fyrk.luckan.fi - sökmotor speciellt för fonder med finlandssvensk inriktning saatiopalvelu.fi - sökmotor speciellt för fonder med finsk inriktning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fyrk.luckan.fi - sökmotor speciellt för fonder med finlandssvensk inriktning saatiopalvelu.fi - sökmotor speciellt för fonder med finsk inriktning"

Transkript

1 1 ANSÖKNINGS och IDÈKLINIK - FOND INFO Beroende på din idé, ditt projekt och dess inriktning finns det många fonder att ansöka om bidrag från. Följande aspekter avgör långt om din ansökan passar in i fondens syfte för utdelning: - Område. Konst, kultur, vetenskap, forskning... vissa fonder delar ut understöd för fler eller enbart specifika områden. Det här framgår oftast i fondens presentations text. - Enskilda personer, samfund, föreningar eller arbetsgrupper. Vilka arbetsformer riktar fonden sej till. - Region. Hela Finland, Åboland, Egentliga Finland, Sverige - Finland... Fonden kan vara specificerad för en viss region. - Storleken på din ansökning, en stor ansökan platsar inte hos små fonder. Det här framgår inte alltid från fondens info men du kan ibland hittas från fondens tidigare givna understöd. OM DU ÄR OSÄKER på om din ansökan passar in i fonden syfte ifråga kan du alltid kontakta fonden personligen, per telefon eller e-post för att fråga råd angående din ansökan till fonden. FOND BANKER sökmotor / register för fonder genom att specificerat söka enligt ändamål hittas lista på fonder inom området kort presentation, område, ansökningstider och länk till fondens hemsida med ingående info. fyrk.luckan.fi - sökmotor speciellt för fonder med finlandssvensk inriktning här hittas, genom olika sökalternativ, de flesta fonder. samtliga finlandssvenska fonder. även finska, nordiska och europeiska fonder. även andra områden som forskning, vetenskap m.m. saatiopalvelu.fi - sökmotor speciellt för fonder med finsk inriktning här hittas, genom olika sökalternativ, de flesta fonder. finlandssvenska fonder. även finska, nordiska och europeiska fonder. även andra områden som forskning, vetenskap m.m. Genom dessa sidor kan du hitta fonder och info: enligt specifikt område / inriktning enligt ansökningstid (aktuella, kommande eller enligt hela kalender året) avgränsa resultatet till visst område

2 2 NÅGRA UTVALDA FONDER och STIFTELSER UNDER OMRÅDET KULTUR Följande fonder och stiftelser med inriktning på konst och kultur med olika områden och målgrupper. Nygréns stiftelse ansökningstid: fortlöpande, styrelsen håller möte 6 ggr per år. ansökan på blankett + postförsändelse Understödets storlek: inget angivet. (utdelning på 100 bidrag) bidrag. har till ändamål att främja litterär och annan kulturell verksamhet. Enligt stadgarna förverkligas ändamålet genom utgivande av stipendier och understöd till författare och andra personer eller organisationer som främjar det finlandssvenska kulturlivet. Stipendier och understöd beviljas främst för projektartad verksamhet. Stipendier och understöd utdelas inte för utbildning eller utlandsresor. Stiftelsen prioriterar särskilt utgivning av barn och ungdomslitteratur. Gesellius fond ansökningstid Elektronisk ansökan + undertecknad postförsändelse Understöd storlek: inget angivet (utdelning ) Att genom penningunderstöd till föreningar och institutioner befrämja filantropiska och kulturella strävanden. Härvid ihågkommes särskilt i stadgarna nämnda samfund. Understöd till enskilda personer utdelas INTE. Understöd till arbetsgrupper. Thurings stiftelse ansökningstid Elektronisk ansökan + undertecknad postförsändelse Understöd storlek: inget angivet (utdelning ,3 miljoner) Stiftelsens syfte är att befrämja vetenskapens, konstens, folkupplysningens, hälsovårdens och andra allmännyttiga strävandens utveckling i Finland. Understöd till enskilda personer beviljas INTE. Understöd till arbetsgrupper. Oskar Öflunds stiftelse ansökningstid Ansökan på blankett Understöd storlek: max ( ) att stöda inhemsk allmännyttig verksamhet genom att utdela understöd åt personer och samfund som verkar inom vetenskapens och kulturens olika områden. Konst: understöd utdelas främst för utställningar, arbetsmaterial, vistelse i gästateljé, deltagande i tävlingar och mästarkurser o.dyl.

