EU-kampanj tar ställning till ett åldrande Finlands välfärdsutmaningar och visar hur EU verkar i varje medborgares vardag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EU-kampanj tar ställning till ett åldrande Finlands välfärdsutmaningar och visar hur EU verkar i varje medborgares vardag"

Transkript

1

2 Pressmeddelande Helsingfors EU-kampanj tar ställning till ett åldrande Finlands välfärdsutmaningar och visar hur EU verkar i varje medborgares vardag Europeiska kommissionen lanserar sin första informationskampanj i avsikt att ge information och mer konkret än hittills berätta hur Europeiska unionen ger trygghet och säkerhet i medborgarnas liv i varje EU-land. I sin kampanj tar Europeiska kommissionen ett nytt grepp genom att föra fram sitt budskap också med hjälp av konsten. Den nya EU-kampanjen lanseras i sex pilotländer som är Finland, Tyskland, Spanien, Lettland, Polen och Portugal. Den finska kampanjen körs i gång den 29 november I den paneuropeiska kampanjen ingår sex TV-reklamspottar och tryckta reklamer som skildrar vardagssituationer och visar på vilka sätt EU försöker förbättra människors verksamhetsmöjligheter och förutsättningar att leva ett fullvärdigt liv. Som en del av kampanjen öppnas också en webbplats där man presenterar mer än 80 lokala projekt som genomförts i de sex pilotländerna och som EU har stött och finansierat. Främjar äldre personers välfärd I Finland koncentrerar man sig i kampanjen på hur EU stöder välfärden och ett självständigt och meningsfullt liv för äldre personer så att de kan bo kvar i sitt hem så länge som möjligt. Frågan om hur den allt äldre befolkningens välfärd kan tryggas är mer än aktuell senast år 2025 är mer än 20 % av medborgarna i Europa 65 år gamla eller äldre. I Finland är fenomenet särskilt tydligt: hos oss utgör personerna över 65 år inemot 25 % av hela befolkningen senast år Temat för kampanjen synliggörs med hjälp av det landskapsövergripande projektet Välfärdsbranschens Living lab, som det lokala näringsbolaget Prizztech Oy, Tampereen ammattikorkakoulu TAMK och Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus EPTEK ry svarade för och som Europeiska unionen samfinansierat. Syftet med projektet var att testa och utveckla nya innovationer inom välfärdsteknologins område med hjälp av vilka man kan göra det lättare för äldre personer att bo kvar i sitt hem och underlätta vårdpersonalens arbete inom åldringsvården. Med hjälp av projektet Välfärdsbranschens Living lab som hade en sammanlagd budget på euro har man kunnat erbjuda nya verksamhetsmodeller i en situation, då förändringen i äldreomsorgsstrukturen som tidigare byggde på institutionsvård och nu alltmer bygger på öppen vård är ett oundvikligt faktum. Modellen Living lab har fört med sig stor nytta för alla parter i projektet och det kan kopieras av andra regioner, även internationellt.

3 Ålderdomen kommer inte ensam Eftersom en bild säger mer än tusen ord, har den finländska bildkonstnären Juhana Moisander som en del av kampanjen skapat videoinstallationsverket Ålderdomen kommer inte ensam, via vilket man visuellt vill berätta om EU:s arbete för att möjliggöra välfärd och ett självständigt liv för äldre personer. Verket visas från och med den 18 november på västra väggen till Glaspalatset i Helsingfors. Man har möjlighet att följa med berättelsen och tolkningen av en äldre persons lyckliga vardag i en veckas tid ända fram till måndagsmorgonen den 24 november. Presskontakt: Susanne Ekvall Medborgarinformationschef Europeiska kommissionens representation i Finland +358 (0)

4 EU HÖJER LIVSKVALITETEN ELIMINERAR HOTET MOT ÖSTERSJÖN Östersjön och dess tillstånd ställs inför ständiga utmaningar på grund av den livliga fartygstrafiken och utsläppen i havet. Många kustregioner är olyckligt nog inte tillräckligt väl förberedda för eventuella framtida katastrofer. Genom att förbättra de landbaserade tjänsterna som reagerar på oljeutsläpp och identifiera metoder med vilka föroreningarna man minskas bidrar projektet Baltic Master II till att skydda naturen och Östersjömiljön. Inom projektet Baltic Master II som delvis finansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden (EAKR) samarbetade de åtta EU-länderna kring Östersjön och hamnstaden Kaliningrad i Ryssland för att säkerställa att: Fartygen inte dumpar olja eller avfall i havet Hamnarna och terminalerna står till tjänst med affärsverksamhetsvänliga avfallshanteringsmöjligheter Alla länder är beredda att agera i nödsituationer De nio länderna, av vilka åtta var medlemsstater i EU Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen, Polen och Sverige deltog aktivt i projektet. Under tre års tid (januari 2009 januari 2012) gjorde parterna som deltog i projektet Baltic Master II följande: De gjorde en undersökning i avsikt att utvärdera kostnaderna för ett oljeutsläpp på ton De arrangerade ett politiskt seminarium i Bryssel för att kartlägga förslagen till framtida aktionsplaner De producerade en digital atlas som gör planeringen lättare vid ett eventuellt oljeutsläpp De kom med rekommendationer om en koordinerad kustförvaltning De tog fram ett webbaserat verktyg för riskmodellering De förbättrade avfallsförvaltningen genom att understryka bästa praxis vid avfallshantering, designa gemensamma märken och publicera en avfallshanteringsbroschyr De fastslog nya åtgärder att skydda miljön De gjorde en riskvärdering av ballastvattnen De gjorde en undersökning av den framtida fartygstrafiken på Östersjön så, att det blir lättare att planera framtida förebyggande åtgärder EU-finansiering: 4 miljoner

