A.B. BLOMQVIST & C:o O.Y. KARAMELL-, MARMELAD-, CHOKLAD-, FÖRSTKLASSIGA EFTERFRÅGA ALLTID VÅRA KOLONIALVARUAFFÄRER HELSINGFORS FÅS I ALLA VÄLFÖRSEDDA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A.B. BLOMQVIST & C:o O.Y. KARAMELL-, MARMELAD-, CHOKLAD-, FÖRSTKLASSIGA EFTERFRÅGA ALLTID VÅRA KOLONIALVARUAFFÄRER HELSINGFORS FÅS I ALLA VÄLFÖRSEDDA"

Transkript

1 <ZLåf 8618

2 EFTERFRÅGA ALLTID VÅRA FÖRSTKLASSIGA CHOKLAD-, KARAMELL-, MARMELAD-, & DRAGÉE- TILLVERKNINGAR FÅS I ALLA VÄLFÖRSEDDA KOLONIALVARUAFFÄRER A.B. BLOMQVIST & C:o O.Y. HELSINGFORS

3 Glöm aldrig. att Ni nu för tiden gör Edra uppköp fördelaktigast i Finland Förteckning över pålitliga firmor i Helsingfors Plankarta över Helsingfors finnes efter annonstexterna

4

5 AGENTURAFFÄRER: Hermann Behm, Köpmansgatan 9. T ANNONSBYRÅER: Allmänna Annonsbyrån, Börshuset. T AUTOMATER : A.-B. City Automat 0.-V., Skillnaden 11. T Automat Esplanad, Alexandersgatan 18. T Automat Union, Unionsgatan 26. T Grand Automat, Högbergsgatan 45. T BADINRÄTTNINGAR: Bad Central, Alexandersgatan 46. T BANKER : Aktiebanken tör Utrikeshandel, V. Henriksgatan 14. T Finlands Industribank A.-8., Alexandersgatan 7. T , 12457, Nordiska Föreningsbanken A.-8., Alexandersgatan 36. T Kansallis-Osake-Pankki, Alexandersgatan 42. T. 8 94, , , Unionbanken i Finland, Hagasundsgatan 3. T

6 4 BIOGRAFTEATRAR : Finska Biograf Aktiebolagets Teatrar: Kaleva, Ö. Chaussen 5. T Kino-Palats, N. Esplanadg. 39. T Olympia, Glogat. 1. T Scala, N. Esplanadg. 21. T Thalia, St. Robertsg. 21. T Teater Civis, Ö. Henriksg. 9. T Teater Eldorado, Glogat. 2. T Teater Lyra, Skillnadsg. 15. T BLOMSTERHANDLARE: Bröder Sundelin A.-8., Regeringsgatan 17. T, Iris Blomsterhandel, Boulevardsgatan 6. T CHARKUTERIHANDLARE: Carl Knief. Korvfabrik, Fabriksg. 38. T Försäljningsställe, Fabriksg. 38. T Brunnsg. 8. T St. Saluhallen. T Hagnäshallen. T Finlands Kreaturseentrallag m. b. t., S. Esplanadgatan 2. T DAMEKIPERINGAR T A.-B. Magasin Elegant 0.-V., N. Esplanadg. 39. Stella Magasinet, Skillnaden 4. T

7 5 DAMHATTAFFÄRER: Aino Kaasinen Modes, Regeringsgatan 17. T Augusta Blomberg, Högbergsgatan 47. T DAMSKRÄDDERIER: Grand Magasin *"'" y u-' - H. Cairenius N. Esplanadg. 33 Damkappaffär. Beklädnads A.-B. Kallio, Ö. Henriksg. 9. T Chic de Paris, N. Esplanadg. 33. T H:fors Beklädnads A.-8., Vladimirsg. 1. T Alexandersg. 54. T Broholmsg. 6. T Lindblads eft. Inneh. F. Petersen, Alexandersg. 13. T Enda Specialaffär i branchen. DROGHANDLARE : A.-B. Silfverberg 0.-V., Alexandersg. 11. T »Boulevard» Droghandel (inneh. G. E. Roselivs), Boulevardsg. 6. T »Linnea» Droghandel (inneh. G. E. Roselivs), Högbergsgatan 27. T EXPORTAFFÄRER: Finlands Kreaturscentrallag m. b. t. Helsingfoiskontoret Andrégatan 13. Viborgskontoret Torkelgatan 10.

