordnas av kommunalförbundet Norra Ålands högstadiedistrikt. Till distriktet hör kommunerna Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö, skolan är belägen i kommunen Finström. Dagvård och förskola hör till socialväsendet. Den fria bildningen fungerar genom ett köpavtal med Mariehamns arbetarinstitut Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård Kommundirektör Skoldirektör Barnomsorgsledare (enligt tillgängliga uppgifter) Ledande tjänstemän Skoldirektören är ledande tjänsteman för den grundläggande utbildningen, morgon- och eftermiddagsverksamheten. Ledande tjänsteman för dagvård och förskola är barnomsorgsledaren Nämnd Nämnd/sektion Föredragande Ansvarsområde Skolnämnd Skoldirektör Grundläggande utbildning, morgon- och eftermiddagsverksamhet Socialnämnd Dagvård och förskola I skolnämnden är skoldirektören föredragande och beredande. Kommunerna Finström, Geta, Sund och Vårdö har en gemensam skoldirektör. Barnomsorgsledare bereder ärenden i socialnämnden som gäller dagvård och förskola. 14

15 Skolnämndens uppgift och beslutanderätt leda och utveckla skolväsendet i kommunen övervaka skolans undervisning och övriga verksamhet tillsvidareanställning av personal till skolorna besluta om skolskjuts Norra Ålands högstadiedistrikts förbundsstyrelses uppgift och beslutanderätt huvudman och arbetsgivare för personalen i distriktet ansvara för läroplanen ansvara för skolutvecklingen i distriktet besluta om skolskjutsar koordinera verksamheten leda kommunalförbundets verksamhet, ekonomiplan och förvaltning Kommunalförbundet Norra Ålands högstadiedistrikt förvaltar ett förbundskansli. Förbundskansliet handhar beredningen och verkställande av de ärenden som hör till dess behörighetsområde i skolnämnden. Förbundsstyrelsen fungerar även som en skolnämnd Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster Skolpsykolog Skolkurator Skolhälsovårdare Olika slag av terapeuter (ex. tal- och ergoterapeut) Verksamhetsområde Bildningsväsendet Bildningsväsendet Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) Statistik Statistik över antalet svenska barn och ungdomar inom olika verksamhetsområden Dagvård 104 Förskola 34 Morgon-, eftermiddagsverksamhet 39 Grundläggande utbildning Kultur- och fritidsnämnden I Finström finns en kultur- och fritidsnämnd som inte hör till bildningsväsendet. Kultur- och fritidschefen är föredragande i nämnden och ledande tjänsteman för kultur- och fritidsverksamheten. Biblioteks-, ungdoms-, idrotts- och kulturverksamheten lyder under kultur- och fritidschefen. 15

16 Bildningsförvaltningen i Svenskfinland 7 Föglö Invånarantal: 580 Språkförhållande: Svenska: 87 % Finska: 3,1 % Övriga: 9,9 % 7.1 Bildningsväsendet Verksamheter som underlyder bildningsväsendet Grundläggande utbildning Fri bildning Biblioteksverksamhet Dagvård, förskola och eftermiddagsverksamhet hör till socialsektorn och socialnämnden handhar dessa ärenden. Daghemsföreståndaren är ledande tjänsteman för dagvård, förskola, morgon- och eftermiddagsverksamhet. Socialsekreteraren är beredande och föredragande i socialnämnden. Kultur-, idrotts- och ungdomsverksamheten handhar fritidsnämnden eller kommunstyrelsen Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård Kommundirektör Skoldirektör Socialsekreterare Ledande tjänstemän Verksamhet Grundläggande utbildning Fri bildning och biblioteksverksamhet Ledande tjänsteman Skoldirektör Bibliotekarie Föglö har en gemensam skoldirektör med Sottunga och Kökar Nämnd Nämnd Föredragande Ansvarsområde Bildningsnämnd Skoldirektör Grundläggande utbildning, fri bildning och biblioteksverksamhet I bildningsnämnden är skoldirektören och bibliotekarien både föredragande och beredande. Skoldirektören sköter den grundläggande utbildningen och bibliotekarien den fria bildningen och biblioteksverksamheten. Skolan har ingen direktion. 16

17 Bildningsnämndens uppgift och beslutanderätt leda bildningsväsendet övervaka skolans och bibliotekets budget ansvara för att budgeten efterföljs avge förslag till budget tillsvidareanställning av personal ansvara för skolskjuts ansvara för skolans fastighetsskötsel ansvara för skolbespisning Den ekonomiska förvaltningen för skol- och biblioteksväsendet handhar kommunstyrelsen Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster Skolpsykolog Skolkurator Skolhälsovårdare Olika slag av terapeuter (ex. tal- och ergoterapeut) Verksamhetsområde Köpes Finns ej Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) Statistik Statistik över antalet svenska barn och ungdomar inom olika verksamhetsområden Dagvård 14 Förskola 3 Eftermiddagsverksamhet 5 Grundläggande utbildning 61 17

18 Bildningsförvaltningen i Svenskfinland 8 Geta Invånarantal: 492 Språkförhållande: Svenska: 89,4 % Finska: 5,1 % Övriga: 5,5 % 8.1 Bildningsväsendet Verksamheter som underlyder bildningsväsendet Barnomsorg Grundläggande utbildning Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård Kommundirektör Skoldirektör Nämnd och förbundsstyrelse Skolnämnden handhar ärenden gällande barnomsorg och grundläggande utbildningens årskurser 1-6. Skoldirektören är föredragande i nämnden, beredandet sker i samråd med skol- och daghemsföreståndarna. Skoldirektören är ledande tjänsteman för barnomsorgen och den grundläggande utbildningen. Kultur- idrotts- ungdoms- och biblioteksverksamhet underlyder biblioteks- och kulturnämnden där bibliotekssekreteraren är föredragande. Nämndens uppgifter och beslutanderätt besluta om läsårets arbets- och lovtider tillsvidareanställning av personal godkänna undervisningsplan avge förslag om budget taxor och bokslut Norra Ålands högstadiedistrikts förbundsstyrelses uppgift och beslutanderätt huvudman och arbetsgivare för personalen i distriktet ansvara för läroplanen ansvara för skolutvecklingen i distriktet besluta om skolskjutsar koordinera verksamheten leda kommunalförbundets verksamhet, ekonomiplan och förvaltning Kommunalförbundet Norra Ålands högstadiedistrikt förvaltar ett förbundskansli. Förbundskansliet handhar beredningen och verkställande av ärenden som hör till dess behörighetsområde i skolnämnden. Förbundsstyrelsen fungerar även som en skolnämnd. 18

19 8.1.4 Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster Skolpsykolog Skolkurator Skolhälsovårdare Olika slag av terapeuter (ex. tal- och ergoterapeut) Verksamhetsområde Norra Ålands högstadiedistrikt Norra Ålands högstadiedistrikt Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) Statistik Statistik över antalet svenska barn och ungdomar inom olika verksamhetsområden Dagvård Förskola Morgon-, eftermiddagsvård Grundläggande utbildning 24 Uppgifter om antal elever i dagvård, förskola, morgon- och eftermiddagsverksamhet saknas. 19

20 Bildningsförvaltningen i Svenskfinland 9 Hammarland Invånarantal: 1526 Språkförhållande: Svenska: 93,4 % Finska: 3,1 % Övriga: 3,5 % 9.1 Bildningsväsendet Verksamheter som underlyder bildningsväsendet Grundläggande utbildning Fri bildning I kommunens regi ordnas grundläggande utbildning för årskurserna 1 6. Grundläggande utbildning för årskurserna 7 9 ordnas av kommunalförbundet Södra Ålands högstadiedistrikt. Kommuner som hör till distriktet är Eckerö, Jomala, Lumparland, Lemland och Hammarland. Alla kommuner i distriktet har en gemensam skoldirektör. Den grundläggande utbildningens årskurser 7 9 är belägen i Jomala kommun. Dagvård, förskola och eftermiddagsverksamhet hör till socialväsendet. Socialsekreteraren är ledande tjänsteman för dagvård, förskola och eftermiddagsverksamhet. Fritidsnämnden och biblioteksnämnden handhar ärenden gällande kultur, idrott, ungdom och bibliotek Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård Kommundirektör Skoldirektör Socialsekreterare Skolnämnd, ledande tjänstemän och förbundsstyrelse Verksamhet Ledande tjänsteman Nämnd Föredragande i nämnd Grundläggande utbildning Skoldirektör Skolnämnd Skoldirektör Fri bildning Kontaktperson Skolnämnd Skoldirektör Dagvård, förskola, morgonoch eftermiddagsverksamhet Socialsekreterare Socialnämnd Socialsekreterare I kommunen utses en kontaktperson för medborgarinstitutet och denna person är ledande tjänsteman för den fria bildningen. Socialsekreteraren är både föredragande och beredande i socialnämnden, i beredningsärenden samarbetar socialsekreteraren med daghemsföreståndarna och morgon- och eftermiddagsverksamhetsledarna. 20