5 SNABBARE BREDBAND GER SNABBARE TILLGÅNG TILL HÄLSOTJÄNSTER PÅ LANDSORTEN I den glesbebyggda landsorten i Mellersta Finland har invånarna på grund av de långa avstånden svårt att få tillgång till utbildnings- och hälsotjänster. Eftersom många landsortskommuner och socknar har långa traditioner i att bistå varandra, har områdena med hjälp av en snabbare internettjänst som Europeiska regionala utvecklingsfonden EAKR möjliggjort lättare att dela på de gemensamma resurserna. År 2009 gjorde Finland en lagändring som garanterar en bredbandsförbindelse till alla medborgare. Över 95 % av befolkningen har nu något slag av tillgång till internet. Luckor kvarstår ändå i förbindelsen, särskilt på landsorten. Tack vare EAKR har man bl.a. i Norra Karelen kunnat tillhandahålla resurser och sätta upp en gemensam bredbandsförbindelse. Det har gjort det lättare att ge invånarna i området tillgång till webbtjänster och det har också ökat deras möjligheter att arbeta ihop. Det har haft en stor inverkan på folks liv. Det har gett de personer tillgång till oumbärliga resurser och tjänster, som mest behöver dem. Tack vare stödet från EU kan bl.a. studerande i Saarijärvi nu delta i webbkurser och man har också tillgång till webbutiker och webbanken. Att förbindelsen möjliggjorts har också uppmuntrat till förnuftig och helhetsbetonad tillväxt, vilket är ett av Europeiska regionala utvecklingsfondens mål. EU-stöd: Totalbudget: n=7&region=all&obj=all&per=2&defl=en EU SKYDDAR SINA MEDBORGARE KARTELLERNA KÖRS NED Att ge medborgarna konsumentskydd är ett av Europeiska kommissionens mål. Kartellerna utgör ett regelbundet hot mot konsumenterna och det visar sig bl.a. i form av fasta priser och begränsad tillgång. Som protest mot kartellerna agerar Europeiska kommissionen enligt ett effektivt angivarförfarande, med vilket man försöker avslöja lagbrytare. Europeiska kommissionen har en sträng inställning till verksamhet som bryter mot konsumentens rättigheter. Ett så kallat benådningsförfarande uppmuntrar personer i kartellernas inre krets att avslöja karteller för myndigheterna. Kartellerna är ofta förknippade med dagliga produkter, såsom televisioner, bilar och rentav frukt och grönsaker. De senaste kartellavslöjningarna har lett till flera miljoner i böter till de företag, som med sitt agerande lurat eller vilselett konsumenterna. I avsikt att effektivera arbetet mot kartellerna samarbetar kommissionen med konkurrensmyndigheterna i medlemsländerna.

6 LIVSVIKTIGT UNDERHÅLL AV LÅGTRAFIKERADE VÄGNÄT Projekt stött av Europeiska kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik EU-finansiering bidrar till att främja det s.k. ROADEX-projektet som en del av förbättringen av vägnäten i de nordiska länderna. De lokala vägarna är livsviktiga för invånarna och företagen i avlägsna regioner. Upprätthållandet av vägsäkerheten ställer ändå myndigheterna som svarar för underhållet inför vissa utmaningar, eftersom vägarna korsar regionala och nationella gränser och också utsätts för svåra väderförhållanden. Med hjälp av nätverket ROADEX som stöds av EU kan den senaste teknologin och bästa praxis delas på underhållet av lågtrafikerade vägar och det förbättrar både standarderna och tillgången på information. Nätverket byggs upp utgående från projektet ROADEX, som förbättrat förvaltningen och underhållet av vägsystemen i norr. Projektet ROADEX kom till, då tillräckligt många av länderna som kämpade med liknande vägutmaningar beslöt sammanföra sina idéer och erfarenheter. Partnerländer är Sverige, Finland, Island, Norge, Skottland och Irland. Via ett genomgripande utbyte av teknisk information och banbrytande forskning och samarbete förbättrade detta projekt i fyra stadier på ett dramatiskt sätt de lågtrafikerade vägnäten i Europas nordliga områden. Särskild uppmärksamhet fäste man vid små, lågtrafikerade vägar, där de dagliga trafikmängderna ligger under 500 fordon per dag. ROADEX-forskningen ledde till ny teknologi att dela och ta i bruk och med den kan man: minimera skillnaderna som förekommer i vinterunderhållet grannländerna emellan minska antalet viktbegränsningar minska miljökonsekvenserna öka åtkomligheten och väganvändarnas säkerhet Ett allt tillförlitligare vägnät, särskilt där vägarna är lågtrafikerade, gynnar invånarna och näringarna i dessa regioner, såsom fiskeriet och jord- och skogsbruket. Europeiska regionala utvecklingsfonden är med och stöder projektet, eftersom ROADEX för sin del främjar EU:s målsättning att bidra till ekonomisk tillväxt och socialt deltagande på alla håll i Europa och särskilt i avlägsna regioner som är mindre utvecklade och har sämre vägförbindelser. EU-stöd: n=7&region=all&obj=all&per=2&defl=en

7 SKYDD FÖR DINA PLACERINGAR Det nya direktivet om insättningsgarantisystem stärker bankkundernas skydd och skyddar deras insättningar. Direktivet säkerställer att kunderna, om banken går omkull, betydligt snabbare får tillbaka sina pengar än vad som tidigare hade varit möjligt. Bankerna är också skyldiga att ersätta kostnaderna som förlusterna orsakat. Köerna framför bankerna som försatts i konkurs som följde på den ekonomiska krisen år 2008 spökar i mångens huvud ännu i flera års tid. I och med det nya direktivet om insättningsgarantisystem som Europeiska kommissionen föreslog år 2010 och Europaparlamentet antog i april 2014 är insättarna starkare skyddade än förr. Kunderna garanteras sina pengar tillbaka om banken går omkull oberoende av om det rör sig om veckor eller dagar. Direktivet skyddar insättningar upp till euro oberoende av om insättaren är en privatperson eller ett företag. Även om det temporärt finns mer än euro på kontot till exempel efter att man sålt huset garanteras att pengarna återbetalas inom 3 12 månader. Det gör inte heller något om insättningar gjorts under samma namn i flera olika banker, eftersom insättningarna i de olika bankerna tryggats bakom separata skyddsmekanismer. Om din bank går omkull, får du också snabbare tillbaka dina pengar. Gränsen för återbetalningstiden kommer att sänkas stegvis från nuvarande 20 dygn till sju dygn. Direktivet garanterar att EU-länderna som dras med svag kreditrating nu måste förbättra sitt eget banksystem. Med det säkerställs att eventuella bankkrascher framöver orsakar mindre kostnader och trauman. Framöver måste skattebetalarna inte betala, om en bank försätts i konkurs. Den konkursdrabbade bankens kostnader betalas ur bankernas egen påse, inte ur skattebetalarnas eller penningplacerarnas. Regeringarna kommer att införa sanktioner mot bankerna för kostnaderna som orsakas av att deras verksamhet räddas. Länderna skall bygga upp en fond, som bankerna finansierar med garantiinsättningar de gjort. Bankerna betalar regelbundet (minst en gång om året) garantiinsättningar. Högriskbanker måste betala sådana oftare. Totalbudget: 55 miljarder insättningsgarantifond

8 EU FRÄMJAR AFFÄRSVERKSAMHET FÖRNYBARA ENERGIN FÅR FART PÅ DEN FINSKA EKONOMIN Ett projekt som koncentrerar sig på att utöka produktionen av biogas gagnar såväl företagen som miljön. I Norra Karelen bidrar satsningar på produktion av biogas och på att göra biogasen mer tillgänglig till att minska regionens beroende av oljeimport. Målet är en ekonomiskt livsduglig modell, som ger 100-procentigt förnybara bränslen ur regionens egna råmaterialkällor som inbegriper bl.a. biprodukter från jordbruket, spillavfall och deponigaser. Det rör sig om en lösningsmodell som tagits i bruk med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfondens program för östra Finland och som hjälper Europa att bygga upp en stark ekonomi på en hållbar och lönsam grund. Med sitt agerande utgör Norra Karelen ett exempel som uppmuntrar till användning av miljövänligt biogasbränsle och det är ett sätt att minska regionens nuvarande 99-procentiga oljeberoende. Man vill samtidigt också minska utsläppen av koldioxid. På lång sikt kommer projektet att bilda ett nätverk som förenar biogasbolagen, producenterna och distributörerna. De redan existerande biogasproducenterna i regionen offentliga och privata företag är naturligtvis bland de första som får dra nytta av projektet, men det finns också rum för en hel del andra framtida producenter som kan dra betydande nytta av projektet i sin affärsverksamhet. Främjandet av ett mer lokalt och miljövänligt fordonsbränsle innebär också nya möjligheter för kommunerna, lantgårdarna och vattenreningsverken som alla kunde producera och använda biogas. Projektet ger också möjligheter till ny lokal affärsverksamhet, vilket i sin tur stöder ekonomin i regionen. Ekonomisk livsduglighet är en förutsättning för framgång. Projektet, i vilket man tog fram en modell för regional biogasproduktion, inbegrep en: riskanalys av de tekniska och ekonomiska delområdena plan, som i stora drag visade med vilka åtgärder koldioxidutsläppen kan minskas preliminär företagsplan för privatpersoner och företag som är intresserade av produktion och distribution av biogas Det regionala projektet i Norra Karelen och andra liknande projekt är livsviktiga för att EU:s tillväxtmål för år 2020 som väl återspeglar tidens anda skall kunna uppnås. I målen ingår bl.a. ett behov att åstadkomma nya förnybara energikällor, effektivera produktionen och säkerställa att alla medborgare har likvärdig rätt till samma möjligheter. EU-stöd: Totalbudget:

9 PROJEKTET HYVINVOINTIALAN LIVING LAB Projektet Hyvinvointialan Living Lab genomfördes i Finland med stöd från EU under tiden Målet med projektet var att testa och utveckla nya tekniska innovationer, med hjälp av vilka man kan stödja äldre människors möjligheter att bo självständigt hemma samt vårdpersonalens arbete. Projektet genomfördes av näringslivsbolaget Prizztech Oy, Tammerfors yrkeshögskola (TAMK) och Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus (EPTEK ry) i Satakunta, Tammerfors och Södra Österbotten. Living Lab svarar på utmaningen med den åldrande befolkningen i Finland Antalet personer som lider av minnessjukdomar som demens ökar, vilket är en ständig utmaning för social- och hälsovården i Finland. Befolkningen åldras, varför man i allt snabbare takt måste utveckla nya innovativa lösningar som gör det möjligt för äldre människor att bo hemma så länge som möjligt och leva ett tryggt, självständigt och gott liv. Målet är att äldre människor i allt större utsträckning ska få service i hemmet i stället för anstaltsvård, vilket också förutsätter nya handlingsmodeller. Inom ramen för projektet Hyvinvointialan Living Lab skapades resultatrika och kostnadseffektiva handlingsmodeller för användar- och behovsorienterad utveckling av teknik som riktar sig till äldre människor och äldreomsorgen. Omfattande samarbete för ett gemensamt mål Projektets handlingsmodeller skapades och utvecklades i nära samarbete med social- och hälsovårdssektorn och företag som specialiserat sig på välfärdsteknologi. Living Lab-samarbetet samlade intressegrupper från många olika håll; användare, företag, kommuner, tredje sektorn, läroanstalter, experter, finansiärer samt lokala, nationella och internationella nätverk för att utveckla tekniska lösningar som stöder äldre människors hälsa. Testmiljöer ger mervärde Inom ramen för projektet Hyvinvointialan Living Lab erbjöd aktörer inom offentliga, privata och tredje sektorn företag möjlighet att testa produkter i naturliga miljöer. Användarna fungerade som utvecklare i projektet. Äldre människor, anhöriga och anställda inom äldreomsorgen fick testa de senaste tekniska lösningarna gratis som en del av deras normala vardag och kunde samtidigt påverka utvecklingen av tekniken. Under testningarna fick företagen i välfärdsteknologibranschen värdefull feedback och konkreta utvecklingsförslag som de kan använda i sin produktutveckling. Testningsprocesserna gav också viktig information och användarerfarenheter för testmiljöerna om välfärdsteknologins användbarhet och tillämplighet, vilket kan utnyttjas vid investeringsbeslut. Genom att inkludera användarna i produktutvecklingsprocesserna kan nya användarvänliga tekniska innovationer lanseras på marknaden i allt snabbare takt. Resultaten gagnar hela samhället Samtliga tre regioner som deltog i projektet lyckades utveckla en ny och innovativ Living Lab-modell som gör det möjligt att producera tekniska lösningar som tar hänsyn till behoven och önskemålen hos äldre människor. Alla samarbetspartner kan ha stor nytta av modellen och den kan också enkelt tillämpas i andra regioner på både nationell och internationell nivå.

10 Slutresultatet av Living Lab-projektet är att totalt 24 produkter och tjänster inom välfärdsteknologi har vidareutvecklats eller anpassats för äldre människor i samarbete med 20 teknologiföretag. Till de testade teknikerna hör bland annat säkerhetstekniska produkter och tjänster, tekniker som stöder den fysiska, kognitiva och sociala funktionsförmågan samt mobillösningar för hemvårdspersonalen. Bland de testade produkterna och tjänsterna återfinns bland annat ett webbaserat diskussionsforum, ett spissäkerhetssystem och ett trådlöst sköterskelarm. Totalt deltog över 900 testare (äldre människor, anhöriga, vårdpersonal), varav 300 äldre människor, i produktutvecklingen inom ramen för projektet. Även studerande deltog i produkttestningarna. Information och användarerfarenheter om tekniska lösningar som stöder äldre människors funktionsförmåga och möjligheter att bo hemma samt vårdpersonalens arbete delades också ut till studerande inom social- och hälsovård och datateknik de som kommer att jobba i branschen i framtiden. Informationen om de tekniska lösningar som utvecklats och resultaten av projektet har spridits aktivt i regionerna samt på både nationell och internationell nivå. Projektets handlingsmodell är en innovation som fått internationellt erkännande Projektet Hyvinvointialan Living Lab var ett av de fem bästa projekten i finalen i Europeiska kommissionens tävling RegioStars Awards 2013 i kategorin för sociala innovationer. Genom den årligen återkommande tävlingen söker EU-kommissionen innovativa idéer och god praxis som utvecklats genom projekt inom EU. Utvecklingen av användarorienterad välfärdsteknologi har fortsatt också efter Living Lab-projektet, eftersom det har ansetts mycket viktigt ur alla parters perspektiv. Den totala budgeten för det EU-stödda Living Lab-projektet var euro. Projektet finansierades av Satakuntaliitto (Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF) och kommunerna i regionerna. Mer information: Näringslivsbolaget Prizztech Oy Jari-Pekka Niemi, servicedirektör, Niina Holappa, projektchef, Tammerfors yrkeshögskola TAMK Tarja Heinonen, utvecklingschef, Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus EPTEK ry Sami Perälä, verksamhetsdirektör,

11 FÖRSTA PANEUROPEISKA KAMPANJEN FRÅN EUROPEISKA UNIONEN Europeiska unionen utvecklar projekt, vägleder företagarna med nya lagar och står till tjänst med finansiering för aktiviteter planerade att främja tillväxt och utveckling. EU för samman länder och företag i avsikt att bygga vår gemensamma framtid och staka ut vår nya, kollektiva framtid. Med sin kampanj För ditt bästa vill Europeiska unionen ge varje enskild medborgare en bättre uppfattning om EU och det som EU gör. Syftet är att mer konkret än hittills berätta vad allt EU gör och ge folk en bättre uppfattning om hur EU:s olika projekt och verksamhet påverkar medborgarnas liv och underlättar vardagen. Kampanjen genomförs till en början i sex pilotländer som är Finland, Tyskland, Lettland, Portugal, Spanien och Polen. Kampanjen består av sex reklamfilmer och sex tryckta reklamer och var och en av dem representerar ett äkta projekt som Europeiska unionen varit med om att genomföra. I kommunikationen vill man koncentrera sig på de medborgare i Europa, som förhåller sig misstänksamt till unionen och som behöver argument och kräver verkliga fakta för att intresset för och tron på Europa skall kunna återställas. I varje land bygger kampanjen på flerkanalsapproach: En för allmänheten offentlig performans/installation inleder varje lands egen lokala kampanj. Foton och videor av performansen/installationen distribueras via olika kanaler i sociala medier. I de riksomfattande huvudmedierna visas reklamfilmer och tryckt reklam som producerats för kampanjen. Kombination av fantasi och verkligt liv Europeiska unionen vill berätta historier. Historier om livet, historier om människor. För att kunna berätta dessa historier har Europeiska unionen också valt bildspråket som ett sätt att genomföra kampanjen på. Kampanjen visar symboliskt hur EU är närvarande, tar initiativ, tar ställning och påverkar européernas dagliga liv. Genomförandet har drag av berättarkonst: scener ur det dagliga livet har omarbetats till historier, där empatiska figurer bidrar till det dagliga livets lilla gång. Figurerna representerar människor som smälter in i bakgrunden, men agerar så att de underlättar vårt liv. Reklamkampanjen vill ge uttryck för denna metafor: understryka de tysta krafterna i Europeiska unionen som tillsammans med medlemsstaterna dagligen arbetar för medborgarnas bästa. I varje reklamfilm finns två tolkningsnivåer: huvudpersonen och hans eller hennes historia och figurerna som representerar EU och unionens närvaro i människors dagliga liv. Tre reklamfilmer som visas i Finland Finland Den förstareklamfilmen berättar om Kai i Björneborg och om hans liv som pensionär. Reklamen berättar hur ett projekt stött av Europeiska unionen möjliggör sådana teknologiska

12 lösningar för äldre personer, som gör att också Kai kan njuta av livet och så länge som möjligt leva ett fullvärdigt och meningsfullt i sitt eget hem. Filmen följer ovan nämnda berättarstil. Kai sitter ensam och fiskar, men snart finner han sig bistådd av så gott som osynliga figurer i olika situationer levande ett mångsidigt och tryggt liv, där han också socialt är starkt närvarande. Figurerna, som representerar EU:s verksamhet, är med i scenerna och skapar förutsättningar för ett självständigt liv och därmed en bättre livskvalitet. Tyskland Huvudpersoner i den andra reklamfilmen är Lukas och Anna, ett par i Köln. Filmen berättar hur EU möjliggör lägre kostnader för trygga inköp på webben. Så kan folk köpa till exempel flygbiljetter och övernattningar på hotell. Då Anna och Lukas beslutar betala sina webbinköp med kreditkort, sätter figurerna penningrörelsen i gång. De symboliserar den trygghet, som Europeiska unionen garanterar då folk gör penningtransaktioner på webben. I bildrutan visas hjälten och hjältinnan i denna historia som kan njuta av sitt gemensamma liv och den bröllopsresa, som de just bokat via webben. Portugal Den tredje reklamfilmen berättar om Marta som bor i Portugal. Reklamen berättar hur Europeiska unionen ger start-up-webbutiker en möjlighet att utvecklas i en av Europas största teknologiinkubatorer. Verksamheten har hjälpt Marta och 800 andra företagare som hon att väcka företagsidéer till liv. Då Marta börjar fundera på sitt eget projekt, visar sig figurer i form av en man och kvinna som är med om att skapa den miljö, där Marta får möjlighet att utveckla sin företagsverksamhet. Figurerna symboliserar EU i olika verksamheter som en osynlig, men starkt närvarande stödjare och möjliggörare för europeiska företag. Reklamkampanjen lanseras den 29 november. Den tryckta kampanjen bygger på den ovan beskrivna TV-kampanjen. Den är avsedd att påminna oss om TV-kampanjens budskap genom att i tryckt reklam visa bekanta element från reklamfilmerna. JUHANA MOISANDERS INSTALLATION SER POSITIVT PÅ ÅLDERDOMEN Utställningen Ålderdomen kommer inte ensam visas i Helsingfors centrum Den finländska bildkonstnären Juhana Moisander, 37, är känd för sina installationer som kombinerar video med ljud och föremål. Moisander blev magister i konst vid Konstindustriella högskolan Konstverk av honom finns i offentliga rum i både Finland och utomlands. Konsten ger EU-kampanjen en ny dimension Moisanders videoinstallation spelar en viktig roll under lanseringen av EU-kampanjen i Finland vecka 47. Videoinstallationen som projiceras på den västra väggen till Glaspalatset i Helsingfors kommer att väcka tankar hos tusentals passerande människor Konstverket handlar om Moisanders syn på äldre människors välbefinnande och möjlighet att leva ett rikt och tryggt liv i hemmet, vilket också är tema för kampanjen. Det kreativa greppet gör det möjligt för åskådaren att på ett nytt sätt se på kampanjens övergripande budskap som handlar om det arbete som EU utför i vår vardag och som man kanske inte alltid fäster så stor uppmärksamhet vid.

13 Enligt Moisander ger den kreativa processen alltid nya och överraskande insikter. Genom konsten som vädjar till känslor kan man också tilltala en större grupp människor. Eftersom konstverket visas på en offentlig plats och behandlar ett tema som är viktigt för de flesta kommer det närmare människorna och är personligare än mer traditionella budskap som sprids via officiella kanaler. Rummet och tematiken är grunden för det kreativa arbetet Glaspalatset i Helsingfors valdes som utställningsplats för Moisanders konstverk på grund av att byggnadens arkitektur gjorde det möjligt att bygga installationen. Därefter började det egentliga kreativa planeringsarbetet kring konstverket, som också tar upp Moisanders egna erfarenheter kring temat. I temat som handlar om äldre människors välbefinnande fokuserar Moisander uttryckligen på känslan av livets mening och möjligheten att leva ett rikt och meningsfullt liv också på äldre dagar. Även om det finns en hel del innovativ och avancerad teknik som underlättar äldre människors vardag ville Moisander i stället för hjälpmedel och applikationer lyfta fram känslorna och det existentiella hos personen som uppträder i videon. I konstverket ser vi en lycklig, aktiv äldre mansperson med starka band till omgivningen sköta sina dagliga sysslor och leva ett rikt liv. Arbetet utifrån det givna temat och samarbetspartnern medförde så klart avvikande utgångspunkter och arbetssätt jämfört med Moisanders normala process och arbetsmetoder. Han berättar att de nya människor och platser han kommit i kontakt med har gjort det hela till en unik upplevelse, vilket också krävde förmåga att anpassa sig för att få det hela att fungera. För Moisander har projektet också varit en lärorik resa. Han hoppas att konstverket kommer att få uppmärksamhet på den centrala platsen i Helsingfors och samtidigt ge människorna nya och överraskande upplevelser. Installation Ålderdomen kommer inte ensam Juhana Moisanders konstverk Ålderdomen kommer inte ensam visas efter mörkrets inbrott på västra väggen till Glaspalatset i Helsingfors. Glaspalatset är beläget på adressen Mannerheimvägen Skådespelare: Juha Mäkelä Karin Pacius Reetta Haarajoki Susi Moisander Ljud: Richard Murto Tack: Nelli Moisander Studio Linnunlaulu IKAHU art and media Ytterligare information: Juhana Moisander, bildkonstnär,