3 3 Konstsamfundet ansökningstid och (inte bildkonst) Ansökan elektroniskt Understöd storlek: varierande beroende på karaktär från och uppåt. (total utdelning ca 7,5 miljoner) Många inriktningar och kriterier beroende på område, se Region: speciellt prioriteras Åboland och förnyelse inom föreningslivet. Löfgrens kulturfond ansökningstid Ansökan elektroniskt genom Kulturfondens ansökningssystem Understöd storlek: utdelning ca bidrag på syftet är att genom sin utdelning stöda kulturlivet i Åboland, den finlandssvenska kulturen och utbildningen på svenska i Finland. Barn- och ungdomskultur samt konstfostran för dessa prioriteras Region: speciellt Pargas Svenska Folskolans Vänner Allmänna understöd och stipendier - ansökningstid februari Studiestipendier - ansökningstid september SFV:s allmänna understöd och stipendier gäller lärare, anställda inom tredje sektorn, organisationer, föreningar, skolor och daghem. Stipendier kan utbetalas för auskultering, fortbildningskurser och studieresor. Kommunala skolor, förskolor, daghem kan ansöka om stöd för t.ex. inköp av böcker eller deltagande i kulturevenemang. För att ansöka om studiestipendium skall man studera till lärare, barnträdgårdslärare eller bibliotekarie eller studera inom kulturproduktion, musik, teater eller litteratur. Studierna skall vara heltidsstudier vid en flerårig utbildning i Finland. Den som ansöker skall ha inlett sitt sista studieår. Man skall vara finsk medborgare, ha svenska som modersmål, eller använda svenska som studiespråk. Man kan få studiestipendium endast en gång. Region: svenskfinland Skärgårdssparbanksstiftelserna Sparbanksstiftelsen i Nagu Sparbanksstiftelsen i Korpo Sparbanksstiftelsen i Houtskär Dessa stiftelser verkar inom sina egna områden, m.a.o. Sparbanksstiftelsen i Nagu verkar inom Nagu område. Ansökningar om bidrag kan i princip göras när som helst och sändas till respektive kontor. För barn, ungdomar, konst, kultur, idrott och föreningsverksamhet Bidrag från några hundra

4 4 KULTURFONDEN för SVERIGE och FINLAND ansökningstiderna utgår: 1.10 och 1.2 Understöd storlek: inget angivet Fonden har till syfte att främja de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland genom att ge stöd till ökad kännedom om och kontakt mellan de båda ländernas kultur, näringsliv och folk. Kan sökas av enskilda personer, organisationer och föreningar med verksamhet inom fondens intresseområde. Fonden har två sekretariat, ett i Sverige, ett i Finland. Sökande hänvisas till sekretariatet i det land där vederbörande är bosatt och/eller verksam. Centralkommissionen för konst taiteenkeskustoimikunta.fi Centralkommissionen, nationella stipendier och bidrag. statens konstförvaltnings sakkunnig- och finansieringsorganisation. ansökningstid: under olika perioder under hela kalender året se taiteenkeskustoimikunta.fi Ansökan på blankett + postförsändelse Biblioteksstipendier för författare och översättare Biblioteksstipendier för illustratörer seriekonstnärer Visningsstipendier för bildkonst Visningsstipendier för tonkonst Konstnärsstipendier, stipendiets längd varierar från ett halvt år till fem år. Kvalitetsstöd för film Projektstipendier Specialbidrag för sammanslutningar m.fl. se hemsida för samtliga understöd och bidrag Stipendier och bidragens storlek varierande beroende på ansökans syfte, Centralkommissionen oftast för större projekt och arbetsstipendium. Egentliga Finlands Konstkommission EFK hör under Centralkommissionen och delar ut stipendier och bidrag i regionen. Långt samma syften och målgrupper med på en regional nivå. Flere bidrag att ansöka för föreningar och samfund. ansökningstider: olika understöd att söka längs med året, se taiteenkeskustoimikunta.fi Ansökan på blankett + postförsändelse Regionala arbetsstipendier Regionala arbetsstipendier Regionala samfundsbidrag Projektstipendier för barnkultur Specialbidrag för barnkultur Regionala samfundsbidrag inom området kulturens välfärdsinverkan Regionala resestipendier Stipendier och bidragens storlek varierande beroende på ansökans syfte, från upp till stipendier för flere år.