21 Skolnämndens uppgift och beslutanderätt övervaka att målen för grundskolan utvecklas övervaka utvecklingen av grundskolan ansvara för att verksamheten utvärderas leda och övervaka verksamheten bereda ärenden rörande kommunens skolväsen som handläggs av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen övervaka att skolornas ekonomi sköts enligt bestämmelser utarbeta förslag till budget ansvara för skolskjuts godkänna skolans arbetsplan godkänna skolans ordningsregler avge verksamhetsberättelse till kommunstyrelsen tillsvidareanställning av personal Södra Ålands högstadiedistrikts förbundsstyrelses uppgift och beslutanderätt övervaka att målen för grundskolan förverkligas övervaka att grundskolan utvecklas ansvara för att verksamheten vid behov utreds utfärda bestämmelser, direktiv och anvisningar för den verksamhet och personal som underlyder styrelsen bereda ärenden som skall handläggas av förbundsfullmäktige övervaka ekonomin enligt gällande bestämmelser utarbeta förslag till budget ansvara för skolskjuts godkänna skolans ordningsregler avge verksamhetsberättelse till förbundsfullmäktige Södra Ålands högstadiedistrikt förvaltas av ett kommunalförbund. Förbundsstyrelsen fungera även som en skolnämnd Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster Skolpsykolog Skolkurator Skolhälsovårdare Olika slag av terapeuter (ex. tal- och ergoterapeut) Verksamhetsområde Södra Ålands högstadiedistrikt Södra Ålands högstadiedistrikt Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) eller köpes Statistik Statistik över antalet svenska barn och ungdomar inom olika svenska verksamhetsområden Dagvård 74 Förskola 23 Eftermiddagsverksamhet 29 Grundläggande utbildning

22 Bildningsförvaltningen i Svenskfinland 10 Jomala Invånarantal: 4249 Språkförhållande: Svenska: 91,1 % Finska: 4,7 % Övriga: 4,2 % 10.1 Bildningsväsendet I kommunens regi ordnas grundläggande utbildning för årskurserna 1 6. Grundläggande utbildning för årskurserna 7 9 ordnas av kommunalförbundet Södra Ålands högstadiedistrikt. Kommuner som hör till distriktet är Eckerö, Jomala, Lumparland, Lemland och Hammarland. Alla kommuner i distriktet har en gemensam skoldirektör. Den grundläggande utbildningens årskurser 7 9 är belägen i Jomala kommun. Jomala har ingen enskild bildningsnämnd utan kommunstyrelsen handhar ärenden gällande bildning, sociala frågor, bibliotek och fritid. Föredragande i kommunstyrelsen är kommundirektören medan beredande är barnomsorgschefen, skoldirektören, socialchefen, biblioteks- och kulturchefen eller någon annan sakkunnig Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård Kommundirektör Skoldirektör Barnomsorgschef Ledande tjänstemän Verksamhet Dagvård, förskola, morgon- och eftermiddagsverksamhet Skolförvaltning Biblioteksförvaltning Fritidsförvaltning Ledande tjänsteman Barnomsorgschef Skoldirektör Biblioteks- och kulturchef Fritidschef Förbundsstyrelsens uppgift och beslutanderätt Södra Ålands högstadiedistrikts förbundsstyrelse övervaka att målen för grundskolan förverkligas övervaka att grundskolan utvecklas ansvara för att verksamheten vid behov utreds utfärda bestämmelser, direktiv och anvisningar för den verksamhet och personal som underlyder styrelsen bereda ärenden som skall handläggas av förbundsfullmäktige 22

23 övervaka ekonomin enligt gällande bestämmelser utarbeta förslag till budget ansvara för skolskjuts godkänna skolans ordningsregler avge verksamhetsberättelse till förbundsfullmäktige Södra Ålands högstadiedistrikt förvaltas av ett kommunalförbund. Förbundsstyrelsen fungera även som en skolnämnd Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster Skolpsykolog Skolkurator Skolhälsovårdare Olika slag av terapeuter (ex. tal- och ergoterapeut) Verksamhetsområde Södra Ålands högstadiedistrikt Södra Ålands högstadiedistrikt Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) eller köpes Statistik Statistik över antalet barn och ungdomar inom olika svenska verksamhetsområden Dagvård 315 Förskola 72 Eftermiddagsverksamhet 65 Grundläggande utbildning

24 Bildningsförvaltningen i Svenskfinland 11 Kumlinge Invånarantal: 361 Språkförhållande: Svenska: 87,5 % Finska: 8 % Övriga: 4,4 % 11.1 Bildningsväsendet Verksamheter som underlyder bildningsväsendet Grundläggande utbildning Fri bildning Biblioteksverksamhet Kulturverksamhet Idrottsverksamhet Ungdomsverksamhet Dagvård och förskola hör till socialväsendet där socialsekreteraren är ledande tjänsteman och även föredragande och beredande i socialnämnden Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård Kommundirektör Bildningschef Socialsekreterare Nämnd Nämnd Föredragande Ansvarsområde Bildningsnämnd Bildningschef Utbildningsförvaltning, grundläggande utbildning, fri bildning, biblioteks-, kultur-, idrotts- och ungdomsverksamhet Bildningschefen är ledande tjänsteman för all verksamhet som hör till bildningsväsendet. Bildningsnämndens uppgift och beslutanderätt besluta om målsättningar och riktlinjer för verksamheter som lyder under nämnden utarbeta budgetmålsättningar övervaka budget ansvara för verksamhets- och ekonomiplanering ansvara för uppföljning och utvärdering ansvara för en god arbetsmiljö för elever och personal bereda ärenden som skall handläggas i kommunfullmäktige eller i kommunstyrelsen 24

25 årligen utarbeta en verksamhetsberättelse besluta om verksamhetsbidrag inom kommunen Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster Skolpsykolog Skolkurator Skolhälsovårdare Olika slag av terapeuter (ex. tal- och ergoterapeut) Verksamhetsområde Köpes Finns ej Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) Skolan har inte någon egen skolhälsovårdare utan använder sig av hälsovårdstjänster från den allmänna hälsovården Statistik Statistik över antalet barn och ungdomar inom olika svenska verksamhetsområden Dagvård 8 Förskola 4 Morgon-, eftermiddagsverksamhet 2 Grundläggande utbildning 22 25

26 Bildningsförvaltningen i Svenskfinland 12 Kökar Invånarantal: 259 Språkförhållande: Svenska: 90,0 % Finska: 9,6 % Övriga: 0,4 % 12.1 Bildningsväsendet Verksamheter som underlyder bildningsväsendet Grundläggande utbildning Fri bildning Idrottsverksamhet Ungdomsverksamhet Dagvård, förskola och eftermiddagsverksamhet hör till socialsektorn. Daghemsföreståndaren är ledande tjänsteman för dagvård, förskola, morgon- och eftermiddagsverksamhet. I socialnämnden är socialsekreteraren föredragande och beredande. Kultur- och biblioteksverksamheten hör till kultursektorn som har en egen kulturnämnd. Bibliotekarien är ledande tjänsteman för kultur- och biblioteksverksamheten Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård Kommundirektör Skoldirektör Socialsekreterare Daghemsföreståndare Ledande tjänstemän Verksamhet Grundläggande utbildning Idrotts- och ungdomsverksamhet Ledande tjänsteman Skoldirektör Ledamot Skolnämnden utser en ledamot som är ledande tjänsteman för ungdoms- och idrottsverksamheten Nämnd Nämnd Föredragande Ansvarsområde Skolnämnd Skoldirektör Grundläggande utbildning, fri bildning, idrotts- och ungdomsverksamhet 26

27 Ledamoten för ungdoms- och idrottsverksamheten bereder ärenden om idrotts- och ungdomsverksamhet medan skoldirektören är beredande i frågor gällande den grundläggande utbildningen och den fria bildningen i skolnämnden. Den fria bildningen är ett samarbete med Mariehamns medborgarinstitut som Kökar köper tjänster från. Skolnämndens uppgift och beslutanderätt förvaltning och övervakning av verksamheten i grundskolan bereda ärenden som rör skolväsendet som skall handläggas av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen övervaka skolans ekonomi avge förslag till budget ansvara för skolskjuts tillsvidareanställning av personal ansvara för fri bildning, skolbespisning, elevvårdsärenden Skolväsendets ekonomiska förvaltning handhas av kommunstyrelsen Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster Skolpsykolog Skolkurator Skolhälsovårdare Olika slag av terapeuter (ex. tal- och ergoterapeut) Verksamhetsområde Köpes Finns ej Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) Statistik Statistik över antalet svenska barn och ungdomar inom olika verksamhetsområden Dagvård 9 Förskola 3 Eftermiddagsverksamhet 2 Grundläggande utbildning 27 27