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 Vad vi ska gå igenom: EU:s policy struktur: varför regioner? EU:s regionalpolitik i stora drag Regionalpolitikens

Läs mer

5b var lägre än beräknat

5b var lägre än beräknat FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÅR 2007 VAR LÄGRE ÄN BERÄKNAT 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 172 miljoner euro 2007, dvs. 32 euro per invånare. Nettobetalningen

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.3.2011 KOM(2011) 138 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Andra rapporten

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 ARBETSDOKUMENT om förbättrad konsumentutbildning och höjd medvetenhet när det gäller kredit och finans Utskottet

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU?

Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU? Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU? LIFE+ är EU:s program för finansiering av miljöprojekt i de 27 medlemsländerna. Genom publikationen LIFE and local authorities: Helping regions

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden 2 , som samfinansieras av Sammanhållningsfonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i en förstärkning av den ekonomiska,

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank tillhandahåller EIB långfristig finansiering till solida och hållbara investeringsprojekt till stöd för EU:s politiska mål i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och är

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PE v01-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PE v01-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 30.3.2005 PE 355.745v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 14-32 Förslag till yttrande Jerzy Buzek Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap Ett Europa för medborgarna Ett program som stödjer aktivt medborgarskap Ett Europa för medborgarna programmet för oss alla Programmet Ett Europa för medborgarna stödjer aktivt medborgarskap och tolerans

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

7b år Finlands nettobetalningsandel har stigit med 46 procent från år Finlands medlemsavgifter ökade, jordbruksstöden minskade

7b år Finlands nettobetalningsandel har stigit med 46 procent från år Finlands medlemsavgifter ökade, jordbruksstöden minskade FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÖKADE ÅR 2008 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 318,5 miljoner euro år 2008, dvs. 60 euro per invånare. Nettobetalningen utgjorde 0,17

Läs mer

Trafiksäkerhet : EU:s handlingsprogram fortsätter att ge goda resultat målet att rädda liv på Europas vägar kan vara uppnått 2010

Trafiksäkerhet : EU:s handlingsprogram fortsätter att ge goda resultat målet att rädda liv på Europas vägar kan vara uppnått 2010 IP/07/584 Bryssel den 27 april 2007 Trafiksäkerhet : EU:s handlingsprogram fortsätter att ge goda resultat målet att rädda 25 000 liv på Europas vägar kan vara uppnått 2010 Målet för EU:s handlingsprogram

Läs mer

Utvecklingstrender i världen (1972=100)

Utvecklingstrender i världen (1972=100) Utvecklingstrender i världen (1972=1) Reell BNP Materialförbrukning Folkmängd Koldioxidutsläpp Utvecklingen av befolkningen på jorden, i EU15-länderna och EU:s nya medlemsländer (195=1) Världen EU-15 Nya

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

(Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN

(Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN 3.7.2009 Europeiska unionens officiella tidning C 151/25 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN Inbjudan att lämna förslag Programmet Kultur (2007 2013) Genomförande av programåtgärderna:

Läs mer

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, vid Europeiska rådets möte den 4 februari 2011 Innehåll 1 I. Varför det är viktigt med energipolitik II.

Läs mer

Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden

Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden IP/08/1397 Bryssel den 25 september 2008 Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden Hur kan EU se till

Läs mer

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete, Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning

Läs mer

hemtjänsterna i skick

hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick Vi har i Finland lyckats i vårt gemensamma mål, möjligheten ett njuta av allt längre liv med god hälsa och livskvalitet. Å andra sidan är vi den nation i europa

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

Vad har EU med vård och omsorg att göra?

Vad har EU med vård och omsorg att göra? Vad har EU med vård och omsorg att göra? Varje EU-land bestämmer hur den egna vården, omsorgen och socialtjänsten ska utformas, organiseras och finansieras. Men inom hälso- och sjukvården och på folkhälsoområdet

Läs mer

Landskapsöverskridande projekt inom ERUF- och ESF-programmen i Västra Finland

Landskapsöverskridande projekt inom ERUF- och ESF-programmen i Västra Finland Landskapsöverskridande projekt inom ERUF- och ESF-programmen i Västra Finland Har du en utvecklingsidé som berör människor eller företag i Västra Finland, över landskapsgränserna? Vår målsättning är att

Läs mer

I juni 2011 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet

I juni 2011 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet Transport och turism 0 Finländarnas resor 0, juni I juni 0 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet I juni åkte finländarna lika ivrigt på kryssning som i fjol. Sverige förlorade

Läs mer

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Strukturstöd ESF EU-stöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning ERUF Sektorsprogram Konvergens A. Gränsöverskridande Central Baltic Norge-Sverige

Läs mer

Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik

Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik Mina damer och herrar Seminarium: Europaforum Norra Sverige IV 6 juni, 2002 Sundsvall, Sverige Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik Jag är mycket glad att ha

Läs mer

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C Europeiska unionens råd Bryssel den 12 december 2017 (OR. en) 15648/17 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 11 december 2017 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 14755/17 Ärende: CT 160

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

BALTIC URBAN LAB. Skapar och testar nya integrerade modeller för planering och dialog vid utveckling av tidigare exploaterad mark

BALTIC URBAN LAB. Skapar och testar nya integrerade modeller för planering och dialog vid utveckling av tidigare exploaterad mark BALTIC URBAN LAB Skapar och testar nya integrerade modeller för planering och dialog vid utveckling av tidigare exploaterad mark Syftet är att hjälpa städer väcka liv i stadsmiljöer och stödja utvecklingen

Läs mer

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se Halland i Europa Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid Undrar du på vilket sätt EU finns närvarande för dig här i Halland? I den här broschyren berättar vi om några av de projekt som har genomförts

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

Fingrid. Kraft med ansvar.

Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid i korthet Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2015 400 kv stamnät 220 kv stamnät 110 kv stamnät likströmsförbindelse andras nät Elektricitet är en oskiljaktig del av

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Sverige bygger ett Nationellt Innovationsnätverk EIP Agri

Sverige bygger ett Nationellt Innovationsnätverk EIP Agri Sverige bygger ett Nationellt Innovationsnätverk EIP Agri Alnarp den 8 okt 2014 Taket: Budgeten Fastställd Väggarna: Mål och regelverk Arbete påbörjat. Grunden: EU-förordning, de svenska politiska prioriteringarna

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Remissvar EU-kommissionens meddelande Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten (Ju2016/00084/L3)

Remissvar EU-kommissionens meddelande Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten (Ju2016/00084/L3) Film&TV-Producenterna YTTRANDE 2016-02-26 Remissvar EU-kommissionens meddelande Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten (Ju2016/00084/L3) Om Film&TV-Producenterna Film&TV-Producenterna

Läs mer

EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU

EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU IP/11/355 Bryssel den 23 mars 2011 EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU Under nödsituationer och kriser, såsom de som inträffat i Japan, Libyen och Egypten, har

Läs mer

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN BILAGA 1 1/7 FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv Mål och centralt innehåll, berömlig nivå Den studerande skall känna till läroplanen och det nationella

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN

Europeiska unionens officiella tidning. (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN Inbjudan att lämna förslag 2008 Programmet Kultur (2007 2013) Genomförande av programåtgärderna: fleråriga samarbetsprojekt, samarbetsinsatser,

Läs mer

Samarbete, nätverk, tillgänglighet och åtkomlighet inom museipolitiska program. Överdirektör Riitta Kaivosoja

Samarbete, nätverk, tillgänglighet och åtkomlighet inom museipolitiska program. Överdirektör Riitta Kaivosoja Samarbete, nätverk, tillgänglighet och åtkomlighet inom museipolitiska program Överdirektör Riitta Kaivosoja 10.2.2016 Varför ett museipolitiskt program? Vi behöver en gemensam vision om museiverksamheten

Läs mer

Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden:

Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden: Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden: maj 2014 Detta är årets femte rapport om bevakning och påverkan av de prioriterade områdena för Stockholmsregionens Europaförening 2014. Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor RÄTTSLIGA I HELA EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA 2014-2020 Rättsliga frågor EU-STÖD TILL ETT EUROPEISKT OMRÅDE FÖR RÄTTSLIGA Samarbete kring civil- och straffrättsliga frågor är nödvändigt för att kunna

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 8 november 2016 (OR. en) 14127/16 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 8 november 2016 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 13265/16 Ärende: FIN 774

Läs mer

Bryssel den 12 september 2001

Bryssel den 12 september 2001 Bryssel den 12 september 2001 Enligt Anna Diamantopoulou, kommissionens ledamot för sysselsättning och socialpolitik, genomgår EU:s arbetsmarknader en omvandling. Resultaten har hittills varit positiva,

Läs mer

Vanliga frågor Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

Vanliga frågor Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 7 november 2012 Vanliga frågor Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) Vad är EIT? Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) grundades

Läs mer

Europa Anne Graf

Europa Anne Graf Europa 2020 Anne Graf Fler jobb i ny EU- strategi Utmaningar Ekonomiska krisen Arbetslöshet Fattigdom Högutbildade kvinnor måste välja mellan jobb och familj Lågt barnafödande Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING FINANSMINISTERIET Avdelningen för förvaltningsutveckling CAF - HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling innebär att vi lämnar de framtida generationerna lika mycket möjligheter som vi har haft, om inte rentav

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för regional utveckling 2016/0287(COD) 17.1.2017 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Läs mer

sektorprogram Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008

sektorprogram Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 sektorprogram Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 Sektorprogram: Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 ANP 2007: 760 Nordiska ministerrådet, Köpenhamn 2007

Läs mer

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ 63((&+ (UNNL/LLNDQHQ Ledamot av Europeiska kommissionen med ansvar för näringspolitik och informationssamhället 0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ Norden digitalt konferens +HOVLQJIRUVGHQRNWREHU

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den, 19.03.2002 C(2002) 708 Ärende: Statligt stöd nr N 327/01 Sverige Stöd till trädgårdsnäringen Herr Minister, Jag har äran att meddela Er att kommissionen inte har några

Läs mer

Punkt för cancer. Tack till donatorerna 2015

Punkt för cancer. Tack till donatorerna 2015 Punkt för cancer. Tack till donatorerna 2015 1 2 Stipendierna från Cancerstiftelsen har stor betydelse för forskarna i nuläget Cancerstiftelsen har gjort ett långsiktigt arbete med goda resultat för att

Läs mer

Strategi för internationellt arbete - remissvar

Strategi för internationellt arbete - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-07-21 SN-2015/1199.109 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Strategi

Läs mer

Investera för framtiden Budgetpropositionen september

Investera för framtiden Budgetpropositionen september Investera för framtiden Budgetpropositionen 2013 20 september Oro i omvärlden påverkar Sverige Fortsatt internationell oro och turbulens Ingen snabb lösning väntas för euroområdet Låg tillväxt de närmaste

Läs mer

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER Inledning Här följer en översikt över slutsatser och rekommendationer av den analys om tidiga insatser för barn i behov av stöd

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Leader Inlandet Ideell förening Munktellstorget 2 633 43 Eskilstuna Journalnummer 2012-3536 E-postadress info@leaderinlandet.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Juli 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Juli 2012 VETA MER OM EU Under den 1 till 7 juli flyttade Europahuset till Almedalen på Gotland. Varje dag hade EU tre olika programpunkter - Utmaning Europa, Vägval Europa och Samtal Europa. Utmaning Europa - Nationella

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) 15992/17 ADD 1 FÖLJENOT från: inkom den: 14 december 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: AGRI 716 ENV 1087 PHYTOSAN 31 PESTICIDE 6 Jordi AYET

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

Försäkringslösningar. i världsklass

Försäkringslösningar. i världsklass Försäkringslösningar i världsklass Du står aldrig ensam! Livet förändras hela tiden. Vi studerar, bosätter oss, reser, gör affärer... Livet är en ständigt föränderlig blandning av framgångar och svårigheter,

Läs mer

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige EU på lokal och regional nivå Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige Syftet med EDIC Nätverket av Europa Direkt informationskontor (EDIC) är sedan 2005 ett av EU:s viktigaste

Läs mer

Uttalande från Danmark, Tyskland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Finland och Sverige om fritidsfiske efter torsk

Uttalande från Danmark, Tyskland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Finland och Sverige om fritidsfiske efter torsk Europeiska unionens råd Bryssel den 11 november 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0184 (NLE) 13404/15 ADD 1 REV 1 PECHE 388 I/A-PUNKTSNOT från: till: Komm. dok. nr: Ärende: Rådets generalsekretariat

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 10 februari 2017 (OR. en) 5776/17 NOT från: till: Ordförandeskapet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Ärende: Förberedelser

Läs mer

Projektbeskrivning Projektets delområden dygnet runt vård koordinerande verksamhet

Projektbeskrivning Projektets delområden dygnet runt vård koordinerande verksamhet Projektbeskrivning Projektet Trygghet i hemmet dygnet runt startade i augusti 2010. Det tvååriga projektet är Kristinestads eget med Österbottens Förbund som delfinansiär. Projektets huvudsakliga målgrupp

Läs mer

Ekonomiskt stöd för turism och handel i Sverige

Ekonomiskt stöd för turism och handel i Sverige p27suedesv 16/12/03 08:41 Page 1 Näringslivspublikationer Ekonomiskt stöd för turism och handel i Sverige BÄSTA ANVÄNDNING AV EU:S MEDEL EU:s strukturfonder för små och medelstora företag och offentliga

Läs mer

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Vilka slags medborgare behöver Finland i framtiden? Aktiva och innovativa Kreativa och skickliga i att tillämpa sina färdigheter Mångkunniga

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV B8-0165/2. Ändringsförslag. Andrew Lewer, Ruža Tomašić för ECR-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV B8-0165/2. Ändringsförslag. Andrew Lewer, Ruža Tomašić för ECR-gruppen 1.2.2016 B8-0165/2 2 Skäl H H. Tillgängligheten till regionerna och förbindelserna mellan öarna utgör viktiga faktorer för att öka öarnas attraktionskraft. Kostnaderna för sjö- och flygtransporter för

Läs mer

Handlingsplan Antagen av kommittén

Handlingsplan Antagen av kommittén Handlingsplan 2013 Antagen av kommittén 2012-11- 14 Inledning Mittnordenkommittén är ett gemensamt samarbetsorgan inom de mittnordiska regionerna belägna från den ryska gränsen i öst till Atlanten i väst.

Läs mer

Parallell revision utförd av revisionsverken i EU av resultaten. av strukturfondsprogrammen på sysselsättningens/miljöns

Parallell revision utförd av revisionsverken i EU av resultaten. av strukturfondsprogrammen på sysselsättningens/miljöns Resumé 117/54/07 Parallell revision utförd av revisionsverken i EU av resultaten av strukturfondsprogrammen på sysselsättningens område Föremål för den parallella revisionen var resultaten (utfall/verkningar)

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

U2009/406/G. Internationella programkontoret för utbildningsområdet Box Stockholm. 1 bilaga

U2009/406/G. Internationella programkontoret för utbildningsområdet Box Stockholm. 1 bilaga Regeringsbeslut II:9 2009-02-19 U2009/406/G Utbildningsdepartementet Internationella programkontoret för utbildningsområdet Box 22007 104 22 Stockholm Uppdrag till Internationella programkontoret för utbildningsområdet

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling , som samfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, är ett hållbart och

Läs mer

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 En rapport från Skattebetalarnas Förening Välfärdsindex - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 Box 3319, 103 66 Stockholm, 08-613 17 00, www.skattebetalarna.se, info@skattebetalarna.se 1 Sammanfattning I

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM54. Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM54. Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism Regeringskansliet Faktapromemoria Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism Justitiedepartementet 2014-02-18 Dokumentbeteckning KOM (2013) 941 slutlig MEDDELANDE

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer