A.B. BLOMQVIST & C:o O.Y. KARAMELL-, MARMELAD-, CHOKLAD-, FÖRSTKLASSIGA EFTERFRÅGA ALLTID VÅRA KOLONIALVARUAFFÄRER HELSINGFORS FÅS I ALLA VÄLFÖRSEDDA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A.B. BLOMQVIST & C:o O.Y. KARAMELL-, MARMELAD-, CHOKLAD-, FÖRSTKLASSIGA EFTERFRÅGA ALLTID VÅRA KOLONIALVARUAFFÄRER HELSINGFORS FÅS I ALLA VÄLFÖRSEDDA"

Transkript

1 <ZLåf 8618

2 EFTERFRÅGA ALLTID VÅRA FÖRSTKLASSIGA CHOKLAD-, KARAMELL-, MARMELAD-, & DRAGÉE- TILLVERKNINGAR FÅS I ALLA VÄLFÖRSEDDA KOLONIALVARUAFFÄRER A.B. BLOMQVIST & C:o O.Y. HELSINGFORS

3 Glöm aldrig. att Ni nu för tiden gör Edra uppköp fördelaktigast i Finland Förteckning över pålitliga firmor i Helsingfors Plankarta över Helsingfors finnes efter annonstexterna

4

5 AGENTURAFFÄRER: Hermann Behm, Köpmansgatan 9. T ANNONSBYRÅER: Allmänna Annonsbyrån, Börshuset. T AUTOMATER : A.-B. City Automat 0.-V., Skillnaden 11. T Automat Esplanad, Alexandersgatan 18. T Automat Union, Unionsgatan 26. T Grand Automat, Högbergsgatan 45. T BADINRÄTTNINGAR: Bad Central, Alexandersgatan 46. T BANKER : Aktiebanken tör Utrikeshandel, V. Henriksgatan 14. T Finlands Industribank A.-8., Alexandersgatan 7. T , 12457, Nordiska Föreningsbanken A.-8., Alexandersgatan 36. T Kansallis-Osake-Pankki, Alexandersgatan 42. T. 8 94, , , Unionbanken i Finland, Hagasundsgatan 3. T

6 4 BIOGRAFTEATRAR : Finska Biograf Aktiebolagets Teatrar: Kaleva, Ö. Chaussen 5. T Kino-Palats, N. Esplanadg. 39. T Olympia, Glogat. 1. T Scala, N. Esplanadg. 21. T Thalia, St. Robertsg. 21. T Teater Civis, Ö. Henriksg. 9. T Teater Eldorado, Glogat. 2. T Teater Lyra, Skillnadsg. 15. T BLOMSTERHANDLARE: Bröder Sundelin A.-8., Regeringsgatan 17. T, Iris Blomsterhandel, Boulevardsgatan 6. T CHARKUTERIHANDLARE: Carl Knief. Korvfabrik, Fabriksg. 38. T Försäljningsställe, Fabriksg. 38. T Brunnsg. 8. T St. Saluhallen. T Hagnäshallen. T Finlands Kreaturseentrallag m. b. t., S. Esplanadgatan 2. T DAMEKIPERINGAR T A.-B. Magasin Elegant 0.-V., N. Esplanadg. 39. Stella Magasinet, Skillnaden 4. T

7 5 DAMHATTAFFÄRER: Aino Kaasinen Modes, Regeringsgatan 17. T Augusta Blomberg, Högbergsgatan 47. T DAMSKRÄDDERIER: Grand Magasin *"'" y u-' - H. Cairenius N. Esplanadg. 33 Damkappaffär. Beklädnads A.-B. Kallio, Ö. Henriksg. 9. T Chic de Paris, N. Esplanadg. 33. T H:fors Beklädnads A.-8., Vladimirsg. 1. T Alexandersg. 54. T Broholmsg. 6. T Lindblads eft. Inneh. F. Petersen, Alexandersg. 13. T Enda Specialaffär i branchen. DROGHANDLARE : A.-B. Silfverberg 0.-V., Alexandersg. 11. T »Boulevard» Droghandel (inneh. G. E. Roselivs), Boulevardsg. 6. T »Linnea» Droghandel (inneh. G. E. Roselivs), Högbergsgatan 27. T EXPORTAFFÄRER: Finlands Kreaturscentrallag m. b. t. Helsingfoiskontoret Andrégatan 13. Viborgskontoret Torkelgatan 10.

8 6 Valio, m. b. t. andels smör-exportaffär, Helsingforskontoret Vladimirsg. 61. T A.-B. Fagerholm & C:o, Mikaelsg. 18. T EXPRESSBYRÅER: A.-B. Öhmanns Express, Fredriksg. 22. T Expressuppdrag av alla slag. Speditioner Transporter. Magasinering. Varuförmedling Fix Expressbyrå, Brunnsg. 11. T Mars Expressbyrå, Bergg. 17. T & FOTOGRAFISKA ARTIKLAR: A.-B. Finska Fotografiska Magasinet, f. d. Daniel Nyblin, Fabiansgatan 16. T Fotografiska Magasinet»Solio», Skillnadsgatan 5. T (Filialer i Tammerfors, Vasa o. Åbo). FRIMÄRKSHANDLARE: 0.-Y. Filatelist A.-8., Fabiansg. 4. T FRUKT- & DELIKATESSHANDLARE: A.-B. Hansa 0.-V., Unionsg. 26. T , A. F. Isaksson, St. Robertsg. 1. T Museig. 10. T. 291 A. Mednikow, V. Kajen 12. T Andelslaget Varuboden, Fabiansg. 14, T Alexandersg. 17. T Axel Manelivs, S. Esplanadg. 4. T Frukter, konfektyrer & delikatesser.

9 C. A. Gustafsson, Boulevardsg. 1. T Grekiska Magasinet, N. Esplanadg. 35. T Enda och största specialaffär. H. Rohmeyer, Kasärng. 23. T Jalmari Joutsi, Kasärng. 48. T Mikko Vainio, Skillnaden 4. T Talous-Osakekauppa, Mikaelsg. 3. T GALANTERI- OCH KORTVARUAFFÄRER Emil Swahn, Alexandersg. 54. Mikaelsg. 7. Regeringsg. 14. City Passagen 29. GULDSMEDER: M. Gorell, V. Henriksgatan 14. T Hj. Weckström, (f. d. Ferd. Timpers Eft.), Mikaelsgatan 9. T GUMMIAFFÄRER: A.-B. E. Lönnbeck, N. Esplanadg. 35. T Broholmsg. 6. T Regnrockar & Gummivaror. HATTAFFÄRER: A.-B.»English Hat Magazine» 0.-V., N. Esplanadgatan 27. T Nya hatt- och mössmagasinet, Alexandersgatan 15. T

10 8 HERR EKIPERIN G AR: Aktiebolaget Herrekipering, N. Esplanadgatan 21. T Hugo Mellin, Nylandsgatan 7. T Lorenz Malmström, N. Esplanadgatan 33. T HERRSKRÄDDERIER: Grand Magasin. A -"-B y v-' ' - H. Cairenius,. N. Esplanadg. 33 Beklädnads A.-B. Kallio, Ö. Henriksg. 9. T H:fors Beklädnads A.-8., Vladimirsg. 1. T Alexandersg. 54.T Broholmsg. 6. T Hyrske & Lehtonen, Boulevardsg. 6. T K. J. Seppi, V. Kajen 12. T M. Kotschack militärekipering, Georgsg. 12.T Paasonen & C:o A.*B., Georgsg. 10. T Skrädderi och Klädeshandel. Åhman & Sundvall f. d. A.-B. T. H. Stude 0.-Y., Fabiansgatan 29. T HOTELL: Brändö Strandhotel T. Brändö 66 Doktorinnan Hallbergs Resandehem, Alexanders gatan 48. T Esplanad, N. Esplanadg. 37. T Fru S. Montells Resandehem, Bärggat. 3, 3 vån, T

11 Grand Hotel Fennia, Mikaelsg. 21. T Hotel Cosmopolite, Vladimirsg. 3. T Hotel Finnlando, Bärggat. 3. T Hotel Kämp, N. Esplanadg. 29. T Hotel Patria, Alexandersg. 17. T Hotel Societetshuset, Brunnsg. 12. T Kleinehs Hotel, N. Esplanadg. 9. T Munksnäs Pensionat. T. Munksnäs 74. Privat Hotel, Fredriksg. 34. T KAFÉER: Aikala, Mikaelsg. 8. T A.->B. Karl Fazer. Kafé & Konditori, Glogatan 3. T A.-B. K. M. Brondin. Kafé»Fiskartorpet», Munksnäs. T. M:näs 34. Kafé»Övre Brondin», S. Esplanadg. 20. T Blomqvisfs Kafé, Alexandersg. 34. T Café Astoria, Brändö villast. T. B:dö 81. Café Mick, Mikaelsg vån. T Ekberg, F. E. Kafé, Boulevardsg. 9. T Esplanad Café, N. Esplanadg. 25. T KONFEKTIONSAFFÄRER 0.-V. Tailor A.8., Alexandersg. 15. T B. Skurnik, Hagasundsgatan 4. T

12 10 KONSULAT: Amerika, S. Esplanadgatan 2. T Argentina, Alexandersgatan 17. T Belgien, Myntgatan 1. T Brasilien, V. Kajen 16. T Chile, N. Esplanadgatan 25. T Danmark, N. Esplanadgatan 33. T England, N. Kajen 4. T Estland, Fabriksgatan 1. T Frankrike, N. Kajen 12. T Grekland, Högbergsgatan 47. T. 29. Italien, Ludvigsgatan 5. T Mexiko, S. Magasinsgatan 6. T Nederländerna, Fredriksgatan 75. T Norge, Glogatan 4. T Polen, N. Esplanadgatan 25. T Portugal, S. Magasinsgatan 4, (F. Å. A.) T , Rumänien, Ankargatan 5. T Spanien, Georgsgatan 23. T Sverige, N. Esplanadgatan 27. T Tyskland, Unionsgatan 26. T Ukraina, Konstantinsgatan 15. T Uruguaj, L. Robertsgatan 8. T KORSETTAFFÄRER: Franska Korsettmagasinet, Kasärng. 46. T

13 11 LEKSAKSHANDLARE: K. F, Winter. City-Passagen, T LÄDERHANDLARE ; Rauman Nahkatehdas 0.-V., Mikaelsg. 15. T Försäljning av hudar, seldon m. fl. tillverkningar av läder. MANUFAKTURHANDLARE: Aktiebolaget M. Lindroos, Alexandersg. 11. T Manufaktur- & Skoaffär. A.-B. Sidenhuset (f. d. Ed. Fazer), Glog. 3. T A.-B. Verho 0.-V., Skillnadsg. 3. T A. Kolehmainen, Fabiansg. 10. T A. Kyrklund, Glogatan 3. T Helin & Granlund, Mikaelsg. 1. T J. Tirkkonen, Mikaelsg. 7. T Lydia Liljelund, Börshuset. T Osakeyhtiö Aitta, Glogatan 4. T Paasonen & C:o A.-8., Georgsgatan 10. T MODEMAGASIN : Augusta Blomberg, Högbergsg. 47. T Emly Marcus, S. Esplanadg. 14. T La Femme chic, Ludvigsg. 3 5.

14 12 MUSIKHANDLARE : A.-B. A. Apostol, Mikaelsgatan 4. T A.-B. R. E. Westerlund, N. Esplanadg. 37. T. 681 Axel E. Lindgren, Alexandersg. 34. T MYNTHANDLARE: Mynthandel, Fabiansgatan 4. T MÖBELUTSTÄLLNING: A.-B. N. Bomans Ångsnickeri 0.-V., Mikaelsg. 4. T Se annonsavdelningen. OPTISKA AFFÄRER: Urho Perkko & C:o, Mikaelsgatan 9. T PAPPERSHANDLARE: Juusela & Levänen 0.-V., Hagasundsgatan 2 T, Dahlberg O. J., A.-8., Alexandersg. 48. T PARAPLYFABRIKER: Helsingfors Paraplyfabrik, Mikaelsg. 1. T PÄLSVARUHANDLARE: Herman Renfors, Mikaelsg. 4. T Hilbert & Lähteinen A.-8., Kasärng. 25. T

15 - 13 BRESEYRÅER : Finlands Resebyrå, N. Esplanadg. 21. T Turistbyrån Finlandia, Unionsg. 15 T RESTAURANTER : Alphyddan. T Förstklassigt utvärdshus. Börs, Fabiansg. 14. T City, Alexandersg. 54. T Franciskaner, St. Robertsg. 3. T Gambrini, Restaurant A.-8., Fabiansg. 29. T. 57 Kaisaniemi värdshus, Kaisaniemi. T Karl König's Restaurant, Mikaelsg. 4. T Maxim, Nya Studenthuset. T Nedre Kämp, N. Esplanadg. 29. T Restaurant Consert Cafe, vis-å-vis Järnvägsst. T, Restaurant de Paris, Mikaelsg. 23. T Restaurant Hult, Alexandersg. 19. T Restaurant Operakällaren, Teateresplanaden. T, Runan, V. Henriksg. 16. T SOMMARRESTAURANTER: Brunnshuset, Brunnsparken. T Brändö Casino. T. Brändö 40.

16 14»Kapellet», Esplanaden. T Restaurant Klippan. T & SKOHANDLARE: A.-B. E. Lönnbeck, N. Esplanadg. 35. T. 6 58, Broholmsg. 6. T A.-B. Gösta Oldenburg, Mikaelsg. 4. T A.-B. Helsingfors Skomagasin, Helsingin Jalkineliike 0.-V., N. Esplanadgatan 27 T A.-B. Kenkä 0.-V., Mikaelsg. 1. T Glogatan 1. T Broholmsg. 12. T A.-B. Loström, 0.-V., Kasärng. 44. T Boulevard Skomagasin, Boulevardsg. 1. T. 8 34, Dandy Skomagasin, S. Esplanadg. 4. T D. Malmberg, Alexandersg. 15. T Hagnäs Skomagasin, Skillnadsg. 19. T Broholmsg. 4. T K. H. Sainio, Regeringsg. 15. T SPEDITIONSAFFÄRER: Karl Boström, Lotsgatan 6. T TEATRAR Finska Operan, Boulevardsg. 23. T Suomen Kansallisteatteri, Vilhelmsg. 11. T. 582 Svenska Teatern, Teaterhuset. T

17 15 SOMMARTEATRAR : Brunnshus Teatern. T TOBAKSHANDLARE :»Bock», Ö. Henriksg. 3. T Svenska, Finska, Engelska, Tyska, Ryska och Polska talas. Bruno, Ernst, N. Esplanadg. 25. T TRYCKERIER: Tilgmanns Bok- & Stentryckeri A-B. Andrég. 10. T & A-B.Öflund & Pettersson, Alexandersg. 13.T TURISTFÖRENINGAR: Turistföreningen i Finland, N. Esplanadg T TYG- & KORTVAROR I PARTI: Hj. Tammilehto 0.-V., Vilhelmsgatan 9. T URMAKARE : M. Gorell, V. Henriksgatan 14. T Urho Perkko & C:o, Mikaelsgatan 9. T

18 16 VARUHUS : Stockmanns Varuhus, Unionsg. 27. T Alexandersg. 28, Sportavdelningen, Unionsg. 23. T Nordiska Bosättningsmagasinet, N. Esplanadgatan 23. T Nordiska Yllevarumagasinet, N. Esplanadgatan 23. T Albion Lampmagasinet, Alexandersg. 11. T VÄVNADER & BRODERIER: Finska Handarbetets Vänner, Suomen Käsityön Ystävät 0.-V., Fabiansgatan 27. T , ÅNGBÅTSKONTOR : Finska Ångfartygs Aktiebolaget, S. Magasinsgatan 4. T ÖLBRYGGERIER: A.-B. P. Sinebrychoff, Boulevardsgatan 40. T 49 & 67.

19 \ Restaurant Börs Helsingfors förnämsta och mest gouteraöe nöjesrestaurant Esplanadkapellet Staöens älösta, största mest frekventeraöe sommarrestaurant Augusta Blomberg Högbergsgatan 47 Avdelning fbr Hattar Modell klädningar & Blusar Modell kappor Atelier för kopiering av Modeller Endast franska varor. Franska, ryska, engelska och tyska talas.

20 \ 2 Brandö Strandhötel Tel. Brandö 66 Rum med & utan pension. DAMTY G E R: SIDEN, YLLE & BOMULLSTYGER GARDINER, SCHAWLAR M.M. ST ORT URVAL Bl LLIGA PRISER REKOMMENDERAS! REKOMMENDERAS! O.V. VERHO A.B. H.FORS. SKILLNADSGAT. 3. TEL

21 -* 3 TELEF TELEF, 8782 FRANSIA KORSETTffIAGASINET KASÄRNGATAN 46 Enda spec. affär Ett rikhaltigt la* ger av alla fac. R E KOMMENDERAS!

22 per per 4 KANSALLIS OSAKE-PANKKI ALEXANDERSGATAN 42. Telefon verkst. öir öirektionen 8 94 expedition utrikesavö. RESTAURANT MAXIM Helsingfors, (NYA STUDENTHUSET) Billigaste frukostrestaurang. Frukost a 8: Fmk Smörgåsbord, småvarmt, varmrätt Obs.! 10% vid köp av 8 kuponger. Diner 12 mk. Soupé 15 mk. Pianorum. Tel KVALITETS-CIGARRETTERNA IDEAL, KURANT & ALFA REKOMMENDERAS Ab. TOLLANDER & KLÄRICHS TOBAKSFABRIK HELSINGFORS MUNKSNÄS PENSIONAT Förstklassigt, med alla moderna bekvämligheter försett pensionat. Naturskönt läge, 20 min. spårvägsfärd från staden. Spårvagn avgår från V. Henriksgatan. Rum jämte helpension 50:, 75: dag, samt utan helpension 20:, 15: dag. Frukostar och Middagar rekommenderas. Portioner hela dagen. Telefon Munksnäs 76. Pensionatets Kafé i bottenvåningen rekommenderas. Ingång från trappan F3.

23 5 Största urval Engelska Dam & Herr REGNROCKAR i impregnerat gabardine och gummi alltid i lager FIHSRfI SlHliiiiffii MILITÄREHIPERIHGEH M. KOTSCHACK GEORGSGATAN N:0 12 TELEFON V Reela varor. Billiga bestämda priser. Största urval finska frimärken O.Y. FILATELIST A. B. HELSINGFORS, FINLAND Fabiansgatan 4 Telefon VID ANNONSERING VÄND EDER TILL ALLMÄNNA ANNONSBYRÅN BÖRSHUSET TEL

24 6 j e m 0 1 $ i fe 0 l*. Pirtti *>törstu opcnolnffiiv t hmwt föl* ftttölm IjcmsJlöjitortlotci*. fmsingfara, gfcttlcmitrfetfg. 2 B. S K U R N I K HAGASUNDSG. 4. TELEFON REKOMMENDERAR SITT VÄLSORTERADE MODERNA I:ST KLASSIGA LAGER AF HERR- & DAM-ÖFVERPLAGG noo I BESTÄLLNINGAR EMOTTAGAS ftng 1 UNDER SKICKLIG LEDNING V/DO.!

25 - 7 A /B N. BOMANS % ÄNGSNICKERI HELSINGFORS V M I K A ELSG. 4 Etabl Mattor Möbler Inredningsarbeten Konstverk Antikviteter Byggnadssnickeri Virke v v v Arbete och material e rka nt förstklassiga

26 8 9 AKTIEBOLAGET HERREKIPERING HELSINGFORS TELEFON 3122 TELEFON 3122 NORRA ESPLANADGATAN 21 (vis a vis ;<apellet) Största, elegantaste ulrval av säsongnyheter!

27 k- FINLANDS INDUSTRIBANK a /b ALEXANDERSGATAN 7 Tel verkst. dir. 58 direktionen expedition valuta-avd. Finska litirekiperingen M. KOTSCHACK GEORGSGATAN 12. TELEFON 1296 Rekommenderar sina avdelningar för Uniform-, Civil-, Livré- & Sportskrädderi Prima Engelska & Inhemska tyger alltid i lager Reela \jaror. Billiga bestämda priser. CAFÉ MICK MIKAELSG. 2. II VÅNINGEN centrum av Mycket omtyckt och frekventerat. Gott kaffe och smakliga smörgåsar. Kombinerad öam- och herrorkester. Goö musik.

28 11 a/b P. SINEBR9CHOFF HELSINGFORS V Landets äldsta och leveranskraftigaste bryggeri rekommenderar sina tillverkningar av Maltdrycker och Mjöd. iiliiiitéiiiiiiiiiiiiilft ANNONSER TILL UTLÄNDSKA OCH INHEMSKA TIDNINGAR FÖRMEDLAR ALLMÄNNA ANNONSBYRÅN BÖRSHUSET TELEFON 8618

29 12 A.B. F. TILGMANN O.Y. PAPPERSFÖRÄDLING OCH KARTONGFABRIK HELSINGFORS ANDRÉGAT. 10

30 13 ANDELS SMÖR-EXPORTAFFÄREN VALIO M B. T. Centralaffär för mejerierna Grundad 1905 Behärskar handeln med smör. ost, mjölk, ägg och honung. Verkställer i eget laboratorium i Helsingfors undersökningar av sina medlemmars tillverkningar. Publicerar mej eri ti d skriften..karjantuote". FINLANDS STÖRSTA SMÖREXPORTAFFÄR Huvudkontor: Han g ö Filialer: Helsingfors, Viborg, Åbo, Vasa och Petersburg.

31 14 KÖTT Kött- och slakteriprodukterl CHARKUTERIVAROR N Ö T HÄSTAR Finlands största affär i branchen FINLANDS KREATURSCENTRALLAG M. B. T. HELSINGFORS Kontor: Andreg. 13 Huvudaffär: S. Esplanadg. 2 VIBORG Torkelsg. 10

32 15 bindningcf eöckee/tid/kbiftec OCH HANDLINGAC utfiöfeer OM/oee/FULLT hos ÖFLLJNDjPETTERSSON /»LEXANDEBJGI3 EFTER UPPRINGNING I TELEFON N:0 4-6 SO BESÖKER EDER VÅR REPRESENTANT. SOM TILLHAN- DAGÅR MED NÖDIGA UPPLYSNIN- GAR OCH FÖRSLAG.

33 AKTIEBOLAGET F. TI LG MAN N OSAKEYHTIÖ HELSINGFORS

34 AKTIEBOLAGET F. TlLG MANN OSAKEYHTIÖ HELSINGFORS

35 TURISTFÖRENINGEN I N. ESPLANADGATAN 21. FINLAND TURISTFÖRENINGENS BYRÅ meddelar råd och upplysningar beträffande resor I Finland ät såvsl egna landsmän som utländska turister.

36 FINSKA ÅNGFARTYGS AKTIEBOLAGET HELSINGFORS Tel. adr.: Fl N SKA Våra ångarei förmedla regelbunden lut- & passageraretrafik mellan finska hamnar och AEGIR ARCTURUS ARGO ARIADNE ASTR/EA BALTIC CAPELLA CASTOR CERES V. DÖBELN HEBE JUNO LEDA LYRA MIRA OIHONNA ORION PALLAS POLLUX POSEIDON PRIMUS REGULUS RHEA SECUNDUS TORNEA VEGA VESTA VIOLA VIRGO Amsterdam Antwerpen Danzig Hull Köpenhamn Liverpool London Lübeck Reval Riga Rotterdam Stettin Stockholm A. B. F. TILQMANN OY

Får medtagas VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL. Helsingfors. Allmänna Annonsbyrån Elisabetsgatan 12 Telefon 86 J 8

Får medtagas VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL. Helsingfors. Allmänna Annonsbyrån Elisabetsgatan 12 Telefon 86 J 8 Får medtagas 1922 VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL Helsingfors Allmänna Annonsbyrån Elisabetsgatan 12 Telefon 86 J 8 EFTERFRÅGA ALLTID VÅRA FÖRSTKLASSIGA MARMELAD-, CHOKLAD-, KARAMELL-, & DRAGÉE- Tl L. LVERKN

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM RESEJ TELEGRAMADRESS. EU ROPEISKA UTAN ATT FÖRSÄKRA EDERT RES- GODS I SVERIGES ENDA SPECIAL- BOLAG INOM BRANCHEN. EUROPEISKA VARU- och RESGODSFÖRSÄKR.-A.B. FÖRSÄKRING

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

HELSINGFORS PROGRAM UPPLYSNINGAR FÖR RESANDE TILL HUVUDSTADEN HELSINGFORS 1920. Pris 2:

HELSINGFORS PROGRAM UPPLYSNINGAR FÖR RESANDE TILL HUVUDSTADEN HELSINGFORS 1920. Pris 2: HELSINGFORS PROGRAM UPPLYSNINGAR FÖR RESANDE TILL HUVUDSTADEN HELSINGFORS 1920 Pris 2: MUNKSNÄS PENSIONAT HELSINGFORS FÖRNÄMSTA FINLANDS FÖRNÄMSTA ETT AV EUROPAS FÖRNÄMSTA RUM MED ELLER UTAN HELPENSION

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

ÅLAND. där romantiska råseglare. gå i hamn. sommarsemester-öarna

ÅLAND. där romantiska råseglare. gå i hamn. sommarsemester-öarna ÅLAND sommarsemester-öarna där romantiska råseglare gå i hamn Till vänster: Frän nord-ålands viltfagra skogsbygd Siktas en råseglare på havet hör den vanligtvis hemmapå Aland Kastelholms slottsruin. Till

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Fr. Abo 150: WEEKEND-RESOR PER FLYG

Fr. Abo 150: WEEKEND-RESOR PER FLYG I*l 220: 120: ~ ~ 1,170: RES TILL ÅBO ENDAST EN NATT för överfarten frän Stockholm till Äbo med en av de dagliga turbåtarna "v. DÖBELN" (FÅA), "BORE I" (Bore), "BRYNHILD" (Svea) Avgfing fr. Stockholm (Skeppsbron)

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

Skeppspost i Åbo Skärgård fram till 1960-talet

Skeppspost i Åbo Skärgård fram till 1960-talet Skeppspost i Åbo Skärgård fram till 1960-talet karta 1 Innehåll Milstolpar i ångbåtstrafiken Post med ångbåtar, fråmst Åbo södra skärgård Skeppspoststämplar Båtfigurstämplar Figurstämplar Namnstämplar

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006 Jordbruksverket 2006-09-15 1(12) Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006 1. utvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2006 Sverige exporterade jordbruksvaror

Läs mer

SUUNNITTELUTOIMISTO TUULA HÄGERSTRÖM AB

SUUNNITTELUTOIMISTO TUULA HÄGERSTRÖM AB REFERENSLISTA Förverkligade helhetsplaner 1.4.2010 RESTAURANGER Arctia Ab Scandic Hotels Royal Ravintolat Café Strindberg, Norra Esplanaden, Helsingfors Café Strindberg, Stockmann, Helsingfors Restaurang

Läs mer

Aland. de ryktbara. hemort. arkipelag och. segelskeppens. 6,000 öarnas

Aland. de ryktbara. hemort. arkipelag och. segelskeppens. 6,000 öarnas o Aland de 6,000 öarnas arkipelag och de ryktbara segelskeppens hemort Flygbild av s redd.

Läs mer

HELSINGFORS. av 2 mk (se f. ö. nedan rubrikerna: åkare, automobil). Transport av sjuka 2 mk pr man. Angående ruin å hotell eller regandehem

HELSINGFORS. av 2 mk (se f. ö. nedan rubrikerna: åkare, automobil). Transport av sjuka 2 mk pr man. Angående ruin å hotell eller regandehem 1 Förkommet varom HELSINGFORS. A n k o in s I. Med bantåg till järnvägsstationen, belägen i centrum av* staden, uppförd efter ritning av Eliel Saarinen, invigd 1919, en av Europas vackraste stationsbyggnader,

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

PROGRAM. D. M. TÄVLINGARNA i WASA. gäller som inträdesbiljett till startplatserna. Programmet. Fmk 5: WASA IDROTTSSÄLSKAP.

PROGRAM. D. M. TÄVLINGARNA i WASA. gäller som inträdesbiljett till startplatserna. Programmet. Fmk 5: WASA IDROTTSSÄLSKAP. PROGRAM VID D. M. TÄVLINGARNA i WASA DEN 2425 JANUARI 1931. Arrangör: WASA IDROTTSSÄLSKAP Programmet gäller som inträdesbiljett till startplatserna. Fmk 5: M.B. Ericsson

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

Högskoleverket. Delprov DTK 2005-04-09

Högskoleverket. Delprov DTK 2005-04-09 Högskoleverket Delprov DTK 2005-04-09 2 ALKOHOLFÖRSÄLJNING Folkmängden i de redovisade länderna 1995. Miljoner invånare. Land Invånare (miljoner) Liter 100-procentig alkohol/inv. Försäljningen av alkoholhaltiga

Läs mer

ISHOCKEY-VM I MOSKVA OCH ST PETERBURG

ISHOCKEY-VM I MOSKVA OCH ST PETERBURG ISHOCKEY-VM I MOSKVA OCH ST PETERBURG 9 22 maj 2016 ICE PALACE VASILI KATEDRALEN foto: Czech Tourism BOLSJOJ TEATERN Följ Tre Kronor på plats i hockeylandet Ryssland. Mästerskapet fördelas mellan St Petersburg

Läs mer

Canadian Pacific. Linjens. Sällskapsresa till. C fcxl kcl k. i maj IQ3O. »Success of Klcfimond» 20,000 lon

Canadian Pacific. Linjens. Sällskapsresa till. C fcxl kcl k. i maj IQ3O. »Success of Klcfimond» 20,000 lon Canadian Pacific Linjens Sällskapsresa till C fcxl kcl k i maj IQ3O»Success of Klcfimond» 20,000 lon Avsikten med denna sällskapsresa är att arrangera för våra passagerare den möjligast bästa ock bekväma

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under november 2002

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under november 2002 MMS Månadsrapport TV-tittandet under november 2002 I den här releasen presenterar MMS data om TV-tittandet under november 2002. Samtliga uppgifter har hämtats från det people meter system som MMS använder

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. 'tfårcg/ngfaeiem^ DEN 31 DECEMBER 1931 FÖR ÅRET SLUTANDE. TT ARMED TILLKÄNNAGIVES att ovannämnda

ÅRSBERÄTTELSE. 'tfårcg/ngfaeiem^ DEN 31 DECEMBER 1931 FÖR ÅRET SLUTANDE. TT ARMED TILLKÄNNAGIVES att ovannämnda 'tfårcg/ngfaeiem^ ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÅRET SLUTANDE DEN 31 DECEMBER 1931 TT ARMED TILLKÄNNAGIVES att ovannämnda *- -*- bolags ordinarie bolagsstämma avhålles i Helsingfors å Hotel Societetshuset onsdagen

Läs mer

Utlandsresor populära bland finländarna i december 2011

Utlandsresor populära bland finländarna i december 2011 Transport och turism 0 Finländarnas resor 0, december Utlandsresor populära bland finländarna i december 0 I december styrde finländarna resan mot utlandet och man gjorde nästan 00 000 resor med inkvartering

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Fondsparandet i Europa och Sverige

Fondsparandet i Europa och Sverige Fondsparandet i Europa Fondbolagens Förening 8124 Fondsparandet i Europa och Sverige Nyligen publicerade EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 28 som innehåller en sammanställning

Läs mer

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012 Transport och turism 0 Finländarnas resor Sommar 0 (...8.0) Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 0 Korrigering.0.0 kl. 0.0. Detta offentliggörande ersätter offentliggörandet Finländarnas

Läs mer

U:566 Okt. 1953. 6. Reste Ni ensam eller hade Ni sällskap och i så fall hur många var Ni

U:566 Okt. 1953. 6. Reste Ni ensam eller hade Ni sällskap och i så fall hur många var Ni SVENSKA GALLUP INSTITUTET AB Blasieholmstorg 14-, Stockholm C. KONFIDENTIELLT U:566 Okt. 1953 Goddag, mitt namn är... fran Svenska Gallup Institutet. Vi hade för någon vecka sedan nöjet att tala med herr/fru...

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Försäkringslösningar. i världsklass

Försäkringslösningar. i världsklass Försäkringslösningar i världsklass Du står aldrig ensam! Livet förändras hela tiden. Vi studerar, bosätter oss, reser, gör affärer... Livet är en ständigt föränderlig blandning av framgångar och svårigheter,

Läs mer

t N RESA är ett bekvämt och bekymmerselöst

t N RESA är ett bekvämt och bekymmerselöst t N RESA är ett bekvämt och bekymmerselöst men samtidigt ett oerhört lärorikt tidsfördriv. Det kan vi tacka olika organisationer och byråer för. En välplanerad semesterresa har därför alla möjligheter

Läs mer

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands GÄLLER FRÅN Försäkringskassan informerar Pension utomlands 01.10.01 Här får du en översiktlig beskrivning av de regler som gäller för pension från Sverige när du är bosatt utomlands. Du får också en kortfattad

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2008

Utländska dotterbolag i Finland 2008 Företag 2009 Utländska dotterbolag i Finland 2008 16 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2008 2008 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

Pensionärer Utomlands

Pensionärer Utomlands Pensionärer Utomlands Pensionärerna som väljer att flytta utomlands blir allt fler. 2014 fanns det drygt 120 000 personer bosatta utomlands som tog emot svensk pension. Hela 603 000 personer runt om i

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

Gränsintervjuundersökning 2012

Gränsintervjuundersökning 2012 Transport och turism 01 Gränsintervjuundersökning 01 Sommar 01 (15 11001) Resorna från utlandet till Finland ökade sommaren 01 Sommaren 01 besökte, miljoner utländska turister Finland mellan maj och oktober

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje Medan efterlevnadsärenden ofta kan lösas på lokal nivå, tillhandahåller RPM International Inc.:s ( RPM ) jourlinje ett sätt att anonymt rapportera angelägenheter

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

Information om in- och utförsel av hästdjur 1

Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Enheten för häst, fjäderfä och vilt Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Nedan hittar du all information som behövs när du vill importera en häst från ett annat EU- land eller från land utanför

Läs mer

Gdansk i Polen Upplagd av Lena

Gdansk i Polen Upplagd av Lena 1 z 12 2014-11-05 09:47 LÄNKAR HEM OM OSS RESOR LÄNDER VILL GÖRA-LISTA SOCIALA MEDIER Instagram: maximelofblad Facebook: Ladies Abroad LETA I DEN HÄR BLOGGEN S Ö N D A G 1 9 O K T O B E R 2 0 1 4 Gdansk

Läs mer

Gränsintervjuundersökning 2012

Gränsintervjuundersökning 2012 Transport och turism 01 Gränsintervjuundersökning 01 Turismen från utlandet till Finland ökade år 01 År 01 besökte 7,6 miljoner utländska resenärer Finland Antalet resenärer ökade med procent från år 011,

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Abo största och modernaste hotell. Alla bekvämligheter Telegram- och telefonadress: HospHs Betel.

Abo största och modernaste hotell. Alla bekvämligheter Telegram- och telefonadress: HospHs Betel. HOSPITS BETEL Abo största och modernaste hotell. Alla bekvämligheter Telegram- och telefonadress: HospHs Betel. LILLA BOCKEN Tel. Runsala 71 Naturskönt belägen restaurant med gamla traditioner. Turister,

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

OECD:s Teaching And Learning International Survey. Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer. 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder

OECD:s Teaching And Learning International Survey. Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer. 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder TALIS 2013 Vad är TALIS? OECD:s Teaching And Learning International Survey Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder I Sverige deltog drygt 3300 lärare och

Läs mer

InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa.

InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa. 2264 InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa. Äventyr, valfrihet, bekvämlighet. Europa har så mycket att erbjuda: storstäder, pittoreska byar, vacker natur och spännande evenemang. Med InterRail

Läs mer

Studerande i fjordernas och trollens land

Studerande i fjordernas och trollens land Studerande i fjordernas och trollens land Att studera utomlands är en vacker och spännande upplevelse. Det ger dig möjlighet att träffa och umgås med människor från många olika delar av världen, skaffa

Läs mer

Befolkning efter ålder och kön

Befolkning efter ålder och kön 12 Befolkning efter ålder och kön Annika Klintefelt Ålderspyramid 2002 samt prognos 2012 Åldersstrukturen i Sverige är ett resultat av framförallt växlingar i antalet födda. Spåren av ett ovanligt högt

Läs mer

I juni 2011 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet

I juni 2011 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet Transport och turism 0 Finländarnas resor 0, juni I juni 0 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet I juni åkte finländarna lika ivrigt på kryssning som i fjol. Sverige förlorade

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Birgittiner klosterkyrkan. 1 Nådendal. Muuntui»! (Qrmmi/

Birgittiner klosterkyrkan. 1 Nådendal. Muuntui»! (Qrmmi/ Birgittiner klosterkyrkan 1 Nådendal Muuntui»! (Qrmmi/ 240: Stockholm, ENDAST EN NATT för överfarten från Stockholm till Åbo med en av de turbåtarna dagliga»wellamo» (FÅA),»BORE I» (Bore),»BRYNHILD» (Svea)

Läs mer

Nr 106. Nr 107. Nr 110. Nr 112. Nr 114. Nr 122. Nr 124

Nr 106. Nr 107. Nr 110. Nr 112. Nr 114. Nr 122. Nr 124 Nr 106 Nr 107 Nr 110 Nr 112 Nr 114 Nr 124 Nr 122 127 4623 Sydsvenska kredit AB 100 kr 1917 Malmö F 100 128 5165 Värdeförvaltning, AB 500 kr 1918 Göteborg VF 50 Försäkring 129* 1251 Försäkrings AB Svenska

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Tab. N:o 1. Helsingfors stads ytinnehåll vid utgången af år 1900.

Tab. N:o 1. Helsingfors stads ytinnehåll vid utgången af år 1900. TABELLBILAGOR. Tab. N:o. Helsingfors stads ytinnehåll vid utgången af år 900. Gator och Försålda Disponibla allmänna tomter tomter platser Kvadratme Öfrig mark inom staden ter land Första stadsdelen 90,79,78

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Miljöräkenskaper innebär att miljöstatistik systematiseras och redovisas tillsammans med ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Syftet är att

Läs mer

Stora städer Ett äventyr Vi skräddarsyr Er resa

Stora städer Ett äventyr Vi skräddarsyr Er resa Stora städer Ett äventyr Vi skräddarsyr Er resa I denna folder hittar du några utvalda städer och hotell. Hotellubudet är enormt och vi presenterar här endast några få utvalda. På www.hotelreservation.se

Läs mer

Peters Buss AB Kryssning och Hotellövernattningar

Peters Buss AB Kryssning och Hotellövernattningar Peters Buss AB Kryssning och Hotellövernattningar Tallinnkryssningar Vi tar er till Estland sen 1997 M/S Victoria & Baltic Queen Kryssningar 3 dagar 2 nätter på fartyget 1 dag i Tallinn Vi startar från

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer MEDDELANDE 27.5.24 FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.23 Finlands Bank samlar in data om finländska portföljinvesteringar 1 i utlandet för betalningsbalansstatistiken. Marknadsvärdet av

Läs mer

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Europeiskt pensionärsindex Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Innehåll: Inledning... 2 Förväntad levnadsålder... 3 Dåliga levnadsförhållanden... 4 Fysiska behov... 5 Hälsoproblem på grund av otillräcklig

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 5 mars 2015 Riksbankschef Stefan Ingves Sverige - en liten öppen ekonomi Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och okonventionella åtgärder Centralbanker

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

För mer information kontakta: Carina Prodenius Wihlborg 040-38 07 08, 0736-99 07 08, carina.prodenius@honda-eu.com

För mer information kontakta: Carina Prodenius Wihlborg 040-38 07 08, 0736-99 07 08, carina.prodenius@honda-eu.com För mer information kontakta: Carina Prodenius Wihlborg 040-38 07 08, 0736-99 07 08, carina.prodenius@honda-eu.com Affärsnytt från Honda Nummer 40. December 2005 - januari 2006 1. Nytt Europarekord för

Läs mer

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-03-21 Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2013 till drygt 63 miljarder kronor,

Läs mer

Introduktion till utlastningen SLS.

Introduktion till utlastningen SLS. Innehållsförteckning Group Slide 2 5 februari 13 1. Index 2. Presentation 3. Karta över :s europahubbar 4. Lista över Schweinfurts och Tongerens distributionsländer 5. Sekvenslastning från Göteborg till

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i juni Gästnätterna i summerade till 55. i juni (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med 13 jämfört med juni, bl a beroende

Läs mer

Vecka 11/ Tema/ Sverige. Läsförståelse: ALFRED NOBEL

Vecka 11/ Tema/ Sverige. Läsförståelse: ALFRED NOBEL Vecka 11/ Tema/ Sverige Läsförståelse: ALFRED NOBEL Den 10 december varje år talar alla om Nobel. Då delar Sveriges kung ut Nobelpriset i fysik, kemi, medicin, litteratur och ekonomi. På kvällen äter 1200

Läs mer