28 Bildningsförvaltningen i Svenskfinland 13 Lemland Invånarantal: 1860 Språkförhållande: Svenska: 93,4 % Finska: 4 % Övriga: 2,6 % 13.1 Bildningsväsendet Verksamheter som underlyder bildningsväsendet Grundläggande utbildning Fri bildning I kommunens regi ordnas grundläggande utbildning för årskurserna 1-6. Grundläggande utbildning för årskurserna 7-9 ordnas av kommunalförbundet Södra Ålands högstadiedistrikt. Kommuner som hör till distriktet är Eckerö, Jomala, Lumparland, Lemland och Hammarland. Alla kommuner i distriktet har en gemensam skoldirektör. Den grundläggande utbildningens årskurser 7-9 är belägen i Jomala kommun. Dagvård, förskola och eftermiddagsverksamhet hör till socialväsendet. Idrotts-, ungdoms-, kultur- och biblioteksverksamhet underlyder bibliotek- och kultursnämnden Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård Kommundirektör Skoldirektör Barnomsorgsledare (socialväsendet) Ledande tjänsteman Verksamhet Dagvård, förskola, morgon- och eftermiddagsverksamhet Grundläggande utbildning Fri bildning Ledande tjänsteman Barnomsorgschef Skoldirektör Ledamot Kommunen utser en kontaktperson för medborgarinstitutet och denna person är ledande tjänsteman för den fria bildningen Nämnder Nämnd Föredragande Ansvarsområde Skolnämnd Skoldirektör Grundläggande utbildning och fri bildning Socialnämnd Socialsekreterare Dagvård, förskola, morgon- och eftermiddagsverksamhet 28

29 I skolnämnden är skoldirektören både föredragande och beredande. Barnomsorgsledaren bereder ärenden i socialnämnden som hör till dennes ansvarsområde. Skolnämndens uppgift och beslutanderätt bereda ärenden som skall handläggas i kommunfullmäktige eller i kommunstyrelsen tillsvidareanställning av personal övervaka skolan ekonomi uppgöra förslag till budget godkänna skolans arbetsplan godkänna skolans ordningsregler ansvara för skolskjuts leda och övervakar bildningsväsendet Södra Ålands högstadiedistrikts förbundsstyrelses uppgift och beslutanderätt övervaka att målen för grundskolan förverkligas övervaka att grundskolan utvecklas ansvara för att verksamheten vid behov utreds utfärda bestämmelser, direktiv och anvisningar för den verksamhet och personal som underlyder styrelsen bereda ärenden som skall handläggas av förbundsfullmäktige övervaka ekonomin enligt gällande bestämmelser utarbeta förslag till budget ansvara för skolskjutsar godkänna skolans ordningsregler avge verksamhetsberättelse till förbundsfullmäktige Södra Ålands högstadiedistrikt förvaltas av ett kommunalförbund. Förbundsstyrelsen fungera även som en skolnämnd Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster Skolpsykolog Skolkurator Skolhälsovårdare Olika slag av terapeuter (ex. tal- och ergoterapeut) Verksamhetsområde Södra Ålands högstadiedistrikt Södra Ålands högstadiedistrikt Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) eller köpes Statistik Statistik över antalet barn och ungdomar inom olika svenska verksamhetsområden Dagvård 100 Förskola 20 Eftermiddagsverksamhet 30 Grundläggande utbildning

30 Bildningsförvaltningen i Svenskfinland 14 Lumparland Invånarantal: 399 Språkförhållande: Svenska: 92,5 % Finska: 5 % Övriga: 2,5 % 14.1 Bildningsväsendet Verksamheter som underlyder bildningsväsendet Grundläggande utbildning Fri bildning I kommunens regi ordnas grundläggande utbildning för årskurserna 1-6. Grundläggande utbildning för årskurserna 7-9 ordnas av kommunalförbundet Södra Ålands högstadiedistrikt. Kommuner som hör till distriktet är Eckerö, Jomala, Lumparland, Lemland och Hammarland. Alla kommuner i distriktet har en gemensam skoldirektör. Den grundläggande utbildningens årskurser 7-9 är belägen i Jomala kommun. Dagvård, förskola och eftermiddagsverksamhet hör till socialväsendet. Idrotts-, ungdoms-, kultur- och biblioteksverksamhet underlyder biblioteks- och kultursnämnden Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård Kommundirektör Skoldirektör Socialsekreterare Ledande tjänsteman Verksamhet Dagvård, förskola, morgon- och eftermiddagsverksamhet Grundläggande utbildning Fri bildning Ledande tjänsteman Socialsekreterare Skoldirektör Ledamot Kommunen utser en kontaktperson för Medborgarinstitutet och denna person är ledande tjänsteman för den fria bildningen Nämnd och förbundsstyrelse Nämnd Föredragande Ansvarsområde Skolnämnd Skoldirektör Grundläggande utbildning och fri bildning Socialnämnd Socialsekreterare Dagvård, förskola, morgon- och eftermiddagsverksamhet 30

31 I skolnämnden är skoldirektören både föredragande och beredande. Skolnämndens uppgift och beslutanderätt bereda ärenden som skall handläggas i kommunfullmäktige eller i kommunstyrelsen tillsvidareanställning av personal övervaka skolans ekonomi avge förslag till budget ansvara för skolskjuts godkänna skolans arbetsplan godkänna skolans ordningsregler Södra Ålands högstadiedistrikts förbundsstyrelses uppgift och beslutanderätt övervaka att målen för grundskolan förverkligas övervaka att grundskolan utvecklas ansvara för att verksamheten vid behov utreds utfärda bestämmelser, direktiv och anvisningar för den verksamhet och personal som underlyder styrelsen bereda ärenden som skall handläggas av förbundsfullmäktige övervaka ekonomin enligt gällande bestämmelser utarbeta förslag till budget ansvara för skolskjutsar godkänna skolans ordningsregler avge verksamhetsberättelse till förbundsfullmäktige Södra Ålands högstadiedistrikt förvaltas av ett kommunalförbund. Förbundsstyrelsen fungera även som en skolnämnd Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster Skolpsykolog Skolkurator Skolhälsovårdare Olika slag av terapeuter (ex. tal- och ergoterapeut) Verksamhetsområde Södra Ålands högstadiedistrikt Södra Ålands högstadiedistrikt Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) eller köpes Statistik Statistik över antalet svenska barn och ungdomar inom olika verksamhetsområden Dagvård 16 Förskola 2 Eftermiddagsverksamhet 4 Grundläggande utbildning 27 31

32 Bildningsförvaltningen i Svenskfinland 15 Mariehamn Invånarantal: Språkförhållande: Svenska: 86,4 % Finska: 5,3 % Övriga: 8,3 % 15.1 Bildningsväsendet Verksamheter som underlyder bildningsväsendet Grundläggande utbildning Morgon- och eftermiddagsverksamhet Fri bildning Biblioteksverksamhet Kulturverksamhet Fritidsverksamhet Idrottsverksamhet Ungdomsverksamhet Barnomsorgschefen är ledande tjänsteman för dagvården och förskolan dessa hör till socialförvaltningen. Ärenden gällande dagvård och förskola handhar socialnämnden där socialdirektören är föredragande medan barnomsorgschefen är beredande Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård Stadsdirektör Bildningsdirektör Skoldirektör Barnomsorgschef (hör till socialförvaltningen) Ledande tjänstemän Verksamhet Grundläggande utbildning, morgon- och eftermiddagsverksamhet Fri bildning Kultur- och biblioteksverksamhet Ungdoms- och idrottsverksamhet Ledande tjänsteman Skoldirektör Rektor Kulturchef Fritidschef 32

33 Nämnder Nämnd Föredragande Ansvarsområde Bildningsnämnd Bildningsdirektör Grundläggande utbildning biblioteksverksamhet, ungdomsverksamhet, morgonoch eftermiddagsverksamhet, fritidsverksamhet, idrottsverksamhet, kulturverksamhet Kultur- och fritidsnämnd Bildningsdirektör Samarbete med föreningar, skapa förutsättningar för ett mångsidigt och rikt kulturliv, idrottsverksamhet och hälsofrämjande motion, aktivt föreningsliv, konstinköp, stadsbildsfonden Bildningsväsendets ärenden handhas av bildningsnämnden. I frågor gällande bidrag till föreningar är det kultur- och fritidsnämnden som handhar ärenden. Bildningsnämndens uppgift och beslutanderätt Under reform hösten Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster Skolpsykolog Bildningsväsendet Skolkurator Bildningsväsendet Skolhälsovårdare Social- och hälsovårdsväsendet Terapeuter (ex. tal- och ergo-) Social- och hälsovårdsväsendet Statistik Statistik över antalet barn och ungdomar inom olika verk-samhetsområden Dagvård 480 Förskola 94 Eftermiddagsverksamhet 144 Grundläggande utbildning

34 Bildningsförvaltningen i Svenskfinland 16 Saltvik Invånarantal: 1810 Språkförhållande: Svenska: 93,4 % Finska: 3,7 % Övriga: 2,9 % 16.1 Bildningsväsendet Verksamheter som underlyder bildningsväsendet Dagvård Förskola Grundläggande utbildning Fri bildning Kulturverksamhet Idrottsverksamhet Ungdomsverksamhet Biblioteksverksamhet I kommunens regi ordnas grundläggande utbildning för årskurserna 1-6. Grundläggande utbildning för årskurserna 7-9 ordnas av kommunalförbundet Norra Ålands högstadiedistrikt. Till distriktet hör kommunerna Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö, skolan är belägen i kommunen Finström Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård Kommundirektör Bildningschef öst Bildningschef väst Skol- och bildningsnämnd samt ledande tjänsteman och förbundsstyrelse I skol- och bildningsnämnden är bildningschefen föredragande och beredande. Alla verksamheter inom bildningsväsendet handhas av skol- och bildningsnämnden. Bildningschefen är ledande tjänsteman för all verksamhet som hör till bildningsväsendet. Skol- och bildningsnämndens uppgift och beslutanderätt Tillsvidareanställning av personal ansvara för skolskjuts fastställa läsårets arbets- och lovtider huvudansvar för bildningsväsendets verksamheter Instruktionen för bildningsväsendet håller på och uppdateras. 34

35 Norra Ålands högstadiedistrikts förbundsstyrelses uppgift och beslutanderätt huvudman och arbetsgivare för personalen i distriktet ansvara för läroplanen ansvara för skolutvecklingen i distriktet besluta om skolskjutsar koordinera verksamheten leda kommunalförbundets verksamhet, ekonomiplan och förvaltning Kommunalförbundet Norra Ålands högstadiedistrikt förvaltar ett förbundskansli. Förbundskansliet handhar beredning och verkställande av de ärenden som hör till dess behörighetsområde i skol- och bilningsnämnden. Förbundsstyrelsen fungerar som en skolnämnd Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster Skolpsykolog Skolkurator Skolhälsovårdare Olika slag av terapeuter (ex. tal- och ergoterapeut) Verksamhetsområde Bildningsväsendet Bildningsväsendet Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) Bildningsväsendet Statistik Statistik över antalet barn och ungdomar inom olika svenska verksamhetsområden Dagvård 36 Förskola 11 Morgon-, eftermiddagsvård 3 Grundläggande utbildning

36 Bildningsförvaltningen i Svenskfinland 17 Sottunga Invånarantal: 119 Språkförhållande: Svenska: 90,3 % Finska: 4,9 % Övriga: 4,9 % 17.1 Bildningsväsendet Verksamheter som underlyder bildningsväsendet Grundläggande utbildning Idrottsverksamhet Ungdomsverksamhet Dagvård, förskola och eftermiddagsverksamhet hör till socialsektorn. Socialsekreteraren är ledande tjänsteman och ärenden tas upp i socialnämnden. Kultur- och biblioteksverksamheten hör till kultursektorn som har en egen kulturnämnd. Bibliotekarien är ledande tjänsteman för kultur- och biblioteksverksamheten. Den fria bildningen är ett samarbete med Mariehamns medborgarinstitut som Sottunga köper tjänster från, kommunen har en kontaktperson från kommunen som är ledande tjänsteman för den fria bildningen Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård Kommundirektör Skoldirektör Socialsekreterare Ledande tjänstemän Verksamhet Grundläggande utbildning, idrotts- och ungdomsverksamhet Ledande tjänsteman Skoldirektör Nämnd Nämnd Föredragande Ansvarsområde Skolnämnd Skoldirektör Grundläggande utbildning, idrotts- och ungdomsverksamhet Socialnämnd Socialsekreterare Dagvård och förskola Skoldirektören är både beredande och föredragande i skolnämnden. 36

37 Skolnämndens uppgift och beslutanderätt förvaltning och övervakning av verksamheten i grundskolan tillsvidareanställning av personal övervaka skolans ekonomi avge förslag till budget ansvara för skolskjuts, skolbespisning och elevvård godkänna arbetsplanen besluta om avstängning av elev för viss tid besluta om överföring av elev till specialundervisning utan vårdnadshavares godkännande Skolväsendets ekonomiska förvaltning handhas av kommunstyrelsen. Skolan har ingen direktion Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster Skolpsykolog Skolkurator Skolhälsovårdare Olika slag av terapeuter (ex. tal- och ergoterapeut) Verksamhetsområde Köpes Finns ej Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) Statistik Statistik över antalet svenska barn och ungdomar inom olika verksamhetsområden Dagvård 1 Förskola 0 Eftermiddagsverksamhet 0 Grundläggande utbildning 9 37

38 Bildningsförvaltningen i Svenskfinland 18 Sund Invånarantal: 1032 Språkförhållande: Svenska: 92,6 % Finska: 3,9 % Övriga: 3,5 % 18.1 Bildningsväsendet Verksamhet som underlyder bildningsväsendet Dagvård Förskola Grundläggande utbildning Morgon- och eftermiddagsverksamhet Kulturverksamhet Biblioteksverksamhet I kommunens regi ordnas grundläggande utbildning för årskurserna 1-6. Grundläggande utbildning för årskurserna 7-9 ordnas av kommunalförbundet Norra Ålands högstadiedistrikt. Till distriktet hör kommunerna Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö, skolan är belägen i kommunen Finström. Kommunerna Finström, Geta, Sund och Vårdö har en gemensam skoldirektör Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård Kommundirektör Skoldirektör Barnomsorgsledare Ledande tjänstemän Verksamhet Dagvård, förskola Grundläggande utbildning Kulturverksamhet Biblioteksverksamhet Ledande tjänsteman Barnomsorgsledare Skoldirektör Saknas uppgifter Saknas uppgifter 38

39 Skol- och bildningsnämndens uppgift och beslutanderätt Skol- och bildningsnämnd Tillsvidareanställning av personal leda och övervaka kommunens skolväsende övervaka skolans undervisning och övriga verksamheter ansvara för skolväsendets utveckling ansvara för barnomsorg, biblioteks- och kulturverksamhet samt morgon- och eftermiddagsverksamhet Skoldirektören är föredragande i nämnden och bistås i beredningen av ärenden av ledningsgruppen som består av skoldirektören, barnomsorgsledaren, fritidsledaren, skolföreståndaren och bibliotekarien Förbundsstyrelse uppgift och beslutanderätt Norra Ålands högstadiedistrikts förbundsstyrelse huvudman och arbetsgivare för personalen i distriktet ansvar för läroplanen ansvara för skolutvecklingen i distriktet besluta om skolskjuts koordinera verksamheten leda kommunalförbundets verksamhet, ekonomiplan och förvaltning Kommunalförbundet Norra Ålands högstadiedistrikt förvaltar ett förbundskansli. Förbundskansliet handhar beredning och verkställande av de ärenden som hör till dess behörighetsområde i skolnämnden. Förbundsstyrelsen fungerar även som en skolnämnd Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster Skolpsykolog Skolkurator Skolhälsovårdare Olika slag av terapeuter (ex. tal- och ergoterapeut) Verksamhetsområde Norra Ålands högstadiedistrikt Norra Ålands högstadiedistrikt Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) Statistik Statistik över antalet svenska barn och ungdomar inom olika svenska verksamhetsområden Dagvård 38 Förskola 18 Morgon-, eftermiddagsverksamhet Grundläggande utbildning 50 Uppgifter om antalet barn i dagvård, förskola, morgon- och eftermiddagsverksamhet saknas. 39

40 Bildningsförvaltningen i Svenskfinland 19 Vårdö Invånarantal: 449 Språkförhållande: Svenska: 89,1 % Finska: 5,6 % Övriga: 5,3 % 19.1 Bildningsväsendet Verksamhet som underlyder bildningsväsendet Dagvård Förskola Grundläggande utbildning Morgon- och eftermiddagsverksamhet Kulturverksamhet Biblioteksverksamhet I kommunens regi ordnas grundläggande utbildning för årskurserna 1-6. Grundläggande utbildning för årskurserna 7 9 ordnas av kommunalförbundet Norra Ålands högstadiedistrikt. Till distriktet hör kommunerna Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö, skolan är belägen i kommunen Finström. Kommunerna Finström, Geta, Sund och Vårdö har en gemensam skoldirektör Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård Kommundirektör Skoldirektör Ledande tjänstemän och föredragare i skol- och bilningsnämnd Verksamhet Ledande tjänsteman Föredragare i nämnd Dagvård Skoldirektör Daghemsföreståndare Förskola Skoldirektör Daghemsföreståndare Grundläggande utbildning Skoldirektör Skoldirektör Morgon-, eftermiddagsverksamhet Skoldirektör Daghemsföreståndare Kulturverksamhet Kommunsekreterare Skoldirektör Biblioteksverksamhet Bibliotekarie Skoldirektör 40

41 Skol- och bildningsnämndens uppgift och beslutanderätt Skol- och bildningsnämnd tillsvidareanställning av personal leda och övervaka kommunens skolväsende övervaka skolans undervisning och övriga verksamheter ansvara för skolväsendets utveckling ansvara för barnomsorg, biblioteks- och kulturverksamhet samt morgon- och eftermiddagsverksamhet I skol- och bildningsnämnden varierar föredragaren. Skoldirektören föredrar ärenden som gäller skolärenden medan daghemsföreståndaren föredrar ärenden gällande dagvård, förskola, morgon- och eftermiddagsverksamhet Förbundsstyrelse uppgift och beslutanderätt Norra Ålands högstadiedistrikts förbundsstyrelse huvudman och arbetsgivare för personalen i distriktet ansvar för läroplanen ansvara för skolutvecklingen i distriktet besluta om skolskjuts koordinera verksamheten leda kommunalförbundets verksamhet, ekonomiplan och förvaltning Kommunalförbundet Norra Ålands högstadiedistrikt förvaltar ett förbundskansli. Förbundskansliet handhar beredning och verkställande av de ärenden som hör till dess behörighetsområde i skolnämnden. Förbundsstyrelsen fungerar som en skolnämnd Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster Skolpsykolog Skolkurator Skolhälsovårdare Olika slag av terapeuter (ex. tal- och ergoterapeut) Verksamhetsområde Norra Ålands högstadiedistrikt Norra Ålands högstadiedistrikt Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) Statistik Statistik över antalet svenska barn och ungdomar inom olika verksamhetsområden Dagvård 16 Förskola 6 Morgon-, eftermiddagsverksamhet Grundläggande utbildning 23 Uppgifter om antal skolbarn i morgon- och eftermiddagsverksamhet saknas. 41

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation Svensk- och tvåspråkiga kommuner Bakgrundsinformation 2008 2017 Kommunerna i Svenskfinland 2017 49 av de finländska kommunerna är två- eller svenskspråkiga. Det finns sammanlagt 311 kommuner. Det finns

Läs mer

Språkklimatet i Finland år Kommunmarknaden Marina Lindell

Språkklimatet i Finland år Kommunmarknaden Marina Lindell Språkklimatet i Finland år 2016 Kommunmarknaden 14.09.2016 Marina Lindell Språkbarometern Följer upp hur den språkliga servicen förverkligas i tvåspråkiga kommuner. Hur väl får den lokala språkminoriteten

Läs mer

Kommunförbundets service till de svensk- och tvåspråkiga kommunerna

Kommunförbundets service till de svensk- och tvåspråkiga kommunerna Kommunförbundets service till de svensk- och tvåspråkiga kommunerna Kommun- och stadsdirektörernas konferens 23-24.9, Pargas Linda Grönqvist, teamledare Vi vill synliggöra vår service Vi registerar alla

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN OCH SKOLAN

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN OCH SKOLAN 2/2014 SSKH NOTAT SSKH REPORTS AND DISCUSSION PAPERS BILDNINGSFÖRVALTNINGEN OCH SKOLAN Rekommendationer för en fungerande svensk bildningsförvaltning Cecilia Böhme, Henrik Hägglund & Stefan Sjöblom SVENSKA

Läs mer

SKOLSTADGA FÖR FINSTRÖMS KOMMUN

SKOLSTADGA FÖR FINSTRÖMS KOMMUN SKOLSTADGA FÖR FINSTRÖMS KOMMUN FASTSTÄLLD AV FULLMÄKTIGE 16.6.2011 TILLÄMPNING 1 Vid ordnandet av undervisningen i kommunens grundskola skall bestämmelserna i denna skolstadga iakttas utöver vad som i

Läs mer

Skolstadga. Godkänd av stadsfullmäktige , 125

Skolstadga. Godkänd av stadsfullmäktige , 125 Skolstadga Godkänd av stadsfullmäktige 27.09.2016, 125 Träder ikraft 01.11.2016 Innehåll Skolstadga för Mariehamns stad... 3 Allmänt... 3 Bildningsnämndens verksamhetsidé... 3 Skoldistrikt... 3 Skolskjutsar...

Läs mer

Två förvaltningsspråk. Nya forskningsrön, på Kommunmarknaden den 12 september 2012 PL Linnéa Henriksson, Åbo Akademi

Två förvaltningsspråk. Nya forskningsrön, på Kommunmarknaden den 12 september 2012 PL Linnéa Henriksson, Åbo Akademi Två förvaltningsspråk Nya forskningsrön, på Kommunmarknaden den 12 september 2012 PL Linnéa Henriksson, Åbo Akademi Ole Norrback, Vbl 20.01.2012 Två likvärdiga förvaltningsspråk i samma kommun kunde trygga

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000 Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 -allmänt och turism I 1996-2000 123 T5 NYKARLEBY -allmänt och turism II 2001-2005 -pälsdjur 1997-2002 -allmänt och bibliotek 1996-2005 -Svenska

Läs mer

Mariehamns kommun PM juni 2016

Mariehamns kommun PM juni 2016 www.pwc.se Mariehamns kommun PM juni 216 Sammanfattning Mariehamns kommuns verksamheter kännetecknas av: Nästan 4 procent lägre kostnad för grundskola per elev jämfört med de åländska kommunernas genomsnittskostnad.

Läs mer

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER ÅR 2001 Detta meddelande innehåller uppgifter

Läs mer

Sammanställning av tillsyn av kommunernas bruk av handikappserviceplaner.

Sammanställning av tillsyn av kommunernas bruk av handikappserviceplaner. Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 12 S10 1 (3) Datum Dnr 23.1.2013 ÅLR 2012/6874 Kommunerna på Åland Kontaktperson Liselotte Lund/Alexandra Oksman Ärende KOMMUNERNAS BRUK AV HANDIKAPPSERVICEPLANER Sammanställning

Läs mer

Kort om Kårkulla Verksamheten inleddes Upprätthålls av alla 33 svensk- och tvåspråkiga kommuner i Finland (utom Åland). Vår primära uppgift

Kort om Kårkulla Verksamheten inleddes Upprätthålls av alla 33 svensk- och tvåspråkiga kommuner i Finland (utom Åland). Vår primära uppgift KÅRKULLA SAMKOMMUN Kort om Kårkulla Verksamheten inleddes 20.8.1960. Upprätthålls av alla 33 svensk- och tvåspråkiga kommuner i Finland (utom Åland). Vår primära uppgift är att ordna svenskspråkig omsorg

Läs mer

I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens. verksamhetsområden på Fastlandsfinland år 2013.8

I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens. verksamhetsområden på Fastlandsfinland år 2013.8 Svenskspråkig grundläggande utbildning -statistiska uppgifter år 2013 Innehåll I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens verksamhetsområden på Fastlandsfinland åren 2003-2013.1

Läs mer

Jomala kommun PM juni 2016

Jomala kommun PM juni 2016 www.pwc.se Jomala kommun PM juni 216 Sammanfattning Jomala kommuns verksamheter kännetecknas av: Lägre kostnader för grundskola per elev liksom lägre kostnader för förskola per barn -6 år än genomsnittet

Läs mer

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER 1 kap. KOMMUNALFÖRBUNDET 1 Kommunalförbundets namn och hemort Kommunalförbundets namn är Oasen boende- och vårdcenter k.f. med arbetsnamnet

Läs mer

Saltviks kommun PM juni 2016

Saltviks kommun PM juni 2016 www.pwc.se Saltviks kommun PM juni 216 Sammanfattning Saltviks kommun verksamheter kännetecknas av: Nästan 3 procent lägre kostnad för grundskola per elev än genomsnittet för Ålands 16 kommuner. Kostnaden

Läs mer

SKOLSTADGA FÖR geta KOMMUN

SKOLSTADGA FÖR geta KOMMUN SKOLSTADGA FÖR geta KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 08.04.2015, 25 TILLÄMPNING 1 Vid ordnandet av undervisningen i kommunens grundskola skall bestämmelserna i denna skolstadga iakttas utöver vad

Läs mer

Lemlands kommun PM juni 2016

Lemlands kommun PM juni 2016 www.pwc.se Lemlands kommun PM juni 216 Sammanfattning Lemlands kommuns verksamheter kännetecknas av: Kostnaden för grundskola per elev är 1 procent lägre än genomsnittet för Ålands kommuner år 214. Kostnaden

Läs mer

Sunds kommun PM juni 2016

Sunds kommun PM juni 2016 www.pwc.se Sunds kommun PM juni 216 Sammanfattning Sunds kommuns verksamheter kännetecknas av: Drygt 2 procent högre kostnad per elev i grundskolan än genomsnittet för Ålands kommuner. Kostnaden för förskola

Läs mer

Statsandelar. Statsandelsreform. statsbidrag statsunderstöd. Mars 2013 Mikael Enberg

Statsandelar. Statsandelsreform. statsbidrag statsunderstöd. Mars 2013 Mikael Enberg Statsandelar statsbidrag statsunderstöd Statsandelsreform Mars 2013 Mikael Enberg Skattefinansiering år 2011, md Ersättning för lagstadgade uppgifter Statsandelar 7,7 KOMMUNER skatteink. 19,1 1,7 STATEN

Läs mer

Finströms kommun PM juni 2016

Finströms kommun PM juni 2016 www.pwc.se Finströms kommun PM juni 216 Sammanfattning Finströms kommuns verksamheter kännetecknas av: Låg kostnad hemtjänst per hushåll, men hög kostnad åldringshem per dygn. Lägre kostnad för förskola

Läs mer

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9)

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9) Kristinestad Instruktion för vård- och omsorgscentralen 1 INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad 31.1.2011 ( 9) Samarbetsförfarande 7.12.2010 Vård- och omsorgsnämnd

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I LEMLAND Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 INNEHÅLL TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 1 ANORDNANDE AV SOCIAL SERVICE 1 2 DEFINITION AV SOCIAL SERVICE

Läs mer

Informationsmöte Aktieemission för Åda Ab 2014-11-26

Informationsmöte Aktieemission för Åda Ab 2014-11-26 Informationsmöte Aktieemission för Åda Ab 2014-11-26 Åda Ab är ett icke vinstdrivande bolag tillhandahåller service och tjänster enbart till bolagets ägare offentlig upphandling (proportionalitet och s.k.

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

Kommunernas bokslut 2014

Kommunernas bokslut 2014 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2015:2 24.6.2015 Kommunernas bokslut 2014 Preliminära uppgifter Lägre verksamhetsintäkter och -kostnader Från 2013 till 2014

Läs mer

Grundskolan hösten 2006

Grundskolan hösten 2006 Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 97 Utbildning 006:.0.006 Grundskolan hösten 006 Drygt 000 grundskolelever Antalet grundskolelever höstterminen 006 uppgår till 00, varav 96 på lågstadiet och 07 på högstadiet.

Läs mer

ÅLANDS STATISTIK OCH UTREDNINGSBYRÅ. Den framtida kommunstrukturen på Åland en enkätstudie. Richard Palmer, ÅSUB

ÅLANDS STATISTIK OCH UTREDNINGSBYRÅ. Den framtida kommunstrukturen på Åland en enkätstudie. Richard Palmer, ÅSUB ÅLANDS STATISTIK OCH UTREDNINGSBYRÅ Den framtida kommunstrukturen på Åland en enkätstudie Richard Palmer, ÅSUB Syftet med undersökningen Att ta reda på invånarnas allmänna inställning till sammanslagning

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Iris Åkerberg, statistiker Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2009:1 19.1.2009 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Mindre andel personalkostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader

Läs mer

Kumlinge kommun PM juni 2016

Kumlinge kommun PM juni 2016 www.pwc.se Kumlinge kommun PM juni 216 Sammanfattning Kumlinge kommuns verksamheter kännetecknas av: 6 procent högre kostnad för grundskola per elev än genomsnittet för Ålands kommuner 214. Kostnaden för

Läs mer

Kommunernas bokslut 2015

Kommunernas bokslut 2015 ' Iris Åkerberg, statistiker E post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2016:2 28.6.2016 Kommunernas bokslut 2015 Preliminära uppgifter Högre verksamhetskostnader och lägre intäkter Jämfört med 2014

Läs mer

Geta kommun PM juni 2016

Geta kommun PM juni 2016 www.pwc.se Geta kommun PM juni 216 Sammanfattning Geta kommuns verksamheter kännetecknas av följande: Jämfört med genomsnittskostnaden för en elev i grundskolan för samtliga kommuner på Åland är kostnaden

Läs mer

Två förvaltningsspråk i kommunerna - hur fungerar det i praktiken?

Två förvaltningsspråk i kommunerna - hur fungerar det i praktiken? Två förvaltningsspråk i kommunerna - hur fungerar det i praktiken? Regionförvaltningsverkets fortbildningsdag för bibliotekspersonal på tvåspråkiga orter, Kommunernas hus, B 3.6, onsdagen den 14 maj 2014

Läs mer

Avdelning och tjänstesektor. Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster

Avdelning och tjänstesektor. Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster Föreslagna ändringar i förvaltningsstadgan Tillägg är markerade med gult Text som utgår är markerad med överstreckning 2 Administrativ indelning och förtroendeorgan Stadens verksamheter indelas i avdelningar

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2017:1 20.1.2017 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Högre intäkter och kostnader Jämfört med 2015 års bokslut

Läs mer

Gymnasieprojektet Studentexamen på lika villkor

Gymnasieprojektet Studentexamen på lika villkor Gymnasieprojektet Studentexamen på lika villkor Mellanrapport Det nuvarande svenskspråkiga gymnasienätet uppstod under 70-talet efter att grundskolereformen genomförts. Efter det har gymnasienätet i stort

Läs mer

Rektorsdagar 2013 Mariehamn Kurt Torsell

Rektorsdagar 2013 Mariehamn Kurt Torsell Rektorsdagar 2013 Mariehamn 24.-25.10 Kurt Torsell Enheterna vid Finlands Kommunförbund Kommunalekonomi Juridik Kommunutveckling och forskning Verkställande direktör Vice verkställande direktörer Undervisning

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2016:1 8.1.2016 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Lägre intäkter och högre kostnader Kommunerna förväntar

Läs mer

Kaj Lindqvist. Aktuella reformer Ekonomi

Kaj Lindqvist. Aktuella reformer Ekonomi Kaj Lindqvist Aktuella reformer Ekonomi Reformer Kommunstrukturen/ Landskap Social- och hälsovårdsreform Totalreform av kommunallagen Statsandelsrefom Utvärdering av kommunernas uppgifter 4.5.2015 Finlands

Läs mer

Kuntaliitto Kommunförbundet

Kuntaliitto Kommunförbundet Kuntaliitto Kommunförbundet Kommunerna ansvarar för basservicen och sörjer för invånarnas välfärd www.kommunerna.net Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Primära

Läs mer

UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN HÖSTEN 2000

UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN HÖSTEN 2000 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 25.5.2001 Tel. 25497 Utbildning 2001:1 Pb 187, 22101 MARIEHAMN http://www.asub.aland.fi UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN HÖSTEN 2000 Ny statistikserie ÅSUB

Läs mer

Personlig assistansservice 2014

Personlig assistansservice 2014 PROJEKTRAPPORT 27.2.15 Dnr: 2014-0569-49 Personlig assistansservice 2014 ÅMHM har under hösten 2014 begärt redogörelse från de åländska kommunerna gällande ordnandet av personlig assistansservice enligt

Läs mer

Lumparlands kommun PM juni 2016

Lumparlands kommun PM juni 2016 www.pwc.se Lumparlands kommun PM juni 216 Sammanfattning Lumparlands kommuns verksamheter kännetecknas av: Något lägre kostnader än genomsnittet för Ålands kommuner för grundskola per elev. Kostnaden för

Läs mer

Kfge Bilaga A-67 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND

Kfge Bilaga A-67 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND Kfge 02.09.2015 Bilaga A-67 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I LEMLAND INNEHÅLL TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 1 ANORDNANDE AV SOCIAL SERVICE 1 2 DEFINITION AV SOCIAL SERVICE 1 3 LAGSTIFTNING, TILLSYN OCH ANVISNINGAR

Läs mer

Katastrofgolfen slog nytt rekord med ett resultat på 3 761,70 euro. År 2014 var Katastrofgolfens resultat 2482,75 euro

Katastrofgolfen slog nytt rekord med ett resultat på 3 761,70 euro. År 2014 var Katastrofgolfens resultat 2482,75 euro INFORMATIONSBREV Nr 9 / 2015 Utgiven 8.10.2015 Ålands Distrikt Stort tack för din insats under Hungerdagen Hungerdagen år 2015 har gjort ett mycket bra resultat. Vi har ännu inte det slutgiltiga resultatet

Läs mer

RIKSDAGSVALET

RIKSDAGSVALET Kenth Häggblom, led. statistiker Tel. 25497 Pb 1187, 22111 MARIEHAMN STATISTIKMEDDELANDE 25.3.2003 http://www.asub.aland.fi Val 2003:1 RIKSDAGSVALET 16.3.2003 Denna sammanställning innehåller slutliga

Läs mer

SKOLSTADGA. Hammarlands kommuns bestämmelser för grundskolan. Hammarlands kommun

SKOLSTADGA. Hammarlands kommuns bestämmelser för grundskolan. Hammarlands kommun Hammarlands kommuns bestämmelser för grundskolan SKOLSTADGA 1 S K O L S T A D G A för Hammarlands kommun Godkänd av kommunfullmäktige den 26/9 1996, 59 samt ändrad 29.3.2012, 46 -------------------------------------------------------------

Läs mer

Eckerö kommun PM juni 2016

Eckerö kommun PM juni 2016 www.pwc.se Eckerö kommun PM juni 216 Sammanfattning Eckerö kommuns verksamheter kännetecknas av följande: Stabila kostnader för grundskola per elev de senaste åren. 214 var kommunens kostnad per elev lägre

Läs mer

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1.1 Samkommun... 2 1.2 Medlemskommuner... 2 1.3 Samkommunens uppgifter... 2 1.4 Samkommunens utbildningsenheter... 2 1.5 Undervisningsspråk... 3 2 SAMKOMMUNENS ORGAN... 3 2.1

Läs mer

Reglemente. Svågadalsnämden

Reglemente. Svågadalsnämden Reglemente Svågadalsnämden Hudiksvalls kommun 2010 Reglemente för Svågadalsnämnden Nomineringar till nämnden sker via allmänna val inom Bjuråkers valdistrikt 2. Valbar är person som är folkbokförd inom

Läs mer

Arbetslöshetssituationen juli 2011

Arbetslöshetssituationen juli 2011 Jonas Karlsson, Ålands statistik- och utredningsbyrå (tel. 018-25581) Casper Wrede, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (tel. 018-25316) Arbetsmarknad :07 15.8. Arbetslöshetssituationen juli

Läs mer

Brändö kommun PM juni 2016

Brändö kommun PM juni 2016 www.pwc.se Brändö kommun PM juni 216 Sammanfattning Brändö kommuns verksamhet kännetecknas av: Kostnaden för förskola per barn -6 år är drygt 4 procent högre i Brändö kommun än genomsnittet på Åland. Kostnaden

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

Jomala kommun. Jomala kommuns bestämmelser för grundskolorna SKOLSTADGA. februari 27, åååå. Fastställd skolstadga 1997-03 - 18 / 30

Jomala kommun. Jomala kommuns bestämmelser för grundskolorna SKOLSTADGA. februari 27, åååå. Fastställd skolstadga 1997-03 - 18 / 30 Jomala kommuns bestämmelser för grundskolorna SKOLSTADGA INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE...1 2 ALLMÄNT...1 3 DISTRIKT...1 3.1 Lågstadieskolor...1 3.2 Högstadieskola...1 3.3 Specialundervisning...2

Läs mer

En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM

En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM Artikeln har tidigare publicerats i SFV:s kalender 2001. Det svenska biblioteksdistriktet omfattar biblioteks-

Läs mer

Sottunga kommun PM juni 2016

Sottunga kommun PM juni 2016 www.pwc.se Sottunga kommun PM juni 216 Sammanfattning Sottunga kommuns verksamheter kännetecknas av: Drygt 7 procent högre kostnad för grundskola per elev än genomsnittet för Ålands kommunern. Sottunga

Läs mer

Morgon- och eftermiddagsverksamheten i Svenskfinland. - En situationsrapport Monica Martens-Seppelin

Morgon- och eftermiddagsverksamheten i Svenskfinland. - En situationsrapport Monica Martens-Seppelin Morgon- och eftermiddagsverksamheten i Svenskfinland - En situationsrapport 2016 Monica Martens-Seppelin Morgon- och eftermiddagsverksamheten i Svenskfinland 2016 Innehållsförteckning Förord 1. Kartläggningens

Läs mer

Utvärdering LBU Åland

Utvärdering LBU Åland Utvärdering LBU Åland Presentation för övervakningskommittén 2011-05-23 Maria Lindqvist, Nordregio Bjarne Lindström, ÅSUB Maria Rundberg, ÅSUB Tidplan Inspel till Årsrapport 2011 Utveckling inom programområdet

Läs mer

Kommunutredningen 2016

Kommunutredningen 2016 www.pwc.se Arbetsmaterial Kommunutredningen Fördjupad analys- Långsiktig finansiell analys Uppdrag hela projektet Uppdrag: Förslag på tre alternativa kommunstrukturer Förslag 1 Åland en kommun ( givet)

Läs mer

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin Sydkustens landskapsförbunds kartläggning av personaltillgången och behörigheten, språkförhållanden samt kvalitetsaspekter inom den svenska dagvården i medlemskommunerna hösten 2011. Del 1. Personaltillgången

Läs mer

Svenskspråkiga utbildningssektionen Svenskspråkiga utbildningssektionen 30 03.05.2016 45 07.06.2016 FÖRSKOLANS LÄROPLAN SVUBS 03.05.2016 30 Beredning och tilläggsuppgifter: utbildningsdirektör Rikard Lindström

Läs mer

Vårdö kommun PM juni 2016

Vårdö kommun PM juni 2016 www.pwc.se Vårdö kommun PM juni 216 Sammanfattning Vårdö kommuns verksamheter kännetecknas av: Kostnaden för grundskola per elev samt för förskola per barn -6 år är något högre i Vårdö kommun än genomsnittet

Läs mer

Arbetslöshetssituationen september 2011

Arbetslöshetssituationen september 2011 Jonas Karlsson, Ålands statistik- och utredningsbyrå (tel. 018-25581) Casper Wrede, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (tel. 018-25316) Arbetsmarknad :9 3.10. Arbetslöshetssituationen september

Läs mer

Grundskolan hösten 2015

Grundskolan hösten 2015 Gerd Lindqvist Tel. 018-25582 Utbildning 2015:2 21.10.2015 Grundskolan hösten 2015 Nästan 2 000 lågstadieelever och närmare 1 000 i högstadiet Av de åländska grundskolornas 2 848 elever hösten 2015 går

Läs mer

Vem och när Inställning till förslaget Har unga personer hörts? Övriga noteringar

Vem och när Inställning till förslaget Har unga personer hörts? Övriga noteringar Casper Wrede, valadministratör 22 juni 2016 Inkomna svar på remiss angående sänkning av rösträttsåldern till 16 år i kommunalval och i rådgivande kommunala folkomröstningar. Remissen utsänd v. 4, svarstid

Läs mer

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt. Kommunförbundet. Kommunens verksamhet:

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt. Kommunförbundet. Kommunens verksamhet: Kommunförbundet Kommunens verksamhet: Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Primära uppgifter: Undervisning och kultur Social- och hälsovård Miljöfrågor och teknisk

Läs mer

Arbetslöshetssituationen februari 2015

Arbetslöshetssituationen februari 2015 Jonas Karlsson, Ålands statistik och utredningsbyrå (tel. 018 25 581) Casper Wrede, Ålands arbetsmarknads och studieservicemyndighet (tel. 018 25 115) Arbetsmarknad :2 3.3. Arbetslöshetssituationen februari

Läs mer

Kökar kommun PM juni 2016

Kökar kommun PM juni 2016 www.pwc.se Kökar kommun PM juni 216 Sammanfattning Kökar kommuns verksamheter kännetecknas av: Kostnaden för grundskola per elev i Kökar är knappt 3 procent högre och kostnaden för förskola per barn -6

Läs mer

hyresbostad, procent 28,1 45,4 14,1 18,7 Figur 1. Förändring av antal bebodda bostäder efter hustyp och region 2015 hus

hyresbostad, procent 28,1 45,4 14,1 18,7 Figur 1. Förändring av antal bebodda bostäder efter hustyp och region 2015 hus Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 18-25497 Boende 216:2 14.12.216 Bostäder och boendeförhållanden 215 Av Ålands 15 9 bostäder är närmare 13 6 stadigvarande bebodda, medan drygt 2 3 saknar fast bosatta

Läs mer

BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid. Torsdagen den 11 augusti 2016 kl Föglö grundskola

BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid. Torsdagen den 11 augusti 2016 kl Föglö grundskola Sammanträdesdatum Nr BILDNINGSNÄMNDEN 11.08.2016 3 28 Sammanträdestid Torsdagen den 11 augusti 2016 kl. 15.15 16.40. Sammanträdesplats Beslutande Föglö grundskola Närvarande Kim Tähtinen, ordförande Leif

Läs mer

Distansarbetaren den nya skärgårdsbon i det nya skärgårdssamhället RAPPORT BRÄNDÖ, FÖGLÖ, KUMLINGE, SOTTUNGA

Distansarbetaren den nya skärgårdsbon i det nya skärgårdssamhället RAPPORT BRÄNDÖ, FÖGLÖ, KUMLINGE, SOTTUNGA Distansarbetaren den nya skärgårdsbon i det nya skärgårdssamhället RAPPORT BRÄNDÖ, FÖGLÖ, KUMLINGE, SOTTUNGA Projekt Interreg IIIA Skärgård, genomförs av Åbo Universitet i Åbolands och Ålands skärgård

Läs mer

Arbetslöshetssituationen maj 2015

Arbetslöshetssituationen maj 2015 Jonas Karlsson, Ålands statistik- och utredningsbyrå (tel. 018-25 581) Casper Wrede, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (tel. 018-25 115) Arbetsmarknad :5 3.6. Arbetslöshetssituationen maj

Läs mer

hyresbostad, procent 27,8 45,0 13,9 17,9 Figur 1. Förändring av antal bebodda bostäder efter hustyp och region 2016 hus

hyresbostad, procent 27,8 45,0 13,9 17,9 Figur 1. Förändring av antal bebodda bostäder efter hustyp och region 2016 hus Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 18-25497 Boende 217:1 5.12.217 Bostäder och boendeförhållanden 216 Av Ålands 16 1 bostäder är 13 7 stadigvarande bebodda, medan drygt 2 4 saknar fast bosatta invånare.

Läs mer

Kommunfullmäktiges delegeringsbeslut Jomala kommun

Kommunfullmäktiges delegeringsbeslut Jomala kommun Kommunfullmäktiges delegeringsbeslut Jomala kommun Antagen av kommunfullmäktige den 15 maj 2012 54. Ändrad av kommunfullmäktige den 25 februari 2014 15. Ändrad av kommunfullmäktige den 14 april 2015 35.

Läs mer

Kvalitetsrekommendation angående tjänster för äldre - Sammanställning av enkätsvar.

Kvalitetsrekommendation angående tjänster för äldre - Sammanställning av enkätsvar. Kvalitetsrekommendation angående tjänster för äldre - Sammanställning av enkätsvar. Genom enkäten önskade landskapsregeringen få svar på huruvida kommunerna uppmärksammar Kvalitetsrekommendationen angående

Läs mer

Esbo stad Protokoll 74. Nämnden Svenska rum 15.06.2016 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 74. Nämnden Svenska rum 15.06.2016 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 15.06.2016 Sida 1 / 1 2795/2015 00.03.00.00 74 Utredning över revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2015 och avgivande av utlåtande Beredning och upplysningar: Annika Latva-Äijö,

Läs mer

November 02, 2009. samhlära1.notebook

November 02, 2009. samhlära1.notebook PRESIDENTBESLUT Huvudregeln är att presidenten fattar beslut i statsrådet (regeringens sammanträden) presidentföredragningen. Den minister till vars område ett ärende hör, framlägger ett beslutsförslag

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Nämnden Svenska rum 20.11.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Nämnden Svenska rum 20.11.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 20.11.2014 Sida 1 / 1 4590/07.01.01/2014 100 Registeransvariga och ansvarspersoner för register inom undervisning och dagvård Beredning och upplysningar: Maria Rauman, tel. 09 816 83861

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

Riksdagsvalet 2011. Kenth Häggblom, statistikchef Tel 25497. Val 2011:1 3.5.2011

Riksdagsvalet 2011. Kenth Häggblom, statistikchef Tel 25497. Val 2011:1 3.5.2011 ' Kenth Häggblom, statistikchef Tel 25497 Val 211:1 3.5.211 Riksdagsvalet 211 Lägre valdeltagande Valdeltagandet på Åland i årets riksdagsval var 51 procent, vilket var 6 procentenheter lägre än 27. Kvinnornas

Läs mer

Ålands Brand och Räddningsförbund Rf.

Ålands Brand och Räddningsförbund Rf. Ålands Brand och Räddningsförbund Rf. Art: Kallelse till styrelsemöte nr 1-2017 Ordinarie medlemmar Ersättare Plats: Hamnkontoret [+] Johan Ehn, ordförande Tid: Tisdag 17 januari 2017 kl. 18:30 [ ] Jan

Läs mer

Tabell 1. Valdeltagande på Åland vid riksdagsvalen 2011 och 2015, procent. Löfström vald som den yngsta åländska riksdagsledamoten

Tabell 1. Valdeltagande på Åland vid riksdagsvalen 2011 och 2015, procent. Löfström vald som den yngsta åländska riksdagsledamoten ' Kenth Häggblom, statistikchef, tel. 25497 Sanna Roos, vik. statistiker, tel. 25495 Val 2015:1 29.4.2015 Riksdagsvalet 2015 Högre valdeltagande Valdeltagandet på Åland i årets riksdagsval var 58 procent,

Läs mer

1. Utbildningsdirektörens beslutanderätt

1. Utbildningsdirektörens beslutanderätt BESLUTANDERÄTT I ENLIGHET MED DAGVÅRDSLAGSTIFTNING OCH UTBILDNINGSLAGSTIFTNING FÖR TJÄNSTEMÄN INOM ESBO STADS RESULTATENHET FÖR SVENSK DAGVÅRD OCH UTBILDNING Godkänd 11.3.2009, ändrad 23.9.2009, 27.1.2010,

Läs mer

KARLEBY STAD. KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 1 INSTRUKTION FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK

KARLEBY STAD. KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 1 INSTRUKTION FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK NSTRUKTON FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNNGSVERK Godkänd av Karleby stadsfullmäktige den 12 maj 2003, ändrad av fge 25.10.2010 77. Träder i kraft den 1 januari 2004 1 KAPTLET RÄDDNNGSNÄMNDEN

Läs mer

Utkast Instruktion för nämnderna inom Raseborgs stad, deras sektioner och direktioner

Utkast Instruktion för nämnderna inom Raseborgs stad, deras sektioner och direktioner 1 Utkast 26.10.2008 Instruktion för nämnderna inom Raseborgs stad, deras sektioner och direktioner INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 3 KAPITEL 1 - ALLMÄNNABESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde Denna instruktion gäller

Läs mer

VAL AV SPRÅK UR FAMILJENS PERSPEKTIV

VAL AV SPRÅK UR FAMILJENS PERSPEKTIV VAL AV SPRÅK UR FAMILJENS PERSPEKTIV Ann-Jolin Grüne Projektledare Delaktig i Finland i huvudstadsregionen Helsingfors arbis DE SVENSKA DELAKTIG-PROJEKTEN Utveckling av språkbadsmetoder, Delaktig i Finland

Läs mer

INNEHÅLL BILAGOR. 1. Bakgrund 1. 2. Ärendets behandling 1. 3. Tryggandet av delaktighet och rättigheter för personer med funktionsnedsättning 6

INNEHÅLL BILAGOR. 1. Bakgrund 1. 2. Ärendets behandling 1. 3. Tryggandet av delaktighet och rättigheter för personer med funktionsnedsättning 6 PLAN FÖR ORDNANDE AV BOENDE I KÅRKULLA SAMKOMMUN FÖR ÅREN 2012-2020 Godkänd av Kårkulla samkommuns styrelse 18.12.2012 INNEHÅLL 1. Bakgrund 1 2. Ärendets behandling 1 3. Tryggandet av delaktighet och rättigheter

Läs mer

Arbetslöshetssituationen maj 2017

Arbetslöshetssituationen maj 2017 Jonas Karlsson, Ålands statistik- och utredningsbyrå Arbetsmarknad :5 (tel. 018-25 581) 2.6. Casper Wrede, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (tel. 0457-3425043) Arbetslöshetssituationen

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

Kommunreformens konsekvenser för församlingarna

Kommunreformens konsekvenser för församlingarna 2 2010 Bengt Klemets Kommunreformens konsekvenser för församlingarna Om församlingsidentitet och strukturer i de nya kyrkliga samfälligheterna Kommunreformens konsekvenser för församlingarna Om församlingsidentitet

Läs mer

Bilaga, förbundsfullmäktige Till kännedom

Bilaga, förbundsfullmäktige Till kännedom Bilaga, förbundsfullmäktige 25.11.2016 Till kännedom ANTECKNINGAR FÖR EGET BRUK FRÅN KOMMUNTRÄFFAR HÖSTEN 2016 Det som antecknats är i första hand uttalade önskemål, förslag, idéer, behov, farhågor osv

Läs mer

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 -2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 Möteskallelse Måndag 13.4.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel Hjulfors

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

BILAGA FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE /

BILAGA FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE / BILAGA FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 1.4.2016 / till kännedom Förbundsstyrelsens bemötande av kommunalbesvär inlämnat mot förbundsfullmäktiges beslut av den 30.12.2015/ 41 ÅLANDS HEMGÅRD TILL ÅLANDSFÖRVALTNINGDOMSTOL

Läs mer

Familjer och hushåll

Familjer och hushåll Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 018-25497 Befolkning 2016:2 29.11.2016 Familjer och hushåll 31.12.2015 Statistiken för 2015 visar att den genomsnittliga hushållsstorleken är 2,10 personer, vilket är

Läs mer

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 4 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 21 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 22 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 23 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Arbetslöshetssituationen januari 2017

Arbetslöshetssituationen januari 2017 Jonas Karlsson, Ålands statistik- och utredningsbyrå Arbetsmarknad :1 (tel. 018-25 581) 2.2. Casper Wrede, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (tel. 0457-3425043) Det relativa arbetslöshetstalet

Läs mer