8 6 Valio, m. b. t. andels smör-exportaffär, Helsingforskontoret Vladimirsg. 61. T A.-B. Fagerholm & C:o, Mikaelsg. 18. T EXPRESSBYRÅER: A.-B. Öhmanns Express, Fredriksg. 22. T Expressuppdrag av alla slag. Speditioner Transporter. Magasinering. Varuförmedling Fix Expressbyrå, Brunnsg. 11. T Mars Expressbyrå, Bergg. 17. T & FOTOGRAFISKA ARTIKLAR: A.-B. Finska Fotografiska Magasinet, f. d. Daniel Nyblin, Fabiansgatan 16. T Fotografiska Magasinet»Solio», Skillnadsgatan 5. T (Filialer i Tammerfors, Vasa o. Åbo). FRIMÄRKSHANDLARE: 0.-Y. Filatelist A.-8., Fabiansg. 4. T FRUKT- & DELIKATESSHANDLARE: A.-B. Hansa 0.-V., Unionsg. 26. T , A. F. Isaksson, St. Robertsg. 1. T Museig. 10. T. 291 A. Mednikow, V. Kajen 12. T Andelslaget Varuboden, Fabiansg. 14, T Alexandersg. 17. T Axel Manelivs, S. Esplanadg. 4. T Frukter, konfektyrer & delikatesser.

9 C. A. Gustafsson, Boulevardsg. 1. T Grekiska Magasinet, N. Esplanadg. 35. T Enda och största specialaffär. H. Rohmeyer, Kasärng. 23. T Jalmari Joutsi, Kasärng. 48. T Mikko Vainio, Skillnaden 4. T Talous-Osakekauppa, Mikaelsg. 3. T GALANTERI- OCH KORTVARUAFFÄRER Emil Swahn, Alexandersg. 54. Mikaelsg. 7. Regeringsg. 14. City Passagen 29. GULDSMEDER: M. Gorell, V. Henriksgatan 14. T Hj. Weckström, (f. d. Ferd. Timpers Eft.), Mikaelsgatan 9. T GUMMIAFFÄRER: A.-B. E. Lönnbeck, N. Esplanadg. 35. T Broholmsg. 6. T Regnrockar & Gummivaror. HATTAFFÄRER: A.-B.»English Hat Magazine» 0.-V., N. Esplanadgatan 27. T Nya hatt- och mössmagasinet, Alexandersgatan 15. T

10 8 HERR EKIPERIN G AR: Aktiebolaget Herrekipering, N. Esplanadgatan 21. T Hugo Mellin, Nylandsgatan 7. T Lorenz Malmström, N. Esplanadgatan 33. T HERRSKRÄDDERIER: Grand Magasin. A -"-B y v-' ' - H. Cairenius,. N. Esplanadg. 33 Beklädnads A.-B. Kallio, Ö. Henriksg. 9. T H:fors Beklädnads A.-8., Vladimirsg. 1. T Alexandersg. 54.T Broholmsg. 6. T Hyrske & Lehtonen, Boulevardsg. 6. T K. J. Seppi, V. Kajen 12. T M. Kotschack militärekipering, Georgsg. 12.T Paasonen & C:o A.*B., Georgsg. 10. T Skrädderi och Klädeshandel. Åhman & Sundvall f. d. A.-B. T. H. Stude 0.-Y., Fabiansgatan 29. T HOTELL: Brändö Strandhotel T. Brändö 66 Doktorinnan Hallbergs Resandehem, Alexanders gatan 48. T Esplanad, N. Esplanadg. 37. T Fru S. Montells Resandehem, Bärggat. 3, 3 vån, T

11 Grand Hotel Fennia, Mikaelsg. 21. T Hotel Cosmopolite, Vladimirsg. 3. T Hotel Finnlando, Bärggat. 3. T Hotel Kämp, N. Esplanadg. 29. T Hotel Patria, Alexandersg. 17. T Hotel Societetshuset, Brunnsg. 12. T Kleinehs Hotel, N. Esplanadg. 9. T Munksnäs Pensionat. T. Munksnäs 74. Privat Hotel, Fredriksg. 34. T KAFÉER: Aikala, Mikaelsg. 8. T A.->B. Karl Fazer. Kafé & Konditori, Glogatan 3. T A.-B. K. M. Brondin. Kafé»Fiskartorpet», Munksnäs. T. M:näs 34. Kafé»Övre Brondin», S. Esplanadg. 20. T Blomqvisfs Kafé, Alexandersg. 34. T Café Astoria, Brändö villast. T. B:dö 81. Café Mick, Mikaelsg vån. T Ekberg, F. E. Kafé, Boulevardsg. 9. T Esplanad Café, N. Esplanadg. 25. T KONFEKTIONSAFFÄRER 0.-V. Tailor A.8., Alexandersg. 15. T B. Skurnik, Hagasundsgatan 4. T

12 10 KONSULAT: Amerika, S. Esplanadgatan 2. T Argentina, Alexandersgatan 17. T Belgien, Myntgatan 1. T Brasilien, V. Kajen 16. T Chile, N. Esplanadgatan 25. T Danmark, N. Esplanadgatan 33. T England, N. Kajen 4. T Estland, Fabriksgatan 1. T Frankrike, N. Kajen 12. T Grekland, Högbergsgatan 47. T. 29. Italien, Ludvigsgatan 5. T Mexiko, S. Magasinsgatan 6. T Nederländerna, Fredriksgatan 75. T Norge, Glogatan 4. T Polen, N. Esplanadgatan 25. T Portugal, S. Magasinsgatan 4, (F. Å. A.) T , Rumänien, Ankargatan 5. T Spanien, Georgsgatan 23. T Sverige, N. Esplanadgatan 27. T Tyskland, Unionsgatan 26. T Ukraina, Konstantinsgatan 15. T Uruguaj, L. Robertsgatan 8. T KORSETTAFFÄRER: Franska Korsettmagasinet, Kasärng. 46. T

13 11 LEKSAKSHANDLARE: K. F, Winter. City-Passagen, T LÄDERHANDLARE ; Rauman Nahkatehdas 0.-V., Mikaelsg. 15. T Försäljning av hudar, seldon m. fl. tillverkningar av läder. MANUFAKTURHANDLARE: Aktiebolaget M. Lindroos, Alexandersg. 11. T Manufaktur- & Skoaffär. A.-B. Sidenhuset (f. d. Ed. Fazer), Glog. 3. T A.-B. Verho 0.-V., Skillnadsg. 3. T A. Kolehmainen, Fabiansg. 10. T A. Kyrklund, Glogatan 3. T Helin & Granlund, Mikaelsg. 1. T J. Tirkkonen, Mikaelsg. 7. T Lydia Liljelund, Börshuset. T Osakeyhtiö Aitta, Glogatan 4. T Paasonen & C:o A.-8., Georgsgatan 10. T MODEMAGASIN : Augusta Blomberg, Högbergsg. 47. T Emly Marcus, S. Esplanadg. 14. T La Femme chic, Ludvigsg. 3 5.

14 12 MUSIKHANDLARE : A.-B. A. Apostol, Mikaelsgatan 4. T A.-B. R. E. Westerlund, N. Esplanadg. 37. T. 681 Axel E. Lindgren, Alexandersg. 34. T MYNTHANDLARE: Mynthandel, Fabiansgatan 4. T MÖBELUTSTÄLLNING: A.-B. N. Bomans Ångsnickeri 0.-V., Mikaelsg. 4. T Se annonsavdelningen. OPTISKA AFFÄRER: Urho Perkko & C:o, Mikaelsgatan 9. T PAPPERSHANDLARE: Juusela & Levänen 0.-V., Hagasundsgatan 2 T, Dahlberg O. J., A.-8., Alexandersg. 48. T PARAPLYFABRIKER: Helsingfors Paraplyfabrik, Mikaelsg. 1. T PÄLSVARUHANDLARE: Herman Renfors, Mikaelsg. 4. T Hilbert & Lähteinen A.-8., Kasärng. 25. T

15 - 13 BRESEYRÅER : Finlands Resebyrå, N. Esplanadg. 21. T Turistbyrån Finlandia, Unionsg. 15 T RESTAURANTER : Alphyddan. T Förstklassigt utvärdshus. Börs, Fabiansg. 14. T City, Alexandersg. 54. T Franciskaner, St. Robertsg. 3. T Gambrini, Restaurant A.-8., Fabiansg. 29. T. 57 Kaisaniemi värdshus, Kaisaniemi. T Karl König's Restaurant, Mikaelsg. 4. T Maxim, Nya Studenthuset. T Nedre Kämp, N. Esplanadg. 29. T Restaurant Consert Cafe, vis-å-vis Järnvägsst. T, Restaurant de Paris, Mikaelsg. 23. T Restaurant Hult, Alexandersg. 19. T Restaurant Operakällaren, Teateresplanaden. T, Runan, V. Henriksg. 16. T SOMMARRESTAURANTER: Brunnshuset, Brunnsparken. T Brändö Casino. T. Brändö 40.

16 14»Kapellet», Esplanaden. T Restaurant Klippan. T & SKOHANDLARE: A.-B. E. Lönnbeck, N. Esplanadg. 35. T. 6 58, Broholmsg. 6. T A.-B. Gösta Oldenburg, Mikaelsg. 4. T A.-B. Helsingfors Skomagasin, Helsingin Jalkineliike 0.-V., N. Esplanadgatan 27 T A.-B. Kenkä 0.-V., Mikaelsg. 1. T Glogatan 1. T Broholmsg. 12. T A.-B. Loström, 0.-V., Kasärng. 44. T Boulevard Skomagasin, Boulevardsg. 1. T. 8 34, Dandy Skomagasin, S. Esplanadg. 4. T D. Malmberg, Alexandersg. 15. T Hagnäs Skomagasin, Skillnadsg. 19. T Broholmsg. 4. T K. H. Sainio, Regeringsg. 15. T SPEDITIONSAFFÄRER: Karl Boström, Lotsgatan 6. T TEATRAR Finska Operan, Boulevardsg. 23. T Suomen Kansallisteatteri, Vilhelmsg. 11. T. 582 Svenska Teatern, Teaterhuset. T

17 15 SOMMARTEATRAR : Brunnshus Teatern. T TOBAKSHANDLARE :»Bock», Ö. Henriksg. 3. T Svenska, Finska, Engelska, Tyska, Ryska och Polska talas. Bruno, Ernst, N. Esplanadg. 25. T TRYCKERIER: Tilgmanns Bok- & Stentryckeri A-B. Andrég. 10. T & A-B.Öflund & Pettersson, Alexandersg. 13.T TURISTFÖRENINGAR: Turistföreningen i Finland, N. Esplanadg T TYG- & KORTVAROR I PARTI: Hj. Tammilehto 0.-V., Vilhelmsgatan 9. T URMAKARE : M. Gorell, V. Henriksgatan 14. T Urho Perkko & C:o, Mikaelsgatan 9. T

18 16 VARUHUS : Stockmanns Varuhus, Unionsg. 27. T Alexandersg. 28, Sportavdelningen, Unionsg. 23. T Nordiska Bosättningsmagasinet, N. Esplanadgatan 23. T Nordiska Yllevarumagasinet, N. Esplanadgatan 23. T Albion Lampmagasinet, Alexandersg. 11. T VÄVNADER & BRODERIER: Finska Handarbetets Vänner, Suomen Käsityön Ystävät 0.-V., Fabiansgatan 27. T , ÅNGBÅTSKONTOR : Finska Ångfartygs Aktiebolaget, S. Magasinsgatan 4. T ÖLBRYGGERIER: A.-B. P. Sinebrychoff, Boulevardsgatan 40. T 49 & 67.

19 \ Restaurant Börs Helsingfors förnämsta och mest gouteraöe nöjesrestaurant Esplanadkapellet Staöens älösta, största mest frekventeraöe sommarrestaurant Augusta Blomberg Högbergsgatan 47 Avdelning fbr Hattar Modell klädningar & Blusar Modell kappor Atelier för kopiering av Modeller Endast franska varor. Franska, ryska, engelska och tyska talas.

20 \ 2 Brandö Strandhötel Tel. Brandö 66 Rum med & utan pension. DAMTY G E R: SIDEN, YLLE & BOMULLSTYGER GARDINER, SCHAWLAR M.M. ST ORT URVAL Bl LLIGA PRISER REKOMMENDERAS! REKOMMENDERAS! O.V. VERHO A.B. H.FORS. SKILLNADSGAT. 3. TEL

21 -* 3 TELEF TELEF, 8782 FRANSIA KORSETTffIAGASINET KASÄRNGATAN 46 Enda spec. affär Ett rikhaltigt la* ger av alla fac. R E KOMMENDERAS!

22 per per 4 KANSALLIS OSAKE-PANKKI ALEXANDERSGATAN 42. Telefon verkst. öir öirektionen 8 94 expedition utrikesavö. RESTAURANT MAXIM Helsingfors, (NYA STUDENTHUSET) Billigaste frukostrestaurang. Frukost a 8: Fmk Smörgåsbord, småvarmt, varmrätt Obs.! 10% vid köp av 8 kuponger. Diner 12 mk. Soupé 15 mk. Pianorum. Tel KVALITETS-CIGARRETTERNA IDEAL, KURANT & ALFA REKOMMENDERAS Ab. TOLLANDER & KLÄRICHS TOBAKSFABRIK HELSINGFORS MUNKSNÄS PENSIONAT Förstklassigt, med alla moderna bekvämligheter försett pensionat. Naturskönt läge, 20 min. spårvägsfärd från staden. Spårvagn avgår från V. Henriksgatan. Rum jämte helpension 50:, 75: dag, samt utan helpension 20:, 15: dag. Frukostar och Middagar rekommenderas. Portioner hela dagen. Telefon Munksnäs 76. Pensionatets Kafé i bottenvåningen rekommenderas. Ingång från trappan F3.

23 5 Största urval Engelska Dam & Herr REGNROCKAR i impregnerat gabardine och gummi alltid i lager FIHSRfI SlHliiiiffii MILITÄREHIPERIHGEH M. KOTSCHACK GEORGSGATAN N:0 12 TELEFON V Reela varor. Billiga bestämda priser. Största urval finska frimärken O.Y. FILATELIST A. B. HELSINGFORS, FINLAND Fabiansgatan 4 Telefon VID ANNONSERING VÄND EDER TILL ALLMÄNNA ANNONSBYRÅN BÖRSHUSET TEL

24 6 j e m 0 1 $ i fe 0 l*. Pirtti *>törstu opcnolnffiiv t hmwt föl* ftttölm IjcmsJlöjitortlotci*. fmsingfara, gfcttlcmitrfetfg. 2 B. S K U R N I K HAGASUNDSG. 4. TELEFON REKOMMENDERAR SITT VÄLSORTERADE MODERNA I:ST KLASSIGA LAGER AF HERR- & DAM-ÖFVERPLAGG noo I BESTÄLLNINGAR EMOTTAGAS ftng 1 UNDER SKICKLIG LEDNING V/DO.!

25 - 7 A /B N. BOMANS % ÄNGSNICKERI HELSINGFORS V M I K A ELSG. 4 Etabl Mattor Möbler Inredningsarbeten Konstverk Antikviteter Byggnadssnickeri Virke v v v Arbete och material e rka nt förstklassiga

26 8 9 AKTIEBOLAGET HERREKIPERING HELSINGFORS TELEFON 3122 TELEFON 3122 NORRA ESPLANADGATAN 21 (vis a vis ;<apellet) Största, elegantaste ulrval av säsongnyheter!

27 k- FINLANDS INDUSTRIBANK a /b ALEXANDERSGATAN 7 Tel verkst. dir. 58 direktionen expedition valuta-avd. Finska litirekiperingen M. KOTSCHACK GEORGSGATAN 12. TELEFON 1296 Rekommenderar sina avdelningar för Uniform-, Civil-, Livré- & Sportskrädderi Prima Engelska & Inhemska tyger alltid i lager Reela \jaror. Billiga bestämda priser. CAFÉ MICK MIKAELSG. 2. II VÅNINGEN centrum av Mycket omtyckt och frekventerat. Gott kaffe och smakliga smörgåsar. Kombinerad öam- och herrorkester. Goö musik.

28 11 a/b P. SINEBR9CHOFF HELSINGFORS V Landets äldsta och leveranskraftigaste bryggeri rekommenderar sina tillverkningar av Maltdrycker och Mjöd. iiliiiitéiiiiiiiiiiiiilft ANNONSER TILL UTLÄNDSKA OCH INHEMSKA TIDNINGAR FÖRMEDLAR ALLMÄNNA ANNONSBYRÅN BÖRSHUSET TELEFON 8618

29 12 A.B. F. TILGMANN O.Y. PAPPERSFÖRÄDLING OCH KARTONGFABRIK HELSINGFORS ANDRÉGAT. 10

30 13 ANDELS SMÖR-EXPORTAFFÄREN VALIO M B. T. Centralaffär för mejerierna Grundad 1905 Behärskar handeln med smör. ost, mjölk, ägg och honung. Verkställer i eget laboratorium i Helsingfors undersökningar av sina medlemmars tillverkningar. Publicerar mej eri ti d skriften..karjantuote". FINLANDS STÖRSTA SMÖREXPORTAFFÄR Huvudkontor: Han g ö Filialer: Helsingfors, Viborg, Åbo, Vasa och Petersburg.

31 14 KÖTT Kött- och slakteriprodukterl CHARKUTERIVAROR N Ö T HÄSTAR Finlands största affär i branchen FINLANDS KREATURSCENTRALLAG M. B. T. HELSINGFORS Kontor: Andreg. 13 Huvudaffär: S. Esplanadg. 2 VIBORG Torkelsg. 10

32 15 bindningcf eöckee/tid/kbiftec OCH HANDLINGAC utfiöfeer OM/oee/FULLT hos ÖFLLJNDjPETTERSSON /»LEXANDEBJGI3 EFTER UPPRINGNING I TELEFON N:0 4-6 SO BESÖKER EDER VÅR REPRESENTANT. SOM TILLHAN- DAGÅR MED NÖDIGA UPPLYSNIN- GAR OCH FÖRSLAG.

33 AKTIEBOLAGET F. TI LG MAN N OSAKEYHTIÖ HELSINGFORS

34 AKTIEBOLAGET F. TlLG MANN OSAKEYHTIÖ HELSINGFORS

35 TURISTFÖRENINGEN I N. ESPLANADGATAN 21. FINLAND TURISTFÖRENINGENS BYRÅ meddelar råd och upplysningar beträffande resor I Finland ät såvsl egna landsmän som utländska turister.

36 FINSKA ÅNGFARTYGS AKTIEBOLAGET HELSINGFORS Tel. adr.: Fl N SKA Våra ångarei förmedla regelbunden lut- & passageraretrafik mellan finska hamnar och AEGIR ARCTURUS ARGO ARIADNE ASTR/EA BALTIC CAPELLA CASTOR CERES V. DÖBELN HEBE JUNO LEDA LYRA MIRA OIHONNA ORION PALLAS POLLUX POSEIDON PRIMUS REGULUS RHEA SECUNDUS TORNEA VEGA VESTA VIOLA VIRGO Amsterdam Antwerpen Danzig Hull Köpenhamn Liverpool London Lübeck Reval Riga Rotterdam Stettin Stockholm A. B. F. TILQMANN OY

AEOLUS«(Svea) I Stockholm-Åbo.. S.Kr. 35: 28: 15: I. utan kost. Tillskott för enskild hytt (I kl.): Åbo Stockholm Fmk Stockholm Åbo Kr.

AEOLUS«(Svea) I Stockholm-Åbo.. S.Kr. 35: 28: 15: I. utan kost. Tillskott för enskild hytt (I kl.): Åbo Stockholm Fmk Stockholm Åbo Kr. IM-fJIMMI f S. Åbo-9tockhol m Ångf. v. DÖBELN" (F.Å.A.), BORE I" (Bore), AEOLUS«(Svea) via Mariehamn tisdagar, torsdagar och lördagar. alla vardagar 19,15 -

Läs mer

125 ÅR AV NJUTBARA STUNDER Paulig

125 ÅR AV NJUTBARA STUNDER Paulig 125 ÅR AV NJUTBARA STUNDER Paulig Bästa vänner Min farfarsfar Gustav Paulig insåg möjligheterna före andra. Hög kvalitet, kompromisslös yrkesskicklighet och ärligt handelspartnerskap blev hörnstenarna

Läs mer

Julkaissui Viipurin kaupungin RetkeilYlaulakunla

Julkaissui Viipurin kaupungin RetkeilYlaulakunla Svensk Julkaissui Viipurin kaupungin RetkeilYlaulakunla Uigiven av Viborgs stads Exkursionsnämnd Publisher: The Travelling Commitlee of Ihe Town of Viipuri Herausgeber: Reisekommitiee der Siadt Viipuri

Läs mer

Till fots i Helsingfors 5 promenader i staden

Till fots i Helsingfors 5 promenader i staden h e l s i n g f o r s Till fots i Helsingfors 5 promenader i staden Innehåller en ruttkarta och designobjekt. 6 km 6 km 2,5 km 6 km 4 km 2 Till fots i Helsingfors 5 promenader i staden Tips! Längst bak

Läs mer

Turist- och kongressbyrån Norra esplanaden 19, PB 28 FI-00099 Helsingfors stad. Tfn +358 (0)9 3101 3300, fax +358 (0)9 3101 3301 tourist.info@hel.

Turist- och kongressbyrån Norra esplanaden 19, PB 28 FI-00099 Helsingfors stad. Tfn +358 (0)9 3101 3300, fax +358 (0)9 3101 3301 tourist.info@hel. Svenska Turistguide 5 99 Discover the Best of Helsinki! restaurants Hotels sights & museums shopping saunas Helsinki for kids Download Mondo Travel Guide your expert guide to Helsinki. Get the best insider

Läs mer

1. ANNONS- AFDELNING. ---- -------<'+'---

1. ANNONS- AFDELNING. ---- -------<'+'--- 1. ANNONS- AFDELNING. ---- -------

Läs mer

."''''''''''''''''''''.

.''''''''''''''''''''. Berggrens D & J Bogserings o. Transport A.-B., Slussplan 63 B; a. t. 2465, r. t. 564. Verkställer flyttningar sjöledes Cykelexpressen, L:a Vattug. 30 Expressbyrån Sture, Stureg. 13 - Thor, Linneg. 19 Freys

Läs mer

TALLINN. 5 telefonnummer. 5 www-sajter

TALLINN. 5 telefonnummer. 5 www-sajter redaktion Guideredaktör Bjarne Frykholm (bjarne.frykholm@aftonbladet.se) Text Bjarne Frykholm Foto Bjarne Frykholm Utgivare Aftonbladet Nya Medier AB Ansvarig utgivare Kalle Jungkvist Adress Aftonbladet,

Läs mer

- 33- Clöm icke bort. Bot. mot ömma fötter och kartnaglar-

- 33- Clöm icke bort. Bot. mot ömma fötter och kartnaglar- att bot erhålles för ömma händer och fötter m. m. (vid Centralstationen}. Se OBS. - 33- Clöm icke bort Ny adress. fötter och kyla med värk i hufvud, Östra Jernvägsgatan 10 vidare här under. Bot mot ömma

Läs mer

Tjadess Byra. VILLOR. STOCKHOLM. VANINGAR, BUTIKER, KONTORS-, FABRIKS- ' och andra lokaler samt

Tjadess Byra. VILLOR. STOCKHOLM. VANINGAR, BUTIKER, KONTORS-, FABRIKS- ' och andra lokaler samt Brunkebergstorg 12 STOCKHOLM Afdelning för rrthyrning af: VANINGAR, BUTIKER, KONTORS-, FABRIKS- ' och andra lokaler samt VILLOR. Afdelningar för: Inackorderingar, Försäljning af Affärer, Platsanskaffning

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

-18- .Brädgård: Barnhusgatan 8 (vid Norra Bantorget). Allmänna Telefon N:o 2356. Kontor: Fleminggatan I. Allmänna Telefon N:o 6128.

-18- .Brädgård: Barnhusgatan 8 (vid Norra Bantorget). Allmänna Telefon N:o 2356. Kontor: Fleminggatan I. Allmänna Telefon N:o 6128. -18- GUSTAF CARLBERG, T r ä var u h aild l a r e..'.brädgård: Barnhusgatan 8 (vid Norra Bantorget). Allmänna Telefon N:o 2356. Kontor: Fleminggatan I. Allmänna Telefon N:o 6128. Lager af Örbyhus Ångsågs

Läs mer

Trivsam shopping i kulturstaden Lund

Trivsam shopping i kulturstaden Lund 2010 skane.com sydpol.com Trivsam shopping i kulturstaden Lund I Lund är det inga avstånd mellan butikerna. Allt ligger nära och tillgängligt. Den medeltida stadskärnan inbjuder till trivsam shopping i

Läs mer

Kerr och Frni E. M A Lit B E R G, Ramirisörer, Brudkladsel och Damfrisering verkställes saval i hemmen som i vara lokaler. an PS A

Kerr och Frni E. M A Lit B E R G, Ramirisörer, Brudkladsel och Damfrisering verkställes saval i hemmen som i vara lokaler. an PS A (vackra och välgjorda) af renaste, preparerade h&r, i alla färger, till de billigaste priser i riket, såsom Damperuker fr. 15 kr., LBsbenor fr. 5 kr., Flator fr. 3 kr., Chignoaer fr. 4 kr., Mlrknutar fr.

Läs mer

KOMBI. 5 rosor. Oupptäckt grekisk pärla Mysiga Milos. som blommar länge. Vann du? Kolla dragningslistan! Kombilotteriets månadsmagasin maj 2012

KOMBI. 5 rosor. Oupptäckt grekisk pärla Mysiga Milos. som blommar länge. Vann du? Kolla dragningslistan! Kombilotteriets månadsmagasin maj 2012 KOMBI Vann du? Kolla dragningslistan! Kombilotteriets månadsmagasin maj 2012 5 rosor som blommar länge World Design Capital 2012 Oupptäckt grekisk pärla Mysiga Milos kombi maj 2012 1 Arbet sam påsk Det

Läs mer

N ordans gymnaster vaktar I acklan i Gamlakarleby.

N ordans gymnaster vaktar I acklan i Gamlakarleby. gymn.1är. Lola Smidtslund. Deltagarantalet var 15. Under kursen instruerades både teoretiskt och praktiskt i alla de idrottsgrenar, som är upptagna i friidrottsprogrammet för damer. På Solvalla hölls den

Läs mer

Canadian Pacific. Linjens. Sällskapsresa till. C fcxl kcl k. i maj IQ3O. »Success of Klcfimond» 20,000 lon

Canadian Pacific. Linjens. Sällskapsresa till. C fcxl kcl k. i maj IQ3O. »Success of Klcfimond» 20,000 lon Canadian Pacific Linjens Sällskapsresa till C fcxl kcl k i maj IQ3O»Success of Klcfimond» 20,000 lon Avsikten med denna sällskapsresa är att arrangera för våra passagerare den möjligast bästa ock bekväma

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-B.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-B. 115 A-~. Å Abelius, q;ustaf~" Ing. Styr~ansg. 23JIt O.D;.; a. t. Osterm. 47 82.. Aaby.Ericsson, A. W., Med. kand., Bergsg. Abelmann...,K., Lagerbokh., Bondeg. 8,,Sö. 19, C. Abelsted,.I!'erd.,Bokh., Hagag.

Läs mer

Mottagningskommittén i Stockholm. för resande från Finland. sommaren 1923 STOCKHOLM MED OMGIVNINGAR

Mottagningskommittén i Stockholm. för resande från Finland. sommaren 1923 STOCKHOLM MED OMGIVNINGAR Mottagningskommittén i Stockholm för resande från Finland sommaren 1923 STOCKHOLM MED OMGIVNINGAR MOTTAGNINGSBYRÅN för finländska resande Hotell Reisen, Skeppsbron 1214, 1 tr. upp. Öppen 1 maj 30 september

Läs mer

Svenska steg för steg 1

Svenska steg för steg 1 Svenska steg för steg 1 Facit till övningsbok 1 G 1. nummer 1 12 6 1 2 5 20 5 20 bokstav L F E T E T 2. nummer 16 18 5 19 5 14 20 1 20 9 15 14 bokstav P R E S E N T T I O N 3. nummer 13 5 12 15 4 9 20

Läs mer

heliga platserna och andra turistmål i Medelhavat. Kommer hem med en fot som får gipsas efter att ha dansat i lite dåligt väder. 1935 är semestern en

heliga platserna och andra turistmål i Medelhavat. Kommer hem med en fot som får gipsas efter att ha dansat i lite dåligt väder. 1935 är semestern en Förord. Detta är en utskrift av 10 st dagböcker som är skrivna av min far Hugo Hammar under åren 1921 till 1938 och 1946. Det är mest anteckningar från resor och semestrar men ibland anteckningar om tiden

Läs mer

213 historiska aktiebrev att välja mellan

213 historiska aktiebrev att välja mellan 1 Ordförande har ordet: 213 historiska aktiebrev att välja mellan Föreningens höstauktion 2005 (lörd den 12 november) innehåller 180 poster, många till mycket låga utropspriser. Auktionsobjekten fördelar

Läs mer

Resor i Europa. Med tåg mot äventyret sommar 2012.

Resor i Europa. Med tåg mot äventyret sommar 2012. Resor i Europa Med tåg mot äventyret sommar 2012. Sommarens hetaste tips. Ta tåget till Europa. Sommaren är så efterlängtad och kort att vi ofta slår knut på oss själva för att göra just det där vi är

Läs mer

Magazine HELLO PAKISTAN! KÖPENHAM I nordens största stad finns något för alla. KALMAR FFvs.ÖSTER IF Vi tar pulsen på lagkaptenerna

Magazine HELLO PAKISTAN! KÖPENHAM I nordens största stad finns något för alla. KALMAR FFvs.ÖSTER IF Vi tar pulsen på lagkaptenerna Magazine SWE FLY NUMMER 1 2005 HELLO PAKISTAN! Nu flyger vi till Lahore i Pakistan! Pakistans ambassadör berättar om pärlan i sydasien KÖPENHAM I nordens största stad finns något för alla KALMAR FFvs.ÖSTER

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

Resekatalog 2014. Vill du unna dig något själv, har svaret för dig. Erbjuder er olika typer av resor

Resekatalog 2014. Vill du unna dig något själv, har svaret för dig. Erbjuder er olika typer av resor Vill du unna dig något själv, har svaret för dig Resekatalog 2014 Erbjuder er olika typer av resor Tel:070-301 34 90 Epost: info@sweruresor.se www.sweruresor.se 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning.2

Läs mer

GRUPPRESOR 2015. Storstäder Berlin London Barcelona. Bussresor Italien Holland Frankrike. Flygresor Island USA Indien 031-55 00 00. www.rolfsbuss.

GRUPPRESOR 2015. Storstäder Berlin London Barcelona. Bussresor Italien Holland Frankrike. Flygresor Island USA Indien 031-55 00 00. www.rolfsbuss. GRUPPRESOR 2015 Storstäder Berlin London Barcelona Bussresor Italien Holland Frankrike Flygresor Island USA Indien 031-55 00 00 www.rolfsbuss.se Det är lätt att följa med! Våra bussar startar från Ulricehamn

Läs mer

KALENDER - AFDELNING.

KALENDER - AFDELNING. III. KALENDER - AFDELNING..._.---+++--- 18 Parad- dagar. Jan., April, Juli o. Okt. Vattenafg. betalas. Jan. 1. Nyårsdagen. Febr. Utskylderna till Kronan betalasfr. o. m.» 21. Kon~ngens födelsedag. * ~.

Läs mer

110 år sen Wiborgs Nyheter kom till!

110 år sen Wiborgs Nyheter kom till! Onsdagen den 7 januari 2009 Wiborgs Nyheter Redaktionsbyrån var fordomsdags: Salakkalahtig. 9. Telefon 3 36 Redaktionstid kl. 8 12, 7 12. Kontor och expedition: Salakkalahtig. 9. Telefon 3 24 kl. 9 14.

Läs mer

G A B O R C H A R T E R

G A B O R C H A R T E R w w w. g a b o r c h a r t e r. s e 2007 G A B O R C H A R T E R Den heliga Ungerska Kronan i Parlamentet Gabor Charter är en liten resebyrå, grundad 1982, som har specialiserat sig på resor till Ungern.

Läs mer