5 5 SUOMEN KULTTUURIRAHASTO ansökningstiderna utgår: Keskusrahaston Maakuntarahasto Understöd storlek: varierande men oftast större för projekt eller arbetsstipendium Kulttuurirahaston tehtävänä on sääntöjensä mukaan suomalaiskansallisen henkisen ja taloudellisen viljelyn vaaliminen ja kehittäminen. Rahasto myöntää tarkoituksensa mukaisesti henkilökohtaisia apurahoja tieteen ja taiteen tekijöille ja työryhmille sekä muille kulttuurielämän aloilla toimiville henkilöille ja yhteisöille. Rahasto haluaa tarjota mahdollisuuden myös laajempiin kulttuurihankkeisiin tukemalla niiden toteutumista huomattavin apurahoin. Apurahoja jaetaan vuosittain keskusrahaston ja 17 maakuntarahaston yleisrahastoista sekä jakovuorossa olevista nimikkorahastoista lahjoittajiensa toivomiin ja ohjesäännöissä määriteltyihin tarkoituksiin. Jenny ja Antti Wihurin rahasto ansökningstid: utgår 31.5 Ansökan elektroniskt genom Kulturfondens ansökningssystem Understöd storlek:från mindre bidrag till större arbetsstipendier och projekt. Inriktning till föreningar och projekt samt professionellas arbetsstipendier jakaa vuosittain apurahoja suomalaisen henkisen ja taloudellisen viljelyn edistämiseen. Kohdealoina ovat kulttuurin eri alat. Vuonna 2012 jakosumma oli 10,5 miljoonaa euroa. ÖVRIGA FINANSIERING MÖJLIGHETER Leader finansiering för projekt i Åboland Barn- och ungdomsstiftelsen i Finland Kulturkontakt Nord

Information om fondens organisation och förvaltning finns på adressen www.kulturfonden.fi.

Information om fondens organisation och förvaltning finns på adressen www.kulturfonden.fi. Verksamhetsplan 2015 1 Vår vision På svenska. I Finland. Svenska kulturfonden vill, som en fond på nordisk toppnivå, skapa ett öppet och inkluderande samhälle där alla har rätt och tillgång till högklassig

Läs mer

1 Inledning. Svenska kulturfondens övergripande mål är:

1 Inledning. Svenska kulturfondens övergripande mål är: VERKSAMHETSPLAN 2013 1 1 Inledning Uppdraget. Svenska kulturfonden grundades 1908 och består idag av ca 480 fonder, tillkomna genom testamenten och gåvor från privatpersoner, samfund och företag. Svenska

Läs mer

Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona.

Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona. Uppdaterad 2010-09-27 1 Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona. Skapat av Anne Persson Resurspoolen Folkuniversitetet Landskrona. anne.persson@resurspoolen.se Uppdaterad 2010-09-27

Läs mer

Fonder att söka bidrag ifrån:

Fonder att söka bidrag ifrån: Fonder att söka bidrag ifrån: Allmänna arvsfonden http://www.arvsfonden.se/ Ger stöd till ideella föreningar och organisationer som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn och unga.

Läs mer

INNEHÅLL. 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten sid 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé sid 3

INNEHÅLL. 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten sid 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé sid 3 INNEHÅLL 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten sid 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé sid 3 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden sid 3 2.1 Värderingar sid 3 2.2 Vision sid 4

Läs mer

Invandrarkonstnärer i det statliga systemet för konststöd

Invandrarkonstnärer i det statliga systemet för konststöd Invandrarkonstnärer i det statliga systemet för konststöd Resumé Undersökningens målsättning och källmaterial Undersökningen om invandrarkonstnärernas ställning som sökare och mottagare av stipendier har

Läs mer

14.1.2015. Kultur- och fritidstjänsternas bidrag. Grunder för beviljande av bidrag och bidragsanvisningar

14.1.2015. Kultur- och fritidstjänsternas bidrag. Grunder för beviljande av bidrag och bidragsanvisningar 14.1.2015 Kultur- och fritidstjänsternas bidrag Grunder för beviljande av bidrag och bidragsanvisningar 1 Innehåll Allmänt... 3 1. Idrottsbidrag... 3 1.1 Allmänt bidrag... 3 1.2 Projektbidrag... 4 1.2.1

Läs mer

ANSÖKAN OM BIDRAG. Ansökan avser tiden / 20 - / 20 (ej före 22 juni ansökningsåret)

ANSÖKAN OM BIDRAG. Ansökan avser tiden / 20 - / 20 (ej före 22 juni ansökningsåret) HELGE AX:SON JOHNSONS STIFTELSE Grupp Nr Box 55654-102 15 Stockholm Besöksadress: Brahegatan 30 - Tel: 08-650 94 17 År 20 Ink. den Ansökan skall i komplett skick finnas hos stiftelsen senast den 1 februari

Läs mer

Riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete

Riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete Riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete ANSÖKNINGS-, ANVÄNDNINGS- OCH REDOVISNINGSANVISNINGAR FÖR ALLMÄNT

Läs mer

Föreningen Luckan r.f. VERKSAMHETSPLAN 2006

Föreningen Luckan r.f. VERKSAMHETSPLAN 2006 Föreningen Luckan r.f. VERKSAMHETSPLAN 2006 1. ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR VERKSAMHETEN 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé Föreningen Luckan r.f. är grundad i december 2000. De grundande föreningarna

Läs mer

ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 2015 KULTUR OCH FRITID

ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 2015 KULTUR OCH FRITID ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 2015 KULTUR OCH FRITID 1 Innehåll 1. ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD... 3 1.1 Allmänna mål och värderingar för understödsverksamheten... 3

Läs mer

Handbok för projektansökan. Atlas konferens 2015

Handbok för projektansökan. Atlas konferens 2015 Handbok för projektansökan Atlas konferens 2015 Förord Välkommen till Atlasprogrammet för globalt partnerskap, konferens och praktik. Syftet med denna handbok är att ge er som projektansökare vägledning

Läs mer

1. INLEDNING... 1 2. VERKSAMHETENS UTGÅNGSPUNKT... 1 3. ORGANISATION... 3 4. RESULTATOMRÅDEN... 4

1. INLEDNING... 1 2. VERKSAMHETENS UTGÅNGSPUNKT... 1 3. ORGANISATION... 3 4. RESULTATOMRÅDEN... 4 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 1 2. VERKSAMHETENS UTGÅNGSPUNKT... 1 3. ORGANISATION... 3 4. RESULTATOMRÅDEN... 4 4.1 Hantverkskultur... 4 4.1.1 Evenemang... 5 4.1.2 Utställningar... 6 4.1.3 Hantverkskunnande...

Läs mer

Redovisning av uppdrag U2006/3296/K

Redovisning av uppdrag U2006/3296/K Statens kulturråd 2006-08-04 Svenska institutet Redovisning av uppdrag U2006/3296/K 1 Inledning Regeringen har den 27 april 2006 gett Statens kulturråd och Svenska institutet i uppdrag att utarbeta och

Läs mer

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Sid 1 (7) Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Föredragande Universitetsdirektör Lars Lustig, akademisekreterare Daniel Andersson Bakgrund Kårobligatoriet

Läs mer

SMULTRONSTÄLLEN. Paraplyprojekt inom Leader Åland r.f.

SMULTRONSTÄLLEN. Paraplyprojekt inom Leader Åland r.f. SMULTRONSTÄLLEN Paraplyprojekt inom Leader Åland r.f. 16.4.2012 1.10.2013 INNEHÅLL TEMA... 3 BAKGRUND... 3 MÅL... 3 MÅLGRUPP... 4 FÖRVERKLIGANDE... 4 SPECIFICERING AV MOMENTEN OCH UTVÄRDERING... 5 TIDSLINJE

Läs mer

Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen

Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen 1(4) Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen Bakgrund Frågan om hur Vaggeryds kommun lyckas med sin flyktingmottagning och hur vi kan arbeta för att motverka främlingsfientlighet var ett återkommande

Läs mer

Vem älskar ett förbund? En utredning om relationerna mellan lokal, regional och central nivå i nio finlandssvenska organisationer

Vem älskar ett förbund? En utredning om relationerna mellan lokal, regional och central nivå i nio finlandssvenska organisationer Vem älskar ett förbund? En utredning om relationerna mellan lokal, regional och central nivå i nio finlandssvenska organisationer karoline berg & siv sandberg åbo akademi Utredning på uppdrag av Svenska

Läs mer

1. Allmänna riktlinjer för verksamheten 3. 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé 3. 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden 3

1. Allmänna riktlinjer för verksamheten 3. 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé 3. 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden 3 INNEHÅLL 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé 3 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden 3 2.1 Värderingar 3 2.2 Vision 4 2.3 Strategiska tyngdpunktsområden

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl Förbundet De Utvecklingsstördas Väl FDUV r.f. Tölögatan 27 A 15 00260 Helsingfors tel +358 (0)9 43 42 36 0 fax +358 (0)9 40 77 48 e-post: fduv(a)fduv.fi hemsida: www.fduv.fi Bilder: Patrik Lindström Solveig

Läs mer

Konstnärsnämnden. ISBN 978-91-977435-4-9 Ansvarig utgivare: Ingrid Elam

Konstnärsnämnden. ISBN 978-91-977435-4-9 Ansvarig utgivare: Ingrid Elam Konstnärsnämnden ISBN 978-91-977435-4-9 Ansvarig utgivare: Ingrid Elam Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 118 53 Stockholm Tel: 08-50 65 50 00 Fax: 08-50 65 50 90 E-post: info@konstnarsnamnden.se Hemsida:

Läs mer

Ansökan om»en kulturserver i Västsverige»

Ansökan om»en kulturserver i Västsverige» 1 BILAGA 1 Till Stiftelsen Framtidens kultur Ansökan om»en kulturserver i Västsverige» Projektbeskrivning Vi planerar att bygga upp en internetserver i Göteborg som är helt inriktad på kultur. Den skall

Läs mer

Information till. elever och föräldrar om. svensk undervisning i utlandet

Information till. elever och föräldrar om. svensk undervisning i utlandet Information till elever och föräldrar om svensk undervisning i utlandet 2 (12) Förord Att flytta utomlands - vilket äventyr, vilken chans! De flesta barn upplever det nog så, medan andra oroar sig för

Läs mer

Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås

Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås 1 Innehåll 5 Introduktion 6 Kontakt 8 Studier utomlands 10 Utbytesprogram vid Högskolan i Borås 12 Inför avresa till värduniversitet 17 Under

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD:

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: Var tydlig med dina svar! Ge konkreta exempel och statistik och visa på en tydlig koppling mellan din vision och hur din lösning kan förverkligas. Varje svar får innehålla ett

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG

RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG 2012 2(15) INNEHÅLLFÖRTECKNING Målsättning sid 3 Allmänna villkor sid 4-5 Sammankomstbidrag sid 6-7 Stimulansbidrag sid 8 Bidrag till anställda sid 8-9 Lokalbidrag

Läs mer

Hur man fyller i ansökan och budget

Hur man fyller i ansökan och budget 1(13) Datum 2015-04-30 Dnr Hur man fyller i ansökan och budget Innehåll Bakgrund... 2 Fead:s förväntade resultat och effekter... 2 Fead:s urvalskriterier... 3 Obligatoriska underlag för ansökan... 4 Ansökningsmallen...

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer